Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:1484

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
26-04-2016
Datum publicatie
26-04-2016
Zaaknummer
08.963519-13 (LP)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een 31-jarige man uit Nigeria is tot 27 maanden celstraf veroordeeld voor het ronselen van Nederlandse vrouwen voor schijnhuwelijken in Frankrijk met Nigeriaanse mannen. Daarnaast moet hij ruim 54.000 euro illegaal verdiend geld aan de Staat betalen.

De man maakte gedurende een langere periode deel uit van een organisatie die zich op grote schaal bezig hield met mensensmokkel. Hij bracht Nederlandse vrouwen van Antilliaanse afkomst in contact met Nigeriaanse mannen, om in Frankrijk een schijnhuwelijk aan te gaan.

Aan de Nederlandse vrouwen, veelal alleenstaande moeders met zeer beperkte middelen van bestaan, werd een bedrag van een paar duizend euro in het vooruitzicht gesteld. Hij beging de feiten alleen om daarvan zelf financieel beter van te worden en betaalde zelfs de door hem geronselde vrouwen niet. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij door deze handelwijze misbruik heeft gemaakt van zwakkere mededaders.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08.963519-13 (LP)

Datum vonnis: 26 april 2016

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum 1] 1984 te [geboorteplaats 1] (Nigeria),

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 19 augustus 2014, 23 september 2014, 10 december 2014, 3 februari 2015, 30 juni 2015 en 12 april 2016. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. D. Stikkelbroeck en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman mr. M. van Dam, advocaat te ‘s-Hertogenbosch, optredend namens zijn kantoorgenoot mr. A.S. van der Biezen, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feiten 1 tot en met 5: zich heeft schuldig gemaakt aan (medeplegen van) mensensmokkel;

feit 6: al dan niet met een ander of anderen zich heeft schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van een vals/vervalst Nederlands paspoort en een vals/vervalst Spaans verblijfsdocument terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat dat/die document(en) vals of vervalst was/waren;

feit 7: al dan niet met een ander of anderen zich heeft schuldig gemaakt aan het opzettelijk gebruik maken van een niet op zijn naam gesteld reisdocument;

feit 8: al dan niet met een ander of anderen zich heeft schuldig gemaakt aan (schuld)witwassen;

feit 9: als ongewenst vreemdeling in Nederland heeft verbleven terwijl hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat hij tot ongewenst vreemdeling was verklaard.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met [geboortedatum 9] 2012, te Rotterdam en/althans (elders) in Nederland en/of in Frankrijk,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 1] (geboren op [geboortedatum 2] 1970 te Nigeria), (telkens)

-behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of

-uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, in elk geval in een lidstaat van de Europese Unie of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, en/of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

- contact gehad en/of onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met/over een of meer organisatoren en/althans personen in Frankrijk en/of met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 1] en/of met/over verdachtes mededader [medeverdachte 1] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 1] en die [medeverdachte 1] ) en/of over het vervoer en/of verblijf van voornoemd(e) perso(o)n(en) naar/in Frankrijk en/of

- een of meer uittreksel(s) uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 1] ) laten opvragen en/of aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten (af)geven en/of een of meer uittreksel(s) uit de gemeentelijke

basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 1] ) vervalst en/of laten vervalsen en/of

- met die [medeverdachte 1] naar Parijs afgereisd en/of in Parijs verbleven en/of met die [medeverdachte 1] naar de Nederlandse Ambassade in Parijs en/of naar het gemeentehuis in Savigny sur Orge gegaan en/althans die [medeverdachte 1] daarbij begeleid en/of geïnstrueerd daar naartoe te gaan en/of die [medeverdachte 1] in contact gebracht met een of meer organisatoren en/althans personen in Frankrijk en/of

- ( in Frankrijk) een zogenaamde' Attestation Consulaire' aangevraagd en/of laten aanvragen (door die [medeverdachte 1] ) en/of daartoe een (vals en/of vervalst) uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 1] ) overlegd en/of laten overleggen en/of

- die [medeverdachte 1] gevraagd en/of er toe gebracht (in Frankrijk) te trouwen met een man

genaamd of zich noemende [naam 1] en/of tegen die [medeverdachte 1] gezegd dat zij voor het aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 1] een geldbedrag van € 1500,-, althans enig geldbedrag zou ontvangen en/of

- die [naam 1] een geldbedrag (van € 100,-) laten betalen, althans dat geldbedrag van die [naam 1] ontvangen en/of

- ( aldus) een of meer handeling(en) verricht teneinde een man genaamd of zich noemende [naam 1] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en/of de toegang tot en/of het verblijf in Frankrijk van die [naam 1] georganiseerd en/of gefaciliteerd;

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2012 tot en met 31 januari 2013, te Dordrecht en/of te Rotterdam en/althans (elders) in Nederland en/of in Frankrijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 2] (geboren op [geboortedatum 3] 1969 te Nigeria), (telkens)

-behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of

-uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, in elk geval in een lidstaat van de Europese Unie of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, en/of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

- contact gehad en/of onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met/over een of meer organisatoren en/althans personen in Frankrijk en/of met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 2] en/of met/over verdachtes mededader(s) [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 2] en die [medeverdachte 2] , althans een vrouw die zich uitgaf voor die [medeverdachte 2] ) en/of over het vervoer en/of verblijf van voornoemd(e) perso(o)n(en) naar/in Frankrijk en/of

- een of meer uittreksel(s) uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Dordrecht (op naam van die [medeverdachte 2] ) opgevraagd en/of laten opvragen en/of een Nederlands paspoort (op naam van die [medeverdachte 2] ) aangevraagd en/of laten aanvragen en/of dat/die uittreksel(s) en/of paspoort aan verdachte en/of zijn mededader(s) laten (af)geven en/of

- met die [medeverdachte 2] naar Parijs afgereisd en/of in Parijs verbleven en/of met die [medeverdachte 2] naar de Nederlandse Ambassade in Parijs gegaan en/althans die [medeverdachte 2] daarbij begeleid en/of geïnstrueerd naar de Nederlandse Ambassade in Parijs en/of naar het gemeentehuis van de gemeente Vitry sur Seine te gaan en/of die [medeverdachte 2] in contact gebracht met een of meer organisatoren en/of een man genaamd of zich noemende [naam 2] en/althans met een of meer personen in Frankrijk en/of

- ( in Frankrijk) een zogenaamde 'Attestation Consulaire' aangevraagd en/of laten aanvragen (door die [medeverdachte 2] ) en/of

(toen/nadat die [medeverdachte 2] te kennen had gegeven niet meer te willen trouwen)

- die [medeverdachte 4] benaderd en/of gevraagd en/of geïnstrueerd en/of er toe gebracht om naar

Frankrijk te gaan en/of (aldaar) in de plaats van die [medeverdachte 2] en/of onder de naam van die [medeverdachte 2] te trouwen met een man genaamd of zich noemende [naam 2] en/of

- die [medeverdachte 3] benaderd en/of gevraagd en/of geïnstrueerd en/of er toe gebracht om met die

[medeverdachte 4] naar Frankrijk te gaan en/of die [medeverdachte 4] te vergezellen (in Frankrijk) en/of

- ( daartoe) een of meer sms-berichten met de persoonsgegevens van die [medeverdachte 3] en/of die

[medeverdachte 4] verstuurd en/of

- die [medeverdachte 4] en/of die [medeverdachte 3] geïnstrueerd om naar Frankrijk te gaan en/of haar/hen in contact gebracht met een of meer organisatoren en/of een man genaamd of zich noemende [naam 2] en/althans met een of meer personen in Frankrijk en/of

- die [medeverdachte 4] en/of die [medeverdachte 3] naar het station in Rotterdam gebracht en/of de tickets voor de treinreis van die [medeverdachte 4] en/of die [medeverdachte 3] naar Parijs gekocht en/althans geregeld en/of

het paspoort van die [medeverdachte 2] aan die [medeverdachte 4] en/of die [medeverdachte 3] gegeven, althans ervoor

gezorgd dat zij de beschikking had( den) over het paspoort van die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 4] en/of die [medeverdachte 3] (na terugkomst uit Frankrijk) afgehaald van het station in Rotterdam en/of

- een trouwjurk en/of schoenen en/of een pruik voor die [medeverdachte 4] en/of die [medeverdachte 3] gekocht

en/althans aan haar/hen gegeven en/of

- tegen die [medeverdachte 2] en/of die [medeverdachte 3] en/of die [medeverdachte 4] gezegd dat zij voor het aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 2] (en/of voor de hulp daarbij) enig geldbedrag zou(den) ontvangen en/of

- ( aldus) een of meer handeling(en) verricht teneinde een man genaamd of zich noemende [naam 2] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en/of de toegang tot en/of het verblijf in Frankrijk van die [naam 2] georganiseerd en/of gefaciliteerd;

3.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2012 tot en met 31 januari 2013 te Spijkenisse en/of te Rotterdam en/althans (elders) in Nederland en/of in Frankrijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 3] (geboren

in Nigeria), (telkens)

-behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of

-uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, in elk geval in een lidstaat van de Europese Unie of een staat die is toegetreden tot het op 15

november 2000 te New York totstandgekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad,

en/of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte

en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat dat verblijf

wederrechtelijk was, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

- contact gehad en/of onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van

en/of afspraken gemaakt met/over een of meer organisatoren en/althans personen in Frankrijk en/of met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 3] en/of met/over verdachtes mededader [medeverdachte 5] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 3] en die [medeverdachte 5] ) en/of over het vervoer en/of verblijf van voornoemd(e) perso(o)n(en) naar/in Frankrijk en/of

- een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Spijkenisse (op naam van die [medeverdachte 5] ) laten opvragen en/of aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten

(af)geven en/of

- met die [medeverdachte 5] (meermalen) naar Parijs afgereisd en/of in Parijs verbleven en/of met die [medeverdachte 5] naar de Nederlandse Ambassade in Parijs en/of naar een gemeentehuis gegaan en/althans die [medeverdachte 5] daarbij begeleid en/of geïnstrueerd daar naartoe te gaan en/of die [medeverdachte 5] in contact gebracht met een of meer organisatoren en/of een man genaamd of zich noemende [naam 3] en/althans personen in Frankrijk en/of

- de tickets voor de treinreis van die [medeverdachte 5] naar Frankrijk gekocht en/althans geregeld en/of

- ( in Frankrijk) een zogenaamde 'Attestation Consulaire' aangevraagd en/of laten aanvragen

(door die [medeverdachte 5] ) en/of een zogenaamde 'Erewoordverklaring' ingevuld/laten invullen (door

die [medeverdachte 5] ) en/of dat/deze document(en) overlegd en/of laten overleggen in/bij een (onbekend

gebleven) gemeente en/of

- die [medeverdachte 5] gevraagd en/of er toe gebracht (in Frankrijk) te trouwen met een man genaamd of

zich noemende [naam 3] en/of tegen die [medeverdachte 5] gezegd dat zij voor het

aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 3] een geldbedrag van € 2500,-, althans enig

geldbedrag zou ontvangen en/of

- ( aldus) een of meer handeling(en) verricht teneinde een man genaamd of zich noemende

[naam 3] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en/of de toegang tot

en/of het verblijf in Frankrijk van die [naam 3] georganiseerd en/of gefaciliteerd;

4.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met [geboortedatum 9] 2012 te Rotterdam en/althans (elders) in Nederland en/of in Frankrijk,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 4] (geboren op [geboortedatum 4] 1987 te Nigeria), (telkens)

-behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of

-uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, in elk geval in een lidstaat van de Europese Unie of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, en/of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

- contact gehad en/of onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met/over een of meer organisatoren en/althans personen in Frankrijk en/of met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 4] en/of met/over verdachtes mededader [medeverdachte 6] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 4] en die [medeverdachte 6] ) en/of over het vervoer en/of verblijf van voornoemd(e) perso(o)n(en) naar/in Frankrijk en/of

- ( daartoe) een sms-bericht met de persoonsgegevens van die [medeverdachte 6] verstuurd naar

verdachtes mededader, althans een persoon in Frankrijk en/of

- een of meer uittreksel(s) uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 6] ) laten opvragen en/of aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten (af)geven en/of

- een zogenaamde "Attestation Consulaire" en/of een zogenaamd "Certificat de Coutume pour le mariage" (op naam van die [medeverdachte 6] ), althans een of meer consulaire verklaringen, vervalst en/of valselijk laten opmaken en/of

- een electriciteitsrekening (bedoeld als bewijs van huisvesting in Frankrijk) op naam van

[medeverdachte 6] (valselijk) opgemaakt en/of laten opmaken en/of

- een (huwelijks)dossier (met onder meer voornoemde valse/vervalste documenten) bij de gemeente Morsang sur Orge ingediend en/of laten indienen en/of daarmee kenbaar gemaakt dat een man genaamd of zich noemende [naam 4] en/of die [medeverdachte 6] voornemens waren met elkaar te trouwen en/of

- die [naam 4] en/of die [medeverdachte 6] naar de Nederlands Ambassade in Parijs en/of de gemeente

Morsang sur Orge laten gaan en/of daarbij begeleid en/of geïnstrueerd daar naartoe te gaan en/of die [medeverdachte 6] in contact gebracht met een of meer organisatoren en/of een man genaamd of zich noemende [naam 4] en/althans personen in Frankrijk en/of

- die [medeverdachte 6] gevraagd en/of er toe gebracht (in Frankrijk) te trouwen met een man genaamd of zich noemende [naam 4] en/of tegen [medeverdachte 6] gezegd dat zij voor het aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 4] enig geldbedrag zou ontvangen en/of

- ( aldus) een of meer handeling(en) verricht teneinde een man genaamd of zich noemende [naam 4] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en/of de toegang tot en/of het verblijf in Frankrijk van die [naam 4] georganiseerd en/of gefaciliteerd;

5.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2013 tot en met [geboortedatum 9] 2013 te [geboorteplaats 2] en/of te Rotterdam en/althans (elders) in Nederland en/of in

Frankrijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 5] (geboren op [geboortedatum 5] 1981 te Nigeria), (telkens)

-behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of

-uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, in elk geval in een lidstaat van de Europese Unie of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, en/of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens):

- contact gehad en/of onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en/of afspraken gemaakt met/over een of meer organisatoren en/althans personen in Frankrijk en/of met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 5] en/of met/over verdachtes mededader [medeverdachte 7] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 5] en die [medeverdachte 7] ) en/of over het vervoer en/of verblijf van voornoemd(e) perso(o)n(en) naar/in Frankrijk en/of

- ( daartoe) een sms-bericht met de persoonsgegevens van die [medeverdachte 7] verstuurd en/of

- een of meer uittreksel(s) uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 7] ) laten opvragen en/of aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten (af)geven en/of

- een zogenaamde "Attestation Consulaire" en/of een zogenaamd "Certificat de Coutume pour le mariage" (op naam van die [medeverdachte 7] ), althans een of meer consulaire verklaringen, en/of een 'Uittreksel uit de geboortakte' (op naam van die [medeverdachte 7] ) vervalst en/of valselijk laten opmaken en/of

- een factuur van Orange (op naam van [medeverdachte 7] , wonende 6 Rue des Primeveres) (valselijk) opgemaakt en/of laten opmaken en/of

- een (huwelijks)dossier (met onder meer voornoemde valse/vervalste documenten) bij de gemeente Taverney ingediend en/of laten indienen en/of daarmee kenbaar gemaakt dat een man genaamd of zich noemende [naam 5] en/of [medeverdachte 7] voornemens waren met elkaar te trouwen en/of

- die [naam 5] en/of die [medeverdachte 7] naar de Nederlands Ambassade in Parijs en/of de gemeente Taverney laten gaan en/of daarbij begeleid en/of geïnstrueerd daar naartoe te gaan en/of die [medeverdachte 7] in contact gebracht met een of meer organisatoren en/of een man genaamd of zich noemende [naam 5] en/althans personen in Frankrijk en/of

- die [medeverdachte 7] gevraagd en/of er toe gebracht (in Frankrijk) te trouwen met een man genaamd of zich noemende [naam 5] en/of tegen [medeverdachte 7] gezegd dat zij voor het aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 5] een geldbedrag van € 2500,-, althans enig geldbedrag zou ontvangen en/of

- ( aldus) een of meer handeling(en) verricht teneinde een man genaamd of zich noemende [naam 5] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en/of de toegang tot en/of het verblijf in Frankrijk van die [naam 5] georganiseerd en/of gefaciliteerd;

6.

hij op of omstreeks 25 november 2013, althans in de maand november 2013, te Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een (vals en/of vervalst) reisdocument en/of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van

de Wet op de identificatieplicht of een ander identiteitsbewijs dat afgegeven is door een dienst of organisatie van vitaal of nationaal belang, te weten

-een (vals/vervalst) Nederlands paspoort, voorzien van het nummer [nummer 1] en/of

-een (vals/vervalst) Spaans verblijfsdocument, voorzien van het nummer [nummer 2] ,

voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte en/of zijn medader(s) wist(en) of redelijkerwijs

moest(en) vermoeden dat dat/die document(en) vals of vervalst was/waren,

bestaande die valsheid van genoemd Nederlands paspoort hieruit - zakelijk weergegeven - dat over de voor- en achterzijde van de personaliapagina in dit paspoort een stickervel is aangebracht met daarop de thans leesbare persoons- en afgiftegegevens en/of dat deze aangebrachte persoons- en documentgegevens zijn aangebracht middels een afwijkende printtechniek ten opzicht van originele door de autoriteiten van Nederland afgegeven documenten van dit model en/of dat na het oplichten/optillen van voornoemd stickervel de persoonsgegevens zichtbaar werden van de originele gebruiker van het paspoort met genoemd nummer en/of dat het (originele) document met genoemd nummer als gestolen gesignaleerd stond, en/of

bestaande de valsheid van genoemd Spaans verblijfsdocument hieruit - zakelijk weergegeven - dat dit document qua detaillering, gebruikte productie- en beveiligingstechnieken niet overeen kwam met originele door de autoriteiten van Spanje afgegeven documenten van dit model en/of dat de ondergrondbedrukking van de voor- en achterzijde is aangebracht middels een printtechniek, in tegenstelling tot originele afgegeven documenten waarop de ondergrondbedrukking wordt aangebracht middels een druktechniek;

7.

hij in of omstreeks de periode van 1 mei 2013 tot en met 25 november 2013, te Rotterdam en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk gebruik heeft maakt van een bij het bevoegd gezag als vermist opgegeven en/of een niet op zijn naam gesteld reisdocument of identiteitsbewijs als bedoeld in het eerste lid van artikel 231 van het Wetboek van Strafrecht, te weten een Nederlands paspoort, voorzien van het nummer [nummer 3] en op naam gesteld van [naam 6] , geboren op [geboortedatum 6] -1986 te Curaçao,

immers heeft verdachte zich toen aldaar bij het boeken/reserveren van een of meer hotelovernachtingen (telkens) gelegitimeerd met genoemd paspoort (op naam van [naam 6] ) en/of dat paspoort (telkens) overlegd bij de receptie en/of zich bij een of meer geldtransacties (via Moneygram) (telkens) gelegitimeerd met genoemd paspoort (op naam van [naam 6] );

8.

hij op of omstreeks 25 november 2013, althans in de maand november 2013, te Rotterdam en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van een voorwerp, te weten een Nederlands paspoort, voorzien van het nummer [nummer 4] en op naam gesteld van [naam 7] , geboren op [geboortedatum 7] 1987, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, dan wel heeft verborgen of verhuld wie de rechthebbende op dat voorwerp was en/of

dat voorwerp (genoemd paspoort) heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat het voorwerp (genoemd paspoort) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

9.

hij op of omstreeks 25 november 2013, althans in de maand november 2013, te Rotterdam en/althans (elders) in Nederland, als vreemdeling in Nederland heeft verbleven, terwijl hij wist of ernstige reden had te vermoeden dat hij op grond van artikel 67 van de Vreemdelingenwet 2000, in elk geval op grond van enig wettelijk voorschrift, tot ongewenst vreemdeling was verklaard.

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake de tenlastegelegde feiten (met uitzondering van het behulpzaam zijn bij het verschaffen van toegang tot Frankrijk bij de feiten 1 tot en met 5) te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden met aftrek van voorarrest.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft ten aanzien van de feiten 1 tot en met 5 gevorderd verdachte vrij te spreken van het behulpzaam zijn bij het verschaffen van toegang tot Frankrijk en te veroordelen ter zake het uit winstbejag behulpzaam zijn bij het verschaffen van verblijf in Frankrijk. De officier van justitie heeft ter zake de feiten 6, 7, 8 en 9 gevorderd verdachte te veroordelen.

De verdediging heeft ten aanzien van de feiten 1, 2, 3 en 5 vrijspraak bepleit van het onderdeel “behulpzaamheid bij het verschaffen van toegang tot Frankrijk” en zich voor het overige gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het onder 4, 8 en 9 ten laste gelegde.

De verdediging heeft zich bij feit 6 ten aanzien van het Nederlandse paspoort gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank en vrijspraak bepleit van het Spaanse verblijfsdocument.

De verdediging heeft zich ten aanzien van feit 7 gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

5.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Feiten 1, 2, 3, 4 en 5

Ten aanzien van het onder 1, 2, 3 en 5 ten laste gelegde is de rechtbank van oordeel dat verdachte van het onderdeel “behulpzaamheid bij het verschaffen van toegang tot Frankrijk” dient te worden vrijgesproken, nu de in de tenlastelegging onder 1, 2, 3 en 5 genoemde Nigerianen reeds in Frankrijk verbleven ten tijde van de verweten gedragingen.

Onder verwijzing naar de bewijsmiddelen is de rechtbank van oordeel dat het onder 1, 2, 3 en 5 ten laste gelegde voor het overige wettig en overtuigend bewezen is .

Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde overweegt de rechtbank dat [medeverdachte 6] weliswaar geen verklaring heeft afgelegd, maar dat sprake is van dezelfde modus operandi als bij de onder 1, 2, 3 en 5 ten laste gelegde feiten. Er wordt een Nigeriaanse man met een Nederlandse vrouw van Antilliaanse afkomst in contact gebracht teneinde een schijnhuwelijk aan te gaan, er wordt gebruik gemaakt van valse documenten en er worden persoonsgegevens van de vrouw die gaat trouwen doorgegeven via een sms-bericht. Dat bericht is aangetroffen in de telefoon van verdachte. Uit de verklaringen van de andere Antilliaanse vrouwen die betrokken waren bij andere huwelijken over de door verdachte gehanteerde werkwijze en de ten aanzien van [medeverdachte 6] gevolgde identieke modus operandi, concludeert de rechtbank dat verdachte ook hier handelde vanuit het oogmerk van winstbejag. De rechtbank is derhalve van oordeel dat het onder 4 ten laste gelegde – met uitzondering het onderdeel “behulpzaamheid bij het verschaffen van toegang tot Frankrijk” – wettig en overtuigend bewezen is.

Feit 6

Onder verwijzing naar de bewijsmiddelen is de rechtbank van oordeel dat het onder 6 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is ten aanzien van het Nederlandse paspoort met het nummer [nummer 1] .

De rechtbank is van oordeel dat het onder 6 ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen is ten aanzien van het Spaanse verblijfsdocument. De rechtbank zal verdachte hiervan vrijspreken.

Feit 7

Onder verwijzing naar de bewijsmiddelen is de rechtbank van oordeel dat het onder 7 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.

Feit 8

De rechtbank is van oordeel dat het onder 8 ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen is, nu niet gebleken is dat verdachte wist of moest vermoeden dat het paspoort uit misdrijf afkomstig is. De rechtbank zal verdachte van dit feit vrijspreken.

Feit 9

De rechtbank is van oordeel dat het onder 9 ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen is. De rechtbank zal verdachte hiervan vrijspreken.

5.3

De conclusie

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte onder 8 en 9 is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 1 januari 2012 tot en met [geboortedatum 9] 2012, te Rotterdam en in Frankrijk, tezamen en in vereniging met anderen, een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 1] (geboren op [geboortedatum 2] 1970 te Nigeria), (telkens)

-uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk en hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers hebben/zijn verdachte en/of zijn mededader(s):

- contact gehad en onderhouden met en instructies gegeven aan en ontvangen van en afspraken gemaakt met een of meer organisatoren in Frankrijk en met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 1] en met verdachtes mededader [medeverdachte 1] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 1] en die [medeverdachte 1] ) en over het vervoer en verblijf van voornoemde persoon naar/in Frankrijk en

- een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 1] ) laten opvragen en aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten (af)geven en een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 1] ) vervalst of laten vervalsen en

- met die [medeverdachte 1] naar Parijs afgereisd en in Parijs verbleven en met die [medeverdachte 1] naar de Nederlandse Ambassade in Parijs en naar het gemeentehuis in Savigny sur Orge gegaan en die [medeverdachte 1] daarbij begeleid en/of geïnstrueerd daar naartoe te gaan en die [medeverdachte 1] in contact gebracht met een of meer organisatoren en/althans personen in Frankrijk en

- ( in Frankrijk) een zogenaamde' Attestation Consulaire' aangevraagd en/of laten aanvragen (door die [medeverdachte 1] ) en daartoe een (vals en/of vervalst) uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 1] ) overlegd en/of laten overleggen en

- die [medeverdachte 1] gevraagd en er toe gebracht (in Frankrijk) te trouwen met een man

genaamd of zich noemende [naam 1] en tegen die [medeverdachte 1] gezegd dat zij voor het aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 1] een geldbedrag van € 1500,-, zou ontvangen en

- die [naam 1] een geldbedrag (van € 100,-) laten betalen en

- ( aldus) handelingen verricht teneinde een man genaamd of zich noemende [naam 1] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en het verblijf in Frankrijk van die [naam 1] georganiseerd en gefaciliteerd;

2.

hij in de periode van 1 oktober 2012 tot en met 31 januari 2013, te Dordrecht en/of te Rotterdam en in Frankrijk, tezamen en in vereniging met anderen, een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 2] (geboren op [geboortedatum 3] 1969 te Nigeria),

-uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, en hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers hebben/zijn verdachte en/of zijn mededader(s):

- contact gehad en onderhouden met en instructies gegeven aan en/of ontvangen van en afspraken gemaakt met een of meer organisatoren in Frankrijk en met een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 2] en met verdachtes mededaders [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 2] en die [medeverdachte 2] , althans een vrouw die zich uitgaf voor die [medeverdachte 2] ) en over het vervoer en verblijf van voornoemde personen naar/in Frankrijk en

- een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Dordrecht (op naam van die [medeverdachte 2] ) opgevraagd en/of laten aanvragen en een Nederlands paspoort (op naam van die [medeverdachte 2] ) aangevraagd en/of laten aanvragen en dat uittreksel en paspoort aan verdachte en/of zijn mededader(s) laten (af)geven en

- met die [medeverdachte 2] naar Parijs afgereisd en in Parijs verbleven en met die [medeverdachte 2] naar de Nederlandse Ambassade in Parijs gegaan en die [medeverdachte 2] daarbij begeleid en/of geïnstrueerd naar de Nederlandse Ambassade in Parijs en naar het gemeentehuis van de gemeente Vitry sur Seine te gaan en die [medeverdachte 2] in contact gebracht met een of meer organisatoren en een man genaamd of zich noemende [naam 2] en

- ( in Frankrijk) een zogenaamde 'Attestation Consulaire' aangevraagd en/of laten aanvragen (door die [medeverdachte 2] ) en

(toen/nadat die [medeverdachte 2] te kennen had gegeven niet meer te willen trouwen)

- die [medeverdachte 4] benaderd en gevraagd en/of geïnstrueerd en/of er toe gebracht om naar

Frankrijk te gaan en (aldaar) in de plaats van die [medeverdachte 2] en onder de naam van die [medeverdachte 2] te trouwen met een man genaamd of zich noemende [naam 2] en

- die [medeverdachte 3] benaderd en gevraagd en/of geïnstrueerd en/of er toe gebracht om met die

[medeverdachte 4] naar Frankrijk te gaan en die [medeverdachte 4] te vergezellen (in Frankrijk) en

- die [medeverdachte 4] en/of die [medeverdachte 3] geïnstrueerd om naar Frankrijk te gaan en haar/hen in contact gebracht met een of meer organisatoren en een man genaamd of zich noemende [naam 2] en/althans met een of meer personen in Frankrijk en

- die [medeverdachte 4] en die [medeverdachte 3] naar het station in Rotterdam gebracht en de tickets voor de treinreis van die [medeverdachte 4] en die [medeverdachte 3] naar Parijs geregeld en het paspoort van die [medeverdachte 2] aan die [medeverdachte 4] gegeven, althans ervoor gezorgd dat zij de beschikking had over het paspoort van die [medeverdachte 2] en die [medeverdachte 4] en die [medeverdachte 3] (na terugkomst uit Frankrijk) afgehaald van het station in Rotterdam en

- een trouwjurk en schoenen en een pruik aan die [medeverdachte 4] gegeven en

- tegen die [medeverdachte 2] en die [medeverdachte 3] en/of die [medeverdachte 4] gezegd dat zij voor het aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 2] (en/of voor de hulp daarbij) enig geldbedrag zouden ontvangen en

- ( aldus) handelingen verricht teneinde een man genaamd of zich noemende [naam 2] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en het verblijf in Frankrijk van die [naam 2] georganiseerd en gefaciliteerd;

3.

hij in de periode van 1 mei 2012 tot en met 31 januari 2013 te Spijkenisse en te Rotterdam en in Frankrijk, tezamen en in vereniging met anderen, een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 3] (geboren in Nigeria),

-uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, en hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte

en zijn mededaders wisten dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers hebben/zijn verdachte en/of zijn mededaders:

- contact gehad en onderhouden met en instructies gegeven aan en/of ontvangen van

en afspraken gemaakt met een of meer organisatoren in Frankrijk en met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 3] en met/over verdachtes mededader [medeverdachte 5] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 3] en die [medeverdachte 5] ) en over het vervoer en verblijf van voornoemde persoon naar/in Frankrijk en

- een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Spijkenisse (op naam van die [medeverdachte 5] ) laten opvragen en aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten

(af)geven en

- met die [medeverdachte 5] (meermalen) naar Parijs afgereisd en in Parijs verbleven en met die [medeverdachte 5] naar de Nederlandse Ambassade in Parijs en geïnstrueerd naar een gemeentehuis te gaan en die [medeverdachte 5] in contact gebracht met een of meer organisatoren en een man genaamd of zich noemende [naam 3] en

- de tickets voor de treinreis van die [medeverdachte 5] naar Frankrijk gekocht en

- ( in Frankrijk) een zogenaamde 'Attestation Consulaire' gevraagd en of laten aanvragen (door die [medeverdachte 5] ) en een zogenaamde 'Erewoordverklaring' ingevuld en/of laten invullen (door die [medeverdachte 5] ) en deze documenten overlegd en/of laten overleggen bij een (onbekend gebleven) gemeente en

- die [medeverdachte 5] gevraagd en/of er toe gebracht (in Frankrijk) te trouwen met een man genaamd of

zich noemende [naam 3] en tegen die [medeverdachte 5] gezegd dat zij voor het

aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 3] een geldbedrag van € 2500,- zou ontvangen en

- ( aldus) handelingen verricht teneinde een man genaamd of zich noemende [naam 3] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en het verblijf in Frankrijk van die [naam 3] georganiseerd en gefaciliteerd;

4.

hij in de periode van 1 januari 2012 tot en met [geboortedatum 9] 2012 te Rotterdam en in Frankrijk, tezamen en in vereniging met anderen, een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 4] (geboren op [geboortedatum 4] 1987 te Nigeria),

-uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, en hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers hebben/zijn verdachte en/of zijn mededader(s):

- contact gehad en onderhouden met en instructies gegeven aan en/of ontvangen van en afspraken gemaakt met een of meer organisatoren en met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 4] en met/over verdachtes mededader [medeverdachte 6] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 4] en die [medeverdachte 6] ) en over het vervoer en verblijf van voornoemde personen naar/in Frankrijk en

- ( daartoe) een sms-bericht met de persoonsgegevens van die [medeverdachte 6] verstuurd naar

verdachtes mededader in Frankrijk en

- een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 6] ) laten opvragen en aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten (af)geven en

- een zogenaamde "Attestation Consulaire" en een zogenaamd "Certificat de Coutume pour le mariage" (op naam van die [medeverdachte 6] ), vervalst en/of valselijk laten opmaken en

- een elektriciteitsrekening (bedoeld als bewijs van huisvesting in Frankrijk) op naam van

[medeverdachte 6] (valselijk) opgemaakt en/of laten opmaken en

- een (huwelijks)dossier (met onder meer voornoemde valse/vervalste documenten) bij de gemeente Morsang sur Orge ingediend en/of laten indienen en daarmee kenbaar gemaakt dat een man genaamd of zich noemende [naam 4] en die [medeverdachte 6] voornemens waren met elkaar te trouwen en

- die [naam 4] en die [medeverdachte 6] naar de Nederlands Ambassade in Parijs en/of de gemeente Morsang sur Orge laten gaan en/of daarbij begeleid en/of geïnstrueerd daar naartoe te gaan en die [medeverdachte 6] in contact gebracht met een of meer organisatoren en een man genaamd of zich noemende [naam 4] en

- ( aldus) handelingen verricht teneinde een man genaamd of zich noemende [naam 4] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en het verblijf in Frankrijk van die [naam 4] georganiseerd en gefaciliteerd;

5.

hij in de periode van 1 januari 2013 tot en met [geboortedatum 9] 2013 te [geboorteplaats 2] en/of te Rotterdam en in Frankrijk, tezamen en in vereniging met anderen, een ander, te weten een man genaamd of zich noemende [naam 5] (geboren op [geboortedatum 5] 1981 te Nigeria),

-uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Frankrijk, en hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, terwijl verdachte en zijn mededaders wisten dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers hebben/zijn verdachte en/of zijn mededader(s):

- contact gehad en onderhouden met en/of instructies gegeven aan en/of ontvangen van en afspraken gemaakt met/over een of meer organisatoren en met/over een - onrechtmatig in Frankrijk wonende/verblijvende - man genaamd of zich noemende [naam 5] en met/over verdachtes mededader [medeverdachte 7] over de organisatie en het sluiten van een zogenaamd schijnhuwelijk (tussen die [naam 5] en die [medeverdachte 7] ) en over het vervoer en verblijf van voornoemde persoon naar/in Frankrijk en

- ( daartoe) een sms-bericht met de persoonsgegevens van die [medeverdachte 7] verstuurd en

- een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam (op naam van die [medeverdachte 7] ) laten opvragen en aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) laten (af)geven en

- een zogenaamde "Attestation Consulaire" en een zogenaamd "Certificat de Coutume pour le mariage" (op naam van die [medeverdachte 7] ), en een 'Uittreksel uit de geboorteakte' (op naam van die [medeverdachte 7] ) vervalst en/of valselijk laten opmaken en

- een factuur van Orange (op naam van [medeverdachte 7] , wonende 6 Rue des Primeveres) (valselijk) opgemaakt en/of laten opmaken en

- een (huwelijks)dossier (met onder meer voornoemde valse/vervalste documenten) bij de gemeente Taverney ingediend en/of laten indienen en daarmee kenbaar gemaakt dat een man genaamd of zich noemende [naam 5] en [medeverdachte 7] voornemens waren met elkaar te trouwen en

- die [naam 5] en die [medeverdachte 7] naar de Nederlands Ambassade in Parijs en de gemeente Taverney laten gaan en/of daarbij begeleid en/of geïnstrueerd daar naartoe te gaan en die [medeverdachte 7] in contact gebracht met een of meer organisatoren en een man genaamd of zich noemende [naam 5] en

- die [medeverdachte 7] gevraagd en er toe gebracht (in Frankrijk) te trouwen met een man genaamd of zich noemende [naam 5] en tegen [medeverdachte 7] gezegd dat zij voor het aangaan van dat (schijn)huwelijk met die [naam 5] een geldbedrag van € 2500,- zou ontvangen en

- ( aldus) handelingen verricht teneinde een man genaamd of zich noemende [naam 5] een legaal verblijf in Frankrijk te verschaffen en het verblijf in Frankrijk van die [naam 5] georganiseerd en gefaciliteerd;

6.

hij op 25 november 2013 te Rotterdam, een (vals en/of vervalst) reisdocument en/of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of een ander identiteitsbewijs dat afgegeven is door een dienst of organisatie van vitaal of nationaal belang, te weten

-een (vals/vervalst) Nederlands paspoort, voorzien van het nummer [nummer 1]

voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist dat dat document vals of vervalst was,

bestaande die valsheid van genoemd Nederlands paspoort hieruit - zakelijk weergegeven - dat over de voor- en achterzijde van de personaliapagina in dit paspoort een stickervel is aangebracht met daarop de thans leesbare persoons- en afgiftegegevens en dat deze aangebrachte persoons- en documentgegevens zijn aangebracht middels een afwijkende printtechniek ten opzicht van originele door de autoriteiten van Nederland afgegeven documenten van dit model en dat na het oplichten/optillen van voornoemd stickervel de persoonsgegevens zichtbaar werden van de originele gebruiker van het paspoort met genoemd nummer en dat het (originele) document met genoemd nummer als gestolen gesignaleerd stond;

7.

hij in de periode van 1 mei 2013 tot en met 25 november 2013, te Rotterdam, opzettelijk en wederrechtelijk gebruik heeft maakt van een bij het bevoegd gezag als vermist opgegeven en een niet op zijn naam gesteld reisdocument of identiteitsbewijs als bedoeld in het eerste lid van artikel 231 van het Wetboek van Strafrecht, te weten een Nederlands paspoort, voorzien van het nummer [nummer 3] en op naam gesteld van [naam 6] , geboren op [geboortedatum 6] -1986 te Curaçao, immers heeft verdachte zich toen aldaar bij het boeken/reserveren van een of meer hotelovernachtingen (telkens) gelegitimeerd met genoemd paspoort (op naam van [naam 6] ) en/of dat paspoort (telkens) overlegd bij de receptie en zich bij een geldtransactie (via Moneygram) gelegitimeerd met genoemd paspoort (op naam van [naam 6] ).

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte onder 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 197a en 231 Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feiten 1, 2, 3, 4 en 5, telkens:

het misdrijf: een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen, terwijl hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk is, terwijl het feit in vereniging wordt begaan door meerdere personen;

feit 6:

het misdrijf: in het bezit zijn van een reisdocument waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat het vals of vervalst is;

feit 7:

het misdrijf: opzettelijk gebruik maken van een niet op zijn naam gesteld reisdocument.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8 De op te leggen straf of maatregel

8.1

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft gedurende een langere periode deel uit gemaakt van een organisatie, die zich in georganiseerd verband en op grote schaal bezig hield met mensensmokkel. Verdachte bracht Nederlandse vrouwen van Antilliaanse afkomst in contact met Nigeriaanse mannen, teneinde in Frankrijk een schijnhuwelijk aan te gaan. Aan de Nederlandse vrouwen, veelal alleenstaande moeders met zeer beperkte middelen van bestaan, werd een bedrag van een paar duizend euro in het vooruitzicht gesteld. De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij door deze handelwijze misbruik heeft gemaakt van zwakkere mededaders.

Door uit winstbejag Nigeriaanse mannen behulpzaam te zijn bij het verschaffen van verblijf in Frankrijk, heeft verdachte het overheidsbeleid dat wordt gevoerd in de landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte, waaronder Nederland en Frankrijk, doorkruist. Het belang van strafbaarstelling van hulp bij illegaal verblijf is daarin gelegen, dat op het grondgebied van een staat alleen mensen verblijven die daartoe gerechtigd zijn. Verdachte heeft de feiten begaan enkel om daarvan zelf financieel voordeel te trekken. Hij ging daarbij zover dat hij de door hem geronselde vrouwen de hen in het vooruitzicht gestelde beloning heeft onthouden.

De rechtbank heeft ten nadele van verdachte rekening gehouden met een uittreksel justitiële documentatie van de verdachte d.d. 7 april 2016, waaruit blijkt dat verdachte onder meer is veroordeeld vanwege medeplegen van poging tot oplichting en valsheid in geschrift in 2008 tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden.

Anders dan de verdediging is de rechtbank van oordeel dat de duur van de procedure, ongeveer 28 maanden, niet onredelijk lang is geweest en derhalve geen overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM oplevert. Weliswaar zijn door de verdediging de onderzoekswensen voortvarend ingediend, maar gelet op de aard en de complexiteit van de zaak en de internationale aspecten die hier een rol spelen, is naar het oordeel van de rechtbank voldoende voortvarend gehandeld om de – deels in het buitenland verblijvende – getuigen te horen.

De rechtbank acht, alles afwegende, een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

8.2

De inbeslaggenomen voorwerpen

De officier van justitie heeft ten aanzien van de inbeslaggenomen goederen gevorderd de IPad, de notitie over de huwelijksakte / het legitimatiebewijs, de tas met de trouwjurk, de schoenen en de pruik verbeurd te verklaren, de GBA-uittreksels te onttrekken aan het verkeer, de hotelkey en het paspoort op naam van [naam 6] en het Spaanse spaarbankboekje op naam van [naam 8] te bewaren ten behoeve van de rechthebbende en de hotelboekingen, de beschikkingen van [naam 10] , de inschrijving oid op naam van [naam 9] , de Spaanse overeenkomst en de formulieren van de Bank of Libya terug te geven aan verdachte.

De verdediging heeft zich ten aanzien van het beslag gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

De rechtbank is van oordeel dat de op de beslaglijst vermelde tas met de trouwjurk, de schoenen en de pruik (A55) moet worden verbeurdverklaard, omdat dit een voorwerp is met behulp van welke het feit is begaan of voorbereid.

De rechtbank is van oordeel dat de op de beslaglijst vermelde de notitie over de huwelijksakte/het legitimatiebewijs (A54-1), de GBA uittreksels (nummer A54-2, A66-16, A66-18, A66-20, A66-21, A66-23, A66-24, A66-25, A66-26, A66-27, A66-28, A66-29), de kopie GBA (A66-22), de inschrijving oid op naam van [naam 9] (A66-31) en de overeenkomst Spaans (A66-33) moeten worden onttrokken aan het verkeer, omdat dit voorwerpen zijn met behulp van welke het feit is begaan of voorbereid en de aard zodanig is dat het ongecontroleerde bezit in strijd is met de wet of het algemeen belang.

De rechtbank zal de teruggave aan verdachte gelasten van de aan hem toebehorende op de beslaglijst vermelde hotelboekingen (A-25) en de formulieren van de Bank of Libya (A-89), aangezien deze niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer en het belang van strafvordering zich niet tegen teruggave verzet.

De rechtbank zal de bewaring ten behoeve van de rechthebbende(n) gelasten van de op de beslaglijst vermelde IPad (A-17), 3 beschikkingen [naam 10] op naam van [naam 11] (A62-5), de hotelkey op naam van [naam 6] (A64-2), het Spaanse spaarbankboekje op naam van [naam 8] (A66-15) en het paspoort op naam van [naam 6] (paspoortnummer [nummer 3] ) (A68), nu voorshands niet duidelijk is wie als zodanig kan/kunnen worden aangemerkt.

9 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 27, 33, 33a, 36b, 36c en 57 Sr.

10 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart niet bewezen dat verdachte het onder 8 en 9 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:
  feiten 1, 2, 3, 4 en 5, telkens:

het misdrijf: een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen, terwijl hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk is, terwijl het feit in vereniging wordt begaan door meerdere personen;

feit 6:

het misdrijf: in het bezit zijn van een reisdocument waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat het vals of vervalst is;

feit 7:

het misdrijf: opzettelijk gebruik maken van een niet op zijn naam gesteld reisdocument;

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 27 maanden;

 • -

  bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

de inbeslaggenomen voorwerpen

 • -

  verklaart verbeurd de tas met de trouwjurk, de schoenen en de pruik (A55);

 • -

  verklaart onttrokken aan het verkeer de notitie over de huwelijksakte/het legitimatiebewijs (A54-1), de GBA uittreksels (A54-2, A66-16, A66-18, A66-20, A66-21, A66-23, A66-24, A66-25, A66-26, A66-27, A66-28, A66-29), de kopie GBA (A66-22), de inschrijving oid op naam van [naam 9] (A66-31) en de Spaanse overeenkomst (A66-33);

 • -

  gelast de bewaring van de onder nummer A17 (IPad), A62-5 (3 beschikkingen [naam 10] op naam van [naam 11] ), A64-2 (de hotelkey op naam van [naam 6] ), A66-15 (het Spaanse spaarbankboekje op naam van [naam 8] ) en A68 (paspoort op naam van [naam 6] , paspoortnummer [nummer 3] ) op de beslaglijst vermelde voorwerpen ten behoeve van de rechthebbende(n);

 • -

  gelast de teruggave van drie hotelboekingen (A25) en de formulieren van de Bank of Libya (A89) aan verdachte.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M.M. Bordenga, voorzitter, mr. R.P. van Eerde en mr. B.T.C. Jordaans, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C.C. van Druten, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 26 april 2016.

Mr. van Eerde voornoemd was buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de Koninklijke Marechaussee, onderzoek Valburg, met nummer 27QRVALB06. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

Feit 1

1. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 1] d.d. 10 december 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven1:

A: Ik was bij [alias verdachte] . Hij vroeg aan mij of ik geld nodig had. Ik zei toen dat ik dat inderdaad nodig had. Hij zei toen dat ik mijn paspoort aan hem moest geven. Ik heb hem toen mijn paspoort gegeven. Hij zou ervoor zorgen dat ik ook in Parijs zou gaan trouwen. Ik zou hier dan dus geld voor krijgen.

V: Wanneer was dit?

A: [alias verdachte] heeft me in juni of juli 2012 dat voorstel gedaan. (…) Ik weet ook dat [alias verdachte] niet zijn echte naam. Ik weet niet wat zijn echte naam is (…). (…) Ik zei tegen hem dat ik geld nodig had. Hij zei toen dat ik hem mijn paspoort moest geven. Hij zou er dan voor zorgen dat ik geld kon verdienen. (…) Toen zei hij dat hij iets (…) voor me had, namelijk trouwen in Parijs. Ik zei toen dat dit goed was. Hij zou mijn paspoort meenemen om iemand te zoeken voor mij om mee te trouwen. Ik heb een uittreksel uit het bevolkingsregister bij de gemeente Rotterdam gehaald en dit heb ik toen moeten afgeven aan [alias verdachte] . Hij zou verder dingen gaan regelen voor mij. (…) In november 2012 heb ik [alias verdachte] weer gebeld en ik vroeg of hij al iets had kunnen regelen. Hij zei toen van niet. Ik zei dat ik dringend geld nodig had. [alias verdachte] zei dat hij mijn paspoort en uittreksel was kwijtgeraakt. (…) Ik zou voor het afgeven van mijn paspoort 1500 euro van [alias verdachte] krijgen. Ik heb alleen nooit iets ontvangen. (…) Ik ben vorig jaar zomer nog een keer naar Parijs geweest. Dit was samen met [alias verdachte] . (…) Ik zou kennis maken met de persoon waarmee ik moest trouwen. Dit zou [alias verdachte] regelen. We zijn gereisd met de trein. Ik werd voorgesteld aan [alias medeverdachte 8] . Ik heb mijn toekomstige man niet gezien. Omdat er iets niet goed was met de papieren konden we die dag niet naar de ambassade. Dezelfde dag ben ik alleen teruggegaan naar Nederland. [alias verdachte] is daar gebleven. Na 2 weken moest ik nogmaals naar Parijs, omdat er iets niet goed gegaan was. (…) De 2e keer ben ik alleen gereisd. Ook deze keer met de trein. Allebei de keren hebben zij de tickets betaald. Wanneer ik arriveerde in Parijs, moest ik altijd bij de Subway net buiten het station wachten op [alias medeverdachte 8] .

V: Zijn jullie de tweede keer wel naar de ambassade geweest?

A: Ja, samen met [alias medeverdachte 8] en mijn papieren. Er was ook nog een vriend van [alias medeverdachte 8] bij. Dit was ook een Afrikaan. Mijn toekomstige man was er niet bij. (…) Zij gingen die dag verder alles regelen. Ik ben die dag dus gewoon weer terug naar Nederland gegaan.

V: En toen?

A: Toen moest ik nog een 3e keer naar Parijs toe. Dit was op mijn trouwdag. Dit was volgens mij in november of december 2012. Het was in ieder geval op een zaterdag. [alias verdachte] is met mij meegegaan. We zijn dus samen met de trein gegaan. Er zijn toen ook vrienden van [alias verdachte] naar Parijs gegaan. Zij zijn met de auto gegaan. We hebben ze in Parijs weer ontmoet. Ik weet geen namen van deze vrienden, het zijn ook geen vrienden die ik van vroeger ken. (…) A: Ik ben die dag toen met [alias verdachte] , Douglas, mijn toekomstige man en zijn neef naar het gemeentehuis geweest. Het was ergens in een dorpje rond Parijs.

V: Hoe verliep het verder op het gemeentehuis?

A: We moesten elkaar het jawoord geven. Er was een tolk bij. Die was ingehuurd. Deze Afrikanen hebben echt heel veel geld. Ze lopen met dure horloges. En dit geld verdienen ze allemaal met rare zaken.(…)

A: Ik heb niets gekregen. Elke keer dat je naar Parijs gaat hoor je geld te krijgen. Ik heb gezegd dat ik juist alles op het einde in 1 keer wilde hebben. De bruidegom heeft de laatste keer in Parijs tegen mij gezegd dat hij mijn geld aan [alias verdachte] had gegeven. [alias verdachte] heeft dit alleen niet aan mij afgegeven. [alias verdachte] is er in Parijs ineens vandoor gegaan. Hij is ergens in een auto gestapt. Ik stond daar toen in Parijs zonder geld op zak. Ik had alleen nog een treinticket om terug naar Nederland te reizen. (…)

V: Wat was de reden dat je een schijnhuwelijk moest afsluiten met die Afrikaanse man?

A: Mijn reden was om geld te verdienen. De reden voor die man was om papieren te krijgen, zodat hij in Parijs kon blijven.

2. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 1] d.d. 11 december 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven2:

O: Wij tonen verdachte [medeverdachte 1] een foto uit de fotomap van onderzoek Valburg voorzien van nummer 1.

V: Wat kun je hier over verklaren?

A: Dit is [alias verdachte] . Ja... Dit is [alias verdachte] . Klopt.. .ja, dit is [alias verdachte] . Iedereen kent hem als [alias verdachte] . Ik weet zijn echte naam niet. (…)

O: Wij tonen verdachte [medeverdachte 1] een foto uit de fotomap van onderzoek Valburg voorzien van nummer 23.

V: Wat kun je hier over verklaren?

A: Hij is dik; hij is groot. Ik heb hem 1 keer gezien in de Subway in Parijs. Hij was toen met [alias medeverdachte 8] . Ik weet niet meer welke keer dat ik in Parijs was, ik hem heb gezien. Ik denk de 2e keer, want ze willen altijd het meisje zien dat gaat trouwen.

O: De persoon op foto 23 is hoofdverdachte [medeverdachte 8] uit het Franse onderzoek Dreamseller. (…)

O: Op 17 april 2012 is een consulaire verklaring ‘Attestation Consulaire met betrekking tot het ongehuwd zijn afgegeven voor [medeverdachte 1] op de Nederlandse Ambassade te Parijs.

V: Wat kun je hier over verklaren?

A: Ik ben daar geweest. Zij hadden me dat gevraagd. Ik moest daar papieren aanvragen. Ik ben daar met die Afrikanen geweest.

O: Als brondocument is hiervoor een uittreksel uit de basisadministratie personen van de gemeente Rotterdam voorzien van documentnummer [nummer 5] , met de persoonsgegevens [medeverdachte 1] met geboortedatum [geboortedatum 8] -1978 afgegeven.

V: Wat kun je hierover verklaren?

A: Ja, dat heb ik aan de mensen achter de balie moeten afgeven. De Afrikanen wachten dan totdat je dat afgegeven hebt.

O: Ook werd als brondocument een Nederlands paspoort Nummer [nummer 6] met de persoonsgegevens [medeverdachte 1] met geboortedatum [geboortedatum 8] -1978 afgegeven.

V: Wat kun je hier over verklaren?

A: Het klopt.

O: Wij tonen verdachte [medeverdachte 1] de consulaire verklaring “Attestation Consulaire” met betrekking tot het ongehuwd zijn afgegeven door de Nederlandse Ambassade te Parijs met de persoonsgegevens [medeverdachte 1] .

V: Wat kun je hierover verklaren?

A: Ik heb toen zoiets gekregen ja. Ik weet de naam alleen niet meer. Ik heb namelijk nog een papier gekregen.

V: Waarom heb je deze consulaire verklaring “Attestation Consulaire” met betrekking tot het ongehuwd opgehaald?

A: Dat moest ik van die Afrikanen. Zij zeiden dat tegen mij. Ik weet zelf niet waarom het moest. Ik spreek niet zo goed Engels en Frans al helemaal niet. Ik deed alleen wat zij mij vroegen.

V: Met wie bent je getrouwd in Frankrijk?

A: Ik weet de naam van die persoon niet. Als u mij een foto toont, herken ik hem zeker. (…)

V: Waar heb je hem leren kennen?

A: In Parijs. Via [alias verdachte] en [alias medeverdachte 8] . Ik ben naar Parijs gegaan, naar de Subway. Ik zat daar met [alias medeverdachte 8] . [alias medeverdachte 8] zei dat ik even moest wachten, totdat mijn toekomstige man zou komen. Na een tijdje kwam mijn toekomstige man ook naar de Subway toe.

O: Wij tonen verdachte [medeverdachte 1] een uittreksel uit de basisadministratie personen van de gemeente Rotterdam voorzien van documentnummer [nummer 7] , met de persoonsgegevens [medeverdachte 1] met geboortedatum [geboortedatum 8] -1978.

V: Wat kun je hier over verklaren?

A: Dit moest ik aanvragen van [alias verdachte] . Dit papier moest ik volgens hem hebben.

V: Betreft het hier een origineel uittreksel uit de basisadministratie personen van de gemeente Rotterdam?

A:Nee, [alias verdachte] ging het zelf maken. Deze is vals.

V: Ging [alias verdachte] het zelf maken of liet hij dat iemand doen?

A: Dit heeft hij zelf gemaakt, hij kan dat zelf. In Parijs is zo’n internetcafé. Daar gaan al die Afrikanen naartoe om papieren na te maken. Met die Afrikanen bedoel ik de Afrikanen uit Frankrijk.

V: Heb je dit uittreksel wel afgegeven bij de ambassade?

A: Ja.

V: Wist je dat het geen officieel document was?

A: Nee, ik wist het niet. Hoe moest ik het weten? Pas naderhand hebben zij tegen mij gezegd dat het document vals was. (…)

A: De man waarmee ik getrouwd ben, had al mijn papieren. Ze hebben er dus van alles mee kunnen doen. Ze zeiden tegen mij dat ik mijn paspoort bij hen kon achterlaten en dan zouden zij alles regelen. Ik stond hier dus buiten en weet niet wat ze er precies mee gedaan hebben. (…)

A: Ik weet dat ik verschillende papieren van hen moest tekenen. Ik kon de teksten in het Frans en Engels niet lezen. Ik heb dus gewoon getekend, maar ik weet niet wat ik getekend heb. Ik heb gewoon gedaan wat zij mij vroegen. (…)

3. Het proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 16 oktober 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven3:

V: Zijn aan voornoemde personen [medeverdachte 1] , (…) consulaire verklaringen afgegeven en kunt u ons daarvan gewaarmerkte kopieën verstrekken?

A: Voor [medeverdachte 1] is er op 17 april 2012 een Attestation consulair’ afgegeven (…).

4. Het proces-verbaal van bevindingen bezoek gemeente Rotterdam d.d. 11 november 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven4:

Uittreksel met documentnummer [nummer 5]

• Uittreksel uit de basisadministratie Gemeente Rotterdam, afgegeven op 9 maart 2012.

Documentnummer [nummer 5] van [medeverdachte 1]

Uit de computersysteem van de Gemeente Rotterdam bleek dat er van [medeverdachte 1] geen

meldingen zijn geregistreerd op genoemde afgiftedatum, ook bleek dat het uittreksel niet was

ondertekend. Gezien bovenstaande kan worden gesteld dat dit uittreksel vals is.

5. Het proces-verbaal van bevindingen betreffende ontvangen documenten huwelijk [medeverdachte 1] d.d. 27 januari 2014, inhoudende, zakelijk weergegeven5:

Op 23 januari 2014 werd, aan mij verbalisant, diverse schriftelijke bescheiden van een huwelijksdossier van de gemeente Tours te Frankrijk verstrekt door de Assistente Politie Attaché [medewerker 1] van de Nederlandse Ambassade te Parijs (Frankrijk).

Het betrof een kopie van een Franse huwelijksakte van [medeverdachte 1] en [naam 1] opgemaakt door de gemeente Savigny sur Orge te Frankrijk.

Een kopie van het afschrift van de huwelijksvoltrekking van [medeverdachte 1] en [naam 1] opgemaakt door de gemeente Savigny sur Orge te Frankrijk.

Alsmede kopieën van de personalia bladzijde van het Nederlandse Paspoort van [medeverdachte 1]

en het Nigeriaanse Paspoort van [naam 1] .

6. Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 19 december 2013 te 10:30 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven6:

O: [medeverdachte 1] verklaart dat ze de derde keer dat ze naar Frankrijk is geweest samen met jou naar Parijs is gegaan en dat dit was omdat ze toen moest gaan trouwen. Jullie zijn toen samen naar een dorpje bij Parijs geweest.

V: Wat kan je hierover verklaren?

(…)

A (…)... De man die in mijn huis was, [naam 4] , komt uit Parijs. Hij vroeg mij of ik alsjeblieft een meisje voor hem kon opzoeken, zodat zij zijn vriendin zou kunnen worden. Hij bleef me maar vragen of ik iemand voor hem wist. Het wilde namelijk niet echt lukken met hem, omdat hij niet zo goed Frans spreekt. Ik heb toen dus een meisje voor hem gevonden. Wat ze verder later willen doen, zijn eigenlijk mijn zaken niet.

Hetzelfde geldt voor [medeverdachte 1] . Ik ben niet de man die zorgt dat ze gaan trouwen. Ik weet dat, net als in het geval van [medeverdachte 5] en het meisje uit Amsterdam, de mannen alleen maar geld willen. Ik weet dit niet persoonlijk, maar heb het gehoord op straat. Soms bellen mensen mij, omdat ze in contact willen komen met een meisje met wie ze eerder contact hadden gehad. Die meisjes konden ze niet vinden. Dan belden ze mij om dat meisje te zoeken.

V: Waarom bellen die mannen dan juist jou?

A: Dit gaat via via. Het zijn Nigerianen. Naar sommigen wilde ik niet luisteren. Zo heeft een man in Parijs, die is opgepakt, mijn nummer gekregen. (…) Er was een man in Parijs die mij gebeld heeft. Hij heet [alias 2 medeverdachte 8] . Ik weet niet hoe hij mijn nummer gekregen heeft. Ik kende hem nog van toen ik jong was. Ik moest een meisje zoeken, die niet terug was gekomen naar Frankrijk. Dit meisje moest ik in Nederland zoeken. Ik kende het meisje niet. [alias 2 medeverdachte 8] heeft me een adres in Rotterdam gegeven. Ik ben naar dat adres gegaan en heb geprobeerd om met het meisje te praten. Ik heb haar gezegd dat [alias 2 medeverdachte 8] haar zocht. Het meisje zei dat haar vriend in de gevangenis zat en dat ze nergens heen zou gaan. Ze heeft me toen een nummer gegeven en dat nummer heb ik aan de man in Parijs gegeven. De naam van het meisje herinner ik me niet. Ze bellen mij dus alleen als er een probleem is.

V: Jij zegt dus: De mannen en vrouwen hebben van tevoren al het plan om te trouwen. De vrouwen komen dan niet meer terug naar Frankrijk. Dan wordt jij gebeld door [alias 2 medeverdachte 8] met het verzoek om de meisjes te zoeken. Klopt dit?

A: Ja.

V: Hoe kan het dan dat je net vertelde dat [naam 4] naar jou toe kwam om een meisje voor hem te regelen?

A: Dat was anders. Wij kennen elkaar van Facebook en hij zag dat ik veel vrouwen kende.

V: Ok, hoe is het met [medeverdachte 1] gegaan dan?

A: Dat weet ik niet.

V: Hoe kan jij dan zeggen dat het in het geval van [medeverdachte 1] hetzelfde is gegaan?

A: Ook in dat geval was er een man die vriendschap wilde met een meisje. Het is geen dagelijks werk voor mij of zo.

V: Waar ken jij die mannen dan van?

A: Ik ken hem al als een vriend, al een hele poos.

O: [medeverdachte 1] verklaart dat ze nooit geld heeft ontvangen en dat jij het geld allemaal zelf hebt gehouden.

V: Wat kan je hierover verklaren?

A: Niets. Dat is hetzelfde gegaan als het verhaal wat ik zojuist verteld heb. Ik heb er niet voor gezorgd dat zij ging trouwen. Ik heb daar niets mee te maken. Ik heb verder niets meer over haar te vertellen. (…)

V: Weet je waarom [alias 2 medeverdachte 8] meisjes zoekt?

A: Ik wist niet dat het problemen op zou leveren. Ik wist wel waarom [alias 2 medeverdachte 8] meisjes zocht.

V: Wat was het doel uiteindelijk dan?

A: De meisjes gedragen zich alsof ze willen trouwen.

V: Waarom krijgen de meisjes er geld voor?

A: Dat weet ik niet. Ik denk omdat de man ze helpt.

7. Het proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel d.d. 17 juni 2014 te 13:45 uur, inhoudende de verklaring van [medeverdachte 1] , zakelijk weergegeven7:

Ik ken de verdachte als [alias verdachte] . (…) Ik heb denk ik 3 keer een verhoor afgelegd bij de politie. (…) Wat ik daar verklaard heb, dat klopt en ik sta daar nog achter. (…) Ik ben enkele keren naar Frankrijk gereisd, 3 keer. (…) De keer dat ik ging trouwen waren alle mannen er, ook [alias medeverdachte 8] en [alias verdachte] . (…) Ik heb mij ID kaart aan [alias verdachte] gegeven. (…) [alias verdachte] is weggegaan met het geld dat ik zou krijgen. Dat was op de dag dat ik zou trouwen. Ik had een papier met de code van het geld gekregen. Dat had ik aan [alias verdachte] doorgegeven. (…) Ik had niet de indruk dat [alias verdachte] onder druk stond van iemand.

Feit 2

8. Het proces-verbaal van verhoor d.d. 16 oktober 2013, inhoudende de verklaring van [naam 13] , zakelijk weergegeven8:

O: Uit onderzoek van het Franse onderzoeksteam is vastgesteld dat [medeverdachte 2] , geboren op [geboortedatum 9] 1985 te [geboorteplaats 3] , op 14 december 2012 op het gemeentehuis van Vitry sur Seine (94) een dossier heeft ingediend. Zij zou op 5 januari 2013 met [naam 2] in het huwelijk zijn getreden.

V: Is aan voornoemde persoon [medeverdachte 2] consulaire verklaringen afgegeven?

A: Op 14 november 2012 is aan de persoon genaamd [medeverdachte 2] een ‘Attestation consulaire’ afgegeven.

9. Een geschrift, te weten, de uitwerking van een tapgesprek, d.d. 5 december 2012 te 17:14:34, inhoudende, zakelijk weergegeven9:

[alias 2 medeverdachte 8] en XH een andere [naam 14] in het Pidgin.

(…) E: [naam 14] .

O: Hoe gaat het?

E: Het gaat.

O: Ik kom net binnen

E: Ik weet het, toen je telefoon ging wist ik het. Waarom heb je me niet gebeld?

O: Ik ben iets gaan doen. Het gaat je niet aan.

t: Ze zeggen dat ze een datum gaan kiezen voor volgende week woensdag om 10 uur.

O: Wie?

E: De naam is eh

O: Is het [medeverdachte 2] ?

10. Een geschrift, te weten, de uitwerking van een tapgesprek d.d. 11 december 2012 te 15:53:24, inhoudende, zakelijk weergegeven10:

[alias 2 medeverdachte 8] zegt tegen [naam 14] dat hij zijn vriend is en dat hij wil weten hoeveel hij hem moet betalen en dat hij zijn bedrag niet gaat verhogen.

[naam 14] zegt dat de 1e aanbetaling 1500 is.

[alias 2 medeverdachte 8] antwoordt hem nee.

(…)

[alias 2 medeverdachte 8] zegt tegen [naam 14] dat mensen voortdurend trouwen voor *schijnhuwelijken*.

[naam 14] zegt tegen [alias 2 medeverdachte 8] dat de mensen hier het daar niet mee eens zijn en dat het niet is als voorheen. En dat er nu erg weinig mensen zijn die er niet van op de hoogte zijn en dat het een gelukje is om iemand te vinden.

[alias 2 medeverdachte 8] zegt dat hij de persoon kan vragen 1200 te betalen, de rest als hij trouwt.

[naam 14] zegt tegen [alias 2 medeverdachte 8] dat het kerstmis is en het niet makkelijk is.

[alias 2 medeverdachte 8] blijft bij 1200. [alias 2 medeverdachte 8] zegt tegen [naam 14] dat hij niet gemachtigd is de prijs te verhogen.

11. Een geschrift, te weten, de uitwerking van een tapgesprek d.d. 14 december 2012 te 09:55:52, inhoudende, zakelijk weergegeven11:

E: [naam 14] zijn ze niet uitgestapt? Hoe laat zijn ze vertrokken?

O: Zij zullen je bellen.

E: Hoe laat zijn ze vertrokken?

O: 6.58 uur

E: De trein had 15 minuten vertraging. Geef me haar nummer om haar te bellen.

O: Ik stuur je haar nummer per SMS.

12. Een geschrift, te weten, de uitwerking van een tapgesprek d.d. 14 december 2012 te 11:48:36, inhoudende, zakelijk weergegeven12:

[alias 2 medeverdachte 8] en [naam 14] NEDERLAND in het pidgin

E: OK. Ze is klaar.

O: OK. Je zegt niets. Je praat nergens over met haar.

E: Ze hebben een datum gegeven. Datum voor het huwelijk.

O: Wacht tot ik mijn auto geparkeerd heb. Wat zei je?

E: Ze hebben een datum vastgesteld.

O: Wanneer?

E: 5 januari, over 22 dagen. Geen probleem. ‘s Morgens om 11.30 uur.

O: Alsjeblieft, er moet haar 200 gegeven worden en mij 300 gezonden.

E: [naam 14] ik zal haar 200 geven en je 200 voor jou sturen.

O: OK. Jij geeft haar en je vraagt haar om mij 200 te geven en 200 te houden. Maar het andere meisje komt later?

E: Ja.

13. Een geschrift, te weten, de uitwerking van een tapgesprek d.d. 3 januari 2013 te 15:30:23, inhoudende, zakelijk weergegeven13:

[alias 2 medeverdachte 8] en [naam 14] NEDERLAND in het pidgin

O: Dat meisje bezorgt me hoofdpijn. Ik heb haar gebeld. Ik zei haar dat ze morgen zal vertrekken en zij zei mij dat ze een belangrijke vergadering had en dat zij niet op reis kan.

14. Een geschrift, te weten, de uitwerking van een tapgesprek d.d. 4 januari 2013 te 11:59:22, inhoudende, zakelijk weergegeven14:

O: Ik ben moe, ik lieg je niet voor. Ik ben op zoek naar iemand die een beetje op haar lijkt.

E: OK. (…) Zoek iemand om haar te vervangen. (…) Er moet alleen iemand gevonden worden die het in haar plaats doet.

15. Een geschrift, te weten het proces-verbaal d.d. 11 december 2012, inhoudende, zakelijk weergegeven15:

Gelet op de verkregen informatie van gesprek nr. 785 van woensdag 5 december 2012 om 17.08 uur waarin [medeverdachte 8] zich voordoet als [naam 2] , contact heeft met het stadhuis van Vitry Sur Seine (94), voor een afspraak op dit stadhuis op 12.12.2012 om 10 uur voor een huwelijksdossier. (…)

Neem telefonisch contact op met de afdeling BURGERLIJKE STAND van het stadhuis van Vitry Sur Seine. (…)

Mijn gesprekspartner bevestigt mij dat er inderdaad een afspraak is gepland voor morgen (12-12-2012) om 10 uur, betreffende de volgende toekomstige echtgenoten [naam 2] (Nigeriaan) en [medeverdachte 2] (Nederlandse), het dossier is 16.11.2012 ingediend. (…)

Betreffende de toekomstige echtgenote [medeverdachte 2]

kopie van het Nederlandse identiteitsbewijs van mejuffrouw [medeverdachte 2] , geboren [geboortedatum 9] .1985 in Dordrecht (NL), Nr. [nummer 8]

documenten afkomstig van de Nederlandse ambassade van 14.11.2012, consulaire verklaring en verklaring van wetgeving voor [medeverdachte 2] van 15.11.2012 in Vitry sur Seine

een verklaring op erewoord van celibaat voor [medeverdachte 2] van 15.11.2012 in Vitry sur Seine een uittreksel van het bevolkingsregister van de gemeente Dordrecht (Nederland) voor [medeverdachte 2] , geboren [geboortedatum 9] .1985, wonende [adres 1] (Nederland) van 29.10.2012

een geboorteakte voor [medeverdachte 2] geboren [geboortedatum 9] .1985 in Dordrecht (NL) afgegeven 25.10.2012

Betreffende de getuigen

De heer [medeverdachte 8] , geboren [geboortedatum 10] .197 1 in Lagos (Nigeria) — organisator (…)

De heer [naam 15] , geboren [geboortedatum 11] .1966 in Ekpoma (Nigeria)

16. Een geschrift, te weten het proces-verbaal d.d. 5 januari 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven16:

Om vervolg te geven aan de schaduwsurveillance van 05/01/2013 (PV OCRIEST 12 00382 «Surveillance en schaduwen van 05/01/2013 — huwelijk in Vitry sur Seine) en aan de informatie van mijn tolk die mij aangeeft dat Xf bruid en XF begeleidster zich opmaken om de Thalys te nemen (14.25 uur) en een aanzienlijk bedrag aan geld meenemen voor medeplichtige [naam 14] in Nederland (…)

Constateer om dertien uur vijfenvijftig dat [medeverdachte 8] langs de Mac Donalds loopt in de Rue de Dnkerque Parijs 10 (…)

Constateer dat XF bruid en XF begeleidster zich bij hem voegen (…)

[medeverdachte 8] XF bruid en XF begeleidster lopen weer terug en op de hoek van de Boulevard Denain en de Boulevard Magenta ontmoeten zij [naam 14] de getuige en [naam 2] de bruidegom

De groep praat een paar minuten

Om veertien uur vijftien gaan XF bruid en XF begeleidster weg van de 3 mannen en gaan naar het Gare du Nord (…)

In het station gaan zij naar spoor nummer 8 waar een vertrek staat aangekondigd voor 14.25 uur naar Rotterdam

Zij stappen in rijtuig 13 en gaan zitten op de klapstoeltjes tussen twee wagons (…)

Om vijftien uur dertig geeft de medewerker van de Thalys aan dat de twee vrouwen gecontroleerd zijn. Hij geeft aan dat zij tot Rotterdam reizen en dat zij toonden:

- voor het meisje met de groene broek — XF begeleidster: een Nederlandse identiteitskaart op naam van [medeverdachte 3] , geboren [geboortedatum 12] /1992 in Nederland, NIK [nummer 9] en nummer [nummer 10] , geldig tot 09/12/2015

- voor het meisje met de spijkerbroek en de zwarte laarzen — Xf bruid: een Nederlands paspoort met nummer [nummer 11] op naam van [medeverdachte 4] , geboren [geboortedatum 4] /1993 in Rotterdam, geldig tot 08/08/2016 (…)

Kom om zeventien uur aan in Rotterdam

XF begeleidster alias [medeverdachte 3] en XF bruid alias [medeverdachte 4] stappen op het perron en gaan dan de stap af die uitkomt in het station

Constateer dat onderaan de trap een mens van Afrikaans type, 25 - 30 jaar, nogal smal, 1.70 m. zich bij hen voegt. Hij draagt een donker, gevoerd jack met een capuchon en lichtere voering.

Constateer dat de 3 mensen bijna niet met elkaar praten

XH die [naam 14] uit Nederland zou kunnen zijn, loopt door het station. De twee vrouwen volgen hem en lopen achter hem, op ruim een meter

Zij gaan het station uit. (…) Zij (…) stappen in een witte Peugeot met kenteken [kenteken]

Vermeld dat XH die [naam 14] kan zijn, gaat zitten op de chauffeursplek. De auto start en verlaat de parkeergarage (…)

17. Het proces-verbaal d.d. 5 januari 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven17:

Wij gaan naar het gemeentehuis van Vitry sur seine (94), 2 avenue youri Gagarine voor het plaatsen van surveillanceapparatuur (…) Om tien uur veertig constateren wij dat twee personen met een Afrikaans uiterlijk boulevard Gagarine oversteken in de richting van het gemeentehuis (…) De eerste (…) herkennen wij als de toekomstige bruidegom [naam 2] . De andere persoon (…) lijkt in alle opzichten op de foto op het paspoort van [naam 15] alias [naam 14] , getuige bij het huwelijk. Hij heeft een grijze plastic tas in zijn hand. Wij constateren dat zij het gemeentehuis binnengaan. Om tien uur vijfenveertig arriveert [medeverdachte 8] op het plein van het stadhuis in gezelschap van twee vrouwen met een Afrikaans uiterlijk. (…) Wij constateren inderdaad dat deze bruid XF niet overeenkomt met [medeverdachte 2] , de persoon die zich gemeld heeft bij het indienen van het dossier. Het gaat om usurpatie.

De drie personen gaan het gemeentehuis binnen. Om elf uur komen [medeverdachte 8] en [naam 14] weer naar buiten op het plein van het gemeentehuis. [medeverdachte 8] schudt de hand van een persoon met een Indiaas uiterlijk, die de tolk zou kunnen zijn. Om elf uur twintig laat brigadier [verbalisant 1] , die in het gemeentehuis geposteerd is, ons weten dat de groep door de werknemer van het gemeentehuis is uitgenodigd om de trouwzaal te betreden. Daar de deur open is gebleven, geeft brigadier [verbalisant 1] aan dat [naam 2] zich naast bruid XF bevindt in het midden. Zij zijn omringd door de twee getuigen [medeverdachte 8] en [naam 15] alias [naam 14] . De persoon met een Indiaas uiterlijk bevindt zich naast de geliefde en verzorgt het tolken. De begeleidster van XF zit in de zaal. Om elf uur dertig wisselen de bruid en de bruidegom huwelijksverbintenissen uit. Om elf uur veertig verlaat de groep het gemeentehuis. De vijf personen steken boulevard Gagarine over in de richting van de bushalte. Wij constateren dat [naam 14] de grijze plastic tas die hij vasthad aan bruidegom [naam 2] gegeven heeft. [naam 14] houdt inmiddels de rood met gele plastic tas vast die oorspronkelijk in het bezit was van de begeleidster van XF. Om elf uur vijfenveertig gaan [medeverdachte 8] , [naam 14] , bruidegom [naam 2] , bruid Xf en de begeleidster van XF op 39, avenue de l’Abbé Derry te Vitry sur Seine (94), een Aziatische traiteur binnen. Om elf uur vijftig verlaten [medeverdachte 8] , bruidegom [naam 2] en [naam 14] het restaurant en gaan zij bij de bushalte zitten. Wij vermelden dat bruidegom [naam 2] zich omgekleed heeft. Wij constateren dat [medeverdachte 8] en [naam 14] tijdens het wachten op de bus afstand nemen van bruidegom [naam 2] en praten. Om twaalf uur stappen de drie personen in bus 180 richting Charenton. Om twaalf uur vijftien stappen de drie mannen uit op het snelmetro-station van Vitry sur seine. Om twaalf uur vijfentwintig stappen de drie mannen in snelmetro C richting Pontoise. Om twaalf uur vijfenvijftig stappen [naam 14] , [medeverdachte 8] en [naam 2] uit op station Saint Michel Notre Dame, steken zij het station over en stappen ze in snelmetro B richting Charles de Gaulle. Om dertien uur vijf stappen de drie mannen uit op station gare du Nord. Op het perron scheidt de groep onmiddellijk. [naam 14] neemt de roltrap en gaat naar het station. (…) Het blijkt dat bruid XF en de begeleidster van XF hun retourticket van de Thalys willen wijzigen en willen vervroegen naar de trein van 14.25 uur. [medeverdachte 8] dient een geldbedrag aan de vrouwen te geven en het paspoort van mw. [medeverdachte 2] , de oorspronkelijke bruid, te bewaren. De twee vrouwen dienen het geld snel naar [naam 14] in Nederland te brengen.

18. Het proces-verbaal van bevindingen [naam 10] d.d. 4 februari 2014, inhoudende, zakelijk weergegeven18:

Op 21-10-2013 is er een factuur opgemaakt op naam van [naam 11] , [adres 2] met factuurnummer [nummer 12] . Het betreft de huur van een Audi Al met kenteken [kenteken] . Periode van huur 19-06-2013 t/m 21-10-2013. Totale kosten 6.450,08 euro (…)

Tijdens een observatie op 19 juni 2013 in onderzoek VALBURG zag het observatieteam een Audi Al met kenteken [kenteken] geparkeerd staan op de [adres 2] te Capelle a/d IJssel. Het observatieteam zag dat [verdachte] zich verplaatste met de Audi Al met kenteken [kenteken] en dat [verdachte] bestuurder van het voertuig was. [verdachte] was in gezelschap van twee vrouwen en een kind.

Tijdens een observatie in onderzoek VALBURG werd gezien dat [verdachte] op 13 augustus 2013 twee dames met een rolkoffer heeft opgehaald bij het Centraal Station te Rotterdam. Door het observatieteam werd gezien dat de verdachte [verdachte] vanuit de [adres 3] te Rotterdam zich met een Audi Al, voorzien van het Nederlandse kenteken [kenteken] , verplaatst naar het treinstation Rotterdam Centraal. Op een later tijdstip die avond werden de dames naar de [adres 3] te Rotterdam gebracht.

Tijdens een observatie op 18 september 2013 in onderzoek VALBURG zag het observatieteam een witte Audi Al met kenteken [kenteken] met [verdachte] als bestuurder rijden. (…)

Op 5 januari 2013 werd door het Franse O.C.R.I.E.S.T. observatie werkzaamheden verricht naar aanleiding van een schijnhuwelijk dat op 5 januari 2013 werd voltrokken in Virty sur Seine (Frankrijk). De bruid was ongeveer dertig jaar oud en reisde samen met een vriendin. Medewerkers van het Franse O.C.R.I.E.S.T. hebben hun in de internationale trein THALYS van Parijs naar het station van Rotterdam gevolgd. Zij zagen dat de bruid en haar vriendin werden opgewacht door [verdachte] . De dames volgden hem naar een ondergrondse parkeergarage, waar gezien werd dat zijn in een witte Audi, voorzien van het Nederlandse kenteken [kenteken] stapten.

19. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 oktober 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven19:

Op maandag 27 mei 2013 heb ik, verbalisant, middels het Internet Research Netwerk (IRN) het Facebook gebruikersprofiel van [alias verdachte] bekeken. Ik zag dat [alias verdachte] meer dan 300 ‘vrienden’ als toegevoegde facebook contacten heeft. Ik zag dat zijn contactengroep voor een aanzienlijk deel uit jonge vrouwen van diverse etniciteiten bestond. Ik zag dat tussen de ‘vrienden” de naam [medeverdachte 2] stond. (…) Ik zag dat het profiel van deze [medeverdachte 2] voorzien was van diverse foto’s waarop een vrouw staat afgebeeld als ware zij de beheerder van het profiel. (…) Ik zag dat [alias verdachte] 353 foto’s op zijn profiel had geplaatst. Ik zag dat op één van de foto’s waarop [alias verdachte] poseerde in het gezelschap van een vrouw, de vrouw op de foto dezelfde vrouw was die afgebeeld stond op de foto’s op het profiel van [medeverdachte 2] . (…) Ik zag dat de persoon op de foto’s op de Facebook profielpagina van [medeverdachte 2] gelijkenis vertoonde met de persoon op de paspoortfoto van [medeverdachte 2] , welke door de gemeente Dordrecht op 31 juli 2013 aan het onderzoeksteam is verstrekt.

20. Het proces-verbaal van bevindingen onderzoek historische verkeersgegevens ivm schijnhuwelijk [medeverdachte 2] , inhoudende, zakelijk weergegeven20:

De bovengenoemde telefoonnummers 06- [telefoonnummer 1] en 06- [telefoonnummer 2] in gebruik bij [medeverdachte 2] werden vervolgens vergeleken met de historische verkeersgegevens van telefoonnummer 06- [telefoonnummer 3] in gebruik bij [verdachte] .

Hieruit blijkt in de periode gelegen tussen 24-08-2012 en 15-10-2013 meerdere onderlinge contacten zijn geregistreerd tussen de telefoonnummers 06- [telefoonnummer 1] en 06- [telefoonnummer 3] .

Hieruit blijkt dat in de periode gelegen tussen 12-12-2012 en 16-05-2013 meerdere onderlinge contacten geregistreerd tussen de telefoonnummers 06- [telefoonnummer 2] en 06- [telefoonnummer 3] .

Gesprekken in relatie tot schijnhuwelijk:

Binnen de geregistreerde verkeersgegevens valt op dat er tussen de telefoonnummers 06- [telefoonnummer 2] en 06- [telefoonnummer 3] veelvuldig contacten hebben plaatsgevonden in de periode vlak voor en vlak na 14 december 2013 en in de periode rond 03 januari 2013. Uit het Franse onderzoek Dreamsellers blijkt dat [medeverdachte 2] zich op 14 december 2012 in Frankrijk bevond in verband met het aantekenen van haar voorgenomen schijnhuwelijk.

Ook valt op dat op 14 december 2012 in de periode gelegen tussen 08:56 uur en 17.10 uur er geen enkel gesprek is geregistreerd van telefoonnummer 06- [telefoonnummer 2] .

Voorts valt op dat op 04 januari 2013 om 15.50.06 uur er een telefoongesprek is geregistreerd tussen telefoonnummer 06- [telefoonnummer 3] en het Franse telefoonnummer [telefoonnummer 4] . Uit informatie afkomstig uit onderzoek Dreamsellers blijkt dat dit Franse telefoonnummer in gebruik is bij [medeverdachte 8] , alias [alias 2 medeverdachte 8] .

Uit de door het Franse onderzoeksteam opgenomen en uitgeluisterde telefoongesprekken tussen [medeverdachte 8] ( [alias 2 medeverdachte 8] ) en [verdachte] ( [alias verdachte] ) blijkt dat [verdachte] en [medeverdachte 8] op 03-01-2013 om 15.50 uur een telefoongesprek voeren. Het gesprek gaat eerst over het paspoort van het meisje. [verdachte] zegt dat hij daar mogelijk wel aan kan komen. Tijdens het gesprek zegt [verdachte] dat [medeverdachte 8] aan de lijn moet blijven en dat hij een “conferencecall” gaat maken. Het gesprek gaat dan verder tussen [verdachte] en een onbekende vrouw. Gesprek wordt in de Engelse taal gevoerd. De vrouw zegt hier dat ze zaterdag niet gaat reizen omdat ze in Rotterdam om 10.00 een afspraak heeft. [verdachte] zegt dan dat hij haar wil spreken en zegt naar haar toe te komen. Het meisje wil dit niet omdat ze bij haar moeder is. [verdachte] zegt dat ze dan in de auto zullen praten. Op 03-01-2013 om 15.50.52 is er een telefoongesprek geregistreerd tussen telefoonnummer 06- [telefoonnummer 3] en telefoonnummer 06- [telefoonnummer 2] .

21. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 2] d.d. 29 januari 2014 te 14:30 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven21:

O: Wij tonen de verdachte een foto van het profiel van [verdachte] , welke gedurende het onderzoek is veiliggesteld. (…)

A: Ja natuurlijk weet ik waar hij woont, ik zit met hem op de bank dus... Maar meer weet ik niet. (…)

O: We gaan even terug naar die keer in december 2012 dat je naar Parijs bent geweest.

V: Waar heb je verbleven?

A: In een hotel.

V: Waar?

A: In Parijs, waar weet ik niet. Het was bij de eindbestemming van de Thalys. Paris du Nord of zo. (…)

V: Wie heeft de boeking gedaan?

A: Dat is volgens mij op mijn eigen naam gegaan. (…)

V: Wie heeft het hotel betaald?

A: Het is contant betaald, ik was er bij toen er betaald werd. Ik heb gezien dat er contant betaald werd. (…)

V: Wanneer heb je met die personen gebeld?

A: Toen ik in Parijs aankwam. Ik heb ze gebeld om te zeggen dat ik in Parijs was en toen zijn ze gekomen. Ze kwamen mij halen bij de eindbestemming van de Thalys. We zijn toen rechtstreeks naar het hotel gegaan.

22. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 2] d.d. 30 januari 2014 te 11:30 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven22:

O: We hebben het nu gehad over jouw tweede keer in Parijs.

V: Hoe is de eerste keer, in november 2012 verlopen?

V: Hoe ben je gereisd?

A: Met de Thalys. (…)

V: Wie heeft het ticket betaald?

A: een onbekend persoon (…)

O: Wij tonen de verdachte twee consulaire verklaringen van de Nederlandse ambassade, welke verkregen zijn op 14 november 2012. Tevens tonen wij de verdachte een daarbij gevoegde kopie van haar identiteitskaart. Deze kopieën worden als bijlage bij dit proces-verbaal gevoegd.

V: Wat kun je hierover vertellen?

(…) A: Dat ik daar geweest ben.

V: Op de ambassade?

A: Ja (…)

A: [alias verdachte] zei dat ik moest trouwen. Het zou niet trouwen zijn als in echt trouwen. Het ging maar om een papiertje.

V: Wie is [alias verdachte] ?

A: Ja, wie denk je?

O: De verdachte wijst op de map met bijlagen.

V: [verdachte] ? De man op foto 2 die we gisteren getoond hebben?

O: We tonen de verdachte foto 2 opnieuw.

A: Ja.

V: Wat voor papiertje?

A: Hij heeft me niet echt duidelijk verteld dat het om echt trouwen zou gaan. Hij bracht het met de boodschap dat iemand hulp nodig had.

V: Wat voor hulp?

A: Iemand had een papiertje nodig.

V: Wat voor papiertje?

A: Om te trouwen met een Europese.

V: Wat zou dan het doel zijn van dat trouwen met een Europese?

A: Waarschijnlijk zou dan diegene in Nederland of in Europa kunnen blijven.

V: Wanneer was dit gebeurd?

A: Dat was de eerste keer, je zei me dat dit 14 november was. Dat kan kloppen, dit was op een dag geregeld. Ik ben diezelfde dag ook terug naar huis gaan. Ik moest een andere keer terugkomen om een ander papiertje te tekenen.

V: Wie waren er bij die dag?

A: Twee mannen. Je hebt mij zo straks een foto getoond met drie mannen, twee daarvan waren er bij op de ambassade. Eén van die twee zou mijn beoogde man zijn.

(…) O: Je moest een keer terugkomen voor een ander papiertje. Je bent de tweede keer, in december 2012, terug gegaan naar Parijs.

V: Hoe is dat tweede bezoek gegaan?

A: Zoals ik eerder verklaarde: weer een ticket gekregen, opgewacht bij het station door dezelfde mannen volgens mij. Deze keer reisde ik alleen, de eerste keer was volgens mij [alias verdachte] mee. Dit was al later in de middag, daarom moest ik overnachten in een hotel. De volgende dag ben ik met diezelfde twee mannen naar een gebouw geweest waarvan ik denk dat het een gemeentehuis was. (…)

V: Waarom denk je dat het een gemeentehuis of een dergelijke instelling was?

A: Omdat we daar papieren moesten tekenen. Na het tekenen van die papieren werd door de vrouw van de gemeente gevraagd wanneer onze trouwdatum zou zijn. Deze vrouw liet ons ook een trouwzaal zien.

V: Wat ging er toen door je heen?

A: Ik dacht in eerste instantie door wat [alias verdachte] zei dat het niet echt trouwen zou zijn, maar nu werd het wel heel duidelijk dat het om echt trouwen ging. Toen dacht ik: Hee, dat wil ik niet. (…)

V: Als ik nou zeg dat je trouwdag 5 januari 2013 zou zijn, wat kun je daar over vertellen?

A: Dat kan wel kloppen, (…)

V: Wie zijn er op jouw trouwdag aanwezig geweest?

A: Ik ben helemaal niet meer die kant op gegaan. [alias verdachte] was hier boos over, die andere mannen denk ik ook wel. Mijn paspoort lag nog bij die mannen, die had ik daar achtergelaten, omdat er nog wat geregeld moest worden. Mijn paspoort zou ik dan op de trouwdag terug krijgen. Omdat ik besloot om niet terug te gaan, hebben ze mijn paspoort gehouden. Ik moest mijn paspoort aanschaffen voor deze gelegenheid. Ik heb daar ook niet zelf voor betaald. (…)

V: Hoeveel geld zou je krijgen voor het aangaan van dit schijnhuwelijk?

A: Hij heeft gezegd dat ik er voor betaald zou worden.

V: Hoeveel zou je krijgen?

A: Ik denk zo’n 1000 of 1500 euro.

V: Hoeveel geld heb je gekregen?

A: Ik heb niks gekregen, ze hebben alleen mijn onkosten betaald, hotel en treintickets en zo.

23. Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] , inhoudende, zakelijk weergegeven23:

Ik werd op donderdag 3 januari 2013 benaderd door [alias verdachte] middels de Whatsapp. Hij vroeg mij waar ik was. Ik heb hem verteld dat ik op het Centraal Station in Rotterdam stond. [alias verdachte] heeft mij toen opgehaald bij het Centraal Station in Rotterdam en mij naar huis gebracht. Onderweg naar huis heeft hij mij gevraagd om met [medeverdachte 2] mee te gaan naar PARIJS. Ik heb dit eerst geweigerd, maar omdat hij aan bleef dringen heb ik toch ingestemd. Nadat ik door [alias verdachte] thuis werd afgezet, ben ik een dag later naar de woning van [alias verdachte] gegaan. In de woning van [alias verdachte] was ook een ander meisje aanwezig. (…) Dit meisje zou in plaats van [medeverdachte 2] met mij naar Parijs reizen. Vanuit de woning van [alias verdachte] , werden wij door [alias verdachte] naar het Centraal Station gebracht. Vanuit hier hebben we de Thalys naar Parijs genomen. [alias verdachte] had de tickets voor de THALYS geregeld. In Parijs werden we op het station opgehaald door 3 Afrikaanse mannen. (…) De 3 mannen hebben toen een trouwjurk voor het andere meisje gekocht. Tevens hadden zij een pruik en schoenen voor haar gekocht. (…) Nadat de jurk, schoenen en de pruik waren gekocht, zijn we wat gaan eten. (…)

O: Uit informatie van de Franse politie weten we dat het huwelijk op zaterdag 5 januari 2013 heeft plaatsgevonden. V: Wat kan je verder over deze dag verklaren.

A: Ik denk dat we in hetzelfde hotel hebben geslapen als de eerste keer. We werden bij het hotel opgehaald en naar een metrostation gebracht. (…) Toen we uit de metro kwamen heeft het meisje achter een gebouw de bruidsjurk aangetrokken . Dit was in de buurt van het gemeentehuis. Hierna zijn we met de drie mannen die ons op het station hadden opgehaald naar het gemeentehuis gegaan. Ik heb hier toen niet hoeven tekenen. De 3 mannen waren de getuigen van de bruid en de bruidegom. (…)

A: Ik ben alleen als gezelschap voor het andere meisje meegegaan. (…) Het meisje is uiteindelijk op naam van [medeverdachte 2] getrouwd. Op de dag dat we naar PARIJS zouden gaan was [medeverdachte 2] niet op komen dagen. [alias verdachte] heeft toen een meisje gezocht dat op haar leek. Hierdoor was dat andere meisje er. Ik vond niet dat ze op elkaar leken. (…) Het meisje had het paspoort van [medeverdachte 2] bij zich. (…) We zijn terug gegaan naar het Station in Parijs. We hebben toen een trein eerder gepakt, omdat we anders twee uur moesten wachten.

V: Wat hebben jullie toen meegenomen?

A: We hebben toen het paspoort en een enveloppe met geld meegenomen naar Nederland. (…) Ik hoorde dat de mannen met [alias verdachte] aan de telefoon waren en dat hij ruzie had met de mannen over geld. Ik denk dat het een behoorlijk geld bedrag was. Ik had namelijk gezien dat het bankbiljetten van 50 en 100 euro waren. De stapel met geld was ongeveer 1,5 à 2 centimeter dik. Dit geld werd aan het andere meisje gegeven. Het andere meisje moest het geld aan [alias verdachte] geven. Wij zijn hierna met de THALYS naar Rotterdam gegaan. (…)

V: Wat hebben jullie hierna gedaan?

A: [alias verdachte] heeft ons opgehaald bij het Centraal Station in Rotterdam. [alias verdachte] had mij geld beloofd, maar dit heb ik niet gehad. Hij had mij dit beloofd op het moment dat ik vanaf Rotterdam Centraal Station naar Parijs zou reizen. Ik zou namelijk driehonderd euro krijgen, ik was hier kwaad om. [alias verdachte] heeft mij thuis afgezet. (…) Na het huwelijk hebben we de trouwkleding meegenomen naar Nederland. De jurk, schoenen en de pruik hebben we toen aan [alias verdachte] gegeven en deze heeft hij toen meegenomen.

24. Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 27 november 2013 te 9:00 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven24:

O: Je zei net zelf dat er een geheim genootschap is in Afrika en dat je [alias 2 medeverdachte 8] hebt ontmoet. Je moest dingen voor hem doen. V: Welke dingen moest je dan doen?

A: We raakten aan de praat en het begon met dat meisje. Ik moest achter het adres en telefoonnummer van het meisje komen. Daarna heeft hij gevraagd of ik meisje kon vinden en naar hem kon sturen. Ik had geen optie. Ik kon niet naar de politie en was bang. Ik wist niet dat het een strafbaar feit was. Als het een strafbaar feit was, had ik ook geen optie. (…)

A: Als ik dat niet gedaan had zou iemand mij van het leven beroven. Ik dacht dat het alleen om adressen zoeken en dit en dat uitvinden was en dat het dan zou stoppen. Het bleek later meer te zijn, dat wist ik niet van tevoren. (…)

A: Nadat [alias 2 medeverdachte 8] de persoon niet kon vinden moest ik voor een vervanger zorgen en vroegen ze of ik iemand had. [medeverdachte 2] ging toen. Ze ging 1 keer en kwam terug en daarna ging ze niet meer. (…)

A: Toen ze terug kwam toen wilde ze niet meer. [alias 2 medeverdachte 8] zei dat ik iemand voor hem moest vinden, anders zou het een probleem worden. (…)

25. Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 19 december 2013 te 10:30 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven25:

O: Op 11-3-2012 is er vanaf je mobiele telefoonnummer een sms bericht verstuurd naar het Nederlandse mobiele telefoonnummer + [telefoonnummer 5] . De inhoud van het sms bericht was “Don’t give [medeverdachte 2] id to no one”.

V: Wat kan je hierover verklaren?

A: (stilte)... eeuh... ik heb een sms gestuurd. Eigenlijk... eeuh.. . . De mannen in Parijs hadden de identiteitsdocumenten van [medeverdachte 2] ingenomen. Ze heeft me gevraagd om de identiteitspapieren te brengen. Ik herinner me het nummer niet meer, maar ik weet dat er iets aan de hand was. Ik heb toen gevraagd of ze de identiteitspapieren mee terug wilden nemen. Dit hebben ze geweigerd. Ik heb gezegd dat ze de papieren van [medeverdachte 2] aan niemand mochten geven.

V: Waarom waren de identiteitspapieren afgenomen?

A: De reden was omdat ze een huis en een adres nodig hadden.

(…) V: Welke [medeverdachte 2] bedoel je hiermee?

A: [medeverdachte 2] .

26. Het proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel d.d. 10 juni 2014 te 12:12 uur, inhoudende de verklaring van [medeverdachte 2] , zakelijk weergegeven26:

[verdachte] ken ik als [alias verdachte] . (…) Ik ben niet onder druk gezet door de politie om te verklaren. (…) Wat ik toen verklaard heb, daar sta ik nog steeds achter.

Het is lang geleden dat ik [alias verdachte] voor het eerst ontmoette, dat zal zo’n 3 a 4 jaar geleden zijn geweest. (…) Tussen neus en lippen door is er door hem over schijnhuwelijken gepraat. (…) Er zal vast een geldbedrag zijn genoemd. (…) Ik zou geld eraan gaan verdienen, maar heb tot op heden niets gezien. Ik moest mijn legitimatie geven zodat tickets besteld konden worden. (…) Ik zou naar de ambassade om papieren te gaan halen van mijn “echtgenoot”. Deze papieren zou ik aan [alias verdachte] of aan een van die mannen daar overhandigen. Uiteindelijk is iemand anders getrouwd op mijn papieren en paspoort. (…) Ik ben zelf niet meer teruggegaan om te trouwen omdat ik dat inmiddels niet meer wilde. (…) Ik kreeg de tickets van [alias verdachte] . Ik zou naar Parijs gaan en papieren halen bij de ambassade. (…) Ik ging naar de ambassade met mijn “man”. Ik moest papieren halen voor ondertrouw. (…) Van een van die heren in Parijs kreeg ik een formulier mee die ik bij de ambassade moest inleveren zodat ik weer andere papieren zou krijgen. (…) [alias verdachte] zei vooraf dat er meerdere mensen bij betrokken waren dus dat het geld met meerdere mensen gedeeld moest worden. (…)

27. Het proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel d.d. 10 juni 2014 te 11:15 uur, inhoudende de verklaring van [medeverdachte 3] , zakelijk weergegeven27:

Ik weet dat ik eerder een verklaring heb afgelegd. (…) Ik sta nog steeds achter die verklaring. (…) Van die persoon waar ik mee getrouwd was in juli 2012 in Frankrijk heb ik nooit meer iets gehoord. [verdachte] ken ik als [alias verdachte] , [alias verdachte] . (…) Ik ben niet onder enige druk naar Parijs gegaan. [alias verdachte] vroeg mij en ik ben gegaan. (…) Het meisje waar ik mee was heeft me verteld wat we gingen doen. Het meisje heet [medeverdachte 2] . Ik ging met haar naar Parijs, omdat [alias verdachte] dat vroeg. (…) Ik moest doen of ik iemand anders was. (…) [medeverdachte 2] (…) begon erover dat ik met iemand moest gaan trouwen. (…) In het hotel kreeg ik een paspoort te zien van wie ik moest zijn. (…) De man met wie ik trouwde had ik niet eerder gezien. (…) Ik was getrouwd op naam van iemand anders. (…) In januari 2013 kwam [alias verdachte] weer met het voorstel naar Parijs te gaan. (…) Hij zei toen dat ik niet moest trouwen maar een ander meisje. Ik heb toen ja gezegd in de hoop dat ik geld zou krijgen. [alias verdachte] zei dat ik geld zou krijgen als ik mee zou gaan. Ik ben toen naar Parijs gegaan met een meisje. (…) In Parijs werden we door 2 andere mannen dan in juli opgehaald. We zaten weer in hetzelfde hotel en weer hetzelfde verhaal, jurk kopen en de volgende dag in de ochtend trouwen. (…) Ik had geen geld gekregen. (…) In januari heb ik alleen dat meisje begeleid, ik ben toen zelf niet getrouwd.

Feit 3

28. Het proces-verbaal van bevindingen betreffende onderzoek dossier 13Dolomiet, sms [medeverdachte 5] d.d. 27 januari 2014, inhoudende, zakelijk weergegeven28:

Onderzoek tapgesprekken

Uit de gegevens van onderzoek 13 Dolomiet blijkt dat [verdachte] veelvuldig telefonische gesprekken voert die vermoedelijk betrekking hebben op schijnhuwelijken. Er worden veel namen genoemd van personen die moeten gaan reizen naar verschillende landen in Europa.

Op 8 juni 2012, 13:34 uur, wordt [alias verdachte] gebeld door het Franse telefoonnummer [telefoonnummer 6]

Gespreksinhoud sessie 227

[alias verdachte] gaat een vrouw regelen, zodat die kan komen registreren met NN. [alias verdachte] zegt dat de vrouw 39 jaar oud is. NN moet een voorschot van 1,3 betalen. [alias verdachte] komt morgen naar waar NN is. NN vraagt of [alias verdachte] op maandag kan komen met de vrouw. [alias verdachte] zal contact opnemen met de vrouw.

Op 8 juni 2012, 14:54 uur wordt een SMS gestuurd naar Franse telefoonnummer [telefoonnummer 6] .

Gespreksinhoud sessie 265

Father name, [medeverdachte 5] , her name, [medeverdachte 5] .age. [geboortedatum 13] .1972

Op 12 juni 2012, 09:10 uur, wordt [alias verdachte] gebeld door het Franse telefoonnummer [telefoonnummer 7]

Gespreksinhoud sessie 940

[alias verdachte] geeft aan dat hij de vrouw niet kon bereiken ze had problemen met haar Blackberrie, [alias verdachte] wil vandaag vertrekken, NNM moet iets regelen NNM wil een bankrekening openen met beide namen. [alias verdachte] zegt dat hij een afspraak heeft gemaakt voor morgen bij de Ambassadeur, dat is nu online mogelijk. NNM oke ik wil de zelfde dag een rekening openen en geld storten

Op 12 juni 2012, 10:05 uur, belt [alias verdachte] met nummer [telefoonnummer 6]

Gespreksinhoud sessie 956

[alias verdachte] het belangrijkste is dat haar papieren gereed moeten zijn. Het dus belangrijk dat zij iets bij de ambassade daar moet gaan doen

Op 12 juni 2012, 10:14 uur, belt [alias verdachte] met nummer [telefoonnummer 6]

Gesprekinhoud sessie 963

[alias verdachte] probeert contact op te nemen met de vrouw maar ze neemt niet op. [alias verdachte] zegt Het paspoort is bij mij nu, begrijp je?

Bovengenoemde tapgesprekken zijn als bijlage bij dit proces-verbaal gevoegd.

[medeverdachte 5] , geboren te Rotterdam op [geboortedatum 14] -1972 staat in de Nederlandse Gemeentelijke Basis Administratie als ongehuwd geregistreerd en staat sedert 01-02-2006 ingeschreven in de gemeente Spijkenisse.

29. Het proces-verbaal van bevindingen betreffende onderzoek telefoonnummer 06- [telefoonnummer 8] [medeverdachte 5] d.d. 21 oktober 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven29:

Uit de historische verkeersgegevens van de telefoonnummers 06- [telefoonnummer 3] en 06- [telefoonnummer 9] , destijds in gebruik bij verdachte [verdachte] , blijkt dat er in de periode gelegen tussen 12-08-2012 en 28-01-2013, in totaal 46 contacten zijn geregistreerd met telefoonnummer 06- [telefoonnummer 8] in gebruik bij [medeverdachte 5] . Het betreft 39 uitgaande contacten en 7 inkomende contacten.

30. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 6 november 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven30:

Op 8 augustus 2013 werd door mij, verbalisant, de volgende mail gestuurd naar mevrouw [medewerker 1] :

Wij zijn in ons onderzoek Valburg gestuit op een naam van een vrouw die vermoedelijk rond of op 13 juni 2012 een afspraak had op de Ambassade te Parijs. Zij wordt verdacht van het sluiten van mogelijk een schijnhuwelijk in Frankrijk. Haar naam is [medeverdachte 5] , [medeverdachte 5] geboren op [geboortedatum 14] 1972.

(…)

Antwoord 20 augustus 2013:

“Mevrouw [medeverdachte 5] is hier op 22 juni 2012 (afspraak bij de consulaire afdeling van deze ambassade) geweest voor twee consulaire verklaringen, t.w. een certificat de coutume en een certificat de célibat, beide t.b.v. een huwelijk in Frankrijk.

Op dat moment werd nog niet gevraagd wie de gelukkige aanstaande was. Beide consulaire

verklaringen zijn afgegeven op vertoon van de gevraagde documenten: geldig paspoort, uittreksel GBA van 15 juni 2012 van de gemeente Spijkenisse en een erewoordverklaring dat betrokkene sinds haar echtscheiding in 1997 van x geen huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan”.

31. Het proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 16 oktober 2013, inhoudende de verklaring van [naam 13] , zakelijk weergegeven31:

O: Op 22 juni 2012 is een persoon genaamd [medeverdachte 5] , geboren op 12 juni 1972 te Rotterdam, op de Consulaire afdeling van de Nederlandse Ambassade geweest voor het verkrijgen van een tweetal consulaire verklaringen.

V: Is aan voornoemde persoon [medeverdachte 5] consulaire verklaringen afgegeven?

A: Op 22 juni 2012 is aan de persoon genaamd [medeverdachte 5] een ‘Attestation consulaire’ afgegeven. Een kopie van de huwelijksakte hebben wij op de Consulaire afdeling niet aangetroffen.

32. Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5] d.d. 4 december 2013 te 13:15 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven32:

V: Met wie heb je hiervoor een relatie gehad?

A: Met een Afrikaan.

V: Wie was die Afrikaan?

A: [naam 3] , ik noemde hem [naam 3] .

V: Waar kwam hij vandaan?

A: Als ik hem mag geloven uit Nigeria. Dat is niet altijd even duidelijk waar mannen uit Afrika vandaan komen. Soms doen ze zich jonger voor of hebben ze een andere naam om zich beter voor te doen.

V: Hoe lang heeft die relatie geduurd?

A: Ongeveer een jaar.

V: Hoe was je relatie? Hiermee bedoel ik of je samengewoond hebt of met hem getrouwd bent.

A: Ik heb trouwplannen met hem gehad, maar dat is niet doorgegaan. Ik heb niet met hem samengewoond. Ik heb hem ook niet meegesmokkeld naar Nederland of zo.

V: Maar waar woonde hij dan?

A: Hij woonde in Frankrijk?

V: In Frankrijk, waar heb je hem ontmoet dan?

A: Ik heb hem in Frankrijk ontmoet. (…)

33. Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5] d.d. 4 december 2013 te 14:50 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven33:

A: In het begin van 2011 sprak ik een vriend die ik ken van de straat, hij heet [naam 16] . Hij wist van mijn probleem. Hij sprak over een meisje die mij kon helpen en gaf mij haar Ping gegevens. Via de Black Berry Ping ben ik met haar in contact gekomen. (…) Dat meisje zocht mensen die wat geld wilden verdienen. Dit kon door te trouwen met iemand en dat zou mij dan €2500,- opleveren. Zij gaf mij de Ping gegevens van haar vriend, ene [verdachte] . Hij wist mij ook te vertellen dat ik €2500,- kon verdienen door te trouwen met een familielid van hem die in Frankrijk zou wonen. Hij wist mij te vertellen dat die man [naam 3] , ofwel [naam 3] was. Nadat wij een paar keer over de Ping contact hebben gehad, stond hij ineens ‘s morgens vroeg op een doordeweekse dag op de stoep. Dit was op mijn huidige adres in Spijkenisse. Dit was enkele dagen nadat ik in opdracht van [verdachte] iets bij de gemeente had aangevraagd.

V: Wat heb je aangevraagd dan?

A: Een uittreksel van de bevolking. Dit was denk ik ergens in mei 2011. [verdachte] was gekomen met een andere Afrikaanse man in een oude, vermoedelijk rode auto, klein model. De andere Afrikaanse man was de bestuurder van de auto en bracht ons naar Rotterdam centraal station. Ik had alleen een tasje bij me en de papieren die ik bij de gemeente had aangevraagd. Daar zijn [verdachte] en ik uitgestapt en zijn samen met de trein naar station Parijs Gare du Nord gereisd. [verdachte] had beide tickets al geregeld en ik denk ook betaald.

A: Zijn achternaam weet ik niet, maar hij noemt zichzelf [verdachte] en [alias verdachte] . Tijdens de treinreis hebben [verdachte] en ik gepraat. Hij sprak Nederlands en Engels. Hij is een vrouwenman. Hij krijgt een hoop gedaan bij de vrouwen met zijn praatjes.

V: Hoe weet je dat?

A: (…) In een restaurantje in de buurt van Gare du Nord zat [naam 3] op ons te wachten. Wij zijn die dag naar de Nederlandse ambassade gegaan, [naam 3] , [verdachte] en ik. [verdachte] had daar al een afspraak gemaakt. Bij de ambassade moest ik mijn uittreksel afgeven om een afspraak bij de gemeente in Frankrijk te kunnen maken. Dit kon niet, omdat ik bij de ambassade eerst moest bewijzen dat ik gescheiden was. Ik had daar geen bewijs van, daarom zijn we weer weggegaan. Er is daar op niets betaald, ik moest mij daar legitimeren met mijn lD.

V: Welk ID heb je daar laten zien?

A: Mijn paspoort. (…) Na de ambassade zijn [verdachte] en ik naar een hotel gegaan en hebben daar overnacht (…). [verdachte] heeft de overnachting betaald (…). We sliepen op 1 kamer, hier stonden 2 bedden. De tweede dag hebben wij [naam 3] weer ontmoet. Ik sprak Engels met [naam 3] . Ik ben alleen met [naam 3] naar een bank gegaan om samen een rekening te openen. Dit was een gezamenlijke rekening. [verdachte] vond dat het beter was om een gezamenlijke rekening te openen, omdat we toch zouden trouwen. [verdachte] was daar niet bij, die had nog andere afspraken te doen. (…) Nadat we bij de bank zijn geweest hebben wij [verdachte] weer ontmoet in het restaurantje waar we de eerste dag waren. [verdachte] en ik zijn toen met de trein terug gegaan naar Nederland. [verdachte] heeft de reis betaald.

34. Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 5] d.d. 5 december 2013 te 9:30 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven34:

O: [verdachte] heeft jou gevraagd om met een familielid te trouwen, [naam 3] zou familie van hem zijn.

V:Waarom moest je uitgerekend met [naam 3] trouwen?

A: Ik denk dat dat was om [naam 3] een Frans paspoort te laten krijgen. (…)

O: Gisteren hebben we het gehad over je eerste bezoek aan Frankrijk met [verdachte] .

V: Wanneer speelde zich dit af?

A: (…) het was 2012.

V:Wanneer ben je weer teruggegaan naar Frankrijk?

A: Ik denk twee weken na de eerste keer. Ik ben toen naar Frankrijk gegaan met de verklaring dat ik was gescheiden en het uittreksel bevolkingsregister waarover ik gister al verklaard heb. Dit uittreksel uit het bevolkingsregister zou mij dit bedrag nog terugbetalen.

Met wie ben je naar Frankrijk gegaan?

Met [verdachte] . Ik heb hem ontmoet op het station in Rotterdam. [verdachte] had de tickets voor de trein weer betaald. We zijn wederom naar het restaurant waarover ik gisteren verklaarde geweest, dit is een Chinees restaurant. In dat restaurant was [naam 3] met twee neven. (…)We zijn weer met ons drieën, [naam 3] , [verdachte] en ik, naar de Nederlandse ambassade gegaan. Daar heb ik een verklaring in de Franse taal ontvangen. Deze verklaring was door de computer ingevuld, ik weet niet zeker meer of ik daar een handtekening op heb gezet. Ik heb niets betaald voor die papieren en ik weet niet of [verdachte] daar iets betaald heeft. Tijdens het bezoek aan de ambassade is [naam 3] buiten gebleven, [verdachte] heeft daar namens [naam 3] het woord gevoerd. Ik sprak uiteraard gewoon Nederlands met de medewerker van de ambassade. Na de ambassade zijn [naam 3] en ik naar de gemeente gegaan, (…) niet ver van Gare du Nord (…). Bij de gemeente was het papier dat ik van de ambassade heb gekregen niet duidelijk genoeg voor de gemeente. Hierna zijn we weer teruggegaan naar het Chinese restaurant, waar wij [verdachte] weer ontmoetten. [verdachte] en ik zijn weer naar Rotterdam vertrokken, [verdachte] had weer de tickets betaald.

Een week na het tweede bezoek aan Frankrijk ben ik bij [verdachte] thuis geweest. (…) Ik was bij [verdachte] om te bespreken hoe het nu verder moest. Ik had nog geen geld gezien, maar dat zou ik achteraf krijgen. Ik wist dat [naam 3] al 1000 euro aan [verdachte] had betaald. Ik had eigenlijk niet zoveel zin meer om ermee door te gaan, maar [verdachte] vertelde me dat alles de derde keer goed zou komen.

Vervolgens ben ik twee weken na de tweede keer wederom naar Frankrijk gereisd. Deze keer niet met [verdachte] . [verdachte] heeft wel mijn ticket betaald, hij heeft mij het treinticket gemaild. [verdachte] was er niet bij (…). (…) Ik heb [naam 3] in Frankrijk ontmoet op het station. [naam 3] en ik zijn naar een onbekende gemeente gegaan, dit was een andere gemeente dan die van de tweede keer. (…) Ik had deze keer mijn paspoort bij me, het uittreksel bevolkingsregister, bewijs van mijn scheiding en het Franstalige papier van de ambassade. Deze papieren waren niet genoeg, ze moesten in de Franse taal zijn. Op het gemeentehuis was ik met [naam 3] en een neef van hem die voor ons vertaalde. (…) [naam 3] heeft mij verteld dat hij [verdachte] 1100 of 1200 euro heeft gegeven via Western Union of Moneygram. [verdachte] zou dat geld aan mij moeten geven. Hierna ben ik weer met de trein naar huis gegaan, zonder overnacht te hebben in Frankrijk. Een maand na het derde bezoek aan Frankrijk ben ik alleen afgereisd naar Frankrijk, het ticket is betaald door [naam 3] . [naam 3] heeft me het ticket gemaild. Ik heb ‘s avonds gereisd. Ik heb de nacht bij familie van [naam 3] doorgebracht. Ik heb [naam 3] op het station in Frankrijk ontmoet. Ik heb met [naam 3] gesproken over geld en [verdachte] . We hebben besloten het samen te gaan doen, zonder [verdachte] . Ik zou dan achteraf van [naam 3] 1500 euro voor het huwelijk krijgen. Wij zijn de volgende ochtend vroeg naar een ander dorpje gegaan, anders dan voorgaande keren. [naam 3] kwam op dit idee, dit idee is ontstaan door familie en kennissen van [naam 3] . [naam 3] had alle papieren van mij bij zich, die heb ik na het derde bezoek bij hem gelaten. Bij deze gemeente is het wel gelukt. We hebben een datum gekregen om te trouwen. Ik denk dat de trouwdatum ergens tussen oktober en november 2012 was. Misschien iets van 15 november, in ieder geval tussen september en november 2012. Tijdens dit bezoek heb ik 200 euro van [naam 3] gehad, daar mocht ik boodschappen van doen en wat leuks kopen. Los hiervan zou ik nog die 1500 euro krijgen. Ik ben toen alleen naar Rotterdam teruggereisd met de trein. [naam 3] heeft mijn ticket betaald. De trouwdatum was inmiddels vastgesteld, maar ik ben niet met [naam 3] getrouwd. Ik ben met niemand getrouwd. Ik had geen zin meer in de trouwerij, want [naam 3] was niet bereikbaar. Familie van [naam 3] wilde de trouwdatum verzetten, want [naam 3] zat in de gevangenis. Dat had ik van [verdachte] gehoord. De reden was onbekend. [verdachte] had mij dit verteld via de telefoon. Hij vertelde mij ook dat hij boos was omdat ik een huwelijksdatum had met [naam 3] , terwijl hij nergens van af wist. (…)

A: Nu je de naam [alias verdachte] zegt weet ik het weer. [alias verdachte] ja, zo noemde hij zich ook, [alias verdachte] en [alias verdachte] . (…)

O: Wij tonen de verdachte een foto met daarop afgebeeld een manspersoon.

Deze foto is als bijlage 2 bij dit proces-verbaal gevoegd.

V: Wie is dit?

A: Dat is [alias verdachte] . Ik herken hem aan zijn gezicht. (…)

35. Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 5 december 2013 te 09:15 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven35:

O: Wij tonen de verdachte een foto waarop [medeverdachte 5] is afgebeeld. Deze foto is als bijlage 1 bij dit proces-verbaal gevoegd.

V: Wat kan je verklaren over de persoon die op de foto staat afgebeeld?

A: Ik ken deze foto wel.

V: Wat kun je vertellen over de persoon op de foto?

A: Ik kan het me niet herinneren, maar ze zou naar Parijs gaan om te trouwen, maar ze is alleen gegaan.

V: Waar ken je haar van?

A: In Rotterdam.

V: Waar heb je haar ontmoet?

A: Wij waren aan het praten over het feit of we iemand konden helpen. Toen heeft ze het adres, contact van mij gekregen en is ze zelf daar naar toe gegaan. Ik heb later gehoord dat de jongen in de gevangenis zat. (…) Ze is niet met mijn goedvinden gegaan. (…)

V: Hoe noemde zij jou?

A: [alias verdachte] , denk ik

V: Waarom denk je [alias verdachte] ?

A: Ik weet niet precies hoe ze me noemde, maat veel mensen noemen mij zo. (…) Ik ben degene die benaderd is om [medeverdachte 5] te koppelen met de jongen in Parijs. (…)

O: Je zegt dat je niet weet hoeveel [medeverdachte 5] aan geld heeft ontvangen omdat ze het achter je rug om deed.

V: Als alles volgens plan was verlopen, hoeveel geld hadden jullie dan ontvangen?

A: 2500 euro voor het meisje en ik, als ik geholpen heb, 500 euro.

V: Van wie zou je dit bedrag krijgen?

A: Van [naam 3] .

Feit 4

36. Een geschrift, te weten het proces-verbaal d.d. 21 december 2012, inhoudende, zakelijk weergegeven36:

Heb op 17.12.2012 contact opgenomen met het stadhuis van Morsang sur Orge, afdeling huwelijk, en hen opdracht gegeven mij op te bellen in geval van indiening van een NIGERIAANS -NEDERLANDS huwelijk.

Vandaag is contact met mij opgenomen door de afdeling huwelijk van dit stadhuis om mij te waarschuwen dat er vandaag gepoogd is een huwelijk in te dienen voor mijnheer [naam 4] (Nigeria) en mejuffrouw [medeverdachte 6] .

37. Een geschrift, te weten het proces-verbaal d.d. 24 december 2012, inhoudende, zakelijk weergegeven37:

Volgend op de indiening van het huwelijksdossier van 21 december 2012 bij dit zelfde stadhuis, worden mij de volgende documenten gestuurd:

Betreffende de persoon genaamd [naam 4] :

Verklaring van de huwelijkse staat, kopie geboorteakte, verklaring van wetgeving, kopie paspoort, verklaring van onderdak.

Doe bevinding dat de Verklaring van de huwelijkse staat, kopie geboorteakte, het consulaire stempel vervalst lijken, inderdaad, de typografie en de kleur van het schrift is anders. Hetzelfde geldt voor het rode stempel van de vertaler, te weten dat een deel van het stempel een natte stempel is en het andere deel (NE VARIETUR Nr. en het telefoonnummer 06 [telefoonnummer 10] ) met laserprinter is gedaan.

Betreffende de persoon genaamd [medeverdachte 6] :

Kopie geboorteakte, een kwitantie van de huur, een rekening EDF, een geboorteakte, een consulaire verklaring, een verklaring van wetgeving.

De getuigen bij dit huwelijk zijn:

[naam 17] , geboren [geboortedatum 15] -1981. Kopie van zijn identiteitsbewijzen en bewijs van woning worden gestuurd.

Vermelding dat deze laatste is opgemerkt bij een indiening van huwelijksdossier in Sainte Geneviève des Bois en geïdentificeerd Xh grijze muts bij de verschillende surveillances van de week van 26 november 2012.

[naam 18] , geboren [geboortedatum 16] /1984 in GOYAVE (971) Kopie van haar paspoort is gestuurd.

Vermeldt dat de kopie van het paspoort van deze laatste twijfelachtig is, en dat ik twijfel aan de authenticiteit van de documenten, te weten dat het soort afdruk op dit paspoort verschilt.

Doe bevinding dat de twee rekeningen EDF ( [medeverdachte 6] en [naam 19] ) volledig identiek zijn voor wat betreft het bedrag, het gebruik, het rekeningnummer en het nummer van de rekening.

38. Het proces-verbaal van bevindingen betreffende identificatie [medeverdachte 6] d.d. 26 februari 2014, inhoudende, zakelijk weergegeven38:

Uit informatie afkomstig van het Franse onderzoeksteam DREAMSELLER bleek dat een Nigeriaanse onderdaan genaamd [naam 4] daar in december 2012 in verband was gebracht met een voorgenomen schijnhuwelijk met een Nederlandse vrouw van Antilliaanse afkomst.

In december 2012 hebben [naam 4] en de Nederlandse [medeverdachte 6] bij de Franse gemeente Morsang sur Orge een dossier ingeleverd waarmee zij kenbaar maakten voornemens te zijn in het huwelijk te gaan treden.

Uit dit dossier blijkt onder andere:

In december 2012 hebben de Nigeriaanse onderdaan [naam 4] en de Nederlandse [medeverdachte 6] bij de Franse gemeente Morsang sur Orge een dossier ingeleverd waarmee zij kenbaar maakten voornemens te zijn in het huwelijk te gaan treden. De Franse politie heeft naar aanleiding van onderschepte telefoongesprekken vastgesteld dat dit huwelijk aanstaande was en daarom het ingediende dossier opgevraagd bij voornoemde gemeente.

Uit de stukken blijkt dat er vermoedens zijn van valse/vervalste documenten horende bij [naam 4] . Er wordt gesproken over een geboorteakte, ongehuwd verklaring en een consulaire verklaringen waarin kenmerken van valsheid of vervalsing worden aantroffen.

Van de Nederlandse vrouw [medeverdachte 6] werden ook diverse documenten aangetroffen in het huwelijksdossier. Het betreft onder andere:

• Een attestation consulaire van de Nederlandse Ambassade te Parijs;

• Een ongehuwd verklaring van de gemeente Rotterdam;

• Een certificat de coutume van de Nederlandse Ambassade te Parijs;

• Een uittreksel uit de gemeentelijke basis administratie gemeente Rotterdam dd. 11-12-2012;

• Een elektriciteitsrekening op naam van [medeverdachte 6] voor een adres in Morsang-sur-Orge in Frankrijk;

• Een kopie van een Nederlandse identiteitskaart nr. [nummer 13] op naam van [medeverdachte 6] , geboren te Rotterdam op 07 januari 1988.

Uit het proces-verbaal getuigenverhoor van dhr. [medewerker 2] , Hoofd Consulaire Afdeling van ZM Ambassade te Parijs blijkt dat met name de bovengenoemde bescheiden van de Nederlandse Ambassade niet echt kunnen zijn. Bedoelde documenten zijn namelijk ondertekend op 17 december 2012 door een medewerker van de Ambassade die volgens getuige [medewerker 2] al sinds juli 2012 niet meer werkzaam is op de Ambassade te Parijs.

39. Het proces-verbaal van verhoor getuige [naam 4] d.d. 26 november 2013 te 12:40 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven39:

Mevrouw [medeverdachte 6] ? Die ken ik niet. Dat was het meisje waar ik vorig jaar mee wilde trouwen, maar dit heb ik niet gedaan. Ze bleek een ander meisje te zijn dan ik dacht. (…)

V: Wanneer zou je met haar gaan trouwen?

A: In februari 2013.

(…) V: Waarom wilde ze (…) met jou trouwen?

A: Omdat ik illegaal in Frankrijk was. Ze wilde me helpen. (…) Als er al valse documenten waren, betrof het haar documenten. Er was een probleem met haar document, dat weet ik. Daarom zijn we ook niet getrouwd. Ik had een geboortecertificaat, een ongehuwdverklaring en een uittreksel uit het bevolkingsregister. (…)

De relatie was dat [alias verdachte] me introduceerde bij [medeverdachte 6] . (…)

V: Hoe introduceerde [alias verdachte] jou bij [medeverdachte 6] ?

A: Via de telefoon. Hij wilde me helpen om aan een vriendin te komen. (…)

40. Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 19 december 2013 te 10:30 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven40:

O: We hebben in je vorige verhoren al gesproken over [alias 2 medeverdachte 8] . Op 12-2-2012 is er vanaf je mobiele telefoonnummer een sms bericht verstuurd naar het Franse telefoonnummer [telefoonnummer 11] , met als naam [alias 2 medeverdachte 8] . De inhoud van het sms bericht was
“Father name, [medeverdachte 6] .her name, [medeverdachte 6] .age. [geboortedatum 17] .1988.

(…) A: (…) [medeverdachte 6] was een vriend van [naam 4] .. Ze hebben me gevraagd of ik kon bellen om haar gegevens te geven. Zij had niet genoeg geld op haar telefoon, dus zij kon haar gegevens niet doorsturen naar ze. Dit heb ik toen dus voor haar gedaan. (…)

V: Wat wil je nu nog over [naam 4] en [medeverdachte 6] verklaren?

A: (…) Ik probeerde of ze bevriend met elkaar konden raken. (…)

Feit 5

41. Het proces-verbaal d.d. 9 april 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven41:

Betreffende de bruidegom [naam 5]

Kopie van een Deens Schengenvisum op naam van [naam 5] , geboren [geboortedatum 5] .1981, Nr. [nummer 14] , afgegeven 16.09.2010, voor 20 dagen

---Geboorteakte van [naam 5] in het Engels afgegeven door de Nigeriaanse autoriteiten

---kopie van de vertaling van de geboorteakte van betrokkene, voor gezien getekend door [naam 20]

---kopie van de huwelijkse staat van betrokkene in het Engels

---kopie van de verklaring in het Frans van dit document van de huwelijkse staat

---kopie van de verklaring van wetgeving en van geen bezwaar tegen het huwelijk afgegeven door de Nigeriaanse ambassade in PARIJS op 14.02.2013 —

---kopie van een afschrift van livret A’ [spaarbankboekje] van de BANQUE POSTALE, van 22.03.2013, voor mijnheer [naam 5] Nr. livret A [nummer 15] , verblijvende bij [medeverdachte 7] , 6 rue des primevères in TAVERNEY (95)

Verklaring op erewoord van verblijf getekend door [naam 5] op [geboortedatum 10] .2013

--Betreffende de bruid — [medeverdachte 7] -

---fotokopie van het Nederlandse paspoort [medeverdachte 7] , geboren [geboortedatum 18] .1982 in [geboorteplaats 2] (NL)

---geboorteakte en uittreksel van het bevolkingsregister (adres in Rotterdam): [adres 4] ) van betrokkene in het Nederlands, afgegeven 01.02.2013 en 31.01.2013

---verklaring van wetgeving en consulaire verklaring aangaande [medeverdachte 7] afgegeven op 06.02.2013 door [medewerker 3] ,

---internetrekening ORANGE van 28.01.2013, voor mejuffrouw [medeverdachte 7] , 6 rue des primeveres in Taverney (95), voor een bedrag van 37.95 euro, Klantnr. [nummer 16]

---verklaring op erewoord van verblijf getekend door [medeverdachte 7] op [geboortedatum 10] .2013 (…)

na onderzoek van de bewijsstukken, blijkt het volgende:

betreffende [naam 5]

Het afschrift van het LIVRET A is vals

betreffende [medeverdachte 7]

de consulaire verklaringen zijn vervalst, mevrouw [medewerker 3] werkt sinds 31.07.2012 niet meer op het consulaat van Nederland

De internetrekening ORANGE is vals, 6 rue des primeveres bestaat niet

42. Het proces-verbaal van bevindingen aantreffen bescheiden betreffende het aantreffen van het uittreksel GBA [medeverdachte 7] d.d. 23 januari 2014, inhoudende, zakelijk weergegeven42:

Op maandag 25 november 2013, werd onder leiding van de Rechter-commissaris mr. E.M. Havik, belast met de behandeling van strafzaken bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, een doorzoeking verricht in de woning van [verdachte] , [adres 3] Rotterdam.

Op maandag 25 november 2013 zijn een aantal bescheiden in voornoemde woning aangetroffen en in beslag genomen.

Onder andere werd onder nummer A66-16 een origineel uittreksel uit de basisadministratie personen op naam van:

[medeverdachte 7] , [geboortedatum 18] -1982 te [geboorteplaats 2] , wonende [adres 4] afgegeven op 27-02-2013 door de Gemeente Rotterdam, voorzien van nummer [nummer 17] aangetroffen.

43. Het proces-verbaal van bevindingen ontvangen documenten [medeverdachte 7] , inhoudende, zakelijk weergegeven43:

Het onderzoeksteam Valburg ontving een proces-verbaal van bevindingen van de Franse politie uit het onderzoek DREAMSELLER. Uit dit proces-verbaal blijkt dat [medeverdachte 7] op 04 april 2013 een huwelijksaanvraag heeft ingediend bij de Franse gemeente Pontoise in verband met een huwelijk met een Nigeriaanse man genaamd [naam 5] .

Bij dit proces-verbaal zit een kopie van de huwelijksaanvraag in de deelgemeente Pontoise.

Bij deze aanvraag werden valse dan vervalste consulaire verklaringen met de afgifte datum 15 april 2013 gebruikt.

In bedoeld huwelijksdossier werd een valse “affestation consulaire” d.d. 6-2-2013 en een vals “certificat de coutume pour le mariage ou le partenariat enregistré” overlegd.

Op 01 juli 2013 werd van het Landelijk Parket te Zwolle een op 12 juni 2013 bij de officier van justitie van het Landelijk Parket te Zwolle, namens de ambassadeur van Zijne Majesteit Ambassade in Parijs, Frankrijk, gedane aangifte ontvangen. Deze aangifte betreft verdenkingen van valsheid in geschrift gepleegd met consulaire verklaringen. Deze consulaire verklaringen werden opgemaakt met als kennelijk doel het aangaan van een schijnhuwelijk. Uit de aangifte blijkt dat bedoelde verklaringen niet zijn afgegeven door of namens de ambassade maar kennelijk geheel vals of vervalst zijn. Uit de aangifte van de Nederlandse Ambassadeur blijkt dat deze verklaringen zijn opgemaakt en getekend door [medewerker 3] . [medewerker 3] was ten tijde van ondertekening van deze verklaring niet meer werkzaam op de Nederlandse Ambassade te Parijs en kan deze verklaring dus niet opgemaakt hebben.

In het bedoeld huwelijksdossier werd een uittreksel van een geboorteakte aangetroffen op naam van [medeverdachte 7] afgegeven door de gemeente Rotterdam. [medeverdachte 7] is geboren te [geboorteplaats 2] . Het is niet mogelijk dat de gemeente Rotterdam een geboorteakte afgeeft voor de gemeente [geboorteplaats 2] . Uit informatie van de Gemeente Rotterdam bleek dat de “einde-tekst” tekens niet voorkomen op genoemde documenten. Tevens zijn er in het document verschillende lettertypen gebruikt. Derhalve kan gesteld worden dat de voornoemde geboorteakte vals is.

44. Het proces-verbaal van bevindingen bezoek gemeente Rotterdam d.d. 11 november 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven44:

Naar aanleiding van het bovenstaande is door mij, verbalisant [verbalisant 2] , onderzoek gedaan naar de uittreksels uit de basisadministratie welke afkomstig zijn van de gemeente Rotterdam. (…)

Uittreksel met geboorteakte

• Uittreksel uit de basisadministratie Gemeente Rotterdam, afgegeven op 31 januari 2013.

Documentnummer [nummer 18] van [medeverdachte 7]

Uit het computersysteem van de Gemeente Rotterdam bleek dat [medeverdachte 7] bij de balie een uittreksel heeft opgehaald.

• Uittreksel uit de geboorteakte Gemeente Rotterdam, afgegeven op 01-02-2013.

Documentnummer [nummer 19] van [medeverdachte 7]

Uit de computersysteem van de Gemeente Rotterdam bleek dat er van [medeverdachte 7] geen melding is geregistreerd op genoemde afgiftedatum, ook bleek dat de “einde-tekst’ tekens niet voorkomen op genoemde documenten. [medeverdachte 7] is geboren te [geboorteplaats 2] , een uittreksel is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar de persoon geboren is. Gezien bovenstaande kan worden gesteld dat dit uittreksel vals is.

45. Het proces-verbaal van bevindingen originele bescheiden d.d. 4 februari 2014, inhoudende, zakelijk weergegeven45:

Op maandag 25 november 2013, werd onder leiding van de rechter-commissaris mr. E.M. Havik, belast met de behandeling van strafzaken bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, een doorzoeking verricht in de woning van [verdachte] , [adres 3] Rotterdam.

Op maandag 25 november 2013 zijn een aantal goederen in voornoemde woning aangetroffen en in beslag genomen.

In beslag genomen zijn originele bescheiden, te weten:

(…) A66-16 Uittreksel uit de basisadministratie personen op naam van [medeverdachte 7]

Documentnummer [nummer 20]

46. Het proces-verbaal van bevindingen aantreffen bescheiden d.d. 27 januari 2014, inhoudende, zakelijk weergegeven46:

Op maandag 25 november 2013, werd onder leiding van de Rechter-commissaris mr. E.M. Havik, belast met de behandeling van strafzaken bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, een doorzoeking verricht in de woning van [verdachte] , [adres 3] Rotterdam.

Op maandag 25 november 2013 zijn een aantal bescheiden in voornoemde woning aangetroffen en in beslag genomen.

Onder andere werd onder nummer

• A66-17 een kleurenkopie van een uittreksel uit de geboorteakte van Gemeente Rotterdam

nr. [nummer 19] op naam van [medeverdachte 7] , [geboortedatum 18] -1982 te [geboorteplaats 2] .

47. Het proces-verbaal van bevindingen onderzoek telefoonnummer 06- [telefoonnummer 12] [medeverdachte 7] d.d. 22 oktober 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven47:

Uit de historische verkeersgegevens van telefoonnummer 06- [telefoonnummer 3] , in gebruik bij verdachte [verdachte] , blijkt dat er in de periode gelegen tussen 04-02-2013 en 06-03-2013 in totaal 72 contacten zijn geregistreerd met telefoonnummer 06- [telefoonnummer 12] vermoedelijk in gebruik bij [medeverdachte 7] .

Het betreft 59 uitgaande contacten en 20 inkomende contacten.(gezien vanuit 06- [telefoonnummer 3] )

48. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 7] d.d. 14 januari 2014 te 15:30 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven48:

Ik ken die Afrikaanse jongen die mijn ID heeft niet. Ik ben met hem in contact gekomen via [naam 21] . Ik heb juist gezegd dat ik niet wilde trouwen. Ik moest met een student trouwen, maar ik heb geweigerd.

49. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 7] d.d. 15 januari 2014 te 10:40 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven49:

Ik ben 3 keer naar Parijs geweest. Ik heb geld gestort gekregen via Western Union. Dit geld was om de treintickets te kopen. Ik heb telkens afgesproken bij de Mc Donalds op station Paris du Nord. Via [naam 21] heb ik een Nederlandse Afrikaan leren kennen. Ze heeft me benaderd via de WhatsApp op 25 januari 2013.

[naam 21] vroeg of ik 2500 euro wilde verdienen door een schijnhuwelijk aan te gaan. Ze wist dat ik geld nodig had, ik werd namelijk bijna mijn huis uitgezet. (…) Ik moest van die Afrikaanse jongen een uittreksel halen bij de gemeente. (…) Meteen de eerste keer toen ik die Afrikaan zag, nam hij mijn identiteitskaart en uittreksel in. Mijn identiteitskaart had ik die dag laten maken en het uittreksel had ik die dag aangevraagd. Dit was op 28 januari 2013. (…)

V: Wanneer ben je voor het eerst naar Parijs geweest?

A: Dat was voor mijn moeders verjaardag. Dus dat was voor 25 februari 2013. Ik ben toen alleen met de Thalys naar Parijs gegaan. Daar heb ik afgesproken bij de Mc Donalds. Ik werd daar opgewacht door een (…) Afrikaanse man. (…) Alle drie de keren wachtte hij en nog een andere man mij op. Die jongen was ook een Afrikaan. Hij noemde zichzelf [alias verdachte] . (…) Dit was de man waarmee ik moest trouwen. De dikke man vroeg aan mij of ik mijn GBA bij me had. We zijn toen met z’n drieën naar de Nederlandse ambassade gegaan. Daar aangekomen moest ik mijn GBA inleveren. Ook moest ik mijn handtekening zetten op een Nederlands formulier. Volgens mij was het een formulier om een huwelijk aan te vragen. Mijn toekomstige man vulde nog wat papieren in en stond naast me, de dikke man bleef buiten wachten. We zijn toen weer naar buiten gelopen. (…) Zij hebben toen een ticket voor mij gekocht en ik ben in de Thalys gestapt. Ik was rond 21.00 uur weer in Rotterdam.

V: Wat kostte het ticket?

A: Het was een retourtje. Het ticket kostte 123 euro. Die Nederlands Afrikaanse jongen heeft dit betaald. (…) [naam 21] zou uiteindelijk 500 euro verdienen aan dit geheel. Dit was omdat zij mij geïntroduceerd had bij die Nederlandse Afrikaan.

V: Wat gebeurde er toen?

A: Ik heb in de tussentijd met mijn toekomstige man contact gehouden via Facebook. De Afrikaan in Nederland nam weer contact met me op via de telefoon. Hij zei dat ik naar Parijs moest. Ik zei dat ik niet meer wilde. Mijn neefje was ernstig ziek en met mij ging het ook niet helemaal goed. Die Afrikaan in Nederland wilde mijn identiteitskaart niet teruggeven. Hij zei dat mijn identiteitskaart in Londen was. De dikke man uit Frankrijk belde mij op en zei tegen mij dat ik aangifte moest doen hiervan. Hij zei dat ik de mensen in Nederland niet moest vertrouwen. Ook vertelde hij me dat hij mijn identiteitskaart niet had.

V: Wanneer ben je voor de tweede keer naar Parijs geweest?

A: Dit was ongeveer 5 weken na de eerste keer. Het was sowieso voor het overlijden van mijn neefje. Er was mij door de Afrikanen in Parijs beloofd dat ik medicijnen voor mijn neefje zou krijgen. Ze noemden het ‘Holy Water’. Om deze reden ben ik voor de tweede keer naar Parijs gegaan. Ik wilde het leven van mijn neefje redden. De tickets werden betaald door die Afrikanen uit Parijs. Ik heb weer bij de Mc Donalds afgesproken. De dikke man en zijn broer waren daar. Ze vroegen aan mij waarom ik ging trouwen. Ik zei dat ik een betere toekomst wilde en in Frankrijk wilde gaan wonen. De dikke man zei: “In Frankrijk gaan wonen?” Hij zei dat ik er met niemand over mocht praten, dat het niet legaal was. Hij zei dat iedereen slecht was en dat ik aangifte moest gaan doen van vermissing van mijn identiteitskaart. Ook vroeg hij mij of ik geld van de eerste keer in Parijs ontvangen had. Ik zei dat dit niet het geval was. Vervolgens zijn we naar een belhuis gegaan. In het belhuis hebben ze me laten zien hoe het ‘Holy Water’ werkte. We hebben nog door Parijs gereisd met de metro. Volgens mij zijn we naar ‘Taverny’ geweest. Ik heb ook nog formulieren van hen gehad. Die moest ik ondertekenen. Er stond een adres op en een naam. Dit was een hele andere naam dan ‘ [alias verdachte] ’. Er stond de naam ‘ [naam 5] ’ op. Ik heb toen aan mijn toekomstige man gevraagd of ‘ [naam 5] ’ zijn naam was. Hij zei toen dat dit niet zo was. Ik zei toen dat we beter niet konden gaan trouwen en dat we maar gewoon vrienden moesten blijven. Vervolgens zei [alias verdachte] dat hij al wel betaald had aan die dikke man. Die dikke man had het geld vervolgens alweer overgemaakt. Ik weet niet aan wie. We hebben nog wat gegeten en toen ben ik weer op de trein naar Rotterdam gestapt. Dit werd weer door hen betaald.

V: Wat gebeurde er daarna?

A: Toen ik weer terug was in Nederland, werd ik bedreigd door die kleine Nederlandse Afrikaan. Hij was boos dat ik naar Parijs geweest was. Hij zei dat als ik nog een keer contact zou opnemen met de mensen uit Parijs, hij mij zou weten te vinden. Hij was boos dat ik niet meer wilde trouwen.

V: Wat gebeurde er toen?

A: Van die Nederlandse Afrikaan heb ik daarna niets meer gehoord. (…) De dikke man uit Parijs vertelde me via Facebook dat ik op 18 april 2013 zou gaan trouwen in Parijs. Ik ben de 18e dus weer naar Parijs gegaan met de Thalys. De tickets werden weer betaald via Western Union. Het ging om een bedrag van 80 euro voor een enkeltje. Ze vertelden me dat ik aangifte moest doen van vermissing van mijn identiteitskaart en dat ik dan meteen een nieuwe aan moest vragen. Die nieuwe identiteitskaart moest ik dan weer inleveren bij hen. Dit heb ik niet gedaan. Toen ik daar in Parijs aankwam, stond daar ineens niet [alias verdachte] , maar een andere man. (…) Met hem zou ik dan moeten trouwen. Ook stond die dikke man er weer bij, zijn broer en een kale man met een snorretje. Het waren allemaal Afrikanen. Ik weet dat er de naam: ‘ [naam 5] ’ gebruikt is. Ik vroeg aan de dikke man of ik hem kon vertrouwen. Hij zei dat dit kon. Hij zei dat ik 19 april 2013 zou gaan trouwen met [naam 5] ’. Ik ben toen meteen weggerend. (…)

O: Wij laten jou foto 23 zien. (wij laten de verdachte foto 23 uit de fotomap zien, dit is een foto van [medeverdachte 8] )

V: Wie is dit?

A: Dit is die dikke man uit Frankrijk waar ik vanmorgen over vertelde. Met hem heb ik telkens bij de Mc Donalds afgesproken. [alias verdachte] zou aan hem betaald hebben. Dit is ook de man die mij gezegd heeft om aangifte te doen van de vermissing van mijn identiteitskaart.

(…) V: Zegt de naam [medeverdachte 8] jou iets?

A: Ja! Dat is 1 van de namen die op een transactie van Western Union stond. Misschien stond zijn naam er nog wel vaker op. (…)

O: Door een observatieteam is [naam 5] gefotografeerd. Hij is hier in het bijzijn van een vrouw. Deze foto is gemaakt op 05 april 2013, de locatie is Gare du Nord, het treinstation van Parijs Noord. Wij laten de verdachte foto 26 uit de fotomap zien.

V: Wat kun je hierover verklaren?

A: Dat is [naam 5] ! Dit is niet [alias verdachte] . Ik heb [naam 5] bij mijn derde bezoek aan Parijs voor het eerst gezien. Hij had toen ook deze kleding aan. Ik herken nu ook mezelf op de foto. Dat ben ik! (…)

O: Wij laten jou foto 2 zien. (wij laten de verdachte foto 2 uit de fotomap zien, dit is een foto van de verdachte [verdachte] )

V: Wie is dit?

O: Verdachte kijkt en reageert verschrikt

A: Dit is die Nederlandse Afrikaan! Hij heeft mijn identiteitskaart! (…)

V: Zegt de naam [verdachte] jou iets?

A: Ja, daar heb ik ook ooit een keer een transactie van gehad via Western Union. Volgens mij ging dit om 120 euro voor een ticket van de Thalys.

O: Tijdens ons onderzoek zijn wij gestuit op het telefoonnummer 06- [telefoonnummer 13] , het nummer waarvan jij hebt verklaard dat het jouw nummer is. Uit onderzoek is gebleken dat jij in de periode 04 februari 2013 tot 06 maart 2013 tenminste 72 keer contact hebt gehad met een Afrikaanse man.

V: Over wie hebben we het hier?

A: Dit is die Nederlandse Afrikaan, Ik heb hem echt heel vaak gebeld, omdat ik wilde weten waar mijn identiteitskaart was gebleven. Hij heeft mij ook vaak gebeld. Hij was een echte vrouwen lokker. (…)

V: Waar heb je dit paspoort voor gebruikt?

A: Ik had het sowieso al nodig, want mijn oude paspoort was verlopen. Ik moest er een identiteitskaart bij laten maken voor het huwelijk. Dit moest van die Nederlandse Afrikaan. [naam 21] zei tegen me dat hij het zou betalen. Dit heeft hij ook gedaan. Hij heeft me constant betaald.

V: Wanneer heb je dit paspoort voor het eerst gebruikt?

A: Om naar Parijs te gaan. Ik heb het ook wel eens bij Western Union gebruikt, wanneer ik geld op moest halen. Bij het gemeentehuis heb ik het ook gebruikt bij het aanvragen van een uittreksel. Daarna nogmaals bij het halen van het tweede uittreksel. (…)

V: Waarom ben je een schijnhuwelijk aangegaan/zou je een schijnhuwelijk aangaan?

A: (…) Er was mij beloofd dat ik 2500 euro zou krijgen als ik zou trouwen met die man. (…)

V Wie zou jou die 2500 euro hebben moeten betalen?

A: Ik zou dat krijgen van die Nederlandse Afrikaan. (…)

V: Wie nam het initiatief met het regelen van het huwelijk?

A: Die Nederlandse Afrikaan. Hij bedreigde ook mijn kinderen en mij toen ik niet meer wilde trouwen. [alias verdachte] heeft mij trouwens vlak voor kerst 2013 nog een bericht via Facebook gestuurd. Daarin stond dat hij excuses wilde maken voor de gang van zaken. Hij vertelde ook dat alle mannen in Frankrijk waren opgepakt. Ik heb hem gevraagd of hij alsjeblieft mijn papieren die nog in Parijs waren terug wilde sturen. Dit heeft hij ook gedaan. Hij wilde dan zijn 500 euro terug hebben. Dit heb ik tot op heden nog niet gedaan.

Hij heeft me mijn originele GBA uittreksel teruggestuurd. (…)

V: Kunnen wij hieruit concluderen dat je niet uit liefde getrouwd geweest zou zijn?

A: Ja, ik trouwde voor het geld. Het was niet uit liefde. Ze waren erg bedreigend voor mij.

50. Het proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel d.d. 17 juni 2014 te 11:36 uur, inhoudende de verklaring van [medeverdachte 7] , zakelijk weergegeven50:

[naam 21] (…) zei dat ik 2500 euro kon verdienen als ik ging trouwen. Ik moest dan mijn ID geven en naar het buitenland. (…) In Frankrijk heb ik 3 mannen ontmoet. En die [alias verdachte] , dat is 4. De man met wie ik zou trouwen was [alias verdachte] , bij het tweede bezoek kreeg ik een andere man te zien, iets met een F (…). Ik zou toen met hem moeten trouwen. (…) [naam 5] is de tweede man met wie ik moest trouwen. (…) In Taverni ben ik niet naar binnen geweest. (…) Ik moest wel dingen ondertekenen daar. Dat deed ik buiten. (…) De bolle man kwam met papieren naar buiten, die heb ik getekend en hij ging weer naar binnen daarna. (…) In Nederland heb ik met [alias verdachte] gesproken. Hij bedreigde me. Hij beschuldigde over waar ik mee bezig was, omdat ik niet meer wilde. Hij wou mijn ID niet teruggeven. (…) Ik heb geen geld gekregen. Volgens de Bolle man had hij alles aan [alias verdachte] overgemaakt en zou [alias verdachte] mij betalen. Ik heb nooit geld gezien. (…)

51. Het proces-verbaal van bevindingen onderzoek digitaal goed A.42 d.d. 16 december 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven51:

Door een rechercheur van de Koninklijke Marechaussee, District Landelijke en Buitenlandse

Eenheden (DLBE), brigade Recherche, Afdeling Specialistische Opsporing, Sectie Forensische Techniek, Digitale Recherche te ‘s-Hertogenbosch heeft op 27 november 2013 digitale gegevens veiliggesteld van een goed, te weten een mobiele telefoon, welke was voorzien van een Subscriber Identity Modulekaart, welke bij het onderzoeksteam bekend

is als goednummer A.42. (…)

Uit onderzoek van de afdeling Specialistische Opsporing, Sectie Forensische Techniek, Digitale Recherche is gebleken dat het onderzochte telefoontoestel was voorzien van het IMEI-nummer [nummer 21] . Het tijdens het onderzoek VALBURG getapte SIM

kaartnummer 06- [telefoonnummer 3] is tijdens de periode van onderzoek in het voornoemde telefoontoestel met MEI-nummer [nummer 21] waargenomen. (…)

To + [telefoonnummer 14]

Message Father name, [medeverdachte 7] .her name, [medeverdachte 7] .age, [geboortedatum 18] .1982.born

In city of [geboorteplaats 2] Holland.

Time 19-04-2012 11:38:20 (Device)

Storage Device

Type Outgoing

Opmerking verbalisant: Volgens een GBA-bevraging betreft bovenstaande [medeverdachte 7] vermoedelijk [medeverdachte 7] , geboren op [geboortedatum 18] -1982 te [geboorteplaats 2] , wonende te [adres 4] (bron GBA 13-08-2013).

Feit 1 tot en met 5:

52. Het proces-verbaal verhoor van getuige door E. David, vicepresident van en rechter-commissaris bij de Rechtbank van Orléans, in aanwezigheid van de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel R.M. van Vuuren, d.d. 9 november 2015 te 09:45 uur, inhoudende de verklaring van [medeverdachte 8] , zakelijk weergegeven52:

A.S. van der Biezen: Op 25/08/2014 hebt u aangegeven dat u deze schijnhuwelijken heeft gesloten en dat allemaal voor [naam 22] . (…) Wat hebt u in opdracht van [naam 22] gedaan?

[medeverdachte 8] : [naam 22] regelde de huwelijken met de heer [verdachte] . (…)

A.S. van der Biezen: Hebt u [naam 22] geholpen?

[medeverdachte 8] : Ja. Ik heb hem geholpen bij het huwelijk. U vraagt mij hoe ik hem heb geholpen: dossiers naar het gemeentehuis brengen om papieren te laten opmaken voor de huwelijken. (…) Iemand kwam naar [naam 22] toe om te kunnen trouwen en hij zei dan dat hij voor de papieren ging zorgen. (…)

A.S. van der Biezen: Wie zorgde voor de meisjes?

[medeverdachte 8] : [verdachte] .

A.S. van der Biezen: Ben u wel eens getuige geweest van een gesprek tussen [naam 22] en [verdachte] over de meisjes?

[medeverdachte 8] : Ja. (…) [naam 22] vroeg aan [verdachte] of hij met meisjes kwam. [naam 22] ging hier alles in orde maken. (…) [naam 22] gaf het geld aan [verdachte] maar [verdachte] gaf het geld niet voor de meisjes. (…)

A.S. van der Biezen: Op basis waarvan dacht u dat [naam 22] de leider was?

[medeverdachte 8] : Hij gaf de bevelen en hij zei mij hoe het moest gebeuren.

A.S. van der Biezen: Hebt u gesprekken bijgewoond of bent u er getuige van geweest dat hij de leider was?

[medeverdachte 8] : Ik was bij hem en [verdachte] , ze spraken allebei over geld, meisjes en huwelijk. (…) Iedereen kwam naar hem en hij gaf de bevelen.

Feit 6:

53. Het proces-verbaal van bevindingen inbeslaggenomen paspoorten [adres 3] te Rotterdam d.d. 5 december 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven53:

Op maandag 25 november 2013, werd onder leiding van de Rechter-commissaris mr. E.M. Havik, belast met de behandeling van strafzaken bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, een doorzoeking verricht in de woning van [verdachte] , [adres 3] Rotterdam.

Tijdens voornoemde doorzoeking zijn nader genoemde paspoorten in beslag genomen welke in verband kunnen worden gebracht met de strafbare feiten waarvan [verdachte] verdacht wordt.

Op 3 december 2013 werd tijdens een controle in het informatiesysteem Grenscontrole geconstateerd dat de paspoorten als gestolen geregistreerd staan.

IBN code A66-1

een Nederlands paspoort voorzien van nummer [nummer 22] op naam van [naam 8] , geboren [geboortedatum 19] -1988 te Curaçao (Nederlandse Antillen).

Melding: Categorie Paspoort Achternaam [naam 23] Documentnummer [nummer 1]

Geboortedatum 07-01-1988 sinds 15-02-2011 Gestolen

Signalering Schengen ID N [nummer 23]

54. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 december 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven54:

Op 17 december 2013, werd door personeel van de brigade Recherche, district landelijke en buitenlandse eenheden, verzocht een onderzoek in te stellen naar de juistheid van de gegevens voorkomende in een paspoort van Nederland, voorzien van het nummer [nummer 1] . (…)

Bij onderzoek van de voornoemde nationaal paspoort van Nederland, voorzien van het nummer [nummer 24] , zagen wij, verbalisanten, dat:

- deze was voorzien van afgifteplaats Rotterdam en afgiftedatum 19-09-2008;

- deze was voorzien van een expiratiedatum 19-09-2013;

- deze was voorzien van een pasfoto van een vrouw en op naam was gesteld van:

[naam 8] geboren te Curaçao op [geboortedatum 19] 1988;

- over de voor en achterzijde van de personaliapagina in dit paspoort, een stickervel is aangebracht met daarop de thans leesbare persoons- en afgiftegegevens. Deze aangebrachte persoons- en documentgegevens zijn aangebracht middels een afwijkende printtechniek ten opzichte van originele door de autoriteiten van Nederland afgegeven documenten van dit model;

- na het oplichten (optillen) van voornoemd stickervel werden de persoonsgegevens zichtbaar van de originele gebruiker van het paspoort van Nederland voorzien van nummer [nummer 1] ;

- bij bevraging van het geautomatiseerde Nationaal Schengen Informatie Systeem bleek dat door de autoriteiten van Nederland melding was gemaakt van diefstal van een document, voorzien van nummer [nummer 24] onder het Schengen ID-nummer [nummer 23] .

Naar aanleiding van vorenstaande kon dezerzijds worden vastgesteld dat het voornoemde paspoort van Nederland, voorzien van nummer [nummer 24] , een vervalst exemplaar betrof.

55. Het proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] d.d. 4 december 2013 te 11:00 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven55:

O: Wij tonen verdachte [verdachte] een Nederlands paspoort voorzien van nummer [nummer 24] op naam van [naam 8] , geboren [geboortedatum 19] -1988 te Curacao (Nederlandse Antillen).

IBN code A66-7.

V: Wat kun je hierover verklaren?

A: Dit van niet zo lang geleden toen ik problemen had met mijn vrouw. Ik wilde het paspoort van mijn vrouw hebben. Ik wilde iemand vragen om dit te regelen. De persoon kwam met dit paspoort, wat achteraf niet de goede blijkt te zijn.

V: Dus dit paspoort is niet goed.

A: Ik heb gemerkt dat het niet goed was dus heb het laten liggen.

V: Waaraan merkte je dat?

A: Toen ik de foto zag, zag ik dat die niet van mijn vrouw was. (…)

Feit 7:

56. Het proces-verbaal van bevindingen [naam 6] /hotel Mainport d.d. 1 oktober 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven56:

Op 08 augustus 2013 omstreeks 19.30 uur werd door een observatieteam waargenomen dat verdachte [verdachte] samen met een onbekende vrouw, hotel Mainport, Leuvehaven 77 te Rotterdam betrad. Voorts werd gezien dat de door verdachte [verdachte] gebruikte personenauto, merk Audi, type Al, kenteken [kenteken] door een medewerker van het hotel werd geparkeerd op het parkeerterrein van hotel Mainport. (…)

Op 29 augustus 2013 werd door een medewerker van hotel Mainport onderstaande informatie verstrekt:

- Persoonsgegevens van de gasten welke hebben verbleven in hotel Mainport op 7, 8 en 9 augustus 2013. (…) De naam [verdachte] en/of één of meer bij het onderzoeksteam bekende aliassen kwamen niet naar voren binnen de verstrekte gegevens. De namen van de personen die wel voorkwamen op de aangeleverde bestanden zijn door mij vergeleken met de tot op dat moment binnen het onderzoek bekende gegevens. Dit leverde één overeenkomst op. Het betreft: Kamer 1060, [naam 6] , [naam 6] . Mr, geboekt via booking.com, datum aankomst 07-08-2013, datum vertrek 08-08-2013, soort kamer WSPA, 2 volwassenen, contant betaald. De naam [naam 6] komt binnen de onderzoeksadministratie naar voren binnen een opgenomen en uitgeluisterd telefoongesprek. Het betreft een uitgaand SMS bericht op 23-05-2013 verstuurd middels telefoonnummer 06- [telefoonnummer 3] , in gebruik bij verdachte [verdachte] .

Inhoud bericht: [nummer 25] [naam 6] (…)

[naam 6] heeft op 7 augustus 2013 en 23 augustus 2013 gebruik gemaakt van “valet” parking en als kenteken van de door hem gebruikte auto staat geregistreerd [kenteken] (Audi Al). Volgens gegevens uit het kentekenregister van de Rijksdienst van het Wegverkeer behoort dit kenteken echter bij een Skoda SUPERB en niet bij een Audi Al. Het vermoeden bestaat dat hotel Mainport abusievelijk een verkeerd kenteken heeft geregistreerd en dat het juiste kenteken [kenteken] behoort te zijn, behorende bij de bij verdachte [verdachte] op 7 augustus 2013 in gebruik zijnde Audi Al (conform bevindingen observatieteam).

- [naam 6] heeft in de periode gelegen tussen 07 augustus 2013 en 04 september 2013 vier keer een hotelkamer geboekt van verschillende kamertypen. Er is in totaal een bedrag van 1583,21 euro betaald voor deze overnachtingen. (…)

Aan de hand van bovenstaande persoonsgegevens is binnen diverse politiesystemen onderzoek gedaan. Middels de applicatie Blueview is gebleken dat er in Nederland een persoon geregistreerd staat onder deze naam en geboortedatum. Het betreft:

[naam 6] , geboren te Curaçao, Nederlandse Antillen op [geboortedatum 6] -1986, A-nummer [nummer 26] , bsn [nummer 27] .

Uit gegevens van de Gemeentelijke Basis Administratie blijkt dat [naam 6] woonachtig is op het adres [adres 5] .

Uit deze gegevens blijkt voorts dat op 31 mei 2011 een nationaal Nederlands Paspoort met nummer [nummer 3] is afgegeven aan [naam 6] . Met ingang van [geboortedatum 21] -2011 staat dit paspoort als vermist geregistreerd. (…)

57. Een geschrift, te weten, de uitwerking van een tapgesprek d.d. 12 september 2013 te 14:32:59 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven57:

Met nummer: 34- [telefoonnummer 15]

001 [alias verdachte] (sh) wgd 154 [naam 24] (sh)

[naam 24] vraagt, kan ik het via Money Gram verzenden? [alias verdachte] zegt nee nee nee, ik kan niet vanuit daar ophalen. [alias verdachte] zegt, ik kan een naam aan jouw geven voor Money Gram misschien kan ik daar ophalen. [naam 24] zegt, stuur het via tekst naar mij toe.

58. Een geschrift, te weten, de uitwerking van een sms-bericht d.d. 12 september 2013 te 14:35:50 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven58:

Met nummer: 34- [telefoonnummer 15]

Father name, [naam 6] , name, [naam 6]

59. Een geschrift, te weten, de uitwerking van een sms-bericht d.d. 12 september 2013 te 14:50:10 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven59:

Met nummer: 34- [telefoonnummer 15]

Code..66112926..1,100.

60. Een geschrift, te weten, de uitwerking van een tapgesprek d.d. 12 september 2013 te 17:49:44 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven60:

Met nummer: 34- [telefoonnummer 15]

001 [alias verdachte] (sh) bum 359 NNman

[alias verdachte] zegt dat hij dat ding opgehaald heeft. NNman vraagt of die ene [alias verdachte] het ding heeft gegeven. Ja zegt [alias verdachte] . Nnman bedankt [alias verdachte] voor de moeite.

61. Het proces-verbaal observeren d.d. donderdag 12 september 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven61:

14.55

uur: Aanvang observatie in de directe omgeving van perceel [adres 3] te Rotterdam, hierna te noemen [adres 3] .

14.56

uur: Ik, 158, zag op de Heemraadssingel te Rotterdam de Audi Al, voorzien van het kenteken [kenteken] , hierna te noemen de Al, geparkeerd staan.

15.46

uur: Ik, 119, zag [verdachte] de centrale in- en uitgang, welke onder andere toegang geeft tot [adres 3] , hierna te noemen de centrale in- en uitgang, verlaten en weglopen. (…)

17.34

uur: Ik, 216, zag de Al stoppen op de Dortselaan te Rotterdam. Ik zag [verdachte] uit de Al stappen en Fans Beauty Point & Salon’, waar tevens een ‘Money Gram gevestigd is, gelegen aan de Dortselaan te Rotterdam, hierna te noemen Money Gram, betreden.

17.40

uur: Ik, 234, zag [verdachte] in de Money Gram een ontmoeting hebben met twee een onbekende mannen, hierna te noemen Man3 en Man4. Ik zag Man4 achter de balie in de Money Gram staan. (…)

17.49

uur: Ik, 234, zag [verdachte] en Man3 de Money Gram verlaten.

62. Het proces-verbaal van bevindingen betreffende bevraging [naam 6] , [naam 25] en [naam 26] bij Moneygram d.d. 7 oktober 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven62:

Op naam van [naam 6] , [naam 6] de navolgende transacties bij Moneygram in het systeem staan:

(…)

12 september 2013

[naam 6] , [naam 6] ontvangt op het Moneygram Agentschap te Dordtselaan 150a

Rotterdam €1.100,00 uit Santa Coloma de Gramenet (Spanje). (…)

Er op 12 september 2013, omstreeks 17.40 uur, de navolgende transactie heeft plaatsgevonden in het Moneygram agentschap, welke gelegen is in het pand van Paris Beauty Point & Salon aan de Dordtselaan 150a, 3073 GM Rotterdam:

Transactienummer 66112926

Verzender:

Naam [naam 27]

Geb.datum [geboortedatum 20] 1974

[adres 6]

(Spanje)

Telefoonnummer [telefoonnummer 15]

Legitimatie A04116029

Datum verzenden 12 september 2013, 14:46:27 uur

Verzonden valuta €1.100,00

Ontvanger:

Naam [naam 6]

Geb.datum [geboortedatum 6] 1986

[adres 7]

Rotterdam

Legitimatie [nummer 3] (Nederlands paspoort)

Datum ontvangst 12 september 2013, 17:43:50 uur

Ontvangen valuta €1.100,00

63. Het proces-verbaal van bevindingen inbeslaggenomen paspoorten [adres 3] 01 te Rotterdam d.d. 5 december 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven63:

Op maandag 25 november 2013, werd onder leiding van de Rechter-commissaris mr. E.M. Havik, belast met de behandeling van strafzaken bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, een doorzoeking verricht in de woning van [verdachte] , [adres 3] Rotterdam.

Tijdens voornoemde doorzoeking zijn nader genoemde paspoorten in beslag genomen welke in verband kunnen worden gebracht met de strafbare feiten waarvan [verdachte] verdacht wordt.

Op 3 december 2013 werd tijdens een controle in het informatiesysteem Grenscontrole geconstateerd dat de paspoorten als gestolen geregistreerd staan.

IBN code A68

een Nederlands Paspoort met nummer [nummer 3] op naam van [naam 6] geboren [geboortedatum 21] -1986 te Curaçao.

Melding: Categorie Paspoort Achternaam [naam 6] Documentnummer [nummer 3] Geboortedatum [geboortedatum 6] -1986

sinds 26-10-2011 Gestolen

Signalering Schengen ID N [nummer 28]

64. Het proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] d.d. 25 november 2013 te 15:15 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven64:

O: We zijn al een tijd bezig met dit onderzoek en hebben gebruik gemaakt van een observatie team. Tijdens een observatie van 7 augustus 2013 werd gezien dat jij naar het Mainport Hotel te Rotterdam bent gegaan en dat je hierbij gebruik maakte van de witte AUDI Al met kenteken [kenteken] .

V: Wat kun je hierover verklaren?

A: Was ik aan het rijden of mijn vriend?

O: Jij zat achter het stuur.

A: Ik weet dat ik een keer naar het hotel ben geweest.

V: Met wie ben je daar geweest?

A: Met een vriendin.

V: Wat heb je daar gedaan?

A: Ik heb daar geslapen voor twee nachten.

O: Je moet een paspoort tonen bij het hotel.

V: Welk paspoort heb je toen gebruikt?

A: Een vriend heeft voor mij gereserveerd. (…)

O: Denk is goed na.

A: [naam 28] ofzo. (…)

O: Tijdens de observatie van 7 augustus 2013 is gebleken dat de persoon die gebruikt maakt van de witte Audi Al voorzien van het kenteken [kenteken] bij het mainport hotel te Rotterdam bezocht. Jij bent door het Observatieteam herkent als zijnde de bestuurder van dit voertuig. Tevens is uit onderzoek naar de hotelreservering vast komen te staan dat op die dag een kamer geboekt was op naam van [naam 6] die tevens gebruikt maakte van Valletparking met het voertuig dat door jou werd bestuurd.

V: Wat kan je hierover verklaren?

A: Dat is een vriend van mij.

V: Wat kan je verklaren over het paspoort dat daar is getoond?

A: De eerste keer heeft hij een paspoort laten zien en elke keer daarna zeg ik [naam 6] en mag ik naar binnen.

V: Hoe vaak gebruik je die naam?

A: Als ik daar ga?

V: Hoe vaak gebruik je de naam in het algemeen?

A: Ik heb de naam niet gebruikt voor iets.

O: [naam 6] is een vriend van je. [naam 6] heeft een kamer voor je geboekt. Je kan elke keer als je een kamer wil hebben of wil zwemmen zijn naam noemen en dan kan je door.

V: Klopt dat?

A: Dat klopt. (…)

V: Heb jij dit paspoort gebruikt of niet?

A: Ja, één keer. Ik weet niet meer wanneer.

V: Hoe kom je aan dit paspoort?

A: De jongen heeft het achtergelaten. Ik heb het één gebruikt voor opname van 200 euro ofzo bij Western Union. Ik had geen andere optie.

V: Waarom had je geen andere optie?

A: Ik had geld nodig en bij Western Union kunnen ze je blokkeren als je vaak geld ontvangt, Ik had geld nodig dus heb het document van de jongen gebruikt. Ik zag het thuis liggen en heb het gewoon gebruikt. (…)

V: Heb je hem voor het hotel gebruikt?

A: Ik geef alleen mijn naam door als ik daar ben.

V: Weet [naam 6] dat je zijn document gebruikt?

A: Nee. Alleen toen ik geld ontvangen heb, toen heb ik het niet aan hem doorgegeven.

65. Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 4 december 2013 te 11:00 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven65:

O: Wij tonen verdachte [verdachte] een Money transfer van 26-07-2013 ter waarde van 100 euro. Dit bedrag is ontvangen door [naam 6] afzender is [naam 27] .

IBN code A64-8

V: Wat kun je hierover verklaren?

A: Ik denk dat dit de 100 EURO is die ik gebruikt heb. Dat is in verband met het paspoort van [naam 6] . Daar heb ik al over verteld bij de politie.

V: Wie is [naam 6] ?

A: Hij is een vriend die het paspoort bij mij thuis vergeten was. Ik had geld nodig om te eten en daarom heb ik zijn paspoort gebruikt.

V: Wie is [naam 27] ?

A: Dat is mijn vriend, Ik heb deze vriend gevraagd om mij te helpen met 100 EURO.

1 Pagina 3775-3780

2 Pagina 3781-3793 + bijlagen

3 Pagina 3643-3650

4 Pagina 3674-3678

5 Pagina 3699-3700

6 Pagina 3816-3829

7 Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel mr. G.M.J. Vijftigschild in aanwezigheid van griffier B. Oostindiën d.d. 17 juni 2014 te 13:45 uur

8 Pagina 3643-3650

9 Pagina 3863

10 Pagina 3863

11 Pagina 3869

12 Pagina 3870

13 Pagina 3882

14 Pagina 3886

15 Pagina 3939

16 Pagina 3966-3968

17 Pagina 3972-3974

18 Pagina 3982-3985

19 Pagina 3997-3998

20 Pagina 4003-4006

21 Pagina 4027-4035

22 Pagina 4038-4048

23 Pagina 4082-4089

24 Pagina 4061-4074

25 Pagina 3816-3829

26 Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel mr. G.M.J. Vijftigschild in aanwezigheid van griffier B. Oostindiën d.d. 10 juni 2014 te 12:12 uur

27 Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel mr. G.M.J. Vijftigschild in aanwezigheid van griffier B. Oostindiën d.d. 10 juni 2014 te 11:15 uur

28 Pagina 2466-2468

29 Pagina 2496-2497

30 Pagina 3626-3633, met bijlagen

31 Pagina 3643-3650

32 Pagina 2500-2506

33 Pagina 2507-2510

34 Pagina 2511-2515

35 Pagina 2519-2528

36 Pagina 4303

37 Pagina 4304

38 Pagina 4369-4371

39 Pagina 4378-4384

40 Pagina 3816 3829

41 Pagina 4481-4482

42 Pagina 4472-4473

43 Pagina 4475-4476

44 Pagina 3674-3678

45 Pagina 4472-4473

46 Pagina 4202-4203

47 Pagina 4507-4508

48 Pagina 4528-4532

49 Pagina 4533-4541

50 Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal verhoor van getuige door de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel mr. G.M.J. Vijftigschild in aanwezigheid van griffier B. Oostindiën d.d. 17 juni 2014 te 11:36 uur

51 Pagina 4512-4518

52 Het in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor door E. David, vicepresident van en rechter-commissaris bij de Rechtbank van Orléans, in aanwezigheid van de rechter-commissaris strafzaken rechtbank Overijssel R.M. van Vuuren, d.d. 9 november 2015 te 09:45 uur

53 Pagina 4174-4175

54 Pagina 4179-4180

55 Pagina 4225-4238

56 Pagina 4134-4138

57 Pagina 4147

58 Pagina 4148

59 Pagina 4149

60 Pagina 4150

61 Pagina 4151-4155

62 Pagina 4158-4161

63 Pagina 4174-4175

64 Pagina 4207-4215

65 Pagina 4225-4238