Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2015:2324

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
04-02-2015
Datum publicatie
19-05-2015
Zaaknummer
C/08/160185 / FA RK 14-1755
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Kinderrechter verleent vervangende toestemming aan moeder voor indienen verzoek tot wijziging geslachtsnaam minderjarige. Beide kinderen stellig in hun wens om geslachtsnaam moeder te dragen. Zij willen een periode in hun leven afsluiten en daar hoort wat hen betreft de andere geslachtsnaam bij. Als vader blijft vasthouden aan zijn eigen achternaam zal dat volgens de raad eerder een negatief effect hebben, dan wanneer vader de kinderen de ruimte geeft om de achternaam van hun moeder te dragen. Tenslotte merkt de raad nog op dat het tegenstrijdig is dat vader wil dat de kinderen zijn achternaam dragen, terwijl hij zijn eigen geslachtsnaam niet draagt om de voor hem moverende redenen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Zittingsplaats Almelo

Team jeugdrecht

zaaknummer: C/08/160185 / FA RK 14-1755

beschikking van de kinderrechter in de rechtbank Overijssel d.d. 4 februari 2015

inzake

[verzoekster],

verder ook de vrouw of de moeder te noemen,

wonende te [woonplaats],

verzoekster,

advocaat: mr. H.J.M. van Denderen,

en

[belanghebbende],

verder ook de man of de vader te noemen,

wonende op een geheim adres,

belanghebbende,

advocaat: mr. A.S.M. Zweerman-Oude Breuil.

Het procesverloop

Bij op 22 juli 2014 ter griffie ingekomen verzoekschrift met bijlagen heeft de vrouw verzocht om vervangende toestemming tot het indienen van een verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam van de minderjarige kinderen van partijen.

Op 18 augustus 2014 is een verweerschrift met bijlagen ter griffie van deze rechtbank ingekomen.

Op 20 augustus 2014 is er een brief met bijlage van mr. Zweerman-Oude Breuil ter griffie van deze rechtbank ingekomen.

Op 22 augustus 2014 zijn er aanvullende stukken door mr. Van Denderen in het geding gebracht.

De zaak is behandeld ter zitting van 25 augustus 2014. Ter zitting zijn verschenen:

  • -

    de vrouw bijgestaan door mr. Van Denderen,

  • -

    de man bijgestaan door mr. Zweerman-Oude Breuil,

  • -

    de heer Roelsteen, begeleider van het Grip Team, namens de gemeente Hengelo (O).

Van de behandeling is proces-verbaal opgemaakt.

Op 25 augustus 2014 is aan de Raad voor de Kinderbescherming te Almelo verzocht om in deze zaak een onderzoek te verrichten en daarover te rapporteren en te adviseren. Op 28 november 2014 is een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming ter griffie ingekomen.

Op 27 januari 2015 zijn er brieven van beide advocaten ter griffie van deze rechtbank ingekomen.

De beschikking is bepaald op heden.

De vaststaande feiten

De ouders zijn gehuwd geweest. Uit dit huwelijk zijn geboren:

- [minderjarige 1], geboren te [geboorteplaats] op [2002],

- [minderjarige 2], geboren te [geboorteplaats] op [2002].

Bij beschikking van de rechtbank Almelo van 22 februari 2006, ingeschreven op 20 juni 2006, is de echtscheiding uitgesproken. De ouders zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over de bovengenoemde kinderen. De hoofdverblijfplaats van de minderjarigen is bij de vrouw.

Tussen de ouders bestaat geen enkel contact. Ook heeft vader geen omgang met de beide kinderen.

De beoordeling van het verzoek en de motivering van de beslissing

Volgens moeder is er vanaf de echtscheiding geen contact meer geweest tussen de man en de kinderen. Ook tussen de ouders onderling is er geen contact. De vrouw woont met de kinderen op een geheim adres om zodoende niet onverhoeds met de man geconfronteerd te worden. Volgens de vrouw zijn de kinderen door gedragingen van hun vader getraumatiseerd en daarvoor onder behandeling. Voor de verdere verwerking van die traumatische ervaringen is het gewenst dat de kinderen niet langer geconfronteerd worden met de achternaam van hun vader. De kinderen hebben zelfs een afkeer van die geslachtsnaam ontwikkeld. Nu er geen enkel contact is tussen de ouders en de vrouw voorziet dat de man ook geen medewerking zal verlenen aan een wijziging van de geslachtsnaam ziet de vrouw zich genoodzaakt om vervangende toestemming bij de rechtbank te verzoeken.

De man heeft een verweerschrift ingediend. Hij vraagt om afwijzing van het verzoek van de vrouw. Volgens de man is het juist de vrouw die de pogingen om tot omgang te komen frustreert. De man heeft naar eigen zeggen veelvuldig contact met de instantie waarbij de kinderen onder behandeling zijn (Ambiq). Elke poging van de man om tot herstel van de contacten te komen wordt door de vrouw tegengehouden. De man stelt dat een wijziging van de geslachtsnaam niet in het belang van de kinderen is, mede omdat zij op dit moment de gevolgen van die wijziging niet kunnen overzien.

De rechtbank heeft de Raad voor de Kinderbescherming (verder te noemen: de raad) verzocht om een advies uit te brengen met betrekking tot het onderhavige verzoek van moeder en daar ook de mogelijkheden voor omgang tussen vader en de kinderen bij te betrekken.

Uit het rapport van de raad welke op 28 november 2014 ter griffie is ingekomen blijkt dat de raad adviseert om het verzoek van moeder voor vervangende toestemming tot wijziging van de geslachtsnaam toe te wijzen. Daarnaast adviseert de raad om geen omgangsregeling vast te stellen tussen vader en de kinderen.

De raad heeft bij het onderzoek gesproken met de beide kinderen over het verzoek en in het rapport staat vermeld wat de kinderen tegenover de raad hebben verklaard. Beiden zijn stellig in hun wens om de geslachtsnaam van moeder te dragen. Zij willen een periode in hun leven afsluiten en daar hoort wat hen betreft de andere geslachtsnaam bij.

Volgens de raad is er geen band tussen de kinderen en hun vader. Ook is er geen enkele ruimte om op dit moment omgang tussen de kinderen en hun vader op gang te brengen, in welke vorm dan ook. Dat contact forceren zal volgens de raad een averechts effect hebben op de ontwikkeling van de kinderen. De kinderen zijn ondanks hun therapie nog steeds kwetsbaar. De kinderen gebruiken al geruime tijd de achternaam [X]. Als vader blijft vasthouden aan zijn eigen achternaam zal dat volgens de raad eerder een negatief effect hebben, dan wanneer vader de kinderen de ruimte geeft om de achternaam van hun moeder te dragen. Tenslotte merkt de raad nog op dat het tegenstrijdig is dat vader wil dat de kinderen zijn achternaam dragen, terwijl hij zijn eigen geslachtsnaam niet draagt om de voor hem moverende redenen.

Uit het rapport van de raad en de brief van mr Van Denderen van 27 januari 2015 blijkt dat moeder instemt met het advies van de raad en er op basis van de stukken een beschikking kan worden gegeven.

Mr. Zweerman-Oude Breuil heeft namens de man bij brief van 27 januari 2015 verklaard dat de man zich met pijn in het hart neerlegt bij het advies van de raad. Hij wil de wens van de kinderen respecteren, hoewel hij veel moeite heeft met het onderhavige verzoek.

De rechtbank zal beslissen conform het advies van de raad. Door de raad is een gedegen onderbouwing gegeven van het advies. Dat advies neemt de rechtbank over en maakt het tot de zijne. De rechtbank is van oordeel dat toewijzing van het verzoek in het belang is van de beide minderjarige kinderen van partijen. Daarbij maakt de rechtbank wel de kanttekening dat het jammer is dat er voor omgang tussen vader en de kinderen op dit moment geen ruimte is.

De beslissing

De kinderrechter:

Verleent de vrouw vervangende toestemming voor het indienen van een verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam van:

- [minderjarige 1], geboren te [geboorteplaats] op [2002],

- [minderjarige 2], geboren te [geboorteplaats] op [2002].

Deze beschikking is gegeven door mr. E.V.A. Groener, in tegenwoordigheid van R.P. Jansen als griffier en in het openbaar uitgesproken op 4 februari 2015.