Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:1389

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
21-04-2016
Datum publicatie
21-04-2016
Zaaknummer
08.760293-15 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank veroordeelt een 19-jarige man tot een gevangenisstraf van 6 maanden. De man heeft zich samen met medeverdachte schuldig gemaakt aan diefstal van een grote hoeveelheid diesel en een poging tot diefstal van diesel, door gebruik te maken van geskimde tankpassen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08.760293-15 (P)

Datum vonnis: 21 april 2016

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

N.N. Zich Noemende [verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1997 in [geboorteplaats] (Tunesië),

zonder vaste woon- of verblijfplaats,

nu verblijvende in HvB Ter Apel.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 7 april 2016. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. D. van Ieperen en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman mr. J. Kleiman, advocaat te Amsterdam, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Verdachte is, na wijziging tenlastelegging conform artikel 313 van het Wetboek van Strafvordering (Sv), ten laste gelegd dat:

1. Primair
hij in of omstreeks de periode van 25 december 2015 tot en met 28 december 2015 te Kampen en/of te Urk en/of te IJsselmuiden, in ieder geval in Nederland,
meermalen,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening,
heeft weggenomen een grote hoeveelheid diesel (circa 15.000 liter), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,
waarbij verdachte en/of zijn mededaders het weggenomen goed onder zijn/hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door gebruik te maken van één of meer gestolen dan wel geskimde/vervalste tankpassen;

Subsidiair
hij in of omstreeks de periode 25 december 2015 tot en met 28 december 2015 te Kampen en/of te Urk en/of te IJsselmuiden, althans in Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
meermalen, althans eenmaal,
telkens met het oogmerk om zich en/of een ander dan wel anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 1] heeft bewogen tot de afgifte van een grote hoeveelheid diesel (circa 15.000 liter), althans enig goed,
door meerdere malen bij het tanken van vorengenoemde diesel gebruik te maken van één of meer gestolen dan wel geskimde/vervalse tankpassen;

2. Primair
hij op of omstreeks 28 december 2015 te Kampen, in ieder geval in Nederland,
ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening bij een Esso tankstation weg te nemen een hoeveelheid diesel, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),
waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) het weggenomen goed onder zijn/hun bereik wilde(n) brengen door middel van een valse sleutel, te weten door gebruik te maken van één of meer gestolen dan wel geskimde/vervalste tankpas(sen)
in het bezit van één of meer gestolen dan wel geskimde/vervalste tankpas(sen) naar dat Esso tankstation is gegaan teneinde daar met gebruikmaking van die tankpas(sen) te tanken,
terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Subsidiair
hij op of omstreeks 28 december 2015 te Kampen, althans in Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of een ander dan wel anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, te weten door gebruik te maken van één of meer gestolen dan wel geskimde/vervalste tankpassen,
[benadeelde partij 1] te bewegen tot de afgifte van enig goed, te weten een grote hoeveelheid diesel,
in het bezit van één of meer gestolen dan wel geskimde/vervalste tankpassen naar het Esso tankstation van [benadeelde partij 1] is gegaan teneinde daar met gebruikmaking van die tankpas(sen) te tanken,
terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het als feit 1 en 2 primair ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden.

Verder heeft de officier van justitie geconcludeerd dat de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 1] B.V. tot een bedrag van € 15.308,40 kan worden toegewezen, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Voor het overige dient [benadeelde partij 1] B.V. niet ontvankelijk te worden verklaard in de vordering.

Ten aanzien van de benadeelde partij [benadeelde partij 2] B.V. heeft de officier van justitie geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat verdachte daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft geconcludeerd dat het als feit 1 primair en feit 2 primair ten laste gelegde wettig en overtuigend kan worden bewezen.

De raadsman heeft bepleit dat de bestanddelen “met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening”, “medeplegen” en “poging” niet kunnen worden bewezen.

5.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Feit 1 primair en feit 2 primair

De rechtbank is van oordeel dat de in de bijlage genoemde bewijsmiddelen, in onderling verband en in samenhang bezien, voldoende wettig en overtuigend bewijs opleveren dat verdachte in de periode van 25 december 2015 tot en met 28 december 2015 in Kampen, Urk en IJsselmuiden, meermalen, samen met een ander 15.000 liter diesel heeft gestolen door gebruik te maken van gestolen dan wel geskimde/vervalste tankpassen.

De rechtbank overweegt hiertoe als volgt. Niet ter discussie staat dat verdachte aanwezig is geweest bij de diefstal van diesel op 27 en 28 december 2015. Dit heeft verdachte zowel bij de politie als ter terechtzitting bekend.

Naar het oordeel van de rechtbank was verdachte ook aanwezig bij de dieseldiefstal op 25 december 2015. Dit volgt uit de verklaring van medeverdachte [medeverdachte] van 8 januari 2016, afgelegd bij de politie, en die ter terechtzitting als getuige afgelegd. Medeverdachte verklaart voorts verdachte te herkennen op bijlage 5 (foto van het tankstation ten tijde van diefstal van diesel op 25 december 2015 om 22:17 uur).

Uit de omstandigheden dat verdachte diverse malen aanwezig is geweest bij de diefstal van diesel, dat de diesel in twee ICB-tanks in de Mercedes bus werd getankt, dat het om grote hoeveelheden diesel ging, dat zodra deze ICB-tanks vol waren verdachte en medeverdachte naar een andere locatie met een reisduur van ruim anderhalf uur reden om de ICB-tanks te legen en vervolgens opnieuw naar een tankstation reden om de ICB-tanks nogmaals te vullen, geregeld ’s avonds laat en in de nachtelijke uren, stelt de rechtbank vast dat het oogmerk van verdachte gericht was op wederrechtelijke toe-eigening van die diesel. De verklaring van verdachte dat hij geen wetenschap had van de diefstal van diesel is dan ook niet geloofwaardig.

Ook is er naar het oordeel van de rechtbank sprake van medeplegen. Uit de verklaring van medeverdachte [medeverdachte] volgt dat de tankpassen afkomstig waren van verdachte en dat hij deze aan medeverdachte gaf. Verder heeft verdachte ter terechtzitting verklaard dat hij het tankpistool aan medeverdachte heeft aangegeven, dat hij de achterdeur van de Mercedes bus heeft geopend en gesloten en dat hij mee is gereden naar Roosendaal voor het legen van de ICB-tanks. Het gaat hier om uitvoeringshandelingen die essentieel voor het strafbare feit zijn. Er is dan ook sprake van een nauwe en bewuste samenwerking (zie HR 2 december 2014 – ECLI:NL:HR:2014:3474).

Nu verdachte op 28 december 2015 op heterdaad is aangehouden nadat hij en medeverdachte hadden geprobeerd te tanken met tankpasjes, en de rechtbank heeft geconcludeerd dat het oogmerk van verdachte gericht was op wederrechtelijke toe-eigening van de diesel, is de rechtbank van oordeel dat de in de bijlage genoemde bewijsmiddelen, in onderling verband en in samenhang bezien, voldoende wettig en overtuigend bewijs opleveren dat verdachte op 28 december 2015 in Kampen samen met een ander heeft geprobeerd diesel te stelen door gebruik te maken van gestolen dan wel geskimde/vervalste tankpassen.

5.3

De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het als feit 1 primair, feit 2 primair, feit 4 subsidiair en feit 5 primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1. Primair
hij in de periode van 25 december 2015 tot en met 28 december 2015 te Kampen en Urk en IJsselmuiden,
meermalen,
tezamen en in vereniging met een ander,
met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening,
heeft weggenomen een grote hoeveelheid diesel (circa 15.000 liter), toebehorende aan [benadeelde partij 1] ,
waarbij verdachte en zijn mededader het weggenomen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door gebruik te maken van één of meer gestolen dan wel geskimde/vervalste tankpassen;

