Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2015:2641

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
08-05-2015
Datum publicatie
01-06-2015
Zaaknummer
C/08/169271 / JE RK 15
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kinderrechter verklaart moeder ontvankelijk in haar verzoek omtrent het geschil in de uitvoering van de ondertoezichtstelling.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 262b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2015/97
PFR-Updates.nl 2015-0198
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK OVERIJSSEL

Familierecht en Jeugdrecht

Zittingsplaats: Almelo

zaakgegevens : C/08/169271 / JE RK 15-433

datum uitspraak: 8 mei 2015

beschikking geschillenregeling

in de zaak van

[verzoekster], hierna te noemen de moeder,

wonende te [woonplaats],

advocaat: mr. R.W. de Gruijl,

betreffende

[minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum 1] te [geboorteplaats], hierna te noemen [minderjarige 1],

[minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum 2] te [geboorteplaats], hierna te noemen [minderjarige 2].

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

Bureau Jeugdzorg Gelderland, hierna te noemen de GI,

gevestigd te [geboorteplaats],

[belanghebbende], hierna te noemen de vader,

wonende te [geboorteplaats],

[belanghebbenden], hierna te noemen de pleegouders,

wonende te [geboorteplaats].

Het procesverloop


Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoekschrift met bijlagen van de moeder van 17 maart 2015, ingekomen bij de griffie op 17 maart 2015.

Op 1 april 2015 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de moeder, bijgestaan door mr. De Gruijl,

- de vader,

- de pleegouders,

- een vertegenwoordigster van de GI, mevrouw [H].

Ter zitting is door de GI een uitspraak van de klachtencommissie d.d. 11 maart 2015 overgelegd.

De feiten


Het ouderlijk gezag over [minderjarige 1] en [minderjarige 2] wordt uitgeoefend door de ouders.

Bij beschikking van 20 augustus 2014 zijn [minderjarige 1] en [minderjarige 2] onder toezicht gesteld tot 23 september 2015.

De kinderrechter heeft bij deze beschikking tevens machtiging verleend tot uithuisplaatsing van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] voor de duur van de ondertoezichtstelling bij pleegouders.

Het verzoek


De moeder heeft een geschil voorgelegd met betrekking tot de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Zij verzoekt om te bepalen dat de GI een onderzoek moet doen naar haar pedagogische vaardigheden en mogelijkheden. Moeder wil graag dat de minderjarigen te zijner tijd bij haar worden teruggeplaatst en heeft mede daarom ook om een ruimere omgangsregeling verzocht (zaaknummer C/08/169673 / JE RK 15-495), waarop eveneens bij beschikking van heden is beslist.

Het standpunt van belanghebbenden

De GI is van oordeel dat voornoemd geschil al eens is voorgelegd aan de klachtencommissie en dat er dan niet nog eens een beroep kan worden gedaan op de geschillenregeling. Daarnaast is een dergelijk onderzoek volgens de GI nog niet aan de orde omdat zo’n onderzoek alleen gedaan wordt om te bekijken of de minderjarigen langer naar moeder kunnen of bij een onderzoek naar een terugplaatsing. Voor beide situaties is het volgens de GI te vroeg, er zal eerst hulpverlening moeten plaatsvinden van ‘Ouderschap Blijft’.

De beoordeling

ten aanzien van de ontvankelijkheid
De kinderrechter stelt vast dat er wat hem betreft wel sprake is van een geschil dat de uitvoering van de ondertoezichtstelling betreft: moeder wil dat de GI regelt dat er met betrekking tot haar een deskundigenonderzoek wordt verricht naar haar opvoedingsvaardigheden, opdat de kinderen of in elk geval [minderjarige 2] weer bij haar kunnen c.q. kan komen wonen waardoor de plaatsing bij opa en oma kan eindigen. Moeder kan dan ook worden ontvangen in haar verzoek, nu een geschil ex art. 1:262b van het Burgerlijk Wetboek (BW) aan de kinderrechter kan worden voorgelegd. Een eerdere beoordeling door een klachtencommissie staat aan ontvankelijkheid niet in de weg.

ten aanzien van het verzochte

Naar het oordeel van de kinderrechter moet, in elk geval op dit moment, het verzoek van de moeder worden afgewezen. [L] en de Raad voor de Kinderbescherming hebben in het verleden al gekeken naar de opvoedingsvaardigheden van beide ouders en hebben daarover gerapporteerd. Ouders komen samen en afzonderlijk tekort. De opvoedingsplek bij de grootouders v.z. is daarom nodig. Het beleid van de GI is niet op terugkeer naar één van de ouders gericht. Dat is begrijpelijk, temeer nu zelfs de omgang nog niet goed verloopt en moeder, vader en grootouders niet met elkaar communiceren. Moeder wil grootouders, die zij als ‘kinderontvoerders’ ziet, zelfs helemaal niet spreken. Dat zo zijnde is elk traject gericht op terugplaatsing van een kind of beide kinderen bij moeder onhaalbaar.

Een onderzoek naar opvoedingscapaciteiten is op dit moment dan ook niet zinvol. Van de GI kan redelijkerwijs niet worden verlangd dat zij onder de huidige omstandigheden een dergelijk onderzoek doet verrichten. Als moeder zo’n onderzoek toch wil dan kan zij niet van de GI verlangen dat die dat voor haar regelt, maar zal ze zelf actie moeten ondernemen. Dat ziet ze inmiddels blijkbaar zelf ook, want ter zitting is gebleken dat ze met het oog op zo’n onderzoek de hulp van de gemeente Rijssen-Holten heeft ingeroepen. De jeugdbeschermer heeft verklaard moeder daarbij te willen steunen. Dat lijkt de beste weg te zijn.

De beslissing


De kinderrechter wijst af het verzoek.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.H. Olthof, kinderrechter, in tegenwoordigheid van

M.R. Asveld als griffier en in het openbaar uitgesproken op 8 mei 2015.