Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:994

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
03-03-2014
Datum publicatie
03-03-2014
Zaaknummer
08/993025-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft als belastingadviseur over de jaren 2009 tot en met 2011 in totaal 3.185 aangiften ingediend waarbij volgens de verdachte bij ongeveer 80% onjuiste zorgkosten zijn opgevoerd. Daardoor is de staat voor € 3.488.212,-- benadeeld. Verdachte zelf heeft een voordeel genoten van € 152.880,--. Verdachte heeft de rechtbank geen inzicht willen geven in zijn beweegredenen. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Ook mag hij gedurende 5 jaar niet werkzaam zijn als belastingadviseur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2014-0561
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Team strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08/993025-13

Datum vonnis: 3 maart 2014

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedag] 1950 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], [adres],

nu verblijvende in PI Overijssel HvB Karelskamp Almelo.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 17 februari 2014. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. Pluimers en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw mr. Schepers, advocaat te Enschede, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: al dan niet samen met anderen valsheid in geschrifte heeft gepleegd door aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premieheffing volksverzekeringen valselijk op te maken, dan wel al dan niet samen met anderen belastingfraude heeft gepleegd door opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting/premieheffing volksverzekeringen te doen;

feit 2: al dan niet samen met anderen de Belastingdienst heeft opgelicht door onjuiste aangiften inkomstenbelasting/premieheffing volksverzekeringen te doen.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

hij, op één of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2011

tot en met 31 oktober 2013,

in Apeldoorn en/of Enschede en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met één of meer natuurlijke perso(o)n(en), althans

alleen,

een groot aantal, althans één of meerdere, (elektronische) aangiftebiljet(ten)

inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het/de jaar/jaren 2009 en/of

2010 en/of 2011 en/of 2012, waaronder:

- het/de (elektronische) aangiftebiljet(ten) inkomstenbelasting/premie

volksverzekeringen over de jaren 2010 en/of 2011 ten name van [betrokkene 1];

en/of

- het/de (elektronische) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2010 en/of 2011 en/of 2012 ten name van [betrokkene 2]; en/of

- het/de (elektronische) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2010 en/of 2011 en/of 2012 ten name van [betrokkene 3]; en/of

- het/de (elektronische) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2010 en/of 2011 en/of 2012 ten name van [betrokkene 4]; en/of

- het/de (elektronische) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2009 en/of 2010 en/of 2011 ten name van [betrokkene 5]; en/of

- het/de (elektronische) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2010 en/of 2011 en/of 2012 ten name van [betrokkene 6]; en/of

- het/de (elektronische) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2010 en/of 2011 ten name van [betrokkene 7],

(elk) zijnde (een) geschrift(en), dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van

enig feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, immers heeft

verdachte en/of één of meer van zijn medeverdachte(n) (telkens) valselijk op

dat/die aangiftebiljet(ten) (een) te ho(o)g(e), althans gefingeerd(e)

bedrag(en) opgegeven en/of vermeld voor de uitgaven voor specifieke

zorgkosten, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt

en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

hij, op één of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2011

tot en met 31 oktober 2013,

in Apeldoorn en/of Enschede en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met één of meer natuurlijke perso(o)n(en), althans

alleen,

(telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als

bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen,

te weten een groot aantal, althans één of meerdere, (elektronische)

aangifte(n) voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2009 en/of 2010 en/of 2011 en/of 2012, waaronder:

- het/de (elektronische) aangiftebiljet(ten) inkomstenbelasting/premie

volksverzekeringen over de jaren 2010 en/of 2011 ten name van [betrokkene 1];

en/of

- het/de (elektronische) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2010 en/of 2011 en/of 2012 ten name van [betrokkene 2]; en/of

- het/de (elektronische) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2010 en/of 2011 en/of 2012 ten name van [betrokkene 3]; en/of

- het/de (elektronische) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2010 en/of 2011 en/of 2012 ten name van [betrokkene 4]; en/of

- het/de (elektronische) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2009 en/of 2010 en/of 2011 ten name van [betrokkene 5]; en/of

- het/de (elektronische) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2010 en/of 2011 en/of 2012 ten name van [betrokkene 6]; en/of

- het/de (elektronische) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2010 en/of 2011 ten name van [betrokkene 7],

onjuist en/of onvolledig heeft/hebben gedaan bij (de) Inspecteur(s) der

belastingen of de belastingdienst, terwijl dat/die feit(en) er (telkens) toe

strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven,

immers heeft verdachte en/of één of meer van zijn medeverdachte(n), (telkens)

op het/de bedoelde (elektronische) aangiftebiljet(ten)

inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het/de genoemd(e)

jaar/jaren, (een) te ho(o)g(e), althans gefingeerd(e) bedrag(en) opgegeven

en/of vermeld voor de uitgaven voor specifieke zorgkosten;

2.

hij, op één of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2011

tot en met 31 oktober 2013,

in Apeldoorn en/of Enschede en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met één of meer natuurlijke perso(o)n(en), althans

alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen,

door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of

door één of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van

verdichtsels,

de belastingdienst,

heeft bewogen tot de afgifte van één of meerdere geldbedrag(en), in elk geval

enig goed,

hierin bestaande dat verdachte (telkens) tezamen met diens medeverdachte(n),

althans alleen,

een groot aantal, althans één of meerdere, valselijk en/of listiglijk en/of

bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid opgemaakte (elektronische)

aangiftebiljet(ten) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het/de

jaar/jaren 2009 en/of 2010 en/of 2011 en/of 2012, waaronder:

- het/de (elektronische) aangiftebiljet(ten) inkomstenbelasting/premie

volksverzekeringen over de jaren 2010 en/of 2011 ten name van [betrokkene 1];

en/of

- het/de (elektronische) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2010 en/of 2011 en/of 2012 ten name van [betrokkene 2]; en/of

- het/de (elektronische) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2010 en/of 2011 en/of 2012 ten name van [betrokkene 3]; en/of

- het/de (elektronische) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2010 en/of 2011 en/of 2012 ten name van [betrokkene 4]; en/of

- het/de (elektronische) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2009 en/of 2010 en/of 2011 ten name van [betrokkene 5]; en/of

- het/de (elektronische) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2010 en/of 2011 en/of 2012 ten name van [betrokkene 6]; en/of

- het/de (elektronische) inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het

jaar/de jaren 2010 en/of 2011 ten name van [betrokkene 7],

heeft ingeleverd/ingezonden/verstuurd bij/naar (de) Inspecteur(s) der

belastingen, althans de belastingdienst, waardoor de belastingdienst werd

bewogen tot bovenomschreven afgifte.

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat het onder feit 1 primair en feit 2 ten laste gelegde bewezen wordt verklaard, dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en dat verdachte voor een periode van 5 jaar een beroepsverbod krijgt. Met betrekking tot de vordering van de benadeelde partij heeft de officier van justitie gevorderd dat deze wordt afgewezen. Het inbeslaggenomen geldbedrag is volgens de officier van justitie vatbaar voor verbeurd verklaring.

De rechtbank overweegt in dit verband het volgende. De officier van justitie heeft na afloop van terechtzitting een schriftelijke vordering overgelegd waarin is weergegeven dat een gevangenisstraf van 36 maanden wordt gevorderd waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Nu de officier van justitie ter terechtzitting zowel mondeling als in zijn schriftelijke requisitoir heeft aangegeven dat hij een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 6 maanden vordert gaat de rechtbank er van uit dat hetgeen in de schriftelijk vordering is weergegeven op een verschrijving berust.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat hetgeen aan verdachte onder feit 1 primair en onder feit 2 ten laste is gelegd wettig en overtuigend bewezen kan worden.

De verdediging heeft zich op het hetzelfde standpunt gesteld als de officier van justitie.

5.3

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Verdachte had tot 1 januari 2010 een belastingadviespraktijk onder de naam [belastingadviespraktijk] Na ontbinding van deze rechtspersoon heeft hij het advieswerk onder eigen naam voortgezet. Verdachte stelde voor zijn cliënten aangiften inkomstenbelasting/ premieheffing volksverzekeringen (hierna: IB/PH) op en diende deze elektronisch in bij de Belastingdienst.

Omdat het vermoeden bestond dat de door verdachte ingevulde aangiften IB/PH onjuistheden bevatten is de Belastingdienst een onderzoek gestart en heeft op 19 maart 2013 een doorzoeking plaatsgevonden waarbij de computers van verdachte in beslag zijn genomen. Uit onderzoek van die computers en uit de bij de Belastingdienst aanwezige bestanden is naar voren gekomen dat verdachte over de jaren 2009 tot en met 2011 in totaal 3.185 aangiften IB/PH, waarin bijzondere zorgkosten waren opgevoerd, heeft ingediend bij de Belastingdienst. De FIOD heeft vervolgens willekeurig zeven belastingplichtigen uit het klantenbestand van verdachte gelicht waarbij alleen is gekeken of in de aangiften IB/PH van deze belastingplichtigen bijzondere zorgkosten waren opgevoerd. Verhoor van deze zeven belastingplichtigen, van wie aangiften IB/PH in de tenlastelegging zijn genoemd, heeft duidelijk gemaakt dat zij in die jaren geen zorgkosten hadden gemaakt, althans niet die bedragen die in de resp. aangiften stonden vermeld. De respectievelijke belastingplichtigen waren ook niet op de hoogte van het feit dat verdachte die bedragen aan zorgkosten in hun aangiften IB/PH opvoerde. Verdachte heeft, geconfronteerd met de verklaringen van de belastingplichtigen, bij de FIOD verklaard dat hij, als de mensen niet meer precies konden aangeven welke zorgkosten ze hadden gehad, standaardbedragen heeft aangehouden en geen rekening heeft gehouden met de voorwaarden die gelden voor aftrek van zorgkosten. Verdachte heeft verder verklaard dat hij denkt dat hij 80% van de zorgkosten in aftrek heeft gebracht met door hem bedachte standaardbedragen, waarbij hij niet weet of aan de voorwaarden daarvoor was voldaan. Ook heeft hij in een aantal aangiften door hem zelf verzonnen bedragen aan zorgkosten opgevoerd.

De handelswijze van verdachte heeft tot gevolg gehad dat de Belastingdienst aan een groot aantal belastingplichtigen ten onrechte negatieve aanslagen IB/PH heeft opgelegd en geldbedragen heeft uitbetaald. De rechtbank is gelet op het vooropgaande van oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de onder feit 1 primair en onder feit 2 tenlastegelegde valsheid in geschrift en oplichting.

5.4

De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen,

dat de verdachte het onder feit primair en feit 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien

verstande dat:

1. primair

hij in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 oktober 2013 in Nederland,

een groot aantal elektronische aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2009 en 2010 en 2011 en 2012, waaronder:

- de elektronische aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2010 en/of 2011 ten name van [betrokkene 1]; en

- de elektronische aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2010 en 2011 en 2012 ten name van [betrokkene 2]; en

- de elektronische aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2010 en 2011 en 2012 ten name van [betrokkene 3]; en

- de elektronische aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2010 en 2011 en 2012 ten name van [betrokkene 4]; en

- de elektronische aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2009 en 2010 en 2011 ten name van [betrokkene 5]; en

- de elektronische aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2010 en 2011 en 2012 ten name van [betrokkene 6]; en

- de elektronische aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2010 en 2011 ten name van [betrokkene 7],

zijnde geschriften, die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen,

valselijk heeft opgemaakt, immers heeft verdachte valselijk op die aangiftebiljetten gefingeerde bedragen opgegeven voor de uitgaven voor specifieke zorgkosten, zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

2.

hij in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 oktober 2013 in Nederland,

met het oogmerk om anderen wederrechtelijk te bevoordelen, door één of meer listige kunstgrepen, de Belastingdienst heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, hierin bestaande dat verdachte een groot aantal listiglijk en in strijd met de waarheid opgemaakte elektronische aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2009 en 2010 en 2011 en 2012, waaronder:

- de elektronische aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2010 en 2011 ten name van [betrokkene 1]; en

- de elektronische inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2010 en 2011 en 2012 ten name van [betrokkene 2]; en

- de elektronische aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2010 en 2011 en 2012 ten name van [betrokkene 3]; en

- de elektronische aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2010 en 2011 en 2012 ten name van [betrokkene 4]; en

- de elektronische aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2009 en 2010 en 2011 ten name van [betrokkene 5]; en

- de elektronisch aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2010 en 2011 en 2012 ten name van [betrokkene 6]; en

- de elektronische aangiftebiljetten inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 2010 en 2011 ten name van [betrokkene 7],

heeft ingezonden naar de Inspecteur der belastingen waardoor de Belastingdienst werd

bewogen tot bovenomschreven afgifte.

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte het onder feit 1 primair en feit 2 meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 225 en 326 Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1

het misdrijf: valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

feit 2

het misdrijf: oplichting, meermalen gepleegd.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8 De op te leggen straf of maatregel

8.1

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen.

Verdachte heeft als belastingadviseur over de jaren 2009 tot en met 2011 in totaal 3.185 aangiften ingediend waarbij zorgkosten zijn opgevoerd. Volgens verdachte zijn in ongeveer 80% (2.548) van deze aangiften onjuiste bedragen aan bijzondere zorgkosten vermeld. Het gemiddelde bedrag per aangifte dat de Belastingdienst op basis van de in de bewezenverklaring genoemde aangiftebiljetten heeft uitbetaald bedraagt afgerond

€ 1.369,--. De rechtbank gaat uit van dit bedrag zodat het totale belastingnadeel ongeveer

€ 3.488.212,-- (2.548 x € 1.369,--) bedraagt. Verder heeft verdachte voor elke door hem ingevulde aangifte een vergoeding ontvangen die meestal € 75,-- bedroeg. Na aftrek van de door hem gemaakte kosten (door hem zelf begroot op € 15,-- per aangifte) heeft verdachte dus zélf een voordeel genoten van € 152.880,--.

De oriëntatiepunten voor straftoemeting van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht geven bij een benadelingsbedrag van € 1.000.000,00 en hoger een gevangenisstraf van

24 maanden tot de maximale gevangenisstraf aan.

De rechtbank heeft ook acht geslagen op het feit dat verdachte, ook nadat bij hem op

19 maart 2013 een doorzoeking heeft plaatsgevonden, is doorgegaan met het valselijk opmaken van aangiften IB/PH en dat hij reeds eerder is veroordeeld ter zake van belastingfraude en valsheid in geschrift. Ten nadele van verdachte heeft rechtbank ook laten meewegen dat hij jarenlang als belastingadviseur een groot aantal belastingaangiften heeft verzorgd. Door in deze hoedanigheid bewust onjuiste aangiften in te dienen heeft verdachte het vertrouwen in zijn beroepsgroep geschaad en het systeem van belastingheffing ondermijnd. Daarnaast hebben de klanten van verdachte voor wie hij onjuiste aangiften IB/PH heeft gedaan als gevolg van verdachte’s handelwijze onterechte teruggaven gehad, die zij – met heffingsrente – terug moeten betalen aan de Belastingdienst, met alle betalingsproblemen van dien.

Verdachte heeft de rechtbank geen inzicht willen geven in zijn beweegredenen. De rechtbank kan deze dan ook niet meewegen bij het bepalen van de strafmaat.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf van 30 maanden een passende straf is. Een deel de gevangenisstraf, groot tien maanden, zal voorwaardelijk worden opgelegd teneinde aan verdachte een duidelijke waarschuwing mee te geven.

De rechtbank is voorts van oordeel dat gezien:

- de aard en de ernst van de bewezenverklaarde feiten (het gaat om een groot aantal belastingaangiften en een groot bedrag aan belastingnadeel),

- de omstandigheid dat de feiten begaan zijn in de uitoefening van het beroep van belastingadviseur, en

- het feit dat verdachte reeds eerder in verband met belastingfraude veroordeeld is,

verdachte voor een periode van 5 jaar van het recht van uitoefening van het beroep als belastingadviseur moet worden ontzet.

8.2

De inbeslaggenomen voorwerpen

De rechtbank is van oordeel dat het onder verdachte inbeslaggenomen geldbedrag ad

€ 2.000,--, vatbaar is voor verbeurdverklaring, aangezien hij dat bedrag geheel of ten dele ten eigen bate kan aanwenden en geheel of grotendeels door middel van het strafbare feit is verkregen.

9 De schade van benadeelden

9.1

De vordering van de benadeelde partij

De Staat der Nederlanden, meer in het bijzonder de Inspecteur van de Belastingdienst/ Midden- en kleinbedrijf te Enschede, Hengelosestraat 75, vertegenwoordigd door mr. E.E. Schipper, plaatsvervangend rijksadvocaat, heeft zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van in totaal

€ 142.119,-- (honderd tweeënveertigduizend eenhonderd en negentien euro). Deze schade bestaat uit de kosten van extra werkzaamheden voor de Belastingdienst.

Het gaat blijkens de bijlage bij het namens de Belastingdienst ingediende voegingsformulier om werkzaamheden die betrekking hebben op het corrigeren van de door verdachte ingediende aangiften. De rechtbank overweegt dat deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden ter controle van bij de Belastingdienst ingediende aangiften. Dit zijn werkzaamheden die naar hun aard tot de kerntaak van de Belastingdienst behoren, ook indien de Belastingdienst doorgaans niet alle aangiften controleert door bewijsstukken op te vragen. Een van de primaire taken van de Belastingdienst is immers het vaststellen van de materiële belastingschuld. Nu de extra werkzaamheden waarvan de kosten gevorderd worden een kerntaak van de overheid betreffen, dient de vordering naar het oordeel van de rechtbank te worden afgewezen.

10 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 14a, 27, 28, 31, 33, 33a, 57 en 235 Sr.

11 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het onder feit 1 primair en feit 2 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder feit 1 primair en feit 2 meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

  feit 1 primair: valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

feit 2: oplichting, meermalen gepleegd;

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder feit 1 primair en feit 2 bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren;

 • -

  bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:
  - omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

 • -

  bepaalt dat veroordeelde voor een periode van 5 jaren van het recht van de uitoefening van het beroep van belastingadviseur wordt ontzet;schadevergoeding

- wijst de vordering van de benadeelde partij af;

de inbeslaggenomen voorwerpen

- verklaart verbeurd het in beslag genomen geldbedrag ad € 2.000,--.

Dit vonnis is gewezen door mr. Stam, voorzitter, mr. Olthof en mr. Lemain, rechters, in tegenwoordigheid van Wolbers, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2014.

Mr. Lemain is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

A.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de FIOD, met nummer 51475. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

B.

1.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 13 november 2013 (V0-02, blz. 512, 513, 214), zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van verdachte:

Vraag Verbalisanten:

Is het juist dat u ook na de datum doorzoeking 19 maart 2013 door bent gegaan met het opmaken en indienen van aangiften inkomstenbelasting op naam van derden, zo ja hoe heeft u dit gedaan?

Antwoord gehoorde:

Ja dat klopt dat heb ik opgemaakt en verstuurd via een oud computertje welke ik heb gekocht aan de [straat] in Enschede. Ik heb het belastingprogramma van de Belastingdienst gedownload. Dat zullen er ongeveer 200 zijn geweest welke ik dus na 19 maart 2013 via dat oude computertje heb verstuurd op mijn kantoor aan de [adres] te [woonplaats]. Voor zover ik weet via het zelfde IP adres. U vraagt mij waarom ik dat gedaan heb, nou ik moet natuurlijk ook geld verdienen. Ik heb een heleboel mensen aan de deur gehad of via de post kreeg ik stukken van belastingplichtigen met het verzoek om een aangifte te verzorgen.

Vraag verbalisanten:

Heeft u altijd alle aangiften inkomstenbelasting voor derden naar waarheid correct ingevuld?

Antwoord gehoorde:

Ik hield standaardbedragen aan voor bijvoorbeeld bij het onderdeel “vervoer ziekte” van de specifieke zorgkosten. Ik hanteerde een bedrag van 260 euro, of het dubbele daarvan 520 euro of het dubbele daarvan 1040 euro.

Vraag verbalisanten:

Voor welke posten gebruikt u standaard bedragen in de aangiften van derden?

Antwoord gehoorde:

Ik doe dat voor de onderdelen vervoer ziekte, medicijnen, genees- en heelkundige hulp. Soms ook voor hulpmiddelen. Ik doel dan bijvoorbeeld inzake een standaard bedrag voor het opladen van een scootmobiel. De Elsevier zegt daarin dat ik aftrek mag brengen 360 dagen maal 1,25 € per dag aan kosten. Zo kom ik aan een bedrag van 450 euro.

Vraag verbalisanten:

Kent u de voorwaarden, welke gelden voor het in aftrek brengen van zorgkosten en giften?

Antwoord gehoorde:

Nee. U vraagt aan mij waarom niet. Ik heb geen idee welke voorwaarden dat zijn.

Ik ben begonnen met een berekening van 5 euro per week voor medicijnen, dan kom ik op 260 euro per jaar. Zo ben ik begonnen een aantal jaren geleden. Dat bedrag gebruik ik dus al heel lang. Het dubbele van 260 is 540 euro etc. Ik weet niet of het bedrag wel klopt, ik vraag wel aan mijn klanten of ze medicijnen gebruiken. Als ze zeggen dat ze medicijnen gebruiken dan vul ik een bedrag in van of 260 euro of 540 euro, zo doe ik dat. Ik ben het met u eens dat het niet juist is wat ik heb gedaan. De bedragen in de aangiften kloppen niet dit zijn standaard bedragen die ik heb bedacht.

Ik denk dat ik 80% van de zorgkosten in aftrek heb gebracht met door mij bedachte standaard bedragen, waarbij ik niet weet of ik aan de voorwaarden daarvoor heb voldaan. Ik weet ook niet of mijn klanten daarvoor wel de benodigde betalingswijzen bezaten, dat had wel gemoeten. Dat heb ik nagelaten.

Vraag verbalisanten:

De Belastingdienst heeft vastgesteld dat er aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting (digitaal) binnenkomen via het IP adres [IP-adres]. Wij hebben dit IP adres opgevraagd bij KPN, de provider en hieruit komt naar voren dat dit IP adres op naam staat van uw partner [partner verdachte], [adres], [woonplaats]. Wij tonen u een overzicht van alle ingediende belastingaangiften, welke zijn ingezonden vanaf IP adres [IP-adres] tot en met 16 mei 2013. (ons document nummer D-060) Klopt het dat u gebruik heeft gemaakt van het IP adres [IP-adres] voor het inzenden van de diverse belastingaangiften?

Antwoord gehoorde:

Ik ken het nummer niet, maar als het IP adres op naam van mijn vrouw staat dan zal ik dit IP adres wel gebruikt hebben voor het inzenden van de aangiften inkomstenbelasting.

Ik heb opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting op naam van derden gedaan, ik heb opzettelijk de Nederlandse staat hiermee schade berokkend.

2.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 14 november 2013 (V0-03, blz. 222), zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van verdachte:

Noot verbalisanten: Wij tonen gehoorde een uitdraai/afschrift van de aangiften

inkomstenbelasting van [betrokkene 2] uit [plaats], over de jaren 2010, 2011 en 2012, door

ons gecodeerd D-009, D-010 en D-011. Vraag verbalisanten: Heeft u de aangiften van [betrokkene 2] uit [plaats] verzorgd, zo ja sinds wanneer?

Antwoord gehoorde:

Ja, dat heb ik gedaan, dat doe ik al een jaar of 6 á 7 voor haar.

Vraag verbalisanten: Van waar en hoe heeft u deze aangiften ingezonden aan de

Belastingdienst?

Antwoord gehoorde:

Vanaf mijn huis aan de [adres] te [woonplaats].

Vraag verbalisanten: Zijn deze aangiften juist en volledig gedaan?

Antwoord gehoorde:

Nee, dat zijn ze niet. De bedragen kloppen niet welke ik in deze aangiften

inkomstenbelasting heb vermeld. Dat wil zeggen gedeeltelijk kunnen de bedragen voor

wat betreft medicijnen in de aangifte IB 2012 wel kloppen.

Die 135 euro in de aangifte IB 2012 zal wel eens van de tandarts kunnen zijn.

De post “Vervoer ziekte” in de aangifte IB 2012 is een standaard bedrag van mij. Ik denk

wel dat ze vervoer heeft gehad in 2012 maar ik weet niet meer waar naar toe. Ik heb de

300 euro aan kleding en beddengoed opgenomen omdat ze nogal dik was en moest

afvallen daarom heb ik die bedrag opgenomen.

Zij heeft dus niet in verband met ziekte de kosten moeten maken.

Vraag verbalisanten;

Op 11juni 2013 hebben wij [betrokkene 2] gehoord uit Almelo omtrent haar aangiften

inkomstenbelasting 2010, 2011 en 2012.

In deze aangiften zijn de volgende bedragen opgenomen aan zorgkosten:

Jaar/Extra gezinshulp/Extra kleding-beddengoed/Hulpmiddelen/Medicijnen/geneeskundige hulp/vervoer ziekte

2010 300 350 220 260 520

2011 300 450 220 220 520

2012 300 135 80 210 260

Wij confronteren gehoorde met passages uit de verklaring van [betrokkene 2] van

11 juni 2013:

Ja, via [verdachte] laat ik al jaren lang mijn aangiften inkomstenbelasting doen.

Ik ken [verdachte] al dertig jaar via zijn stiefdochter. Ik heb één keer zelf mijn aangifte gedaan en

daar heb ik toen vergeten inkomsten daarin aan te geven en heb daar een naheffing voor

gekregen. Toen heb ik besloten dat is niets voor mij en heb de aangiften weer laten invullen.

Ik betaal € 75, per aangifte aan [verdachte].

Eind maart heeft [verdachte] gebeld om de aangifte 2012 te verzorgen.

Op 25 maart 2013 heeft hij mijn gegevens opgehaald bij mijn ouders. Ik heb na ontvangst van de brief voor dit verhoor op internet gekeken en gezien dat er een FIOD inval is geweest bij [verdachte]. Ik heb ook gezien dat er in 2012 ook iets is geweest en dat hij vanaf 2012 geen

aangiften meer mag invullen.

Vraag verbalisanten; Wat kunt u over deze passage verklaren?

Antwoord gehoorde;

Het klopt wat zij hier zegt. Ik heb inderdaad op 25 maart 2013 net na de doorzoeking van

bij mij thuis op 19 maart 2013 contact met haar opgenomen om haar aangifte IB te doen.

Wij confronteren gehoorde met een passage uit de verklaring van [betrokkene 2] van

11juni2013. Op de vraag wat zij kan vertellen over de bedragen aan zorgkosten welke staan vermeld in haar aangiften IB over de jaren 2010, 2011 en 2012:

Mijn reactie hierop is bullshit. De extra kleding en beddengoed kosten kloppen niet voor

2012 en in 2010 en 2011 is het voor een gedeelte slechts van toepassing, Hulpmiddelen heb

ik niet gehad in de jaren 2010 t/m 2012.

Medicijnen kosten heb ik voor de pil gehad maar dat is ongeveer €30,- per jaar.

Geneeskundige hulp heb ik alleen in 2012 gehad voor de bijdrage bij de tandarts, in 2010 en

2011 heb ik geen extra kosten gehad.

De vervoerskosten kloppen niet want ik heb slechts in 2010 en 2011 reiskosten gemaakt naar

Den Bosch maar die heb ik ook niet opgegeven aan [verdachte].

Ik heb [verdachte] ook nooit bonnetjes met betrekking tot mijn ziektekosten gegeven.

De reiskosten betroffen ook maar een paar bezoeken aan Den Bosch. Ik heb wel kopieën

gekregen van mijn aangiften maar heb daar geen verstand van.

Vraag verbalisanten;

Wat is uw reactie op deze passages uit de verklaring van uw klant [betrokkene 2]?

Antwoord gehoorde;

Ze heeft gelijk, die kosten heeft zij niet aan mij doorgegeven.

3.

Het proces-verbaal van verhoor van de getuige [betrokkene 2], d.d. 11 juni 2013, (G-04, blz. 275) zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van de getuige:

Vraag verbalisanten:

Heeft u de laatste jaren aangiften inkomstenbelasting gedaan ?

Antwoord gehoorde :

Ja, via [verdachte] laat ik al jaren lang mijn aangiften inkomstenbelasting doen. Ik

ken [verdachte] al dertig jaar via zijn stiefdochter . Ik heb één keer zelf mijn aangifte gedaan e n

daar heb ik toen vergeten inkomsten daar in aan te geven en heb daar een naheffing

voor gekregen. Toen heb ik besloten dat is niets voor mij en heb de aangiften weer late n

invullen. Ik betaal € 75,- per aangifte aan [verdachte]. Eind maart heeft [verdachte]

gebeld om de aangifte 2012 te verzorgen.

Vraag verbalisanten:

Wij tonen u geprinte afschriften van uw aangiften inkomstenbelasting over de jaren 201 0

en 2011, 2012 uit het Belastingdienstsysteem "DAS".

Wat kunt u ons over deze bedragen aan zorgkosten in uw aangifte IB 2010 en 2011 en

2012 vertellen?

Antwoord gehoorde :

Mijn reactie hierop is bullshit. De extra kleding en beddengoed kosten kloppen niet voor

2012 en in 2010 en 2011 is het voor een gedeelte slechts van toepassing. Hulpmiddelen

heb ik niet gehad in de jaren 2010 t/m 2012. Medicijnen kosten heb ik voor de pil gehad

maar dat is ongeveer € 30,- per jaar . Geneeskundige hulp heb ik alleen in 2012 gehad

voor de bijdrage bij de tandarts, in 2010 en 2011 heb ik geen extra kosten gehad. De

vervoerskosten kloppen niet want ik heb slechts in 2010 en 2011 reiskosten gemaakt

naar Den Bosch maar die heb ik ook niet opgegeven aan [verdachte]. Ik heb [verdachte] ook

nooit bonnetjes met betrekking tot mijn ziektekosten gegeven . De reiskosten betroffen

ook maar een paar bezoeken aan Den Bosch. Ik heb wel kopieën gekregen van mij n

aangiften maar heb daar geen verstand van.

Vraag verbalisanten:

Kunt u ons terzake van de bedragen welke zijn opgenomen in uw aangiften IB 2010, IB

2011 en IB 2012 t.z.v. "Hulpmiddelen" vertellen:

- voor welke persoon de hulpmiddelen bestemd waren;

- de beschrijving van de hulpmiddelen;

- de nota's en betalingsbewijzen van de uitgaven?

