Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2017:1579

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
27-03-2017
Datum publicatie
10-04-2017
Zaaknummer
C/08/198721 / KG ZA 17-61
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Medewerking verkoop en verkoop klaar maken woning.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/198721 / KG ZA 17-61

Vonnis in kort geding van 27 maart 2017

in de zaak van

[X] ,

wonende te [plaats 1] ,

eiser in conventie,

verweerder in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat mr. E.I. Robert te Utrecht,

tegen

[Y] ,

wonende te [plaats 2] ,

gedaagde in conventie,

eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat mr. A.E. Grosscurt te Zwolle.

Partijen zullen hierna de man en de vrouw genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie tot onbevoegdheid, althans van antwoord, tevens (voorwaardelijke) eis in reconventie

 • -

  de fax van 22 maart 2017 met een aanvullende productie van de vrouw

 • -

  de mondelinge behandeling van 23 maart 2017

 • -

  de akte wijziging/vermeerdering van eis

 • -

  de pleitnota van de man.

1.2.

Hierna is vonnis bepaald.

2 De feiten en het geschil

2.1.

Partijen zijn tot 20 december 2010 in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd geweest. Uit dit huwelijk zijn twee thans nog minderjarige kinderen geboren.

2.2.

Partijen zijn ieder voor de onverdeelde helft gezamenlijk eigenaar van de voormalig echtelijke woning aan de [adres] (hierna te noemen: de woning). Ter financiering van deze woning hebben zij een hypothecaire geldlening afgesloten bij Nationale Nederlanden voor een bedrag van € 238.000,00. Partijen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze lening.

2.3.

Aan de betreffende hypothecaire geldlening is een levensverzekering / beleggingsverzekering gekoppeld, welke verzekering is verpand aan Nationale Nederlanden. De waarde van deze verzekering bedroeg op 21 maart 2017 € 15.448,82.

2.4.

De man vordert in conventie - kort samengevat - veroordeling van de vrouw tot medewerking aan de verkoop van de woning. De vrouw vordert in reconventie dat de vordering tot verdeling van de ontbonden gemeenschap drie jaar wordt uitgesloten en in voorwaardelijke reconventie veroordeling van de man tot betaling van de helft van de kosten van het verkoopklaar maken van de woning.

3 De beoordeling

3.1.

Partijen hebben ter zitting in der minne de navolgende overeenstemming bereikt:

 • -

  Partijen schakelen Makelaar Goudzwaard te Dalfsen in voor de onderhandse verkoop van de woning. De vrouw zal deze makelaar benaderen.

 • -

  Partijen maken binnen twee weken na 23 maart 2017 tezamen met de ingeschakelde makelaar een opname van de werkzaamheden in/aan de woning die voor het verkoopklaar maken van de woning noodzakelijk worden geacht. De betreffende werkzaamheden worden (door partijen) vóór 1 juli 2017 uitgevoerd.
  - De man zal de boeiboorden herstellen/vervangen, de dakgoten repareren, het hekwerk op de uitbouw herstellen, het kozijn en de drempel van de garage herstellen en de inbouwapparatuur in de keuken alsmede de toiletten nakijken. De vrouw zal de schutting herstellen, het schilderwerk binnen verrichten en de trap schilderen en stofferen.

 • -

  De man doet een voorstel aan de vrouw met data waarop hij de betreffende werkzaamheden kan uitvoeren en partijen stellen vervolgens samen de data vast waarop de man de werkzaamheden zal uitvoeren. De partner van de vrouw zal op die data niet in/om de woning aanwezig zijn.

 • -

  De woning wordt op 1 juli 2017 in de verkoop gezet, tenzij de makelaar meent dat dit op een later moment dient te gebeuren.

 • -

  De laatprijs van de woning wordt gesteld op € [xxx] ,- en de makelaar stelt in overleg met partijen de vraagprijs van de woning vast.

 • -

  Partijen delen de verifieerbare kosten van de uit te voeren werkzaamheden en berekenen daarbij geen arbeidsloon.

 • -

  De vrouw verplicht zich in de ruimste zin des woords mee te werken aan spoedige verkoop en levering van de woning en blijft de kosten van de woning dragen tot datum van de notariële levering.

 • -

  De netto verkoopopbrengst van de woning wordt bij helfte tussen partijen gedeeld. Indien verkoop van de woning na aftrek van de makelaarskosten, de hypotheek en onder bijtelling van het volledige per datum notariële levering alsdan aanwezige saldo van de beleggingsverzekering tot een schuld leidt, wordt deze schuld door partijen bij helfte gedragen/afgelost.

3.2.

De voorzieningenrechter verstaat dat partijen hun medewerking zullen verlenen aan de nakoming van deze afspraken.

3.3.

Gelet op het feit dat partijen gewezen echtelieden zijn, zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

4 De beslissing

De voorzieningenrechter

4.1.

veroordeelt partijen over en weer de hiervoor onder 3.1 genoemde afspraken na te komen,

4.2.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

4.3.

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.M. Rijksen en in het openbaar uitgesproken op 27 maart 2017.