Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:2533

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
30-06-2016
Datum publicatie
12-07-2016
Zaaknummer
C/08/187564 / FA RK 16-1387
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Rechtbank benoemt naar analogie van art 1:212 BW bijzondere curator ter zake van het verzoek van partner moeder tot vervangende toestemming om meerderjarig verstandelijk gehandicapt kind te erkennen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PFR-Updates.nl 2016-0194
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Familierecht en Jeugdrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer: C/08/187564 / FA RK 16-1387

datum beschikking: 30 juni 2016

Beschikking van de rechtbank Overijssel, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

[verzoekster] ,

verder ook mevrouw [F] te noemen,

wonende te [woonplaats 1] , [adres 1] ,

verzoekster,

advocaat: mr. M. de Schiffart te Zwolle,

en

[verzoekster] ,

wonende te [woonplaats 1] , [adres 1] , en

[B] ,

wonende te [woonplaats 2] , [adres 2] ,

in hun hoedanigheid van mentoren over

[A] ,

wonende te [woonplaats 3] , [adres 3] ,

belanghebbende,

en

[belanghebbende] ,

verder ook de moeder te noemen,

wonende te [woonplaats 1] , [adres 1] ,

belanghebbende,

en

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zwolle,

zetelend te Zwolle,

verder ook de ambtenaar van de burgerlijke stand te noemen,

belanghebbende.

Het procesverloop

Bij een op 13 juni 2016 ter griffie ingekomen verzoekschrift met bijlagen is door mevrouw [F] verzocht om haar vervangende toestemming te verlenen tot erkenning van het hierna vermelde kind [A] .

De beschikking is bepaald op heden.

De vaststaande feiten

Mevrouw [F] en de moeder hebben een affectieve relatie met elkaar en wonen met elkaar samen.

Uit de moeder zijn geboren:

  1. [B] , geboren op [geboortedatum] in de gemeente [geboorteplaats] ;

  2. [A] , geboren op [geboortedatum] in de gemeente [geboorteplaats] .

Mevrouw [F] heeft destijds aangifte gedaan van de geboorte van de beide kinderen.

Op 23 april 2014 is [B] met toestemming van [B] erkend door de mevrouw [F] en is mevrouw [F] daardoor juridisch ouder van [B] geworden.

Mevrouw [F] heeft [A] ook willen erkennen, maar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zwolle heeft geweigerd om ten aanzien van [A] een akte van erkenning op te maken, nu [A] volgens de ambtenaar van de burgerlijke stand niet in staat is te begrijpen wat erkenning inhoudt en evenmin in staat is zijn schriftelijke toestemming te geven.

Bij beschikking van de rechtbank Oost-Nederland van 15 januari 2013 is een bewind ingesteld over alle goederen, die toebehoren of zullen toebehoren aan [A] , waarbij mevrouw [F] en de moeder tot bewindvoerders zijn benoemd.

Bij beschikking van de rechtbank Oost-Nederland van 15 januari 2013 is ten behoeve van [A] een mentorschap ingesteld, waarbij mevrouw [F] en [B] tot mentoren zijn benoemd.

Het verzoek

Het verzoek van mevrouw [F] strekt ertoe de toestemming van [A] , die nodig is om [A] te erkennen, te vervangen door de toestemming van de rechtbank.

De beoordeling van het verzoek en de motivering van de beslissing

[A] is thans 21 jaar oud. Op grond van artikel 1:204, lid 1, sub d, van het Burgerlijk Wetboek (BW) heeft mevrouw [F] van dit kind de schriftelijke toestemming nodig om hem te mogen erkennen. De wetgever spreekt in artikel 1:204 BW over “het kind” en niet over “het minderjarige kind” en de rechtbank is op grond daarvan van oordeel dat ook zijn toestemming kan worden vervangen door een rechterlijke beslissing. De rechtbank ziet aanleiding, nu het verzoek een zaak van afstamming betreft en bij [A] sprake is van een lichamelijke en een verstandelijke beperking, om, naar analogie van artikel 1:212 BW, een bijzondere curator over [A] te benoemen. De bijzondere curator is de wettelijke vertegenwoordiger van [A] en behartigt de belangen van [A] in deze procedure.

De bijzondere curator dient als wettelijke vertegenwoordiger van [A] uitsluitend zijn belangen te behartigen en de rechtbank schriftelijk en gemotiveerd te adviseren wat het belang van [A] in deze zaak vergt, waarbij hij dient acht te slaan op de wettelijke regeling en de jurisprudentie.

In het advies dient voorts te worden aangegeven met welke belanghebbenden contact is opgenomen.

De bijzondere curator dient binnen acht weken na haar benoeming de rechtbank in vijfvoud schriftelijk verslag te doen van haar bevindingen en daarbij een standpunt over het verzoek in te nemen.

De beslissing

De rechtbank:

Houdt de beslissing aan ten aanzien van het verzoek tot vervangende toestemming erkenning.

1. benoemt tot bijzonder curator over de minderjarige:

mr. M.T.L.M. Gieskes, kantoorhoudende te 8001 BL Zwolle, Postbus 1459.

2. bepaalt dat het verslag uiterlijk op maandag 29 augustus 2016 in vijfvoud schriftelijk door de rechtbank ontvangen dient te zijn.

3. Beveelt de raad voor rechtsbijstand ressort Arnhem om mr. M.T.L.M. Gieskes aan [A] toe voegen.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.W.H. Oude Aarninkhof, in tegenwoordigheid van C. van Leeuwen als griffier en in het openbaar uitgesproken op 30 juni 2016.