Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:1775

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
21-04-2016
Datum publicatie
24-05-2016
Zaaknummer
C/08/180670 ES RK 15-4469
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank wijst het verzoek af van partijen tot herstel van de gegeven beschikking, nu de rechtbank in de te herstellen beschikking heeft beschikt conform overeenstemming partijen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2016/291
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Familierecht en Jeugdrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/180670 ES RK 15-4469 (SL(O)

beschikking van de rechtbank Overijssel, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken d.d. 21 april 2016

inzake

[verzoeker] ,

verder ook de man te noemen,

wonende te [woonplaats 1] , [adres 1] ,

verzoeker,

advocaat: mr. A.J.A. Assink,

tegen

[belanghebbende] ,

verder ook de vrouw te noemen,

wonende te [woonplaats 2] , [adres 2] ,

belanghebbende,

advocaat: mr. L.J.A. Eshuis-Nijmeijer

De feiten

De rechtbank heeft in bovenvermelde zaak op 08 maart 2016 een beschikking gegeven.

Het verzoek tot herstel

De rechtbank verwijst naar haar tussen partijen gegeven beschikking van 8 maart 2016.

Op 24 maart 2016 is ter griffie binnengekomen een brief van mr. Eshuis-Nijmeijer. In deze brief wordt verzocht de beschikking van 8 maart 2016 op grond van artikel 31 jo. artikel 32 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) te herstellen, dan wel aan te vullen.

Gesteld wordt dat ten onrechte in de beschikking is opgenomen dat partijen ter zitting overeenstemming hebben bereikt omtrent de verdeling van de huwelijksgoederen-gemeenschap. Nu overeenstemming omtrent de wijze van verdeling ontbreekt, wordt verzocht alsnog te beslissen over de verdeling.

De wederpartij is in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoek. Mr. Assink heeft bij brief van 30 maart 2016, ingekomen ter griffie op 31 maart 2016 laten weten in te stemmen met het verzoek van mr. Eshuis-Nijmeijer en eveneens van mening te zijn dat hetgeen in de beschikking is opgenomen in rechtsoverweging 7.4 geen juiste weergave is.

De beoordeling van het verzoek tot herstel

De rechtbank overweegt dat op grond van artikel 31 Rv een beschikking kan worden verbeterd, wanneer deze een kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout bevat, die zich voor eenvoudig herstel leent. Artikel 32 Rv geeft de mogelijkheid om een beschikking aan te vullen, indien de rechter verzuimd heeft te beslissen over een onderdeel van het verzochte.

Hetgeen in rechtsoverweging 7.4 van de beschikking is opgenomen, is conform het proces-verbaal van de zitting, dat in deze als leidend moet worden beschouwd. Dat partijen stellen dat de gang van zaken anders zou zijn geweest, doet daaraan niet af. De situatie van artikel 31 Rv is daarmee niet aan de orde. Evenmin is er sprake van een situatie waarin verzuimd is te beslissen over een onderdeel van het verzochte, nu partijen ter gelegenheid van de mondelinge behandeling hebben verzocht de door hen bereikte overeenstemming in de beschikking op te nemen en dit verzoek is gehonoreerd.

De beslissing

De rechtbank:

Wijst af het verzoek tot het verbeteren van de beschikking van de rechtbank Almelo van

8 maart 2016.

Deze beschikking is gegeven te Almelo door mr. M.H. van der Lecq, in tegenwoordigheid van J.H.A.L. Koelen-Goosink als griffier en in het openbaar uitgesproken op 21 april 2016.