Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2017:3293

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
16-08-2017
Datum publicatie
22-08-2017
Zaaknummer
96/213310-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Raadkamer
Inhoudsindicatie

De raadkamer verklaart zich onbevoegd tot afdoening van het klaagschrift over teruggave van een in beslag genomen auto. Klaagschrift moest worden ingediend bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, het gerecht waar de strafzaak het laatst is vervolgd. Raadkamer beslist dat doorzending achterwege kan blijven omdat de officier van justitie heeft medegedeeld dat de auto in november 2015 is vernietigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 96/213310-15

Klaagschriftnummer: 17/4831

Beschikking van de enkelvoudige raadkamer op het klaagschrift, op grond van artikel 552a Sv van:

[klager] ,

geboren op [geboortedatum] 1995 in [geboorteplaats] ,

wonende in Almelo, aan de Bornsestraat 333,

verder te noemen: klager.

1 Het verloop van de procedure

Het klaagschrift, gedateerd 3 juli 2017, is blijkens de op het klaagschrift aangebrachte stempel op 4 juni 2017 – kennelijk moet dat zijn: 4 juli 2017 - op de griffie van de rechtbank ontvangen. Het is ingediend namens klager, door mr. V.P.J. Tuma, advocaat te Amersfoort.

Het klaagschrift betreft een op grond van artikel 94 Sv gelegd beslag op een personenauto, merk Volkswagen, type Golf CL, gekentekend [kenteken] .

Overigens heeft klager het in het klaagschrift ten onrechte over een “Volkswagen Golf Mercedes-Benz” met genoemd kenteken: dat kenteken is afgegeven op eerstgenoemde personenauto.

Zakelijk weergegeven wordt geklaagd over:

  • -

    de inbeslagneming en

  • -

    het uitblijven van een last tot teruggave.

Het klaagschrift is behandeld op de openbare zitting van de raadkamer van 16 augustus 2017.

Bij de behandeling is de officier van justitie gehoord.

Klager is behoorlijk opgeroepen maar niet verschenen.

Bij e-mailbericht van 15 augustus 2017 heeft de raadsman de raadkamer laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen en verzocht om recht te doen op basis van de stukken.

De raadkamer heeft kennis genomen van door de officier van justitie (voor een deel digitaal) overgelegde stukken van de strafzaak tegen klager, naar aanleiding waarvan de inbeslagneming heeft plaatsgevonden.

2 De bevoegdheid van de rechtbank

Op grond van de – deels digitaal beschikbare – stukken en de behandeling op de zitting stelt de raadkamer het volgende vast.

Op 11 augustus 2015 is de onderhavige personenauto, die op naam van klager stond, in beslaggenomen onder [naam] , nadat de verdenking was gerezen dat genoemde [naam] onder invloed van alcohol deze auto had bestuurd. Voorts zou er geen verzekering voor de auto zijn afgesloten. Op 7 januari 2016 is [naam] door de politierechter in deze rechtbank veroordeeld tot onvoorwaardelijke geldboetes en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid en is de inbeslaggenomen auto verbeurd verklaard. Tegen dit vonnis is door [naam] op 14 januari 2016 hoger beroep ingesteld, waarna de zaak op 20 april 2017 is behandeld door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem. Het gerechtshof heeft het vonnis van de politierechter vernietigd en wat betreft de inbeslaggenomen auto de bewaring gelast ten behoeven van de rechthebbende. Tegen dat arrest is door of namens [naam] op 24 april 2017 beroep in cassatie ingesteld: voor zover bekend heeft deze zaak nog niet bij de Hoge Raad gediend.

Gezien het feit dat de strafzaak nog niet onherroepelijk is afgedaan, is het klaagschrift door klager als belanghebbende tijdig ingediend gelet op het bepaalde in artikel 552a lid 3 Sv. Echter moet volgens diezelfde bepaling een klaagschrift worden ingediend bij het gerecht in feitelijke aanleg, waarvoor de zaak het laatst is vervolgd. Dat is het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De rechtbank Overijssel is daarom niet bevoegd tot afdoening van het klaagschrift. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 552a lid 4 Sv zou de griffier het klaagschrift ter afdoening naar het gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, moeten zenden. Evenwel, gelet op de mededeling van de officier van justitie ter zitting van de raadkamer, dat de onderhavige personenauto in opdracht van het Openbaar Ministerie reeds in november 2015 is vernietigd, beslist de raadkamer dat doorzending van het klaagschrift naar de bevoegde rechterlijke instantie achterwege zal worden gelaten, nu van beslag door de vernietiging van de auto geen sprake meer is en klager gelet op artikel 134 lid 2 onder c Sv slechts niet ontvankelijk verklaard kan worden in het klaagschrift. Klager heeft dan ook geen belang meer bij doorzending terwijl voorts nog door de raadkamer in aanmerking is genomen dat het klaagschrift namens klager door een rechtsgeleerde raadsman bij de rechtbank is ingediend. Van een raadsman mag worden verwacht dat hij een verzoek-of klaagschrift bij de juiste rechterlijke instantie indient.

3 De beslissing

De raadkamer verklaart zich onbevoegd tot de afdoening van het klaagschrift.

Deze beschikking is gegeven door mr. Hendriks, voorzitter, in tegenwoordigheid van Endlich, griffier, ondertekend door de voorzitter en de griffier en in het openbaar uitgesproken op 16 augustus 2017.