Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2015:1974

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
17-04-2015
Datum publicatie
17-04-2015
Zaaknummer
08/910089-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 29-jarige man uit Almelo tot een taakstraf van 200 uur wegens oplichting met het aanvragen van telefoonabonnementen van KPN.

De Almeloër heeft zich samen met anderen, en ook alleen schuldig gemaakt aan diverse oplichtingen en pogingen daartoe. Verdachte en zijn mededaders hebben, door zich voor te doen als abonnementhouders van de KPN, abonnementen verlengd en hierbij gratis mobiele telefoons laten bezorgen.

De rechtbank rekent de feiten verdachte extra zwaar aan gezien zijn leidende rol hierin. Door zijn geraffineerde handelswijze zijn in een relatief korte periode veel mensen gedupeerd. Naar het oordeel van de rechtbank doet de door de officier van justitie geformuleerde eis onvoldoende recht aan de omvang van de gepleegde oplichting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08/910089-14

Datum vonnis: 17 april 2015

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1985 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats].

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van

3 april 2015. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. P. de Jong en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman mr. R. Oude Breuil, advocaat te Enschede, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich in de periode van 1 mei 2013 tot en met 26 augustus 2013 schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van oplichting (feit 1) en aan het medeplegen van poging tot oplichting

(feit 2).

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2013 tot en

met 26 augustus 2013 in de gemeente Almelo, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een)

ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door hetzij door het aannemen van

een valse hoedanigheid en/of een of meer listige kunstgrepen en/of een

samenweefsel van verdichtsels KPN, althans [slachtoffer], althans (een)

ander(en) heeft/hebben bewogen en/of heeft/hebben doen bewegen tot de afgifte

van vijftien, althans één of meer mobiele telefoons van het merk Apple I

Phone 5 en/of twee, althans één of meer mobiele telefoons van het merk Samsung

Galaxy S 4, althans enig(e) goed(eren),

hierin bestaande dat verdachte en/of zijn mededader(s),

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk

en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid onder meer:

- zich (aldus) heeft/hebben voorgedaan tegenover de KPN als onder meer de

navolgende perso(o)n(en) zijnde abonnementhouders van de KPN, te weten: [naam 1]

en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] en/of [naam 5]

en/of [naam 6] en/of [naam 7] en/of [naam 8]

en/of [naam 9] en/of [naam 10] en/of [naam 11] en/of [naam 12]

en/of [naam 13] en/of [naam 14] en/of [naam 15] en/of [naam 16]

en/of [naam 17] en/of [naam 18] en/of [naam 19] en/of

[naam 20]; en/of

- aan de KPN heeft/hebben aangegeven in hoedanigheid van de onder meer

hiervoor vermelde perso(o)n(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) een

abonnementsverlenging wilde(n) omdat het abonnement bijna was afgelopen;

en/of

- aan de KPN aangegeven in hoedanigheid van de onder meer hiervoor vermelde

perso(o)n(en) dat zij ook een nieuw telefoontoestel wilde(n) ontvangen te

weten een Apple I Phone 5 en/of een Samsung Galaxy S4 bij hun nieuwe KPN

abonnement; en/of

als afleveradres [adres 1] en/of [adres 2] te Almelo

heeft/hebben opgegeven;

waardoor de hier bovenstaande aangever werd bewogen tot bovenomschreven

afgifte;

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2013 tot en

met 26 augustus 2013 in de gemeente Almelo, althans in Nederland,

(telkens) ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

om met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen

van een valse hoedanigheid en/of een of meer listige kunstgrepen en/of een

samenweefsel van verdichtsels KPN, althans [slachtoffer], althans (een)

ander(en) heeft/hebben bewogen en/of heeft/hebben doen bewegen tot de afgifte

van vier, althans één of meer mobiele telefoons van het merk Apple I Phone 5

en/of twee, althans één of meer mobiele telefoons van het merk Samsung Galaxy

S 4, althans enig(e) goed(eren),

hierin bestaande dat verdachte en/of zijn mededader(s),

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk

en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid onder meer:

- zich (aldus) heeft/hebben voorgedaan tegenover de KPN als onder meer de

navolgende perso(o)n(en) zijnde abonnementhouders van de KPN, te weten:

