Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2017:3301

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
22-08-2017
Datum publicatie
23-08-2017
Zaaknummer
ak_17_1073
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Nu omgevingsvergunning ter legalisatie van de slagboominstallatie in stand blijft heeft verweerder mogen afzien van handhavend optreden; beroep ongegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Zittingsplaats Zwolle

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 2017/1073

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

[naam 1] en [naam 2] , te Rheeze, eisers,

gemachtigde: [naam 3]

en

het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg, verweerder,

gemachtigde: H.J. Jipping.

Als derde-partij/en heeft/hebben aan het geding deelgenomen:

Vakantiepark Hardenberg B.V., te Hardenberg.

Procesverloop

Bij besluit van 10 oktober 2016 (het primaire besluit) heeft verweerder het verzoek van eisers afgewezen om handhavend op te treden tegen een slagboominstallatie die is geplaatst op de Stoetendijk te Rheeze.

Bij besluit van 28 maart 2017 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eisers ongegrond verklaard.

Eisers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 juli 2017.

Eisers zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde.

Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde, vergezeld van K. Bolks.

Derde-partij heeft zich laten vertegenwoordigen door H.J. Janssen en T.J. de Bruin, werkzaam bij “Familiecamping De Belten”, onderdeel van deze procespartij.

Tegelijkertijd met deze zaak is op zitting behandeld de zaak met nr. AWB 17/1072. In die zaak is separaat uitspraak gedaan.

Overwegingen

1. Feiten en omstandigheden

Eisers, moeder en zoon, zijn eigenaren van de woning Stoetendijk 1 te Rheeze. Eiseres en wijlen haar echtgenoot [naam 4] waren in het verleden eigenaar van de aan de Stoetendijk gelegen camping, thans geheten “Familiecamping De Belten”. De camping en de daartoe behorende gronden met gebouwen en toebehoren zijn, met inbegrip van de ondergrond van de weg Stoetendijk, voor zover gelegen langs de camping, tezamen met andere register-goederen op 21 februari 2014 geleverd aan derde-partij. Eiseres en haar inmiddels overleden echtgenoot zijn aan de Stoetendijk 1 te Rheeze blijven wonen.

Na de levering heeft derde-partij een slagboominstallatie laten plaatsen over de rijbaan voor auto’s op de Stoetendijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot het campingterrein langs de zijingang aan de Stoetendijk tegen te gaan. De toegang tot de woning van eiseres ligt achter die slagboominstallatie.

Eisers hebben bij afzonderlijke brieven van 20 april 2015 aan verweerder verzocht om de afsluiting van de Stoetendijk op te heffen voor vrije toegang tot de woning Stoetendijk 1. Daarna heeft besluitvorming plaatsgevonden als vermeld onder Procesverloop.

2. Omgevingsvergunning

Bij besluit van 7 december 2016, gehandhaafd bij besluit op bezwaar van 28 maart 2017, heeft verweerder aan derde-partij een omgevingsvergunning verleend ter legalisatie van de reeds geplaatste slagboominstallatie op de Stoetendijk te Rheeze.

De omgevingsvergunning is onderwerp van geschil in de zaak met nr. AWB 17/1072. Bij uitspraak van heden is geoordeeld dat die vergunning de rechterlijke toets doorstaat.

3. Gronden van beroep

Eisers hebben in deze zaak dezelfde argumenten aangevoerd als in de zaak met nr. AWB 17/1072. Zij menen primair dat afsluiting van de Stoetendijk met een slagboominstallatie in strijd is met de openbaarheid van die weg op grond van de Wegenwet en subsidiair dat deze afsluiting in strijd is met een erfdienstbaarheid van weg.

De rechtbank heeft deze zelfde argumenten beoordeeld in de uitspraak in de zaak met nr. AWB/1072 en ze verworpen. Er is geen aanleiding om in de onderhavige zaak anders over die argumenten te oordelen. Met verwijzing naar en overnemen van de motivering in die uitspraak treffen deze argumenten dus geen doel.

4. Conclusie

Dit betekent dat – nu bovendien de omgevingsvergunning ter legalisatie van de slagboom-installatie in rechte in stand blijft – verweerder heeft mogen afzien van handhavend optreden en dat het bestreden besluit in rechte in stand blijft.

Het beroep is ongegrond. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. W.J.B. Cornelissen rechter, in aanwezigheid van mr. A. van der Weij, als griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op

griffier rechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze uitspraak getroffen voorlopige voorziening.