Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2017:4256

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
16-11-2017
Datum publicatie
16-11-2017
Zaaknummer
08.770027-16 en 08.770052-17 (P)
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2019:2547
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel heeft een 23-jarige man uit Vleuten veroordeeld tot 5 jaar cel. De man is schuldig bevonden aan de verkrachting van een destijds 12-jarig meisje in de trein tussen Zwolle en Nijmegen op 6 mei 2015. Daarnaast wordt hij veroordeeld voor het maken en in bezit hebben van kinderporno.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PS-Updates.nl 2017-0904
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummers: 08.770027-16 en 08.770052-17 (P)

Datum vonnis: 16 november 2017

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum 1] 1994 te [geboorteplaats] ( [land] ),

wonende te [woonplaats 1] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 30 maart 2017, 17 mei 2017

en is bij tussenvonnis van 31 mei 2017 heropend waarna het onderzoek op 2 november 2017 is voortgezet.

Ter terechtzitting van 17 mei 2017 heeft de rechtbank in het belang van het onderzoek de voeging bevolen van de bij afzonderlijke dagvaardingen onder parketnummers 08/770027-16 en 08.770052-17 tegen verdachte aangebrachte zaken.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. C.Y. Huang en van hetgeen door verdachte en de raadsman mr. H.G.J. Ligtenberg, advocaat te Utrecht, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte op 6 mei 2015 de op dat moment twaalf jaar oude [slachtoffer 1] heeft verkracht, dan wel ontuchtige handelingen met haar heeft gepleegd die mede bestonden uit seksueel bij haar binnendringen (parketnummer 08.770027-16). Voorts wordt verdachte ervan verdacht dat hij kinderporno in zijn bezit heeft gehad en vervaardigd (parketnummer 08.770052-17).

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

Parketnummer 08.770027-16:

hij op of omstreeks 06 mei 2015 te Zwolle, althans in Nederland, door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid, te weten, door:

- op het NS-perron nader te noemen [slachtoffer 1] onverhoeds om/bij/aan haar arm vast te pakken en/of (vervolgens) een (gereedstaande) trein(coupe)in te trekken en/of (vervolgens)

- een (trein)toilet in te duwen/drukken en/of te trekken en/of (daarbij) voornoemd (trein)toilet af te sluiten en/of (vervolgens)

- het hoofd van die [slachtoffer 1] (krachtig) vast te pakken en/of (daarbij) naar beneden te duwen/drukken en/of (vervolgens)

- die [slachtoffer 1] een mes heeft getoond en/of (daarbij) die [slachtoffer 1] opzettelijk dreigend de woorden heeft toegevoegd: 'Je moet doen wat ik zeg anders doe ik je iets aan', althans woorden van gelijke aard en/of strekking [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het ondergaan van een of meer handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel

binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] , te weten:

- het duwen/drukken van zijn, verdachte, penis in de mond en/of vagina van die [slachtoffer 1] en/of

- het betasten van de ontblote borst(en) van die [slachtoffer 1] en/of

- het tongzoenen van die [slachtoffer 1] ;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

hij op of omstreeks 06 mei 2015 te Zwolle, althans in Nederland, met [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum 2] 2002, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] ,

te weten:

- het duwen/drukken van zijn, verdachtes, penis in de mond en/of vagina van die [slachtoffer 1] en/of

- het betasten van de ontblote borst(en) van die [slachtoffer 1] en/of

- het tongzoenen van die [slachtoffer 1] ;

Parketnummer 08.770052-17:

hij in of omstreeks de periode van 18 juli 2015 tot en met 12 februari 2016 te Vleuten, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) (een) (15) afbeelding(en), te weten (een) (8-tal) foto('s) en/of (een)(7-tal) film(s)/video('s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te weten Smartphone Dogee Voyager2 GD310) heeft

vervaardigd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, te weten [slachtoffer 2] (geboren [geboortedatum 3] 2001)

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

het oraal penetreren met de penis van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam] .mp4 - foto 1 t/m 5 in toonmap)

en/of

het betasten en/of aanraken van de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de vinger(s)/hand

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de vinger(s)/hand en/of de mond/tong

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam] .mp4 - foto 1 t/m 5 in toonmap)

en/of

het gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) poseert/poseren in een omgeving en/of (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam] .jpg - foto 6 in toonmap)

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich, overeenkomstig de inhoud van een aan de rechtbank overgelegd requisitoir, op het standpunt gesteld dat het in de zaak met parketnummer 08.770027-16 subsidiair en het in de zaak met parketnummer 08.770052-17 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.

Ten aanzien van de in de zaak met parketnummer 08.770027-16 primair ten laste gelegde verkrachting heeft de officier van justitie vrijspraak gevorderd omdat zij dit niet wettig en overtuigend bewezen acht.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft zich, overeenkomstig de inhoud van een aan de rechtbank overgelegde pleitnota, op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken van de hem in de zaak met parketnummer 08.770027-16 primair ten laste gelegde verkrachting. Hiertoe heeft de raadsman aangevoerd dat de verklaring van aangeefster hieromtrent niet wordt ondersteund door ander bewijs en er bovendien aanwijzingen zijn voor de onwaarachtigheid van de door haar afgelegde verklaring.

Ten aanzien van de in de zaak met parketnummer 08.770027-16 subsidiair ten laste gelegde ontucht heeft de raadsman eveneens vrijspraak bepleit, omdat de handelingen zoals deze ten laste zijn gelegd niet kunnen worden bewezen.

Ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 08.770052-17 ten laste gelegde bezit en vervaardigen van kinderporno heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat verdachte hiervan eveneens dient te worden vrijgesproken omdat niet is voldaan aan de delictsomschrijving kinderpornografie.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 08.770027-16 ten laste gelegde:

Het dossier bevat geen objectieve aanknopingspunten (zoals bijvoorbeeld sluitend forensisch onderzoek of een letselverklaring) aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de door [slachtoffer 1] gestelde seksuele handelingen hebben plaatsgevonden. De beoordeling van het ten laste gelegde dient plaats te vinden op basis van de door betrokkenen afgelegde verklaringen, wat kenmerkend is voor veel zedenzaken.

Op grond van het bepaalde in artikel 342, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering is de enkele verklaring van een getuige onvoldoende om tot een bewezenverklaring te kunnen komen. Er moet sprake zijn van enig, die getuigenverklaring ondersteunend, bewijsmateriaal, afkomstig uit andere bron, wil de rechter voldoende wettig bewijs voor het ten laste gelegde kunnen aannemen.

