Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2017:1416

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
13-03-2017
Datum publicatie
30-03-2017
Zaaknummer
C/08/198509 / KG ZA 17-55
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Exclusieve recht tot het gebruik van de domeinnaam.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/198509 / KG ZA 17-55

Vonnis in kort geding van 13 maart 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VVDWG B.V. TEVENS H.O.D.N. DE WOESTE GROND,

statutair gevestigd te Emmen en kantoorhoudende te Emmer-Compascuum,

eiseres,

advocaat mr. J. Boelens te Assen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

YOUR HOSTING B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle,

gedaagde,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna VVDWG en Your Hosting worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met 18 producties

 • -

  de mondelinge behandeling op 9 maart 2017

 • -

  het tijdens de behandeling tegen Your Hosting verleende verstek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

VVDWG houdt zich bezig met het handelen in en de verkoop van vee, vlees, vleeswaren, slagerijproducten en overige consumptieartikelen. VVDWG neemt onder de handelsnaam “De Woeste Grond” deel aan het economisch verkeer.

2.2.

Your Hosting houdt zich bezig met het bijhouden en beheren van websites, domeinregistraties, applicatieontwikkeling, hosting van websites, co-locatie van servers en verhuur van servers.

2.3.

Op 5 januari 2014 heeft [A] onder meer de domeinnaam www.dewoestegrond.nl bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) laten registreren. [A] gebruikt de domeinnaam voor de online verkoop van het vlees van de woeste grond. Vanaf februari 2016 wordt de webshop van [A] geëxploiteerd door VVDWG. [A] heeft VVDWG daartoe het exclusieve recht verleend tot het gebruik van de domeinnaam www.dewoestegrond.nl.

2.4.

De vennootschap onder firma [B] , tevens handelend onder de naam www.schotsehooglanders.nl, gevestigd te [plaats] – hierna: [B] –, heeft de domeinnaam www.woestegrond.nl bij SIDN laten registreren, waarvan Your Hosting reseller en host is.

2.5.

VVDWG heeft [B] gesommeerd om het gebruik van de domeinnaam www.woestegrond.nl te staken en gestaakt te houden en deze domeinnaam aan VVDWG over te dragen. Aan deze sommatie heeft [B] geen gehoor gegeven, met dien verstande dat zij de domeinnaam www.woestegrond.nl wel offline heeft gehaald.

2.6.

Aan het verzoek van VVDWG tot verstrekking van bewijs dat [B] de domeinnaam www.woestegrond.nl aan een derde zou hebben overgedragen, heeft [B] geen gevolg gegeven. Op dit moment is Your Hosting de houder van deze domeinnaam, onder de noemer “YourHosting Privacy Protect”.

2.7.

Bij dagvaarding van 2 december 2016 heeft VVDWG tegen [B] en haar beider vennoten bij de rechtbank Noord-Nederland een bodemprocedure aangespannen (zaaknummer / rolnummer: C/18/172599 / HA ZA 16-283).

2.8.

Aan verzoeken van VVDWG tot verstrekking van de NAW-gegevens van de houder van de domeinnaam www.woestegrond.nl hebben SIDN en - daarna - Your Hosting geen gevolg gegeven.

3 De beoordeling

3.1.

Bij de dagvaarding zijn de voorgeschreven termijn en formaliteiten in acht genomen. Your Hosting is niet verschenen. Tegen haar is vervolgens verstek verleend.

3.2.

Het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal daarom worden toegewezen, met dien verstande dat de dwangsom op de hierna te melden wijze zal worden gemaximeerd.

3.3.

Your Hosting zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van VVDWG worden tot op heden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 85,21

 • -

  griffierecht € 618,00

 • -

  salaris advocaat € 527,00

Totaal € 1.230,21

4 De beslissing

De voorzieningenrechter

4.1.

veroordeelt Your Hosting om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan VVDWG dan wel de raadsman van VVDWG schriftelijk kenbaar te maken de NAW-gegevens van de houder, althans de gebruiker van de domeinnaam (www.)woestegrond.nl, althans die gegevens waaruit de identiteit van deze domeinnaamhouder of rechthebbende in voldoende mate volgt teneinde deze in rechte te kunnen betrekken, zulks op straffe van de verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag dat Your Hosting daarmee in gebreke blijft, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt,

4.2.

veroordeelt Your Hosting in de proceskosten, aan de zijde van VVDWG tot op heden begroot op € 1.230,21, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling,

4.3.

veroordeelt Your Hosting in de na dit vonnis ontstane kosten aan de zijde van VVDWG begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen - onder de voorwaarde dat Your Hosting niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden - met een bedrag van

€ 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling,

4.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Willemse en in het openbaar uitgesproken op 13 maart 2017.1

1 type: coll: