Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:5140

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
15-12-2016
Datum publicatie
27-12-2016
Zaaknummer
08/963658-14 (LP) (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel, gepleegd jegens vijf Hongaarse vrouwen. Gedurende vele jaren heeft verdachte voordeel getrokken uit de werkzaamheden van de slachtoffers in de prostitutie.

Het optreden van verdachte en de medeverdachte getuigt van het ontbreken van elk respect jegens de slachtoffers, die zij slechts zagen als een middel om geld mee te verdienen en zonder rekening te houden met de belangen van deze slachtoffers.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van negen jaar. Daarnaast moet hij aan twee van de vrouwen schadevergoedingen betalen van in totaal 459.000 euro.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08/963658-14 (LP) (P)

Datum vonnis: 15 december 2016

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1963 te [geboorteplaats] (Hongarije),

thans gedetineerd in het Huis van Bewaring De Karelskamp te Almelo.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 17 november 2015, 26 januari 2016, 5 april 2016, 16 november 2016 en 6 december 2016. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. H.J. Timmer en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw mr. C.B. Stenger, advocaat te Amsterdam, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan (medeplegen van) mensenhandel jegens [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] .

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 2 juni 2015,

te 's-Gravenhage en/of te Amsterdam en/of te Groningen, althans (elders) in

Nederland en/of in België en/of in Italië en/of in Hongarije en/of in

Zwitserland,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander en/of anderen en/althans

alleen,

een of meer ander(en), genaamd [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6]

en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] ,

-door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dreiging

met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door

misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door

misbruik van een kwetsbare positie heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of

overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele)

uitbuiting van die ander(en) (sub 1) en/of

-heeft/hebben aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die ander(en) in

een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten

van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 3) en/of

-door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dreiging

met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door

misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door

misbruik van een kwetsbare positie heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich

beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder

genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen

waarvan verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs

moest(en) vermoeden dat die ander(en) zich daardoor beschikbaar zou stellen

tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) (sub 4) en/of

-opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van die

ander(en) (sub 6) en/of

-die ander(en) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en)

en/of dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of

misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden

voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie

heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, en/of zijn mededader(s)

te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die ander(en)

met of voor (een) derde(n) (sub 9),

immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar

(telkens)

-met [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]

en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

een (seksuele) relatie aangegaan en/of

-met [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]

en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

(vanuit Hongarije) naar Nederland gereden en/of gevlogen en/althans

gereisd en/of

-woonruimte in Italië en/of in België en/of in Zwitserland en/of in

's-Gravenhage, althans in Nederland en/of Hongarije voor [slachtoffer 1] en/of

[slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5]

en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] geregeld en/of

[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]

en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

ondergebracht in een woning en/althans gehuisvest en/of

-een of meer kamer(s)/werkplek(ken) in Italië en/of in België en/of in

Zwitserland en/of in 's-Gravenhage althans (elders) in Nederland

geregeld/gehuurd en/of laten regelen/huren, alwaar [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2]

en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of

[slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] haar/hun

prostitutiewerkzaamheden kon(den)/moest(en) verrichten en/althans [slachtoffer 1]

en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

(aldaar) laten werken als prostituee en/of

- [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]

en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

opdracht gegeven en/of (telefonisch) onder druk gezet en/of ertoe

aangezet en/of gebracht een (groot) aantal uren per dag en/of zeven, althans

een groot aantal, dagen per week als prostituee te werken en/of een groot

geldbedrag te verdienen, ook als zij ziek en/of ongesteld was/waren en/of

-zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van

[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]

en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

en/of de verdiensten daaruit en/of

- [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]

en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

constant onder controle gehouden en/of

(aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van haar/hen ingeperkt en/of

- [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]

en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

al haar/hun verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, laten

afdragen aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of het door haar/hen

verdiende geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of

haar/hen (aldus) in een (verder) van verdachte en/of zijn mededader(s)

afhankelijke positie gebracht en/of gehouden en/of

- [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]

en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

(het door haar/hen verdiende) geld laten overbrengen en/of

sturen/overmaken naar de familie van verdachte en/of verdachtes mededader(s)

en/althans naar personen in Hongarije en/of

-een of meer personen als 'geldkoerier' ingezet en/of de hiervoor bedoelde

gelden laten ophalen uit Nederland en/of laten overbrengen naar Hongarije

en/of

- [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]

en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

geslagen en/of bedreigd en/of uitgescholden.

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden vrijgesproken van mensenhandel jegens [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 6] en zal worden veroordeeld terzake mensenhandel jegens [slachtoffer 3] , [slachtoffer 4] , [slachtoffer 5] , [slachtoffer 7] en [slachtoffer 8] tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaren met aftrek van voorarrest.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is en dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak.

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard dient te worden op grond van het ne bis in idem beginsel voor de periode 2010 tot medio 2011, nu verdachte reeds in Hongarije is veroordeeld terzake een soortgelijk feit (souteneurschap) ten aanzien van de slachtoffers [slachtoffer 4] , [slachtoffer 2] , [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6] .

Het openbaar ministerie heeft zich op het standpunt gesteld dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in de vervolging, nu er geen sprake is van een veroordeling voor hetzelfde feit. Volgens het openbaar ministerie kan souterneurschap in dat kader niet gelijk gesteld worden met mensenhandel.

De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat er geen sprake is van ne bis in idem, omdat verdachte in Hongarije is veroordeeld wegens souteneurschap, hetgeen een ander strafbaar feit is dan waarvoor verdachte thans in Nederland vervolgd wordt (mensenhandel). De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging van verdachte ten aanzien van de gehele periode van het tenlastegelegde feit.

De rechtbank heeft voorts vastgesteld dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of het tenlastegelegde feit bewezenverklaard kan worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte het feit heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte vrij te spreken van mensenhandel jegens [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 6] en heeft geconcludeerd verdachte te veroordelen terzake mensenhandel jegens [slachtoffer 3] , [slachtoffer 4] , [slachtoffer 5] , [slachtoffer 7] en [slachtoffer 8] op grond van onder meer de aangiften en verklaringen van [slachtoffer 7] en [slachtoffer 3] , diverse getuigenverklaringen en tapgesprekken, één en ander zoals verwoord in het door de officier van justitie ter zitting overgelegde schriftelijke requisitoir.

De verdediging heeft vrijspraak bepleit.

5.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

[slachtoffer 1]

De rechtbank is met de officier van justitie en de verdediging van oordeel dat mensenhandel jegens [slachtoffer 1] niet wettig en overtuigend kan worden bewezen. De rechtbank zal verdachte hiervan vrijspreken.

[slachtoffer 2]

Artikel 273f, eerste lid, sub 1, van het Wetboek van Strafrecht (Sr)

Handelingen: vervoeren en huisvesten

Op grond van de bewijsmiddelen acht de rechtbank bewezen dat verdachte met [slachtoffer 2] naar Nederland is gereisd en dat hij haar gehuisvest heeft in Nederland. Voor het huisvesten verwijst de rechtbank naar de verklaring van [slachtoffer 7] d.d. 8 juni 2014 waarin zij heeft verklaard dat verdachte [slachtoffer 2] in het huis van [naam 1] en [naam 2] heeft gehuisvest.

De rechtbank acht de overige in de tenlastelegging opgenomen handelingen niet bewezen.

Dwangmiddelen

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte jegens [slachtoffer 2] gebruik heeft gemaakt van dwangmiddelen.

Verdachte heeft misbruik gemaakt van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en van een kwetsbare positie, doordat [slachtoffer 2] afkomstig is uit een land waar de economische omstandigheden slecht zijn, zij zich bevond in een voor haar onbekend land en bovendien niet blijkt dat zij de Nederlandse taal sprak, en er sprake was van een ongelijkwaardige relatie.

Nu verdachte gebruik heeft gemaakt van voornoemde ongeoorloofde middelen is voor een bewezenverklaring niet van belang of [slachtoffer 2] al dan niet heeft ingestemd met het werken in de prostitutie. Door het gebruik van deze dwangmiddelen is [slachtoffer 2] in een uitbuitingssituatie beland.

(Het oogmerk van) uitbuiting

Voor oogmerk van uitbuiting is vereist dat het handelen van verdachte, naar hij moet hebben beseft, als noodzakelijk en dus door hem gewild gevolg meebracht dat de ander door hem werd of zou kunnen worden uitgebuit.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte [slachtoffer 2] uitgebuit. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de aard van de werkzaamheden (prostitutie) en het geldelijke voordeel dat verdachte daardoor heeft behaald. De rechtbank overweegt hiertoe dat [slachtoffer 7] heeft verklaard dat [slachtoffer 2] haar verdiende geld aan verdachte moest afgeven, hetgeen ondersteund wordt door de verklaring van [slachtoffer 3] .

Verder blijkt uit de bewijsmiddelen dat verdachte [slachtoffer 2] controleerde en toezicht hield op haar prostitutiewerkzaamheden en de verdiensten daaruit. De rechtbank verwijst hiertoe naar de verklaring van [slachtoffer 7] .

Voorts blijkt uit de bewijsmiddelen dat [slachtoffer 2] grote geldbedragen heeft overgemaakt aan de echtgenote van verdachte.

Uit het bovenstaande concludeert de rechtbank dat verdachte heeft gehandeld met het oogmerk van uitbuiting en daaruit opzettelijk voordeel heeft getrokken.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het onder sub 1 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.

Artikel 273f, eerste lid, sub 3, Sr

Gelet op het hiervoor reeds overwogene is de rechtbank van oordeel dat verdachte [slachtoffer 2] heeft aangeworven en medegenomen met het oogmerk haar in Nederland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) tegen betaling.

Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad d.d. 17 mei 2016 (ECLI:NL:HR:2016:857) is de rechtbank van oordeel dat mede gelet op de wetsgeschiedenis en in aanmerking genomen dat handelen in strijd met artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 3º, Sr wordt gekwalificeerd als 'mensenhandel' en wordt bedreigd met een gevangenisstraf van acht jaren, moet worden aangenomen dat de in het derde onderdeel omschreven gedragingen alleen strafbaar zijn als zij zijn begaan onder omstandigheden waarbij uitbuiting kan worden verondersteld. Uitbuiting moet worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 3º, Sr.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds onder sub 1 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting kan worden bewezen.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het onder sub 3 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.

Artikel 273f, eerste lid, sub 4, Sr

De rechtbank is gelet op de bewijsmiddelen en gelet op het hiervoor overwogene van oordeel dat verdachte door de dwangmiddelen misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie [slachtoffer 2] heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, te weten prostitutiewerkzaamheden.

Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad d.d. 5 april 2016 (ECLI:NL:HR:2016:556) is de rechtbank van oordeel dat mede gelet op de wetsgeschiedenis en in aanmerking genomen dat handelen in strijd met artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 4º, Sr wordt gekwalificeerd als 'mensenhandel' en wordt bedreigd met een gevangenisstraf van acht jaren, moet worden aangenomen dat de in het vierde onderdeel omschreven gedragingen alleen strafbaar zijn als zij zijn begaan onder omstandigheden waarbij uitbuiting kan worden verondersteld. Uitbuiting moet worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 4º, Sr.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds onder sub 1 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting kan worden bewezen.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het onder sub 4 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.

Artikel 273f, eerste lid, sub 6, Sr

Onder verwijzing naar hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen onder het kopje “(het oogmerk van) uitbuiting” is de rechtbank van oordeel dat verdachte opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van [slachtoffer 2] .

Artikel 273f, eerste lid, sub 9, Sr

Gelet op het hiervoor overwogene is de rechtbank van oordeel dat verdachte [slachtoffer 2] door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 2] met of voor (een) derde(n).

Medeplegen

De rechtbank is van oordeel dat het medeplegen niet wettig en overtuigend kan worden bewezen.

[slachtoffer 3]

Artikel 273f, eerste lid, sub 1, Sr

Handelingen: werven, vervoeren, overbrengen en huisvesten

Op grond van de bewijsmiddelen acht de rechtbank bewezen dat verdachte met [slachtoffer 3] naar Nederland is gereisd en dat hij haar gehuisvest heeft in Nederland. Voor het huisvesten verwijst de rechtbank naar de verklaring van [slachtoffer 7] d.d. 8 juni 2014 waarin zij heeft verklaard dat verdachte [slachtoffer 3] in het huis van [naam 1] en [naam 2] heeft gehuisvest. Derhalve zijn de handelingen werven, vervoeren, overbrengen en huisvesten wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank acht de overige in de tenlastelegging opgenomen handelingen niet bewezen.

Dwangmiddelen

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte jegens [slachtoffer 3] gebruik heeft gemaakt van dwangmiddelen.

Verdachte heeft jegens [slachtoffer 3] gebruik gemaakt van het dwangmiddel dwang, nu uit de bewijsmiddelen is af te leiden dat verdachte haar veelvuldig controleerde en instrueerde, zij onder druk werd gezet en ertoe werd aangezet een groot aantal uren per dag en een groot aantal dagen per week als prostituee te werken en een groot geldbedrag te verdienen alsmede dat verdachte haar verplichtte door te werken als zij ongesteld was. De rechtbank verwijst hiertoe onder meer naar de verklaringen van [slachtoffer 3] en de tapgesprekken d.d. 5 november 2014 te 12:57:47 uur en 5 november 2014 te 14:25:36 uur.

Verdachte heeft jegens [slachtoffer 3] gebruik gemaakt van het dwangmiddel geweld. De rechtbank verwijst voor het dwangmiddel geweld naar de verklaring van [slachtoffer 3] d.d. 3 december 2015, waarin zij heeft verklaard dat verdachte haar een keer aan haar haren heeft getrokken en haar een stomp op haar borstkas heeft gegeven. Deze verklaring wordt ondersteund door de verklaring van [slachtoffer 7] d.d. 23 februari 2016.

Verdachte heeft jegens [slachtoffer 3] voorts gebruik gemaakt van het dwangmiddel andere feitelijkheid, nu hij haar veelvuldig heeft uitgescholden.

Verder heeft verdachte gebruik gemaakt van het dwangmiddel dreiging met een andere feitelijkheid, nu hij dreigde [slachtoffer 3] terug te brengen naar [naam 3] als zij – in zijn ogen – niet genoeg geld verdiende.

Verdachte heeft tevens gebruik gemaakt van het dwangmiddel misleiding. Voordat [slachtoffer 3] naar Nederland ging, zei verdachte dat ze steeds na drie weken werken in Nederland twee weken naar Hongarije zouden gaan om uit te rusten, maar in twee maanden tijd was ze maar één week in Hongarije.

Verdachte heeft tot slot misbruik gemaakt van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en van een kwetsbare positie, doordat [slachtoffer 3] afkomstig is uit een land waar de economische omstandigheden slecht zijn, [slachtoffer 3] zich bevond in een voor haar onbekend land en bovendien niet blijkt dat zij de Nederlandse taal sprak, en er sprake was van een ongelijkwaardige relatie. Verdachte controleerde [slachtoffer 3] door veelvuldig bel- en sms-contact te hebben en aldus werd haar keuze-/bewegingsvrijheid als prostituee ingeperkt.

Nu verdachte gebruik heeft gemaakt van voornoemde ongeoorloofde middelen is voor een bewezenverklaring niet van belang of [slachtoffer 3] al dan niet heeft ingestemd met het werken in de prostitutie. Door het gebruik van deze dwangmiddelen is [slachtoffer 3] in een uitbuitingssituatie beland.

(Het oogmerk van) uitbuiting

Voor oogmerk van uitbuiting is vereist dat het handelen van verdachte, naar hij moet hebben beseft, als noodzakelijk en dus door hem gewild gevolg meebracht dat de ander door hem werd of zou kunnen worden uitgebuit.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte [slachtoffer 3] uitgebuit. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de aard van de werkzaamheden (prostitutie) en het geldelijke voordeel dat verdachte daardoor heeft behaald. De rechtbank overweegt hiertoe dat [slachtoffer 3] heeft verklaard dat zij al haar verdiende geld aan verdachte moest afgeven, hetgeen ondersteund wordt door de verklaring van [slachtoffer 7] .

Verder blijkt uit de bewijsmiddelen dat verdachte [slachtoffer 3] controleerde en toezicht hield op haar prostitutiewerkzaamheden en de verdiensten daaruit.

Uit het bovenstaande concludeert de rechtbank dat verdachte heeft gehandeld met het oogmerk van uitbuiting en daaruit opzettelijk voordeel heeft getrokken.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het onder sub 1 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.

Artikel 273f, eerste lid, sub 3, Sr

Gelet op het hiervoor reeds overwogene is de rechtbank van oordeel dat verdachte [slachtoffer 3] heeft aangeworven en medegenomen met het oogmerk haar in Nederland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) tegen betaling.

Zoals hierboven is overwogen, moet uitbuiting worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 3º, Sr.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds onder sub 1 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting kan worden bewezen.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het onder sub 3 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.

Artikel 273f, eerste lid, sub 4, Sr

De rechtbank is gelet op de bewijsmiddelen en gelet op het hiervoor overwogene van oordeel dat verdachte door de dwangmiddelen door dwang en geweld en een andere feitelijkheid en dreiging met een andere feitelijkheid en misleiding en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie [slachtoffer 3] heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, te weten prostitutiewerkzaamheden.

Zoals hierboven is overwogen, moet uitbuiting worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 4º, Sr.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds onder sub 1 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting kan worden bewezen.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het onder sub 4 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.

Artikel 273f, eerste lid, sub 6, Sr

Onder verwijzing naar hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen onder het kopje “(het oogmerk van) uitbuiting” is de rechtbank van oordeel dat verdachte opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van [slachtoffer 3] .

Artikel 273f, eerste lid, sub 9, Sr

Gelet op het hiervoor overwogene is de rechtbank van oordeel dat verdachte [slachtoffer 3] door dwang en geweld en een andere feitelijkheid en dreiging met een andere feitelijkheid en misleiding en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 3] met of voor (een) derde(n).

Medeplegen

De rechtbank is van oordeel dat het medeplegen niet wettig en overtuigend kan worden bewezen.

[slachtoffer 4]

Artikel 273f, eerste lid, sub 1, Sr

De rechtbank acht de in de tenlastelegging opgenomen handelingen ten aanzien van [slachtoffer 4] niet bewezen. De rechtbank zal verdachte derhalve vrijspreken van sub 1.

Artikel 273f, eerste lid, sub 3, Sr

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van sub 3 ten aanzien van [slachtoffer 4] , omdat de rechtbank niet bewezen acht dat verdachte haar heeft aangeworven en/of medegenomen.

Artikel 273f, eerste lid, sub 4, Sr

Dwangmiddelen

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte jegens [slachtoffer 4] gebruik heeft gemaakt van dwangmiddelen.

Verdachte heeft jegens [slachtoffer 4] gebruik gemaakt van het dwangmiddel dwang, nu uit de bewijsmiddelen is af te leiden dat verdachte haar vaak belde en bezocht, zij onder druk werd gezet en ertoe werd aangezet een groot aantal uren per dag en een groot aantal dagen per week als prostituee te werken en een groot geldbedrag te verdienen.

Verdachte heeft jegens [slachtoffer 4] gebruik gemaakt van het dwangmiddel dreiging met geweld. De rechtbank verwijst voor dit dwangmiddel naar de verklaring van [slachtoffer 4] d.d. 24 juni 2015, waarin zij heeft verklaard dat verdachte heeft gezegd dat als zij een nieuwe vriend zou krijgen na het beëindigen van hun relatie, verdachte deze nieuwe vriend zou doodslaan.

Verdachte heeft misbruik gemaakt van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en van een kwetsbare positie, doordat [slachtoffer 4] afkomstig is uit een land waar de economische omstandigheden slecht zijn, [slachtoffer 4] zich bevond in een voor haar onbekend land en bovendien niet blijkt dat zij de Nederlandse taal sprak, en er sprake was van een ongelijkwaardige relatie. Verdachte controleerde [slachtoffer 4] door veelvuldig (bel)contact te hebben en aldus werd haar keuze-/bewegingsvrijheid als prostituee ingeperkt.

Nu verdachte gebruik heeft gemaakt van voornoemde ongeoorloofde middelen is voor een bewezenverklaring niet van belang of [slachtoffer 4] al dan niet heeft ingestemd met het werken in de prostitutie. Door het gebruik van deze dwangmiddelen is [slachtoffer 4] in een uitbuitingssituatie beland.

(Het oogmerk van) uitbuiting

Zoals hierboven is overwogen, moet uitbuiting worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 4º, Sr.

Voor oogmerk van uitbuiting is vereist dat het handelen van verdachte, naar hij moet hebben beseft, als noodzakelijk en dus door hem gewild gevolg meebracht dat de ander door hem werd of zou kunnen worden uitgebuit.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte [slachtoffer 4] uitgebuit. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de aard van de werkzaamheden (prostitutie) en het geldelijke voordeel dat verdachte daardoor heeft behaald. De rechtbank verwijst hiertoe naar de tapgesprekken d.d. 7 december 2014 te 14:46:18 uur en 11 december 2014 te 17:02:40 uur. Voorts blijkt uit de verklaring van [slachtoffer 4] dat verdachte berekende hoeveel zij moest verdienen.

Voorts blijkt uit de bewijsmiddelen dat [slachtoffer 4] grote geldbedragen heeft overgemaakt aan de echtgenote van verdachte.

Uit het bovenstaande concludeert de rechtbank dat verdachte heeft gehandeld met het oogmerk van uitbuiting en daaruit opzettelijk voordeel heeft getrokken. Uitbuiting kan derhalve worden bewezen.

De rechtbank is gelet op de bewijsmiddelen en gelet op het hiervoor overwogene van oordeel dat verdachte door de dwangmiddelen dwang, dreiging met geweld en misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie [slachtoffer 4] heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, te weten prostitutiewerkzaamheden.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het onder sub 4 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.

Artikel 273f, eerste lid, sub 6, Sr

Onder verwijzing naar hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen onder het kopje “(het oogmerk van) uitbuiting” is de rechtbank van oordeel dat verdachte opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van [slachtoffer 4] .

Artikel 273f, eerste lid, sub 9, Sr

Gelet op het hiervoor overwogene is de rechtbank van oordeel dat verdachte [slachtoffer 4] door dwang, dreiging met geweld en misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 4] met of voor (een) derde(n).

Medeplegen

De rechtbank is van oordeel dat het medeplegen niet wettig en overtuigend kan worden bewezen.

[slachtoffer 5]

Artikel 273f, eerste lid, sub 1, Sr

Handelingen: huisvesten

Op grond van de bewijsmiddelen acht de rechtbank bewezen dat verdachte [slachtoffer 5]

heeft gehuisvest in Nederland. De rechtbank verwijst hiertoe naar de verklaring van [slachtoffer 7] d.d. 8 juni 2014 waarin zij heeft verklaard dat verdachte [slachtoffer 5] in het huis van [naam 1] en [naam 2] heeft gehuisvest. De rechtbank acht de overige in de tenlastelegging opgenomen handelingen niet bewezen.

Dwangmiddelen

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte jegens [slachtoffer 5] gebruik heeft gemaakt van dwangmiddelen.

Verdachte heeft jegens [slachtoffer 5] gebruik gemaakt van het dwangmiddel dwang, nu uit de bewijsmiddelen is af te leiden dat verdachte haar veelvuldig controleerde en instrueerde, zij onder druk werd gezet en ertoe werd aangezet een groot aantal uren per dag en zeven dagen per week als prostituee te werken en een groot geldbedrag te verdienen alsmede dat verdachte haar verplichtte door te werken als zij ziek en ongesteld was. De rechtbank verwijst hiertoe onder meer naar de verklaring van [slachtoffer 5] , de verklaringen van [slachtoffer 3] en diverse tapgesprekken.

Verdachte heeft jegens [slachtoffer 5] gebruik gemaakt van het dwangmiddel geweld. De rechtbank verwijst voor het dwangmiddel geweld naar de verklaring van [slachtoffer 3] d.d. 3 december 2015, waarin zij heeft verklaard dat verdachte [slachtoffer 5] een keer in haar maag heeft gestompt. Voorts verwijst de rechtbank naar het tapgesprek d.d. 22 februari 2015 te 01:25:16 uur, waarin verdachte tegen [slachtoffer 3] heeft gezegd dat hij [slachtoffer 5] een keer heeft afgeranseld.

Verdachte heeft jegens [slachtoffer 5] voorts gebruik gemaakt van het dwangmiddel andere feitelijkheden, nu uit de bewijsmiddelen blijkt dat hij haar veelvuldig heeft uitgescholden en verdachte [slachtoffer 5] een tatoeage heeft gegeven met zijn geboortedatum.

Verdachte heeft misbruik gemaakt van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en van een kwetsbare positie, doordat [slachtoffer 5] afkomstig is uit een land waar de economische omstandigheden slecht zijn, [slachtoffer 5] zich bevond in een voor haar onbekend land en bovendien niet blijkt dat zij de Nederlandse taal sprak, en er sprake was van een ongelijkwaardige relatie. Verdachte controleerde [slachtoffer 5] door veelvuldig bel- en sms-contact te hebben en aldus werd haar keuze-/bewegingsvrijheid als prostituee ingeperkt.

Nu verdachte gebruik heeft gemaakt van voornoemde ongeoorloofde middelen is voor een bewezenverklaring niet van belang of [slachtoffer 5] al dan niet heeft ingestemd met het werken in de prostitutie. Door het gebruik van deze dwangmiddelen is [slachtoffer 5] in een uitbuitingssituatie beland.

(Het oogmerk van) uitbuiting

Voor oogmerk van uitbuiting is vereist dat het handelen van verdachte, naar hij moet hebben beseft, als noodzakelijk en dus door hem gewild gevolg meebracht dat de ander door hem werd of zou kunnen worden uitgebuit.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte [slachtoffer 5] uitgebuit. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de aard van de werkzaamheden (prostitutie) en het geldelijke voordeel dat verdachte daardoor heeft behaald. De rechtbank overweegt hiertoe dat [slachtoffer 3] heeft verklaard dat [slachtoffer 5] al haar verdiende geld aan verdachte moest afgeven. Verder blijkt uit de bewijsmiddelen dat verdachte [slachtoffer 3] controleerde en toezicht hield op haar prostitutiewerkzaamheden en de verdiensten daaruit.

Voorts blijkt uit de bewijsmiddelen dat [slachtoffer 5] grote geldbedragen heeft overgemaakt aan de echtgenote van verdachte.

Uit het bovenstaande concludeert de rechtbank dat verdachte heeft gehandeld met het oogmerk van uitbuiting en daaruit opzettelijk voordeel heeft getrokken.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het onder sub 1 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.

Artikel 273f, eerste lid, sub 3, Sr

De rechtbank zal verdachte vrijspreken van sub 3 ten aanzien van [slachtoffer 5] , omdat de rechtbank niet bewezen acht dat verdachte haar heeft aangeworven en/of medegenomen.

Artikel 273f, eerste lid, sub 4, Sr

De rechtbank is gelet op de bewijsmiddelen en gelet op het hiervoor overwogene van oordeel dat verdachte door de dwangmiddelen dwang en geweld en (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie [slachtoffer 5] heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, te weten prostitutiewerkzaamheden.

Zoals hierboven is overwogen, moet uitbuiting worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 4º, Sr.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds onder sub 1 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting kan worden bewezen.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het onder sub 4 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.

Artikel 273f, eerste lid, sub 6, Sr

Onder verwijzing naar hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen onder het kopje “(het oogmerk van) uitbuiting” is de rechtbank van oordeel dat verdachte opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van [slachtoffer 5] .

Artikel 273f, eerste lid, sub 9, Sr

Gelet op het hiervoor overwogene is de rechtbank van oordeel dat verdachte [slachtoffer 5] door dwang en geweld en (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 5] met of voor (een) derde(n).

Medeplegen

De rechtbank is van oordeel dat het medeplegen niet wettig en overtuigend kan worden bewezen.

[slachtoffer 6]

De rechtbank is met de officier van justitie en de verdediging van oordeel dat mensenhandel jegens [slachtoffer 6] niet wettig en overtuigend kan worden bewezen. De rechtbank zal verdachte hiervan vrijspreken.

[slachtoffer 7]

Artikel 273f, eerste lid, sub 1, Sr

Handelingen: vervoeren en overbrengen

Op grond van de bewijsmiddelen acht de rechtbank bewezen dat verdachte [slachtoffer 7] heeft vervoerd en overgebracht. De rechtbank overweegt hiertoe dat uit de verklaringen van [slachtoffer 7] blijkt dat zij samen met de medeverdachte in september 2013 vanuit Budapest naar Nederland is gevlogen en dat verdachte had besloten dat zij naar Nederland moest gaan.

De rechtbank acht de overige in de tenlastelegging opgenomen handelingen niet bewezen.

Dwangmiddelen

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte en zijn medeverdachte jegens [slachtoffer 7] gebruik hebben gemaakt van dwangmiddelen.

Verdachte en zijn medeverdachte hebben jegens [slachtoffer 7] gebruik gemaakt van het dwangmiddel dwang, nu de rechtbank uit de verklaringen van [slachtoffer 7] concludeert dat de medeverdachte haar continu in de gaten hield, zij zich niet vrij kon bewegen, hij haar vele malen per dag belde om te vragen naar haar verdiensten en de hoeveelheid klanten, zij een groot aantal uren per dag en een groot aantal dagen per week als prostituee moest werken en een groot geldbedrag moest verdienen alsmede dat de medeverdachte haar verplichtte door te werken als zij ziek en ongesteld was. Voorts verwijst de rechtbank voor het dwangmiddel dwang naar de verklaring van [slachtoffer 7] d.d. 8 juni 2014, waarin zij verklaart dat verdachte de baas is, bevelen geeft aan zijn zoon (de medeverdachte) en verdachte haar altijd probeerde te sturen hoe zij zich moest gedragen achter het raam.

De medeverdachte jegens [slachtoffer 7] gebruik gemaakt van het dwangmiddel andere feitelijkheid, omdat de medeverdachte tegen haar schreeuwde en haar uitschold.

Verdachte en zijn medeverdachte hebben jegens [slachtoffer 7] gebruik gemaakt van de dwangmiddelen geweld en dreiging met geweld. De rechtbank verwijst voor het dwangmiddel geweld naar de verklaringen van [slachtoffer 7] , waarin zij heeft verklaard dat de medeverdachte haar meermalen sloeg en dat hij haar een keer met zijn vuist op haar slaap heeft geslagen.

Voor het dwangmiddel dreiging met geweld verwijst de rechtbank naar de verklaring van [slachtoffer 7] , waarin zij heeft verklaard dat de medeverdachte dreigde naar haar cabine te komen om haar een klap te geven, als zij – in zijn ogen – niet genoeg verdiend had. Verder heeft [slachtoffer 7] verklaard dat als de familie [familienaam verdachten] erachter kwam dat zij niet al haar geld had ingeleverd, zij haar gingen bellen of er mee dreigden dat ze naar haar toe zouden komen en haar in de zee zouden gooien als ze in Nederland kwamen.

De medeverdachte heeft voorts misbruik gemaakt van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en van een kwetsbare positie, doordat [slachtoffer 7] afkomstig is uit een land waar de economische omstandigheden slecht zijn, zij zich bevond in een voor haar onbekend land en niet blijkt dat zij de Nederlandse taal sprak, en er sprake was van een ongelijkwaardige relatie. De medeverdachte controleerde [slachtoffer 7] door veelvuldig SMS- en belcontact te hebben en aldus werd haar keuze-/bewegingsvrijheid als prostituee ingeperkt. Bovendien werd de enige mobiele telefoon die [slachtoffer 7] mocht hebben en waarmee ze contact had met de medeverdachte door hem gecontroleerd en heeft de medeverdachte een andere telefoon van [slachtoffer 7] afgepakt.

Nu verdachte en zijn medeverdachte gebruik hebben gemaakt van voornoemde ongeoorloofde middelen is voor een bewezenverklaring niet van belang of [slachtoffer 7] al dan niet heeft ingestemd met het werken in de prostitutie. Door het gebruik van deze dwangmiddelen is [slachtoffer 7] in een uitbuitingssituatie beland.

(Het oogmerk van) uitbuiting

Voor oogmerk van uitbuiting is vereist dat het handelen van (de mede)verdachte, naar hij moet hebben beseft, als noodzakelijk en dus door hem gewild gevolg meebracht dat de ander door hem werd of zou kunnen worden uitgebuit.

Naar het oordeel van de rechtbank hebben verdachte en de medeverdachte [slachtoffer 7] uitgebuit. De rechtbank heeft daarbij acht geslagen op de aard van de werkzaamheden (prostitutie) en het geldelijke voordeel dat de medeverdachte daardoor heeft behaald. De rechtbank overweegt hiertoe dat [slachtoffer 7] heeft verklaard dat zij al haar verdiende geld aan de medeverdachte heeft moeten geven, al dan niet door tussenkomst van [naam 4] , hetgeen ondersteund wordt door de verklaring van [slachtoffer 3] .

Voorts blijkt uit de verklaring van [slachtoffer 7] dat de medeverdachte haar vele malen per dag belde om te vragen naar haar verdiensten en de hoeveelheid klanten en hij haar verplichtte door te werken als zij ziek en/of ongesteld was. Verder zijn er diverse tapgesprekken waaruit blijkt dat de medeverdachte zeer frequent de verdiensten van [slachtoffer 7] controleerde, haar veelvuldig instrueerde en hij haar verplichtte door te werken als zij ongesteld was. Bovendien dreigde de medeverdachte naar haar cabine te komen om haar een klap te geven, als zij – in zijn ogen – niet genoeg verdiend had.

Uit het bovenstaande concludeert de rechtbank dat verdachte en de medeverdachte hebben gehandeld met het oogmerk van uitbuiting en daaruit opzettelijk voordeel hebben getrokken.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het onder sub 1 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.

Artikel 273f, eerste lid, sub 3, Sr

Gelet op het hiervoor reeds overwogene is de rechtbank van oordeel dat de medeverdachte [slachtoffer 7] heeft medegenomen met het oogmerk haar in Nederland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) tegen betaling.

Zoals hierboven is overwogen, moet uitbuiting worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 3º, Sr.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds onder sub 1 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting kan worden bewezen.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het onder sub 3 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.

Artikel 273f, eerste lid, sub 4, Sr

De rechtbank is gelet op de bewijsmiddelen en gelet op het hiervoor overwogene van oordeel dat verdachte en de medeverdachte door de dwangmiddelen dwang, geweld, een andere feitelijkheid, dreiging met geweld en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie [slachtoffer 7] hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten, te weten prostitutiewerkzaamheden.

Zoals hierboven is overwogen, moet uitbuiting worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 4º, Sr.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds onder sub 1 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting kan worden bewezen.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het onder sub 4 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.

Artikel 273f, eerste lid, sub 6, Sr

Onder verwijzing naar hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen onder het kopje “(het oogmerk van) uitbuiting” is de rechtbank van oordeel dat verdachte en de medeverdachte opzettelijk voordeel hebben getrokken uit de uitbuiting van [slachtoffer 7] .

Artikel 273f, eerste lid, sub 9, Sr

Gelet op het hiervoor overwogene is de rechtbank van oordeel dat verdachte en de medeverdachte [slachtoffer 7] door dwang, geweld, een andere feitelijkheid, dreiging met geweld, door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie hebben gedwongen de medeverdachte te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 7] met of voor (een) derde(n).

Medeplegen

De rechtbank stelt voorop dat de betrokkenheid aan een strafbaar feit als medeplegen kan worden bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking. Bij de beoordeling of daaraan is voldaan, kan rekening worden gehouden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip.

[slachtoffer 7] heeft verklaard dat verdachte de baas is, bevelen geeft aan zijn zoon (de medeverdachte) en verdachte haar altijd probeerde te sturen hoe zij zich moest gedragen achter het raam. Voorts heeft [slachtoffer 7] verklaard dat verdachte codetaal gebruikte met zijn vrouwen en dat zijn zoon (de medeverdachte) dit ook moest doen met haar en dat verdachte besloot dat zij met de medeverdachte in september 2013 vanuit Budapest naar Nederland moest gaan. Verder heeft [slachtoffer 7] verklaard dat verdachte en zijn medeverdachte tegen haar hadden gezegd dat ze tegen de politie moest zeggen dat ze voor haarzelf werkte en dat ze geen pooier had.

Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat de voor medeplegen vereiste voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en de medeverdachte wettig en overtuigend is komen vast te staan.

[slachtoffer 8]

De rechtbank is met de officier van justitie en de verdediging van oordeel dat mensenhandel jegens [slachtoffer 8] niet wettig en overtuigend kan worden bewezen. De rechtbank zal verdachte hiervan vrijspreken.

5.3

De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 2 juni 2015, in Nederland en in Hongarije,

een ander, genaamd [slachtoffer 2] ,

 • -

  door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft vervoerd en gehuisvest, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die ander (sub 1) en

 • -

  heeft medegenomen met het oogmerk die ander in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 3) en

 • -

  door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) (sub 4) en

 • -

  opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die ander (sub 6) en

 • -

  die ander door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die ander met of voor (een) derde(n) (sub 9),

immers heeft/is verdachte toen aldaar (telkens)

-met [slachtoffer 2] (vanuit Hongarije) naar Nederland gereden en

-woonruimte in Nederland voor [slachtoffer 2] geregeld en

-werkplekken in Nederland geregeld/gehuurd en/of laten regelen/huren, alwaar [slachtoffer 2] haar prostitutiewerkzaamheden kon verrichten en [slachtoffer 2] (aldaar) laten werken als prostituee en

-zorggedragen voor controle en toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van [slachtoffer 2] en de verdiensten daaruit en

- [slachtoffer 2] constant onder controle gehouden en (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van haar ingeperkt en

- [slachtoffer 2] haar verdiensten laten afdragen aan verdachte en het door haar verdiende geld onder zich genomen/gehouden en haar (aldus) in een (verder) van verdachte afhankelijke positie gebracht en/of gehouden en

- [slachtoffer 2] geld laten overmaken naar de familie van verdachte en naar een persoon in Hongarije en

-personen de hiervoor bedoelde gelden laten ophalen uit Nederland en laten overbrengen naar Hongarije;

EN

hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 2 juni 2015, in Nederland en in Hongarije,

een ander, genaamd [slachtoffer 3] ,

 • -

  door dwang en geweld en een andere feitelijkheid en dreiging met een andere feitelijkheid en misleiding en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft geworven en vervoerd en overgebracht en gehuisvest, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die ander (sub 1) en

 • -

  heeft aangeworven en medegenomen met het oogmerk die ander in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 3) en

 • -

  door dwang en geweld en een andere feitelijkheid en dreiging met een andere feitelijkheid en misleiding en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) (sub 4) en

 • -

  opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die ander (sub 6) en

 • -

  die ander door dwang en geweld en een andere feitelijkheid en dreiging met een andere feitelijkheid en misleiding en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die ander met of voor (een) derde(n) (sub 9),

immers heeft/is verdachte toen aldaar (telkens)

-met [slachtoffer 3] (vanuit Hongarije) naar Nederland gereisd en

-woonruimte in Nederland voor [slachtoffer 3] geregeld en

-werkplekken in Nederland geregeld/gehuurd en/of laten regelen/huren, alwaar [slachtoffer 3] haar prostitutiewerkzaamheden kon verrichten en [slachtoffer 3] (aldaar) laten werken als prostituee en

- [slachtoffer 3] opdracht gegeven en (telefonisch) onder druk gezet en ertoe aangezet en gebracht een (groot) aantal uren per dag en een groot aantal, dagen per week als prostituee te werken en een groot geldbedrag te verdienen, ook als zij ongesteld was en

-zorggedragen voor controle en toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van [slachtoffer 3] en de verdiensten daaruit en

- [slachtoffer 3] constant onder controle gehouden en (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van haar ingeperkt en

- [slachtoffer 3] haar verdiensten laten afdragen aan verdachte en het door haar verdiende geld onder zich genomen/gehouden en haar (aldus) in een (verder) van verdachte afhankelijke positie gebracht en/of gehouden en

-personen de hiervoor bedoelde gelden laten ophalen uit Nederland en laten overbrengen naar Hongarije en

- [slachtoffer 3] geslagen en bedreigd en uitgescholden;

EN

hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 2 juni 2015, in Nederland,

een ander, genaamd [slachtoffer 4] ,

 • -

  door dwang en dreiging met geweld en misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) (sub 4) en

 • -

  opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die ander (sub 6) en

 • -

  die ander door dwang en dreiging met geweld en misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die ander met of voor (een) derde(n) (sub 9),

immers heeft/is verdachte toen aldaar (telkens)

-met [slachtoffer 4] een (seksuele) relatie aangegaan en

-werkplekken in Nederland geregeld/gehuurd en/of laten regelen/huren, alwaar [slachtoffer 4] haar prostitutiewerkzaamheden kon verrichten en [slachtoffer 4] (aldaar) laten werken als prostituee en

- [slachtoffer 4] onder druk gezet een (groot) aantal uren per dag en een groot aantal dagen per week als prostituee te werken en een groot geldbedrag te verdienen, en

-zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van Nandorne en de verdiensten daaruit en

- [slachtoffer 4] constant onder controle gehouden en (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van haar ingeperkt en

- [slachtoffer 4] haar verdiensten, laten afdragen aan verdachte en het door haar verdiende geld onder zich genomen/gehouden en haar (aldus) in een (verder) van verdachte afhankelijke positie gebracht en/of gehouden en

- [slachtoffer 4] geld laten overmaken naar de familie van verdachte en naar personen in Hongarije en

- [slachtoffer 4] bedreigd;

EN

hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 2 juni 2015, in Nederland, een ander, genaamd [slachtoffer 5] ,

 • -

  door dwang en geweld en (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft gehuisvest, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die ander (sub 1) en

 • -

  door dwang en geweld en (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) (sub 4) en

 • -

  opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die ander (sub 6) en

 • -

  die ander door dwang en geweld en (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die ander met of voor (een) derde(n) (sub 9),

immers heeft/is verdachte toen aldaar (telkens)

-woonruimte in Nederland voor [slachtoffer 5] geregeld en

-werkplekken in Nederland geregeld/gehuurd en/of laten regelen/huren, alwaar [slachtoffer 5] haar prostitutiewerkzaamheden kon verrichten en [slachtoffer 5] (aldaar) laten werken als prostituee en

- [slachtoffer 5] opdracht gegeven en (telefonisch) onder druk gezet en ertoe aangezet en gebracht een (groot) aantal uren per dag en zeven dagen per week als prostituee te werken en een groot geldbedrag te verdienen, ook als zij ziek en ongesteld was en

- zorggedragen voor controle en toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van [slachtoffer 5] en de verdiensten daaruit en

- [slachtoffer 5] constant onder controle gehouden en (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van haar ingeperkt en

- [slachtoffer 5] haar verdiensten laten afdragen aan verdachte en het door haar verdiende geld onder zich genomen/gehouden en haar (aldus) in een (verder) van verdachte afhankelijke positie gebracht en/of gehouden en

- [slachtoffer 5] geld laten overmaken naar de familie van verdachte en

- [slachtoffer 5] geslagen en uitgescholden;

EN

hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 2 juni 2015 in Nederland en in België en in Italië en in Hongarije, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander, een ander, genaamd [slachtoffer 7]

 • -

  door dwang en geweld en een andere feitelijkheid en dreiging met geweld en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft vervoerd en overgebracht, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die ander (sub 1) en

 • -

  heeft medegenomen met het oogmerk die ander in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 3) en

 • -

  door dwang en geweld en een andere feitelijkheid en dreiging met geweld en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) (sub 4) en

 • -

  opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die ander (sub 6) en

 • -

  die ander door dwang en geweld en een andere feitelijkheid en dreiging met geweld en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen hem, verdachte, en zijn mededader te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die ander met of voor (een) derde(n) (sub 9),

immers heeft verdachtes mededader toen aldaar

- met [slachtoffer 7] een (seksuele) relatie aangegaan en

immers hebben/zijn verdachte en zijn mededader toen aldaar (telkens)

 • -

  met [slachtoffer 7] (vanuit Hongarije) naar Nederland gereisd en

 • -

  werkplekken in Italië en in België en in Zwitserland en in 's-Gravenhage althans (elders) in Nederland geregeld en/of laten regelen, alwaar [slachtoffer 7] haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en [slachtoffer 7] (aldaar) laten werken als prostituee en

 • -

  [slachtoffer 7] opdracht gegeven en (telefonisch) onder druk gezet en ertoe aangezet en gebracht een (groot) aantal uren per dag en een groot aantal dagen per week als prostituee te werken en een groot geldbedrag te verdienen, ook als zij ziek en/of ongesteld was en

 • -

  zorggedragen voor controle en toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van [slachtoffer 7] en de verdiensten daaruit en

 • -

  [slachtoffer 7] constant onder controle gehouden en (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van haar ingeperkt en

 • -

  [slachtoffer 7] haar verdiensten laten afdragen aan verdachte en/of zijn mededader en het door haar verdiende geld onder zich genomen/gehouden en haar (aldus) in een (verder) van verdachte en zijn mededader afhankelijke positie gebracht en gehouden en

 • -

  [slachtoffer 7] (het door haar verdiende) geld laten overbrengen en/of sturen/overmaken naar de familie van verdachte en/of verdachtes mededader en naar personen in Hongarije en

 • -

  [slachtoffer 7] geslagen en bedreigd en uitgescholden.

De rechtbank heeft voor de leesbaarheid van het vonnis de bewezenverklaring opgesplitst ten aanzien van de slachtoffers. De rechtbank heeft voorts de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 273f Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

- de misdrijven: mensenhandel, gepleegd door twee of meer verenigde personen, en

mensenhandel, meermalen gepleegd.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor het bewezenverklaarde feit.

8 De op te leggen straf of maatregel

8.1

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel, gepleegd jegens vijf Hongaarse vrouwen. Mensenhandel, een vorm van moderne slavernij, is een ernstig strafbaar feit. Verdachte heeft door het gebruik van dwangmiddelen hun persoonlijke vrijheid zo sterk ingeperkt dat zij niet in vrijheid konden beslissen of zij wel of niet in de prostitutie wilden (blijven) werken c.q. seksuele handelingen wilden verrichten met (een) derde(n). Ook zijn de vrouwen financieel uitgebuit. Gedurende vele jaren heeft verdachte voordeel getrokken uit hun werkzaamheden. Verdachte heeft zich laten leiden door puur winstbejag voor zichzelf en geen enkele rekening gehouden met de gevolgen van zijn handelen voor de psychische en lichamelijke integriteit van de slachtoffers. Op geen enkel moment heeft verdachte getoond dat hij inzicht heeft in de laakbaarheid van zijn handelen, integendeel, verdachte houdt vol dat hij zich niet aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt.

In het nadeel van verdachte heeft de rechtbank gelet op het arrest van de appelrechtbank Balassagyarmat d.d. 18 april 2016, waarbij verdachte is veroordeeld wegens onder meer souteneurschap. Uit dit vonnis blijkt bovendien dat verdachte bij vonnis d.d. 16 september 2004 is veroordeeld wegens onder meer mensenhandel (acht malen gepleegd) en souteneurschap (twee malen gepleegd).

Uit het dossier komt naar voren dat er sprake is van een samenwerking van verdachte en zijn medeverdachte binnen hun familieverband. Deze samenwerking was structureel en systematisch. Ook de medeverdachte in zijn hoedanigheid van zoon van de familie kreeg ruimte om mede als uitbuiter op te treden. Daarbij is ook van belang dat gebruik werd gemaakt van – kennelijk – door verdachte en zijn medeverdachte ontwikkelde codetaal, die zag op verdiensten van het slachtoffer.

Het optreden van verdachte en de medeverdachte getuigt van het ontbreken van elk respect jegens de slachtoffers, die zij slechts zagen als een middel om geld mee te verdienen en zonder rekening te houden met de belangen van deze slachtoffers. De verdiensten van de slachtoffers kwamen voor een overgroot deel, mogelijk geheel, ten goede aan verdachte en de medeverdachte dan wel hun (echte) familie en verwanten. De bejegening van de slachtoffers was commanderend, intimiderend, dreigend en beledigend.

Niet aannemelijk is geworden dat verdachte en zijn medeverdachte zelf op enige legale wijze bijdroegen aan het “familie- of gezinsinkomen”. Verdachte en zijn medeverdachte hebben regelmatig aangegeven dat zij hun inkomen genereerden met de paardenhandel, maar op geen enkel moment tijdens de verhoren of de behandeling ter zitting hebben zij hun stellingen feitelijk en controleerbaar onderbouwd. Het beeld dat uit het dossier naar voren komt is van een familie die (nagenoeg) volledig afhankelijk was van de prostitutiewerkzaamheden van de slachtoffers en de inkomsten daaruit.

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde is de rechtbank van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te noemen duur passend en geboden is.

De rechtbank zal een hogere straf opleggen dan door de officier van justitie geëist, nu de rechtbank gelet op het hiervoor overwogene van oordeel is dat een gevangenisstraf van na te noemen duur meer op zijn plaats is dan de door de officier van justitie gevorderde straf.

9 De schade van benadeelden

9.1

De vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 7]

(vertegenwoordigd door mr. F.S. Bellekom, advocaat te ‘s-Gravenhage) heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert – na vermeerdering van eis – veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal een bedrag van
€ 202.650,00 (tweehonderdtweeduizend zeshonderdvijftig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. Deze schade bestaat uit de volgende posten:

 • -

  € 192.650,00 (materiële schadevergoeding);

 • -

  € 10.000,00 (immateriële schadevergoeding).

Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

De verdediging heeft de vordering van [slachtoffer 7] ten aanzien van de gevorderde immateriële schade betwist in die zin dat door de verdediging is betoogd dat geen sprake is van een vastgestelde dan wel gediagnosticeerde psychische aandoening althans dat deze schadepost onvoldoende is onderbouwd.

Naar het oordeel van de rechtbank is de benadeelde partij in haar vordering ontvankelijk en is de vordering deels gegrond. Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat de verdachte door het bewezenverklaarde feit rechtstreeks schade heeft toegebracht aan het slachtoffer. De opgevoerde materiële schadeposten zijn inhoudelijk niet althans onvoldoende betwist en – in tegenstelling tot hetgeen de raadsman van verdachte ter zitting heeft betoogd – voldoende onderbouwd en aannemelijk.

Voor zover de vordering ziet op immateriële schade overweegt de rechtbank als volgt.

Op voet van artikel 6:106 lid 1 sub b BW heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in haar eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in haar persoon is aangetast.

De grondslag van de immateriële schadevordering ligt in de aantasting van persoon, welke aantasting naar het oordeel van de rechtbank voldoende is aangetoond met de onderbouwing van de vordering. Op grond hiervan is aannemelijk geworden dat de benadeelde partij door die aantasting tevens immateriële schade heeft geleden en zal de rechtbank naar billijkheid oordelen over een redelijke vergoeding ter compensatie hiervoor.

De rechtbank zal de omvang van de immateriële schade op de voet van het bepaalde in artikel 6:106 BW naar maatstaven van billijkheid schatten op € 10.000,00, waarbij in het bijzonder gelet is op de grove wijze waarop het slachtoffer langdurig is aangetast in haar lichamelijke en geestelijke integriteit en de immateriële schadevergoeding die in vergelijkbare gevallen door rechters is toegekend.

Concluderend zal de rechtbank het gevorderde toewijzen -met uitzondering van de verdiensten in Zwitserland (nu de rechtbank verdachte hiervan zal vrijspreken)- tot een bedrag van € 202.370,00, inclusief de van rechtswege verschuldigde wettelijke rente vanaf 2 juni 2015. Daarnaast zal de rechtbank verdachte veroordelen tot betaling van de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt of zal maken voor rechtsbijstand en de executie van dit vonnis.

9.2

De schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal hierbij de maatregel als bedoeld in art. 36f Sr opleggen, aangezien de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht (mede) aansprakelijk is voor de schade die door het feit is toegebracht.

9.3

De vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3]

(vertegenwoordigd door mr. A. Koopsen, advocaat te Alkmaar), heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal € 257.000,00 (tweehonderdzevenenvijftigduizend euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. Deze schade bestaat uit de volgende posten:

 • -

  € 237.000,00 (materiële schadevergoeding);

 • -

  € 20.000,00 (immateriële schadevergoeding).

Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Naar het oordeel van de rechtbank is de benadeelde partij in haar vordering ontvankelijk en is de vordering gegrond. Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat de verdachte door het bewezenverklaarde feit rechtstreeks schade heeft toegebracht aan het slachtoffer. De opgevoerde schadeposten zijn niet betwist en voldoende onderbouwd en aannemelijk.

Op voet van artikel 6:106 lid 1 sub b BW heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in haar eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in haar persoon is aangetast.

De grondslag van de immateriële schadevordering ligt in de aantasting van persoon, welke aantasting naar het oordeel van de rechtbank voldoende is aangetoond met de onderbouwing van de vordering. Op grond hiervan is aannemelijk geworden dat de benadeelde partij door die aantasting tevens immateriële schade heeft geleden en zal de rechtbank naar billijkheid oordelen over een redelijke vergoeding ter compensatie hiervoor.

De rechtbank zal de omvang van de immateriële schade op de voet van het bepaalde in artikel 6:106 BW naar maatstaven van billijkheid schatten op € 20.000,00, waarbij in het bijzonder gelet is op de grove wijze waarop het slachtoffer langdurig is aangetast in haar lichamelijke en geestelijke integriteit en de immateriële schadevergoeding die in vergelijkbare gevallen door rechters is toegekend.

De rechtbank zal het gevorderde daarom toewijzen tot een bedrag van € 257.000,00, inclusief de van rechtswege verschuldigde wettelijke rente vanaf 2 juni 2015. Daarnaast zal de rechtbank verdachte veroordelen tot betaling van de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt of zal maken voor rechtsbijstand en de executie van dit vonnis.

9.4

De schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal hierbij de maatregel als bedoeld in art. 36f Sr opleggen, aangezien de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht (mede) aansprakelijk is voor de schade die door het feit is toegebracht.

10 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 27, 27a en 57 Sr, waarbij de wetsartikelen zijn toegepast zoals deze golden ten tijde van het bewezenverklaarde feit.

11 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde het volgende strafbare feit oplevert:
  de misdrijven: mensenhandel, gepleegd door twee of meer verenigde personen, en

mensenhandel, meermalen gepleegd;

- verklaart verdachte strafbaar voor het bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van negen (9) jaren;

 • -

  beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a Sr bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

schadevergoeding

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 7] (vertegenwoordigd door mr. F.S. Bellekom, advocaat te ‘s-Gravenhage) van een bedrag van € 202.370,00 (vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 2 juni 2015) voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 202.370,00 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 365 dagen zal worden toegepast, (een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan);

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen;

schadevergoeding

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 3] (vertegenwoordigd door mr. A. Koopsen, advocaat te Alkmaar) van een bedrag van € 257.000,00 (vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 2 juni 2015);

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 257.000,00 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 365 dagen zal worden toegepast;

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.T.C. Jordaans, voorzitter, mr. S.M.M. Bordenga en mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C.C. van Druten, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 15 december 2016.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de Koninklijke Marechaussee, District Landelijke en Buitenlandse Eenheden, Brigade Recherche, onderzoek Wimber. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

De bewijsmiddelen worden, ook in hun onderdelen, gebruikt ter bewijs van de slachtoffers waarop ze gezien hun inhoud betrekking hebben.

[slachtoffer 2]

1. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 28 april 2015 gesloten proces-verbaal van bevindingen nummer 28-201865, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende1:

Op maandag 17 maart 2014, omstreeks 08:30 uur werd een zwart kleurige personenauto van het merk Mercedes Benz, type CLS350 en voorzien van het Hongaarse kenteken [kenteken] , rijdend aangetroffen op de Rijksweg Al2 ter hoogte van grensovergang Zevenaar. Het voertuig werd staande gehouden. Verbalisanten zagen dat er twee mannen en twee vrouwen in het voertuig zaten.

De inzittenden waren:

[verdachte] , geboren op [geboortedag] 1963 te [geboorteplaats] te Hongarije.

[naam 5] , geboren op [geboortedag] 1983 te [geboorteplaats] te Hongarije

[slachtoffer 2] , geboren [geboortedag] 1982 te [geboorteplaats] te Hongarije (…)

2. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 2] en [verbalisant 3] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 20 maart 2014 gesloten proces-verbaal van verhoor nummer PL27NV/14-021657, inhoudende de verklaring van verdachte [verdachte] sr., zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende2:

V: Eén van de dames die in uw auto zat heet [slachtoffer 2] . Waar kent u haar van?

A: [slachtoffer 2] ken ik ook al jaren, zij komt ook uit [geboorteplaats] . Iedereen weet in [geboorteplaats] dat [slachtoffer 2] al jaren voor zichzelf werkt in het buitenland (…) [slachtoffer 2] is prostituee.

V: Waar is de reis begonnen?

A: Vanuit [geboorteplaats] .

V: Welke landen heeft u gepasseerd gedurende de reis?

A: Vanuit Hongarije via Oostenrijk en Duitsland naar Nederland. (…)

A: Ik heb de reis betaald. (…)

3. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 4] en [verbalisant 5] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 31 maart 2014 gesloten proces-verbaal nummer PL27NM/14-021657, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende3:

Op maandag 17 maart 2014 hebben wij, [verbalisant 4] en [verbalisant 5] , een zwarte Mercedes 350 CLS voorzien van een Hongaars kenteken [kenteken] op grond van artikel 96b van het Wetboek van Strafvordering doorzocht. (…)

Personenruimte voertuig:

- In de personenruimte troffen wij pornografisch materiaal aan waaronder tijdschriften en dvd’s.

- In een zwarte handtas op de bijrijdersstoel troffen wij onder andere glijmiddel en make-up aan.

- In een zwarte handtas op de achterbank van het voertuig troffen wij drie mobiele telefoons aan, drie losse simkaarten en een visitekaartje van " [club] , [adres 1] , [vestigingsplaats] ". Op de onderste regel van het visitekaartje stond vermeld "Dames gevraagd & kamer te huur".

Kofferbakruimte voertuig:

- In een bruine tas troffen wij, veel luxe lingerie, twee paar hoge damesschoenen en toiletartikelen aan.

- In een paarse reiskoffer troffen wij diverse parfumflesjes, shampoos, kleding en diverse luxe lingeriesetjes aan.

- In een bruine papieren tas met opdruk "Levi's" troffen wij diverse dvd’s aan waaronder pornografisch materiaal. Daarnaast troffen wij twee USB-sticks aan in de Levi's tas. (…)

(…)

Op de passagiersstoel achter de bestuurderstoel troffen wij een zwarte dames handtas aan van het merk Gussaci. In de handtas troffen wij het volgende aan ter inbeslagname:

- een visitekaartje van [club] (goednummer 43);

- 3 x simkaart (2x Ortel Mobile en lx Vodafone/goednummer 44 t/m 46);

- 3 x mobiele telefoon (lx Samsung, lx Sony Ericsson en lx Nokia/goednummer 48 t/m 50).

(…)

4. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 6] en [verbalisant 7] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 18 maart 2014, proces-verbaal nummer BPS 14-021657, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 2] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende4:

V. Waar werkt u?

A. In Den Haag. (…)

V. Dat vond jij wel een goed idee om naar Nederland te gaan en in de prostitutie te gaan?

A. Ja (…)

V. Dus eigenlijk kwam jij maandagmorgen vanuit Hongarije om weer terug te keren naar Den Haag om weer aan het werk te gaan?

A. Ja. (…)

5. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 9] , in de wettelijke vorm opgemaakt en op 1 december 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1512011245.V06, inhoudende het 6e verhoor van [slachtoffer 3] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende5:

V: Wie hebben er nog meer voor [verdachte] gewerkt in de prostitutie?

A: [slachtoffer 2] . (…)

V: In welke periodes was dit?

A: [slachtoffer 2] heeft ongeveer 10 jaar voor [verdachte] gewerkt. (…)

V: Waar hebben die vrouwen gewerkt?

A: [slachtoffer 2] in Hongarije, in Nederland en in Duitsland.

6. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 10] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 9 mei 2014 gesloten proces-verbaal van bevindingen, nummer PL1500-2014091549-2, inhoudende een intake-verklaring van [slachtoffer 7] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende6:

Op vrijdag 9 mei 2014 te 11:40 uur, hoorden wij in het bureau van politie aan de Jan Hendrikstraat 85 te Den Haag de persoon die opgaf te zijn:

[slachtoffer 7] geboren [geboortedag] 1988 te [geboorteplaats] (Hongarije) (…)

Na onze uitleg verklaarde [slachtoffer 7] dat zij wel wilde verklaren wat haar was overkomen. Zij verklaarde daar naar gevraagd kort samengevat het volgende:

- [slachtoffer 3] , [slachtoffer 2] (fon) en [slachtoffer 5] werken ook voor de familie [familienaam verdachten]

- [slachtoffer 5] en [slachtoffer 2] wonen ook op de [adres 2] alleen een andere kamer (…)

- [slachtoffer 5] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] werken nu nog voor de familie [familienaam verdachten] (…)

- Dus de andere meisjes werken voor senior [familienaam verdachten] , zij gaven ook hun geld aan [verdachte] (…)

7. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 11] en [verbalisant 12] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 8 juni 2014 gesloten proces-verbaal nummer PL1500-201091549-4, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 7] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende7:

V: Met wie woonde je op de [adres 2] ?

A: Met [slachtoffer 2] , (…)

V: Wie regelde je kamer?

A: [slachtoffer 2] . (…) De andere 3 vrouwen, [slachtoffer 3] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 5] moesten ook hun geld aan [familienaam verdachten] jr. geven als [familienaam verdachten] sr. er niet was.

V: Welke vrouwen werkten er nog meer voor de familie [familienaam verdachten] ?

V: We hebben het gehad over [slachtoffer 6] , [slachtoffer 3] , [slachtoffer 5] , [slachtoffer 2] , [naam 4] , ook een blond meisje met een bril op. Ze heeft een rare naam. Ze wordt altijd 'rocker' genoemd, en dan nog [naam 6] en [slachtoffer 2] . (…)

8. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 9] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 21 september 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1509211100.V01, inhoudende het 1e verhoor van aangeefster [slachtoffer 7] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende8:

V: Hoe waardeerde [medeverdachte] zijn beltegoed op in Hongarije?

A: Met een opwaardeercode, dat moesten we dan per SMS doorgeven aan hem.

V: Wie zijn "we"?

A: [slachtoffer 3] , [slachtoffer 2] of ikzelf. Als we dat niet deden, dan brak de hel uit. Hij dacht dan dat we niet voldoende geld hadden verdiend of dat we een vriendje hadden. Hij zei ook al ben ik niet bij jullie, jullie moet in contact blijven met mij. (…)

V: Hoe wist jij dat je jouw verdiende geld dan aan [naam 4] moest geven?

A: Dat zeiden [verdachte] en [medeverdachte] dan tegen ons. [naam 4] kwam dan het geld van [slachtoffer 3] , [slachtoffer 2] en mij ophalen.

V: Waarom moest je het aan " [naam 4] " meegeven?

A: [naam 4] had daar een opdracht voor gekregen van [verdachte] en [medeverdachte] . Zij vertrouwde [naam 4] het meest, daarom moet [naam 4] het gaan halen. (…)

9. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven9:

Tijdstip: 31-03-15 12:53:08

Inhoud: 001 [slachtoffer 3] (SH) bun 002 NN man [verdachte] (SH).

[verdachte] : (…) deze persoon wil ik volgende week eerst daarginds uitproberen, in Duitsland.

(…) [verdachte] : Waar [naam 4] was, waar [naam 4] was, en die [naam 7] .

[slachtoffer 7]

10. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 9] , in de wettelijke vorm opgemaakt en op 24 november 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1511241015.V04, inhoudende het 4e verhoor van [slachtoffer 3] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende10:

V: Hoeveel moest [naam 8] per dag verdienen?

A: 300 of 400 Euro

V: Voor wie moest [naam 8] dat verdienen?

A: Voor [medeverdachte]

11. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren E.T.P. Bodde en [verbalisant 13] , in de wettelijke vorm opgemaakt en op 13 augustus 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1508130900.V04, inhoudende het 4e verhoor van [medeverdachte] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende11:

0: Aan getuige wordt foto, voorzien van nummer 013 uit de fotomap getoond. ( [slachtoffer 7] geboren op [geboortedag] -1988)

V: Wie is deze persoon?

A: lk ken haar als [slachtoffer 7] . Ze heet [slachtoffer 7] .

V: Waar kent u deze persoon van?

A: Ze is een minnares van mij geweest. (…)

V: Wat voor werk doet deze persoon?

A: Zij is prostituee. (…)

12. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 10] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 9 mei 2014 gesloten proces-verbaal van bevindingen, nummer PL1500-2014091549-2, inhoudende een intake-verklaring van [slachtoffer 7] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende12:

Op vrijdag 9 mei 2014 te 11:40 uur, hoorden wij in het bureau van politie aan de Jan Hendrikstraat 85 te Den Haag de persoon die opgaf te zijn:

[slachtoffer 7] geboren [geboortedag] 1988 te [geboorteplaats] (Hongarije) (…)

Na onze uitleg verklaarde [slachtoffer 7] dat zij wel wilde verklaren wat haar was overkomen. Zij verklaarde daar naar gevraagd kort samengevat het volgende:

- Ik ben nu naar de politie gekomen omdat mijn emmer vol zit. Ik kan er niet meer tegen.

- Ik heb 3 jaar lang in de prostitutie gewerkt en heb 3 jaar lang mijn geld moeten afstaan

- Ik heb gewerkt tot 2 weken geleden toen ben ik gevlucht (…)

- De eerste keer dat ik in de prostitutie ging werken was ongeveer 2010, dit was in Zwitserland in de buurt van Zurich in een privéhuis (…)

- De eerste keer dat ik naar Nederland kwam om te werken als prostituee ging het niet goed. Ik verdiende niet goed en ben naar België gegaan. Ik ben toen een jaar in België gebleven. Na een jaar ging ik naar Italië, daar heb ik in een privéhuis gewerkt.

- In Italië verdiende ik ook niet goed, dus ik kwam weer naar Nederland

- Ik heb alleen nooit mijn eigen verdiensten mogen houden

- Ze vertelde mij dat ik miljonair zou worden en dat alles goed zou gaan

- De familie waar ik voor moest werken is de familie [familienaam verdachten]

- Ik heb voor man en vrouw [familienaam verdachten] gewerkt

- De man bepaalde altijd waar ik moest werken

- Zij namen ook mijn geld af (…)

- Ik woonde tijdens het werken in Nederland, nu de laatste keer op de [adres 2] in Den Haag

- Ik werkte bij de [adres 3] (…)

- Ik moest altijd aan de familie [familienaam verdachten] mijn geld afgeven

- Ik verdiende per dag op de beste dagen 700 euro, maar dat was bijna nooit

- Soms hield ik stiekem wat geld achter en leverde ik niet alles in

- Om de twee dagen kwamen ze het geld ophalen

- Als ze er achter kwamen dat ik niet alles ingeleverd had gingen ze mij bellen of als ze in Nederland waren dan begonnen ze te dreigen dat ze naar mij toe zouden komen en mij in de zee zouden gooien.

- Ik heb eigenlijk nooit een normaal leven gehad en moest altijd al mijn verdiende geld afgeven

- Ik woonde en werkte samen met [slachtoffer 3] , haar werknaam is [slachtoffer 3]

- Zowel [slachtoffer 3] als ik moesten ons geld afstaan aan de familie [familienaam verdachten] (…)

- Ik ben erg bang voor de familie [familienaam verdachten] , (…)

- De [familienaam verdachten] familie is een Olah zigeuner familie, de vrouw is Hongaarse maar de man is van de Olah zigeuner. Hij houdt van agressie en als ik het geld niet zou afstaan zou ik nu al lang zijn begraven

- Om de 2 dagen was er iemand van de [familienaam verdachten] familie in Nederland om het geld op te halen, zij komen met het vliegtuig of met de auto naar Nederland

- In de tussentijd moesten we het geld bewaren in het huis waar we woonden

- Ik moest zo'n 600 a 700 euro per dag verdienen, maar dat lukte mij alleen afgelopen februari anders nooit

- Als ik dit geld niet verdiende belde ze mij en begonnen ze te schreeuwen

- Het echtpaar waar ik voor werkte heet, [vrouw verdachte] en [verdachte]

- Maar de familie is heel groot en er horen nog veel meer mensen bij

- Van de familie [familienaam verdachten] weet iedereen dat ik een prostituee ben en voor de familie [familienaam verdachten] werk

- Ook niemand heeft gezien dat ik het geld gaf aan de iemand van de [familienaam verdachten] familie, daar zorgde zij wel voor

- De andere meisjes die ik net heb genoemd weten het wel, we wisten het van elkaar

- Ik heb nooit iets tegen de politie gezegd omdat [familienaam verdachten] zeiden dat we leugens moesten vertellen tegen de politie

- Ik betaal per dag 190 euro voor de werkkamer en 350 euro per maand voor het appartement.

- [slachtoffer 3] betaalt ook 350 per maand voor het appartement (…)

- [verdachte] is senior [familienaam verdachten] , de vader van [medeverdachte] waar ik voor werkte

- Dus de andere meisjes werken voor senior [familienaam verdachten] , zij gaven ook hun geld aan [verdachte] (…)

13. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 11] en [verbalisant 12] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 21 mei 2014 gesloten proces-verbaal nummer PL1500-2014091549-3, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 7] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende13:

A: "Ik wil graag aangifte doen tegen de familie [familienaam verdachten] . Dat is inclusief de persoon voor wie ik heb gewerkt [verdachte] en zijn vader [verdachte] sr.

V: Hoe lang heb je gewerkt als prostituee?

A: Ik ben gestopt met dit werk 3 weken geleden en ik ben 3 jaar geleden begonnen met werken. Dat was in 2011. Dus vanaf 2011 tot ongeveer 1 mei 2014.

V: Waar ben je opgegroeid?

A: In Hongarije, in de stad [geboorteplaats] . (…)

V: Hoe was de financiële situatie?

A: Niet echt goed, wij hadden altijd net genoeg geld dat we nodig hadden. (…)

A: ik heb de eerste 1, 2 dagen niet gewerkt maar daarna kwam het idee van [familienaam verdachten] jr. dat ik ook in de [straat 1] zou gaan werken. [slachtoffer 6] werkte trouwens bij [adres 3] ook bij [naam 1] . (…)

A: In september 2011 ben ik voor de 2e keer naar Nederland gegaan en toen na vier dagen ben ik in de [straat 1] [naam 9] tegengekomen, ben ik overgedragen aan de familie [familienaam verdachten] en toen na een week in de [straat 1] werken ben ik in september 2011 naar Hongarije gegaan. Op 3 januari 2012 naar België. (…)

September 2011 Terugkeer Hongarije met familie [familienaam verdachten] (…)

V: Waar was je verdiende geld van de [straat 1] ?

A: Dat ging naar [verdachte] jr. toe. Zijn vriendin, [slachtoffer 6] , zou wegens mij veel betaald hebben en dat zagen zij als een soort schuld die ik had bij hun. (…) Ik ging naar de familie van [verdachte] jr. bij zijn vrouw en zijn kind wonen. (…)

V: ze sloten je op in de woning?

A: Ja, het was geen leuke situatie. (…) Op 3 januari 2012 ben ik weg gegaan uit Hongarije en naar België gegaan.

V: Wie besliste dat?

A: [slachtoffer 6] kwam vaak langs bij [familienaam verdachten] jr. [slachtoffer 6] , [naam 6] en [familienaam verdachten] jr. zaten vaak bij elkaar en ze zeiden dat we naar een nieuwe plek gingen, een nieuwe omgeving en mensen. Dus toen zijn we naar Gent gegaan.

V: Hoe zijn jullie daar naar toe gegaan?

A: We, [slachtoffer 6] en ik, vlogen vanaf Budapest naar Brussel. We vlogen met Wizz air. [verdachte] bleef thuis in Hongarije. Hij kwam 1 week later.

V: Waar woonden jullie daar?

A: Er is een cabinesysteem in Gent. En ik sliep daar in het huis waar ik ook werkte. Ik was daar samen met [slachtoffer 6] . (…)

V: Hoe lang heb je daar gewerkt?

A: 1 jaar in dat ene huis.

V: Dus van januari 2012 tot januari 2013?

A: Ja. (…)

V: Hoeveel uur op een dag werkte je in Gent?

A: In het begin 6 uur. Maar toen kwamen [slachtoffer 6] en [familienaam verdachten] jr. erachter dat je 24 uur per dag kon werken in deze straat en toen kwamen ze op het idee om niet 5 of 6 uur te werken maar 15, 16 uur. Dat moest ik dan ook doen. Na een tijdje ging ik kapot. (…) Ik hield het de eerste 5 dagen vol en toen zei ik dat ik 2 dagen niet ging werken, maar toen kreeg [slachtoffer 6] een telefoontje dat het niet mogelijk was dat ik 2 dagen ging slapen en ik moest naar mijn werkkamer om te gaan werken.

V: Wat zou er gebeuren als je dat niet zou doen?

A: Ik zou grote problemen krijgen, [familienaam verdachten] jr. zou naar Gent toe komen. Hij is een agressieve persoon. Ik wilde alleen maar 2 dagen niet werken en [familienaam verdachten] jr. schold me gelijk uit voor idiote hoer. Hij was op dat moment nog in Hongarije. Na een week kwam hij ook naar Gent, alleen.(…)

[verdachte] pakte mijn telefoon af en vroeg mij wat er aan de hand was en waarom ik contact onderhield met een andere pooier. Ik kreeg vervolgens een hele harde klap van hem met volle vlakke hand op mijn wang. Ik stond, maar door de klap viel ik op het bed omdat het zo plotseling was. Ik sprong op als een vechtkatje en ik viel hem aan. Ik herinner me dat hij zijn handen in een vuist had en dat hij mij toen weer sloeg met zijn vuist op mijn slaap. (…) Dit was de eerste keer dat hij mij sloeg.

V: Hoe vaak heeft hij je hierna nog geslagen?

A: Daarna nog maar 1 keer dat hij aan mijn blouse trok en aan mijn ketting trok en ik had daar een zere plek van in mijn nek. (…)

V: Wat gebeurde er met je verdiende geld dat jaar in Gent?

A: In het begin moest ik het per week aan [slachtoffer 6] geven zodat zij op het geld kon passen. Toen [familienaam verdachten] jr. hierheen kwam moest ik het elke dag aan hem geven. We hadden wel eens een afspraak bij een restaurant of [slachtoffer 6] bracht het geld naar hem of afgesproken bij een grote supermarkt.

V: Hoe wist hij hoeveel je verdiende op een dag?

A: Via [slachtoffer 6] . (…)

V: Wat was de reden dat al jouw geld naar [familienaam verdachten] moest?

A: Hij zei tegen mij dat hij op al het geld zou passen zodat het niet gestolen zou worden en als we naar huis zouden gaan zou al het geld bij elkaar gaan en dan zou ik de helft van mijn geld krijgen.

V: Waarom de helft? Jij hebt dat toch verdiend?

A: Ik kreeg niet eens de helft, ik kreeg alleen voldoende om de alimentatie te betalen. Dus 20.000 en 35.000 HUF. In totaal 55.000 HUF (tolk: nu iets minder dan 200 euro). (…)

V: Wat gebeurde er dan elke avond met je geld?

A: Als we klaar waren met werken, gingen we douchen, eten en slapen. Ik gaf mijn geld aan [slachtoffer 6] , zij bracht het mee naar haar eigen kamer en had het verstopt en uiteindelijk ging het naar [verdachte] toe. (…)

14. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 11] en [verbalisant 12] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 8 juni 2014 gesloten proces-verbaal nummer PL1500-201091549-4, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 7] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende14:

Ik heb vanaf eind januari 2013 in Basel (Zwitserland) gewerkt. Daar was ik tot medio februari 2013. (…) Van maart 2013 tot augustus 2013 heb ik in Rivoli (Italie) gewerkt. (…) We zijn met zijn vieren gegaan: [medeverdachte] jr.(roepnaam is [medeverdachte] / [medeverdachte] ), [naam 10] (…) en [slachtoffer 6] en ik. (…)

Vanaf mei 2013 tot september 2013 heb ik in Torino/Turijn (Italie) in de binnenstad gewerkt. (…)

We gingen met zijn vijven naar Torino: ik, [slachtoffer 6] , [verdachte] jr., [naam 11] en [naam 12] . We moesten weg uit Rivoli omdat ik en [slachtoffer 6] ( [slachtoffer 6] ) heel weinig verdiende en [verdachte] schreeuwde naar ons, trok ons aan de haren, verscheurden onze kleren. (…)

A: Ik ging daar vanuit Hongarije alleen naar Basel toe, want Gent liep niet meer. (…) [naam 6] had daarna besloten dat ik naar Basel moest. (…) Ik dacht dat ik in mijn eentje ging, maar later bleek dat [slachtoffer 6] achter mij aan kwam. Want twee dagen later zag ik haar bij een supermarkt ongeveer 5 minuten van de club. Ze liep continu achter me aan en hield me in de gaten.

Die maand bleef het verdiende geld bij mij totdat ik naar huis ging. (…) Met naar huis gaan bedoel ik, [plaats] , naar het huis van [familienaam verdachten] jr. Ik werd vanaf het vliegtuig opgehaald en weer naar die woning gebracht. (…)

V: Hoeveel heb je verdiend in Rivoli en in Turijn?

A: Bij elkaar 6000-7000 euro.

V: wat is er met het geld gebeurd?

A: Al het geld is naar [familienaam verdachten] jr. gegaan. (…)

V: Wie besluit dan dat jullie naar Nederland gaan?

A: De vader van [familienaam verdachten] jr. dus [familienaam verdachten] sr. Want Nederland zou nu heel lekker lopen. [familienaam verdachten] sr. had daar drie vrouwen voor hem werken. [familienaam verdachten] sr. haalde [familienaam verdachten] jr. over om weer naar Nederland te gaan. (…)

V: Wanneer ben je naar Nederland gekomen?

A: In september 2013. Ik ging wonen op de [adres 2] in Den Haag (…). Ik ben met het vliegtuig naar Eindhoven gevlogen met Wizzair vanuit Budapest. Ik was samen met [familienaam verdachten] jr. (…)

V: Met wie woonde je op de [adres 2] ?

A: Met [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] , toen was er nog een oudere vrouw daar, ze noemt zichzelf ' [naam 4] '. Voorzover ik het weet is haar achternaam ook [familienaam verdachten] , haar voornaam is [naam 4] (tolk: [naam 4] ). Later kwam [slachtoffer 5] ook daar wonen. (…)

V: Waar werkte jij in die periode?

A: [adres 3] , kabinenr. [nummer] . Ik heb alleen in dit huis gewerkt, zelfde pand.

V: En je hebt daar gewerkt vanaf september 2013 tot en met ongeveer 1 mei 2014?

A: Ja, ik ben nu ongeveer 6 weken weg. (…)

De vragen die we nu gaan stellen hebben betrekking op de laatste periode in

Nederland in Den Haag vanaf september 2013 tot ongeveer 1 mei 2014.

V: Hoeveel dagen in de week werkte je?

A: Elke dag.

V: Hoeveel uur werkte je gemiddeld op de dag?

A: Vanaf 10:30 tot middernacht. Van maandag tot en met donderdag en zondag. Vrijdag en zaterdag werkte ik tot 01:00 uur.

V: Wie regelde je kamer?

A: [slachtoffer 2] . (…)

V: Hoe vaak in deze laatste periode heb je niet gewerkt?

A: als ik naar Hongarije ging. Maar als ik ziek was, moest ik gewoon werken. Ook als ik ongesteld was, ik moest gewoon altijd werken. Ik heb heel vaak ziek in de cabine gestaan. Ik moest dat van [familienaam verdachten] jr. Hij zei dan dat ik geen smoesjes moest verzinnen en dat ik verliefd was of zo of dat ik niet wilde werken en dat ik een lul zuigende hoer was.

V: Hoe vaak ben je teruggegaan naar Hongarije?

A: In 2013 was het elke keer drie weken werken en dan 1 week naar Hongarije naar [plaats] , de familie [familienaam verdachten] . In 2014 ben ik niet meer elke maand naar Hongarije geweest. Als ik naar Hongarije ging, gingen [familienaam verdachten] jr. en [slachtoffer 2] mee. (…)

A: Ik verdiende zo'n 600-700 euro op een dag. In februari 2014 was het echt heel goed verdienen.

(…) Dit was netto, na aftrek van alle kosten.

V: Wat gebeurde er met dit geld wat je aan het eind van de dag overhield?

A: Dat geld nam ik mee naar het appartement. Ik had het geld altijd twee dagen bij mij, want om de dag moest ik het geld naar buiten brengen, daar bedoel ik mee naar [naam 13] of naar het huisadres van [familienaam verdachten] jr. Ik moest het geld aan [familienaam verdachten] jr. geven. De andere 3 vrouwen, [slachtoffer 3] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 5] moesten ook hun geld aan [familienaam verdachten] jr. geven als [familienaam verdachten] sr. er niet was.

V: Hoeveel geld mocht je zelf houden?

A: Niks. (…)

V: Dus als we het zo uitrekenen heb je vanaf september 2013 tot 1 mei 2014, 32 weken waarvan zeker 24 weken gewerkt, als we uitgaan van 500 euro per dag, 3500 euro per week, dus in totaal 84.000 euro, wat je minimaal hebt verdiend, waarschijnlijk veel meer.

A: Ja, want in februari 2014 heb ik zeker minimaal 600 euro per dag verdiend en in 2014 ben ik ook niet zo vaak terug naar Hongarije geweest.

V: Ja, en je hebt natuurlijk 31.920 euro extra gemaakt omdat je de kamerhuur moest betalen. En ook de condooms, eten etc. heb je ook nog geld voor moeten maken.

A: Die 600, 700 euro per dag hield ik over nadat ik alles had betaald dus ik verdiende veel meer dan 600,700 euro per dag. (…)

V: Wie is de baas?

A: [verdachte] . Dat is [verdachte] sr. Hij geeft de bevelen aan zijn zoon. Hij probeerde me ook altijd te sturen hoe ik me moest gedragen achter het raam (…)

V: Je hebt eerder verklaard over dat je bang was voor [verdachte] jr., dat je continu in de gaten werd gehouden, je niet vrij kon bewegen en dat hij je in Gent 'als een bokser' met zijn vuisten op je slaap had geslagen. Ook dat hij je in Italië aan je haren trok en je kleren kapot maakte. Klopt dat?

A: Ja, dat klopt.

V: Wat heeft hij verder nog met je gedaan dat pijn deed of waar je bang van werd?

A: Hij heeft best wel mijn ziel vertrapt. Verder continu schreeuwen (…)

15. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 9] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 21 september 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1509211100.V01, inhoudende het 1e verhoor van aangeefster [slachtoffer 7] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende15:

A: Ja, maar dat is op het einde. lk denk dat dit in 2013 was, het was in ieder geval in Italië met [slachtoffer 6] . [medeverdachte] dacht dat wij geesten waren, [medeverdachte] was helemaal gek geworden. Hij verscheurde onze kleding, mijn ketting en sloeg mij.

V: Waar sloeg hij jou?

A: Hij sloeg mij nooit op mijn gezicht, wat dat zou je zien. Hij sloeg mij meestal van achteren. (…) het is vaker voorgekomen. Het is begonnen in België en sindsdien was het telkens als ik niet genoeg verdiende. Hij heeft mij zelfs een keer geslagen toen ik zwanger was van hem. (…) Dat was in 2013, ik heb toen ook een abortus ondergaan. (…)

V: Wie heeft deze abortus betaald?

A: [naam 6] en [medeverdachte] . (…)

A: Meneer [verdachte] senior. (…) [verdachte] en [verdachte] is zijn maffianaam. (…)

A: Dat is zijn zoon. [verdachte] junior.

V: Hoe noem jij hem?

A: [medeverdachte] . (…)

V: Wat voor een relatie hebben jij met [medeverdachte] ( [verdachte] , geboren op [geboortedag] -1978) gehad?

A: Het was zeker geen liefde. Hij sloeg mij, hij terroriseerde mij, daar kun je toch niet verliefd op worden. Hij hield alleen maar van het geld en niet van mij.

V: Van wie ging het initiatief uit om seks te hebben?

A: Van hem.

V: Hoe vaak gebeurde dat?

A: Het gebeurde in de auto, vaak in een bos. Hij zei tegen mij dat ik hem moest pijpen en dat ik daar anders niet meer mee weg zou komen. Hij kwam ook wel eens in de cabine. We hebben ongeveer vijf keer seks gehad, daarmee bedoel ik ook het pijpen. in totaal heb ik dus vijf keer seks met hem gehad, daar hoort het pijpen in het bos bij. Dat deden we wel met condoom. De condoom is er een keer op één of andere manier een keer afgegaan, ik heb het er niet vanaf gedaan. Daardoor ben ik zwanger geworden. (…)

V: Wat vond je er van om seks met [medeverdachte] te hebben?

A: Alsof ik met de duivel was. Dat was natuurlijk geen goede seks. Het was geestelijk heel erg om seks met hem te hebben. lk hield niet van hem, zoals [slachtoffer 6] van [medeverdachte] hield. (…)

[verdachte] beleeft er plezier aan om gemasseerd te worden door mij en ook door andere meisjes. Op zijn rug, op zijn benen, op zijn billen.

V: Hoe ging dat dan?

A: lk moest hem masseren op zijn handen, zijn borstkas, zijn rug en zo naar beneden. (…)

V: Hoe waardeerde [medeverdachte] zijn beltegoed op in Hongarije?

A: Met een opwaardeercode, dat moesten we dan per SMS doorgeven aan hem.

V: Wie zijn "we"?

A: [slachtoffer 3] , [slachtoffer 2] of ikzelf. Als we dat niet deden, dan brak de hel uit. Hij dacht dan dat we niet voldoende geld hadden verdiend of dat we een vriendje hadden. Hij zei ook al ben ik niet bij jullie, jullie moet in contact blijven met mij. (…)

V: Hoe vaak had je telefonisch contact het [medeverdachte] gedurende jouw werkdag?

A: Zo vaak als hij mij belde. Hij belde mij zeker één keer in de twee uur. Hij zei ook dat ik om het half uur moest laten weten hoeveel klanten had gehad.

V: Waar gingen deze gesprekken over?

A: Mijn verdiensten en hoeveel klanten. Aan het einde van de dag moest ik per SMS doorgegeven hoeveel ik verdiend had die dag.

V: Van wie ging het initiatief van deze telefoongesprekken uit?

A: Van hem, van [medeverdachte] . lk was alleen maar blij als hij niet belde.

V: Maakte jullie ook gebruik van codetaal?

A: Ja, hoeveel appels, bananen, hoeveel mussen ik had gehad. Als een klant net weg was dan zeiden we altijd: "de kuddehouder is net weg om de kudde te laten grazen.

V: Wat bedoelde jullie dan met een appel?

A: Een appel is 100 Euro. Ja, de dagsluiting moesten we als volgt vermelden: "4 appels" of "5 appels" of "6 appels" of "7 appels" Ze vroegen ook aan ons hoeveel appels we geplukt hadden. Ze vroeg ook hoeveel "mussen" we hadden gehad of hoeveel rode sneeuw er naar binnen was gewaaid. Met het fruit bedoelde ze het geld en met mussen en de rode sneeuw bedoelde ze de klanten.

V: Welke afspraken zijn er gemaakt over het gebruik van codetaal?

A: [verdachte] zei dat iedereen een codetaal moest gebruiken. Het was het idee van [verdachte] , hij gebruikte deze codetaal met zijn vrouwen en daarom moest [medeverdachte] dat ook doen met zijn vrouwen.

V: Hoeveel moest jij per dag verdienen?

A: 700 of 800 Euro netto, in ieder geval minimaal 600 Euro.

V: Wat gebeurde er als je niet genoeg verdiend had?

A: Dan werd er geschreeuwd. [medeverdachte] dreigde me naar de cabine te komen en mij een klap te geven. Hij zei dan ook dat ik er met mijn gedachten niet bij was en dat dit de reden was dat ik niet goed verdiende.

V: Wat gebeurde er met jouw verdiende geld?

A: Dat is allemaal naar [medeverdachte] gegaan. Hij heeft het gebruikt voor drugs en uitgaan. Hij gebruikte veel drugs en [verdachte] trouwens ook. Ze hebben er ook paarden, auto's en huizen van gekocht. [medeverdachte] heeft er een appartement van gekocht. (…)

V: Hoe ging jouw verdiende geld naar Hongarije?

A: Er was iemand die de opdracht kreeg. We mochten het geld nooit via Western Union versturen, want dat was te achterhalen. Er was een vrouw, die [naam 4] genoemd wordt en die kwam om de vier dagen naar ons toe om het geld op te halen. Als [verdachte] en [medeverdachte] in Nederland waren moesten we het naar een restaurant gaan brengen.

V: Hoe kwam [naam 4] naar Nederland?

A: Met het vliegtuig en soms met de auto.

V: Dus als we het goed begrijpen kwam [naam 4] naar Nederland om het geld op te halen?

A: Ja, en soms werkte ze ook in een cabine. De naam van [naam 4] is [naam 4] . (…)

V: Hoe wist [medeverdachte] dat je ziek was of jouw menstruatie had?

A: Dat zag hij dan wel aan mij als ik het geld af moesten geven in het restaurant.

Maar we moesten gewoon werken, hun woord was wet.

V: Welke vaste woorden gebruikte jullie voor het doorgeven van de menstruatie?

A: Sinterklaas of rood konijntje en soms zei ik gewoon dat ik ongesteld was. lk had soms gewoon genoeg van die codetaal.

V: Van wie moest je codetaal gebruiken voor het doorgeven van jouw menstruatieperiode?

A: Van [verdachte] en [medeverdachte] . (…)

A: [medeverdachte] en [verdachte] vertelde tegen ons dat we tegen de politie moesten zeggen dat we voor onszelf werkten en niemand hadden. Dat we de [familienaam verdachten] familie niet kenden, dat we geen pooier hadden, dat niemand ons geld afpakten, dat we elkaar alleen maar kennen van de cabines en dat we moesten zeggen dat we uit een normaal gezin kwamen. (…)

A: We moesten eigenlijk onze verdiensten naar [naam 6] sturen. (…)

V: Hoe wist jij dat je jouw verdiende geld dan aan [naam 4] moest geven?

A: Dat zeiden [verdachte] en [medeverdachte] dan tegen ons. [naam 4] kwam dan het geld van [slachtoffer 3] , [slachtoffer 2] en mij ophalen.

V: Waarom moest je het aan " [naam 4] " meegeven?

A: [naam 4] had daar een opdracht voor gekregen van [verdachte] en [medeverdachte] . Zij vertrouwde [naam 4] het meest, daarom moet [naam 4] het gaan halen. (…)

16. het proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel d.d. 23 februari 2016, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 7] , zakelijk weergegeven16:

[slachtoffer 3] (…) werkte voor [familienaam verdachten] Sr. en ik voor [familienaam verdachten] jr. (…) In Nederland woonde ik in het huis van [familienaam verdachten] jr. Ik was door hem gedwongen om daar bij hem te wonen. (…) Ik moest eigenlijk de kinderalimentatie betalen, maar de familie [familienaam verdachten] heeft mij alles afgepakt. (…) Al het geld moest naar de familie [familienaam verdachten] . (…) Als ik naar Hongarije ging, kreeg ik geld mee van [familienaam verdachten] jr. Ik moest altijd al mijn verdiende geld aan hem overhandigen en hij bepaalde hoeveel ik mee kreeg. (…) U vraagt hoeveel telefoons ik had. Ik had er één waarmee ik contact had met [familienaam verdachten] jr. en later heb ik nog een Motorola gekocht maar die is opeens verdwenen. Ik heb geprobeerd om in Hongarije een telefoon te nemen, maar die is kapot geslagen door [familienaam verdachten] jr. Ik heb ook een keer een laptop gehad, maar die is ook kapot geslagen door [familienaam verdachten] jr. (…) Wij als meisjes hebben allemaal van dhr. [familienaam verdachten] sr. en [familienaam verdachten] jr. te horen gekregen wat wij tegen de politie zouden moeten zeggen als wij zouden worden verhoord. (…)

[slachtoffer 6] heeft gezien dat ik in een hotelkamer bijna vermoord ben door [familienaam verdachten] jr. (…) Hij wilde mij vermoorden omdat ik een man had gevraagd mij te helpen en die man bleek ook een pooier te zijn. (…) Zo richting 2014 werd ik in Hongarije opgewacht en later weer teruggebracht naar het vliegveld in Hongarije. In Hongarije werd ik meestal opgehaald door dhr. [familienaam verdachten] sr. Hij stond mij dan vaak op te wachten, vaak met [familienaam verdachten] jr. (…) Zo ongeveer medio november 2013 ben ik begonnen in Nederland als prostituee.

17. het proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel d.d. 2 februari 2016, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 3] , zakelijk weergegeven17:

V: Wat kun je vertellen over de aanwezigheid van [medeverdachte] in Nederland?

A: Hij kwam daar zijn geld ophalen. Hij had geen eigen geld, de zielepoot, maar hij kwam het geld halen dat [naam 8] en ik hadden verdiend. Ik denk dat hij het geld van [naam 8] voor zichzelf heeft gehouden. Mijn geld bracht hij in elk geval naar [verdachte] sr. Dat laatste wist ik omdat sr. mij belde met de mededeling dat [medeverdachte] er aan kwam om dat geld op te halen. (…)

[slachtoffer 5]

18. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 13] en [verbalisant 14] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 2 juni 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1506021011.V01, inhoudende het 1e verhoor van [slachtoffer 5] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende18:

V: Hoe was jouw leven in Hongarije?

A: Mijn omstandigheden zijn slecht. (…)

A: lk heb gewoond en gewerkt in Alkmaar en Groningen en nu in Den Haag. (…)

0: Aan getuige wordt een foto, voorzien van nummer -1-, uit de fotomap getoond. (Dit betreft [verdachte] , geboren op [geboortedag] -1963. Hij wordt ook [verdachte] en [verdachte] genoemd)

V: Wie is deze persoon?

A: Dat is [verdachte] .

V: Hoe wordt hij nog meer genoemd?

A: Alleen [verdachte] .

V: Hoe noem jij hem?

A: lk noem hem ' [verdachte] ' en soms noem ik hem [verdachte] '. (…)

V: Op welke locaties heb je in de prostitutie gewerkt?

A: In verschillende plekken. Nederland, België en Duitsland. (…)

V: Hoeveel dagen in de week werkte je?

A: lk werk 7 dagen in de week. (…)

A: [verdachte] (…) past op me zodat hij mijn leven kan verbeteren. (…) Hij probeert me aanwijzingen te geven zodat ik niet zo verdrietig in het raam sta. (…)

V: Het is ons bekend dat prostituees met sponsjes werken tijdens hun menstruatie, hoe zit dat bij jou?

A: Dat klopt.

V: Waarom werkt jij tijdens deze periode?

A:Omdat ik wil werken. (…)

A: [verdachte] (…) kan heel snel boos zijn. Hij is temperamentvol. (…)

V: Waarom schreeuwde hij tegen jou?

A: Hij schreeuwt vaker. Dat zit in zijn karakter. (…)

V:Wat kan je vertellen over de tattoo op je lichaam?

A: Dat is en lichaamsversiering. Het is een bloem. Er staat een code bij de tattoo. (…) lk heb de tattoo gekregen van [verdachte] ( [geboortedag] -1963) en de code is eigenlijk zijn geboortedatum.

19. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 9] , in de wettelijke vorm opgemaakt en op 26 november 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1511260930.V05, inhoudende het 5e verhoor van [slachtoffer 3] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende19:

V: Hoe vaak is [naam 14] in totaal naar Nederland gekomen om geld op te halen?

A: lk denk 4 à 5 keer. lk weet het niet zeker, maar dat denk ik. (…) [naam 14] kreeg een bepaald bedrag voor het ophalen van het geld. (…) Ongeveer 1000 Euro per keer. (…)

V: Nam [naam 14] ook geld mee van andere meisjes?

A: Ja, van [slachtoffer 5] . (…)

0: [verdachte] heeft dus huizen gekocht van jouw geld en jij kon er zelf niet in wonen.

V: Heeft hij dat nog bij meer meisjes gedaan?

A: Ja, met [slachtoffer 5] heeft hij hetzelfde uitgehaald. (…)

V: Wat waren de minimale verdiensten van [slachtoffer 5] , na haar terugkomst?

A: Eerst 800 Euro, dat was de afspraak met [verdachte] . Later moest [slachtoffer 5] 700 Euro verdienen voor [verdachte] .

V: Wat dat netto?

A: Ja, de cabine was apart.

V: Dat moest ze eigenlijk 1000 Euro en later 900 Euro verdienen?

A: Ja, dat klopt.

A: lk heb voor het eerst in het begin van 2014 gezien. Ze werd toen teruggebracht naar [verdachte] . (…) [slachtoffer 5] is nooit zelf teruggegaan. Ze is altijd teruggevonden en dan ging ze uit pure angst terug naar [verdachte] . Zij is altijd teruggekeerd naar [verdachte] omdat ze zei dat ze zonder [verdachte] geen geld opzij kon leggen, maar dat kan bij [verdachte] ook niet. Ze hebben bij [slachtoffer 5] , net zoals bij mij, een brainwash gedaan. (…)Ze zeiden tegen haar: "Ik hou van je, kom naar huis" en "Je weet dat wij om je geven". Ze spelen een liefdevol gezin, het zijn hele goede acteurs. [slachtoffer 5] had ook geen goed contact met haar ouders. Lange tijd had ze ook geen contact gehad met haar broer. Ze was alleen op de wereld en toen dachten [verdachte] en de zijnen als we haar eten geven dan komt ze bij ons. Na een lange tijd heeft [slachtoffer 5] contact opgenomen met haar broer en toen gaf [verdachte] aan [slachtoffer 5] de mogelijkheid om haar broer financieel te helpen. [slachtoffer 5] vond [verdachte] toen ook een heel aardige, goede man. Als [slachtoffer 5] voor zichzelf zou werken, kon zij haar broer veel meer geven. [slachtoffer 5] was ook heel bang dat [verdachte] haar en haar broer iets aan zou doen. [slachtoffer 5] is op 21 februari 2015 gevlucht voor de zoveelste keer. (…)

O: Jij verklaarde dat je al jouw geld af moest geven.

V: Hoe zit dat met [slachtoffer 5] , heeft [slachtoffer 5] al haar geld af moeten staan?

A: Ja, als we terugkwamen in Hongarije dan moesten we het in de auto op weg van het vliegveld naar [geboorteplaats] of later als niemand het kon zien. (…)

20. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 9] , in de wettelijke vorm opgemaakt en op 3 december 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1512031025.V07, inhoudende het 7e verhoor van [slachtoffer 3] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende20:

[slachtoffer 5] moest volgens mij 800 Euro op een bepaalde dag verdienen en [slachtoffer 5] vroeg mij dat aan [verdachte] door te geven. [slachtoffer 5] zei tegen mij dat we eerlijk aan [verdachte] door moesten geven wat we verdiend hadden, want anders ging [verdachte] schreeuwen tegen ons. (…) [slachtoffer 5] kon toen maar amper 500 Euro verdienen. Dat was ook de reden waarom [slachtoffer 5] in februari ontsnapt is. Rond kerst 2014 heeft [verdachte] met zijn vuist in de maag van [slachtoffer 5] gestompt. Het was in het huis van [verdachte] en [verdachte] had iedereen naar buiten gestuurd. [verdachte] , [slachtoffer 5] en ik waren alleen in het huis en toen heeft [verdachte] haar gestompt. [verdachte] deed dit omdat [slachtoffer 5] de laatste twee weken voor de kerst niet genoeg had verdiend.

21. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven21:

Tijdstip: 11-11-14 23:27:27

Inhoud: 008 NN vrouw [slachtoffer 5] (NG/SH) wgd 002 NN man [verdachte] (SH)

[verdachte] : Sinds drie dagen hou je mij voor de gek, omdat je vanaf 10 uur 's avonds nooit meer iets maakt.

Hoor je wat ik zeg?

[slachtoffer 5] : Ja.

[verdachte] : Waarom hou je mij voor de gek?

[slachtoffer 5] : Omdat ze niet voor 50 mee wilden gaan.

[verdachte] : (met verheven stem) Wat voor een onzin praat je!

[slachtoffer 5] : Ze wilden voor weinig geld mee.

[verdachte] : Laat die onzin maar, zeg ik, laat dit! Doe je niet een beetje klote tegen mij? Dat doe je wel een beetje!

22. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven22:

Tijdstip: 11-11-14 23:32:20

Inhoud: 008 NNvrouw [slachtoffer 5] (SH/NG) wgd 002 NNman [verdachte] (SH/NG).

[verdachte] : wanneer laat je dit kutterige gedrag vallen? (…)

[verdachte] : (…) kuthoer die je bent. (…)

[verdachte] : ...Ik voel je, schat. Ik weet niet in hoeverre jij mij voelt. In mijn binnenste zit maximale liefde, alleen liefde. Ik zeg het niet alleen, ik voel het ook. Sinds drie dagen voel ik het. Sinds 3 dagen probeer ik je op één of andere manier op je plaats te zetten. Vanmorgen ben je ook begonnen,

alles wordt oke. En eindigt het zo?

[verdachte] : Natuurlijk heeft het geen zin, omdat je nu een kleine pijphoer bent, niet de aardige [slachtoffer 5] .

Toen ik je belde, om kwart over negen, stond je op 4 appels. Wat interessant, hoor. Vanaf die tijd tot sluitingstijd is er nog één appel bijgekomen. Per uur... per uur in het basistempo zijn er twee ..(onverstaanbaar).. Kreeg je d'r één of twee om de drie uur? Je formule is niet juist. Je moet met kuthoeren op die manier bezig zijn. Je mag niet slechter worden, [slachtoffer 5] . Omdat alles gegeven is. (…)

[verdachte] : Jij bent een kleine vieze, vuile oplichtster. (…) je niveau is 1000. We hebben die lager gezet, op 700. Die moet je makkelijk halen, ben je het vergeten? En die haal je niet. (…)

[verdachte] : Je schrijft mij de hele dag geen sms-en, kuthoer die je bent. Ik heb ook gezegd dat je mij vandaag sms-en moest schrijven. (…)

[verdachte] : Denk even na over je dagen. Elke dag van je is slecht. Elke dag sluit je slecht af. Dat is geen normale gang van zaken, schat.. Dit is niet normaal. En ik heb nog gezegd dat jij die persoon moet inwerken. Ga je die persoon deze dingen bijbrengen? Ik wil dit ook niet van je vragen. (…)

[slachtoffer 5] : Accepteer wat er is.

[verdachte] : (buiten zichzelf schreeuwend) Hoezo moet ik accepteren wat er is, kuthoer die je bent? Ik ben geen zwervende homo. (…)

23. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven23:

Tijdstip: 11-11-14 23:44:13

Inhoud: 008 NN vrouw [slachtoffer 5] (SH) wgd 002 NNman [verdachte] (SH).

[verdachte] vraagt [naam 4] op [slachtoffer 5] te letten, omdat [slachtoffer 5] op het pad des verderfs is terechtgekomen. (…) Hij vraagt [naam 4] op [slachtoffer 5] te letten, met haar te praten. (…) [naam 4] zegt toe het te doen.

24. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven24:

Tijdstip: 07-12-14 00:41:48

Inhoud: 001 NNvrouw [slachtoffer 3] (sh) wgd 002 NNman [verdachte] (sh)

[slachtoffer 5] : [verdachte] , mogen we morgen boven blijven?

[verdachte] : Nee toch, je komt weer met dit gedoe van Alcatraz!? Nou, wat is er dan morgen?

[slachtoffer 5] : Laat ons een dag slapen.

[verdachte] : [slachtoffer 5] , afgelopen week hebben jullie een hele week laten schieten!

25. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven25:

Tijdstip: 07-12-14 14:46:18

Inhoud: 008 NNvrouw [slachtoffer 5] (sh) bun 011 NNvrouw [naam 4] (sh) (…)

[slachtoffer 5] : Oke, maar laat [verdachte] niet iets in zijn hoofd krijgen als dat niet hoeft.

[naam 4] : Waarom? Hebben jullie een ruzie gehad?

[slachtoffer 5] : Ja, gisteravond heb ik hem gebeld om te vragen of we boven mochten blijven. Ik kreeg van hem te horen dat ik weer zo'n vuile teringhoer ben. Wat denk ik van mijzelf dat ik bla-bla-bla, je weet wel, het gebruikelijke. Maar van tevoren belt hij ons, o, wat houd ik van jullie, zoals niemand op de hele wereld, hoor je. Het was een groot nummer, [naam 4] . Ik zeg dan blijven we morgen boven.

[naam 4] : Hij heeft het niet toegelaten, he?

[slachtoffer 5] : Nee, hoor. Nou.

[naam 4] : Te gek om los te lopen.

[slachtoffer 5] : Oke, zeg ik. We gaan naar beneden, ik wou niet zeggen, hou op man, we gaan naar boven.

[naam 4] : Te gek om los te lopen. Hij laat het niet toe dat jullie boven blijven. (…)

[slachtoffer 5] : Maar [naam 4] , je hebt niets tegen hem gezegd, of heb je hem ontmoet om het geld aan hem te geven? We hebben elkaar maar een ogenblik gezien, dat was het dan.

[slachtoffer 5] : Ja, [naam 4] , dat is heel sterk, hij is nu voor het geld een grote roofdier.

[naam 4] : Hij heeft ook van mij de 1000 afgepakt.

[slachtoffer 5] : O jetje! Wat de fuck is nu met hem aan de hand?

[naam 4] : Stel je voor, hij heeft mij de 1000 afgepakt. Brutaal.

[slachtoffer 5] : Brutaal. Eerst belt hij ons, dat hij zo veel van ons houdt en dat hij het meest over de hele wereld van ons houdt, en daarna, pijphoer die je bent, waarom moet je mijn gevoel op dit moment bederven.

[naam 4] : Ja, hoor.

26. een geschrift, te weten de uitwerking van een smsbericht, inhoudende, zakelijk weergegeven26:

Gesprekgegevens: GBO63/9894 (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [slachtoffer 5] )

Tijdstip: 11-12-14 00:08:22 Uit

Met nummer: [telefoonnummer 2] (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [verdachte] Sr.)

Inhoud: Ik heb met 7 gesloten

27. een geschrift, te weten de uitwerking van een smsbericht, inhoudende, zakelijk weergegeven27:

Gesprekgegevens: GBO63/9894 (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [slachtoffer 5] )

Tijdstip: 12-12-14 19:10:45 In

Met nummer: [telefoonnummer 2] (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [verdachte] Sr.)

Inhoud: Schrijf mij omdat het is al lang geleden dat je hebt geschreven!

28. een geschrift, te weten de uitwerking van een smsbericht, inhoudende, zakelijk weergegeven28:

Gesprekgegevens: GBO63/9894 (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [slachtoffer 5] )

Tijdstip: 12-12-14 19:11:35 Uit

Met nummer: [telefoonnummer 2] (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [verdachte] Sr.)

Inhoud: Ik heb 3 appels gegeten.

29. een geschrift, te weten de uitwerking van een smsbericht, inhoudende, zakelijk weergegeven29:

Gesprekgegevens: GBO63/9894 (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [slachtoffer 5] )

Tijdstip: 12-12-14 21:17:43 Uit

Met nummer: [telefoonnummer 2] (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [verdachte] Sr.)

Inhoud: Ik heb 4 appels opgegeten

30. een geschrift, te weten de uitwerking van een smsbericht, inhoudende, zakelijk weergegeven30:

Gesprekgegevens: GBO63/9894 (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [slachtoffer 5] )

Tijdstip: 12-12-14 21:20:01 Uit

Met nummer: [telefoonnummer 2] (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [verdachte] Sr.)

Inhoud: Je bent goed aan het verzamelen, zoals altijd! Je stelt mij gerust! Ik aanbid je, diamant van mij.

31. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven31:

Tijdstip: 13-12-14 00:12:48

Inhoud: 008 NN vrouw [slachtoffer 5] (SH) bun 002 NN man [verdachte] (SH).

[slachtoffer 5] vertelt dat ze al hebben gesloten en het eindigde op 6. [verdachte] zegt dat ze er goed op moeten letten. [slachtoffer 5] zegt dat te weten. [verdachte] zegt dat zij morgen aan de verwachtingen moet voldoen.

32. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven32:

Tijdstip: 13-12-14 22:09:23

Inhoud: 008 NN vrouw [slachtoffer 5] (SH/NG) bun 002 NN man [verdachte] (SH/NG).

[slachtoffer 5] zegt dat zij 4 heeft. [verdachte] vraagt zich af of het eindresultaat goed wordt, en hij vindt van wel. [slachtoffer 5] zegt ook dat het goed zal worden. [verdachte] vraagt [slachtoffer 5] of [slachtoffer 3] ook in de buurt is en zegt gelijk tegen [slachtoffer 5] dat zij [slachtoffer 3] altijd 100 voorop moet zijn. [slachtoffer 5] wordt boos en zegt dat zij dat wel weet.

33. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven33:

Tijdstip : 14-12-14 15:53:44 (…)

Inhoud: 008 NN vrouw [slachtoffer 5] (SH) wgd 002 NN man [verdachte] (SH). (…)

[verdachte] schreeuwt tegen [slachtoffer 5] , (…)

[verdachte] zegt dat [slachtoffer 5] niet kan waarderen dat hij al zijn liefde haar geeft. (…)

[verdachte] vraagt schreeuwend waarom [slachtoffer 5] dit niet wil zien en dat zip geen plussen, maar minussen brengt.