[slachtoffer 1] heeft, kort gezegd, verklaard dat zij op 6 mei 2015 samen met haar vriend [naam 1] met de trein naar Zwolle is gegaan en dat zij daar op het station een persoon genaamd [verdachte] (de verdachte) hebben ontmoet die zij in de dagen daarvoor via de sociale media hadden leren kennen. Toen [naam 1] zich na herhaald aandringen van [verdachte] van [slachtoffer 1] en [verdachte] had verwijderd, begon [verdachte] tegen [slachtoffer 1] over seks te praten. [slachtoffer 1] heeft toen tegen hem gezegd dat zij geen seks met hem wilde. Hierop werd hij boos. [verdachte] duwde haar in een vertrekkende trein, trok haar daar een wc in en deed de deur op slot. In de wc stond verdachte voor de opening van de deur. Hij begon [slachtoffer 1] te tongzoenen en haar borsten te betasten. Toen zij aangaf dat zij dit niet wilde bedreigde hij haar. [verdachte] dwong haar vervolgens hem te pijpen. Vervolgens heeft hij haar onder bedreiging van - het tonen van - een mes gedwongen om zich uit te kleden. Hierna heeft hij haar gedwongen tot vaginale, orale en mogelijk ook anale seks. Nadat verdachte in haar mond was klaargekomen is hij uit de wc vertrokken. Zij moest in de wc wachten. Toen zij uit de wc kwam, was verdachte verdwenen. Uiteindelijk is [slachtoffer 1] op het station in Nijmegen uitgestapt.

Verdachte heeft bekend dat hij op 6 mei 2015 samen met [slachtoffer 1] in een trein is gestapt, dat [slachtoffer 1] hem daar in een wc heeft gepijpt en dat hij toen ook aan haar borsten heeft gezeten. Verdachte heeft echter stellig ontkend dat er andere seksuele handelingen hebben plaatsgevonden. Ook was er volgens hem geen sprake van dwang of bedreiging. Zij zijn samen de trein ingestapt en daar heeft zij hem, weliswaar op zijn verzoek, vrijwillig gepijpt.

Nu de verklaringen van [slachtoffer 1] en verdachte haaks op elkaar staan voor wat betreft een groot deel van de verrichte seksuele handelingen en het dwangaspect, ziet de rechtbank zich in het kader van de feitenvaststelling allereerst voor de vraag gesteld of de door [slachtoffer 1] afgelegde verklaring, waaruit volgt dat verdachte de primair ten laste gelegde feitelijkheden heeft gepleegd, als betrouwbaar kan worden aangemerkt. Vervolgens zal de rechtbank de vraag beantwoorden of voldoende steunbewijs voorhanden is.

De rechtbank is van oordeel dat de verklaring van [slachtoffer 1] als betrouwbaar kan worden aangemerkt. Zij heeft in twee verhoren bij de politie uitvoerig en gedetailleerd verklaard hoe en welke seksuele handelingen hebben plaatsgevonden en heeft deze verklaring bij de rechter-commissaris in de kern bevestigd. Ook de getuigenverklaring van [getuige] , aan wie [slachtoffer 1] als eerste heeft verteld wat in de trein is gebeurd, geeft blijk van een gelijkluidend door [slachtoffer 1] gerelateerd verhaal1. [slachtoffer 1] ’s verklaring is op de essentiële punten, zoals locatie, aard en duur van de seksuele handelingen, consistent gebleken en haar verklaring komt authentiek over. Dat de diverse door [slachtoffer 1] afgelegde verklaringen op detailniveau van elkaar afwijken doet niet zonder meer af aan de betrouwbaarheid. Dit is immers zeer wel verklaarbaar door het tijdsverloop, de werking van het geheugen en de omstandigheid dat het een traumatische gebeurtenis is geweest.

De verklaring van [slachtoffer 1] wordt ook in voldoende mate ondersteund door andere bewijsmiddelen. In de eerste plaats door de verklaring van verdachte zelf, die erkent dat [slachtoffer 1] hem in de trein-wc heeft gepijpt en dat hij haar ook bij de borsten heeft gepakt.

Daarnaast wordt de verklaring van [slachtoffer 1] ondersteund door WhatsApp-gesprekken tussen [slachtoffer 1] en verdachte waarin zij tot tweemaal toe in de richting van verdachte heeft aangegeven dat zij geen geslachtsgemeenschap wil en verdachte desondanks aandringt.

Verder wordt haar verklaring ondersteund door WhatsApp-gesprekken tussen [naam 1] en verdachte waaruit blijkt dat verdachte er kort voor het incident op aandrong dat [naam 1] wegging zodat verdachte alleen kon zijn met [slachtoffer 1] .2 Tot slot vindt haar verklaring steun in de constatering van [getuige] dat [slachtoffer 1] eerst huilde en vervolgens emotieloos was toen zij voor het eerst vertelde over wat er was voorgevallen tussen haar en verdachte3 en dat zij

’s nachts heel onrustig was, sloeg en schreeuwend wakker werd4.

Op grond van het vorenstaande stelt de rechtbank vast dat de feitelijkheden zoals opgesomd in de tenlastelegging wel degelijk hebben plaatsgevonden en dat verdachte door bedreiging met geweld en door andere feitelijkheden [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die mede hebben bestaan uit seksueel binnendringen.

Gelet hierop acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte primair ten laste is gelegd: verkrachting.

Ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 08.770052-17 ten laste gelegde:

Bij de aanhouding van verdachte op 12 februari 2016 is een tweetal telefoons (een Huawei en een Dodge) onder hem in beslag genomen. Na onderzoek is gebleken dat er zich op de telefoon Dodge kinderpornografisch materiaal bevond, te weten acht foto’s en zeven video’s waarop de destijds veertienjarige [slachtoffer 2] is te zien die in de periode 15 juli 2015 tot en met 18 juli 2015 bij verdachte heeft verbleven. [slachtoffer 2] is door haar vader op de foto’s herkend.

Op grond van de in de bijlage opgesomde bewijsmiddelen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 18 juli 2015 tot en met 12 februari 2016 kinderpornografisch materiaal in bezit heeft gehad en deels ook heeft vervaardigd.

Voor zover de verdediging het verweer heeft gevoerd dat op grond van de uit de afbeeldingen blijkende uiterlijke lichaamskenmerken niet evident is dat [slachtoffer 2] jonger dan achttien jaar is, overweegt de rechtbank dat dit verweer geen doel treft nu de identiteit van [slachtoffer 2] immers vast staat en gebleken is dat [slachtoffer 2] ten tijde van het maken van de foto’s en video’s veertien jaar oud was.

