Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2017:3926

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
19-10-2017
Datum publicatie
19-10-2017
Zaaknummer
08/770167-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 57-jarige man uit Zwolle tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor het bezitten en verspreiden van kinderporno en dierenporno.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08/770167-17 (P)

Datum vonnis: 19 oktober 2017

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1960 te [geboorteplaats] ,

wonende aan de [geboorteplaats] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 5 oktober 2017.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. M. Zwartjes en van hetgeen door verdachte en de raadsvrouw mr. C.D.W. Herrings, advocaat te Tilburg, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: in de periode van 1 december 2013 tot en met 19 april 2016 kinderporno voorhanden heeft gehad en heeft verspreid;

feit 2: in de periode van 1 december 2013 tot en met 19 april 2016 dierenporno voorhanden heeft gehad en heeft verspreid;

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 01 december 2013 tot en met 19 april 2016 te Zwolle, in de gemeente Zwolle , in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) (een) afbeelding(en), te weten (een) foto(‘s) en/of (een) video(’s) en/of film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) en/of video(’s) en/of films(s), te weten één of meer computer(s) (computer merk DELL en/of computer merk ACER) en/of (een) USB-stick (SkanDisk) en/of een externe harde schijf (merk Gembird), heeft

- verspreid (door verzending via e-mailaccount [e-mailadres] ) en/of

- aangeboden en/of

- ingevoerd en/of

- doorgevoerd en/of

- uitgevoerd en/of

- verworven en/of

- in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit (onder meer)

het oraal en/of vaginaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het vaginaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met (een) vinger(s)/hand

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam] .- toonmap foto 1)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met (een) vinger(s)/hand

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met (een) vinger(s) /hand

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam] - toonmap foto 2 en/of 3)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of poseert/poseren met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam] - toonmap foto 2 en 5)

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam] - toonmap foto 4)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij in omstreeks de periode van 01 december 2013 tot en met 19 april 2016 te Zwolle, in de gemeente Zwolle , in elk geval in Nederland, (telkens) (een) afbeelding(en) en/of (een) film- videofragment(en) en/of (een) gegevensdrager(s), te weten één of meerdere computer(s) (merk DELL en/of ACER) en/of een extern harde schijf (merk Gembird) heeft

- verspreid en/of

- ingevoerd en/of

- doorgevoerd en/of

- uitgevoerd en/of

- in bezit heeft gehad,

bevattende (een aantal) film- videofragmenten en/of (een aantal) afbeeldingen, terwijl op die afbeelding(en) en/of (een) film- videofragment(en) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar is/zijn waarbij een mens en een dier is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, welke ontuchtige handeling(en) bestond(en) uit (onder meer) - zakelijk weergegeven -

- het oraal bevredigen door één of meer vrouw(en) van één of meer paard(en) en/of hond(en) en/of

- het oraal bevredigen van de stijve penis van een man door een kalf en/of

- het penetreren van de vagina van één of meer vrouw(en) door één of meer

hond(en) en/of paard(en).

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat op basis van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting bewezen kan worden dat verdachte zich aan de ten laste gelegde feiten heeft schuldig gemaakt. De officier van justitie stelt wat betreft het onder 1 ten laste gelegde dat bewezen kan worden dat verdachte kinderporno verspreid, aangeboden, uitgevoerd, verworven en voorhanden heeft gehad en daar een gewoonte van heeft gemaakt. Wat betreft het onder 2 ten laste gelegde heeft de officier van justitie geconcludeerd dat bewezen kan worden dat verdachte dierenporno in bezit heeft gehad en heeft verspreid.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw van verdachte stelt dat ten aanzien van 329 afbeeldingen en 109 video’s bewezen kan worden dat deze zijn aan te merken als kinderpornografisch materiaal maar dat enkel bewezen kan worden dat haar cliënt deze in bezit heeft gehad en heeft verspreid. Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde stelt de raadsvrouw dat ten aanzien van 24 video’s bewezen kan worden dat deze zijn aan te merken als dierenpornografisch materiaal en dat enkel bewezen kan worden dat haar cliënt deze in bezit heeft gehad.

De raadsvrouw heeft gemotiveerd betwist dat er sprake van is geweest dat haar cliënt van het plegen van het onder 1 ten laste gelegde een gewoonte heeft gemaakt en dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de uitvoer van kinderporno en/of dierenporno.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de ten laste gelegde feiten op grond van de volgende bewijsmiddelen, waarbij de rechtbank - nu verdachte dit feit grotendeels heeft bekend en door of namens hem geen vrijspraak is bepleit - conform artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering (Sv), met uitzondering van het gedeelte van de tenlastelegging dat ziet op het maken van een gewoonte van het plegen van het onder 1 ten laste gelegde misdrijf, de uitvoer van kinderporno en het verspreiden van dierenporno, zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen1.

feit 1: uitvoer en gewoonte

Op 19 april 2016 zijn onder verdachte gegevensdragers in beslag genomen waarop (onder andere) kinderporno is aangetroffen. Over de aangetroffen (kinder)porno heeft verdachte verklaard dat hij medio 2013 een ‘bulk’ aan materiaal heeft gedownload en dat een groot deel van de aangetroffen kinderporno daar deel van uitmaakte. Verder heeft verdachte verklaard dat hij, als hij daartoe de behoefte voelde, keek naar materiaal uit deze ‘bulk’, maar dat hij nadien ook, met behulp van specifieke zoektermen, online heeft gezocht naar kinderporno. Dit maakt dat verdachte de kinderporno in een periode van ongeveer 3 jaren heeft verworven en in zijn bezit heeft gehad.

Wat betreft het verspreiden en aanbieden van het materiaal heeft verdachte verklaard dat hij vanaf begin 2014 via chatprogramma’s als ‘Bullchat’ en ‘Skype’ in contact kwam met personen en dat hij, als personen met wie hij chatte op die programma’s, aangaven specifiek interesse te hebben in kinderporno, dergelijke bestanden met hen deelde. Als nickname gebruikte verdachte naar eigen zeggen verschillende namen als ‘Slimpie’ en ‘Nemo’. Verdachte zegt dat hij zich niet kan herinneren dat hij ook de namen ‘Starmaker’ en ‘Trebel’ heeft gebruikt, maar dat hij dit evenmin kan ontkrachten als technische feiten dit uitwijzen. Ook op 1 juli 2015 heeft een chatgesprek plaatsgevonden tussen verdachte en personen op een chatprogramma. Getuige [getuige 1] en haar vriend zijn die dag via ‘Bullchat’ en ‘Skype’ in contact gekomen met een persoon met de nickname ‘Starmaker’ die gebruik maakte van het e-mailadres [e-mailadres]. Van deze persoon hebben zij (onder andere) kinderporno ontvangen, afkomstig van het IP-nummer [IP-nummer] . Uit onderzoek is gebleken dat dit IP-nummer geregistreerd stond op naam van verdachte. Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij zich dit gesprek eerst niet kon herinneren maar dat de herinneringen weer terugkwamen gedurende het lezen van het dossier. Over het e-mailadres heeft verdachte verklaard dat dit in de ten laste gelegde periode bij hem in gebruik was. Uit het dossier blijkt voorts dat op 1 december 2013, via ‘Bullchat’, 10 tot 14 kinderpornografische foto’s zijn gestuurd door een persoon met de nickname ‘Trebel’ naar getuige [getuige 2] , terwijl zij in haar woning in [plaats 2] op deze website aan het chatten was. Tijdens het chatgesprek stuurde deze ‘Trebel’ zijn e-mailadres, te weten [e-mailadres] met de mededeling dat hij via dit e-mailadres ook kinderpornografische filmpjes kon versturen. Vervolgens is door [getuige 2] de politie ingeschakeld en is verdachte in beeld gekomen als de persoon die de kinderpornografische afbeeldingen zou hebben verzonden.

Verdachtes verklaringen over zijn handelwijze bij het verspreiden en aanbieden van (kinder)porno, in combinatie met de getuigenverklaring van [getuige 2] , hetgeen over de foto’s in het ‘proces-verbaal beschrijving kinderporno en dierenporno’ van 24 januari 2017 is geverbaliseerd met betrekking tot de door [getuige 2] ontvangen afbeeldingen en het gegeven dat websites als ‘Bullchat’ ook in landen buiten Nederland te raadplegen zijn, maakt dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen acht dat verdachte zich tevens schuldig heeft gemaakt aan de uitvoer van kinderporno.

De raadsvrouw van verdachte heeft aangevoerd dat verdachte over een gedeelte van het aangetroffen beeldmateriaal niet de beschikkingsmacht heeft gehad omdat een substantieel deel van de foto’s en video’s zich in de map ‘deleted’ bevond. De rechtbank neemt niet als uitgangspunt de hoeveelheid toegankelijke bestanden om de gewoonte aan te nemen, maar de (langdurige) periode waarbinnen verdachte de bestanden in zijn bezit heeft gehad in combinatie met zijn kijk- en zoekgedrag naar kinderporno gedurende deze periode en zijn handelwijze met betrekking tot het verspreiden, aanbieden en uitvoeren daarvan. Hetgeen verdachte hierover heeft verklaard in combinatie met de inhoud van het dossier, maakt dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen acht dat verdachte in de ten laste gelegde periode van het plegen van het onder 1 ten laste gelegde een gewoonte heeft gemaakt.

feit 2: verspreiden

De raadsvrouw van verdachte heeft bepleit dat haar cliënt van het verspreiden van dierenporno, zoals onder 2 ten laste is gelegd, dient te worden vrijgesproken. Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat zij op 1 juli 2015, naast kinderporno, ook dierenporno heeft ontvangen van verdachte. Dit gegeven, in combinatie met verdachtes verklaring dat hij in de ten laste gelegde periode kinderporno én dierenporno heeft verstuurd naar anderen, maakt dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen acht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van dierenporno.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in de bijlage genoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat:

feit 1:

hij in de periode van 01 december 2013 tot en met 19 april 2016 te Zwolle, in de gemeente Zwolle , in elk geval in Nederland, meermalen, afbeeldingen, te weten foto’s en video’s en gegevensdragers bevattende afbeeldingen en video’s, te weten één of meer computers (computer merk DELL en computer merk ACER) en een USB-stick (SkanDisk) en een externe harde schijf (merk Gembird), heeft

- verspreid (door verzending via e-mailaccount [e-mailadres] ) en/of

- aangeboden en/of

- uitgevoerd en/of

- verworven en/of

- in bezit gehad en

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit onder meer

het oraal en vaginaal penetreren met de penis en een vinger/hand van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het vaginaal penetreren van het lichaam van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met een vinger/hand

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam] .- toonmap foto 1)

en

het betasten en aanraken van de geslachtsdelen en de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met een vinger/hand

en

het betasten en aanraken van de geslachtsdelen van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met een vinger/hand

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam] - toonmap foto 2 en/of 3)

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en poseert/poseren met (een) voorwerp(en) en in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam] - toonmap foto 2 en 5)

en

het houden van een penis bij/naast het gezicht/lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling

(bestandsna(a)m(en): [bestandsnaam] - toonmap foto 4)

van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

feit 2:

hij in de periode van 01 december 2013 tot en met 19 april 2016 te Zwolle, in de gemeente Zwolle , in elk geval in Nederland, (een) afbeelding(en) en (een) film- videofragment(en) en gegevensdrager(s), te weten één of meerdere computers (merk DELL en ACER) en een extern harde schijf (merk Gembird) heeft

