Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:2725

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
19-07-2016
Datum publicatie
19-07-2016
Zaaknummer
08.760201-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Voor het afpersen van een man uit IJsselmuiden is een 26-jarige man vrijgesproken door de rechtbank Overijssel. Uit het dossier blijkt wel dat de man geholpen heeft, maar kan niet worden geconcludeerd dat hij schuldig is aan medeplegen.

Een 25-jarige Kampenaar is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van bijna 9.300 euro. De (veroordeelde) man uit Kampen dwong een het slachtoffer om 20.000 euro te betalen omdat hij een seksafspraak met twee niet bestaande dames had gemaakt. Als hij niet zou betalen zouden leden van een motorclub hem en zijn familie wat aandoen. Omdat het slachtoffer een vrouw en kinderen had zou hij niet naar de politie stappen, zo dacht de afperser. De strafzaak van een andere verdachte is uitgesteld tot 22 september.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08.760201-15

Datum vonnis: 19 juli 2016

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte 1] ,

geboren op [geboortedatum] 1988 te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van

5 juli 2016. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. W. Pustjens en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman, mr. S.F.J. Smeets, advocaat te Amsterdam, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1:

tezamen en in vereniging, althans alleen, [slachtoffer] heeft afgeperst,

feit 2:

tezamen en in vereniging, althans alleen, een poging heeft gedaan om [slachtoffer] af te persen.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 27 augustus 2015 tot en met 3 september 2015 in de gemeente Kampen en/of IJsselmuiden en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van 8.000 Euro, althans een geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij,

verdachte, en/of zijn mededader(s)

- twee/een (meerderjarige) meisje(s) heeft/hebben gefaciliteerd in

het aanmaken/hebben van een e-mailaccount ( [e-mailadres] )

voor het aanbieden van zichzelf (onder de na(a)m(en) “ [naam 1] ” en/of “ [naam 2] )

voor seks (tegen betaling van een geldbedrag ) en/of

het maken (via internet) van een seksafspraak (tegen betaling van een

geldbedrag) met die [slachtoffer] en/of

- een of meer e-mail(s) en/of SMS- en/of Whats App-berichten(en) met

betrekking tot die seksafspraak naar die [slachtoffer] heeft/hebben gestuurd

en/of

- aan die [slachtoffer] heeft/hebben medegedeeld op de hoogte te zijn van die

seksafspraak en/of daarbij (als bewijs) een door die [slachtoffer] aan

voornoemd(e) meisje(s) verstuurde foto en/of het e-mailadres van die

[slachtoffer] getoond en/of

- aan die [slachtoffer] heeft/hebben medegedeeld dat een persoon(te weten de

vader van een van die meisjes) vanwege die seksafspraak opdracht had gegeven

aan leden van de club [motorclub] (uit onder andere Amsterdam en Zwolle) om die

[slachtoffer] door de knieën/neer te schieten en/of

- aan die [slachtoffer] SMS- en/of Whats App- berichten heeft/hebben laten

lezen/zien ( onder andere van ene “ [naam 4] ” en/of ene “ [naam 3] ”)

waaruit voornoemde bedreiging(en) zou(den) blijken en/of

- in het bijzijn van die [slachtoffer] telefonisch contact met d(i)e

opdrachtgever heeft/hebben opgenomen en/of

- aan die [slachtoffer] heeft/hebben medegedeeld dat, indien die [slachtoffer] 9.000

Euro, althans een geldbedrag zou betalen aan die ( [motorclub] )leden, die leden

[slachtoffer] niet door door de knieën/neer zouden schieten, althans (een)

mededeling(en) van soortgelijke dreigende aard of strekking aan die

[slachtoffer] heeft/hebben gedaan;

2.

hij in of omstreeks de periode van 27 augustus 2015 tot en met 14 september 2015 in de gemeente Kampen en/of IJsselmuiden en/of elders in Nederland ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen

door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] te dwingen tot de afgifte van 20.000 Euro, althans een geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s)

- twee/een (meerderjarige) meisje(s) gefaciliteerd in

het aanmaken/hebben van een e-mailaccount ( [e-mailadres] )

voor het aanbieden van zichzelf (onder de na(a)m(en) “ [naam 1] ” en/of [naam 2] ”)

voor seks (tegen betaling van een geldbedrag ) en/of

het maken (via internet) van een seksafspraak (tegen betaling van een

geldbedrag) met die [slachtoffer] en/of

- een of meer e-mail(s) en/of SMS- en/of Whats App-berichten (en) met

betrekking tot die seksafspraak naar die [slachtoffer] gestuurd

en/of

- aan die [slachtoffer] medegedeeld op de hoogte te zijn van die

seksafspraak en/of daarbij (als bewijs) een door die [slachtoffer] aan

voornoemd(e) meisje(s) verstuurde foto en/of het e-mailadres van die

[slachtoffer] getoond en/of

- aan die [slachtoffer] medegedeeld dat een persoon (te weten de

vader van een van die meisjes) vanwege die seksafspraak opdracht had gegeven

aan leden van de club [motorclub] (uit onder andere Amsterdam en Zwolle) om die

[slachtoffer] door de knieën/neer te schieten en/of

- aan die [slachtoffer] SMS- en/of Whats App- berichten laten lezen/zien

onder andere van ene “ [naam 4] ” en/of ene “ [naam 3] ”), waaruit voornoemde

bedreiging(en) zouden) blijken en/of

- in het bijzijn van die [slachtoffer] telefonisch contact met d(i)e

opdrachtgever opgenomen en/of

- aan die [slachtoffer] (aanvankelijk) medegedeeld dat, indien die [slachtoffer] 9.000

Euro, althans een geldbedrag zou betalen aan die ( [motorclub] )leden, die leden

[slachtoffer] niet door door de knieën/neer zouden schieten, althans (een)

mededeling(en) van soortgelijke dreigende aard of strekking aan die

[slachtoffer] gedaan en/of (vervolgens)

- aan die [slachtoffer] medegedeeld dat de auto van (mededader) O. [verdachte 2] was

afgepakt (door die opdrachtgever en/of door die [motorclub] leden) uit

verbolgenheid (om)dat die [verdachte 2] die [slachtoffer] had geholpen en/of

dat ook die [verdachte 2] en/of de familie van die [verdachte 2] werd bedreigd (door die

opdrachtgever en/of door die [motorclub] leden) en/of

- aan die [slachtoffer] medegedeeld dat deze (nu) 20.000 Euro moest betalen en

anders die [slachtoffer] en/of de vrouw en/of de kinderen en/of de moeder van

die [slachtoffer] gepakt zou(den) worden , althans iets zou worden aangedaan,

althans (een) mededeling(en) van dergelijke dreigende aard of strekking

gedaan,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte van het tenlastegelegde wordt vrijgesproken en dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn vordering.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of het tenlastegelegde feit bewezenverklaard kan worden of dat verdachte daarvan moet worden vrijgesproken.

5.1

Het standpunt van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is dat verdachte als (mede)pleger bij de tenlastegelegde feiten betrokken is geweest, zodat vrijspraak moet volgen.

De raadsman heeft vrijspraak bepleit omdat wettig en overtuigend bewijs ontbreekt dat zijn cliënt op welke wijze dan ook bij de tenlastegelegde feiten betrokken is geweest.

5.2

De overweging van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat in het dossier onvoldoende bewijs voorhanden is voor het oordeel dat verdachte als (mede)pleger betrokken is geweest bij de ten laste gelegde afpersing dan wel poging tot afpersing van aangever [slachtoffer] . Op basis van het dossier kan worden vastgesteld dat verdachte, tezamen met medeverdachte [verdachte 2] , getuigen [getuige 1] en [getuige 2] heeft geholpen door het faciliteren van seksafspraken en dat verdachte zijn huis ter beschikking heeft gesteld voor een ontmoeting tussen aangever [slachtoffer] en medeverdachte [verdachte 2] . Van een verdere betrokkenheid van verdachte bij de tenlastegelegde feiten is niet gebleken, zodat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is dat verdachte zich als (mede)pleger schuldig heeft gemaakt aan afpersing dan wel poging tot afpersing van [slachtoffer] .

De conclusie van voorgaande is dat de rechtbank niet bewezen acht wat aan de verdachte is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De vordering van de benadeelde partij

[slachtoffer] , wonende te [adres 1] heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van tenminste

€ 9.292,75 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd.

De rechtbank is van oordeel dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn vordering, nu verdachte van het tenlastegelegde wordt vrijgesproken. De benadeelde partij kan de vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

7 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak

- verklaart niet bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

schadevergoeding

- bepaalt dat de benadeelde partij [slachtoffer] , wonende te [adres 1] , niet-ontvankelijk is in zijn vordering.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Meijer, voorzitter, mr. F. van der Maden en mr. C.H. Beuker, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A.A. de Haan-Geertsema, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 19 juli 2016.

Buiten staat

mr. F. van der Maden en mr. C.H. Beuker zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.