Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:2144

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
06-06-2016
Datum publicatie
14-06-2016
Zaaknummer
C/08/186470 / KG ZA 16-167
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Geldleningen. Kennelijke verschrijving.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/186470 / KG ZA 16-167

Vonnis in kort geding van 6 juni 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

APPLE INVEST B.V.,

gevestigd te Denekamp,

eiseres,

verder te noemen Apple Invest,

advocaat mr. K. Vreemann te Enschede,

tegen

1. de vennootschap onder firma

[gedaagde 1] ,

gevestigd te [plaats 1] ,

verder te noemen [gedaagde 1] ,

2. [gedaagde 2],

wonende te [plaats 1] ,

3. [gedaagde 3],

wonende te [plaats 1] ,

4. [gedaagde 4],

wonende te [plaats 1] ,
handelend onder de naam HOTEL DE KROON, gevestigd te [plaats 2] ,
verder te noemen [gedaagde 2] en Hotel De Kroon,

gedaagden, verder gezamenlijk te noemen [gedaagde 1] ,

niet verschenen.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding,

  • -

    de mondelinge behandeling.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De beoordeling

2.1.

Bij de dagvaarding zijn de bij de wet voorgeschreven formaliteiten in acht genomen, zodat het gevraagde verstek zal worden verleend.

2.2.

Het spoedeisend belang van Apple Invest is voldoende aannemelijk gemaakt en aan de eisen voor toewijsbaarheid van een geldvordering in kort geding is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldaan. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat uit de zich in het dossier bevindende correspondentie namens of door gedaagden blijkt dat het gevorderde door [gedaagde 1] niet wordt betwist, doch dat zij niet in staat zijn om aan hun (financiële) verplichtingen te voldoen. Het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal, met inachtneming van en behoudens het navolgende, worden toegewezen.

2.3.

In het petitum van de dagvaarding wordt onder II verwezen naar Geldlening I, zijnde de op 16 oktober 2012 tussen Apple Invest en [gedaagde 1] gesloten overeenkomst van geldlening. De voorzieningenrechter vat dit op als een kennelijke verschrijving , aangezien uit het lichaam van de dagvaarding, de overige onderdelen van het petitum van de dagvaarding en het verhandelde ter zitting blijkt dat bedoeld is te verwijzen naar Geldlening II, zijnde de op 16 oktober 2012 tussen Apple Invest en Hotel De Kroon gesloten overeenkomst van geldlening.

2.4.

[gedaagde 1] zullen als de in het ongelijk gestelde partij(en) worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Deze kosten worden aan de zijde van Apple Invest begroot op:

- griffierecht € 1.929,00

- dagvaarding 92,13

- beslagkosten 2.419,931

- salaris advocaat 1.224,002

Totaal € 5.665,06

2.5.

De gevorderde beslagkosten zullen voor een bedrag van € 2.419,93 worden toegewezen. Dit is conform de bedragen die staan vermeld op de overgelegde beslagstukken. Voor zover met de overgelegde specificaties in dit kader meer wordt gevorderd zal dit worden afgewezen, wegens onvoldoende grondslag dan wel onderbouwing.

2.6.

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal op na te melden wijze worden toegewezen.

2.7.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

3 De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1.

Verleent verstek tegen [gedaagde 1] .

3.2.

Veroordeelt [gedaagde 1] hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, tot betaling van een bedrag van € 50.000,-- (vijftig duizend euro) uit hoofde van Geldlening I, zijnde de op 16 oktober 2012 tussen Apple Invest en [gedaagde 1] gesloten overeenkomst van geldlening, te vermeerderen met de contractuele rente van 5% per jaar vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der volledige betaling.

3.3.

Veroordeelt [gedaagde 2] tot betaling van een bedrag van € 50.000,-- (vijftig duizend euro) uit hoofde van Geldlening II, zijnde de op 16 oktober 2012 tussen Apple Invest en Hotel De Kroon gesloten overeenkomst van geldlening, te vermeerderen met de contractuele rente van 5% per jaar vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der volledige betaling.

3.4.

Veroordeelt [gedaagde 1] hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Apple Invest tot op heden begroot op € 5.665,06, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

3.5.

veroordeelt [gedaagde 1] hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,-- aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [gedaagde 1] niet binnen
14 dagen na aanschrijving aan het vonnis hebben voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,-- aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten vanaf de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

3.6.

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

3.7.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. U. van Houten en in het openbaar uitgesproken op 6 juni 2016.3

1 Dit bedrag is als volgt samengesteld: € 1.471,52 (9 x € 162,97 + € 4,79) + € 102,39 + € 232,12 + € 102,27 + 102,27 +
€ 80,21+ € 329,15 (5 x € 65,83).

2 Dit bedrag is volgt samengesteld: € 816,-- + 408,--.

3 type: coll: