Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:671

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
26-02-2016
Datum publicatie
26-02-2016
Zaaknummer
08/770129-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verwerven, in bezit hebben, verspreiden en zich daartoe de toegang verschaffen van kinderpornografische foto’s en films. Daarop zijn met name meisjes met een geschatte leeftijd van tussen de 0 en 16 jaar oud te zien.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer (P): 08/770129-14

Datum vonnis: 26 februari 2016

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1957 in [geboorteplaats] ,

wonende in [woonplaats 1] , [adres 1] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 1 juli 2015 en 12 februari 2016. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. C.Y. Huang en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman mr. U. Ural, advocaat te Enschede, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte in de periode van 14 februari 2012 tot 8 oktober 2013 kinderpornografische afbeeldingen en films heeft verspreid, verworven en in zijn bezit heeft gehad.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

hij in of omstreeks de periode van 14 februari 2012 tot 8 oktober 2013 in de gemeente Haaksbergen, in elk geval in Nederland, één of meermalen 3.901 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval een of meer afbeelding(en) (te weten 3.402 foto's en/of 499 films) en/of (een) gegevensdrager(s), te weten een laptop, Qosmio en/of een externe harddisk en/of een usb stick en/of een desktop HP, bevattende 3.901 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval één of meer afbeeldingen, heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen met (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong en/of) van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het door een dier vaginaal (met de penis en/of de tong) penetreren van het lichaam van een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het tenlastegelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van negen maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5. De beoordeling van het bewijs 1

5.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich – overeenkomstig haar op schrift gestelde requisitoir – op het standpunt gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard dat verdachte kinderpornografische afbeeldingen en films heeft verspreid, verworven en in zijn bezit heeft gehad, van welke misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt.

De officier van justitie heeft dat standpunt gebaseerd op de diverse meldingen die op verdachtes betrokkenheid bij kinderpornobezit wijzen, de aangetroffen afbeeldingen en films op zes verschillende gegevensdragers, die volgens het proces-verbaal van de politie zijn aan te merken als kinderpornografisch en de verklaring van verdachte vastgelegd in een proces-verbaal van bevindingen.

5.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich – overeenkomstig zijn pleitnota – op het standpunt gesteld dat verdachte integraal dient te worden vrijgesproken van het tenlastegelegde.

Voor de bestanden die staan in de tijdelijke internet bestanden, de prullenbak of de verwijderde items geldt dat dit materiaal niet (bewust) is opgeslagen. In de jurisprudentie is herhaaldelijk uitgemaakt dat uit concrete feiten en omstandigheden dient te blijken dat sprake moet zijn van (voorwaardelijk) opzet op het verwerven en het voorhanden hebben van kinderpornografisch materiaal. Dergelijke feiten zijn bijvoorbeeld de beschikking hebben over speciale of bijzondere software om verwijderde bestanden eenvoudig terug te halen. Deze software is niet aangetroffen. In zoverre dient verdachte te worden vrijgesproken van het verspreiden/aanbieden/vervaardigen/verwerven of het voorhanden hebben van het materiaal dat niet accessible (toegankelijk) is. Van de éénentwintig toegankelijke bestanden zijn er zeventien bestanden waarvan de aanmaakdatum en de datum waarop het bestand het laatst gewijzigd gelijk zijn, van deze bestanden is aannemelijk dat ze niet zijn bekeken.

Verdachte dient ook van het bezit van deze afbeeldingen te worden vrijgesproken. De overige vier bestanden zijn laatstelijk gewijzigd in november en december 2011, welke laatste datum buiten de tenlastegelegde periode valt.

Ten tijde van de meldingen op 14 februari 2012, 15 juni 2012, 18 juni 2012 en 1 april 2013 verbleef verdachte op Cyprus.

Volgens de raadsman is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor het ten laste gelegde.

5.3

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde feit op grond van het volgende.

Op 24 februari 2012 heeft het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme Landelijke Eenheid een meldingsrapport met nummer 1373056 ontvangen inclusief beeldmateriaal van het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) waar tevens de Cybertipline is ondergebracht. De Cybertipline is een Amerikaans meldpunt waar burgers en/of bedrijven meldingen kunnen doen met betrekking tot kinderpornografie op het internet.

Het bedrijf Photobucket heeft aan de Cybertipline gemeld dat een gebruiker met de naam ‘ [gebruikersnaam 1] ’ en het e-mailadres [emailadres 1] gebruikmakend van het IP-adres [IP-adres 1] op 14 februari 2012 omstreeks 20.58 uur GMT+1 beeldmateriaal heeft geplaatst dat vermoedelijk kinderpornografie betreft op de gratis digitale opslagruimte van Photobucket.2

Dit beeldmateriaal is in een folder op de server van de Landelijke Eenheid geplaatst met naam [folder 1] en is vervolgens bekeken. Er zijn tien fotobestanden aangetroffen waarvan negen fotobestanden voldoen aan de criteria voor kinderpornografisch beeldmateriaal. In onderstaand overzicht zijn de zichtbare elementen weergegeven die voorkomen in negen kinderpornografische bestanden.

Verdeling in leeftijd:

- Aantal leeftijd 12 - 16 jaar: 7

- Aantal jonger dan 12 jaar: 2

Totaal aantal poseren door minderjarigen met nadruk op geslachtsdelen/billen/borsten: 6
- Geheel naakt

- Gedeeltelijk naakt

- Camerastandpunt

- Onnatuurlijke houding

Totaal aantal ontuchtige handelingen: 2

- Betasten/aanraken van een minderjarige: geslachtsdelen met vinger/hand

- Betasten/aanraken door een minderjarige: geslachtsdelen met mond/tong

Totaal aantal overige seksuele handelingen: 1

- Houden van penis dichtbij lichaam minderjarige. 3

Op 22 april 2013 heeft het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme Landelijke Eenheid een meldingsrapport met nummer 1850195 ontvangen inclusief beeldmateriaal van het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) waar tevens de Cybertipline is ondergebracht. Het bedrijf Microsoft heeft aan de Cybertipline gemeld dat een gebruiker met het e-mailadres [emailadres 2] gebruikmakend van het IP-adres [IP-adres 1] op 1 april 2013 te 20.53.54 uur een e-mail inhoudende zeven mogelijk strafbare afbeeldingen heeft verzonden naar een gebruiker met het e-mailadres [emailadres 3] waarbij het navolgende als onderwerp is weergegeven: RE: imgsrc.4

Dit beeldmateriaal is in een folder op de server van de Landelijke Eenheid geplaatst met naam [folder 2] en vervolgens bekeken. Er zijn zeven fotobestanden aangetroffen waarvan zes fotobestanden voldoen aan de criteria voor kinderpornografisch beeldmateriaal. In onderstaand overzicht zijn de zichtbare elementen weergegeven die voorkomen in zes kinderpornografische bestanden.

Verdeling in leeftijd:

- Aantal puberaal: 3

- Aantal pre puberaal: 3

Totaal aantal poseren door minderjarigen met nadruk op geslachtsdelen/billen/borsten: 3
- Geheel naakt

- Camerastandpunt

- Onnatuurlijke houding

Totaal aantal ontuchtige handelingen: 1

- Betasten/aanraken door een minderjarige: geslachtsdelen met mond/tong

Totaal aantal penetratie: 2

- Penetratie van het lichaam van een minderjarige: oraal met penis

- Penetratie van het lichaam van een minderjarige: vaginaal met vinger/hand 5

Op 26 maart 2014 heeft het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme een meldingsrapport van Interpol Oslo ontvangen voorzien van nummer 1175/14. Door de Noorse politie is een verdachte aangehouden voor het verspreiden en ontvangen van kinderpornografisch materiaal. Uit onderzoek is gebleken dat deze persoon gebruik maakte van het e-mailadres [emailadres 4] en de naam [gebruikersnaam 2] . Uit onderzoek aan de bij deze persoon in gebruik zijnde e-mailaccount is gebleken dat deze persoon onder andere e-mailcontact had en kinderpornografisch beeldmateriaal uitwisselde met een persoon gebruikmakend van de naam [gebruikersnaam 3] en het e-mailadres [emailadres 5] in de periode tussen 15 juni 2012 en 18 juni 2012 gebruikmakend van het IP-adres [IP-adres 1] .6

Dit beeldmateriaal is in een folder op de server met naam [folder 3] geplaatst en vervolgens bekeken. Er zijn negenenveertig fotobestanden aangetroffen waarvan zesendertig fotobestanden voldoen aan de criteria voor kinderpornografisch beeldmateriaal. In onderstaand overzicht zijn de zichtbare elementen weergegeven die voorkomen in zesendertig kinderpornografische bestanden.

Verdeling in leeftijd:

- Aantal puberaal: 2

- Aantal pre puberaal: 34

Totaal aantal afbeeldingen met poseren door minderjarigen met nadruk op geslachtsdelen/billen/borsten: 29
- Geheel naakt

- Gedeeltelijk naakt

- Uitsnede afbeelding

- Make-up

- Onnatuurlijke omgeving

- Onnatuurlijke voorwerpen

- Camerastandpunt

- Onnatuurlijke houding

- Sadomasochistische elementen

Totaal aantal afbeeldingen met ontuchtige handelingen: 10

- Betasten/aanraken van een minderjarige: geslachtsdelen met vinger/hand

- Betasten/aanraken van een minderjarige: billen met vinger/hand

- betasten/aanraken door een minderjarige: geslachtsdelen met vinger/hand

Totaal aantal afbeeldingen met penetratie: 5

- Penetratie van het lichaam van een minderjarige: oraal met penis

- Penetratie van het lichaam van een minderjarige: vaginaal met vinger/hand

- Penetratie van het lichaam van een minderjarige: anaal met vinger/hand

- Penetratie door een minderjarige: oraal met penis 7

Op 11 februari 2015 heeft het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme een meldingsrapport ontvangen van Immigration and Customs Enforcement (ICE) welke deel uitmaakt van het Department of Homeland Security uit de Verenigde Staten van Amerika.

De gebruiker van het e-mailadres [emailadres 2] heeft op 15 februari 2013 en 22 augustus 2013 gebruikmakend van het IP-adres: [IP-adres 1] en op 5 augustus 2013 gebruikmakend van het IP-adres: [IP-adres 2] (Hongarije) vermoedelijk kinderpornografisch beeldmateriaal verspreid naar en binnen het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika.8

Het IP-adres [IP-adres 1] maakt deel uit van de Nederlandse internet provider KPN. KPN heeft de volgende abonneegegevens verstrekt: [verdachte] , [adres 2] , [woonplaats 2] , [emailadres 1] .9

In verband met vorenstaande meldingen is op 7 oktober 2013 omstreeks 17:05 uur op het adres [adres 2] te [woonplaats 2] binnengetreden en zijn diverse goederen in beslag genomen, waaronder een Laptop Qosmio aangeduid als 01.01.01, een hard disk extern aangeduid als 01.01.03, een USB-stick zwart aangeduid als 01.01.05 en een desktop HP aangeduid als 01.01.10.10

Verdachte heeft ten tijde van het binnentreden door de politie op 7 oktober 2013 verklaard dat hij geen wachtwoorden of inlogcodes op zijn computer heeft. Hij heeft toestemming aan verbalisanten gegeven om zijn gegevensdragers mee te nemen en deelt daarbij mee dat de mogelijkheid bestaat dat verbalisanten vier erotische afbeeldingen vinden van jonge kinderen en twee filmpjes van ongeveer 30 seconden die ook erotisch getint zijn en waar jonge kinderen op staan.11

Vervolgens is op 16 oktober 2013 opnieuw op het adres van verdachte binnengetreden en zijn diverse goederen in beslag genomen, waaronder een USB stick Cruzer aangeduid als 01.01.03 en een externe harde schijf Verbatim aangeduid als 01.04.01.12

Op genoemde gegevensdragers is kinderpornografisch materiaal aangetroffen, namelijk:

- op de gegevensdrager aangeduid als 01.01.01 Laptop Qosmio elf films;

- op de gegevensdrager aangeduid als 01.01.03 Hard disk extern twee films;

- op de gegevensdrager aangeduid als 01.01.05 USB stick zwart 2382 foto’s en 130 films;

- op de gegevensdrager aangeduid als 01.01.10 Desktop HP 19 foto’s en 6 video’s;

- op de gegevensdrager aangeduid als 01.01.03 USB stick Cruzer 1001 foto’s en 345 films en

-op de gegevensdrager aangeduid als 01.04.01 Externe harde schijf Verbatim 5 films.

Inhoudende:

-het penetreren van een minderjarige dan wel door een minderjarige, zowel oraal, vaginaal als anaal met een penis, met mond/tong, met vinger/hand of met een voorwerp;

-het plegen van ontuchtige handelingen, namelijk het betasten/aanraken van een minderjarige dan wel door een minderjarige van de geslachtsdelen, billen en borsten met een penis, vinger/hand of met een mond/tong;

-het poseren door een minderjarige met nadruk op geslachtsdelen/borsten en billen, door geheel of gedeeltelijk naakt te poseren te poseren in niet bij de leeftijd passende kleding, met make-up op, in een onnatuurlijke omgeving, met onnatuurlijke voorwerpen, in een onnatuurlijke houding, met sadomasochistische elementen, in een striptease-act houding dan wel een uitsnede van de afbeelding te maken onder andere door inzoomen en/of door het camerastandpunt;

- het penetreren van de vagina van een minderjarige door een dier;

-het dicht bij het lichaam/gezicht van een minderjarige masturberen, sperma op het lichaam van een minderjarige spuiten en het houden van de penis dicht bij het lichaam van een minderjarige,

alle met een onmiskenbaar seksuele strekking.

Van de 3.402 foto’s bevinden zich 3 foto’s op een voor de gebruiker benaderbare locatie (accessible) en 15 foto’s in een map ‘temporary internet files’.

Van de 499 films bevinden zich 24 films op een voor de gebruiker benaderbare locatie (accessible).

Op deze kinderpornografische afbeeldingen en films staan ongeveer 80% meisjes en 20% jongens afgebeeld. Hiervan is 50% in de leeftijd 12 tot 16 jaar en 45% jonger dan 12 jaar waarvan 20% jonger dan twee jaar.13

Op de inbeslaggenomen USB-stick met IBN-Code 01.01.05 zijn in totaal negen afbeeldingen aangetroffen van vier geïdentificeerde slachtoffers van [naam] . Uit het onderzoek jegens [naam] is gebleken dat derden slechts sporadisch toegang hadden tot de door [naam]

vervaardigde foto’s en films van de slachtoffers. Men kan hiertoe slechts toegang verkrijgen indien men deel uitmaakt van een netwerk dan wel op een andere manier contact heeft

verkregen met de vervaardiger dan wel bezitter.1415

Op de USB stick Cruzer aangeduid als 01.01.03 is een afbeelding aangetroffen die voor het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) aanleiding was om melding te maken van het kinderpornografisch materiaal.16

Uit onderzoek is gebleken dat op de inbeslaggenomen goednummers 01.01.01 (Laptop Qosmio) en 01.01.10 (Desktop HP) het e-mailadres [emailadres 2] voorkomt.17

Uit een aanvullend proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] is gebleken dat op de HP desktop voor het laatst is ingelogd op 7 oktober 2013. Het bestand ‘ [bestandsnaam] ’ is op 7 oktober 2013 omstreeks 16:52 uur op de computer terecht gekomen. Het bestand is nog “aangeraakt” omstreeks 16:59 uur vlak voordat de politie omstreeks 17:05 uur is binnengetreden. De website “ [website 1] ” is bezocht ten tijde dat het bestand op de computer is geplaatst. Deze website, die veel wordt gebruikt om kinderpornografisch materiaal te verspreiden, staat ook als favoriet aangemerkt in het programma Internet Explorer. Net als de website [website 2] , die ook bezocht is vanaf deze computer.

