Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:2

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
04-01-2016
Datum publicatie
04-01-2016
Zaaknummer
C/08/179234 / KG ZA 15-372
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding, handelsnaam

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
IR 2016/21, UDH:IR/13066 met annotatie van Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/179234 / KG ZA 15-372

Vonnis in kort geding van 4 januari 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BEBO PARKET B.V.,

statutair gevestigd in de gemeente Twenterand, kantoorhoudend te Vriezenveen,

eiseres,

advocaat mr. P.H.J. Nij Bijvank te Hardenberg,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WORLD OF FLOORING B.V., tevens handelend onder de naam Het Vloerenarsenaal, respectievelijk Vloeren Arsenaal,

statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudend te Enschede,

advocaat mr. T. Hitzert te Woerden

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PEJO BEHEER B.V.,. tevens handelend onder de naam PJSoft,

statutair gevestigd te Holten, kantoorhoudend te Enschede,

vertegenwoordigd door [B] , bestuurder van Pejo Beheer B.V.,

gedaagden.

Partijen zullen hierna Bebo Parket en World of Flooring c.s. genoemd worden. Gedaagden zullen afzonderlijk worden aangeduid als respectievelijk World of Flooring en Pejo.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de akte overlegging producties van Bebo Parket (producties 1 tot en met 27)

 • -

  de conclusie van antwoord van World of Flooring met de producties 1 tot en met 11

 • -

  de producties 28 tot en met 34 van Bebo Parket

 • -

  de productie 12 van World of Flooring

 • -

  de productie 35 van Bebo Parket

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van Bebo Parket

 • -

  de pleitnota en de ongenummerde productie van World of Flooring.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1.

Bebo Parket is in 2008 opgericht en is vanaf haar oprichting actief onder de handelsnaam Bebo Parket. Bebo Parket richt zich – kort gezegd – op de handel in en het leggen van vloeren. De (indirecte) bestuurders van Bebo Parket zijn de heren [A] en [C] .

2.2.

Bebo Parket is op het internet actief via de domeinnaam beboparket.nl. Deze domeinnaam is in 2006 geregistreerd.

2.3.

Op 7 september 2009 heeft Bebo Parket het woordmerk “BEBO PARKET” ingeschreven in het Benelux Merkenregister in de klassen 19 (bouwmaterialen, vloeren etc.), 35 (reclame etc.) en 37 (bouw en renovatie).

2.4.

World of Flooring houdt zich bezig met de groothandel in hout, plaatmateriaal, vloeren en aanverwante artikelen. De heer [D] is indirect (mede)bestuurder van World of Flooring.

2.5.

Pejo houdt zich bezig met het ontwikkelen van software en het beheren van domeinnamen. De heer [B] is enig aandeelhouder en enig bestuurder van Pejo.

2.6.

De domeinnaam bebotraprenovatie.nl is op 10 oktober 2014 bij de Stichting Internetdomeinregistratie (SIDN) geregistreerd op naam van PJSoft.

2.7.

Via de website www.bebotraprenovatie.nl worden – onder meer – traprenovatiesets en houten vloeren aangeboden. Op deze website staat het handelsregisternummer en het vestigingsadres van World of Flooring vermeld.

2.8.

In oktober en november 2015 heeft Bebo Traprenovatie advertenties geplaatst op het internet (Facebook, Marktplaats en Twitter).

2.9.

World of Flooring is op 3 november 2015 namens Bebo Parket gesommeerd om

– onder meer – schriftelijk te bevestigen dat zij iedere inbreuk op de handelsnaam en het merkrecht van Bebo Parket zal staken en gestaakt zal houden.

2.10.

World of Flooring heeft op 5 november 2015 als volgt gereageerd:

“(…) Wij betwisten al hetgeen u in uw brief stelt.

De door u genoemde domeinnaam www.bebotraprenovatie.nl is ons niet bekend en ook niet door ons geregistreerd.

Bij controle hebben wij geconstateerd dat onze bedrijfsgegevens zijn vermeld op genoemde website. Hiervoor hebben wij geen toestemming gegeven. Wij hebben de eigenaar van de domeinnaam een brief gestuurd met het verzoek onze bedrijfsgegevens van deze website af te halen per onmiddellijke ingang. (…)”

2.11.

Bij brief van 5 november 2015 heeft World of Flooring Pejo verzocht om haar bedrijfsgegevens per direct van de website te verwijderen. Pejo heeft deze gegevens vervolgens van de website gehaald.

2.12.

Op 6 november 2015 heeft Bebo Parket een advertentie in de krant Tubantia laten plaatsen, waarin duidelijk wordt gemaakt dat Bebo Traprenovatie geen onderdeel is van Bebo Parket.

2.13.

Op 7 november 2015 is in de krant Tubantia een artikel gepubliceerd over het conflict dat tussen partijen bestaat over het gebruik van de handelsnaam “Bebo”.

2.14.

Namens Bebo Parket is 10 november 2015 het volgende bericht aan World of Flooring gestuurd:

“(…) U geeft aan niet bekend te zijn met de website bobtraprenovatie.nl. Cliënte heeft gegronde redenen om hieraan te twijfelen. Niet alleen omdat de bedrijfsgegevens van uw onderneming nadrukkelijk staan vermeld op de betreffende website, maar ook omdat de feitelijke handel via uw onderneming en zelfs vanuit uw vestigingsadres (Parkweg 169 te Enschede) plaatsvindt. Het telefoonnummer dat op de site stond vermeld is gerelateerd aan de heer [E] , die werkzaam is binnen uw onderneming. Het spreekt voor zich dat u verantwoordelijk bent voor de handelwijze van uw personeel en dat u zich er niet achter kunt verschuilen dat u daarmee niet bekend was. (…)”

2.15.

Op 10 november 2015 is Pejo namens Bebo Parket gesommeerd om – onder

meer – schriftelijk te bevestigen dat zij iedere inbreuk op de handelsnaam en het merkrecht van Bebo Parket zal staken en gestaakt zal houden.

2.16.

World of Flooring heeft bij e-mail van 11 november 2015 aan de raadsman van Bebo Parket bericht dat zij niets met deze zaak van doen heeft.

2.17.

Op 9 december 2015 hebben [E] , die tot begin november 2015 als stagiair werkzaam was bij World of Flooring, en [B] schriftelijke verklaard dat – kort gezegd –

Bebo Traprenovatie een studieproject van [E] is en dat World of Flooring daar niets mee te maken heeft.

2.18.

Op 14 december 2015 heeft [E] een tweede schriftelijke verklaring opgesteld, waarin hij verklaart dat hij op dezelfde plek als [D] werkte en dat [D] tevreden was over zijn werk aan de website van Bebo Traprenovatie.

2.19.

De heer [F] , stagiair bij World of Flooring, heeft op 15 december 2015 schriftelijk verklaard dat [D] niets van bebotraprenovatie.nl heeft geweten en dat het project volledig los stond van de stage van hem en [E] bij World of Flooring.

3 Het geschil

3.1.

Bebo Parket vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. World of Flooring c.s. zal veroordelen om binnen vier werkdagen na betekening van dit vonnis elk gebruik van de aanduiding BEBO in hun handelsnamen of anderszins, of enig daarmee overeenstemmend teken voor activiteiten op het gebied van traprenovatie, de handel in vloeren en het leggen daarvan, en daaraan verwante activiteiten, te staken en gestaakt te houden;

II. World of Flooring c.s. zal veroordelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de openbaarmaking en het gebruik van de website www.bebotraprenovatie.nl te staken en gestaakt te houden;

III. Pejo zal veroordelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen <bebotraprenovatie.nl> op kosten van Pejo aan Bebo Parket over te dragen;

IV. World of Flooring c.s. zal veroordelen om binnen zeven dagen na dagtekening van dit vonnis aan de raadsman van Bebo Parket een schriftelijke opgave te verstrekken

van:

a. de volledige namen en adressen van de (rechts)personen die inbreukmakende producten aan World of Flooring c.s. hebben geleverd en van alle (rechts)personen aan wie World of Flooring c.s. inbreukmakende producten heeft verkocht en geleverd;

b. duidelijke afschriften van alle inkooporders, facturen, leveringsbonnen en overige documentatie in verband met alle transacties in inbreukmakende producten;

c. het exacte aantal inbreukmakende producten dat World of Flooring c.s. heeft gekocht en

dat aan haar is geleverd, alsmede het exacte aantal inbreukmakende producten dat

World of Flooring c.s. heeft verkocht of anderszins heeft geleverd, vergezeld van alle

bijbehorende prijzen;

V. World of Flooring c.s. tezamen, hoofdelijk, des dat bij betaling door de een de ander zal zijn bevrijd, zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 1.000,00, althans een door de voorzieningenrechter vast te stellen dwangsom, voor elke dag of deel daarvan dat

World of Flooring c.s. niet voldoet aan het gevorderde onder I., II., III., en of IV.;

VI. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal vaststellen op zes maanden, te rekenen

vanaf de dag van dit vonnis;

VII. althans een zodanig voorziening zal treffen als de voorzieningenrechter juist acht;

VIII. World of Flooring c.s. hoofdelijk, des dat bij betaling door de een de ander zal zijn bevrijd, zal veroordelen om binnen een week na betekening van dit vonnis de volledige proceskosten aan Bebo Parket te voldoen.

3.2.

Bebo Parket legt aan haar vorderingen ten grondslag dat World of Flooring c.s. door het gebruik van de handelsnaam Bebo Traprenovatie en de domeinnaam bebotraprenovatie.nl inbreuk maakt op haar handelsnaam en op het door haar geregistreerde woordmerk.

3.3.

World of Flooring c.s. bestrijdt dat zij inbreuk maakt op de handelsnaam van Bebo Parket en voert daartoe aan dat Bebo Traprenovatie een studieproject van [E] is. Dit project is [E] in samenwerking met Pejo gestart en het is niet de bedoeling om daarmee klanten te trekken. World of Flooring staat geheel buiten dit project. Dat de bedrijfsgegevens van World of Flooring op de website zijn vermeld is het gevolg van een vergissing van [E] .

Voorts stelt World of Flooring c.s. dat zij geen inbreuk op de handelsnaam of het merkrecht van Bebo Parket maakt, omdat door het gebruik van de handelsnaam Bebo Traprenovatie geen gevaar voor verwarring ontstaat. Volgens World of Flooring c.s. is de aanduiding Bebo weinig onderscheidend en zijn daarnaast de aard, de vestigingsplaats en het publiek van Bebo Traprenovatie en Bebo Parket niet gelijk. Ook wijst zij erop dat de naam Bebo door veel verschillende ondernemers als handelsnaam wordt gebruikt.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Ter zitting is door World of Flooring bezwaar gemaakt tegen de door Bebo Parket op 14 december 2015 per e-mail toegezonden productie 35, omdat deze productie niet binnen 24 uur voor de terechtzitting is ingediend. Hoewel het ‘Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector civiel/familie’ voorschrijft dat stukken die niet binnen deze termijn zijn ingediend in beginsel buiten beschouwing worden gelaten, acht de voorzieningenrechter het in dit geval niet in strijd met een goede procesorde om het indienen van deze productie toe te laten. Gezien de door World of Flooring ter zitting overgelegde ongenummerde productie, heeft zij ondanks de late indiening voldoende gelegenheid gehad om van de inhoud van deze productie kennis te nemen en om daarop te reageren.

4.2.

Ook de door World of Flooring ter zitting overgelegde ongenummerde productie wordt toegelaten tot de processtukken, nu Bebo Parket daartegen geen bezwaar heeft gemaakt en zij ter zitting de gelegenheid heeft gehad om kennis te nemen van de inhoud daarvan.

4.3.

Het spoedeisend belang bij de vorderingen van Bebo Parket is wegens de gestelde inbreuk op het handelsnaamrecht en het merkenrecht in voldoende mate gegeven.

4.4.

Op grond van artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) is het verboden een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een handelsnaam die daarvoor reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, indien door dat gebruik bij het publiek verwarring tussen de desbetreffende ondernemingen is te duchten in verband met de aard van die ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn. Volgens vaste jurisprudentie kan ook het gebruik van andermans handelsnaam als domeinnaam inbreuk op artikel 5 Hnw opleveren.

4.5.

Overeenkomstig de artikelen 1 en 5 Hnw is van het voeren van een handelsnaam voor een onderneming sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt.

4.6.

De voorzieningenrechter is, gelet op de verschillende op het internet geplaatste advertenties van Bebo Traprenovatie, van oordeel dat niet aannemelijk is dat Bebo Traprenovatie slechts een studieproject is en dat het niet de bedoeling is om daarmee klanten te werven. Ook is niet aannemelijk geworden dat World of Flooring niet bij Bebo Traprenovatie is betrokken, nu haar bedrijfsgegevens op de website van Bebo Traprenovatie hebben gestaan en ook in de door Bebo Traprenovatie geplaatste advertenties wordt verwezen naar haar vestigingsadres. Dat de bedrijfsgegevens van World of Flooring abusievelijk zouden zijn gebruikt, acht de voorzieningenrechter eveneens niet aannemelijk. Daarvoor is redengevend dat door Bebo Parket ter zitting onweersproken naar voren is gebracht dat World of Flooring en Pejo op dezelfde manier samenwerken via de website www.traprenovatienederland.nl. Deze domeinnaam staat ook op naam van PJSoft en de vermelde bedrijfsgegevens zijn van World of Flooring.

4.7.

Gezien het voorgaande moet het ervoor worden gehouden dat de handelsnaam Bebo Traprenovatie door World of Flooring c.s. in het handelsverkeer wordt gebruikt.

4.8.

Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of de handelsnaam Bebo Traprenovatie een inbreuk vormt op de door Bebo Parket gevoerde handelsnaam. Daarbij is tussen partijen niet in geschil dat de handelsnaam Bebo Parket eerder rechtmatig door Bebo Parket werd gevoerd.

4.9.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter wijken de handelsnamen Bebo Parket en Bebo Traprenovatie slechts in geringe mate van elkaar af, doordat “Bebo” het kenmerkende element is van deze handelsnamen. Dit onderdeel van de naam is niet beschrijvend, terwijl de achtervoegsels Parket en Traprenovatie dat juist wel zijn. Nu Bebo Parket en Bebo Traprenovatie allebei landelijk adverteren en in dezelfde regio, te weten Twente, zijn gevestigd en zij in dezelfde branche werkzaam zijn, is aannemelijk dat daardoor verwarring is te duchten bij het relevante publiek. Weliswaar is door World of Flooring c.s. betoogd dat de traprenovatiebranche een andere branche is dan de vloerenbranche en dat Bebo Parket zich niet bezighoudt met traprenovatie, maar naar het oordeel van de voorzieningenrechter is trapbekleding een activiteit die direct verband houdt met de handel in en het leggen van vloeren. Bovendien is door Bebo Parket ter zitting onweersproken gesteld dat zij sinds 2009 traprenovatiesets aanbiedt en dat Bebo Traprenovaties niet alleen traprenovatiesets verkoopt, maar ook houten vloeren. Dat sprake is van verwarring onder de (potentiële) klanten van Bebo Parket volgt ook uit het feit dat, zoals door Bebo Parket ter zitting onbetwist naar voren is gebracht, Bebo Parket verschillende malen naar aanleiding van een door Bebo Traprenovatie geplaatste advertentie door klanten is benaderd. De omstandigheid dat het onderdeel “Bebo” in de handelsnaam van Bebo Traprenovatie zou zijn afgeleid van “beter bouwen” en in de handelsnaam Bebo Parket van is afgeleid van de namen [C] en [A] , kan vorenstaande niet anders maken. Datzelfde geldt voor het verweer van World of Flooring c.s. dat Bebo ook door andere ondernemers, zoals een snackbar en een stratenmakerij, als handelsnaam wordt gebruikt, daar deze ondernemers in een geheel andere branche en/of regio werkzaam zijn. Bovendien kan uit het gebruik van de naam Bebo door derden niet worden afgeleid dat World of Flooring c.s. geen inbreuk maakt op de handelsnaam van Bebo Parket.

4.10.

Op grond van het voorgaande moet worden geoordeeld dat de handelsnaam Bebo Traprenovatie alsmede de domeinnaam bebotraprenovatie.nl in strijd met artikel 5 Hnw worden gevoerd door World of Flooring c.s.

4.11.

Het door Bebo Parket onder I. en II. gevorderde zal worden toegewezen als na te melden. Hierbij wordt opgemerkt dat de voorzieningenrechter, gelet op de betrokkenheid van World of Flooring bij Bebo Traprenovatie, van oordeel is dat World of Flooring niet in de onmogelijkheid verkeert om aan deze veroordelingen te voldoen.

4.12.

Ook de vordering onder III. ligt voor toewijzing gereed.

4.13.

De vordering onder IV. zal worden afgewezen, nu Bebo Parket deze vordering, die door World of Flooring c.s. gemotiveerd is bestreden, onvoldoende heeft onderbouwd.

4.14.

Door World of Flooring c.s. is geen verweer gevoerd tegen de door Bebo Parket gevorderde dwangsom. Deze zal als volgt worden toegewezen.

4.15.

De gevorderde hoofdelijkheid van de veroordeling zal worden afgewezen, omdat daarvoor door Bebo Parket geen grondslag is aangevoerd.

4.16.

De voorzieningenrechter ziet aanleiding om World of Flooring c.s. een termijn te gunnen van zeven dagen na betekening van het vonnis om aan de veroordelingen te voldoen.

4.17.

Overeenkomstig artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) zal de voorzieningenrechter in het dictum een termijn bepalen voor het instellen van een eis in de hoofdzaak.

4.18.

World of Flooring c.s. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Bebo Parket vordert op grond van artikel 1019h Rv vergoeding van de volledige proceskosten en heeft een overzicht overgelegd van de door haar gemaakte advocaatkosten ten bedrage van € 7.743,50 (exclusief BTW). De voorzieningenrechter acht echter met inachtneming van het door het LOVC (Landelijk Overleg Voorzitters Civiel) vastgestelde indicatietarief, gelet op de moeilijkheidsgraad van deze zaak, een bedrag van € 6.000,00 (exclusief BTW) redelijk en billijk. Voor rekening van World of Flooring c.s. komen verder de kosten in verband met de uitgebrachte dagvaarding en het griffierecht. De kosten aan de zijde van Bebo Parket worden begroot op:

- dagvaarding € 87,42

- griffierecht 613,00

- salaris advocaat 6.000,00

Totaal € 6.700,42

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt World of Flooring c.s. om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis elk gebruik van de aanduiding BEBO in hun handelsnamen of anderszins, of enig daarmee overeenstemmend teken voor activiteiten op het gebied van traprenovatie, de handel in vloeren en het leggen daarvan, en daaraan verwante activiteiten te staken en gestaakt te houden,

5.2.

veroordeelt World of Flooring c.s. om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de openbaarmaking en het gebruik van de website www.bebotraprenovatie.nl te staken en gestaakt te houden,

5.3.

veroordeelt Pejo om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam <bebotraprenovatie.nl> op kosten van Pejo aan Bebo Parket over te dragen,

5.4.

veroordeelt World of Flooring c.s. om aan Bebo Parket een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1 en/of 5.2 uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,

5.5.

veroordeelt Pejo om aan Bebo Parket een dwangsom te betalen van € 250,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.3 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 25.000,00 is bereikt,

5.6.

veroordeelt World of Flooring c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Bebo Parket tot op heden begroot op € 6.700,42,

5.7.

bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis,

5.8.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.9.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. van der Hulst en in het openbaar uitgesproken op 4 januari 2016.