Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2017:3411

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
27-03-2017
Datum publicatie
06-09-2017
Zaaknummer
196133 / FT-RK 17/8
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing wsnp-verzoek. Alcoholproblematiek en niet te goeder trouw ten aanzien van onbetaald laten schulden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team toezicht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer: 196133 / FT-RK 17/8

datum vonnis: 27 maart 2017

Vonnis van de rechtbank Overijssel, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, op het verzoek van:

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker,

verder te noemen: [verzoeker] .

Het procesverloop

[verzoeker] heeft een verzoekschrift ingediend de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling uit te spreken.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 13 maart 2017. Ter zitting is [verzoeker] , samen met zijn vader en mevrouw A. Wijnands, beschermingsbewindvoerder, verschenen. Van de behandeling heeft de griffier aantekeningen gemaakt.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

De beoordeling

De feiten

[verzoeker] is een alleenstaande man van 30 jaar. Hij ontvangt een bijstandsuitkering op basis van de kostendelersnorm van € 549,00 per maand.

In de periode van oktober 2011 tot en met april 2014 heeft [verzoeker] een eenmanszaak gedreven onder de naam [X] .

Sinds 29 april 2016 is er sprake van beschermingsbewind bij Antonius Bewindvoering B.V.

De totale schuldenlast van [verzoeker] bedraagt volgens het verzoekschrift € 100.909,97 waaronder de volgende schulden:

  • -

    Belastingdienst, € 11.118,66, ontstaan in de periode van 2012 tot en met 2014,

  • -

    Deurwaarder.com, € 56.514,14, ontstaan in 2014, en

  • -

    Jongejan Wisseborn, € 8.265,99, ontstaan in 2014.

De toelichting van [verzoeker]

Ter zitting heeft [verzoeker] verklaard dat hij geen gok-, drugs- en alcoholverlaving meer heeft. Hij is door Tactus behandeld voor zijn verslavingen. Vorig jaar is hij behandeld in verband met een hennep- en alcohol verslaving en gokken doet hij al twee jaar niet meer. [verzoeker] staat nu alleen nog onder behandeling in het ziekenhuis in verband met psychische klachten. Momenteel is zijn rijbewijs ingevorderd, omdat hij in november 2016 onder invloed van alcohol tegen een boom is gereden. [verzoeker] mag tot en met mei geen voertuig besturen en hij moet een cursus van € 600,00 doen om weer te mogen rijden. Volgens [verzoeker] reed hij in het voertuig van zijn vader en had hij alcohol gedronken. Daarnaast zat er volgens [verzoeker] ook alcohol in de medicijnen die hij gebruikte. [verzoeker] heeft verklaard dat zijn woning in 2014 is geveild, omdat hij de hypotheeklasten niet kon betalen. [verzoeker] weet niet waarom hij de woning destijds niet zelf heeft verkocht. In maart 2015 moest [verzoeker] van de gemeente stoppen met zijn eenmanszaak. Er is nooit geld gereserveerd voor het betalen van belastingaanslagen.

De overwegingen van de rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank is onvoldoende aannemelijk geworden dat [verzoeker] ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend te goeder trouw is geweest. De rechtbank overweegt daartoe het navolgende.

Uit het verzoekschrift en het verhandelde ter zitting is gebleken dat de schulden zijn ontstaan als gevolg van de verslavingen en psychische problemen van [verzoeker] . In 2014 is de woning van [verzoeker] geveild en [verzoeker] heeft verklaard dat hij niet weet waarom hij de woning destijds niet zelf heeft proberen te verkopen. De veiling van de woning heeft tot een forse restschuld aan deurwaarder.com geleid. De eenmanszaak van [verzoeker] is omstreeks 2014 beëindigd en de belastingaanslagen zijn vanaf 2012 onbetaald gebleven, omdat [verzoeker] naar eigen zeggen nooit geld heeft kunnen reserveren in de periode dat hij zelfstandige was. De Belastingdienst is dientengevolge jarenlang de financier van de ondernemersactiviteiten van [verzoeker] geweest. Dit alles in ogenschouw nemend is de rechtbank van oordeel dat [verzoeker] onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij ten aanzien van het onbetaald laten van de schulden aan de Belastingdienst en Deurwaarder.com te goeder trouw is geweest.

Daarnaast overweegt de rechtbank nog het volgende. Volgens de verklaring ter zitting van [verzoeker] heeft hij geen alcoholprobleem meer. [verzoeker] heeft weliswaar verklaard dat hij geen alcohol meer gebruikt, maar heeft ook verklaard dat hij in november 2016 onder invloed van alcohol met het voertuig van zijn vader tegen een boom is gereden. Hieruit concludeert de rechtbank dat de alcoholproblematiek kennelijk (nog) niet volledig tot het verleden behoort en [verzoeker] onvoldoende inzicht in zijn problemen heeft. Gelet hierop acht de rechtbank het niet aannemelijk dat [verzoeker] in staat zal zijn om de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren na te komen. De rechtbank wijst er in dit verband op dat [verzoeker] , indien hij thans zou worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling en de regeling wegens het niet kunnen nakomen van de saneringsverplichtingen tussentijds zou worden beëindigd, hij gedurende tien jaar niet meer kan worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Ook hierom zal de rechtbank [verzoeker] thans niet toelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling.

De beslissing:

de rechtbank:

wijst het verzoek af.

Gewezen door mr. J.M. Marsman, lid van genoemde kamer, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 maart 2017, in tegenwoordigheid van de griffier.

De schuldenaar heeft gedurende acht dagen na de dag van deze uitspraak het recht van hoger beroep. Het hoger beroep kan uitsluitend worden ingesteld bij door een advocaat ondertekend verzoekschrift, in te dienen ter griffie van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.