Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2017:1116

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
14-03-2017
Datum publicatie
14-03-2017
Zaaknummer
08/770243-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank veroordeelt een 50-jarige man uit Almelo voor het bezit van kinderporno tot een gevangenisstraf van 181 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaar met bijzondere voorwaarden en een werkstraf van 200 uur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer (P): 08/770243-16

Datum vonnis: 14 maart 2017

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1966 in [geboorteplaats] ,

wonende in [woonplaats] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 28 februari 2017. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. C.Y. Huang en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw

mr. I. Stas, advocaat te Almere, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, na wijziging van de tenlastelegging, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot 9 maart 2016

in de gemeente Almelo, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal

telkens 5.182 afbeeldingen, te weten 4.931 foto's en/of 251 video's/films, althans een aantal afbeeldingen - en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten een laptop, merk Fujitsu en/of een comuter, merk Q-Motion en/of een externe harddisk, merk Freecom

en/of een tablet, merk Archos - van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken

heeft verspreid, aangeboden, openlijk tentoongesteld, vervaardigd, ingevoerd,

doorgevoerd, uitgevoerd, verworven, in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - onder meer bestonden uit:

het met de/een penis, vinger(s)/handen en/of voorwerp(en) oraal, vaginaal

en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een penis en/of vinger(s)/handen oraal en/of vaginaal penetreren

van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandsnaam: [bestandsnaam] .jpg, foto nummer 1 in toonmap, omschrijving pagina

099)

en/of

het met de/een penis, vinger(s)/handen en/of mond/tong betasten en/of aanraken

van het geslachtsdeel en/of de billen van een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een penis, vinger(s)/handen, voorwerp(en) en/of mond/tong betasten

en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander)

persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had

bereikt

(bestandsnaam: [bestandsnaam] .BMP, foto nummer 3 in toonmap, omschrijving pagina 099)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon

gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of in een

erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd

past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s)

nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze

persoon in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandsnaam: [bestandsnaam] .jpg, foto nummer 5 in toonmap, omschrijving pagina 100)

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij op

dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is,

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestabdsnaam: [bestandsnaam] .jpg, foto nummer 8 in toonmap, omschrijving pagina

100)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren en met oplegging van de door de reclassering in haar rapport vermelde bijzondere voorwaarden.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in haar vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5. De beoordeling van het bewijs. 1

5.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard dat verdachte 5.182 kinderpornografische afbeeldingen heeft verworven en in zijn bezit heeft gehad en dat hij van dat misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

De officier van justitie heeft zich daarbij gebaseerd op verdachtes ter terechtzitting afgelegde verklaring en de bij verdachte aangetroffen afbeeldingen en films op vier verschillende gegevensdragers, die volgens het proces-verbaal van de politie zijn aan te merken als kinderpornografisch.

5.2.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich - overeenkomstig haar pleitnota -, zakelijk weergegeven, op het volgende standpunt gesteld:

 • -

  het aantal kinderpornografische bestanden dat verdachte in zijn bezit zou hebben gehad kan niet kan worden bewezen;

 • -

  van de waargenomen seksuele gedragingen ontbreekt, behoudens de op pagina 99 van het proces-verbaal van politie opgenomen vijf afbeeldingen, een nadere feitelijke concretisering, zodat niet kan worden beoordeeld in hoeverre de niet nader omschreven afbeeldingen voldoen aan de in de tenlastelegging genoemde seksuele gedragingen;

 • -

  niet kan worden bewezen dat verdachte de bestanden, aangemerkt als “deleted” opzettelijk in zijn bezit heeft gehad;

 • -

  op basis van het dossier kan niets worden vastgesteld over de herkomst van de bestanden in de “recycle bin”; ook ontbreekt informatie over de handelingen die verdachte met deze bestanden heeft uitgevoerd, waarmee niet kan worden vastgesteld dat verdachte over deze bestanden de beschikkingsmacht heeft gehad;

 • -

  met betrekking tot de bestanden die als “accessibel” zijn aangemerkt kan, wegens het ontbreken van gegevens over de locatie waar deze bestanden op de gegevensdragers zijn aangetroffen en het feit dat onvoldoende blijkt welke handelingen met deze bestanden zijn verricht, niets worden vastgesteld over het opzet van verdachte op het bezit van deze afbeeldingen en video’s;

 • -

  de tenlastegelegde periode dient te worden beperkt van 25 maart 2014 tot en met 13 juli 2015, nu ten aanzien van de bestanden uit 2012, 2013, (een deel van) 2014 en 2016, nadere informatie ontbreekt, waardoor er geen bewijswaarde aan kan worden gehecht;

 • -

  voor het gewoonte maken van het misdrijf ontbreekt het wettig en overtuigend bewijs.

5.3

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde feit op grond van het volgende.

Op 5 maart 2015 heeft het team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme een meldingsrapport ontvangen met nummer 379532, inclusief beeldmateriaal van het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), waar tevens de Cybertipline is onder gebracht. De Cybertipline is een Amerikaans meldpunt waar burgers en/of bedrijven meldingen kunnen doen met betrekking tot kinderpornografie op het internet.

In het meldingsrapport las verbalisant [verbalisant] dat het bedrijf Google aan de Cybertipline had gemeld dat de gebruiker van het e-mailadres [e-mailadres verdachte 1] @gmail.com en gebruikmakend van het IP adres [IP-adres] , op 9 februari 2015 beeldmateriaal had geüpload naar een e-mail. Verbalisant las onder “User or Person Being Reported” dat naast de laatste Login-gegevens tevens een “secondary e-mailadres” werd meegezonden, namelijk “ [e-mailadres verdachte 2] @home.nl”.

Het beeldmateriaal is in een folder op de server van de Landelijke Eenheid geplaatst voor nader onderzoek. De inhoud van het beeldmateriaal is op 9 juni 2015 beoordeeld door een bevoegd zedenrechercheur. Gezien de inhoud van dit proces-verbaal wordt al het beeldmateriaal aangemerkt als kinderpornografie zoals bedoeld in artikel 240b van het Wetboek van Strafecht (Sr).

Met het betreffende IP adres in combinatie met data en tijdstippen van de upload zijn de gebruikersgegevens gevorderd bij de Internet provider Ziggo, waarop de internet provider de volgende abonneegegevens verstrekte:

Dhr./mevr. [verdachte] , [woonplaats] .2

Op 8 maart 2016 is de woning [woonplaats] te Almelo met toestemming van verdachte betreden en doorzocht. Er zijn door verbalisanten [verbalisant] en [verbalisant] diverse gegevensdragers is beslag genomen.3

Volgens een lijst inbeslaggenomen goederen betreffen dit onder andere: een laptop Fujitsu, een PC Qmotion, een Freecom externe harde schijf en een tablet Archos.4

Op aanvraag van verbalisant [verbalisant] heeft verbalisant [verbalisant] onderzoek verricht naar de vermoedelijke overtreding van de strafwetgeving (kinderporno). Samengevat heeft dat onderzoek het volgende resultaat opgeleverd. De door [verbalisant] geselecteerde bestanden werden voornamelijk aangemaakt in de jaren 2012 tot en met 2015. Met behulp van de

Q motion pc werd de website htt:// [website] .ru, een bekende bron van kinderporno, veelvuldig bezocht. De bestanden werden door [verbalisant] aangetroffen op de inbeslaggenomen laptop Fujitsu, een computer QMotion en een externe Harddisk Freecom. Verbalisant [verbalisant] zag dat ruim 73% van de door [verbalisant] geselecteerde bestanden zich bevonden in mappen en submappen op voornoemde gegevensdragers. Hij zag dat het overgrote deel (ongeveer 55%) van de geselecteerde bestanden op de inbeslaggenomen goederen waren aangemaakt in de periode januari tot en met oktober 2015. De overige bestanden waren op de inbeslaggenomen goederen aangemaakt in de jaren 2014 (ongeveer 4,4 %), 2013 (ongeveer 6%), 2012 (ongeveer 7%) en een bestand in de maand februari 2016.5

Op 15 maart 2016 hebben verbalisanten [verbalisant] en [verbalisant] een nader onderzoek ingesteld naar het aangetroffen materiaal. Zij troffen in het onderzochte materiaal in totaal 455.073 afbeeldingen aan. Alle in het onderzoek betrokken goederen zijn door verbalisanten visueel gecontroleerd op de kennelijke aanwezigheid van kinderpornografisch materiaal. Vervolgens hebben verbalisanten een willekeurige selectie van afbeeldingen, zijnde ongeveer 80% van het totaal aantal afbeeldingen van die gegevensdragers, beoordeeld op de strafbaarheid van het materiaal. Zij hebben vastgesteld dat in deze selectie in totaal 5.182 afbeeldingen, waarvan 4.931 foto’s en 251 films/video’s, voorkwamen die volgens de criteria kinderpornografisch zijn. Deze afbeeldingen zijn alle bekeken en de inhoud van deze afbeeldingen is verwerkt in de bijgevoegde collectiescan.

Het aangetroffen kinderpornografische materiaal betrof vrijwel alleen meisjes met de kennelijke leeftijd van 0-14 jaar. Van de aangetroffen categorieën op de collectiescan zijn - zakelijk weergegeven - de volgende afbeeldingen beschreven:

Foto 1: Anale penetratie van een meisje van 5-7 jaar;

Foto 2: Het met de handen omvatten van een stijve penis door een meisje van 5-7 jaar;

Foto 5: Volledig naakt poseren van een meisje van 8-10 jaar;

Foto 8: Spuiten/zichtbaar maken van sperma op het lichaam van een baby van enkele maanden oud.

Foto’s 9, 10 en 11: een impressie van een serie waarop in eerste instantie de modellen gekleed zijn en al naar gelang de serie vordert, er meer kleding uit gaat en de poses meer gericht zijn op het in beeld brengen van de naakte lichaamsdelen en geslachtsdelen van de modellen. Op deze foto’s is een meisje te zien met een kennelijke leeftijd van 8-10 jaar. In het begin is ze gekleed in een bikini. Op foto 10 en 11 is haar broekje verdwenen en neemt ze poses aan waarbij de nadruk komt te liggen op haar naakte schaamstreek.6

In de collectiescan zijn in de 5.182 kinderpornografische afbeeldingen de volgende zichtbare elementen weergegeven:

penetratie (ongeveer 5%)

van het lichaam van een minderharige: oraal met een penis, vaginaal met een penis, een vinger/hand en een voorwerp, anaal met een penis en met een voorwerp;

door een minderjarige: oraal met een penis, vaginaal met een vinger/hand;

ontuchtige handelingen (ongeveer 20%):

betasten/aanraken van een minderjarige: geslachtsdelen, met een penis, met een vinger/hand, met mond/tong, billen met een penis;

betasten/aanraken door een minderjarige: geslachtsdelen, met een vinger/hand, met een voorwerp, met mond/tong, billen met vinger/hand, borsten met vinger/hand, met mond/tong;

poseren door minderjarige, met nadruk op geslachtsdelen/borsten en billen (ongeveer 65%):

geheel naakt, gedeeltelijk naakt, niet bij leeftijd passende kleding, uitsnede afbeelding, make-up, onnatuurlijke omgeving, striptease-act/houding, camerastandpunt, onnatuurlijke houding, sadomasochistische elementen;

overige seksuele gedragingen (ongeveer 10%):

masturbatie (dicht) bij het lichaam/gezicht minderjarige, spuiten van/zichtbaar maken van sperma op lichaam minderjarige, houden van penis dicht bij minderjarige.

overige gegevens:

leeftijd 12 tot 6 jaar, ongeveer 40%, leeftijd jonger dan 12 jaar, ongeveer 60%, jongen, ongeveer 1%, meisje, ongeveer 99%.7

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij welbewust regelmatig kinderpornografische foto’s en video’s/films van met name meisjes in de leeftijd van 0 tot 14 jaar op de bij hem aangetroffen gegevensdragers heeft gedownload, het merendeel daarvan in de jaren 2014 en 2015.8

De rechtbank acht op grond van het vorenstaande wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de tenlastegelegde periode 5.182 kinderpornografische afbeeldingen heeft verworven en in zijn bezit heeft gehad. Het door en namens verdachte gevoerde verweer met betrekking tot zowel het aantal afbeeldingen als de tenlastegelegde periode wordt weerlegd door de inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen. De rechtbank heeft geen reden te twijfelen aan hetgeen daarover door de politie, met name op respectievelijk de pagina’s 97 (aantal) en 91 (periode) van het proces-verbaal, is gerelateerd.

Met betrekking tot het verweer dat de kinderporno die in 2012 en 2013 is gedownload, bijvangst betreft, overweegt de rechtbank dat genoegzaam uit het dossier blijkt dat verdachte ook in deze jaren actief heeft gezocht naar kinderpornografisch materiaal. In dit verband merkt de rechtbank op dat het haar ambtshalve bekend is dat kinderpornografisch materiaal enkel te verkrijgen is door gericht te zoeken op de internetsites die daartoe speciaal zijn ingericht.

Met betrekking tot het door de raadsvrouw gevoerde betoog over het aantal afbeeldingen en de beschrijving daarvan, oordeelt de rechtbank dat, gelet op de inhoud van de procesdossier en de naar aanleiding van het opsporingsonderzoek opgestelde dagvaarding, conform vaste rechtspraak en de geldende relevante jurisprudentie is gehandeld. In zaken als de onderhavige, waarin sprake is van een grote hoeveelheid afbeeldingen is het niet haalbaar en zinnig om alle afbeeldingen te beschrijven. Met de collectiescan is voldoende inzichtelijk gemaakt om welke kinderpornografische afbeeldingen en leeftijden van de minderjarigen het gaat. Een nadere concretisering is derhalve niet vereist.

Ten aanzien van hetgeen de verdediging heeft opgemerkt over de deleted-, de recycle-bin- en de accessibel bestanden, overweegt de rechtbank dat aan de hand van de gebezigde bewijsmiddelen kan worden vastgesteld dat verdachte, wat betreft de deleted bestanden, deze heeft verworven (gedownload), in zijn bezit heeft gehad en aldus daarover de beschikkingsmacht heeft gehad. In dit verband overweegt de rechtbank nog dat verdachte ter terechtzitting heeft verklaard dat hij van tijd tot tijd walgde van de afbeeldingen die hij had gedownload en die afbeeldingen dan ook om die reden aanstonds verwijderde. Dit betekent dat hij ook die bestanden heeft verworven en dus (weliswaar kort) in zijn bezit heeft gehad.

Wat betreft de recycle-bin- en de accessibele bestanden is de rechtbank van oordeel dat volgens vaste rechtspraak de noodzaak om de exacte locatiegegevens en herkomst van die bestanden weer te geven, ontbreekt en bovendien de gebezigde bewijsmiddelen voldoende concrete informatie verschaffen over de handelingen die met betrekking tot deze bestanden door verdachte zijn uitgevoerd.

Tot slot acht de rechtbank gelet op de grote hoeveelheid bij verdachte aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen en de periode van ruim vijf jaar waarin hij zijn collectie structureel heeft opgebouwd, ook bewezen dat verdachte van het plegen van het misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

5.4

De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 1 januari 2012 tot 9 maart 2016 in de gemeente Almelo vier gegevensdragers, te weten een laptop, merk Fujitsu en een computer, merk QMotion en een externe harddisk, merk Freecom en een tablet, merk Archos, bevattende 5.182 afbeeldingen, te weten 4.931 foto's en 251 video's/ films van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt is betrokken, heeft verworven en in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - onder meer bestonden uit:

het met de/een penis en vinger(s)/handen en/of voorwerp(en) oraal, vaginaal

en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een penis en/of vinger(s)/handen oraal en/of vaginaal penetreren

van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een penis en vinger(s)/handen en/of mond/tong betasten en/of aanraken

van het geslachtsdeel en/of de billen van een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een penis en/of vinger(s)/handen en/of voorwerp(en) en/of mond/tong betasten

en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander)

persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had

bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon

gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of in een

erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd

past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s)

nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze

persoon in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij op

dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is,

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

De rechtbank heeft de in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd, zodat de rechtbank hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

het misdrijf: een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken, verwerven en in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van het misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor het bewezenverklaarde feit.

8 De op te leggen straf of maatregel

8.1

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verwerven en in bezit hebben van kinderpornografische foto’s en films. Daarop zijn met name meisjes met een geschatte leeftijd van tussen de 0 en 14 jaar oud te zien die poseren op een wijze kennelijk bedoeld om seksuele prikkelingen op te wekken. Op een groot deel van het kinderpornografisch materiaal is ook penetratie van of door een minderjarige te zien. Verdachte heeft gedurende een periode van ongeveer vijf jaar naar dit soort afbeeldingen gezocht, deze gedownload, bekeken en/of bewaard op verschillende gegevensdragers. Verdachte heeft hiermee de norm die strekt tot de bescherming van jeugdigen tegen seksueel misbruik geschonden. Door het verwerven en in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal, blijft de vraag naar kinderporno bestaan en is verdachte medeverantwoordelijk te houden voor de productie van het materiaal en het in stand houden van de afzetmarkt daarvoor. Voor deze productie worden kinderen seksueel misbruikt en uitgebuit. Zij worden voor de camera gezet om te poseren en moeten seksuele handelingen bij zichzelf en anderen verrichten en ondergaan. Handelingen waar zij, gelet op hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, nog lang niet aan toe zijn en waartoe zij bovendien door volwassenen gedwongen worden. Het is een feit van algemene bekendheid dat veel van deze misbruikte kinderen psychische schade oplopen, waar zij de rest van hun leven mee geconfronteerd worden. Ook kunnen zij nog lange tijd achtervolgd worden door de gevolgen van de productie van de beelden. In de praktijk is immers gebleken dat een afbeelding die eenmaal op internet is geplaatst, vrijwel onmogelijk blijvend van het internet te verwijderen is en nog jarenlang kan opduiken. Het dient verdachte ernstig te worden aangerekend dat hij als consument een bijdrage heeft geleverd aan de instandhouding van deze praktijken.

Ten gunste van verdachte neemt de rechtbank in aanmerking dat verdachte blijkens een

uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 27 januari 2017 niet eerder ter zake een strafbaar feit is veroordeeld.

Ook heeft de rechtbank acht geslagen op het over verdachte uitgebrachte reclasseringsrapport gedateerd 14 februari 2017 van de reclasseringswerker mevrouw A.M.F. Smellink.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de straf de oriëntatiepunten van het Landelijk overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) als uitgangspunt genomen. Het LOVS geeft als oriëntatiepunt voor straftoemeting ten aanzien van feiten als deze, waarbij sprake is van een gewoonte maken van het bezit van kinderporno, een gevangenisstraf voor de duur van één jaar. Daarbij is vermeld dat als strafvermeerderende en/of strafverminderende factoren mee kunnen wegen: het aantal afbeeldingen, de periode waarin de verzameling van afbeeldingen is opgebouwd, de leeftijd van de slachtoffers, de aard van de afbeeldingen, herhalingsgevaar en de bereidheid bij de verdachte tot gedragsverandering, erkenning en inzicht in de problematiek van het gedrag.

Voor zover verdachte het hem tenlastegelegde heeft bekend heeft hij aangegeven daar erg veel spijt van te hebben en de ernst en het strafbaar karakter van de door hem gepleegde gedragingen in te zien. Verder heeft hij zich bereid verklaard om ter voorkoming van het plegen van soortgelijke feiten, de benodigde hulp te aanvaarden en een behandeling te ondergaan. Een eventuele vrijheidsstraf betekent volgens verdachte voor hem verlies van werk en inkomen.

De rechtbank is op grond van het vorenstaande van oordeel dat aan verdachte werkstraf van 200 uur moet worden opgelegd en daarnaast, mede gelet op het bepaalde in artikel 22b Sr, een gevangenisstraf van 1 dag onvoorwaardelijk. De rechtbank is van oordeel dat verdachte zich moet laten behandelen voor zijn problematiek. Bij de bepaling van de hoogte van de straf, heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat deze behandeling lange tijd, vermoedelijk jaren, in beslag zal nemen. Aan verdachte zal naast gemelde werkstraf en onvoorwaardelijke gevangenisstraf een voorwaardelijke gevangenisstraf van 180 dagen met de door de reclassering voorgestelde bijzondere voorwaarden worden opgelegd, een en ander mede om verdachte er van te weerhouden zich in de toekomst andermaal met feiten als deze in te laten. De rechtbank zal hieraan een proeftijd verbinden van vijf jaar, nu er, gelet op de bij verdachte aanwezig problematiek en de frequentie waarmee hij de strafbare gedragingen heeft gepleegd, ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

9 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d Sr.

10 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde het volgende strafbare feit oplevert:
  het misdrijf: een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken, verwerven en in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van het misdrijf een gewoonte wordt gemaakt;

 • -

  verklaart verdachte strafbaar voor het bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 181 (honderdéénentachtig) dagen, waarvan 180 (honderdentachtig) dagen voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaren;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:
  - omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;
  - omdat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of omdat de veroordeelde geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden;

- omdat de veroordeelde geen medewerking aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, Sr heeft verleend, medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- omdat de veroordeelde tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

 • -

  stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich tijdens de proeftijd, gedurende een door de reclassering Nederland te bepalen periode zal melden bij die reclasseringsinstelling;

 • -

  stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd onder behandeling zal stellen van de forensische polikliniek Transfore de Tender of soortgelijke instelling op de tijden en plaatsen door of namens die zorginstelling aan te geven, waarbij veroordeelde zich dient te houden aan de aanwijzingen die gedurende deze opname door of namens voornoemde instelling aan veroordeelde gegeven zullen worden;

 • -

  stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens de Reclassering Nederland;

 • -

  veroordeelt verdachte tevens tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid van 200 uren;

 • -

  beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast van 100 dagen.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Stoové, voorzitter, mr. F.H.W. Teekman en

mr. M.A.H. Heijink, rechters, in tegenwoordigheid van P.G.M. Klaassen, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 14 maart 2017.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de politie Oost-Nederland met nummer ONRBD151162 van 2 november 2016. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

2 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant] van 27 augustus 2015, pagina’s 46 en 47.

3 Het proces-verbaal van binnentreden woning van verbalisanten [verbalisant] en [verbalisant] van 13 mei 2016, pagina’s 81 en 82.

4 Een bijlage inbeslaggenomen goederen, pagina 86.

5 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant] van 27 oktober 2016, pagina’s 90 en 91.

6 Het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal van verbalisanten [verbalisant] en [verbalisant] , pagina’s 95 t/m 101.

7 Een collectiescan betreffende een overzicht van 5182 kinderpornografische afbeeldingen, pagina’s 103 en 104.

8 Het proces-verbaal van de terechtzitting van 28 februari 2017, voor zover inhoudende de verklaring van verdachte.