2. Primair
hij op 28 december 2015 te Kampen,
ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander,
met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening bij een Esso tankstation weg te nemen een hoeveelheid diesel, toebehorende aan [benadeelde partij 1] ,
waarbij verdachte en zijn mededader het weggenomen goed onder hun bereik wilden brengen door middel van een valse sleutel,
in het bezit van één of meer gestolen dan wel geskimde/vervalste tankpas(sen) naar dat Esso tankstation is gegaan teneinde daar met gebruikmaking van die tankpas(sen) te tanken,
terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1 primair

het misdrijf: diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd;

strafbaar gesteld bij de artikelen 310 en 311 van het Wetboek van Strafrecht (Sr);

feit 2 primair

het misdrijf: poging tot diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels;

strafbaar gesteld bij de artikelen 45, 310 en 311 Sr.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8 De op te leggen straf of maatregel

8.1

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft zich samen met medeverdachte [medeverdachte] schuldig gemaakt aan diefstal van een grote hoeveelheid diesel en een poging tot diefstal van diesel, door gebruik te maken van geskimde tankpassen.

Door op deze grote schaal, namelijk door meerdere keren in korte tijd, en op een professionele wijze, diesel te stelen, hebben verdachte en medeverdachte veel overlast en schade veroorzaakt. De rechtbank rekent dat verdachte aan.

De raadsman van verdachte heeft zich op het standpunt gesteld dat bij de aanhouding van zijn cliënt op onrechtmatige wijze is geschied, waardoor een lagere straf dient te worden opgelegd. Er is namelijk sprake geweest van een vormverzuim in het voorbereidend onderzoek ex artikel 359a Sv, dat is begaan onder verantwoordelijkheid van de overheid.

Naar het oordeel van de rechtbank komt het door burgers (te weten de eigenaar van [benadeelde partij 1] B.V. en zijn zoons) uitgeoefende geweld bij de aanhouding van verdachte niet voor rekening van de politie. Uit het bewaringsdossier volgt dat op het moment dat de eigenaar van [benadeelde partij 1] B.V. contact opnam met de politie over een vermeende dieseldiefstal er geen reden voor de politie was om direct op te treden. Door de politie is uitdrukkelijk aangegeven dat de eigenaar van [benadeelde partij 1] B.V. bij een volgende poging tot dieseldiefstal 112 diende te bellen en dat niet het recht in eigen hand mocht worden genomen. Het bij de aanhouding van verdachte door de eigenaar toegepaste geweld was derhalve voor de politie niet voorzienbaar en/of gedoogd en levert dan ook geen vormverzuim ex artikel 359a Sv op.

Verdachte heeft, voor zover bekend, geen justitiële documentatie. De rechtbank weegt dat in positieve zin mee.

Gelet op het vorengaande is de rechtbank van oordeel dat een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf noodzakelijk is.

Alles afwegende en gelet op de oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) , acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden passend en geboden.

9 De schade van benadeelden

9.1

De vordering van de benadeelde partij

[benadeelde partij 1] B.V., gevestigd te Kampen, heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal € 13.322,67 (zegge: dertienduizend driehonderdtweeëntwintig euro en 67/100 cent), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. Deze schade bestaat uit de volgende posten:

 • -

  gestolen diesel (ex BTW) € 12.651,36

 • -

  immateriële schade € 671,31

Dit is gevorderd als “voorschot”. De rechtbank begrijpt dit als een vordering tot schadevergoeding van slechts een deel van de geleden schade. De benadeelde partij behoudt zich kennelijk het recht voor een ander deel van de schade buiten het strafgeding van verdachte te vorderen.

De gestelde schade voor wat betreft de gestolen diesel is door de benadeelde partij niet voldoende onderbouwd. De diesel is gestolen door gebruikmaking van (geskimde) passen van [benadeelde partij 2] B.V. Het is de rechtbank niet duidelijk of de schade die is veroorzaakt door het strafbare feit is geleden door [benadeelde partij 1] B.V. of door [benadeelde partij 2] B.V..

Ook de gestelde schade voor wat betreft de immateriële schade is door de benadeelde partij niet voldoende onderbouwd. De immateriële schade lijkt niet te zijn geleden door de B.V., maar door de vertegenwoordiger daarvan, die zich niet zelfstandig als benadeelde partij in deze procedure heeft gevoegd.

Het in de gelegenheid stellen van de benadeelde partij om zijn stellingen alsnog nader te onderbouwen leidt tot een onaanvaardbare vertraging van de strafrechtelijke procedure, zodat de rechtbank de benadeelde partij ten aanzien van deze schadeposten niet-ontvankelijk zal verklaren. De benadeelde partij kan zijn vordering in zoverre slechts aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

[benadeelde partij 2] B.V., gevestigd te IJsselmuiden, heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal € 13.141,76 (zegge: dertienduizend honderdeenenveertig euro en 76/100 cent), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd.

De vordering is namens [benadeelde partij 2] B.V. ingediend door [naam 1] . Uit het uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel blijkt niet dat [naam 1] bevoegd is te handelen namens [benadeelde partij 2] B.V.. Desgevraagd heeft [naam 1] ter terechtzitting aangegeven niet te beschikken over een volmacht om te handelen namens [benadeelde partij 2] B.V..

De rechtbank zal de benadeelde partij ten aanzien van haar vordering niet-ontvankelijk verklaren. De benadeelde partij kan haar vordering in zoverre slechts aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

10 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 27 en 57 Sr.

11 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het als feit 1 primair en feit 2 primair tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:
feit 1 primair

het misdrijf: diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd;

feit 2 primair

het misdrijf: poging tot diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels;

- verklaart verdachte strafbaar voor het bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden;

 • -

  bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

schadevergoeding

- bepaalt dat de benadeelde partij: [benadeelde partij 1] B.V., gevestigd te Kampen, niet-ontvankelijk is in haar vordering, en dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

- bepaalt dat de benadeelde partij: [benadeelde partij 2] B.V., gevestigd te IJsselmuiden, niet-ontvankelijk is in zijn vordering, en dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M. Milani, voorzitter, mr. F. van der Maden en mr. G. Edelenbos, rechters, in tegenwoordigheid van mr. S.W. de Boer als griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 21 april 2016.

Buiten staat

Mr. S.M. Milani is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de regiopolitie Oost-Nederland, district IJsselland, districtsrecherche IJsselland, met nummer PL0600-2016081413. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

Feit 1 primair

1.

Het proces-verbaal van aangifte van [aangever] , namens [benadeelde partij 2] , van 4 januari 2016, met bijlagen, pagina 114-118, onder meer inhoudende:

(…) Op zaterdag 26 december 2015 is door mijn collega aangifte namens [benadeelde partij 2] gedaan van diefstal uit twee van onze voertuigen die voorzien zijn van kentekens [kenteken 1] en [kenteken 2] . Toen was er in die voertuigen ingebroken. We waren toen echter in de veronderstelling dat er niets was weggenomen.

Op maandag 28 december 2015 in de ochtend werd ik gebeld door [naam 2] . Deze is werkzaam bij het bedrijf waar wij de tankpassen van de genoemde voertuigen hebben aangeschaft. [naam 2] vertelde mij dat hij in hun systeem had gezien dat er met de tankpassen van de genoemde voertuigen veel diesel getankt was. [naam 2] vertelde dat het om hele grote bedragen ging, bedragen die ze van ons niet gewend waren. Ik gaf aan dat dit inderdaad niet klopte, waarop [naam 2] de passen heeft geblokkeerd. (…)

Ik weet dat ons bedrijf tussen 24 en 28 december 2015 gesloten was, en dat er daarom niet getankt is door werknemers van [benadeelde partij 2] . Daarom kreeg ik het vermoeden dat de tankpassen van de voertuigen waarin was ingebroken geskimd waren, waarna de geskimde passen gebruikt zijn om te tanken.

Bij de tankpassen horen ook pincodes. (…) Op de tankpassen staat een geheugensteun voor de pincode. (…)

Ik heb een factuur van de firma [naam 2] opgevraagd. Daarop is te zien dat er met tankpassen die bij de genoemde voertuigen horen getankt is tussen 25 en 28 december 2015. Ik zag dat er in ieder geval 26 transacties op staan die niet door ons bedrijf zijn gedaan. Daarbij hebben wij een schade opgelopen van in ieder geval 15.318 euro inclusief BTW. (…)

2.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 2] , namens [benadeelde partij 1] B.V. van 28 december 2015, met bijlagen, pagina 121-126, onder meer inhoudende:

(…) Toen ik de lijsten bekeek zag ik dat er vanaf 25 december 2015 om 22:07 uur tot vandaag 28 december 2015 voor ongeveer 12.000 euro aan diesel getankt is en niet betaald. Ik kan zien dat dit met twee passen is gebeurt die op naam van [benadeelde partij 2] staan. (…) Op de beelden van de beveiligingscamera?s van het tankstation aan de Haatlandhaven is te zien dat er getankt wordt door drie personen die zich verplaatsen in een witte Mercedes Sprinter met het kenteken [kenteken 3] . (…)

3.

Het proces-verbaal van bevindingen opgemaakt door [verbalisant 1] , hoofdagent, op 5 januari 2016, met bijlagen, pagina 152-155, onder meer inhoudende:

(…) Op maandag 4 januari 2015 heb ik, verbalisant [verbalisant 1] , de factuurgegevens van [benadeelde partij 2] B.V uit IJsselmuiden in een overzichtelijk tabel gezet. (…) Dit betreffen tankbeurten middels de aangetroffen Texaco passen, welke in het voertuig van de verdachten zijn aangetroffen.

Er is middels twee passen getankt, namelijk:

- Tankpas met kaartnummer [kaartnummer]

- Tankpas met kaartnummer [kaartnummer]

Op vrijdag 25 december 2015 is er drie keer voor een groot geldbedrag getankt bij tankstation Haatland aan de Installatieweg 7A te Kampen. Tijdstippen 22.07 uur, 22.18 uur en 22.30 uur. Totaal aantal liters 2927,78.

Op dezelfde dag, vrijdag 25 december 2015, is er omstreeks 23.58 uur een (1) keer 566,34 liter getankt bij Esso [naam 2] aan de Europa-Allee 4 te Kampen.

Twintig minuten later, op zaterdag 26 december 2015 om 00.18 uur is er een (1) keer 940,89 liter getankt bij Haatland aan de Installatieweg 7A te Kampen.

Op zaterdag 26 december 2015 is er drie keer getankt bij tankstation Esso Express aan de Ondernemersstraat 12 te IJsselmuiden. Tijdstippen 18.27 uur, 18.37 uur en 18.41 uur. Totaal aantal liters 2098,13. Gezien de tijdstippen en liet aantal liters is het aannemelijk dat de verdachten vanaf 18.27 uur tot en met 18.41 uur op deze locatie zijn gebleven.

Op zondag 27 december 2015 is er twee keer getankt bij tankstation Haatland aan de Installatieweg 7A te Kampen om 7.32 uur en 7.44 uur. Ook hier is het gezien het tijdstip en het totale aantal liters (1978,11) aannemelijk dat er twee maal 1000 liter tanks zijn gevuld.

Op zondag 27 december 2015 is er om 14.04 uur een (1) keer 1947,63 liter getankt aan de Spoorstraat 10 te IJsselmuiden.

Op zondag 27 december 2015 is er vier keer getankt bij tankstation Westwal aan de Westwal 1 te Urk. Tijdstippen 19.54 uur, 20.00 uur, 20.02 uur en 20.10 uur. In totaal 2087,81 liter.

Die nacht zijn de verdachten terug gekomen naar de Westwal te Urk. Op maandag 28 december 2015 is er twee maal getankt. Om 1.40 uur en 1.41 uur voor in totaal 675,25 liter.

Diezelfde nacht is er om 2.16 uur en 2.18 uur voor in totaal 1410,52 liter getankt aan de Haatland aan de Installatieweg 7A te Kampen. (…)

4.

Het proces-verbaal van bevindingen opgemaakt door [verbalisant 1] , hoofdagent, op 4 januari 2016, met bijlagen, pagina 156-160, onder meer inhoudende:

(…) Heb ik, verbalisant [verbalisant 1] , een onderzoek ingesteld naar de twee aangetroffen Texaco tankpassen welke in het voertuig voorzien van het kenteken [kenteken 3] door mijn collega’s werden aangetroffen.

Ik ben naar Esso [naam 2] gegaan aan de Installatieweg 7 te Kampen en heb gesproken met [naam 2] , mede eigenaar van het bedrijf.

[naam 2] had voor mijn komst de volgende gegevens uit zijn systeem gehaald:

- De tankpas van kenteken [kenteken 2] , voertuig van [benadeelde partij 2] , is voorzien van pincode [pincode] .

- De tankpas van kenteken [kenteken 1] , voertuig van [benadeelde partij 2] , is voorzien van pincode [pincode] .

De inbeslaggenomen Texaco tankpassen waren reeds geblokkeerd door Esso [naam 2] . Ik heb de inbeslaggenomen Texaco tankpassen (…) aan [naam 2] overhandigd en hij heeft de tankpassen gedeblokkeerd. Vervolgens heeft hij voor 0,09 en 0.17 cent aan diesel getankt. Vervolgens heeft hij deze tankpassen door de pinautomaat gehaald en met bovengenoemde pincodes betaald.

De tankpas met kaartnummer [nummer] bleek tijdens de pintransactie te zijn gekoppeld

aan pincode [pincode] en tankpas met kaartnummer [nummer] bleek te zijn gekoppeld aan pincode [pincode] .

Op de bonnen van beide pintransacties staan de volgende EXTENDAS-nummers:

- [kaartnummer]

- [kaartnummer]

Van beide pintransacties zijn bonnen uitgedraaid, welke zijn bijgevoegd bij dit proces-verbaal van bevindingen. De omcirkelde EXTENDAS-nummers betreffen de pasnummers van [benadeelde partij 2] .

Op de uitgedraaide factuur van [benadeelde partij 2] B.V staan de gedane transacties bij Esso [naam 2] . Op het factuur is te zien dat er met kaartnummers [kaartnummer] en [kaartnummer] met zeer grote bedragen is getankt. (…)

Uit bovenstaande informatie is vast te stellen dat de twee Texaco tankpassen duplicaten zijn van de Esso tankpassen van [benadeelde partij 2] . (…)

5.

Het proces-verbaal van bevindingen opgemaakt door [verbalisant 2] , agent, op 4 januari 2016, met bijlagen, pagina 161-170, onder meer inhoudende:

(…) Ik verbalisant [verbalisant 2] heb een aantal foto’s gemaakt van het voertuig
[kenteken 3] .

(…) Tenslotte heb ik verbalisant de achterdeuren van het voertuig geopend. Ik rook, bij het openen van de deuren, een zeer sterke geur van diesel. Ik verbalisant zag dat er in de laatruimte een grote witte plastic bak stond. Ik ben in de laadruimte geklommen en zag dat er achter de voorste bak nog een witte bak stond. Ik zag dat deze bakken in een soort metalen kooi zaten. (…)

6.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte van 11 januari 2016, pagina 34-39, onder meer inhoudende:

(…) V= Hoe vaak heb jij met [medeverdachte] in de witte Mercedes Sprinter Diesel getankt?

A= (…) ik ben 3 of 4 keer mee geweest. (…)

V= Er zijn beveiligingsbeelden dat er getankt is met de valselijk “geskimde” passen bij de Esso in Kampen, Ijsselmuiden en Urk. Ik toon je op mijn Iphone een video van de beveiligingsbeelden van de Esso in Urk van 27 december 2015 te 19:40:01 uur. (…)

A= Ik zag [medeverdachte] en mezelf op het filmpje. Ik zat op de bijrijdersstoel, stapte uit en liep voor de bus langs. (…)

V= In de bus stonden grote 1000 liter tanks, ging daar de diesel in?

A= Ja (…).

7.

Het proces-verbaal van bevindingen opgemaakt door [verbalisant 3] , hoofdagent, en [verbalisant 4] , brigadier, op 30 december 2015, met bijlage, pagina 42-43, onder meer inhoudende:

(…) Deze video betreft een opname van de beveiligingscamera’s van tankstation Esso [naam 2] , vestiging Westwal te Urk. (…)

Op de opname staat de tijdsindicatie 27-12-2015 19:40:01 t/m 27-12-2015 19:41:11. (…)

