Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:3218

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
19-08-2016
Datum publicatie
19-08-2016
Zaaknummer
(P) 08/955444-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verwerven, in bezit hebben, verspreiden en aanbieden van kinderpornografische foto’s en films. Daarop zijn met name meisjes met een geschatte leeftijd tussen de 12 en 16 jaar te zien.

Ten gunste van verdachte neemt de rechtbank in aanmerking dat verdachte niet eerder ter zake een strafbaar feit is veroordeeld. In verdachtes nadeel houdt de rechtbank er evenwel rekening mee dat hij door zijn ontkennende houding geen blijk heeft gegeven van enig inzicht in de laakbaarheid van zijn handelen.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van tien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: (P) 08/955444-14

Datum vonnis: 19 augustus 2016

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedag] [geboortejaar] in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], [adres].

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van

5 augustus 2016. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. C.Y. Huang en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman

mr. J.W. Bosman, advocaat te Almelo, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte in de periode van 14 september 2012 tot 8 oktober 2013 kinderpornografische afbeeldingen en films heeft verspreid, aangeboden, verworven en in zijn bezit heeft gehad.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

hij in of omstreeks de periode van 14 september 2012 tot 8 oktober 2013 in de gemeente Almelo, in elk geval in Nederland, één of meermalen 5.038 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval een of meer afbeelding(en) (te weten 4.650 foto's en/of 388 films) en/of (een) gegevensdrager(s), te weten een laptop Samsung (wit) en/of een laptop Samsung (zwart) en/of een tablet en/of een HP desktop, bevattende 5.038 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval één of meer afbeeldingen, heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een

communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het vaginaal penetreren met de penis en/of de mond/tong van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het door een dier likken en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het door een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een dier

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het tenlastegelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van tien maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering heeft doorgebracht.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in haar vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5. De beoordeling van het bewijs 1

5.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich – overeenkomstig haar op schrift gestelde requisitoir – op het standpunt gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard dat verdachte kinderpornografische afbeeldingen en films heeft verspreid, aangeboden, verworven en in zijn bezit heeft gehad, van welke misdrijven verdachte een gewoonte heeft gemaakt.

De officier van justitie heeft zich enerzijds daarbij gebaseerd op een melding die wijst op betrokkenheid van verdachte bij bezit van kinderporno en anderzijds op de op vier onder verdachte in beslag genomen gegevensdragers aangetroffen afbeeldingen en films. Deze zijn volgens het proces-verbaal van de politie aan te merken als kinderpornografisch.

5.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich – overeenkomstig zijn pleitnota – primair op het standpunt gesteld dat verdachte integraal dient te worden vrijgesproken van het tenlastegelegde. Bij verdachte ontbreekt namelijk het opzet – al dan niet in voorwaardelijke zin – op het downloaden en bezitten van kinderporno. Subsidiair heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat verdachte partieel dient te worden vrijgesproken van het aanwezig hebben van kinderporno vóór 7 oktober 2013.

5.3

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde feit op grond van het volgende.

Op 21 november 2012 heeft het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme een meldingsrapport met nummer 1675197, inclusief beeldmateriaal, ontvangen van het Amerikaans National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Het bedrijf Yahoo! Flickr heeft gemeld dat een gebruiker met de naam [gebruikersnaam] gebruikmakend van het IP-adres [IP-adres] op 14 september 2012 omstreeks 16:44 uur (GMT+1) beeldmateriaal heeft geüpload/gedownload op Yahoo! Flickr, dat vermoedelijk kinderpornografie betreft.2

Dit beeldmateriaal wordt in de folder op de server van de Landelijke Eenheid geplaatst met naam \12623\Documenten\Beeldmateriaal. Er zijn acht fotobestanden aangetroffen waarvan vijf fotobestanden voldoen aan de criteria voor kinderpornografisch beeldmateriaal. In onderstaand overzicht zijn de zichtbare elementen weergegeven die voorkomen in de vijf kinderpornografische bestanden.

Verdeling in leeftijd:

- Aantal puberaal: 1

- Aantal prepuberaal: 4

Verdeling in geslacht

- Aantal jongens: 0

- Aantal meisjes: 5

Totaal aantal poseren door minderjarigen met nadruk op geslachtsdelen/billen/borsten: 4
- Geheel naakt

- Gedeeltelijk naakt

- Onnatuurlijke omgeving

- Striptease act/houding

- Camerastandpunt

- Onnatuurlijke houding

Totaal aantal ontuchtige handelingen: 1

- Betasten/aanraken door een minderjarige: geslachtsdelen met mond/tong

Totaal aantal overige seksuele handelingen: 1

- Houden van penis dichtbij lichaam minderjarige

- Ejaculeren van/zichtbaar maken van sperma op lichaam minderjarige. 3

Het IP-adres [IP-adres] maakt deel uit van de Nederlandse internet provider Ziggo. Ziggo heeft de volgende abonneegegevens verstrekt: [verdachte], [adres], [woonplaats].4

In verband met vorenstaande melding is op 7 oktober 2013 omstreeks 11.00 uur op het adres [adres] te [woonplaats] binnengetreden en zijn diverse goederen in beslag genomen, waaronder een laptop, Samsung wit aangeduid als 01.01, een laptop Samsung zwart aangeduid als 01.02, een HP desktop aangeduid als 02.04 en een tablet aangeduid als 02.02.56

Op genoemde gegevensdragers is kinderpornografisch materiaal aangetroffen, namelijk:

- op de laptop zwart aangeduid met 01.02 staan 2483 foto’s en 141 films;

- op de laptop Samsung wit aangeduid met 01.01 staan 868 foto’s en 102 films;

- op de desktop HP aangeduid met 02.04 staan 1133 foto’s en 144 films;

- op de tablet aangeduid met 02.02 staan 166 foto’s en 1 film.7

Dit materiaal houdt in

- het penetreren van een minderjarige dan wel door een minderjarige, zowel oraal als vaginaal met een penis, met mond/tong, met vinger/hand of met een voorwerp;

- het plegen van ontuchtige handelingen, namelijk het betasten/aanraken van een minderjarige dan wel door een minderjarige van de geslachtsdelen en borsten met een penis, vinger/hand of met een mond/tong;

- het betasten/aanraken door een dier van een minderjarige dan wel van een dier door een minderjarige door het likken van de geslachtsdelen, billen en borsten en het likken en in de mond nemen van de geslachtsdelen;

- het poseren door een minderjarige met nadruk op geslachtsdelen/borsten en billen, door geheel of gedeeltelijk naakt te poseren in niet bij de leeftijd passende kleding, met make-up op, in een onnatuurlijke omgeving, in een onnatuurlijke houding, in een striptease-act houding dan wel een uitsnede van de afbeelding te maken onder andere door inzoomen en/of door het camerastandpunt;

- het dicht bij het lichaam/gezicht van een minderjarige masturberen, sperma op het lichaam van een minderjarige spuiten en het houden van de penis dicht bij het lichaam van een minderjarige, alle met een onmiskenbare seksuele strekking.8

Van de 4650 foto’s bevinden zich 4445 foto’s op een voor de gebruiker benaderbare locatie (accessible) en een foto in een map ‘temporary internet files’en 204 foto’s in een map deleted. Van de 388 films bevinden zich 380 films op een voor de gebruiker benaderbare locatie (accessible) en 8 films in een map deleted.9

Op deze kinderpornografische afbeeldingen en films staan ongeveer 98% meisjes afgebeeld. Hiervan is 80% in de leeftijd 12 tot 16 jaar en 15% jonger dan 12 jaar waarvan 1% jonger dan twee jaar.10

Op de computer met nummer 02.04 is een Dropbox-account aangetroffen. In deze Dropbox is kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Het e-mailadres welke gekoppeld is aan dit Dropbox-account is [emailadres verdachte].11

In de mappenstructuur van de Dropbox zit een map met de naam “Young” met submappen “new” en “teen” als ook een map “Young Vids” met submappen “new” en “old”.12

Onderzoek aan het Dropbox account geeft tevens aan dat na het bezoek van de politie op 7 oktober 2013 de gehele Dropbox opnieuw is geüpload op 9 oktober 2013. Dit is twee dagen na de inbeslagname van de digitale gegevens. In de back-up van deze bestaande Dropbox-account zijn geen bestanden aangetroffen van vóór 9 oktober 2013.13

Op de HP desktop met nummer 02.04 is het programma Emule aangetroffen. In het programma Emule is onder andere gezocht naar “[zoekterm 1]”, “[zoekterm 2]”, “[zoekterm 3]”, “[zoekterm 3]” en [zoekterm 4]”. De zoekvragen komen uit acht opgeslagen bestanden welke toebehoren bij het programma Emule en hebben een tijdsperiode tussen 7 november 2010 en 19 oktober 2012.14

Op de tablet met nummer 02.02 is het programma Gallerylock aangetroffen. Dit programma zorgt ervoor dat foto’s en films op de tablet verborgen kunnen worden achter een pincode. Het wachtwoord van het programma Gallerylock is [geboortejaar]. Achter deze code stonden naast privé films ook kinderpornografische bestanden opgeslagen. Tevens stond op deze tablet het programma Dropbox. Ook hiervan was de toegang geblokkeerd met de pincode [geboortejaar].15

De foto’s en films zijn weggeschreven op verschillende gegevensdragers met als directory structuur:

 • -

  Users/[naam verdachte]/downloads/nakijken2

 • -

  Users/[naam verdachte]/secret/jong video’s

 • -

  Documents and Settings/[naam verdachte]/mijn documenten/Dropbox/Young Vids.16

Verdachte ontkent opzettelijk kinderpornografische afbeeldingen of films in zijn bezit te hebben gehad, te hebben verworven, te hebben aangeboden, zich daartoe de toegang verschaft en/of verspreid te hebben. Volgens verdachte heeft zijn zoon [zoon verdachte] naar kinderpornografische afbeeldingen gezocht en deze binnen gehaald.

De rechtbank acht de verklaring van verdachte op dit punt onaannemelijk en baseert zich hierbij op het volgende.

Uit onderzoek is gebleken dat:

- vanaf 7 november 2010 in het programma Emule is gezocht naar “[zoekterm 1]”, “[zoekterm 2]”, “[zoekterm 3]”, “[zoekterm 3]” en [zoekterm 4]”, maar ook naar “[ex-vrouw verdachte]”, “ex vrouw”, “Holland [ex-vrouw verdachte]”;17

- [ex-vrouw verdachte] is de ex-vrouw van verdachte;18

- [zoon verdachte] in de periode van 12 juni 2011 tot en met maart/ april 2013 bij verdachte heeft gewoond;19

- [zoon verdachte] gebruik maakte van de laptop van zijn stiefzus(sen) of stiefmoeder;20

- [zoon verdachte] geen gebruik maakte van de HP desktop;21

- [zoon verdachte] heeft verklaard dat hij niet naar kinderporno heeft gezocht of kinderporno heeft gedownload;22

- [zoon verdachte] heeft verklaard dat hij de applicatie Gallerylock niet kent;23

- [vrouw verdachte] heeft verklaard dat [zoon verdachte] geen gebruik maakte van de laptop of tablet;24

- [vrouw verdachte] heeft verklaard dat [zoon verdachte] goed in de gaten werd gehouden omdat zij veel problemen met [zoon verdachte] hadden;25

- verdachte de Dropbox als back-up gebruikt en dat niemand anders gebruik maakt van zijn Dropbox;26

- verdachte de Dropbox zelf heeft geïnstalleerd;27

- alleen verdachte en zijn vrouw [vrouw verdachte] gebruik maken van de tablet;28

- het programma Gallerylock op verdachtes tablet staat;29

- het geboortejaar van verdachte ([geboortejaar]) het wachtwoord is van de applicatie Gallerylock en de Dropbox;30

- verdachte na openen foto’s herkent in de applicatie Gallerylock;31

- verdachte na openen mappen herkent in de applicatie Dropbox;32

- verdachte degene is die mappen op de computer maakt;33

- verdachte geen verklaring heeft voor het feit dat er in juni 2013 nog kinderporno is gedownload;34

- verdachte geen verklaring heeft voor het feit dat de Dropbox op 9 oktober 2013 opnieuw is geüpload en dat er geen enkel bestand is aangetroffen van vóór 9 oktober 2013.35

De rechtbank is op grond van het vorenstaande van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte kinderpornografisch afbeeldingen en films heeft verspreid, aangeboden, verworven en in bezit heeft gehad.

Ten slotte acht de rechtbank ook bewezen dat verdachte van het bewezenverklaarde misdrijf een gewoonte heeft gemaakt. De rechtbank overweegt daartoe dat op meerdere gegevensdragers een hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen en/of films zijn aangetroffen. Voorts neemt de rechtbank in aanmerking dat verdachte zijn collectie in ieder geval over een periode van ruim een jaar tot aan de inbeslagname van 7 oktober 2013 heeft opgebouwd.

Gelet op de hoeveelheid, het tijdsbestek en het herhaaldelijk opzoeken, delen, bekijken en opslaan, is de rechtbank van oordeel dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het verwerven en het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen.

5.4

De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 14 september 2012 tot 8 oktober 2013 in de gemeente Almelo, 5.038 afbeeldingen, te weten 4.650 foto's en 388 films heeft verspreid en/of aangeboden en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het vaginaal penetreren met de penis en/of de mond/tong van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het door een dier likken en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het door een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt likken en/of in de mond nemen en/of betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen van een dier

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr). Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

het misdrijf: een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, verwerven, aanbieden, in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk of gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor het bewezenverklaarde feit.

8 De op te leggen straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verwerven, in bezit hebben, verspreiden en aanbieden van kinderpornografische foto’s en films. Daarop zijn met name meisjes met een geschatte leeftijd tussen de 12 en 16 jaar te zien die poseren op een wijze kennelijk bedoeld om seksuele prikkelingen op te wekken. Op een deel van het kinderpornografische materiaal is ook penetratie van of door een minderjarige te zien. Verdachte heeft gedurende een periode van ongeveer anderhalf jaar naar dit soort afbeeldingen gezocht, deze gedownload, bekeken en/of bewaard op verschillende gegevensdragers. Verdachte heeft hiermee de norm die strekt tot de bescherming van jeugdigen tegen seksueel misbruik geschonden. Door het verspreiden, verwerven, aanbieden en in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal blijft de vraag naar kinderporno bestaan en is verdachte mede verantwoordelijk te houden voor de productie van het materiaal en het in stand houden van de afzetmarkt daarvoor. Voor deze productie worden kinderen seksueel misbruikt en uitgebuit. Zij worden voor de camera gezet om te poseren en moeten seksuele handelingen bij zichzelf en anderen verrichten en ondergaan. Handelingen waar zij, gelet op hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, nog lang niet aan toe zijn. Het is een feit van algemene bekendheid dat veel van deze misbruikte kinderen psychisch schade oplopen, waar zij de rest van hun leven mee geconfronteerd worden. Ook kunnen zij nog lange tijd achtervolgd worden door de gevolgen van de productie van de beelden. In de praktijk is immers gebleken dat een afbeelding die eenmaal op internet is aangetroffen, vrijwel onmogelijk blijvend van internet te verwijderen is en nog jarenlang kan opduiken. Dat verdachte hieraan, als consument, een bijdrage heeft geleverd, rekent de rechtbank hem aan.

Ten gunste van verdachte neemt de rechtbank in aanmerking dat verdachte blijkens een hem betreffend uittreksel justitiële Documentatie, gedateerd 5 juli 2016, niet eerder ter zake een strafbaar feit is veroordeeld. In verdachtes nadeel houdt de rechtbank er evenwel rekening mee dat hij door zijn ontkennende houding geen blijk heeft gegeven van enig inzicht in de laakbaarheid van zijn handelen.

Ook heeft de rechtbank acht geslagen op het over verdachte uitgebrachte reclasseringsrapport gedateerd 30 januari 2015 van M. Wissink, als reclasseringswerker verbonden aan Reclassering Nederland.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de straf de oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) als uitgangspunt genomen. Het LOVS geeft als oriëntatiepunt voor straftoemeting ten aanzien van het in bezit hebben, verwerven en zich door middel van een geautomatiseerd werk of gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot kinderpornografisch beeldmateriaal te verschaffen een taakstraf voor de duur van 240 uren en zes maanden gevangenisstraf waarvan een kort gedeelte onvoorwaardelijk. Wanneer hier een beroep of gewoonte van wordt gemaakt geldt als uitgangspunt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één jaar. Het LOVS geeft als oriëntatiepunt voor straftoemeting ten aanzien van het verspreiden van kinderporno een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één jaar. Wanneer hier een beroep op gewoonte van wordt gemaakt geldt als uitgangspunt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee jaren.

Daarbij is vermeld dat als strafvermeerderende en/of strafverminderende factoren mee kunnen wegen het aantal afbeeldingen, de periode waarin de verzameling van afbeeldingen is opgebouwd, de leeftijd van de slachtoffers, de aard van de afbeeldingen, herhalingsgevaar en de bereidheid bij de verdachte tot gedragsverandering, erkenning en inzicht in de problematiek van het gedrag.

De rechtbank is anders dan de raadsman van oordeel dat er geen sprake is van schending van de redelijke termijn nu de zaak op verzoek van de verdediging is verwezen naar de rechter-commissaris voor het horen van getuigen. De rechtbank is op grond van het vorenstaande, rekening houdend met het tijdsverloop, van oordeel dat dat aan verdachte een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf moet worden opgelegd. De rechtbank hoopt met het opleggen van een voorwaardelijke gevangenisstraf te bewerkstellingen dat verdachte zich in de toekomst onthoudt van het plegen van strafbare feiten in het algemeen en van strafbare feiten met betrekking tot kinderporno in het bijzonder.

9 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 14a, 14b, 14c, 27 en 57 Sr.

10 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:
  het misdrijf: een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, verwerven, aanbieden, in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk of gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt;

 • -

  verklaart verdachte strafbaar voor het bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van tien (10) maanden, waarvan vijf (5) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie (3) jaren;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:
  - omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

 • -

  bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. H. Stam, voorzitter, mr. U. van Houten en

mr. M.A.H Heijink, rechters, in tegenwoordigheid van M.M. Greven-Diepenmaat, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 19 augustus 2016.

Mr. M.A.H. Heijink is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de regiopolitie Oost-Nederland met nummer KAAG DOS 124 van 3 september 2014. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

2 Het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1], van 19 februari 2013, pagina’s 65 t/m 82.

3 Het proces-verbaal beeldmateriaal van het Team Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme, verbalisant [verbalisant 2], van 23 januari 2013, pagina’s 83 t/m 89.

4 Het proces-verbaal beeldmateriaal van het Team Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme, verbalisant [verbalisant 2], van 23 januari 2013, pagina’s 83 t/m 89.

5 Het proces-verbaal van het Team Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme, verbalisant [verbalisant 3], van 29 oktober 2013, pagina’s 95 en 96.

6 Het proces-verbaal digitaal onderzoek van het Team Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme, verbalisant [verbalisant 4] van 18 maart 2014, met bijlagen, pagina’s 99 t/m 103.

7 Het proces-verbaal digitaal onderzoek van het Team Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme, verbalisant [verbalisant 4] van 18 maart 2014, met bijlagen, pagina’s 99 t/m 103.

8 Het proces-verbaal digitaal onderzoek van het Team Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme, verbalisant [verbalisant 4] van 18 maart 2014, met bijlagen, pagina’s 99 t/m 103.

9 Het proces-verbaal digitaal onderzoek van het Team Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme, verbalisant [verbalisant 4] van 18 maart 2014, met bijlagen, pagina’s 99 t/m 103.

10 Proces-verbaal van in beslag genomen goed van verbalisant [verbalisant 5] van 21 april 2014, met bijlagen, pagina’s 104 t/m 120.

11 Het proces-verbaal digitaal onderzoek van het Team Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme, verbalisant [verbalisant 4] van 18 maart 2014, met bijlagen, pagina’s 99 t/m 103.

12 Een bescheid, te weten een mappenoverzicht van de Dropbox, pagina 45.

13 Het proces-verbaal digitaal onderzoek van verbalisant [verbalisant 4] van 18 maart 2014, met bijlagen, pagina’s 99 t/m 103.

14 Het proces-verbaal digitaal onderzoek verbalisant [verbalisant 4] van 18 maart 2014, met bijlagen, pagina’s 99 t/m 103.

15 Het proces-verbaal digitaal onderzoek van verbalisant [verbalisant 4] van 18 maart 2014, met bijlagen, pagina’s 99 t/m 103.

16 Proces-verbaal van in beslag genomen goed van verbalisant [verbalisant 5] van 21 april 2014, met bijlagen, pagina’s 104 t/m 120.

17 Het proces-verbaal digitaal onderzoek van verbalisant [verbalisant 4] van 18 maart 2014, met bijlagen, pagina’s 99 t/m 103.

18 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris, zover inhoudende het verhoor van getuige [vrouw verdachte] van 24 juni 2015.

19 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris, zover inhoudende het verhoor van getuige [vrouw verdachte] van 24 juni 2015.

20 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris, zover inhoudende het verhoor van getuige [zoon verdachte], van 3 mei 2016.

21 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris, zover inhoudende het verhoor van getuige [zoon verdachte], van 3 mei 2016.

22 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris, zover inhoudende het verhoor van getuige [zoon verdachte], van 3 mei 2016.

23 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris, zover inhoudende het verhoor van getuige [zoon verdachte], van 3 mei 2016.

24 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris, zover inhoudende het verhoor van getuige [vrouw verdachte] van 24 juni 2015.

25 Het proces-verbaal van de rechter-commissaris, zover inhoudende het verhoor van getuige [vrouw verdachte] van 24 juni 2015.

26 Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 20 januari 2014, pagina 27 t/m 33.

27 Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 21 januari 2014, met bijlagen, pagina’s 34 t/m 51.

28 Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 21 januari 2014, met bijlagen, pagina’s 34 t/m 51.

29 Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 21 januari 2014, met bijlagen, pagina’s 34 t/m 51.

30 Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 21 januari 2014, met bijlagen, pagina’s 34 t/m 51.

31 Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 21 januari 2014, met bijlagen, pagina’s 34 t/m 51.

32 Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 21 januari 2014, met bijlagen, pagina’s 34 t/m 51.

33 Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 20 januari 2014, pagina 27 t/m 33.

34 Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 21 januari 2014, met bijlagen, pagina’s 34 t/m 51.

35 Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 21 januari 2014, met bijlagen, pagina’s 34 t/m 51.