Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2015:4901

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
03-11-2015
Datum publicatie
03-11-2015
Zaaknummer
08/770028-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Tussenvonnis. De rechtbank acht het noodzakelijk dat de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank drie getuigen zal horen. De rechtbank beveelt daarna de persoonlijke verschijning van verdachte tegen de volgende zitting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08/770028-15

Datum vonnis: 3 november 2015

Tussenvonnis van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1963 in [geboorteplaats] ,

wonende in [woonplaats] , [adres] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 20 oktober 2015. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. C.Y. Huang en van hetgeen door de door verdachte gemachtigde raadsman mr. J.B.A. Kalk, advocaat te Enschede, naar voren is gebracht.

De rechtbank is van oordeel dat het onderzoek ter terechtzitting niet volledig is geweest en moet worden hervat.

2 Nader onderzoek

2.1

Onderzoek naar de feiten

[slachtoffer] en zijn vader hebben bij de politie verklaard dat op de dagen dat [slachtoffer] bij verdachte logeerde, de echtgenote van verdachte, [echtgenote verdachte] , nooit in de woning aanwezig was en dat zij dan bij haar ouders op de camping verbleef. De rechtbank wenst in dat verband te worden geïnformeerd over de vraag of dit feitelijk klopt en voorts over de reden van haar afwezigheid tijdens de logeerpartijen. Tevens wenst de rechtbank van haar te vernemen of zij in de tenlastegelegde periode wel eens wat heeft gemerkt van afwijkend (seksueel) gedrag van haar echtgenoot, maar ook of zij op de hoogte was van de eerdere veroordelingen van verdachte voor openbare schennis.

[slachtoffer] heeft bij de politie verklaard dat hij over het seksueel misbruik door verdachte vaak heeft gesproken met [naam] en dat hij daarbij heel erg aan het huilen was. De rechtbank wenst in dat verband te worden geïnformeerd in welke bewoordingen [slachtoffer] daarover tegenover [naam] heeft verklaard, hoe zijn gemoedstoestand was ten tijde van het doen van zijn verhaal tegenover die [naam] en wanneer die gesprekken tussen [naam] en [slachtoffer] zijn gevoerd. Verder wenst de rechtbank te worden geïnformeerd over de inhoud van de gesprekken op Twitter en Hyves tussen verdachte en [slachtoffer] die [slachtoffer] , volgens [naam] , aan haar heeft laten zien.

[slachtoffer] heeft bij de politie verklaard dat zijn broer [broer slachtoffer] , in de periode dat [slachtoffer] door verdachte werd misbruikt, ook een keer bij verdachte heeft gelogeerd. Verder blijkt uit een mutatierapport van 11 april 2009 dat [broer slachtoffer] aanwezig is geweest bij een voorval op 10 april 2009 bij het zwembad in Emmen, waarbij verdachte betrokken was. De rechtbank wenst in dat verband te worden geïnformeerd over de ervaringen die [broer slachtoffer] heeft gehad met verdachte en met name of [broer slachtoffer] iets heeft gemerkt van (afwijkend) seksueel gedrag van verdachte.

De rechtbank acht het daartoe noodzakelijk dat de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank de hierna genoemde getuigen omtrent vorenstaande zal horen.

Voorts acht de rechtbank het gewenst dat, afhankelijk van het verloop van de getuigenverhoren en de inhoud van de afgelegde verklaringen, nadere vragen aan één of meer van de getuigen zullen worden gesteld die, naar het oordeel van de rechter-commissaris, in de onderhavige zaak van belang kunnen zijn.

De rechtbank laat het ter beoordeling van de rechter-commissaris of er aanleiding bestaat, voorafgaand, of na afloop van de getuigenverhoren, de verdachte voor verhoor uit te nodigen.

3 Schorsing onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd

De rechtbank zal het onderzoek ter terechtzitting in verband hiermee heropenen en schorsen tot een in overleg met de officier van justitie nader te bepalen tijdstip.

De rechtbank acht het van belang dat, gelet op de aard en ernst van de beschuldigingen, verdachte op de nadere terechtzitting aanwezig zal zijn zodat de rechtbank verdachtes persoonlijke verschijning voor die zitting zal bevelen.

4 De beslissing

De rechtbank:

heropening onderzoek ter terechtzitting

- heropent het onderzoek ter terechtzitting;

nader onderzoek

- bepaalt dat als getuigen door de rechter-commissaris worden gehoord:

  • -

    [echtgenote verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1970, wonende te [woonplaats] , [adres] ;

  • -

    [broer slachtoffer] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1996, wonende te [woonplaats] , [adres] en

  • -

    [naam] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1973, wonende te [woonplaats] , [adres] ;

- stelt de stukken in handen van de rechter-commissaris;

schorsing onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd

- schorst het onderzoek tot een in overleg met de officier van justitie nader te bepalen tijdstip;

- beveelt de oproeping van verdachte en de benadeelde partij voor die zitting en verzoekt de kennisgeving van die zittingsdatum aan de raadsman.

- beveelt de persoonlijke verschijning van verdachte tegen die zitting.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Melaard, voorzitter, mr. H. Stam en mr. L.T. Vogel, rechters, in tegenwoordigheid van P.G.M. Klaassen, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 3 november 2015.