(…) [verdachte] vraagt schreeuwend waarom [slachtoffer 5] het niet kan brengen als [slachtoffer 3] het wel kan. [slachtoffer 5] vertelt dat zij haar best doet om elk uur een of twee te hebben. [verdachte] zegt dat [slachtoffer 5] hieraan moet denken. [slachtoffer 5] zegt dat zij niet hieraan zal denken, maar zij zal dit halen. (…)

34. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven34:

Tijdstip: 16-02-15 11:03:59

Inhoud: 008 [slachtoffer 5] (sh, ng) wgd 002 NNman [verdachte] (sh)

[verdachte] : Oké. Mijn lieve [slachtoffer 5] , luister eens schat. (…) Produceer vandaag de vliegtickets, schat. Koop die voor zondag

[slachtoffer 5] : Voor zondag?

[verdachte] : Of voor maandag, maandag gaat er een vlucht.

[slachtoffer 5] : Voor maandag?

[verdachte] : Ja. De hoeveelste hebben we maandag, wacht even, ik kijk het even na. Voor maandag, ja. Voor de 23e. Laat de dag vandaag daarover gaan dat jullie de huur hebben en de dinges, schat.

[slachtoffer 5] : De vliegtickets.

[verdachte] : Ja, oké? Laat ik je hartje opvreten. (…)

Vervolgens sociaal gesprek daarover hoe zeer [verdachte] van haar houdt.

Op de achtergrond begroet [bijnaam slachtoffer 3] [verdachte] . [verdachte] flirt ook met haar.

[verdachte] : Luister eens, schat. Vanaf vandaag.... de dag van vandaag gaat als volgt: laat jullie de huur en de vliegtickets produceren. Koop die voor maandag. Komt vandaag nog voor elkaar? En morgen kopen jullie zeg, betalen jullie de huur, oké?

35. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven35:

Tijdstip: 17-02-15 19:28:19

Inhoud: 008 [slachtoffer 5] (SH) wgd 002 NN man [verdachte] (SH).

[verdachte] vraagt [slachtoffer 5] hoe het met haar is, zij schrijft hem niet. [slachtoffer 5] vertelt dat zij er 3 heeft. [verdachte] zegt, oké, maar schijf mij. [slachtoffer 5] belooft het te doen.

36. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven36:

Tijdstip: 17-02-15 21:00:58

Inhoud: 008 [slachtoffer 5] (SH) bun 002 [verdachte] (NG).

[slachtoffer 5] wordt door [verdachte] " [slachtoffer 5] " genoemd. [slachtoffer 5] zegt dat ze zag dat [verdachte] haar had gezocht. Ze belt nu terug. [verdachte] zegt dat ze moet opletten. Want vanaf 7 uur is het wat zwakjes geweest. [slachtoffer 5] belooft dat ze haar best gaat doen. [verdachte] vraagt of we dan bij 4 appels zijn. Dat

klopt, zegt [slachtoffer 5] .

37. een geschrift, te weten de uitwerking van een smsbericht, inhoudende, zakelijk weergegeven37:

Gesprekgegevens: GBO63/9894 (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [slachtoffer 5] )

Tijdstip: 17-12-14 21:26:33 Uit

Met nummer: [telefoonnummer 2] (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [verdachte] Sr.)

Ik heb 4 appels gegeten.

38. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven38:

Tijdstip: 19-02-15 23:58:37

Inhoud: 008 [slachtoffer 5] (SH) bun 002 NN man [verdachte] (SH).

[slachtoffer 5] geeft aan [verdachte] door dat zij alleen maar 550 heeft kunnen halen. Zij heeft een of ander huiduitslag, haar onderlijf zit vol met blaren. [verdachte] zegt, maandag ga ik met je mee naar een dokter, hou deze drie dagen nog vol.

39. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven39:

Tijdstip: 20-02-15 11:15:20

Inhoud: 008 [slachtoffer 5] (SH) wgd 002 NN man [verdachte] (SH).

[verdachte] scheldt [slachtoffer 5] uit voor pijphoer. Zij en [bijnaam slachtoffer 3] hebben altijd wat, ze menstrueren om de 2 weken.

40. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven40:

Tijdstip: 20-02-15 17:34:38

Inhoud: 008 [slachtoffer 5] (SH) bun 002 NN man [verdachte] (SH).

[slachtoffer 5] geeft door dat ze bij 2 zijn. (…) [verdachte] zegt niet in goede stemming te zijn omdat de dag niet

zo begonnen is, het is al kwart voor 6 en zij heeft nog niet eens haar raamgeld, en dat is een shock voor hem.

41. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven41:

Tijdstip: 22-02-15 01:25:16

Inhoud: 001 [slachtoffer 3] (sh) wgd 002NN man [verdachte] (sh)

[verdachte] vraagt [bijnaam slachtoffer 3] of zij ( [slachtoffer 5] ) het over zijn verjaardag heeft gehad, dat was eergisteren.

(…)

[verdachte] : Wat zou haar hebben aangezet om weg te lopen? De angst, he? Zij wist wel dat zij thuis alles heeft. (…)

[bijnaam slachtoffer 3] : Ik weet het niet. Ik weet het niet, misschien zat een angst in haar… Denk je aan een angst voor jou die in haar naar boven is gekomen dat jij haar eventueel zou mishandelen?

[verdachte] : Een angst kon in haar naar boven komen, omdat ik haar een keer al heb afgeranseld vanwege de ellendige [naam 15] . (…)

42. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven42:

Tijdstip: 22-02-15 11:26:07 (…)

Inhoud: 001 [slachtoffer 3] (sh) bun 051 NN vrouw [naam 16] (SH) (…)

[naam 16] : Ik kan nu echt niet meer meedenken met de hersenen van [slachtoffer 5] , wat er met haar aan de hand zou zijn.

[bijnaam slachtoffer 3] : Ik ook niet.

[naam 16] : Want als zij vanwege de angst was weggegaan, had ze al lang geleden weg kunnen gaan. Kan je je het nog herinneren toen hij haar heeft geslagen?

[bijnaam slachtoffer 3] : Ja.

[naam 16] : En hij heeft vaker al geschreeuwd.

[bijnaam slachtoffer 3] : Ja, dat weet ik ook, ik was daar ook onderste boven van, toen [verdachte] stond te schreeuwen. (…)

[slachtoffer 3]

43. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 15] en [verbalisant 16] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 2 juni 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1506020855.V01, inhoudende de 1e verklaring van [slachtoffer 3] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende43:

V: Wat waren jouw overwegingen om het wel of niet te doen?

A: Mijn moeder was aan het werk maar dat ging heel moeizaam. Mijn broertje werd uit huis gezet. (…) Er waren problemen met het inkomen mijn moeder had heel vaak geen werk. (…)

V: Hoeveel dagen per week werk je?

A: 6 dagen.

V: Hoeveel uur per dag werk je?

A: lk werk ongeveer 10 a 11 uur per dag. Van 12 tot ongeveer 22.00 uur. (…)

44. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 9] , in de wettelijke vorm opgemaakt en op 10 november 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1511101025.V01, inhoudende het 1e verhoor van [slachtoffer 3] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende44:

V: Tegen wie wil je aangifte doen?

A: Tegen [verdachte] , [verdachte] . (…)

V: Hoe was de financiële situatie van [naam 17] en jou?

A: Slechter kon het niet. (…)

V: Wie had die vliegtickets voor jou gekocht?

A: [verdachte] , zijn geboortedatum is [geboortedag] 1963. Hij wordt ook [verdachte] genoemd.

O: Dus als we het goed begrijpen werd in mei 2013 door [naam 3] en [naam 18] tegen jou verteld dat je in het buitenland meer geld kon verdienen in de prostitutie en toen heeft [verdachte] een vliegticket

voor jou gekocht. (…)

A: Op 15 of 16 mei 2013 ben ik met [naam 3] naar Nederland gereisd. Op het vliegveld in Hongarije werden wij opgewacht door [slachtoffer 2] . [verdachte] was ook op het vliegveld(…). (…)

A: Voordat we naar Nederland zijn gereisd zei [naam 3] dat hij een overeenkomst met [verdachte] had. Deze overeenkomst hield in dat de helft van mijn verdiensten naar [naam 3] ging en de andere helft naar [verdachte] .

V: Dus jij zou er niets aan overhouden?

A: Nee, er is mij verteld dat ik allerlei leuke dingen zou krijgen en kunnen doen. (…)

A: ik wist alleen dat ik naar Nederland ging om te werken in de prostitutie. (…) Naar welke stad in zou gaan, werd voor mij pas duidelijk toen ik al in Nederland was. Dat was Den Haag. (…)

45. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 9] , in de wettelijke vorm opgemaakt en op 12 november 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1511121005.V02, inhoudende het 2e verhoor van [slachtoffer 3] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende45:

V: Waarom ben je uiteindelijk wel naar het buitenland gegaan om te gaan werken in de prostitutie?

A: Eerst ging ik zodat wij het geld aan die man terug kon betalen. (…)

V: Wie bedoel je met die man?

A: [verdachte] . (…) Ik was bang gemaakt door [naam 3] , hij zei dat we in de problemen zouden komen als we de tickets niet terug zouden betalen aan die man, aan [verdachte] . (…)

A: Toen ik in Nederland ging werken zou de verdeling van mijn verdiensten 50/50 zijn, 50% voor [naam 3] en 50% voor [verdachte] . lk wist toen nog niet wie [verdachte] was, ik wist alleen dat het degene was die de reis geregeld had. (…)

A: Op een nacht is [verdachte] bij [naam 3] gekomen. [verdachte] wilde met mij praten. [verdachte] beschreef hoe fijn hij met vrouwen omging. Hij kwam heel elegant over op mij. Aan het einde van het gesprek zei [verdachte] dat hij graag zou willen dat ik in zijn omgeving terecht zou komen. lk wilde wegvluchten bij [naam 3] , want ik wilde niet in de prostitutie werken. lk had dus geen keuze, ik ging dus met [verdachte] mee. lk voelde dat ik geen andere keuze had, ik wilde niet werken als prostituee. [verdachte] was aardig en elegant, ik voelde vertrouwen in hem. lk heb eerlijk tegen [verdachte] gezegd dat ik drugs gebruikte. Toen ik met [verdachte] wegging heb ik samen met [verdachte] en zijn vrienden drugs gebruikt. Die drugs lag in de auto van [verdachte] .

A: De eerste reis was ook door [verdachte] geregeld, dus het was duidelijk dat ik weer naar Nederland moest gaan. lk wilde dit helemaal niet, maar als je gedachten niet kunt zeggen, dan gebeuren er dingen die je niet wilt. (…) ik durfde niet te zeggen dat ik niet naar Nederland wilde. lk zag hoe [verdachte] zich gedroeg tegen zijn eigen gezin en ik dacht als hij dat bij zijn eigen gezin doet, zal hij dat ook vast bij mij doen.

V: Had je het gevoel dat je op dat moment weg kon?

A: Nee, dat gevoel had ik niet. lk wilde wel weggaan, maar ik kende Nederland helemaal niet, ik wist eigenlijk niet waar ik was en waar ik naartoe kon gaan.

V: En in Hongarije? Kon je toen weg?

A: [naam 3] had daarvoor al gezorgd dat ik geen goede contacten had met mijn familie en vrienden, lk kon dus nergens naartoe.

V: Welke consequenties waren er als je niet naar Nederland was gegaan?

A: lk weet zeker dat die er waren als ik niet was gegaan, maar ik ben wel gegaan. [verdachte] had genoeg angst gezaaid bij mij, door zijn eigen vrouw te mishandelen in mijn bijzijn.

V: Op het moment dat je bij [verdachte] en zijn gezin verbleef gebruikte je toen nog drugs?

A: Ja.

V: Hoe kwam je aan die drugs?

A: [verdachte] bracht mij die drugs. Die haalde [verdachte] uit Slowakije. (…)

A: lk kreeg toen te horen dat [naam 3] geen geld van [verdachte] had gekregen. (…)

V: Begrijpen we het goed dat [verdachte] dreigde met teruggaan naar [naam 3] als je niet genoeg geld verdiende?

A: Ja, [verdachte] wist wat [naam 3] met mij deed en daar maakte hij misbruik van.

46. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 9] , in de wettelijke vorm opgemaakt en op 17 november 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1511170940.V03, inhoudende het 3e verhoor van [slachtoffer 3] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende46:

V: Waar ben je toen gaan wonen in Nederland?

A: Boven de cabines in een appartement. Dat was op nummer [adres 2] (…)

A: [verdachte] vertelde mij dat [slachtoffer 2] op mijn geld zou letten, zodat het niet gestolen kon worden. [verdachte] zei dat [slachtoffer 2] al lang in het vak zat en veel ervaring had.

V: Wat vond jij daarvan?

A: Belachelijk, ik heb ervoor gewerkt. Het was mijn geld en als het gestolen zo worden zou dat mijn probleem zijn.

V: Wat heb je hierover gezegd tegen [verdachte] ?

A: Niets, ik wilde geen problemen veroorzaken voor mezelf.

V: Hoe zag jouw dagindeling er uit in Nederland?

A: Als ik opstond ging ik gelijk naar beneden om te gaan werken.

V: Hoe laat was dat?

A: lk werkte vanaf half tien in de ochtend tot sluitingstijd om middernacht. Soms had ik niet eens tijd om te gaan plassen. (…)

A: Het was zo dat we één vrije dag hadden per twee weken. Voordat ik wegging zei [verdachte] dat hij heel goed voor de meisjes was en dat we na drie weken werken in Nederland, twee weken naar Hongarije gingen om uit te rusten. lk ben toen twee maanden in Nederland geweest en daarna maar één week in Hongarije.

V: Wie bepaalde jouw werkdagen?

A: Dat bepaalde [verdachte] , als wij een vrije dag hadden was dat meestal op een dinsdag. (…) ik kwam erachter dat dinsdag de slechtste dag was. Dan zou ik het minste kunnen verdienen. Een slechte dag is natuurlijk relatief. lk zou 400 Euro kunnen verdienen, maar 400 Euro was niet genoeg voor [verdachte] . lk heb hier door de telefoon met [verdachte] over gesproken, ik begreep niet dat 400 Euro niet voldoende was. (…)

Ik moest altijd een stijgende lijn hebben, dat betekende dat ik boven de 500 Euro moest verdienen en niet daaronder. Als ik 20 of 30 Euro minder verdiende spraken we er een uur lang over. [verdachte] vroeg dan wat het probleem was en vroeg waarom ik geen 500 Euro kon verdienen, lk moest non-stop werken, ik was heel erg moe. Dat was het probleem. [verdachte] had uitgerekend hoe laat ik de cabine had, hoe laat ik het geld verdiend moest hebben. In theorie werkte dat goed, maar ik stond in dat raam om geld te verdienen.

V: Wat berekende [verdachte] dan?

A: Hij berekende dat ik tot 14.00 uur de prijs van de cabine moest verdienen. En van 14.00 uur tot 18.00 uur moest ik 200 Euro verdienen, dan tot 22.00 uur nog een keer 200 Euro en dan tot sluitingstijd nog een keer 100 Euro. Als ik wilde eten of iets nodig had moest ik dat van het geld betalen wat ik verdiend had. [verdachte] stelde vele vragen aan mij als ik ergens geld voor nodig had. lk moest precies vertellen hoeveel ik waar voor nodig had. (…)

V: En [naam 4] ?

A: Dat is zelfs voor mij niet helemaal duidelijk, maar zij moest ook geld geven aan [verdachte] . [naam 4] gaf ons geld aan [verdachte] .

V: Hoe kwam [naam 4] aan dat geld?

A: Dat moesten wij aan haar geven. Het kwam ook voor dat [verdachte] in Nederland was en dat we 's avonds in een Turks restaurant gingen eten. lk zat dan dicht bij [verdachte] en dan zei [verdachte] tegen mij dat ik mijn geld heel discreet aan hem moest geven. [naam 4] ?

A: Dat is zelfs voor mij niet helemaal duidelijk, maar zij moest ook geld geven aan [verdachte] . [naam 4] gaf ons geld aan [verdachte] .

V: Hoe kwam [naam 4] aan dat geld?

A: Dat moesten wij aan haar geven. Het kwam ook voor dat [verdachte] in Nederland was en dat we 's avonds in een Turks restaurant gingen eten. lk zat dan dicht bij [verdachte] en dan zei [verdachte] tegen mij dat ik mijn geld heel discreet aan hem moest geven. (…)

A: [naam 8] , zij werkte voor [medeverdachte] .

V: Weet jij haar volledige naam?

A: [slachtoffer 7]. (…)

V: In welke plaatsen heb je in Nederland gewerkt?

A: (…) Voor [verdachte] heb ik alleen in Den Haag gewerkt. (…)

A: Ik werkte normaal 13 dagen van de 14 dagen. (…)

V: Wanneer heb je voor het laatst in Den Haag gewerkt?

A: Dat was op 23 mei 2015.

O: Dus als we het goed begrijpen heb je tussen 15 mei 2013 en 23 mei 2015 in Den Haag als prostituee gewerkt voor [verdachte] .

A: Ja, dat klopt.

47. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 9] , in de wettelijke vorm opgemaakt en op 24 november 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1511241015.V04, inhoudende het 4e verhoor van [slachtoffer 3] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende47:

A: (…) Toen ik later een telefoontoestel van [verdachte] kreeg, moest ik een SMS sturen naar [verdachte] met getallen van de hoeveelheid geld dat ik tot op dat moment had verdiend. (…)

V: Wanneer is het "appel-systeem" begonnen?

A: ik denk aan het begin van 2014. (…)

V: Wat gebeurde er als je niet genoeg geld verdiende?

A: Dan waren er hele lange telefoongesprekken die meer dan een uur duurde. [verdachte] belde mij dan. Hij vroeg dan aan [naam 4] , aan [slachtoffer 2] en aan mij wat er aan de hand was. Als ik niet genoeg geld verdiende noemde hij mij een andere persoon, een schizofreen. Hij zei ook nog dat als ik niet mee wou met hem dat hij me dan zou terugbrengen naar [naam 3] . (…) [verdachte] probeerde mij altijd in de richting te duwen om meer geld te verdienen (…)

0: Dus uiteindelijk ging het geld toch naar [verdachte] .

A: Ja, dat klopt. (…)

A: Omdat ik zoveel pijn had gebruikte ik een tijdje wel een condoom, maar ik kon niet genoeg verdienen. (…)

A: Het was in oktober of november 2013, [verdachte] was in Nederland met [naam 19] . Tegen half negen 's avonds had ik weinig geld verdiend. lk had 150 Euro doorgegeven, maar ik had maar 100 Euro verdiend. Dat bedrag was na de huur van de cabine. [verdachte] wilde met mij spreken, we spraken af in een park met een speeltuin. lk ging er samen met [slachtoffer 2] naartoe. [verdachte] vroeg mij waarom ik zo weinig geld had verdiend, lk zei dat er geen mannen in de straat zijn. Daarop zei [verdachte] dat één man genoeg is. [verdachte] trok mij aan mijn haren. lk was bang en ik huilde. [verdachte] zei dat ik niet moest huilen, maar moest lachen en toen heeft hij een eekhoorntje, een [bijnaam slachtoffer 3] in mij ontdekt. lk had het cabine geld nog niet betaald, dus ik kon 150 Euro meenemen naar [verdachte] voor het geval hij er om zou vragen. [naam 4] was er toen niet meer de hele tijd. [naam 4] kwam regelmatig om het geld op te halen. Als [verdachte] hier was dan was [naam 4] hier niet nodig, [verdachte] kwam hier naartoe om het geld op te halen. (…)

V: Wat is er met jouw verdiende geld gebeurd?

A: Dat is allemaal in de zakken van [verdachte] gegaan, om de twee of drie dagen moesten we [medeverdachte] ontmoeten om het geld aan hem te geven. [verdachte] kwam om de twee weken naar Nederland. (…)

V: Hoe lang is jouw geld afgenomen?

A: Van het begin, ongeveer twee jaar lang. (…)

V: Je vertelde dat je de telefoon op moest nemen als [verdachte] belde en zijn SMS-en moest beantwoorden.

V: Hoe vaak kwam dit voor op een dag?

A: Dat ging vanaf hoeveel klanten ik had. Dat waren ongeveer 20 of 30 SMS-en per dag, ik moest daarop antwoorden anders dacht hij dat ik een klant had. Als ik zijn SMS niet beantwoordde dan belde hij mij op.

V: Waar gingen deze gesprekken over?

A: Als ik tegen hem klaagde dat ik moe was, dan zei hij dat ik een vieze hoer was omdat alleen vieze hoeren moe worden van seks. Vieze hoeren genieten van seks en daarom worden ze moe. Dat waren lange gesprekken.

V: Wat voor afspraken zijn gemaakt over het telefoongebruik?

A: In het begin liet mijn telefoon bij [naam 4] als ik klanten had. [naam 4] beantwoordde dan de telefoon. Later had ik zelf een telefoon en toen begonnen de problemen. Ik herinner me een keer dat ik met een klant bezig was en ondertussen een SMS naar hem schreef.

V: Waarom deed je dat?

A: Omdat ik dan niet 2 of 3 minuten later een SMS naar hem stuurde.

V: Maar waarom deed je dat?

A: Omdat ik op tijd de bedragen moest verdienen en door moest geven. Als ik dat niet deed volgde er weer van die lange telefoongesprekken. Dan werd ik weer uitgescholden en moest ik zeggen waarom het was. (…)

A: [verdachte] en [slachtoffer 2] zijn een keer opgepakt door de politie toen ze met de auto naar Nederland kwamen. Hierna is er afgesproken met we in codetaal moesten praten met elkaar. (…)

V: Wiens idee was dat?

A: Van [verdachte] . Hij vertelde mij hoe we dat gingen doen. Bijvoorbeeld hoeveel appels ik gegeten had. Later kwamen er nieuwe codewoorden bij, zoals "Hapje" dat betekende 200 Euro en "avondeten" dat betekende 400 Euro. (…)

V: Wat betekent een "appel"?

A: 1 appel is 100 Euro.

V: En een "grote appel"?

A: Dat is 1000 Euro.

V: Wat betekent een "meter"?

A: Dat betekent ook 100 Euro.

V: Wat betekent "Goedemorgen, de zon schijnt"?

A: Dan begin ik met werken.

V: Wat betekent "Ik hou van jou"?

A: Dan had ik de huur van de cabine verdiend.

V: Wat betekent "het avondeten is op"?

A: Dat ik 400 Euro verdiend had

V: Wat wordt bedoeld met "mussen"?

A: De klanten.

48. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 9] , in de wettelijke vorm opgemaakt en op 26 november 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1511260930.V05, inhoudende het 5e verhoor van [slachtoffer 3] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende48:

V: Hoe kwam jouw verdiende geld vanuit Nederland naar Hongarije?

A: [verdachte] kwam voor het geld naar Nederland en soms kwam [naam 4] . In een later stadium stuurde [verdachte] steeds andere personen om het geld op te halen. Toen ik alleen werkte bracht ik het geld zelf naar huis. (…)

A: [verdachte] speelde de rol van een lieve vaderfiguur. Hij was zo goed in zijn rol dat hij een Oscar zou moeten verdienen. Hij speelde zijn rol zo goed, dat de meisjes hem geloofden.

V: En jij, geloofde jij hem?

A: Ja, hij heeft het zo vaak gezegd dat ik hem geloofde. (…)

V: Heeft [verdachte] ook ooit seksuele toenadering tot jou gezocht?

A: Nee, dat heeft hij nooit gedaan.

V: Hoe vaak is [naam 14] in totaal naar Nederland gekomen om geld op te halen?

A: lk denk 4 à 5 keer. lk weet het niet zeker, maar dat denk ik. (…) [naam 14] kreeg een bepaald bedrag voor het ophalen van het geld. (…) Ongeveer 1000 Euro per keer. (…)

A: Toen in mijn menstruatie had moest ik ook werken. Alleen de eerste dag van mijn menstruatie had ik een vrije dag. (…)

V: De eerst dag mocht je dan vrij zijn, van wie mocht je dan vrij zijn?

A: Van [verdachte] .

V: Wat voor afspraken zijn daar over gemaakt?

A: Zolang het pijn deed bleef ik boven. De volgende dag kreeg ik dan een telefoontje van [verdachte] en dan zei hij dat het vast geen pijn meer deed. Dan moest ik weer gaan werken.

V: Hoe vond je dat om te werken tijdens jouw menstruatie?

A: Tsja...pijnlijk. lk had lichamelijke pijn.

V: Wat gebruikte je dan tijdens jouw werk?

A: Een hele zachte tampon, een soort sponsje. Dat is er speciaal voor gemaakt. (…)

A: Bij het eerste huis vertelde [verdachte] dat het een cadeau was voor mijn verjaardag, lk heb dat cadeau zelf honderd keer betaald. Dat huis stond op naam van de zoon van [verdachte] , [medeverdachte] . Volgens mij is er fraude gepleegd, omdat er in het koopcontract staat dat ik het huis heb betaald. Ze hebben dat huis later overgeschreven op mijn naam, dat kostte 500.000 Forint. lk heb niet aan [medeverdachte] betaald, maar aan [verdachte] en wel veel meer dan dat bedrag. Van het geld wat ik voor hen verdiend heb zouden ze een kasteel kunnen kopen. lk heb over deze dingen vaak met [naam 4] gesproken. Toen jullie in Hongarije waren heb ik telefoongesprekken gehoord tussen [naam 4] en mij, in deze gesprekken zei ik dat [verdachte] om de twee weken een huis voor mij zou kunnen kopen van mijn verdiende geld.

V: En de tweede woning?

A: Het tweede huis moest betaald worden aan de verkopers. (…)

0: Dus als we het goed begrijpen moest jij jouw verdiende geld afgeven aan [verdachte] en kocht hij met jouw geld huizen in Hongarije, die hij op jouw naam heeft laten zetten. Vervolgens gaan er andere mensen in één van jouw huizen wonen en betalen die mensen de huur aan [verdachte] en hiervan heb jij nooit een cent ontvangen.

V: Klopt dat?

A: Ja, daar heb ik niets van gekregen.

0: [verdachte] heeft dus huizen gekocht van jouw geld en jij kon er zelf niet in wonen. (…)

49. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 9] , in de wettelijke vorm opgemaakt en op 3 december 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1512031025.V07, inhoudende het 7e verhoor van [slachtoffer 3] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende49:

A: Eerst was de afspraak 500 Euro per dag en nadat [slachtoffer 5] terug was gekomen werd het 600 Euro per dag. (…)

O: Je hebt al verteld dat [verdachte] aan jouw haren heeft getrokken in een park.

V: Heeft hij jou verder fysiek ooit iets aangedaan?

A: Ik heb een keertje een stomp gehad op mijn borstkas, omdat ik erg vermagerd was en hij zei: "kijk eens hoe je eruit ziet". (…)

50. het proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel d.d. 2 februari 2016, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 3] , zakelijk weergegeven50:

V: Wat kun je vertellen over de aanwezigheid van [medeverdachte] in Nederland?

A: Hij kwam daar zijn geld ophalen. (…) Mijn geld bracht hij in elk geval naar [verdachte] sr. Dat laatste wist ik omdat sr. mij belde met de mededeling dat [medeverdachte] er aan kwam om dat geld op te halen. (…)

51. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 9] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 27 oktober 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1510271630.V01, inhoudende de verklaring van [naam 20] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende51:

V: Aan wie is [slachtoffer 3] verkocht toen ze achttien was?

A: Aan de groep van [verdachte] in [geboorteplaats] . Dit heeft [slachtoffer 3] tegen mij verteld. (…)

[naam 21] en de andere (…) zeiden dat [slachtoffer 3] terug naar huis moest komen en een verklaring af moest leggen dat de vader van [naam 21] niet gedaan had. (…)

0: Aan getuige wordt fotonummer 6 getoond.

A: Dat is [slachtoffer 3] . Haar echte naam is [slachtoffer 3] . (…)

52. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 10] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 9 mei 2014 gesloten proces-verbaal van bevindingen, nummer PL1500-2014091549-2, inhoudende een intake-verklaring van [slachtoffer 7] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende52:

Op vrijdag 9 mei 2014 te 11:40 uur, hoorden wij in het bureau van politie aan de Jan Hendrikstraat 85 te Den Haag de persoon die opgaf te zijn:

[slachtoffer 7] geboren [geboortedag] 1988 te [geboorteplaats] (Hongarije) (…)

Na onze uitleg verklaarde [slachtoffer 7] dat zij wel wilde verklaren wat haar was overkomen. Zij verklaarde daar naar gevraagd kort samengevat het volgende:

- Ik woonde en werkte samen met [slachtoffer 3] , haar werknaam is [slachtoffer 3]

- Zowel [slachtoffer 3] als ik moesten ons geld afstaan aan de familie [familienaam verdachten] (…)

- [slachtoffer 3] , [slachtoffer 2] (fon) en [slachtoffer 5] werken ook voor de familie [familienaam verdachten] (…)

53. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 11] en [verbalisant 12] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 8 juni 2014 gesloten proces-verbaal nummer PL1500-201091549-4, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 7] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende53:

V: Met wie woonde je op de [adres 2] ?

A: Met (…) [slachtoffer 3] , (…)

54. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 9] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 21 september 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1509211100.V01, inhoudende het 1e verhoor van aangeefster [slachtoffer 7] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende54:

V: Met wie had [verdachte] seks gehad?

A(…) zeker met [slachtoffer 3] . Die personen behandelen [verdachte] als een god.

V: Hoe weet jij zeker dat [verdachte] zeker heeft gehad met [slachtoffer 3] ?

A: Zij is zeer gesteld op [verdachte] en [verdachte] op haar. Als [slachtoffer 3] niet genoeg verdiend schold hij niet zo erg tegen haar, dan tegen de andere meisjes. (…)

V: Hoe waardeerde [medeverdachte] zijn beltegoed op in Hongarije?

A: Met een opwaardeercode, dat moesten we dan per SMS doorgeven aan hem.

V: Wie zijn "we"?

A: [slachtoffer 3] , [slachtoffer 2] of ikzelf. Als we dat niet deden, dan brak de hel uit. Hij dacht dan dat we niet voldoende geld hadden verdiend of dat we een vriendje hadden. Hij zei ook al ben ik niet bij jullie, jullie moet in contact blijven met mij. (…)

V: Hoe wist jij dat je jouw verdiende geld dan aan [naam 4] moest geven?

A: Dat zeiden [verdachte] en [medeverdachte] dan tegen ons. [naam 4] kwam dan het geld van [slachtoffer 3] , [slachtoffer 2] en mij ophalen.

V: Waarom moest je het aan " [naam 4] " meegeven?

A: [naam 4] had daar een opdracht voor gekregen van [verdachte] en [medeverdachte] . Zij vertrouwde [naam 4] het meest, daarom moet [naam 4] het gaan halen. (…)

55. het proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel d.d. 2 februari 2016, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 3] , zakelijk weergegeven55:

U zegt dat mevr. [slachtoffer 7] zegt dat ik [verdachte] sr. als een God behandelde en vraagt mij om mijn reactie. Ja, dat klopt. Tot het moment dat hij mij bedreigde en zei dat hij mijn moeder in vier delen zou opsnijden en die vier delen in de hoeken van de kamer zou ophangen. Tot die tijd behandelde ik hem als een God omdat ik geloofde dat hij van mij hield. Ik dacht dat hij mij zou helpen. Maar toen mijn moeder bij hem in huis terecht is gekomen, heeft hij mijn moeder slecht behandeld. Hij heeft mijn leven kapot gemaakt. (…)

Ik heb tot oktober 2015 in Nederland in de prostitutie gewerkt. 1k heb dat werk zo’n tweeënhalfjaar in Nederland gedaan.

U vraagt waar mijn broertje nu verblijft. Hij woont in bet huis van zijn oma. Dat is de moeder van de man die mij verkocht heeft aan [verdachte] sr.(…)

Aanvankelijk bedreigde [verdachte] sr. mij en na zijn aanhouding kwamen die bedreigingen van zijn familie. Ik nam de bedreigingen van [verdachte] Sr. behoorlijk serieus want ik weet wat hij met de vrouwen daarvoor heeft gedaan. (…)

0: Je hebt verklaard dat je jouw haar verdiende geld moest afstaan aan [verdachte] .

V: Welke andere bronnen van inkomsten heeft [verdachte] sr.?

A: Niets. (…)

V: Wat kun je vertellen over de aanwezigheid van [medeverdachte] in Nederland?

A: Hij kwam daar zijn geld ophalen. Hij had geen eigen geld, de zielepoot, maar hij kwam het geld halen dat [naam 8] en ik hadden verdiend. (…) Mijn geld bracht hij in elk geval naar [verdachte] sr. Dat laatste wist ik omdat sr. mij belde met de mededeling dat [medeverdachte] er aan kwam om dat geld op te halen. (…)

56. het proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel d.d. 23 februari 2016, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 7] , zakelijk weergegeven56:

[slachtoffer 3] (…) werkte voor [familienaam verdachten] Sr. (…) [slachtoffer 3] werkte zeker twee weken per maand in Nederland als prostituee. En soms ook langere tijd. Dat hing er vanaf hoeveel zij had verdiend. Als zij voldoende had verdiend, dan moest zij naar Hongarije. Dat moest van [familienaam verdachten] sr. Maar dan mocht zij maximaal een week naar Hongarije. Maar daar was zij niet vrij, want zij woonde daar bij dhr. [familienaam verdachten] sr. (…) U zegt dat [slachtoffer 3] zegt dat zij nooit geweld heeft gezien. Waarom zegt zij dat? Zij heeft ook het nodige gekregen.

57. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven57:

Tijdstip : 02-11-14 23:57:32 (…)

Inhoud 001 NNvrouw [bijnaam slachtoffer 3] (ng) wgd 002 NNman [verdachte] (sh) (…)

[verdachte] : Je belt mij niet eens, jij ook niet, je bent weer mijn stijl vergeten.

[bijnaam slachtoffer 3] : Ik ben het niet vergeten. (…)

[verdachte] : Goed zo, Van jou hou ik heel veel.

[bijnaam slachtoffer 3] : Ik hou ook heel veel van jou. (…)

[verdachte] : Ik ga niet zo veel praten. Ga dus lekker slapen, [bijnaam slachtoffer 3] , schat van mij. Welterusten. En vanaf overmorgen, ik wil het graag hebben... ik wil het niet nog eens de nadruk hierop leggen... Schríjf of bel mij. Vandaag, hoe vaak heb je mij vandaag geschreven? Drie keer.

[bijnaam slachtoffer 3] : 5 à 6 keer.

[verdachte] : Drie keer, drie keer, zeg.(…)

[verdachte] : Ik mis als jullie mij niet schrijven, Mijn lieve [bijnaam slachtoffer 3] , vanaf overmorgen sta jij met mij in SMS-contact. Is dit begrijpelijk?

[bijnaam slachtoffer 3] : Ja.

[verdachte] : Ik zal het niet toelaten dat ook jij [verdachte] verwaarloost.

[bijnaam slachtoffer 3] : Ik verwaarloos je niet. (…)

[verdachte] vraagt nog of [slachtoffer 5] d'r goed uitzag vandaag en of zij uit de hoogte deed. [bijnaam slachtoffer 3] zegt dat [slachtoffer 5] er heel leuk uit zag en heel aardig was.

58. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven58:

Tijdstip: 04-11-14 17:15:59

Inhoud: 001 NN vrouw [bijnaam slachtoffer 3] (sh) wgd 002 NN man [verdachte] (sh)

[verdachte] vraagt nog of [bijnaam slachtoffer 3] zij d'r kutje nog heeft, jawel, zegt zij. Als je hier komt [bijnaam slachtoffer 3] , zegt [verdachte] , zal jouw kutje goed worden verzorgd.

59. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven59:

Tijdstip: 05-11-14 12:57:47

Inhoud: 001 NN vrouw [bijnaam slachtoffer 3] (sh) bun 002 NN man [verdachte] (sh)

[bijnaam slachtoffer 3] : (op nederige toon) Ik bel je omdat ik me niet lekker voel.

[verdachte] : Wat is niet goed?

[bijnaam slachtoffer 3] : Mijn menstruatie is gekomen, ik heb last van hevige krampen.

[verdachte] : En wat gebeurt er nu?

[bijnaam slachtoffer 3] : Ik heb medicijnen genomen, maar ik heb veel pijn.

[verdachte] : Dit is mijn probleem, die maandag van jullie is uitgevallen en nu de dag van vandaag, jij gaat nu naar boven, hè?

[bijnaam slachtoffer 3] : Ja.

(…)

[verdachte] : Stel dat je je toevallig beter voelt, dan kan jij met hem nog naar beneden gaan. oke?

60. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven60:

Tijdstip: 05-11-14 14:25:36

Inhoud: 001 NN vrouw [bijnaam slachtoffer 3] (sh) wgd 002 NN man [verdachte] (sh)

[verdachte] vraagt [bijnaam slachtoffer 3] of zij medicijnen heeft. Zij bevestigt dat. [verdachte] zegt dat [bijnaam slachtoffer 3] het raamgeld op een of andere manier moet regelen.

61. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven61:

Tijdstip : 06-11-14 10:37:33 (…)

Inhoud 001 NNvrouw [bijnaam slachtoffer 3] (sh) wgd 002 NNman [verdachte] (sh) (…)

[verdachte] zegt dat hij 's morgens langs zal komen en haar tepeltjes kussen, als zij hier komt. [bijnaam slachtoffer 3] lacht en zegt oke. [verdachte] stuur haar nog veel kusjes. [bijnaam slachtoffer 3] gaat lachen. [verdachte] zegt, zie je wel, dat wil ik hebben, deze stem en deze lach. Je moet je zo inzetten.

62. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven62:

Tijdstip: 07-11-14 10:58:22

Inhoud 001 NN vrouw [slachtoffer 3] (SH) wgd 002 NN man [verdachte] (SH)

[verdachte] : Ik adoreer je, je weet het wel.

[slachtoffer 3] : Ik adoreer je ook!

[verdachte] : Goed zo, als je thuis komt, krijgt je een sleutel voor een woning.

[slachtoffer 3] : (blij lachend) O...

[verdachte] : [bijnaam slachtoffer 3] , Dit is er al. Echt waar.

[slachtoffer 3] : (lacht blij) O. Echt waar?

[verdachte] : Serieus, je weet dat ik niet tegen je lieg, schat van mij.

[slachtoffer 3] : Ik weet het wel.

[verdachte] : Waarom zou ik, je neemt een belangrijke plaats in mijn leven.

63. een geschrift, te weten de uitwerking van een smsbericht, inhoudende, zakelijk weergegeven63:

Gesprekgegevens IBO63/3730 (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [slachtoffer 3] )

Tijdstip : 07-11-14 17:18:55 In/uit : I

Met nummer: [telefoonnummer 1] (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [verdachte] Sr.)

Jij moet ook gaan draaien, mijn lief!

64. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven64:

Tijdstip: 18-11-14 19:37:08

Inhoud: 001 NN vrouw [slachtoffer 3] (sh) wgd 002 NN man [verdachte] (sh)

Vervolgens vertelt [verdachte] dat hij al erg uitkijkt naar [slachtoffer 3] , en dat [slachtoffer 3] juist haar [bijnaam slachtoffer 3] meeneemt en niet verstopt. [verdachte] wil verwend worden. [slachtoffer 3] zegt lachend hem te zullen verwennen.

65. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven65:

Tijdstip: 19-11-14 00:18:14

Inhoud: 01 NN vrouw [slachtoffer 3] (SH) wgd 002 NN man [verdachte] (SH).

[verdachte] : Ja. Breng de poen bij elkaar naar huis.

[slachtoffer 3] : Oke.

[verdachte] : Zeg tegen [naam 4] dat het niet uit elkaar gehaald hoeft te worden. Van jullie twee mag gerust bij jou zijn. Deze vieze vuilnisbak van een teringhoer. Ik zal het voor haar nu moeilijk maken. Waarom doet zij mij dit aan? Vertelt zij het niet? Wat neukt zij? Wat voert zij na 10 uur uit?

[slachtoffer 3] : Ik weet niet wat zij heeft uitgevoerd

[verdachte] : Vanaf 10 uur, noch gisteren, noch vandaag heeft zij de dingen te pakken gekregen. Goed zo, schat van mij, ik verwacht je morgen thuis. (…)

[verdachte] : Dit is kwakkerigheid in haar, dit is smerigheid. Moet je luisteren, ik volg jullie op de voet. Jullie hebben eerst het raamgeld, he. Daarna kom je basisdrukte, dat heeft zij, en tegen de avond beland je bij 2 meter. Dat heeft zij ook. Maar daarna brengt zij niets meer. Waar ben je nu, schatje van mij? (…)

[verdachte] : Oke, laat ik je hart opvreten, ik verwacht je morgen, ik hou erg veel van jou, schatje van mij.

[slachtoffer 3] : Ik hou ook erg veel van je.

66. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven66:

Tijdstip: 16-12-14 21:53:11

Inhoud: 001 NN vrouw [slachtoffer 3] (sh) bun 002 NN man [verdachte] (sh).

[verdachte] : Ja, ik bel je omdat ik je nu kan vertellen dat [naam 4] je 4 grote appels zal geven, die leg je opzij en als jullie thuis komen met de rest, deel je het in tweeën en je komt zo naar huis, oke?

[slachtoffer 3] : Oke, oke..

[verdachte] : Omdat zij niet alles mee naar huis neemt, oke?

[slachtoffer 3] : Oke.

[verdachte] : Zij geeft je 4 grote appels vandaag of morgen en daar leg je nog bij wat onze lieve Heer geeft en jullie komen maandag naar huis, oke diamant van mij?

67. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven67:

Tijdstip: 27-11-14 15:17:51

Inhoud: 011 NN vrouw [naam 4] (SH/NG) wgd 002 NN man [verdachte] (SH).

[verdachte] : Schat van mij, wanneer heeft [slachtoffer 3] meestal haar raamgeld bij elkaar?

[naam 4] : Zeg, tegen 6.

[verdachte] : Dan zal zij tegen 3 of 4 het bij elkaar moeten hebben. Zet haar hierop en daarna wordt het goed.

[naam 4] : Ja, maar zij moet er nog steeds eentje, 1 appel hebben. Ze waren net boven geweest voor het middageten.

[verdachte] : Ja, het middageten, zo is het, zet de tijd altijd zo samen dat zij dat zal hebben.

[naam 4] : Ja, zo is het.

[verdachte] : Moet zij er nog eentje hebben?

[naam 4] : 1 appel. Zij heeft nu nog maar 90.

[verdachte] : Dat is niet veel. Laat haar het nu afschieten en daarna, geloof mij, daarna komen ze wel makkelijk. En ..(onverstaanbaar).. dat zij per uur twee mussen zal hebben. (…)

[verdachte] : Je moet haar dus op deze dingen zetten, zij moet niet klagen, zij moet niet in paniek raken, zij moet gerelaxt zijn, zij moet glimlachen, zij moet een schooier zijn.

[naam 4] : Ja, ja, ja, ik weet het.

[verdachte] : En zo spoedig mogelijk, omdat daar komt de stoom vanaf. Dit moet je in haar zetten. De stommeriken hebben voor 6 of 8... dat is niet goed, weet je wel.

[naam 4] : Ik weet het, ik weet het.

[verdachte] : Leg het haar uit, uiterlijk tegen 3 of 4 moet zij het altijd bij elkaar hebben. (…)

68. een geschrift, te weten de uitwerking van een sms-bericht, inhoudende, zakelijk weergegeven68:

Gesprekgegevens IBO63/3730 (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [slachtoffer 3] )

Tijdstip: 27-11-14 22:27:20

Met nummer: [telefoonnummer 2] (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [verdachte] Sr.)

Inhoud: Heb je een klant?

69. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven69:

Tijdstip: 27-11-14 22:28:56

Inhoud 001 NNvrouw [slachtoffer 3] (sh) wgd 002 NNman [verdachte] (sh)

[verdachte] : [bijnaam slachtoffer 3] , ben je wel van de dingen op de hoogte?

[slachtoffer 3] : Ja.

[verdachte] : Waarom beantwoordt je mijn sms-en dan niet?

70. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven70:

Tijdstip: 29-11-14 10:36:50 (…)

Inhoud: 001 NN vrouw [slachtoffer 3] (SH) bun 051 NN vrouw [naam 16] (NG). (…)

[slachtoffer 3] belt naar het telefoonnummer wat in gebruik is [verdachte] . [slachtoffer 3] krijgt [naam 16] aan de lijn. [naam 16] vertelt dat [verdachte] nog slaapt. [slachtoffer 3] vraagt of zij boven mag blijven, omdat haar menstruatie is gekomen en zij last van heeft van krampen. [naam 16] zegt het aan hem door te geven en dat [slachtoffer 3] [verdachte] later nog moet bellen.

71. een geschrift, te weten de uitwerking van een sms-bericht, inhoudende, zakelijk weergegeven71:

Gesprekgegevens IBO63/3730 (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [slachtoffer 3] )

Tijdstip: 03-12-14 00:06:04 Uit

Met nummer: [telefoonnummer 2] (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [verdachte] Sr.)

Ik heb 6 appels opgepeuzeld. Welterusten, zachte dromen! Een miljoen kusjes! Ik hou van jou!

72. een geschrift, te weten de uitwerking van een sms-bericht, inhoudende, zakelijk weergegeven72:

Gesprekgegevens IBO63/3730 (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [slachtoffer 3] )

Tijdstip: 05-12-14 23:41:26

Met nummer: [telefoonnummer 2] (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [verdachte] Sr.)

Inhoud: Hoe ver ben je schat?

73. een geschrift, te weten de uitwerking van een sms-bericht, inhoudende, zakelijk weergegeven73:

Gesprekgegevens IBO63/3730 (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [slachtoffer 3] )

Tijdstip: 06-12-14 00:37:40 Uit

Met nummer: [telefoonnummer 2] (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [verdachte] Sr.)

Inhoud: Ik heb 6 appels opgepeuzeld. (…) Een miljoen kusjes! Ik hou van jou!

74. een geschrift, te weten de uitwerking van een sms-bericht, inhoudende, zakelijk weergegeven74:

Gesprekgegevens IBO63/3730 (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [slachtoffer 3] )

Tijdstip: 11-12-14 22:33:16 Inkomend

Met nummer: [telefoonnummer 2] (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [verdachte] Sr.)

Inhoud: Ik word er gek van dat je niet opneemt. Neem op als je met een mus bent.

75. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven75:

Tijdstip: 11-12-14 22:36:27

Inhoud: 001 NNvrouw [slachtoffer 3] (sh) wgd 002 NNman [verdachte] (sh)

[verdachte] vraagt waarom [slachtoffer 3] niet heeft opgenomen. [slachtoffer 3] zegt dat zij bezet was. [verdachte] zegt dat als het al zo laat is, zij ook moet opnemen als zij een klant heeft, anders raakt [verdachte] over zijn toeren. Als het te laat is, dan moet het aan [verdachte] worden geschreven, anders kan [verdachte] een hartinfarct krijgen.

[slachtoffer 3] zegt dat zij de telefoon zal opnemen.

[verdachte] flirt met [slachtoffer 3] .

[slachtoffer 3] zegt dat zij tot nu toe 4 en halve appel heeft opgepeuzeld.

Vervolgens flirt [verdachte] weer met [slachtoffer 3] .

76. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven76:

Tijdstip: 21-12-14 10:21:06 (…)

Inhoud: 001 NN vrouw [slachtoffer 3] (SH) bun 011 NN vrouw [naam 4] (SH). (…)

[slachtoffer 3] : Dat is niet eens zo belangrijk. Het huis heeft hij misschien vijf keer door ons laten betalen, mijnes en ook dat van [slachtoffer 5] .

[naam 4] : Ja, natuurlijk.

[slachtoffer 3] : En ook nog het kleine huis. O [naam 4] , een maand of drie, ik moest een maand of drie aanhoren, dat het kleine huis een cadeau is voor mijn verjaardag. En wat is het geworden. Ik kan niet daarheen, de [naam 22] zitten daar, laten we dan een ander kopen. Dat huis heb ik ook wel vijf keer mogen betalen. Denkt hij dat ik het niet weet hoeveel ik in een maand verdien?

[naam 4] : Hij denkt dat jullie gekken zijn.

[slachtoffer 3] : Hij zou om de twee weken een ander huis voor mij kunnen kopen, om de twee weken. (…)

77. een geschrift, te weten de uitwerking van een smsbericht, inhoudende, zakelijk weergegeven77:

Gesprekgegevens IBO63/3730 (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [slachtoffer 3] )

Tijdstip : 22-12-14 00:10:40 In/uit : U

Met nummer: [telefoonnnummer] (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [verdachte] Sr.)

Inhoud: Alles bij elkaar hebben we 6 appels. Leg ik opzij voor de reis, er zijn 78 appels in de schoudertas.

78. een geschrift, te weten de uitwerking van een smsbericht, inhoudende, zakelijk weergegeven78:

Gesprekgegevens IBO63/3730 (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [slachtoffer 3] )

Tijdstip : 22-12-14 00:15:37 In/uit : I

Met nummer: [telefoonnnummer] (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [verdachte] Sr.)

Inhoud: Lieve [bijnaam slachtoffer 3] . Breng die naar huis!

79. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven79:

Tijdstip: 11-01-15 00:54:06

Inhoud: 008 [slachtoffer 5] (SH) wgd 002 NN man [verdachte] (SH/NG).

[verdachte] : Daarom zei ik, jullie gaan op de 18e terug en dan betalen jullie die. Jullie komen daar al jaren.

[slachtoffer 5] : Ja.

[verdachte] : Ik begrijp ze niet. Ze hoeven voor jullie niet bang te zijn, jullie zijn geen kwakkies van twijfelachtige herkomst..

[slachtoffer 5] : Ja.

[verdachte] : Je zou het tegen de gekke [naam 2] kunnen zeggen.

[slachtoffer 5] : Ik zeg het tegen haar, nu zei ik het ook tegen haar...

[verdachte] : Ik, [naam 2] , ...mij...jij...mij …bij voorkeur...

[slachtoffer 5] : Ik zeg tegen haar, waarom gaan we sluiten en we hebben gesloten.

[verdachte] : [verdachte] is sinds 7 jaar hier met jullie.

[slachtoffer 5] : Ze zeggen het zelf dat ik al sinds 4 jaar hier ben.

[verdachte] : Maar zeg het altijd tegen hen dat het door [verdachte] komt...

[slachtoffer 5] : (op verheven stem) Dat weten ze, dat weten ze wel...

[verdachte] : ...dat ik het hele verhaal ben. Laat ik mij afrukken in hun mond.

[slachtoffer 5] : (op verheven stem) Ze weten dat ik met mijn [verdachte] ben. We zijn samen, [verdachte] , (lachend) overal

[verdachte] : Goed zo, laat ik je hart opvreten. Laat ze ook normaal zijn. Ik ben altijd correct geweest. Als er eentje gehuisvest wordt of een andere komt of gaat, ik draag altijd zorg voor hun leven.

[slachtoffer 5] : Dat weten ze wel. (…)

[verdachte] : De dingen en de financiën, pak die bij elkaar zoals het moet, en verdeel ze in tweeën, oke?

[slachtoffer 5] : Ja. Ik neem voor [naam 23] mooie beertjes mee naar huis.

[verdachte] : Goed zo. Neem een grote appel eruit en als het nodig is betaal je de huur, oke?

[verdachte] : Weet je wat, betaal die wel. Ik wil mij daarover niet meer opwinden, goed zo, schat?

80. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven80:

Tijdstip: [geboortedag] -15 23:58:37

Inhoud: 008 [slachtoffer 5] (SH) bun 002 NN man [verdachte] (SH).

[verdachte] vraagt nog hoe het met [bijnaam slachtoffer 3] gaat. Zij heeft het wel kunnen halen, antwoordt [slachtoffer 5] .

81. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven81:

Tijdstip: 20-02-15 11:08:03

Inhoud: 001 [slachtoffer 3] (sh) wgd 002 NNman [verdachte] (sh)

[verdachte] : Hallo?

[bijnaam slachtoffer 3] : Ja.

[verdachte] : (op schreeuwende toon) Blijf jullie maar daar boven, mijn lul, oké. Geef dit ook door aan de andere. En als jullie thuiskomen, ga ik nieuwe huisregels in jullie planten. Er zijn van kramp bestrijdende middelen om het probleem van de krampen op te lossen.

[bijnaam slachtoffer 3] : (op huilende toon) Ja, maar ik ben al naar beneden gekomen, ik heb een koerier gestuurd om een medicijn te halen.

[verdachte] : (op sarcastische toon) Je hebt een koerier gestuurd om een medicijn te halen en je bent al naar beneden gegaan, mijn lul.

[bijnaam slachtoffer 3] : Maar als ik de medicijn slik en daarna...

[verdachte] : (op schreeuwende toon) Maar dit had ook zo opgelost kunnen worden, dat je mij niet belt om mijn strot niet weer door de zenuwen kapot te laten gaan.

[bijnaam slachtoffer 3] : (op huilende toon) Maar ik heb heel veel last van krampen, daarom belde ik je.

[verdachte] : (op harde toon) Oké. Ga terug, neem ook de andere vuilnisemmer mee. Jullie zijn ellendige pijphoeren. Je krijgt het leven, de liefde van mij. (…)

[verdachte] : (nog steeds op schreeuwende toon) Vallen jullie maar dood. Ik haal je thuis voor je rot broer, omdat ik het anders vergeet, ik ben een ellendige pooier anders.

[bijnaam slachtoffer 3] : (huilend) Dat hoeft ook niet.

[verdachte] : (nog steeds schreeuwend) Dat moet wel, kwakkie die je bent. Ik heb al de vliegtickets gekocht, zodat je naast je moeder zult zijn. Dus ga maar naar boven, morgen en overmorgen gaan jullie pijpen wat je kunt en daarna komen jullie naar huis. (…)

[verdachte] : Ga maar naar boven naar je kamer, of wees professionele hoeren op betere dagen als jullie hard zouden kunnen werken. Niet met de bedragen die jullie neerkwakken. Laat jullie maar naar duizend Euro gaan, dat zouden jullie wel kunnen doen, maar ik laat jullie een relaxed leven leiden omdat jullie mijn dierbaren zijn. Ik wacht op jullie, laat ik jullie hartjes maar opvreten. Er is niemand in jullie leven die iets voor jullie doet, behalve ik. Andere mensen zouden jullie leven afpakken. Mensen hebben jullie nog geen leven gegeven. Begrijpen jullie mijn leven.

[bijnaam slachtoffer 3] : Ik begrijp het wel.

[verdachte] : (nog steeds op schreeuwende toon) Door ellendige, krampachtige menstruatie moet ik mijn hersenen, mijn strot kapot laten maken. Vertel eens, wat hebben jullie dan, pijpsletten? Een van jullie heeft het verzonnen en nu gaan we buikkramp hebben, alle pijpsletten, mijn lul.

[bijnaam slachtoffer 3] : (op zeurende toon) Ik ga wel naar beneden.

[verdachte] : Nee, je hoeft niet naar beneden te gaan. niets, het hoeft niet, schat. Je brengt dat ellendige geld naar huis en ik zet het in je mond en (lachend) ik steek het in de fik in jullie bijzijn. Ik hoef jullie geld ook niet [n.v.t.], kwakkies die jullie zijn. Ik hou hiervan geen vermogen over, omdat als je naar huis komt, verdeel ik het, ik laat het je zien.