Op het tijdstip 19:40:56 zien wij, verbalisanten, vanaf de bijrijdersplaats een tweede man uit de Mercedes Sprinter bus stappen. Deze man herkennen wij, verbalisanten, als verdachte [verdachte] . Wij, verbalisanten, herkennen hem aan zijn opgeschoren haar, wat met name zichtbaar is op het moment van uitstappen. Daarnaast herkennen wij, verbalisanten, verdachte aan zijn kleding, met name zijn opvallende schoenen en zijn postuur. (…)

8.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte] van 29 december 2015, pagina 59-62, onder meer inhoudende:

(…) Daarnaast heb ik nog een lease auto, de Mercedes Sprinter waarin ik gisteren aangehouden ben. (…)

9.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte] van 29 december 2015, pagina 67-70, onder meer inhoudende:

(…) V: In jouw auto, de Mercedes sprinter, zijn twee ICB tanks aangetroffen. Van wie zijn deze vaten en hoe komen ze in jouw auto?

A: Die vaten zijn van mij. (…)

V: Wat was nu eigenlijk de reden dat die [verdachte] naast jou in de auto zat (…)?

A: Hij moest de tankkaart gebruiken en tanken, alleen wist hij niet hoe het werkte en

daarom heb ik het maar gedaan. (…)

10.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte] van 8 januari 2016 (na herstel), met bijlagen, pagina 71-92, onder meer inhoudende:

(…) V: Deze Texacopasjes zijn gebruikt tussen 25 december 2015 te 22.07 uur en 28 december 2015 te 02.18 uur. Wat zeg je daarvan?

A: (…) Ze zijn tm 27 december 2015 gebruikt.

V: Ik laat je foto’s zien van de Texacopasjes en de factuur, waarop te zien is, dat er met deze twee pasjes is getankt.

(Opm verbalisant: Aan verdachte worden 3 copien getoond, welke als Bijlage 1, 2 en 3 bij dit verhoor worden gevoegd)

Wat zeg je hiervan?

A: Er stond inderdaad een 1 en 2 met pen op de pasjes geschreven. De rekening klopt, dat is waar we allemaal getankt hebben, dat klopt. De grote bedragen zijn allemaal van ons. Ik ben 1x alleen geweest. 1x ‘s morgens rond 09:00 a 10:00 uur. De rest was ik steeds met [verdachte] . (…)

Bij;lage 5: sta ik in de bus. [verdachte] staat buiten en gaf mij de pomp aan. [verdachte] had af en toe een muts of petje op.

(…)

Bijlage 8: zijn [verdachte] en ik zelf sta in de bus

(…)

Bijlage 11: Ik herken de personen niet. [verdachte] was altijd bij me. Hij gaf me altijd de pomp. (…)

11.

De verklaring van verdachte zoals afgelegd ter terechtzitting van 7 april 2016, onder meer inhoudende, zakelijk weergegeven:

(…) Het klopt dat ik samen met [medeverdachte] heb getankt. (…) Ik wist niet hoe ik het tankpasje in gebruik moest nemen. (…) Als ik dat pasje kon gebruiken, had ik het gedaan. (…)

Ik heb één keer het tankpistool eruit getrokken en aan [medeverdachte] gegeven om te tanken. Ik heb de deur van de bus geopend en gesloten. (…)

Als we in Roosendaal aankwamen dan we gingen we naar een soort laadruimte/magazijn. (…) Dan reden we de bus naar binnen. Dan gingen we wachten en weer weg. Ik ben daar niet binnen geweest. Ik bleef voor de ingang van de garage. De deur werd meteen naar beneden getrokken. Daarna gingen wij naar een ander pompstation. (…)

Ik ben drie of vier keer wezen tanken. (…).

12.

De door getuige [medeverdachte] ter terechtzitting van 7 april 2016 afgelegde verklaring, onder meer inhoudende:

(…) De tankkaarten komen van [verdachte] . Dus het is niet zo dat ik hem moest betalen. Ik heb voor hun getankt. (…) We hebben het samen gedaan. (…)

Hij is samen met hun naar mij gekomen. Omdat ik een camion heb. (.)

Het is naar een opslagruimte in Roosendaal gegaan. (…) [verdachte] stond altijd naast mij. Soms hield hij de slang vast. (…) Hij heeft soms de slang in de tank in de bus gehouden.

