Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2017:4797

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
10-10-2017
Datum publicatie
08-01-2018
Zaaknummer
6026763 \ CV EXPL 17-3633
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Ontbinding huurovereenkomst

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2018/20
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

Zaaknummer : 6026763 \ CV EXPL 17-3633

Vonnis van 10 oktober 2017

in de zaak van

de stichting SSH ZWOLLE,
gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle,

eisende partij, hierna te noemen SSH,

gemachtigde: Jongerius Gerechtsdeurwaarders/Juristen/Incasso,

tegen

de stichting STICHTING PARTICULIER ADMINISTRATIE KANTOOR DE BALANS,
gevestigd en kantoorhoudende te Assen,

in hoedanigheid van bewindvoerder voor de goederen die toebehoren aan [A],

gedaagde partij, hierna te noemen De Balans q.q.,

gemachtigde: mr. H.L. Thiescheffer.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 23 mei 2017

- de conclusie van antwoord

- de conclusie van repliek, tevens houdende de incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening.

1.2.

De mondelinge behandeling van de incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening (zaaknummer 6278908 VV EXPL 17-59) heeft op 22 september 2017 plaatsgevonden. SSH heeft deze vordering ter zitting ingetrokken, zodat daarop niet meer hoeft te worden beslist.

1.3.

De Balans q.q. heeft niet gedupliceerd.

1.4.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

De Balans q.q. is benoemd tot bewindvoerder over alle goederen die toebehoren of zullen toebehoren aan [A] .

2.2.

[A] huurt van SSH een studentenkamer aan [adres] te [plaats] (verder: het gehuurde). De kale huurprijs bedraagt thans € 388,66.

2.3.

Tot 1 januari 2017 diende [A] naast de kale huur ook de energiekosten aan SSH te betalen. Met ingang van 1 januari 2017 dient [A] de energiekosten rechtstreeks aan Ista te betalen.

2.4.

Vanaf mei 2016 is een huurachterstand ontstaan. Op 29 augustus 2017 bedroeg de totale huurachterstand (inclusief energiekosten, rente en incassokosten) € 2.615,55.

3 Het geschil en de beoordeling

3.1.

SSH vordert – kort gezegd – de ontbinding van de huurovereenkomst, de ontruiming van het gehuurde, de voldoening van de huurachterstand en de betaling van de huurpenningen tot aan de ontbinding van de huurovereenkomst en een schadevergoeding over de periode gelegen tussen de ontbinding en de ontruiming, met veroordeling van De Balans q.q. in de proceskosten.

3.2.

Tijdens de mondelinge behandeling van de incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening hebben partijen een regeling getroffen, inhoudende dat de incidentele vordering door SSH wordt ingetrokken, dat De Balans q.q. in onderhavige procedure geen conclusie van dupliek zal nemen en dat zij de verschuldigdheid van de door SSH bij repliek weergegeven betalingsachterstand erkent. Ook hebben partijen afspraken gemaakt over de proceskosten en heeft SSH toegezegd dat de ontruimingstitel eerst zal worden gebruikt als de lopende huur niet meer wordt betaald of de lopende of overeen te komen betalingsregeling niet meer wordt nagekomen.

3.3.

Nu De Balans q.q. de door SSH bij repliek vermelde huurachterstand heeft erkend, staat vast dat zij een achterstand in betaling van de huurpenningen van bijna vier maanden heeft laten ontstaan. In de omvang van deze achterstand vindt de gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst een toereikende rechtvaardiging. Tevens zal de gevorderde ontruiming worden toegewezen zij het onder de voorwaarde dat de lopende huur niet meer wordt betaald of de lopende of overeen te komen betalingsregeling niet meer wordt nagekomen en met dien verstande dat de kantonrechter aanleiding ziet De Balans q.q. een ontruimingstermijn te gunnen van twee weken na de aanzegging van de ontruiming.

3.4.

De gevorderde betaling van de huurachterstand zal eveneens worden toegewezen. Ook de gevorderde rente en buitengerechtelijke incassokosten zijn toewijsbaar, daar deze niet zijn weersproken en de buitengerechtelijke incassokosten op juiste wijze zijn aangezegd.

3.5.

De Balans q.q. heeft de vordering tot betaling van een schadevergoeding voor elke maand of gedeelte daarvan dat zij na de heden uitgesproken ontbinding van de huurovereenkomst in gebreke blijft het gehuurde te ontruimen evenmin bestreden, zodat deze vordering voor toewijzing gereed ligt en wel vanaf 1 oktober 2017 nu SSH ter zitting heeft verklaard dat de over de maand september verschuldigde huurpenningen reeds zijn voldaan.

3.6.

Partijen hebben afgesproken dat De Balans q.q. een bedrag van € 470,00 aan SSH zal betalen in verband met in deze procedure gemaakte kosten en dat de proceskosten voor het overige worden gecompenseerd. Overeenkomstig deze afspraak zal De Balans q.q. worden veroordeeld om € 470,00 aan SSH te betalen ter zake van proceskosten.

4 De beslissing

De kantonrechter

4.1.

ontbindt de tussen partijen bestaande huurovereenkomst betreffende de woning met verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Zwolle aan het [adres] ;

4.2.

veroordeelt De Balans q.q. om niet eerder dan veertien dagen na betekening van dit vonnis of latere aanzegging van ontruiming de woning met verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Zwolle aan het [adres] , met alle zich daarin bevindende personen en zaken te verlaten en te ontruimen en onder afgifte van de sleutels en hetgeen daartoe verder behoort ter vrije en algehele beschikking te stellen van SSH, indien de lopende huur niet meer wordt betaald of de lopende of overeen te komen betalingsregeling niet meer wordt nagekomen;

4.3.

veroordeelt De Balans q.q. om aan SSH te betalen van een bedrag van € 2.615,55, te verminderen met eventuele betalingen, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag vanaf 23 mei 2017 tot de dag van volledige betaling;

4.4.

veroordeelt De Balans q.q. om aan SSH te betalen een bedrag van € 388,66 per maand, zijnde een bedrag ter grootte van de periodiek door De Balans q.q. verschuldigde huurverplichting, te rekenen vanaf 1 oktober 2017 tot aan de datum van de daadwerkelijke ontruiming;

4.5.

veroordeelt De Balans q.q. om aan SSH te betalen een bedrag van € 470,00 ter zake van proceskosten;

4.6.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

4.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A.O.M. van Aerde, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 10 oktober 2017.