Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:2915

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
26-07-2016
Datum publicatie
26-07-2016
Zaaknummer
08/952044-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Drie mannen en een vrouw uit Enschede zijn door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor hun rol rond een overval op een supermarkt in Rijssen. De 27-jarige De G. uit Enschede had een leidinggevende functie bij de supermarkt en bereidde de overval van binnenuit voor. Hij is veroordeeld tot 40 maanden celstraf, waarvan 10 voorwaardelijk.

De twee mannen die als overvallers de supermarkt binnendrongen krijgen gevangenisstraffen van 40 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk en 42 maanden onvoorwaardelijk. De moeder van één van de overvallers verstopte de buit en is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf. De drie mannen moeten samen in totaal 12.425,79 euro aan schadevergoeding betalen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer (P): 08/952044-16

Datum vonnis: 26 juli 2016

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1989 in [geboorteplaats] ,

wonende in [woonplaats] , [adres] ,

nu verblijvende in PI Overijssel, HvB Karelskamp te Almelo.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 12 juli 2016. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. S. Leusink en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman mr. K. Tunç, advocaat te Hengelo (O), naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: samen met anderen een supermarkt heeft overvallen waarbij geweld is gebruikt of gedreigd is geweld te gebruiken tegen medewerkers van de supermarkt;

feit 2: ter voorbereiding van een misdrijf informatiedragers voorhanden heeft gehad.

Voluit luidt de gewijzigde tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

hij op of omstreeks 11 januari 2016,

te Rijssen, gemeente Rijssen-Holten,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen (een)

(grote) (hoeveelheid) geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele

toebehorende aan (de) [supermarkt] (gelegen aan de [adres] ),

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld

en/of bedreiging met geweld tegen een of meer winkelmedewerker(s) (van die

[supermarkt] ), genaamd [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]

en/of [slachtoffer 4] ,

gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te

maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn

mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het

gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte

en/of zijn mededader(s):

- voorzien van (een) geheel of gedeeltelijk over zijn/hun hoofd/gezicht

getrokken bivakmuts(en), althans (in ieder geval) voorzien van (een) geheel of

gedeeltelijk bedekt(e) gezicht(en) - zich in voornoemde supermarkt (het

magazijn) heeft/hebben begeven en/of

- ( vervolgens) (daarbij) (aan) voornoemde winkelmedewerker(s) een pistool,

althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en/of een mes, althans een

scherp en/of puntig voorwerp heeft/hebben getoond/voorgehouden en/of

- ( vervolgens) voornoemd pistool, althans dat op een vuurwapen gelijkend(e)

voorwerp op/tegen het hoofd van voornoemde (winkelmedewerker) [slachtoffer 1]

heeft/hebben gericht (gehouden) en/of

- ( daarbij) voornoemd mes, althans dat scherpe en/of puntige voorwerp

op/tegen/bij de keel van voornoemde [slachtoffer 1] heeft gezet/gehouden en/of

- voornoemde (winkelmedewerker(s)) [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]

(meermalen) heeft/hebben bedreigd met een pistool, althans met een op een

vuurwapen gelijkend voorwerp (door deze op hem/haar/hen te richten/gericht te

houden) en/of met een mes, althans met een scherp en/of puntig voorwerp en/of

- ( vervolgens) (daarbij) naar/in de richting van die [slachtoffer 1] en/of die

[slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3] en/of die [slachtoffer 4] heeft/hebben geroepen: “Auf den

boden” en/of “On the ground”, althans woorden van gelijke aard of strekking

en/of

- ( daarbij toegevoegd) - zakelijk weergegeven - dat iedereen zijn/haar mobiele

telefoon(s) aan verdachte(n) moest afgeven en/of

- ( daarbij) die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3] en/of die [slachtoffer 4]

(grondig) heeft/hebben gefouilleerd en/of

- ( vervolgens) (op dwingende/gebiedende toon) naar/in de richting van die [slachtoffer 1]

[slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3] en/of die [slachtoffer 4] heeft/hebben

geroepen - zakelijk weergegeven - dat zij (weer) op moesten staan en in de

koelcel plaats moesten nemen (welke koelcel vervolgens door verdachte(n) werd

afgesloten, althans waarbij/waarna een (van de) verdachte(n) met een mes in

zijn hand(en), althans met een scherp en/of puntig voorwerp in zijn hand(en)

voor de (gesloten) koelcel op wacht is gaan staan) en/of

- ( vervolgens) heeft/hebben verdachte(n) (een) (grote) (hoeveelheid) geld

meegenomen,

waarbij hij, verdachte - vanuit zijn functie van/als bedrijfsleider/leidinggevende bij/van voornoemde [supermarkt] - een of meer van zijn mededader(s):

- ( voorafgaande aan de overval) (aan de hand van door hem, verdachte, gemaakte foto’s en/of een door hem, verdachte, gegeven rondleiding door voornoemde supermarkt) heeft voorzien van relevante info, betreffende de interne procedures van voornoemde supermarkt en/of betreffende de (exacte) positie van de in de voornoemde supermarkt aanwezige (bewakings-)camera’s en/of betreffende de standplaats van de kluis en/of

- heeft hij, verdachte, (kort) (voorafgaande aan de overval) voor een of meer van zijn mededader(s) de roldeur van voornoemde supermarkt opengezet (zodat zijn mededader(s) zich de toegang tot voornoemde supermarkt kon(den) verschaffen) en/of

- heeft hij, verdachte, (kort) (voorafgaande aan de overval) het geld - vanuit de kluis en/of vanuit de kassalade(s) - ten behoeve van een of meer van zijn mededader(s) - in een bak(je) en/of een (koel)tas verzameld/gestopt en/of klaargezet en/of

- heeft hij, verdachte, zich tijdens de overval voorgedaan als slachtoffer en/of

zich (daarbij) door een of meer van zijn mededader(s) de koelcel in laten duwen

en/of in de koelcel laten opsluiten;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2015 tot en met 8 februari 2016,

althans (in ieder geval) op of omstreeks 8 februari 2016,

in de gemeente Enschede, althans (in ieder geval) (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en) en/of alleen,

ter voorbereiding van een of meer misdrij(f)(v)(en), waarop naar de wettelijke

omschrijving een gevangenisstraf van 8 jaren of meer op is gesteld,

te weten (een of meer) afpersing(en) in vereniging en/of diefstal(len) met

geweld in vereniging van geld en/of goed(eren),

geheel of ten dele toebehorende aan (een) (tot nu toe) (nog) (onbekend

gebleven) bedrij(f)(v)(en) en/of winkel(s) en/of woning(en) en/of

perso(o)n(en) opzettelijk:

- een of meer (zelf getekende) plattegrond(en) van (een) bedrij(f)(v)(en)

en/of winkel(s) en/of woning(en), althans van een of meer object(en) in

Duitsland (vermoedelijk Epe) en/of in Nederland en/of

- een (zogenaamd) (zelf geschreven) draaiboek met daarin beschreven wat de

(mogelijke) rol-/taakverdeling van verdachte(n), met betrekking tot de nog te

plegen overval(len), zal/zou zijn en/of welke voorwerpen hiervoor benodigd

zijn (zoals pepperspray, tape, tie-rips, breekijzers etc.) en/of

- een (zogenaamd) (zelf geschreven) draaiboek met daarin de voorbereiding

en/of (manier van) voorverkenning, met betrekking tot (een) (mogelijk) nog te

overvallen object(en), ge-/beschreven, althans aantekeningen waaruit blijkt

dat verdachte(n) van plan is/zijn om een of meer (gewapende) overval(len) te

plegen,

zijnde voorwerpen, stoffen, informatiedragers,

bestemd tot het begaan van dat misdrijf/die misdrijven, heeft/hebben verworven

en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of

voorhanden heeft gehad.

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat het tenlastegelegde bewezen wordt verklaard en dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaren. Verder heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat de door de benadeelde partij ingediende vordering dient te worden toegewezen en heeft zij oplegging van de schadevergoedingsmaatregel gevorderd.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezen verklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte het feit heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die daarbij worden genoemd. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.1

5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft zich, kort weergegeven, op het standpunt gesteld dat de tenlastegelegde feiten wettig en overtuigend bewezen verklaard kunnen worden. De officier van justitie heeft daarbij verwezen naar de door verdachte afgelegde verklaringen.

De verdediging heeft zich, kort weergegeven, ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde op het standpunt gesteld dat verdachte de overval samen met anderen heeft gepleegd maar dat hij zich onder druk gezet voelde door medeverdachte [slachtoffer 1] om aan de overval mee te doen. Ten aanzien van het onder 2 tenlastegelegde heeft de verdediging primair aangevoerd dat de bij verdachte gevonden stukken niet als informatiedragers kunnen worden aangemerkt en subsidiair dat verdachte vrijwillig is teruggetreden van de overval op de juwelier.

5.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Feit 1

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte het sub 1 tenlastegelegde heeft begaan. De rechtbank baseert zich daarbij op de volgende bewijsmiddelen.

 1. Het proces-verbaal van de terechtzitting van 12 juli 2016, voor zover inhoudende de bekennende verklaring van verdachte, als bedoeld in artikel 359, derde lid laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering;

 2. Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 1] , d.d. 8 april 2016, blz. A78;

 3. Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 2] , d.d. 8 april 2016, blz. A80- A82;

 4. Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 3] , d.d. 7 april 2016, blz. A85;

 5. Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 4] , d.d. 7 april 2016, blz. A90;

Feit 2

In het kader van het onderzoek naar het onder 1 tenlastegelegde heeft er op 8 februari 2016 een huiszoeking plaatsgevonden in de woning van verdachte. Bij deze huiszoeking is een aantal documenten aangetroffen dat betrekking heeft op een mogelijke overval op een juwelier2.

De rechtbank stelt voorop dat bij de beantwoording van de vraag of het sub 2 tenlastegelegde feit is bewezen, moet komen vast te staan dat de in de tenlastelegging omschreven informatiedragers bestemd waren tot het begaan van het misdrijf, zoals in de tenlastelegging omschreven. Daartoe dient te worden beoordeeld of de documenten naar hun uiterlijke verschijningsvorm ten tijde van het handelen dienstig konden zijn voor het misdadige doel dat de verdachte met het gebruik daarvan voor ogen had. (HR 20 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0213 (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2007:AZ0213) en HR 9 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1503 (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:1503)).

De rechtbank is van oordeel dat de stelling van de verdediging dat handgeschreven documenten geen informatiedragers zijn, omdat dit geen informatie van derden betreft, geen steun vindt in het recht. De aangetroffen, handgeschreven documenten (inclusief de tekeningen) kunnen naar het oordeel van de rechtbank wel als informatiedragers aangemerkt worden. Onder meer stond er op de documenten een gedetailleerde taakomschrijving van de daders, een gedetailleerde tekening van de inrichting van de juwelierszaak en een gedetailleerde tekening van de omgeving van de juwelierszaak, terwijl de inhoud van deze documenten naar het oordeel van de rechtbank sterke gelijkenissen vertoont met de werkelijke situatie bij een juwelier in Epe (Duitsland)3. Verdachte heeft verklaard dat hij door medeverdachte [slachtoffer 1] in de zomer van 2015 is aangesproken en dat [slachtoffer 1] met het idee kwam om een juwelier te overvallen en dat [slachtoffer 1] al een tekening van de situatie in en bij de juwelier had gemaakt. Samen met [slachtoffer 1] heeft verdachte toen de taken opgeschreven.4 Gelet op de gedetailleerde inhoud van de aangetroffen documenten is voor de rechtbank evident dat deze documenten dienstig konden zijn aan afpersing of diefstal met geweld bij de betreffende juwelier in Epe.

De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte in de tenlastegelegde periode ter voorbereiding van een misdrijf informatiedragers heeft vervaardigd en voorhanden heeft gehad. Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij uiteindelijk van de overval heeft afgezien. Het verweer dat verdachte uiteindelijk van de overval heeft afgezien en er derhalve sprake was van vrijwillige terugtred wordt door de rechtbank verworpen nu dat uit geen enkel concreet feit of concrete omstandigheid kan worden afgeleid. Er is niet gebleken van enige tegengestelde gedraging van verdachte, waaruit ondubbelzinnig blijkt dat verdachte de voorbereidingen ongedaan heeft gemaakt. In tegendeel, verdachte heeft de documenten zelf in zijn eigen woning bewaard.

5.3

De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het sub 1 en sub 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op 11 januari 2016, te Rijssen, gemeente Rijssen-Holten, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid geld, toebehorende aan [supermarkt] (gelegen aan de [adres] ), welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen winkelmedewerkers van die [supermarkt] , genaamd [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of zijn mededaders:

- met geheel of gedeeltelijk bedekt(e) gezicht(en) - zich in voornoemde supermarkt heeft/hebben begeven en

- vervolgens voornoemde winkelmedewerkers een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en/of een mes, heeft/hebben getoond/voorgehouden en

- daarbij voornoemd mes bij de keel van voornoemde [slachtoffer 1] heeft/hebben gehouden en

- voornoemde [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] heeft/hebben bedreigd met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp,

door dat op hen te richten/gericht te houden en/of met een mes, en

- naar die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] en die [slachtoffer 3] en die [slachtoffer 4] heeft/hebben geroepen: “Auf den boden”, en

- toegevoegd - zakelijk weergegeven - dat iedereen zijn mobiele telefoon moest afgeven en

- die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] en die [slachtoffer 3] en die [slachtoffer 4] heeft/hebben gefouilleerd en

- op dwingende/gebiedende toon naar die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] en die [slachtoffer 3] en die [slachtoffer 4] heeft/hebben geroepen - zakelijk weergegeven - dat zij op moesten staan en in de koelcel plaats moesten nemen waarna een van de verdachten met een mes in

zijn hand, voor de koelcel op wacht is gaan staan en

waarbij hij, verdachte - vanuit zijn functie als leidinggevende van voornoemde [supermarkt] - een van zijn mededaders:

- voorafgaande aan de overval aan de hand van door hem gemaakte foto’s en een door hem, verdachte, gegeven rondleiding door voornoemde supermarkt heeft voorzien van relevante info, betreffende de interne procedures van voornoemde supermarkt en betreffende de positie van de in de voornoemde supermarkt aanwezige bewakingscamera’s en de standplaats van de kluis en

- waarbij hij voorafgaande aan de overval voor zijn mededaders de roldeur van voornoemde supermarkt heeft opengezet zodat zijn mededaders zich de toegang tot voornoemde supermarkt konden verschaffen en

- zich tijdens de overval heeft voorgedaan als slachtoffer en zich door een of meer van zijn mededaders de koelcel in heeft laten duwen en in de koelcel heeft laten opsluiten;

2.

hij in de periode van 1 augustus 2015 tot en met 8 februari 2016 in de gemeente Enschede, tezamen en in vereniging met een ander, ter voorbereiding van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, te weten afpersing in vereniging of diefstal met geweld in vereniging van geld en/of goederen, opzettelijk:

- zelf getekende plattegronden van een winkel in Duitsland (Epe) en

- een zelf geschreven draaiboek met daarin beschreven wat de rol-/taakverdeling van verdachten met betrekking tot de nog te plegen overval, zou zijn en welke voorwerpen hiervoor benodigd zijn (zoals pepperspray, tape, tie-rips, breekijzers etc.),

zijnde informatiedragers, bestemd tot het begaan van dat misdrijf, heeft

vervaardigd en voorhanden heeft gehad.

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 312 (feit 1) en 46 jo. 312 jo. 317 (feit 2) Wetboek van Strafrecht (Sr). Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1

het misdrijf: diefstal voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken,

terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

feit 2

het misdrijf: medeplegen van voorbereiding van diefstal, door twee of meer verenigde personen, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, dan wel medeplegen van voorbereiding van afpersing, gepleegd door twee of meer verenigde personen;

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. Verdachte strafbaar is daarom voor de bewezenverklaarde feiten.

8 De op te leggen straf of maatregel

8.1

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking. Verdachte heeft samen met anderen een overval gepleegd op de supermarkt waar hij als leidinggevende werkzaam was. Bij deze overval zijn, veelal jonge, medewerkers met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en een mes bedreigd en in een koelcel opgesloten. Deze gebeurtenis heeft, zo is uit de afgelegde slachtofferverklaringen gebleken, grote impact op de slachtoffers en zij hebben daar nog lange tijd de gevolgen van ondervonden. Verdachte heeft als leidinggevende het vertrouwen dat de slachtoffers in hem hadden op zeer ernstige wijze beschaamd.

