Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2015:3118

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
30-06-2015
Datum publicatie
30-06-2015
Zaaknummer
08/770050-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 53-jarige man omdat hij ontucht heeft gepleegd met een minderjarig meisje. De rechtbank legt hem 3 jaar gevangenisstraf op. De man was de begeleider van het meisje bij een zorginstelling in Hengelo.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08/770050-15

Datum vonnis: 30 juni 2015

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedag] 1963 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], [adres],

nu verblijvende in PI Overijssel, HvB Karelskamp te Almelo.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 16 juni 2015. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. C.Y. Huang en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw mr. W.T.M. Krieger, advocaat te Enschede, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige [slachtoffer] (hierna: [slachtoffer]);

feit 2: door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht [slachtoffer] heeft bewogen tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen;

feit 3: kinderpornografisch materiaal voorhanden heeft gehad.

Voluit luidt de tenlastelegging, na wijziging, aan de verdachte, dat:

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juni 2014 tot

1 december 2014 in de gemeente(n) Hengelo (O) en/of Almelo en/of te Borculo,

gemeente Berkelland en/of Kroatie en/of België en/of Duitsland, in elk geval

in Nederland,

terwijl hij werkzaam was in de gezondheidszorg en/of maatschappelijke zorg,

(telkens) ontucht heeft gepleegd met [slachtoffer] (geboren [geboortedag]

1997),

die zich als patiënt en/of cliënt aan verdachtes hulp en/of zorg had

toevertrouwd,

immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal:

- zijn penis en/of zijn tong en/of een of meer vingers in de vagina en/of mond

van die [slachtoffer] geduwd/gedrukt /gebracht/gehouden en/of

- de borsten en/of vagina, althans schaamstreek, van die [slachtoffer]

betast/bevoeld/aangeraakt en/of

- die [slachtoffer] gebeft en/of ge(tong)zoend en/of

- die [slachtoffer] hem, verdachte, laten aftrekken en/of pijpen en/of

- die [slachtoffer] een vibrator/dildo (cadeau) gegeven en/of (vervolgens) die

vibrator in de vagina van [slachtoffer] geduwd/gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer] verzocht/gevraagd/gedwongen (een) (naakt)foto('s) en/of

(naakt)film(s) van zichzelf te maken, waarbij zij o.a. zichzelf moest vingeren

en/of de vibrator/dildo in haar vagina in moest brengen en/of om deze

foto('s)/film(s) (volgens) digitaal aan hem, verdachte, op te sturen;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2014 tot 1 december 2014 in de

gemeente(n) Hengelo (O) en/of Almelo en/of te Borculo, gemeente Berkelland

en/of Kroatie en/of België en/of Duitsland, in elk geval in Nederland,

een of meermalen door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit

feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

- het aangaan van een (liefdes cq. vertrouwens)relatie (met) en/of

- het emotionele overwicht en/of

- het grote leeftijdsverschil en/of verschil in positie en/of de

onderlinge verstandhouding tussen verdachte en aangeefster,

een persoon, [slachtoffer], geboren op [geboortedag] 1997,

waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd

van achttien jaren nog niet had bereikt,

(telkens) opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen, te plegen of

zodanige handelingen van verdachte te dulden,

immers heeft hij, verdachte, meermalen, althans éénmaal:

- zijn penis en/of zijn tong en/of een of meer vingers in de vagina en/of mond

van die [slachtoffer] geduwd/gedrukt /gebracht/gehouden en/of

- de borsten en/of vagina, althans schaamstreek, van die [slachtoffer]

betast/bevoeld/aangeraakt en/of

- die [slachtoffer] gebeft en/of ge(tong)zoend en/of

- die [slachtoffer] hem, verdachte, laten aftrekken en/of pijpen en/of

- die [slachtoffer] een vibrator/dildo (cadeau) gegeven en/of (vervolgens) die

vibrator in de vagina van [slachtoffer] geduwd/gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer] verzocht/gevraagd/gedwongen (een) (naakt)foto('s) en/of

(naakt)film('s) van zichzelf te maken, waarbij zij o.a. zichzelf moest

vingeren en/of de vibrator/dildo in haar vagina in moest brengen en/of om deze

foto('s)/film(s) (volgens) digitaal aan hem, verdachte, op te sturen;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2014 tot 1 december 2014 in de

gemeente(n) Hengelo (O) en/of Almelo en/of te Borculo, gemeente Berkelland,

in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) (een) (aantal/hoeveelheid) afbeelding(en), te weten (een) (12)

foto('s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten een

mobiele telefoon (merk Samsun Galaxy S4) -

heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit

(onder meer):

het vaginaal penetreren met (een) voorwerp(en) (een vibrator/dildo) van het

lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft

bereikt

(foto 8 in de toonmap: [foto].JPG)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de borsten (een)

vinger(s)/hand van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

(foto 9 in de toonmap: [foto].JPG.)

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden met aftrek van de tijd die verdachte in preventieve hechtenis heeft doorgebracht. Daarnaast heeft de officier van justitie als bijkomende straf gevorderd dat verdachte wordt ontzet uit het recht direct of indirect werkzaam te zijn in een beroep in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg voor de duur van vijf jaren.

De officier van justitie heeft voorts geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan. Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de regiopolitie Oost-Nederland met nummer PL0600-2014177544 van 15 april 2015.

Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde personen opgemaakt proces-verbaal.

5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Volgens de officier van justitie kan het tenlastegelegde onder feit 1, 2 en 3 wettig en overtuigend bewezen worden. Volgens de officier van justitie is de verklaring van [slachtoffer] betrouwbaar. Die verklaring wordt in de kern ondersteund door diverse andere bewijsmiddelen, waaronder de verklaringen van getuigen [getuige 1], [getuige 2] en [getuige 3], de Whatsappberichten tussen verdachte en [slachtoffer] en de auditu verklaringen van de moeder en zus van [slachtoffer]. De ontuchtige handelingen vonden plaats terwijl verdachte [slachtoffer]’s mentor/begeleider bij [zorginstelling] was. Gelet op hun onderlinge verhouding, het overwicht en het grote leeftijdsverschil was ook sprake van verleiding. Verder zijn 12 kinderpornografische foto’s van [slachtoffer] op verdachte’s telefoon aangetroffen.

De raadsvrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte moet worden vrijgesproken van het tenlastegelegde. Verdachte ontkent dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan het tenlastegelegde. Wel heeft hij de grens van professionele distantie overschreden. De raadsvrouw betwist dat [slachtoffer] zwakbegaafd is, nu daarvoor geen bewijs in het dossier is te vinden. De verklaringen van [slachtoffer] zijn niet betrouwbaar. [slachtoffer] heeft verklaard dat zij ongeveer 40 keer seks heeft gehad met verdachte, echter de momenten en de plekken die zij noemt kloppen niet. Het motief van [slachtoffer] om verdachte vals te beschuldigen is erin gelegen dat verdachte seks heeft gehad met de zus van [slachtoffer] en [slachtoffer] onvoorwaardelijke aandacht van verdachte wilde. De verklaringen van de moeder en zus van [slachtoffer] zijn verklaringen van horen zeggen en geen eigen waarnemingen. De bekennende verklaringen die verdachte bij [zorginstelling] heeft afgelegd, heeft hij afgelegd omdat hij geen andere mogelijkheid zag dan toe te geven aan de druk. Verdachte erkent dat hij seksueel getinte Whatsapp berichten heeft gestuurd, maar dat deed hij omdat hij zich gechanteerd voelde door [slachtoffer]. Hij wilde hiermee voorkomen dat [slachtoffer] zou (door)vertellen dat hij geslachtsgemeenschap heeft gehad met [zus slachtoffer], haar zus. Voorts heeft verdachte [slachtoffer] niet gevraagd filmpjes en/of foto’s van zichzelf te maken en toe te zenden. Dit heeft [slachtoffer] op eigen initiatief gedaan en verdachte heeft de filmpjes en/of foto’s na ontvangst direct verwijderd. Dit blijkt ook uit het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal. Voorts blijkt niet wanneer de foto’s zijn verstuurd aan verdachte. Verdachte heeft zich dan ook niet schuldig gemaakt aan het bezit van kinderpornografisch materiaal.

5.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Evenals de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde heeft gepleegd.

Ten aanzien van het tenlastegelegde onder 1 en 2 overweegt de rechtbank als volgt.

Verdachte was de persoonlijke mentor/begeleider van de (minderjarige) [slachtoffer] (geboren op [geboortedag] 1997) bij zorginstelling [zorginstelling] in Hengelo. [slachtoffer] verbleef sinds begin 2013 bij hem in de groep. Verdachte was werkzaam in de groep zeer Intensieve Begeleiding en kreeg naar eigen zeggen meestal de “moeilijke gevallen” toebedeeld. In de tenlastegelegde periode was verdachte de 50 reeds gepasseerd (51/52 jaar). Op 18 november 2014 heeft [slachtoffer] haar moeder en zus verteld dat zij vanaf ongeveer juni 2014 meermalen seks heeft gehad met verdachte bij [zorginstelling], in haar ouderlijk huis, bij verdachte thuis, in zijn auto op parkeerplaatsen en tijdens de vakantie in Kroatië. De moeder van [slachtoffer] heeft dit bij [zorginstelling] gemeld en zij heeft aangifte tegen verdachte gedaan. Op 24 november 2014 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen verdachte en de getuigen [getuige 1], [getuige 2] en [getuige 3] van [zorginstelling]. Tijdens dit gesprek heeft verdachte verteld dat hij geslachtsgemeenschap met [slachtoffer] heeft gehad. Op 25 november 2014 zijn dezelfde personen bij elkaar gekomen en tijdens dit gesprek heeft verdachte bevestigd dat hij seksueel contact heeft gehad met [slachtoffer]. [slachtoffer] heeft tijdens een studioverhoor verklaard dat zij gedurende een half jaar talloze keren seks heeft gehad met verdachte op verschillende plekken. De seksuele handelingen bestonden onder andere uit aftrekken, beffen, pijpen, betasten van de borsten en vagina en tongzoenen.

Ter terechtzitting heeft verdachte ontkend dat hij ontuchtige handelingen met [slachtoffer] heeft gepleegd.

De rechtbank acht de verklaringen van [slachtoffer] betrouwbaar, zodat deze als bewijsmiddel gebruikt kunnen worden. De verklaringen die [slachtoffer] heeft afgelegd zijn consistent, concreet en gedetailleerd. De enkele stelling van verdachte dat [slachtoffer] hem vals beschuldigt omdat verdachte seks heeft gehad met de zus van [slachtoffer] en [slachtoffer] de onvoorwaardelijke en exclusieve aandacht van verdachte wilde, is onvoldoende om aan de juistheid van haar verklaringen te twijfelen. Het verweer dat de verklaringen van [slachtoffer] onbetrouwbaar zijn, omdat er suggestieve vragen zijn gesteld tijdens het studioverhoor, wijst de rechtbank van de hand. Het studioverhoor is speciaal gericht op kinderen en is afgenomen door gespecialiseerde en gecertificeerde politieambtenaren die getraind zijn om dergelijke verhoren af te nemen. Van suggestieve vragen die afbreuk doen aan de kern van [slachtoffer]’s verklaring over de ontuchtige handelingen is niet gebleken. Ook overigens is er geen reden om het resultaat van het studioverhoor als onbetrouwbaar aan te merken.

De verklaring van [slachtoffer] vindt bovendien steun in de verklaringen van [getuige 2], [getuige 1] en [getuige 3]. Zij verklaren dat verdachte tot twee keer toe aan hen heeft toegegeven dat hij geslachtsgemeenschap met [slachtoffer] heeft gehad. De getuigen hebben verklaard dat verdachte uit zichzelf heeft verteld dat hij geslachtsgemeenschap met [slachtoffer] heeft gehad en dat hij er rustig en kalm bij zat toen hij dit vertelde. Zijn argument dat hij zich onder druk voelde staan en daarom maar toegaf dat hij seks heeft gehad met [slachtoffer], wordt daardoor weerlegd.

Voorts vindt de verklaring van [slachtoffer] steun in de Whatsappgesprekken tussen verdachte en [slachtoffer]. Zo heeft verdachte aan [slachtoffer] een Whatsapp bericht gestuurd op 16 november 2014 waarin staat dat “het nog wel een tijdje zal kunnen duren voordat wij weer een keertje lekker met elkaar kunnen vrijen of naakt tegen elkaar kunnen liggen”. De rechtbank hecht geen geloof aan de verklaring van verdachte dat hij seksueel getinte whatsapp berichten stuurde aan [slachtoffer] om te voorkomen dat zij zijn contact met haar zus bekend zou maken.

Het standpunt van de verdediging dat uit de bewijsmiddelen niet blijkt dat [slachtoffer] zwakbegaafd is, treft geen doel. Immers is niet tenlastegelegd dat de ontuchtige handelingen zouden zijn gepleegd met iemand met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis.

Ten aanzien van het tenlastegelegde onder 3 overweegt de rechtbank het volgende.

Uit het proces-verbaal kinderpornografisch materiaal blijkt dat op de telefoon van verdachte en de telefoon van [slachtoffer] eenzelfde foto is aangetroffen waarop het blote onderlichaam van een vrouw met een vibrator in de vagina is te zien. [slachtoffer] heeft verklaard dat zij van verdachte een foto moest maken van zichzelf terwijl zij een vibrator gebruikte.

De rechtbank heeft ook wat dit feit betreft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de verklaring van [slachtoffer] te twijfelen.

Gelet op de hiervoor beschreven feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte ontucht heeft gepleegd met de minderjarige aan zijn zorg toevertrouwde [slachtoffer], deze [slachtoffer] heeft bewogen tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen en een kinderpornografische foto heeft verworven en in bezit gehad.

5.3

De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 1 juni 2014 tot 1 december 2014 in de gemeente(n) Hengelo (O) en/of Almelo en/of te Borculo, gemeente Berkelland en/of Kroatië en/of België, terwijl hij werkzaam was in de gezondheidszorg/maatschappelijke zorg, ontucht heeft gepleegd met [slachtoffer] (geboren [geboortedag] 1997), die als cliënt aan verdachtes hulp en zorg was toevertrouwd, immers heeft hij, verdachte:

- zijn penis en/of zijn tong en/of vingers in de vagina en/of mond van die [slachtoffer] geduwd/gedrukt /gebracht/gehouden en/of

- de borsten en/of vagina, althans schaamstreek, van die [slachtoffer] betast/bevoeld/aangeraakt en/of

- die [slachtoffer] gebeft en/of ge(tong)zoend en/of

- die [slachtoffer] hem, verdachte, laten aftrekken en/of pijpen en/of

- die [slachtoffer] een vibrator/dildo (cadeau) gegeven en/of vervolgens die

vibrator in de vagina van [slachtoffer] geduwd/gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer] gevraagd naaktfoto’s en naaktfilms van zichzelf te maken, waarbij zij zichzelf moest vingeren en/of de vibrator/dildo in haar vagina in moest brengen en om deze foto's/films digitaal aan hem, verdachte, op te sturen;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2014 tot 1 december 2014 in de

gemeente(n) Hengelo (O) en/of Almelo en/of te Borculo, gemeente Berkelland

en/of Kroatië en/of België,

door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, te weten

- het aangaan van een liefdes cq. vertrouwensrelatie (met) en

- het emotionele overwicht en

- het grote leeftijdsverschil en verschil in positie tussen verdachte en [slachtoffer], geboren op [geboortedag] 1997, waarvan verdachte wist dat zij de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, telkens opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen te plegen of

zodanige handelingen van verdachte te dulden, immers heeft hij, verdachte, meermalen:

- zijn penis en/of zijn tong en/of vingers in de vagina en/of mond van die [slachtoffer] geduwd/gedrukt /gebracht/gehouden en/of

- de borsten en/of vagina, althans schaamstreek, van die [slachtoffer] betast/bevoeld/aangeraakt en/of

- die [slachtoffer] gebeft en/of ge(tong)zoend en/of

- die [slachtoffer] hem, verdachte, laten aftrekken en/of pijpen en/of

- die [slachtoffer] een vibrator/dildo (cadeau) gegeven en/of vervolgens die

vibrator in de vagina van [slachtoffer] geduwd/gebracht/gehouden en/of

- die [slachtoffer] gevraagd naaktfoto’s en naaktfilm's van zichzelf te maken, waarbij zij zichzelf moest vingeren en/of de vibrator/dildo in haar vagina in moest brengen en om deze foto's/films digitaal aan hem, verdachte, op te sturen;

3.

hij in de periode van 1 juni 2014 tot 1 december 2014 in Nederland, een foto heeft verworven en in bezit gehad, terwijl op die afbeelding een seksuele gedraging zichtbaar is, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke seksuele gedraging bestond uit:

het vaginaal penetreren met een vibrator/dildo van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (foto 8 in de toonmap: [foto].JPG).

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 240b, 248a, en 249 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1

het misdrijf: als degene die werkzaam is in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg, ontucht plegen met iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd, meermalen gepleegd;

feit 2

het misdrijf: door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht een persoon, waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van hem te dulden, meermalen gepleegd;

feit 3

het misdrijf: een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in het bezit hebben.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8 De op te leggen straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van vergaande ontuchtige handelingen met de minderjarige [slachtoffer], terwijl hij haar persoonlijke begeleider was in de zorginstelling [zorginstelling]. De ontuchtige handelingen bestonden mede uit seksueel binnendringen en zijn onder meer gepleegd in de zorginstelling zelf, een plaats waar ouders en kinderen juist een veilige omgeving mogen verwachten. Van [slachtoffer] was bekend dat zij een verstandelijke beperking heeft. Verdachte heeft op ernstige wijze misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van [slachtoffer]. Door aldus te handelen heeft verdachte een zware inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit en de persoonlijke levenssfeer van de minderjarige [slachtoffer]. Het is algemeen bekend dat minderjarige slachtoffers van zedendelicten daarvan grote psychische (en lichamelijke) schade kunnen ondervinden en het hen kan belemmeren in hun verdere ontwikkeling. Verdachte heeft zich daar geen enkele rekenschap van gegeven en alleen oog gehad voor zijn eigen seksuele verlangens. Uit de schriftelijke slachtofferverklaring blijkt ook dat de strafbare feiten een grote impact op haar hebben gehad en dat zij daar nog dagelijks de negatieve gevolgen van ondervindt in de vorm van gevoelens van angst en onzekerheid. Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het in het bezit hebben van kinderpornografisch materiaal.

Voor wat betreft de persoon van de verdachte houdt de rechtbank rekening met het uittreksel uit de justitiële documentatie van verdachte d.d. 27 november 2014, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder voor soortgelijke delicten is veroordeeld.

Verder houdt de rechtbank bij de strafoplegging rekening met het over verdachte uitgebrachte psychologische rapport van 25 mei 2015 opgesteld door de deskundige

D. Breuker, en het reclasseringsrapport van 16 juni 2015, opgesteld door A.M.F. Smellink, reclasseringsmedewerker.

Uit het psychologisch rapport blijkt dat er geen sprake is van een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Er worden wel narcistische en vermijdende trekken vastgesteld. Deze trekken kunnen volgens de rapporteur mede redengevend zijn geweest voor het plegen van grensoverschrijdende en onverantwoordelijke gedragingen jegens zijn mentorkind en haar gezin. Geadviseerd wordt vanwege het ontbreken van ernstige stoornissen om betrokkene als volledig toerekeningsvatbaar te beschouwen voor de ten laste gelegde feiten. De rechtbank neemt die conclusie over.

De reclassering onthoudt zich gelet op de ontkenning van verdachte van een advies over de sanctie. Mocht verdachte schuldig worden bevonden, dan is een behandeling in het kader van een voorwaardelijke straf niet geïndiceerd.

De rechtbank is, gelet op de ontkenning van verdachte en de rapportage van de psycholoog en de reclassering, van oordeel dat behandeling binnen een strafrechtelijk kader niet geïndiceerd is.

Alles afwegende acht de rechtbank het passend en geboden dat verdachte wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie jaar. Daarnaast dient de verdachte te worden ontzet uit de uitoefening van het beroep van groepsleider in de gezondheidszorg/maatschappelijke zorg voor de duur van vijf jaar.

9 De schade van benadeelden

9.1

De vordering van de benadeelde partij

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij.

De verdediging heeft gesteld dat indien de tenlastegelegde feiten bewezen worden geacht, er rekening dient te worden gehouden met het aandeel van [slachtoffer] in de kwestie.

De moeder en wettelijke vertegenwoordigster van [slachtoffer], [moeder slachtoffer], wonende te [woonplaats] aan [adres], heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal € 6.899,28, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. Deze schade bestaat uit materiele schade ter hoogte van € 299,28 en immateriële schade ter hoogte van € 6.600,--.

Dit is gevorderd als “voorschot”. De rechtbank begrijpt dit als een vordering tot schadevergoeding van slechts een deel van de geleden schade. De benadeelde partij behoudt zich kennelijk het recht voor een ander deel van de schade buiten het strafgeding van verdachte te vorderen.

Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Naar het oordeel van de rechtbank is de benadeelde partij in haar vordering ontvankelijk en is de vordering gegrond. Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat de verdachte door de bewezenverklaarde feiten rechtstreeks schade heeft toegebracht aan het slachtoffer. De opgevoerde materiële schade is niet weersproken en voldoende onderbouwd.

Omdat de immateriële schade niet of moeilijk in een exact bedrag te vertalen is, zal de rechtbank gebruik maken van de bevoegdheid de omvang daarvan te schatten. De rechtbank acht in dit geval een bedrag van € 6.000,-- redelijk en billijk en zal de vordering toewijzen tot dat bedrag. De wettelijke rente acht de rechtbank toewijsbaar vanaf het einde van de pleegperiode, te weten 1 december 2014. De rechtbank zal het gevorderde daarom toewijzen tot een bedrag van € 6.299,28 inclusief de van rechtswege verschuldigde wettelijke rente vanaf 1 december 2014. Daarnaast zal de rechtbank verdachte veroordelen tot betaling van de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt of zal maken voor rechtsbijstand en de executie van dit vonnis.

9.2

De schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal hierbij de maatregel als bedoeld in artikel 36f Sr opleggen, aangezien de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht (mede) aansprakelijk is voor de schade die door feit 1, 2 en 3 is toegebracht.

10 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 9, 27, 56, 57, Sr.

11 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:


feit1

het misdrijf: als degene die werkzaam is in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg, ontucht plegen met iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd, meermalen gepleegd;

feit 2

het misdrijf: door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht een persoon, waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van hem te dulden, meermalen gepleegd;

feit 3

het misdrijf: een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in het bezit hebben;

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1, 2 en 3 bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van drie (3) jaren;

 • -

  bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

 • -

  ontzet de verdachte uit het recht direct of indirect werkzaam te zijn in een beroep in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg voor de duur van vijf (5) jaren.

schadevergoeding

 • -

  bepaalt dat de benadeelde partij: [moeder slachtoffer], wonende te [woonplaats], aan [adres] (PC: [postcode]), tevens moeder en wettelijke vertegenwoordigster van [slachtoffer], ontvankelijk is in haar vordering;

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij € 6.299,28 (zesduizend tweehonderdnegenennegentig euro en achtentwintig eurocent), te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 1 december 2014;

 • -

  verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in haar vordering, en bepaalt dat de benadeelde partij de vordering voor dat deel slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van de bewezen verklaarde feiten 1, 2 en 3 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 6.299,28 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 66 dagen zal worden toegepast;

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J.M. Bos, voorzitter, mr. G.J. Stoové en mr. F.H.W. Teekman, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A. Akfidan-Turan, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 30 juni 2015.

Buiten staat

Mr. F.H.W. Teekman is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de regiopolitie Oost-Nederland met nummer PL0600-2014177544 van 15 april 2015. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

Ten aanzien van de feiten 1 en 2

1.

Het proces-verbaal aangifte van aangeefster [moeder slachtoffer], tevens moeder van de minderjarige [slachtoffer], van 3 december 2014, pagina 20 t/m 24, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven als verklaring van aangeefster:

[slachtoffer], mijn dochter, is 17 jaar oud. [slachtoffer] is een meisje met een licht verstandelijke beperking en heeft een IQ van 76 en een dysthime stoornis. Ze heeft tot 3 weken geleden bij [zorginstelling] in Hengelo gewoond. Ze heeft al 3 jaar bij [zorginstelling] gewoond. Na Dedemsvaart is ze naar Almelo gegaan, naar een zogenaamde IB (intensieve begeleiding) plus groep van [zorginstelling]. Daar was ze ongeveer 10 maanden en daarna is ze naar Hengelo gegaan naar een ZIB groep. Dat is een zeer intensieve begeleiding. Daarna kwam ze een half jaar thuis in [woonplaats] wonen. Om te voorkomen dat [slachtoffer] helemaal zou afglijden en in overleg met haar mentor en anderen binnen [zorginstelling], werd besloten om haar weer intern te plaatsen. De mentor van [zorginstelling] was [verdachte]. [slachtoffer] vertrouwde hem. Ze was op het laatst volledig afhankelijk van hem. Ze leek geobsedeerd door hem. Ze appte continue met hem. Alles draaide om hem.

Op 17 november 2014 kreeg ik een berichtje van de vrouw van [verdachte]. Ik wist niet wat [vrouw verdachte] met het berichtje bedoelde. Ik vroeg [verdachte] wat [vrouw verdachte] daarmee bedoelde. Hij vertelde over een feest waar hij naar toe ging met [slachtoffer]. Hij zei ook dat hij na afloop van dat

feest bij mij thuis zou blijven slapen. Hij wilde niet dat [vrouw verdachte] daarover ging zeuren en daarom had hij haar een smoes verteld en moest ik voor hem gaan liegen. Ik had toen echt het gevoel dat er iets niet klopte. Ik had al zeker een maand of 2 een vreemd onderbuik gevoel met betrekking tot [verdachte]. Ik wist dat [verdachte] niet langer de begeleider kon zijn van [slachtoffer]. Ik heb [naam 1] gebeld, de voormalige mentorbegeleider van [slachtoffer] van [zorginstelling] in Almelo voor een afspraak op 20 november 2014.

Tijdens het gesprek met de clusterleiding [getuige 2] en [naam 2] (gedragsdeskundige bij [zorginstelling]) vertelde [slachtoffer] al huilend dat ze seks had gehad met [verdachte]. Dat was heel vaak gebeurd tijdens de slaapdiensten van [verdachte] bij [zorginstelling] in Hengelo, wel gedurende een half jaar lang. Ook vertelde ze dat [verdachte] een dildo voor haar had gekocht. Ze vertelde op dat moment over beloftes en toezeggingen die hij haar had gedaan. [verdachte] zou haar gelukkig maken. Hij hield van haar en hij zou haar meenemen naar Spanje. Later vertelde [slachtoffer] dat zij en [verdachte] wel eens seks hadden gehad in zijn auto op parkeerplaatsen, in zijn huis in [woonplaats], in ons huis in [woonplaats] en op vakantie in Kroatie. Daar is [slachtoffer] in de afgelopen zomervakantie met het gezin [verdachte] naar toe geweest. In ons huis zou het gebeurd zijn, terwijl wij op vakantie waren op Ameland. Een andere keer was toen wij een weekendje weg waren en [verdachte] toezicht zou houden op [slachtoffer]. Hij zou in haar buurt zijn. We hadden toen nog wel vertrouwen in hem. [slachtoffer] vertelde mij dat zij films en foto’s van haarzelf moest maken en naar [verdachte] moest sturen. We hebben twee foto’s gezien van een naakte man, maar zijn hoofd stond niet op de foto. Ik weet dat er over en weer foto’s en filmpjes naar elkaar werden gestuurd door [verdachte] en [slachtoffer]. [getuige 2] heeft mij verteld, dat [verdachte] aan hem heeft toegegeven dat er sprake was van een seksuele relatie tussen hem en [slachtoffer].

2.

Het proces-verbaal van bevindingen van 13 januari 2015 met [slachtoffer], pagina’s 29 t/m 46:

[verdachte] was mijn mentor op de groep in Hengelo. En het klikte eigenlijk meteen al tussen mij en [verdachte]. Ik kon goed met hem praten. Hij was een beetje een vaderfiguur voor mij. Hij was hulpverlener en hij was degene waarvan ik zou denken dat die mij altijd zou gaan helpen. Ik begon gevoelens voor [verdachte] te krijgen. [verdachte] begon ook steeds hechter naar mij toe te worden, steeds meer aandacht aan mij geven. En buiten zijn diensten op de groep begon hij ook met mij te appen. En ja . . . we hebben ook seks gehad. En de eerste keer dat wij seks hebben gehad dat was op de groep. Toen hij slaapdienst had. En ja dat was ook de eerste keer dat ik bij hem sliep. Dan haalde die mij gewoon ‘s avonds van de kamer af en dan sliep ik bij hem als hij slaapdienst had.

[verdachte] nam mij ook wel heel vaak mee. Mee naar zijn huis. En dan mocht ik daar logeren.

Want hij beloofde mij ook dat hij mij mee zou nemen naar Spanje. En dat zou eigenlijk heel snel gaan gebeuren. ja hij nam mij ook vaak mee uit school. Dan was ik bijvoorbeeld op

school en dan appte die mij dan wou die mij graag ophalen. En dan nam die mij gewoon mee. Nou en dan gingen we gewoon iets doen of we hadden seks.

En hij heeft mij ook een keer iets gegeven. En dat was een vibrator.

Ik weet niet precies hoe vaak ik seks met hem heb gehad, maar ik denk rond de veertig keer.

De eerste keer was voor de zomervakantie van 2014. Wij hadden seks op de groep. Op andere locaties waren bij zijn caravan die staat in [plaats]. Mijn huis. Op vakantie in Kroatie. In zijn huis en in de auto.

Over die eerste keer dat was op de groep. Toen bij slaapdienst had. Vaak was het zo dat als alle jongeren in bed lagen dat ik gewoon nog mocht opblijven van [verdachte] als [verdachte] slaapdienst had dus. Dus dat was weer het geval. [verdachte] had slaapdienst en ik mocht langer opblijven. En hij wou graag dat ik bij hem sliep op zijn kamer. Ik vond het goed dat ik bij hem op de kamer sliep. Nou op een gegeven moment lagen wij in bed en ja gewoon te

praten en wij lagen naast elkaar. En van het een op andere moment waren wij aan het

zoenen. Toen begon hij mij aan te raken. En toen hadden wij nog niet echte seks gehad. Dat kwam later. Ik weet niet meer... dat duurde ongeveer twee weken en toen hadden wij echt seks. Dat was ook op de groep. Hij vingerde mij. En toen begonnen we te zoenen, te tongzoenen. Hij raakte eerst mij aan en dat deed die aan mijn tieten en aan mijn vagina. En hij kneep in mijn borsten.

Ik ging op zijn kamer slapen. Niemand mocht het weten van [verdachte], want dan zou die ontslagen worden en omdat ik minderjarig ben hij in de bak belandde. Hij vertelde mij dit vlak nadat wij echt seks hebben gehad.

In de stacaravan dicht bij [plaats] hadden wij ook seks. En bij zijn thuis beneden op de bank. En bij mij thuis in mijn bed. Bijna iedereen was op Ameland. Ik zou met [verdachte] en zijn gezin meegaan op vakantie naar Kroatie. Hij had mij opgehaald. Toen moest ik mijn spullen thuis pakken en toen liep die mee naar boven en toen kwam de seks boven. En daar in Kroatie hebben wij ook seks gehad. Ik heb nog wat bij hem moeten doen. Hem pijpen. Hem aftrekken.

Hij heeft ook wel een paar keer mij gebeft in zijn auto. Hij begon dan mij te zoenen.

Oh ja hij heeft mij een vibrator gegeven. Nou ik wist er niks vanaf. Hij had het mij niet van tevoren verteld. En nou ja het wat weer gewoon zo’n avond dat ik weer bij hem op de kamer sliep. En toen lag daar een tas en ja daar zat een vibrator in. En hij vertelde dat hij die voor mij had gekocht. Hij heeft hem bij mij gebruikt.

V: En wat vroeg die dan jij zegt hij heeft naaktfoto’s gevraagd. Vroeg die dat ook zo of vroeg die dat anders.

A: Ja hij vroeg dat een beetje anders zo van ik mis je en ik wil je graag zien. Wil je een geile foto van jezelf sturen.

V: En hoeveel foto’s heb je hem gestuurd?

A: Dat weet ik niet. Nee dat weet ik niet.

V: Ongeveer?

A: Vijf?

V: En wat zijn geile foto’s?

A: Ja, foto’s waar ik dan halfnaakt opsta of naakt.

V: Dus dat is het enige dat we dan zien is dat je daar half naakt op staat. Of ben je nog wat aan het doen of ben je nog ergens mee bezig.

A: Ik moest van hem de dildo of de vibrator gebruiken die ik van hem heb gekregen.

V: En wat zei die dan?

A: gewoon letterlijk dat die het graag wou zien dat ik die dildo als ik die vibrator gebruikte.

V: Maar hij vroeg dus aan jou om een naaktfoto waarbij je de dildo dan wel de vibrator gebruikte. En dat heb je toen ook gedaan?

A: ja.

Hij heeft ook filmpjes van mij. Dat ik mij zelf aan het vingeren was. Hij wou dat graag.

Eén filmpje heb ik naar hem toegestuurd.

Wij zijn ook op kamp geweest. In de Ardennen. [verdachte] wou graag dat ik bij hem in de tent sliep op kamp. En dat is gebeurd. Terwijl alle andere jongeren en groepsleiders bij elkaar in één hele grote tent sliepen. En de groepsleiding heeft daar onderling ook nog over

gepraat en met [verdachte] over gepraat. [verdachte] die vertelde mij als ze naar mij toe

kwamen om te vragen van vind je het goed als je weer in de grote tent te gaan

slapen terwijl ik dat dan eigenlijk wel goed vond want [verdachte] wou eigenlijk graag

dat ik bij hem in de tent sliep. Dan moest ik zeggen dat ik heimwee had en dat ik

het fijn vond om bij [verdachte] te slapen. Het aanraken het vingeren is toen gebeurd.

Andere mensen hebben wel eens aan [verdachte] gevraagd wat er was tussen mij en hem. Of het kon dat ik verliefd was op [verdachte]. Waarop [verdachte] dan gewoon antwoordde dat het

helemaal niet waar was en dat soort dingen.

In juni 2014 had ik voor het eerst seks met hem tot de laatste keer in november 2014. Tussen juni en november had ik dus wat met hem.

3.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 1] van 9 maart 2015, pagina 63 t/m 64, inhoudende zakelijk weergegeven:

V: Op 25 november 2014 is er een vergadering geweest, die het vervolg was van een gesprek op 24 november 2014. Wie waren er op 24 november 2014 bij dit gesprek aanwezig?

A: [verdachte], [getuige 3] (directeur bij [zorginstelling]), [getuige 2] (clustermanager bij [zorginstelling] en direct leidinggevende van [verdachte]) en ik.

De moeder van de [slachtoffer] had een melding gedaan dat er geslachtsgemeenschap zou zijn geweest tussen de zus van [slachtoffer], genaamd [zus slachtoffer], en dat de afstand/nabijheid was overschreden door [verdachte]. Verder had de moeder van [slachtoffer] aangegeven dat ze had gezien dat [verdachte] een keer gekleed uit de slaapkamer van [slachtoffer] (in het

ouderlijk huis van [slachtoffer]) was gekomen. [slachtoffer] was toen gekleed geweest in een string

en een beha. Verder zou [verdachte] [slachtoffer] hebben meegenomen op vakantie. Dat was

al eerder met [verdachte] besproken, maar dat had hij toen ontkend. Het kwam nu weer ter

sprake omdat de moeder van [slachtoffer] dat had aangegeven.

[verdachte] zei in eerste instantie dat alles gelogen was. [getuige 2] had hem de

hiervoor genoemde zaken voorgelegd. [verdachte] begon zijn verhaal te vertellen en dat

begon over [naam 3], de vriend van [zus slachtoffer]. Het ging over pillen. Ik weet niet

waarom hij daarmee startte. Daarna begon [verdachte] uit zichzelf te vertellen, toen hem

werd gevraagd een reactie te geven. Ik hoorde dat hij zei, dat hij in april 2014

bij het gezin van [slachtoffer] thuis kwam en dat het in het begin goed ging. [verdachte]

vertelde dat hij ook met zijn vrouw bij het gezin thuis kwam, bijvoorbeeld ook op

de verjaardag met [slachtoffer]. Hij vertelde dat hij zelf steeds vaker bij de familie van [slachtoffer] kwam. Verder vertelde hij graag bij het gezin van [slachtoffer] te komen. Hij had een goede band met hen. Daarna verklaarde hij uit zichzelf dat hij drugs gebruikt had tijdens een feest, maar dat hij geen pillen aan anderen had gegeven.

Hij zei daarna dat de zomervakantie kwam en de moeder van [slachtoffer] had gevraagd of [slachtoffer] met de familie [verdachte] meekon op vakantie. Hij had aangegeven dat hij dat liever niet wilde, maar uiteindelijk was bij daarmee akkoord. Hij gaf toen dus toe wat hij eerder ten

opzichte van [getuige 2] had ontkend. Ook kwam het kamp weer ter sprake. [verdachte]

gaf aan dat er tijdens dat kamp geen seksuele handelingen hadden plaats gevonden

met [slachtoffer]. Verder vertelde [verdachte] dat [slachtoffer] met hem mee was geweest naar een feest

in Duitsland, waar personen vanaf 16 jaar werden toegelaten. De moeder van [slachtoffer]

had aan [verdachte] gevraagd of hij al op vrijdagavond bij [slachtoffer] thuis wilde komen om

daar te overnachten in het ouderlijk huis van [slachtoffer], omdat [slachtoffer] anders alleen zou

zijn. Dat had [verdachte] ook gedaan. Hij had die avond eerst een wijntje gedronken en

daarna was [slachtoffer] aan hem gaan zitten, waarna [slachtoffer] en hij geslachtsgemeenschap hadden

gehad. [slachtoffer] zou dit volgens [verdachte] zelf hebben gewild. [slachtoffer] wilde wel naar dat

feest, maar ze wilde drugs gebruiken. [verdachte] vertelde dat hij dat niet uit haar

hoofd kon praten. Hij had thuis sportcapsules gemengd met caffeinepoeder en deze

aan [slachtoffer] gegeven. [slachtoffer] was in de veronderstelling geweest dat ze 4 FMP pillen had

gekregen van [verdachte]. [slachtoffer] wilde perse alleen met [verdachte] in de auto naar dat feest,

terwijl de anderen met een taxi-busje gingen. Omdat [verdachte] zich schaamde voor het

gedrag van [zus slachtoffer] en haar vriend tijdens het feest, is hij met [slachtoffer] naar haar

ouderlijk huis gegaan. Hij heeft daar geslapen. Hij had die ochtend geen seks gehad

met [slachtoffer] maar hij had wel gevreeën met haar. [verdachte] gaf aan dat dat ergens rond

september 2014 had gespeeld. [verdachte] zei dat daarna de hel was uitgebroken. Hij werd

veelvuldig ge-appt door zowel [slachtoffer] als [zus slachtoffer]. Hij wilde weg uit Nederland en had dat

ook aangegeven bij [slachtoffer] en dat ze zouden wachten tot de tijd rijp was om

er samen vandoor te gaan. Hij was wel bang dat [slachtoffer] en [zus slachtoffer] zouden vertellen dat hij

geslachtsgemeenschap met hen had gehad. [verdachte] zei dat hij fout was geweest en

hiervoor gestraft wilde worden. Hij zei wel dat [slachtoffer] dit zelf ook had gewild. Ze

was niet onder dwang gezet. Dit alles vertelde [verdachte] uit zichzelf, nadat

hem om een reactie op de melding was gevraagd. Het doel van de vergadering van 25 november 2014 was de terugkoppeling te geven aan [verdachte] van onze bevindingen en daarna volgde het ontslag op staande voet. Er is een samenvatting gegeven van het gesprek van de dag ervoor door [getuige 2]. [getuige 2] zei dat de aantijgingen tegen [verdachte] door [verdachte] waren bevestigd tijdens het gesprek op 24 november 2014. [verdachte] bevestigde dat dit de vorige dag met hem besproken was. Ik had de indruk dat [verdachte] op dat moment goed in staat was om te begrijpen wat hem werd voorgehouden. [verdachte] heeft uit eigener beweging verteld, dat hij seksuele handelingen heeft gepleegd en geslachtsgemeenschap heeft gehad met [slachtoffer]. Ik vond [verdachte] rustig en kalm.

4.

Het proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige 3] van 10 maart 2015, pagina 66 t/m 69, inhoudende zakelijk weergegeven:

Op 24 november 2014 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen [getuige 2], [getuige 1], [verdachte] en ikzelf.

[verdachte] kreeg het woord nadat [getuige 2] het een en ander aan [verdachte] had verteld. [verdachte] is na de zomer 2014 met [slachtoffer] naar een feest in Duitsland geweest. De moeder van [slachtoffer] zou aan [verdachte] gevraagd hebben al op vrijdagavond te komen. Dat had [verdachte] ook gedaan omdat zij dat beter voor [slachtoffer] vond. De moeder van [slachtoffer] zou namelijk een weekend weggaan. In de avond had [verdachte] een glaasje wijn gedronken. Volgens [verdachte] begon [slachtoffer] aan hem te zitten, wat had geleid tot geslachtsgemeenschap met [slachtoffer]. [verdachte] was die nacht blijven slapen. Dat weekend in de nacht van zaterdag op zondag was [verdachte] weer blijven slapen bij [slachtoffer] in huis. Die zondagochtend hadden ze wel gevreeën maar waren ze niet intiem geweest. Er is door ons niet doorgevraagd wat [verdachte] hiermee bedoelde.

Na dat weekend gaf [verdachte] aan dat de hel was losgebroken. Hij bedoelde daarmee dat

[zus slachtoffer] en [slachtoffer] hem veelvuldig appten. Hij vertelde ook dat hij zich sterk onder druk gezet voelde en Nederland uit wilde.

[verdachte] heeft op enig moment in dit gesprek ook aangegeven dat hij fout was geweest

en dat hij daarvoor gestraft wilde worden. [verdachte] legde min of meer de schuld bij het gezinssysteem. Hij had het aan niemand durven te vertellen omdat hij bang was en geen uitweg meer zag. Collega’s van [verdachte] hadden hem wel eens gevraagd of hij nog wel uit het gezin kon stappen. [verdachte] wilde nu niets meer verzwijgen en hij wilde eerlijk zijn.

Hierna heeft [getuige 2] het gesprek samengevat en daarbij expliciet gezegd dat

hij geslachtsgemeenschap had gehad met zowel [zus slachtoffer] als ook met [slachtoffer]. Dat heeft

[verdachte] toen bevestigd. Hij aanvaardde zijn verantwoordelijkheid en zei dat er van dwang geen sprake was geweest en dat hij fout was geweest. Hij vond wel dat de familie [slachtoffer] ook door hun opstelling een rol hadden gespeeld. [verdachte] gaf ook aan dat hij wel een gat in de lucht kon springen nu hij zijn verhaal had verteld. Hij had het gevoel dat de druk nu weg was. Ik ben er volledig van overtuigd dat wat [verdachte] aangeeft ook zo heeft

plaatsgevonden. Het was het eerste moment dat [verdachte] hierover in volle openheid

over kon praten. Op een enkel moment was [verdachte] emotioneel en werd het gesprek ook even stilgelegd. [verdachte] moest dan huilen. Ik zag aan zijn houding dat hij een geslagen

indruk maakte. Ik had de indruk dat [verdachte] zich nu pas bewust werd van de volle omvang van hetgeen hij had aangericht zowel binnen zijn eigen gezin als ook bij het gezin [slachtoffer].

Het doel van de vergadering van 25 november 2014 was om te informeren hoe het

met [verdachte] ging en om hem het ontslag op staande voet aan te zeggen. [getuige 2] heeft nogmaals gedetailleerd benoemd wat er op 24 november 2014 was

besproken. [verdachte] bevestigde hetgeen [getuige 2] aan hem had voorgelegd.

Hierop heb ik het gesprek overgenomen van [getuige 2] en aan [verdachte] gezegd dat ik op

basis van de informatie hem op staande voet ging ontslaan. Zelf heb ik nogmaals de redenen van zijn ontslag benoemd, zijnde de seksuele contacten met [zus slachtoffer] en [slachtoffer]. Dit in combinatie met het zonder toestemming van [zorginstelling], als hulpverlener, [slachtoffer] meenemen op vakantie. Ook zijn gedrag met betrekking tot drugs vindt [zorginstelling] verwijtbaar.

[verdachte] heeft spontaan aan ons verteld dat hij een seksuele relatie heeft gehad met [slachtoffer] en haar zus [zus slachtoffer]. Wij hebben [verdachte] daar geen gerichte vragen over gesteld.

5.

De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 16 juni 2015, inhoudende zakelijk weergegeven:

In de periode van 1 juni 2014 tot 1 december 2014 heb ik een keer het bed met [slachtoffer] gedeeld. Haar ouders hadden mij gevraagd op haar te passen. Tijdens het kamp in juli 2014 in de Ardennen hebben we samen geslapen in een tent. We hebben elkaar whatsapp berichtjes gestuurd.

6.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte van 1 maart 2015, pagina 72 t/m 73, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Sinds 2010 ben ik bij [zorginstelling] gaan werken. Ik werkte op een groep [groep] Hengelo. Op die locatie zaten 4 of 5 ZIB (ZIB is zeer intensieve behandeling) groepen. Dat zijn minderjarigen met een licht verstandelijke beperking, een gedragsstoornis ADHD PDD-NOS en dergelijke. Ik was groepsleider. Ik hielp met allerlei dagelijkse dingen. Ik heb drie kinderen waarvan ik persoonlijk begeleider was. Sinds februari 2013 was ik persoonlijk begeleider van [slachtoffer].

Eind november 2014 mocht [slachtoffer] geen contact meer met mij hebben en ik niet met haar. Dat werd mij medegedeeld door [getuige 2].

7.

Een ander geschrift, te weten Applicatie: WhatsApp

Richting: Inkomend

Tekst: Het zal nog wel een tijdje duren voordat wij weer een keertje lekker met elkaar kunnen vrijen of naakt tegen elkaar kunnen liggen.

Tijdstip: 16-11-2014 8:36:40 UTC (Network)

Locatie: Verwisselbare Media

To

Naam: [slachtoffer]

Tel: [telefoonnummer 1]

WhatsApp ID:[ID 1]

Name (Matched): [slachtoffer]

From

Tel: [telefoonnummer 2]

WhatsApp ID:[ID 2]

Name (Matched): [verdachte]

Name (Matched): [verdachte].

Ten aanzien van feit 3

1.

Het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal (collectiescan) van 21 april 2015 van verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2], respectievelijk operationaal-specialist A en senior tactisch rechercheur beiden werkzaam bij het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme Oost Nederland voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant [verbalisant 2] ben als rechercheur op grond van mijn taakvervulling en opleidingen ‘Opsporen in kinderporno en kindersekstoerisme” en “Beoordelen (beeld)materiaal in een kinderporno-onderzoek” bevoegd en aangewezen de beoordeling van

kinderpornografisch (beeld)materiaal uit te voeren, zoals bepaald in de Aanwijzing opsporing en vervolging betreffende Seksueel Misbruik en de aanvullende brief d.d. 10 januari 2014 (kenmerk PAG/B&S/16945) van het College van Procureurs-generaal.

Op de telefoon van [slachtoffer] werden foto’s aangetroffen waarop het blote onderlichaam van een vrouw te zien is. In de vagina van de vrouw zit een vibrator. De vibrator is voorzien van een tijgerprint en een zwarte afsluitdop. De tijgerprint en zwarte afsluitdop komen overeen met de print en zwarte dop afgebeeld op de verkregen foto van het onderzoeksteam (foto 5 en 8 van de toonmap).

Op de telefoon van de verdachte [verdachte], welke voorzien was van beslagcode PLO600-

2014177544-698438, werden de foto’s beschreven onder 6, 7 en 8 aangetroffen.

2.

Het proces-verbaal van bevindingen van 13 januari 2015 met [slachtoffer], pagina 43:

Oh ja hij heeft mij een vibrator gegeven. Nou ik wist er niks vanaf. Hij had het mij niet van tevoren verteld. En nou ja het wat weer gewoon zo’n avond dat ik weer bij hem op de kamer sliep. En toen lag daar een tas en ja daar zat een vibrator in. En hij vertelde dat hij die voor mij had gekocht. Hij heeft hem bij mij gebruikt.

Appjes tussen mij en [verdachte] staan op de telefoon. Ook appjes waarin je bewijs hebt dat die. . ja dat wij seks hebben gehad. Appjes waarin we daarover praten.

Hij heeft ook wel eens een keer om een foto gevraagd. [verdachte] vroeg om een naaktfoto.

Hij wou dan graag een foto van mij via de app.

V: En wat vroeg die dan jij zegt hij heeft naaktfoto’s gevraagd. Vroeg die dat ook zo of vroeg die dat anders.

A: Ja hij vroeg dat een beetje anders zo van ik mis je en ik wil je graag zien. Wil je een geile foto van jezelf sturen.

V: En hoeveel foto’s heb je hem gestuurd?

A: Dat weet ik niet. Nee dat weet ik niet.

V: Ongeveer?

A: Vijf?

V: En wat zijn geile foto’s?

A: Ja, foto’s waar ik dan halfnaakt opsta of naakt.

V: Dus dat is het enige dat we dan zien is dat je daar half naakt op staat. Of ben je nog wat aan het doen of ben je nog ergens mee bezig.

A: Ik moest van hem de dildo of de vibrator gebruiken die ik van hem heb gekregen.

V: En wat zei die dan?

A: gewoon letterlijk dat die het graag wou zien dat ik die dildo als ik die vibrator gebruikte.

V: Maar hij vroeg dus aan jou om een naaktfoto waarbij je de dildo dan wel de vibrator gebruikte. En dat heb je toen ook gedaan?

A: ja.

In juni 2014 had ik voor het eerst seks met hem tot de laatste keer in november 2014. Tussen juni en november had ik dus wat met hem.