Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2015:1977

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
17-04-2015
Datum publicatie
17-04-2015
Zaaknummer
08/910090-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 34-jarige vrouw uit Almelo tot een taakstraf van 200 uur wegens oplichting met het aanvragen van telefoonabonnementen van KPN. De Almelose heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan diverse oplichtingen en pogingen daartoe. Zij hebben, door zich voor te doen als abonnementhouders van de KPN, abonnementen verlengd en hierbij gratis mobiele telefoons laten bezorgen.

Naar het oordeel van de rechtbank doet de door de officier van justitie geformuleerde eis onvoldoende recht aan de omvang van de gepleegde oplichting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08/910090-14

Datum vonnis: 17 april 2015

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1980 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats].

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van

3 april 2015. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. P. de Jong en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw

mr. S.L Geeraths, advocaat te Almelo, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich in de periode van 1 mei 2013 tot en met 26 augustus 2013 schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van oplichting (feit 1) en aan het medeplegen van poging tot oplichting

(feit 2).

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

zij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2013 tot en

met 26 augustus 2013 in de gemeente Almelo, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een)

ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door hetzij door het aannemen van

een valse hoedanigheid en/of een of meer listige kunstgrepen en/of een

samenweefsel van verdichtsels KPN, althans [slachtoffer], althans (een)

ander(en) heeft/hebben bewogen en/of heeft/hebben doen bewegen tot de

afgifte van vijftien, althans één of meer mobiele telefoons van het merk

Apple I Phone 5 en/of twee , althans één of meer mobiele telefoons van het

merk Samsung Galaxy S 4, althans enig(e) goed(eren), hierin bestaande dat verdachte en/of haar mededader(s), met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid onder meer:

- zich (aldus) heeft/hebben voorgedaan tegenover de KPN als onder meer de

navolgende perso(o)n(en) zijnde abonnementhouders van de KPN, te weten:

[naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] en/of [naam 5]

en/of [naam 6] en/of [naam 7] en/of [naam 8]

en/of [naam 9] en/of [naam 10] en/of [naam 11] en/of [naam 12]

en/of [naam 13] en/of [naam 14] en/of [naam 15] en/of [naam 16]

en/of [naam 17] en/of [naam 18]; en/of

- aan de KPN heeft/hebben aangegeven in hoedanigheid van de onder meer

hiervoor vermelde perso(o)n(en) dat verdachte en/of haar mededader(s) een

abonnementsverlenging wilde(n) omdat het abonnement bijna was afgelopen;

en/of

- aan de KPN aangegeven in hoedanigheid van de onder meer hiervoor vermelde

perso(o)n(en) dat zij ook een nieuw telefoontoestel wilde(n) ontvangen te

weten een Apple I Phone 5 en/of een Samsung Galaxy S4 bij hun nieuwe KPN

abonnement; en/of

- als afleveradres [adres] te Almelo heeft/hebben opgegeven;

waardoor de hier bovenstaande aangever werd bewogen tot bovenomschreven

afgifte;

2.

zij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2013 tot en

met 26 augustus 2013 in de gemeente Almelo, althans in Nederland,

(telkens) ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal, om met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of een of meer listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels KPN, althans [slachtoffer], althans (een) ander(en) heeft/hebben bewogen en/of heeft/hebben doen bewegen tot de afgifte van vier, althans één of meer mobiele telefoons van het merk Apple I Phone 5

en/of twee, althans één of meer mobiele telefoons van het merk Samsung Galaxy

S 4, althans enig(e) goed(eren),

hierin bestaande dat verdachte en/of haar mededader(s),

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk

en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid onder meer:

- zich (aldus) heeft/hebben voorgedaan tegenover de KPN als onder meer de

navolgende perso(o)n(en) zijnde abonnementhouders van de KPN, te weten:

[naam 15] en/of [naam 16] en/of [naam 17] en/of [naam 18];

en/of

- aan de KPN heeft/hebben aangegeven in hoedanigheid van de onder meer

hiervoor vermelde perso(o)n(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) een

abonnementsverlenging wilde(n) omdat het abonnement bijna was afgelopen;

en/of

- aan de KPN aangegeven in hoedanigheid van de onder meer hiervoor vermelde

perso(o)n(en) dat zij ook een nieuw telefoontoestel wilde(n) ontvangen te

weten een Apple I Phone 5 en/of een Samsung Galaxy S4 bij hun nieuwe KPN

abonnement; en/of

- als afleveradres [adres] te Almelo heeft/hebben opgegeven;

waardoor de hier bovenstaande aangever werd bewogen tot bovenomschreven

afgifte,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de feiten 1 en 2 wordt veroordeeld tot een leerstraf, inhoudende een assertiviteitstraining van 30 uur, en een werkstraf van

60 uur voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

5.1

De bewijsoverwegingen van de rechtbank ten aanzien van de feiten 1 en 2

De rechtbank overweegt dat ten aanzien van de ten laste gelegde feiten sprake is van een bekennende verdachte in de zin van artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering. De rechtbank zal daarom volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen die tot de bewezenverklaring hebben geleid.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte onder 1 en 2 ten laste is gelegd, gelet op de volgende bewijsmiddelen:

• het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer];

• de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting van 3 april 2015.

De rechtbank acht op grond van de bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de beide strafbare feiten in de periode van 1 mei 2013 tot en met 26 augustus 2013 heeft begaan.

5.2

De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

zij in de periode van 1 mei 2013 tot en met 26 augustus 2013 in de gemeente Almelo,

tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, telkens met het oogmerk om zich en

anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en een samenweefsel van verdichtsels, KPN hebben bewogen tot de afgifte van dertien mobiele telefoons van het merk Apple iPhone 5 en één mobiele telefoon van het merk Samsung Galaxy S4,

hierin bestaande dat verdachte en haar mededaders, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid :

- zich hebben voorgedaan tegenover de KPN als de

navolgende personen zijnde abonnementhouders van de KPN, te weten:

[naam 1] en [naam 2] en [naam 3] en [naam 4] en [naam 5]

en [naam 6] en [naam 7] en [naam 8] [naam 9] en

[naam 10] en [naam 11] en [naam 12] en [naam 13] en [naam 14]

en

- aan de KPN hebben aangegeven in hoedanigheid van de

hiervoor vermelde personen dat verdachte en haar mededaders een

abonnementsverlenging wilden omdat het abonnement bijna was afgelopen

en

- aan de KPN hebben aangegeven in hoedanigheid van de hiervoor vermelde

personen dat zij ook een nieuw telefoontoestel wilden ontvangen te weten een Apple

iPhone 5 of een Samsung Galaxy S4 bij hun nieuwe KPN abonnement en

- als afleveradres [adres] te Almelo hebben opgegeven;

waardoor de hier bovenstaande aangever werd bewogen tot bovenomschreven

afgifte;

2.

zij in de periode van 1 mei 2013 tot en met 26 augustus 2013 in de gemeente Almelo, telkens ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en een samenweefsel van verdichtsels KPN, hebben bewogen tot de afgifte van twee mobiele telefoons van het merk Apple iPhone 5 en twee mobiele telefoons van het merk Samsung Galaxy S4, hierin bestaande dat verdachte en haar mededaders, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid:

- zich hebben voorgedaan tegenover de KPN als de

navolgende personen zijnde abonnementhouders van de KPN, te weten:

[naam 15] en [naam 16] en [naam 17] en [naam 18] en

- aan de KPN hebben aangegeven in hoedanigheid van de hiervoor vermelde personen dat verdachte en haar mededaders een

abonnementsverlenging wilden omdat het abonnement bijna was afgelopen en

- aan de KPN aangegeven in hoedanigheid van de hiervoor vermelde

personen dat zij ook een nieuw telefoontoestel wilden ontvangen te

weten een Apple iPhone 5 of een Samsung Galaxy S4 bij hun nieuwe KPN

abonnement en

- als afleveradres [adres] te Almelo hebben opgegeven;

waardoor de hier bovenstaande aangever werd bewogen tot bovenomschreven

afgifte,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in haar verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte onder 1 en 2 meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij haar daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 45, 47 en 326 Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1

het misdrijf: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

feit 2

het misdrijf: medeplegen van poging tot oplichting, meermalen gepleegd.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8 De op te leggen straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan diverse oplichtingen en pogingen daartoe. Verdachte en haar mededaders hebben, door zich voor te doen als abonnementhouders van de KPN, abonnementen verlengd en hierbij mobiele telefoons laten bezorgen. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat zij op deze wijze met name de KPN schade heeft berokkend.

Het Landelijk Overleg van Vakinhoud Strafrecht (LOVS) heeft rekening gehouden met de oriëntatiepunten voor straftoemeting. Bij een benadelingsbedrag tussen

€ 10.000 en € 70.000,- is de op te leggen straf volgens de richtlijnen 2 tot 5 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf, dan wel het equivalent in taakstraf.

De rechtbank heeft in het voordeel van verdachte rekening gehouden met het feit dat verdachte niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een aantal strafbare feiten, waarbij zij slechts werd geleid door de behoefte aan geldelijk gewin. Naar het oordeel van de rechtbank doet de door de officier van justitie geformuleerde eis onvoldoende recht aan de omvang van de gepleegde oplichting. Alles overziend acht de rechtbank oplegging van een taakstraf van

120 uur, te vervangen door 60 dagen hechtenis passend en geboden.

9 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 22c, 22d, 27 en 57 Sr.

10 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het sub 1 en sub 2 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte sub 1 en sub 2 meer of anders is tenlastegelegd en spreekt haar daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:
  feit 1

het misdrijf: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

feit 2

het misdrijf: medeplegen van poging tot oplichting, meermalen gepleegd

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder sub 1 en sub 2 bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid van 120 uren;

 • -

  beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 60 dagen;

 • -

  beveelt dat de tijd die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de taakstraf in mindering wordt gebracht, waarbij als maatstaf geldt dat voor de eerste 60 in verzekering of voorlopige hechtenis doorgebrachte dagen, twee uren en voor de resterende dagen één uur per dag aftrek plaatsvindt.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M.M. Bordenga, voorzitter, mr. G.H. Meijer en

mr. S.M. Milani, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.H. Falkmann-Herber, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 17 april 2015.

Buiten staat

Mr. Meijer is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bewijsmiddelen

Feiten 1 en 2

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de regiopolitie Twente met nummers: 2014031195, 2013109258, 2013057687, 2013058148, 2013063175, 2013086420 en 2013084982. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

1.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer], namens de benadeelde KPN

d.d. 22 augustus 2013.

2.

Het proces-verbaal van de terechtzitting van 3 april 2015, voor zover inhoudende de bekennende verklaring van de verdachte als bedoeld in art. 359, derde lid, laatste volzin, Wetboek van Strafvordering (Sv).