Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2017:3922

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
12-10-2017
Datum publicatie
19-10-2017
Zaaknummer
C/08/207746 / KG ZA 17-310
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Erkenning vordering. Voorzieningenrechter kan niet dwingend aan partijen een betalingsregeling opleggen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/207746 / KG ZA 17-310

Vonnis in kort geding van 12 oktober 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

XYZPRINTING NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Ridderkerk,

eiseres,

advocaat mr. L.H. Hordijk te Capelle aan den IJssel,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

3DNINJA B.V.,

gevestigd te Hengelo (O),

gedaagde,

verschenen in de persoon van de heer Vredeveld.

Partijen zullen hierna XYZPrinting en 3DNinja genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding d.d. 27 september 2017 met 5 producties,

 • -

  productie 6 aan de zijde van XYZPrinting,

 • -

  de e-mail aan de zijde van 3DNinja d.d. 4 oktober 2017,

 • -

  de mondelinge behandeling op 5 oktober 2017.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1. 3

DNinja drijft een onderneming in onder meer de handel van 3d printers.

2.2.

Vanaf 8 maart 2017 t/m 4 april 2017 heeft XYZ Printing goederen aan 3DNinja geleverd. XYZPrinting heeft hiervoor facturen aan 3DNinja toegezonden voor een bedrag van in totaal € 28.692,73.

2.3.

Ondanks diverse betalingsherinneringen zijn de facturen onbetaald gebleven.

2.4.

Op 15 september 2017 heeft XYZPrinting ter verzekering van haar verhaalsmogelijkheden op 3DNinja conservatoir derdenbeslag doen leggen onder de coöperatie Coöperatieve Rabobank U.A..

3 Het geschil

3.1.

XYZPrinting vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, 3DNinja te veroordelen tot het betalen aan XYZ Printing van:

a. de hoofdsom ad € 28.692,73;

b. de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de facturen, althans vanaf de dag der dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening ad € 992,15;

c. de buitengerechtelijke incassokosten ad € 1.061,93;

met veroordeling van 3DNinja in de kosten van dit geding, waaronder mede begrepen de kosten van beslaglegging, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente te berekenen vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2. 3

DNinja erkent de vordering van XYZPrinting maar wil graag een betalingsregeling.

4 De beoordeling

4.1.

Nu 3DNinja de vordering van XYZPrinting heeft erkend, is het in hoofdsom gevorderde bedrag van € 28.692,73 toewijsbaar. Tegen de door XYZPrinting gevorderde wettelijke handelsrente over de hoofdsom (tot en met 26 september 2017 berekend op een bedrag van € 992,15) heeft 3DNinja geen zelfstandig verweer gevoerd, zodat deze eveneens toegewezen kan worden.

4.2.

XYZPrinting maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van € 1.061,93. De voorzieningenrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim na 1 juli 2012 is ingetreden. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten komt overeen met het in het Besluit bepaalde tarief en zal worden toegewezen.

4.3.

XYZPrinting vordert 3DNinja te veroordelen tot betaling van de beslagkosten. Deze vordering zal als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen, omdat XYZPrinting heeft verzuimd de beslagstukken volledig in het geding te brengen.

4.4.

Voor zover 3DNinja een betalingsregeling vraagt, overweegt de voorzieningenrechter dat hij niet dwingend aan partijen een betalingsregeling kan opleggen. Op grond van het bepaalde in artikel 6:29 van het Burgerlijk Wetboek kan een betalingsregeling alleen tussen partijen zelf tot stand worden gebracht. Indien 3DNinja met betrekking tot het in de onderhavige procedure toe te wijzen bedrag een betalingsregeling wenst te treffen, zal zij hiertoe (nogmaals) contact dienen op te nemen met de advocaat van XYZPrinting.

4.5. 3

DNinja zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van XYZPrinting worden begroot op:

- dagvaarding € 80,42

- griffierecht 1.924,00

- salaris advocaat 527,00

Totaal € 2.531,42

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt 3DNinja om aan XYZPrinting te betalen een bedrag van € 30.746,81, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 28.692,73 vanaf 27 september 2017 tot aan de dag van de algehele voldoening;

5.2.

veroordeelt 3DNinja in de proceskosten, aan de zijde van XYZPrinting tot op heden begroot op € 2.531,42, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.E. Zweers en in het openbaar uitgesproken op 12 oktober 2017.1

1 type: coll: