Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2015:2969

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
26-05-2015
Datum publicatie
23-06-2015
Zaaknummer
C/08/171706 / KG ZA 15-172
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot het verlenen van medewerking aan overdracht van onverdeeld aandeel in woning.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/171706 / KG ZA 15-172

Vonnis in kort geding van 26 mei 2015

in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. R.W. Hoevers te Enschede,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

niet verschenen.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding

  • -

    de mondelinge behandeling

  • -

    het tijdens de behandeling tegen gedaagde verleende verstek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Eiseres heeft het volgende naar voren gebracht.

Partijen zijn met elkaar gehuwd geweest. Bij beschikking van 23 oktober 2014 is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. De echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag op 10 maart 2015.

2.2.

Tussen partijen bestaat nog een onverdeelde (eenvoudige gemeenschap met betrekking tot de woning gelegen aan de [adres] te [plaats]. Op de woning rust het recht van hypotheek ten gunste van Amstelhuys N.V. te Amsterdam. Partijen hebben zich hoofdelijk verbonden jegens de hypotheeknemer.

2.3.

Partijen hebben de waarde van de woning ten tijde van de echtscheiding in onderling overleg vastgesteld op € 127.000,--. De pro resto stand van de hypothecaire geldlening bedraagt thans € 135.800,--. Er is sprake van onderwaarde.

2.4.

Gedaagde heeft tijdens de echtscheiding aangegeven geen belang te hebben bij de woning, maar werkt niet mee aan de toedeling van de woning aan eiseres. Gedaagde wil evenmin zijn medewerking verlenen aan de verkoop van de woning. Ook een poging van notaris Venema om tussen partijen tot een verdeling te komen is mislukt, omdat gedaagde weigerde met de notaris te overleggen.

2.5.

Aangezien gedaagde niet bereid is mee te werken aan de toedeling van de woning aan eiseres en zij er belang bij heeft om op korte termijn de woning op haar naam te krijgen, zodat zij de woning tegen gunstige voorwaarden kan herfinancieren, heeft de eiseres zich genoodzaakt gezien dit kort geding te entameren.

2.6.

Nu gedaagde niet ter zitting is verschenen en de stellingen van eiseres niet heeft weersproken, moeten deze feiten en omstandigheden als vaststaand worden aangenomen.

3 Het geschil

3.1.

Bij dagvaarding vordert eiseres - samengevat - gedaagde op straffe van verbeurte van een dwangsom te veroordelen om op eerste verzoek bij betekening van het te wijzen vonnis, zijn medewerking te verlenen aan de overdracht van zijn onverdeelde aandeel in de woning gelegen aan de [adres] te [plaats] aan eiseres. Voorts vordert eiseres te bepalen dat indien gedaagde zijn medewerking weigert, het vonnis in de plaats treedt van de wilsverklaring van gedaagde in de voor de notaris te verlijden akte(n) ten behoeve van levering/overdracht en doorhaling van de bestaande hypotheek ten gunste van Amstelhuys N.V. te Amsterdam. Tot slot vordert eiseres veroordeling van gedaagde in de kosten van het geding.

3.2.

Eiseres stelt daartoe er belang bij te hebben om op korte termijn de woning op haar naam te krijgen, zodat zij de woning tegen gunstige voorwaarden kan herfinancieren. In december 2014 heeft eiseres een hypotheekofferte gekregen van de Hypotheker, die een aantal keren is verlengd. De offerte verloopt op 29 mei 2015 en zal dan naar verwachting, mogelijk tegen ongunstiger voorwaarden, (hogere hypotheekrente), nog één keer worden verlengd.

4 De beoordeling

4.1

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiseres voldoende aannemelijk gemaakt spoedeisend belang te hebben bij onderhavige vorderingen. Gedaagde heeft het spoedeisend belang van eiseres niet betwist.

4.2.

Het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal worden toegewezen, behoudens het navolgende.

4.3

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de vordering om een dwangsom te verbinden aan het niet nakomen van het gevorderde dient te worden afgewezen, reeds omdat de nakoming kan worden bewerkstelligd met het vonnis van de voorzieningenrechter.

4.4

Gedaagde zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eiseres worden begroot op:

- in debet gestelde explootkosten € 72,12 (M.H. Kroep, gerechtsdeurwaarder)

- betaalde explootkosten 24,04

- griffierecht 78,00

- salaris advocaat 527,00 (1,0 punt × tarief € 527,00)

Totaal € 701,16

Aangezien aan eiseres een toevoeging is verleend, dienen de in debet gestelde explootkosten te worden voldaan aan de griffier van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt gedaagde om op eerste verzoek bij betekening van dit vonnis, zijn medewerking te verlenen aan de overdracht van zijn onverdeelde aandeel in de woning gelegen aan de [adres] te [plaats] aan eiseres, welke woning een waarde vertegenwoordigt van € 127.000,-- terwijl de pro resto stand van de hypothecaire geldlening gevestigd ten gunste van Amstelhuys N.V. te Amsterdam € 135.800,-- bedraagt,

5.2.

bepaalt dat, indien gedaagde weigert om op eerste verzoek zijn medewerking te verlenen aan de overdracht van de woning aan de [adres] te [plaats] aan eiseres, dit vonnis in de plaats treedt van de wilsverklaring van gedaagde in de voor de notaris te verlijden akte(n) ten behoeve van levering/overdracht en doorhaling van de bestaande hypotheek ten gunste van Amstelhuys N.V. te Amsterdam,

5.3.

veroordeelt gedaagde tot betaling van de proceskosten aan de zijde van eiseres, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 701,16, waarvan € 72,12, na ontvangst van een nota met betaalinstructies van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak, moet worden voldaan aan de griffier,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.E. Zweers en in het openbaar uitgesproken op 26 mei 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.1

1 type: coll: