Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2015:2949

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
03-06-2015
Datum publicatie
22-06-2015
Zaaknummer
C/08/170123 / HA ZA 15-202
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ondernemingsrecht. Nietige besluiten.

Door eiseres is onbetwist gesteld dat de vergadering van 31 januari 2014 niet conform de wettelijke en statutaire vereisten bijeengeroepen is en dat er geen sprake is van rechtsgeldige besluitvorming. Uit de door eiseres onweersproken geschetste gang van zaken volgt naar het oordeel van de rechtbank dat de besluiten die zijn genomen op de bijeenkomst van 31 januari 2014 nietig zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/1175
OR-Updates.nl 2015-0249
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/170123 / HA ZA 15-202

Vonnis van 3 juni 2015

in de zaak van

een naamloze vennootschap naar het recht van Curaçao

ZEPA HOLDING N.V.,

gevestigd te Curaçao, kantoorhoudende te Mill,

voor deze zaak woonplaats kiezende te Enschede,

eiseres,

verder te noemen Zepa,

advocaat mr. J.D. Veltman te Enschede,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

P.D.B.O. FINANCE B.V.,

gevestigd te Denekamp,

gedaagde,

verder te noemen P.D.B.O.,

advocaat mr. P. Gorter te Enschede.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding,

 • -

  de conclusie van antwoord inhoudende een referte.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald op vandaag.

2 Het geschil

2.1.

Eiseres vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

Primair

I. Te verklaren voor recht dat er op 31 januari 2014 geen algemene vergadering is gehouden,

althans dat alle besluiten van de algemene vergadering van P.D.B.O. van 31 januari 2014, nietig zijn, welke nietigheid meer in het bijzonder de volgende besluiten treft: (i) het besluit tot goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 2 juni 2013; ii) het besluit tot vaststelling van de beloning van de directie/managementfee van Werbri Trading B.V. (hierna: Werbri) met betrekking tot 2013 op € 5.000,-- per jaar; (iii) het besluit aan de directie van P.D.B.O. decharge te verlenen ten aanzien van het beleid over 2013 en (iv) het besluit tot goedkeuring van de jaarrekening over 2013, aangevende een vermogen van
€ 258.269,-- en een verlies na belastingen van € 333.223,-- over 2013, welk resultaat op de reserves in mindering zou worden gebracht.

II. Te vernietigen de op of omstreeks 28 januari 2014 door het bestuur van P.D.B.O. genomen besluiten tot acceptatie en erkenning van de verschuldigdheid van de door Werbri

op 28 januari 2014 aan P.D.B.O. in rekening gebrachte bedragen ad in totaal € 348.000,-- en tot verrekening van de daaruit voortvloeiende schuld van P.D.B.O. aan Werbri met de vordering van P.D.B.O. op Werbri uit hoofde van de lening/rekening-courant verhouding.

Subsidiair

III. Alle op 31 januari 2014 door de algemene vergadering van P.D.B.O. genomen

besluiten te vernietigen, welke vernietiging meer in het bijzonder de volgende besluiten treft: (i) het besluit tot goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van
2 juni 2013; ii) het besluit tot vaststelling van de beloning van de directie/managementfee van Werbri met betrekking tot 2013 op € 5.000,-- per jaar; (iii) het besluit aan de directie van P.D.B.O. decharge te verlenen ten aanzien van het beleid over 2013 en iv) het besluit tot

goedkeuring van de jaarrekening over 2013 aangevende een vermogen van € 258.269,-- en een verlies na belastingen van € 333.223,-- over 2013, welk resultaat op de reserves in mindering zou worden gebracht.

In alle gevallen

IV. Althans zodanig uitspraak te doen als de rechtbank juist acht;

V. P.D.B.O. te veroordelen in de kosten van deze procedure.

2.2.

Tegen de vorderingen is door P.D.B.O. geen verweer gevoerd.

3 De beoordeling

3.1.

Nu de stellingen van Zepa niet zijn weersproken door P.D.B.O. en deze stellingen de vorderingen van Zepa, behoudens en met in achtneming van het navolgende, kunnen dragen, zullen de vorderingen - op na te melden wijze - worden toegewezen.

3.2.

Door Zepa is onbetwist gesteld dat de vergadering van 31 januari 2014 niet conform de wettelijke en statutaire vereisten bijeengeroepen is en dat er geen sprake is van rechtsgeldige besluitvorming. Voorts is door Zepa onbetwist gesteld dat de, in de notulen van 31 januari 2014 opgenomen, constatering door de heer [B] ‘dat door de aandeelhouder Zepa Holding N.V. aan de heer [B] een volledige volmacht tot vertegenwoordiging is verstrekt’ onjuist is. In dit verband is door Zepa onweersproken gesteld dat de heer [B] niet in staat is gebleken een schriftelijke volmacht te tonen, op grond waarvan hij bevoegd zou zijn namens Zepa deel te nemen aan de vergadering, daarin het woord te voeren en zelfs het stemrecht uit te oefenen.

3.3.

Uit de door Zepa onweersproken geschetste gang van zaken volgt naar het oordeel van de rechtbank dat de besluiten die zijn genomen op de bijeenkomst van 31 januari 2014 nietig zijn. Nu Zepa niet, althans onvoldoende, heeft geconcretiseerd welke andere besluiten dan de door haar in het petitum onder I van het primair gevorderde vermelde vier besluiten (onder i t/m iv) zijn genomen tijdens de bijeenkomst op 31 januari 2014, voert het naar het oordeel van de rechtbank te ver om voor recht te verklaren dat alle besluiten van voornoemde bijeenkomst nietig zijn. De rechtbank zal enkel voor recht verklaren dat de in het petitum onder I van het primair gevorderde vermelde besluiten onder sub ii, iii en iv, nietig zijn.

3.4.

Het, blijkens de notulen van 31 januari 2014, goedkeuren van de notulen van
2 juni 2013 is slechts een bevestiging van een eerdere schriftelijke vastlegging van het verhandelde ter vergadering, waaronder (mogelijk) genomen besluiten, en heeft geen betrekking op de rechtsgeldigheid van deze besluiten. Zepa heeft niet toegelicht in welk opzicht zij is geschaad door het goedkeuren van de notulen op zich zelf en waaruit haar concrete belang bij toewijzing van dit onderdeel van haar vordering(en) bestaat, zodat dit onderdeel reeds daarom niet voor toewijzing in aanmerking komt.

3.5.

P.D.B.O. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Zepa worden begroot op € 712,98 aan verschotten en € 452,-- aan salaris van de advocaat.

4 De beslissing

De rechtbank

4.1.

Verklaart voor recht dat nietig is:

 • -

  het ter vergadering van P.D.B.O. van 31 januari 2014 genomen besluit tot vaststelling van de beloning van de directie/managementfee van Werbri Trading B.V. met betrekking tot 2013 op € 5.000,-- per jaar;

 • -

  het ter vergadering van P.D.B.O. van 31 januari 2014 genomen besluit aan de directie van P.D.B.O. decharge te verlenen ten aanzien van het beleid over 2013;

 • -

  het ter vergadering van P.D.B.O. van 31 januari 2014 genomen besluit tot goedkeuring van de jaarrekening over 2013, aangevende een vermogen van € 258.269,-- en een verlies na belastingen van € 333.223,-- over 2013, welk resultaat op de reserves in mindering zou worden gebracht.

4.2.

Vernietigt de op of omstreeks 28 januari 2014 door het bestuur van P.D.B.O. genomen besluiten tot acceptatie en erkenning van de verschuldigdheid van de door Werbri Trading B.V. op 28 januari 2014 aan P.D.B.O. in rekening gebrachte bedragen ad in totaal
€ 348.000,-- en tot verrekening van de daaruit voortvloeiende schuld van P.D.B.O. aan Werbri Trading B.V. met de vordering van P.D.B.O. op Werbri Trading B.V. uit hoofde van de lening/rekening-courant verhouding.

4.3.

Veroordeelt P.D.B.O. in de proceskosten, aan de zijde van Zepa tot op heden begroot op € 1.164,98.

4.4.

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

4.5.

Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.M. Lorist en in het openbaar uitgesproken op
3 juni 2015.1

1 type: coll: