Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:1186

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
10-03-2016
Datum publicatie
07-04-2016
Zaaknummer
C/08/178447 / FA RK 15-2636
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Adoptie. Draagouders hebben geen bezwaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2016/4927
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team familierecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/178447 / FA RK 15-2636

beschikking van de rechtbank Overijssel, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken d.d. 10 maart 2016.

inzake:

1 [verzoekster] ,

verder te noemen: verzoekster of adoptante

2 [verzoeker]

verder te noemen: verzoeker of adoptant

verder gezamenlijk te noemen: verzoekers of adoptanten,

beiden wonende te [woonplaats] aan de [adres 1] ,

advocaat: mr. N. Weening te Amsterdam.

Als belanghebbenden zijn aangemerkt:

1 [X] ,

verder ook te noemen: de draagmoeder,

2 [Y]

verder ook te noemen: de echtgenoot van de draagmoeder,

verder gezamenlijk te noemen: de draagouders,

beiden wonende te [woonplaats] aan de [adres 2] .

1 Het procesverloop

1.1.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende bescheiden:

- het verzoekschrift, binnengekomen op 5 november 2015, met – onder meer – de volgende bijlagen:

 de huwelijksakte van verzoekers uit het jaar 2006 met aktenummer 310200;

 uittreksels uit de basisregistratie personen van de gemeente [plaats 1] van verzoekers, de draagouders en de [minderjarige] ;

 een kopie van het draagouderplan d.d. 23 oktober 2013;

 toestemmingsverklaring van de Raad voor de Kinderbescherming d.d. 31 januari 2014;

 kopie van de rapportage van de Raad voor de Kinderbescherming d.d. 12 februari 2015;

 de afstandsverklaring van de draagouders d.d. 4 december 2014;

 de beschikking van de rechtbank Overijssel d.d. 2 maart 2015;

 de instemmingsverklaring van de draagouders d.d. 8 september 2015;

 de verklaring van verzoekers omtrent de geslachtsnaam van de minderjarige d.d. 7 september 2015;

 de verklaringen afzien van mondelinge behandeling van verzoekers d.d. 7 september 2015 en de draagouders d.d. 8 september 2015;

- de brief van mr. Weening d.d. 20 november 2015 met als bijlage de geboorteakte van de [minderjarige] uit het jaar 2014 met aktenummer 101977;

- de door de draagouders toegezonden antwoordformulieren d.d. 21 november 2015;

- de brief van de Raad voor de Kinderbescherming d.d. 7 januari 2016, ter griffie binnengekomen op 11 januari 2016;

- de rapportage van de Raad voor de Kinderbescherming van 29 februari 2016, ter griffie binnengekomen op 1 maart 2016;

- het e-mailbericht van mr. Weening d.d. 7 maart 2016.

1.2.

Gezien de overgelegde stukken heeft de rechtbank afgezien van een behandeling ter zitting.

1.3.

De beschikking is bepaald op heden.

2 De vaststaande feiten

2.1.

Verzoeker is geboren op [1976] in de gemeente [geboorteplaats 1] . Verzoekster is geboren op [1978] in de gemeente [geboorteplaats 2] .

2.2.

Verzoekers zijn op [2006] gehuwd in [plaats 2] .

2.3.

Verzoekers en de draagouders hebben op 23 oktober 2013 een overeenkomst ondertekend van laagtechnologisch draagouderschap. Verzoeker heeft zijn genetisch materiaal aan de draagmoeder beschikbaar gesteld.

2.4.

Op 31 januari 2014 heeft de Raad voor de Kinderbescherming aan verzoekers laten weten dat zij ermee akkoord gaat dat de – toen nog ongeboren – minderjarige na de geboorte in het gezin van verzoekers wordt opgenomen.

2.5.

[2014] is te [geboorteplaats 2] geboren: [minderjarige] , kind van [X] en [Y] . De minderjarige is verwekt met het semen van verzoeker door middel van kunstmatige (zelf) inseminatie.

2.6.

Verzoeker heeft op [2014] aangifte gedaan van de geboorte van [minderjarige] .

2.7.

[minderjarige] verblijft sinds haar geboorte [2014] bij verzoekers en wordt door hen tezamen verzorgd en opgevoed.

2.8.

Bij (inmiddels in kracht van gewijsde gegane) beschikking van deze rechtbank van 2 maart 2015 is het ouderlijke gezag van de draagouders over [minderjarige] beëindigd en zijn verzoekers benoemd tot voogden over [minderjarige] .

3 Het verzoek

3.1.

Verzoekers verzoeken de rechtbank bij beschikking:

I. de adoptie uit te spreken van [minderjarige] , geboren te [geboorteplaats 2] [2014] , door verzoekers;

II. te verklaren dat de geslachtsnaam van [minderjarige] zal zijn “ [achternaam] ”, zodat zij voortaan voluit “[minderjarige]” zal heten.

3.2.

Hiertoe stellen verzoekers dat adoptie in het kennelijk belang van [minderjarige] is, redelijkerwijs te voorzien is dat [minderjarige] thans en voor de toekomst niets meer van haar juridische ouders te verwachten heeft en aan de voorwaarden voor adoptie is voldaan.

4 Het standpunt van de Raad voor de Kinderbescherming

4.1.

Uit het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming d.d. 29 februari 2016 volgt dat de Raad voor de Kinderbescherming de adoptie van [minderjarige] door verzoekers in het belang van [minderjarige] acht. Er zijn geen zorgen over de ontwikkeling van [minderjarige] en [minderjarige] heeft haar plek in dit gezin gevonden.

5 De beoordeling van het verzoek en de motivering van de beslissing

Ten aanzien van de verzochte adoptie

5.1.

De draagouders zijn bij brief van 17 november 2015 opgeroepen voor de behandeling van het verzoek tot adoptie. De draagouders hebben vervolgens een tweetal bij de oproepingsbrief meegezonden antwoordformulieren ondertekend en aan de rechtbank teruggezonden waaruit blijkt dat zij de oproep voor de adoptiezitting hebben ontvangen, alsmede dat zij niet ter zitting wensen te verschijnen en het verzoek tot adoptie niet tegenspreken.

5.2.

De rechtbank is uit de overgelegde stukken gebleken dat aan alle voorwaarden voor adoptie is voldaan.

5.3.

Uit de overgelegde uittreksels uit de basisregistratie personen van de gemeente [plaats 1] volgt dat verzoekers sedert 1 mei 2003 samen op verschillende adressen hebben gewoond. Verzoekers zijn op [2006] te [plaats 2] gehuwd.

5.4.

De rechtbank is van oordeel dat de adoptie in het kennelijk belang van [minderjarige] is en dat thans vaststaat en voor de toekomst redelijkerwijs te voorzien is dat [minderjarige] niets meer van haar ouders in de hoedanigheid van ouder te verwachten heeft.

Ook aan de in artikel 1:228 Burgerlijk Wetboek (BW) genoemde voorwaarden is voldaan. Nu aan de wettelijke voorwaarden en formaliteiten is voldaan, zal de rechtbank het verzoek tot adoptie toewijzen.

Ten aanzien van de geslachtsnaam

5.5.

Verzoekers hebben verzocht te verklaren dat de geslachtsnaam van [minderjarige] “ [achternaam] ” zal zijn.

5.6.

Op grond van het bepaalde in artikel 1:5 lid 3 eerste volzin van het Burgerlijk Wetboek krijgt [minderjarige] de geslachtsnaam van verzoeker, tenzij verzoekers gezamenlijk verklaren dat zij de geslachtsnaam van verzoekster krijgt. De volledige namen van de minderjarige na de adoptie zijn: “ [minderjarige] ”.

6 De beslissing

De rechtbank:

6.1.

spreekt uit de adoptie van de minderjarige:

[minderjarige]

geboren [2014] te [geboorteplaats 2] ,

door [verzoekster] en [verzoeker] ;

6.2.

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats 1] een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte te voegen;

6.3.

verstaat dat de volledige namen van de minderjarige na de adoptie zijn:
“ [minderjarige] ”;

6.4.

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.M. Jongebreur, rechter en tevens kinderrechter, in tegenwoordigheid van A.J.W.M. van Wieren-Rensen als griffier en in het openbaar uitgesproken op 10 maart 2016.