Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2017:3434

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
04-09-2017
Datum publicatie
04-09-2017
Zaaknummer
08/994543-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Voorhanden hebben van een aanzienlijke hoeveelheid professioneel vuurwerk zonder over gespecialiseerde kennis van vuurwerk te beschikken. Geen voorzieningen getroffen die noodzakelijk zijn voor de opslag van dergelijke gevaarlijke goederen. Veroordeling tot een taakstraf van 200 uur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08/994543-15 (P)

Datum vonnis: 4 september 2017

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren [1972] in [geboorteplaats] ,

wonende in [plaats] , [adres] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 21 augustus 2017.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. S.T.C. van der Werf en van hetgeen door verdachte en de raadsman mr. A.H.T. de Haas, advocaat te Harderwijk, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte op 8 december 2015, al dan niet samen met anderen, opzettelijk professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik voorhanden heeft gehad.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

hij op of omstreeks 8 december 2015, in [gemeente] , tezamen en in

vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk, professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, te weten:

- 1 flowerbed (artikel UT4114) (pag 387 proces-verbaal) en/of

- 25 signaalraketten (artikel Gladiator "Original Italian Handmade"), althans een aantal signaalraketten (artikel Gladiator "Original Italian Handmade") (zie pag 389 proces-verbaal) en/of

- 20 signaalraketten (artikel Signalrakete 903 Salut), althans een aantal signaalraketten (artikel Signalrakete 903 Salut) (zie pag 390 proces-verbaal) en/of

- 50 bangers (artikel Cobra 8), althans een aantal bangers (Cobra 8) (zie pag 391 proces-verbaal) en/of

- 6 shells (artikel Big nut with tail FR2022), althans een aantal shells (artikel Big nut with tail FR2022) (zie pag 392 en 293 proces-verbaal) en/of

- 6 shells (artikel 932035 3" Silver lx silver single cross), althans een aantal shells (artikel artikel 932035 3" Silver 1x silver single cross) (zie pag 392 en 293 proces-verbaal) en/of

- 11 shells (artikel 932046 4" Silver lx silver single cross), althans een aantal shells (artikel artikel 932046 4" Silver 1x silver single cross) (zie pag 392 en 293 proces-verbaal) en/of

- 6 shells (artikel Article colpo scuro C75), althans een aantal shells (artikel Article colpo scuro C75) (zie pag 392 en 293 proces-verbaal) en/of

- 10 shells (artikel 4 misura), althans een aantal shells (artikel 4 misura) (zie pag 392 en 293 proces-verbaal) en/of

- 18 bangers (artikel HE0008-1), althans een aantal bangers (artikel HE0008-1) (zie pag 596 proces-verbaal) en/of

- 4 bangers (artikel Shark 3), althans een aantal bangers (artikel Shark 3) (zie pag 604 proces-verbaal) en/of

- 127 bangers (artikel Super Cobra 6), althans een aantal bangers (artikel Super Cobra 6) (zie pag 608 proces-verbaal) en/of

- 25 bangers (artikel Super Cobra 6 2G), althans een aantal bangers (artikel Super Cobra 6 2G) (zie pag 610 proces-verbaal) en/of

- 105 bangers (artikel FDS0016), althans een aantal bangers (artikel FDS0016) (zie pag 618 proces-verbaal) en/of

- 218 bangers (merk Petardy Lontowe), althans een aantal bangers (merk Petardy Lontowe) (zie pag 619 proces-verbaal) en/of

- 80 bangers (type vlinder), althans een aantal bangers (type vlinder) (zie pag 620 proces-verbaal) en/of

- 15 shells (artikel Colpo Viper 80), althans een aantal shells (artikel Colpo Viper 80) (zie pag 625 proces-verbaal) en/of

- 15 shells (artikel Kometenbombe Nr 650 Kal 60), althans een aantal shells (artikel Kometenbombe Nr 650 Kal 60) (zie pag 626 proces-verbaal) en/of

- 69 signaalraketten (merk Cracking Rocket nr: 245), althans een aantal signaalraketten (merk Cracking Rocket nr: 245) (zie pag 627 proces-verbaal) en/of

- 23 signaalraketten (artikel Firework rockets), althans een aantal signaalraketten (artikel Firework rockets) (zie pag 628 proces-verbaal) en/of

- 24 signaalraketten, althans een aantal signaalraketten (zie pag 629 proces-verbaal) en/of

- 4 signaalraketten (artikel Garden Firework Rocket), althans een aantal signaalraketten (artikel Garden Firework Rocket) (zie pag 630 proces-verbaal) en/of

