Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2017:797

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
20-02-2017
Datum publicatie
20-02-2017
Zaaknummer
08/996112-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Geen of onjuiste belastingaangifte doen. Valselijk opmaken van bescheiden. Feitelijk leidinggeven. Artikel 69 lid 1 en 2 AWR.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2017-0515
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer (P): 08/996112-15

Datum vonnis: 20 februari 2017

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [1962] in [geboorteplaats] ,

wonende in [woonplaats 1] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 6 februari 2017. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. G.J. Heidema en van hetgeen door verdachte en diens raadsman mr. J.W. Schouten, advocaat te Arnhem, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: feitelijk leiding danwel opdracht heeft gegeven aan Deluxe Kozijnen BV met betrekking tot het niet doen van aangifte omzetbelasting over het tweede kwartaal van 2014;

feit 2: feitelijk leiding danwel opdracht heeft gegeven aan Deluxe Kozijnen BV met betrekking tot het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting over het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2013 en het eerste kwartaal van 2014;

feit 3: feitelijk leiding danwel opdracht heeft gegeven aan Deluxe Kozijnen BV met betrekking tot het opzettelijk onjuist doen van aangiften loonbelasting/premie volksverzekeringen over de maanden januari tot en met december van 2013, subsidiair dat hij feitelijk leiding danwel opdracht heeft gegeven aan Deluxe Kozijnen BV met betrekking tot het verduisteren van geldbedragen ad € 6.497,79 en € 5.711,29, toebehorende aan [A] , [B] en/of de Belastingdienst;

feit 4: feitelijk leiding danwel opdracht heeft gegeven aan Thijjor Exploitatie BV met betrekking tot het opzettelijk voor raadpleging aan de Belastingdienst ter beschikking stellen van een valse kilometeradministratie over de jaren 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013, subsidiair dat hij dit feit zelf heeft gepleegd;

feit 5: feitelijk leiding danwel opdracht heeft gegeven aan Thijjor Exploitatie BV met betrekking tot het valselijk opmaken van een kilometeradministratie over de jaren 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013, subsidiair dat hij dit feit zelf heeft gepleegd;

feit 6: feitelijk leiding danwel opdracht heeft gegeven aan Thijjor Exploitatie BV met betrekking tot het opzettelijk onjuist doen van aangiften loonbelasting/premie volksverzekeringen over de maanden van 2011, 2012 en 2013;

feit 7: feitelijk leiding danwel opdracht heeft gegeven aan Thijjor Exploitatie BV met betrekking tot het valselijk opmaken van een factuur van DBC Kunststof kozijnen BV, gedateerd 1 december 2012 en gericht aan Deluxe Kozijnen BV, subsidiair dat hij dit feit zelf heeft gepleegd.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

Deluxe Kozijnen B.V. in of omstreeks de periode van 01 juli 2014 tot en met 29

juni 2015 in de gemeente Apeldoorn, althans in Nederland, tezamen en in

vereniging met een of meer rechtsperso(o)n(en) en/of een of meer natuurlijk(e)

perso(o)n(en), althans alleen, als ondernemer in de zin van de Wet op de

Omzetbelasting 1968,

opzettelijk een bij de Belastingwet voorziene aangifte, als bedoeld in de

Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n) voor de

omzetbelasting over het 2e kwartaal van 2014,

niet of niet binnen de door de Inspecteur der belastingen/de Belastingdienst

gestelde termijn heeft gedaan, terwijl dat feit ertoe strekte dat te weinig

belasting wordt geheven,

zulks terwijl hij, verdachte, al dan niet in vereniging met een of meer

anderen, tot bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht heeft gegeven,

dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan boven omschreven verboden

gedraging(en);

De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde betekenis is

gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

art 69 lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen

art 68 lid 1 ahf/ond a Algemene wet inzake rijksbelastingen

2.

Deluxe Kozijnen B.V. op een of meer verschillende tijdstip(pen) in of

omstreeks de periode van 23 april 2013 tot en met 01 mei 2014, in de gemeente

Apeldoorn, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer rechtsperso(o)n(en) en/of een of

meer natuurlijk(e) perso(o)n(en), althans alleen, als ondernemer in de zin van

de Wet op de Omzetbelasting 1968, (telkens) opzettelijk een bij de

Belastingwet voorziene aangifte, als bedoeld in de Algemene wet inzake

rijksbelastingen,

te weten de aangifte(n) voor de Omzetbelasting over

-het eerste kwartaal en/of tweede kwartaal en/of derde kwartaal en/of vierde

kwartaal ,van 2013, en/of

-het eerste kwartaal van 2014,

onjuist of onvolledig heeft gedaan bij de Inspecteur der belastingen / de

Belastingdienst, terwijl dat feit/die feiten er (telkens) toe strekte(n) dat

te weinig belasting wordt geheven, hebbende die onjuistheid of onvolledigheid

hierin bestaan, dat in genoemd(e) (electronische) aangiftebiljet(ten)

(telkens) een te hoog bedrag aan voorbelasting in aftrek werd gebracht en/of

(daardoor) een te laag bedrag aan verschuldigde omzetbelasting werd

aangegeven,

zulks terwijl hij, verdachte, al dan niet in vereniging met een of meer

anderen, tot bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht heeft gegeven,

dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan boven omschreven verboden

gedraging(en);

De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde betekenis is

gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

art 68 lid 1 ahf/ond a Algemene wet inzake rijksbelastingen

art 69 lid 2 Algemene wet inzake rijksbelastingen

art 51 lid 2 ahf/ond 2° Wetboek van Strafrecht

3.

Deluxe Kozijnen B.V. in of omstreeks de periode van 01 januari 2013 tot en met

31 januari 2014 in de gemeente Apeldoorn, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer rechtsperso(o)n(en) en/of een of meer

natuurlijk(e) perso(o)n(en), althans alleen, als inhoudingsplichtige in de zin

van de Wet op de Loonbelasting 1964,

een of meermalen, (telkens) opzettelijk een bij de Belastingwet voorziene

aangifte, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen,

te weten (een) aangifte(n) voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen over

de maand(en) januari en/of februari en/of maart en/of april en/of mei en/of

juni en/of juli en/of augustus en/of september en/of oktober en/of november

en/of december ,van het jaar 2013,

niet of niet binnen de door de Inspecteur der belastingen/de Belastingdienst

gestelde termijn heeft gedaan, terwijl dat feit ertoe strekte dat te weinig

belasting wordt geheven,

zulks terwijl hij, verdachte, al dan niet in vereniging met een of meer

anderen, tot bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht heeft gegeven,

dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan boven omschreven verboden

gedraging(en);

Subsidiair

Deluxe Kozijnen B.V. in of omstreeks de periode van 01 januari 2013 tot en met

31 januari 2014 in de gemeente(n) Berkelland en/of Overbetuwe, althans in

Nederland, opzettelijk

- een of meer goed(eren), te weten een of meer geldbedrag(en) ten bedrage van

ongeveer euro 6497,79 en/of euro 5.711,29, geheel of ten dele toebehorende aan

of meer ander(en), te weten [A] en/of [B] en/of de belastingdienst,

welk( e) goed(eren) hij anders dan door misdrijf, te weten als werkgever,

onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend,

zulks terwijl hij, verdachte, al dan niet in vereniging met een of meer

anderen, tot bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht heeft gegeven,

dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan boven omschreven verboden

gedraging(en);

De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde betekenis is

gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

art. 321 Wetboek van Strafrecht

art 69 lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen

art 68 lid 1 ahf/ond a Algemene wet inzake rijksbelastingen

4.

Thijjor Exploitatie B.V. op of omstreeks 25 september 2014 in de gemeente

Arnhem althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer rechtsperso(o)n(en) en/of een of meer

natuurlijk(e) perso(o)n(en), althans alleen, als degene die ingevolge de

Belastingwet verplicht was tot het voor raadpleging beschikbaar stellen van

boeken, bescheiden en/of (andere) gegevensdragers en/of de inhoud daarvan,

opzettelijk deze in valse en/of vervalste vorm voor dit doel ter beschikking

heeft gesteld of heeft doen stellen, terwijl dat feit ertoe strekte dat te

weinig belasting wordt geheven,

hierin bestaande dat de kilometeradministratie over het/de ja(a)r(en) 2009

en/of 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 aan de belastingdienst beschikbaar

werd gesteld, terwijl in die kilometeradministratie(s) niet de prive gereden

kilometers was/waren vermeld en/of een of meer prive gereden kilometers als

zakelijk heeft aangegeven en/of ten onrechte adres(sen) heeft opgevoerd en/of

ten onrechte adres(sen) meermalen opgevoerd en/of onjuiste kilometerstand(en)

opgegeven,

zulks terwijl hij, verdachte, al dan niet in vereniging met een of meer

anderen, tot bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht heeft gegeven,

dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan boven omschreven verboden

gedraging(en);

Subsidiair

hij op of omstreeks 25 september 2014 in de gemeente Arnhem althans in

Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer rechtsperso(o)n(en) en/of een of meer

natuurlijk(e) perso(o)n(en), althans alleen,

als degene die ingevolge de Belastingwet verplicht was tot het voor

raadpleging beschikbaar stellen van boeken, bescheiden en/of (andere)

gegevensdragers en/of de inhoud daarvan, opzettelijk deze in valse en/of

vervalste vorm voor dit doel ter beschikking heeft gesteld of heeft doen

stellen, terwijl dat feit ertoe strekte dat te weinig belasting wordt geheven,

hierin bestaande dat de kilometeradministratie over het/de ja(a)r(en) 2009

en/of 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 aan de belastingdienst beschikbaar

werd gesteld, terwijl in die kilometeradministratie(s) niet de prive gereden

kilometers was/waren vermeld en/of een of meer prive gereden kilometers als

zakelijk heeft aangegeven en/of ten onrechte adres(sen) heeft opgevoerd en/of

ten onrechte adres(sen) meermalen opgevoerd en/of onjuiste kilometerstand(en)

opgegeven;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde betekenis is

gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

art 69 lid 2 Algemene wet inzake rijksbelastingen

art 68 lid 1 ahf/ond c Algemene wet inzake rijksbelastingen

art 51 lid 2 ahf/ond 2° Wetboek van Strafrecht

5.

Thijjor Exploitatie B.V. op of omstreeks 25 september 2014 in de gemeente(n)

Berkelland en/of Overbetuwe en/of Arnhem althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer rechtsperso(o)n(en) en/of een of

meer natuurlijk(e) perso(o)n(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk een

kilometer administratie over het jaar 2009 en/of 2010 en/of 2011 en/of 2012

en/of 2013

- ( elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te

dienen -

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of heeft vervalst (telkens) met het

oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door

anderen te doen gebruiken,

hebbende dat valselijk opmaken en/of dat vervalsen (telkens) hierin bestaan dat

in genoemde kilometeradministratie(s) niet de prive gereden kilometers

was/waren vermeld, en/of een of meer prive gereden kilometers als zakelijk

heeft aangegeven, en/of ten onrechte adres(sen) heeft opgevoerd en/of ten

onrechte adres(sen) meermalen opgevoerd en/of onjuiste kilometerstand(en)

opgegeven,

zulks terwijl hij, verdachte, al dan niet in vereniging met een of meer

anderen, tot bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht heeft gegeven,

dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan boven omschreven verboden

gedraging(en);

Subsidiair

hij op of omstreeks 25 september 2014 in de gemeente(n) in de gemeente(n)

Berkelland en/of Overbetuwe en/of Arnhem althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer rechtsperso(o)n(en) en/of een of

meer natuurlijk(e) perso(o)n(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk een

kilometer administratie over het jaar 2009 en/of 2010 en/of 2011 en/of 2012

en/of 2013

- ( elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te

dienen -

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of heeft vervalst (telkens) met het

oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door

anderen te doen gebruiken,

hebbende dat valselijk opmaken en/of dat vervalsen (telkens) hierin bestaan dat

in genoemde kilometeradministratie(s) niet de prive gereden kilometers

was/waren vermeld, en/of een of meer prive gereden kilometers als zakelijk

heeft aangegeven, en/of ten onrechte adres(sen) heeft opgevoerd en/of ten

onrechte adres(sen) meermalen opgevoerd en/of onjuiste kilometerstand(en)

opgegeven;

(vindplaats documenten: Doc-079, 080, 081)

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

6.

Thijjor Exploitatie B.V. in of omstreeks de periode van 01 januari 2013 tot en

met 31 januari 2014 in de gemeente Apeldoorn, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer rechtsperso(o)n(en) en/of een of meer

natuurlijk(e) perso(o)n(en), althans alleen,

als inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de Loonbelasting 1964,

een of meermalen, (telkens) opzettelijk een bij de Belastingwet voorziene

aangifte, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen,

te weten (een) aangifte(n) voor de Loonbelasting en Premie Volksverzekeringen

over een of meer van de maand(en) van 2011 en/of 2012 en/of 2013,

onjuist of onvolledig heeft gedaan bij de Inspecteur der belastingen / de

Belastingdienst, terwijl dat feit/die feiten er (telkens) toe strekte(n) dat

te weinig belasting wordt geheven, hebbende die onjuistheid of onvolledigheid

hierin bestaan, dat in genoemd(e) (electronische) aangiftebiljet(ten) (telkens)

-een te laag, althans een onjuist bedrag aan (te betalen) loonbelasting/premie

volksverzekeringen werd vermeld / opgegeven / aangegeven,

zulks terwijl hij, verdachte, al dan niet in vereniging met een of meer

anderen, tot bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht heeft gegeven,

dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan boven omschreven verboden

gedraging(en);

De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde betekenis is

gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

art 68 lid 1 ahf/ond a Algemene wet inzake rijksbelastingen

art 69 lid 2 Algemene wet inzake rijksbelastingen

art 51 lid 2 ahf/ond 2° Wetboek van Strafrecht

7.

Thijjor Exploitatie B.V. op of omstreeks 01 december 2012 in de gemeente(n)

Berkelland en/of Overbetuwe althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer rechtsperso(o)n(en) en/of een of meer

natuurlijk(e) perso(o)n(en), althans alleen, opzettelijk een factuur DBC

Kunstof kozijnen BV, dd 01-12-2012, gericht aan Deluxe Kozijnen b.v.

- zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -

valselijk heeft opgemaakt of heeft vervalst met het oogmerk om dat geschrift

als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

hebbende dat valselijk opmaken en/of dat vervalsen (telkens) hierin bestaan

dat genoemde factuur niet door DBC Kunstof kozijnen BV is opgemaakt en aan

Thijjor Exploitatie B.V. is gezonden,

zulks terwijl hij, verdachte, al dan niet in vereniging met een of meer

anderen, tot bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht heeft gegeven,

dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan boven omschreven verboden

gedraging(en);

Subsidiair

hij op of omstreeks 01 december 2012 in de gemeente(n) Berkelland en/of

Overbetuwe althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer rechtsperso(o)n(en) en/of een of meer

natuurlijk(e) perso(o)n(en), althans alleen,

opzettelijk een factuur DBC Kunstof kozijnen BV, dd 01-12-2012, gericht aan

Deluxe Kozijnen b.v.

- zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -

valselijk heeft opgemaakt of heeft vervalst met het oogmerk om dat geschrift

als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

hebbende dat valselijk opmaken en/of dat vervalsen (telkens) hierin bestaan

dat genoemde factuur niet door DBC Kunstof kozijnen BV is opgemaakt en aan

Thijjor Exploitatie B.V. is gezonden;

(vindplaats document: Doc-094)

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de feiten 1, 2, 3 primair, 4 primair, 5 primair, 6 en 7 primair wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Daarnaast heeft de officier van justitie gevorderd dat verdachte voor een periode van vijf jaren het recht wordt ontzegd om het beroep van statutair bestuurder uit te oefenen, ingaande op het moment dat verdachte in vrijheid is gesteld nadat hij zijn straf heeft uitgezeten.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie is op basis van het onderliggende strafdossier en de zich daarin bevindende stukken en getuigenverklaringen van mening dat het onder 1, 2, 3 primair, 4 primair, 5 primair, 6 en 7 primair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen kan worden.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft met betrekking tot de feiten 1 en 2 betoogd dat verdachte inderdaad geen aangifte omzetbelasting over het tweede kwartaal van 2014 heeft gedaan en dat hij in de aangiften omzetbelasting over 2013 en het eerste kwartaal van 2014 de intracommunautaire verwervingen niet vermeld heeft. Verdachte wist niet dat het vermelden van die verwervingen verplicht was.

Het onder 3 primair en subsidiair ten laste gelegde kan volgens de raadsman niet bewezen worden omdat de heren [A] en [B] in 2013 niet in loondienst waren bij Deluxe Kozijnen BV.

Verdachte heeft erkend dat hij in de onder feit 4 genoemde kilometeradministratie fictieve adressen heeft opgenomen en dat hij deze administratie vervolgens aan de Belastingdienst ter beschikking heeft gesteld, aldus de raadsman.

Feit 5 ziet volgens de raadsman op de kilometeradministratie die verdachte in klad bijhield. Verdachte had echter niet het oogmerk om deze kladadministratie als echt en onvervalst te gebruiken.

De raadsman heeft met betrekking tot feit 6 gesteld dat uit het dossier niet blijkt dat verdachte in de ten laste gelegde periode als werknemer in dienst was bij Thijjor Exploitatie BV.

Met betrekking tot feit 7 heeft de raadsman tenslotte betoogd dat verdachte weliswaar de factuur heeft opgemaakt, maar dat hij deze factuur niet als echt en onvervalst heeft gebruikt en ook niet kon gebruiken. De factuur was niet opgenomen in de financiële administratie.

5.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij de feiten 1, 2, 3 primair, 4 primair, 5 primair, 6 en 7 primair heeft gepleegd als feitelijk leidinggever danwel opdrachtgever van/aan Deluxe Kozijnen BV respectievelijk Thijjor Exploitatie BV. De rechtbank zal daarom eerst de feitelijke en juridische verhouding tussen verdachte en deze twee vennootschappen weergeven. Vervolgens zal de rechtbank ingaan op elk van de ten laste gelegde feiten.

