Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:2973

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
13-07-2016
Datum publicatie
28-07-2016
Zaaknummer
08/963508-13 (LP) (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Twee mannen uit Albanië en één uit Litouwen zijn door de rechtbank Overijssel voor mensenhandel veroordeeld tot celstraffen van 1 jaar, 2 jaar en 9 maanden en 3 jaar. De mannen dwongen vrouwen uit Litouwen om te werken als prostituee in onder meer Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Den Haag. Onderzoek Cloak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08/963508-13 (LP) (P)

Datum vonnis: 13 juli 2016

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] (voorheen [verdachte] ) ,

geboren op [geboortedatum 1] 1978 te [geboorteplaats 1] (Litouwen),

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

woonachtig te [woonplaats] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 15 maart 2016, 21 juni 2016, 22 juni 2016 en 29 juni 2016. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. H.J. Timmer en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman mr. H.G. Koopman, advocaat te Amsterdam, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het (medeplegen van) mensenhandel jegens [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] , [slachtoffer 4] , [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6] .

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

feit 1

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks 2008 te Amsterdam en/of Amsterdam Zuidoost en/of Alkmaar en/of Groningen en/of gemeente Haarlemmermeer en/of (elders) in Nederland (telkens) en/of Italië en/of Litouwen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een ander, te weten [slachtoffer 1] , door bedreiging met geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door misleiding, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 1]

en/of

(sub 1)

- die [slachtoffer 1] heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 1] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor teen) derde(n) tegen betaling en/of

(sub 3)

- die [slachtoffer 1] door bedreiging met geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door misleiding heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot bet verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of

(sub 4)

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 1] en/of

(sub 6)

- die [slachtoffer 1] door bedreiging met geweld en/of (een) andere

feitelijkhe(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door misleiding heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 1] , seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

(sub 9)

immers heeft verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

 • -

  die [slachtoffer 1] vanuit Litouwen naar/in Nederland overgebracht/vervoerd, althans voor haar een paspoort geregeld en/of althans voor haar een vliegticket geregeld en/of althans haar opgehaald en/of haar (vervolgens) aldaar ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor haar (een) verblijfplaats/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] een baan in Nederland beloofd als bordenwasser en/of

 • -

  voor die [slachtoffer 1] (een) werkplek(ken) geregeld en/of laten regelen en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen of van

haar werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [slachtoffer 1] als prostituee laten werken en/of toegezien of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die

[slachtoffer 1] als prostituee en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] veel dagen achter elkaar laten werken als prostituee en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] veel uren achter elkaar laten werken als prostituee en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] instructies gegeven over wat ze moest zeggen bij een controle en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] bedreigd, nadat die [slachtoffer 1] had aangegeven voor zichzelf te willen werken, door te zeggen “ik ga je dood maken en als je op straat loopt steek ik je in je buik” en/of

 • -

  die [slachtoffer 1] (verder) in de gaten gehouden of in de gaten laten houden

en/of

- middels bel-/sms-contact gecontroleerd en/of gedirigeerd en/of (aldus) de

keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 1] als prostituee ingeperkt of laten inperken en/of

- misbruik gemaakt van de ontredderde toestand/positie waarin voornoemde

[slachtoffer 1] verkeerde, aangezien die [slachtoffer 1] de Nederlandse

taal niet machtig was en/of

- die [slachtoffer 1] als prostituee laten werken en (het) door die

[slachtoffer 1] met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk onder

zich genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer 1] aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) doen afstaan en/of doen afdragen;

feit 2

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 5 oktober 2011 tot en met 17 september 2013 te Den Haag en/of Amsterdam en/of Amsterdam Zuidoost en/of

Alkmaar en/of (elders) in Nederland (telkens) en/of Italië, en/of Litouwen, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een ander, te weten [slachtoffer 2] , door (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door misleiding, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 2]

en/of

(sub 1)

- die [slachtoffer 2] heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die

[slachtoffer 2] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling

en/of

(sub 3)

- die [slachtoffer 2] door (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door misleiding heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten(van seksuele aard) en/of

(sub 4)

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 2] en/of

(sub 6)

- die [slachtoffer 2] door (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door misleiding heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 2] , seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

(sub 9)

immers heeft verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

 • -

  die [slachtoffer 2] vanuit Litouwen naar/in Nederland overgebracht/vervoerd, althans voor haar een busticket geregeld en/of althans haar opgehaald en/of haar (vervolgens) aldaar ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor haar (een) verblijfplaats/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

 • -

  voor die [slachtoffer 2] (een) werkplek(ken) geregeld en/of laten regelen en/of

 • -

  die [slachtoffer 2] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen of van

haar werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [slachtoffer 2] als prostituee laten werken en/of toegezien of laten toezien op

(een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die

[slachtoffer 2] als prostituee en/of

 • -

  die [slachtoffer 2] veel dagen achter elkaar laten werken als prostituee en/of

 • -

  die [slachtoffer 2] veel uren achter elkaar laten werken als prostituee en/of

 • -

  die [slachtoffer 2] instructies gegeven over wat ze moest zeggen bij een

(politie)controle en/of

- die [slachtoffer 2] (verder) in de gaten gehouden of in de gaten laten houden en/of

middels bel-/sms-contact gecontroleerd en/of gedirigeerd en/of (aldus) de

keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 2] als prostituee ingeperkt of laten

inperken en/of

- voor die [slachtoffer 2] een borstvergroting geregeld en/of die [slachtoffer 2]

aangespoord een borstvergroting te ondergaan en/of

- misbruik gemaakt van de ontredderde toestand/positie waarin voornoemde

[slachtoffer 2] verkeerde, aangezien die [slachtoffer 2] de Nederlandse taal

niet machtig was en/of

- die [slachtoffer 2] als prostituee laten werken en (het) door die [slachtoffer 2]

met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk onder zich

genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer 2] aan hem, verdachte, en/of zijn

mededader(s) doen afstaan en/of doen afdragen;

Feit 3

hij op éen of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 10 september 2012 tot en met 17 september 2013 te Amsterdam en/of Amsterdam Zuidoost en/of Alkmaar en/of Utrecht en/of gemeente Haarlemmermeer en/of (elders) in Nederland (telkens) en/of Litouwen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een ander, te weten [slachtoffer 3] , door (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door misleiding, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 3]

en/of

(sub 1)

- die [slachtoffer 3] heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 3] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling

en/of

(sub 3)

- die [slachtoffer 3] door (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door misleiding heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard)

en/of

(sub 4)

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 3] en/of

(sub 6)

- die [slachtoffer 3] door (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door misleiding heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 3] , seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

(sub 9)

immers heeft verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

 • -

  die [slachtoffer 3] (meerdere keren) vanuit Litouwen naar/in Nederland overgebracht/vervoerd, althans voor haar een paspoort geregeld en/of althans voor haar een vliegticket geregeld en/of althans haar opgehaald en/of haar (vervolgens) aldaar ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor haar (een) verblijfplaats/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

 • -

  voor die [slachtoffer 3] (een) werkplek(ken) geregeld en/of laten regelen en/of

 • -

  die [slachtoffer 3] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen of van haar

werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- die [slachtoffer 3] als prostituee laten werken en/of toegezien of laten toezien op (een

minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer 3] als prostituee en/of

 • -

  die [slachtoffer 3] instructies gegeven over wat ze moest zeggen bij een controle en/of

 • -

  die [slachtoffer 3] dwingend verteld wanneer ze terug moest komen uit Litouwen en/of

 • -

  die [slachtoffer 3] aangespoord een abortus te laten plegen en/of

 • -

  die [slachtoffer 3] aangespoord een borstvergroting te ondergaan en/of voor die [slachtoffer 3] een borstvergroting geregeld en/of

 • -

  die [slachtoffer 3] (verder) in de gaten gehouden of in de gaten laten houden en/of

middels bel-/sms-contact gecontroleerd en/of gedirigeerd en/of (aldus) de

keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 3] als prostituee ingeperkt of laten

inperken en/of

- misbruik gemaakt van de ontredderde toestand/positie waarin voornoemde [slachtoffer 3] verkeerde, aangezien die [slachtoffer 3] de Nederlandse taal niet

machtig was en/of

- die [slachtoffer 3] als prostituee laten werken en (het) door die [slachtoffer 3]

met/in de prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer 3] aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) doen afstaan en/of doen afdragen;

feit 4

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 22 maart 2013 tot en met 6 april

2013 te Den Haag en/of Groningen en/of Amsterdam en/of Amsterdam Zuidoost en/of

gemeente Haarlemmermeer en/of (elders) in Nederland (telkens) en/of Litouwen, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een ander, te weten [slachtoffer 4] , door (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 4]

en/of

(sub 1)

- die [slachtoffer 4] heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 4] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling

en/of

(sub 3)

- die [slachtoffer 4] door (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard)

en/of

(sub 4)

immers heeft verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

 • -

  die [slachtoffer 4] vanuit Litouwen naar/in Nederland overgebracht/vervoerd, althans voor haar een (vlieg)ticket geregeld en/of althans haar opgehaald en/of haar (vervolgens) aldaar ondergebracht of laten onderbrengen en/of haar gebracht naar het prostitutiegebied in Den Haag en/of haar gebracht naar het prostitutiegebied in Groningen en/of

 • -

  voor die [slachtoffer 4] (een) werkplek(ken) geregeld en/of laten regelen en/of

 • -

  die [slachtoffer 4] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen of van haar

werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

 • -

  die [slachtoffer 4] als prostituee laten werken en/of

 • -

  misbruik gemaakt van de ontredderde toestand/positie waarin voornoemde [slachtoffer 4] verkeerde, aangezien die [slachtoffer 4] de Nederlandse taal niet

machtig was;

Feit 5

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van september 2009 tot en met 17

september 2013 te Eindhoven en/of Amsterdam en/of Amsterdam Zuidoost en/of Alkmaar

en/of Den Haag (elders) in Nederland (telkens) en/of Litouwen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een ander, te weten [slachtoffer 5] , door (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 5]

en/of

(sub 1)

- die [slachtoffer 5] heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 5] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling

en/of

(sub 3)

- die [slachtoffer 5] door (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of

(sub 4)

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 5]

en/of

(sub 6)

- die [slachtoffer 5] door (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 5] , seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

(sub 9)

immers heeft verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

 • -

  die [slachtoffer 5] vanuit Litouwen naar/in Nederland overgebracht/vervoerd, althans voor haar een paspoort geregeld en/of althans voor haar een vliegticket geregeld en/of althans haar opgehaald en/of haar (vervolgens) aldaar ondergebracht of laten onderbrengen, althans voor haar (een) verblijfplaats/onderdak geregeld of laten regelen, en/of

 • -

  voor die [slachtoffer 5] (een) werkplek(ken) geregeld en/of laten regelen en/of

 • -

  die [slachtoffer 5] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen of van haar werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

 • -

  die [slachtoffer 5] als prostituee laten werken en/of toegezien of laten toezien op (een minimum aan) (de) werktijd(en) (en daarmede (aan) (de) inkomsten) van die [slachtoffer 5] als prostituee en/of

 • -

  die [slachtoffer 5] (verder) in de gaten gehouden of in de gaten laten houden en/of middels bel-/sms-contact gecontroleerd en/of gedirigeerd en/of (aldus) de
  keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 5] als prostituee ingeperkt of laten inperken en/of

 • -

  misbruik gemaakt van de ontredderde toestand/positie waarin voornoemde [slachtoffer 5] verkeerde, aangezien die [slachtoffer 5] de Nederlandse taal niet machtig was en/of

 • -

  die [slachtoffer 5] als prostituee laten werken en (het) door die [slachtoffer 5] met/in de

prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of door die [slachtoffer 5] aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) doen afstaan en/of doen afdragen;

feit 6

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks het voorjaar 2012 althans april 2012 te Amsterdam en/of Amsterdam Zuidoost en/of Alkmaar en/of (elders) in Nederland (telkens)

/of Litouwen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- die [slachtoffer 6] heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 6] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling

en/of

(sub 3)

immers heeft verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens)

- die [slachtoffer 6] vanuit Litouwen naar/in Nederland overgebracht/vervoerd, althans haar opgehaald en/of haar (vervolgens) aldaar ondergebracht of laten onderbrengen en/of haar (vervolgens) als prostituee laten werken.

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld terzake het onder feit 1 sub 1, 3, 4, 6 en 9 ten laste gelegde, het onder feit 2 sub 1, 3, 4, 6 en 9 ten laste gelegde, het onder feit 3 sub 1, 3, 4, 6 en 9 ten laste gelegde, het onder feit 4 sub 1, 3 en 4 ten laste gelegde, het onder feit 5 sub 1, 3, 4, 6 en 9 ten laste gelegde en het onder feit 6 sub 3 ten laste gelegde, tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren, met aftrek van voorarrest. De officier van justitie heeft vrijspraak bepleit van het medeplegen bij de feiten 1, 2, 3 en 4 en veroordeling terzake medeplegen bij de feiten 5 en 6.

De officier van justitie heeft voorts de verbeurdverklaring gevorderd van de inbeslaggenomen geldbedragen (€ 2.350,- en € 1.080,-), de Volkswagen Touran (kenteken [kenteken 1] ) en de Opel Zafira ( [kenteken 2] ) en de onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen pepperspray.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Bij feit 1 komt de officier van justitie tot een bewezenverklaring op grond van de verklaring van [slachtoffer 1] in combinatie met schakelbewijs gelet op de overige feiten.

De feiten 2, 3, 4 en 5 acht de officier van justitie bewezen op grond van onder meer politiemutaties, processen-verbaal van bevindingen en diverse tapgesprekken, OVC-gesprekken en sms-berichten.

Voor wat betreft feit 6 concludeert de officier van justitie tot bewezenverklaring op grond van de verklaringen van [slachtoffer 6] en de verklaringen van [naam 1] .

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het onder feit 1 ten laste gelegde, omdat er slechts één bewijsmiddel is, te weten de verklaring van [slachtoffer 1] , welke verklaring op essentiële punten tegenstrijdig is.

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het onder de feiten 2, 3 en 5 ten laste gelegde, nu er geen aangifte is gedaan, de vrouwen ontkennen seksueel uitgebuit te zijn en ook anderszins onvoldoende belastend bewijs aanwezig is.

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het onder feit 4 ten laste gelegde, nu er geen aangifte is gedaan, de betrokken vrouw ontkent slachtoffer te zijn van mensenhandel, dwangmiddelen niet bewezen kunnen worden en er niet is uitgebuit nu er geen geld is verdiend.

Voorts heeft de verdediging vrijspraak bepleit van het onder feit 6 ten laste gelegde, nu de verklaring van [slachtoffer 6] zelfs in de ogen van het openbaar ministerie ongeloofwaardig is en bovendien niet wordt ondersteund door andere bewijsmiddelen.

5.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Ten aanzien van de tapgesprekken en de OVC-gesprekken

De verdediging heeft primair verzocht alle OVC-gesprekken en tapgesprekken in ordner C01 uit te sluiten van het bewijs en slechts de opnieuw vertaalde gesprekken te bezigen voor het bewijs. Subsidiair –in de vorm van een voorwaardelijk verzoek- heeft de verdediging verzocht het onderzoek ter terechtzitting andermaal aan te houden teneinde de nog niet vertaalde gesprekken opnieuw te laten vertalen. Meer subsidiair heeft de verdediging de rechtbank verzocht de niet opnieuw vertaalde gesprekken met grote terughoudendheid te gebruiken.

De rechtbank overweegt hiertoe als volgt. De verdediging is op de terechtzitting van 15 maart 2016 in de gelegenheid gesteld om aan de officier van justitie kenbaar te maken welke gesprekken wezenlijk anders of onvolledig zijn vertaald, teneinde deze gesprekken opnieuw te laten vertalen. De verdediging heeft vervolgens ongeveer 90 gesprekken geselecteerd, die daarop opnieuw zijn vertaald. Door de verdediging en de rechtbank zijn deze vertalingen naast de originele vertalingen gelegd. De rechtbank is, anders dan de verdediging, van oordeel dat de oorspronkelijke tapgesprekken en OVC-gesprekken niet onjuist zijn vertaald. Weliswaar zijn er verschillen te constateren op detailniveau, maar de strekking van de vertaling is steeds hetzelfde. De rechtbank zal de oorspronkelijke vertalingen van de niet opnieuw vertaalde gesprekken bezigen voor het bewijs en voor zover de gesprekken opnieuw vertaald zijn, zal de rechtbank de opnieuw vertaalde gesprekken bezigen voor het bewijs. De rechtbank passeert gelet op het voorgaande het subsidiaire verzoek om de nog niet opnieuw vertaalde gesprekken eveneens opnieuw te laten vertalen, nu de noodzaak daartoe, gelet op het voorgaande, niet is gebleken.

Feit 1

Uit de bewijsmiddelen volgt naar het oordeel van de rechtbank niet dat de feiten waarover [slachtoffer 1] verklaart betrekking hebben op de tenlastegelegde periode (2008), te meer nu de intake heeft plaatsgevonden op 24 januari 2008 en [slachtoffer 1] bij de politie en de rechter-commissaris in haar afgelegde verklaringen niet consistent is ten aanzien van de periode waarin de feiten waarover zij verklaart zich zouden hebben afgespeeld.

Daarnaast vinden de door [slachtoffer 1] genoemde feiten en omstandigheden geen steun in andere objectieve bewijsmiddelen. De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat in casu gebruik gemaakt kan worden van schakelbewijs, maar de rechtbank passeert dit reeds omdat de ten laste gelegde periode niet overeenkomt met de tenlastegelegde periodes van de andere feiten. Verdachte zal van dit feit worden vrijgesproken.

Feit 2

Dwangmiddelen

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte jegens [slachtoffer 2] gebruik heeft gemaakt van het dwangmiddel misbruik maken van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht. [slachtoffer 2] is afkomstig uit Litouwen waar zij onder moeilijke omstandigheden leefde. Bij de politie heeft zij verklaard dat de economische situatie in het land van herkomst niet goed was en dat er geen werk was. Verdachte moet, als landgenoot, op de hoogte zijn geweest van deze moeilijke leefsituatie. Bovendien was er naar het oordeel van de rechtbank sprake van een ongelijkwaardige relatie, met name nu verdachte [slachtoffer 2] tijdens haar werk als prostituee controleerde door middel van bel-/sms-contact. Verder regelde verdachte werkplekken voor [slachtoffer 2] en gaf hij haar instructies over wat ze moest zeggen bij een (politie)controle.

Nu verdachte gebruik heeft gemaakt van voornoemd ongeoorloofd middel is voor een bewezenverklaring niet van belang of [slachtoffer 2] al dan niet heeft ingestemd met het werken in de prostitutie. Door het gebruik van dit dwangmiddel is [slachtoffer 2] in een uitbuitingssituatie beland.

Tenlastegelegde sub 1

De rechtbank acht bewezen dat verdachte [slachtoffer 2] heeft vervoerd van en naar haar werkplek. Voorts is ten aanzien van [slachtoffer 2] sprake van het oogmerk van uitbuiting. Oogmerk veronderstelt tenminste een noodzakelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het gevolg en is bij mensenhandel gelegen in het verkrijgen van financieel gewin. Dat verdachte het oogmerk van uitbuiting had, leidt de rechtbank af uit de omstandigheid dat verdachte zorgdroeg voor controle en toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en op de verdiensten daaruit.

De rechtbank is derhalve van oordeel dat verdachte door middel van het dwangmiddel misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht [slachtoffer 2] heeft vervoerd, met het oogmerk [slachtoffer 2] seksueel uit te buiten.

Tenlastegelegde sub 3

De rechtbank is van oordeel dat het onder feit 2 sub 3 ten laste gelegde niet bewezen kan worden verklaard, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

Tenlastegelegde sub 4

De rechtbank is van oordeel dat verdachte door middel van het dwangmiddel misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht [slachtoffer 2] heeft bewogen om zich in Nederland beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard.

Tenlastegelegde sub 6

Ten aanzien van sub 6 overweegt de rechtbank als volgt. Uit de bewijsmiddelen volgt dat

[slachtoffer 2] werkzaam is in de prostitutie en dat verdachte zeggenschap heeft over haar werkzaamheden en haar werktijden in de prostitutie. Zo smst [slachtoffer 2] op [geboortedatum 6] 2013 naar verdachte dat iemand haar mee wilde nemen naar een hotel voor een uur voor 300 euro, waarna verdachte terug smst dat zij dit voor een uur mag doen. Verder zegt verdachte in het OVC-gesprek d.d. 22 juni 2016 dat [slachtoffer 2] eerder moet beginnen met werken en dat hij [slachtoffer 2] wellicht naar Alkmaar moet brengen om te werken, omdat het daar goed ging. In het tapgesprek d.d. 5 augustus 2013 te 11:28 uur zegt verdachte dat [slachtoffer 2] haar haar glad moet maken, omdat zij goed voorbereid en netjes aan het werk moet gaan. Voorts smst en belt verdachte [slachtoffer 2] regelmatig om haar te vragen naar haar verdiensten op dit moment en draagt verdachte [slachtoffer 2] op haar verdiensten op te schrijven. De rechtbank concludeert uit de bewijsmiddelen dat verdachte het beheer heeft over haar verdiensten. Zo zegt verdachte in het tapgesprek d.d. 13 juli 2013 te 19:03 uur dat verdachte als ze voldoende gewerkt heeft, een borstvergroting mag ondergaan en in het tapgesprek d.d. 16 september 2013 dat er geld voor haar klaar ligt in een kast, onder meer voor de borstvergroting. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat [slachtoffer 2] in een situatie is terecht gekomen die niet gelijk is aan de omstandigheden waarin een mondige prostituee in Nederland pleegt te verkeren en dat zij derhalve in een uitbuitingssituatie is beland.

Gelet op de door verdachte uitgeoefende controle op de werkzaamheden en de werktijden van [slachtoffer 2] en de omstandigheid dat hij haar verdiensten beheerde, is de rechtbank van oordeel dat verdachte opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van [slachtoffer 2] .

Tenlastegelegde sub 9

Gelet op het hiervoor overwogene is de rechtbank van oordeel dat verdachte [slachtoffer 2] met het hiervoor genoemde dwangmiddel heeft bewogen hem te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 2] met een derde.

Medeplegen

De rechtbank is van oordeel dat het medeplegen niet wettig en overtuigend kan worden bewezen.

Feit 3

Dwangmiddelen

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte jegens [slachtoffer 3] gebruik heeft gemaakt van het dwangmiddel misbruik maken van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht. [slachtoffer 3] komt uit Litouwen en de economische situatie in het gezin waarin zij opgroeide was slecht. Verdachte moet, als landgenoot, op de hoogte zijn geweest van de moeilijke leefsituatie van [slachtoffer 3] .

[slachtoffer 3] ging wonen in een voor haar onbekend land met voor haar onbekende regels en gewoonten, waarbij zij ook de taal van dat onbekende land niet sprak.

Bovendien was er sprake van een ongelijkwaardige relatie. Verdachte controleerde [slachtoffer 3] middels bel-/sms-contact, gaf haar instructies over wat ze moest zeggen bij een controle, schold haar uit, vertelde haar dwingend wanneer ze terug moest komen uit Litouwen, spoorde haar aan een abortus te laten plegen en heeft voor haar een borstvergroting geregeld. Nu verdachte gebruik heeft gemaakt van voornoemd ongeoorloofd middel is voor een bewezenverklaring niet van belang of [slachtoffer 3] al dan niet heeft ingestemd met het werken in de prostitutie. Door het gebruik van dit dwangmiddel is [slachtoffer 3] in een uitbuitingssituatie beland.

Tenlastegelegde sub 1

De rechtbank stelt vast dat verdachte [slachtoffer 3] met gebruikmaking van het hiervoor genoemde dwangmiddel heeft vervoerd, overgebracht en gehuisvest. De rechtbank overweegt hiertoe dat verdachte [slachtoffer 3] op 26 juli 2013 vanuit Litouwen heeft opgehaald en meegenomen naar Nederland, haar van en naar haar werkplekken vervoerde en zij bij hem in huis woonde aan de [adres 7] te Amsterdam.

Voorts is ten aanzien van [slachtoffer 3] sprake van het oogmerk van uitbuiting. Oogmerk veronderstelt tenminste een noodzakelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het gevolg en is bij mensenhandel gelegen in het verkrijgen van financieel gewin. Dat verdachte het oogmerk van uitbuiting had, leidt de rechtbank af uit de omstandigheid dat verdachte zorgdroeg voor controle en toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en op de verdiensten daaruit en dat [slachtoffer 3] in diverse OVC-gesprekken zegt dat ze voor verdachte werkt en in het OVC-gesprek d.d. 27 juli 2013 te 9:48 uur dat zij vijftig procent meer wil.

De rechtbank is derhalve van oordeel dat verdachte door middel van het dwangmiddel misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht [slachtoffer 3] heeft vervoerd, overgebracht en gehuisvest met het oogmerk [slachtoffer 3] seksueel uit te buiten.

Tenlastegelegde sub 3

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [slachtoffer 3] op 26 juli 2013 heeft meegenomen vanuit Litouwen naar Nederland met het oogmerk zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) tegen betaling. De rechtbank verwijst hiertoe onder meer naar het tapgesprek d.d. 26 juli 2013 te 15:00:44 uur.

Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad d.d. 17 mei 2016 (ECLI:NL:HR:2016:857) is de rechtbank van oordeel dat mede gelet op de wetsgeschiedenis en in aanmerking genomen dat handelen in strijd met artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 3º, van het Wetboek van Strafrecht (Sr) wordt gekwalificeerd als 'mensenhandel' en wordt bedreigd met een gevangenisstraf van acht jaren, moet worden aangenomen dat de in het derde onderdeel omschreven gedragingen alleen strafbaar zijn als zij zijn begaan onder omstandigheden waarbij uitbuiting kan worden verondersteld. Uitbuiting moet worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 3º, Sr.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds onder sub 1 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting kan worden bewezen. Verdachte droeg immers zorg voor controle en toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en op de verdiensten daaruit en [slachtoffer 3] zegt in diverse OVC-gesprekken dat ze voor verdachte werkt en in het OVC-gesprek d.d. 27 juli 2013 te 9:48 uur dat zij vijftig procent meer wil.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het onder feit 3 sub 3 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

Tenlastegelegde sub 4

Gelet op het hiervoor overwogene is de rechtbank van oordeel dat verdachte [slachtoffer 3] met het dwangmiddel misbruik maken van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft bewogen om zich in Nederland beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard.

Tenlastegelegde sub 6

Ten aanzien van sub 6 overweegt de rechtbank als volgt. Uit de bewijsmiddelen volgt dat

[slachtoffer 3] werkzaam is in de prostitutie en dat verdachte zeggenschap heeft over haar werkzaamheden en haar werktijden in de prostitutie. De rechtbank is van oordeel dat verdachte het beheer heeft over haar verdiensten. Zo zegt [slachtoffer 3] in diverse OVC-gesprekken dat ze voor verdachte werkt en in het OVC-gesprek d.d. 27 juli 2013 te 9:48 uur dat zij vijftig procent meer wil. Uit het OVC-gesprek d.d. [geboortedatum 6] 2013 te 22:15:35 volgt dat verdachte informeert bij [slachtoffer 3] naar haar verdiensten tot dat moment. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat [slachtoffer 3] in een situatie is terecht gekomen die niet gelijk is aan de omstandigheden waarin een mondige prostituee in Nederland pleegt te verkeren en dat zij derhalve in een uitbuitingssituatie is beland.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat verdachte opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van [slachtoffer 3] .

Tenlastegelegde sub 9

Gelet op het hiervoor overwogene is de rechtbank van oordeel dat verdachte [slachtoffer 3] met het dwangmiddel misbruik maken van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft bewogen hem te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 3] met een derde.

Medeplegen

De rechtbank is van oordeel dat het medeplegen niet wettig en overtuigend kan worden bewezen.

Feit 4

Tenlastegelegde sub 1

De rechtbank is van oordeel dat het onder feit 4 sub 1 ten laste gelegde niet bewezen kan worden verklaard, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

Tenlastegelegde sub 3

Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad d.d. 17 mei 2016 (ECLI:NL:HR:2016:857) is de rechtbank van oordeel dat mede gelet op de wetsgeschiedenis en in aanmerking genomen dat handelen in strijd met artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 3º, Sr wordt gekwalificeerd als 'mensenhandel' en wordt bedreigd met een gevangenisstraf van acht jaren, moet worden aangenomen dat de in het derde onderdeel omschreven gedragingen alleen strafbaar zijn als zij zijn begaan onder omstandigheden waarbij uitbuiting kan worden verondersteld. Uitbuiting moet worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 3º, Sr.

In casu heeft [slachtoffer 4] slechts één klant gehad en hiermee een geldbedrag van
€ 50,- verdiend, terwijl niet gebleken is dat verdachte hiervan enig financieel gewin heeft gehad, waardoor de rechtbank van oordeel is dat hier geen sprake is van uitbuiting. Derhalve zal de rechtbank verdachte vrijspreken van het onder feit 4 sub 3 ten laste gelegde.

Tenlastegelegde sub 4

De rechtbank is van oordeel dat het onder feit 4 sub 4 ten laste gelegde niet bewezen kan worden verklaard, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

Feit 5

Verklaring van [slachtoffer 5]

De verdediging heeft aangevoerd dat de verklaring van [slachtoffer 5] d.d. 7 oktober 2013 op bepaalde punten tegenstrijdig is en niet gebruikt kan worden voor het bewijs, nu zij deze verklaring heeft herroepen ten overstaan van de rechter-commissaris.

De rechtbank is van oordeel dat de verklaring van [slachtoffer 5] d.d. 7 oktober 2013 – ondanks dat zij niet terechtzitting wederom is gehoord als getuige – wel voor het bewijs kan worden gebezigd, nu het bewijs van de betrokkenheid van verdachte bij het onder feit 5 ten laste gelegde niet in overwegende mate rust op bedoelde verklaring van [slachtoffer 5] , waardoor een situatie als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad d.d. 1 februari 1994 (NJ 1994, 427) zich niet voordoet. Immers de verklaring van [slachtoffer 5] d.d. 7 oktober 2013 vindt steun in andere bewijsmiddelen, waaronder processen-verbaal van bevindingen en OVC-gesprekken.

Dwangmiddelen

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte jegens [slachtoffer 5] gebruik heeft gemaakt van het dwangmiddel misbruik maken van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht. Er was sprake van een ongelijkwaardige relatie. Verdachte controleerde [slachtoffer 5] door middel van bel-/sms-contact en zij woonde bij verdachte in huis. Nu verdachte gebruik heeft gemaakt van voornoemd ongeoorloofd middel is voor een bewezenverklaring niet van belang of [slachtoffer 5] al dan niet heeft ingestemd met het werken in de prostitutie. Door het gebruik van dit dwangmiddel is [slachtoffer 5] in een uitbuitingssituatie beland.

Tenlastegelegde sub 1

Verdachte heeft [slachtoffer 5] met het hiervoor genoemde dwangmiddel vervoerd en gehuisvest. De rechtbank overweegt hiertoe dat verdachte [slachtoffer 5] vervoerde van en naar haar werkplekken en dat zij bij hem in huis woonde.

Voorts is ten aanzien van [slachtoffer 5] sprake van het oogmerk van uitbuiting. Oogmerk veronderstelt tenminste een noodzakelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het gevolg en is bij mensenhandel gelegen in het verkrijgen van financieel gewin. Dat verdachte het oogmerk van uitbuiting had, leidt de rechtbank af uit de omstandigheid dat verdachte zorgdroeg voor controle en toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en op de verdiensten daaruit, dat verdachte haar vroeg hoeveel geld ze had verdiend en dat [slachtoffer 5] heeft verklaard dat zij een bepaald percentage aan verdachte moest afgeven van het geld dat zij verdiende in de prostitutie.

De rechtbank is derhalve van oordeel dat verdachte door middel van het dwangmiddel misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht [slachtoffer 5] heeft vervoerd en gehuisvest met het oogmerk [slachtoffer 5] seksueel uit te buiten.

Tenlastegelegde sub 3

De rechtbank is van oordeel dat het onder feit 5 sub 3 ten laste gelegde niet bewezen kan worden verklaard, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

Tenlastegelegde sub 4

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte door misbruik te maken van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht [slachtoffer 5] heeft bewogen om zich in Nederland beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard.

Tenlastegelegde sub 6

Ten aanzien van sub 6 overweegt de rechtbank als volgt. Uit de bewijsmiddelen volgt dat

[slachtoffer 5] werkzaam is in de prostitutie en dat verdachte zeggenschap heeft over haar werkzaamheden en haar werktijden in de prostitutie. De rechtbank is voorts van oordeel dat [slachtoffer 5] een deel van haar verdiensten in de prostitutie moest afstaan aan verdachte. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat [slachtoffer 5] in een situatie is terecht gekomen die niet gelijk is aan de omstandigheden waarin een mondige prostituee in Nederland pleegt te verkeren en dat zij derhalve in een uitbuitingssituatie is beland.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat verdachte opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van [slachtoffer 5] .

Tenlastegelegde sub 9

Gelet op het hiervoor overwogene is de rechtbank van oordeel dat verdachte [slachtoffer 5] met het hiervoor genoemde dwangmiddel heeft bewogen hem te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 5] met een derde.

Medeplegen

De rechtbank is van oordeel dat het medeplegen niet wettig en overtuigend kan worden bewezen.

Feit 6

De rechtbank is van oordeel dat dit feit niet wettig en overtuigend bewezen is, nu ernstig getwijfeld dient te worden aan de betrouwbaarheid van de verklaringen van [slachtoffer 6] .

5.3

De conclusie

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte onder de feiten 1, 4 en 6 is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het onder feit 2 (sub 1, 4, 6 en 9), feit 3 (sub 1, 3, 4, 6 en 9) en feit 5 (sub 1, 4, 6 en 9) tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

feit 2

hij in de periode van 5 oktober 2011 tot en met 17 september 2013 te Den Haag en Amsterdam en Alkmaar,

- een ander, te weten [slachtoffer 2] , door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, heeft vervoerd, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 2] en

(sub 1)

- die [slachtoffer 2] door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard en

(sub 4)

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 2] en

(sub 6)

- die [slachtoffer 2] door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 2] , seksuele handelingen met of voor (een) derde(n),

(sub 9)

immers heeft verdachte (telkens)

 • -

  voor die [slachtoffer 2] (een) werkplek(ken) geregeld en

 • -

  die [slachtoffer 2] naar haar werkplekken gebracht en van haar werkplekken opgehaald en

 • -

  die [slachtoffer 2] als prostituee laten werken en toegezien op de werktijden (en daarmede de inkomsten) van die [slachtoffer 2] als prostituee en

 • -

  die [slachtoffer 2] instructies gegeven over wat ze moest zeggen bij een (politie)controle en

 • -

  die [slachtoffer 2] (verder) in de gaten gehouden en middels bel-/sms-contact gecontroleerd en gedirigeerd en (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 2] als prostituee ingeperkt en

 • -

  voor die [slachtoffer 2] een borstvergroting geregeld en

 • -

  die [slachtoffer 2] als prostituee laten werken en het door die [slachtoffer 2]

met/in de prostitutie verdiende geld onder zich genomen/gehouden en door die [slachtoffer 2] aan hem, verdachte, doen afdragen;

Feit 3

hij in de periode van 10 september 2012 tot en met 17 september 2013 te Amsterdam en Alkmaar en Utrecht en Litouwen,

- een ander, te weten [slachtoffer 3] , door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft vervoerd en overgebracht en gehuisvest, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 3] en

(sub 1)

- die [slachtoffer 3] heeft medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 3] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) tegen betaling en

(sub 3)

- die [slachtoffer 3] door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en

(sub 4)

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 3] en

(sub 6)

- die [slachtoffer 3] door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 3] , seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n),

(sub 9)

immers heeft verdachte (telkens)

 • -

  die [slachtoffer 3] (meerdere keren) vanuit Litouwen naar Nederland overgebracht/vervoerd en voor haar een vliegticket geregeld en haar opgehaald en haar (vervolgens) aldaar ondergebracht, en

 • -

  die [slachtoffer 3] naar haar werkplek(ken) gebracht en van haar werkplek(ken) opgehaald en

 • -

  die [slachtoffer 3] als prostituee laten werken en toegezien op de werktijden (en daarmede de inkomsten) van die [slachtoffer 3] als prostituee en

 • -

  die [slachtoffer 3] instructies gegeven over wat ze moest zeggen bij een controle en

 • -

  die [slachtoffer 3] dwingend verteld wanneer ze terug moest komen uit Litouwen en

 • -

  die [slachtoffer 3] aangespoord een abortus te laten plegen en

 • -

  voor die [slachtoffer 3] een borstvergroting geregeld en

 • -

  die [slachtoffer 3] middels bel-/sms-contact gecontroleerd en gedirigeerd en (aldus) de

keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 3] als prostituee ingeperkt of laten

inperken en

- die [slachtoffer 3] als prostituee laten werken en (het) door die [slachtoffer 3]

met/in de prostitutie verdiende geld onder zich genomen/gehouden en door die [slachtoffer 3] aan hem, verdachte, doen afdragen;

Feit 5

hij in de periode van september 2009 tot en met 17 september 2013 te Amsterdam en Alkmaar en Den Haag,

- een ander, te weten [slachtoffer 5] , door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, heeft vervoerd en gehuisvest, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer 5] en

(sub 1)

- die [slachtoffer 5] door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en

(sub 4)

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 5]

en

(sub 6)

- die [slachtoffer 5] door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft bewogen verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van haar, [slachtoffer 5] , seksuele handelingen met of voor (een) derde(n),

(sub 9)

immers heeft verdachte (telkens)

 • -

  die [slachtoffer 5] naar haar werkplekken gebracht en laten brengen en van haar werkplekken opgehaald en laten ophalen en

 • -

  die [slachtoffer 5] als prostituee laten werken en toegezien op de werktijden (en daarmede de inkomsten) van die [slachtoffer 5] als prostituee en

 • -

  die [slachtoffer 5] in de gaten gehouden en middels bel-/sms-contact gecontroleerd en (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 5] als prostituee ingeperkt en

 • -

  die [slachtoffer 5] als prostituee laten werken en (het) door die [slachtoffer 5] met/in de

prostitutie verdiende geld onder zich genomen en door die [slachtoffer 5] aan hem, verdachte, doen afdragen.

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte onder de feiten 2, 3 en 5 meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is telkens strafbaar gesteld bij artikel 273f Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feiten 2, 3 en 5: telkens het misdrijf: mensenhandel.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8 De op te leggen straf of maatregel

8.1

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel, gepleegd jegens drie Litouwse vrouwen. Mensenhandel, een vorm van moderne slavernij, is een ernstig strafbaar feit. Verdachte heeft door het gebruik van een dwangmiddel hun persoonlijke vrijheid zo sterk ingeperkt dat zij niet in vrijheid konden beslissen of zij wel of niet in de prostitutie wilden (blijven) werken c.q. seksuele handelingen wilden verrichten met (een) derde(n). Verdachte heeft geen enkele rekening gehouden met de gevolgen van zijn handelen voor de psychische en lichamelijke integriteit van de slachtoffers. Op geen enkel moment heeft verdachte getoond dat hij inzicht heeft in de laakbaarheid van zijn handelen. Integendeel, verdachte houdt vol dat hij zich niet aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt.

De rechtbank is van oordeel dat oplegging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van hierna te noemen duur passend en geboden is.

8.2

De inbeslaggenomen voorwerpen

De rechtbank is van oordeel dat de inbeslaggenomen Volkswagen Touran (kenteken [kenteken 1] ) en de Opel Zafira (kenteken [kenteken 2] ) dienen te worden verbeurdverklaard, omdat dit voorwerpen betreffen met behulp waarvan de feiten zijn begaan.

De rechtbank is van oordeel dat de inbeslaggenomen geldbedragen (€ 2.350,- en € 1.080,-) dienen te worden verbeurdverklaard, omdat dit voorwerpen zijn die verdachte geheel of ten dele ten eigen bate kan aanwenden en die geheel of grotendeels uit de baten van het strafbare feit zijn verkregen.

De rechtbank is van oordeel dat de inbeslaggenomen pepperspray moet worden onttrokken aan het verkeer, omdat dit een aan verdachte toebehorend voorwerp betreft dat van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet, welke bij gelegenheid van het onderzoek naar de door hem begane feiten, dan wel de feiten waarvan hij wordt verdacht, zijn aangetroffen, terwijl het voorwerp kan dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke feiten, dan wel tot de belemmering van de opsporing daarvan.

9 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 27, 27a, 33, 33a, 36b, 36d en 57 Sr.

10 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart niet bewezen dat verdachte het onder de feiten 1, 4 en 6 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het onder de feiten 2, 3 en 5 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder de feiten 2, 3 en 5 meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde het volgende strafbare feit oplevert:
  feiten 2, 3 en 5: telkens het misdrijf: mensenhandel;

 • -

  verklaart verdachte strafbaar voor het onder de feiten 2, 3 en 5 bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van drie (3) jaren;

 • -

  beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a Sr bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

de inbeslaggenomen voorwerpen

 • -

  verklaart verbeurd de inbeslaggenomen Volkswagen Touran (kenteken [kenteken 1] ) en Opel Zafira (kenteken [kenteken 2] ) en de inbeslaggenomen geldbedragen (€ 2.350,-
  en € 1.080,-);

 • -

  verklaart onttrokken aan het verkeer de inbeslaggenomen pepperspray;

opheffing bevel voorlopige hechtenis

- heft het -geschorste- bevel tot voorlopige hechtenis op.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M.M. Bordenga, voorzitter, mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper en mr. G. Edelenbos, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C.C. van Druten, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 13 juli 2016.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de Dienst Landelijke Recherche, Team 1 met nummer 26130063Z (Cloak). Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

Feit 2:

1. Een geschrift, te weten een mutatieverslag d.d. 5 oktober 2011 te 00:45 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven1:

Pleegdatum / tijd : Op woensdag 5 oktober 2011 te 00:45 uur (…)

Op ddt zagen we bij sluitingstijd Doubletstraat een personenauto voorzien van het Litouwse kenteken [kenteken 3] wegrijden de Amsterdamse Veerkade op. Voertuig staande gehouden, bestuurder was [verdachte] met als bijrijdster [slachtoffer 2] . [slachtoffer 2] verklaarde net aan het werk te zijn geweest in de [adres 1] .

2. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 1 december 2013 gesloten proces-verbaal van bevindingen, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende2:

De verdachte [verdachte] heeft, voor zover bekend, in mei 2013 bij de officiële instanties te Litouwen zijn achternaam veranderd in [verdachte] .

3. Een geschrift, te weten een document van de Litouwse autoriteiten met betrekking tot de naamswijziging [verdachte] d.d. 2 september 2013 te 11:48 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven3:

Persoonsnummer: 37802241327

Voornaam: [verdachte]

Achternaam: [verdachte]

Achternaam voorheen: [verdachte]

Geboortedatum: [geboortedatum 1] -1978

4. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 8 januari 2013 gesloten proces-verbaal van bevindingen, nummer PL15J2 2013006006-2, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende4:

Op 04 april 2012 is [slachtoffer 2] , geboren [geboortedatum 2] -1991 te [geboorteplaats 2] in Litouwen in de [adres 2] te 's-Gravenhage gecontroleerd. (…)

Op 08 april 2012 is [slachtoffer 2] gecontroleerd in de [adres 3]

te 's-Gravenhage. [slachtoffer 2] gaf aan te wonen op de [adres 4] in

Amsterdam. Haar werknaam was Edka. (…)

Op 09 augustus 2012 is [slachtoffer 2] gecontroleerd in de [adres 3]

[adres 3] te ’s-Gravenhage. Nu vertelde [slachtoffer 2] dat haar werknaam [werknaam] was.

[slachtoffer 2] woonde, samen met een vriendin, nog steeds op de [adres 4] Amsterdam.

5. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant] en [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 29 mei 2013 gesloten proces-verbaal van bevindingen, nummer PL1309 2013128173-2, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende5:

Op dinsdag 14 mei 2013, omstreeks 13:00 uur, controleerden wij (…) een prostituee in perceel [adres 5] . De prostituee gaf op te zijn genaamd: [slachtoffer 2] , [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 3] 1991 te Litouwen.

6. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant] , [verbalisant] , [verbalisant] , [verbalisant] , [verbalisant] en [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 26 juni 2013 gesloten proces-verbaal nummer 30-375196, betreffende een observatie op 20 juni 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende6:

In het kader van voornoemd opsporingsonderzoek hebben op wij op dinsdag 20 juni 2013

geobserveerd en daarbij de navolgende waarnemingen gedaan en/of het volgende ondernomen:

Tijd

(…)

Bevindingen

11.33 uur

Ziet dat de Touran stopt aan de rechterzijde van de Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam ter hoogte van Hekelveld, vervolgens stapt er een vrouw in aan de bijrijderskant van de Touran. Deze vrouw is nader te noemen NNvrouw2.

(…)

11.50 uur

Zien [verdachte] en NNvrouw2 lopen op de Weesperstraat in de richting van de Nieuwe Achtergracht. Nnvrouw2 loopt de vestiging van de GGD Amsterdam binnen gelegen aan de Nieuwe Achtergracht 100 te Amsterdam.

11.55 uur

Zien dat [verdachte] en NNvrouw2 teruglopen in de richting van de Nieuwe Prinsengracht, [verdachte] en NNvrouw2 stappen in de voornoemde Touran. Vervolgens rijdt de Touran weg in de richting van de Roeterstraat te Amsterdam. Nnvrouw2 wordt herkend als zijnde [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 3] 1991 te Litouwen.

(…)

12.22 uur

Ziet de Touran stoppen op de Nieuwezijds Voorburgwal ter hoogte van Hekelveld en ziet dat [slachtoffer 2] uitstapt. Ziet vervolgens dat de Touran wegrijdt in de richting van de Raadhuisstraat.

7. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant] en [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 17 september 2013 proces-verbaal nummer 30-432771, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 2] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende7:

Spreekt u Nederlands?, zo nee Engels en Duits?

Geen Nederlands of Duits. lk versta wel een beetje Nederlands. (…)

Wat is uw economische situatie in uw land van herkomst?

Niet zo goed. Er is geen werk. (…)

Ik ben nu sinds april 2013 in Amsterdam. Daarvoor was ik acht maanden in Litouwen en daarvoor heb ik een aantal maanden in de Geleenstraat en de Doubletstraat in Den Haag gewerkt.

lk heb ook op de Red Light in Amsterdam gewerkt. (…)

lk probeer zeven dagen per week te werken. (…) Als ik ongesteld ben dan gebruik ik een sponsje. (…)

Hoeveel uren werkt u gemiddeld per dag?

Ongeveer zeven a acht uur. (…)

Wanneer heeft [verdachte] jou voor het laatst naar je werk gebracht?

Ongeveer een maand geleden. (…)

Hebben wij hier een afgeluisterd gesprek van 22 juni 2013 om 21.45 uur zit jij samen met [verdachte] in de auto en dan gaat dit gesprek over jouw verdiensten en dat zegt [verdachte] tegen jou dat je eerder moet beginnen met werken en zeker op zondag omdat er dan veel mensen lopen. Wat vindt jij hiervan? Hij bepaalt wanneer jij moet gaan werken.

(…) Misschien was het een advies.

8. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven8:

Datum/tijdstip gesprek: 22-6-2013 21:45:13

[verdachte] en [slachtoffer 2] (de rechtbank begrijpt: [slachtoffer 2] ) in gesprek in de auto (…)

A (de rechtbank begrijpt: [verdachte] ): Jij bent heel erg mooi, jij hebt een mooi figuur, op dit moment heb jij minder klanten, maar het is tijdelijk. (…)

A: morgen is het zondag. morgen zal je meer verdienen.

[slachtoffer 2] : ik geloof daar niet meer in, ik ben blij als ik 300 bij elkaar scharrel.

A: als je ‘s ochtends komt, zijn er dan geen mensen?

[slachtoffer 2] : vandaag waren er wel mensen. ook als ze er zijn, lopen ze alleen maar langs.

A: je moet eerder beginnen met werken. met name op zondag, op zondag lopen allerlei mensen rond, het is een vrije dag.

[slachtoffer 2] : ze beginnen rond 12 uur

A: Vandaag ga je niet meer met [naam 2] praten, en ik hoop dat je op tijd naar bed zal gaan en goed uitslapen. misschien moet ik je morgen wat vroeger wakker maken? (…)

[slachtoffer 2] : (…) nog drie maanden, ik zal wel 10.000 verdienen.

A: cha!, cha! als het zo doorgaat, 300 per dag, zal ik voor een andere plaats voor je zoeken, ik weet een andere plaats. (…)

A: misschien moet ik wat veranderen? misschien moet ik je weer naar Alkmaar toe brengen daar ging het goed, toch? Hoelang was jij daar? Niet zo lang? (…) Zou je naar Alkmaar willen?

[slachtoffer 2] : ja.

A: meestal ga ik om 10 uur halen, maar vandaag zullen we later komen

9. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven9:

Datum/tijdstip gesprek: 30-6-2013 20:06:45

Gesprek tussen [verdachte] en [slachtoffer 2] (de rechtbank begrijpt: [slachtoffer 2] )

[verdachte] (de rechtbank begrijpt [verdachte] ): Goed, afgesproken, werken, werken en daarna koop ik een huis voor jou. Of iets anders, bijvoorbeeld een sportauto, een rode… ik bedenk wel iets, dan kan je niet weerstaan. (…)

10. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven10:

Datum/tijdstip gesprek: 13-7-2013 19:03:06

[verdachte] (de rechtbank begrijpt [verdachte] ): [slachtoffer 2] , kom je naar me toe nadat ik de tieten voor je heb gevuld? Wat later?

(…) [verdachte] : Ik ben al aan het plannen, en ik moet al bellen om te vragen welk bedrijf... maar ik ga naar ze allemaal bellen, alle mogelijkheden uitzoeken. Wie kan wat bieden. En ik ga ook meteen zeggen dat mijn vriendin heeft ... Wat heb je?

NNV (de rechtbank begrijpt [slachtoffer 2] ): Een of andere bultjes en het lijkt of er melk uitkomt.

[verdachte] : Ah, nou ik moet alles zeggen. Ik ga bellen naar de beste, en ik kies de beste variant uit. Ze zullen natuurlijk niet meteen weten, en ze gaan een consult, onderzoek aanbieden. Maar ik kijk uiteraard wel welke variant de meest optimale is. Als er een consult is, gaan jullie onderzoeken, jawel, onderzoeken en daarna pas opereren. [slachtoffer 2] , wat ik beloofd heb, ga ik zeker waarmaken. Het gaat misschien op de dag na niet lukken, het kan misschien niet lukken zoals gezegd op 19 september en het kan een dag eerder of een dag later zijn, maar het verandert de essentie niet. Je gaat mij niet vervloeken voor een dag hier of een dag daar, toch?

NNV: Nee.

[verdachte] : Ha ha! Dan is het goed. Wat ik beloofd heb, dat…. Wat we hebben afgesproken, hebben we afgesproken. Ik heb je wat beloofd, jij hebt mij iets beloofd. Als je zolang hebt gewerkt, zal het zijn zoals afgesproken, [slachtoffer 2] . (…)

(…)

[verdachte] : Dus. De eerste keer ... [onverstaanbaar]. Ha ha! Ook dat. Je was wel bang, toch? Ik zal je nooit in de maling nemen. Ik wacht ook heel erg... en ik wil ook dat je die tieten hebt. Kun je je voorstellen hoe mooi het eruit gaat zien?

(…)

[verdachte] : ... [onverstaanbaar] auto ... verdomme. Hier wordt gesproken ... gesloten ...[onverstaanbaar] boten, huizen op water, in Utrecht tijdelijk gesloten. Het is niet duidelijk wie de eigenaar wordt van die vitrines, want de eigenaar van die vitrines is opgepakt en hij zit vast in een gevangenis.

NNV: Mhm.

(…)

11. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven11:

Datum/tijdstip gesprek: 13-7-2013 19:13:53

[verdachte] en [slachtoffer 2] (de rechtbank begrijpt: [slachtoffer 2] Juozauskieze):

[verdachte] (de rechtbank begrijpt: [verdachte] ): Als je de tieten krijgt, als je ze krijgt, dan neem ik je op reis. Dat zeg ik. Als je terug bij mij komt, komt bij mij werken, dan neem ik je op reis, niet hier in Europa, maar ergens verder weg, in Latijns Amerika, in Thailand, Taiwan... lk vertel geen onzin, als alles verloopt zoals gepland, zo gaat het gebeuren.

E: Goed dan.

12. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven12:

Datum/tijdstip gesprek: 5-8-2013 11:28:42

[verdachte] (de rechtbank begrijpt [verdachte] ): Heb je je haar gewassen vandaag?

NNV: (de rechtbank begrijpt [slachtoffer 2] ): Heb ik gewassen.

[verdachte] : niet echt.

NNV: wel gewassen.

[verdachte] : Maar waarom dat haar…. niet glad gemaakt.

NNV: Heb ik glad gemaakt.

[verdachte] : Heb je niet glad gemaakt. Lieg niet.

NNV: Ik heb het wel glad gemaakt.

[verdachte] : Ga weg. Je moet je goed voorbereiden en je netjes maken voor het werk.

[verdachte] : Je goed voorbereiden voor het werk… je weet toch dat je heel mooi eruit ziet als je het glad hebt gemaakt. Je hebt het niet glad gemaakt joh.

13. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven13:

Datum/tijdstip gesprek: 5-8-2013 12:58:24

[verdachte] en [slachtoffer 2] (de rechtbank begrijpt: [slachtoffer 2] ):

[verdachte] (de rechtbank begrijpt: [verdachte] ): Luister, wat ga je doen vandaag? Ga je nog voor de kamer verdienen of niet?

E: voor de kamer ga ik verdienen.

14. Een geschrift, te weten de uitwerking van een sms-bericht, inhoudende, zakelijk weergegeven14:

Datum/tijdstip gesprek: 23-8-2013 10:24:33

Getapt telefoonnr: 31-06- [telefoonnummer 1] (de rechtbank begrijpt: nummer in gebruik bij [slachtoffer 2] )

Belt met telefoonnr: 31-06- [telefoonnummer 2] (de rechtbank begrijpt: nummer in gebruik bij [verdachte] )

Er was eentje hier en hij wilde dat ik naar een hotel meeging. Hij bood voor 1h 300.

15. Een geschrift, te weten de uitwerking van een sms-bericht, inhoudende, zakelijk weergegeven15:

Datum/tijdstip gesprek: 23-8-2013 10:25:27

Getapt telefoonnr: 31-06- [telefoonnummer 1] (de rechtbank begrijpt: nummer in gebruik bij [slachtoffer 2] )

WGD telefoonnr: 31-06- [telefoonnummer 2] (de rechtbank begrijpt: nummer in gebruik bij [verdachte] )

Je mag voor een uur als je dat wil

16. Een geschrift, te weten de uitwerking van een sms-bericht, inhoudende, zakelijk weergegeven16:

Datum/tijdstip gesprek: 23-8-2013 16:53:11

Getapt telefoonnr: 31-06- [telefoonnummer 1] (de rechtbank begrijpt: nummer in gebruik bij [slachtoffer 2] )

WGD telefoonnr: 31-06- [telefoonnummer 2] (de rechtbank begrijpt: nummer in gebruik bij [verdachte] )

Hoe gaat het poepie?

17. Een geschrift, te weten de uitwerking van een sms-bericht, inhoudende, zakelijk weergegeven17:

Datum/tijdstip gesprek: 23-8-2013 16:53:43

Getapt telefoonnr: 31-06- [telefoonnummer 1] (de rechtbank begrijpt: nummer in gebruik bij [slachtoffer 2] )

Belt met telefoonnr: 31-06- [telefoonnummer 2] (de rechtbank begrijpt: nummer in gebruik bij [verdachte] )

Langzaam aan. Ik heb nu 380.

18. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven18:

Datum/tijdstip gesprek: 23-8-2013 21:08:21

[verdachte] in de auto met [slachtoffer 2] (de rechtbank begrijpt: [slachtoffer 2] ):

(…)

[verdachte] (de rechtbank begrijpt: [verdachte] ): alleen mij verzekeren, jij hebt mij geen geld gegeven, indien ernaar wordt gevraagd en, nooit in het leven, het belangrijkste punt is, het belangrijkste is: ik heb jou hier naar toe niet gebracht, ik heb het werk voor je niet gevonden en ik heb je niets laten zien, dat is het belangrijkst, indien ooit in het leven, hier of in Litouwen, snap jij?

[slachtoffer 2] : ik snap je

[verdachte] : waarom zwijg je, het lijkt alsof jij niet begrijpt, heb ik je, [slachtoffer 2] , iets slechts gedaan? Ik heb je nooit iets slechts gedaan, [slachtoffer 2]

[slachtoffer 2] : cha, en wat moet ik dan zeggen?

[verdachte] : nou, kut, jij hebt het gevonden via de vrienden, via internet, via meiden in [geboorteplaats 2] , ze hebben daarover gesproken, zeg een of andere naam, jij herinnert je niet

19. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven19:

Datum/tijdstip gesprek: 23-8-2013 21:17:04

[verdachte] met [slachtoffer 2] in de auto (…)

[verdachte] (de rechtbank begrijpt [verdachte] ): (…) ik heb dit werk niet gevonden voor je!

[verdachte] : Gewoon, je weet het........[niet verstaanbaar] Je kunt wel zeggen dat het [naam 3] (paard) was ... want [naam 3] huurde eerst die woning, het was eerst van [naam 3] .

(…) [slachtoffer 2] (de rechtbank begrijpt: [slachtoffer 2] ): Van [naam 3] , ha ha!

(…) [slachtoffer 2] : En hoeveel moet je betaald worden voor de woning?

[verdachte] : Een rug ... voor de woning... als zo ... [niet verstaanbaar] ... een rug tweehonderd en vijfentwintig. Ik betaal zoveel. Er komt een persoon uit het agentschap en haalt het op. Soms ga ik naar het agentschap. Het is er .... Soms komt er een brief en dan ga ik daarheen en soms komen zij om het op te halen. 1225 plus de servicekosten, dat betaal ik apart daarna. Het belangrijkste is om niet te zeggen dat ik het voor je gevonden heb, aangeboden heb en je gebracht heb, weet je... dat ik je uit Litouwen hier naartoe heb gebracht. Dat je nooit zoiets aan iemand zegt. Want het kan dat ze aan alle meiden vragen stellen, weetje, aan alle meiden. Het is gebeurd in Litouwen dat alle meiden die bij mij in Italië werkten... één smeris, een nicht, reed, verdomme, door die dorpen, klootzak, dronk samen met hen en bood geld aan... nou, wat bood hij dan... 50 Litas gaf hij, sigaretten kocht hij, zodat ze vertelden... maar ze hebben niets verteld, knap hoor. Klootzak, verdomme, ik ga hem neerschieten...

[slachtoffer 2] : [zucht] Goed dan...

[verdachte] : Goed dan, poepie... Mooi, mooi ... [niet verstaanbaar]. Ik ben alleen niet in de stemming vandaag. Die hoer heeft me vandaag, verdomme, helemaal gek gemaakt. Maakt niet uit, ze gaat straks weg... Dan zal ik niemand meer willen vermoorden. Nu wil ik iemand vermoorden.

[slachtoffer 2] : Ha ha!

[verdachte] : Ha ha ha! Ik maak een grapje. Ik zal het niet doen.

20. Een geschrift, te weten de uitwerking van een opgenomen tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven20:

Datum/tijdstip gesprek: 16-9-2013 23:59:16

[slachtoffer 2] (SH) (de rechtbank begrijpt [slachtoffer 2] ) wgd [verdachte] v/h [verdachte] (SH)

[verdachte] zegt: Luister, kortom, dat geld wat bij jou, je hebt het gezien, in de kast ligt, die van 10 dat is voor de operatie, aan de rechterkant en aan de linkerkant is er ook wat neergelegd, kortom in dezelfde kast. (…) Mocht er iets gebeuren, als ik plotseling opgesloten wordt of zoiets, kortom, daar ligt geld van jou, pak het dan. Misschien ligt daar een beetje te veel, maar het maakt niets uit, pak het, later regelen wij desnoods wel.

21. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 12 november 2013 gesloten proces-verbaal nummer 30-467676, betreffende een aangetroffen notitieblok en gesprek, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende21:

Op dinsdag 17 september 2013 vond er in het kader van onderzoek Cloak een doorzoeking plaats in een woning, [adres 4] te Amsterdam. De bewoonster van deze woning is de als prostituee werkzaam zijnde [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 2] -1991 te Litouwen.

Tijdens de doorzoeking werd in de slaapkamer een schrijfblok aangetroffen en in beslag genomen (ibncode AN261 .02.03.001). Het schrijfblok bevat teksten in de Litouwse taal en enkele bedragen en getallen.

(…) Gedurende onderzoek Cloak is er vertrouwelijke communicatie opgenomen en afgeluisterd. Op 19 juli 2013 omstreeks 09:10 uur is er op deze wijze een gesprek opgenomen tussen [verdachte] ( [verdachte] ), geboren op [geboortedatum 1] 1978 te Litouwen en voornoemde [slachtoffer 2] .

Een fragment van het gesprek is als volgt:

[verdachte] : Luister, nog iets... wat je vandaag gaat verdienen, schrijf het op, wordt... dat alles... kortom, als ik terug kom, gaan wij berekenen. (…) als je terug komt. Voor vandaag schrijf het op.

E: En dat geld dat ik vandaag ga verdienen moet ik voor morgen (…)

[verdachte] : ik ga later met je contact opnemen, ik schrijf je, kleintje.

22. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 16 oktober 2013 gesloten proces-verbaal van bevindingen, nummer 30-451934, betreffende het beslag [adres 4] Amsterdam Zuidoost, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende22:

Op 17 september 2013 heeft er onder leiding van de rechter-commissaris een doorzoeking plaatsgevonden in de woning gelegen aan de [adres 4] te Amsterdam Zuidoost. Voornoemde woning is in gebruik bij [slachtoffer 2] . Tijdens de doorzoeking werd in de slaapkamer een schrijfblok aangetroffen en in beslag genomen. (ibncode AN261.02.03.001) Het schrijfblok bevat teksten in de Litouwse taal. In samenwerking met een tolk is naar het schrijfblok een nader onderzoek ingesteld. Daaruit blijkt dat het schrijfblok vermoedelijk in gebruik is bij [slachtoffer 2] . (…)

Bijlage 8) In deze notitie staat onder andere aangegeven :“ 1200 Lt, voor [verdachte] (…)”. (…)

Feit 3

23. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant] en [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 19 juni 2013 gesloten proces-verbaal van bevindingen, nummer 20130619 0807 25500, betreffende een prostitutiecontrole [slachtoffer 3] d.d. 18 juni 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende23:

Op dinsdag 18 juni 2013 hebben wij, op verzoek van de Dienst Landelijke Recherche, team 1, ten behoeve van het onderzoek Cloak een strafrechtelijke prostitutiecontrole uitgevoerd op de Achterdam te Alkmaar. Zij verzochten ons om controle van [slachtoffer 3] , geboren op [geboortedatum 4] 1987. (…) In werkkamer 18-3 troffen wij omstreeks 16.40 uur de bedoelde vrouw aan. (…)

[slachtoffer 3] vertelde ons onder andere dat:

- vandaag haar eerste werkdag in Alkmaar was; (…)

- ze hier al eerder 2 a 3 maanden gewerkt heeft;

- ze ook in de prostitutie in Amsterdam gewerkt heeft, gedurende twee maanden;

- ze al meer dan een jaar in de prostitutie werkt; (…)

24. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant] en [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 30 juli 2013 gesloten proces-verbaal van bevindingen nummer 20130729 1630 25500, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende24:

Op maandag 29 juli 2013 hebben wij, (…) een strafrechtelijke prostitutiecontrole uitgevoerd op de Achterdam te Alkmaar. Het team verzocht ons om controle van:

> [slachtoffer 3] , geboren op [geboortedatum 4] 1987 in Litouwen

De Achterdam in de gemeente Alkmaar is een voor het openbare verkeer openstaande weg die nagenoeg geheel is ingericht voor raamprostitutie.

In werkkamer 16-2 troffen wij omstreeks 15.20 uur de bedoelde vrouw aan. Nadat wij ons hadden gelegitimeerd, stelden wij de identiteit van de vrouw vast aan de hand van het door haar overhandigde Litouws paspoort, serienummer [nummer] , geldig van 22-10-2012 tot 22-10-2022, op naam van:

[slachtoffer 3] , Geboren op [geboortedatum 4] 1987 in Litouwen.

25. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant] , [verbalisant] , [verbalisant] , [verbalisant] , [verbalisant] en [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 26 juni 2013 gesloten proces-verbaal nummer 30-375196, betreffende een observatie op 20 juni 2013, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende25:

In het kader van voornoemd opsporingsonderzoek hebben op wij op dinsdag 20 juni 2013

geobserveerd en daarbij de navolgende waarnemingen gedaan en/of het volgende ondernomen:

Tijd

(…)

Bevindingen

8.35 uur

Aanvang observatie omgeving Reigersbosdreef / Reewijkplein te Amsterdam Zuidoost

09.46 uur

Ziet [verdachte] samen met een vrouw gekleed in een spijkerbroek lopen op het [adres 7] . Nader te noemen NNvrouw1.

9.47 uur

Ziet Kalugan samen met de NNvrouw1 instappen in de Volkswagen Touran met kenteken [kenteken 1] . (…)

10.25 uur

Ziet de Touran stoppen op het Oudorperdijkje te Alkmaar.

10.26 uur

Ziet NNvrouw1 lopen op de Nieuwe Schermerweg in de richting van het Centrum van Alkmaar. NNvrouw1 wordt herkend als zijnde [slachtoffer 3] , geboren op [geboortedatum 4] 1987 te Litouwen.

26. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant] , [verbalisant] , [verbalisant] , [verbalisant] en [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 18 januari 2013 gesloten proces-verbaal van bevindingen, nummer PL26WF 2013002192-2, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende26:

Op zaterdag 12 januari 2013 omstreeks 22:30 uur bevond ik, [verbalisant] , mij in burger gekleed in een onopvallende dienstauto in de omgeving van het prostitutie gebied, het Zandpad te Utrecht, dit in verband met activiteiten op het gebied van mensenhandel. Aldaar keek ik in de richting van een aldaar gelegen prostitutie ark/woonboten van waaruit raamprostitutie wordt bedreven. Ik, [verbalisant] , zag op een afstand van ongeveer 7 meter een motorvoertuig staan. Dit voertuig was van het merk Opel, type Zafira, voorzien van het Nederlandse kenteken [kenteken 2] . Genoemd voertuig stond stil op de parkeerplaats aan het Zandpad te Utrecht. Op een gegeven moment stapte er een voor mij onbekende jonge vrouw uit een van de prostitutieboten, zij liep vervolgens naar de voornoemde Opel Zafira en daarbij gelijk instapte. (…) De Opel Zafira reed vervolgens vanaf het Zandpad in de richting het centrum van Utrecht. Na 15 à 20 minuten keerde de Opel weer terug vanuit het centrum en parkeerde op dezelfde parkeerplaats aan het zandpad. Vlak hierna stapte de vrouw uit de Opel om vervolgens in de richting van dezelfde prostitutieboot te lopen. Ik zag dat zij de boot binnenging en na 5 minuten weer terugliep naar de geparkeerde Opel Zafira. Na het instappen reed de Opel weer weg en nu in de richting van de Zuilense Ring te Utrecht. (…)

Ter hoogte van de Afrit Breukelen hebben wij bovengenoemd voertuig een zogenaamd volgteken gegeven (…). (…) Ik, [verbalisant] , heb vervolgens contact gezocht met de mannelijke bestuurder van de Opel Zafira en hem daarbij verzocht de autopapieren alsmede een geldig rijbewijs te tonen. Ik, verbalisant, zag dat de man mij een Rijbewijs - uit Litouwen toonde alsmede een ID bewijs van Litouwen. Ik, [verbalisant] , zag dat het rijbewijs was voorzien van de volgende naam [verdachte] , geboren op [geboortedatum 1] te Regrita in Litouwen. (…) Ik, [verbalisant] , sprak de vrouw aan die op de passagiersstoel zat. Deze vrouw bleek te zijn genaamd:

[slachtoffer 3] , geboren op [geboortedatum 4] 1987 te Lietuva in Litouwen. (…)

[slachtoffer 3] vertelde mij: "Ik werk in Nederland in de prostitutie, op dit moment in Alkmaar." Ik vroeg [slachtoffer 3] of zij voor dit werk geregistreerd stond, hierop antwoordde zij bevestigend. Ik vroeg [slachtoffer 3] naar de bestemming waar zij naar onderweg was. [slachtoffer 3] vertelde: "Wij zijn nu onderweg naar Amsterdam. Daar woon ik. Ik ben onderweg naar huis. Ik vroeg haar naar het adres in Amsterdam waar zij naar onderweg zou zijn. Zij antwoordde: [adres 6] in Amsterdam”. (…) Ik vroeg [slachtoffer 3] of ze ooit in het prostitutiegebied in Utrecht was geweest, of had gewerkt. Zij vertelde mij: "Nee, daar ben ik nog nooit geweest." Ik vroeg aan [slachtoffer 3] wat haar werknaam was. Zij antwoordde mij: " [werknaam slachtoffer 3] ." (…) Wij (…) zagen dat het bovengenoemde voertuig in de richting van Amsterdam reed. (…) De Opel reed in de richting van de [adres 7] . Wij zagen dat de Opel parkeerde in de parkeervakken aan het einde van de [adres 7] ,. Ik (…) zag dat de bestuurder en de bijrijdster van de auto wegliepen in de richting van de aldaar gevestigde percelen.

27. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant] en [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 17 september 2013 gesloten proces-verbaal nummer 30-432750, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 3] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende27:

V: Spreek en begrijp je Engels en Nederlands voldoende om een gesprek met iemand te voeren?

A: lk denk van niet. (…)

V: Hoe was de economische situatie in jouw gezin waar je bent opgegroeid?

A: Slecht (…)

V: Wat was de eerste plaats waar je als prostitutie bent gaan werken?

A: Den Haag. (…)

V: Kun je het adres waar je momenteel werkt geven?

A: Achterdam 20, derde kamer. (…)

Toen ik in Litouwen was heb ik een operatie ondergaan voor mijn borsten.

V: Maar wat heeft [verdachte] daarmee te maken dan?

A: We spraken elkaar er gewoon over.

V: [verdachte] heeft geregeld dat iemand jou 1000 litai kwam brengen voor je borstoperatie kwam brengen.

A: Ja (…)

V: Hoeveel dagen werk je per week?

A: (…) Ik denk 5,6 dagen. (…)

V: Zijn er nog andere mannen of vrouwen die jou in een Litouwse auto naar het werk hebben gebracht?

A: Nee (…) dit is [verdachte] geweest. (…)

V: Klopt het dat [verdachte] jou bij een kliniek heeft afgezet?

A: Ja, dat klopt.

A: Ik heb de namen [werknaam slachtoffer 3] en [werknaam slachtoffer 3] gebruikt (…). Nu gebruik ik de werknaam [werknaam slachtoffer 3] .

28. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant] en [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 7 oktober 2013 gesloten proces-verbaal nummer 30-445185, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 3] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende28:

V: Wie is de hoofdgebruiker van de [adres 7] ?

A Ik, [slachtoffer 5] en [verdachte] . (…)

V: Werkte je in Alkmaar tot in de avonduren? (…) V: Hoe vaak ging je met de trein en hoe vaak bracht [verdachte] je?

A: Volgens mij bracht [verdachte] mij vaker dan dat ik met de trein ging (…). (…)

V: Waarom zegt [verdachte] wat jij moest zeggen tegen de politie?.

A. Het is niet de eerste keer dat we staande gehouden worden. lk vraag alleen maar om zeker te weten dat ik de juiste informatie geef. (…)

29. Een geschrift, te weten de uitwerking van een opgenomen tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven29:

Datum/tijdstip gesprek: 17-6-2013 18:28:17

[verdachte] (sh) bum [slachtoffer 3] (sh) (de rechtbank begrijpt: [slachtoffer 3] ):

[verdachte] (de rechtbank begrijpt: [verdachte] ) zegt dat ze naar de bagagehal moet gaan, en daar op het scherm zoeken naar haar vlucht.

[slachtoffer 3] zegt dat ze Riga op het scherm niet ziet. Ze zegt dat ze het inmiddels ziet. Ze zegt dat het bagage-belt nr. 6 is.

[verdachte] zegt dat ze daarheen moet gaan. Hij is op haar aan het wachten.

30. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven30:

Datum/tijdstip gesprek: 27-6-2013 10:04:03

[verdachte] praat (…) met [slachtoffer 3]

NNV: (de rechtbank begrijpt [slachtoffer 3] ) Ik ben zwanger, kijk.

(…) [verdachte] (de rechtbank begrijpt [verdachte] ): Naar de dokter moet je gaan. (…)

NNV: Wat moet ik doen?

[verdachte] : Niets, een abortus laten doen.

31. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven31:

Datum/tijdstip gesprek: 27-6-2013 11:32:36

[verdachte] (sh) (de rechtbank begrijpt [verdachte] ): Jij kan hier een abortus gratis laten doen, je hoeft aan niemand het geld te betalen. Dat is gratis. Waarom zou je terug naar Litouwen gaan? Heen en terug gaan. Waarom snap je dat niet? Hier wordt alles gedaan. Wil je zeven maanden wachten en dan daar iets aan doen? Je moet vooral niet wachten en nog vandaag om 12 uur naar de dokter gaan, Snap je dat? Zo is het. Wat wil hij dan, dat je gaat bevallen? Wil hij het niet? Ik vraagt het aan jou wat hij wil. Kan je nog nadenken of ben je helemaal gek?

32. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven32:

Datum/tijdstip gesprek: 4-7-2013 13:25:09

NNV (de rechtbank begrijpt [slachtoffer 3]): Verdomme, ik wil het niet meer. Ik ga geen abortus laten doen, het kan mij niet schelen. Ik wil het niet meer. Die hufter is aan het zeiken tegen me.

(…) NNV: Serieus, ik doe het niet.

NNV2 (de rechtbank begrijpt [naam 4] ): Ha, ha! Als er niets is om erover te zeiken, dan verzint hij iets om te kunnen zeiken, ha!

NNV: [huilerig:] Ik zal er niet ... [onverstaanbaar]. Hij gaat me niet bang met die ticket! ...

[onverstaanbaar], [een geluid van slaan tegen iets]. Het maakt me nerveus.

NNV2: Heb je kalmeringsmiddel ingenomen?

NNV: Nee, niet.

NNV2: Misschien mag het ook niet.

NNV: Ik ga nergens heen.

NNV2: ... [onverstaanbaar]

NNV: [huilerig:] Het maakt me nerveus! [een geluid van slaan],

(…) [verdachte] : Waarom ga je zo tekeer, [slachtoffer 3] ?

NNV2: ... [onverstaanbaar]

[slachtoffer 3] (ng): Ik ga niet meer. [na een stilte:] Ik ga niet.

NNV2: Wanneer gaat... [onverstaanbaar] weg?

[verdachte] : Weet ik veel. Misschien ... [onverstaanbaar]

[slachtoffer 3] : Waar wachten we hier op, verdomme! Rijden! Ik word er gek van, verdomme.

[verdachte] : Die andere is goed verdomme...

33. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven33:

Datum/tijdstip gesprek: 4-7-2013 13:36:39

[verdachte] in de auto met [slachtoffer 3] (de rechtbank begrijpt [slachtoffer 3] ):

[verdachte] (de rechtbank begrijpt: [verdachte] ): Mag niet stoppen, [slachtoffer 3] , verdomme! (…)

[verdachte] : Ga dan niet, niemand dwingt je, net als of ik je zou dwingen: Lul niet! Straks breng ik je naar huis, verdomde mongool!!! (…)

[verdachte] :(schreeuwt) Verdomde hoer!! Verdomde mongool, je krijgt op je kop als ik uit de auto ga uitstappen!!!! Wie denk je dat ik ben, een of andere "gans", ik heb al genoeg er van, mongool!!!! Wat is er met je, domkop?!!! Waarom!!! Heb jij iemand gevonden om... je woede er op af te reageren?!!! Ben ik een of andere "homo" voor je?!!

34. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven34:

Datum/tijdstip gesprek: 8-7-2013 16:39:29

[verdachte] (de rechtbank begrijpt [verdachte] ): Dus over een week, om te beginnen, wil ik je hier om zes uur in de avond zien. Ik zou je willen zien.

NNV (de rechtbank begrijpt [slachtoffer 3] ): Mag willen...

[verdachte] : Wie wil je vragen om jou te weg te brengen? [naam 5] ?

NNV: Ik ga het aan [naam 5] vragen.

35. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven35:

Datum/tijdstip gesprek: 26-7-2013 15:00:44

[verdachte] (de rechtbank begrijpt [verdachte] ): Nu in Litouwen maakte je echt wel problemen... Als je in Litouwen bent, maak je die problemen. Snap je, [slachtoffer 3] ?

[slachtoffer 3] (ng) (de rechtbank begrijpt: [slachtoffer 3] ): Breng me dan niet meer daarheen!

[verdachte] : Ga nou daarheen, blijf daar en ga daar werken, en kom niet meer terug naar dat hanenhok, verdomme!

[slachtoffer 3] : Ik heb een kind!

[verdachte] : Verdomme, kutzooi! Je hebt een kind!

[slachtoffer 3] : ... [niet verstaanbaar]

[verdachte] : Ga dan terug en blijf bij dat kind, kutzooi! Blijf met het kind en niet met die mongolen en drugsverslaafden, verdomme! Daar ga je mee om! Aan het feesten met hen!

[slachtoffer 3] : Ik was bij het kind.

[verdachte] : Ik was!... Hoe lang was je daar? Het kind kan je niets schelen!

[slachtoffer 3] : Ik was er wel, maar dat weet jij niet! (…)

[verdachte] : Je komt terug! Verdien voor een woning en ga terug. Ga werken totdat je genoeg verdiend hebt voor een woning!

[slachtoffer 3] : Hoelang moet ik nog werken?

[verdachte] : Hm! Je gaat nog werken!

[slachtoffer 3] : ... [niet verstaanbaar]

[verdachte] : Wat een jaar?! Wat lul je nou?

[slachtoffer 3] : Ik word er gek van! [klinkt huilerig]

[verdachte] : Je had al kunnen... maar je hebt het geld verspilt, verdomme!

[slachtoffer 3] : Al lang is er niet meer.

[verdachte] : Wat?

[slachtoffer 3] : Er is geen geld meer.

[verdachte] : Je had het al lang kunnen hebben, snap je? Je vergooit het! Waar laat je het? Joost mag weten. (…)

[verdachte] : we gaan nog ongeveer 4,5. Ik moet morgenochtend tegen 9 er zijn. (…) Tegen 9 in de ochtend zijn we er.

[slachtoffer 3] : Hoe weet je dat?

[verdachte] : Ik weet het. Aan de hand van de vertrektijd… het is toch niet de eerste keer dat ik rijd. (…) Morgen om 9 uur zijn we er.

[slachtoffer 3] : en moet ik morgen al naar het werk?

[verdachte] : Overmorgen ga jij naar het werk!

36. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven36:

Datum/tijdstip gesprek: 27-7-2013 8:23:19

[verdachte] en [slachtoffer 3] (…) (de rechtbank begrijpt [slachtoffer 3] )

[verdachte] (de rechtbank begrijpt: [verdachte] ): Ik heb tieten voor jou laten doen (…)

37. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven37:

Datum/tijdstip gesprek: 27-7-2013 9:48:57

[verdachte] en [slachtoffer 3] (de rechtbank begrijpt [slachtoffer 3] )(…)

A: (…) lk werk voor jou. Dat is alles.

(…) Geef mij vijftig procent meer.

38. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven38:

Datum/tijdstip gesprek: 9-8-2013 10:27:58

[verdachte] (sh) en [slachtoffer 3] (de rechtbank begrijpt [slachtoffer 3] )(sh)

[verdachte] : (de rechtbank begrijpt [verdachte] ) Hoe ga je eruit zien op het werk met zulke nagels? Allemaal afgebroken.

(…) [slachtoffer 3] : Ik ga niet, ik zeg het tegen je!

[verdachte] : Je gaat wel.

[slachtoffer 3] : Luister verdomme, ik ga niets verdienen! Ik ga niet!

(…) [verdachte] : Je gaat ook naar het werk, verdomme.

39. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven39:

Datum/tijdstip gesprek: 12-8-2013 10:24:38

[verdachte] met [slachtoffer 3] (de rechtbank begrijpt [slachtoffer 3] ) in de auto

NNV: (de rechtbank begrijpt [slachtoffer 3] ): Hoezo niet jouw schuld?!! Ik werk voor jou!!!

40. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven40:

Datum/tijdstip gesprek: 22-8-2013 20:29:38

[verdachte] (de rechtbank begrijpt [verdachte] ): Verdomme, flikkers, gaan ze nou mij lastig vallen?

NNV (de rechtbank begrijpt [slachtoffer 3] ): En wat... [onverstaanbaar]... ik denk dat dat dezelfde zijn die mij hebben gezien.

[verdachte] : Ja, ja..

NNV: Wat te doen? Een beetje [onverstaanbaar]...

[verdachte] : Ja, ja... verdomme, verdomme, [onverstaanbaar]...

NNV: Wat moet ik nu doen?

[verdachte] : Niets. Ze gaan de documenten controleren.

NNV: Verdomme, het maakt mij zenuwachtig. Ik ben aan het werken, toch?

[verdachte] : Wat dan? Ga niet zo zenuwachtig worden... ja, jij werkt, jij werkt.

De auto stopt, NN man vraagt in het Nederlands

(…)

NNM: O.K. Kunt u achter ons gaan rijden?

[verdachte] : Ja, O.K.

(…)

NNV: Oh, verdorie...

[verdachte] : Nee, niet allemaal dezelfde...

NNV: Maar waarom hebben zij ons dan laten stoppen?

[verdachte] : Hoe moet ik dat weten?

De auto gaat rijden

(…) [verdachte] : Wat maakt het uit. Ze gaan allerlei vragen stellen en noteren, weet je. De gegevens controleren.

NNV: Weet ik veel, wat ben jij hier aan het doen?

[verdachte] : Wat dan? Ik ben hier aan het werken.

NNV: Ik weet niet wat jij hier doet. Of niet?

[verdachte] : Ja. Jij hebt vandaag gewoon gevraagd om jou terug te brengen, dat is alles.

(…)

41. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven41:

Datum/tijdstip gesprek: 22-8-2013 20:41:15

[verdachte] (de rechtbank begrijpt [verdachte] ): een week of twee geleden, moet je zeggen, dat ik gekomen ben je moet zeggen dat ik soms bij jou kom om te verblijven en daarna ga ik weg zeg maar dat je niet weet wanneer "hij" weggaat zeg dat hij auto's inkoopt en verkoopt. Klaar. Dat is het.

[slachtoffer 3] (de rechtbank begrijpt [slachtoffer 3] ): ik weet niet wat ik moet zeggen.

[verdachte] : auto's inkoopt zeg dat hij hier auto's inkoopt. (…)

[verdachte] : als ze om mijn achternaam vragen, zeg " [verdachte] ". " [verdachte] [verdachte] ". en klaar. (…)

42. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven42:

Datum/tijdstip gesprek: 23-8-2013 22:15:35

[verdachte] (sh) met [slachtoffer 3] (de rechtbank begrijpt [slachtoffer 3] ) (sh)

[verdachte] .(de rechtbank begrijpt: [verdachte] ): Wat heb je?

(…)

[verdachte] .: Hoe ging er?

[slachtoffer 3] .: Vier acht vijf; ik dacht vier negen vijf, hoer.

[verdachte] .: Had je die drie klanten niet waarover je vertelde? (onverstaanbaar)

[slachtoffer 3] .: lk had drie klanten nodig om 500 te maken lk heb dat niet gemaakt.

[verdachte] .: Heb je in drie uur geen drie klanten gehad?

[slachtoffer 3] ,: Nee, niet gehad.

[verdachte] .: Zijn er geen mensen?

[slachtoffer 3] .: Nee, geen lk heb niet eens voor de kamer. lk heb het niet gehad.

[verdachte] .: Het is niet zo. Het is expres gedaan.

Feit 5:

43. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] op de wettelijke vorm opgemaakt en op 10 januari 2013 gesloten proces-verbaal van bevindingen nummer 20130110 1621 25500, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende43:

Op woensdag 21 november 2012 is een prostitutiecontrole uitgevoerd op de Achterdam te Alkmaar.

De Achterdam in de gemeente Alkmaar is een voor het openbare verkeer openstaande weg welke nagenoeg geheel is ingericht voor raamprostitutie.

Tijdens deze controle is in werkkamer 14-4 gecontroleerd:

[slachtoffer 5]

Geboren op [geboortedatum 5] 1985 te [geboorteplaats 3] (Litouwen)

44. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 5 september 2013 gesloten proces-verbaal van bevindingen nummer 20130905 1558 4503 2368, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende44:

Op donderdag 5 september 2013, omstreeks 14.20 uur hebben wij, (…) ten behoeve van het onderzoek Cloak, een strafrechtelijke prostitutiecontrole uitgevoerd op de Achterdam te Alkmaar. De Achterdam in de gemeente Alkmaar is een voor het openbare verkeer openstaande weg die nagenoeg geheel ingericht voor raamprostitutie. (…) Tijdens de controle in werkkamer 2R troffen wij aan op genoemde datum en tijdstip:

[slachtoffer 5]

Geboren op [geboortedatum 5] -1985 te Lietuva (Litouwen), van Litouwse nationaliteit.

