Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2017:4321

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
21-11-2017
Datum publicatie
21-11-2017
Zaaknummer
08/960074-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel verlengt de termijn van TBS met 1 jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Afdeling Strafrecht – Strafraadkamer

Locatie Zwolle

Parketnummer : 08/960074-14

Datum uitspraak: 21 november 2017

Beslissing op de vordering van het openbaar ministerie tot verlenging van de termijn, gedurende welke:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1980 in [geboorteplaats] ,

thans verblijvende in [woonplaats] ,

hierna te noemen: ‘betrokkene’,

ter beschikking is gesteld.

Betrokkene is op 18 juni 2015 bij vonnis van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, veroordeeld tot, onder meer, terbeschikkingstelling met voorwaarden. De termijn van de terbeschikkingstelling is ingegaan op 30 oktober 2015 en zou, behoudens nadere voorziening, eindigen op 30 oktober 2017.

De vordering van de officier van justitie van 21 september 2017 strekt tot verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling voor de duur van één jaar. Bij die vordering zijn de door de wet voorgeschreven stukken overgelegd.

De rechtbank heeft kennis genomen van het reclasseringsrapport van 4 september 2017, het voortgangsverslag van de reclassering van 4 oktober 2017 en het psychiatrische rapport van E.L.G. Heinsman-Carlier van 28 juli 2017. In voornoemde rapporten adviseren zowel de reclassering als E.L.G. Heinsman-Carlier, psychiater, om de terbeschikkingstelling met één jaar te verlengen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 november 2017. Ter zitting zijn in het openbaar gehoord:

- betrokkene;

- zijn raadsman mr. R.P. van der Graaf;

- als deskundige C. Harwig, reclasseringswerker;

- de officier van justitie, mr. A.M.C.V. Fellinger.

De deskundige Harwig heeft zijn rapport toegelicht.

De officier van justitie heeft tijdens de zitting de vordering toegelicht en daarbij gepersisteerd.

De raadsman van betrokkene heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering tot verlenging moet worden toegewezen, omdat de deskundigen daartoe concluderen. Bovendien wil betrokkene zelf ook graag door met de behandeling.


Overwegingen

De rechtbank dient op grond van het bepaalde in artikel 38d van het Wetboek van Strafrecht te bepalen of de termijn van de maatregel van terbeschikkingstelling moet worden verlengd.

De maatregel van terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van het gedurende een periode van ongeveer twaalf jaar een gewoonte maken van het in bezit hebben en delen van kinderpornografisch materiaal. Daarnaast is bewezen verklaard dat betrokkene dierenpornografie in zijn bezit heeft gehad.

De vordering is op 21 september 2017 ingediend, dit is tijdig.

In bovengenoemd psychiatrisch rapport van 28 juli 2017 staat – onder meer – het volgende vermeld:

‘’Onderzochte is lijdende aan een ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens in de zin van een pedofiele stoornis, niet-exclusieve type, seksueel aangetrokken tot meisjes (en vrouwen van zijn eigen leeftijd). Verder is onderzochte lijdende aan een autismespectrumstoornis, ernst niveau 2, zonder bijkomende verstandelijke beperking.

Als belangrijkste risicofactoren komen zijn pedoseksualiteit (met cognitieve vervormingen, obsessie met kinderporno, acceptatie pedoseksuele gevoelens) en zijn autismespectrumstoornis (gevoeligheid voor overprikkeling, obsessief denken, gebrekkige sociale vaardigheden, moreel redeneren, emotieregulatie, impulscontrole) naar voren. Onderzochte kan zich vanuit zijn autismespectrumstoornis moeilijk inleven in wat anderen denken en voelen en hij heeft minder zicht op oorzaak-gevolg relaties. Daarbij heeft onderzochte vanuit zijn beperkingen in sociaal functioneren een beperkte behoefte aan sociaal contact, een beperkt sociaal netwerk waar hij op kan terugvallen.

Aangaande de meer algemeen beschermde functies van de persoonlijkheid, heeft onderzochte binnen de behandeling de nodige winst geboekt op meer algemeen beschermende factoren als actieve probleemoplossende houding, openheid en emotieregulatie. Onderzochte heeft daarbij de steun van zijn ouders.

De kans op recidive van een soortgelijk delict als het indexdelict wordt binnen de huidige setting als laag ingeschat, zowel voor de korte als langere termijn. De kans op recidive binnen het kader van een transmuraal verlof, wordt als matig ingeschat. Bij onmiddellijke beëindiging van de Tbs-maatregel (met bijkomend verlies van structuur en hulpverlening) wordt de kans op recidive van een soortgelijk delict als het indexdelict ingeschat op matig voor de korte termijn, als matig-hoog voor de lange termijn.

Geadviseerd wordt de huidige maatregel te verlengen voor de termijn van één jaar.’’

In bovengenoemd reclasseringsrapport van Reclassering Nederland van 4 september 2017 staat – onder meer – het volgende vermeld:

‘’Wenselijkheid verlenging van de tbs met voorwaarden.

Gesteld kan worden dat de heer [verdachte] zich ten aanzien van de opgelegde tbs-behandeling gemotiveerd en vooral ook leergierig heeft opgesteld. Deze aspecten alsmede zijn vermogen om te leren zorgen ervoor dat hij profiteert van de behandeling, vooral als we kijken naar verkregen inzichten en vaardigheden met betrekking tot bijvoorbeeld spanning- en emotiesregulatie, hulp inschakelen, sociale vaardigheden. Betrokkene heeft een geleidelijk klinisch traject doorlopen waarbij er sprake was van een voorspelbaar en gestructureerde omgeving. Betrokkene gedijt goed bij een dergelijke omgeving wegens zijn beperkingen voortkomend uit autisme. Vanaf juli 2017 bewoont hij een meer zelfstandige woonunit buiten de muren van de kliniek. Deze minder gestructureerde, gecontroleerde en minder intensief begeleide woonsituatie geeft de mogelijkheid verder te monitoren en te toetsen in hoeverre betrokkene zich staande kan houden. Naar verwachting zal betrokkene meer spanningen gaan ervaren en de vraag is dan hoe hij deze gaat verwerken. Tevens zal moeten blijken of de zelfcontrole van betrokkene, nu hij over meer vrijheden beschikt, met betrekking tot zijn seksuele voorkeur en computergebruik adequaat is. Betrokkene staat al enige tijd op de wachtlijst van een RIBW 24-uurs woonvoorziening in Zwolle. Het betreft een begeleid wonenvoorziening waar specifieke expertise aanwezig is in het werken met cliënten die kampen met een autismespectrumstoornis. In september heeft betrokkene een officieel aanmeldgesprek en krijgt hij een rondleiding. Het doel is dat betrokkene, wanneer behandeling bij [instelling] is afgerond, hier gaat wonen. Betrokkene kan zich vinden in het uitgestippelde pad. Met deze stappen te gaan en de nog onduidelijkheid hoe betrokkene daadwerkelijk zal functioneren in de maatschappij, kijkende naar de problemen voortkomend uit het autisme en zijn seksuele interesse in minderjarigen, zijn redenen voor de reclassering om verlenging van de tbs-maatregel te adviseren.

Advies.

Wij adviseren de maatregel tbs met voorwaarden te verlengen met de duur van 1 jaar.’’

Tijdens de zitting heeft de deskundige Harwig bevestigd dat het belangrijk is om betrokkene te volgen als hij zich in een vrije, minder gestructureerde omgeving als een RIBW woonvoorziening bevindt. Aanvankelijk was het de bedoeling dat betrokkene in Zwolle zou gaan wonen, maar betrokkene vond het daar te druk. Om die reden wordt nu gekeken naar een RIBW-woonvoorziening in Steenwijk. Daar zal moeten blijken of betrokkene de aangeleerde vaardigheden kan toepassen en er zal met hulp van de recherche steekproefsgewijs worden onderzocht of betrokkene strafbare dingen op zijn computer heeft staan. Verder wordt er een COSA-project opgestart. Als betrokkene voldoet aan alle criteria dan zullen er vrijwilligers om hem heen worden gezocht. Aangezien betrokkene bijna geen sociaal netwerk heeft, wordt hiermee tegelijk voorkomen dat hij in een sociaal isolement raakt.

De rechtbank is van oordeel dat de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden verlengd moet worden. Ten eerste eisen de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen onverkort dat de maatregel van terbeschikkingstelling dient te worden verlengd en ten tweede is, gelet op de rapportages en het verhandelde in raadkamer, betrokkene nog volop bezig in zijn behandeling. Betrokkene heeft hierin stappen gezet op het gebied van copingvaardigheden en is zelfstandiger geworden. Hij werkt goed mee aan de behandelingen die hem zijn aangeboden en is bezig met hoe zijn leven er na de TBS uit zal moeten gaan zien. De recente overstap naar een zelfstandiger woning op het terrein van de kliniek maakt dat er van betrokkene meer gevergd gaat worden op diverse terreinen, hetgeen voor meer spanningen zal zorgen. De noodzaak te monitoren hoe betrokkene deze ter hand zal nemen is, mede gelet op het beschreven recidiverisico en de aanwezige persoonlijkheidsproblematiek aanwezig. Betrokkene heeft op de rechtbank wel de indruk gemaakt dat hij ook hier met evenveel inzet aan de slag zal willen gaan om de ingeslagen positieve weg verder voort te zetten. Gelet hierop zal de rechtbank de maatregel van terbeschikkingstelling verlengen met 1 (één) jaar.

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 38d en 38e Sr.

BESLISSING

De rechtbank:

verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling met voorwaarden van [verdachte] met 1 (één) jaar.

Deze beslissing is gegeven door mr. F. van der Maden, voorzitter, mr. R.M. van Vuure en mr. V.P.K. van Rosmalen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A.R. Mulder, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 21 november 2017.