Dat verdachte, die heeft laten zien in staat te zijn om met anderen een overval te plegen, eveneens voorbereidingshandelingen heeft getroffen voor een overval op een juwelier rekent de rechtbank hem ook aan. Bij dergelijke ernstige delicten past slechts een gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat verdachte niet eerder met justitie in aanraking is geweest. De rechtbank ziet hierin reden om een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen.

8.2

De inbeslaggenomen voorwerpen

De rechtbank stelt vast dat er onder verdachte beslag is gelegd. In het dossier ontbreekt een beslaglijst zodat niet kan worden vastgesteld wat thans de status van het beslag is. Ook ter terechtzitting heeft de officier van justitie daarover geen duidelijkheid kunnen geven.

De rechtbank acht zich derhalve niet in staat enige beslissing te nemen op dit punt.

9 De schade van benadeelden

9.1

De vordering van de benadeelde partij

Sligro Food Group Nederland, gevestigd te Veghel, heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal € 12.425,79, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11 januari 2016.

Deze schade bestaat uit de volgende bedragen:

€ 10.178,80, weggenomen geld;

€ 1.095,00, postzegels

€ 181,19, door de benadeelde aan [slachtoffer 1] vergoede telefoon;

€ 970,80, wegens 60 uren inzet personeel.

Naar het oordeel van de rechtbank is de benadeelde partij in haar vordering ontvankelijk en is de vordering gegrond. De opgevoerde schadeposten zijn niet betwist en voldoende onderbouwd en aannemelijk. De rechtbank zal het gevorderde daarom toewijzen tot een bedrag van € 12.425,79, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11 januari 2016. Daarnaast zal de rechtbank verdachte veroordelen tot betaling van de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt of zal maken voor rechtsbijstand en de executie van dit vonnis.

9.2

De schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal hierbij de maatregel als bedoeld in art. 36f Sr opleggen, aangezien de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht (mede) aansprakelijk is voor de schade die door het bewezenverklaarde feit sub 1 is toegebracht.

10 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 27, 36f, 47 Sr.

11 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het sub 1 en sub 2 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte sub 1 en sub 2 meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

- feit 1: het misdrijf: diefstal voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen

personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te

maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

feit 2 : het misdrijf: medeplegen van voorbereiding van diefstal, door twee of meer verenigde personen, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, dan wel medeplegen van voorbereiding van afpersing, gepleegd door twee of meer verenigde personen;

- verklaart verdachte strafbaar voor het bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 40 (veertig) maanden, waarvan 10 (tien) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie (3) jaren;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:
  - omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;
  - omdat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of omdat de veroordeelde geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden;

- omdat de veroordeelde geen medewerking aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, Sr heeft verleend, medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- omdat de veroordeelde tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarde(n) niet heeft nageleefd;

 • -

  stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich na afloop van zijn detentie moet houden aan de aanwijzingen die de reclassering hem geeft en dat hij zich gedurende een door Reclassering Nederland bepaalde periode moet blijven melden zo frequent als Reclassering Nederland het gedurende deze periode noodzakelijk acht;

 • -

  bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

schadevergoeding

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij Sligro Food Group Nederland B.V., gevestigd te Veghel, van een bedrag van € 12.425,79 te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 11 januari 2016, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil

 • -

  legt de maatregel op dat de veroordeelde verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 12.425,79, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11 januari 2016 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 97 dagen zal worden toegepast, (een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan);

 • -

  bepaalt dat als de veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee zijn verplichting om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen en andersom, als de veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Stoové, voorzitter, mr. F.H.W. Teekman en

mr. P.M.F. Schreurs, rechters, in tegenwoordigheid van J.G.M. Wolbers, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 26 juli 2016.

Mr. Schreurs is wegens uitstedigheid niet in staat dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de regiopolitie Twente, nr. BVH 2016019149. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

2 Schriftelijke bescheiden, blz. P1 49 tot en met 52;

3 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 februari 2016, blz. A369 tot en met A400

4 Het proces-verbaal van verhoor van de verdachte d.d.13 juni 2016;