- 9 signaalraketten (merk Joker), althans een aantal signaalraketten (merk Joker) (zie pag 631 proces-verbaal) en/of

- 9 signaalraketten (merk Joker 2), althans een aantal signaalraketten (merk Joker 2) (zie pag 632 proces-verbaal) en/of

- 6 signaalraketten (merk Nr. 901), althans een aantal signaalraketten (merk Nr. 901) (zie pag 633 proces-verbaal) en/of

- 20 signaalraketten (artikel TX7001), althans een aantal signaalraketten (artikel TX7001) (zie pag 634 proces-verbaal) en/of

- 20 signaalraketten (merk Thunderking), althans een aantal signaalraketten (merk Thunderking) (zie pag 636 proces-verbaal) en/of

- 58 signaalraketten (merk "X-trem" - Blitzknall - Rakete), althans een aantal signaalraketten (merk "X-trem" Blitzknall Rakete) (zie pag 637 proces-verbaal) en/of

- 65 signaalraketten (artikel Signalrakete Nr. 901 2008), althans een aantal

signaalraketten (artikel Signalrakete Nr. 901 2008) (zie pag 640 proces-verbaal) en/of

- 19 signaalraketten (artikel Signalrakete Nr. 901 2009), althans een aantal

signaalraketten (artikel Signalrakete Nr. 901 2009) (zie pag 641 proces-verbaal) en/of

- 42 signaalraketten (artikel Signalrakete Nr. 902), althans een aantal

signaalraketten (artikel Signalrakete Nr. 902) (zie pag 643 proces-verbaal) en/of

- 26 signaalraketten, althans een aantal signaalraketten (zie pag 644 proces-verbaal) en/of

- 5 signaalraketten, althans een aantal signaalraketten (zie pag 645 proces-verbaal),

voorhanden heeft gehad.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het tenlastegelegde, behoudens het onder het eerste gedachtestreepje tenlastegelegde, bewezen kan worden.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat bewezen kan worden verklaard dat verdachte als pleger opzettelijk het professionele vuurwerk als in de tenlastelegging omschreven, voorhanden heeft gehad. Van het tenlastegelegde medeplegen dient verdachte te worden vrijgesproken.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde feit, behoudens het tenlastegelegde medeplegen en hetgeen onder het eerste gedachtestreepje is tenlastegelegd, op grond van de volgende bewijsmiddelen, waarbij de rechtbank - nu verdachte dit feit heeft bekend en door of namens hem geen vrijspraak is bepleit - conform artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering (Sv), zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen1234567891011.

Ten aanzien van het tenlastegelegde medeplegen is de rechtbank van oordeel dat uit het dossier niet gebleken is van enige nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn ouders op het voorhanden hebben van de in tenlastelegging genoemde hoeveelheid vuurwerk.

4.5

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat:

hij op 8 december 2015, in [gemeente] , opzettelijk professioneel

vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, te weten:

- 25 signaalraketten (artikel Gladiator "Original Italian Handmade"), en

- 20 signaalraketten (artikel Signalrakete 903 Salut), en

- 50 bangers (artikel Cobra 8), en

- 6 shells (artikel Big nut with tail FR2022), en

- 6 shells (artikel 932035 3" Silver lx silver single cross), en

- 11 shells (artikel 932046 4" Silver lx silver single cross), en

- 6 shells (artikel Article colpo scuro C75), en

- 10 shells (artikel 4 misura), en

- 18 bangers (artikel HE0008-1), en

- 4 bangers (artikel Shark 3), en

- 127 bangers (artikel Super Cobra 6), en

- 25 bangers (artikel Super Cobra 6 2G), en

- 105 bangers (artikel FDS0016), en

- 218 bangers (merk Petardy Lontowe), en

- 80 bangers (type vlinder), en

- 15 shells (artikel Colpo Viper 80), en

- 15 shells (artikel Kometenbombe Nr 650 Kal 60), en

- 69 signaalraketten (merk Cracking Rocket nr: 245), en

- 23 signaalraketten (artikel Firework rockets), en

- 24 signaalraketten, en

- 4 signaalraketten (artikel Garden Firework Rocket), en

- 9 signaalraketten (merk Joker), en

- 9 signaalraketten (merk Joker 2), en

- 6 signaalraketten (merk Nr. 901), en

- 20 signaalraketten (artikel TX7001), en

- 20 signaalraketten (merk Thunderking),en

- 58 signaalraketten (merk "X-trem" - Blitzknall - Rakete), en

- 65 signaalraketten (artikel Signalrakete Nr. 901 2008), en

- 19 signaalraketten (artikel Signalrakete Nr. 901 2009), en

- 42 signaalraketten (artikel Signalrakete Nr. 902), en

- 26 signaalraketten, en

- 5 signaalraketten

voorhanden heeft gehad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 1a, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten, artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer en artikel 1.2.2 lid 1 van het Vuurwerkbesluit. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert op het misdrijf: overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikel 9.2.2.1 Wet milieubeheer, juncto artikel 1.2.2 lid 1 Vuurwerkbesluit, opzettelijk begaan.

6 De strafbaarheid van verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor het bewezenverklaarde feit.

7 De op te leggen straf of maatregel

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen tot een taakstraf van 240 uur, subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis, en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van een jaar met daarbij de oplegging van bijzondere voorwaarden van reclasseringstoezicht, meldplicht en een ambulante behandelverplichting bij De Boog. De officier van justitie heeft daarbij een proeftijd van drie jaren gevorderd.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht om verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen van hooguit 180 dagen met als bijzondere voorwaarden een meldplicht en een ambulante behandelverplichting, alsmede een werkstraf van maximaal 160 uur. De verdediging heeft daarbij verzocht om de bijzondere voorwaarden dadelijk uitvoerbaar te laten zijn.

De verdediging acht dit het meest recht doen aan de zaak. Verdachte kan hierdoor zijn baan als medewerker technische dienst behouden, hetgeen van belang is voor zijn eigenwaarde en als beschermeden factor geldt, en hij kan voortgaan met de reeds in 2016 in gang gezette behandeling.

7.3

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij het volgende van belang.

Op 8 december 2015 heeft de politie naar aanleiding van een verzoek van de politie Den Haag onderzoek gedaan op het adres van verdachte.

In de woning lag een enorme hoeveelheid vuurwerk van naar schatting 400 tot 500 kilogram.

Er was sprake van een zeer gevaarlijke en explosieve situatie en het gevaar was zodanig groot dat er experts van ondermeer de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) zijn ingeschakeld. Vanwege het acute gevaar voor bewoners en direct omwonenden is besloten dat de bewoners en de buren de nacht elders zouden moeten doorbrengen. De ontmanteling van het vuurwerk heeft twee dagen geduurd. In de woning is vuurwerk van verschillende categorieën aangetroffen: zelfgemaakt vuurwerk, consumentenvuurwerk, verboden vuurwerk lijst II en verboden vuurwerk lijst III. Het bewezenverklaarde feit betreft de hoeveelheid verboden vuurwerk categorie III, zijnde zwaar professioneel vuurwerk.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van een aanzienlijke hoeveelheid professioneel vuurwerk zonder over gespecialiseerde kennis van vuurwerk te beschikken. Verdachte heeft het vuurwerk als hobby verzameld en heeft het opgeslagen op de zolderverdieping achter afscheidingswanden en in opbergdozen in de garage. Verdachte heeft geen voorzieningen getroffen die noodzakelijk zijn voor de opslag van dergelijke gevaarlijke goederen.

De woning van verdachte is gelegen in een woonwijk en al het aanwezige vuurwerk heeft grote risico’s met zich gebracht voor verdachte, zijn ouders en de omwonenden. Deskundigen hebben beschreven dat bij een ontploffing er sprake zou zijn van een massa-explosie.

De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij het vuurwerk voorhanden heeft gehad zonder zich rekenschap te geven van het gevaarzettende karakter daarvan.

Bij de beantwoording van de vraag welke straf aan verdachte moet worden opgelegd heeft de rechtbank in het bijzonder acht geslagen op het feit dat verdachte niet eerder met justitie in aanraking is geweest en op de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zoals die naar voren zijn gekomen in het rapport van dr. T.W.D.P. van Os, psychiater en psychoanalyticus, van 15 april 2017, waarin onder meer geadviseerd wordt om verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen, en het over verdachte uitgebrachte reclasseringsrapport van 18 januari 2017.

De conclusies van de zojuist genoemde deskundige worden door de rechtbank als de hare overgenomen.

Daarnaast heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd, rekening houdend met de hoeveelheid vuurwerk categorie III.

Vanwege de ernst van het feit acht de rechtbank in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van enige duur op zijn plaats. Gezien evenwel de problematiek van verdachte, zijn kansen op behoud van zijn baan en het belang van voorzetting van de reeds in 2016 in gang gezette behandeling/therapie van verdachte, onder meer gericht op de fascinatie van vuurwerk van verdachte en de daarbij behorende grenzen, acht de rechtbank detentie voor verdachte niet wenselijk.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat het opleggen van een taakstraf van 200 uren, subsidiair 100 dagen vervangende hechtenis geboden is. De rechtbank zal daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van een jaar opleggen om de ernst van het feit tot uitdrukking te brengen en aan verdachte een duidelijke waarschuwing voor de toekomst mee te geven. Bij de voorwaardelijke gevangenisstraf acht de rechtbank een proeftijd van drie jaren passend.

De rechtbank zal geen dadelijke uitvoerbaarheid van de bijzondere voorwaarden uitspreken, nu niet gebleken is dat er nu ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte (wederom) een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van één of meer personen.

Gelet op de op te leggen straf zal de rechtbank het geschorste bevel voorlopige hechtenis opheffen.

7.4

De inbeslaggenomen voorwerpen

De rechtbank is van oordeel dat de op de beslaglijst vermelde documenten (diverse papieren, aantekeningen en vuurwerkdocumentatie) vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer, aangezien zij van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

8 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14c, 22c, 22d, 27, 36b, 36c en 91 van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De rechtbank:

bewezenverklaring

- verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid feit

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

- verklaart dat het bewezenverklaarde het volgende strafbare feit oplevert:

overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikel 9.2.2.1 Wet milieubeheer juncto artikel 1.2.2 lid 1 Vuurwerkbesluit, opzettelijk begaan;

strafbaarheid verdachte

- verklaart verdachte strafbaar voor het bewezenverklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) jaar;

- bepaalt dat deze gevangenisstraf in zijn geheel niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten;

- kan de tenuitvoerlegging gelasten indien verdachte voor het einde van de proeftijd van 3 (drie) jaren de navolgende (bijzondere) voorwaarde(n) niet is nagekomen:

- stelt als algemene voorwaarden dat verdachte:

- zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, Sr, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte:

- zich binnen vijf dagen na deze uitspraak meldt bij Reclassering Nederland, Rosariumstraat 41 te Apeldoorn, op de door de reclassering te bepalen tijdstippen, zo frequent en zo lang deze instelling dat nodig acht;

- zich ambulant laat behandelen bij de polikliniek De Boog (GGNet) of een soortgelijke instelling, ter beoordeling van de reclassering, indien en zo lang als de reclassering dit noodzakelijk acht. Verdachte zal zich dan houden aan de regels die door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven;

- draagt deze reclasseringsinstelling op om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;

- veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van 200 (tweehonderd) uren;

- beveelt, voor het geval dat verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 100 dagen;

- beveelt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de taakstraf in mindering wordt gebracht, waarbij als maatstaf geldt dat voor de eerste 60 in verzekering of voorlopige hechtenis doorgebrachte dagen, twee uren en voor de resterende dagen één uur per dag aftrek plaatsvindt;

de inbeslaggenomen voorwerpen

- verklaart onttrokken aan het verkeer de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten: diverse papieren, aantekeningen, vuurwerkdocumentatie;

opheffing bevel voorlopige hechtenis

- heft het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis op.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J.M. Bos, voorzitter, mr. G.H. Meijer en mr. S. Peper, rechters, in tegenwoordigheid van mr. W.J. van der Leest, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 4 september 2017.

Mrs. Meijer en Peper zijn niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit pagina’s uit het dossier van de regiopolitie Oost-Nederland met nummer PL0600-2015599969. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

2 Het proces-verbaal van de terechtzitting van 21 augustus 2017, voor zover inhoudende de bekennende verklaring van de verdachte als bedoeld in art. 359, derde lid, laatste volzin, Sv.

3 Het proces-verbaal van bevindingen van 25 december 2015 van [A] , pag. 19 en 20.

4 Bijlagen 4 t/m 6 bij het proces-verbaal vuurwerkherkenning van 22 januari 2016 van [B] , pag. 389 t/m 393.

5 Bijlage 2 bij het proces-verbaal 11 januari 2016 van [C] , pag. 596.

6 Bijlage 10 bij het proces-verbaal 11 januari 2016 van [C] , pag. 604.

7 Bijlage 14 bij het proces-verbaal 11 januari 2016 van [C] , pag. 608.

8 Bijlage 16 bij het proces-verbaal 11 januari 2016 van [C] , pag. 610.

9 Bijlagen 24 t/m 26 bij het proces-verbaal 11 januari 2016 van [C] , pag. 618 t/m 620.

10 Bijlagen 31 t/m 43 bij het proces-verbaal 11 januari 2016 van [C] , pag. 625 t/m 637.

11 Bijlagen 46 t/m 51 bij het proces-verbaal 11 januari 2016 van [C] , pag. 640 t/m 645.