- verspreid en/of

- in bezit heeft gehad,

bevattende (een aantal) film- videofragmenten en/of (een aantal) afbeeldingen, terwijl op die afbeelding(en) en (een) film- videofragment(en) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar is/zijn waarbij een mens en een dier is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, welke ontuchtige handeling(en) bestond(en) uit (onder meer) - zakelijk weergegeven -

- het oraal bevredigen door één of meer vrouw(en) van één of meer paard(en) en/of hond(en) en

- het oraal bevredigen van de stijve penis van een man door een kalf en

- het penetreren van de vagina van één of meer vrouw(en) door één of meer

hond(en) en paard(en).

De rechtbank heeft de in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld in de artikelen 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1

het misdrijf: een afbeelding, of een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, aanbieden, uitvoeren, verwerven en in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt,

feit 2

het misdrijf: een afbeelding, of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, verspreiden en in bezit hebben, meermalen gepleegd.

6 De strafbaarheid van verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

7 De op te leggen straf of maatregel

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren en met oplegging van de door de reclassering voorgestelde bijzondere voorwaarden.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw van verdachte heeft de rechtbank primair verzocht om bij de strafoplegging rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van haar cliënt en hem om die reden een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen met de door de reclassering voorgestelde bijzondere voorwaarden. Subsidiair heeft de raadsvrouw verzocht om de duur van het onvoorwaardelijke gedeelte van de gevangenisstraf te beperken tot één dag.

7.3

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij het volgende van belang.

Verdachte heeft gedurende 3 jaren een groot aantal kinderpornografische afbeeldingen en video’s verworven en in zijn bezit gehad. Daarnaast heeft hij dergelijk materiaal verspreid, aangeboden en uitgevoerd. Bij de productie van dergelijke afbeeldingen worden (veelal ook zeer jonge) kinderen op brute, verregaande en aangrijpende wijze seksueel misbruikt door volwassenen of daartoe aangezet. Het misbruik kan zeer nadelige gevolgen hebben voor de slachtoffers en zij kunnen ernstig worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij door zijn handelen een bijdrage heeft geleverd aan de instandhouding van een markt waarop dergelijk verwerpelijk materiaal wordt aangeboden en vervaardigd. De rechtbank rekent het verdachte ook aan dat hij daarnaast dierenpornografische afbeeldingen, film- en videofragmenten heeft verspreid en in zijn bezit gehad.

In het kader van deze strafzaak is op 29 september 2017 een reclasseringsadvies opgesteld door [reclasseringswerker] , reclasseringswerker. Uit het advies blijkt, zakelijk weergegeven, onder meer dat er onduidelijkheid is over motieven en oorzaken die ten grondslag liggen aan het delictgedrag van verdachte. De reclassering adviseert om verdachte te behandelen in een forensische polikliniek zodat hier met behulp van diagnostiek en behandeling helderheid over kan worden verkregen. Deze onduidelijkheid zorgt ervoor dat de reclassering geen betrouwbare uitspraken kan doen over het recidiverisico. De reclassering adviseert dan ook om verdachte een (deels) voorwaardelijke straf op te leggen met daaraan gekoppeld een aantal bijzondere voorwaarden, waaronder een meldplicht bij de reclassering en een ambulante behandeling bij de forensische polikliniek De Waag of een soortgelijke instelling.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de straf de oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) als uitgangspunt genomen. Het LOVS geeft als oriëntatiepunt voor straftoemeting ten aanzien van het in bezit hebben en verwerven van kinderporno een taakstraf van 240 uur en een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, waarvan een gedeelte voorwaardelijk met daaraan gekoppeld bijzondere voorwaarden. Voor het verspreiden, aanbieden en uitvoeren van kinderporno geldt als oriëntatiepunt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar. Daarbij is vermeld dat als strafvermeerderende en/of strafverminderende factoren (onder andere) mee kunnen wegen het aantal afbeeldingen, de periode waarin de verzameling van afbeeldingen is opgebouwd, de leeftijd van de slachtoffers, de aard van de afbeeldingen, herhalingsgevaar en de bereidheid bij de verdachte tot gedragsverandering, erkenning en inzicht in de problematiek van het gedrag.

De rechtbank betrekt als strafverzwarend bij de strafmaat het aantal afbeeldingen en video’s, de periode waarin de verzameling is opgebouwd, de leeftijd van de slachtoffers en de aard van de afbeeldingen. In het voordeel van verdachte weegt de rechtbank mee dat verdachte ter terechtzitting heeft aangegeven dat hij erachter wil komen waar zijn gedrag vandaan komt en er alles aan wil doen om dergelijk gedrag in de toekomst te voorkomen. Verdachte is in de aanloop naar de terechtzitting op eigen initiatief een behandeltraject gestart bij De Waag . Deze actieve bereidheid van verdachte om zijn gedrag te begrijpen en te veranderen neemt de rechtbank in haar afweging als strafverminderende factor mee.

De rechtbank heeft daarnaast acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel justitiële documentatie d.d. 31 augustus 2017, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder met justitie in aanraking is gekomen.

Alles afwegende acht de rechtbank de oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een lange proeftijd en de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden, passend en geboden.

8 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d en 57 Sr.

9 De beslissing

De rechtbank:

bewezenverklaring

- verklaart bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid feit

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1 het misdrijf: een afbeelding, of een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, aanbieden, uitvoeren, verwerven en in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt;

feit 2 het misdrijf: een afbeelding, of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, verspreiden en in bezit hebben, meermalen gepleegd;

strafbaarheid verdachte

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1 en 2 bewezenverklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden;

- bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte van 8 (acht) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten. De rechter kan de tenuitvoerlegging gelasten indien verdachte voor het einde van de proeftijd van 3 (drie) jaren de navolgende voorwaarden niet is nagekomen:

- stelt als algemene voorwaarden dat verdachte:

- zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, Sr, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte:

- zich gedurende de proeftijd meldt bij Reclassering Nederland, op de door de reclassering te bepalen tijdstippen, zo frequent en zo lang deze instelling dat nodig acht;

- zich ambulant laat behandelen bij de forensische polikliniek De Waag , of een soortgelijke (forensische) instelling, ter beoordeling van de reclassering, indien en zo lang als de reclassering dit noodzakelijk acht. Verdachte zal zich dan houden aan de regels die door of namens de leiding van de instelling zullen worden gegeven;

- zich op welke wijze dan ook onthoudt van:

- gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen;

het toezicht op deze voorwaarde kan onder andere bestaan uit controles van computers en andere apparatuur. Daarnaast dient verdachte mee te werken aan controle van digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek;

- draagt deze reclasseringsinstelling op om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.E. Schaap, voorzitter, mr. G.H. Meijer en mr. F. van der Maden, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A.A. de Haan-Geertsema, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 19 oktober 2017.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Voor het bewijs verwijst de rechtbank naar:

feit 1

t.a.v. het gedeelte van de tenlastelegging waarover verdachte een bekennende verklaring heeft afgelegd:

1. het proces-verbaal van verhoor verdachte van 11 januari 2017, pagina 18-24;

2. het proces-verbaal beschrijving kinderporno en dierenporno van 24 januari 2017, pagina 129-142;

3. het proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] van 3 juli 2015, pagina 44-49;

4. het proces-verbaal van de terechtzitting van 5 oktober 2017, voor zover inhoudende de bekennende verklaring van de verdachte als bedoeld in art. 359, derde lid, laatste volzin, Wetboek van Strafvordering.

t.a.v. het gedeelte van de tenlastelegging waartoe vrijspraak is bepleit:

1. Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 11 januari 2017, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende (pagina 18-24):

(…) V: u gaf aan dat u met kinderporno actief bent geweest en dat u ook kinderporno hebt verspreid en dat u hier een paar jaar mee bezig bent. Klopt dat. A: (…) Eens in de zoveel tijd krijg je de aandrang om dat te zien en word je er geil van. (…) V: Waar haalt u die vandaan? A: van P2P netwerken zoals emule. (…) Het bezit op mijn computer zal een paar jaar zijn. (…) Ik heb het in een keer in een grote bulk gedownload en dit bekeek, gebruikte ik dan af en toe. (…);

2. het proces-verbaal van de terechtzitting van 5 oktober 2017, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

(…) Medio 2013 heb ik eens een bulk aan data gedownload. In die bulk bevond zich ook kinderporno en dierenporno en daardoor werd mijn interesse gewekt. (…) Om de zoveel tijd kreeg ik de behoefte om te kijken en als de behoefte kwam keek ik naar kinderporno uit deze voorraad. (…) Ik heb in de ten laste gelegde periode op het internet ook wel eens naar kinderporno gezocht aan de hand van specifieke zoektermen. Ik bedacht dan zoekwoorden die daarop zouden moeten slaan. (…) U vraagt mij naar het verspreiden van (kinder)porno. Op internet zijn chatboxen te vinden, waar je met mensen over dingen kan praten. Soms wordt mij tijdens deze gesprekken gevraagd of ik kinderporno in bezit heb. Ik verstuurde vervolgens dergelijke bestanden. Via ‘Skype’ heb ik ook wel eens kinderpornofilmpjes verstuurd. (…);

3. het proces-verbaal beschrijving kinderporno en dierenporno van 24 januari 2017, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende (pagina 129-142):

(…) Van de Belgische autoriteiten werden processen-verbaal ontvangen. Uit deze stukken blijkt dat een getuige [getuige 2] op 1-12-2013 samen met haar man aan het chatten was op “Bullchat” zij kwamen in contact met een persoon die gebruik maakte van de gebruikersnaam “Trebel” en het e-mailadres [e-mailadres] . Deze persoon stuurde hen kinderpornografische afbeeldingen toe en deelde mede dat hij ook kinderpornografische filmpjes kon bezorgen per mail. Deze kinderpornografische bestanden zijn overgedragen aan de politie. (…) bij de stukken van de Belgische autoriteiten zitten diverse kinderpornografische afbeeldingen welke in de kleuren zwart/wit zijn afgedrukt. Een van de afbeeldingen betreft een afbeelding van een meisje in de kennelijke leeftijd van 5 à 7 jaar die twee vrouwen met haar vuisten vaginaal penetreert. (…).

feit 2

t.a.v. het gedeelte van de tenlastelegging waarover verdachte een bekennende verklaring heeft afgelegd:

1. het proces-verbaal van verhoor verdachte van 11 januari 2017, pagina 18-24;

2. het proces-verbaal beschrijving kinderporno en dierenporno van 24 januari 2017, pagina 129-142);

3. het proces-verbaal van de terechtzitting van 5 oktober 2017, voor zover inhoudende de bekennende verklaring van de verdachte als bedoeld in art. 359, derde lid, laatste volzin, Wetboek van Strafvordering.

t.a.v. het gedeelte van de tenlastelegging waartoe vrijspraak is bepleit:

1. het proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] van 3 juli 2015, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende (pagina 44-49):

(…) Starmaker verstuurde op 1 juli 2015 één dierenpornofilmpje. (…);

2. het proces-verbaal van de terechtzitting van 5 oktober 2017, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende:

(…) ik heb plaatjes van kinderporno én dierenporno verstuurd naar anderen. (…).

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit pagina’s uit het dossier van de politie eenheid Oost-Nederland, dienst regionale recherche, afdeling thematische opsporing, team kinderporno, met nummer [dossiernummer] . Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.