Uit onderzoek is gebleken dat op de HP desktop gebruik wordt gemaakt van CCleaner (een programma om de computer op te schonen). Hiermee worden alle laatste handelingen met betrekking tot onder andere het internetgebruik, de inhoud van de prullenbak en de recent geopende bestanden, gewist. Voorts is gebleken dat de CCleaner zodanig was ingesteld dat datgene wat werd gewist, tot het maximum van 35 keer werd overschreven. Doordat er op deze –van de standaardinstelling afwijkende – manier omgegaan wordt met de bestanden, verdwijnt alles na het plaatsen in de prullenbak in de gewiste ruimte, het zogenaamde unallocated cluster, van de computer. Dit is ook één van de oorzaken waardoor de meeste van de aangetroffen bestanden in de gewiste ruimte staan.18

Verdachte ontkent opzettelijk kinderpornografische afbeeldingen of films in zijn bezit te hebben gehad, te hebben verworven, zich daartoe de toegang te hebben verschaft en/of te hebben verspreid. Volgens verdachte hebben derden gebruik gemaakt van zijn computer zonder dat hij daarvan wist. De rechtbank acht de verklaring van verdachte op dit punt onaannemelijk en baseert dat oordeel op het volgende.

Uit onderzoek is gebleken dat:

- op 14 februari 2012 een melding is binnengekomen dat er vermoedelijk kinderpornografisch materiaal wordt geplaatst op de site Photobucket met het e-mailadres [emailadres 1] , gebruikmakend van het IP-adres: [IP-adres 1] ;

- op 15 juni 2012 t/m 18 juni 2012 heeft een persoon kinderpornografisch beeldmateriaal uitgewisseld met het e-mailadres [emailadres 5] , gebruikmakend van het IP-adres: [IP-adres 1] ;

- op 15 februari 2013, met het e-mailadres [emailadres 2] gebruikmakend van het IP-adres: [IP-adres 1] , vermoedelijk kinderpornografisch beeldmateriaal is verspreid naar en binnen het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika;

- op 1 april 2013 met het e-mailadres [emailadres 2] gebruikmakend van het IP-adres: [IP-adres 1] zeven mogelijk strafbare afbeeldingen heeft verzonden naar een gebruiker met het e-mailadres [emailadres 3] ;

- op 5 augustus 2013 met het e-mailadres [emailadres 2] gebruikmakend van het IP-adres: [IP-adres 2] (Hongarije) vermoedelijk kinderpornografisch beeldmateriaal is verspreid naar en binnen het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika;

- op 22 augustus 2013 met het e-mailadres [emailadres 2] gebruikmakend van het IP-adres: [IP-adres 1] vermoedelijk kinderpornografisch beeldmateriaal is verspreid naar en binnen het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika en

- op 7 oktober 2013 omstreeks 16:59 uur nog een kinderpornografisch bestand is aangeraakt op de HP desktop, terwijl vlak daarna de politie is binnengetreden.

Nu er sprake is van verschillende meldingen op verschillende data en tijdstippen met steeds hetzelfde IP-adres dat is gekoppeld aan het huisadres van verdachte en een melding met een IP-adres in Hongarije terwijl verdachte op dat moment naar eigen zeggen ook in Hongarije verbleef, acht de rechtbank het niet aannemelijk dat een ander dan verdachte kinderpornografische afbeeldingen en/of films in zijn bezit heeft gehad, heeft verworven, heeft verspreid en zich daartoe de toegang heeft verschaft.

Daarnaast heeft verdachte aangevoerd dat hij ten tijde van de meldingen op 14 februari 2012, 15 tot en met 18 juni 2012 en op 1 april 2013 op Cyprus verbleef. Verdachte heeft daartoe kopieën van zijn visa overgelegd (gehecht aan het proces-verbaal van de zitting van 1 juli 2015). De rechtbank is echter van oordeel dat een op een visum vermelde datum nog niet impliceert dat verdachte ook op die datum naar Cyprus is afgereisd.

De deskundige [verbalisant 1] heeft ter zitting verklaard dat kinderpornografische bestanden op een gegevensdrager terecht kunnen komen door handelingen zoals kopiëren, downloaden of surfgedrag. Het programma CCleaner dat zowel op de laptop als op de HP desktop van verdachte is geïnstalleerd, wist het surfgedrag van verdachte. De bron van de bestanden is daardoor niet meer te achterhalen. Dit neemt echter niet weg dat in de unallocated ruimte kinderpornografische afbeeldingen en films zijn gevonden. Deze kinderpornografische afbeeldingen en/of films kunnen daar alleen maar terecht komen door menselijk handelen.

Het kinderpornografische beeldmateriaal dat is aangetroffen op de gegevensdragers van verdachte is zodanig schokkend en bijzonder materiaal van baby’s en peuters dat verdachte daar in moet hebben geïnvesteerd. Dit kinderpornografische materiaal is alleen te verkrijgen in een vorm van ruilhandel. Dat dat materiaal als "bijvangst" is binnengekomen acht de deskundige, mede gelet op de aard van het materiaal uitgesloten.

Daarnaast is enkele minuten voor de doorzoeking van de politie in de woning van verdachte op 7 oktober 2013 de website [website 1] bezocht. Deze kinderpornografische bestanden staan nog in de prullenbak, nu de computer niet meer is opgestart na 7 oktober 2013 en het programma CCleaner dus nog niet de kans heeft gehad deze bestanden te wissen.

De rechtbank is op grond van het vorenstaande van oordeel dat voldoende kan worden afgeleid dat verdachte een zekere beschikkingsmacht heeft gehad over de kinderpornografische afbeeldingen en/of films. De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend is dat verdachte kinderpornografisch materiaal heeft verspreid, heeft verworven, in bezit heeft gehad en zich daartoe de toegang heeft verschaft.

Ten slotte acht de rechtbank ook bewezen dat verdachte van het bewezenverklaarde misdrijf een gewoonte heeft gemaakt. De rechtbank overweegt daartoe dat op meerdere gegevensdragers een hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen en/of films zijn aangetroffen waarvan een deel van excentrieke aard. Voorts neemt de rechtbank in aanmerking dat verdachte zijn collectie in ieder geval over een periode van anderhalf jaar tot aan de inbeslagneming op 7 oktober 2013 heeft opgebouwd.

Gelet op de hoeveelheid, het tijdsbestek en het herhaaldelijk opzoeken, delen, bekijken en opslaan, is de rechtbank van oordeel dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het verwerven, verspreiden, het in bezit hebben van en het zich de toegang verschaffen tot kinderpornografische afbeeldingen.

5.4

De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 14 februari 2012 tot 8 oktober 2013 in Nederland, gegevensdragers, te weten een laptop Qosmio en een externe harddisk en een usb stick en een desktop HP, bevattende foto’s en films heeft verworven en in bezit heeft gehad en afbeeldingen heeft verspreid en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen met (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong en/of) van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het door een dier vaginaal (met de penis en/of de tong) penetreren van het lichaam van een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr). Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

het misdrijf: een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken, verspreiden, verwerven, in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk of gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor het bewezenverklaarde feit.

8 De op te leggen straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verwerven, in bezit hebben, verspreiden en zich daartoe de toegang verschaffen van kinderpornografische foto’s en films. Daarop zijn met name meisjes met een geschatte leeftijd van tussen de 0 en 16 jaar oud te zien die poseren op een wijze kennelijk bedoeld om seksuele prikkelingen op te wekken. Op een deel van het kinderpornografisch materiaal is ook penetratie van of door een minderjarige te zien. Verdachte heeft gedurende een periode van ongeveer anderhalf jaar naar dit soort afbeeldingen gezocht, deze gedownload, bekeken en/of bewaard op verschillende gegevensdragers. Verdachte heeft hiermee de norm die strekt tot de bescherming van jeugdigen tegen seksueel misbruik geschonden. Door het verspreiden, verwerven, in bezit hebben en zich daartoe de toegang verschaffen van kinderpornografisch materiaal, blijft de vraag naar kinderporno bestaan en is verdachte medeverantwoordelijk te houden voor de productie van het materiaal en het in stand houden van de afzetmarkt daarvoor. Voor deze productie worden kinderen seksueel misbruikt en uitgebuit. Zij worden voor de camera gezet om te poseren en moeten seksuele handelingen bij zichzelf en anderen verrichten en ondergaan. Handelingen waar zij, gelet op hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, nog lang niet aan toe zijn. Het is een feit van algemene bekendheid dat veel van deze misbruikte kinderen psychische schade oplopen, waar zij de rest van hun leven mee geconfronteerd worden. Ook kunnen zij nog lange tijd achtervolgd worden door de gevolgen van de productie van de beelden. In de praktijk is immers gebleken dat een afbeelding die eenmaal op internet is aangetroffen, vrijwel onmogelijk blijvend van het internet te verwijderen is en nog jarenlang kan opduiken. Dat verdachte hieraan, als consument, een bijdrage heeft geleverd, rekent de rechtbank hem aan.

Uit een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 4 januari 2016 blijkt dat verdachte niet eerder ter zake een strafbaar feit is veroordeeld.

Ook heeft de rechtbank acht geslagen op het over verdachte uitgebrachte reclasseringsrapport gedateerd 17 februari 2015 van I. Willemsen, als reclasseringswerker verbonden aan Reclassering Nederland.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de straf de oriëntatiepunten van het Landelijk overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) als uitgangspunt genomen. Het LOVS geeft als oriëntatiepunt voor straftoemeting ten aanzien van het in bezit hebben, verwerven en zich door middel van een geautomatiseerd werk of gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot kinderpornografisch beeldmateriaal te verschaffen een taakstraf voor de duur van 240 uren en zes maanden gevangenisstraf waarvan een kort gedeelte onvoorwaardelijk. Wanneer hier een beroep of gewoonte van wordt gemaakt geldt als uitgangspunt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één jaar. Het LOVS geeft als oriëntatiepunt voor straftoemeting ten aanzien van het verspreiden van kinderporno een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één jaar. Wanneer hier een beroep of gewoonte van wordt gemaakt geldt als uitgangspunt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee jaren.

Daarbij is vermeld dat als strafvermeerderende en/of strafverminderende factoren mee kunnen wegen het aantal afbeeldingen, de periode waarin de verzameling van afbeeldingen is opgebouwd, de leeftijd van de slachtoffers, de aard van de afbeeldingen, herhalingsgevaar en de bereidheid bij de verdachte tot gedragsverandering, erkenning en inzicht in de problematiek van het gedrag.

Uit het onderzoek van de inbeslaggenomen gegevensdragers blijkt dat een groot deel van de kinderpornografische afbeeldingen, afbeeldingen van minderjarigen jonger dan 12 jaar betreft. Daarnaast betreft een groot gedeelte daarvan afbeeldingen van baby’s/peuters die jonger zijn dan twee jaar. Een groot deel van de foto’s omvat afbeeldingen waarop sprake is van penetratie. Deze omstandigheden werken strafvermeerderend.

De rechtbank is op grond van het vorenstaande, rekening houdend met het tijdsverloop, van oordeel dat aan verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden moet worden opgelegd. De rechtbank zal een langere onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opleggen dan door de officier van justitie is gevorderd, omdat zij van oordeel is dat aan de hierboven omschreven ernst van het feit met de gevorderde straf onvoldoende recht wordt gedaan. De rechtbank ziet geen aanleiding om een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen.

9 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op het hiervoor genoemde wetsartikel.

10 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde het volgende strafbare feit oplevert:
  het misdrijf: een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verspreiden, verwerven, in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk of gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

 • -

  verklaart verdachte strafbaar voor het onder bewezenverklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van twaalf (12) maanden.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Stoové, voorzitter, mr. M. van Bruggen en mr. M. Aksu, rechters, in tegenwoordigheid van M.M. Greven-Diepenmaat, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 26 februari 2016.

Buiten staat

Mr. M. van Bruggen is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de regiopolitie Oost-Nederland met nummer KAAG 04BRF11007 van 10 september 2014. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

2 Het proces-verbaal van voorbereidend onderzoek van verbalisant [verbalisant 2] , van 14 september 2012, pagina’s 71 t/m 87.

3 Het proces-verbaal beeldmateriaal van het Team Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme, verbalisant [verbalisant 3] , van 13 september 2012, pagina’s 88 t/m 124.

4 Het proces-verbaal van bevindingen van het Team Bestrijding Kinderporno en Sekstoerisme van verbalisant [verbalisant 4] , van 27 mei 2013, pagina’s 125 t/m 143.

5 Het proces-verbaal beeldmateriaal van het Team Bestrijding Kinderporno en Sekstoerisme van verbalisant [verbalisant 5] , 6 mei 2013, pagina’s 144 t/m 161.

6 Het proces-verbaal van bevindingen van het Team Bestrijding Kinderporno en Sekstoerisme van verbalisant [verbalisant 4] , van 27 mei 2013, pagina’s 125 t/m 143.

7 Het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 6] , van 27 mei 2013, pagina’s 125 t/m 142.

8 Een aanvullend proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 7] van 10 april 2015.

9 Het proces-verbaal voorbereidend onderzoek van het Team Bestrijding Kinderporno en Sekstoerisme van verbalisant [verbalisant 2] , van 14 september 2012, pagina’s 71 t/m 87.

10 Het proces-verbaal uitlevering kinderpornografisch materiaal (art. 551 Wetboek van Strafvordering) van verbalisanten [verbalisant 8] , [verbalisant 9] , [verbalisant 10] en [verbalisant 5] van 9 oktober 2013, pagina’s 170 t/m 174.

11 Het proces-verbaal uitlevering kinderpornografisch materiaal (art. 551 Wetboek van Strafvordering) van verbalisanten [verbalisant 8] , [verbalisant 9] , [verbalisant 10] en [verbalisant 5] van 9 oktober 2013, pagina’s 170 t/m 174.

12 Proces-verbaal doorzoeking ter inbeslagneming van verbalisant [verbalisant 8] , van 18 oktober 2013, pagina’s 177 t/m 181.

13 Proces-verbaal van in beslag genomen goed van verbalisant [verbalisant 8] van 21 juli 2014, pagina’s 186 t/m 204.

14 Proces-verbaal van bevindingen aantreffen slachtoffers [naam] , van verbalisant [verbalisant 5] van 22 oktober 2013, pagina’s 175 t/m 176.

15 Proces-verbaal doorzoeking ter inbeslagneming van verbalisant [verbalisant 8] , van 18 oktober 2013, pagina’s 177 t/m 181.

16 Proces-verbaal van in beslag genomen goed van verbalisant [verbalisant 8] van 21 juli 2014, pagina’s 186 t/m 204.

17 Proces-verbaal digitaal onderzoek van verbalisanten [verbalisant 11] en [verbalisant 1] van 18 oktober 2013, pagina’s 182 t/m 183.

18 Het aanvullend proces-verbaal van bevindingen van de deskundige [verbalisant 1] van 11 september 2015.