[bijnaam slachtoffer 3] : (zeurend) Maar ik weet het.

[verdachte] : Luister eens, meisje, ik druk op deze kutknop, ga naar boven toe, haal [slachtoffer 5] ook naar boven en ga maar luieren, oké?

82. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven82:

Tijdstip: 22-02-15 20:38:42

Inhoud: 001 [slachtoffer 3] (sh) wgd 002 NN man [verdachte] (sh)

Desgevraagd vertelt [bijnaam slachtoffer 3] dat zij 9 appels mee naar huis zou nemen. [verdachte] vraagt nog, of zij 1 of 2 appels van haar overbuurvrouw zo meenemen. [bijnaam slachtoffer 3] denkt dat het 1 wordt. Een? herhaalt [verdachte] op teleurgestelde toon. [verdachte] zegt tegen [bijnaam slachtoffer 3] dat zij haar overbuurvrouw moet waarschuwen dat zij 1 appel aan haar zou overhandigen.

83. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven83:

Tijdstip: 23-02-15 00:09:56

Inhoud: 001 [slachtoffer 3] (sh) wgd 002 NN man [verdachte] (sh)

[verdachte] : Als wie dan ook je vraagt, weet je wel schat, dan breng je nu je geld dat je gedurende enkele maanden hebt opgespaard mee naar huis.

[bijnaam slachtoffer 3] : Oké.

[verdachte] : Dat is opzij gelegd alleen voor het huis van je daar, snap je?

[bijnaam slachtoffer 3] : Ja, ja.

[verdachte] : Omdat je daar officieel woont, weet je wel?

[bijnaam slachtoffer 3] : Natuurlijk.

[verdachte] : Je hoeft niet bang te zijn, oké. Laat ik je hartje maar opvreten. Wat je hebt opgespaard...

[bijnaam slachtoffer 3] : Ik ben helemaal niet bang.

[verdachte] : ...breng je nu naar huis, schat van mij, oké?

[bijnaam slachtoffer 3] : Ik ben niet bang voor zulke dingen.

[verdachte] : Je hebt belasting betaald. Ja, natuurlijk. Dit is van je, van je eigen. Je hebt belasting betaald en alles en nog wat. Geeft het aan niemand af, snap je? Wees niet bang.

[bijnaam slachtoffer 3] : Nee, Ik word niet bang.

[verdachte] : Omdat je dit stellig kunt beweren, wat je gedurende enkele maanden opzij hebt gelegd, breng je nu naar huis. Is het oké, schat van mij?

84. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven84:

Tijdstip: 15-03-15 00:45:11

001 [slachtoffer 3] = [slachtoffer 3] (sh) wgd 002 [verdachte] = [verdachte] (sh)

[verdachte] : Ik hou heel veel van je, schat van me. Je bent zo'n lieverd.

[slachtoffer 3] : [klinkt vrolijk] Ik hou ook heel veel van jou!

[verdachte] : Goed zo. Pas heel, HEEL goed op je, mijn allerliefste, ach, laat ik dat klein hartje van je opeten...

[slachtoffer 3] : Goed hoor, ik zal goed op mezelf passen.

[verdachte] : Ben jij gerust? Is alles in orde?

[slachtoffer 3] : Ja.

[verdachte] : Dan is het goed. Want twee keer [zinsnede ntv]. Was dat toeval? Of niet?

[slachtoffer 3] :Twee keer?

[verdachte] : Ja. [op geaffecteerd liefkozende toon, zoals men tegen een baby praat] Ja, je moet goed op je passen, laat ik dat klein hartje van je opeten...

[slachtoffer 3] : [giechelt.] Goed hoor.

[verdachte] : [verdachte] houdt heel veel van je, je bent heel erg lief en je bent heel erg schattig en ik ben heel gek op je.

[slachtoffer 3] : [giechelt] Ik ben ook gek op jou.

[verdachte] : [bijnaam slachtoffer 3] [= [bijnaam slachtoffer 3] ], och, wat ben je toch een lieverd, en dat lieve stemmetje van je ook....

[verdachte] : Hoor eens, schatje van me, morgen of overmorgen moet je de woning betalen, hé?

[slachtoffer 3] : Ja.

[verdachte] : Of niet?

[slachtoffer 3] : Jawel.

[verdachte] : Ja, want jullie hebben het op de 15de betaald, toch?

[slachtoffer 3] : Ja.

[verdachte] : Goed, regel dat even morgen of overmorgen, laat ik dat klein hartje van je opeten.

[slachtoffer 3] : Goed, goed.

[verdachte] : Of morgen... hoeveel doe je meestal, 700?

[slachtoffer 3] : Ja.

[verdachte] : [zinsnede ntv]... overmorgen. OK?

[slachtoffer 3] : Ja hoor.

[verdachte] :[op geaffecteerde toon] Goed hoor, laat ik dat klein hartje van je opeten, ik ben helemaal gek op je.

[slachtoffer 3] : [op blije toon] Ik ben ook heel gek op jou!

[verdachte] : Wat een ondeugend leventje hebben wij, hé, lieverd van mij?

[slachtoffer 3] :[giechelt] Ja. [verdachte] : Goed, mijn schatje, laat ik je opeten... Mooie dromen.

[slachtoffer 3] : En jij ook.

[verdachte] : Miljoen kleine kusjes. Welterusten.

[slachtoffer 3] : [giechelt] En jij ook vele miljoen kleine kusjes, welterusten, mooie dromen.

[verdachte] : Jij bent zo'n lieverd, laat ik je hartje opeten, ik ben gek op je, welterusten.

[slachtoffer 3] : [giechelt]

[verdachte] : [geaffecteerde brabbeltaal] oh wat hou ik van d'r, wat hou ik van d'r, wat hou ik van die [bijnaam slachtoffer 3] . Nou, ga lekker slapie-slapie doen, kleine meid. Zit je al boven?

[slachtoffer 3] : Ja.

[verdachte] : Dan is het goed. Mooie dromen. Ga maar slapie slapie doen.

[slachtoffer 3] : Goed, goed. Jij ook mooie dromen.

85. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven85:

Tijdstip: 21-03-15 00:46:32

Inhoud: 001 [slachtoffer 3] wgd 002 NNman [verdachte] (sh)

[verdachte] : Is het gelukt waar we het over hadden? Nee?

[bijnaam slachtoffer 3] : Een halve appel.

[verdachte] : Goed zo, dan doe je morgen nog een halve bij en dan

wordt het een hele, oké?

[bijnaam slachtoffer 3] : Oké.

[verdachte] : En daarna gaan we terug naar het oude. Oké, schat? (…)

Vervolgens zegt [verdachte] hoeveel hij van [bijnaam slachtoffer 3] houdt.

86. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven86:

Tijdstip: 22-03-15 00:33:23

Inhoud: 001 [slachtoffer 3] wgd 002 NNman [verdachte] (sh)

[verdachte] : Heb je de halve appel gemaakt?

[bijnaam slachtoffer 3] : Ja, ja. Die heb ik.

[verdachte] : Goed zo. Dus waar we om hebben gevraagd, die is er. Goed zo.

[bijnaam slachtoffer 3] : Ja, ja.

[verdachte] : Goed zo, schat. [verdachte] maakt zich steeds zorgen om jou.

[bijnaam slachtoffer 3] : Maak je je geen zorgen, wees gerust gesteld.

[verdachte] : Goed zo, laat ik je hart opvreten, ik aanbid je.

[bijnaam slachtoffer 3] : Ik aanbied je ook zeer.

[verdachte] : Jij bent voor mijn oude dagen het leven.

[bijnaam slachtoffer 3] : Jij voor mij ook.

[verdachte] : Laat ik je hartje opvreten. We hebben dus wel wat we moesten hebben.

[bijnaam slachtoffer 3] : Ja.

[verdachte] : Vanaf hier blijven we weer op 6.

[bijnaam slachtoffer 3] : Oké, oké

87. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven87:

Tijdstip: 03-01-15 11:13:37

Inhoud: 001 NN vrouw [slachtoffer 3] (SH/NG) wgd 002 NN man [verdachte] (SH).

[verdachte] : Nou, dan is het goed. Jullie letten wel goed op elkaar, hé, jullie gaan presteren zoals gebruikelijk, hé?

[slachtoffer 4]

88. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 13] en [verbalisant 8] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 23 juni 2015 gesloten proces-verbaal nummer 15062309656.V01, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 4] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende88:

V: Op welke locatie heeft u allemaal gewerkt in Nederland

A: lk heb al eerder verklaard te hebben gewerkt in de [straat 1] in Den Haag. (…) Daarnaast werkte ik in de [adres 3] op nummer [adres 3] . (…)

V: Hoe laat begon de werkdag?

A: Deze begon in de ochtend om 10:00 uur.

V: Hoe laat eindigde de werkdag?

A: Dat was om 23:00 uur. (…) de [adres 3] gaat het nog langer door tot 00:30 uur. (…)

O: Aan getuige wordt foto, voorzien van nummer 001 uit de fotomap getoond. ( [verdachte] geboren op [geboortedag] -1963)

V: Wie is deze persoon?

A: Dat is [verdachte] (…) We hadden een liefdesverhouding met elkaar gehad. Dat is ongeveer 7 jaar geleden begonnen en dat duurde 5 jaar lang. (…) Vroeger belde hij me steeds en bezocht me steeds. (…) Hij betaalde altijd cash. (…) Hij had altijd een bedrag van 30.000 tot 100.000 forint bij zich. (…)

89. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 13] en [verbalisant 8] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 24 juni 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1506240926.V01, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 4] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende89:

O: Op 20 juli 2014 heeft op Eindhoven Airport een observatie op de passagiers van de binnenkomende vlucht vanuit Boedapest (Hongarije) plaatsgevonden. Tijdens deze observatie werden twee vrouwen waargenomen die afkomstig waren van voornoemde vlucht. Genoemde vrouwen werden gecontroleerd en naar hun identiteitsbewijzen gevraagd. U was een van de betrokkene tijdens de controle.

Met wie bent u toen gecontroleerd?

A: Misschien [slachtoffer 5]

0: Dat klopt, tijdens deze controle werd [slachtoffer 5] ook aangetroffen.

V: Wat was het doel van jullie reis?

A: We kwamen om te werken. Er zijn kleine ondernemers voor prostitutiewerkzaamheden.

V: Waar ging u werken op dat moment?

A: Den Haag. (…)

A: ik werkte in de [straat 1] en ik verbleef aan de [adres 3] .

V: Waar was [slachtoffer 5] precies werkzaam?

A: Zij werkte wel in het huis waar we naartoe gingen. In de [adres 3] . (…)

V: Hoe kan het dat [verdachte] je zo onder druk kan zetten dat je er zo erg emotioneel van wordt.

A: lk ben heel boos op hem. Hij heeft me jaren lang onder druk kunnen zetten.

V: Hoe kon [verdachte] je zo onder druk zetten.

A: We hadden een liefdesrelatie. (…)

A; Het is zijn karakter. Hij kan soms erg angstaanjagend. Hij kan heel erg lief zijn maar als hij boos is, is hij een heel andere persoon. Hij schreeuwt dan en maakt dingen kapot. Hij maakt dan gewoon ruzie. (…) Toen onze relatie werd beëindigd heeft hij gezegd dat als ik een nieuwe vriend zou krijgen hij hem dood zou slaan. (…)

V: Oke maar hij stelt dus wel grenzen hoe zit het precies?

A : Hij heeft grenzen gesteld. Bijvoorbeeld van [slachtoffer 8] heeft hij gezegd dat met haar uiterlijk zij 500 euro per dag moest verdienen. Dit vertelde hij tegen mij. (…)

V: Wat deed dat met u dat van te voren werd berekend wat u moest verdienen?

A: In mijn geval is het lang geleden. Dat was toen ik zijn minnares was. Hij probeerde me op die manier zelfvertrouwen te geven en me laten inspireren om meer geld te verdienen. (…)

A: Ja het is een feit dat we nauwelijks vrije dagen opnamen. (…)

90. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven90:

Tijdstip: 07-12-14 14:46:18

Inhoud: 008 NNvrouw [slachtoffer 5] (sh) bun 011 NNvrouw [naam 4] (sh) (…)

[slachtoffer 5] : Oke, maar laat [verdachte] niet iets in zijn hoofd krijgen als dat niet hoeft.

(…) [naam 4] : Hij heeft ook van mij de 1000 afgepakt. (…)

[naam 4] : Stel je voor, hij heeft mij de 1000 afgepakt. Brutaal.

[slachtoffer 5] : Brutaal. Eerst belt hij ons, dat hij zo veel van ons houdt en dat hij het meest over de hele wereld van ons houdt, en daarna, pijphoer die je bent, waarom moet je mijn gevoel op dit moment bederven.

[naam 4] : Ja, hoor.

91. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven91:

Tijdstip: 11-12-14 17:02:40

Inhoud: 001 NNvrouw [slachtoffer 3] (sh) bun 011 NNvrouw [naam 4] (sh)

Sinds we hier zijn, zegt [naam 4] , heeft zij 2000 euro weggelogen. Als hij het wist, zal híj haar doodslaan.

92. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 15] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 6 oktober 2014 gesloten proces-verbaal nummer 1410060935.AMB, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende92:

Op 25 september 2014 gaf een blueview abonnement op [slachtoffer 4] , [verdachte] , geboren op [geboortedag] 1963 en diens zoon [verdachte] , geboren op [geboortedag] 1978, de navolgende Financial

Intelligence Unit (FIU) hits.

Transacties [slachtoffer 4]

19-07-2011

Money transfer Western Union vanuit Den Haag [adres 4] richting Hongarije.

Lokale valuta : 2200,00

Opdrachtgever : [slachtoffer 4]

Ontvanger : [naam 24] (…)

25-09-2010

Money transfer Western Union vanuit Den Haag [adres 5] richting Hongarije.

Lokale valuta : € 3000,00

Opdrachtgever : [slachtoffer 4]

Ontvanger : [naam 24] (..)

Één van deze ontvangers betreft [naam 24] . [naam 24] is binnen het onderzoek bekend als de moeder van [medeverdachte] , geboren op [geboortedag] 1978.

[slachtoffer 4] verstuurd een totaalbedrag van €5.200,00 naar [naam 24] .

Tapgesprekken tav meerdere slachtoffers

93. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven93:

Tijdstip: 28-10-14 13:07:07

NN man wordt [verdachte] genoemd. Hij zegt dat de vrouwen goed op zichzelf en op het werk moeten letten. Hij zegt: " [verdachte] weet alles, [verdachte] ziet alles".

94. een geschrift, te weten de uitwerking van een smsbericht, inhoudende, zakelijk weergegeven94:

Gesprekgegevens IBO63/3730 (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [slachtoffer 3] )

Tijdstip : 07-11-14 17:16:51 In/uit : I

Met nummer: [telefoonnummer 1] (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [verdachte] Sr.)

Inhoud: Is je buur (man/vrouw) goed aan het draaien? Gaat hij/zij goed?

95. een geschrift, te weten de uitwerking van een smsbericht, inhoudende, zakelijk weergegeven95:

Tijdstip: 18-11-14 12:56:58

Inhoud: 001 NNvrouw [slachtoffer 3] (sh) wgd 002 NNman [verdachte] (sh)

[verdachte] : Luister eens, lieverd van mij, heb je in deze maand geen huis betaald?

[slachtoffer 3] : Toch, we moesten betalen, gisteren.

[verdachte] : Wanneer hebben jullie betaald?

[slachtoffer 3] : Gisteren.

[verdachte] : Allebei?

[slachtoffer 3] : Ja.

[verdachte] : Hebben jullie die betaald?

[slachtoffer 3] : [naam 4] heeft het afgegeven.

[verdachte] : Hoeveel is het?

[slachtoffer 3] : Dat is 15 appels.

[verdachte] : Waarom?

[slachtoffer 3] : Een van de twee is 8, het andere is 7.

[verdachte] : Welk kost 8, waarom zijn deze tarieven omhoog gegaan?

[slachtoffer 3] : Een van de huizen is groter.

[verdachte] : Godverdomme, tot nu toe kostten ze hetzelfde, ik kwam daar al vijf jaar, en ik heb altijd hetzelfde betaald. Is nu de voorwaarde geworden dat een van de twee groter is?

[slachtoffer 3] : Ja.

[verdachte] : Welk is groter?

[slachtoffer 3] : Waar [naam 4] in zit.

[verdachte] (met verheven stem, half schreeuwend): Hebben jullie niet kunnen zeggen, heeft zij het niet kunnen zeggen dat we al sinds 5 jaar dezelfde prijs betalen? Hoe kon het zijn dat jullie allemaal zo stom zijn? [bijnaam slachtoffer 3] , neem mij niet kwalijk, jij bent ook al anderhalf jaar daar, heb je niet kunnen zeggen dat het tarief hetzelfde was, ongeacht of de kamer groter of kleiner is?

96. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven96:

Tijdstip: 01-12-14 09:36:28

Inhoud: 011 NN vrouw [naam 4] (SH/NG) bun 002 NN man [verdachte] (SH/NG).

[naam 4] : Het is afgesproken, om dat er hier nu 8 vrouwen werken, we hebben [naam 25] laten komen dat er niemand naar beneden gaat om te werken ,net zo lang hij niet alles behoorlijk laat repareren. (…)

[verdachte] : Na, goed. Maar je weet wel hoeveel dit is voor mij is? Dertien klein [n.t.v.]

[naam 4] : Ja, dat weet ik wel, maar als ze allemaal doodziek worden dan heb je alle dagen een minus. Als het om 2 of 1 klaar is, gaat iedereen wel. (…)

97. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven97:

Tijdstip: 01-12-14 21:31:40

Inhoud: 001 NN vrouw [slachtoffer 3] (SH) wgd 002 NN man [verdachte] (SH).

[verdachte] : Oke, gaan jullie maar opletten. Je ziet het wel, [bijnaam slachtoffer 3] , dat ik het niet uit kwaadaardigheid zeg, onze dag van eergisteren, ook die van gisteren en ook van vandaag, dat is zwakke muziek zo (opm. tolk: zwakke prestatie), snap je?

[slachtoffer 3] : Ja.

[verdachte] : Omdat ze onze dagen niet hebben, gisteren noch vandaag, schat, oke? Ga jullie heel goed op elkaar letten, oke?

[slachtoffer 3] : Oke.

[verdachte] : Ga de runderen schieten, naar binnen halen, zo ver de tijd het toelaat, oke?

[slachtoffer 3] : Oke, oke.

[verdachte] : Goed zo, waarschuw ook [slachtoffer 5] . Vastberadenheid, schooierachtigheid, oke?

98. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven98:

Tijdstip : 02-12-14 21:58:55 (…)

Inhoud: 001 NN vrouw [slachtoffer 3] (SH) wgd 002 NN man [verdachte] (SH). (…)

[verdachte] : [bijnaam slachtoffer 3] hoeveel deegballen heb je opgegeten?

[slachtoffer 3] : Drie en half.

[verdachte] : Goed zo, laat ik je hartje opvreten. (…)

[verdachte] : Ik ben ook blij met jou, schatje. Zeg tegen [slachtoffer 5] dat zij een stijl met meer oplettendheid tegen het leven moet gooien. Omdat zij nu met jou op een niveau zit.

[slachtoffer 3] : Oke.

[verdachte] : Zij moet een appel hoger zitten dan jij.

[slachtoffer 3] : Ja, ik weet het.

[verdachte] : Dan is de sluiting goed. In wat voor een stemming is zij?

[slachtoffer 3] : Zij is in een goede stemming.

[verdachte] : Is zij in een goede stemming?

[slachtoffer 3] : Ja, zij is nu bezet.

[verdachte] : Goed zo. Vertel haar dit dan maar. (…)

99. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven99:

Tijdstip: 07-12-14 00:53:50

Inhoud: 001 NNvrouw [slachtoffer 3] (sh) wgd 002 NNman [verdachte] (sh)

[verdachte] : Ik vertel jullie nog iets! En zet de telefoon ook bij het oor van [slachtoffer 5] .

[slachtoffer 3] : Ja?

[verdachte] : Ik vertel jullie, het mooiste is dat het moment voorbij gaat, we weten nooit wat de dag van morgen brengt. En ik probeer met jullie een synchroon leven te voeren, omdat als we één dag laten schieten, dat ons 13 kwakkie in gewicht kost. Toen we halve dagen hebben laten schieten, toen hebben we ook 5 gewichten of 6 gewichten in minus gezet.

[slachtoffer 5] : Oke, [verdachte] , we gaan naar beneden.

[verdachte] : Als de een wel naar beneden gaat en de ander niet, dan lopen we niet synchroon.

100. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven100:

Tijdstip: 15-12-14 11:00:01

Inhoud: 011 NN vrouw [naam 4] [ng: [naam 4] , [naam 4] ] wgd 002 NN man [verdachte] [sh]

[verdachte] zegt dat hij net een sms heeft gekregen over de huur betaling. Hij vraagt waarom er weer betaald moest worden. (…) Geen van beide maanden kon de hele maand lang gewerkt worden. Maar heeft het dan wel nut, vraagt [verdachte] zich af. Dat kwam even in hem op. Hij is heel verontwaardigd dat hij nog niet eens één grote appel in de maand krijgt. (…) [verdachte] zegt dat het niet loopt door al het reizen. Hij vloekt. [naam 4] zegt dat er voortaan maar één keer per maand naar huis gereisd gaat worden. [verdachte] zegt dat hij zoiets nog niet heeft meegemaakt in zijn hele loopbaan. Er wordt nu steeds alleen maar gereisd!

101. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven101:

Tijdstip : 15-12-14 15:25:00 (…)

Inhoud: 001 NNvrouw [slachtoffer 3] (sh) bun 011 NNvrouw [naam 4] (sh) (…)

[slachtoffer 3] : Hij gunt ons geen tijd om op adem te komen. Staat hij dan in de min?

[naam 4] : Ja.

[slachtoffer 3] : Hou maar op. Vanmorgen heeft hij mij ook gebeld, (op sarcastische toon) ik hoop, [bijnaam slachtoffer 3] , dat jij het goed maakt.

(…) [naam 4] : (…) Ik zal tegen hem zeggen dat we niet eens hier heen terugkomen. Zo is het. Hebzuchtige klootzak, laat hem een beetje nadenken. (…)

[slachtoffer 3] : Ja, ik weet het niet, zo'n wrede man. Hij verwacht ook van mij per dag dat het meer is, en ik dacht eerst, oke, laat het zo zijn, weet je, omdat er vast een week rust zal komen. Natuurlijk, natuurlijk. Als ik hem pijp...

[slachtoffer 3] : Het kan mij niet schelen of het hem wel of niet bevalt dat we van tijd tot tijd 's zondags niet neuken, Als het hem niet bevalt, dan heeft hij pech.

[naam 4] : Zo is het. (…)

[slachtoffer 3] : Wat mij betreft, kan hij dreigen met wie dan ook. Want vroeger kwam hij altijd met het feit dat als er hem iets zou overkomen, dan zou hij mijn moeder laten vierendelen. En denkt hij niet dat als hij mijn moeder iets aandoet, dat ik hem níet zal laten vierendelen? Alleen omdat hij de dinges is? (…)

102. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven102:

Tijdstip: 15-12-14 18:43:54

Inhoud: 011 NN vrouw [naam 4] [ng: [naam 4] , [naam 4] ] wgd 002 NN man [verdachte] [sh]

[verdachte] vraagt of [naam 4] , als het nodig is, één appel mee naar huis kan nemen. (…) Dat is goed, zegt [verdachte] , wat daarboven is, 8 kleintjes, die moet je daar achterlaten. [verdachte] is aan het tellen of [naam 4] het begrijpt. Nee, [naam 4] begrijpt het niet. [verdachte] legt het uit: Er is één grote appel. Tien appeltjes. Daarboven acht. Die grote moet ze meenemen. Bij de achthonderd en wat er nog bijkomt, laat ze daar achter. Of ze het nu snapt. Nu begrijpt ze het wel. Of het zo goed is, vraagt hij. Dat is goed, zegt [naam 4], dan laat ze het hare en het andere ook hier. Dat vindt [verdachte] ook goed. [naam 4] zegt: als ze die meeneemt, dan moet ze de hare ook laten. Of dat ze het hare meeneemt en van het andere wat daar achterlaat, oppert [verdachte] . Ze gaan het nog met elkaar afstemmen, ze zullen het morgen bespreken, zegt hij. (…)

103. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven103:

Tijdstip: 18-12-14 09:27:46

Inhoud: 001 NN vrouw [slachtoffer 3] (SH) bun 011 NN vrouw [naam 4] (SH/NG).

[naam 4] : Hij weet het wel omdat ik het hem vertelde, hoe kan ik haar naar beneden sturen als de meid buikloop heeft, zei ik. Ik zei tegen hem jij moet niet zo zeer op geld uit zijn. Hij zei iets over zijn problemen. Ik zei tegen hem, wat voor problemen, nu breng ik voor jou ook 2 miljoen (opm. tolk: met een actuele wisselkoers ruim 6500 euro) mee naar huis, meer dan 2 miljoen. En ik zei ze brengen ook 2 mee naar huis. Ik zei, is 4 miljoen niet genoeg voor je problemen?

[slachtoffer 3] : Je ziet het, het is niet genoeg.

[naam 4] : Vuilnisbak, klootzak. (…)

[naam 4] : Doe het liever zo, als er 6 zijn, zeg liever 5. Je bent zwak, je bent erg zwak. Je hebt nog steeds buikloop. En zij is ook nog ziek, zij is ook erg zwak. Wat wordt het als je naar huis komt en het geld is er niet.

[slachtoffer 3] : Ja.

[naam 4] : Hij zou nog kunnen zeggen dat ik het heb afgepakt.

[slachtoffer 3] : Het is de omgekeerde psychologie van hem, [naam 4] . Ik heb het al gisterochtend gekregen, ik heb hem gebeld dat ik de hele nacht niet heb geslapen. Hij zei dat hij ook niet heeft kunnen slapen. Oke, zei ik, maar ik had tot 4 uur buikloop. Hij zei, wat is er aan de hand met jou. Ik hoor al zo vroeg in de ochtend de verwelking in je stem. De omgekeerde psychologie, hij was erop uit dat ik zou zeggen, dat ik niet verwelk en dat ik naar beneden zou gaan.

[naam 4] : Natuurlijk, natuurlijk.

[slachtoffer 3] : Ik heb toen al besloten dat het die dag toch niet meer zou worden dan 5. Hij had ook dan niets kunnen zeggen als had gezegd dat het 4 zou worden.

[naam 4] : Zo is het, zo is het.

Tapgesprekken tav “geldkoeriers”

104. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven104:

Tijdstip: 05-11-14 17:03:33

Inhoud: 001 NNvrouw [bijnaam slachtoffer 3] (sh) wgd 007 NNman [naam 14] (sh)

[naam 14] : Ik heb mij geinstalleerd in de kamer. Dus, ik weet het niet...

[bijnaam slachtoffer 3] : Volgens mij ga ik ernaar toe, het is namelijk zo, dat ik de dingen moet overhandigen. Ik weet het niet, of ik vandaag of morgen kan gaan..

[naam 14] : Later, later. Morgen avond, we zien elkaar en dan komt het in orde.

[bijnaam slachtoffer 3] : Ja?

[naam 14] : Morgen dus

[bijnaam slachtoffer 3] : Goed zo.

105. een geschrift, te weten de uitwerking van een smsbericht, inhoudende, zakelijk weergegeven105:

Gesprekgegevens IBO63/3730 (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [slachtoffer 3] )

Tijdstip : 07-11-14 01:14:20 In/uit : U

Met nummer: [telefoonnummer 1] (de rechtbank begrijpt het nummer in gebruik bij [verdachte] Sr.)

Alles is in orde, we liggen al in bed. We hebben 63 appels overgedragen. Welterusten, zachte dromen! Ik hou van je!

106. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven106:

Tijdstip: 25-01-15 19:35:34

Inhoud: 001 [slachtoffer 3] (sh, ng) wgd 002 NNman [verdachte] (sh)

[verdachte] : Oké, laat ik je hartje maar opvreten. Morgen gaat namelijk een kennis van ons daarheen. Je zult hem/haar leren kennen, oké?

[slachtoffer 3] : Oké, oké.

[verdachte] : Hij/zij erg lief en aardig, hij/zij wil jou al sinds een jaar leren kennen. Hij/zij weet alles over jou, maar hij/zij heeft jou nog niet gezien.

[slachtoffer 3] : Echt waar?

[verdachte] : Natuurlijk, hij/zij weet hoe lieftallig bent. Jij bent de kleine [bijnaam slachtoffer 3] . Echt waar. Ik heb hem niet gesproken en hij/zij zei dat híj/zij het weet wie je bent, maar hij/zij heeft jou nog niet gezien.

[slachtoffer 3] (blij lachend): We zullen elkaar leren kennen.

[verdachte] : Natuurlijk, schat. Luister eens, [bijnaam slachtoffer 3] . Ik zal je nu vertellen dat ik je wilde zeggen. Ik wilde eerst zo, dat als deze persoon daarheen gaat, dat jullie dinsdag met deze persoon boven blíjft. Maar dat is zo niet goed. Luister eens, weet je wat goed is. Dinsdag gaan jullie wel eens boven naar hem , maar zo dat jullie ondertussen wel kunnen functioneren en blijft woensdag boven, neem een vrije dag

op, als deze persoon vertrekt, oké?

[slachtoffer 3] : Oké.

[verdachte] : Spreek het zo af met [naam 2] dat jullie woensdag ochtend niet naar beneden gaan, oké.

[slachtoffer 3] : Okeé.

[verdachte] : Jullie staan 's morgens op, jullíe kletsen met deze persoon, en daarna vertrekt deze persoon, oké. [slachtoffer 3] : Oké.

[verdachte] : Desnoods begeleiden jullie deze persoon, oké?

[slachtoffer 3] : Oké, oké.

[verdachte] : Dus blijf jullie woensdag boven, en vertel dit ook aan je buurvrouw door, oké?

[slachtoffer 3] : Oké, oké.

[verdachte] : Het is namelijk zo goed als jullie dinsdag als deze persoon boven bij jullie is, jullie wel eens naar beneden gaan om te functioneren, oké?

[slachtoffer 3] : Oké.

[verdachte] : Je weet best hoeveel jullie ander moeten missen.

[slachtoffer 3] : Ja, ja. Oké, oké.

[verdachte] : En jullie gaan dat de volgen de dag uitrusten. Vertel dit ook aan [slachtoffer 5] door, oké?

[slachtoffer 3] : Oké.

107. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven107:

Tijdstip: 28-01-15 12:06:19

Inhoud: 001 [slachtoffer 3] (sh,ng) bun 002 NNman [verdachte] (sh)

Desgevraagd vertelt [slachtoffer 3] dat ze net met [slachtoffer 6] (opm.tolk: roepnaam voor [slachtoffer 6]) aan het ontbijten zijn. [verdachte] vraagt [slachtoffer 3] om tegen [slachtoffer 6] te zeggen dat zij hem moet schrijven als zij daar is, als zij binnen is, als zij daar aankomt, als zij daar weggaat en als zij hier is. [verdachte] zegt nog haar in Boedapest af te halen. [verdachte] wacht op haar op de afgesproken plaats.

(…) De telefoon wordt doorgegeven aan [slachtoffer 5] .

Desgevraagd vertelt [slachtoffer 5] dat hun gast straks weggaat en dat ze haar gaan begeleiden. [slachtoffer 5] vraagt of dat goed is. Dat is goed, zegt [verdachte] , dan komen jullie ook even naar buiten. [verdachte] vraagt [slachtoffer 5] of ze zakgeld hebben. [slachtoffer 5] zegt lachend, morgen zullen we dat hebben. Desgevraagd zegt [slachtoffer 5] dat ze nu geen zakgeld hebben, alleen maar wat wisselgeld. [verdachte] zegt dat ze er 50 uit moeten halen. (…) [verdachte] vraagt naar hun gast, de telefoon wordt doorgegeven aan [slachtoffer 6]. [verdachte] zegt tegen haar dat zij hem moet schrijven als zij daar op dat plein is, om hem gerust te stellen. [slachtoffer 6] belooft het. [verdachte] zegt dat hij haar om half 8 afhaalt.

108. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven108:

Tijdstip: 28-01-15 18:02:50

Inhoud: 001 [slachtoffer 3] (sh, ng) wgd 002 NNman [verdachte] (sh)

[verdachte] heeft de opwaarderingscode gekregen. [verdachte] vertelt nog dat de koerier op het vliegveld gecontroleerd is, en daar raakte [verdachte] onderste boven van. Maar zij schreef later dat zij al in het ding zit. [verdachte] gaat haar nu afhalen.

109. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven109:

Tijdstip: 29-01-15 19:35:14

Inhoud: 003 NNvrouw [naam 26] (sh) bun 004 NNman [naam 27] (sh)

[naam 27]: [slachtoffer 6] is ook eruit gehaald, je weet wel, die griet van [medeverdachte] . (…)

[naam 27]: [slachtoffer 6] is er uit gehaald, zij werd gevraagd waarom het was, waarvan het was, en alles. Zij mocht daarna wel doorlopen.

110. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven110:

Tijdstip: 05-02-15 19:31:27

Inhoud: 001 [slachtoffer 3] (SH) wgd 002 NN man [verdachte] (SH).

[verdachte] : Als er iets is, bel [naam 28], als het nodig is, laat hem gewoon zeggen dat hij je kent, hij daarheen gegaan om rond te kijken voor een kar en dat je een kennis van hem bent, oké

[slachtoffer 3] : Oké, oké.

[verdachte] : En luister eens, wat zul je zeggen als hij alleen met 2 appels naar huis zou gaan, als het zo is. Snap je, he?

111. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven111:

Tijdstip: 05-02-15 19:40:21

Inhoud: 001 [slachtoffer 3] (SH) wgd 002 NN man [verdachte] (SH).

Desgevraagd vertelt [slachtoffer 3] aan [verdachte] over de controle van [naam 14] . [slachtoffer 3] zegt dat de controle volgens [naam 14] routinematig was. Hij zei dat hij op bezoek was bij de meísjes. [verdachte] zegt dat de meiden [naam 14] de dinges moeten geven, hem helpen bij het vertrek, aardig voor hem zijn, want zijn vader is net overleden.

112. een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven112:

Tijdstip: 06-02-15 00:21:32

Inhoud: 001 [slachtoffer 3] (sh) bun 007 NNman [naam 14] (sh)

[slachtoffer 5] neemt de telefoon over en vertelt [naam 14] dat zij het ook aan die over de ontmoeting heeft bericht . Vervolgens zegt zij dat [naam 14] 3,5 zal meenemen, dat is niet veel, er zullen geen problemen ontstaan.

Overige bewijsmiddelen tav meerdere slachtoffers

113. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 10] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 9 mei 2014 gesloten proces-verbaal van bevindingen, nummer PL1500-2014091549-2, inhoudende een intake-verklaring van [slachtoffer 7] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende113:

- Voor de familie werken ook nog andere vrouwen in de [adres 3]

- [slachtoffer 3] , [slachtoffer 2] (fon) en [slachtoffer 5] werken ook voor de familie [familienaam verdachten]

- [slachtoffer 5] en [slachtoffer 2] wonen ook op de [adres 2] alleen een andere kamer (…)

114. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 11] en [verbalisant 12] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 8 juni 2014 gesloten proces-verbaal nummer PL1500-201091549-4, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 7] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende114:

(…)

V: Je hebt in je intake gezegd dat [naam 2] en [naam 1] 'ook alles weten hiervan'

A: Ja, helaas wisten [naam 1] en [naam 2] alles, van [verdachte] .

V: Hoe wisten zij dat?

A: Wat [familienaam verdachten] sr. mij vertelde was dat [naam 1] en [naam 2] [familienaam verdachten] sr. al 6 jaar kennen en dat hij al 6 jaar in het huis van [naam 1] en [naam 2] zit. [familienaam verdachten] sr. zei dat ik gerust naar het huis van [naam 1] en [naam 2] toe kon gaan. [familienaam verdachten] sr. zei dat hijzelf vaste vrouwen daar in het huis had. Boven in het appartement en beneden in de cabines.

V: Wat weet jij over directe contacten tussen [familienaam verdachten] sr. en [naam 1] en [naam 2] ?

A: Ze voerden telefoongesprekken. [familienaam verdachten] sr. vroeg altijd aan [naam 1] om een parkeerkaart, zo'n klein plastic dingetje. [familienaam verdachten] sr. kon voor in de straat dan in de parkeergarage parkeren. (…)

In het hoofd van [naam 1] zit alleen maar [verdachte] . [verdachte] regelt altijd de vrouwen voor [naam 1] zodat het huis nooit leeg staat. Hij stuurt [slachtoffer 2] of [slachtoffer 3] of [slachtoffer 5] naar Nederland zodat het huis niet leeg staat.

V: Hoe weet [verdachte] dan dat er plek is in het huis van [naam 1] en [naam 2] ?

A: [verdachte] spreekt met [slachtoffer 2] , [slachtoffer 2] belt dan [naam 2] . [naam 2] vraagt dan voor wie en als ze hoorde dat het voor [verdachte] is, dan zei ze dat het geen probleem is en dat ze plek ging maken.

(…) [slachtoffer 2] (…) is een oudere vrouw, van vroeger. (…) Ze hielp andere vrouwen om in dat huis terecht te kunnen en ook aan het appartement. De vrouwen die bij de familie [familienaam verdachten] horen mogen in het huis van [naam 2] en [naam 1] werken en daarboven wonen. Of een familie of een vriend.

115. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 12] , in de wettelijke vorm opgemaakt en op 24 september 2015 gesloten proces-verbaal van bevindingen nummer PL1500-2014223290-2, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende115:

Uit onderzoek in de diverse geautomatiseerde politie systemen bleken meerdere genoemde vrouwen voor te komen in de prostitutie.

[slachtoffer 4]

is meermalen in de raamprostitutiestraten in Den Haag gecontroleerd onder haar meisjes naam [naam 4] , geboren op [geboortedag] 1965. In de periode van 9 juni 2011 tot en met 25 juli 2014 werd zij 4 maal gecontroleerd, waarvan 3 maal in het raamprostitutiepand [adres 3] te Den Haag en eenmaal in de [adres 6] te Den Haag. (…)

[slachtoffer 5]

is zes maal gecontroleerd in het raamprostitutiepand [adres 3] te Den Haag in de periode van 21 augustus 2010 tot en met 19 augustus 2014. [slachtoffer 5] gaf op 28 mei 2014 aan woonachtig te zijn op de [adres 7] te Den Haag. In de begin periode gebruikte [slachtoffer 5] de werknaam [werknaam] en later de werknaam [slachtoffer 5] . Tijdens de eerste controle gaf [slachtoffer 5] aan dat zij door de beheerders van het raamprostitutiepand [adres 3] te Den Haag vanaf de luchthaven Eindhoven te zijn opgehaald. Tijdens deze controle zagen de collega's dat er slechts één contact persoon in de contactenlijst van de telefoon van [slachtoffer 5] stond, Dit betrof de naam [verdachte] . (…) [slachtoffer 5] gaf in latere controles aan dat zij eveneens werkzaam is geweest in de raamprostitutie in Alkmaar, Amsterdam en Groningen.

[slachtoffer 2]

is acht maal gecontroleerd in het raamprostitutiepand [adres 3] te Den Haag in de periode van 18 januari 2011 tot en met 23 april 2014. [slachtoffer 2] gaf aan gebruik te maken van de werknaam [werknaam] en woonachtig te zijn op de [adres 8] te Den Haag. Tijdens de laatste controle gaf [slachtoffer 2] aan dat zij woonachtig is op het adres [adres 9] te Den Haag. (…)

[slachtoffer 3]

Hulpverleningsorganisatie Spot46 te Den Haag meldde op 17 mei 2013 dat zij zich zorgen maakte om [slachtoffer 3] . Zij zou tijdens gesprekken angstig overkomen en zij stond te trillen. [slachtoffer 3] was werkzaam op het adres [adres 3] te Den Haag. (…) [slachtoffer 3] is in totaal zes maal gecontroleerd, door leden van de Unit Commerciele Zeden, in het raamprostitutiepand [adres 3] te Den Haag in de periode 17 mei 2013 tot en met 13 september 2014. De eerste maal was naar aanleiding van bovenstaande meldingen. Na de eerste controle werd aan de exploitant van het raamprostitutiepand [adres 3] een negatief werkadvies gegeven omtrent [slachtoffer 3] . Hierop heeft de exploitant aan [slachtoffer 3] geweigerd een kamer te verhuren. Een maand later verzocht [slachtoffer 3] om een tweede gesprek, daar haar situatie veranderd zou zijn. Na dit tweede gesprek werd het negatieve werkadvies ingetrokken en mocht [slachtoffer 3] weer werken als prostituee. Zij gebruikte de werknaam [slachtoffer 3] . Tijdens diverse controles daarna werd zij gecontroleerd samen met [slachtoffer 2] , [slachtoffer 7] en tijdens de laatste controle op 19 augustus 2014 met

[slachtoffer 5] . (…)

[slachtoffer 7]

werd eenmaal gecontroleerd in het raamprostitutiepand [adres 3] te Den Haag op 8 september 2013 samen met [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] . Op 4 oktober 2013 kwam een melding binnen van de Koninklijke Marechaussee Rotterdam Airport dat zij met een taxichauffeur hadden gesproken. Deze taxichauffeur meldde dat hij verliefd was op [slachtoffer 7] en haar af en toe haalt en brengt naar de luchthaven. Nu had deze taxichauffeur een sms'je gekregen van de beheerders van de [adres 3] te Den Haag met de tekst: "Je bent je eigen graf aan het graven als je het meisje niet naar ons brengt en jij je er te veel mee bemoeid".

116. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 17] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 2 februari 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1502021210.AMB, betreffende het proces-verbaal van bevindingen geldkoerier [slachtoffer 6] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende116:

Uit het proces-verbaal van bevindingen betreffende bovengenoemde controle is gebleken dat [slachtoffer 6] op 28 januari 2015 wilde uitreizen met een contant geldbedrag van €9580,00 in haar portemonnee. [slachtoffer 6] verklaarde onder andere dat zij op maandag 26 januari 2015 naar Nederland was gekomen. Zij 4 jaar geleden in Nederland, België, Italië en Cyprus als prostituee werkzaam is geweest en het geld dat zij bij zich had, had verdiend in de prostitutie. Zij naar Nederland was gekomen voor de aankoop van een auto. (…)

Tevens kan worden gesteld dat [slachtoffer 6] zeer waarschijnlijk in opdracht van [verdachte] op 26 januari 2015 vanuit Hongarije naar Nederland was gereisd en op 28 januari 2015 weer terug naar Hongarije. Dat [slachtoffer 6] hierbij als koerier een geldbedrag van €9580,00, vermoedelijk afkomstig van de verdiensten van [slachtoffer 3] en [slachtoffer 5] , in Nederland had opgehaald en had meegenomen naar Hongarije. Dat dit geldbedrag zeer waarschijnlijk voor [verdachte] bestemd was.

117. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 18] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 13 november 2014 gesloten proces-verbaal nummer 1411131040.FIN, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende117:

Bevindingen

Uit de op donderdag 13 november 2014 door FIU-Nederland verstrekte gegevens is gebleken dat de navolgende personen aangaande ongebruikelijke transacties bij hen in het systeem gekend zijn:

Verzender: [slachtoffer 2] , [geboortedag]-1982

28-01-2010 € 2.300,00 Vanuit Nederland Naar Hongarije [naam 24] [geboortedag]-1963 Western Union

01-03-2010 € 2.000,00 Vanuit Nederland Naar Hongarije

[naam 24] [geboortedag]-1963 Western Union

27-03-2010 € 2.150,00 Vanuit Nederland Naar Hongarije

[naam 24] [geboortedag]-1963 Western Union

13-04-2010 € 1.400,00 Vanuit Nederland Naar Hongarije

[naam 24] [geboortedag]-1963 Goffin Change

10-05-2010 € 1.200,00 Vanuit Nederland Naar Hongarije

[naam 24] [geboortedag]-1963 Goffin Change

22-05-2010 € 2.600,00 Vanuit Nederland Naar Hongarije

[naam 24] [geboortedag]-1963 Western Union

26-05-2010 € 1.500,00 Vanuit Nederland Naar Hongarije

[naam 24] [geboortedag]-1963 Goffin Change

18-08-2010 € 2.500,00 Vanuit Nederland Naar Hongarije

[naam 6] 16-10-1973 Western Union

30-09-2010 € 2.000,00 Vanuit Nederland Naar Hongarije

[naam 24] [geboortedag]-1963 Western Union

Verzender: [slachtoffer 5] , [geboortedag]-1989

23-06-2010 € 2.500,00 Vanuit Nederland Naar Hongarije

[naam 24] [geboortedag]-1963 Western Union

18-08-2010 € 2.500,00 Vanuit Nederland Naar Hongarije

[naam 24] [geboortedag]-1963 Western Union

24-08-2010 € 2.000,00 Vanuit Nederland Naar Hongarije

[naam 24] [geboortedag]-1963 Western Union

29-11-2010 € 2.500,00 Vanuit Nederland Naar Hongarije

[naam 24] [geboortedag]-1963 Western Union

13-12-2010 € 2.000,00 Vanuit Nederland Naar Hongarije

[naam 24] [geboortedag]-1963 Western Union

118. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 19] en [verbalisant 9] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 5 juni 2015 gesloten proces-verbaal nummer 15060509.00.V01, inhoudende de verklaring van [naam 2], zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende118:

De Hongaarse man die de meisjes hier laat werken heet [verdachte] . (…)

A: [verdachte] had vaak contact met [naam 1] . (…) Hij liep vaak door de straat.

V: Wat kwam hij in Nederland doen?

A: (…) Misschien het geld ophalen bij de Hongaarse meisjes. (…)

119. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 19] en [verbalisant 13] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 10 juni 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1506101015.V01, inhoudende de verklaring van [naam 1], zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende119:

0: We willen je nog een foto tonen. Aan verdachte wordt foto, voorzien van het nummer -1-, uit de fotomap getoond. ( [verdachte] , [geboortedag] -1963)

V: Wie is dit?

A: Die herken ik als [verdachte] . lk herken hem alleen als [verdachte] .

V: Waar herken je hem van?

A: Hij is weleens in Nederland geweest. Hij is meerdere malen hier geweest. Dat was in de beginperiode toen [slachtoffer 2] en [slachtoffer 5] hier waren. lk heb hem verboden om in de straat te lopen.

V: Waarom heb je hem verboden in de straat te lopen?

A; lk vond dat hij niet continu in de straat kon lopen.

V: Wat kwam hij dan daar doen?

A: Hij was bij mij voorgesteld als [verdachte] de man van [slachtoffer 2] . lk heb hem een keer uit het pand gezet dat was de [adres 8]. (…)

V: Wat kwam hij in Nederland doen?

A: (…) Wellicht kwam hij geld halen. (…)

A: Vroeger kwam hij veel vaker hier ten opzichte van de laatste periode. In de beginperiode was hij hier om de twee maanden. De laatste periode was dat één of twee keer per jaar. (…)

120. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 19] en [verbalisant 17] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 11 juni 2015 gesloten proces-verbaal nummer 1506111210.V01, inhoudende de verklaring van [naam 29], zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende120:

0: We willen je nog een foto tonen. Aan verdachte wordt foto, voorzien van het nummer -1-, uit de fotomap getoond. ( [verdachte] , [geboortedag] -1963)

V: Wie is dit?

A: Dit is de man van [slachtoffer 2] . Hij heet [verdachte] . lk heb hem vaak de deur gewezen in het appartementen complex van de [adres 10]. Hij had altijd veel geld bij zich en nam graag vrouwen mee. Hij liep er ook zo bij. Lange lederen jassen, veel goud, een dure Mercedes. Een Mercedes van de S-serie, bordeaux rood en een Hongaars kenteken. (…)

V: Wat kwam hij in Nederland doen?

A: lk denk dat hij het geld op kwam halen. Hij gaf de meisjes bloemen en cadeautjes en bracht soms een hele tas met eten mee. Als hij in Nederland was stonden alle mannelijke "prostitutie" figuren, of dit nu pooiers zijn weet ik niet, bij elkaar. Meneer [naam 1] was echt een vriend van hem. [naam 1] was

geliefd bij [verdachte] en kreeg ook cadeautjes zoals Hongaarse worst en drank. Gewoon kleine presentjes. (…)

121. het proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel d.d. 23 februari 2016, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 7] , zakelijk weergegeven121:

(…) Ik wist dat (…) [naam 1] de vriend was van dhr. [familienaam verdachten] sr. (…) [familienaam verdachten] sr. zei bv. dat hij het huis van [naam 1] huurde voor zijn meisjes. Het was de vaste stek van dhr. [familienaam verdachten] sr. (…) Wij als meisjes hebben allemaal van dhr. [familienaam verdachten] sr. en [familienaam verdachten] jr. te horen gekregen wat wij tegen de politie zouden moeten zeggen als wij zouden worden verhoord. (…)

1 Ordner 15; Pagina 4639 e.v.

2 Ordner 15: Pagina 4655 e.v.

3 Ordner 15; Pagina 4663 e.v.

4 Ordner 15; Pagina 4716 e.v.

5 Ordner 16; Pagina 5168 e.v.

6 Ordner 15; Pagina 4828

7 Ordner 15; Pagina 4832 e.v.

8 Ordner 15; Pagina 4882 e.v.

9 Ordner 6; Pagina 1861

10 Ordner 16; Pagina 5141 e.v.

11 Ordner 2; Pagina 0642 e.v.

12 Ordner 15; Pagina 4828

13 Ordner 15; Pagina 4847 e.v.

14 Ordner 15; Pagina 4832 e.v.

15 Ordner 15; Pagina 4882 e.v.

16 Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel mr. R.M. van Vuure in aanwezigheid van griffier B. Oostindiën d.d. 23 februari 2016

17 Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel mr. R.M. van Vuure in aanwezigheid van griffier B. Oostindiën d.d. 2 februari 2016

18 Ordner 17; Pagina

19 Ordner 16; Pagina 5151 e.v.

20 Ordner 16; Pagina 5187 e.v.

21 Ordner 17; Pagina 5488 e.v.

22 Ordner 17; Pagina 5585 e.v.

23 Ordner 17; Pagina 5823

24 Ordner 16; Pagina 5309 e.v.

25 Ordner 17; Pagina 5589 e.v.

26 Ordner 17; Pagina 5540

27 Ordner 17; Pagina 5490

28 Ordner 17; Pagina 5491

29 Ordner 2; Pagina 0472

30 Ordner 2; Pagina 0473

31 Ordner 17; Pagina 5593

32 Ordner 17; Pagina 5594

33 Ordner 16; Pagina 5079 e.v.

34 Ordner 16; Pagina 5204 e.v.

35 Ordner 17; Pagina 5617

36 Ordner 17; Pagina 5621

37 Ordner 17; Pagina 5598

38 Ordner 17; Pagina 5635

39 Ordner 5; Pagina 168

40 Ordner 16; Pagina 5319

41 Ordner 15; Pagina 4926 e.v.

42 Ordner 16; Pagina 5080 e.v.

43 Ordner 16; Pagina 5033

44 Ordner 16; Pagina 5101 e.v.

45 Ordner 16; Pagina 5113 e.v.

46 Ordner 16; Pagina 5129 e.v.

47 Ordner 16; Pagina 5141 e.v.

48 Ordner 16; Pagina 5151 e.v.

49 Ordner 16; Pagina 5187 e.v.

50 Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel mr. R.M. van Vuure in aanwezigheid van griffier B. Oostindiën d.d. 2 februari 2016

51 Ordner 20; Pagina 6564 e.v.

52 Ordner 15; Pagina 4828

53 Ordner 15; Pagina 4832 e.v.

54 Ordner 15; Pagina 4882 e.v.

55 Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel mr. R.M. van Vuure in aanwezigheid van griffier B. Oostindiën d.d. 2 februari 2016

56 Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel mr. R.M. van Vuure in aanwezigheid van griffier B. Oostindiën d.d. 23 februari 2016

57 Ordner 16; Pagina 5217 e.v.

58 Ordner 16; Pagina 5398

59 Ordner 16; Pagina 5335 e.v.

60 Ordner 16; Pagina 5337

61 Ordner 16; Pagina 5088 e.v.

62 Ordner 16; Pagina 5209

63 Ordner 2; Pagina 0424

64 Ordner 16; Pagina 5400

65 Ordner 5; Pagina 1603

66 Ordner 5; Pagina 1607

67 Ordner 16; Pagina 5284 e.v.

68 Ordner 16; Pagina 5219

69 Ordner 16; Pagina 5220

70 Ordner 16; Pagina 5083 e.v.

71 Ordner 2; Pagina 0418

72 Ordner 16; Pagina 5221

73 Ordner 16; Pagina 5226

74 Ordner 16; Pagina 5227

75 Ordner 16; Pagina 5228

76 Ordner 16; Pagina 5073 e.v.

77 Ordner 16; Pagina 5383

78 Ordner 16; Pagina 5384

79 Ordner 2; Pagina 0464

80 Ordner 17; Pagina 5635

81 Ordner 16; Pagina 5281 e.v.

82 Ordner 16; Pagina 5390

83 Ordner 16; Pagina 5394

84 Ordner 16; Pagina 5206 e.v.

85 Ordner 16; Pagina 5069 e.v.

86 Ordner 2; Pagina 0423 e.v.

87 Ordner 16; Pagina 5277

88 Ordner 17; Pagina 5708 e.v.

89 Ordner 17; Pagina 5752 e.v.

90 Ordner 17; Pagina 5589 e.v.

91 Ordner 5; Pagina 1432

92 Ordner 4; Pagina 1060 e.v.

93 Ordner 16; Pagina 5216 e.v.

94 Ordner 16; Pagina 5271

95 Ordner 2; Pagina 0412 e.v.

96 Ordner 18; Pagina 5977 e.v.

97 Ordner 16; Pagina 5276

98 Ordner 16; Pagina 5076 e.v.

99 Ordner 16; Pagina 5312

100 Ordner 2; Pagina 0542

101 Ordner 16; Pagina 5071 e.v.

102 Ordner 5; Pagina 1506

103 Ordner 18; Pagina 5999 e.v.

104 Ordner 5; Pagina 1651

105 Ordner 16; Pagina 5087 e.v.

106 Ordner 6; Pagina 1708

107 Ordner 20; Pagina 6560

108 Ordner 6; Pagina 1714

109 Ordner 6; Pagina 1715

110 Ordner 5; Pagina 1636

111 Ordner 5; Pagina 1638

112 Ordner 5; Pagina 1679

113 Ordner 15; Pagina 4828

114 Ordner 15; Pagina 4832 e.v.

115 Ordner 16; Pagina 1054 e.v.

116 Ordner 5; Pagina 1699 e.v.

117 Ordner 11; Pagina 3509 e.v.

118 Ordner 20; Pagina 6564 e.v.

119 Ordner 20; Pagina 6614 e.v.

120 Ordner 20; Pagina 6650 e.v.

121 Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel mr. R.M. van Vuure in aanwezigheid van griffier B. Oostindiën d.d. 23 februari 2016