Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2015:4927

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
05-11-2015
Datum publicatie
06-11-2015
Zaaknummer
ak_15_2105
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel oordeelt dat er geen voorlopige voorziening hoeft te komen voor de openstelling van de Weerselose markt op zondag omdat er geen spoedeisend belang is.

Volgens de verzoekers is duidelijk dat de omgevingsvergunning niet verleend had mogen worden zonder een goede ruimtelijke onderbouwing en mogen er, wat hen betreft, voorlopig geen zondagmarkten meer worden gehouden.

Sinds juni 2015 is er vijf keer een maandelijkse zondagmarkt gehouden. De verzoekers hebben niet gesteld of aangetoond dat de door die zondagmarkten ervaren overlast eerder een reden heeft gevormd om een voorlopige voorziening te vragen.

Verder heeft de Weerselose markt inmiddels een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. De gemeente Dinkelland stelt dat vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening geen bezwaren bestaan tegen de marktactiviteiten op zondag. Dinkelland is van plan om de omgevingsvergunning voor de zondagmarkt, met een aanvullende motivering en onder het stellen van voorschriften, in stand te laten.

Op dit moment ziet de voorzieningenrechter geen grond om aan te nemen dat het door de bezwarencommissie geconstateerde gebrek niet op die manier gerepareerd kan worden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Zittingsplaats Zwolle

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 15/2105

uitspraak van de voorzieningenrechter op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

[verzoeker 1] , en [verzoeker 2] , te Weerselo, verzoekers,

gemachtigde: mr. D. Pool,

en

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland, verweerder.

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: [derde partij], te Weerselo,

gemachtigde: mr. M.J. Tunnissen.

Procesverloop

Bij besluit van 7 april 2015 (het primaire besluit) heeft verweerder aan [derde partij] (vergunninghouder) een omgevingsvergunning verleend voor het handelen in strijd met de gebruiksregels van het bestemmingsplan “Weerselose Markt”.

Verzoekers hebben tegen het primaire besluit bezwaar gemaakt. Zij hebben de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 29 oktober 2015. Verzoekers zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde.

Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door J.M.A. Engelbertink en

F.M.J. Engbers-Poort. Derde-partij is verschenen in de personen van [naam 1] en

[naam 2] , bijgestaan door hun gemachtigde.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

2. Bij brief van 2 februari 2015 heeft vergunninghouder een aanvraag ingediend voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor de activiteit ‘gebruik in strijd met het bestemmingsplan’. De aanvraag ziet op het uitbreiden van de marktactiviteiten van de ‘Weerselose markt’ op de locatie Bornsestraat 14 te Weerselo voor een aantal zondagen per jaar. Blijkens de nadere toelichting van 23 maart 2015 is vergunninghouder voornemens om de markt, naast de huidige wekelijkse zaterdagmarkten en de extra markten op 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag, aanvankelijk op één zondag in de maand open te stellen en wordt daarnaast overwogen om in de zomermaanden juni, juli en augustus, op meer zondagmiddagen markt te houden.

Bij besluit van 7 april 2015 heeft verweerder aan vergunninghouder voor een periode van vijf jaar een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor het handelen in strijd met de gebruiksregels van het bestemmingsplan “Weerselose Markt” in verband met een uitbreiding van de marktactiviteiten op de zondag.

3. Verzoekers zijn eigenaren van de woning aan de [adres] te Weerselo, die grenst aan het marktterrein. Zij stellen dat de reeds door hen ervaren overlast van de zaterdagmarkten en de extra markten door het verlenen van de omgevingsvergunning voor zondagmarkten onevenredig wordt verzwaard en een grote aanslag op hun rust en privacy vormt. Zij ondervinden (geluids)hinder van de handelaren die hun auto’s onder hun slaapkamerraam opstellen, van de extra verkeersbewegingen op de parkeerplaats en van de muziekinstallatie. Daarnaast ervaren zij met name in de winterperiode hinder van de lichtmasten en worden er vrachtwagens en containers op de parkeerplaats naast hun huis geplaatst en verplaatst en is het gebruik van de parkeerplaats en oprit naast hun huis niet deugdelijk gereguleerd. Verzoekers stellen dat het gebruik van de parkeerplaats tegenover hun woning in het verleden verboden was, maar thans door verweerder wordt gedoogd.

Daarnaast levert de markt extra vervuiling op door zwerfafval.

Ze betogen dat verweerder onvoldoende rekening heeft gehouden met hun belangen en stellen voorts dat het economisch belang van de Weerselose Markt niet opweegt tegen hun verlies aan woongenot.

4. Tijdens een hoorzitting op 25 augustus 2015 heeft de bezwaarschriftencommissie het bezwaar van verzoekers behandeld, waarna op 11 september 2015 een advies is uitgebracht aan verweerder. Volgens de bezwaarschriftencommissie bevat het besluit een motiveringsgebrek omdat geen goede ruimtelijke afweging is gemaakt en kan het in de huidige vorm niet in stand blijven. Geadviseerd wordt de aanvraag opnieuw in behandeling te nemen.

5. Eind oktober 2015 is in opdracht van vergunninghouder door BJZ.nu een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, met als bijlagen een akoestisch onderzoek van akoestisch buro Tideman van 21 oktober 2015 en een door Goudappel Coffeng op 22 oktober 2015 opgestelde Verkeerskundige analyse Weerselose Markt Weerselo.

Voorts heeft vergunninghouder bij brief van 23 oktober 2015 de aanvraag voor een uitbreiding van de marktactiviteiten gewijzigd tot maximaal 26 zondagen per jaar gedurende een periode van 5 jaar.

6. Verzoekers hebben ter zitting naar voren gebracht dat de aanleiding voor het verzoek van 1 oktober 2015 is gelegen in het advies van de bezwaarschriftencommissie van 25 augustus 2015. Volgens verzoekers is duidelijk dat de omgevingsvergunning niet verleend had mogen worden zonder een goede ruimtelijke onderbouwing en mogen er, wat hen betreft, voorlopig geen zondagmarkten meer worden gehouden.

Hierin is echter geen spoedeisend belang gelegen voor het treffen van een voorlopige voorziening. Van belang in dit kader acht de voorzieningenrechter dat vanaf de maand juni 2015 vijf keer een maandelijkse zondagmarkt is gehouden en dat gesteld noch gebleken is dat de door die zondagmarkten ervaren overlast eerder een reden heeft gevormd om een voorlopige voorziening te vragen. Verder neemt de voorzieningenrechter hierbij in aanmerking dat zich na het advies van de bezwaarschriftencommissie ontwikkelingen hebben voorgedaan. Vergunninghouder heeft inmiddels een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Verweerder heeft zich ter zitting op basis hiervan op het standpunt gesteld dat vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening geen bezwaren bestaan tegen de marktactiviteiten op zondag, zodat verweerder voornemens is de omgevingsvergunning, met een aanvullende motivering en onder het stellen van voorschriften, in stand te laten. Op dit moment ziet de voorzieningenrechter geen grond om aan te nemen dat het geconstateerde gebrek niet aldus gerepareerd kan worden.

Het verzoek dient derhalve te worden afgewezen.

7. De voorzieningenrechter wijst het verzoek af.

8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst het verzoek af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. W.R.H. Lutjes, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van M.W. Hulsman, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op

griffier voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.