Feit 2 primair

1.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 2] , namens [benadeelde partij 1] B.V. van 30 december 2015, met bijlagen, pagina 172-176, onder meer inhoudende:

(…) Feit: Overige gekwal. diefstal (poging) (…)

en verklaarde het volgende over het in de aanhef vermelde incident, dat plaatsvond op de locatie genoemd bij plaats delict, tussen maandag 28 december 2015 te 22:45 uur en maandag 28 december 2015 te 23:00 uur (…).

Ik doe aangifte van diefstal van diesel. (…)

Op maandag 28 december 2015 heb ik aangifte gedaan van diefstal van brandstof (diesel). (…) Bij de diefstal van diesel is gebruik gemaakt van een witte Mercedes Sprinter met het kenteken [kenteken 3] . (…)

Ik was hier samen met mijn vader [naam 3] . Op maandag 28 december 2015 omstreeks 22:45 uur zag ik de genoemde bus aan komen rijden vanaf de linkerkant, dat is de Constructieweg. Ik zag dat deze auto parkeerde aan de pompen. Ik zag dat twee mannen uit de auto stapten. Ik zag dat zij probeerden met de pas te tanken. Ik zag dat dit niet lukte omdat de pas was geblokkeerd. Ik zag toen dat deze mannen gingen rijden waarop wij de achtervolging inzetten.

Wij hebben deze auto gevolgd tot we het kenteken van dichtbij konden lezen. Toen we het kenteken konden lezen, zagen wij dat het om dezelfde auto ging die de afgelopen weekend meerder malen had getankt. (…) Later zijn deze mannen aangehouden. (…)

2.

Het proces-verbaal van aanhouding verdachte opgemaakt door [verbalisant 5] , hoofdagent, en [verbalisant 6] , hoofdagent, van 29 december 2015, pagina 21-23, onder meer inhoudende:

(…) Op maandag 28 december 2015 omstreeks 23:00 uur, hielden wij op de locatie Flevoweg, Kampen, als verdachte aan:

Verdachte

Achternaam : [verdachte]

Voornamen : [verdachte] (…)

Wij kregen van het operationeel centrum te Apeldoorn een melding aan de Zambonistraat te Kampen. Wij hoorden dat daar een aanhouding werd verricht door burgers. (…) Er werd gesproken over een witte bestelbus die betrokkene was bij het voorval. Wij hoorden dat deze witte bestelbus dit weekend eerder is gezien bij tanken zonder te betalen.

(…) zagen wij een witte bestelbus stilstaan in de berm aan de Flevoweg te Kampen. (…) Wij zagen dat de achterklep van de witte bestelbus openstond. Wij zagen dat er in de laadruimte een grote IBC-tank stond. Wij konden nog niet zien of deze vol zat. Wij stapten uit ons dienstauto en liepen langs een vrachtwagen die stilstond voor de witte bestelbus. Wij zagen dat er achter de vrachtwagen twee mannen op de grond lagen. Wij zagen dat er meerdere personen bovenop deze twee mannen lagen. Wij haalden de personen weg die bovenop de mannen zaten. (…) Ons werd duidelijk dat de twee mannen die op de grond lagen de inzittende waren van de witte bestelbus. Wij besloten gezien de situatie om deze twee mannen die op de grond lagen aan te houden. Later op het politiebureau bleek liet te gaan om verdachten [verdachte] en [medeverdachte] . (…)

Later hoorde ik, verbalisant [verbalisant 5] , van collega [verbalisant 7] dat de twee verdachten die wij hadden aangehouden in het bezit zijn van twee tankpasjes. Met deze tankpasjes hebben zij eerder brandstof gestolen. (…)

3.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte] van 8 januari 2016 (na herstel), met bijlagen, pagina 71-92, onder meer inhoudende:

(…) V: Heb je op de avond van de aanhouding, dus op 28 december 2015 een (1) van deze passen gebruikt bij jouw poging om te tanken in Kampen?

A: Dat klopt, het was 1 van de Texaco passen. (…)

Ik ben 1x alleen geweest. (…) De rest was ik steeds met [verdachte] .