Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:2791

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
20-07-2016
Datum publicatie
20-07-2016
Zaaknummer
08-996022-15
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2019:4891, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Drie mannen die leiding gaven aan Centurion Vastgoed B.V. zijn voor het plegen van grootschalige beleggingsfraude veroordeeld tot celstraffen van 3 tot 4 jaar. Meer dan 600 beleggers zijn door hen voor meer dan in totaal 26 miljoen euro opgelicht met vastgoedprojecten in Costa Rica. De rechtbank Overijssel oordeelde dat de drie mannen daarnaast 16,5 miljoen euro anders hebben gebruikt dan zij aan de beleggers beloofden te doen.

De R. (33), S. (39) en Van E. (41) gaven leiding aan Centurion Vastgoed B.V., een op het eerste gezicht professioneel opererend bedrijf. Zij maakten zich schuldig aan oplichting, bedrieglijke bankbreuk en valsheid in geschrift. Daarnaast zijn zij - samen met anderen - schuldig aan gewoontewitwassen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer (P): 08-996022-15

Datum vonnis: 20 juli 2016

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte 1] ,

geboren op [geboortedatum] 1983 in [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 30 juni 2015, 21 september 2015, 7 december 2015, 20 juni 2016, 21 juni 2016, 22 juni 2016 en 6 juli 2016. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. H.M. Pluimers en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman

mr. D. Nieuwenhuis, advocaat te Maastricht, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat:

feit 1: hij in de periode van 12 december 2008 tot en met 31 juli 2014, al dan niet samen met anderen, feitelijk leiding heeft gegeven aan Centurion Vastgoed BV waarbij een groot aantal personen met oplichtingsmiddelen is bewogen geld af te geven (in totaal voor een bedrag van

€ 26.093.555 ) voor beleggingen in vastgoed door Centurion Vastgoed BV;

dan wel die oplichting zelf heeft (mede)gepleegd;

dan wel in de periode van 12 december 2008 tot en met 31 juli 2014, al dan niet samen met anderen feitelijk leiding heeft gegeven aan Centurion Vastgoed BV, waarbij van een groot aantal personen ingelegde geldbedragen zijn verduisterd (in totaal voor een bedrag van

€ 26.093.555);

dan wel die verduistering zelf heeft (mede)gepleegd;

feit 2: hij in de periode van 12 december 2008 tot en met de dag van dagvaarding, al dan niet samen met anderen, feitelijk leiding heeft gegeven aan Centurion Vastgoed BV waarbij bedrieglijke bankbreuk is gepleegd door lasten te verdichten en/of geld/goederen aan de boedel te onttrekken;

dan wel dat hij die bedrieglijke bankbreuk zelf heeft (mede)gepleegd;

feit 3: hij in de periode van 12 december 2008 tot en met 31 juli 2014, al dan niet samen met anderen, feitelijk leiding heeft gegeven aan Centurion Vastgoed BV waarbij een tweetal arbeidsovereenkomsten, een vaststellings- dan wel beëindigingsovereenkomst, een werkgeversverklaring en een loonspecificatie valselijk zijn opgemaakt;

dan wel dat hij die valsheid zelf heeft (mede)gepleegd;

feit 4: hij in de periode van 12 december 2008 tot en met de dag van dagvaarding, al dan niet samen met anderenopzettelijk geldbedragen (tot een totaalbedrag van ongeveer

€ 21.471,662) heeft witgewassen.

Voluit luidt de nadere omschrijving tenlastelegging aan de verdachte, dat:

PRIMAIR

Centurion Vastgoed BV.,

op een of meer tijdstippen,

in of omstreeks de periode van 12 december 2008 tot en met 31juli 2014,

in Arnhem en/of elders in Nederland en/of België en/of Costa Rica,

tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of

rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen,

door

- listige kunstgrepen; en/of

- een samenweefsel van verdichtsels,

een groot aantal,

(vindplaats: AMB-002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013 en 014)

althans een of meer perso(o)n(en), waaronder:

(vindplaats: DOC-281)

- [slachtoffer 1] ; en/of

(vindplaats: G-03-01 AMB-003, 007 en 011 en AMB-063)

- [slachtoffer 2] ; en/of

(vindplaats: G-04-01, 02 en 03, AMB-002, 007, 010 en 011 en AMB-063)

- [slachtoffer 3] ; en/of

(vindplaats: G-06-01 en AMB-005)

- [slachtoffer 4] ; en/of

(vindplaats: G-08-O1 en AMB-006)

- [slachtoffer 5] ; en/of

(vindplaats: G-09-01 en AMB-007)

- [slachtoffer 6] ; en/of

(vindplaats: G-10-01, AMB-002, 010, 011, 013 en 014 en AMB-063)

- [slachtoffer 7] ; en/of

(vindplaats: G-11-01 en AMB-004, 010 en 013)

- [slachtoffer 8] ; en/of

(vindplaats: G-12-01 en AMB-010 en 013)

- [slachtoffer 9] ; en/of

(vindplaats: G-13-01 en AMB-005)

- [slachtoffer 10] ; en/of

(vindplaats: G-14-01 en AMB-012)

- [slachtoffer 11] ; en/of

(vindplaats: G-15-01 en AMB-002, 007 en 011)

- [slachtoffer 12] ; en/of

(vindplaats: G-17-01, AMB-004 en 014 en AMB-063)

- [slachtoffer 13] ; en/of

(vindplaats: G-18-01 en 02, AMB-004, 006, 011 en 013 en AMB-063)

- [slachtoffer 14]

(vindplaats: G-19-01 en AMB-003, 004 en 012),

heeft bewogen tot

- de afgifte van een of meer geldbedrag(en) en/of eigendoms- dan wel winstrecht(en);

en/of

- het verlenen van een dienst; en/of

- het aangaan van een schuld; en/of

- het teniet doen van een inschuld,

(tot een totaalbedrag van ongeveer EUR 26.093.555) (vindplaats: AMB-065),

hierin bestaande dat, hij, Centurion Vastgoed B.V.,

tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of

rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

(telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk

en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- het publiek, althans voornoemd(e) perso(o)n(en), via aanbiedingsmateriaal en/of

beleggings- dan wel verzamelmemoranda en/of websites en/of telefonisch en/of op een

andere wijze heeft/hebben benaderd en/of geïnteresseerd in de deelname aan een/of

meer obligatielening(en) en/of winstcertifica(a)t(en), althans een of meer

beleggingsproduct(en); en/of

(vindplaats: AMB-002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013 en 014)

- ( vervolgens) aan het (aldus benaderde en/of geïnteresseerd geraakte) publiek, althans

voornoemd(e) perso(o)n(en), tot zekerheid van te investeren gelden heeft/hebben

voorgespiegeld:

(a) Besteding inleggeld

dat de uitgifte van de/het obligatielening(en) en/of winstcertifica(a)t(en), althans een of

meer beleg-gingsproduct(en), (uitsluitend) tot doel heeft/hebben fondsen in te zamelen

voor de financiering van het aankopen van grond(en) in Costa Rica en/of (vervolgens

voor) het aanleggen van infrastructuur en/of het klaarmaken van grond(en) voor

bebouwing en/of het bouwen van appartementen en/of villa’s en/of het bouwen van

(recreatieve) voorzieningen; en/of

(b) Terugbetaling inleggeld en uitbetaling rente, winst (ponzi)

dat met de in het aanbiedingsmateriaal omschreven doelen opbrengsten worden behaald,

waarmee het inleggeld wordt terugbetaald en/of de rente en/of winst wordt uitbetaald;

en/of

(c) Garantie (vindplaats: AMB-006 en 007)

dat het inleggeld gegarandeerd wordt terugbetaald en/of de rente en/of winst

gegarandeerd wordt uitbetaald aan het einde van de looptijd; en/of

(d) Toezicht en controle

dat een (onafhankelijke) registeraccountant van [accountantskantoor] Accountants en

Belastingadviseurs BV. en/of [accountantskantoor] Registeraccountants BV. periodiek toezicht en

controle uitoefent op de besteding van het inleggeld (per beleggingsproduct) en/of het

financierings- en aankooptraject van grond(en) in Costa Rica en/of de jaarrekeningen;

en/of

(e) Stichting Derdengelden Centurion

dat door gebruik te maken van de Stichting Derdengelden Centurion wordt voorkomen dat het inleggeld vermengd raakt met het vermogen van Centurion Vastgoed BV. en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en); en/of

(f) Taxatie

dat onafhankelijke experts of beëdigde makelaars en taxateurs de waarde vaststellen van

grond(en) in Costa Rica; en/of

(g) Kosten

dat er naast de in de investeringsbegroting en/of rendementsprognose weergegeven

kosten geen overige kosten zijn; en/of

(h) Trackrecord

dat Centurion Vastgoed BV. al eerder en met succes obligatieleningen heeft uitgegeven,

die vervroegd waren afgelost en waarbij er meer rente is uitbetaald dan overeengekomen,

waardoor een groot aantal, althans een of meer perso(o)n(en), waaronder voornoemd(e)

perso(o)n(en) werd(en) bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en) en/of

eigendoms- dan wel winstrecht(en) en/of het verlenen van een dienst en/of het aangaan

van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld,

zulks, terwijl hij, verdachte, al dan niet tezamen en in vereniging met een of meer

natuurlijke per-so(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), tot bovenomschreven strafba(a)r(e)

feit(en) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft/hebben gegeven

aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht

Artikel 51, lid 2 aanhef en onder 2 Wetboek van strafrecht

Artikel 326 Wetboek van strafrecht

Althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling leidt

SUBSIDIAIR

Hij, op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 12 december 2008 tot en met 31juli 2014,

in Arnhem en/of elders in Nederland en/of België en/of Costa Rica,

tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of

rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen,

door

- listige kunstgrepen; en/of

- een samenweefsel van verdichtsels,

een groot aantal,

(vindplaats: AMB-002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013 en 014)

althans een of meet perso(o)n(en), waatonder:

(vindplaats: DOC-281)

- [slachtoffer 1] ; en/of

(vindplaats: G-03-01, AMB-003, 007 en 011 en AMB-063)

- [slachtoffer 2] ; en/of

(vindplaats: G-04-0l, 02 en 03, AMB-002, 007, 010 en 011 en AMB-063)

- [slachtoffer 3] ; en/of

(vindplaats: G-06-01 en AMB-005)

- [slachtoffer 4] ; en/of

(vindplaats: G-08-0 1 en AM B-006)

- [slachtoffer 5] ; en/of

(vindplaats: G-09-01 en AMB-007)

- [slachtoffer 6] ; en/of

(vindplaats: G-10-01, AMB-002, 010, 011, 013 en 014 en AMB-063)

- [slachtoffer 7] ; en/of

(vindplaats: G-11-01 en AMB-004, 010 en 013)

- [slachtoffer 8] ; en/of

(vindplaats: G-12-01 en AMB-010 en 013)

- [slachtoffer 9] ; en/of

(vindplaats: G-1 3-01 en AMB-005)

- [slachtoffer 10] ; en/of

(vindplaats: G-14-01 en AMB-012)

- [slachtoffer 11] ; en/of

(vindplaats: G-15-01 en AMB-002, 007 en 011)

- [slachtoffer 12] ; en/of

(vindplaats: G-17-01, AMB-004 en 014 en AMB-063)

- [slachtoffer 13] ; en/of

(vindplaats: G-18-01 en 02, AMB-004, 006, 011 en 013 en AMB-063)

- [slachtoffer 14]

(vindplaats: G-19-01 en AMB-003, 004 en 012),

heeft bewogen tot

- de afgifte van een of meet geldbedrag(en) en/of eigendoms- dan wel winsttecht(en);

en/of

- het verlenen van een dienst; en/of

- het aangaan van een schuld; en/of

- het teniet doen van een inschuld,

(tot een totaalbedrag van ongeveer FUR 26.093.555) (vindplaats: AMB-065),

hierin bestaande dat, hij, verdachte,

tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of

rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

(telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk

en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- het publiek, althans voornoemd(e) perso(o)n(en), via aanbiedingsmateriaal en/of

beleggings- dan wel verzamelmemoranda en/of websites en/of telefonisch en/of op een

andere wijze heeft/hebben benaderd en/of geïnteresseerd in de deelname aan een/of

meer obligatielening(en) en/of winstcertifica(a)t(en), althans een of meet

beleggingsproduct(en); en/of

(vindplaats: AMB-002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013 en 014)

- ( vervolgens) aan het (aldus benaderde en/of geïnteresseerd geraakte) publiek, althans

voornoemd(e) perso(o)n(en), tot zekerheid van te investeren gelden heeft/hebben

voorgespiegeld:

(a) Besteding inleggeld

dat de uitgifte van de/het obligatielening(en) en/of winstcertifica(a)t(en), althans een of

meer beleg-gingsproduct(en), (uitsluitend) tot doel heeft/hebben fondsen in te zamelen

voor de financiering van het aankopen van grond(en) in Costa Rica en/of (vervolgens

voor) het aanleggen van infrastructuur en/of het klaarmaken van grond(en) voor

bebouwing en/of het bouwen van appartementen en/of villa’s en/of het bouwen van

(recreatieve) voorzieningen; en/of

(b) Terugbetaling inleggeld en uitbetaling rente, winst (ponzi)

dat met de in het aanbiedingsmateriaal omschreven doelen opbrengsten worden behaald,

waarmee het inleggeld wordt terugbetaald en/of de rente en/of winst wordt uitbetaald;

en/of

(c) Garantie (vindplaats: AMB-006 en 007)

dat het inleggeld gegarandeerd worden terugbetaald en/of de rente en/of winst

gegarandeerd wordt uitbetaald aan het einde van de looptijd; en/of

(d) Toezicht en controle

dat een (onafhankelijke) registeraccountant van [accountantskantoor] Accountants en

Belastingadviseurs B.V. en/of [accountantskantoor] Registeraccountants BV. periodiek toezicht en controle uitoefent op de besteding van het inleggeld (per beleggingsproduct) en/of het

financierings- en aankooptraject van grond(en) in Costa Rica en/of de jaarrekeningen;

en/of

(e) Stichting Derdengelden Centurion

dat door gebruik te maken van de Stichting Derdengelden Centurion wordt voorkomen dat het inleggeld vermengd raakt met het vermogen van Centurion Vastgoed BV. en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en); en/of

(f) Taxatie

dat onafhankelijke experts of beëdigde makelaars en taxateurs de waarde vaststellen van

grond(en) in Costa Rica; en/of

(g) Kosten

dat er naast de in de investeringsbegroting en/of rendementsprognose weergegeven

kosten geen overige kosten zijn; en/of

(h) Trackrecord

dat Centurion Vastgoed B.V. al eerder en met succes obligatieleningen heeft uitgegeven,

die vervroegd waren afgelost en waarbij er meer rente is uitbetaald dan overeengekomen,

waardoor een groot aantal, althans een of meer perso(o)n(en), waaronder voornoemd(e)

perso(o)n(en) werd(en) bewogen tot de afgifte van een of meet geldbedrag(en) en/of

eigendoms- dan wel winstrecht(en) en/of het verlenen van een dienst en/of het aangaan

van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld;

Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht

Artikel 326 Wetboek van strafrecht

Althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling leidt

MEER SUBSIDIAIR

Centurion Vastgoed BV., op een of meer tijdstippen,

in of omstreeks de periode van 12december2008 tot en met 31 juli 2014,

in Arnhem en/of elders in Nederland en/of België en/of Costa Rica,

tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of

rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

(telkens) opzettelijk een of meet geldbedrag(en) en/of eigendoms- dan wel winsttecht(en),

(tot een totaalbedrag van ongeveer EUR 21.471.662 of EUR 16.507.852),

(vindplaats: AMB-032)

dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan,

een groot aantal,

(vindplaats: AMB-002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013 en 014),

althans een of meer perso(o)n(en), waaronder:

(vindplaats: DOC-281)

- [slachtoffer 1] ; en/of

(vindplaats: G-03-01, AMB-003, 007 en 011 en AMB-063)

- [slachtoffer 2] ; en/of

(vindplaats: G-04-01, 02 en 03, AMB-002, 007, 010 en 011 en AMB-063)

- [slachtoffer 3] : en/of

(vindplaats: G-06-01 en AMB-005)

- [slachtoffer 4] ; en/of

(vindplaats: G-08-01 en AMB-006)

- [slachtoffer 5] ; en/of

(vindplaats: G-09-01 en AMB-007)

- [slachtoffer 6] ; en/of

(vindplaats: G-10-01, AMB-002, 010, 011, 013 en 014 en AMB-063)

- [slachtoffer 7] ; en/of

(vindplaats: G-11-01 en AMB-004, 010 en 013)

- [slachtoffer 8] ; en/of

(vindplaats: G-12-01 en AMB-010 en 013)

- [slachtoffer 9] : en/of

(vindplaats: G-13-01 en AMB-005)

- [slachtoffer 10] ; en/of

(vindplaats: G-14-01 en AMB-012)

- [slachtoffer 11] ; en/of

(vindplaats: G-15-01 en AMB-002, 007 en 011)

- [slachtoffer 12] ; en/of

(vindplaats: G-17-01, AMB-004 en 014 en AMB-063)

- [slachtoffer 13] ; en/of

(vindplaats: G-18-01 en 02, AMB-004, 006, 011 en 013 en AMB-063)

- [slachtoffer 14]

(vindplaats: G-19-01 en AMB-003, 004 en 012),

in elk geval aan (een) ander(en) dan aan hem, Centurion Vastgoed BV., en/of zijn

mededader(s),

welk(e) geldbedrag(en) en/of eigendoms- dan wel winstrecht(en) hij, Centurion Vastgoed

BV., en/of zijn mededader(s), anders dan door misdrijf, te weten uit hoofde van een of

meer geldleningsovereenkomst(en), althans uit hoofde van een of meer burgerrechtelijke

overeenkomst(en), onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

zulks, terwijl hij, verdachte, al dan niet tezamen en in vereniging met een of meer

natuurlijke per-so(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), tot bovenomschreven strafba(a)r(e)

feit(en) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft/hebben gegeven

aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht

Artikel 51, lid 2 aanhef en onder 2 Wetboek van strafrecht

Artikel 321 Wetboek van strafrecht

Althans, indien vorenstaande niet tot een veroordeling leidt

MEEST SUBSIDIAIR

Hij, op een of meer tijdstippen,

in of omstreeks de periode van 12 december 2008 tot en met 31juli 2014,

in Arnhem en/of elders in Nederland en/of België en/of Costa Rica,

tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of

rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

(telkens) opzettelijk een of meet geldbedrag(en) en/of eigendoms- dan wel winstrecht(en),

(tot een totaalbedrag van ongeveer FUR 21.471.662 of EUR 16.507.852),

(vindplaats: AMB-032)

dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan,

een groot aantal,

(vindplaats: AMB-002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 013 en 014),

althans een of meer perso(o)n(en), waaronder:

(vindplaats: DOC-281)

- [slachtoffer 1] ; en/of

(vindplaats: G-03-01, AMB-003, 007 en 011 en AMB-063)

- [slachtoffer 2] ; en/of

(vindplaats: G-04-01, 02 en 03, AMB-002, 007, 010 en 011 en AMB-063)

- [slachtoffer 3] ; en/of

(vindplaats: G-06-0 1 en AM B-005)

- [slachtoffer 4] ; en/of

(vindplaats: G-08-01 en AMB-006)

- [slachtoffer 5] ; en/of

(vindplaats: G-09-01 en AMB-007)

- [slachtoffer 6] ; en/of

(vindplaats: G-10-01, AMB-002, 010, 011, 013 en 014 en AMB-063)

- [slachtoffer 7] ; en/of

(vindplaats: G-11-01 en AMB-004, 010 en 013)

- [slachtoffer 8] ; en/of

(vindplaats: G-12-01 en AMB-010 en 013)

[slachtoffer 9] ; en/of

(vindplaats: G-13-01 en AMB-005)

- [slachtoffer 10] ; en/of

(vindplaats: G-14-01 en AMB-012)

- [slachtoffer 11] ; en/of

(vindplaats: G-15-01 en AMB-002, 007 en 011)

- [slachtoffer 12] ; en/of

(vindplaats: G-17-01, AMB-004 en 014 en AMB-063)

- [slachtoffer 13] ; en/of

(vindplaats: G-18-01 en 02, AMB-004, 006, 011 en 013 en AMB-063)

- [slachtoffer 14]

(vindplaats: G-19-01 en AMB-003, 004 en 012),

in elk geval aan (een) ander(en) dan aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s), welk(e)

geldbedrag(en) en/of eigendoms- dan wel winstrecht(en) hij, verdachte, en/of zijn

mededader(s), anders dan door misdrijf, te weten uit hoofde van een of meer

geldleningsovereenkomst(en), althans uit hoofde van een of meer burgerrechtelijke

overeenkomst(en), onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht

Artikel 321 Wetboek van strafrecht

2.

PRIMAIR

Centurion Vastgoed BV., op een of meer tijdstippen,

in of omstreeks de periode van 12 december 2008 tot en met heden,

in Arnhem en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of

rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

terwijl Centurion Vastgoed B.V. bij vonnis van de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen

van 31 juli 2014 in staat van faillissement is verklaard,

(telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers,

(sub 1)

lasten verdicht heeft of verdicht; en/of

enig goed aan de boedel onttrokken heeft of onttrekt,

hierin bestaande,

a. dat een/of meer geldbedrag(en) (tot een totaalbedrag van ongeveer EUR

1.444.488,22) is/zijn aangewend ten behoeve van de joint venture Saint Kitts’;

en/of

(vindplaats: AMB-060, paragraaf 7.1 en DOC-051)

b. dat een/of meer geldbedrag(en) (tot een totaalbedrag van ongeveer EUR

399.605,04 en/of EUR 203.465,82) is/zijn aangewend ten behoeve van Centauro

Real Estate BV.; en/of

(vindplaats: AMB-060, paragraaf 7.2)

c. dat goodwill is overgedragen aan Centauro Real Estate BV.; en/of

d. dat een of meer geldbedrag(en) (tot een totaalbedrag van ongeveer EUR

20.384,71) is/zijn aangewend ten behoeve van Doelbewust Uitgeven B.V.; en/of

(vindplaats: AMB-051)

e. dat een of meer geldbedrag(en) is/zijn aangewend ten behoeve van het verrichten

van betalingen aan een leasemaatschappij en/of Soul Provider S.A. en/of Jaegers

& Soons; en/of

(vindplaats: AMB-060, paragraaf 7.3, AMB-037, AMB-039 en AMB-051)

f. dat een of meer geldbedrag(en) is/zijn overgeboekt naar

- een bankrekening ten name van [verdachte 1] ; en/of

- een bankrekening ten name van [naam 1] ; en/of

- een bankrekening ten name van [verdachte 3] ; en/of

- een bankrekening ten name van [medeverdachte] ; en/of

- een bankrekening ten name van [naam 3] ; en/of

- een bankrekening ten name van Soul Provider S.A.; en/of

- een bankrekening ten name van Deutsche Kontor Privatbank AG; en/of

- een bankrekening ten name van [verdachte 2] ; en/of

(vindplaats: AMB-060 en AMB-037, AMB-039 en AMB-051)

g. dat een of meer geldbedrag(en) in rekening-courant is/zijn geboekt onder niet

zakelijke omstandigheden, althans terwijl men wist dan wel redelijkerwijze moest

vermoeden dat niet kon worden terugbetaald; en/of

(vindplaats: AMB-060, paragraaf 7.3, AMB-037, AMB-039 en AMB-051)

h. dat buitensporige verteringen zijn gedaan; en/of

(vindplaats: AMB-037, AMB-039 en AMB-051)

(sub 4)

geheel dan wel gedeeltelijk niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem

rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie

ingevolge artikel 15i, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek,

zulks, terwijl hij, verdachte, al dan niet tezamen en in vereniging met een of meer

natuurlijke pers(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), tot bovenomschreven strafba(a)r(e)

feit(en) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft/hebben gegeven

aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht

Artikel 51, lid 2 aan hef en onder 2 Wetboek van strafrecht

Artikel 341 aan hef en onder a Wetboek van strafrecht

Althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling leidt

SUBSIDIAIR

Hij,

op een of meer tijdstippen,

in of omstreeks de periode van 12 december 2008 tot en met heden,

in Arnhem en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of

rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

terwijl Centurion Vastgoed BV. bij vonnis van de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen

van 31 juli 2014 in staat van faillissement is verklaard,

(telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers,

(sub 1)

lasten verdicht heeft of verdicht; en/of

enig goed aan de boedel onttrokken heeft of onttrekt,

hierin bestaande,

a. dat een/of meer geldbedrag(en) (tot een totaalbedrag van ongeveer EUR

1.444.488,22) is/zijn aangewend ten behoeve van de joint venture Saint KiUs’;

en/of

(vindplaats: AMB-060, paragraaf 7.1 en DOC-051)

b. dat een/of meer geldbedrag(en) (tot een totaalbedrag van ongeveer EUR

399.605,04 en/of EUR 203.465,82) is/zijn aangewend ten behoeve van Centauro

Real Estate BV.; en/of

(vindplaats: AMB-060, paragraaf 7.2)

c. dat goodwill is overgedragen aan Centauro Real Estate BV.; en/of

d. dat een of meer geldbedrag(en) (tot een totaalbedrag van ongeveer EUR

20.384,71) is/zijn aangewend ten behoeve van Doelbewust Uitgeven B.V.; en/of

(vindplaats: AMB-051)

e. dat een of meer geldbedrag(en) is/zijn aangewend ten behoeve van het verrichten

van betalïngen aan een leasemaatschappij en/of Soul Provider S.A. en/of Jaegers

& Soons; en/of

(vindplaats: AMB-060, paragraaf 7.3, AMB-037, AMB-039 en AMB-051)

f. dat een of meer geldbedrag(en) is/zijn overgeboekt naar

- een bankrekening ten name van [verdachte 1] ; en/of

- een bankrekening ten name van [naam 1] ; en/of

- een bankrekening ten name van [verdachte 3] ; en/of

- een bankrekening ten name van [medeverdachte] ; en/of

- een bankrekening ten name van [naam 3] ; en/of

- een bankrekening ten name van Soul Provider S.A.; en/of

- een bankrekening ten name van Deutsche Kontor Privatbank AG; en/of

- een bankrekening ten name van [verdachte 2] ; en/of

(vindplaats: AMB-060 en AMB-037, AMB-039 en AMB-051)

g. dat een of meer geldbedrag(en) in rekening-courant is/zijn geboekt onder niet

zakelijke omstandigheden, althans terwijl men wist dan wel redelijkerwijze moest

vermoeden dat niet kon worden terugbetaald; en/of

(vindplaats: AMB-060, paragraaf 7.3, AMB-037, AMB-039 en AMB-051)

h. dat buitensporige verteringen zijn gedaan; en/of

(vindplaats: AMB-037, AMB-039 en AMB-051)

(sub 4)

geheel dan wel gedeeltelijk niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem

rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie

ingevolge artikel 15i, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek,

Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht

Artikel 341 aan hef en onder a Wetboek van Strafrecht

3.

PRIMAIR

Centurion Vastgoed BV., op een of meer tijdstippen,

in of omstreeks de periode van 12 december 2008 tot en met 31juli 2014,

in Arnhem en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of

rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

onder meer:

(vindplaats: AMB-059)

a. een arbeidsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed BV. en [medeverdachte] ;

en/of

(vindplaats: DOC-306)

b. een arbeidsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed BV. en [naam 3] ; en/of

(vindplaats: DOC-178)

c. een vaststellings- dan wel beeindigingsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed

B.V. en [medeverdachte] ; en/of

(vindplaats:DOC-175/2 en 3)

d. een model werkgeversverklaring; en/of

(vindplaats: DOC-328)

e. een loonspecificatie,

(vindplaats: DOC-329)

- ( elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te

dienen -

valselijk heeft opgemaakt en/of valselijk heeft doen opmaken en/of heeft vervalst en/of

heeft doen vervalsen,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te

gebruiken of door een of meer ander(en) te doen gebruiken,

immers heeft hij, Centurion Vastgoed BV., en/of zijn mededader(s) - zakelijk

weergegeven - valselijk, immers, opzettelijk in strijd met de waarheid,

a. op die arbeidsovereenkomst vermeld en/of doen vermelden dat er sprake was van

een dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte] , althans dat

[medeverdachte] de functie uitoefende van (senior) accountmanager; en/of

b. op die arbeidsovereenkomst vermeld en/of doen vermelden dat er sprake was van

een dienstverband tussen Centurion Vastgoed BV. en [naam 3] , althans dat

[naam 3] de functie uitoefende van marketing- en tripadvisor; en/of

c. op die vaststellings- dan wel beeindigingsovereenkomst vermeld en/of doen

vermelden dat het dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte]

was beëindigd; en/of

d. op die model werkgeversverklaring vermeld en/of doen vermelden dat er sprake

was van een dienstverband tussen Centurion Vastgoed BV. en [medeverdachte] ,

althans dat [medeverdachte] de functie uitoefende van (senior) accountmanager

en/of een bruto jaarsalaris genoot van FUR 63.000; en/of

e. op die loonspecificatie vermeld en/of doen vermelden dat er sprake was van een

loonbetaling van Centurion Vastgoed B.V. aan [medeverdachte] ,

zulks, terwijl hij, verdachte, al dan niet tezamen en in vereniging met een of meer

natuurlijke per-so(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), tot bovenomschreven strafba(a)r(e)

feit(en) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft/hebben gegeven

aan bovenomschreven verboden gedraging(en);

Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht

Artikel 51, lid 2 aan hef en onder 2 Wetboek van strafrecht

Artikel 225, lid 1 Wetboek van strafrecht

Althans, indien vorenstaande niet tot een veroordeling leidt

SUBSIDIAIR

Hij, op een of meer tijdstippen,

in of omstreeks de periode van 12 december 2008 tot en met 31juli 2014,

in Arnhem en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of

rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

onder meer:

(vindplaats: AMB-059)

a. een arbeidsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed B.V. en 5. [medeverdachte] ;

en/of

(vindplaats: DOC-306)

b. een arbeidsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed B.V. en [naam 3] ; en/of

(vindplaats: DOC-178)

c. een vaststellings- dan wel beeindigingsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed

BV. en [medeverdachte] ; en/of

(vindplaats:DOC-175/2 en 3)

d. een model werkgeversverklaring; en/of

(vindplaats: DOC-328)

e. een loonspecificatie,

(vindplaats: DOC-329)

- ( elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te

dienen -

valselijk heeft opgemaakt en/of valselijk heeft doen opmaken en/of heeft vervalst en/of

heeft doen vervalsen,

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te

gebruiken of door een of meer ander(en) te doen gebruiken,

immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) - zakelijk weergegeven - valselijk,

immers, opzettelijk in strijd met de waarheid,

a. op die arbeidsovereenkomst vermeld en/of doen vermelden dat er sprake was van

een dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte] , althans dat

[medeverdachte] de functie uitoefende van (senior) accountmanager; en/of

b. op die arbeidsovereenkomst vermeld en/of doen vermelden dat er sprake was van

een dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en [naam 3] , althans dat

[naam 3] de functie uitoefende van marketing- en tripadvisor; en/of

c. op die vaststellings- dan wel beeindigingsovereenkomst vermeld en/of doen

vermelden dat het dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte]

was beëindigd; en/of

d. op die model werkgeversverklaring vermeld en/of doen vermelden dat er sprake

was van een dienstverband tussen Centurion Vastgoed BV. en 3. [medeverdachte] ,

althans dat [medeverdachte] de functie uitoefende van (senior) accountmanager

en/of een bruto jaarsalaris genoot van EUR 63.000; en/of

e. op die loonspecificatie vermeld en/of doen vermelden dat er sprake was van een

loonbetaling van Centurion Vastgoed B.V. aan [medeverdachte] ,

Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht

Artikel 225, lid 1 Wetboek van strafrecht

4.

Hij, op een of meer tijdstippen,

in of omstreeks de periode van 12 december 2008 tot en met heden,

in Arnhem en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke per-so(o)n(en) en/of

rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt,

hierin bestaande dat hij, verdachte,

tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of

rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

(telkens) krachtens die gewoonte,

(van) een of meer geldbedrag(en) en/of eigendoms- dan wel winstrecht(en), althans enig

voorwerp,

(tot een totaalbedrag van ongeveer EUR 21.471.662 of EUR 16.507.852 of EUR

1.027.469),

(Vindplaats: AMB-058, AMB-032 en AMB-051)

(sub a)

de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de

verplaatsing verborgen en/of verhuld, dan wel verborgen of verhuld wie de

rechthebbende(n) op dat/die voorwerp(en) was/waren, en/of wie bovenomschreven

voorwerp(en) voorhanden heeft/hebben gehad:

en/of

(sub b)

verworven en/of voorhanden gehad en/of overdragen en/of omgezet en/of van

voornoemd(e) voorwerp(en) gebruik gemaakt,

door toen en daar opzettelijk,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

- een of meer geldbedrag(en) (op moeilijk traceerbare wijze) aan te wenden ten behoeve

van zichzelf, verdachte, en/of zijn mededader(s) en/of (een) ander(en): en/of

(vindplaats: AMB-032, AMB-037, AMB-039 en AMB-051)

-interne overboekingen te verrichten tussen een of meet bankrekening(en) ten name

van Stichting Derdengelden Centurion en/of Centurion Vastgoed B.V. en/of Centurion

Makelaardij en Projectontwikkeling B.V. en/of Centurion Project and Development S.A.;

en/of

- een of meet geldbedrag(en) van een of meer bankrekening(en) ten name van Stichting

Derdengelden Centurion en/of Centurion Vastgoed BV. en/of Centurion Makelaardij en

Projectontwikkeling B.V. en/of Centurion Project and Development S.A. over te schrijven

naar een of meer bankrekening(en) ten name van [medeverdachte] en/of [naam 3]

en/of Soul Provider S.A. en al dan niet daarbij voor te wenden dat er sprake was

van een dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte] en/of [naam 3]

en een zakelijke band tussen Centurion Vastgoed BV. en Soul Provider S.A.;

en/of

- een of meer gira(a)l(e) geldbedrag(en) van een of meer bankrekening(en) ten name van

Stichting Derdengelden Centurion en/of Centurion Vastgoed B.V. en/of Centurion

Makelaardij en Projectontwikkeling B.V. en/of Centurion Project and Development S,A om

te zetten in een of meer charta(a)l(e) geldbedrag(en),

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), wist(en) - althans redelijkerwijze moest(en)

vermoeden - dat dit/deze geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig

was/waren uit enig(e) misdrij(f)(ven);

Artikel 47, lid 1 aanhef en onder 1 Wetboek van strafrecht

Artikel 420bis Wetboek van strafrecht

Artikel 420ter Wetboek van strafrecht

Artikel 420quater Wetboek van strafrecht

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van vierenhalf (4,5) jaren waarvan een half (0,5) jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie (3) jaren met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht,

met oplegging van de bijzondere voorwaarde dat verdachte zich gedurende de proeftijd onthoudt van handelingen die erop zijn gericht om het publiek te laten participeren in enig beleggingsproduct.

Als bijkomende straffen heeft de officier gevorderd dat verdachte het recht wordt ontzegd op te treden als bestuurder van een rechtspersoon voor de duur van vijf (5) jaren en dat ter generale preventie het vonnis openbaar wordt gemaakt op www.rechtspraak.nl.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat bewezen kan worden dat verdachte het onder feit 1 primair, 2 primair, 3 primair en 4 tenlastegelegde heeft begaan. Hij voert daartoe, samengevat weergegeven, aan dat verdachte samen met de medeverdachten [verdachte 2] en [verdachte 3] het bestuursbeleid binnen Centurion Vastgoed BV bepaalde.

Centurion Vastgoed BV heeft kapitaal gegenereerd door in enkele jaren dertien (13) verschillende beleggingsproducten aan te bieden. Deze beleggingsproducten werden aan de man gebracht middels verschillende verkoopbrochures en met name door een actief en persoonlijk relatiebeheer. Hetgeen in de brochures wordt genoemd, kan worden gezien als een belofte aan de beleggers. De beleggers zijn mede door de inhoud van deze brochures en de persoonlijke gesprekken met medewerkers van Centurion Vastgoed BV bewogen tot afgifte van geld teneinde het te investeren in de producten van Centurion Vastgoed BV.

Het concept bleek echter qua haalbaarheid en uitgesproken rendementsgaranties op drijfzand te berusten. De door verdachte en medeverdachten gepresenteerde activiteiten, waarmee de beloofde rendementen moesten worden gerealiseerd, bevonden zich louter in een prille startfase, zonder enigszins uitgewerkte bedrijfsplannen, begrotingen en een deugdelijke administratie.

De in de brochures opgenomen beloftes zijn jegens de inleggers bewust en listiglijk niet nagekomen, zodat er sprake is van oplichting door Centurion Vastgoed BV waaraan verdachte en zijn medeverdachten feitelijk leiding hebben gegeven.

Volgens de officier van justitie waren alle directieleden hierbij betrokken. Naast de verdachte, die tot 13 februari 2014 ook statutair bestuurder was van Centurion Vastgoed BV en die als algemeen directeur optrad, was medeverdachte [verdachte 2] , initiatiefnemer en het financiële brein en de bedenker van nieuwe producten binnen de onderneming. Medeverdachte [verdachte 3] was vanaf het begin betrokken bij de besluitvorming en stuurde de verkoopafdeling aan. [verdachte 3] was bovendien vanaf 13 februari 2014 statutair bestuurder van Centurion Vastgoed BV.

Verdachte was, ondanks zijn terugtreden als statutair bestuurder, tot het laatste moment feitelijk betrokken bij de besluitvorming en heeft ook toen nog aanzienlijke bedragen ontvangen uit de ingelegde middelen. Verdachte is als statutair bestuurder op grond van het Slavenburgcriterium reeds verantwoordelijk. Hij had vanwege die hoedanigheid de bevoegdheid én de plicht om in te grijpen indien en zodra de zaken niet zouden lopen zoals aan de inleggers was beloofd. Verdachte heeft echter willens en wetens aanvaard dat de zaken liepen zoals ze liepen, waardoor het grootste deel van de ter belegging ingelegde gelden niet werden belegd. Verdachte heeft zich in de visie van de officier van justitie dan ook schuldig gemaakt aan het medeplegen van feitelijk leiding geven aan oplichting.

Het moet voor Centurion Vastgoed BV vanaf het begin duidelijk zijn geweest dat de wijze waarop met de ter belegging ingelegde gelden werd omgegaan ertoe zou leiden dat de jegens de beleggers aangegane verplichtingen niet nagekomen zouden kunnen worden. Dit brengt volgens de officier van justitie weer met zich mee dat verdachte en zijn medeverdachten wisten dat het faillissement van Centurion Vastgoed BV voortdurend in de lucht hing. Dit moet hen in ieder geval in het derde kwartaal 2013 duidelijk zijn geworden toen aan hen kenbaar werd gemaakt dat er grote liquiditeitsproblemen waren. Desondanks hebben verdachte en zijn medeverdachten nadien nog verschillende gelden/goederen aan de boedel onttrokken.

Dezelfde bewustheid geldt volgens de officier van justitie voor het ten laste gelegde gewoontewitwassen. Geldbedragen zijn via oplichting ter beschikking gekomen van Centurion Vastgoed BV, waarna verdachte en zijn mededaders deze gelden anders hebben aangewend dan was voorgespiegeld. Verdachte heeft aldus, samen met zijn medeverdachten, van de van misdrijf afkomstige gelden gebruik gemaakt, deze omgezet, overgedragen, maar ook verborgen en verhuld wie de rechthebbenden op die gelden waren, mede door het achterwege laten van een deugdelijke administratieve verantwoording.

Ook aan het vervalsen van de twee arbeidsovereenkomsten, de vaststellings- dan wel beëindigingsovereenkomst, werkgeversverklaring en loonspecificaties, die mede op initiatief van verdachte zijn opgesteld, is hij (mede)schuldig, aldus de officier van justitie.

De raadsman heeft in zijn algemeenheid betoogd dat verdachte noch Centurion Vastgoed BV zich schuldig heeft gemaakt aan het -kort gezegd- gebruiken van de gelden van de beleggers voor andere doeleinden dan de kernactiviteiten van Centurion Vastgoed BV.

Wel stelt de raadsman dat er dingen fout zijn gegaan en dat beleggers benadeeld zijn. Centurion Vastgoed BV was echter een bonafide firma die conform de daarvoor geldende regels heeft gewerkt. Verdachte en zijn medeverdachten hebben zichzelf schromelijk overschat als gevolg waarvan de zaak hen boven het hoofd is gegroeid. Daardoor en door een complex van factoren was de vennootschap op enig moment niet meer te redden.

Niet ontkend wordt dat verdachte vanaf de datum van oprichting tot 13 februari 2014 statutair bestuurder is geweest van Centurion Vastgoed BV. Hij stelt wel dat hij door persoonlijke problematiek vanaf juli 2013 geen feitelijk leidinggevende is geweest. Hij is derhalve vanaf dat moment niet verantwoordelijk geweest voor de eventueel gepleegde verboden gedragingen.

Ten aanzien van het medeplegen heeft de raadsman gesteld dat, nu verdachte zich vanaf juli 2013 gedistantieerd heeft van zijn dagelijkse werkzaamheden bij Centurion Vastgoed BV, er vanaf dat moment ook niet meer kan worden gesproken van medeplegen.

Ten aanzien van feit 1 primair en subsidiair stelt de raadsman dat een groot deel van de inleg van de beleggers correct is besteed aan de aankoop van gronden in Costa Rica en een aanzienlijk deel van de inleg is teruggevloeid naar de beleggers. Daarnaast heeft verdachte nooit opzet (al dan niet in voorwaardelijke zin) gehad op het oplichten van de beleggers dan wel op het verduisteren van de door hen ingelegde gelden. De handelwijze van Centurion Vastgoed BV is steeds zorgvuldig begeleid door een jurist en een accountant waarbij er ook regelmatig controles hebben plaats gevonden. Er is dus volgens de raadsman geen sprake van dat aan de beleggers opzettelijk valselijk, listiglijk, bedrieglijk of in strijd met de waarheid rendementen, zekerheden en waarborgen zijn voorgespiegeld.

Ten aanzien feit 1 meer subsidiair en meest subsidiair stelt de raadsman dat gelet op het wettelijk strafmaximum van art 321 van het Wetboek van Strafrecht dit feit deels is verjaard en dat de officier van justitie voor de periode van 12 december 2008 tot en met 19 maart 2009 niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

In de visie van de verdediging is er geen sprake van het wederrechtelijk toe-eigenen van gelden van beleggers nu geld dat is aangetrokken van de beleggers ook daadwerkelijk is aangewend voor het realiseren van projecten in Costa Rica. Dat het beoogde rendement niet is behaald is te wijten aan omstandigheden. Op geen enkel moment heeft verdachte opzet (al dan niet in voorwaardelijke zin) gehad op het verduisteren van gelden van de inleggers.

Ten aanzien van feit 2 primair en subsidiair heeft de raadsman gesteld dat niet bewezen kan worden dat er sprake is van bedrieglijke bankbreuk in het faillissement van Centurion Vastgoed BV en, voor zover daar al sprake van zou zijn, kan verdachte niet als feitelijk leidinggevende daarvan worden aangemerkt, nu de kans op bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers pas aanmerkelijk is geworden in de periode dat verdachte zich al feitelijk als leidinggevende had teruggetrokken.

Ten aanzien van de onder feit 3 ten laste gelegde valsheden, heeft de verdediging gesteld dat zij zich, ten aanzien van de bewezenverklaring, refereert aan het oordeel van de rechtbank.

Ten aanzien van feit 4 heeft de verdediging gesteld dat de ontvangen gelden niet middellijk of onmiddellijk uit enig misdrijf afkomstig zijn, laat staan dat verdachte wist of

had moeten vermoeden dat genoemde gelden uit misdrijf afkomstig zouden zijn. Van (gewoonte)witwassen kan om die reden geen sprake zijn.

5.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Feit 1

Centurion Vastgoed B.V. (hierna te noemen Centurion) is opgericht op 5 september 2000, oorspronkelijk onder de naam Twentestede B.V. De bedrijfsvoering is in het uittreksel van de Kamer van Koophandel aanvankelijk omschreven als “het voeren van administraties”. Met ingang van 12 december 2008 is de bedrijfsvoering onder de inmiddels gewijzigde handelsnaam omschreven als “het financieren van vastgoedprojecten”. In de periode 12 december 2008 tot 13 februari 2014 is [verdachte 1] statutair bestuurder geweest van Centurion. Vanaf 13 februari 2014 was [verdachte 3] statutair bestuurder. Op 31 juli 2014 is Centurion failliet verklaard, met benoeming van mr. W.W. Korteweg tot curator.

In de periode voorafgaand aan 20 oktober 2011 heeft Centurion beleggingsproducten onder de naam “Obligatielening I, II en III” op de markt gebracht. Met de gelden van de inleggers zijn gronden gekocht in Costa Rica onder de projectnaam “Vista Verde”. Dit project was geen succes en heeft in 2010/2011 geleid tot een tekort gelegen tussen de 2,5 en 3,4 miljoen euro.

In de periode vanaf 20 oktober 2011 heeft Centurion een 13-tal producten op de markt gebracht onder de namen: Centurion Winst Certificaat (Plus), Obligatielening IV, V, VI, VII, Centurion Winstcertificaten (Plus), Goldplan, VIPplan 1, 2 en 3 en Rendementsplan.

Vanaf 20 oktober 2011 lag de focus van Centurion op het binnenhalen van nieuw geld. Zij heeft dit gedaan door middel van het verkopen van vorenbedoelde producten aan meer dan 600 particulieren. Beleggers hebben voor een bedrag van € 26.093.555,- aan gelden, vorderingen en eigendomsrechten ingelegd. Een bedrag van € 21.471.662,- is door middel van bancaire overboekingen binnengekomen en een bedrag van € 4.621.893,- betreft omzetting van vorderingen in beleggingsproducten en (gedeeltelijke) eigendomsoverdracht van door Centurion aangekochte kavels.

In het aanbiedingsmateriaal behorende bij vorenbedoelde beleggingsproducten zijn de beleggers bepaalde zekerheden voorgespiegeld. Bij alle producten is hen voorgehouden dat de inleggelden zullen worden gebruikt voor de investering in al dan niet nader omschreven vastgoedprojecten in Costa Rica en dat het aangekochte onroerend goed extra zekerheid geeft als onderpand voor de inleg. Het project “Vista Verde” wordt daarbij niet genoemd.

Daarnaast is bij alle producten nadrukkelijk gesteld dat controle en toezicht op de besteding van gelden, met name of het aangekochte onroerende goed wel overeenkomt met hetgeen wordt beloofd, periodiek zal plaatsvinden door een onafhankelijke Nederlandse registeraccountant, waarbij taxaties geschieden door onafhankelijke experts of beëdigd taxateurs. Voorts is aangegeven dat er behoudens de in de investeringsbegroting en in de rendementsprognose genoemde kosten geen overige kosten zijn. Betalingen van inleggelden vinden plaats op een bankrekening van de Stichting Derdengelden Centurion.

Alle in de tenlastelegging genoemde aangevers hebben verklaard dat zij tijdens het doornemen van het aanbiedingsmateriaal dan wel tijdens de gesprekken met de verkoper van Centurion door een of meer van vorengenoemde voorgespiegelde zekerheden werden bewogen tot afgifte van de door hen ingelegde geldbedragen, vorderingen en/of eigendomsrechten.

Hoewel de inleggers allen een product kochten van Centurion en dus een vordering op deze vennootschap verkregen, kwamen de inleggelden in eerste instantie niet binnen op een bankrekening van Centurion. Vorenbedoeld bedrag van € 21.471.662,- aan bancair ingelegde gelden is nagenoeg geheel binnengekomen op een van de bankrekeningen van de Stichting Derdengelden Centurion. Alle geldbedragen werden in een spreekwoordelijke “grote pot” gestort en er werd geen administratie per beleggingsproduct, of per inlegger gevoerd. Vanuit deze grote pot werden gelden eerst naar een bankrekening van Centurion en van daaruit naar diverse aan Centurion gelieerde binnenlandse en buitenlandse vennootschappen overgeboekt. Dat vanuit Centurion formeel enige (juridische) zeggenschap bestond over De Stichting Derdengelden Centurion of deze (buitenlandse) vennootschappen is niet gebleken. Evenmin is gebleken dat Centurion, voor zover er met de ingelegde gelden al in vastgoed gerelateerde projecten werd geïnvesteerd, enige formele zeggenschap had over de opbrengsten daarvan dan wel daarmee enig eigendomsrecht verwierf. Met Centurion onderhield de Stichting Derdengelden Centurion een rekeningcourant verhouding. De Stichting Derdengelden Centurion functioneerde feitelijk als een bankrekening van Centurion. Ten tijde van de inleg was [verdachte 2] statutair bestuurder van deze stichting.

Het in de periode na 20 oktober 2011 van de inleggers per bank ontvangen geldbedrag ad

€ 21.471.662,- heeft Centurion vervolgens als volgt aangewend.

Een bedrag van € 5.067.335,-, waaronder een bedrag van € 103.525,- aan Soul Provider S.A., is uitbetaald in Costa Rica. Een bedrag van € 1.528.526,- is betaald aan eerdere inleggers (Obligaties II en III) en een bedrag van € 2.368.998,- is betaald aan eerdere kaveleigenaren. Een bedrag van € 1.957.009,- is betaald aan de inleggers van de huidige producten (Centurion Winst Certificaat (Plus), Obligatielening IV, V, VI, VII, Centurion Winstcertificaten (Plus), Goldplan, VIPplan 1, 2 en 3 en Rendementsplan). Daarnaast is

€ 1.444.488,- besteed aan het project Saint Kitts en is er in totaal voor een bedrag groot

€ 6.866.236,- aan operationele kosten gemaakt. Aan de verdachten [verdachte 1] , [verdachte 3] en [verdachte 2] is ten titel van salaris, onkosten en andere uitgaven in totaal een bedrag van

€ 2.543.089,- betaald.

De rechtbank concludeert dat de inleggelden aldus voor een zeer groot deel niet zijn aangewend zoals tijdens de verkoop van de producten werd voorgewend.

Soul Provider S.A. is een Costaricaans bedrijf van [verdachte 3] , op naam van zijn toenmalige vriendin [naam 3] . Niet kon worden vastgesteld dat de betalingen aan dit bedrijf vervolgens op enigerlei wijze in Costa Rica ten behoeve van de aankoop of ontwikkeling van vastgoed is besteed. Dat met de inleggelden het rendement en de aflossing van eerdere producten Obligaties II en III zou worden bekostigd, is nimmer ter sprake gekomen tijdens de verkoop van de nieuwe producten Centurion Winst Certificaat (Plus), Obligatielening IV, V, VI, VII, Centurion Winstcertificaten (Plus), Goldplan, VIPplan 1, 2 en 3 en Rendementsplan. Het merendeel van de aangevers verklaart dat zij niet zouden zijn ingestapt als zij dit van tevoren hadden geweten. Evenmin waren zij ingestapt als zij hadden geweten dat het eigen rendement als “sigaar uit eigen doos” werd betaald uit hun eigen inleg. Ook voelt een deel van de inleggers zich bedrogen omdat werd voorgewend dat door gebruik te maken van de Stichting Derdengelden Centurion werd voorkomen dat het inleggeld vermengd zou raken met het vermogen van Centurion, terwijl in werkelijkheid het inleggeld nadat het binnenkwam naar bankrekeningen van Centurion werd overgeboekt en van daaruit naar diverse aan Centurion gelieerde binnenlandse en buitenlandse vennootschappen overgemaakt.

Hoewel het bij het Saint Kitts project weliswaar om vastgoed lijkt te gaan, heeft deze investering niets te maken met Costa Rica en is dit project evenmin gekoppeld aan een van de genoemde beleggingsproducten. Aldus is ook dit beleggingsgeld op een andere wijze aangewend dan bij de verkoop van de producten is voorgespiegeld.

Voorts zijn in strijd met de in de aanbiedingsbrieven voorgespiegelde kostenplaatjes veel meer operationele kosten gemaakt en is ook op dit punt niet conform de beloftes gehandeld.

Daarnaast is een aanmerkelijk bedrag weggevloeid naar de verdachten [verdachte 1] , [verdachte 3] en [verdachte 2] , waarvan een groot deel in rekening courant is geboekt terwijl dit meestal niet werd afgelost.

Ten slotte is op grond van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting komen vast te staan dat voornoemde controle en toezicht door een registeraccountant en onafhankelijke taxaties door een beëdigd taxateur nimmer hebben plaatsgevonden. Een deel van de inleggers geeft aan dat zij (mede) hierdoor zijn bewogen tot afgifte van hun inleggelden en dat zij niet waren ingestapt indien zij van tevoren hadden geweten dat toezicht en controle niet plaatsvond.

Toerekening aan Centurion B.V.

De rechtbank is op grond van bovenstaande overwegingen van oordeel dat in de periode van 20 oktober 2011 tot en met 31 juli 2014 een aantal personen, waaronder de in de tenlastelegging genoemde personen, met het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling is bewogen tot afgifte van een geldbedrag, eigendomsrechten dan wel winstrechten, door een samenweefsel van verdichtsels met betrekking tot de besteding van het inleggeld, kostenposten, het toezicht en de controle en de taxatie.

De rechtbank ziet zich gesteld voor de vraag of en in hoeverre deze gedragingen in redelijkheid zijn toe te rekenen aan Centurion en zal deze vraag beantwoorden aan de hand van de criteria zoals uiteengezet door de Hoge Raad in HR 21 oktober 2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF7938).

Het antwoord op voornoemde vraag is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, waartoe mede behoort de aard van de (verboden) gedraging. Een algemene regel laat zich dus bezwaarlijk formuleren. Een belangrijk oriëntatiepunt bij de toerekening is nochtans of de gedraging heeft plaatsgevonden dan wel is verricht in de sfeer van de rechtspersoon. Een dergelijke gedraging kan in beginsel worden toegerekend aan de rechtspersoon.

Van een gedraging in de sfeer van de rechtspersoon zal sprake kunnen zijn indien zich een of meer van de navolgende omstandigheden voordoen:

- het gaat om een handelen of nalaten van iemand die hetzij uit hoofde van een dienstbetrekking hetzij uit anderen hoofde werkzaam is ten behoeve van de rechtspersoon,

- de gedraging past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon,

- de gedraging is de rechtspersoon dienstig geweest in het door hem uitgeoefende bedrijf,

- de rechtspersoon vermocht erover te beschikken of de gedraging al dan niet zou plaatsvinden en zodanig of vergelijkbaar gedrag werd blijkens de feitelijke gang van zaken door de rechtspersoon aanvaard of placht te worden aanvaard. Onder bedoeld aanvaarden is mede begrepen het niet betrachten van de zorg die in redelijkheid van de rechtspersoon kon worden gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging.

In dit verband constateert de rechtbank dat Centurion qua structuur en handelwijze puur

gericht is op het binnenhalen van inleggelden, waarbij de bedrijfsvoering vooral gericht is op verkoopactiviteiten, terwijl er ten gevolge van een gebrekkige administratie en ondeugdelijke interne bedrijfsstructuren nauwelijks aantoonbare reële inkomsten of winsten zijn uit de investeringsprojecten. De geldstromen liepen via de bankrekeningen van de Stichting Derdengelden Centurion, naar Centurion Vastgoed BV, van waaruit ze uit een grote pot werden uitgezet naar verschillende gelieerde vennootschappen. Als er al gelden binnenkwamen uit projecten dan kwamen deze ook in dezelfde grote pot terecht.

De rechtbank stelt vast dat het verdienmodel in feite de gedragingen (het handelen van de verkoopmedewerkers) dicteerde en deze dus passen in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon. Voorts stelt de rechtbank vast dat de handelingen, nu de inleggelden via de Stichting Derdengelden Centurion op de bankrekeningen van Centurion binnenkwamen, dienstig zijn geweest voor Centurion. Daarnaast is het handelen onveranderd gebleven gedurende de gehele hiervoor genoemde periode en is het handelen door de leiding van Centurion geïnitieerd en ondanks gehoudenheid daartoe op geen enkel moment verhinderd.

Naast het daderschap van de rechtspersoon dient ook het in de tenlastelegging vereiste opzet te kunnen worden vastgesteld bij de rechtspersoon. Indien een onderneming is ingericht op het plegen van strafbare feiten of indien het bestuur van de onderneming besluit tot strafbare feiten, kan opzet worden aangenomen. Tevens kan het opzet van een individueel persoon worden toegerekend aan de rechtspersoon, afhankelijk van de interne organisatie van de rechtspersoon en van de taak en verantwoordelijkheden van de betrokken natuurlijke personen. In het algemeen zal opzet van een leidinggevende functionaris steeds kunnen worden toegerekend. De rechtbank verwijst voor haar overwegingen op dit punt naar de hiernavolgende bespreking van de rol van verdachte als feitelijk leidinggevende, in welk verband de aanwezigheid van opzet bij de verdachte wordt onderzocht; deze overwegingen dienen als hier ingelast te worden beschouwd in de sleutel van toerekening aan de rechtspersoon van het al dan niet aanwezige opzet bij de leidinggevende functionaris.

Feitelijk leidinggeven

Als minimale voorwaarden voor de strafbaarheid van feitelijk leidinggeven gelden dat de verdachte maatregelen ter voorkoming van die gedraging achterwege laat, hoewel hij daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden was en hij daarbij bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de verboden gedraging zich zal voordoen, zodat hij die gedraging opzettelijk heeft bevorderd (HR 16 december 1986, NJ 1987/321 en HR 21 januari 1992, NJ 1992/414).

Uit de verklaring van [verdachte 1] komt naar voren dat er feitelijk drie directeuren waren, [verdachte 3] , [verdachte 2] en hijzelf. Er waren wekelijks vergaderingen op directieniveau met deze “drie-eenheid”. Er waren geen andere leidinggevenden.

Deze verklaring wordt door vele bewijsmiddelen ondersteund. De financieel administratief medewerkster [getuige 2] verklaart dat eerdergenoemden in de praktijk met zijn drieën “de hele tent runden”. Ook de accountant [naam 6] verklaart dat ze weliswaar statutair niet evenveel zeggenschap hadden, maar binnenskamers wel. Het beleid werd gezamenlijk bepaald en bij afwezigheid van de één namen de andere twee het over. Voorts blijkt dat ze alle drie salarissen op directieniveau hadden, dat zij samen verantwoordelijk waren en zich bezighielden met het aannemen van personeel en dat zij samen de hoogte van de salarissen (inclusief hun eigen salaris) bepaalden.

Niet ter discussie staat dat verdachte [verdachte 1] , in zijn hoedanigheid van formeel én feitelijk bestuurder van Centurion, betrokken was bij het in gang zetten van sommige van de hierboven genoemde geldstromen. De rechtbank noemt de betaling van eerdere inleggers met het geld van nieuwe inleggers, de geldstromen in het kader van het zogenoemde Saint Kitts-project, de oprichting van Centauro Real Estate (mede) teneinde voornoemd project te financieren zonder de naam van Centurion erin te hoeven betrekken, de valse arbeidsovereenkomsten en verdachtes schulden in rekening-courant als gevolg van o.m. zijn cocaïneverslaving.

Daarnaast heeft verdachte nagelaten zijn (statutaire) bevoegdheid tot ingrijpen in bepaalde gedragingen van Centurion aan te wenden om de betreffende gedragingen te voorkomen. De rechtbank noemt hier de oplopende rekening courant-schulden van de directieleden, de buitensporige operationele kosten in strijd met hetgeen de inleggers is voorgehouden met betrekking tot de maximaal toegestane overheadkosten, de valse loonspecificatie en werkgeversverklaring ten behoeve van de ex-vriendin van medeverdachte [verdachte 3] en ten slotte de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van Centauro Real Estate en het project Saint Kitts.

Dat vanaf september 2013 verdachte is opgenomen in een afkickkliniek, neemt niet weg dat hem juist vanwege zijn eigen initiatief tot het in gang zetten van bepaalde geldstromen in strijd met hetgeen de inleggers was voorgespiegeld, dan wel zijn nalaten ondanks gehoudenheid tot ingrijpen bij dreiging of voortduring van voornoemde geldstromen én het feit dat verdachte tijdens zijn verblijf in de afkickkliniek zijn rekening courant-schuld aan Centurion verder heeft doen oplopen, evengoed voor de periode vanaf september 2013 kan worden verweten dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan voornoemde strafbare gedragingen. Voorts valt het de rechtbank op dat, hoewel verdachte zelf aangeeft dat hij na juli 2013 feitelijk en na13 februari 2014 ook statutair geen directeur meer was maar slechts adviseur, het salaris onveranderd (op directieniveau) bleef, waarbij het salaris per 1 januari 2014 nog werd verhoogd.

Afgezien van de gedragingen die hij zelf heeft geïnitieerd, en daarmee met vol opzet bedrieglijk dan wel in strijd met de waarheid heeft gehandeld, heeft hij voorts bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat Centurion, door concrete gedragingen van de medeverdachten [verdachte 3] en [verdachte 2] , met voornoemd opzet en met het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling beleggers heeft bewogen tot afgifte van kort samengevat vermogensrechten. Gelet op bovenstaande omstandigheden is er geen aanleiding anders te oordelen voor de periode vóór en na juli 2013 c.q. 13 februari 2014. Behoudens verminderde fysieke aanwezigheid wegens opname in verslavingsklinieken veranderde er voor wat betreft de bedrijfsvoering, beloningen en andere uitgaven niets wezenlijk.

De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 primair ten laste gelegde heeft begaan, zoals hieronder nader is omschreven.

Feit 2

In het vierde kwartaal 2013 en het eerste kwartaal 2014 heeft de controller van Centurion Vastgoed B.V., [getuige 2] liquiditeitsoverzichten gemaakt waaruit naar voren kwam dat er meer aan overheadkosten werd uitgegeven dan afgesproken was. De controller heeft [verdachte 3] en [verdachte 2] van deze overschrijdingen op de hoogte gesteld.

Getuige [getuige] , hoofd relatiebeheer bij Centurion Vastgoed B.V. heeft verklaard dat zij half september 2013 van [verdachte 3] kreeg te horen dat er teveel kosten waren en dat de kosten gedrukt moesten worden. [verdachte 3] gaf daarbij te kennen dat als men er niet mee eens was, men kon opstappen. De commissies werden aangepast en de leaseauto's moesten eruit. Ook van [verdachte 2] kreeg zij te horen dat er bezuinigd moest worden.

Getuige [getuige 2] heeft over deze overzichten onder meer verklaard dat er meer werd uitgegeven voor overhead dan er was afgesproken. De afspraak was 70% voor bouwkosten in Costa Rica en 30 % voor overhead- en interne kosten. Ook heeft zij verklaard dat de liquiditeitsoverzichten van 2013 aan [verdachte 2] zijn gemaild en dat de informatie over 2014 met [verdachte 3] en [verdachte 2] is doorgenomen: “De conclusie was dat de kosten omlaag moesten, maar ze bleven ad hoc allerlei betalingen doen waardoor het niet echt is gelukt om de kosten omlaag te brengen”, aldus getuige [getuige 2] .

Op de vraag uit welke middelen de berekende liquiditeitstekorten uiteindelijk werden betaald, antwoordde zij: "Een en een is twee. Die werden gefinancierd vanuit de 70% die bestemd was voor de bouwkosten in Costa Rica. (…) Ik heb mezelf ook afgevraagd hoe in vredesnaam de huizen gebouwd konden worden als je al 9 ton van het gereserveerde bedrag hebt besteed voor overhead. Ik heb dit uiteraard ook aan [verdachte 2] gevraagd. (…) Van de AFM moesten we overzichten maken en toen ontstond bij ons de vraag hoeveel geld er nog beschikbaar moest zijn om de lopende projecten af te bouwen. Dat heb ik [verdachte 2] gevraagd, maar daar kon hij geen goed onderbouwd antwoord op geven."

In haar tweede verhoor heeft [getuige 2] verklaard dat "ergens in het 3e of 4e kwartaal 2013” de AFM Centurion tijdelijk heeft stilgelegd. “Er mocht even niets verkocht worden. Hierdoor kwam er geen geld binnen. Het personeel moest wel worden doorbetaald en bepaalde kosten liepen wel door.”

In een brief van 14 augustus 2013 van de AFM aan Centurion Vastgoed B.V. is het volgende te lezen: "De AFM benadrukt dat indien Centurion de conclusie trekt dat zij artikel 5:2 Wft overtreedt, zij of de informatieverstrekking kan aanpassen zodat wordt voldaan aan hetgeen bepaald in voorgenoemd artikel of wordt verzocht per direct te stoppen met het aanbieden van effecten. In het laatstgenoemde geval verzoeken wij Centurion tevens om binnen drie werkdagen na dagtekening van deze brief schriftelijk aan de AFM te bevestigen dat geen effecten meer zullen worden aangeboden tot het moment dat is voldaan aan de toepasselijke regelgeving."

Zicht op faillissement vanaf 14 augustus 2013

De rechtbank is van oordeel dat het verdienmodel van Centurion zoals dat uit het dossier en ter terechtzitting is gebleken slechts reëel dan wel levensvatbaar mocht heten zolang er sprake was van steeds nieuwe inleggelden. Tegen dat licht ziet de rechtbank in de brief van de AFM d.d. 14 augustus 2013 de markering die voor verdachten het onvermijdelijke einde van voornoemd verdienmodel moet hebben ingeluid.

Gelden besteed aan oprichting Centauro

In de periode 14 september 2013 tot en met 30 juni 20141 heeft Centurion Vastgoed B.V. uitgaven gedaan voor een vennootschap die niet aan een van de beleggingsproducten van Centurion Vastgoed B.V. was gekoppeld: Centauro Real Estate B.V. (hierna Centauro).

[verdachte 3] verklaarde over Centauro – zakelijk weergegeven – dat zij “hetzelfde model wilde hebben waarmee wij op de markt waren. Er zijn dingen voorgeschoten door Centurion Vastgoed BV. Dit betrof de opstart van het verkoopkantoor van Centauro. Wij hebben het verkoopkantoor overgedragen aan Centauro. We hebben namens Centurion Vastgoed BV werkzaamheden verricht omdat Centauro het Centurion-model wilde kopiëren, zodat ze op deze wijze ook geld uit de markt kon halen voor hun project. Met het project voor Centauro bedoel ik Antigua en Barbuda.”

[verdachte 2] verklaarde over Centauro: “Centauro heeft personeel en marketingdiensten afgenomen van Centurion. Zij hebben het Centurionmodel overgenomen, alsmede kennis en diensten overgenomen."

Van voornoemde uitgaven ten behoeve van Centauro – van in totaal € 399.605,04 – is een bedrag van € 203.465,82 als vordering in rekening-courant (op Centauro) geboekt. Het resterende bedrag is voor rekening van Centurion gebleven. Wat er ook zij van de mate van aflossing van voornoemde rekening courant-schuld, is naar het oordeel van de rechtbank met het aanwenden van gelden ten behoeve van Centauro sprake geweest van een onttrekking aan de boedel van Centurion. Daaraan doet niet af dat met de rekening courant-verhouding (formeel) nog sprake was van een vorderingsrecht op Centauro. Een vorderingsrecht op een derde onderneming is immers slechts een relatief recht en daarmee een (veel) minder sterk recht dan het absolute recht (dat wil zeggen: tegen een ieder in te roepen recht) op vermogensrechten van de onderneming, met andere woorden: eigen geld.

Getuige [naam 15] , enig aandeelhouder en bestuurder van Centauro, verklaart over de wijze van financiering van de activiteiten van Centauro Real Estate B.V. in de periode 15 november 2013 tot en met 14 januari 2014: "Dat is voorgeschoten door Centurion. [naam 4] heeft namens Centauro hiervoor onderhandelingen gevoerd met [verdachte 2] en [verdachte 3] . [verdachte 3] heeft hiervoor uiteindelijk de overeenkomst ondertekend. [naam 4] is verbonden aan Atlas, een bedrijf van [naam 5] .

We hebben aardig wat gebakkelei gehad over de gemaakte kosten met Centurion. Er stonden namelijk eerst kosten op over een project St Kitts van Centurion die dus niet doorbelast konden worden aan Centauro."

Getuige [getuige 2] verklaarde over de herkomst van het geld waarmee Centurion de kosten voor Centauro betaalde als volgt: “Dat kwam natuurlijk ook weer uit die grote pot met geld waarover ik eerder al verklaarde, dus uit de inleg voor de diverse producten van Centurion en uit de kavelverkoop."

Ook verklaarde ze: "De directie van Centurion wilde heel bewust dat Centauro een geheel apart bedrijf zou zijn en blijven. Voor mij was het een beetje Centurion 2."

Gelden besteed aan project St. Kitts

Centurion heeft in de periode van september 2013 tot en met januari 2014 in totaal

€ 1.435.488,-- 2 besteed aan een project genaamd “St Kitts”, een project dat niet gekoppeld is aan een van de beleggingsproducten van Centurion.

[verdachte 1] heeft over voornoemde overboekingen inzake het St. Kitts-project en het verband met Centauro verklaard dat het de bedoeling was dat Centauro een onderdeel van Centurion zou worden, maar buiten het risicovermogen om. In juli 2013 is hij op St. Kitts geweest. [verdachte 1] verklaart: “ [naam 5] was er toen al, die had een andere vlucht genomen. Ik heb gesproken en kennis gemaakt met de familie van wie [naam 5] het project kon kopen. De familie vond dat er meer geld moest komen. Er was een aanbetaling gedaan maar er moest meer geld komen. Centurion werd gepresenteerd door [naam 5] als medefinancier. De naam Centurion werd nog niet genoemd omdat wij de koppeling van de naam van [naam 5] aan Centurion wilden voorkomen. Ik wilde onze naam beschermen. Er waren toen nog geen afspraken met [naam 5] gemaakt, maar wel intenties uitgesproken voor een fifty/fifty- deal. Centurion zou zorgen voor een stukje projectfinanciering, zoals wij het al jaren deden en kennis en ervaring inbrengen (...). (…) Over de mutaties tot 11 september 2013 kan ik iets zeggen. In de periode daarna ging het met mijn gezondheid en gesteldheid snel achteruit. Wat er daarna gebeurd is, is in mijn afwezigheid gebeurd. Het vertrouwen in [verdachte 2] en [verdachte 3] was groot (…). De kosten zijn via de bank gelopen. U vraagt mij wie de opdracht heeft gegeven. Ik denk dat [verdachte 2] deze overboeking heeft gedaan omdat hij de enige was die ABNAMRO overboekingen deed. (…) [verdachte 2] of [verdachte 3] , een van hen, moet logischerwijs voor de overboeking een akkoord hebben gegeven. Er is geen andere medewerker die een dergelijke overboeking doet.”

[verdachte 1] heeft ter zitting verklaard dat er nog geen sprake was van een overeenkomst en evenmin van een gentlemen’s agreement. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat met de overboekingen vanaf september 2013 sprake is geweest van onttrekkingen aan de boedel, nu niet is komen vast te staan dat de betreffende overboekingen hebben plaatsgevonden ter voldoening van een betalingsverplichting daterende van vóór 14 augustus 2013; het moment waarop naar het oordeel van de rechtbank het faillissement van Centurion in zicht moet zijn geweest voor de directie van Centurion.

Getuige [getuige 2] heeft over het overboeken van bedragen inzake het St. Kitts-project als volgt verklaard: "Er kwam een verzoek van [verdachte 3] om een behoorlijk bedrag over te maken. Een deel naar Nederland en een groter deel in US dollars. Beide bedragen hadden betrekking op St Kitts. Het ging om tonnen en er werd bij gezegd dat er nog een aantal van dat soort betalingen zouden volgen. Ik vroeg toen wat dan St Kitts was en merkte op dat het niet iets was waarvoor beleggers hadden ingelegd. Ik vroeg ook welk geld daarvoor dan werd gebruikt. Dat was volgens [verdachte 2] en [verdachte 3] geld dat al was verdiend, maar met dat antwoord kon ik niets. Hoe weet je namelijk hoeveel geld je hebt verdiend, er was nog niets concreets. Alleen bij het product Winstcertificaten zou je kunnen beredeneren dat er al winst was gerealiseerd. Ik kreeg de indruk dat [verdachte 2] en [verdachte 3] dachten dat dit inderdaad zo was, maar daar was discussie over omdat het een nog lopend product was. [naam 6] heeft vervolgens een mail gestuurd aan [verdachte 2] met ook de vraag wat het St Kitts-project was en met welk geld dat project werd gefinancierd. Ik wilde overeenkomsten zien waarop dit alles was gebaseerd maar het bleef allemaal vaag. (…) Er kwamen namen in naar voren waar je niet vrolijk van werd, van een bekende persoon die betrokken was bij allerlei faillissementen. [naam 5] maar ook iemand anders waarvan ik me de naam nu niet herinner. Er is, ondanks de vele vragen die ik nog had, toch geld overgemaakt voor het St Kitts-project. Ik kreeg van de directie gewoon de opdracht om het over te maken. [verdachte 3] heeft de overeenkomsten ondertekend die ik zojuist noemde. Die overeenkomsten stonden op naam van Centurion Vastgoed.”.

[verdachte 2] heeft verklaard dat [verdachte 1] initiatiefnemer was van het project St Kitts en dat hij, [verdachte 2] , weet dat er in St Kitts was geïnvesteerd. Door Centurion zijn volgens [verdachte 2] aandelen gekocht van New Ottley's Holding Ltd.

In een e-mailcorrespondentie van 30 augustus 2013 is te lezen dat [verdachte 1] in een e-mail aan [getuige 2] , met een CC aan [verdachte 2] gericht, instructies geeft om geld over te maken naar het project St. Kitts. Hij schrijft daarin dat de betaling NU gedaan moet worden en dat [verdachte 2] op dat moment naar [getuige 2] toeloopt omdat de betalingen vanaf de dollarrekeningen door [verdachte 2] geaccordeerd moeten worden.

[verdachte 3] heeft over zijn betrokkenheid bij het St. Kitts-project verklaard dat hij en [verdachte 2] het hebben overgenomen vanaf het moment dat [verdachte 1] afwezig is geraakt: “Tijdens de afwezigheid van [verdachte 1] liepen de contacten met [naam 5] via [verdachte 2] en mij. Dit was eind 2013, begin 2014. We, Centurion Vastgoed BV, zouden aandelen krijgen in een project in St. Kitts. Ik weet dat het verschillende betalingen waren, in totaal volgens mij 1,5 miljoen euro.”

Gelden besteed aan [verdachte 1] , [verdachte 3] en [verdachte 2]

In de periode na 14 augustus 2013 tot aan de datum van het faillissement van Centurion op 31 juli 2014, hebben [verdachte 1] en [verdachte 3] hun schulden in rekening-courant met Centurion verder laten oplopen: [verdachte 1] tot € 592.985,00 en [verdachte 3] tot € 167.703,00 (onder andere in verband met tandartskosten ad € 33.000,00). Alle drie de verdachten hebben zichzelf met ingang van januari 2014 hogere salarissen toegekend. Dit zou zijn geschied ‘ter compensatie van afgeschafte provisie’. De verhogingen betroffen echter een veelvoud van de provisie die zij normaliter ontvingen. Het salaris van [verdachte 1] werd verhoogd van € 11.500,- naar € 15.000,-; het salaris van [verdachte 3] werd verhoogd van € 8.000,- naar

€ 30.000,- (waarvan de helft via Centauro) en het salaris van [verdachte 2] werd verhoogd van € 10.000,- naar € 30.000,- (waarvan de helft via Centauro). De rekening-courantschuld van [verdachte 2] werd vervolgens gedeeltelijk afgelost door middel van een loonjournaalpost.

[verdachte 1] heeft in dit verband aangegeven een dure levensstijl te genieten. Hij besteedde onder meer zo’n € 7.500,- per maand aan cocaïne en bracht de kosten voor privé-verbouwingen in rekening-courant bij Centurion. Getuige [getuige 2] verklaarde over het spreekwoordelijke “gat in de hand” van [verdachte 1] , onder andere met betrekking tot een verjaardagsfeestje en verbouwing van zijn huis en dat wanneer zij een opmerking maakte dat [verdachte 1] facturen geen zakelijk uitgaven betroffen, [verdachte 2] en [verdachte 3] aangaven dat zij de facturen wel moest betalen maar dat de uitgaven dan in de rekening-courant van [verdachte 1] moesten worden geboekt. [verdachte 1] zelf heeft verklaard wel te weten dat hij zijn rekening-courantschuld niet kon aflossen.

[verdachte 1] heeft voorts advocaatkosten, in verband met een eerdere strafzaak tegen hem, van het kantoor Jaegers & Soons ad € 7.946,51 en € 9.664,10 ten laste van Centurion gebracht.

Voor zijn zwager heeft [verdachte 1] de vennootschap “Doelbewust Uitgeven B.V.” opgericht. Hiermee was een bedrag van € 20.384,71 gemoeid. Nog afgezien van het feit dat van een eventuele latere verrekening van dit bedrag met [verdachte 1] salaris niet is gebleken, staat een dergelijke verrekening aan een bewezenverklaring van het bestanddeel onttrekken niet in de weg (HR 9 februari 2010, NJ 2010/104. Daadwerkelijke verkorting is niet vereist).

[verdachte 3] heeft ten behoeve van zijn ex-vriendin [naam 3] het bedrijf Soul Provider opgericht en daartoe $ 41.255,- overgeboekt vanaf de rekening van Centurion.

De rechtbank noemt voorts de andere overboekingen naar leasemaatschappijen, naar verdachten zelf, hun (ex-)vriendinnen en familieleden.

Conclusie

De rechtbank leidt uit bovenstaande af dat Centurion in het zicht van het faillissement

– waarvan aldus in ieder geval kan worden gesproken vanaf 14 augustus 2013 – haar kernactiviteit (het zorgen voor ‘omzet’ in de zin van nieuwe inleggelden gegenereerd door de verkoopafdeling) en daarmee haar goodwill grotendeels heeft overgedragen aan een nieuwe B.V., Centauro, en de kosten gemoeid met de oprichting van Centauro en met de start van een nieuw vastgoedproject op St. Kitts, onder de feitelijke leiding van de driekoppige directie, ten laste heeft gebracht van Centurion. Daarnaast zijn er geldbedragen aangewend voor privé-uitgaven van de directieleden.

Ter onderbouwing van de conclusie dat de drie directieleden in nauwe en bewuste samenwerking hebben gehandeld, verwijst de rechtbank naar haar overwegingen in dat verband hiervoor opgenomen onder feit 1 primair.

Dat [verdachte 1] vanaf september 2013 grotendeels fysiek afwezig was op kantoor en daarom geen feitelijke handelingen heeft verricht, doet aan zijn feitelijke leiderschap geenszins af aangezien hij de hiervoor omschreven constructie heeft bedacht, in gang heeft gezet en voor de voortzetting ervan heeft vertrouwd op de overige twee directieleden. De rechtbank neemt bovendien in aanmerking de verschillende onttrekkingen aan het vermogen van Centurion die (ook) vanaf september 2013 aan [verdachte 1] ten goede zijn gekomen, te weten met name de voornoemde advocaatkosten, boekingen in rekening-courant ten behoeve van privé-zaken ten laste van Centurion en de oprichting van Doelbewust Uitgeven B.V., eveneens op kosten van Centurion.

Naar de uiterlijke verschijningsvorm getuigen voornoemde gedragingen, in samenhang bezien met het “lege” verdienmodel, overduidelijk van opzet bij de feitelijke leidinggevers op benadeling van schuldeisers van Centurion, welk opzet door toerekening tevens bij Centurion Vastgoed BV aanwezig wordt geoordeeld.

Voor wat betreft de overige geldstromen zoals omschreven onder het kopje ‘gelden besteed aan…’, is de rechtbank van oordeel dat, hoewel niet van alle geldstromen vast staat dat ieder van de verdachten steeds op de hoogte was van iedere concrete overboeking, facturering dan wel groei van een rekening-courantschuld, elk van de directieleden wel een aandeel heeft gehad voor een zodanige sfeer binnen Centurion dat daarin dergelijke onzakelijke geldstromen mogelijk werden, hetzij door eigen initiatief, hetzij door accordering of door niet-ingrijpen ondanks gehoudenheid daartoe, waardoor bij elk van de directieleden afzonderlijk op z’n minst sprake is geweest van voorwaardelijk opzet op mogelijke benadeling van schuldeisers, welk opzet bij de directieleden tevens kan worden toegerekend aan Centurion.

Gelet op het voorgaande komt de rechtbank dan ook tot het oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk zoals in de tenlastelegging opgenomen als feit 2 primair.

Feit 3

Bij de beoordeling van de vraag of het sub 3 tenlastegelegde bewezen kan worden verklaard, heeft de rechtbank het volgende overwogen.

Voor een bewezenverklaring van het valselijk opmaken van een geschrift als bedoeld in artikel 225 lid 1 Sr is impliciet vereist dat sprake is van opzet op die gedraging.

De ondergrens van het hier bedoelde opzet ligt bij het voorwaardelijk opzet, waarvan, volgens constante jurisprudentie, sprake is indien de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat een bepaald gevolg zal intreden. Of daarvan sprake is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de verweten gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht. Het gaat daarbij met name om de vraag of het gebruik van het valse of vervalste geschrift als echt en onvervalst, naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten. Vereist is dat de verdachte wetenschap heeft gehad van de aanmerkelijke kans dat het gevolg zal intreden én dat hij die kans op het gevolg ten tijde van de gedraging bewust heeft aanvaard.

Wie weet heeft van de aanmerkelijke kans op het gevolg, maar er van is uitgegaan dat het gevolg niet zal intreden, heeft gehandeld met (grove) onachtzaamheid maar niet met voorwaardelijk opzet op het gevolg. Evenwel kunnen bepaalde gedragingen naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zozeer gericht op een bepaald gevolg dat het – behoudens contra-indicaties – niet anders kan zijn dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het intreden van dat gevolg heeft aanvaard.

Verdachte heeft tegenover de opsporingsambtenaren van de FIOD verklaard en ter terechtzitting herhaald, dat ook hij ervan op de hoogte is geweest dat de arbeidsovereenkomsten tussen Centurion Vastgoed B.V. als werkgever en [medeverdachte] en [naam 3] als werknemers fictief en dus vals waren. Hij heeft eraan meegewerkt omdat hij medeverdachte [verdachte 3] wilde helpen met het omzeilen van loonbeslag.

De medeverdachte [verdachte 3] heeft tegenover de opsporingsambtenaren verklaard dat de arbeidsovereenkomsten tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte] en [naam 3] steeds valselijk zijn opgemaakt met als doel zijn eigen salaris aldus naar de rekeningen van zijn toenmalige partner over te boeken, teneinde loonbeslag te omzeilen. De vaststellings- en beëindigingsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte] , alsook de werkgeversverklaring en loonspecificatie zijn eveneens valselijk opgesteld. De medeverdachte [verdachte 2] was ervan op de hoogte dat genoemde arbeidsovereenkomsten in strijd met de waarheid waren opgemaakt.

De medeverdachte [medeverdachte] heeft tegenover de opsporingsambtenaren verklaard dat ook zij wist dat haar arbeidsovereenkomst, vaststellings- en beëindigingsovereenkomst, werkgeversverklaring en loonspecificatie valselijk waren opgemaakt.

Gelet op bovengenoemde feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat verdachte de wetenschap heeft gehad dat de arbeidsovereenkomsten tussen [medeverdachte] en [naam 3] valselijk werden opgemaakt. Dat op basis van die valse arbeidscontracten vervolgens eveneens een valse loonspecificatie, een valse werkgeversverklaring en een valse vaststellings- en beëindigingsovereenkomst zijn opgesteld, betreft steeds een gevolg waarop een aanmerkelijke kans bestond, die verdachte naar het oordeel van de rechtbank op de koop toe heeft genomen. De rechtbank acht hem daarom tevens als medepleger van het feitelijk leidinggeven aan de door Centurion gepleegde verboden gedragingen strafrechtelijk aansprakelijk voor die valsheden, ondanks dat uit het dossier niet volgt dat hij bij de opstelling van deze valse stukken expliciet betrokken is geweest.

Gelet op het voorgaande komt de rechtbank dan ook tot het oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift zoals in de tenlastelegging opgenomen als feit 3 primair, de onderdelen a. tot en met e.

Feit 4

De rechtbank is, uitgaande van haar overwegingen onder feit 1 primair, van oordeel dat Centurion Vastgoed B.V. tezamen en in vereniging met [verdachte 1] , [verdachte 2] en [verdachte 3] als haar driekoppige feitelijke directie, en daarnaast de rechtspersonen Stichting Derdengelden Centurion en Centurion Makelaardij, het door Centurion Vastgoed B.V. uit oplichting verkregen bedrag van € 21.471.662,-- tot een bedrag van € 16.507.852 bij wijze van gewoonte heeft witgewassen.

De rechtbank brengt daartoe in herinnering dat Centurion het in de periode na 20 oktober 2011 in verband met door oplichting verkregen inleg bancair ontvangen geldbedrag als volgt heeft aangewend in de zin van overgedragen, omgezet en/of gebruikt:

Een bedrag van € 1.528.526,- is betaald aan eerdere inleggers (Obligaties II en III) en een bedrag van € 2.368.998,- is betaald aan eerdere kaveleigenaren. Een bedrag van

€ 1.957.009,- is betaald aan de inleggers van de huidige producten (Centurion Winst Certificaat (Plus), Obligatielening IV, V, VI, VII, Centurion Winstcertificaten (Plus), Goldplan, VIPplan 1, 2 en 3 en Rendementsplan). Hiermee is aldus circa 5,8 miljoen euro aan door oplichting verkregen gelden aangewend om vorderingen van voornoemde inleggers en kaveleigenaren te voldoen.

Daarnaast is € 1.444.488,- besteed aan het project Saint Kitts en is er in totaal voor een bedrag groot € 6.866.236,- aan operationele kosten gemaakt (salarissen, huurkosten, advieskosten, autokosten e.d.). Aan de verdachten [verdachte 1] , [verdachte 3] en [verdachte 2] is een bedrag van € 2.543.089,- weggevloeid.

Voor zover bovenvermelde geldstromen nog niet eerder in dit vonnis zijn toegelicht, verwijst de rechtbank naar (onderdelen van) de ambtshandelingen dienaangaande, welke bewijsmiddelen als bijlage bij dit vonnis zijn gehecht.

Een bedrag van € 5.067.335,- ten slotte is uitbetaald in Costa Rica. Afgezien van het daaronder begrepen bedrag van € 103.525,- dat is besteed aan Soul Provider S.A. ten behoeve van verdachte [verdachte 3] , betreft het restant ad € 4.963.810,-- een bedrag waarvan niet is komen vast te staan dat dit niet is besteed conform hetgeen is voorgespiegeld aan de inleggers. Gezien de ratio van de witwasbepalingen in ons Wetboek van Strafecht, kort gezegd inhoudende dat de integriteit van het financiële en economische verkeer moet worden gewaarborgd en daartoe moet worden voorkomen dat crimineel geld uit het zicht wordt gehouden dan wel dat daaraan de schijn van legitimiteit wordt aangemeten, moet voornoemd bedrag van bijna vijf miljoen euro buiten beschouwing worden gelaten bij de bewezenverklaring van feit 4 primair, aangezien niet kan worden uitgesloten dat dit bedrag nu juist in alle openheid ten behoeve van een legitiem doel is aangewend. Daaraan doet niet af dat de rechtbank bewezen acht dat dat bedrag onder een samenstel van valse voorwendselen (een samenweefsel van verdichtsels) en dus door oplichting is verkregen.

Ten aanzien van de overige bovenomschreven geldstromen is de rechtbank echter van oordeel dat sprake is geweest van het bij wijze van gewoonte overdragen, omzetten en/of gebruik maken van uit eigen misdrijf (oplichting) verkregen gelden teneinde deze gelden buiten het zicht van justitie te houden dan wel een legale status aan te meten. De rechtbank overweegt in dit verband nog het volgende.

In het bijzondere geval dat ‘overdragen’, ‘gebruik maken’ of ‘omzetten’ van door eigen misdrijf verkregen voorwerpen plaatsvindt onder omstandigheden die niet wezenlijk verschillen van gevallen waarin een verdachte die een bepaald misdrijf heeft begaan en die daarmee de door dat misdrijf verkregen voorwerpen verwerft of voorhanden heeft, zich automatisch ook schuldig zou maken aan het witwassen van die voorwerpen, geldt in die eerstgenoemde gevallen – evenals in het geval van het voorhanden hebben of verwerven van gelden onmiddellijk afkomstig uit eigen misdrijf – het aanvullende vereiste dat de gedragingen van de verdachte mede gericht moeten zijn geweest op het verbergen of verhullen van de criminele herkomst van de betreffende voorwerpen (ECLI:NL:HR:2014:714 en ECLI:NL:HR:2014:2913).

Zoals eerder in dit vonnis reeds beschreven, zijn de inleggelden in eerste instantie niet binnengekomen op een bankrekening van Centurion, maar op een bankrekening van de Stichting Derdengelden Centurion en daarmee in de feitelijke beschikkingsmacht gebracht van Centurion en haar driekoppige directie. Volgens getuige [getuige 2] werden de saldi van de bankrekeningen van de Stichting Derdengelden in de vorm van een rekening-courant op de balans van Centurion Vastgoed BV verwerkt. Deze gelden werden daarna meerdere keren overgeboekt naar andere bankrekeningen binnen de organisatie. Hierbij vond vermenging van inleggelden plaats en omdat geen administratie per beleggingsproduct werd gevoerd, heeft dit geleid tot een situatie waarbij niet meer duidelijk was welk geld waaraan besteed is.

De rechtbank is van oordeel dat, voor zover er sprake zou zijn van het zich automatisch schuldig maken aan witwassen van door overdracht, gebruik of omzetting van door eigen misdrijf verkregen voorwerpen, met vorenbedoelde ‘alles in een grote pot’-wijze van financieel administreren ten aanzien van alle handelingen met betrekking tot voornoemd bedrag van ruim 16 miljoen euro reeds in de kiem sprake is geweest van het verbergen dan wel verhullen van de criminele herkomst van de bedragen, nu met voornoemde wijze van financieel beheer nagenoeg onzichtbaar werd gemaakt dat verplichtingen aan inleggers werden voldaan uit door oplichting verkregen nieuwe inleggelden.

Gelet op het voorgaande komt de rechtbank dan ook tot het oordeel dat verdachte zich tezamen en in vereniging met natuurlijke personen en rechtspersonen schuldig heeft gemaakt aan gewoontewitwassen, zoals in de tenlastelegging opgenomen als feit 4.

5.3

De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het sub 1 primair, het sub 2 primair, het sub 3 primair en het sub 4 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

Centurion Vastgoed B.V., in de periode van 20 oktober 2011 tot en met 31 juli 2014,

in Nederland en België,

telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen, door

- een samenweefsel van verdichtsels,

een aantal, personen, waaronder:

- [slachtoffer 1] ; en

- [slachtoffer 2] ; en

- [slachtoffer 3] ; en

- [slachtoffer 4] ; en

- [slachtoffer 5] ; en

- [slachtoffer 6] ; en

- [slachtoffer 7] ; en

- [slachtoffer 8] ; en

- [slachtoffer 9] ; en

- [slachtoffer 10] ; en

- [slachtoffer 11] ; en

- [slachtoffer 12] ; en

- [slachtoffer 13] ; en

- [slachtoffer 14] ,

heeft bewogen tot

- de afgifte van een of meer geldbedragen en/of eigendoms- dan wel winstrechten;

tot een totaalbedrag van ongeveer EUR 26.093.555,

hierin bestaande dat, Centurion Vastgoed B.V.,

telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk bedrieglijk en in strijd met de waarheid:

- het publiek, waaronder voornoemde personen, via aanbiedingsmateriaal en/of websites en/of telefonisch en/of op een andere wijze heeft benaderd en geïnteresseerd in de deelname aan een of meer beleggingsproduct(en); en

- aan het aldus benaderde en/of geïnteresseerd geraakte publiek, waaronder

voornoemde personen, tot zekerheid van te investeren gelden heeft voorgespiegeld:

dat de uitgifte van een of meer beleggingsproduct(en), tot doel heeft fondsen in te zamelen voor de financiering van het aankopen van grond(en) in Costa Rica en/of

het aanleggen van infrastructuur en/of het klaarmaken van grond(en) voor

bebouwing en/of het bouwen van appartementen en/of villa’s en/of het bouwen van

voorzieningen; en/of

dat een onafhankelijke registeraccountant van [accountantskantoor] Accountants en

Belastingadviseurs B.V. of [accountantskantoor] Registeraccountants B.V. periodiek toezicht en

controle uitoefent op de besteding van het inleggeld per beleggingsproduct en het

financierings- en aankooptraject van grond(en) in Costa Rica en de jaarrekeningen; en/of

dat door gebruik te maken van de Stichting Derdengelden Centurion wordt voorkomen dat het inleggeld vermengd raakt met het vermogen van Centurion Vastgoed BV. en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en); en/of

dat onafhankelijke taxateurs de waarde vaststellen van grond(en) in Costa Rica; en/of,

dat er naast de in de investeringsbegroting en rendementsprognose weergegeven kosten geen overige kosten zijn;

waardoor een aantal personen, waaronder voornoemde personen, werd bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en) en/of eigendoms- dan wel winstrecht(en),

zulks, terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met natuurlijke personen, feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedragingen;

2.

Centurion Vastgoed B.V., in de periode van 14 augustus 2013 tot en met 31 juli 2014,

in Nederland,

terwijl Centurion Vastgoed B.V. bij vonnis van de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen,

van 31 juli 2014 in staat van faillissement is verklaard,

telkens ter bedrieglijke verkorting van de rechten van haar schuldeisers,

enig goed aan de boedel onttrokken heeft,

hierin bestaande,

a. dat geldbedragen (ongeveer EUR 1.435.488,22) zijn aangewend ten behoeve van de joint venture “Saint Kitts”;

en

b. dat geldbedragen (van ongeveer EUR 399.605,04) zijn aangewend ten behoeve van Centauro Real Estate B.V.;

en

c. dat goodwill is overgedragen aan Centauro Real Estate B.V.;

en

d. dat geldbedragen (van ongeveer EUR 20.384,71) zijn aangewend ten behoeve van Doelbewust Uitgeven B.V.;

en

e. dat geldbedragen zijn aangewend ten behoeve van het verrichten

van betalingen aan Soul Provider S.A. en Jaegers & Soons;

en

f. dat geldbedragen zijn overgeboekt naar

- een bankrekening ten name van [verdachte 1] ; en

- een bankrekening ten name van [naam 1] ; en

- een bankrekening ten name van [verdachte 3] ; en

- een bankrekening ten name van [medeverdachte] ; en

- een bankrekening ten name van [naam 3] ; en

- een bankrekening ten name van Soul Provider S.A.; en

- een bankrekening ten name van Deutsche Kontor Privatbank AG; en

- een bankrekening ten name van [verdachte 2] ;

en

g. dat geldbedragen in rekening-courant zijn geboekt onder niet zakelijke omstandigheden, terwijl men wist dan wel redelijkerwijze moest

vermoeden dat niet kon worden terugbetaald;

zulks, terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke personen, feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedragingen;

3.

Centurion Vastgoed B.V., in de periode van 12 december 2008 tot en met 31 juli 2014,

in Nederland:

a. een arbeidsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte] ;

en

b. een arbeidsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed B.V. en [naam 3] ; en

c. een vaststellings- dan wel beëindigingsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed

B.V. en [medeverdachte] ; en

d. een model werkgeversverklaring; en

e. een loonspecificatie,

- elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -

valselijk heeft opgemaakt zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, immers heeft zij, Centurion Vastgoed B.V., - zakelijk weergegeven - valselijk, immers, opzettelijk in strijd met de waarheid,

a. op die arbeidsovereenkomst vermeld dat er sprake was van een dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte] ; en

b. op die arbeidsovereenkomst vermeld dat er sprake was van een dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en [naam 3] ; en

c. op die vaststellings- dan wel beëindigingsovereenkomst vermeld dat het dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte] was beëindigd; en

d. op die model-werkgeversverklaring vermeld dat er sprake was van een dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte] ; en

e. op die loonspecificatie vermeld dat er sprake was van een loonbetaling van Centurion Vastgoed B.V. aan [medeverdachte] ,

zulks, terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke personen, feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven verboden gedragingen;

4.

hij, in de periode van 20 oktober 2011 tot en met 31 juli 2014, in Nederland,

tezamen en in vereniging met natuurlijke personen en rechtspersonen,

van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt,

hierin bestaande dat hij, verdachte,

tezamen en in vereniging met natuurlijke personen en rechtspersonen,

telkens krachtens die gewoonte,

geldbedragen tot een totaalbedrag van ongeveer EUR 16.507.852,-

heeft overdragen en/of omgezet,

door toen en daar opzettelijk,

telkens tezamen en in vereniging met een ander,

- geldbedragen aan te wenden ten behoeve van zichzelf, verdachte, of zijn mededaders of anderen;

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededaders, wisten dat deze geldbedragen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf.

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte sub 1 primair, sub 2 primair, sub 3 primair en sub 4 meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan in zoverre zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 326, 341, 225 en 420ter Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1

het misdrijf: oplichting begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd;

feit 2

het misdrijf: bedrieglijke bankbreuk begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd;

feit 3

het misdrijf: valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd;

feit 4

het misdrijf: medeplegen van: van het plegen van witwassen een gewoonte maken.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8 De op te leggen straf of maatregel

8.1

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

De rechtbank is in dit geval van oordeel dat een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf noodzakelijk is, omdat aard en ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde door een lichtere strafrechtelijke afdoening van de zaak miskend zouden worden.

Bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeel zouden moeten voeren, acht de rechtbank niet aanwezig.

De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen - en vindt daarin de redenen die tot de keuze voor een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van de hierna aan te geven duur leiden – dat verdachte langdurig als feitelijk leidinggevende heeft gefunctioneerd van een op het eerste gezicht professioneel opererende rechtspersoon Centurion Vastgoed BV die zich heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen van oplichting, bedrieglijke bankbreuk en valsheid in geschrift. Daarnaast heeft verdachte zich samen met anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen.

Verdachte heeft op geraffineerde wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen van niets vermoedende particulieren. Er is een nauwe en bewuste samenwerking geweest tussen verschillende mededaders en rechtspersonen en die samenwerking is erop gericht geweest om de gelden die derden in Centurion Vastgoed B.V. hadden ingelegd, tegen de afspraken in, voor andere doeleinden aan te wenden. Op deze wijze werden van 20 oktober 2011 tot en met 31 juli 2014 meer dan 600 beleggers tot een totaalbedrag van 26.093.555,- euro opgelicht en werd een bedrag van plusminus 16,5 miljoen euro anders aangewend dan aan die beleggers was voorgewend en witgewassen. Voorts werden grote bedragen aan het vermogen van Centurion Vastgoed B.V. in het zicht van het faillissement onttrokken. Bovenstaande praktijken vormen een ernstige inbreuk op de rechtsorde. Verdachte en zijn medeverdachten hebben zich alleen maar laten leiden door hun eigen verlangen naar gewin en zich niets gelegen laten liggen aan de grote financiële en emotionele gevolgen voor de slachtoffers, die hun beleggingen in rook hebben zien opgaan, terwijl verdachte en zijn medeverdachten - naar het zich laat aanzien – niet of nauwelijks enige reële verhaalsmogelijkheid bieden.

Voorts heeft de handelwijze van verdachte ertoe geleid dat er een smet is geworpen op de legale vastgoed-/beleggingswereld. De integriteit van de financiële wereld is hierdoor aangetast.

De rechtbank is van oordeel dat niet kan worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die vrijheidsbeneming voor een aanmerkelijke duur met zich brengt. Bij het bepalen van de duur van de op te leggen vrijheidsstraf heeft de rechtbank rekening gehouden met:

- de oriëntatiepunten voor straftoemeting, zoals vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS), die, in geval van een benadelingsbedrag dat ligt op

€ 1.000.000,-- en hoger, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf vermelden van 24 maanden en hoger;

- de ernst van de bewezen verklaarde feiten in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;

- het stelselmatige karakter van de bewezenverklaarde feiten;

- het strafblad van verdachte waaruit blijkt dat hij eerder voor soortgelijk feiten met politie en justitie in aanraking is gekomen.

Op grond van voorgaande overwegingen acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van vier (4) jaren op zijn plaats.

Daarbij zal de rechtbank de bijkomende straf opleggen dat het onderhavige vonnis ter speciale en generale preventie openbaar zal worden gemaakt op www.rechtspraak.nl. Daarbij schat de rechtbank de kosten van openbaarmaking op nihil.

De voorlopige hechtenis van verdachte is verschillende malen tijdelijk geschorst, teneinde verdachte in staat te stellen om zich voor te bereiden op de getuigenverhoren bij de rechter-commissaris en op de inhoudelijke behandeling van de strafzaak ter terechtzitting. Nu deze gronden voor schorsing thans niet meer aan de orde zijn, ziet de rechtbank onvoldoende reden om opnieuw over te gaan tot schorsing van de voorlopige hechtenis van verdachte.

8.2

De inbeslaggenomen voorwerpen

Uit “de lijst inbeslagname” blijkt dat de onder verdachte inbeslaggenomen goederen op

30 november 2015 door de FIOD zijn overgedragen aan de curator in het faillissement van verdachte. De raadsman van verdachte heeft ter zitting bepleit dat het horloge van het merk Rado aan verdachte dient te worden teruggegeven omdat dit een erfstuk van zijn vader is en dit horloge een grote emotionele waarde vertegenwoordigt voor verdachte.

De officier van justitie heeft aangegeven zich niet te verzetten tegen de teruggave van dit horloge.

Op grond hiervan is de rechtbank van oordeel dat het horloge van het merk Rado, waarvoor geen strafrechtelijke grond voor inbeslagname en verbeurdverklaring bestaat, zoals -vermeld op de lijst inbeslagname onder punt 3.1 moet wordt teruggegeven aan de verdachte.

9 De schade van benadeelden

9.1

De vordering van de benadeelde partijen

De Stichting Beleggersbelangen Centurion (hierna: de Stichting) vordert primair dat de verdachte en zijn medeverdachten op grond van onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW dan wel in groepsverband ex art. 6:166, hoofdelijk worden veroordeeld om aan de Stichting te betalen de inleg van de 669 bij haar aangesloten beleggers, minus de ontvangen aflossingen.

Benadeelde partijen [naam 7] , De Zwarte Toorn B.V., [naam 8] , [naam 9] en [naam 10] hebben zich ter verkrijging van vergoeding van hun schade zowel aangesloten bij de Stichting als afzonderlijk en individueel gevoegd in het strafproces.

De rechtbank zal zich in het navolgende beperken tot een behandeling van het door de Stichting gevorderde, nu ter zitting duidelijk is geworden dat voornoemde individuele benadeelden niet hebben bedoeld andere schade vergoed te krijgen dan die waartoe zij de Stichting hebben gemachtigd hun belangen ter zake te behartigen.

Het door de Stichting gevorderde bedrag behelst € 26.688.540,-- (zegge: zesentwintig miljoen, zeshonderd achtentachtig duizend vijfhonderd veertig euro). De Stichting heeft ter onderbouwing van haar vordering overgelegd de inschrijfformulieren van de beleggers en de overzichten met bedragen per belegger.

De onbetaalde contractuele of wettelijke rente wordt omwille van de eenvoud niet gevorderd. De Stichting behoudt zich echter alle rechten voor inzake de rente.

Subsidiair vordert de Stichting een voorschot op de schadevergoeding tot het bedrag van €13.000.000,--

De Stichting vordert in aanvulling op zowel het primair als subsidiair gevorderde, de kosten van het geding (inclusief advocaatkosten), de wettelijke rente over het bedrag aan schadevergoeding vanaf de dag der uitspraak en ten slotte dat aan verdachten de schadevergoedingsmaatregel van artikel 36f Sr wordt opgelegd.

Ingeval de rechtbank zou besluiten tot toewijzing van enig bedrag lager dan het primair gevorderde, vordert de Stichting subsidiair een verklaring voor recht dat verdachten, al dan niet in groepsverband, onrechtmatig hebben gehandeld jegens de beleggers. De Stichting voert aan dat artikel 51f Sv dient te worden uitgelegd conform artikel 9 van het Kaderbesluit van de Europese Raad van 15 maart 2001 dat inhoudt dat elke lidstaat het slachtoffer van een strafbaar feit waarborgt om in het kader van de strafprocedure binnen een redelijke termijn een beslissing te krijgen met betrekking tot de schadeloosstelling door de dader. Een beslissing met betrekking tot schadeloosstelling kan inhouden een veroordeling tot schadevergoeding, maar kan evengoed behelzen een verklaring voor recht met betrekking tot de gehoudenheid om schadeloos te stellen.

9.2.

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie schat met de curator in het faillissement van Centurion in dat de concurrente crediteuren in het faillissement van Centurion Vastgoed B.V. en Stichting Beleggersbelangen Centurion (waaronder aldus de beleggers) ten minste 90% van hun vordering niet uit de boedel vergoed zullen krijgen, en stelt voor dat de rechtbank de vorderingen zou kunnen vaststellen op voornoemd percentage (dan wel bijvoorbeeld 75 %) van het totaal gevorderde en het overige deel niet-ontvankelijk zou kunnen verklaren, omdat vaststelling van de precieze hoogte van een overblijvende deel van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding zal opleveren.

Met betrekking tot een eventueel verzoek tot matiging merkt de officier op dat draagkracht in beginsel geen rol speelt bij de vaststelling van het te betalen bedrag, maar eerst in de executiefase (zie daarvoor de artikelen 577b en 577c Sv). Gelet hierop dient toepassing van de matigingsbevoegdheid achterwege te blijven.

De officier verzoekt de rechtbank de schadevergoedingsmaatregel op te leggen aan alle drie de verdachten en daarbij, afhankelijk van de hoogte van het toe te wijzen bedrag, rekening te houden met de duur van de op te leggen vervangende hechtenis teneinde een disproportionele sanctieoplegging te voorkomen.

De verdediging stelt zich primair op het standpunt dat de vorderingsrechten van de benadeelde partijen zijn ontstaan vóór de datum van het faillissement van verdachte. Rechtsvorderingen die strekken tot het verrichten van betalingen ten laste van de failliete boedel, kunnen op geen andere wijze worden ingesteld dan door die vorderingen ter verificatie aan te melden bij de curator in het faillissement (artikel 26 Fw). Dit brengt mee dat een eiser die zijn vordering op andere wijze instelt, daarin niet ontvangen kan worden. De Stichting zal dan ook niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

Subsidiair geldt volgens de verdediging dat op dit moment niet kan worden vastgesteld hoe groot de geleden schade is, onder meer omdat er activa in Costa Rica zijn die een (thans onbekende) waarde vertegenwoordigen. Het trachten om enig schadebedrag vast te stellen zou een onevenredige belasting van de strafrechtelijke procedure betekenen, op grond waarvan de vordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Meer subsidiair voert de verdediging nog aan dat oplegging van de schadevergoedingsmaatregel zou leiden tot een verkapte gevangenisstraf, doordat verdachte de gevorderde bedragen als gevolg van zijn faillissement onmogelijk kan betalen.

9.3

Het oordeel van de rechtbank over de vordering van de Stichting

Vaststaat dat de vorderingsrechten van de benadeelde partijen vóór de datum van het persoonlijk faillissement van de verdachte zijn ontstaan. Rechtsvorderingen die strekken tot het verrichten van betalingen ten laste van de failliete boedel, kunnen op geen andere wijze worden ingesteld dan door die vorderingen ter verificatie aan te melden bij de curator in het faillissement (artikelen 26 en 110 Fw). Dit brengt mee dat een eiser die zijn vordering op andere wijze instelt, zoals de Stichting in deze strafrechtelijke procedure tegen verdachte, daarin niet ontvangen kan worden.

Voor zover de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel (los van de toewijzing van de civiele vordering) is gevorderd overweegt de rechtbank het volgende.

Voorop gesteld moet worden dat een exacte berekening van de omvang van de schade, op basis van de thans bekende gegevens, niet mogelijk is. In de eerste plaats ontbreken gegevens over bedragen die door inleggers in een later stadium zijn herbelegd in nieuwe door Centurion aangeboden beleggingsproducten. Hoewel is bewezenverklaard dat Centurion in totaal een bedrag van € 26.093.555,-- door oplichting heeft verkregen, staat daarmee vast dat dit hele bedrag als schadebedrag valt aan te merken. De rechtbank constateert dat het gevorderde bedrag van € 26.688.540,-- is opgebouwd uit een optelling van alle inleggelden die vanaf 20 oktober 2011 bij Centurion zijn ingelegd bij de verkoop van de hiervoor genoemde 13 producten. Uit de verhoren van de met name genoemde beleggers blijkt echter dat er veelal sprake van is geweest dat inleggelden die tussentijds werden uitgekeerd geheel of gedeeltelijk weer werden herbelegd in nieuwe producten. In zoverre moet ervan uit worden gegaan dat de lijst van ingelegde bedragen dubbeltellingen bevat. Nu niet alle beleggers in het kader van het strafrechtelijk onderzoek zijn gehoord is niet vast te stellen hoe vaak er sprake is van een dergelijke dubbeltelling en is het totale schadebedrag zonder nader onderzoek niet vast te stellen.

In de tweede plaats is onzeker welke opbrengst gegenereerd kan worden met de verkoop van activa in het faillissement van Centurion, in het bijzonder de onroerende zaken in Costa Rica.

De rechtbank is vervolgens nagegaan of zij, op basis van de beschikbare stukken en hetgeen door partijen is gesteld, tot een verantwoorde schatting van de omvang van de schade zou kunnen komen. De rechtbank is van oordeel dat een zodanige schatting in dit stadium op basis van de gegevens in het strafdossier niet goed mogelijk is. Aanknopingspunten om de omvang van het bedrag aan dubbeltellingen te benaderen zijn niet aanwezig en over de waardering van de activa in het faillissement van Centurion kan op dit moment niets met enige mate van zekerheid vastgesteld worden. De door de officier van justitie genoemde schatting is kennelijk gebaseerd op een inschatting van de curator. Waarop de curator zijn inschatting baseert, is echter onbekend. In het bijzonder ontbreekt een min of meer volledige inventarisatie van de activa en daarop betrekking hebbende taxatierapporten. Bij gebreke hieraan is op dit moment een verantwoorde schatting niet mogelijk. De schattingsbevoegdheid van de rechter gaat naar het oordeel van de rechtbank niet zover dat zij “er maar een slag naar kan slaan” en nader onderzoek naar de omvang van de schade zou tot een onevenredige belasting van deze strafprocedure leiden.

De rechtbank moet gelet op het vorenstaande constateren dat niet vast staat wat de hoogte is van het bedrag waarvoor verdachte jegens de slachtoffers naar burgerlijk recht aansprakelijk is. Aldus is niet voldaan aan het vereiste van artikel 36f lid 2 Sr. Om die reden zal de rechtbank geen schadevergoedingsmaatregel opleggen.

De verzochte verklaring voor recht is niet toewijsbaar, nu gesteld noch gebleken is dat de curator iedere aansprakelijkheid afwijst voor de schade van de benadeelden, waarvoor de stichting opkomt.

De Stichting zal dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard in haar (schade)vorderingen jegens de verdachte. De benadeelde partij kan haar vordering in zoverre slechts aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

10 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 27, 36, 47, 51 en 57 Sr.

11 De beslissing

De rechtbank:

bewezenverklaring

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het sub 1 primair, sub 2 primair, sub 3 primair en sub 4 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte sub 1 primair, sub 2 primair, sub 3 primair en sub 4 meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan in zoverre vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1

het misdrijf: oplichting begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd;

feit 2

het misdrijf: bedrieglijke bankbreuk begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd;

feit 3

het misdrijf: valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd;

feit 4

het misdrijf: medeplegen van: van het plegen van witwassen een gewoonte maken;

- verklaart verdachte strafbaar voor het sub 1 primair, sub 2 primair, sub 3 primair en sub 4 bewezenverklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van vier (4) jaren;

- bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in

verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de

gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

bijkomende straf

 • -

  bepaalt dat de onderhavige uitspraak openbaar wordt gemaakt op www.rechtspraak.nl;

 • -

  schat de kosten van deze openbaarmaking op nihil;

schadevergoeding

- bepaalt dat de benadeelde partij Stichting Beleggersbelangen Centurion gezeteld te Nijmegen, niet-ontvankelijk is in haar vordering tot schadevergoeding, alsmede tot veroordeling van verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte kosten van rechtsbijstand, alsmede in haar subsidiaire vordering tot een verklaring voor recht, en bepaalt dat de benadeelde partij haar vorderingen bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

de inbeslaggenomen voorwerpen

 • -

  bepaalt dat het horloge van het merk Rado, vermeld op de lijst inbeslagname onder nummer 3.1, wordt teruggegeven aan verdachte;

 • -

  verklaart alle andere onder 3.1. en 3.2 genoemde voorwerpen op de lijst inbeslagname verbeurd.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Wentink, voorzitter, mr. M. Melaard en mr. M. Aksu, rechters, in tegenwoordigheid van H.J. Veldhuis, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 20 juli 2016. Mr. Melaard is wegens uitstedigheid buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de FIOD/Belastingdienst met nummer 55268, Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

1.

Een proces-verbaal van aangifte (AG-01) van 15 oktober 2014, voor zover inhoudende de verklaring van W.W. Korteweg (curator) zakelijk weergegeven:

Ik ben bij vonnis van de Rechtbank Gelderland te Zutphen d.d. 31 juli 2014 benoemd tot curator in het faillissement van Centurion Vastgoed B.V.

Hierbij doe ik aangifte terzake van vermoedelijke overtreding van:

eenvoudige bankbreuk door een gefailleerde natuurlijke persoon of (de feitelijk leidinggevende)

van een gefailleerde rechtspersoon in de zin van artikel 51 Wetboek van Strafrecht.

Voorlopig ben ik tot in ieder geval de volgende conclusies gekomen:

1. Van beleggers ontvangen gelden zijn deels aangewend voor zaken die niets te maken hadden met het aan die beleggers voorgehouden doel.

a. Meest extreme voorbeeld daarvan zijn wat mij betreft de zeer aanzienlijke schulden in rekening courant van de bovengenoemde heren van het management; de schulden zijn ontstaan als gevolg van prive uitgaven ten laste van Centurion.

Een aanzienlijk bedrag is besteed aan het opstarten van een aan een derde toebehorende onderneming genaamd Centauro Real Estate B.V. … slechts een deel (200 ton) van de werkelijk gemaakte kosten (bijna 400 ton, in rekening courant) door Centauro schuldig erkend wordt. Centauro onderneemt feitelijk dezelfde activiteit als Centurion. Volgens een telefoonlijst die ik aantrof in de administratie van Centurion Vastgoed B.V. is de samenstelling van de directie van Centauro gelijk aan die van de directie van Centurion Vastgoed B.V.

Een bedrag van € 900.000,- is in 2013 geïnvesteerd in de verkrijging van 25.000 aandelen (33,3%) in New Ottley's Holding Ltd te St Kitts; daarnaast is een bedrag van € 487.952,78 in rekening courant te vorderen blijkens de cijfers per eind juni 2014. De keuze voor deze investering zou gedaan zijn door de heer [verdachte 1] ; op welke gronden en met welke vooruitzichten, is onduidelijk en kan kennelijk alleen door de heer [verdachte 1] onderbouwd/toegelicht worden. De heer [verdachte 2] heeft ten opzichte van mij erkend, dat hij kan begrijpen dat volgens mij sprake is van een geheel andere bestedingsdoel dan voorgehouden aan de beleggers; de heer [verdachte 2] was zeer actief in de directe verkoop aan potentiele beleggers en heeft hen nooit geïnformeerd over deze belegging want "hij was niet bekend met de achtergrond van deze investering".

… lijkt een bedrag tussen de € 15 mio en € 20 mio in rook opgegaan. Deels zal dit bedrag nog wel te verklaren zijn als projectontwikkelingskosten, maar het is in ieder geval ook opgegaan aan coke, drank, (bij)vrouwen en voor mij (nog) niet verklaarde vergoedingen aan lieden van divers pluimage in Nederland en Costa Rica.

2. Centurion heeft gedurende haar bestaan geen reële inkomsten gehad

Niemand heeft mij tot nu toe kunnen uitleggen uit welke inkomsten Centurion Vastgoed B.V. in de afgelopen jaren de betalingen - rente en aflossingen - aan de beleggers voldaan heeft; de enige reële inkomsten die bij mijn weten ontvangen zijn, zijn nieuw ingelegde gelden. Het duidt wat mij betreft op een rentecarrousel.

3. Er zijn aanwijzingen dat het binnenhalen van nieuwe beleggers is doorgegaan zelfs op een moment dat niemand serieus nog gedacht kan hebben dat aan de verplichtingen jegens de beleggers nog voldaan zou kunnen worden.

Uit de rekening courant met Stichting Derdengelden Centurion blijkt dat de laatste inleggen nog dateren van april/begin mei 2014.

2.

Een proces-verbaal van verhoor van 19 januari 2016 inhoudende de verklaring van de getuige W.W. Korteweg afgelegd tegenover de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken, zakelijk weergegeven:

Vanaf welk moment was er volgens u zicht op een faillissement van Centurion?

Antwoord: in mijn antwoord zit een oordeel. Vanaf dag 1 denk ik. Er zat naar mijn idee geen verdienmodel in deze onderneming. Er werd alleen geld uitgegeven.

3.

Een proces-verbaal van aangifte (AG-02) van 11 november 2014, voor zover inhoudende de verklaring van [naam 11] en [naam 12] namens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zakelijk weergegeven:

De AFM heeft het vermoeden dat Centurion zichzelf wederrechtelijk heeft bevoordeeld door via listige kunstgrepen en/of samenweefsel van verdichtsels investeerders te bewegen tot afgifte van geld aan Centurion.

De AFM stelt vast dat Centurion de houders van obligaties en/of certificaten niet juist heeft geïnformeerd over de vorderingen op CPD. Centurion heeft aangegeven dat de aangetrokken gelden door Centurion dan wel Stichting Derdengelden Centurion grotendeels zijn doorgeleend aan CPD ten behoeve van de aankoop, ontwikkeling en bebouwing van gronden in Costa Rica. Centurion geeft m het verzamelmemorandum van 30 September 2013 aan dat sprake is van een vordering op CPD. Tussen Centurion en CPD zou hiervoor een leenoverkomst zijn gesloten. De investeerders zijn op basis van onder meer deze informatie een overeenkomst aangegaan met Centurion. In de productinformatie van juni 2014 vermeldt Centurion echter dat er geen rekening-courant verhouding is tussen Stichting Derdengelden Centurion en CPD. De stand van de r-c-verhouding tussen Centurion en CPD kan Centurion niet aangeven.

De AFM stelt vast dat Centurion de houders van obligaties en/of certificaten niet juist heeft geïnformeerd over de wijze van taxeren. Centurion heeft in het aanbiedingsmateriaal aangegeven dat Centurion taxaties laat uitvoeren door onafhankelijke experts of beëdigd makelaars/taxateurs. De investeerders zijn op basis van onder meer deze informatie een overeenkomst aangegaan met Centurion.

De AFM stelt vast dat Centurion de houders van obligaties en/of certificaten niet juist heeft geïnformeerd over de rol van de accountant en de vermeende betrokkenheid van de AFM. Centurion heeft in het aanbiedingsmateriaal aangegeven dat Centurion bij iedere belegging een accountant laat controleren of de investeringsbeloftes worden nagekomen. De investeerders zijn op basis van onder meer deze informatie een overeenkomst aangegaan met Centurion.

De AFM heeft niet kunnen vaststellen dat door de accountant controle is uitgevoerd bij Obligatielening IV, V, VI, Gemina en CWC en CWC+.

De AFM stelt vast dat Centurion de houders van obligaties en/of certificaten niet juist heeft geïnformeerd over de rentebetalingen. Centurion heeft in het aanbiedingsmateriaal de besteding 'van het geld dat Centurion van de investeerder leent' vermeld, zoals aankoop van grond, bouw van appartementencomplexen. De investeerders zijn op basis van onder meer deze informatie een overeenkomst aangegaan met Centurion.

Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat Centurion nog geen inkomsten uit verhuur of verkoop van villa's en/of appartementen heeft ontvangen. In de productinformatie van juni 2014 bevestigt Centurion dat er geen inkomsten uit bedrijfsactiviteiten van Centurion zijn. De AFM vermoedt dat de rentebetalingen aan investeerders hebben plaatsgevonden uit de door investeerders aan Centurion uitgeleende gelden.

De AFM stelt vast dat Centurion de houders van obligaties en/of certificaten niet juist heeft geïnformeerd over de het beleggingsbeleid van de diverse producten van Centurion. Bij het aangaan van de overeenkomst zijn investeerders per aanbieding door Centurion geïnformeerd over de beoogde besteding van de ingelegde gelden. De investeerders zijn op basis van onder meer het beleggingsbeleid een overeenkomst aangegaan met Centurion. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat Centurion de ingelegde gelden niet conform de beloften ten tijde van de aanbieding heeft besteed.

4.

Een proces-verbaal van de terechtzitting van 20 juni 2016 inhoudende de verklaring van de verdachte [verdachte 1] , zakelijk weergegeven:

Vanaf de oprichting van Centurion Vastgoed BV in 2008 heb ik samen met [verdachte 2] en [verdachte 3] leiding gegeven aan Centurion Vastgoed BV. Ik stond op papier als bestuurder vermeld. De winst zou ook tussen drieën worden verdeeld. We hadden ook wekelijk vergadering over allerlei zaken op het kantoor. [verdachte 3] hield zich bezig met operationele zaken zoals het binnenhalen van klanten, [verdachte 2] bedacht nieuwe producten en hield zich bezig met de financiële zaken en onderhield zich met klanten die al hadden belegd. Ik hield me bezig met de AFM en de belastingdienst. [verdachte 2] was ook de bestuurder van Stichting Derdengelden Centurion en ook die van Centurion Makelaardij. Het klopt dat het geld van de beleggers binnenkwam op de rekening van De Stichting Derdengelden.

Ik ben op ongeveer op 11 juli 2013 gestopt als bestuurder en heb mijn gezicht eigenlijk ook niet meer laten zien. Mijn salaris werd nog werd uitbetaald In februari 2014 is [verdachte 3] bestuurder geworden van Centurion BV. Ik kreeg toen een soort adviesfunctie.

Het klopt dat ons eerste project genaamd Vista Verde op een fiasco is uitgelopen omdat we de nodige vergunningen niet verkregen en hierdoor konden de gronden niet verder ontwikkelen. We zijn toen gestart met een nieuw project genaamd Pacific Gardens. We hebben de grond hiervan gekocht.

U zegt mij dat de term toezicht door een onafhankelijk registeraccountant vertrouwen opwekt bij de investeerders. We hebben voor deze term gekozen omdat het een unieke projecten waren die per kwartaal zouden worden bekeken door de accountant [getuige 3] van [accountantskantoor] . Er zijn geen uitgebreide rapporten opgesteld

U vraagt mij of de grond onafhankelijk is getaxeerd. Nee dat is niet gebeurd.

Het project St. Kitts is een idee van mij. Ik heb daar veel energie in gestopt. Ik ben benaderd door de heer [naam 5] . Hij had niet zo’n goede reputatie. Ik wilde de naam Centurion er niet aan verbinden. Er zijn door mij wel toezeggingen aan hem gedaan dat wij zouden investeren omdat het een uniek project was. Er was nog geen overeenkomst en ook geen gentlemans agreement. De rest is afgehandeld door [verdachte 2] en [verdachte 3] omdat ik voor mijn verslaving in de afkickkliniek verbleef. Het klopt dat er 1.4 miljoen euro aan St. Kitts is overgemaakt. Dit is geld van beleggers van Centurion dat klopt.

Het klopt dat al het geld van de beleggers in één grote pot terecht kwam. Het is niet per project gecatalogiseerd. Toen ik in juli 2013 naar de afkickkliniek ging stroomden de miljoenen binnen. [getuige 2] heeft toen vanaf oktober 2013 op verzoek van [verdachte 3] en [verdachte 2] liquiditeitsonderzoeken gedaan. Toen bleek dat alle geld aan kosten opging. Toen ik terugkwam in februari 2014 zag ik ook dat het puinhoop was.

Het klopt dat er ruim vier ton aan Centauro Real Estate is overgeboekt en dat daarvan twee ton kwijtgescholden. Ook de complete verkoopafdeling met dezelfde medewerkers van Centurion is overgegaan naar Centauro.

Mijn advocaatkosten van Jaegers & Soons zijn in december 2013 en mei 2014 betaald door Centurion, maar zijn later via mijn loonbelastingafdracht weer met mij verrekend.

Ik ben inderdaad eigenaar geweest van Doelbewust Uitgeven BV. Ik heb deze BV opgezet voor mijn zwager, die had een concurrentiebeding. De kleine 21.000,-- die naar deze BV is geboekt via Centurion BV is geboekt als overheadkosten, maar moet gezien worden als een lening.

Het klopt dat de arbeidsovereenkomsten tussen [medeverdachte] en [naam 3] vals zijn opgemaakt. Ook wist dat er een valse werkgeversverklaring en werkgeversverklaring en loonspecificatie en vaststellings- beëindigingsovereenkomst is op gemaakt tussen Centurion Vastgoed BV. Er bestond er geen arbeidsverhouding tussen Centurion Vastgoed B.V. en voornoemde personen. [verdachte 3] had te maken met een loonbeslag. Ik heb toen bedacht dat zijn loon via deze constructie toch aan hem kon worden uitbetaald. [verdachte 3] was het daar mee eens. [verdachte 2] was ook op de hoogte hij heeft de opdracht uiteindelijk gegeven om de arbeidsovereenkomst zo op te stellen.

5.

Een proces-verbaal van verhoor van 17 maart 2015 inhoudende de verklaring van de verdachte [verdachte 1] (V02-01), zakelijk weergegeven:

(We tonen je het uittreksel van de Kamer van koophandel van de inschrijving van Centurion Vastgoed B.V. Jij was volgens dit uittreksel van 12 december 2008 tot 13 februari 2014 Ingeschreven als directeur. Wat kan je hier over verklaren?)

Vanaf 11 juli 2013 zou ik uit Centurion vastgoed stappen. Uiteindelijk is [verdachte 3] directeur geworden. De drie eenheid van verschillende karakters. Dat was de kracht van Centurion. U vraagt mij welke ideeën er waren voor grote projecten van honderden miljoenen. Ik was benaderd door een grote speler, [naam 5] , om een groot project in de Caribbean te doen. U vraagt mij wanneer ik ben vertrokken. Officieel 13 februari 2014 maar na 11 juli 2013 was ik er niet steeds. U vertelt mij dat [verdachte 3] en [verdachte 2] er toen alleen voor stonden. U vraagt mij wat mijn functie was na 13 februari 2014. Ik was toen adviseur U vraagt mij wat dat inhield. Ik was adviseur aan de zijlijn ingeval dat er iets aan de hand was als zij er niet uitkwamen.

(Welke bestuurders zijn er bij Centurion Vastgoed werkzaam geweest?)

Ik, [verdachte 3] en [verdachte 2] .

(Hoe was Centurion Vastgoed georganiseerd?)

Wij hadden een directieafdeling dat waren de drie heren waar 1 verantwoordelijk was, de CEO en dat was ik en ik onderhield relaties zoals de AFM en de accountant. [verdachte 2] was de financieel directeur en hield zich het meest bezig met financiën en was verantwoordelijk voor de afdeling relatiebeheer

We hadden 2 à 3 mensen die zich bezig hielden met de vaste klanten. Dat waren [getuige] en [verdachte 2] en [naam 13] . Daarnaast was [verdachte 2] verantwoordelijk voor product ontwikkeling. Voor de marketing was [verdachte 2] ook verantwoordelijk dat trok hij vooral naar zich toe. Daar zijn botsingen geweest, bijvoorbeeld onnodige hoge marketingkosten zijn gemaakt. Wij hadden wekelijks vergadering en dan kwamen dat soort dingen ter sprake. [verdachte 2] drukte dat dan door in zijn enthousiasme en overtuigde ons daarvan om dat te doen.

[verdachte 3] hield zich bezig met training van het verkopende personeel en relatiebeheer Daar was hij goed in. Hij zat ook bij de directievergaderingen. Hij hoorde erbij het was een drie eenheid. U vraagt mij of dat een directeursfunctie was. Hij vergaderde mee op directieniveau en besliste mee. [verdachte 3] deed ook alles met Costa Rica. De projecten daar en de communicatie daarmee. U vraagt mij of [verdachte 3] bij het begin betrokken was bij de eenheid. Ja, dat is in 2009 uitgesproken, de feitelijk situatie was dat er vanaf toen sprake was van drie directeuren, [verdachte 3] , [verdachte 2] en ik.

6.

Een proces-verbaal van verhoor van 18 maart 2015 inhoudende de verklaring van de verdachte [verdachte 1] (V02-02), zakelijk weergegeven:

(Wie hadden er de leiding bij Centurion Vastgoed?)

We hadden alle drie de leiding, [verdachte 2] , [verdachte 3] en ik. Geen andere personen.

(Wie was er verantwoordelijk voor de aanname van personeel bij Centurion Vastgoed?)

Wij met zijn drieën, [verdachte 2] , [verdachte 3] en ik, waren bevoegd om personeel aan te nemen.

(Wie stelde de hoogte van de beloningen vast voor de directie en personeel van Centurion Vastgoed B.V.?)

Dit gebeurde in samenspraak met ons drieën, [verdachte 2] , [verdachte 3] en ik.

(Welke andere beloningen zijn uitgekeerd aan het personeel?)

Kostuums, trouwens die staan allemaal in mijn rekening courant verhouding met Centurion Vastgoed. Dat heeft de boekhouder gedaan, [getuige 2] .

Er zijn kasopnames in mijn rekening courant verhouding geboekt. Ik heb ook kasopnames gedaan. [verdachte 3] had ook een pasje. [verdachte 3] en [verdachte 2] hadden ook de beschikking over de pas die ik had ingeleverd. De kasopnames zijn opgemaakt of aan het personeel uitgegeven of er zijn dingen van gekocht Er waren meerdere passen. [verdachte 2] had een bankpas van Centurion Makelaardij.

(De directie van Centurion Vastgoed is betrokken geweest bij de start en oprichting van Centauro Real Estate B.V. Wat kan je hier over verklaren?)

Ik had gesprekken gehad met [naam 5] . Ik heb veel gesprekken gehad, vooral ik. De rest van de directie was op dat moment met Costa Rica bezig. Ik overlegde wel met de overige directie over die gesprekken. Toen kwam hij met het project Saint Kitts. Daar ben ik ook een keer geweest en heb daar een hotelproject gekeken. Daar zagen wij heel veel brood in.

7.

Een proces-verbaal van verhoor van 18 maart 2015 inhoudende de verklaring van de verdachte [verdachte 1] (V02-03), zakelijk weergegeven:

(Wij tonen jou DOC-051. Centurion Vastgoed heeft in 2013 en 2014 kosten betaald die zij toerekenen aan Centauro Real Estate B.V. Wat kan je hier over verklaren?)

Ik ben er geweest op St Kitts. Net na mijn verjaardag. In juli 2013 ben ik daar geweest.

Er was een aanbetaling gedaan maar er moest meer geld komen. Centurion werd gepresenteerd door [naam 5] als medefinancier De naam Centurion werd nog niet genoemd omdat wij de koppeling van de naam van [naam 5] aan Centurion wilden voorkomen. Ik wilde onze naam beschermen. Er waren toen nog geen afspraken met Duizenstraal gemaakt wel intenties uitgesproken voor een fifty/fifty deal. Centurion zou zorgen voor een stukje projectfinanciering zoals wij het al jaren deden en kennis en ervaring in brengen.

Ik weet wel dat er kosten zijn gemaakt. De kosten zijn via de bank gelopen. U vraagt mij wie de opdracht heeft gegeven. Ik denk dat [verdachte 2] deze overboeking heeft gedaan omdat hij de enige was die ABN AMRO overboekingen deed.

U zegt mij dat [verdachte 2] en [verdachte 3] verklaren dat zij de overboeking niet hebben gedaan. [verdachte 2] of [verdachte 3] , een van hen, moet logischerwijs voor de overboeking een akkoord hebben gegeven. Er is geen andere medewerker die een dergelijke overboeking doet. Ik heb geen akkoord gegeven, ik was er toen niet.

U vraagt mij of de beleggers geïnformeerd hadden moeten worden. Ja, als er zoveel geld naar Centauro toe is gegaan, had dat gemoeten. Maar het is niet gebeurd.

8.

Een proces-verbaal van verhoor van 19 maart 2015 inhoudende de verklaring van de verdachte [verdachte 1] (V02-04), zakelijk weergegeven:

(We tonen je een door ons gemaakt overzicht van in Nederland gevestigde lichamen. Aan een deel ben jij verbonden of ben je verbonden geweest, Wat kan je ons verklaren over de op het overzicht genoemde vennootschappen?)

Centurion Vastgoed, deze vennootschap is sinds 12-12-2008 in mijn eigendom. Ik mis op het overzicht Stichting Obligatiehouders Centurion Vastgoed.

Doelbewust Uitgeven B. V. heb ik opgericht voor mijn zwager. Hij had een concurrentiebeding en ik heb hem geholpen met opstarten en de aandelen zijn op 23-01-2014 overgedragen toen zijn concurrentiebeding is afgelopen. Centurion heeft er volgens mij € 25.000 ingestoken.

9.

Een proces-verbaal van verhoor van 19 maart 2015 inhoudende de verklaring van de verdachte [verdachte 1] (V02-05), zakelijk weergegeven:

Nadat de samenwerking met de notaris stopte hadden we behoefte aan een derdenrekening. De gelden op de derdenrekening werden niet alleen gebruikt voor aankoop gronden. [verdachte 2] beheerde die bankrekening van Stichting Derdengelden Centurion.

10.

Een proces-verbaal van verhoor van 16 april 2015 inhoudende de verklaring van de verdachte [verdachte 1] (V02-06), zakelijk weergegeven:

(Kun jij aangeven wanneer jij niet meer aanwezig bent geweest bij Centurion?)

Vanaf april/mei 2013. Ik kwam toen alleen nog voor de meetings met [naam 5] . Tot 11 juli 2013 was ik er al weinig. Ik kwam alleen nog om zaken met [naam 5] te bespreken. We zouden een project met hem gaan doen. Dat was een hotel op St Kitts.

Het was de bedoeling dat dit een onderdeel van Centurion zou worden en buiten het risicovermogen van Centurion zou komen. Dit zou onder een nieuwe naam, als onderdeel van Centurion, moeten komen te vallen.

Na 11 juli 2013 heb ik nog enkele besprekingen gevoerd met betrekking tot St Kitts. In november 2013 ging ik de eerste kliniek in. Dat was nodig want ik had een cocaïneverslaving en een persoonlijkheidsprobleem. [verdachte 2] heeft me op een dag opgehaald en naar de notaris gebracht om de statuten van Centurion te wijzigen Dit wilden [verdachte 2] , [verdachte 3] en ik.

[verdachte 3] was het helemaal zat en vertelde [verdachte 2] dat we dit met z'n drieën gingen recht breien. Wij moesten met elkaar praten en ik zou geïnformeerd worden over de stand van zaken van Centurion.

We zouden ook afspraken maken over mijn rekening-courant verhouding. Dat is er niet van gekomen, want ik had geen geld. Dat zou ik later vanuit de werkzaamheden voor Centurion gaan terugbetalen. Ik zou weer aan boord komen. De problematiek was zo groot. Ik heb toen heel veel op kantoor gezeten om uit de penarie te komen Ik had zelf niet zoveel met de administratie en de administratie niet met mij. [verdachte 2] had het meeste verstand van de cijfers. Hij vond het belangrijker dan ons. Daarom lieten we hem dat doen, we vertrouwden hem daar in.

U vraagt mij over mijn rekening courant verhouding. Ja ik had geen geld om mijn rekening courant terug Ik had wel een dure levensstijl. Toen ik in het chalet zat ging al het geld naar mijn gezin, ook mijn klinische opnames hebben geld gekost dit werd betaald uit mijn loon en de rekening courant U vraagt wat mijn verslaving aan cocaïne gekost heeft, ja dat kan wel €7500,= per maand geweest zijnVista Verde kon nooit een succes worden, verder konden we ook niet op het project komen omdat de openbare weg naar ons project toe niet breed genoeg was. Je kon er amper lopen. U vraagt mij of ik geen kat in de zak gekocht heb. Ja dat hebben wij.

U vraagt mij hoeveel deze investering ons gekost heeft ik denk dat wel 3,4 miljoen eigenlijk misschien nog meer omdat de stappen die we daar na hebben moeten nemen ook geld kosten.

Vista Verde had wel een enorme verhaalsmogelijkheid op [naam 23] . U vraagt mij of daar gebruik van is gemaakt nee tot dusver niet. Wij hebben bij Centurion Vastgoed BV besloten om ons te focussen op nieuw geld en dus niet om op dat moment ons recht te gaan halen omdat je geen geld verdiend in de rechtbank.

11.

Een proces-verbaal van verhoor van 17 april 2015 inhoudende de verklaring van de verdachte [verdachte 1] (V02-06), zakelijk weergegeven:

(Volgens de administratie van Centurion was [medeverdachte] werkzaam voor Centurion alssenior accountmanager. [verdachte 3] verklaarde in het verhoor op 26 maart 2015 aan ons het volgende: "Nou [medeverdachte] stond op de loonlijst bij Centurion, zij hielp mij met de administratie. Zij deed dit thuis. Ze was mijn sparingpartner Ik had destijds loonbeslag en om wat ruimer te leven heb ik mijn commissie en loon als salaris aan [medeverdachte] gegeven. Hoe ik dat gedaan heb, dat heb ik overlegd met [verdachte 1] en [verdachte 2] en die gingen akkoord. Toen heb ik dat zelf geregeld. Ik heb een arbeidsovereenkomst opgemaakt tussen [medeverdachte] en Centurion Vastgoed. Ik heb het door [verdachte 1] en [medeverdachte] laten tekenen. Ik heb de getekende arbeidsovereenkomst afgegeven aan de administratie zodat het verwerkt werd. De functie die ik [medeverdachte] gegeven heb weet ik niet meer de hoogte van het salaris weet ik ook niet meer precies." Wat kun je hier over verklaren?)

De verklaring van [verdachte 3] klopt. Ik heb [verdachte 3] met een schuld geholpen. Voor [naam 3] heb ik een arbeidsovereenkomst opgemaakt. Zij zou werkzaamheden gaan doen voor Centurion. Zij is vanwege heimwee terug naar Costa Rica gegaan. Als ze daarna nog wel op de loonlijst stond was dat fictief.

(Vanaf September 2012 heb je contact met [naam 5] over een mogelijke

samenwerking. [naam 14] heeft een analyse gemaakt over projecten die samen met [naam 5] konden worden ontwikkeld. Wat kun je hier over verklaren?)

Ik weet niet exact of dat vanaf september 2012 was maar dat zou kunnen. [naam 5] had

al langer geprobeerd met mij in contact te komen. Uiteindelijk hebben we een afspraak gemaakt. Ik kende hem eerst niet Hij was aan mijn naam gekomen via iemand uit Nijmegen dat was [naam 15] , Deze had over Centurion verteld aan [naam 5] en dat hij daar tevreden klanten naar toe had gestuurd.

We wilden dat als we met geleend geld van beleggers investeren er iets tegenover moest staan in de vorm van een onderpand. We wilden eventueel financieren zonder uitgifte van obligaties. We hadden nog niet gesproken over de invulling, of deze bijvoorbeeld vanuit Centurion zou zijn.

[verdachte 2] en [verdachte 3] richtten zich op Costa Rica en ze vertrouwden St Kitts aan mij toe. Ik heb [verdachte 2] en [verdachte 3] wel steeds ingelicht over St Kitts.

Uiteindelijk moest er een bedrag per maand betaald worden om, iets van $10,000 of 15.000, om de optie op het project open te houden. Dat bedrag is uiteindelijk maar een keer vanuit Centurion of vanuit de Stichting overgemaakt.

(In augustus 2013 vindt uit hoofde van de samenwerking tussen Centurion en [naam 5]

de eerste betaling plaats. Op instructie van [naam 5] wordt er door , Centurion $ 10.000 overgemaakt naar de houders van een Canadese bankrekening. Wat kun je hier over verklaren?)

Ja, het was dus $10.000. [verdachte 2] heeft goedkeuring gegeven voor de betaling vanaf de dollarrekening van volgens mij de Stichting. Dat is het meest aannemelijk.

Ik heb het toen losgelaten en heb het zicht verloren. Wel heb ik contact gehouden met [verdachte 3] en die zei dat het goed ging. Uit hetgeen [verdachte 3] mij verteld werd, kreeg ik de beleving dat er een groot succes voor Centurion zat aan te komen waaruit zelfs een buffer gecreëerd zou worden om eventuele problemen door de vertragingen in Costa Rica zouden zijn op te vangen en dat ik zelf ook nog wat geld zou over houden.

12.

Een proces-verbaal van verhoor van 17 maart 2015 inhoudende de verklaring van de verdachte [verdachte 3] (V03-01), zakelijk weergegeven:

Hoe het faillissement is ontstaan is gekomen doordat de kosten te hoog werden en de AFM kreeg nieuwe regels en nieuwe wetgeving.

Ik ben ooit, in 2008, begonnen bij Centurion. Ik kende [verdachte 1] . Ik ben toen gebeld door [verdachte 1] en we hebben een gesprek gehad over dat hij een belegging ging uitgeven waarbij de inleg via de notaris ging, te weten, [notaris] /en te Nijmegen. En dat er controle zou zijn van een accountant Het project heette Vista Verde. De manier hoe dit allemaal geregeld was met de accountant en de notaris er tussen deed mij besluiten om daar in maart 2008 geloof ik gaan werken. Ik ben wederom gaan werken als telefonische verkoper In eerste instantie waren [verdachte 1] en [verdachte 2] die aan de keukentafel hebben gezeten om Centurion te beginnen en het project Vista Verde op starten. [verdachte 2] kwam iets later werken dan ik.

Over de rolverdeling kan ik zeggen dat ik moest bellen met klanten. Het prospectus was er al en wie dit gemaakt heeft weet ik niet Het idee kwam uit hun koker Het project Vista Verde bedoel ik dan.

Je vraagt me hoe dit verder is gegaan. Wat ik begrepen had is dat we voor 1,9 miljoen euro hebben opgehaald en geïnvesteerd in Vista Verde. Alles moest aangelegd worden. Daarvoor had je vergunningen nodig. Toen bleek dat er geen water was op het project en dat er alleen water voor landbouw ter beschikking was. Toen heeft Centurion Pacific Gardens aangekocht. De beslissing werd genomen door [verdachte 1] en [verdachte 2] die naar Costa Rica zijn gegaan. Door allerlei omstandigheden dat er geen vergunningen kwamen en omdat er verschillende projecten afliepen en dan moest de inleg worden terug betaald of er moest rente worden uitbetaald en dat geld was er niet.

Ik werd in februari 2014 bestuurder. Er was niemand voorhanden om het bestuurder schap op zich te nemen en omdat [verdachte 2] met dat vergunningenverhaal nog bezig was en de tijd ging dringen. Om niet nog meer vertragingen te krijgen. Later heb ik [verdachte 1] er weer bij getrokken. Wanneer dit was weet ik niet meer. Ik denk als je mij dit vraagt dat dit ongeveer begin 2014 is geweest.

Je vraagt me over Saint Kitts of dit een onderdeel van de plannen is geweest, dit is een plan van [verdachte 1] geweest. Het verhaal is zodanig dat [verdachte 1] in gesprek was met [naam 5] om daar iets te doen. En er is een deel van de centen van de investeerders van Centurion Vastgoed geïnvesteerd in Saint Kitts. Een andere partij wilde daar ook iets doen, dat was Centauro Real Estate . Onze expertise werd ingehuurd voor dit project. Het verkooppersoneel van Centurion is door hun overgenomen. Je vraagt mij of wij daar een belang in hebben. Zij hadden een schuld aan Centurion voor de gedane werkzaamheden, ik denk een ton of drie. Mijn betrokkenheid bij Centauro was het opzetten van de verkoop en ik was hier niet in dienst Ik werd vanuit Centurion betaald. Mijn salaris zit in de schuld in die Centauro nog aan Centurion heeft. [verdachte 2] deed de marketing, de Website, de brochure werd door hem gemaakt en zorgde dat ze wereldkundig werden.

Je zegt mij dat wij met zijn drieën verantwoordelijk waren voor Centurion. Ja dat klopt. In 2013 wordt geschreven dat de dagelijkse leiding wordt overgedragen aan [verdachte 3] .

[verdachte 1] was aandeelhouder in deze periode terwijl hij prive in slecht weer zat.

(We tonen je een door ons gemaakt overzicht van in Nederland gevestigde lichamen. Aan een deel ben jij verbonden of ben je verbonden geweest, Wat is jouw rol geweest binnen de diverse BV's en Stichtingen die in dit schema zijn opgenomen?)

Van Centurion Vastgoed BV ben ik over de periode 23-9-2013 tot en met 13-2-2014 commercieel directeur geweest en van af 13-2-2014 directeur. Vanaf 17-4-2014 ben ik bestuurder geweest van Stichting Derdengelden Centurion. Hier werd het geld van de klanten naartoe gestort. Het was een rekening bij Centurion. De klanten storten in het begin in 2008 de gelden bij notaris op zijn rekening en deze maakte het over naar de rekening van Centurion. Later, ik weet niet precies wanneer de notarisrekening er tussen uit is gegaan en werd er direct geld gestort door de beleggers op de rekening van de Stichting Derdengelden Centurion. [verdachte 2] was vanaf 17-12-2009 tot en met 12-2-2014 bestuurder van Stichting Derden gelden Centurion.

13.

Een proces-verbaal van verhoor van 26 maart 2015 inhoudende de verklaring van de verdachte [verdachte 3] (V03-04), zakelijk weergegeven:

Op welke wijze heb jij in het onderhoud voorzien van [medeverdachte] en jullie zoontje [naam 16] ?)

Nou [medeverdachte] stond op de loonlijst bij Centurion Ik had destijds loonbeslag en om wat ruimer te leven heb ik mijn commissie en loon als salaris aan [medeverdachte] gegeven. Hoe ik dat gedaan heb, dat heb ik overlegd met [verdachte 1] en [verdachte 2] en die gingen akkoord. Toen heb ik dat zelf geregeld. Ik heb een arbeidsovereenkomst opgemaakt tussen [medeverdachte] en Centurion Vastgoed. Ik heb het door [verdachte 1] en [medeverdachte] laten tekenen. Ik heb de getekende arbeidsovereenkomst afgegeven aan de administratie zodat het verwerkt werd.

(Wij tonen je een arbeidsovereenkomst tussen [medeverdachte] en Centurion Vastgoed B.V., gebruikt voor

het mogelijk gaan huren van een woning, waarin vermeld staat dat ze per 1 maart 2011 voor onbepaalde tijd in dienst is gekomen voor een workweek van 38 uur en een brutoloon € 5250,= per maand. Wat kan je hierover verklaren?)

Dit is de arbeidsovereenkomst die ik heb opgemaakt. De overeenkomst is ondertekend door volgens mij [verdachte 2] . [medeverdachte] is geen senior accountmanager, die functie heb ik voor haar verzonnen. U vraagt mij of dit een fictieve arbeidsovereenkomst is tussen [medeverdachte] en Centurion Vastgoed moet ik zeggen ja.

(Wij tonen je salarisspecificaties van de maanden januari 2011 t/m april 2012 op naam van

Mevrouw [medeverdachte] en de werkgever Centurion Vastgoed B.V.. Te lezen valt dat de bedragen worden overgemaakt op de bankrekening 093,43.72.128. Wat kan je hierover verklaren?)

Dit zijn de loonspecificaties die de boekhouder van Centurion Vastgoed heeft opgemaakt naar aanleiding van hetgeen de administratie van Centurion heeft doorgegeven. Het onderstaande rekeningnummer is van [medeverdachte] . Het was mijn idee om het op deze manier te doen en zodoende ruimer te kunnen leven. Ik had een loonbeslag van € 25.000,- waar ik het niet mee eens was en probeerde op deze wijze daar aan te ontkomen. Uiteindelijk heb ik later dit bedrag wel voldaan althans Centurion heeft dit betaald en heeft dit verrekend met mijn salaris. En [medeverdachte] wilde dit eigenlijk niet op deze manier doen maar door veel zeuren van mij hebben we het wel zo gedaan.

(Op een aantal specificaties valt te lezen dat [medeverdachte] naast het salaris ook provisie of commissie , van onder andere €2.250,=, € 5.000,=, € 6.500,=, € 10.193,78, € 16.666,65 , krijgt uitgekeerd, wat kan je hierover verklaren?)

Zoals ik eerder verklaarde was dit dus voor mij bestemd.

(Wat heb je met [medeverdachte] geregeld na beëindiging van jullie relatie met betrekking tot haar fictieve arbeidsovereenkomst en haar salaris van €5250,= per maand?)Ik heb geregeld dat ik haar nog een periode zou doorbetalen voor €1500,= netto per maand. Ik heb toen haar arbeidsovereenkomst aangepast zodat ze ook tijd had om zelf nog werk erbij te zoeken naast het werk wat ze al 2 dagen in de week deed bij de kapsalon. Na dat jaar heeft Centurion haar ontslagen. Welke reden Centurion Vastgoed BV voor het ontslag heeft opgegeven weet ik niet meer Ik geloof iets met wederzijds goedvinden, dat had ik ook aangeraden want dan had ze nog recht op een uitkering. Dit was dus ook mij idee.

(Wij tonen je een vaststellingsovereenkomst tussen [medeverdachte] en Centurion Vastgoed B.V.

betreffende het beëindigen van de arbeidsovereenkomst per 1 augustus 2013. Overeenkomst is als

•bijlage bij een mail van 7 maart 2013 gevoegd gericht aan [verdachte 3] met de mededeling dat deze zsm getekend dient te worden en binnen 2 dagen bij het CWI een uitkering dient te worden aangevraagd. Wat kan je hierover verklaren?)

Dit is de vaststellingsovereenkomst die dus in opdracht van mij is opgemaakt voor de beëindiging van het dienstverband met [medeverdachte] , u zegt mij het fictieve dienstverband, dat klopt ja.

(Het huis aan de [adres] heeft [medeverdachte] kort voor de beëindiging van jullie relatie

gekocht, heb jij haar met de aankoop geholpen?)

Ja, ik heb haar geholpen met alles ook met het aangaan van een hypotheek. De fictieve

loonspecificaties en arbeidsovereenkomst zijn op mijn initiatief gebruikt voor het aanvragen van een hypotheek bij volgens mij de ING. Volgens mij heeft zij toen op mijn aanraden een hypotheek genomen van €200.000,--.

Wij tonen je een overzicht van je bankrekening met het nummer 093.43.72.128 bij de SNS Bank waarin te zien is dat [medeverdachte] over de periode 27-11-2009 t/m 17-10-2014 € 13139,59 van jouw rekening [nummer 1] heeft ontvangen. Wat kun je hierover verklaren?

De rekening [nummer 1] is van mij, dit zal ik overgemaakt hebben ter ondersteuning van [medeverdachte] en [naam 16] .

(Wat kan je verklaren over de Costa Ricaanse rechtspersonen [naam 16] SA en Soul Provider SA?)

[naam 16] SA en Soul Provider SA zijn allebei van mij Deze zijn opgericht om geld in te ontvangen. Hiermee bedoel ik dat als er winst gemaakt zou worden het hier dan in gestort zou worden en eventueel de management fee. De oprichting ervan is wel besproken met [verdachte 2] en [verdachte 1] en [advocaat] onze advocaat in Costa Rica.

(Wat kan je verklaren over [naam 3] ?)

Ik heb haar ontmoet in Costa Rica, vlakbij het project in Plaja del Coco, het was liefde op het eerste gezicht. [naam 3] is toen naar Nederland gekomen. Wij hebben haar toen op de loonlijst gezet om de visumaanvraag te versnellen. Ik moet zeggen dat [verdachte 1] dit merendeels verzorgd heeft. [verdachte 1] en [verdachte 2] waren het ermee eens dat ze op de loonlijst zou komen te staan. Ik overlegde dat merendeels alleen met [verdachte 1] . U vraagt mij of dit dezelfde constructie was al met [medeverdachte] moet ik zeggen ja. Het Salaris wat [naam 3] dus kreeg was eigenlijk mijn salaris. U vraagt mij of de arbeidsovereenkomst met [naam 3] dan ook fictief was, ja dat klopt.

(Wij tonen je een arbeidsovereenkomst tussen [naam 3] en Centurion Vastgoed B V., waarin vermeld staat dat ze per 15 augustus 2012 voor een periode van een jaar in dienst is gekomen voor een werkweek van 38 uur en een brutoloon € 2932,09 per maand. Wat kan je hierover verklaren?)

Ja, dit is dus de fictieve overeenkomst tussen [naam 3] en Centurion Vastgoed BV. [verdachte 1] en [naam 3] hebben deze overeenkomst ondertekend.

(Wij tonen je een professional services private agreement tussen Soul Provider S.A,

vertegenwoordigd door [naam 3] en Centurion Projects & Development CPD SA vertegenwoordigd door [verdachte 2] , waarin vermeld staat dat ze vanaf 15 juli 2013 Consultancy werkzaamheden gaat doen voor de Centurion Group in Costa Rica alsmede de management en financiële administratie voor een bedrag van $ 10.000,= per maand. Wat kan je hierover verklaren?)

Dat klopt, zij was op dat moment de bestuurder van Soul Provider S.A en zou deze werkzaamheden gaan verrichten.

( [getuige 2] (G01-01) heeft verklaard dat jij relatieproblemen kreeg met [naam 3] en dat toen de betalingen uit hoofde van het contract zijn stop gezet. Wat kun je hierover verklaren?

Dat is niet waar ik had wel relatie problemen, maar de relatie is pas januari 2015 beëindigd. De betalingen zijn volgens mij gewoon doorgegaan.

14.

Een proces-verbaal van verhoor van 17 maart 2015 inhoudende de verklaring van de verdachte [verdachte 3] (V03-05), zakelijk weergegeven:

(Uit welk specifiek investeringsproject bestaat de investering in St Kitts?)

[verdachte 1] was daar al wel een jaar mee bezig. Wij, ik en [verdachte 2] , hebben het eigenlijk overgenomen vanaf het moment toen [verdachte 1] afwezig is geraakt [verdachte 1] had toen al toezeggingen gedaan aan [naam 5] om te participeren in dat project.

Centurion Vastgoed BV mocht dit geld gebruiken voor als het geld niet in het Costa Rica Project nodig was. Dit is ook in de verzamelmemoranda opgenomen dat er geld voor andere doeleinden gebruikt mocht gaan worden dan Costa Rica. Althans dat is mij verteld door [verdachte 1] en [verdachte 2] . Ik heb het zelf niet gelezen. U vraag mij of het in de eerste leaflets per product ook stond vermeld moet ik u zeggen dat niet het geval was, het stond allemaal in de verzamelmemoranda.

(Hoe is dit project bij Centurion Vastgoed BV terecht gekomen?)

Dat is via [verdachte 1] gegaan. Hoe dat precies is gegaan weet ik niet [verdachte 1] had hier contact over met [naam 5] . Tijdens de afwezigheid van [verdachte 1] liepen de contacten met [naam 5] via [verdachte 2] en mij. Dit was eind 2013, begin 2014. Toen [verdachte 2] en ik er bij betrokken raakte was de deal door [verdachte 1] eigenlijk al gesloten.

We, Centurion Vastgoed BV, zouden aandelen krijgen in een project in St Kitts. U vraagt mij wat het gekost heeft, ik weet dat het verschillende betalingen waren in totaal volgens mij 1,5 miljoen euro.

(Wat is de betrokkenheid geweest van Centurion Vastgoed BV bij de investeringsprojecten in Antigua en Barbuda?)

Niets. De betrokkenheid is dat Centauro hetzelfde model wilde hebben zoals wij. Er zijn wel dingen voorgeschoten door Centurion Vastgoed BV. Dit betrof de opstart van het verkoopkantoor van Centauro. Wij hebben het verkoopkantoor overgedragen aan Centauro. Centurion Vastgoed BV omdat wij het verkoopkantoor niet meer nodig hadden.

15.

Een proces-verbaal van verhoor van 17 maart 2015 inhoudende de verklaring van de verdachte [verdachte 2] (V04-01), zakelijk weergegeven:

Had je tijdens je werkzaamheden voor Centurion Vastgoed nog inkomsten buiten die van Centurion Vastgoed?)

Ik heb inkomsten gehad vanuit mijn werknemerschap van Centurion Vastgoed. Ik heb ook een vergoeding gehad uit Centurion Makelaardij.

16.

Een proces-verbaal van verhoor van 18 maart 2015 inhoudende de verklaring van de verdachte [verdachte 2] (V04-03), zakelijk weergegeven:

Wat ik er wel over kwijt wil is dat Centauro een klant is van Centurion. Centauro heeft personeel en marketingdiensten afgenomen van Centurion. Zij hebben het Centurionmodel overgenomen, kennis en diensten overgenomen.

(Waren de verkoopmedewerkers van Centrurion Vastgoed die over gingen naar Centauro, niet nodig voor het verkopen van producten van Centurion Vastgoed?)

Ik hield me bezig met relatiebeheer, dat was 85 % van mijn werk. Ik hield me niet zo bezig met 'nieuwe klanten sales'. In dit verband, ik kwam jarenlang bij mensen thuis en was dus het visitekaartje van het bedrijf. Ik had in principe contact met alle bestaande relaties. Ik ben er ook vaak voor naar Costa Rica geweest. Ik ben er heel regelmatig geweest en heb het hele project zich zien ontwikkelen en zien groeien.

(Werden er in de periode 2011 tot en met 2014 producten aan beleggers aangeboden die in die periode afliepen of afgelost moesten worden?)

Ik heb een aantal producten mee helpen ontwikkelen en ik heb producten verkocht.

17.

Een proces-verbaal van verhoor d.d. 27 mei 2016 inhoudende de verklaring van de getuige/medeverdachte [verdachte 2] afgelegd tegenover de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken, zakelijk weergegeven:

Klopt het dat u de voorzitter van de stichting derdengelden was?

Antwoord: ik ben niet de voorzitter geweest maar ik ben daar de bestuurder van geweest.

Klopt het dat die functie met zich meebracht dat alle grote betalingen door u gefiatteerd moesten worden?

Antwoord: dat is een tijd wel zo gegaan.

Zijn de bevoegdheden van [verdachte 1] in de periode van zijn afwezigheid ingeperkt?

Antwoord: nee, volgens mij niet.

[verdachte 3] is eind 2013/begin 2014 statutair directeur geworden. In de werkzaamheden is [verdachte 1] gewoon bij heel veel werkzaamheden betrokken geweest. Er is wel een situatie geweest dat [verdachte 1] veel privé opnames deed in rekening-courant. [verdachte 3] en ik en de financiële administratie hebben veel gedaan om dit onmogelijk te maken. [verdachte 1] had als statutair directeur en aandeelhouder de bevoegdheid om beslissingen te nemen over alles. Hij was de baas.

Totdat de heer [verdachte 3] aan het einde van de rit bestuurder werd, was hij bij Centurion in loondienst. Kunt u uitleggen hoe daaraan vorm werd gegeven?

De taken van [verdachte 3] waren: hij was verantwoordelijk voor de afdeling waar nieuwe klanten werden verwelkomd. Hij was actief met de besprekingen over de zaken in Costa Rica. [verdachte 3] heeft samen met mij en [verdachte 1] overleg gehad over de zaken. Hij was ook verantwoordelijk voor het aansturen van personeel. Ik had met hem veel gesprekken over de omzetten die gehaald moesten worden.

Werden er tijdens de loondienstperiode van [verdachte 3] ook bestuurstaken aan hem toebedeeld?

Ja. Zoals het overleggen over het geld, het aannemen van personeel. Hij zat ook bij diverse directievergaderingen. [verdachte 3] had geen ondergeschikte rol, ook niet bij de besprekingen.

Zijn de bevoegdheden van [verdachte 1] in de periode van zijn afwezigheid ingeperkt?

Nee, volgens mij niet.

18.

Een proces-verbaal van de terechtzitting van 20 juni 2016 inhoudende de verklaring van de verdachte [medeverdachte] , zakelijk weergegeven:

Het klopt dat de arbeidsovereenkomsten tussen mij en Centurion vastgoed BV vals zijn opgemaakt. Ook wist ik dat er een valse werkgeversverklaring en werkgeversverklaring en loonspecificatie en vaststellings- beëindigingsovereenkomst is op gemaakt tussen Centurion Vastgoed BV. en mij. Ik heb op grond van deze papieren een hypotheek van twee ton aangevraagd en ook gekregen en ik heb ook een WW uitkering aangevraagd bij het UWV toen mijn arbeidsovereenkomst werd beëindigd.

19.

Een proces-verbaal van verhoor van 25 maart 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [slachtoffer 1] (G3), zakelijk weergegeven:

(Hoe bent u met Obligatielening III van Centurion Vastgoed BV in aanraking gekomen?)

Via een site op het internet ben ik gaan lezen over Centurion en dat was ik denk rond 2011. Ik had toen wat geld over Ik heb meteen gebeld en ik kreeg [verdachte 2] aan de telefoon en die is gelijk langs gekomen. Ik denk dat ik daarna winstcertificaten heb gekocht Ik denk begin 2012. Ik denk dat ik € 100.000 geïnvesteerd heb.

Als op de site het project (over)getekend is (de obligatie is vol) en dan ga ik ervanuit dat er in Costa Rica werkzaamheden zijn verricht.

(Als u had geweten dat Centurion Vastgoed BV zelf taxaties op Costa Rica verrichtte in plaats van een onafhankelijke expert of beëdigd makelaar/taxateur, had u dan ingelegd?)

Nee, ik zou dan niet hebben ingelegd. Er werd gezegd dat via een beëdigd taxateur de taxaties zouden worden geregeld.

20.

Een proces-verbaal van verhoor van 15 april 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [slachtoffer 2] (G4-1), zakelijk weergegeven:

(In het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen dat u heeft geïnvesteerd in Centurion Obligaties III (hierna: Obligaties III). Hoe bent u met dit product van Centurion Vastgoed BV in aanraking gekomen?)

Volgens mij ben ik begonnen in Obligaties II. Daar kwam ik aan via Landbouwbulletin op internet Dat was mijn eerste belegging bij Centurion. Ik heb vervolgens informatie opgevraagd bij Centurion, via internet en toen heeft [verdachte 2] mij gebeld. Het verhaal van [verdachte 2] kwam allemaal goed en betrouwbaar over, op de bank kreeg ik weinig rente en Centurion bood wel een goede rente, dus toen heb ik besloten het toch te doen.

[verdachte 2] vertelde mij dat de grond dicht bij het RIU-hotel lag. Dat was een luxe en dure hotelketen en dat was gunstig voor de waarde van de grond. In het Landbouwbulletin stond dat er een inleggarantie was. Hieronder verstond ik dat het redelijk betrouwbaar was en dat als er iets niet goed ging dat er voldoende onderpand zou zijn om mijn inleg terug te krijgen. Zo had ik het begrepen en gelezen. Hierdoor en door mijn gesprek met [verdachte 2] kreeg ik het vertrouwen in deze mensen en daardoor step je in deze beleggingen. [verdachte 2] vertelde wel dat de grond goedkoop gekocht was en dat deze wel drie keer over de kop zou gaan, het zag er allemaal gunstig uit.

(Wat was voor u van doorslaggevende betekenis om daadwerkelijk te investeren?) "Een best wel leuk rentepercentage en het feit dat het vrij zeker was om je geld daar te plaatsen omdat er onderpand van grond achter zat Zo werd het overgebracht, het zag er betrouwbaar uit.

[verdachte 2] is meerdere keren bij mij thuis geweest [verdachte 3] is een keer thuis geweest dat ging over de aankoop van een kavel in Costa Rica.

(Hebt u de terugbetaling inzake Obligaties III weer belegd in een ander product van Centurion Vastgoed BV en zo ja, hoe ging dat in zijn werk?)

[getuige] beide regelmatig over hoe het met me ging. Dan kwam er meestal de vraag of ik

nog iets wilde beleggen en een verhaaltje dat het goed ging met Centurion. Ik weet wet bijna zeker dat ik het geld wel vrij snel weer heb belegd in iets anders van Centurion. Misschien heb ik de € 20.000 wel belegd in de winstcertificaten. Ik weet niet weet niet meer precies de volgorde, het kan zijn dat ik eerst heb belegd in de kavel grond of in de winstcertificaten.

(In het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen dat u ook heeft geïnvesteerd in Centurion Winstcertificaten (hierna: CWC). Hoe bent u met dit product van Centurion Vastgoed BV in aanraking gekomen?)

Ook met folders die ze me toestuurden en ook telefonisch door [getuige] . [getuige] was daarin nogal opdringerig. Zij vertelde dat er weer een nieuw product was. Zij vroeg dan of ik daarin wilde beleggen. [getuige] stuurde dan de folder op zodat ik een en ander rustig kon bekijken.

(Wat was voor u van doorslaggevende betekenis om daadwerkelijk in CWC te investeren?)

Toch ook weer het goede rendement en dat je een certificaat in handen kreeg. Hierdoor kreeg je het gevoel dat er een stuk onderpand achter zat dat je echt iets in handen hebt.

In welke mate heeft deze vermelding over het toezicht van een registeraccountant in het

aanbiedingsmateriaal van CWC voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Dit was voor mij steeds belangrijk. Omdat ik dit bij Obligaties III ook al had gelezen, nam ik dat nu gewoon weer mee in mijn beslissing. Het was wel degelijk van betekenis. Als er had gestaan 'we zijn gestopt met [accountantskantoor] of als het er niet meer ingestaan had, dan was er toch een belletje gaan rinkelen. Het geeft toch een gevoel van betrouwbaarheid. Het woord registeraccountant geeft bij de gewone man, wat ik ook ben, toch vertrouwen.

(Op bladzijde 3 van het aanbiedingsmateriaal van CWC is onder de kop 'Grond als onderpand' vermeld:

- Het project dat Centurion ontwikkelt is volledig in eigendom;

- Een deel van dit project zal worden vrijgehouden als onderpand voor de winstcertificaten.

In welke mate heeft dit voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Ik heb destijds het kopje in de folder gelezen. Dat er onderpand op zat dat was voor mij belangrijk genoeg om te beleggen in winstcertificaten.

21.

Een proces-verbaal van verhoor van 22 april 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [slachtoffer 2] (G4-2), zakelijk weergegeven:

(In welke mate heeft deze vermelding over het toezicht van een registeraccountant in het

aanbiedingsmateriaal van CWC+ voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Dat heeft zeker weer meegespeeld. We hebben het daar vorige week ook al uitgebreid over gehad. Ik heb toen al aangegeven dat als ze zouden stoppen met de accountant dat er dan een belletje ging rinkelen. Ik ging er ook bij CWC+ vanuit dat het allemaal goed gecontroleerd zou worden door de accountant dat heeft bij mij het vertrouwen gewekt dat het goed zat Deze accountantscontrole, in combinatie met het feit dat er grond als onderpand was, gaf aan dat het goed zat Ik ging er van uit dat de accountant ook dat onderpand controleerde.

(In het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen dat u ook heeft geïnvesteerd in Centurion Winstcertificaten Woningverhuur 1 (hierna: CWWI). Welke informatie en/of informatiemateriaal heeft u van Centurion Vastgoed BV ontvangen voordat u besloot te investeren in CWW1) "Ook weer [getuige] aan de telefoon gehad. Zij vertelde dat Centurion weer een mooi nieuw product had. Dat was een iets ander type product dan gebruikelijk bij Centurion. In het eerste jaar kreeg je minder rente, het tweede jaar was een overgangsjaar Omdat dan de huisjes al konden worden verhuurd, kreeg je al iets meer rendement In het derde jaar konden de huisjes volledig

•worden verhuurd waardoor je een nog hoger rendement kreeg. CWW1 paste precies in mijn beeld dat het project steeds verder ontwikkelde en dat er na een aantal jaren van investeren in projecten, nu de tijd kwam om te oogsten door huisjes die verhuurd konden worden.

22.

Een proces-verbaal van verhoor van 8 april 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [slachtoffer 3] (G6), zakelijk weergegeven:

(Hoe bent u met de Obligatielening Gemina van Centurion Vastgoed BV in aanraking gekomen?)

Via de website. Ik heb websites vergeleken. Ik heb per e-mail wat informatie opgevraagd en dat gelezen. Daar is vervolgactie op gekomen Er is iemand afgekomen, [naam 17] . Die kwam naar ons toe. Die reed wel vaker voor dat doel naar onder meer Antwerpen, heb ik begrepen.

(Waarin dacht u te beleggen op het moment dat u deelnam en geld overmaakte, wat was het doel van Centurion?)

Ik dacht dat men er vakantiehuizen van ging neerzetten, waarschijnlijk voor rijke Amerikanen. Ik zag dat ook wel zitten omdat Costa Rica van Zuid Amerika wel een van de betere landen was, een land met een bepaalde standaard.

(Voor welk bedrag heeft u ingelegd in Obligatielening Gemina?)

Twee keer € 5.000, in totaal € 10.000.

23.

Een proces-verbaal van verhoor van 28 april 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [slachtoffer 4] (G8), zakelijk weergegeven:

(Hoe bent u met Centurion Winstcertificaten (hierna: CWC) van Centurion Vastgoed BV in aanraking gekomen?)

Ik heb een advertentie in de Boerderij gezien en volgens mij heb ik toen een informatie pakket opgevraagd. Uit mijn aantekeningen zie ik dat [naam 18] toen contact met mij heeft opgenomen en ik heb vervolgens een afspraak gemaakt in Arnhem met [verdachte 2] .

(Volgens onze gegevens uit het onderzoek heeft u 29 maart 2012 getekend voor deelname in twee winstcertificaten van € 5.000,- en dus op 5 april 2012 totaal een bedrag van € 10.000 overgemaakt op de bankrekening 56.87.37.482 ten name van Stichting Derdengelden Centurion. Klopt dat?)

Ja, ik denk wel dat dat klopt.

(Waarin dacht u te beleggen/ investeren op het moment dat u deelnam in CWC en geld overmaakte?)

Volgens mij plat gezegd een bungalowpark in Costa Rica. Het idee was dat ze voor het geld grond zouden kopen, zouden ontwikkelen, gebouwen zouden bouwen en het vervolgens zouden verkopen. Ik zie nu ook dat in het materiaal alleen staat vermeld: klaarmaken voor bebouwing, maar in mijn beleving ging het meer over het totale project.

(In het aanbiedingsmateriaal van CWC staat op pag. 3 van DOC-058 onder de kop Grond als

onderpand dat een deel van het project dat Centurion ontwikkelt, volledig in eigendom is en zal worden vrijgehouden als onderpand voor de winstcertificaathouders. In hoeverre heeft dit voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Dat heeft voor mij geen doorslaggevende rol gespeeld. Het gaf het idee dat het geld wat beter gewaarborgd was.

(Als u voordat u inlegde had geweten dat het voor de accountant onmogelijk was om op korte termijn volledige betrouwbare informatie te verstrekken over de besteding van de inleggelden per product, zou u dan hebben ingelegd?)

Nee, ze stonden dan wel niet onder toezicht van de AFM, maar de accountant zou wel toezicht houden op de bestedingen. Dus dan ga je ervanuit dat dat ook gebeurt en de accountant objectief is.

(Als u voordat u inlegde had geweten dat Centurion Vastgoed BV zelf de waardering van € 76,- per m2 op Costa Rica had bepaald in plaats van een onafhankelijke expert of beedigd makelaar/taxateur, had u dan ingelegd?)

Ik denk het niet Ik heb toen overigens niet gevraagd hoe ze die € 76, - per m2 bepaald hebben, maar ben er wel vanuit gegaan dat mijn inleg gedekt was.

24.

Een proces-verbaal van verhoor van 24 april 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [slachtoffer 4] (G9), zakelijk weergegeven:

(Op 1 november 2011 tekent u voor een deelnamebedrag van € 30.000,- in Centurion Winstcertificaten + (hierna: CWC+). U betaald deze door middel van het omzetten van eerder door u bij Centurion afgesloten Obligatieleningen II en III van respectievelijk € 15.000,- en € 10.000,- en een bijbetaling omstreeks 11 november 2011 per bank van € 5.000,-. Is dit juist?)

Ja, dat klopt.

(Wat was voor u van doorslaggevende betekenis om daadwerkelijk in CWC+ te investeren?)

Ik heb dit al eerder verklaard. De accountant.

Ik heb ook gegoogeld op de accountant en dat bleek een normaal kantoor te zijn.

(In welke mate heeft deze vermelding over het toezicht van een registeraccountant in het

aanbiedingsmateriaal van CWC+ voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Dat was voor mij heel belangrijk en gaf mij meer zekerheid dat het wel klopte wat er gebeurde. En ik heb ook de rapportages gehad, wel vaak via het internet. Er werd mij een link toegestuurd waarmee ik deze rapportage kon zien. Ik heb alleen naar de eindconclusie gekeken en dat was goed.

(Waarin dacht u te beleggen op het moment dat u deelnam in CWC+ en geld overmaakte oftewel,

wat was het doel van CWC+?)

Goedkope grond bouw klaar maken, bebouwen en daardoor rendabel maken.

25.

Een proces-verbaal van verhoor van 11 mei 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [slachtoffer 6] (G10), zakelijk weergegeven:

(Hoe bent u met Centurion Vastgoed BV in aanraking gekomen?)

Ik denk dat wij via de computer op internet de website, in contact zijn gekomen met Centurion. Wij hebben ook in formatie per post gekregen.

(In het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen dat u op 11 September 2012 een contract tekent voor deelname aan Obligatielening IV voor een bedrag van € 10.000,-, en dat u omstreeks 13 September 2012 dit bedrag plus € 200,- emissiekosten per bank aan Stichting Derdengelden Centurion heeft overgemaakt. Klopt dit?)

Ja, dat was de eerste toezegging van ons tweeën. Dat kwam door de aanhoudende telefoontjes van de heer [naam 17] . Na de toezegging is de heer [naam 17] bij ons thuis in België geweest.

(In welke mate heeft deze vermelding over de besteding van de inleg in het aanbiedingsmateriaal van Obligaties IV, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Ja, dat heeft de heer [naam 17] ons verteld wat er met ons ingelegde geld ging gebeuren. Dat er kavels gekocht gingen worden en infrastructuur aangelegd. Dat heeft zeker een rot gespeeld in mijn beslissing om in te leggen in Obligaties IV.

(Hoe bent u met dit product van Centurion Vastgoed BV in aanraking gekomen?)

Ik denk dat het telefonisch is gebeurd. Mogelijk met mijn man. Er is gezegd dat ze een nieuw

product hadden. Vervolgens is de heer [verdachte 2] bij ons thuis in België geweest Ik denk dat wij tijdens zijn bezoek het inschrijfformulier van CWW1 hebben ingevuld en ondertekend voor een bedrag van €25.000.

(In welke mate heeft deze vermelding over het toezicht van een registeraccountant in het

aanbiedingsmateriaal van CWWI, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Een belangrijke rol. Ik heb deze vermelding zeker gelezen en de heer [verdachte 2] heeft dat verteld tijdens zijn bezoek. Mijn man en ik hebben dat met [verdachte 2] besproken.

(In welke mate heeft de vermelding over de besteding van de inleg in het aanbiedingsmateriaal-van dit doel van CWW1, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Daar heeft de heer [verdachte 2] uitvoerig over gesproken dat er luxe villa's gebouwd werden. Dat was voor ons niet zo heel belangrijk maar dat heeft wel een rol gespeeld. Een pluspunt.

(Waarin dacht u te beleggen op het moment dat u deelnam in CWWI en geld overmaakte oftewel, wat was het doel van CWW1?)

Die villa's bouwen met zwembad in Costa Rica met alles erop en eraan zoals [verdachte 2] zei tijdens ons gesprek.

(Uit het tot nu toe ingestelde onderzoek komt naar voren dat de hoofdsom van uw investering in CWW1 van € 25.000,- op 27-06-2013 vermoedelijk werd omgezet en daarmee aangewend als inleg in Centurion Winstcertificaten Woningverhuur 1+ van € 30.000, eveneens een product van Centurion Vastgoed BV. Hierbij heeft u een bedrag van € 5.000,- bijbetaald. Is dit juist?)

Ja, dat klopt Er werden geen emissiekosten voor Centurion Winstscertificaten Woningverhuur 1+ in rekening gebracht in verband met de overstap.

(In het strafrechtelijk onderzoek Is naar voren gekomen dat u op 31 januari 2014 een contract tekent voor deelname aan VIPplan I voor een bedrag van € 14.000,-, en dat u omstreeks 24 januari 2014 dit bedrag plus € 140,- emissiekosten per bank aan Stichting Derdengelden Centurion heeft overgemaakt. Klopt dit?)

Ja, ik heb zelf contact opgenomen met Centurion. Vervolgens heb ik met de heer [naam 17] gesproken. Ik vroeg aan hem wat de inleg was. Hij antwoordde € 14.000. Ik vroeg nog € 15.000? Hij zei: "Nee, €14.000". Het viel mij op dat hij vertelde dat als er iets gebeurd heb je altijd recht op de waarde. Hij heeft verder niet toegelicht wat hij daarmee bedoelde. In een korte tijdspanne moest ik beslissen of ik ging inleggen.

(In het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen dat u op 20 maart 2014 een contract tekent voor deelname aan Rendementsplan voor een bedrag van € 10.000,-, en dat u omstreeks 24 maart 2014 dit bedrag zonder emissiekosten per bank aan Stichting Derdengelden Centurion heeft overgemaakt. Klopt dit?)

Ja, dat klopt ongeveer Uit de stukken die ik heb meegebracht zie ik dat ik op 28 maart 2014 het bedrag heb overgemaakt.

26.

Een proces-verbaal van verhoor van 8 mei 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [slachtoffer 7] (G11), zakelijk weergegeven:

(In het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen dat u heeft geïnvesteerd in Centurion Obligaties VI (hierna: Obligaties VI). Hoe bent u met dit product van Centurion Vastgoed BV in aanraking gekomen?)

Via het internet Ik ben niet over een nacht ijs gegaan. Alles klopte. Dit was in 2011 of 2012. [verdachte 3] is hier geweest, dat was op 21 november 2012. Ik had eerst het kantoor gebeld en met [getuige] gesproken en naar aanleiding van dit gesprek is [verdachte 3] bij mij thuis geweest Ik vond het een goed gesprek en [verdachte 3] vertelde dat hij zelf een vriendin had in Costa Rica. Hij vertelde ook dat hij regelmatig heen en weer ging naar het land om de gang van zaken in de gaten te houden. De eerdere fondsen van Centurion gingen heel goed. Ik kreeg een mooie brochure. Ik zou al rente ontvangen en de periode was maximaal 30 maanden. Op basis van de informatie uit de brochure heb ik gelezen dat de Obligatielening I en II, die al waren afgelost heb ik toen besloten om in te stappen.

In welke mate heeft deze vermelding over het onderpand in het aanbiedingsmateriaal van Obligaties VI, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Er stond ook nog bij dat de aankoop en het project werden gecontroleerd door [accountantskantoor] Dit was voor mij belangrijker dan de vermelding die u mij voorleest.

(Uit het tot nu toe ingestelde onderzoek komt naar voren dat u op (21 november 2012) een bedrag van € 10.200 inclusief € 200 emissiekosten heeft ingelegd in Obligaties VI. Is dit juist?)

Ja.

Winstcertificaten Woningverhuur 1 (hierna: CWWI). Hoe bent u met dit product van Centurion Vastgoed BV in aanraking gekomen?)

"Via het internet heb ik in november 2013 informatie opgevraagd en omdat ik van de Obligatie VI elke maand mijn rente kreeg dacht ik dat het verstandig zou zijn om in te stappen. Ik heb twee keer

€ 5.000 ingelegd en omdat ik al in Obligatielenig VI zat hoefde ik geen inschrijfkosten te betalen.

(In welke mate heeft deze vermelding over het toezicht van een registeraccountant in het aanbiedingsmateriaal van CWWI, voor u een rot gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Mooi dat dit erop stond, ze werden goed gecontroleerd en dit hoort ook zo. VWG Nijhoff is landelijk bekend.

(Uit het tot nu toe ingestelde onderzoek komt naar voren dat de hoofdsom van uw investering in CWWI niet aan u is terugbetaald. Ook komt naar voren dat uw investering niet is aangewend als inleg in een ander product van Centurion Vastgoed BV. Is dit juist?)

Dat klopt, de hoofdsom is niet terugbetaald. Ik heb een brief gekregen in januari 2014 dat het plan gewijzigd zou worden. Er zou geïnvesteerd worden in luxere woningen met meer ruimte er om heen. Dit gaf mij vertrouwen dat ze zelf aan het nadenken waren.

In welke mate heeft deze vermelding over controle door een Nederlandse registeraccountant in

het aanbiedingsmateriaal van VIP-plan II, voor u een rot gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Positief, omdat ik er vanuit ga dat de registeraccountant goed controleert.

(In welke mate heeft deze vermelding over het inleggen via de stichting derdengelden, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

De stichting derdengelden is mij bekend. Het moet ook via een andere rekening, anders gaat het niet goed. Dat is normaal, dacht ik.

(Het tot nu toe ingestelde onderzoek lijkt erop te wijzen dat de inleggelden die binnenkwamen op de bankrekening van Stichting Derdengelden Centurion niet onafhankelijk werden beheerd en door Centurion naar behoefte werd gebruikt en geen rekening gehouden werd met de doelen per product. Als u dit had geweten voordat u inlegde, zou u dan hebben ingelegd?)

Nee.

(Uit het tot nu toe ingestelde onderzoek komt naar voren dat u op 24 februari 2014 € 25.000 en op 25 februari 2014 € 25.000 heeft ingelegd in VIP-plan II. Is dit juist?)

U zegt het dus, dat zal zo zijn. U heeft goed uw huiswerk gedaan.

27.

Een proces-verbaal van verhoor van 21 mei 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [slachtoffer 8] (G12), zakelijk weergegeven:

(In het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen dat u heeft geïnvesteerd in Centurion

Winstcertificaten Woningverhuur 1 (hierna: CWW1). Hoe bent u met dit product van Centurion Vastgoed BV in aanraking gekomen?)

Ik heb gewoon op internet een advertentie van Centurion ingetikt Ik heb toen contactgegevens ingevuld en hierop heeft Centurion telefonisch contact met mij opgenomen. Ik werd ik al snel doorverbonden met [verdachte 2] Ik geloof dat we toen een telefonisch afspraak hebben gemaakt dat hij bij mij thuis langs zou komen. [verdachte 2] is toen, ik zie in mijn oude mail dat dat op 9 oktober 2013 is geweest langs geweest en heeft toen alles verteld over de producten die ze hadden.

(Wat was voor u van doorslaggevende betekenis om daadwerkelijk in CWWI te investeren?)

Het was een combinatie van looptijd, rendement en betrouwbaarheid. Ik moet zeggen dat [verdachte 2] betrouwbaar overkwam. Verder zag ik het investeren in grond wel zitten. Dat komt ook omdat ik een boerenzoon bent Grond is voor mij een zeker product.

(Waarin dacht u te beleggen op het moment dat u deelnam in CWWI en geld overmaakte oftewel, wat was het doel van CWWI ?)

Ik dacht dat het doel was om huizen te bouwen voor de verhuur en deze na een bepaalde periode daarna te verkopen. Dit was zo door [verdachte 2] aan mij voorgehouden.

(Uit het tot nu toe ingestelde onderzoek komt naar voren dat u op 23-10-2013 een bedrag van € 20.000,00 heeft ingelegd in CWWI. Is dit juist?)

Ja, dat klopt €20.000,00 met daarbij nog € 200,00 aan emissiekosten.

(In het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen dat u heeft geïnvesteerd in Centurion VIP-plan 111 (hierna: VIP-plan Ml). Hoe bent u met dit product van Centurion Vastgoed BV in aanraking gekomen?)

"Ik ben benaderd door een vrouw van Centurion of ik interesse had in Vipplan 2 dit was denk ik in februari 2014. Ik had toen geen interesse ik had de brochure van Vipplan 2 doorgelezen en vond dat het voor mij niet interessant was. Ik kan mij herinneren dat ik toen ook te snel zou moeten beslissen. Toen heeft later [verdachte 2] contact met mij opgenomen over Vipplan III. Dat moet denk ik in maart 2014 geweest zijn. Toen hebben we afgesproken dat hij volgens mij op 27 maart langs zou komen. Dit is toen ook gebeurd. Ik heb toen de brochure van Vipplan III toegestuurd gekregen of van [verdachte 2] tijdens zijn bezoek gekregen. Verder heeft hij mij op 25 maart 2014 nog een controle verklaring gemaild van een door [accountantskantoor] uitgevoerde inspectie betreffende Pacific Garden. Na het bezoek van [verdachte 2] en voor de betaling heb ik de account nog gebeld. Ik heb toen gesproken met degene die daar ook werkelijk geweest was. Hij heeft mij toen wel verteld dat hij alleen oude producten gecontroleerd had die te maken hadden met Pacific Garden maar dat dat niets te maken had met Vipplan III. Ik had dus wel twijfel anders had ik niet naar de accountant gebeld. Maar desondanks heb ik wel ingelegd in Vipplan III."

In welke mate heeft deze vermelding over het inleggen via de stichting derdengelden, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Ja, dat schept voor mij een betrouwbare verwachting. Notarissen werken ook met derdengelden rekeningen. Bedrijven of notarissen die met een derdengelden rekening werken wekt bij mij vertrouwen op.

(Waarin dacht u te beleggen op het moment dat u deelnam in VIP-plan III en geld overmaakte oftewel, wat was het doel van VIP-plan III?)

Het bouwen van grote huizen en deze te gaan verhuren en uiteindelijk na ongeveer vijf jaar te verkopen. Zo heeft [verdachte 2] het mij ook uitgelegd.

(Uit het tot nu toe ingestelde onderzoek komt naar voren dat u op 27-3-2014 (contractdatum) een bedrag van € 87.000,00 heeft ingelegd in VIP-plan III. Is dit juist?)

Ja, het klopt dat ik €87.000 heb ingelegd.

(Het tot nu toe ingestelde onderzoek lijkt erop te wijzen dat de inleggelden die binnenkwamen op de bankrekening van Stichting Derdengelden Centurion niet onafhankelijk werden beheerd, door Centurion naar behoefte werd gebruikt en geen rekening gehouden werd met de doelen per product. Als u dit had geweten voordat u inlegde, zou u dan hebben ingelegd?)

Nee.

28.

Een proces-verbaal van verhoor van 27 mei 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [slachtoffer 9] (G13), zakelijk weergegeven:

(Waarin dacht u te beleggen op het moment dat u deelnam in Gemina en geld overmaakte oftewel wat was het doel van Gemina?)

Ik dacht eigenlijk om appartementen te bouwen in Costa Rica en daar alles omheen. Daarmee bedoel ik dus gemeenschappelijke ruimtes en bijvoorbeeld recreatieve doeleinden .

(Als u geweten had dat het voor de accountant onmogelijk was om op korte termijn volledige betrouwbare informatie te verstrekken over de besteding van de inleggelden per product, zou u dan hebben ingelegd?)

Nee, zeker niet.

29.

Een proces-verbaal van verhoor van 8 juli 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [slachtoffer 10] (G14), zakelijk weergegeven:

We zijn in 2011 in obligaties gaan investeren bij Centurion. Via de computer zijn mijn man en ik gaan zoeken naar goede fondsen. Via de computer zijn wij bij Centurion terecht gekomen.

Wij zijn, na onderzoek naar de verschillende personen van Centurion op het internet in Pacific Gardens ingestapt [verdachte 2] en [verdachte 3] zijn na de verschillende belletjes van [getuige] bij ons thuis geweest.

(In welke mate heeft deze vermelding over controle door een Nederlandse registeraccountant in

het aanbiedingsmateriaal van Goldplan, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Dit heeft zeker een rol gespeeld om in te stappen in Goldplan. Het gaf een gevoel dat de belegging gecontroleerd werd door een registeraccountant en dat voelde 'safe'. Dat het een veilig product zou zijn. Een registeraccountant kan niet rommelen met de cijfers. Nijhoff maakte wel vaker verslagen. In de stukken heb ik een verklaring van de afwikkeling van Obligatielening III gezien, die was gecontroleerd door V. W. G. Nijhoff.

(In welke mate heeft deze vermelding over het inleggen via de stichting derdengelden, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?

Omdat het geld stil ligt op deze rekening en veilig ligt te wachten totdat het geld voor het bedoelde project gebruikt gaat worden, boezemde dit vertrouwen.

(In welke mate heeft deze vermelding over het onderpand in het aanbiedingsmateriaal van Goldplan, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Ja dat heeft een rol gespeeld, het geeft meer zekerheid. De vermelding in de brochure van het onderpand geeft een rustig gevoel. Als er een bank bij betrokken is komt deze altijd als eerste aan de beurt.

(Het tot nu toe ingestelde onderzoek lijkt erop te wijzen dat de inleggelden die binnenkwamen op de bankrekening van Stichting Derdengelden Centurion niet onafhankelijk werden beheerd, door Centurion naar behoefte werd gebruikt en geen rekening gehouden werd met de doelen per product. Als u dit had geweten voordat u inlegde, zou u dan hebben ingelegd?)

Nee.

30.

Een proces-verbaal van verhoor van 9 juni 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [slachtoffer 11] (G15), zakelijk weergegeven:

(Op welke wijze en wanneer bent u In contact gekomen met Centurion Vastgoed BV)

Mijn broer was eerder met Centurion in contact gekomen en had destijds grond gekocht in Costa Rica. Dat is toen herbelegd. En doordat hij goede ervaringen had ben ik daar ook ingestapt en heb toen van die certificaten in Pacific Garden IV gekocht Dat was een verkaveling van grond en aanleg van de infrastructuur Dit zou later verkocht worden wat dan een rendement op zou leveren. Ik heb ook een gedeelte van mijn moeder gekregen die had €25.000 ingelegd en dit bedrag is verdeeld tussen mijn broer en mij Dus ieder €12.500,=. In eerste instantie waren het certificaten en later is dit verrekend met de aankoop van een kavel in Pacific Garden IV. Ik heb toen een kavel nummer 100 gekocht voor een bedrag van €81.000, = Verder heb ik toen ik met pensioen ging, dat was in 2013 toen ik 65 was geworden, mijn groepsverzekering van het bedrijf waar ik heb gewerkt geïnvesteerd in certificaten CWW-1+ Dat was volgens mij een bedrag van €100.000,=. Het eerste contact dat ik met Centurion had was met [verdachte 2] . Hij had al contact met mijn broer en ik ben eigenlijk toen aangeschoven. [verdachte 2] kwam dan mijn broer thuis langs en ik zorgde dan dat ik ook daar was. [verdachte 2] kwam sympathiek over en kon het goed uitleggen.

Welke producten heeft u afgenomen van Centurion Vastgoed BV en hoeveel heeft u ingelegd?) Volgens mij ben ik begonnen met CWC+ certificaten voor €30.000, =. En later heb ik nog een kavel gekocht in Pacific Garden IV waarin de € 30.000 en de € 12.500 afkomstig van mijn moeder in zijn verrekend. De kavel koste mij toen totaal € 81.129,00. Verder heb ik dus daarna nog een CWW-1+ certificaat afgenomen waarin ik € 100.000,= in heb belegd. Ik heb ook nog € 50.000,= belegd in obligatielening IV.

(Volgens onze informatie heeft u omstreeks 29-08-2012 een kavel (kavel 100) gekocht in het project Pacific Gardens 4 voor een bedrag van € 81.129,= Wat kunt u hierover verklaren?)

Dit was naar aanleiding van een voorstel van [verdachte 2] , De bedoeling was dat die kavel bouwrijp gemaakt zou worden en dan verkopen of dat je het huis wat er op gebouwd zou worden er bij zou kopen waarna het voor een hoger bedrag dan verkocht zou worden.

In welke mate heeft deze vermelding over het toezicht van een registeraccountant in het

aanbiedingsmateriaal van CWC+, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Dat is een van de facetten om vertrouwen te wekken, en dat heeft natuurlijk ook meegespeeld in mijn beslissing.

(Waarin dacht u te beleggen op het moment dat u deelnam in Obligaties IV en geld overmaakte oftewel, wat was het doel van Obligaties IV?)

Weer in het verkavelen van grond en de aanleg van infrastructuur.

(Het tot nu toe ingestelde onderzoek lijkt erop te wijzen dat de inleggelden die binnenkwamen op de bankrekening van Stichting Derdengelden Centurion niet onafhankelijk werden beheerd, door Centurion naar behoefte werd gebruikt en geen rekening gehouden werd met de doelen per product. Als u dit had geweten voordat u inlegde, zou u dan hebben ingelegd?)

Nee.

31.

Een proces-verbaal van verhoor van 30 juni 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [slachtoffer 12] (G17), zakelijk weergegeven:

(Hoe bent u met dit product van Centurion Vastgoed BV in aanraking gekomen?)

Ik ben in aanraking gekomen via Internet. Ik heb ;later gesproeken met de heer [verdachte 2] op zijn kantoor in Arnhem.

In welke mate heeft deze vermelding over het toezicht van een registeraccountant in het

aanbiedingsmateriaal van Obligaties VI, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Ja zeker, het is alleen zo dat ik het gelezen heb en het vanzelfsprekend vond en ik vond het een goed alternatief voor het ontbreken van het AFM toezicht.

(In welke mate heeft deze vermelding over het onderpand in het aanbiedingsmateriaal van Obligaties VI, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Die grond loopt niet weg. Waardoor het in mijn ogen safe overkwam.

In welke mate heeft deze vermelding over het inleggen via de stichting derdengelden, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Mijn geld is omgezet dus ik heb het niet overgemaakt Maar toen ik geld overmaakt voor obligatielening 6, mijn eerste product dacht ik dat het een onafhankelijk stichting was die het geld beheerde. Het gaf mij dus vertrouwen.

32.

Een proces-verbaal van verhoor van 2 juli 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [slachtoffer 13] (G18), zakelijk weergegeven:

De heer [naam 19] heb ik telefonisch gesproken en daarna heeft [getuige] contact opgenomen en heeft een afspraak gemaakt dat [verdachte 2] bij mij thuis zou komen. Toen had ik al belegd in obligatie II en drie certificaten CWC. Ik was blij dat de directeur zelf kwam. [verdachte 2] was keurig in het pak gestoken. Hij heeft mij een relatiebeheerder toegewezen en dat was [getuige] .

(In het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen dat u heeft geïnvesteerd in Centurion Winstcertificaten (hierna: CWC). Hoe bent u met dit product van Centurion Vastgoed BV in aanraking gekomen?)

Via het internet Ik heb gezocht naar beleggingen met een goed rendement Wat mij over de brug getrokken heeft is dat dit fonds in vastgoed investeerde.

(In welke mate heeft deze vermelding over het toezicht van een registeraccountant in het aanbiedingsmateriaal van CWC, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Dat had ik al gezien op de website van Centurion. Ik vond dat heel belangrijk. Dat gaf mij extra vertrouwen in het bedrijf en dacht hiermee dat het zeker goed zat.

In welke mate heeft deze vermelding over het onderpand in het aanbiedingsmateriaal van

W Obligaties VI, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Heel belangrijk. [verdachte 2] heeft dit mij verteld tijdens het gesprek bij mij thuis. Grond

Is een vaste waarde en dat gaat niet zo maar verloren.

In welke mate heeft deze vermelding over het onderpand in het aanbiedingsmateriaal van CWWU, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Heel belangrijk omdat een onderpand zekerheid geeft. Dat is alles waar het om draait Een waardevaste investering.

(Het tot nu toe ingestelde onderzoek lijkt erop te wijzen dat de inleggelden die binnenkwamen op de bankrekening van Stichting Derdengelden Centurion niet onafhankelijk werden beheerd, door Centurion naar behoefte werd gebruikt en geen rekening gehouden werd met de doelen per product, Als u dit had geweten voordat u inlegde, zou u dan hebben ingelegd?)

Absoluut niet.

33.

Een proces-verbaal van verhoor van 15 juli 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [slachtoffer 14] (G19), zakelijk weergegeven:

(In het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen dat u heeft geïnvesteerd in Centurion Obligaties V (hierna: Obligaties V). Hoe bent u met dit product van Centurion Vastgoed BV in aanraking gekomen?)

Ik denk via advertentie op beurs.nl. Via de advertentie heb ik mijn mailadres en telefoonnummer doorgegeven. Vervolgens ben ik gebeld door Centurion. Vrij snel na het eerste contact heeft [verdachte 2] mij gebeld en is hij bij mij thuis geweest in augustus 2012.

Wij hebben het gehad over de obligatieleningen I, II en III die heel snel zijn afgelost Verder vertelde [verdachte 2] dat er drie verklaringen van [accountantskantoor] accountants op de website van Centurion stonden. Dit schepte vertrouwen.

In welke mate heeft deze vermelding over het toezicht van een registeraccountant in het

aanbiedingsmateriaal van Obligaties V, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Dat was heel belangrijk. Ik heb dat ook gelezen in de folder over het toezicht Het staat een paar keer vermeld. Dat er toezicht en controle door een registeraccountant werd gehouden betekende voor mij dat Centurion niet zomaar iets verkeerds kon doen. Dat Centurion niet zomaar naar eigen dunken kan handelen.

(Waarin dacht u te beleggen op het moment dat u deelnam in Obligaties VI en geld overmaakte oftewel, wat was het doel van Obligaties VI?)

In de voortgang van het project in Costa Rica. Ik heb gelezen in de brochure dat het geld bedoeld was om kavels aan te kopen en woonappartementen te bouwen. Ik ga er vanuit dat het ook zo gebeurd.

In welke mate heeft deze vermelding over het inleggen via de stichting derdengelden, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?

Ook belangrijk, want het geld komt niet direct op rekening van de Centurion Vastgoed. [verdachte 2] vertelde dat het geld afgeschermd was door storting op de bankrekening van stichting derdengelden. Ik dacht dat Centurion niet zelf geld kan overboeken van de bankrekening van stichting derdengelden en dat ze toestemming moesten hebben.

In welke mate heeft deze vermelding over het onderpand in het aanbiedingsmateriaal van

Goldplan, voor u een rol gespeeld om wel of niet deel te nemen aan dit product?)

Dat is belangrijk, geeft je zekerheid. Mocht het mis gaan, heb je daar onroerend goed liggen.

(Het tot nu toe ingestelde onderzoek lijkt erop te wijzen dat de inleggelden die binnenkwamen op de bankrekening van Stichting Derdengelden Centurion niet onafhankelijk werden beheerd, door Centurion naar behoefte werd gebruikt en geen rekening gehouden werd met de doelen per product. Als u dit had geweten voordat u inlegde, zou u dan hebben ingelegd?)

Nee, natuurlijk!

34.

Een proces-verbaal van aangifte (AG-4) van 17 oktober 2014 voor zover inhoudende de verklaring van aangever/slachtoffer [naam 9] , zakelijk weergegeven:

Nadat ik in juni en juli 2013 diverse malen ongevraagd telefonisch door een medewerker van Centurion benaderd was om geld bij hen te beleggen, heb ik op 29 juli 2013 bij mij thuis een afspraak gehad met [verdachte 2] . Ik had de informatie die beschikbaar was over Centurion bestudeerd, de accountantsverklaringen en informatie van de KvK gecontroleerd. Hij rekende mij voor dat ik de [bedrijf 2] BV waaruit ik de deelname wilde financieren onzorgvuldig beheerde, het opgelegde rendement van 4% zou ik nooit halen. Tenzij ik meer durfde te beleggen.

Uiteindelijk ben ik door zijn betrouwbare voorkomen en de zorg die hij etaleerde, overstag gegaan en heb uiteindelijk € 55.000 + € 500 (inlegkosten) ingelegd.

De nazorg was keurig, ik werd regelmatig gebeld door [verdachte 2] zelf of alles naar wens verliep. Dat deed het, want de beloofde rente werd stipt op de eerste van de maand gestort. Van tijd tot tijd kregen we een verzamelmemorandum, en de registeraccountant van [accountantskantoor] bracht een bezoek aan het project waarvan wij de positieve bevindingen toegestuurd kregen.

Kort daarop werd surseance van betaling aangevraagd en werd het bedrijf failliet verklaard.

Toen wij als beleggers de stukken van AFM ter inzage kregen (hier bijgevoegd) bleek dat al in 2013, het moment dat ik benaderd werd, de AFM Centurion en de drie leidinggevenden betichtte van praktijken die in het kort neerkomen op een piramidespel. Zo werd er later gezegd dat de rente die de beleggers het eerste jaar maandelijks kregen, betaald werd uit het eigen ingelegde vermogen. Was een dergelijke constructie openbaar geweest, was geen belegger ingestapt, want dat betekent direct piramidespel of een directe vorm van Ponzifraude.

[verdachte 2] heeft mij willens en wetens geadviseerd een groter bedrag laten beleggen dan ik van plan was. Dit heeft hij gedaan zonder dat hij over een vergunning als beleggingsonderneming of beleggingsadviseur beschikte. Zonder mij inzage te geven in de werkelijke situatie. En door te schermen met zijn zorgplicht.

Ik wil derhalve aangifte doen van oplichting en fraude tegen [verdachte 2] en Centurion Vastgoed. Ik ben met valse voorwendselen en met niet correcte informatie in deze belegging gelokt.

Over Centurion (op Linkedin profiel van [verdachte 2] , inmiddels verwijderd)

Bij het oprichten van Centurion Vastgoed is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de veeleisende belegger. Uitgangspunt is een constructie, waarbij de belegger zeker weet dat zijn geld belegd wordt. Daarom heeft Centurion Vastgoed ervoor gekozen om via een unieke constructie haar periodieke investeringsbeloftes door een registeraccountant te laten controleren.

Bij iedere belegging die Centurion Vastgoed aanbiedt, hanteren wij een vaste beleggingsstructuur. Iedere belegging is een combinatie van zekerheden en risico's. Voor Centurion Vastgoed is het inzichtelijk maken van de geïnvesteerde gelden en het nakomen van afspraken de enige manier om tevreden klanten te creëren.

35.

Een proces-verbaal van verhoor van 14 januari 2016 inhoudende de verklaring van de getuige [getuige 3] afgelegd tegenover de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken, zakelijk weergegeven:

(Wat is uw huidige functie bij [accountantskantoor] ?)

Ik ben partner en mede verantwoordelijk voor de RA afdeling.

(Welke rechtspersonen of natuurlijke personen van Centurion zijn of waren klant bij [accountantskantoor] , en sinds c.q. tot wanneer?)

Ik heb daar een overzicht van. Ze , Centurion Vastgoed, zijn eind 2009 begin 2010 klant geworden. Dat kwam door een administratiekantoor. Dat was [bedrijf 1] . Via hen zijn zij klant geworden bij ons. Dat waren dus Centurion Vastgoed, Makelaardij BV, GPInvestments BV GPI Holding BV, Woningverhuur BV,. Volgens mij waren de natuurlijke personen geen klant maar we hebben wel bankafschriften van [verdachte 1] verstrekt. En ik zie van alle drie de verdachten wel klantnummers van [accountantskantoor] . De Costaricaanse vennootschappen zijn deelnemingen dus vallen er in principe ook onder maar daar heb ik geen zelfstandig dossier van.

(Bij welke vennootschap staat u op de loonlijst? Is dat een bewuste keuze?)

Ik sta op de loonlijst bij mijn eigen Holding en die factureert naar de Beheer maatschappij van [accountantskantoor] . Ik verricht dus zowel accountants als adviserende werkzaamheden. Ik ben voor Centurion in het begin nooit DE controlerende accountant geweest. Ik heb alleen specifieke opdrachten verricht en verder heb ik helemaal geen controlewerk verricht.

(Wie was namens [accountantskantoor] AB en [accountantskantoor] RA de contactpersoon voor de klant Centurion?)

Ik was overall de verantwoordelijke. [naam 24] was de fiscalist en [naam 6] voor de administratieve werkzaamheden en iemand anders was contactpersoon voor de lonen. Als [naam 24] advies gaf dan staat daar zijn naam onder en is hij vakinhoudelijk verantwoordelijk. Ik ben geen fiscalist.

(Welke personen opereerden feitelijk als directieleden bij Centurion? En voor welke periode gold dat?)

Ik had met name contact met [verdachte 2] . Die deed de financiën. Dat was in het begin [verdachte 1] . [verdachte 3] zag ik nooit. Dat weet ik niet precies. Ik had alleen besprekingen, zag geen stukken die ze ondertekenden of wie het personeel aannam. Ik kan dat dus niet precies zeggen.“

(Hoe was de onderlinge verdeling van werkzaamheden en verantwoordelijkheden?)

Wat ik weet, is dat ik [verdachte 3] nooit zag omdat hij commercieel deed. [verdachte 2] en [verdachte 1] kwam ik allebei tegen in vergaderingen. [verdachte 1] was officieel de financiële man, op een gegeven moment nam [verdachte 2] dat steeds meer over. Dat was officieel ook geen financiële man maar hij deed wel steeds meer.“

(Met wie van de directie van Centurion voerde u overleg over financiële en boekhoudkundige zaken en dergelijke?)

[verdachte 2] en [verdachte 1] en op enig moment viel [verdachte 1] weg en toen werd het [verdachte 2] .

(Welke rol hadden [accountantskantoor] (AB) en (RA) in het kader van haar werkzaamheden ten behoeve van Centurion?)

Wij hadden de rol om als RA verklaringen te geven over inleg 83% en obligatieverklaringen. Dat zag ik en voor de rest zag ik daar weinig van. [accountantskantoor] AB had de volgende taken: lonen, fiscale zaken en administratieve zaken. Assurance, dat is controleren. Samenstellen, dat hebben wij niet gedaan. Wij hebben geen samenstelopdracht uitgevoerd. Wij hebben alleen administratieve bijstand verleend. Op het verzoek om jaarrekeningen te controleren heb ik gezegd dat ik dat niet kan en mag, omdat ik al te veel betrokken was. Toen is men bij [accountantskantoor 2] terecht gekomen. Daar zijn ze tot cliëntacceptatie doorheen gekomen. Ik zou nooit controlerend accountant kunnen worden.

(Welke concrete opdrachten heeft Centurion nog meer aan [accountantskantoor] AB verstrekt? En welke aan [accountantskantoor] RA?)

De opdrachten zijn volgens mij benoemd. Dat waren 83% verklaringen voor de obligatieleningen, omvang van de kavels, op het eind een rapport van feitelijke bevindingen op Costa Rica, administratieve bijstand, opdrachten voor loonadministratie, fiscaal bijstaan, fiscaal advies met betrekking tot het buitenland. We hebben een prognose doorberekend voor de laatste nooit uitgebrachte brochure. De 3 Assurance-rapporten (DOC-090) inzake besteding van gelden. We hebben voor een aantal obligaties vastgelegd dat 83% was belegd. Daarnaast de aflossingsverklaringen (DOC-87,88 en 89), dat gaat over terugbetalingen obligatie 1, 2,3.

Verklaring feitelijke bevindingen zijn alleen bevindingen, daar zit geen mening in (DOC-198). De brief inzake een verklaring omtrent de administratie (DOC-042) daar hebben wij geen separate opdrachtbevestiging voor. Er is mij gevraagd of ik die brief wil schrijven en dat heb ik gedaan.

(Verdachte [verdachte 1] heeft in een mail van 5 november 2013, gericht aan [verdachte 3] en [verdachte 2] , vermeld dat zij geen medewerking mogen verlenen aan een goedkeurende accountantsverklaring. Hij verklaarde hierover:

(…) [verdachte 2] wilde een accountantsverklaring. De accountant vertelde hem dat het onnodig was. Ik ook. [verdachte 2] vond het heel belangrijk om het aan de beleggers te laten zien. De accountant zei dat het niets zegt of we veilig beleggen. De accountant zei dat het dan iets zou worden wat [verdachte 2] niet bedoelde. Het zou dan een onthoudende verklaring zijn. [verdachte 2] had voor ogen dat dan de beleggers zouden toestromen door een goedkeurende accountantsverklaring. In mijn ogen zou het ook onnodige kosten met zich meebrengen. Ook [verdachte 3] zag zo’n accountantsverklaring niet zitten.

Klopt deze verklaring van [verdachte 1] en wat kunt u hierover verklaren?)

Ik kan hem nooit verteld hebben dat het onnodig was. Ik kan wel gezegd hebben dat hij volgens de wet niet verplicht was. Ik vind dat je naar de beleggers toe zoveel mogelijk transparantie moet geven. We hebben er vaak over gesproken dat men naar een goedkeurende accountantsverklaring moesten werken. Ik heb gezegd dat zoals het gestructureerd was, dat er geen accountant een verklaring af zou geven. Ik heb het streven besproken dat we zouden gaan structureren en zorgen dat het op orde was zodat op den duur een accountantsverklaring afgegeven zou kunnen worden. Ik heb beleggers aan de telefoon gehad die vroegen of het veilig was. Ik heb gezegd dat ik dat niet kon zeggen. Ik heb alleen verklaard dat leningen waren terug betaald, of dat 83% van de inleg was besteed aan de aankoop van gronden. Meer kon ik niet zeggen. Als je accountantsverklaring kunt verstrekken die goedkeurend is helpt dat in beeldvorming naar buiten. Je moet zo snel mogelijk zorgen dat je een verklaring hebt, maar dat is nooit gebeurd.

(Weet u waar deze accountantsverklaring betrekking op heeft?)

Over de accountant die de jaarrekening controleert. Die is er nooit geweest. Dit zag op de accountant voor het controleren van de jaarrekening. Ook in mijn ogen zou het beste zijn geweest als die er was geweest. Ik denk echter dat geen accountant zich op dat moment gebrand had aan waarderingsvraagstukken.“

(Heeft Centurion aan [accountantskantoor] opdracht gegeven om het financierings- en aankooptraject te controleren?)

Nee, dat hebben ze niet. Wij hebben gecontroleerd of de obligaties zijn afgelost en geconcludeerd dat 83% is besteed.

(Heeft Centurion aan [accountantskantoor] opdracht gegeven om periodiek te controleren wat er met de geïnvesteerde gelden gebeurt?)

Nee, behalve de eerste drie verklaringen. Daaruit blijkt die 83%, voor de rest niet.

(Heeft Centurion al haar investeringen aan [accountantskantoor] voorgelegd om te controleren

of investeringsbeloftes worden nagekomen?)

Nee, bij drie obligatieleningen hebben ze dat wel gedaan en voor de rest niet. Ik ben met de directie naar Costa Rica gegaan. Dat hadden ze al heel vaak gevraagd. Ik heb dat in het begin afgehouden omdat ik maar inzage had in bepaalde stukken. Ik had het gevoel dat als ik mee zou gaan, dat dat iets zou suggereren wat er niet was. Ik kan wel mee gaan kijken maar voor de rest zegt dat ook weinig. In 2013 kwam die belastingcontrole. De Inspecteur vroeg waarom ik niet eens zou willen gaan kijken. Ik dacht toen als zo’n belastinginspecteur dat vindt, dan zal ik dat eens doen. Ik ben dus oa op verzoek van de fiscus daar geweest. Ik heb toen voor mezelf bepaald dat ik alleen voor mezelf wilde vastleggen wat er was, dus een rapport van feitelijke bevindingen. Ik heb bewust altijd alleen feitelijke bevindingen genoteerd.

Centurion heeft niet al haar investeringen voorgelegd, alleen de eerste drie, zoals ik net al verklaarde. Waarom dat zo is moet je hen vragen. Ik vermoed dat ze het later niet meer beloofd hebben in de brochure, in het begin stond erin dat er een accountantsverklaring zou komen maar later niet meer.

(Heeft Centurion ooit een opdracht aan [accountantskantoor] verstrekt om een oordeel te geven over de waarde van de onroerende zaken in Costa Rica?)

Nooit.

(Als de opdracht om naar de waarde te kijken niet verstrekt is; kunt dan aangegeven waarom dat niet gebeurd is? De waarde van de onroerende zaken in Costa Rica lijkt mij namelijk wel relevant voor de beleggers?)

De waarde is inderdaad relevant voor de beleggers. Ik weet die waarde echter niet. Als een accountant iets over waarde zegt dan moet hij taxateurs etc. in huis halen. Een accountant zal nooit zijn vingers branden aan waardebepaling. Dat kan hij ook niet. De kostprijs is wel te bepalen. Het gaat erom wat de feitelijke waarde is, waar je het voor weg kan doen. Ik wist het niet en ik zei het dus ook niet. Zij wisten dat zelf ook niet, dat beseften ze wel, ze hebben alleen wel altijd geloofd in hun plannen. We hebben het hier wel regelmatig over gehad. Het leek er steeds wel op dat de waardering die in hun jaarrekeningen was opgenomen wel kon kloppen. Echter ik heb daar nooit iets over verklaard.

(Heeft u zich wel eens de vraag gesteld of de opdracht die u kreeg wel rationeel was? Met andere woorden, was uw opdracht wel toereikend om de beleggers in voldoende mate te (kunnen) informeren?)

Dat heb ik me regelmatig afgevraagd. Dat was 1 van de redenen dat ik vond dat ik niet mee naar Costa Rica moest gaan en dat er een controle van de jaarrekening moest komen.

(Wij tonen u de volgende documenten. Het betreft drie door u ondertekende Assurance-rapporten van [accountantskantoor] RA uit 2009 en 2010. De rapporten zijn gedateerd op 4 september 2009, 29 maart 2010 en 19 oktober 2010 en hebben betrekking op de situatie per 30 juni 2009, 30 september 2009 en 31 maart 2010.

(Wat is het doel van deze verklaringen? Voor wie zijn ze opgesteld?)

Wij verwijzen hier naar een accountantsverklaring van 1 september. We zeggen dat we hebben gezien dat de waarde 84,3% bedraagt. Dat doen we omdat we verwijzen naar de stukken. We verwijzen naar een verklaring. Als ik dit sec zou verklaren mis je toelichting. Ze zijn voor de specifieke gebruikersgroep opgesteld. De (potentiële) obligatiehouders en AFM. Misschien heeft men gedacht met dit stuk te willen informeren. Ik weet niet waarom het is.“

(Volgens het Nivra is er sprake van een assurance-rapport als er 3 partijen zijn: de verschaffer van informatie, de onafhankelijke assurance provider en de gebruiker. Dus wie zijn volgens u de gebruikers van deze assurance-rapporten?)

Dit staat vermeld in het assurance-rapport: De potentiële obligatiehouders en de AFM. Ze kunnen daarom ook niet voor andere doelen worden gebruikt.

(Wat zeggen deze rapporten precies?)

“Het verwijst naar een accountantsverklaring en opgave van financiële aspecten.

(Heeft u in alle jaren dat Centurion klant was, ten behoeve van de werkzaamheden van Centurion ooit gebruik gemaakt van onafhankelijke experts of beëdigd makelaars/taxateurs voor de waardebepaling van de bezittingen in Costa Rica?)

Ik heb geen waardebepalingen gedaan. Ik heb gezien dat ze voor bepaalde prijs gekocht hebben en heb daarvoor het kadaster geraadpleegd. Ik weet niet hoe zij de prijs bepaald hebben. Men was daar in Costa Rica bekend. Ik heb nooit een rapport van taxateurs gezien of gekregen van Centurion. Met betrekking tot de balanswaardering heb ik wel gezegd zorg dat je weet waar je op uitkomt omdat je anders moet afwaarderen.

(Wat kunt u vertellen over de wijze waarop de obligatieleningen zijn afgelost? Hoe zijn de middelen verkregen om de obligatieleningen af te lossen?)

In het begin met het Vista Verde verhaal kwam men erachter dat de plannen die ze hadden met Vista Verde niet ontwikkeld konden worden. Men heeft besloten om beleggers te informeren en alternatief gevonden in Pacific Gardens. Mensen kregen ruimte om eerste om te zetten in de tweede. Volgens mij zijn er wat ruilingen geweest en gronden verkocht. Ik heb gezegd dat dit alleen maar zin zou hebben als opbrengst Pacific Garden zodanig hoog zou zijn dat je met verlies kon beginnen. Pacific Garden heeft zaken overgenomen en afgelost voor Vista Verde. Anders hadden ze toen de stekker eruit moeten trekken.

36.

Een proces-verbaal van verhoor van 15 januari 2016 inhoudende de verklaring van de getuige [getuige 3] afgelegd tegenover de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken, zakelijk weergegeven:

(Wij tonen u een mailwisseling uit januari 2015 tussen u, [naam 6] en [naam 20] , de Compliance Officer van [accountantskantoor] omdat het op kantoor gonst van de geruchten over de verwevenheid Centauro en Centurion. U legt aan [naam 6] uit dat u tekst en uitleg geeft in een mail waarbij [naam 20] bepaalt aan wie hij deze mail doorstuurt.

In de mail geeft u tekst en uitleg en herhaalt u de tekst waarmee u op 31 oktober 2014 een update inzake Centurion aan de vennoten van [accountantskantoor] heeft gegeven.

U schrijft onderaan pagina 3 het volgende:

In 2010 werd er op hun website wat al te enthousiast geschermd met onze betrokkenheid en op ons verzoek heeft men dat teruggebracht naar feitelijkheden.

Kunt u aangeven met welke betrokkenheid van [accountantskantoor] op de site van Centurion in 2010 wat al te enthousiast werd geschermd?)

Er stond bijvoorbeeld “er wordt gecontroleerd door [accountantskantoor] ”, dat is niet de bedoeling, het gaat om feitelijkheden, wat we precies doen. Zowel wij, als de notaris, vonden dat er gesuggereerd werd dat wij van alles controleerden. Dat was niet zo, daarom hebben we precies gezegd wat we gedaan hebben en dat mocht op de website gezet worden. Meer niet.

(Ik heb eerder gezegd dat in de opdrachtbevestiging onder meer staat dat ”Met het rapport van feitelijke bevindingen de onderneming haar beleggers en toezichthouders wil informeren”.

Vindt u dat door alleen iets te zeggen over de eigendomssituatie zonder ook iets te zeggen over de waarde van het onroerend goed, de beleggers en de toezichthouders in voldoende mate geïnformeerd worden?)

“Ik vind dat een belegger pas echt goed geïnformeerd is met een goed gekeurde jaarrekening met alles erop en eraan. Dat vind ik. Als dat er niet is, dan is het de vraag of je moet meewerken door te gaan kijken. Dat laatste heb ik gedaan. Dat wat ik zag, zag er in mijn beleving goed uit. Maar het geeft niet de volledige informatie naar de beleggers toe. Ik vond echter wel dat ik toegevoegde waarde had. Dat vond de Belastingdienst kennelijk ook. Ik bedoel hiermee dat ik mede aangespoord door de Belastingdienst heb besloten om in te gaan op het verzoek om mee te gaan naar Costa Rica.”

(DOC-199: accountantsverklaring. Hier merkt u op dat de accountantsverklaring onder meer bedoeld is voor de obligatiehouders. Toch vermeldt u hier niets over het feit dat de door de obligatiehouders verstrekte gelden zonder leningsovereenkomst, met daarin opgenomen de normale zekerheden etc, zijn doorgeleend aan door Centurion Vastgoed BV aan CRE SA.

Kunt u dat eens toelichten?)

Accountantsverklaringen zijn vastgestelde protocollen. Ik kan dergelijke informatie niet kwijt in een verklaring over belegde gelden .

(In doc-42 merkt u op dat u geen volledig betrouwbare informatie kunt verstrekken over de besteding van de inleggelden per product. In doc-90 3/3 merkt u in uw conclusie wel iets op over de besteding van de belegde gelden. Letterlijk staat er: “dat de waarde van de grond in eigendom van CRE SA per 31 maart 2010 83,7% bedraagt van de waarde van de door de obligatiehouders van Centurion vastgoed BV per 31 maart 2010 belegde gelden”.

Hoe moeten nu beiden opmerkingen tot elkaar worden gezien?

In het begin ging dat nog wel. We hebben dit drie keer verklaard. Dat was alleen maar de aankoop van de eerste kale grond. We hebben dat opgenomen om iedereen duidelijk te laten zien wat ze betalen. Later werden die gronden meer waard, maar daar heb ik geen verklaring over verstrekt. Ik heb dit in het begin durven zeggen, daarna niet meer. Dat kan ik ook niet, omdat ik niet kan waarderen .

(Uit het tot nu toe ingestelde onderzoek komt naar voren dat in het aanbiedingsmateriaal van de verschillende producten van Centurion melding wordt gedaan van Toezicht door een Registeraccountant.

Zo staat de vermelding: “Centurion laat een registeraccountant periodiek controleren wat er met de geïnvesteerde gelden gebeurt”;

DOC-058 op bladzijde 3 van het aanbiedingsmateriaal van CWC;

DOC-060 op bladzijde 2 van het aanbiedingsmateriaal van CWC+ ;

DOC-029 op bladzijde 2 van het aanbiedingsmateriaal van Obligaties IV ;

DOC-044 op bladzijde 4 van het aanbiedingsmateriaal van Obligaties V;

DOC-046 op bladzijde 4 van het aanbiedingsmateriaal van Obligaties VI;

DOC-056A op bladzijde 2 van het aanbiedingsmateriaal van Gemina;

DOC-127 Op bladzijde 5, 7 en 9 van het aanbiedingsmateriaal van Goldplan is onder de kop ‘Zekerheden’ vermeld:

“Controle door een Nederlandse registeraccountant”

(Welke opdracht tot controle heeft u ontvangen in het kader van het beleggingsproduct Goldplan?)

“Ik vraag me af of in het aanbiedingsmateriaal [accountantskantoor] voorkomt. Ik heb al gezegd dat ik geen verklaring kan verstrekken. Ik wist in het algemeen wel dat deze opmerking erin stond. Ik heb ook gezegd dat ze moesten zorgen dat zij niet te veel beloven. Ik heb gezegd dat daar waar [accountantskantoor] wordt genoemd het alleen om feitelijkheden mag gaan. Ik dacht daarom ook net ‘goed dat daar staat controle door een Nederlandse registeraccountant’. Kennelijk hebben ze zich netjes gehouden aan de afspraak die ik heb met hen heb gemaakt. Daar staat dus geen [accountantskantoor] . Ik heb na obligatielening III niks meer verklaard. Ik heb dus ook geen opdrachten gehad. Ik weet wel dat de wens er was om transparant te zijn. Ik ben voor zo maximaal mogelijke transparantie. Ik ben er niet voor verantwoordelijk wat zo’n opmerking in het aanbiedingsmateriaal betekent voor een belegger. Ik heb 1 boze belegger aan de telefoon gehad. Ik heb gezegd dat dat wat ik verklaard heb, kon. Later ging dat niet meer. Die man zei dat er een accountantscontrole moest komen op de gehele jaarrekening. Ik heb gezegd dat hij daar gelijk in had. Dat is echter niet mijn verantwoordelijkheid. Ik kon dat niet afdwingen. Hij zei ook: “zonder verklaring bij een jaarrekening stap ik niet in”. Ik heb gezegd dat dat een gezonde conclusie was.”

(U weet waarvoor de brochures worden geschreven, u weet welke (beperkte) opdracht u heeft gekregen. Vindt u dat op basis van uw werkzaamheden er niet te veel vertrouwen wordt gewekt bij de beleggers/obligatiehouders met de mededeling “Controle door een Nederlandse registeraccountant”?)

Zo neen, waarom niet?

Zo ja, wat heeft u gedaan om dat recht te zetten?)

Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd te voorkomen dat onze naam misbruikt werd. Ik had zeker in het begin wel het gevoel dat mijn naam werd misbruikt. Men koketteerde wat enthousiast met onze gegevens. Dat heb ik al verklaard. Ik heb geprobeerd te voorkomen dat ze dat deden.

37.

Een proces-verbaal van verhoor van 25 maart 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [getuige 2] (G1-1), zakelijk weergegeven:

(Welke werkervaring heb je en welke functies heb je bekleed?)

"Ik heb jarenlang bij een accountantskantoor gewerkt. Via [accountantskantoor] kwam toen hun klant Centurion aan de orde. De controller van Centurion was niet capabel en daarom zocht men iemand anders voor die functie.

Ik hou niet zo van het beleggingswereldje maar de functie vond ik wel interessant. Er was geen goede onderbouwing voor wat er financieel gebeurd was, er moest vanuit het niets een administratie worden opgebouwd. Ik realiseerde me dat ik die klus niet helemaal alleen aan kon, ik ben goed met cijfers maar het vervolg. het sturen met cijfers is niet waar ik in gespecialiseerd was. Ik moest goede cijfers aanleveren. [naam 6] en de directie van Centurion moesten daar dan mee aan de gang om de boel te verbeteren. Ik heb er een jaar gewerkt ik ben op 1 augustus 2013 begonnen.

(Met wie bij Centurion Vastgoed voerde je je sollicitatiegesprek en wie heeft je aangenomen?)

Met [verdachte 2] , daar was verder niemand bij In het arbeidscontract stond wel [verdachte 1] maar [verdachte 2] heeft mij aangenomen. Ik heb in het jaar dat ik er heb gezeten [verdachte 1] niet veel gezien. Ook met [verdachte 3] had ik in het begin nauwelijks contact Ik had eigenlijk altijd te maken met [verdachte 2] . Op het einde ging [verdachte 3] zich er wel wat meer mee bemoeien. Ik heb helemaal tot het einde bij Centurion Vastgoed gewerkt tot de curator zei dat het klaar was, toen werd ook het pand ontruimd.

(Wat was specifiek je functie bij Centurion Vastgoed?)

We zijn bij Centurion nooit gekomen tot een goedkeurende verklaring. het was eigenlijk meer een adviesfunctie voor [accountantskantoor] We wilden wel naar zo'n goedkeurende verklaring toe maar zover zijn we helemaal niet gekomen. Er was voor de jaarrekeningen van voor 2012 geen goede onderbouwing in de administratie.

(Werkte je alleen voor Centurion Vastgoed of ook voor andere vennootschappen?)

Ik was in loondienst bij Centurion Vastgoed maar het is niet mogelijk om alleen voor Vastgoed te werken. Het geld kwam bijvoorbeeld binnen bij Stichting Derdengelden en vandaaruit ging het alle kanten op dus in mijn functie was het niet mogelijk om alleen voor Vastgoed te werken. Feitelijk werkte ik voor de hele Centurion organisatie. Ik heb ook geprobeerd jaarrekeningen te maken voor de Costa Ricaanse vennootschappen en als je de jaarrekening maakt voor zo’n vennootschap, dan staan daar ook altijd wel posten in die betrekking hebben op andere vennootschappen dus daar heb je dan ook mee te maken.

Bij mijn indiensttreding was die scheidingslijn tussen Centurion Vastgoed en Makelaardij er formeel natuurlijk wel maar voor mijn gevoel in de praktijk niet echt Bij Centurion Vastgoed kwam eigenlijk het geld binnen en daar was men bezig met bellen om beleggers binnen te halen. De projectontwikkeling vond plaats in Costa Rica.

Personeel was in dienst bij Centurion Vastgoed, de contracten van de leaseauto's op naam stonden van de Makelaardij. Dat was natuurlijk een vreemde situatie.

(Wie was bij Centurion jouw aanspreekpunt en/of leidinggevende?)

Dat was vanaf het begin dat ik er kwam, [verdachte 2] . Voor zover ik verantwoording af moest leggen of als ik vragen had, dan ging ik daarmee naar [verdachte 2] . Toen [verdachte 3] op papier directeur van Centurion Vastgoed werd, verwees [verdachte 2] mij ook nog wel eens naar [verdachte 3] , omdat hij formeel mijn aanspreekpunt was geworden, [verdachte 3] ging zich er ook wel meer mee bemoeien. Omdat [verdachte 3] in de praktijk niet wist hoe het allemaal moest kwam ik dan toch weer terecht bij [verdachte 2] . Als ik het heb over de grote projecten, bijvoorbeeld in Costa Rica, dan besprak ik dat altijd met [verdachte 2] omdat [verdachte 3] daar te weinig van wist.

Voordat [verdachte 3] formeel directeur werd, was [verdachte 1] directeur van Centurion Vastgoed. Hem heb ik bijna nooit gezien.

[verdachte 1] is eventjes uit dienst geweest toen [verdachte 3] directeur werd, de aandelen in Centurion Vastgoed zijn toen overgedragen aan de Stichting Administratiekantoor Centurion. Dat zou de beste oplossing zijn maar net daarna moest hij toch weer in dienst want hij kon ons helpen met de AFM-kwestie en andere problemen. Ik was daar enorm boos over en ik wilde niets met hem te maken hebben. Er moet iets geweest zijn tussen de drie directieleden waardoor hij weer op de loonlijst moest komen, [verdachte 1] had verder ook niets dus misschien was dat de reden. De rekening-courant liep ook maar op, er werd met [verdachte 1] afgesproken dat hij moest aflossen. Dat deed hij dan niet en dan kwam hij even later weer met een factuur en die moest dan toch weer betaald worden, van [verdachte 2] maar later van [verdachte 3] omdat die formeel de directeur was.

Toen [verdachte 1] weer terug kwam had hij niet veel meer te zeggen maar kon hij de problemen met de AFM aanpakken.

De directie bestond naar mijn idee uit [verdachte 3] , [verdachte 2] en [verdachte 1] .

(Wat kun je verklaren over [medeverdachte] ?)

Zij heeft een paar maanden op de loonlijst gestaan toen ik ook bij Centurion werkte maar ik heb niet

gezien dat zij in die periode werkzaamheden heeft verricht.

(Waren er bij Centurion nog meer fictieve werknemers in dienst?)

Ik ben mij vragen gaan stellen over een vennootschap in Costa Rica waar veel geld naar werd overgemaakt iets van Soulprovider Dat bleek een Costa Ricaans bedrijf waar maandelijks een behoorlijk bedrag naartoe ging vanuit CPD in Costa Rica, iets van € 10.000 per maand. Ik vroeg mij af wat voor dat geld werd gedaan. Dat bleek een bedrijf te zijn van de vriendin van [verdachte 3] , die vriendin waar hij een kind bij heeft [naam 3] . [verdachte 3] heeft wel eens gezegd dat zij er ook werk voor heeft gedaan. Er was ook een contract waarin dat was vastgelegd maar ik had er zo mijn twijfels over of zij er wel daadwerkelijk werkzaamheden voor verrichtte. Jullie vragen me of [naam 3] ook in Nederland bij Centurion heeft gewerkt In ieder geval niet in de tijd dat ik er werkte.

Hoe waren de werkzaamheden verdeeld onder de directieleden?)

[verdachte 3] deed Sales en ging vaak mee met [verdachte 2] naar Costa Rica waar hij bij gesprekken aanwezig was. [verdachte 2] was verantwoordelijk voor de financiën, relatiebeheer en Costa Rica. [verdachte 3] nam de mensen aan voor Sales, [verdachte 1] deed dat voor BackOffice.

Met betrekking tot het project St Kitts vonden besprekingen plaats op kantoor waar zowel [verdachte 3] als [verdachte 2] aanwezig waren.

[verdachte 1] betaalde alles wat los en vast zat Die ging bijvoorbeeld naar de wijnhandel en kocht dan een fles wijn van € 1.000. Alles wat er door [verdachte 1] aan uitgaven werd gedaan. advocaatkosten, huur, noem maar op, kun je zien in de rekening courant van [verdachte 1] . Hij had heel veel contante opnamen. Ik vroeg me af waar hij dat allemaal liet maar ik denk dat hij dat heeft gebruikt voor drugs, maar goed, dat is gissen. Hij kocht ook nieuwe telefoons. [verdachte 1] moest altijd voorschotten op zijn salaris hebben, [verdachte 3] af en toe ook wel. Bij [verdachte 2] gebeurde dat eigenlijk niet zo.

Toen ik er kwam werken, was dat ook al zo. Ook toen werden al dat soort uitgaven al in rekening-courant geboekt bij [verdachte 1] . [verdachte 1] leefde gewoon alsof die bankrekening van hem zelf was. Wij vonden een fles wijn van € 1.000 vreselijk duur maar hij vond dat normaal. Hij kocht ook pakken voor honderden euro’s per pak. In 2013 liep dat bij [verdachte 1] helemaal uit de hand, zijn bestedingen liepen met tonnen op. [verdachte 1] gaf ook een verjaardagsfeestje, dat kostte duizenden euro's en dat werd door Centurion Vastgoed betaald. Dat was allemaal in de tijd dat ik er werkte. Er kwamen ook allemaal rekeningen binnen van [naam 21] , de stukadoor, wegens verbouwingen in het huis van [verdachte 1] . Dat stonden allemaal op naam van Centurion Vastgoed. Dit was hoe [verdachte 1] was en leefde, egoïstisch. Als er facturen binnen kwamen op naam van Centurion Vastgoed of als er contante opnamen werden gedaan waarvan ik twijfelde of ze echt voor Centurion Vastgoed bestemd waren, dan overlegde ik met [verdachte 2] en [verdachte 3] . Zij waren het dan vaak wel met mij eens dat het geen zakelijke uitgaven betrof van Centurion Vastgoed. Ik gaf dan aan dat ik vond dat die facturen niet betaald moesten worden maar [verdachte 2] en [verdachte 3] gaven dan aan dat ik de facturen wel moest betalen maar dat ik de uitgaven dan in de rekening-courant van [verdachte 1] moest boeken.

[verdachte 3] gaf eerst minder uit maar ging op een bepaald moment [verdachte 1] achterna. Hij was volgens mij niet verslaafd maar had wel een gat in de hand. Jullie vragen me naar een tandartsrekening van [verdachte 3] . Hij had inderdaad een keer een offerte van een tandarts gekregen voor ongeveer € 20.000 of zo. Het was een bedrag dat niet door de verzekering werd vergoed.

Ik zou dat geld aan hem overmaken, als een voorschot Hij zou dan later de nota laten zien en het voorgeschoten bedrag terugbetalen. Dat terugbetalen is er vervolgens niet van gekomen dus dat heb ik in zijn rekening-courant geboekt Dat voorschot heb ik met [verdachte 3] zelf besproken. Verder nam [verdachte 3] contant geld op of liet hij geld overboeken naar zijn prive rekening, dat was bovenop zijn salaris. Die bedragen heb ik ook in zijn rekening-courant geboekt.

Er waren wat dat betreft zoveel dingen, bijvoorbeeld dat hele St Kitts gebeuren, wat kon ik er van zeggen. Er kwam een verzoek van [verdachte 3] om een behoorlijk bedrag over te maken, een deel naar Nederland en een groter deel in US dollars. Beide bedragen hadden betrekking op St Kitts. Het ging om tonnen en er werd bij gezegd dat er nog een aantal van dat soort betalingen zouden volgen. Ik vroeg toen wat dan St Kitts was en merkte op dat het niet iets was waarvoor beleggers hadden ingelegd. Ik vroeg ook welk geld daarvoor dan werd gebruikt. Dat was volgens [verdachte 2] en [verdachte 3] geld dat al was verdiend maar met dat antwoord kon ik niets.

Hoe weet je namelijk hoeveel geld je hebt verdiend, er was nog niets concreets. Ik wilde overeenkomsten zien waarop dit alles was gebaseerd maar het bleef allemaal vaag. Op een bepaald moment kwamen er wel overeenkomsten maar dat was allemaal in het Engels. Er stonden veel rare en vage dingen in. Een deel van het geld dat er was ingestoken waren leningen, andere delen weer niet Er kwamen namen in naar voren waar je niet vrolijk van werd,. van een bekende persoon die betrokken was bij allerlei faillissementen. [naam 5] maar ook iemand anders waarvan ik me de naam nu niet herinner Er is, ondanks de vele vragen die ik nog had, toch geld overgemaakt voor het St Kitts project Ik kreeg van de directie gewoon de opdracht om het over te maken. [verdachte 3] heeft de overeenkomsten ondertekend die ik zojuist noemde. Die overeenkomsten stonden op naam van Centurion Vastgoed. Ik vond dat het met ander geld had gemoeten dan van de beleggers die hadden ingelegd in de producten van Centurion.

(Welke samenwerking bestond er in de praktijk tussen Centurion Vastgoed, Makelaardij en Stichting Derdengelden?)

Stichting Derdengelden was eigenlijk de bankrekening van Centurion Vastgoed maar had verder eigenlijk geen functie. Waarom die stichting destijds werd opgericht weet ik niet Als je als belegger geld moet storten op een Stichting Derdengelden, dan geeft dat volgens mij het gevoel dat het betrouwbaar is. De Stichting Derdengelden functioneerde eigenlijk als een bankrekening van Centurion Vastgoed.

In de tijd dat ik bij Centurion werkte, is er nooit een taxatie geweest om de waarde te bepalen. Het was mij bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de waarde van de modelwoning was bepaald. De enige waarde die werd bepaald, bestond uit het totaal van de kosten die ten behoeve van het onroerend goed waren gemaakt dus de aankoopprijs, aankoopkosten, kosten infrastructuur en alle kosten die direct aan het betreffende onroerend goed konden worden toegerekend maar er lag geen taxatie aan ten grondslag.

Er is nooit een opdracht verstrekt vanuit de directie van Centurion Vastgoed om een goedkeurende verklaring te verstrekken. Omdat [accountantskantoor] de nodige mensen bij Centurion had gedetacheerd of mensen had die er veel bij betrokken waren, zoals [naam 6] , in hoeverre zou je dan kunnen stellen dat je onafhankelijk bent in je controle van de jaarrekening.

Die goedkeurende verklaring zou er volgens mij ook niet zijn gekomen. Een reden daarvoor zou bijvoorbeeld zijn het feit dat er in de rekening-courant van de directieleden, allerlei uitgaven zijn geboekt omdat die niet voldoende onderbouwd waren om ze als zakelijke uitgaven aan te kunnen merken.

[accountantskantoor] heeft wel een aantal controles gedaan voor Centurion. Bijvoorbeeld of Centurion het eigendom had van de kavels waarvan Centurion stelde dat zij ze in eigendom had. Ook is er gecontroleerd of de obligatieleningen I, II en III daadwerkelijk waren afgelost Er is echter nooit een opdracht geweest om de jaarrekening van Centurion te controleren.

(Is er aan [accountantskantoor] opdracht gegeven om toezicht te houden op de geldstromen?)

Nee. Ik heb ook nooit gesnapt waarom [accountantskantoor] het goed vond dat er in de brochures en aanbiedingsmateriaal van de producten van Centurion stond dat [accountantskantoor] de accountant was want dat was eigenlijk niet zo. Ik zie wel het belang voor Centurion hiervan want dat wekt vertrouwen bij de beleggers.

We tonen je een kopie van de overzichten van de eerste vier maanden van 2014 en de overzichten DOC-153, 154 van 1 oktober 2013 en 18 december 2013.

Op deze overzichten is te zien dat de ontvangsten werden verdeeld in 70%, 25% en 5%.

In de liquiditeitsoverzichten zijn ook de uitgaven van Centurion verwerkt Deze uitgaven werden in de overzichten van 1 oktober en 18 december 2013 vergeleken met de berekende 25% van de ontvangsten. In het overzicht over de periode januari tot en met april 2014 werden deze uitgaven vergeleken met 30% van de ontvangsten.

In alle liquiditeitsoverzichten is in deze vergelijking een tekort te zien, Het tekort bedraagt op

1 oktober 2013 € 131.988 en is op 18 december 2013 opgelopen naar € 927.054.

Ook in 2014 is aan het einde van de maand april een (nieuw) tekort ontstaan van € 651.818.

Waaruit bestonden de ontvangsten in deze liquiditeitsoverzichten, wat betekenen de percentages waarin deze ontvangsten werden onderverdeeld en met wie en wanneer heb je deze liquiditeitsoverzichten besproken?)

De overzichten van 2013 die jullie nu laten zien heb ik meer voor mijzelf opgesteld en niet in opdracht van [verdachte 2] . In de overzichten heb ik berekend wat we hadden mogen besteden voor overheadkosten en wat we daaraan daadwerkelijk hebben besteed. Daarbij heb ik vastgesteld dat er veel meer werd uitgegeven voor overhead dan er was afgesproken. Vervolgens wilden [verdachte 3] en [verdachte 2] weten waarvoor de uitgaven werden gedaan en toen ben ik de overzichten over 2014 gaan maken die jullie me nu laten zien. De liquiditeitsoverzichten van 2014 heb ik met [verdachte 3] en [verdachte 2] doorgenomen zodat zij die voor de sturing konden gebruiken. De conclusie was dat de kosten omlaag moesten maar ze bleven ad hoc allerlei betalingen doen waardoor het niet echt is gelukt om de kosten omlaag te brengen. Er werd wel wat gesneden in de kosten, bijvoorbeeld van auto's die ter beschikking waren gesteld."

(Uit welke middelen werden de berekende liquiditeitstekorten uiteindelijk betaald?)

Een en een is twee. Die werden gefinancierd vanuit de 70% die bestemd was voorde bouwkosten in Costa Rica. De overzichten die we nu hebben besproken betroffen trouwens wel een erg slechte periode. Ik heb mezelf ook afgevraagd hoe in vredesnaam de huizen gebouwd konden worden als je al 9 ton van het gereserveerde bedrag hebt besteed voor overhead. Ik heb dit uiteraard ook aan [verdachte 2] gevraagd. Van de AFM moesten we overzichten maken en toen ontstond bij ons de vraag hoeveel geld er nog beschikbaar moest zijn om de lopende projecten af te bouwen. Dat heb ik [verdachte 2] gevraagd maar daar kon hij geen goed onderbouwd antwoord op geven.

DOC-104 (We tonen je een print van een e-mail over gemaakte afspraken tussen [verdachte 2] , Charies en [getuige 2] met dagtekening 10 februari 2014. In deze e-mail lezen we dat met ingang van 1 januari 2014 de salarissen van [verdachte 1] , [verdachte 3] en [verdachte 2] achtereenvolgens € 15.000, € 30,000 en € 30.000 per maand gingen bedragen.

Hoe verklaar je dat je in de periode 1 oktober 2013 tot en met april 2014 maandelijkse liquiditeitstekorten berekende die opliepen tot € 927.054 in 2013 en € 651,818 in 2014 en dat desondanks de maandsalarissen van de directieleden in dezelfde periode werden bepaald op € 15.000, € 30.000 en € 30,000, ook in het licht van wat je zojuist verklaarde over het feit dat wel werd geprobeerd om de kosten omlaag te brengen?)

Iedereen kreeg een basissalaris en de salesmedewerkers kregen daarboven nog een provisie over het bedrag dat zij hadden binnengehaald. De directie kreeg ook zo'n provisie. Omdat de kosten omlaag moesten, werd de provisie afgeschaft. In plaats daarvan werd het basissalaris verhoogd. Ik denk dat [verdachte 3] , [verdachte 2] en [verdachte 1] geen zicht meer hadden op wat een normaal of marktconform salaris was. In hun ogen was dit een passend salaris. Zij stelden deze salarissen zelf vast.

38.

Een proces-verbaal van verhoor van 1 april 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [getuige 2] (G1-2), zakelijk weergegeven:

(Wat kan je in zijn algemeenheid over Centauro verklaren?)

"Ergens in het 3e of 4e kwartaal 2013 heeft de AFM Centurion tijdelijk stilgelegd. Er mocht even niets verkocht worden. Hierdoor kwam er geen geld binnen. Het personeel moest wel worden doorbetaald en bepaalde kosten liepen wel door

In diezelfde periode werd door Centurion Vastgoed een nieuw pand gehuurd in de Turfstraat in Arnhem. Ik gaf aan dat we op het punt stonden te gaan bezuinigen en dat het daarom niet goed was om een nieuw pand te huren maar de directie van Centurion vond dat dit toch moest doorgaan. Toen het pand eenmaal gehuurd was, verhuisde [verdachte 3] met de salesmensen naar dat pand. Deze medewerkers zouden van de loonlijst gaan bij Centurion, daarmee zouden ook kosten worden bespaard.

Het was niet helemaal duidelijk waarom dit allemaal was, af en toe werd de naam Centauro genoemd, af en toe de naam van dat eiland, Antigua. Centurion had er niets mee te maken maar de genoemde medewerkers van Centurion zouden naar de Turfstraat verhuizen. Er werd niet echt gecommuniceerd dat er een nieuw bedrijf van Centurion zou worden opgezet Relatiebeheer bleef achter bij Centurion.

Ik weet niet wie Centauro bedacht heeft. Het was een op zich staand iets, het was geen product van Centurion. Het werd gepresenteerd als een nieuw bedrijf dat los stond van Centurion maar waarvoor Centurion de mensen kon aanleveren om te bellen met klanten. Centurion kon het concept aanleveren en hielp met het opstellen van de brochures, met de knowhow over hoe je een product kon verkopen. Ik vond het wel opvallend dat de naam van Centauro erg leek op Centurion, net als bijvoorbeeld het logo.

Ik weet niet wie van Centurion kon helpen met het opstellen van de brochures. Centauro is nooit een onderdeel van Centurion geweest Volgens mij was het de bedoeling om producten te gaan verkopen maar niet onder de naam Centurion maar onder de naam Centauro. De medewerkers die over gingen naar de Turtstraat stonden nog een tijdje op de loonlijst van Centurion maar werkten alleen voor Centauro.

[verdachte 3] vond dat we alle kosten die door Centurion werden voorgeschoten voor Centauro, terugbetaald moesten worden aan Centurion. Wij boekten daarom alle uitgaven die Centurion deed voor Centauro, op de rekening courant van Centauro. [verdachte 3] bleek niet alles met [naam 15] te hebben overlegd over deze terugbetaling van de kosten.

[naam 15] was wel op de hoogte van een aantal kosten die moesten worden terugbetaald, bijvoorbeeld de personeelskosten en huur van het pand maar [verdachte 3] boekte alle kosten op de rekening-courant dat vond Kersten te gek worden. De hoogte van de boekingen in de rekening-courant die was toen namelijk opgelopen tot ongeveer € 400.000,--.

Kersten wilde niet dat hele bedrag betalen omdat er volgens hem kosten in zaten die er niet in thuis hoorden. Een medewerker van Centauro, ik denk iemand van de financiële administratie, heeft toen alle boekingen op de rekening-courant van Centauro doorgenomen en toen is er door die medewerker een keuze gemaakt welke posten wel en welke posten niet terugbetaald moesten worden. Uiteindelijk bleef er ongeveer € 200.000 over die moest worden terugbetaald maar er was natuurlijk wel ongeveer daadwerkelijk € 400.000 uitgegeven.

Jullie vragen me met welk geld Centurion die kosten heeft voorgeschoten. Dat kwam natuurlijk ook weer uit die grote pot met geld waarover ik eerder al verklaarde, dus uit de inleg uit de diverse producten van Centurion en uit de kavelverkoop.

(Uit een analyse van diverse bankrekeningen ten name van de Stichting Derdengelden Centurion, waar de beleggers hun inleg voor deelname in de beleggingsproducten op hebben gestort, is te zien dat er inleggelden worden gebruikt voor de uitbetaling van de aan beleggers verschuldigde rente. We tonen je een voorbeeld van uitbetaalde rente aan beleggers van Obligatielening IV welke betaald is met inleg van latere producten. Wat kun je daarover verklaren?)

Zoals ik al heb verklaard, het geld kwam allemaal in een grote pot Maandelijks moest de rente betaald worden, tegelijkertijd kwam er ook geld binnen van beleggers en dat werd verder niet gesplitst geadministreerd. Vanuit het geld dat op dat moment beschikbaar was, werden dan de betalingen gedaan die nodig waren, dus ook de rente. Een belegger in een product zal niet akkoord zijn met het feit dat zijn inleg werd besteed aan de rentebetaling van een ander product maar dat was wel hoe het binnen het gehele bedrijf verliep.

Ik kijk er niet van op dat het op deze manier is gegaan, als ik in ogenschouw neem hoe het geld werd beheerd, namelijk vanuit de grote pot met geld. Jullie vragen me of dit algemeen bekend was binnen Centurion. Ik vind het moeilijk om dat te beantwoorden maar de directie moet geweten hebben dat dergelijke rentebetalingen werden betaald uit de inleg. Zolang je alles uit de grote pot met geld kan blijven financieren, dan leidt het niet tot een probleem. Dit was hoe het ging, het ging vanaf het begin al zo. Ik heb het als een vaststaand feit geaccepteerd.

Zoals ik al verklaarde, we hielden bij Centurion nergens bij wat de stand van zaken was binnen een product Er had natuurlijk per product een administratie moeten worden gevoerd om inzichtelijk te hebben hoe elk product ervoor stond.

39.

Een proces-verbaal van verhoor van 13 januari 2016 inhoudende de verklaring van de getuige [getuige 2] afgelegd tegenover de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken, zakelijk weergegeven:

Op de vraag waaruit blijkt dat [verdachte 3] er anders instond dan [verdachte 2] en [verdachte 1] antwoord ik: [verdachte 2] was naar mijn idee de enige die echt bezig was met het runnen van de zaak. Als [verdachte 1] al aanwezig was dan was hij ik weet niet wat aan het doen, maar niet met de zaak bezig. [verdachte 1] kwam ook nooit met vragen bij mij, alleen als hij geld nodig had. [verdachte 3] kwam ook wel voor andere dingen dan geld bij mij, voor lopende zaken. [verdachte 3] was meer betrokken bij de zaak dan [verdachte 1] , in de tijd dat ik er was, en zeker op het laatst, want toen was het op papier zo dat de [verdachte 3] de directeur was, dus hij ging zich wel wat meer bemoeien met beleidszaken.

Ik had regelmatig overleg met [verdachte 2] en af en toe was er een vergadering waar [verdachte 3] dan ook wel bij zat. Het grote overleg over financiële- of beleidszaken deden ze allemaal onderling, zonder dat ik daarbij was. Toen [verdachte 3] directeur werd zijn we wel wat meer vergaderingen gaan plannen waar [verdachte 3] ook bij zat. Dit waren vergaderingen over dingen die op dat moment speelden. In het begin was [verdachte 3] wel fanatiek in die vergaderingen maar naarmate de tijd verstreek en het hele gebeuren van de AFM in beeld kwam en er veel druk op ons allemaal kwam te staan, merkte je wel dat het [verdachte 3] boven het hoofd groeide. Toen nam toch [verdachte 2] wel wat meer het voortouw. [verdachte 2] was ook de enige die op dat moment wist hoe het zat.

Op de vraag waarom er nooit werd gecheckt wie wat waarvoor betaalde antwoord ik: op het moment dat ik kwam was er denk ik niet voldoende inzicht in de onttrekkingen door de bestuursleden. Ze wisten van elkaar niet wie welke bedragen opnam. Toen [naam 22] en ik kwamen zijn we die opnames en betalingen pas goed gaan vastleggen. Ik ben op een gegeven moment naar de bestuursleden toegegaan en heb ze geconfronteerd met de opnames. [verdachte 2] nam bijna niks voor zich zelf op. [verdachte 1] liep de spuigaten uit en [verdachte 3] in iets mindere mate, maar ook teveel. Alle 3 vonden ze dat het moest stoppen. Alleen in de praktijk bleek dat niet zo makkelijk. [verdachte 1] zei wel dat hij het niet meer zou gaan doen, maar hij deed het toch.

Op de vraag waarom het aan [verdachte 3] werd toevertrouwd om te tekenen voor betalingen en opnames antwoord ik: hij was directeur. [verdachte 3] moest ervoor tekenen vanaf het moment dat hij directeur werd.

Toen de AFM ernaar ging vragen bleken de begrotingen er niet te zijn, of er wel te zijn maar niet voldoende onderbouwd. Ik schrok daarvan want dan weet je dus eigenlijk niet goed wat je aan het doen bent, als bestuur zijnde, met al het geld.

Gedurende het jaar dat ik daar gewerkt heb werd steeds duidelijker dat het misschien niet allemaal goed gaat. Je wilt cijfers en begrotingen zien en die zijn er dan niet. Het geld van verschillende producten kwam wel binnen op verschillende bankrekeningen maar op het moment dat er geld nodig was voor bijvoorbeeld Costa Rica, werd dat gewoon als 1 bedrag overgemaakt naar Costa Rica. Dat heb ik bedoeld toen ik bij de Fiod sprak over alles in 1 grote pot. De keuze om alles in 1 grote pot te doen is ergens ooit gemaakt en was onomkeerbaar.

Ik hoor zeggen dat ik bij de Fiod heb verklaard: “Al die uitgaven moest dan worden geboekt op Centurion Vastgoed maar als het niet duidelijk was dat het voor Centurion Vastgoed was dan boekte ik het gewoon op de rekening-courant van [verdachte 1] , ook al stond er Centurion op.” Dit is te algemeen geformuleerd. Als niet vaststond dat de uitgave was gedaan door [verdachte 1] boekte ik het niet zomaar op zijn rekening-courant. Op de vraag of de andere bestuursleden ooit hebben gevraagd om een opname die niet duidelijk was maar op de rekening-courant van [verdachte 1] te zetten antwoord ik: ik ben wel eens met een factuur naar [verdachte 2] geweest als ik niet wist wat het was en het kan goed zijn dat in overleg met [verdachte 2] een factuur is geboekt op de rekening-courant van [verdachte 1] . Maar [verdachte 1] heeft geregeld overzichten gehad van zijn rekening-courant, dus ook specifiek welke facturen daarop geboekt waren. Waarom heeft hij toen niet aangegeven dat die facturen niet bij hem hoorden? Ik spreek nu over de tijd dat [verdachte 1] nog directeur was, toen kreeg hij die overzichten.

Ik kan mij facturen herinneren van een advocatenkantoor voor [verdachte 1] . Ik weet nog dat ik niet precies wist wat voor rechtszaak dat was. Ik had begrepen dat er meerdere rechtszaken liepen van [verdachte 1] op dat moment. In overleg met [verdachte 2] heb ik een aantal facturen van die advocaat geboekt op de rekening-courant van [verdachte 1] .

Op de vraag of St Kitts mij iets zegt antwoord ik: ja. Op een gegeven moment moest er geld overgemaakt worden naar St Kitts voor een project. [verdachte 2] en [verdachte 3] waren niet heel uitgebreid in hun informatie daarover. De eerste overboeking naar St Kitts is gedaan toen [verdachte 1] nog directeur was. Op de vraag of [verdachte 1] enige betrokkenheid bij St Kitts had antwoord ik: daar kan ik moeilijk antwoord op geven. Op de vraag wat de reden is geweest dat ik het geld heb overgeboekt naar StKitts antwoord ik: op het moment dat [verdachte 2] en [verdachte 3] bij mij kwamen en mij zeiden dat ik het bedrag moest overboeken naar St Kitts, heb ik dat te doen.

Op de vraag of er een relatie bestond tussen Centauro Real Estate en Centurion Vastgoed antwoord ik: nee. Met dien verstande dat de mensen die bij Centurion uit dienst zijn gegaan van de salesafdeling, in dienst zijn gekomen bij Centauro. [verdachte 3] stuurde die mensen aan.

40.

Een proces-verbaal van verhoor van 30 maart 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [getuige] G7-01), zakelijk weergegeven:

Ik ben toen op gesprek geweest bij Centurion bij [verdachte 1] en [verdachte 2] en ben toen aangenomen. Dat was volgens mij maart 2010. Ik was aangenomen als accountmanager binnendienst Ik hield mij bezig met koude sales. Ik moest kavels verkopen van het Project Vista Verde. Ik moest mensen bellen vanuit een bestand. Ik was daar vrij goed in. Ik heb training gehad van [verdachte 3] en ook later van [verdachte 2] . Relatiebeheer heb ik ook dus gedeeltelijk met [verdachte 2] gedaan. Maar deze was ook vrij druk met ander zaken zoals het ontwikkelen van nieuwe producten en processen. Maar deze was ook vrij druk met ander zaken zoals het ontwikkelen van nieuwe producten en processen. Vooraf werd, veelal door [verdachte 3] , een doelstelling bepaald hoeveel omzet er gedraaid moest worden. Want er moest omzet gedraaid worden, want anders konden de lasten niet betaald worden. Onder de lasten versta ik onder andere de huur, de kosten van het personeel, telefoonkosten en de rentebetalingen van de klanten. Er werd wel aangegeven binnen Centurion hoeveel er die maand opgehaald moest worden. Meestal gaf [verdachte 3] dit aan en soms [verdachte 2] . [verdachte 1] zag je weinig.

(We tonen je een addendum inzake aanpassing bruto salaris van 29 april 2014 tussen jou en [verdachte 3] namens Centurion Vastgoed B.V. Wat kun je hier over verklaren?) "We kregen te horen van [verdachte 2] dat de verkoop gestopt werd. De reden waren de perikelen met de AFM. We zaten toen met zijn drieën nog op relatiebeheer We kregen te horen dat we het wel zouden horen wanneer we weer wat mochten gaan doen. Na drie weken zijn we door [verdachte 3] bij elkaar geroepen en kregen we te horen dat er niet meer geadverteerd en verkocht mocht worden en dat er problemen waren. We werkten met een basis salaris en een commissie regeling en gezien er niet verkocht mocht worden is mijn functie gewijzigd en is ook mijn basissalaris omhoog gegaan. U zegt mij ondanks dat er geen geld binnenkwam ging je salaris omhoog. Ja dat klopt. Mijn commissie werd bepaald aan de hand van het geen ik verkocht Hiervoor was een staffel bepaald. [verdachte 2] regelde dit hoofdzakelijk in samenspraak met [verdachte 3] .

(Wie gaf je aanwijzingen over de uitoefening van jouw functie bij Centurion?)

Hoofdzakelijk was dat [verdachte 2] . [verdachte 2] was ook het meest op kantoor Ik was hoofd relatiebeheer en ik stuurde mij twee collega's op relatiebeheer aan.

Half September 2013 kreeg ik van [verdachte 3] te horen dat er teveel kosten waren en dat de kosten gedrukt moesten worden. De commissies werden aangepast en de leaseauto's moesten eruit Ze waren aan het kijken om de kosten te drukken. [verdachte 3] zei toen als we het er niet mee eens waren we konden opstappen. [verdachte 1] heb ik niet veel gezien, hij is er een tijdje uit geweest In 2014 stond hij er opeens weer en stond volgens mij weer op de loonlijst.

[verdachte 1] heb ik niet veel gezien, hij is er een tijdje uit geweest In 2014 stond hij er opeens weer en stond volgens mij weer op de loonlijst Ik ben in 2010 begonnen en heb [verdachte 1] toen wel gezien maar als hij iets moest doen deed hij het niet hij paradeerde maar Hij kwam dan weer met zijn nieuwe pak en of nieuwe schoenen. Dat is het beeld wat ik van [verdachte 1] heb. [verdachte 2] is volgens mij de drijvende kracht geweest achter Centurion. Van [verdachte 1] kon je niet echt op aan. Hij was meer met zich zelf en of ander dingen bezig. Volgens mij niet met zijn werk. Hij was wel eens met AFM problemen bezig en daar was hij dan weer goed in maar [verdachte 2] of [verdachte 3] moesten hen dan wel achter zijn vodden zitten. Verder weet ik wel dat [verdachte 1] een drugs probleem had. Dit was binnen Centurion wel bekend. Som zag je dat wel aan hem. Je hoorde binnen Centurion wel dat zijn salaris opging aan coke en nieuwe kleren. Ik weet dat hij in een kliniek heeft gezeten om afte kicken. Ik weet dat toe [getuige 2] de jaarcijfers moest maken er wel bleek dat er geld was opgenomen door [verdachte 1] .

U vraagt mij of ik weet in percentage hoeveel kosten er gemaakt werden. Nee dat weet ik niet precies. Ik weet dat er ongeveer € 200.000 opgehaald moest worden om de kosten te voldoen inclusief rente betalingen.

(Wie bedacht of ontwikkelde de producten die Centurion Vastgoed in de markt zette?)

Dat was dus [verdachte 2] . Het tijdstip wanneer er weer een nieuw product gemaakt werd weet ik niet Veelal was dit op het moment als er een product afliep. Dan hield [verdachte 2] zich al bezig met de ontwikkeling van een nieuw product voor de volgende fase van het project.

(In September 2013 hebben respectievelijk dertien inleggers CWC en een inlegger CWC + gelden ontvangen vanwege de aflossing CWC en CWC +. Bij drie van deze uitbetalingen zijn gelden uitbetaald na verrekening van deze aflossing met nieuwe inleg in de nieuwere beleggingsproducten CWW I en CWW I +. Bij deze einduitkeringen hebben de veertien inleggers een rendement uitgekeerd gekregen (in totaal € 40.570,--). Centurion heeft in het laatste kwartaal van 2013 naar de beleggers gecommuniceerd dat de vergunningen nog niet door Setena zijn verstrekt en er pas na aanleg van infrastructuur verkoop van grond kan plaatsvinden. Wat kun je hier over verklaren?)

Op een gegeven moment was het zo dat de einddatum van de winstcertificaten in zicht was. De klanten vroegen of we konden uitkeren. Ik heb dit toen gevraagd aan [verdachte 2] .

We begonnen dus met uitkeren bij certificaat met het nummer 1. We konden dan ook gelijk de vraag stellen of ze weer konden investeren. De eerste zeiden eigenlijk om uit te keren. Sommige wilden ook wel weer herinvesteren. Uiteindelijk bleek dat het contractueel niet mogelijk was om uit te keren omdat er geen succesvolle verkoop van de grond was. Centurion had niet voldoende geld om het af te lossen en de beleggers uit te keren.

(Waaruit werden bij de afgesloten obligaties en certificaten de aan de beleggers maandelijkse verschuldigde rente en of winstuitkering bekostigd?)

Dit werd bekostigd uit de omzet die Centurion maakte. U vraagt mij of dit dan ook uit de inleg van andere beleggers wordt betaald. Ja, uit de uit deze inleg gereserveerde overhead.

(Wat kun je verklaren over [medeverdachte] ?)

Wie ? [medeverdachte] was de vriendin van Charies. Daar heeft hij een zoontje mee. U vraag mij of ze bij Centurion heeft gewerkt, nee zij heeft niet bij Centurion gewerkt. Ik haar daar nooit gezien.

(Wat kun je verklaren over [naam 3] ?)

Dat is zijn laatste vriendin uit Costa Rica. Zij is ook een tijdje in Nederland geweest Maar is na verloop van tijd weer terug gegaan naar Costa Rica. U vraagt mij of zij bij Centurion heeft gewerkt. Nee zij heeft niet bij Centurion gewerkt. Ik heb haar daar wel eens gezien maar niet om te werken.

(Hoe waren de werkzaamheden verdeeld onder de directieleden?)

Ja, in mijn ogen was de uiteindelijke baas [verdachte 1] . Hij had Centurion opgericht en had de meest aandelen. [verdachte 2] deed aan relatiebeheer en aan productontwikkeling en was ook altijd aanwezig. [verdachte 2] was het meest betrokken. Hij was de man die op het eind ook het meest heeft gezocht naar oplossingen. In mijn ogen heeft [verdachte 2] ook nooit zitten graaien of buitensporige dingen gedaan.

[verdachte 1] was in mijn ogen veel met zich zelf bezig. Hoe zijn bestedingspatroon was weet ik niet precies daar had ik geen zicht op. [verdachte 3] kreeg later de leiding op papier [verdachte 3] was de persoon waarvan in de krant vermeld stond dat een van de directeuren zijn gebit had laten aanpassen. [verdachte 2] was de drijfveer achter Centurion.

41.

Een proces-verbaal van verhoor van 13 januari 2016 inhoudende de verklaring van de getuige [getuige] afgelegd tegenover de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken, zakelijk weergegeven:

Ik hoor zeggen dat ik in mijn verklaring bij de FIOD op pagina 5420 heb verklaard: “Onder lasten versta ik onder andere de huur, de kosten van het personeel, telefoonkosten en de rentebetalingen van de klanten”. Op de vraag wat ik onder de omzet versta waarvan die lasten moesten worden betaald antwoord ik: de nieuwe gelden die binnenkwamen via sales en via relatiebeheer. Op de vraag of het van het begin af aan al zo was dat dit onder de omzet werd verstaan antwoord ik: ja.

42.

Een proces-verbaal van verhoor van 30 maart 2015, voor zover inhoudende de verklaring van getuige [naam 15] (G2-1), zakelijk weergegeven:

(Wat zijn de activiteiten van Centauro Real Estate B.V. ?)

Dat is een onroerend goed maatschappij die zich bezig houdt met het aantrekken van middelen en die zich bezig houdt met maar een project en dat is het Beach House project op Barbuda/Antigua. Wij doen dit door het uitgeven van obligaties en middels onderhandse leningen binnen de AFM regels die daarvoor gelden.

(Wanneer is er besloten om Centauro Real Estate B.V. op te richten?)

In november 2013 is de BV, Centauro opgericht.

Welke bedragen heeft u ontvangen van Centauro Real Estate BV?)

Ik heb alleen management fee gekregen. Dat was €10.000, = per maand. Dit was tot aan het faillissement van Centurion, dat moet dus juli 2014 geweest zijn.

(Wie bij Centauro Real Estate B.V. heeft de werknemers die voor Centauro Real Estate B.V, werkzaamheden hebben verricht in dienst genomen?)

Ik, die kwamen van Centurion af Ze zijn per 1 februari 2014 gekomen op basis van een driemaands contract Ze hadden zich bewezen in de maanden dat ze op de payroll van Centurion stonden en uitgeleend waren aan Centauro.

(Met wie is de overname van dit personeel overeengekomen?)

Ik ben de overname van het personeel overeengekomen met [verdachte 2] en [verdachte 3] . Ik heb ze denk ik maar twee keer gezien.

(Hoe zijn de activiteiten van Centauro Real Estate B V. in de periode 15 november 2013 tot en met 14 januari 2014 gefinancierd?)

Dat is voorgeschoten door Centurion. [naam 4] heeft namens Centauro hiervoor onderhandelingen gevoerd met [verdachte 2] en [verdachte 3] . [verdachte 3] heeft hiervoor uiteindelijk de overeenkomst ondertekend.

Volgens de administratie van Centurion Vastgoed B.V. is er op de rekening-courant voor de activiteiten die onder de noemer Barbuda vallen € 399.605 geboekt. Op welk bedrag is het door Centauro Real Estate B.V. verschuldigde bedrag vastgesteld?)

Uiteindelijk is het een bedrag van € 200.834,00 geworden. Wat u mij laat zien begint al op een bedrag van € 189.753,86. Hier zitten al kosten bij van Centurion zelf. Daar gingen wij niet mee akkoord en daarover heeft [naam 4] met volgens mij met [verdachte 2] onderhandeld omdat volgens mij [verdachte 3] in Costa Rica verbleef omdat zijn vriendin een kind kreeg. Het huidige bedrag wat nu nog open staat is € 150.000 en eventueel verschuldigde rente. Dit is het bedrag wat nog aan de curator verschuldigd is.

(Waarom is het voor Centauro Real Estate B.V. niet mogelijk geweest, mede gezien de totaal door, Centauro Real Estate B.V. ontvangen bedragen op de bankrekening 6301174, de door Centurion Vastgoed B.V. voorgeschoten bedragen terug te betalen?)

Omdat we de verplichtingen waren aangegaan voor de aankoop van de hotel units. Er waren ook een paar losse facturen van Centurion en die hebben we wel betaald op een na omdat die al in de " latere totaal deal was opgenomen. En toen kwam ook de factuur binnen van de hotel units en je moet de tering naar de nering zetten. Het voorstel hield in om vier keer €50.000 af te lossen. De eerste is 5 maart 2015 betaald, althans afgeschreven bij Centauro.

43.

Een proces-verbaal van verhoor van 23 mei 2016 inhoudende de verklaring van de getuige

[naam 6] afgelegd tegenover de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken, zakelijk weergegeven:

(Welke rechtspersonen of natuurlijke personen van Centurion zijn of waren klant bij [accountantskantoor] , en sinds c.q. tot wanneer?)

“Centurion Vastgoed en Centurion Makelaardij van de rechtspersonen, [verdachte 2] , [verdachte 1] en [verdachte 3] zijn als natuurlijk persoon klant geweest.

(Wanneer is Centurion klant geworden van [accountantskantoor] ?)

“Dat zal begin 2009 geweest zijn.”

(Welke rol had [accountantskantoor] in het kader van haar werkzaamheden ten behoeve van Centurion?)

“Ze hebben gevraagd of wij wilden controleren of ze aan de voorwaarden voldeden die gesteld moesten worden bij het uitgeven van obligatieleningen. Ze hebben gevraagd om de dekkingsgraad te controleren en de aflossing van bepaalde leningen, lening 1, 2 en 3. In de beginfase zijn wij accountant mbt die drie obligatieleningen geweest. Toen van MKB de Liemers afscheid werd genomen hebben ze ons gevraagd de administratie op orde te zetten. ”

(Bent u bekend met het bestaan en achteraf opstellen van deze Poolovereenkomst?)

“Ik ken deze stukken. Ik ben bekend met het bestaan en achteraf opstellen van deze overeenkomst. De structuur is vanaf het begin verkeerd gekozen. Men opereerde als driemanschap maar dat was niet de juridische structuur. De gezichten naar buiten toe waren [verdachte 2] , [verdachte 1] en [verdachte 3] , besprekingen deden we met hen drieën. Dit waren naar buiten toe de drie gezichten die Centurion vertegenwoordigden.

(Welke personen opereerden feitelijk als directieleden bij Centurion? En voor welke periode gold dat?)

“De drie mannen waar we over spreken zijn de mannen die optraden als gezicht naar buiten toe. Juridisch zijn het misschien geen bestuurders maar zij waren wel het gezicht naar buiten.

(Hoe was de onderlinge verdeling van werkzaamheden en verantwoordelijkheden?)

“ [verdachte 1] is de algemene man geweest. Die deed de prospectus en opzet van het product. [verdachte 2] en [verdachte 3] hadden de contacten naar buiten toe, zij hebben het product aan de man gebracht en gingen naar Costa Rica toe. Dat is niet veranderd in de loop van de tijd.”

(Wie bepaalde het beleid bij Centurion?)

“Dat deden ze gezamenlijk, met zijn drieën.”

(Wie nam beslissingen bij afwezigheid van [verdachte 1] bijvoorbeeld in verband met bezoek aan het buitenland of tijdens zijn verblijf in een afkickkliniek?)

“De beide overgebleven mannen.”

(Met wie van de directie van Centurion voerde u overleg over financiële en boekhoudkundige zaken en dergelijke?)

“Met name met [verdachte 2] , bij afwezigheid van [verdachte 1] . Als [verdachte 1] er wel was, zat hij er vaak bij.”

(Welke concrete opdrachten heeft Centurion nog meer aan [accountantskantoor] AB verstrekt? En welke aan [accountantskantoor] RA?)

“De controle van dekkingsgraad van obligatielening 1 + de aflossing daarvan en bij 2 en 3 de volledige aflossing daarvan. Volgens mij hebben we bij 2 en 3 geen dekkingsgraad meer gecontroleerd. Wij hebben ook nog een rapport van feitelijke bevindingen uitgebracht, waarbij mijn collega Van der Rijt in Costa Rica is geweest en die heeft daar een verslag van uitgebracht. ”

(Verdachte [verdachte 1] heeft in een mail van 5 november 2013, gericht aan [verdachte 3] en [verdachte 2] , vermeld dat zij geen medewerking mogen verlenen aan een goedkeurende accountantsverklaring.

Klopt deze verklaring van [verdachte 1] en wat kunt u hierover verklaren?)

“Ik ga er van uit dat [verdachte 1] achter zijn verklaring staat. Ze hebben Van der Rijt destijds verzocht de jaarrekening te controleren. Ik ga er vanuit dat hij toen heeft gezegd dat wij niet meer tot een goedkeurende verklaring konden komen, enerzijds omdat het op dat moment te laat was dat de opdracht voor controle van de jaarrekening werd verstrekt, dan zou het een oordeelonthouding bij de jaarrekening worden en het is de vraag wat dat zegt. Bovendien zouden wij de opdracht niet kunnen aanvaarden omdat wij administratief en adviserend betrokken waren en op grond daarvan zou de controle ivm onafhankelijkheid bij een andere accountant neergelegd moeten worden. [verdachte 1] schetst in zijn verklaring dat Centurion niet controleplichtig was, maar ze hadden altijd kunnen kiezen voor een vrijwillige controleopdracht.

(Op pagina 2 van de mail van [verdachte 1] van 5 november 2013, gericht aan [verdachte 3] en [verdachte 2] , (DOC-156) staat onder andere dat er terechte zorg bestaat inzake de rekeningcourant verhoudingen.

Weet u welke zorg er over de rekening courantverhoudingen bestond?)

“Die liepen te hoog op. De vorderingen vanuit de vennootschap op de directie liepen te hoog op. Er moest veel geld betaald worden nog. Ze waren hoog, ik weet niet hoe hoog, maar dat zal in ieder geval in de tienduizenden hebben gelopen.”

(Heeft Centurion aan [accountantskantoor] opdracht gegeven om het financierings- en aankooptraject te controleren?)

“Nee, wij hebben de opdracht verstrekt gekregen om de dekkingsgraag van lening 1 te controleren en bij 2 en 3 hebben we naar een stuk financiering gekeken, met name de aflossing. Daarna hebben wij geen controleopdrachten meer gehad.”

(Heeft Centurion al haar investeringen aan [accountantskantoor] voorgelegd om te controleren

of investeringsbeloftes worden nagekomen?)

“Nee.”

(Is er in alle jaren dat Centurion klant was, ten behoeve van de werkzaamheden van Centurion gebruik gemaakt van onafhankelijke experts of beëdigd makelaars/taxateurs voor de waardebepaling van de bezittingen in Costa Rica?)

“Nee. We hebben alleen gecommuniceerd dat als de jaarrekening gecontroleerd zou worden dat er dan een deskundige aan te pas zou moeten komen voor de bepaling van de actuele waarde van de grond.”

(Kunt u aangeven met welke betrokkenheid van [accountantskantoor] op de site van Centurion in 2010 wat al te enthousiast werd geschermd?)

“Ik meen me te herinneren dat het er om ging dat wij controlerend accountant van Centurion zouden zijn. Dat was feitelijk onjuist. Dat impliceert dat wij een jaarrekening hebben gecontroleerd en dat hadden wij niet. Die opdracht hebben wij nooit gehad. Wij hebben alleen deelverklaringen afgegeven.”

44.

Een proces-verbaal van verhoor van 24 mei 2016 inhoudende de verklaring van de getuige

[naam 6] afgelegd tegenover de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken, zakelijk weergegeven:

(Uit het tot nu toe ingestelde onderzoek komt naar voren dat in het aanbiedingsmateriaal van de verschillende producten van Centurion melding wordt gedaan van Toezicht door een Registeraccountant.

Zo staat de vermelding: “Centurion laat een registeraccountant periodiek controleren wat er met de geïnvesteerde gelden gebeurt”;

DOC-058 op bladzijde 3 van het aanbiedingsmateriaal van CWC;

DOC-060 op bladzijde 2 van het aanbiedingsmateriaal van CWC+ ;

DOC-029 op bladzijde 2 van het aanbiedingsmateriaal van Obligaties IV ;

DOC-044 op bladzijde 4 van het aanbiedingsmateriaal van Obligaties V;

DOC-046 op bladzijde 4 van het aanbiedingsmateriaal van Obligaties VI;

DOC-056A op bladzijde 2 van het aanbiedingsmateriaal van Gemina;

en

DOC-127 op bladzijde 5, 7 en 9 van het aanbiedingsmateriaal van Goldplan is onder de kop ‘Zekerheden’ vermeld:

“Controle door een Nederlandse registeraccountant”

Welke opdracht tot controle heeft [accountantskantoor] ontvangen in het kader van Goldplan?)

“Wij zijn betrokken geweest bij lening I, II en III. Wij hebben niets van andere producten gezien. Het was mij niet bekend dat er een dergelijke melding werd gemaakt in het aanbiedingsmateriaal.”

“Het klopt dat [verdachte 1] en [verdachte 2] met name voor de financiële en administratieve zaken waren. [verdachte 3] is niet bij iedere bespreking van financiën geweest. De rol van [verdachte 3] zat meer op aansturen van verkoopapparaat en onderhouden van contacten met Costa Rica.”

Formeel was [verdachte 1] directeur maar naar buiten toe waren de heren alle drie het gezicht van Centurion. Statutair hadden ze niet alle drie evenveel zeggenschap maar binnenskamers wel

45.

Een proces-verbaal van bevindingen (AMB-032) van 18 augustus 2015, opgemaakt door de verbalisant [verbalisant] , zakelijk weergegeven:

Hieronder wordt de recapitulatie weergegeven van de besteding van de gelden die zijn ingelegd inzake de dertien beleggingsproducten die Centurion Vastgoed B.V. met ingang van CWC heeft opgestart. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat deze inleggelden zijn vermengd met:

• gelden die op 20 oktober 2011 op bankrekeningen aanwezig waren; '

• gelden die in de periode 20 oktober 2011 zijn ontvangen vanwege kavelverkoop.

In deze opstelling is een restpost opgenomen; Operationele kosten van de organisatie. Deze restpost is becijferd op het saldo van het totaal aan ontvangen gelden, verminderd met het totaal aan respectievelijk uitbetalingen naar Costa Rica, uitbetalingen aan beleggers, uitgaven inzake "Joint Venture St. Kitts", de gelden die naar de verdachten [verdachte 1] , [verdachte 3] en [verdachte 2] zijn gevloeid en de banksaldi, op 31 juli 2014.

[rekeningnamen en nummers verdachten]

Uit bovenstaande opstelling komt naar voren dat van de circa 23,3 miljoen aan beschikbare gelden:

• circa 5 miljoen naar Costa Rica is overgeboekt;

• circa 5,8 miljoen naar (eerdere) inleggers en eerdere kaveleigenaren is overgeboekt;

• circa 1,4 miljoen aan "Joint Venture St. Kitts" is toegerekend;

• circa 2,5 miljoen naar de verdachten is gevloeid dan wel ten gunste van hen is besteed;

• circa 6,8 miljoen, als restpost, over is gebleven voor het betalen van operationele kosten

van de organisatie,

46

Een proces-verbaal van bevindingen (AMB-037) van 7 juli 2015, opgemaakt door de verbalisant [verbalisant] , zakelijk weergegeven:

In totaal is met ingang van 20 oktober 2011 € 902.981,-- naar [verdachte 3] gevloeid dan wel ten gunste van hem uitgegeven, Dit bedrag is het totaal van de volgende zeven punten

• Centurion Vastgoed B.V. heeft aan [verdachte 3] € 447.191,~ aan brutoloon uitbetaald (exclusief de daarin opgenomen fiscale bijtelling vanwege privé-gebruik auto), Hierop is € 233.649,-- aan loonheffing ingehouden;

• Centurion Vastgoed B,V, heeft aan [medeverdachte] € 117.575,- aan brutoloon uitbetaald, Hierop is € 45,403,-- aan loonheffing ingehouden;

• Centurion Vastgoed B.V. heeft aan [naam 3] € 9.420,-- aan brutoloon uitbetaald. Hierop is €2.618,- aan loonheffing ingehouden;

• Centurion Vastgoed B.V, en St. Derdengelden Centurion / CPD hebben in totaal (deels omgerekend) € 135,092,- uitbetaald aan [naam 3] / Soul Provider S,A.;

• Centurion Vastgoed B.V. heeft ten gunste van [verdachte 3] € 147,703,- uitgegeven en als vordering op [verdachte 3] in rekening-courant geboekt;

• Centurion Vastgoed B,V, heeft in 2014 van de € 21.150,-- die zij heeft gebruikt om de creditcard van [verdachte 3] op te waarderen, € 4.642,- aan horeca/bankkosten uitgegeven ten gunste van [verdachte 3] , zonder dat dit met [verdachte 3] is verrekend middels rekening-courant dan wel salarisbetalingen,

• Centurion Makelaardij en Projectontwikkeling B,V, en Centurion Vastgoed B.V. hebben

€ 41,358,-- aan leasekosten betaald voor auto's die aan [verdachte 3] ter beschikking zijn gesteld.

[verdachte 3] heeft in de periode 20 oktober 2011 tot en met 18 juli 2014 in totaal (en per saldo)

€ 254.808,- bijgeschreven gekregen op zijn prive-bankrekening 61.87.51.971, afkomstig van respectievelijk Centurion Vastgoed B.V, en Centurion Makelaardij en Projektontwikkeling B.V. Dit bedrag bestaat deels uit nettoloon, deels uit bedragen die in rekening-courant zijn geboekt en deels uit vergoedingen voor gemaakte onkosten,

[medeverdachte] heeft in de periode 20 oktober 2011 tot en met 24 juli 2013 in totaal € 64.306,--bijgeschreven gekregen op haar privé bankrekening 93.43.72.128, afkomstig van Centurion Vastgoed B,V, Dit bedrag bestaat uit nettoloon.

[naam 3] heeft in de periode november 2012 tot en met januari 2013 in totaal € 5.819,--bijgeschreven gekregen op haar privé bankrekening 53,21,01.650, afkomstig van Centurion Vastgoed B.V. Dit bedrag bestaat uit nettoloon,

Tandartskosten [verdachte 3]

Op 23 September 2013 heeft Centurion Vastgoed B.V. € 33.000,- uitgeleend aan [verdachte 3] i.v.m. tandartskosten. Er is € 33.000,- aan [verdachte 3] uitbetaald op zijn privébankrekening 61.87.51.971. De lening is geboekt op grootboekrekening "1620 Lening [verdachte 3] ".

Op 30 juni 2014 is het bedrag van de lening als vordering op [verdachte 3] overgeboekt naar zijn rekening-courant.

[verdachte 3] heeft in februari 2014 met ingang van februari 2014 gebruik gemaakt van een (ViaBuy) prepaid Mastercard, uitgegeven door PPRO Financial Ltd. Deze creditcard heeft het nummer 5319,3500.8940.0968, In de periode 19 februari 2014 tot en met 20 juni 2014 is deze creditcard tien keer opgewaardeerd voor een totaal bedrag van € 21.150,-. De opwaardering vond plaats door overboekingen van de bankrekening van Centurion Vastgoed B.V. naar een rekening bij de Deutsche Kontor Privatbank AG.

[verdachte 3] heeft in de periode 20 oktober 2011 tot en met 18 juli 2014 in totaal (en per saldo)

€ 249.808,25 bijgeschreven gekregen op deze privé bankrekening 61.87,51,971, afkomstig van rekening 42,90.908 van Centurion Vastgoed B.V. Het saldo van € 249.808,25 bestaat met name uit bedragen met omschrijvingen die verwijzen naar salarisbetalingen (waaronder provisie en commissie). Ook zijn er bedragen ontvangen die in rekening-courant zijn verrekend. Daarnaast heeft [verdachte 3] een aantal bedragen bijgeschreven gekregen (in totaal circa € 5.000,-) naar aanleiding van declaraties van onkosten.

In totaal heeft [verdachte 3] in de periode 20 oktober 2011 tot en met 18 juli 2014 € 254.808,- op zijn privé bankrekening bijgeschreven gekregen, deels afkomstig van Centurion Vastgoed B.V, en deels van Centurion Makelaardij en Projektontwikkeling B.V.

[medeverdachte] heeft in de periode november 2009 tot en met juli 2013 in totaal € 143.381,80 op haar prive-bankrekening 93.43,72.128 heeft ontvangen van Centurion Vastgoed B,V. Hiervan heeft [medeverdachte] in de periode na 20 oktober 2011 € 64.306,69 bijgeschreven gekregen. Het betreft hier mutaties met verwijzing naar salaris (waaronder commissie).

[naam 3] heeft in de periode 8 november 2012 tot en met 10 januari 2013 in totaal € 5.819,30 op haar priv6 bankrekening 53.21.01.650 ontvangen, afkomstig van rekening 42.90,908 van Centurion Vastgoed B.V. Het betreft hier mutaties met verwijzing naar salaris.

47.

Een proces-verbaal van bevindingen (AMB-039) van 6 juli 2015, opgemaakt door de verbalisant [verbalisant] , zakelijk weergegeven:

In totaal is met ingang van 20 oktober 2011 € 612.639,- naar R, [verdachte 2] gevloeid dan wel ten gunste van hem uitgegeven. Dit bedrag is het saldo van de volgende drie punten.

• Centurion Vastgoed B.V, en Centurion Makelaardij en Projektontwikkeling B.V. hebben in totaal

aan [verdachte 2] € 606.493,- aan brutoloon uitbetaald (exclusief de daarin opgenomen fiscale bijtelling vanwege prive-gebruik auto). Hierop is € 303.920,- aan loonheffing ingehouden;

• [verdachte 2] heeft in de periode na 20 oktober 2011 € 24.462,- afgelost op de rekening-courant vordering die Centurion Vastgoed B.V. op [verdachte 2] had. (vermindert het saldo van besteding);

• Centurion Makelaardij en Projektontwikkeling B.V. en Centurion Vastgoed B.V. hebben

€ 30.608,- aan leasekosten betaald voor een auto die aan [verdachte 2] ter beschikking is gesteld.

[verdachte 2] heeft in de periode 20 oktober 2011 tot en met 18 juli 2014 in totaal (en per saldo) € 230.183,- bijgeschreven gekregen op zijn privé-bankrekening 1129.84.614, afkomstig van respectievelijk Centurion Vastgoed B.V. en Centurion Makelaardij en Projektontwikkeling B.V, Dit bedrag bestaat met name uit nettoloon.

[verdachte 2] heeft in de periode vanaf oktober 2011 tot en met juli 2014 van Centurion Vastgoed B.V. een brutoloon heeft ontvangen van in totaal € 302.196,-. Hierop heeft Centurion Vastgoed B.V. in totaal € 143.294,— aan loonheffing ingehouden om deze aan de Belastingdienst te kunnen afdragen.

[verdachte 2] heeft in de periode vanaf oktober 2011 tot en met juli 2014 van Centurion Makelaardij en Projektontwikkeling B.V. een brutoloon heeft ontvangen van in totaal € 304.297,--. Hierop heeft Centurion Makelaardij en Projektontwikkeling B.V, in totaal € 160.626,- aan loonheffing ingehouden om deze aan de Belastingdienst te kunnen afdragen.

In totaal heeft [verdachte 2] een brutoloon ontvangen van € 606.493,- waarop € 303.920,- aan loonheffing is ingehouden.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat meerdere keren rekening-courantstanden van [verdachte 2] van de ene vennootschap naar een andere vennootschap zijn overgeboekt (en soms ook weer deels terug). Over de periode 2013 t/m 30 juni 2014 eindigt de rekening-courant in het bedrag € 20.616,34, In deze historie is een "begin'-opboeking geregistreerd op 1 januari 2013 van € 46.170,87.

[verdachte 2] heeft in de periode 20 oktober 2011 tot en met 18 juli 2014 in totaal (en per saldo) € 98.868,98 bijgeschreven gekregen op deze prive bankrekening 1129.84.614, afkomstig van rekening 42.90,908 van Centurion Vastgoed B.V.

Het saldo van € 98.868,98 bestaat met name uit bedragen met omschrijvingen die verwijzen naar salarisbetalingen (waaronder commissie). Daarnaast heeft [verdachte 2] een aantal bedragen bijgeschreven gekregen (in totaal circa € 2.000,-) naar aanleiding van declaraties van onkosten.. Ook heeft [verdachte 2] € 4.000,- bijgeschreven gekregen vanwege een cursus Spaans.

[verdachte 2] heeft in de periode 20 oktober 2011 tot en met 23 januari 2014 in totaal (en per saldo) € 131.314,78 bijgeschreven gekregen op deze privé bankrekening 1129.84,614, afkomstig van rekening 56,87.10.940 van Centurion Makelaardij en Projektontwikkeling B,V.

Het saldo van € 131,314,78 bestaat met nagenoeg geheel uit bedragen met omschrijvingen die verwijzen naar salarisbetalingen (waaronder provisie).

In totaal heeft [verdachte 2] in de periode 20 oktober 2011 tot en met 18 juli 2014 € 230.183,- op zijn prive bankrekening bijgeschreven gekregen, deels afkomstig van Centurion Vastgoed B.V, en deels van Centurion Mal^elaardij en Projektontwikkeling B,V,

48.

Een proces-verbaal van bevindingen (AMB-051) van 6 juli 2015, opgemaakt door de verbalisant [verbalisant] , zakelijk weergegeven:

In totaal is met ingang van 20 oktober 2011 € 1.027.469,-- naar [verdachte 1] gevloeid dan wel ten gunste van hem uitgegeven. Dit bedrag is het totaal van de volgende vier punten.

• Centurion Vastgoed B.V. heeft aan [verdachte 1] € 553.316,- aan brutoloon uitbetaald (exclusief de

daarin opgenomen fiscale bijtelling vanwege priv6-gebruik auto). Hierop Is € 278.101,-- aan loonheffing Ingehouden;

• Centurion Vastgoed B.V. heeft ten gunste van [verdachte 1] € 414.042,— uitgegeven en als vordering op [verdachte 1] in rekening-courant geboekt;

• Centurion Vastgoed B.V. heeft ten gunste van [verdachte 1] € 20.384,- uitgegeven aan Doelbewust Uitgeven B.V. (grootboek 1695). Dit bedrag is niet in de rekening-courant van [verdachte 1] geboekt;

• Centurion Makelaardij en Projectontwikkeling B.V. en Centurion Vastgoed B.V. hebben

€ 39.727,- aan leasekosten betaald voor auto's die aan [verdachte 1] ter beschikking zijn gesteld (en niet met [verdachte 1] zijn verrekend middels rekening-courant dan wel salaris).

[verdachte 1] heeft in de periode 20 oktober 2011 tot en met 18 juli 2014 in totaal (en per saldo)

€ 397.897,- bijgeschreven gekregen op zijn prive-bankrekening 54.38.544, afkomstig van Centurion Vastgoed B.V. Dit bedrag bestaat deels uit nettoloon, deels uit bedragen die in rekening-courant zijn geboekt en deels uit vergoedingen voor gemaakte onkosten.

[naam 1] heeft in respectievelijk oktober / november 2012 en januari/februari 2014 In totaal € 14.785,- op haar bankrekening 37.19.87.148 uitbetaald gekregen, afkomstig van Centurion Vastgoed B.V. Het betreft grotendeels salarisbetalingen van [verdachte 1] .

[verdachte 1] heeft in de periode vanaf oktober 2011 tot en met juli 2014 een brutoloon (exclusief prive-gebruik auto) heeft ontvangen van In totaal € 553.316,-. Hierop heeft Centurion Vastgoed B.V. in totaal € 278.101,- aan loonheffing ingehouden om deze aan de Belastingdienst te kunnen afdragen.

In de rekening-courant van [verdachte 1] is twee keer een bedrag als vordering opgeboekt afkomstig van de rekening-courantverhouding tussen enerzijds Centurion Vastgoed B.V. en Doelbewust Uitgeven ( [verdachte 1] ) (grootboek 1645) en anderzijds tussen Centurion Vastgoed B.V. en Doelbewust Uitgeven B.V. (grootboek 1695). [verdachte 1] was van 21 februari 2013 tot 23 januari 2014 enig aandeelhouder en bestuurder van Doelbewust Uitgeven B.V.

Volgens grootboek 1645 had Centurion Vastgoed B.V. een vordering op 30 juni 2014 op Doelbewust Uitgeven ( [verdachte 1] ) van € 23.365,28. Dit bedrag is op 30 juni 2014 overgeboekt naar de rekening-courant 1630 van [verdachte 1] . Hierdoor is de vordering op Doelbewust Uitgeven ( [verdachte 1] ) eind juni 2014 op nihil afgesloten. In mei 2013 was het (te vorderen) saldo van grootboek 1695 RC Doelbewust Uitgeven B.V. ook al eens overgeboekt naar de rekening-courant 1630 van [verdachte 1] . Er is destijds op 15 mei 2013 € 9.041,65 overgeboekt. Daarna zijn op rekening 1695 op respectievelijk 31 december 2013 en 30 juni 2014 weer twee bedragen opgeboekt als vordering. De eerste opboeking heeft betrekking op salaris van Lucien Menduapessy ad € 19.432,—. De tweede opboeking heeft betrekking op vloerbedekklng voor Doelbewust Uitgeven B.V. ad € 952,71. In totaal had Centurion Vastgoed B.V daarmee op 30 juni 2014 nog een openstaande vordering van € 20.384,71.

Op de prive bankrekening 54.38.544 van [verdachte 1] wordt in de periode 20 oktober 2011 tot en met 18 juli 2014 in totaal (en per saldo) € 397.897,62 bijgeschreven afkomstig van rekening 42,90.908 van Centurion Vastgoed B.V.

Het saldo van € 379.897,62 bestaat uit mutaties met omschrijvingen die verwijzen naar onder meer:

• het ontvangen van salaris / loon / vakantiegeld;

• het ontvangen van provisie / commissie;

• het ontvangen van "eindafrekeningen";

• rekeningcourant boekingen en privé-opnames;

• onkosten declaraties en/of verrekeningen;

• contract van 23 april 2014

Met omschrijvingen "salaris" / "loon" / "provisie" / "commissie" / "vakantiegeld" is circa € 236.500,-bljgeschreven.

Met omschrijvingen "eindafrekeningen" is circa € 27.500,- bijgeschreven. Hiervan is € 15.000,- en

€ 2.640,- op de rekening courant geboekt De resterende € 10.000,- is verloond.

Aan rekeningcourant- / privé boekingen Is circa € 115.000,- bijgeschreven.

Aan vergoeding van onkosten is circa € 7.000,- bijgeschreven.

Met omschrijving na "contract van 23 april 2014" is In totaal € 11.000,- bijgeschreven.

Uit onderzoek in bankrekening 42.90.908 van Centurion Vastgoed B.V. komt naar voren dat in oktober/ november 2012 respectievelijk € 250,- en € 1.000,- is overgeboekt naar rekening 37.19.87.148 van [naam 1] , de voormalig partner van [verdachte 1] . Daarnaast is in januari / februari 2014 in drie betalingen per saldo € 13.535,85 naar [naam 1] overgeboekt.

49

Een proces-verbaal van bevindingen (AMB-058) van 18 augustus 2015, opgemaakt door de verbalisant [verbalisant] , zakelijk weergegeven:

De beleggers hebben in de periode 20 oktober 2011 tot en met mei 2014, In totaal

€ 26.093.555,-- hebben ingelegd in de dertien beleggingsproducten. Dit bedrag ad

€ 26.093.555,- bestaat uit:

• Aangetrokken som ad € 26.019.500,--;

• Aangetrokken emissiekosten ad € 74.055,--.

De hierboven genoemde inleg ad € 26.093.555,-- is door de beleggers voldaan door:

• Bancaire overboekingen ad € 21.471.662,--;

• Omzettingen (Inleveren van vorderingen uit andere producten / inleveren van het eigendom van eerder aangekochte kavels) ad € 4.621.893,-.

Centurion Vastgoed B.V. heeft de dertien hierboven genoemde beleggingsproducten uitgegeven maar de hierop ontvangen Inleggelden werden nagenoeg geheel ontvangen op (Euro) bankrekeningen van Stichting Derdengelden Centurion.

In de vorige paragraaf is beschreven dat Stichting Derdengelden Centurion € 21.471.662,-inleggeld per bank heeft ontvangen vanwege door Centurion Vastgoed B.V. uitgegeven beleggingsproducten. Uit het onderzoek in de bankrekeningen van Stichting Derdengelden Centurion is naar voren gekomen dat inleggelden vervolgens zijn overgeboekt (rechtstreeks dan wel Indirect) naar een van de volgende bankrekeningen "binnen de organisatie" van respectievelijk Stichting Derdengelden Centurion, Centurion Vastgoed B.V., Centurion Makelaardij en Projectontwikkeling B.V, en Centurion Project and Developments S,A,:

• spaarrekeningen van Stichting Derdengelden Centurion:

o 56,57,88.914 (Bonus spaarrekening); o 57.85,43.516 (Bestuur spaarrekening); • o 48.96.46.417 (Vermogens spaarrekening);

• US $ rekening 40.71.52.342 van Stichting Derdengelden Centurion;

• bankrekeningen van Centurion Vastgoed B.V.:

b 42.90.908 ("algemene" betaal- en spaarrekening);

o 53.73.256 "inzake rentebetalingen Fase IV";

o 60.57.219 "inzake rentebetalingen FaseV";

o 43.85.699 "inzake rentebetalingen Fase Vl";

o 76.09.039 "betreft rentebetalingen Gemina";

o 80.92.446 "inzake eerstejaarsvergoeding Goldplan";

o 80.89.978 "Inzake eerstejaarsrente CWW-1";

o 80.92.435 "Inzake eerstejaarsrente CWW-2";

o 80.92.462 (gebruikt voor rentebetalingen Rendementsplan);

• bankrekening 56.87.10.940 van Centurion Makelaardij en Projectontwikkeling B.V.;

• bankrekening 200021370024997 van Centurion Project and Developments S.A.

50

Een proces-verbaal van bevindingen (AMB-060) van 18 augustus 2015, opgemaakt door de verbalisant [verbalisant] , zakelijk weergegeven:

Gelden besteed aan project St. Kitts.

Centurion Vastgoed B.V. heeft in de periode 15 juli 2013 tot en met 10 januari 2014 In totaal

€ 1.444.488,-- besteed aan het project St Kitts. Zoals hiervoor in paragraaf 5.1 al Is beschreven, is "project St Kitts" een project dat niet gekoppeld Is aan een van de beleggingsproducten van Centurion Vastgoed B.V. Het bedrag ad € 1.444.488,- is op grootboek 1638 geboekt Dit betreft de Rekening-courant "Joint Venture Saint Kitts". Het bedrag ad € 1.444.488,- Is, In de tijd gezien, als volgt uitgegeven: in juli en augustus 2013, In totaal circa € 9,000,-; in September 2013, circa € 632.000,-; in oktober 2013, circa € 305.000,--; In november 2013, circa € 427.000,-; In december 2013, circa € 66.000,--; in januari 2014, circa € 6.000,--.

Gelden besteed aan Centauro Real Estate B.V.

Centurion Vastgoed B.V. heeft naast "project St. Kitts" ook uitgaven gedaan voor een vennootschap die ook niet een van de beleggingsproducten van Centurion Vastgoed B.V. gekoppeld is; Centauro Real Estate B.V. (hierna Centauro).

Centurion Vastgoed B.V. heeft in de periode 14 September 2013 tot en met 30 juni 2014 gelden besteed aan Centauro en deze uitgaven als.vordering in.rekening-courant (op Centauro) geboekt Deze rekening-courant heeft grootboekrekening 1639.

[getuige 2] - [getuige 2] heeft de rekening-courant 1639, over het boekjaar 2014, op 21 juli 2014 afgedrukt Volgens deze print had Centurion Vastgoed B.V. op 30 juni 2014 een bedrag van € 399.605,04 te vorderen op Centauro. Het beginsaldo op deze rekening-courant, op 1 januari 2014, bedroeg € 189.753,66.

In door de curator ter beschikking gestelde administratie, is de vastlegging van deze rekeningcourant ook aangetroffen voor het jaar 2013. Dit document is door [getuige 2] afgedrukt op 11 juli 2014. Het eindsaldo op 31 december 2013 bedraagt € 189.753,66 en sluit daarmee aan bij hierboven genoemde beginsaldo van de rekening-courant over 2014.

Uit de vastlegging van de rekening-courant over 2013 komt naar voren dat de eerste uitgave die Centurion Vastgoed B.V. voor Centauro heeft gedaan, op 14 September 2013 heeft plaatsgevonden. Het bedrag ad € 189.753,66 is, In de tijd gezien, als volgt uitgegeven: .

• In September 2013, circa € 28.000,--;

• in oktober 2013, circa € 35.000,--;

• in november 2013, circa € 65.000,-;

• In december 2013, circa € 62.000,-;

Een aantal van deze uitgaven hebben echter betrekking op St Kitts en zijn vermoedelijk in de periode na 11 juli 2014 overgeboekt van de rekening-courant Centauro naar de rekening-courant St. Kitts. Dit vermoeden Is gebaseerd op een recentere versie van de rekening-courant Centauro (over het jaar 2014) die door [getuige 2] Is afgedrukt op 26 September 2014. Deze recentere versie heeft een lager beginsaldo op 1 januari 2014 dan de eerdere versie. Het beginsaldo op 1 januari 2014 bedraagt nu € 55.260,--. Deze recentere versie heeft een eindsaldo (te vorderen) op 30 juni 2014 van € 203.465,82.

Gelden besteed aan [verdachte 1]

Oplopende rekening-courant

In de periode waarin het bestuur van Centurion Vastgoed B.V. op verlaging van kosten heeft ingezet; medio juli / September 2013, heeft verdachte [verdachte 1] zijn schuld in rekening-courant met Centurion Vastgoed B.V. verder op laten lopen.

Uit de rekening-courant van [verdachte 1] komt naar voren dat Centurion Vastgoed B.V. op 1 September 2013 een bedrag van € 364.533,--te vorderen had op [verdachte 1] . Op 31 december 2013 is deze vordering opgelopen naar € 512.699,*-. Ook in 2014 loopt de vordering verder op naar uiteindelijk € 592.958,- op 31 juli 2014; datum van faillissement van Centurion Vastgoed B.V.

Advocaatkosten van [verdachte 1] op 22 mei 2014 betaald door Centurion Vastgoed B.V.

In de rekening-courant over het jaar 2013 van [verdachte 1] is met boekingsdatum 24 december 2013,

een bedrag van € 7,946,51 als vordering geboekt met de omschrijving:

" [nummer 2] RAB0NL2U Jaegers en Soons NOTPROVIDED 2652 [verdachte 1] "

Uit bankrekening 42.90.908 van Centurion Vastgoed B.V. komt naar voren dat Centurion Vastgoed B.V. op 24 december 2013 een bedrag van € 7.946,51 heeft overgemaakt naar Jaegers en Soons.

Gelden besteed aan [verdachte 3]

Oplopende rekening-courant

In de periode waarin het bestuur van Centurion Vastgoed B.V. op verlaging van kosten heeft ingezet; medio juli / September 2013, heeft verdachte [verdachte 3] zijn schuld In rekening-courant met Centurion Vastgoed B.V. verder op laten lopen.

IP Uit de rekening-courant van [verdachte 3] komt naar voren dat Centurion Vastgoed B.V. op 1 september 2013 een bedrag van € 96.202,- te vorderen had op [verdachte 3] . Op 31 december 2013 is deze vordering opgelopen naar€ 100,918,-. Ook in 2014 loopt de vordering verder op naar uiteindelijk € 167.703,- op 31 juli 2014; datum van faillissement van Centurion Vastgoed B.V.

Betalingen naar [naam 3] / Soul Provider S.A., een vennootschap van [verdachte 3]

In de periode waarin het bestuur van Centurion Vastgoed B.V. op verlaging van kosten heeft

Ingezet; medio juli / September 2013, heeft verdachte [verdachte 3] maandelijks grosso modo

US $ 10.000 per maand naar Soul Provider S.A., een vennootschap van verdachte [verdachte 3] over laten boeken. Dit overboeken (met grotere bedragen) is in juni 2013 gestart met een overboeking van US $ 30.000,-. De maandelijkse overboekingen van US $ 10.000,- hebben In Ieder geval doorgelopen tot en met maart 2014.

In door curator mr. W.W. Korteweg ter beschikking gestelde digitale administratie van Centurion Vastgoed B.V. zijn bestanden aangetroffen waarin is vastgelegd welke bedragen door CPD zijn uitbetaald in onder meer de periode januari 2013 tot en met maart 2014. In deze maanden heeft CPD ook gelden aan Soul Provider S A, uitbetaald. Uit een van de aangetroffen bestanden (Trial Balance 16-01-2014.xlsx) komt naar voren dat tot en met September 2013 in totaal US$ 72.000,- Is uitbetaald. Daarnaast zijn bestanden aangetroffen voor de maanden oktober 2013 tot en met maart 2014 waarin is vastgelegd dat in al deze maanden US$ 10.000,-- aan Soul Provider S.A. is uitbetaald. In november 2013 heeft ook nog een extra betaling plaatsgevonden van $ 6.000,- In totaal is daarmee in januari 2013 tot en maart 2014 US$ 138.000,-uitbetaald.

Verhoging van salarissen voor directie Centurion met ingang van januari 2014

In de periode waarin het bestuur van Centurion Vastgoed B V, op verlaging van kosten heeft ingezet; medio juli / September 2013, hebben de verdachten [verdachte 1] , [verdachte 3] en [verdachte 2] zichzelf als directie van Centurion met Ingang van 1 januari 2014 hogere vaste bruto beloningen toegekend.

De bruto loonbetaling van de maand december 2013 door Centurion was als volgt

• [verdachte 1] € 11.500 pm en € 2600 provisie

• [verdachte 3] € 8,000 pm en € 2600 provisie

• [verdachte 2] € 10.000 pm en € 2600 provisie

[verdachte 3] en [verdachte 2] kregen in deze maand ook ieder een betaling voor overwerk van € 21.000 bruto. De directie van Centurion kent zichzelf met ingang van 1 januari 2014 de volgende hogere vaste bruto beloningen toe:

• [verdachte 1] € 15.000 pm

• [verdachte 3] € 30.000 pm (€ 15.000 Centurion / € 15.000 Centauro)

• [verdachte 2] € 30.000 pm (€ 15,000 Centurion / € 15.000 Centauro).

Verhoging van salaris door [verdachte 2] gebruikt om rekening-courant af te lossen

In de vorige paragraaf is vermeld dat verdachte [verdachte 2] met ingang van 1 januari 2014 een salarisverhoging heeft gekregen van € 20.000,- per maand. Het salaris was € 10.000,- en werd € 30.000,-,

Uit de rekening-courant over het jaar 2014 van [verdachte 2] komt naar voren dat uit de salarlsruns van de maanden januari, februari en maart 2014, telkens € 10.000,-werd gebruikt om zijn schuld aan Centurion Vastgoed B.V. te verlagen.

51

Een proces-verbaal van bevindingen (AMB-062) van 21 maart 2015, opgemaakt door de verbalisant P.J. Vink, zakelijk weergegeven:

Onder de naam Centurion vonden tussen november 2008 en September 2014 activiteiten plaats verband houdende met de ontwikkeling van onroerend goed in Costa Rica door diverse rechtspersonen. Centurion Vastgoed B.V,, Centurion Makelaardij en Projectontwikkeling B.V en Stichting Derdengelden Centurion, in Nederland. Centurion Vastgoed B.V was een vennootschap die vanaf 12 december 2008 tot en met 13 februari 2014 volgens de Inschrijving bij de kamer van koophandel bestuurd werd door [verdachte 1] .

Vanaf 13 februari 2014 werd [verdachte 3] volgens de kamer van koophandel de nieuwe bestuurder van Centurion Vastgoed B.V.

Centurion Makelaardij en Projectontwikkeling B.V Is een vennootschap die vanaf 18 december 2009 volgens de inschrijving bij de kamer van koophandel bestuurd wordt door [verdachte 2] .

Stichting Derdengelden Centurion was een stichting die vanaf 17 december 2009 tot en met 12 februari 2014 volgens de inschrijving bij de kamer van koophandel bestuurd werd door [verdachte 2] .

Vanaf 12 februari 2014 tot en met 17 april 2014 werd Centurion Vastgoed B.V, volgens de kamer van koophandel de nieuwe bestuurder van Stichting Derdengelden Centurion ,

Vanaf 17 april 2014 tot en met 19 oktober 2014 werd [verdachte 3] volgens de kamer van koophandel de nieuwe bestuurder Stichting Derdengelden Centurion.

Vanaf 19 oktober 2014 tot aan de datum van het faillissement op 7 november 2014 was curator Wouter Korteweg volgens de kamer van koophandel de nieuwe bestuurder Stichting Derdengelden Centurion.

52

Een proces-verbaal van bevindingen (AMB-065) van 21 maart 2015, opgemaakt door de verbalisant F.R. van der Leek, zakelijk weergegeven:

De beleggers hebben in de periode 20 oktober 2011 tot en met mei 2014 in totaal € 26.093.555,- ingelegd in de dertien genoemde beleggingsproducten zijnde:

1. Centurion Winst Certificaten (CWC);

2. Centurion Winst Certificaten Plus (CWC+);

3. Obligatielening IV;

4. Obligatielening V;

5. Obligatielening VI;

6. Obligatielening VII (Gemina);

7. Centurion Winstcertificaten Woningverhuur (CWW I);

8. Centurion Winstcertificaten Woningverhuur Plus (CWW I+);

9. Goldplan;

10. VIP-plan I; .

11. VIP-plan II;

12. VIP-plan III;

13. Rendementsplan.

Dit bedrag ad € 26.093.555,-- bestaat uit:

• Aangetrokken som ad € 26.019.500,--;

• Aangetrokken emissiekosten ad € 74,055,-.

De hierboven genoemde Inleg ad € 26.093.555,-- Is door de beleggers voldaan door:

• Bancaire overboekingen ad € 21.471.662,--;

• Omzettingen (inleveren van vorderingen uit andere producten / inleveren van het eigendom van eerder aangekochte kavels) ad € 4.621.893,--.

53

Een geschrift zijnde een tweetal uitdraaien van de Kamer van Koophandel (D-004/005) waaruit blijkt dat Centurion Vastgoed B.V. is opgericht op 5 september 2000, oorspronkelijk onder de naam Twentestede B.V. In de periode 12 december 2008 tot 13 februari 2014 is [verdachte 1] formeel bestuurder van Centurion. Vanaf 13 februari 2014 is [verdachte 3] formeel bestuurder. Op 31 juli 2014 is Centurion failliet verklaard, met benoeming van mr. W.W. Korteweg tot curator

54

Een geschrift zijnde de arbeidsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed BV. en [medeverdachte] waarop staat vermeld dat er sprake was van een dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte] ( DOC-306)

55

Een geschrift zijnde een arbeidsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed BV. en [naam 3] waarin staat vermeld dat er sprake was van een dienstverband tussen Centurion Vastgoed BV. en [naam 3] (DOC-178)

56

Een geschrift een vaststellings- dan wel beëindigingsovereenkomst tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte] waarin staat vermeld dat het dienstverband tussen Centurion Vastgoed B.V. en [medeverdachte] was beëindigd (DOC-175/2 en 3)

Formeel was [verdachte 1] directeur maar naar buiten toe waren de heren alle drie het gezicht van Centurion. Statutair hadden ze niet alle drie evenveel zeggenschap maar binnenskamers weleen model werkgeversverklaring tussen Centurion Vastgoed BV. en [medeverdachte] waarop staat vermeld dat er sprake was van een dienstverband tussen Centurion Vastgoed BV. en [medeverdachte] en een bruto jaarsalaris genoot van FUR 63.000 (DOC-328)

57

Een geschrift zijnde een loonspecificatie tussen Centurion Vastgoed BV. en [medeverdachte] waarop staat vermeld dat er sprake was van een loonbetaling van Centurion Vastgoed B.V. aan [medeverdachte] , (DOC-329)

58

Een geschrift zijnde een brief van 14 augustus 2013 van de AFM aan Centurion Vastgoed B.V. waarin het volgende te lezen valt : "De AFM benadrukt dat indien Centurion de conclusie trekt dat zij artikel 5:2 Wft overtreedt,' zij of de informatieverstrekking kan aanpassen zodat wordt voldaan aan hetgeen bepaald in voorgenoemd artikel of wordt verzocht per direct te stoppen met het aanbieden van effecten. In het laatstgenoemde geval verzoeken wij Centurion tevens om binnen drie werkdagen na dagtekening van deze brief schriftelijk aan de AFM te bevestigen dat geen effecten meer zullen worden aangeboden tot het moment dat is voldaan aan de toepasselijke regelgeving”. (DOC-356).

59

Een geschrift (Doc-163) zijnde een interne memo d.d. 9 juli 2013 waarin wordt afgesproken dat 70% van de inleggelden aan bouwkosten in Costa Rica zouden worden besteed en 30% voor overhead- en interne kosten.

60

Een geschrift (Doc-195) zijnde een overzicht d.d. 21 juli 2014 van de rekening-courant van Centauro Volgens deze print had Centurion Vastgoed B.V. op 30 juni 2014 een bedrag van € 399.605,04 te vorderen op Centauro. Het beginsaldo op deze rekening-courant, op 1 januari 2014, bedroeg € 189.753,66.

61

Een geschrift (Doc-051) zijnde een grootboekkaart waaruit blijkt dat Centurion heeft in de periode van september 2013 tot en met januari 2014 in totaal € 1.435.488,-- besteed aan het project St Kitts.

62

Een geschrift (doc 159) zijnde de recapitulatie uitgaven vanaf 20 oktober 2011 uitgedrukt in

Percentages waaruit blijkt dat € 1.444.488 is besteed is aan het project St. Kitts.

63

Een geschrift (Doc 079-44/49) zijnde een Rekeningafschrift van de Stichting Derdengelden Centurion waarbij respectievelijk d.d. 3 oktober 3013 waarbij € 452.500,00 en op 28-11-2013 wordt € 335.000,00 afgeschreven tbv St Kitts.

64

Een geschrift (Doc 93/2) zijnde een email d.d. 30 augustus 2013 waarin is te lezen dat [verdachte 1] aan [getuige 2] , met een CC aan [verdachte 2] gericht, instructies geeft om geld over te maken naar het project St. Kitts. Hij schrijft daarin dat de betaling NU gedaan moet worden en dat [verdachte 2] op dat moment naar [getuige 2] toeloopt omdat de betalingen vanaf de dollarrekeningen door [verdachte 2] geaccordeerd moeten worden.

65

Een geschrift (Doc 70/153/167) zijnde een rekeningoverzicht van reknr. 4290908 dat er € 7946,51 is overgeboekt naar het het advocatenkantoor Jaegers & Soons op 24 december 2013 en waaruit blijkt dat op 22 mei 2014 nogmaals een bedrag € 9664,10 aan hetzelfde advocatenkantoor is overgemaakt.

66

Een geschrift (Doc 70) zijnde een rekeningoverzicht van reknr. 4290908 waaruit blijkt dat er in de periode van 7 maart 2013 t/m 22 april 2014 € 20.384,71 is overgemaakt aan de firma Doelbewust Uitgeven BV.

67

Een geschrift (Doc 258) zijnde een rekeningoverzicht van reknr. 4290908 waaruit blijkt dat

€ 21.150,-- is overgeboekt naar een bankrekening van de Deutsche Kontor Privatbank AG

68

Een geschrift (Doc 265) zijnde een rekeningoverzicht van reknr. 4290908 waaruit blijkt dat

€ 5819,30,-- is overgeboekt naar een bankrekening van [naam 3] als zijnde salaris.

69

Een geschrift (Doc 241) zijnde een rekeningoverzicht van reknr. 4290908 waaruit blijkt dat

€ 14.785,85 is overgeboekt naar de bankrekening van [naam 1] .

70

Een geschrift (Doc 281) waarin staat beschreven welke producten de in tenlastelegging genoemde personen hebben afgenomen van Centurion Vastgoed BV:

71

Een geschrift zijnde een e-mail d.d. 10 februari 2014 gemaakt door [getuige 2] waarin de nieuwe salarisafspraken voor [verdachte 1] , [verdachte 2] en [verdachte 3] worden bevestigd.

72

Onderstaande geschriften waarin staat vermeld:

dat de uitgifte van een of meer beleggingsproduct(en), tot doel heeft fondsen in te zamelen voor de financiering van het aankopen van grond(en) in Costa Rica en/of het aanleggen van infrastructuur en/of het klaarmaken van grond(en) voor bebouwing en/of het bouwen van appartementen en/of villa’s en/of het bouwen van voorzieningen; en/of

dat een onafhankelijke registeraccountant van [accountantskantoor] Accountants en

Belastingadviseurs BV. of [accountantskantoor] Registeraccountants BV. periodiek toezicht en

controle uitoefent op de besteding van het inleggeld per beleggingsproduct en het

financierings- en aankooptraject van grond(en) in Costa Rica en de jaarrekeningen; en/of

dat door gebruik te maken van de Stichting Derdengelden Centurion wordt voorkomen dat het inleggeld vermengd raakt met het vermogen van Centurion Vastgoed BV. en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en); en/of

dat onafhankelijke taxateurs de waarde vaststellen van grond(en) in Costa Rica;

DOC-058 op bladzijde 3 van het aanbiedingsmateriaal van CWC;

DOC-060 op bladzijde 2/4 van het aanbiedingsmateriaal van CWC+ ;

DOC-029 op bladzijde 2 van het aanbiedingsmateriaal van Obligaties IV ;

DOC-044 op bladzijde 4 van het aanbiedingsmateriaal van Obligaties V;

DOC-045 op bladzijde 5 van het aanbiedingsmateriaal van Obligaties V;

DOC-046 op bladzijde 4 van het aanbiedingsmateriaal van Obligaties VI;

DOC-056 op bladzijde 5 van het aanbiedingsmateriaal van Obligaties VI;

DOC-056A op bladzijde 2 van het aanbiedingsmateriaal van Gemina;

DOC-127 Op bladzijde 5, 7 en 9 van het aanbiedingsmateriaal van Goldplan is onder de kop ‘Zekerheden’ vermeld: “Controle door een Nederlandse registeraccountant”

1 Het onderzoeksteam van de FIOD heeft van de recentere versie van de rekening-courant Centauro geen aansluitende print aangetroffen voor het jaar 2013. Hierdoor en doordat de hierboven beschreven tegenboeking "cf afspraken (zie specificatie [naam 4] dossier)" niet aangeeft welke specifieke betalingen er zijn tegen geboekt, heeft onderzoeksteam niet in beeld gekregen welke kosten er nu uiteindelijk wanneer voor Centauro zijn betaald. AG-01 De uitgaven die uiteindelijk aan Centauro zijn toegerekend van € 203,465,82 lijken in ieder geval te zijn gedaan in de periode september 2013 tot en met juni 2014; de periode waarin het bestuur van Centurion Vastgoed B.V. op verlaging van kosten heeft ingezet.

2 Het bedrag ad € 1.444.488,-- is op grootboek 1638 geboekt. Dit betreft de Rekening-courant "Joint Venture Saint Kitts". Het bedrag ad € 1.444.488,-- is, in de tijd gezien, als volgt uitgegeven: in juli en augustus 2013, In totaal circa € 9,000,--; in September 2013, circa € 632.000,--; in oktober 2013, circa € 305.000,--; In november 2013, circa € 427.000,--; In december 2013, circa € 66.000,--; in januari 2014, circa € 6.000,--. In het zicht van het faillissement (d.i. vanaf 14 augustus 2013) gaat het aldus om een bedrag van € 1.444.488,- minus € 9000,-: € 1.435.488,--.