Deluxe Kozijnen BV

Verdachte is in de ten laste gelegde periode van 1 januari 2013 tot en met 29 juni 2015 middels Thijjor Beheer BV voor 55% aandeelhouder van Deluxe Kozijnen BV geweest. Hij was bestuurder van Thijjor Beheer BV en had via de Stichting Beheer Aandelen Thijjor Beheer BV alle aandelen van Thijjor Beheer BV in handen.

De activiteiten van Deluxe Kozijnen BV bestonden uit de productie en verkoop van kunststof kozijnen en deuren. De benodigde profielen werden meestal in Duitsland ingekocht.

De administratie van Deluxe Kozijnen BV werd verzorgd door verdachte. Hij maakte ook de fiscale aangiften en de jaarstukken op en diende deze bij de Belastingdienst in.

Deluxe Kozijnen BV is met ingang van 16 februari 2016 ontbonden nadat per 16 juni 2015 de activiteiten al gestaakt waren.

Gezien de positie en rol van verdachte binnen Deluxe Kozijnen BV was hij naar het oordeel van de rechtbank feitelijk leidinggever van de BV en dienen zijn gedragingen met betrekking tot de aangiften omzetbelasting (hierna: OB) en loonbelasting/ premie volksverzekeringen

(hierna: LB/PH) aan Deluxe Kozijnen BV toegerekend te worden.

Thijjor Exploitatie BV

De aandelen van Thijjor Exploitatie BV zijn voor 100% in bezit van Thijjor Beheer BV.

De activiteiten van Thijjor Exploitatie BV bestaan uit het leveren van managementdiensten en het verzorgen van financiële dienstverlening aan voornamelijk gelieerde partijen.

Op de ten laste gelegde data 1 december 2012 en 25 september 2014 en in de ten laste gelegde periode van 1 januari 2013 tot en met 31 januari 2014 was verdachte directeur (alleen en zelfstandig bevoegd) van Thijjor Exploitatie BV.

De kwartaalaangiften OB en de jaarrekeningen van Thijjor Exploitatie BV werden opgesteld en ingediend door verdachte. Hij verzorgde ook de dagelijkse administratie, stelde facturen op en verwerkte deze in een excel-bestand. Verder hield verdachte de debiteuren- en crediteurenadministratie bij.

Verdachte is naar het oordeel van de rechtbank eveneens feitelijk leidinggever van Thijjor Exploitatie BV geweest en zijn gedragingen met betrekking tot de kilometeradministratie en de aangiften LB/PH dienen dan ook aan Thijjor Exploitatie BV toegekend te worden.

Met betrekking tot de feiten 1 en 2

Verdachte heeft toegegeven dat hij opzettelijk onjuiste aangiften OB over de vier kwartalen van 2013 en het eerste kwartaal van 2014 heeft gedaan “om de liquiditeit binnen de club te houden en Deluxe Kozijnen BV draaiende te houden”.

Daarnaast heeft verdachte toegegeven dat hij de intracommunautaire verwervingen van Deluxe Kozijnen BV niet in de aangiften OB over 2013 en het eerste kwartaal van 2014 heeft vermeld. Volgens verdachte wist hij niet dat hij deze verwervingen moest aangeven.

Met betrekking tot de aangifte OB over het 2e kwartaal van 2014 heeft verdachte verklaard dat het hem ontschoten was om deze aangifte in te dienen.

Verdachte ontkent aldus – voor zover het de intracommunautaire verwervingen betreft – opzettelijk onjuiste aangiften OB te hebben gedaan. Ook ontkent hij opzet op het niet doen van de aangifte OB over het tweede kwartaal van 2014. De rechtbank overweegt met betrekking tot deze verweren als volgt.

Verdachte is registeraccountant en als zodanig jaren werkzaam geweest in de accountancy, onder meer als vennoot bij Deloitte & Touche. Als registeraccountant heeft verdachte niet alleen op boekhoudkundig, maar ook op fiscaal terrein de nodige kennis. Bovendien is op de internetsite van de Belastingdienst voor een ieder eenvoudig te lezen hoe intracommunautaire verwervingen in een aangifte OB verwerkt moeten worden.

De rechtbank stelt verdachtes verklaring dat hij niet op de hoogte was van de verplichting om in de aangiften OB melding te maken van de intracommunautaire verwervingen van Deluxe Kozijnen BV dan ook als ongeloofwaardig terzijde. Hetzelfde geldt voor zijn verklaring dat hij vergeten is om aangifte OB over het tweede kwartaal van 2014 te doen.

De rechtbank acht bewezen dat verdachtes opzet op het doen van onjuiste aangiften OB over 2013 en het eerste kwartaal van 2014 zich ook uitstrekt tot het niet vermelden van de intracommunautaire verwervingen van Deluxe Kozijnen BV. De rechtbank acht eveneens bewezen dat verdachte met opzet de aangifte OB over het tweede kwartaal van 2014 van Deluxe Kozijnen BV niet heeft gedaan.

Het onder 1 en 2 ten laste gelegde is wettig en overtuigend bewezen.

Met betrekking tot feit 3

Tijdens het boekenonderzoek door de Belastingdienst is geconstateerd dat Deluxe Kozijnen BV in 2013 netto betalingen aan binnen de onderneming werkzame personen heeft verricht, terwijl er in en over dat jaar geen aangiften LB/PH door Deluxe Kozijnen BV zijn gedaan.

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat er in 2013 sprake is geweest van betalingen door Deluxe Kozijnen BV aan de heren [B] en [A] . Beiden waren op uitleenbasis werkzaam bij Deluxe Kozijnen BV maar in dienst van DBC Solutions BV, aldus verdachte. Verdachte heeft verder verklaard dat de kosten van het personeel per maand middels facturen zouden worden doorbelast door DBC Solutions aan Deluxe Kozijnen BV.

De rechtbank stelt op basis van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting echter de volgende feiten en omstandigheden vast.

- Deluxe Kozijnen BV heeft in 2013 geen facturen inzake doorberekening van loonkosten van de werknemers [B] en [A] van DBC Solutions BV ontvangen.

- Namens [B] en [A] is een verzoek tot faillietverklaring van Deluxe Kozijnen BV gedaan. In dit verzoek staat dat [B] en [A] op 1 januari 2013 voor onbepaalde tijd in dienst zijn getreden bij Deluxe Kozijnen BV als productiemedewerkers kunststofkozijnen. Zij werkten in de vestiging in Eibergen.

- In het digitale controledossier van de Belastingdienst is een excel-bestand met de naam "Lonen Deluxe kozijnen BV" opgenomen. In dit bestand staan de namen van [B] en [A] [woonplaats 2] met de omschrijving "salaris" op diverse data in 2013.

- In de woning van verdachte is een ordner met opschrift "DLK Personeel" en een ordner met opschrift "Deluxe 2012 Einkauf Rechnungen" aangetroffen, met daarin:

• loonstroken DLK BV juli 2013 t/m december 2013 ten name van [A] ;

• loonstroken DLK BV juli 2013 t/m december 2013 ten name van [B] ;

• een jaaropgave 2013 op naam van [A] .

- De getuige [C] heeft verklaard dat [B] en [A] in de periode 2012 tot en met 2015 in dienst waren van Deluxe Kozijnen BV.

- De getuige [D] heeft verklaard dat [B] en [A] op 28 februari 2013 zijn overgegaan van DBC Solutions BV naar Deluxe Kozijnen BV.

- In de periode dat [B] en [A] werkzaam waren voor Deluxe Kozijnen BV gaf verdachte werkopdrachten aan beide heren.

De rechtbank leidt uit deze feiten en omstandigheden – in onderling verband en samenhang bezien – af dat er in de maanden maart tot en met december van 2013 sprake is geweest van een dienstbetrekking tussen Deluxe Kozijnen BV en de heren [B] en [A] en dat verdachte ten onrechte geen aangiften LB/PH over die maanden van 2013 heeft ingediend in verband met de loonbetalingen aan beide heren.

De rechtbank acht het onder 3 primair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

Met betrekking tot feit 4

Verdachte heeft verklaard dat hij als directeur/grootaandeelhouder van Thijjor Exploitatie BV op 25 september 2014 zijn kilometeradministratie over de jaren 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 desgevraagd aan de Belastingdienst heeft overhandigd. Uit deze administratie zou moeten blijken dat hij geen privégebruik heeft gemaakt van de verschillende door Thijjor Exploitatie BV aan hem ter beschikking gestelde auto’s. De controleambtenaren van de Belastingdienst hebben echter aan de hand van CJIB-overzichten en APK-keuringen vastgesteld dat de kilometeradministratie over de jaren 2011, 2012 en 2013 niet correct is. De kilometeradministratie over de jaren 2009 en 2010 is beoordeeld en akkoord bevonden. Verdachte heeft toegegeven dat de door hem overgelegde kilometeradministratie niet juist was, onder meer omdat er fictieve zakelijke ritten in opgenomen waren teneinde de administratie sluitend te maken.

De rechtbank acht het onder 4 primair ten laste gelegde, voor zover dit ziet op de kilometeradministratie over de jaren 2011, 2012 en 2013, wettig en overtuigend bewezen.

Met betrekking tot feit 5

De rechtbank zal verdachte van het onder 5 primair en subsidiair ten laste gelegde vrijspreken.

Weliswaar heeft verdachte toegegeven dat de door hem aan de Belastingdienst overgelegde kilometeradministratie op onderdelen niet juist was, maar het dossier bevat geen bewijs dat verdachte deze onjuiste kilometeradministratie – zoals ten laste gelegd – op of omstreeks 25 september 2014 heeft opgemaakt.

Met betrekking tot feit 6

Uit het dossier blijkt dat Thijjor Exploitatie BV over de jaren 2011, 2012 en 2013 verschillende auto’s aan verdachte – in zijn hoedanigheid van directeur/grootaandeelhouder van de BV – ter beschikking heeft gesteld. Hiervan is geen aangifte LB/PH gedaan. Daarvan mag echter uitsluitend worden afgezien als een sluitende kilometeradministratie kan worden overgelegd aan de Belastingdienst. Nu de rechtbank met betrekking tot feit 4 reeds geoordeeld heeft dat de door verdachte overgelegde kilometeradministratie over de jaren 2011, 2012 en 2013 vals was, acht de rechtbank ook het onder 6 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

Met betrekking tot feit 7

Uit het dossier blijkt dat de factuur van DBC Kunststof kozijnen BV aan Deluxe Kozijnen BV, gedateerd 1 december 2012, is aangetroffen op een usb-stick die verdachte aan de curator van Deluxe Kozijnen BV heeft overgedragen. Verdachte heeft verklaard dat hij deze factuur heeft opgemaakt met de bedoeling om de door Deluxe Kozijnen BV over het vierde kwartaal van 2012 af te dragen OB te verlagen. Ten tijde van het opmaken van de factuur wist verdachte dat DBC Kunststof kozijnen BV al failliet was.

Door achtereenvolgens:

- de factuur op naam van DBC Kunststof kozijnen BV op te maken, wetende dat die BV op dat moment reeds failliet was;

- de op de factuur vermelde OB in vooraftrek te brengen in de aangifte OB van Deluxe Kozijnen BV over het vierde kwartaal van 2012, en

- de factuur in digitale vorm aan de curator van Deluxe Kozijnen BV ter beschikking te stellen,

heeft verdachte naar het oordeel van de rechtbank de factuur, zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs te dienen van de rechtmatigheid van de vooraftrek van de OB, valselijk opgemaakt met het oogmerk om deze als echt en onvervalst te gebruiken. Het verweer van de raadsman dat verdachte de factuur niet als echt en onvervalst heeft gebruikt wordt verworpen.

Uit het dossier blijkt niet dat verdachte – zoals ten laste gelegd – als feitelijk leidinggevende danwel opdrachtgever van Thijjor Exploitatie BV heeft gehandeld, zodat hij van het onder 7 primair tenlastegelegde moet worden vrijgesproken. De rechtbank acht het onder 7 subsidiair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

5.3

De conclusie

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte onder 5 primair en subsidiair en onder 7 primair ten laste is gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen dat verdachte het onder 1, 2, 3 primair, 4 primair, 6 en 7 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

Deluxe Kozijnen BV in de periode van 1 juli 2014 tot en met 29 juni 2015 in Nederland, als ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968, opzettelijk een bij de Belastingwet voorziene aangifte, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten een aangifte voor de omzetbelasting over het 2e kwartaal van 2014, niet heeft gedaan, terwijl dat feit ertoe strekte dat te weinig belasting wordt geheven,

zulks terwijl hij, verdachte, feitelijke leiding heeft gegeven aan boven omschreven verboden gedraging;

2.

Deluxe Kozijnen BV op verschillende tijdstippen in de periode van 23 april 2013 tot en met 1 mei 2014, in Nederland, als ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968, telkens opzettelijk een bij de Belastingwet voorziene aangifte, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten de aangifte voor de Omzetbelasting over

- het eerste kwartaal en tweede kwartaal en derde kwartaal en vierde kwartaal van 2013, en

- het eerste kwartaal van 2014,

onjuist heeft gedaan bij de Inspecteur der belastingen/de Belastingdienst, terwijl die feiten er telkens toe strekten dat te weinig belasting wordt geheven, hebbende die onjuistheid hierin bestaan, dat in genoemde (elektronische) aangiftebiljetten telkens een te hoog bedrag aan voorbelasting in aftrek werd gebracht en daardoor een te laag bedrag aan verschuldigde omzetbelasting werd aangegeven,

zulks terwijl hij, verdachte, feitelijke leiding heeft gegeven aan boven omschreven verboden gedragingen;

3.

Deluxe Kozijnen BV in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 januari 2014 in

Nederland, als inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de Loonbelasting 1964,

meermalen, telkens opzettelijk een bij de Belastingwet voorziene aangifte, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten een aangifte voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen over de maanden maart en april en mei en

juni en juli en augustus en september en oktober en november en december, van het jaar 2013, niet heeft gedaan, terwijl dat feit ertoe strekte dat te weinig belasting wordt geheven,

zulks terwijl hij, verdachte, feitelijke leiding heeft gegeven aan boven omschreven verboden gedragingen;

4.

Thijjor Exploitatie BV op 25 september 2014 in Nederland, als degene die ingevolge de Belastingwet verplicht was tot het voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers en/of de inhoud daarvan, opzettelijk deze in valse vorm voor dit doel ter beschikking heeft gesteld, terwijl dat feit ertoe strekte dat te weinig belasting wordt geheven,

hierin bestaande dat de kilometeradministratie over de jaren 2011 en 2012 en 2013 aan de Belastingdienst beschikbaar werd gesteld, terwijl in die kilometeradministraties niet de privé gereden kilometers waren vermeld en privé gereden kilometers als zakelijk waren aangegeven en ten onrechte adressen waren opgevoerd en ten onrechte adressen meermalen waren opgevoerd en onjuiste kilometerstanden waren opgegeven,

zulks terwijl hij, verdachte, feitelijke leiding heeft gegeven aan boven omschreven verboden gedragingen;

6.

Thijjor Exploitatie BV in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 januari 2014 in Nederland, als inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de Loonbelasting 1964,

meermalen, telkens opzettelijk een bij de Belastingwet voorziene aangifte, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten een aangifte voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen over de maanden van 2011 en 2012 en 2013, onjuist heeft gedaan bij de Inspecteur der belastingen/de Belastingdienst, terwijl die feiten er telkens toe strekten dat te weinig belasting wordt geheven, hebbende die onjuistheid hierin bestaan, dat in genoemde (elektronische) aangiftebiljetten telkens een te laag bedrag aan te betalen loonbelasting/premie volksverzekeringen werd vermeld/opgegeven/ aangegeven,

zulks terwijl hij, verdachte, feitelijke leiding heeft gegeven aan boven omschreven verboden gedragingen;

7.

hij op 1 december 2012 in Nederland, opzettelijk een factuur van DBC Kunststof kozijnen BV, d.d. 01-12-2012, gericht aan Deluxe Kozijnen BV - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken, hebbende dat valselijk opmaken hierin bestaan dat genoemde factuur niet door DBC Kunststof kozijnen BV is opgemaakt.

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte onder 1, 2, 3 primair, 4 primair, 6 en 7 subsidiair meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 69 lid 1 en artikel 69 lid 2 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht (Sr). Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1

het misdrijf: opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte niet doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon waaraan verdachte feitelijke leiding heeft gegeven;

feit 2 en feit 6

telkens het misdrijf: opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon waaraan verdachte feitelijke leiding heeft gegeven, meermalen gepleegd;

feit 3 primair

het misdrijf: opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte niet doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon waaraan verdachte feitelijke leiding heeft gegeven, meermalen gepleegd;

feit 4 primair

het misdrijf: ingevolge de belastingwet verplicht zijnde boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of de inhoud daarvan voor raadpleging beschikbaar stellen, deze voor dit doel opzettelijk in valse vorm beschikbaar stellen, terwijl dit feit er toestrekt dat te weinig belasting wordt geheven, gepleegd door een rechtspersoon waaraan verdachte feitelijke leiding heeft gegeven;

feit 7 subsidiair

het misdrijf: valsheid in geschrift.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8 De op te leggen straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde

feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft feitelijke leiding gegeven aan het doen van onjuiste aangiften voor de OB en LB/PH en aan het niet doen van aangiften OB- en LB/PH door Deluxe Kozijnen BV en Thijjor Exploitatie BV. Voorts heeft verdachte feitelijke leiding gegeven aan Thijjor Exploitatie BV met betrekking tot het bij de Belastingdienst indienen van een vervalste kilometeradministratie over een drietal jaren. Tot slot heeft hij een factuur valselijk opgemaakt. Met de bewezenverklaarde feiten is een belastingnadeel gemoeid van ruim € 200.000,--.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de aan verdachte op te leggen straf acht geslagen op de oriëntatiepunten voor straftoemeting van het LOVS (Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht). Deze geven wanneer er sprake is van een benadelingsbedrag van € 125.000,-- tot € 250.000,-- een gevangenisstraf aan van 9 tot 12 maanden.

De rechtbank overweegt voorts dat verdachte jarenlang werkzaam is geweest als registeraccountant. Hierna is hij zelfstandig ondernemer geworden waarbij hij de administraties inclusief de belastingaangiften van zijn eigen bedrijven, maar ook die van andere bedrijven verzorgde. Als registeraccountant heeft verdachte een voorbeeldfunctie en de feiten die de rechtbank bewezen acht schaden de goede naam en het aanzien van deze beroepsgroep.

De rechtbank heeft eveneens meegewogen dat verdachte niet eerder met justitie in aanraking is geweest.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf van na te noemen duur passend en geboden is. De rechtbank zal een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen teneinde verdachte te weerhouden om in de toekomst wederom strafbare feiten te plegen.

De rechtbank ziet thans onvoldoende reden om de door de officier van justitie geëiste bijzondere voorwaarde, inhoudende het verbod om vijf jaren lang het beroep van statutair bestuurder uit te oefenen, op te leggen.

9 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 14a, 14b, 14c, 27, 57 en 91 Sr en artikel 68 lid 1 AWR.

10 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart niet bewezen dat verdachte het onder 5 primair en subsidiair en onder 7 primair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het onder 1, 2, 3 primair, 4 primair, 6 en 7 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 1, 2, 3 primair, 4 primair, 6 en 7 subsidiair meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1

het misdrijf: opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte niet doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon waaraan verdachte feitelijke leiding heeft gegeven;

feit 2 en feit 6

telkens het misdrijf: opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon waaraan verdachte feitelijke leiding heeft gegeven, meermalen gepleegd;

feit 3 primair

het misdrijf: opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte niet doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon waaraan verdachte feitelijke leiding heeft gegeven, meermalen gepleegd;

feit 4 primair

het misdrijf: ingevolge de belastingwet verplicht zijnde boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of de inhoud daarvan voor raadpleging beschikbaar stellen, deze voor dit doel opzettelijk in valse vorm beschikbaar stellen, terwijl dit feit er toestrekt dat te weinig belasting wordt geheven, gepleegd door een rechtspersoon waaraan verdachte feitelijke leiding heeft gegeven;

feit 7 subsidiair

het misdrijf: valsheid in geschrift;

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1, 2, 3 primair, 4 primair, 6 en 7 subsidiair

bewezenverklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van twaalf (12) maanden, waarvan drie (3) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie (3) jaren;

- bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de

rechter tenuitvoerlegging gelast, omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd

schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in

verzekering heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in

mindering zal worden gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. H. Stam, voorzitter, mr. P.M.F. Schreurs en mr. L.T. Vogel, rechters, in tegenwoordigheid van H.J. Veldhuis, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2017.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s zijn dit bladzijden uit het dossier van de FIOD Belastingdienst, kantoor Arnhem nummer 55375. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

1.

De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 6 februari 2017 inhoudende:

Thijjor Beheer BV bezit 100% van de aandelen van Thijjor Exploitatie BV. De activiteiten van Thijjor Exploitatie BV bestaan uit het leveren van managementdiensten en het verzorgen van financiële dienstverlening aan voornamelijk gelieerde partijen. De werkzaamheden worden door mij verricht. De kwartaalaangiften omzetbelasting en de jaarrekeningen worden opgesteld en ingediend door mij. Ik verzorg ook de dagelijkse administratie, stel facturen op en verwerk deze in Excel. Verder houd ik de debiteuren- en crediteurenadministratie bij.

Ik ben middels Thijjor Beheer BV voor 55% aandeelhouder van Deluxe Kozijnen BV geweest. De activiteiten van Deluxe Kozijnen BV bestonden uit de productie en verkoop van kunststof kozijnen en deuren. De benodigde profielen werden meestal in Duitsland ingekocht. Ik verzorg ook de administratie van Deluxe Kozijnen BV. Ik maak de fiscale aangiften en de jaarstukken op en diende deze bij de Belastingdienst in.

Deluxe Kozijnen BV is met ingang van 16 februari 2016 ontbonden nadat per 16 juni 2015 de activiteiten al gestaakt waren.

Het klopt dat ik als verantwoordelijke en feitelijke leidinggevende binnen Deluxe Kozijnen B.V. de ICV niet in de aangiften omzetbelasting, van de in de tenlastelegging genoemde periodes, heb opgenomen omdat ik niet wist niet dat dit moest. Door drukte is mij ontschoten dat ik nog de aangifte omzetbelasting over het 2e kwartaal van 2014 moest indienen.

Er is sprake geweest in 2013 van loonbetalingen aan personen die werkzaam waren bij Deluxe Kozijnen B,V, maar die werknemers [B] en [A] waren in dienst van DBC Solutions BV en waren op uitleenbasis werkzaam bij Deluxe Kozijnen BV. De kosten van het personeel werden per maand middels facturen doorbelast door DBC Solutions aan Deluxe Kozijnen BV.

Ik heb ook als directeur-grootaandeelhouder, zijnde de feitelijke leidinggevende van Thijjor Exploitatie BV, de kilometeradministratie overhandigd aan de Belastingdienst waaruit zou moeten blijken dat er geen privégebruik van de auto’s heeft plaats gevonden. Het klopt dat deze administratie niet juist is opgesteld en dat er voor de jaren 2009 tot en met 2013 ten onrechte geen rekening is gehouden met een correctie voor het privégebruik van ter beschikking gestelde auto's.

Ik heb ook de factuur gedateerd 1 december 2012 van DBC Kunststof kozijnen BV en gericht aan Deluxe Kozijnen BV opgemaakt. Ik heb die factuur opgemaakt voor [D] om zo [D] een vordering op Deluxe Kozijnen BV te geven. Het klopt dat [D] geen vordering had.

Ik sta sinds 20 augustus 1990 bij het NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants) als registeraccountant geregistreerd. Ik ben werkzaam geweest als registeraccountant bij Deloitte & Touche en was ook vennoot van Deloitte & Touche. Ik ben daarna als onafhankelijk adviseur werkzaam geweest voor [X] te Nijmegen, gespecialiseerd op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy. Vanaf het najaar 2011 ben ik als onafhankelijk adviseur verbonden aan [Y] .

2.

Een proces verbaal van verhoor d.d. 19 oktober 2015 zijnde de verklaring van de verdachte

(V-001-01) inhoudende:

Ik deed de aangiften OB van Deluxe Kozijnen BV aan de hand van de administratie in Exact. Ik heb het gedaan, opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting bij Deluxe Kozijnen BV, om de liquiditeit binnen de club te houden en Deluxe Kozijnen BV draaiende te houden.

Ik deed de aangiften omzetbelasting Deluxe Kozijnen BV aan de hand van de administratie in Exact maar die cijfers heb ik gecorrigeerd door andere, te lage af te dragen OB aan te geven in de aangiften OB van Deluxe Kozijnen BV. Ik heb bij het doen van de onjuiste aangiften OB niet aan mijzelf gedacht maar puur aan de continuïteit van de onderneming omdat ik wel eens een keertje iets wilde hebben dat wel zou lukken.

3.

Een proces verbaal van verhoor d.d. 19 oktober 2015 zijnde de verklaring van de verdachte (V-003-01) inhoudende:

Ik heb de factuur met kenmerk DOC-094 gemaakt. Het is een fout van mij geweest om een factuur op te maken op het briefpapier van DBC Kunststof kozijnen BV. Ik had de bedoeling met deze factuur om de BTW te verlagen van Deluxe Kozijnen BV en [D] had dan een vordering op Deluxe Kozijnen BV gehad. De BTW op de factuur in het 4e kwartaal 2012 welke ik in aftrek heb gebracht in dat kwartaal heeft betrekking op deze factuur DOC-094 die u mij toont. Het bedrag qua omzetbelasting is niet in de administratie van Deluxe Kozijnen BV in Exact verwerkt maar is wel in aftrek gebracht in het 4e kwartaal 2012 door mij.

4.

Een factuur van DBC Kunststof kozijnen BV, gedateerd 01-12-2012 en gericht aan Deluxe Kozijnen BV inzake de overname van de voorraad Inoutic profielen en toebehoren, waarin staat vermeld: “Zoals met u is overeengekomen” en het bedrag is gespecificeerd € 65.000 + OB 21% € 78.650 (DOC-094).

5.

Een proces-verbaal van verhoor d.d. 8 oktober 2015, zijnde de verklaring van de getuige [C] (G002), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven inhoudende:

Ik heb ongeveer in februari/maart 2013 met [verdachte] gesproken. Ik heb daar drie maanden [verdachte] op elk gebied geholpen. [B] en [A] waren in de periode 2012 t/m 2015 in dienst van Deluxe Kozijnen BV.

6.

Een geschrift (AMB-012, pag. 273) inhoudende het verzoek tot faillietverklaring van Deluxe Kozijnen BV waarin staat dat de verzoekers tot faillietverklaring onder meer zijn: [B] en [A] . [B] en [A] zijn sinds 1 januari 2013 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij Deluxe Kozijnen BV als productiemedewerkers kunststofkozijnen. Zij werkten in de vestiging in Eibergen.

7.

Een document (DOC-089, pag. 830) zijnde het digitale controledossier van de Belastingdienst waarin staat een Excel-bestand met naam "Lonen Deluxe kozijnen BV" met een specificatie van het bedrag van € 107.856,-- In de specificatie staan de namen genoemd van [B] en [A] [woonplaats 2] met de omschrijving "salaris" op diverse data in 2013.

8.

Een geschrift zijnde een proces-verbaal van doorzoeking d.d. 4 augustus 2015 (AMB 020) waaruit blijkt dat in de woning van verdachte een ordner met opschrift "DLK Personeel" (A.04.01.006) en een ordner met opschrift "Deluxe 2012 Einkauf Rechnungen" (A.05.01.005) is aangetroffen, met daarin:

• Loonstroken DLK BV juli 2013 t/m december 2013 ten name van [A] (DOC-118 t/m DOC-123, pag. 1299 e.v.)

• Loonstroken DLK BV juli 2013 t/m december 2013 ten name van [B] (DOC-125 t/m DOC-130);

• Jaaropgave 2013 [A] (DOC-116, pag. 1297).

9.

Een proces-verbaal van bevindingen van rechercheur [Z] , werkzaam bij de Belastingdienst/FIOD, d.d. 5 augustus 2015 (AMB-015), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op 20 juli 2015 bezochten collega Saris en verbalisant het kantooradres van Heijltjes Advocaten van curator Van der Mereen inzake Deluxe Kozijnen BV. Wij werden te woord gestaan door mr. [F] .

[F] overhandigde ons in kopie reeds klaarliggende stukken die [verdachte] heeft aangeleverd aan de curator. Onder de klaarliggende stukken bevonden zich:

- een USB-stick. [F] verklaarde dat het de originele USB-stick betreft die [verdachte] heeft aangeleverd aan de curator.

USB-stick zilverkleurig

Ik heb van de volgende bestanden (afkomstig van de USB-stick zilverkleurig) een afdruk op papier gemaakt en heb aan de papieren afdrukken een DOC-nummer toegekend:

DOC-093 - DBC briefpapier blanco alleen met kop

DOC-094 - Factuur DBC Kunststof kozijnen aan de directie van Deluxe Kozijnen BV d.d.

01-12-2012

DOC-095 - Deluxe Kozijnen BV berekening btw 2012 (€ 254) en 2013 (€ 62.922).

10.

Een proces-verbaal van verhoor d.d. 6 januari 2016, zijnde de verklaring van de getuige [D] (G003), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[B] en [A] zijn gaan werken bij DLK BV in de fabriek. [A] en [B] zijn 28-02-2013 uit dienst getreden bij DBC, daarna zijn ze gaan werken voor DLK BV.