4.5

De bewezenverklaring

De rechtbank acht het op grond van de in de bijlage en voetnoten genoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat:

Parketnummer 08.770027-16:

hij op 6 mei 2015 te Zwolle, althans in Nederland, door een andere feitelijkheid en bedreiging met geweld, te weten, door:

- op het NS-perron nader te noemen [slachtoffer 1] onverhoeds bij haar arm vast te pakken en vervolgens een gereedstaande treincoupe in te trekken en vervolgens

- een treintoilet in te trekken en daarbij voornoemd treintoilet af te sluiten en vervolgens

- het hoofd van die [slachtoffer 1] (krachtig) vast te pakken en daarbij naar beneden te duwen/drukken en vervolgens

- die [slachtoffer 1] een mes te tonen en die [slachtoffer 1] opzettelijk dreigend de woorden toe te voegen: 'Je moet doen wat ik zeg anders doe ik je iets aan', althans woorden van gelijke aard of strekking

[slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] , te weten:

- het duwen/drukken van zijn, verdachtes, penis in de mond en vagina van die [slachtoffer 1] en

- het betasten van de ontblote borsten van die [slachtoffer 1] en

- het tongzoenen van die [slachtoffer 1] .

Parketnummer 08.770052-17:

hij in de periode van 18 juli 2015 tot en met 12 februari 2016 in Nederland, een 8-tal foto’s en een 7-tal films/video's heeft vervaardigd en/of in bezit gehad, terwijl op die afbeeldingen (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, te weten [slachtoffer 2] (geboren [geboortedatum 3] 2001) welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer):

het oraal penetreren met de penis van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam] .mp4 - foto 1 t/m 5 in toonmap) en

het betasten en/of aanraken van de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de vinger/hand en

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de vinger/hand en de mond/tong

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam] .mp4 - foto 1 t/m 5 in toonmap) en

het gedeeltelijk naakt laten poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon poseert in een omgeving en op een wijze die niet bij haar leeftijd past en waarbij nadrukkelijk een ontblote borst in beeld gebracht wordt

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam] .jpg - foto 6 in toonmap).

De rechtbank heeft de in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

De raadsman van verdachte heeft in de zaak met parketnummer 08.770052-17 betoogd dat verdachte moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging, omdat de alledaagsheid van de opnamen de strafbaarheid wegneemt. Daarbij is gewezen op de richtlijn van het Openbaar Ministerie aangaande kinderpornografie.

De rechtbank verwerpt dit verweer. [slachtoffer 2] was op het moment dat het materiaal werd gemaakt veertien jaar oud. Verdachte was toen twintig. Dit leeftijdsverschil is dermate groot dat niet kan worden gesproken van pornografische opnamen tussen leeftijdsgenoten, wat aan de strafbaarheid zou kunnen afdoen. Dat [slachtoffer 2] geen aangifte heeft willen doen, doet evenmin af aan de strafbaarheid van het feit.

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld in de artikelen 242 en 240b van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

Parketnummer 08.770027-16 primair:

het misdrijf: verkrachting;

Parketnummer 08.770052-17:

het misdrijf:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, vervaardigen en in bezit hebben, meermalen gepleegd.

6 De strafbaarheid van verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

7 De op te leggen straf of maatregel

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd dat verdachte ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 08.770027-16 subsidiair en het in de zaak met parketnummer 08.770052-17 ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden met aftrek van voorarrest.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht om bij eventuele strafoplegging rekening te houden met de (mentale) leeftijd van verdachte en het eigen aandeel en initiatief van [slachtoffer 1] . De op de mobiele telefoon van verdachte aangetroffen afbeeldingen dienen volgens de raadsman te worden beschouwd als een privé-herinnering aan een prettig contact tussen een jong meerderjarige en een minderjarige die zijn opgeslagen op een privé-telefoon.

7.3

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij het volgende van belang.

Verdachte heeft [slachtoffer 1] , een toen twaalfjarig meisje, in het toilet van een trein verkracht. Hij heeft haar met een ‘spannend’ verhaal over veel-geld-verdienen naar het station in Zwolle gelokt en haar daar een trein in geduwd en vervolgens een wc in getrokken. In de trein-wc heeft hij haar gedwongen tot allerhande seksuele handelingen, waaronder het ondergaan van vaginale en orale penetratie. Vervolgens heeft verdachte het slachtoffer zonder geld en zonder telefoon achtergelaten in de trein.

Aldus heeft verdachte een grove inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van dit minderjarige meisje, dat nog altijd de gevolgen van het gebeurde ondervindt, wat ook is gebleken uit de ter terechtzitting voorgelezen slachtofferverklaringen.

De rechtbank neemt het verdachte zeer kwalijk dat hij zich heeft laten leiden door zijn eigen seksuele verlangens onder voorbijgaan van het leed dat hij hiermee bij [slachtoffer 1] heeft veroorzaakt. Hij heeft geen enkel inzicht getoond in zijn handelen noch enige verantwoordelijkheid genomen voor het gebeurde. Integendeel, hij legt - in zijn versie van de gebeurtenissen - de verantwoordelijkheid geheel bij [slachtoffer 1] .

Het behoeft voorts geen betoog dat een dergelijk feit ook in de samenleving gevoelens van afschuw en verontwaardiging oproept.

Daarnaast heeft verdachte kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit gehad en vervaardigd. Hierop is een destijds veertienjarig meisje te zien dat gedurende drie dagen bij verdachte in huis verbleef. Het moge zo zijn dat het meisje zegt hiermee te hebben ingestemd, maar de vraag is of zij de gevolgen hiervan overziet. Ook dit feit rekent de rechtbank verdachte, die als volwassene haar - desnoods tegen haarzelf - in bescherming zou hebben moeten nemen, aan.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat niet anders kan worden gereageerd dan met het opleggen van een vrijheidsbenemende straf van substantiële duur.

De rechtbank houdt bij het bepalen van de straf en de hoogte daarvan rekening met de ernst van de bewezenverklaarde feiten in verhouding tot andere feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in de wettelijke strafmaxima en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. De rechtbank heeft bij haar overwegingen ook de oriëntatiepunten straftoemeting van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht betrokken, maar zal daarvan ten nadele van verdachte afwijken gelet op de ernst van het bewezenverklaarde. De rechtbank neemt als straf vermeerderende factoren in het bijzonder in aanmerking de jonge leeftijd en kwetsbaarheid van het slachtoffer, de bijzonder schadelijke gevolgen voor haar en de zeer vergaande aard van de gedragingen.

Verdachte is blijkens een uittreksel justitiële documentatie van 29 september 2017 eerder wegens voornamelijk vermogensfeiten met justitie in aanraking geweest.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank voorts rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte en met een de verdachte betreffende Pro Justitia rapportage, d.d. 16 juni 2016 uitgebracht door drs. M.A. Westerink-Hetebrij, gz-psycholoog, waaruit blijkt dat verdachte weigert om mee te werken aan onderzoek omtrent zijn persoon.

Ook heeft de rechtbank rekening gehouden met een retourzending opdracht reclasseringsadvies d.d. 23 december 2016 uitgebracht door Reclassering Nederland.

Het is zorgwekkend dat verdachte als jong meerderjarige tot tweemaal toe seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van jonge meisjes heeft laten zien. Ook de houding van verdachte ter terechtzitting ten opzichte van het ten laste gelegde, de slachtoffers en de strafzaak in het algemeen is kwalijk te noemen. Wegens verdachtes weigering medewerking te verlenen aan het psychologisch onderzoek heeft de rechtbank evenwel slechts beperkt inzicht kunnen verkrijgen in de persoon van verdachte c.q. de eventuele noodzaak tot behandeling. Voor nader onderzoek daarnaar bestaat thans echter onvoldoende concrete aanleiding.

Alles afwegende acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren passend en geboden.

7.4

De inbeslaggenomen voorwerpen

De officier van justitie heeft ten aanzien van de in beslag genomen goederen geen standpunt ingenomen.

De raadsman van verdachte heeft, overeenkomstig de inhoud van een aan de rechtbank overgelegde pleitnota, verzocht om de teruggave te gelasten van een tweetal telefoons en van een horloge.

De rechtbank is van oordeel dat de op de kennisgeving van inbeslagneming vermelde telefoon “Dodge Voyerer”, kleur wit (volgnummer 2) vatbaar is voor onttrekking aan het verkeer, aangezien met behulp van dit voorwerp het feit in de zaak met parketnummer

08.770052-17 is begaan en omdat daar nog foto’s van het slachtoffer op (kunnen) staan, hetgeen maakt dat het ongecontroleerde bezit ervan in strijd is met de wet en het algemeen belang.

De rechtbank zal de teruggave aan verdachte gelasten van de aan hem toebehorende op de kennisgeving van inbeslagneming vermelde telefoon Huawei (volgnummer 1) en horloge (volgnummer 3), aangezien deze niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer en het belang van strafvordering zich niet tegen teruggave verzet.

Op de Huawei is geen kinderpornografisch materiaal aangetroffen.

8 De schade van benadeelden

8.1

De vordering van de benadeelde partij

De benadeelde [slachtoffer 1] , vertegenwoordigd door haar wettelijk vertegenwoordigster [naam 2] , heeft zich als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert verdachte te veroordelen om schadevergoeding te betalen tot een totaalbedrag van € 11.305,40 (elfduizend driehonderdvijf euro en veertig eurocent), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd.

Deze schade bestaat uit de volgende posten:

-materiële schade, ten bedrage van € 1.305,40 (€ 72,53 voor medicijnen, € 141,68 reiskosten, € 981,24 inkomstenderving vader en € 109,95 voor vervanging van haar kleding en tas);

-immateriële schade ten bedrage van € 10.000,00.

Voorts heeft de benadeelde partij verzocht verdachte te veroordelen in de proceskosten ten bedrage van € 1.900,40 (bestaande uit reis- en parkeerkosten om de zittingen en een gesprek met de officier van justitie bij te kunnen wonen en met die bijeenkomsten samenhangende inkomstenderving van de vader van benadeelde).

8.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de vordering wordt toegewezen met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel, met dien verstande dat de immateriële schade wordt gematigd tot een bedrag van € 3.500,00.

8.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft zich, overeenkomstig de inhoud van een aan de rechtbank overgelegde pleitnota, op het standpunt gesteld dat de vordering dient te worden afgewezen.

Alleen de kosten voor het ophalen van [slachtoffer 1] uit Nijmegen zouden volgens de raadsman eventueel voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

8.4

Het oordeel van de rechtbank

Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat verdachte door het in de zaak met parketnummer 08.770027-16 primair bewezenverklaarde feit rechtstreeks schade heeft toegebracht aan de benadeelde partij [slachtoffer 1] .

De opgevoerde immateriële schadepost ad € 10.000,00 is voldoende onderbouwd en aannemelijk. Anders dan de raadsman heeft betoogd, heeft de rechtbank vastgesteld dat sprake is geweest van verkrachting en niet van een consensueel seksueel samenzijn. De vordering is verder inhoudelijk niet betwist en komt de rechtbank redelijk voor. De rechtbank zal het gevorderde daarom geheel toewijzen, te vermeerderen met de verschuldigde wettelijke rente vanaf de datum waarop het strafbare feit is gepleegd.

De gevorderde materiële schade, bestaande uit medicijnen ad € 72,53 en kleding ad € 109,95, is eveneens voldoende onderbouwd en aannemelijk en inhoudelijk niet betwist. De rechtbank zal deze posten dan ook toewijzen, eveneens te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de data waarop deze schadeposten zijn ontstaan.

De gevorderde materiële schade, bestaande uit inkomstenderving door de vader van [slachtoffer 1] ad € 981,24, betreft geen schade van het slachtoffer zelf. Daarmee betreft het geen rechtstreekse schade als bedoeld in artikel 51f Sv en komt het in ieder geval binnen het strafproces niet voor vergoeding in aanmerking. De vordering zal derhalve in zoverre niet-ontvankelijk worden verklaard en de benadeelde kan zich voor dat deel tot de civiele rechter wenden.

De gevorderde materiële schade, bestaande uit reiskosten ad € 141,68, is voldoende onderbouwd en aannemelijk en niet inhoudelijk betwist en komt derhalve voor vergoeding in aanmerking, met uitzondering van het bedrag van € 5,04 in verband met het afleggen van een getuigenverklaring door de vader van benadeelde. Voor laatstgenoemd bedrag geldt hetzelfde als hiervoor overwogen ten aanzien van de inkomstenderving. Aan reiskosten zal al met al een bedrag ad € 136,64 worden toegewezen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de data waarop de respectievelijke reiskosten zijn gemaakt. De vordering zal voor wat het meergevorderde betreft niet-ontvankelijk worden verklaard.

De gevorderde proceskosten ad € 1.900,40 zullen als volgt worden toegewezen. De reis- en parkeerkosten vallen onder de reikwijdte van de proceskostenveroordeling en het gevorderde zal in zoverre worden toegewezen. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van

€ 353,06. De in dit kader opgevoerde inkomstenderving valt niet aan te merken als proceskosten en komt, mede gelet op het hiervoor ten aanzien van de gevorderde inkomstenderving overwogene, binnen dit strafproces evenmin op een andere grondslag voor vergoeding in aanmerking. De vordering zal in zoverre niet-ontvankelijk worden verklaard.

8.5

De schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partij heeft verzocht en de officier van justitie heeft gevorderd de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

De rechtbank zal de maatregel als bedoeld in artikel 36f Sr opleggen, aangezien verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht (mede) aansprakelijk is voor de schade die door het feit is toegebracht.

9 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 27, 36b en 57 Sr.

