Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:3054

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
05-08-2016
Datum publicatie
05-08-2016
Zaaknummer
08/730268-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Tussenvonnis. Verdachte is een poging overval en verzet bij aanhouding ten laste gelegd. De rechtbank bepaalt dat de officier van justitie camerabeelden aan het dossier toe moet voegen en dat er drie getuigen moeten worden gehoord.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08/730268-16

Datum vonnis: 5 augustus 2016

Tussenvonnis van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1988 in [geboorteplaats] ,

wonende in [woonplaats] ,

nu verblijvende in de P.I. Overijssel, HvB “de Karelskamp” in Almelo.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 22 juli 2016. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. S. Leusink-van Dijk en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman

mr. J. Ruarus, advocaat te Delden, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

hij op of omstreeks 16 mei 2016, in de gemeente Almelo, op of aan de openbare weg de Grotestraat, in elk geval op of aan een openbare weg, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, die [slachtoffer] in het gezicht en/althans op/tegen het hoofd heeft gestompt en/of geslagen en/of (daarbij) die [slachtoffer] heeft toegevoegd de woorden: "Ik wil nou dat geld hebben anders sla ik je alle tanden uit de bek" en/of "Ik wou je al rippen" en/of "geef je geld aan mij" en/of heeft hij daarbij opzettelijk

dreigend, zijn vuist zeer dicht voor het gezicht van die [slachtoffer] gehouden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij op of omstreeks 16 mei 2016, in de gemeente Almelo, zich met geweld en/of bedreiging met geweld, heeft verzet tegen een of meer ambtenaren, te weten de inspecteur van politie Eenheid Oost-Nederland [inspecteur] en/of de hoofdagent(en) van politie Eenheid

Oost-Nederland [hoofdagent 1] en/of [hoofdagent 2] , werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn/haar/hun bediening, door te rukken en/of te trekken in een ander richting dan die waarin die [inspecteur] en/of [hoofdagent 1] en/of [hoofdagent 2] hem, verdachte wilde(n) brengen en/of door te slaan naar en/of in de richting van die [inspecteur] en/of [hoofdagent 1] en/of [hoofdagent 2] en/of door meermalen, in elk geval eenmaal met een stoel te gooien naar en/of in de richting van die [inspecteur] en/of [hoofdagent 1] en/of [hoofdagent 2] .

3 Nader onderzoek

Na sluiting van het onderzoek is tijdens de beraadslaging gebleken dat het onderzoek in de onderhavige zaak niet volledig is geweest. De rechtbank overweegt dat de door de verdediging verzochte camerabeelden niet door het openbaar ministerie aan het dossier zijn toegevoegd, ondanks een initiële toezegging daartoe door het openbaar ministerie.

De rechtbank wenst de beelden echter ook zelf te bekijken. Met het oog op het belang van waarheidsvinding en in dat verband voorts het recht van de verdediging in het kader van een eerlijk proces – rechtstreeks – kennis te kunnen nemen van het beschikbare belastende dan wel ontlastende bewijsmateriaal, acht de rechtbank het noodzakelijk dat een CD-rom met daarop de camerabeelden, die worden beschreven in het proces-verbaal van bevindingen, genummerd PL0600-2016239596-21, gesloten en getekend op 18 mei 2016 door verbalisant [verbalisant] , alsnog aan het dossier wordt toegevoegd. De rechtbank draagt daarom de officier van justitie op een CD-rom met daarop de camerabeelden alsnog aan het dossier toe te voegen.

Voorts acht de rechtbank het noodzakelijk dat, na ontvangst van bovenstaande camerabeelden, de hierna genoemde getuigen door de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank worden gehoord:

 • -

  [slachtoffer] , geboren op [geboortedag] 1992 en wonende in [woonplaats] aan de [adres 1] ;

 • -

  [getuige 1] , geboren op [geboortedag] 1992 en wonende in [woonplaats] aan de [adres 2] ;

 • -

  [getuige 2] , geboren op [geboortedag] 1981 en wonende in [woonplaats] aan de [adres 3] .

Deze getuigen zouden al in eerder stadium door de rechter-commissaris worden gehoord voor de inhoudelijke behandeling. Dit is toen echter niet gelukt, waarna de raadsman om hem moverende redenen heeft afgezien van het horen van deze getuigen. De rechtbank acht het echter noodzakelijk in het belang van de waarheidsvinding dat deze getuigen alsnog worden gehoord.

De rechtbank is van oordeel dat de omissie van het openbaar ministerie om de verzochte camerabeelden niet aan het dossier toe te voegen, niet mag worden tegengeworpen aan verdachte, in die zin dat hij nadeel ondervindt van het tijdsverloop dat hiermee is gemoeid. Ten aanzien van de voorlopige hechtenis van verdachte bepaalt de rechtbank daarom dat de voorlopige hechtenis zal worden geschorst, en wel onder een aantal voorwaarden. De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard bereid te zijn deze voorwaarden na te leven. De verdachte is gehouden gedurende zijn schorsing medewerking te verlenen aan een ambulante behandeling, een meldplicht, urinecontroles en een reclasseringstoezicht. De rechtbank zal de schorsing een week na deze uitspraak laten ingaan, zodat de reclassering de tijd heeft een en ander te organiseren.

Deze beslissing is in een afzonderlijke beschikking vastgelegd.

4 Schorsing onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd

De rechtbank zal het onderzoek ter terechtzitting in verband met het vorenstaande heropenen en schorsen tot een in overleg met de officier van justitie en de verdediging nader te bepalen tijdstip.

5 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op artikel 346 Wetboek van Strafvordering.

6 De beslissing

De rechtbank:

heropening onderzoek ter terechtzitting

- heropent het onderzoek ter terechtzitting;

nader onderzoek

 • -

  bepaalt dat de officier van justitie een CD-rom met daarop de camerabeelden, die worden beschreven in het proces-verbaal van bevindingen, genummerd PL0600-2016239596-21, gesloten en getekend op 18 mei 2016 door verbalisant [verbalisant] , aan het dossier toevoegt;

 • -

  stelt de stukken daartoe in handen van de officier van justitie, zodat deze voornoemde handeling kan (laten) verrichten;

- stelt de stukken in handen van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank teneinde, na ontvangst van de camerabeelden, de volgende getuigen te horen:

 • -

  [slachtoffer] , geboren op [geboortedag] 1992 en wonende in Almelo aan de [adres 1] ;

 • -

  [getuige 1] , geboren op [geboortedag] 1992 en wonende in Almelo aan de [adres 2] ;

 • -

  [getuige 2] , geboren op [geboortedag] 1981 en wonende in Almelo aan de [adres 3] .

schorsing onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd

- schorst het onderzoek tot een in overleg met de officier van justitie en de verdediging nader te bepalen tijdstip;

- beveelt de oproeping van verdachte voor die zitting en verzoekt de kennisgeving van die zittingsdatum aan de raadsman en de benadeelde partij.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Wentink, voorzitter, mr. M. Aksu en mr. P.M.F. Schreurs, rechters, in tegenwoordigheid van M.M. Greven-Diepenmaat, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 5 augustus 2016.

Mr. P.M.F. Schreurs is niet in de gelegenheid dit tussenvonnis mede te ondertekenen.