[naam 15] en/of [naam 16] en/of [naam 17] en/of [naam 18]

en/of [naam 21] en/of [naam 22]; en/of

- aan de KPN heeft/hebben aangegeven in hoedanigheid van de onder meer

hiervoor vermelde perso(o)n(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) een

abonnementsverlenging wilde(n) omdat het abonnement bijna was afgelopen;

- aan de KPN aangegeven in hoedanigheid van de onder meer hiervoor vermelde

perso(o)ne(n) dat zij ook een nieuw telefoontoestel wilde(n) ontvangen te

weten een Apple I Phone 5 en/of een Samsung Galaxy S4 bij hun nieuwe KPN

abonnement; en/of

- als afleveradres [adres 1] en/of [adres 2] te Almelo

opgegeven;

waardoor de hier bovenstaande aangever werd bewogen tot bovenomschreven

afgifte,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de feiten 1 en 2 wordt veroordeeld tot een taakstraf van 170 uur, te vervangen door 85 dagen hechtenis. Daarnaast heeft de officier van justitie gevorderd dat aan verdachte wordt opgelegd een gevangenisstraf van

4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

5.1

De bewijsoverwegingen van de rechtbank ten aanzien van de feiten 1 en 2

De rechtbank overweegt dat ten aanzien van de ten laste gelegde feiten sprake is van een bekennende verdachte in de zin van artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering. De rechtbank zal daarom volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen die tot de bewezenverklaring hebben geleid.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte onder 1 en 2 ten laste is gelegd, gelet op de volgende bewijsmiddelen:

• het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer] d.d. 22 augustus 2013;

• het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer] d.d. 30 augustus 2013;

• het proces-verbaal van aangifte van [naam 20] d.d. 26 juni 2013;

• het proces-verbaal van aangifte van [naam 22] d.d. 13 juni 2013;

• de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting van 3 april 2015.

De rechtbank acht op grond van de bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de beide strafbare feiten in de periode van 1 mei 2013 tot en met 26 augustus 2013 heeft begaan.

5.2

De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 1 mei 2013 tot en met 26 augustus 2013 in Almelo, tezamen en in vereniging anderen, meermalen, telkens met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en een samenweefsel van verdichtsels KPN, hebben bewogen tot de afgifte van dertien mobiele telefoons van het merk Apple I Phone 5 en één mobiele telefoon van het merk Samsung Galaxy S 4,

hierin bestaande dat verdachte en zijn mededaders, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid onder meer:

- zich hebben voorgedaan tegenover de KPN als onder meer de navolgende personen zijnde abonnementhouders van de KPN, te weten:

[naam 1] en [naam 2] en [naam 3] en [naam 4] en [naam 5] en [naam 6] en [naam 7] en [naam 8] en [naam 9] en [naam 10] en

[naam 11] en [naam 12] en [naam 13] en [naam 14]; en

- aan de KPN hebben aangegeven in hoedanigheid van de onder meer hiervoor vermelde personen dat verdachte en zijn mededaders een abonnementsverlenging wilden omdat het abonnement bijna was afgelopen; en

- aan de KPN aangegeven in hoedanigheid van de onder meer hiervoor vermelde

personen dat zij ook een nieuw telefoontoestel wilden ontvangen te weten een Apple I Phone 5 of een Samsung Galaxy S4 bij hun nieuwe KPN abonnement; en

- als afleveradres [adres 1] te Almelo hebben opgegeven;

waardoor de hier bovenstaande aangever werd bewogen tot bovenomschreven

afgifte;

en

hij in de periode van 1 mei 2013 tot en met 26 augustus 2013 in Almelo meermalen, telkens met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en een samenweefsel van verdichtsels KPN, heeft bewogen tot de afgifte van twee mobiele telefoons van het merk Apple I Phone 5,

hierin bestaande dat verdachte, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid onder meer:

- zich heeft voorgedaan tegenover de KPN als onder meer de navolgende personen zijnde abonnementhouders van de KPN, te weten:

[naam 19] en [naam 20]; en

- aan de KPN heeft aangegeven in hoedanigheid van de onder meer hiervoor vermelde personen dat verdachte een abonnementsverlenging wilde omdat het abonnement bijna was afgelopen; en

- aan de KPN aangegeven in hoedanigheid van de onder meer hiervoor vermelde

personen dat hij ook een nieuw telefoontoestel wilde ontvangen te weten een Apple I Phone 5 bij zijn nieuwe KPN abonnement; en

- als afleveradres [adres 2] te Almelo heeft opgegeven;

waardoor de hier bovenstaande aangever werd bewogen tot bovenomschreven

afgifte;

2.

hij in de periode van 1 mei 2013 tot en met 26 augustus 2013 in de gemeente Almelo, telkens ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, om met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en een

samenweefsel van verdichtsels KPN hebben bewogen tot de afgifte van twee mobiele telefoons van het merk Apple I Phone 5 en twee mobiele telefoons van het merk Samsung Galaxy S 4, hierin bestaande dat verdachte en zijn mededaders, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk

en bedrieglijk en in strijd met de waarheid onder meer:

- zich hebben voorgedaan tegenover de KPN als onder meer de navolgende personen zijnde abonnementhouders van de KPN, te weten:

[naam 15] en [naam 16] en [naam 17] en [naam 18]; en

- aan de KPN hebben aangegeven in hoedanigheid van de onder meer hiervoor vermelde personen dat verdachte en zijn mededaders een abonnementsverlenging wilden omdat het abonnement bijna was afgelopen;

- aan de KPN aangegeven in hoedanigheid van de onder meer hiervoor vermelde personen dat zij ook een nieuw telefoontoestel wilden ontvangen te weten een Apple I Phone 5 of een Samsung Galaxy S4 bij hun nieuwe KPN abonnement; en

- als afleveradres [adres 1] te Almelo hebben opgegeven;

waardoor de hier bovenstaande aangever werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

en

hij in de periode van 1 mei 2013 tot en met 26 augustus 2013 in de gemeente Almelo, telkens ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf, meermalen, om met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en een samenweefsel van verdichtsels KPN hebben bewogen tot de afgifte van twee mobiele telefoons van het merk Apple I Phone 5, hierin bestaande dat verdachte, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk

en bedrieglijk en in strijd met de waarheid onder meer:

- zich heeft voorgedaan tegenover de KPN als onder meer de navolgende personen zijnde abonnementhouders van de KPN, te weten:

[naam 21] en [naam 22]; en

- aan de KPN hebben aangegeven in hoedanigheid van de onder meer hiervoor vermelde personen dat verdachte een abonnementsverlenging wilde omdat het abonnement bijna was afgelopen;

- aan de KPN aangegeven in hoedanigheid van de onder meer hiervoor vermelde personen dat hij ook een nieuw telefoontoestel wilde ontvangen te weten een Apple I Phone 5 bij zijn nieuwe KPN abonnement; en

- als afleveradres [adres 2] te Almelo heeft opgegeven;

waardoor de hier bovenstaande aangever werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte onder 1 en 2 meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 45, 47 en 326 Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1

het misdrijf: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

en

het misdrijf: oplichting, meermalen gepleegd

feit 2

het misdrijf: medeplegen van poging tot oplichting, meermalen gepleegd

en

het misdrijf: poging tot oplichting, meermalen gepleegd.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8 De op te leggen straf of maatregel

De raadsman heeft aangevoerd dat er op het moment van de aanhouding van verdachte op

27 augustus 2013 geen redelijk vermoeden van schuld was. Deze onregelmatigheid dient volgens de raadsman op grond van artikel 359a Sv tot strafvermindering te leiden.

Gelet op de bevindingen van de verbalisant [verbalisant] op 12 juni 2013 en de verklaring van [naam 23] van 27 augustus 2013 om 10.10 uur waarin zij belastend over verdachte (die zij in deze verklaring [verdachte] noemt) verklaart, is de rechtbank, anders dan de raadsman, van oordeel dat er op het moment van de aanhouding van verdachte sprake was van een redelijk vermoeden van schuld.

De raadsman heeft voorts aangevoerd dat er op 27 augustus 2013 om 15.40 uur een onrechtmatige doorzoeking heeft plaatsgevonden in het huis van verdachte. Ook deze onregelmatigheid dient volgens de raadsman tot strafvermindering te leiden.

De rechtbank constateert dat verdachte in zijn verhoor toestemming heeft gegeven voor de doorzoeking in zijn woning op 27 augustus 2014. Dat in de aanhef van een ander proces-verbaal waarin deze toestemming wordt vermeld het tijdstip 12.28 staat als tijdstip opmaken van proces verbaal, zegt nog niets over het precieze tijdstip waarop de toestemming door verdachte is gegeven. Van een vormverzuim in de zin van art. 359a Sv is volgens de rechtbank dan ook geen sprake.

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft zich samen met anderen, en ook alleen schuldig gemaakt aan diverse oplichtingen en pogingen daartoe. Verdachte en zijn mededaders hebben, door zich voor te doen als abonnementhouders van de KPN, abonnementen verlengd en hierbij gratis mobiele telefoons laten bezorgen. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij op deze wijze met name de KPN schade heeft berokkend. De rechtbank rekent de feiten verdachte extra zwaar aan gezien zijn leidende rol hierin. Door zijn geraffineerde handelswijze zijn in een relatief korte periode veel mensen gedupeerd.

Het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) heeft rekening gehouden met de oriëntatiepunten voor straftoemeting. Bij een benadelingsbedrag tussen € 10.000 en

€ 70.000,- is de op te leggen straf volgens de richtlijnen 2 tot 5 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf, dan wel het equivalent in taakstraf.

De rechtbank heeft in het voordeel van verdachte rekening gehouden met het feit dat hij recent niet met politie en justitie in aanraking is gekomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een aantal strafbare feiten, waarbij hij slechts werd geleid door de behoefte aan geldelijk gewin. Naar het oordeel van de rechtbank doet de door de officier van justitie geformuleerde eis onvoldoende recht aan de omvang van de gepleegde oplichting. Alles overziend acht de rechtbank de oplegging van een taakstraf van 200 uur, te vervangen door 100 dagen hechtenis passend en geboden. Voor de oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf ziet de rechtbank geen aanleiding gelet op de oudheid van de zaken en het feit dat verdachte recent niet meer met politie en justitie in aanraking is geweest.

8.2

De inbeslaggenomen voorwerpen

De rechtbank is van oordeel dat de in beslag genomen voorwerpen, zoals vermeld onder nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 en 10 van de aan dit vonnis aangehechte beslaglijst, dienen te worden teruggegeven aan de KPN. De onder 1 en 8 genoemde voorwerpen, van de aan dit vonnis aangehechte beslaglijst, dienen te worden teruggegeven aan verdachte.

9 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 22c, 22d, 27 en 57 Sr.

10 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het sub 1 en sub 2 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte sub 1 en sub 2 meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:
  feit 1

het misdrijf: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

en

het misdrijf: oplichting, meermalen gepleegd

feit 2

het misdrijf: medeplegen van poging tot oplichting, meermalen gepleegd

en

het misdrijf: poging tot oplichting, meermalen gepleegd;

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1 en 2 bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid van 200 uren;

 • -

  beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 100 dagen;

 • -

  beveelt dat de tijd die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de taakstraf in mindering wordt gebracht, waarbij als maatstaf geldt dat voor de eerste 60 in verzekering of voorlopige hechtenis doorgebrachte dagen, twee uren en voor de resterende dagen één uur per dag aftrek plaatsvindt;

de inbeslaggenomen voorwerpen

 • -

  gelast de teruggave aan verdachte van de op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst genoemde voorwerpen, genummerd 1 en 8;

 • -

  gelast de teruggave aan de KPN van de op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst genoemde voorwerpen, genummerd 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 en 10.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M.M. Bordenga, voorzitter, mr. G.H. Meijer en

mr. S.M. Milani, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.H. Falkmann-Herber, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 17 april 2015.

Buiten staat

Mr. Meijer is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bewijsmiddelen

Feiten 1 en 2

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de regiopolitie Twente met nummers: 2014031195, 2013109258, 2013057687, 2013058148, 2013063175, 2013086420 en 2013084982. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

1.

Het proces-verbaal van de terechtzitting van 3 april 2015, voor zover inhoudende de bekennende verklaring van de verdachte als bedoeld in art. 359, derde lid, laatste volzin, Wetboek van Strafvordering (Sv).

2.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer], namens de benadeelde KPN

d.d. 22 augustus 2013.

3.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer], namens de benadeelde KPN

d.d. 30 augustus 2013.

4.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 20] d.d. 26 juni 2013.

5.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 22] d.d. 13 juni 2013.