[slachtoffer 5] vertelde dat ze sinds twee dagen aan het werk was in Alkmaar na haar vakantie, maar in het verleden al eerder gewerkt had in Alkmaar, maar ook in Amsterdam en Den Haag. (…) [slachtoffer 5] vertelde in Amsterdam te wonen op het adres [adres 7] . [slachtoffer 5] vertelde daar samen te wonen met een vriendin genaamd: [slachtoffer 3] .

45. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant] en [verbalisant] , in de wettelijke vorm opgemaakt en op 21 juni 2013 gesloten proces-verbaal van observatie nummer 1306211130.OBS, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende45:

Op 21 juni 2013 omstreeks 12.00 uur heb ik, (…) [slachtoffer 5] (…) een geldig legitimatiebewijs gevraagd. Hierop legitimeerde [slachtoffer 5] zich middels een Litouws paspoort welke op naam gesteld was van: [slachtoffer 5] , geboren op [geboortedatum 5] -1985 te Lietuva. (…)

Ik (…) hoorde [slachtoffer 5] (…) zeggen dat zij ongeveer tienduizend (10.000) euro met zich meevoerde in haar handbagage. (…) Ik (…) hoorde de douaneambtenaar zeggen dat het geldbedrag enkel uit coupures van vijftig (50) euro bestond en in een stapel in de handtas van [slachtoffer 5] zat. Verder hoorde ik de douaneambtenaar zeggen dat hij de stapel met geld had nageteld waaruit bleek dat het bedrag inderdaad uit precies tienduizend euro bestond.

46. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant] en [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 17 september 2013 gesloten proces-verbaal nummer 30-433201, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 5] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende46:

Welke andere talen spreekt u?

Een klein beetje Engels, niet helemaal perfect, een klein beetje Nederlands en Russisch. (…)

Hoe ga je naar je werk?

(…) Soms brengt hij ons weg. Met hij bedoel ik [verdachte] . Soms brengt hij ons en haalt hij ons weer op. (…) Voor de Doubletstraat, (…) heb ik ook in Alkmaar gewerkt. (…)

Alleen met [verdachte] onderhoud ik telefonisch contact (…).

Toen ik hem beter leerde kennen begon hij ons vaker te brengen. (…) Het is ook wel eens gebeurd dat het elke dag was. (…)

47. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant] en P. van der Horst in de wettelijke vorm opgemaakt en op 7 oktober 2013 gesloten proces-verbaal nummer 30-445143, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 5] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende47:

V: Hoe heet [verdachte] volledig?

A: Hij heet [verdachte] . (…)

V: Wij zitten hier om van jou te horen hoe de relatie is tussen jou en [verdachte] . Kun daar meer over vertellen?

A: Hij bracht mij altijd naar mijn werk. (…)

V: Houdt [verdachte] jou in de gaten?

A: Ja hij hield mij in de gaten.

V: Hoe deed hij dat dan?

A: lk zag hem soms op straat. (…) De straat waar ik werkte. (...)

A: Soms vroeg hij aan mij hoe het met mijn werk ging. (…)

A: Misschien wilde hij dat ik meer geld verdiende. (…)

Hoe vaak heeft [naam 6] jou weggebracht?

A: Een week, ietsje meer.

V: Was dat in de periode dat [verdachte] weg was?

A: Ja. (…)

V: Waarom moest [naam 6] uit Litouwen komen?

A: Om mij naar het werk te brengen. (…)

V: Had [naam 6] de rol van [verdachte] over genomen?

A: Als [verdachte] er niet was dan deed [naam 6] dat. (…)

A: wij wonen in één huis.

V: Hoe ben jij in dat huis terecht gekomen? (…)

A: Via [verdachte] . (…)

A: Het geld dat wij verdienden met het werk moesten wij gedeeltelijk aan hem geven voor de huur en dat soort dingen. (…) Eind van de maand gaven we geld aan hem voor de huur en dat hij ons naar het werk bracht. Wij moesten ook een bepaald bedrag per dag geven.

V: Welk bedrag was dat?

A: Twee honderd euro, honderdvijftig euro, honderd euro. (…) A: Thuis gaf ik het geld. (…)

A: Soms werk ik de hele week, soms werk ik 5 dagen per week en soms 6 dagen. (…)

V: [verdachte] controleert je, als hij er niet is dan laat hij iemand anders het doen. (…) Wie controleerde jou in Alkmaar?

A: [naam 4] . Ze kwam naar me toe en soms ging ik naar haar toe.

V: Waarom moest [naam 4] jou controleren?

A: Misschien wordt zij daarvoor ingehuurd (…) door [verdachte] . (…)

V: Wat gebeurde er als er geen geld aan [verdachte] werd afgedragen?

A: Soms werd hij boos. (…)

V: Waar gingen de gesprekken over dan?

A: Hoe het gaat op het werk.

V: Vroeg hij hoeveel je verdient had?

A: Soms vroeg hij dat. (…)

A Hij belde mij vanwege het geld. Hij vroeg hoeveel geld ik had en ik zei zoveel en zoveel. (…)

A: Als ik thuis kwam moest ik geld geven aan [verdachte] . Een bepaald percentage, ik weet niet hoe hij dat berekende. Een deel van het geld was voor mij. (…)

V: Hoelang werk je al voor [verdachte] ?

A: Al vier jaar. Dit is niet aaneengesloten. lk werk gemiddeld vier maanden en 1 maand ben ik vrij. Dan ben ik in Litouwen. Ik werk negen a tien maanden per jaar. (…)

V: Moest je als een klant had gehad naar [verdachte] bellen en de telefoon 1 keer over laten gaan?

A: Nee alleen na een halve dag ongeveer, na een aantal uren. (…)

48. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven48:

Datum/tijdstip gesprek: 21-6-2013 12:31:24

[verdachte] : ik zei dat ik niet meer richting Antwerpen ga, want ik ging dagelijks een hoer wegbrengen, maar vandaag is ze met een vliegtuig weggegaan.

49. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven49:

Datum/tijdstip gesprek: 23-6-2013 11:10:55

[verdachte] : (de rechtbank begrijpt [verdachte] ) En ik heb helemaal geen eigen meer nadat ik die 8 kwijt heb geraakt. Ik heb nu aan [slachtoffer 5] 10 gegeven. Er is hier nog 4 van [slachtoffer 5] over, en dat is het.

50. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven50:

Datum/tijdstip gesprek: 16-9-2013 0:44:05

[verdachte] v/h [verdachte] met [slachtoffer 5] (de rechtbank begrijpt [slachtoffer 5] )

A.: Hoe ging het vandaag?

J.: Vandaag heb ik vijf en half gemaakt

A: O, het is meer dan gisteren.

51. Het proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel d.d. 16 september 2014 te 12:20 uur, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 5] , zakelijk weergegeven51:

Klopt het dat u soms door [verdachte] naar het werk werd gebracht en opgehaald?

Ik werd zo ongeveer 1x per week door hem gebracht en soms ook weer opgehaald. (…)

Feiten 2, 3 en 5:

52. Een geschrift, te weten de uitwerking van tapgesprekken, inhoudende, zakelijk weergegeven52:

Datum/tijdstip gesprek: 7-5-2013 18:07:01

Getapte: [verdachte] (de rechtbank begrijpt [verdachte] ) (…)

[verdachte] (sh) BUM NNM7307

[verdachte] : luister, ik wil binnenkort even weg voor een week of iets langer. zou

jij hier een week kunnen doorbrengen?

NNM7307: zeg maar wanneer je het wilt.

[verdachte] : dan zou je op zaterdag hier moeten zijn vandaag is het dinsdag. Je doet toch niets of wel?

NNM7307: nee, niets, wat ben je van plan? om weg te gaan?

[verdachte] : ja als je op zaterdag hier zou kunnen komen, zou ik dan op zondag al weg kunnen gaan.

53. Een geschrift, te weten de uitwerking van tapgesprekken, inhoudende, zakelijk weergegeven53:

Datum/tijdstip gesprek: 21-6-2013 12:23:16

[verdachte] (de rechtbank begrijpt [verdachte] ) BUM NNM7307

[verdachte] : en ik heb vandaag 20 duizend aan salarissen betaald. Hahaha

[naam 8] : zo, hahaha salarissen.

[verdachte] : salarissen, het was vandaag de dag van de salarissen.

[naam 8] : waar laat je ze nou vliegen?

[verdachte] : ik laat ze nou naar huis vliegen.

[naam 8] : naar Litouwen?

[verdachte] : lk moet nog eentje wegbrengen, verdomme, naar het vliegveld in Amsterdam.

54. Een geschrift, te weten de uitwerking van opgenomen vertrouwelijke communicatie, inhoudende, zakelijk weergegeven54:

Datum/tijdstip gesprek: 22-7-2013 18:42:37

[verdachte] (de rechtbank begrijpt [verdachte] ) en zijn vrouw (…)

In Nederland is het heel anders. Het is heel handig want het is legaal, maar er zijn ook mensen die dit werk illegaal doen. (…) Alleen als er slachtoffers zijn, kunnen ze je boete opleggen of je opsluiten. Toen ik naar die advocaat hier was gegaan (…) hij zei tegen me: "Wat? Haal jij geld bij de meiden in Nederland!? lk zei: "Omdat ik werk. En voor de rest boeit het niemand". Alleen als er een concrete aangifte tegen je is gedaan dat misschien... Maar voor de rest toont niemand daar geen enkele interesse in, verdomme. Het zal iedereen worst wezen het belangrijkste is het brengen en overtuigen om te gaan werken (ntv)... alleen daarvoor... En dan nog, om het allemaal in Nederland te kunnen bewijzen... het is niet gemakkelijk. Om mensenhandel te kunnen bewijzen moeten concrete bewijzen zijn, het moet gefilmd zijn hoe iemand geld aan je geeft en je het aanpakt of afpakt, de gespreken moeten opgenomen worden, en het hele systeem in elkaar gezet worden, zodat het te zien is dat het niet éen keer gebeurd is, maar meerdere keren, en dat degene ze naar het werk brengt. (…)

55. Een geschrift, te weten de uitwerking van tapgesprekken, inhoudende, zakelijk weergegeven55:

Datum/tijdstip gesprek: 25-8-2013 23:00:47

[verdachte] (de rechtbank begrijpt [verdachte] ) (sh) BUM [naam 4] (sh)

[verdachte] vraagt wat de buurvrouw aan het doen is.

[naam 4] zegt dat ze ook aan het werk is, maar [naam 4] staat niet bij het raam te kijken want ze aan het doen is, [naam 4] zegt dat [verdachte] haar zelf moet bellen en vragen.

[verdachte] zegt dat ze al een halfuur lang de telefoon niet opneemt en de berichten niet beantwoordt.

[naam 4] zegt dat ze de klant moet uitzwaaien en vraagt [verdachte] om haar over 5 min te bellen.

[verdachte] zegt dat ze al iets heeft opgestuurd.

56. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant] en [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 17 september 2013 te 15:30 uur gesloten proces-verbaal nummer 30-430998, inhoudende de verklaring van verdachte, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende56:

(…) als ik hier ben verblijf ik op de [adres 7] .

Daar verblijven nog twee meisjes. (…) [slachtoffer 5] en [slachtoffer 3] . (…)

V: U vertelde net dat u die meisjes rijdt, hoe gaat dat nu precies?

A: lk reed naar Alkmaar en Den Haag. (…) Misschien gingen ze aan het werk.

V: Wat doen zij dan voor werk?

A: Zij werken in de prostitutie. (…)

V: Wie reed u dan bijvoorbeeld naar Alkmaar?

A: [slachtoffer 3] .

V: Hoe vaak was dat ongeveer?

A: Niet dagelijks, maar vaak. Een aantal keer in de week. (…)

V: Terug naar 12 januari 2013, er liep een vrouw vanaf de woonboten aan het Zandpad te Utrecht.

Die is ingestapt bij u en vervolgens heeft er een controle plaatsgevonden langs de snelweg. (…)Wie was die vrouw?

A: [slachtoffer 3] , [slachtoffer 3] . (…)

V: Bracht je [slachtoffer 2] ook wel eens van en naar haar werk?

A: Ja, dat is wel gebeurd.

V: Wat is [slachtoffer 2] haar achternaam?

A: [slachtoffer 2] . (…)

V: Wist u dat zij in de prostitutie werkzaam was?

A: Ja.(…)

57. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 4 februari 2014 gesloten proces-verbaal van bevindingen nummer 30-510825, betreffende het vervoer van prostituees door [verdachte] , zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende57:

Middels daartoe door de officier van justitie verstrekte bevelen ex. 126mn van het Wetboek van Strafvordering is met betrekking tot het onderzoek Cloak de telecommunicatie van diverse telefoonnummers en IMEI-nummers, opgenomen en afgeluisterd.

Met betrekking tot de verdachte [verdachte] gaat het onder andere om de navolgende telecommunicatie middelen:

Telefoonnr/Imeinr

van

tot

in gebruik bij

31645714933

30-03-2013

28-09-2013

[verdachte]

37067037884

02-04-2013

16-04-2013

[verdachte]

354214058379080 (imei)

07-05-2013

04-09-2013

[verdachte]

Uit opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken en sms-berichten die werden gevoerd middels het onderstaand telefoonnummer [telefoonnummer 1] , blijkt dat de gebruikster, de prostituee [slachtoffer 2] , geboren op 13december 1991 te Litouwen gesprekken voerde over onder meer het vervoer van haar werkplek naar haar woning en vice versa. Zij voerde deze gesprekken met de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 2] , welke in gebruik was bij de verdachte [verdachte] .

Telefoonnr/Imeinr

van

tot

in gebruik bij

[telefoonnummer 1]

22-08-2013

19-09-2013

[slachtoffer 2]

Uit de inhoud van de gesprekken, die zijn gevoerd middels deze telefoonnummers en IMEI-nummer, kan worden opgemaakt dat voornoemde [verdachte] , nagenoeg dagelijks prostituees vervoert van en naar hun werklocaties.

Binnen het onderzoek Cloak is vastgesteld dat [verdachte] op het adres [adres 7] te

Amsterdam Zuidoost heeft verbleven met de navolgende Litouwse vrouwen:

• [slachtoffer 5] , geboren [geboortedatum 5] 1985 te Litouwen

• [slachtoffer 3] , geboren [geboortedatum 4] te Litouwen

• [slachtoffer 4] , geboren [geboortedatum 6] 1989 te Litouwen.

Uit observatie is gebleken dat de onderstaande vrouw heeft verbleven en volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven op het adres [adres 4] te Amsterdam Zuidoost. Tevens werd zij op 17 september2013 tijdens de doorzoeking in deze woning als bewoonster aangetroffen. Het betreft:

[slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 3] 1991.

De voornoemde vrouwen waren binnen de onderzoeksperiode als prostituee werkzaam in de raamprostitutie. (…)

Uit het de bevindingen ten aanzien van [slachtoffer 5] kan worden opgemerkt, dat zij:

• vanaf haar verblijfadres aan de [adres 7] te Amsterdam Zuidoost in de Opel Zafira danwel de Volkswagen Touran beiden in gebruik bij [verdachte] naar de directe omgeving van haar werkplek in de Doubletstraat te Den Haag is vervoerd;

• na haar werkzaamheden in de omgeving van de Doubletstraat weer werd opgehaald met één van voornoemde voertuigen en weer naar haar verblijfadres aan het [adres 7] te Amsterdam Zuidoost werd vervoerd;

• op 21 juni 2013 met de Volkswagen Touren door [verdachte] naar Eindhoven airport is gebracht en het land heeft verlaten;

• kennelijk op september 2013 weer in Nederland is teruggekeerd;

• gedurende haar verblijf in Nederland (nagenoeg) dagelijks door [verdachte] is vervoerd naar Den Haag. (…)

Uit de bevindingen ten aanzien van [slachtoffer 3] kan worden opgemerkt, dat zij op dagelijkse basis door Timinkas is vervoerd van haar verblijfplaats aan het [adres 7] te Amsterdam Zuidoost naar haar werkplek op de Achterdam in Alkmaar en vice versa. (…)

Uit het de bevindingen ten aanzien van [slachtoffer 4] kan worden opgemerkt, dat zij:

• door [verdachte] van Litouwen naar Nederland is vervoerd;

• vanaf haar verblijfadres aan het [adres 7] te Amsterdam Zuidoost door hem naar het prostitutiegebied aan de Doubletstraat, Den Haag is vervoerd;

• vanaf haar verblijfadres aan het [adres 7] te Amsterdam Zuidoost door hem naar een prostitutiegebied in Groningen is vervoerd;

• door hem naar Eindhoven Airport is gebracht, waarna zij is teruggekeerd naar Litouwen. (…)

Uit het de bevindingen ten aanzien van [slachtoffer 2] kan worden opgemerkt, dat zij:

• op nagenoeg dagelijkse basis door de voornoemde Volkswagen Touran danwel de voornoemde Opel Zafira werd vervoerd vanaf de directe omgeving van haar woonadres aan de [adres 8] , Amsterdam Zuidoost naar de directe omgeving van haar werkadres aan de [adres 5] , Amsterdam;

• op dagen dat [slachtoffer 3] overdag in Alkmaar werkte, vermoedelijk noodgedwongen gebruikt diende te maken van alternatief vervoer, in de vorm van de metro. (…)

58. het door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant] in de wettelijke vorm opgemaakt en op 27 februari 2014 gesloten proces-verbaal van bevindingen, nummer 30-536828, betreffende een onderzoek aan aangetroffen telecommunicatie ten aanzien van verdachte, zakelijk weergegeven, onder meer inhoudende58:

Op 17 september 2013 werden tijdens een doorzoeking van de woning aan de [adres 7] , Amsterdam Zuidoost diverse mobiele telefoons en Simkaarten in beslag genomen.

Op 17 september 2013 werd daar onder meer een mobiele telefoon van het merk Samsung, type GT-E1190 aangetroffen. Deze telefoon was voorzien van een SIM-kaart. Deze SIM-kaart werd ten behoeve van nader onderzoek voorzien van de beslagcode RA080.03.01.002. Na onderzoek werd vastgesteld dat deze SIM-kaart was voorzien van het voornoemde telefoonnummer [telefoonnummer 3] .

Tevens werd uit de uitgelezen gegevens vastgesteld, dat op de simkaart smsberichten waren opgeslagen en er met zes verschillende telefoonnummers smscontact is geweest, waaronder het voornoemde nummer [telefoonnummer 4] . (…)

Op 17 september 2013 werd tijdens een doorzoeking van de woning aan de [adres 7] , Amsterdam Zuidoost onder meer een mobiele telefoon van het merk Alcatel, type One Touch 217 Candybar aangetroffen. Deze telefoon was voorzien van een SlM-kaart. Deze SIM-kaart werd ten behoeve van nader onderzoek voorzien van de beslagcode RAO8O.03.01.001. Na onderzoek werd vastgesteld dat deze SIM-kaart was voorzien van het telefoonnummer [telefoonnummer 4] .

Tevens werd uit de uitgelezen gegevens vastgesteld, dat op de simkaart smsberichten waren

opgeslagen en er met slechts één telefoonnummer smscontact is geweest. Het betreft het

telefoonnummer [telefoonnummer 3] . (…)

Uit (…) smsberichten blijkt dat de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 3] :

• op kosten van de gebruiker genaamd [slachtoffer 5] ’, welke gebruik maakt van het nummer [telefoonnummer 4] een vliegticket aanschaft, zodat die op 3 september 2013 naar Amsterdam kan vliegen.

• op de hoogte gehouden wil worden over de financiële situatie van de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 4]

• op de hoogte gehouden wil worden over de bezigheden van de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 4]

• kennelijk condooms voor de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 4] koopt.(…)

Uit de bakengegevens van de Volkswagen Touran blijkt dat deze zich op 3 september 2013 omstreeks 18:27 uur op de A9 ter hoogte van hectometerpaaltje 31.9 te Badhoevedorp bevindt. Dit is nabij de luchthaven Schiphol.

Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat [slachtoffer 5] op 3 september 2013 is teruggekeerd naar Nederland, heeft zij gebruik gemaakt van de vlucht vanuit Riga naar Amsterdam en is zij de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 4] . (…)

Op 17september2013 werd tijdens een doorzoeking van de woning aan de [adres 7] ,

Amsterdam Zuidoost onder meer een mobiele telefoon van het merk Samsung, GT E-1200 aangetroffen. Deze telefoon was voorzien van een SIM-kaart. Deze SIM-kaart werd ten behoeve van nader onderzoek voorzien van de beslagcode RA080.07.01.003. Na onderzoek werd vastgesteld dat deze SIM-kaart was voorzien van het telefoonnummer [telefoonnummer 5] .

Tevens werd uit de uitgelezen gegevens vastgesteld, dat op de simkaart smsberichten waren

opgeslagen en er met slechts één telefoonnummer smscontact is geweest. Het betreft het

telefoonnummer [telefoonnummer 3] . (…)

Uit (…) smsberichten blijkt dat de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 3] :

• wil weten in welke kamer de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 5] werkzaam is

• wil weten hoelang het (vermoedelijk de kamer) aan de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 5] wordt verhuurd.

• de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 5] kennelijk ophaalt.

• op 23 juli 2013 wil weten of de ‘geitjes’ om het nummer hebben gevraagd.

Op maandag 29 juli 2013 is door het Regionaal Uitbuiting lnterventie Team van de eenheid Noord Holland op verzoek van het onderzoeksteam een prostitutiecontrole uitgevoerd, waarbij een vrouw is gecontroleerd. De identiteit van deze NNvrouw bleek te zijn:

[slachtoffer 3] , geboren op [geboortedatum 4] 1987 in Litouwen.

Gezien de prostitutiecontrole op 29 juli 2013 is het aannemelijk dat het telefoonnummer [telefoonnummer 5] wordt gebruikt door voornoemde [slachtoffer 3] . Tevens kan uit het smsbericht met de inhoud Hebben de geitjes om het nr gevraagd?’, afkomstig van de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 3] worden opgemaakt dat met ‘de geitjes’ de politie wordt bedoeld. (…)

De voornoemde SIM-kaart die ten behoeve van nader onderzoek is voorzien van de beslagcode RA080.03.01.002 en waarvan na onderzoek werd vastgesteld dat deze was voorzien van het voornoemde telefoonnummer [telefoonnummer 3] , blijkt onder meer gebruikt om smsberichten te verzenden naar en ontvangen afkomstig van het Litouwse nummer [telefoonnummer 6] . (…) Uit de (…) smsberichten kan worden opgemaakt dat de gebruiker van het nummer + [telefoonnummer 6] de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 3] kent als een persoon met de naam “ [verdachte] ”. Op 25-08-2013 wordt namelijk een smsbericht verzonden met de inhoud “ [verdachte] , schrijf jij me misschien en maak me bang?.:)” (…)

De voornoemde SIM-kaart die ten behoeve van nader onderzoek is voorzien van de beslagcode RA0B0.03.01.002 en waarvan na onderzoek werd vastgesteld dat deze was voorzien van het voornoemde telefoonnummer [telefoonnummer 3] , blijkt ondermeer gebruikt om smsberichten te verzenden naar en ontvangen afkomstig van het telefoonnummer [telefoonnummer 7] . (…) Uit de (…) smsberichten kan blijkt dat de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 7] :

• werkzaam is in kamer 2-R vlakbij het kantoor.

• instructies van de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 3] krijgt over wat zij moet zeggen

als de belastingdienst langskomt.

• op de vraag hoe het gaat, steeds aan de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 3] laat weten hoeveel ze er al heeft gehad.

• de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 3] op de hoogte houdt over het reeds terugverdienen van de kamerhuur.

• de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 3] op de hoogte houdt over het innen van de kamerhuur.

• de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 3] smsberichten ontvangt waarin aangegeven wordt wanneer ze mag stoppen. (…)

De voornoemde SIM-kaart die ten behoeve van nader onderzoek is voorzien van de beslagcode RA080.03.01.002 en waarvan na onderzoek werd vastgesteld dat deze was voorzien van het voornoemde telefoonnummer [telefoonnummer 3] , blijkt ondermeer gebruikt om smsberichten te verzenden naar het telefoonnummer [telefoonnummer 8] . (…) Uit (…) smsberichten blijkt dat de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 8] :

• wordt vervoerd door de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 3]

• om 9 (uur) wordt opgehaald

• kennelijk bekend is met een persoon genaamd [naam 9]

• wordt gevraagd of hij/zij heeft gewerkt

In de periode van 20-06-2013 t/m 16-09-2013 is de communicatie die plaatsvond in de door voornoemde [verdachte] gebruikte Volkswagen Touran met Litouwse kenteken [kenteken 1] opgenomen en afgeluisterd. Uit gevoerde gesprekken tussen voornoemde [slachtoffer 2] en [verdachte] blijkt dat [slachtoffer 2] een relatie heeft met een in Denemarken wonende Litouwse man genaamd “ [naam 9] ”, waarmee zij dagelijks telefonisch contact heeft. Tevens blijkt uit die gesprekken dat [verdachte] bijna dagelijks aan [slachtoffer 2] vraagt hoe het met [naam 9]

gaat. (…)

1 Ordner C01 (1); Pagina 186-187

2 Ordner C01 (1); Pagina 007

3 Ordner C01 (1); Pagina 144-145

4 Ordner C01 (1); Pagina 188

5 Ordner C01 (1); Pagina 189-190

6 Ordner C01 (1); Pagina 333-335

7 Ordner C01 (1); Pagina 383-393

8 Ordner C01 (2); Pagina 849 e.v.

9 Ordner C01(2); Pagina 876 e.v.

10 Ordner 4e aanvulling; Pagina 2152 e.v.

11 Ordner C01 (2); Pagina 914 e.v.

12 Ordner 4e aanvulling; Pagina 2199 e.v.

13 Ordner C01 (2); Pagina 1010 e.v.

14 Ordner C01 (2); Pagina 1053

15 Ordner C01 (2); Pagina 1054

16 Ordner C01 (2); Pagina 1058

17 Ordner C01 (2); Pagina 1059

18 Ordner C01 (2); Pagina 644 e.v.

19 Ordner 4e aanvulling; Pagina 2226 e.v.

20 Ordner C01 (2); Pagina 1163 e.v.

21 Ordner eerste aanvulling C01; pagina 1229 e.v.

22 Ordner eerste aanvulling C01; pagina 1231 e.v.

23 Ordner eerste aanvulling C01; pagina 1201 e.v.

24 Ordner C01 (1); Pagina 293-294

25 Ordner C01 (1); Pagina 333-335

26 Ordner C01 (1); Pagina 362-365

27 Ordner C01 (1); Pagina 468-485

28 Ordner C01 (1); Pagina 491-500

29 Ordner C01 (2); Pagina 826 e.v.

30 Ordner vierde aanvulling; Pagina 2117 e.v.

31 Ordner C01 (2); Pagina 866 e.v.

32 Ordner vierde aanvulling; Pagina 2139

33 Ordner C01 (1); Pagina 487 e.v.

34 Ordner 4e aanvulling; Pagina 2143 e.v.

35 Ordner vierde aanvulling; Pagina 2164

36 Ordner C01 (2); Pagina 974 e.v.

37 Ordner C01 (2); Pagina 975 e.v.

38 Ordner vierde aanvulling; Pagina 2202 e.v.

39 Ordner vierde aanvulling; Pagina 2204 e.v.

40 Ordner vierde aanvulling; Pagina 2212

41 Ordner C01 (1); Pagina 506 e.v.

42 Ordner C01 (2); Pagina 1068

43 Ordner C01 (1); Pagina 251

44 Ordner C01 (1); Pagina 268-269

45 Ordner C01 (1); Pagina 354 e.v.

46 Ordner C01 (1); Pagina 428-442

47 Ordner C01 (1); Pagina 445-460

48 Ordner Eerste aanvulling C01; Pagina 1178

49 Ordner 4e aanvulling; Pagina 2113 e.v.

50 Ordner C01 (2); Pagina 1161 e.v.

51 Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel mr. R.M. van Vuure in aanwezigheid van griffier B. Oostindiën d.d. 16 september 2014 te 12:20 uur

52 Ordner C01 (1); Pagina 663 e.v.

53 Ordner C01 (1); Pagina 461 e.v.

54 Ordner C01 (1); Pagina 671 e.v.

55 Ordner C01 (1); Pagina 705 e.v.

56 Ordner C01 (2); Pagina 593-607

57 Ordner eerste aanvulling C01; pagina 1166 e.v.

58 Ordner eerste aanvulling C01; pagina 1272 e.v.