10 De beslissing

De rechtbank:

bewezenverklaring

 • -

  verklaart bewezen dat verdachte het in de zaak met parketnummer 08.770027-16 primair en in de zaak met parketnummer 08.770052-17 ten laste gelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid feit

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:
  Parketnummer 08.770027-16 primair:

het misdrijf: verkrachting;

Parketnummer 08.770052-17:

het misdrijf: een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, vervaardigen en in bezit hebben, meermalen gepleegd;

strafbaarheid verdachte

- verklaart verdachte strafbaar voor het bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 (vijf) jaren;

 • -

  bepaalt dat de tijd die de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

schadevergoeding

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 1] van een bedrag van € 10.319,12 (te vermeerderen met de wettelijke rente over het bedrag van € 10.000,- aan immateriële schade en € 109,95 aan kledingkosten vanaf 6 mei 2015 tot de dag der algehele voldoening en te vermeerderen met de wettelijke rente over het bedrag van

€ 72,53 aan medicijnkosten en € 136,64 aan reiskosten met ingang van de data waarop deze respectievelijke kosten zijn gemaakt tot de dag der algehele voldoening);

 • -

  veroordeelt verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op € 353,06 (proceskosten), alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat verdachte verplicht is ter zake van het in de zaak met parketnummer 08.770027-16 primair bewezenverklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 10.319,12, te vermeerderen met de wettelijke rente op bovenvermelde wijze ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de duur van 86 dagen zal worden toegepast. Tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis laat de betalingsverplichting onverlet;

 • -

  bepaalt dat als verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als verdachte aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen;

de inbeslaggenomen voorwerpen

 • -

  verklaart onttrokken aan het verkeer de inbeslaggenomen telefoon, merk Dodge Voyerer, kleur wit, op de kennisgeving van inbeslagneming genoemd onder volgnummer 2.

 • -

  gelast de teruggave aan verdachte van de telefoon, merk Huawei, kleur zwart en de horloge van het merkt Hublot, kleur zwart. Deze voorwerpen zijn op de kennisgeving van inbeslagneming genoemd onder de volgnummers 1 en 3.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Meijer, voorzitter, mr. W. Foppen en mr. V.P.K. van Rosmalen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. H.R. Lageveen, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 16 november 2017.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen voor zover deze niet reeds in voetnoten zijn opgenomen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit pagina’s uit het dossier van de regiopolitie Oost-Nederland met nummer PL0600-1015412557. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

Ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 08.770027-16 primair ten laste gelegde:

1.

Het proces-verbaal ter terechtzitting d.d. 17 mei 2017, inhoudende de verklaring van verdachte, zakelijk weergegeven:

Op 6 mei 2015 heb ik [slachtoffer 1] en [naam 1] ontmoet op het station in Zwolle.

Ik heb voorafgaande contacten met [slachtoffer 1] gevoerd. Ik heb alleen via Whatsapp contact met haar gehad.

Het klopt wel dat we elkaar hebben ontmoet op het station. Toen de conducteur floot zijn we tegelijk de trein ingestapt. Ik wilde in de wc met haar praten. Ik heb haar gezegd dat we naar het toilet gingen,

Ik heb aan haar borst of aan beide borsten gezeten.

Ik heb me laten pijpen.

Ik ben met mijn penis 30 seconden in haar mond geweest.

2.

Een proces-verbaal van verhoor verdachte, opgemaakt op 14 februari 2016, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, de verklaring van [verdachte] :

(…).Ze stapte in de trein (…) Ik zag een camera, ik zei dat ze naar de wc moest. (…) Ik zei tegen haar; ‘kun je mij pijpen’. Toen ze dat gedaan had, was het klaar. We zaten nog steeds in de wc. (…)

V: Hoe kwamen jullie in de wc terecht?

A: Ik zei ‘ga naar binnen’. Ik zag camera’s en ik zei: ‘we gaan de wc in’. (…)

Ik heb de deur van de WC op slot gedaan (…)

Ik vroeg, ga je mij pijpen, ze zei het is goed. Het duurde twee minuten (…)

Ik zat nog een keer aan haar borsten (…)

Ik heb haar alleen laten pijpen en één keer aan haar tieten gezeten (…)” 5

3.

Een proces-verbaal van verhoor verdachte, opgemaakt op 22 februari 2016, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, de verklaring van [verdachte] :

V: Het is een behoorlijk lange rit?

V: anderhalf uur.

A: ja(…) 6

4.

Een proces-verbaal van verhoor getuige, opgemaakt op 19 mei 2015, inhoudende de door [slachtoffer 1] afgelegde verklaring, zakelijk weergegeven:

Ik ben verkracht… [naam 1] en ik ging met de trein naar Zwolle. (…) Ik werd door [verdachte] de trein ingeduwd. Het was het middenstuk van de trein. Hier zaten geen mensen. Hij trok mij in de trein mee de wc ruimte in. Daar deed hij de deur op slot en ging er zelf voor staan zodat ik er niet uit kon. Hij begon mij te zoenen en te strelen. Ik zei dat ik het niet wilde. Bij dat zoenen dreigde hij eerst met woorden. Als je het niet doet dan zie je [naam 1] ( [naam 1] ) nooit meer terug en of doe ik je vrienden wat aan. (…) Daarna drukte hij mijn hoofd naar beneden en moest ik hem gaan pijpen. Na het pijpen wilde hij seks met mij. Hij ging toen op de wc zitten en ik moest op hem zitten met de gezichten naar elkaar toe. Hij wilde een andere stand maar toen bleek het eerste condoom gescheurd te zijn. Hij deed toen een nieuwe om en gooide de kapotte in de prullenbak. Toen moest ik met mijn handen om de wc leunen en zo naar achteren. Hij ging toen achter mij staan en wilde op die manier seks met mij. Daarna moest ik hem weer pijpen. Ik moest dit doen zonder condoom om. Dit moest tot dat hij klaar kwam. Ik moest van hem zolang doorgaan tot hij klaar kwam en dat sperma moest ik door slikken.(…)

Eerst wilde [verdachte] seks met mij in de wc op perron 1. Ik wil dit niet in de WC. Toen gingen we naar perron10. Ik kreeg de indruk dat [verdachte] seks met mij wilde en ik heb hem toen eerlijk verteld dat het gesprek wat wij hadden gevoerd via mijn mobiele telefoon samen met [naam 1] en mij was. In dat gesprek had ik hem wel beloofd dat ik seks met hem wilde hebben, maar dat ik dat nu niet meer wilde. Hij werd boos op mij. (…)

Op het moment dat ik de conducteur hoor fluiten voelde ik een duw tegen mijn borstkas. Hierdoor doe ik twee stappen naar achteren. Vervolgens voel ik dat ik bij mijn rechterarm werd vast gepakt en zo trok [verdachte] mij in de trein. Hij pakte mijn pols met kracht vast en ik kon me niet los rukken. Zo sterk was ik niet. Ik vroeg waarom doe je dit. [verdachte] negeerde mij. Hij trok mij vervolgens mee naar de wc ruimte van de trein, in het middenstuk. (…)

Ik was op dat moment zo bang voor [verdachte] dat ik niets durfde te zeggen en of te doen. Hij is natuurlijk veel ouder dan mij en ik wist in deze nieuwe situatie niet wat ik moest doen.

(…) Ik had geen idee wat er allemaal ging gebeuren toen hij mij in de wc trok. Hij begon me

daar meteen te zoenen.(…) Hij trok mij in de WC en drukte op de knop waardoor de deur werd afgesloten van binnen uit. Hij ging voor die afgesloten deur staan en ik stond bij de muur. (..) Bij binnenkomst ging ik meteen tegen de muur aanstaan. Toen kwam hij naar mij

toe en begon mij te tongzoenen. Ik zei hem dat ik dat niet wilde en toen ging hij mij bedreigen. Hij zei dat hij W. iets aan zou doen en of mijn familie en vrienden iets aan zou doen. Tijdens het tongzoenen streelde hij mij borsten. (…) Onder de kleren zelfs onder mijn BH.(…) Hij begon ook daar onder (…) Bij mijn geslachtsdeel zeg maar over de kleren heen. Daarna voelde ik dat hij mijn hoofd naar beneden drukte. Hij pakte mij bovenop mijn hoofd vast. Hij duwde mijn hoofd naar beneden. Dat deed pijn want ik probeerde wel mijn hoofd gewoon omhoog te houden. Dit deed pijn op mij hoofd want hij duwde heel hard. Hij dwong

mij toen om zijn geslachtsdeel te pijpen. Hij deed zijn geslachtsdeel zover in mijn mond dat ik moest kokhalzen. Ik kreeg tranen in mij ogen.(…)

Ik moest weer opstaan. Toen kon hij mijn tranen zien. Ik had ook rode ogen en dat kon ik zien in de spiegel. Ik zag dat hij op de wc ging zitten. Dat hij zelf zijn broek en onderbroek helemaal uit deed.(…)

Hij dwong mij om mijn broek en onderbroek en schoenen uit te doen.

V: Hoe dwingt hij jou daartoe?

A: Met een mes. Hij haalde dat mes uit de tas die hij bij zich had. Die tas had hij op de grond gelegd bij zijn kleding en schoenen. (…)

Dat was een vleesmes. Dat was ongeveer 20 cm in totaal.(…) Ik schrok me kapot dat hij dat mes pakte. Hij hield dat met de punt omhoog. Hij zei dat ik moest doen wat hij zei anders zou hij mij iets aandoen. Ik denk dat u zich wel voor kunt stellen dat ik hier heel bang van was. Hij zei dat ik op hem moest gaan zitten. Hij zat met zijn benen hij elkaar en hij zei dat ik over hem heen moest gaan zitten. Ik moest met mijn gezicht naar hem toe gaan zitten. (…) Aan iedere kant van hem zat een been van mij. Ik moest hem aankijken, recht in het gezicht kijken. Ik moest bovenop zijn geslachtsdeel gaan zitten, die was stijf op dat moment. Zijn lul stond recht omhoog.

(…) Dat deed pijn aan mijn geslachtsdeel (…) Hij zat dus op de wc. Ik moest bovenop hem gaan zitten. Hij hield zijn lul vast en deed hem in mijn geslachtsdeel. De ene hand van hem was bij mijn zij en de andere hand dus bij zijn lul. Later hield hij mij op de rug vast met een hand. Ik moest op en neer bewegen van hem. In het begin deed het pijn want ik had dit nog nooit gedaan. Later deed hij dat bewegen omdat dit volgens mij makkelijker ging.

V: tot hoever ging hij in jouw geslachtsdeel?

A: tot de helft of driekwart.

(…) Ik had wel tranen in mijn ogen. (…)
Hij had dat mes naast zich op de tas gelegd (….)

Ik moest toen na die stand opstaan. (…) Toen ik opstond toen kwam hij erachter dat het condoom gescheurd was. (…) Hij gooide het condoom weg en toen pakte hij uit de zak van zijn sweater een nieuwe condoom (…) toen moest ik met de handen op de wc steunen. Ik moest toen voorover gebogen staan en hij stond achter mij toen. (…)

Hij zei alles wat ik moest doen. Ik was bang omdat ik wist dat het mes er nog wel lag. (…) Het deed wel pijn. (…)

Hij deed zij(n) condoom af en hij wilde klaarkomen. Ik moest hem toen weer pijpen. Hij zei dat tegen mij. Ik deed dat maar. Zijn sperma kwam in mijn mond en ik moest dat van hem doorslikken. Ik dacht er niet over na om deze dingen niet te doen want ik nog steeds bang voor hem. (…)

Ik was bang omdat hij mij bedreigd had met een mes, dat mes lag nog steeds op zijn tas.

Hij had alleen met het mes gedreigd. Alleen in het begin en daarna heeft hij dat mes weggedaan in de tas. (…)

Ik heb vaak gezegd dat ik dit niet wilde. Ook dat zoenen wilde ik niet. Ik heb dat meerdere keren gezegd. Op het perron 10 had hij over seks gepraat en ik zei toen dat ik dat niet wilde. Op de app had ik gezegd dat ik niet wilde neuken. Op perron 10 had ik ook gezegd dat ik hem niet wilde pijpen en dat die berichtjes van mij en [naam 1] samen waren gekomen. Hij werd toe boos. (…)

Ik vroeg toen of hij niet gewoon kon accepteren dat ik niet wilde, geen seks wilde en ook niet pijpen en zo. (…)

Hij stuurde ons foto’s van geld en zo. Hij vroeg of ik alleen naar Zwolle wilde komen.

[naam 1] en ik vertelden dat wij 14 jaar waren. (…). 7

5.

Een proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 29 september 2015, voor zover inhoudende de door verbalisant [verbalisant] afgelegde verklaring, onder meer inhoudende:

(…)

Ik heb een onderzoek ingesteld aan de veiliggestelde gegevens van de mobiele telefoon van benadeelde: [slachtoffer 1] . Tijdens dit onderzoek heb ik het volgende bevonden:

Ik kreeg onderstaand app gesprek in beeld tussen de volgende mobiele

nummers: 06- [telefoonnummer 1] ( [slachtoffer 1] ) en 06- [telefoonnummer 2] ( [verdachte] )

05.05.2015 13.54.06 vanaf nummer [verdachte] -> [slachtoffer 1]

Ben je welis door halfbloedje gepakt. Heb je wel is een buitenlaandse lulin je gehaad. [slachtoffer 1] geeft aan van nee.

13.56.23 stuurt [verdachte] een foto van een man, liggend op bed in een boxershort waarbij hij met zijn rechterhand zijn penis heeft. De penis in de boxersbort en is niet zichtbaar op de foto. [verdachte] zegt dat hij dit zelf is.

06.05.2015 08.14.16 vanaf nummer [verdachte] —> [slachtoffer 1]

Wat zou je het graagst willen dat ik doe. [slachtoffer 1] zegt dat het haar niet uit maakt. [slachtoffer 1] zegt tegen [verdachte] : ‘Jij wil tog sws nkn’ [verdachte] zegt vervolgens wil jij dat niet?

[slachtoffer 1] zegt dat ze dat liever niet wil want ze kent hem pas sinds gisteren.

06.05.2015 08.17.02 vanaf het nummer [slachtoffer 1] —> [verdachte]

Ik wil wel ‘dingen’ met je doen maar liever ni nkn omda we elkaar zo kort kenne.

Vervolgens zegt [verdachte] : Kom gwn nkn ik doe lamgzaaam.(…).” 8

6.

Een schriftelijk bescheid, te weten een whatsApp gesprek tussen [naam 1] en [verdachte] , inhoudende:
06-05-15 14:51:04: [naam 1] : Ik ga direct weg wat wil ji dan inhelemsnaam doen dat ik metten weg moet zijn

06-05-15 14:51:33: [verdachte] : Niks maar schaam me als je derbij bent jij bent nog met haar.9

Ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 08.770052-17 ten laste gelegde:

7.

Het proces-verbaal ter terechtzitting d.d. 17 mei 2017, inhoudende de verklaring van verdachte, zakelijk weergegeven:

U houdt mij voor dat op mijn smartphone filmpjes zijn aangetroffen van [slachtoffer 2] , die toen in [plaats] verbleef, en die heeft verklaard dat zij een relatie met mij heeft gehad en dat ze vrijwillig seks met mij heeft gehad, terwijl zij minderjarig was. Dat klopt, ik ga daar niet over liegen. Zij leek ook ouder te zijn en ze zei dat ze zestien jaar was.

De gang van zaken is zoals in het dossier beschreven.

8.

Een proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 12 juli 2016, voor zover inhoudende de door verbalisant [verbalisant] afgelegde verklaring, onder meer inhoudende:

Op 10 maart 2016 werd door mij de image van de Smartphone Dogee, onderzocht van

verdachte [verdachte] . (…)

Ik trof hierop pornografisch foto’s en filmpjes aan van jongere meisjes. Op enkele

filmpjes is verdachte [verdachte] eveneens in beeld.

Op 16 maart 2016 zijn de Images overhandigd aan het Team Bestrijding Kinderporno

en Kindersekstoerisme, omdat de pornografische foto’s en filmpjes die werden

aangetroffen op de Smartphone Dogee vermoedelijk van [slachtoffer 2] zijn. Op deze

filmpjes is verdachte [verdachte] in beeld. (…)

Op 6 juni 2016 was er contact met de vader van [slachtoffer 2] , [vader slachtoffer 2] . Er werd door

het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme een foto-toonmap, met

afbeeldingen van het meisje dat is aangetroffen op de Smartphone Dogee, gemaakt.

Deze is de ouders van [slachtoffer 2] toegezonden.

[vader slachtoffer 2] schreef in een mailbericht d.d. 8 juni 2016:“Het gaat hier inderdaad om onze dochter [slachtoffer 2] ”. (…) Op 12 juli 2016 werd het onderzoek (…) afgesloten met het volgende resultaat: Er zijn 8 afbeeldingen en 7 video’s aangetroffen die als kinderpornografisch zijn

beoordeeld. 10

9.

Een proces-verbaal beschrijving van kinderpornografisch materiaal, inhoudende de door verbalisanten [verbalisant] , [verbalisant] en [verbalisant] afgelegde verklaringen, zakelijk weergegeven:

In het opsporingsonderzoek contra [verdachte] zijn op 16 maart 2016 uit handen van de afdeling zeden van district lJsselland kopieën van de navolgende in beslag genomen goederen verkregen. (…) Smartphone Dogee (…)

Nu voor of tijdens het onderzoek bekend is geworden dat de leeftijd van de afgebeelde persoon op het moment van afbeelden onder de 18 jaren was, hebben wij de afbeelding beoordeeld als zijnde kinderpornografisch (…) Het betreft de identificatie van [slachtoffer 2] die ten tijden van de opnames minderjarig was. De identificatie heeft plaatsgevonden op basis van 5 foto’s waarin de vader van het meisje zijn dochter op alle foto’s heeft herkend. (…)

Wij hebben vastgesteld dat in totaal 15 afbeeldingen voorkwamen die (…) kinderpornografisch zijn. Het betreft hier 8 foto’s en 7 films/video’s. (…)

Over de collectie kinderpornografische afbeeldingen merken wij, verbalisanten, nog het volgende op:

Onze expertise als TBKK Oost Nederland is ingeroepen omdat er door de collega’s van zeden van het district lJsselland op de telefoon van de verdachte afbeeldingen werden aangetroffen al dan niet kinderpornografisch van aard, van een meisje dat volgens hen [slachtoffer 2] betreft en een leeftijd van 14 jaar heeft. Uit verder ambtshalve verkregen informatie blijkt deze [slachtoffer 2] een meisje te zijn dat vermist is geweest van 16 juli 2015 tot en met 19 juli 2015 vanaf het adres [woonplaats 2] . (…)

Op de telefoon van de verdachte hebben wij diverse foto’s van vermoedelijk de voornoemde [slachtoffer 2] aangetroffen (…)

Hierop hebben wij een map van 5 afbeeldingen samengesteld om aan de vader van [slachtoffer 2] te laten zien met daarbij de vraag van welke foto’s hij zijn dochter kon identificeren. (…) De vader van [slachtoffer 2] heeft zijn dochter op alle 5 de afbeeldingen herkend, waarvan proces verbaal is opgemaakt door de afdeling zeden.

Op basis van de herkenning van vader waren wij in staat op basis van overeenkomsten in de foto’s zoals kleding en herkomst van de afbeeldingen uit bepaalde afbeeldingen in staat om [slachtoffer 2] op een aantal foto’s en films te identificeren. Van [slachtoffer 2] zijn een aantal afbeeldingen aangetroffen op de smartphone van de verdachte.

Uit de bestandsnamen van deze afbeeldingen (…) valt op te maken dat deze foto’s en video’s genomen zijn op 18 juli 2015 tussen 22.53 en 23:11 uur (…)

De 6 afbeeldingen uit de toonmap foto’s 7 t/m 12 hebben dezelfde opbouw van fotonamen. Dit zijn foto’s waarop voornoemde [slachtoffer 2] gehuld in een wit t-shirtje en een knalroze kanten string samen met een jongen gehuld in een grijs t-shirt en grijze strakke boxer op een bed lijkt te liggen. Deze jongen is door de collega’s van zeden district lJsselland herkend als de verdachte.

De bestandsnamen van deze 6 foto’s zijn:

Foto: 7 [bestandsnaam] (jaar 2015 maand 07 dag 18 tijdstip 22:53uur en 38

seconden)

Foto: 8 [bestandsnaam] .jpg

Foto: 9 [bestandsnaam] .jpg

Foto: 10 [bestandsnaam] .jpg

Foto: 11 [bestandsnaam] .jpg

Foto: 12 [bestandsnaam] .jpg

De aangetroffen kinderpornografische film, zie snapshots film 5, heeft eveneens dezelfde opbouw in naamgeving [bestandsnaam] .mp4

(…)

Ten slotte is er door ons ook nog een video aangetroffen waarin [slachtoffer 2] 1ezelfde jongen pijpt Deze film wordt onderstaand beschreven.

Beschrijving foto: Foto 1 t./m 5 uit fotomap

Inbeslagname nummer: 16-0162-2

Soort gegevensdrager: Smartphone

Soort multimedia: video

Naam multimediafile: [bestandsnaam] .mp4

Plaats digitaal: DCIM afbeeldingen map op de telefoon

Toegankelijkheid: Accessible

Tijdsduur: 29 seconden 61

Leeftijd afgebeelde: 13 jaar

Logo-Webadres: n.v.t.

Beschrijving afbeelding Kleurenvideo waarop allereerst de schaamstreek van een kennelijk volwassen man gehuld in een grijze strakke boxer te zien is. Dan komt het gezicht van [slachtoffer 2] in beeld terwijl de man zegt: “kom beetje bij me, beetje’ [slachtoffer 2] pakt vervolgens met haar hand de half stijve penis van de man buigt voorover en begint met haar hoofd op en neer gaande bewegingen te maken (pijpen). Hierop zegt de man iets van: “doe eens nou baby” en heeft zijn hand op de rug nek van [slachtoffer 2] . Vervolgens zegt hij terwijl ze hem nog steeds pijpt: “Helemaal d’r in helemaal dr in”. Zij lijkt iets te zegen van “dat kan ik niet” en hij herhaalt “weer helemaal d’r in probeer het”. Hierop is te zien dat [slachtoffer 2] de stijve penis helemaal in haar mond lijkt te nemen en hem er vervolgens weer snel uit haalt.

Hij zegt tegen haar “krijg je geen adem?”. Hierna laat ze de penis los en ligt deze op de buik van de man en is het filmpje ten einde.

De opnames hebben een hoog amateur gehalte en lijken genomen in een huiselijke setting (…). deze video lijkt opgenomen te zijn door de man met zijn mobiele telefoon.

Categorie: Penetratie en ontuchtige handelingen

Seksuele gedraging: Betasten van de penis en pijpen van een kennelijk volwassen

man

Kenmerk: Kinderpornografie

Ook is er nog een kinderpornografische foto aangetroffen, welke onderstaand beschreven zal

worden. Deze foto komt ogenschijnlijk identiek meerdere malen terug op de telefoon en is derhalve de enige kinderpornografische foto.

Beschrijving foto: Foto 6 uit fotomap

Inbeslagname nummer: 16-0162-2

Soort gegevensdrager: Smartphone

Soort multimedia: foto

Naam multimediafile: [bestandsnaam] .jpg

Plaats digitaal: Verzonden What’s app afbeeldingen

Toegankelijkheid: Accessible

Tijdsduur: n.v.t.

Leeftijd afgebeelde: 13 jaar bekend slachtoffer

Logo-Webadres: n.v.t.

Beschrijving afbeelding Kleurenvideo waarop het bovenlichaam van een kennelijk

volwassen jongen te zien is die een beetje opgericht op de grond ligt in een park. Hij is gehuld in een zwart t-shirt met een afbeelding van de boxer Mike Tyson er op. Met haar hoofd op zijn schouder en tegen hem aangevleid ligt [slachtoffer 2] . Zij is gehuld in een zwart hemdje dat tot haar nek omhoog lijkt getrokken, waardoor ook haar blote buik zichtbaar is. Zij draagt een knal roze kanten push up bh. Haar linker borst lijkt uit de cup van de bh gehaald en haar borst en lichtroze tepel zijn zichtbaar.

De jongen op de foto is niet de verdachte en lijkt de foto zelf te maken terwijl hij met getuite lippen schalks richting de camera kijkt.

Categorie: Poseren

Seksuele gedraging: Poseren met ontblote botst.

Kenmerk: Kinderpornografie

Het filmpje en delen van het filmpje waarin [slachtoffer 2] de man pijpt zijn via Whatsapp verzonden. Ik, verbalisant [verbalisant] verklaar dat dit te zien is aan de padnaam van de betreffende bestanden:

Dogee Voyager2\image\root\WhatsApp\Media\WhatsApp Video\Sent\bestandsnaam

Ook de kinderpornografische foto is verzonden via WhatsApp. In het pad staat dan op de plek waar WhatsApp Video staat WhatsApp Images.

Hierdoor is er volgens ons, verbalisanten, ook sprake geweest van de verspreiding van

kinderpornografie.

Ten slotte lijkt het aannemelijk dat de verdachte de opnames zelf gemaakt heeft, waardoor hij zich ook schuldig heeft gemaakt aan de vervaardiging van kinderpornografie. (…)

Collectiescan, Bijlage 1:

In onderstaand overzicht zijn de in de 15 kinderpornografische afbeeldingen (foto en video) zichtbare (strafbare) elementen weergegeven:

Penetratie (ongeveer 25%):

Van het lichaam van een minderjarige, oraal, met de penis.

Ontuchtige handelingen (ongeveer 25%):

Betasten/aanraken van een minderjarige, billen.

Betasten/aanraken door een minderjarige, geslachtsdelen.

Poseren door minderjarige, met nadruk op geslachtsdelen borsten en billen door (ongeveer 50%).

Gedeeltelijk naakt

Onnatuurlijke omgeving.

Overige gegevens:

Leeftijd 12 tot 16 jaar (ongeveer 100%) Meisje (ongeveer 100 %). 11

1 Pagina’s 255-265

2 Pagina’s 160 t/m 181

3 Pagina 260

4 Pagina 263

5 Pagina 44 t/m 63

6 Pagina 73 t/m 77

7 Pagina 198 t/m 209.

8 Pagina 267 t/m 270

9 Pagina 174

10 Pagina 316 en 317

11 Pagina 329 t/m 338