Antwoord gehoorde :

Zoals ik al heb aangegeven heb ik nooit bonnetjes aan [verdachte] gegeven met betrekking tot

mijn ziektekosten.

Vraag verbalisanten:

In de aangiften 2010 t/m 2011 is onder de specifieke zorgkosten bij "vervoer ziekte" in

beide aangiften een gelijk bedrag van € 520,-- opgenomen.

Dat is opmerkelijk omdat deze kosten afhankelijk zijn van het aantal gereisde dagen en

gemaakte kilometers.

In uw aangifte IB 2012 is op deze post een bedrag aangegeven van € 260,-- zijnde de

helft van € 520,- -.

Kunt u ons voor deze uitgaven de vervoersbewijzen openbaar vervoer tonen en/of de

werkelijke kosten inzake de kilometerkosten voor het gebruik van uw eigen auto?

Antwoord gehoorde :

Nee, dat heb ik al gezegd dat kan niet kloppen.

Vraag verbalisanten :

In uw aangiften IB 2010, 2011 en 2012 staan bedragen aan zorgkosten opgenomen die

niet of niet geheel conform de werkelijkheid zijn, wie is hier verantwoordelijk voor?

Antwoord gehoorde :

Ik vind dat [verdachte] hier voor verantwoordelijk is. Ik wist niet dat [verdachte] deze kosten in mijn

aangifte heeft opgevoerd.

4.

Een ambtsedige verklaring d.d. 26 juni 2013 (AH-18), inhoudende:

De ondergetekende, [naam 1], als ambtenaar werkzaam bij de Belastingdienst/ Centrale administratie, verklaart ten behoeve van [betrokkene 2], [adres], [woonplaats], burgerservicenummer [BSN] (hierna: de belastingplichtige):

X dat de aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2010, 2011 en 2012 van de belastingplichtige op 10-03-2011 (2010), 23-03-2012 (2011) en 15-04-2013 (2012) elektronisch zijn binnengekomen op de computersystemen van de Belastingdienst.

5.

Het proces-verbaal d.d. 26 november 2013, zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van de verbalisanten (AH 41, blz. 10):

Door [naam 2], ambtenaar van de Belastingdienst en boete/fraudecoördinator van de Belastingdienst Oost, kantoor Almelo is een ambtsedige verklaring opgemaakt met betrekking tot het fiscaal nadeel.

Het nadeel is:

Met betrekking tot de aangiften inkomstenbelasting 2010, 2011 en 2012 voor [betrokkene 2] een bedrag groot € 4.191,--.

6.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 14 november 2013 (V01-03, blz. 225), zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van verdachte:

Noot verbalisanten:

Wij tonen gehoorde een uitdraai / afschrift van de aangiften inkomstenbelasting van

[betrokkene 3] uit [plaats], over de jaren 2010, 2011 en 2012, door ons

gecodeerd D-006 D-007 en D-008.

Vraag verbalisanten: Heeft u de aangiften van [betrokkene 3] uit [plaats]

verzorgd, zo ja sinds wanneer?

Antwoord gehoorde:

Ja, die heb ingevuld. Ik doe dat al heel lang voor haar.

Vraag verbalisanten: Van waar en hoe heeft u deze aangiften ingezonden aan de

Belastingdienst?

Antwoord gehoorde:

Vanuit mijn woning aan de [adres] te [woonplaats]. Met mijn eigen computer

heb ik dat gedaan. Ik kan u zeggen dat deze aangifte 2010 en 2011 die u mij toont niet

naar juiste en correcte bedragen zijn gedaan.

Vraag verbalisanten:

Wij tonen u geprinte afschriften van uw aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2010 en

2011, 2012 uit het Belastingdienstsysteem “DAS”.

Wij hebben vanuit deze aangiften een overzicht gegenereerd van alle zorgkosten en giften

welke zijn opgenomen in deze aangiften inkomstenbelasting op uw naam te weten:

Jaar//Dieet/Extra gezinshulp/Extra kleding-beddengoed/Hulpmiddelen/Medicijnen/geneeskundige hulp/vervoer ziekte

2010 387 300 350 203 260 520

2011 650 300 450 280 240 520

2012 310 120 614

Wat kunt u ons over deze bedragen aan zorgkosten in uw aangifte 1B 2010 en 2011 en 2012

vertellen?

Antwoord gehoorde:

Deze bedragen heb ik niet aan [verdachte] doorgegeven, die zijn niet door mij zelf

betaald. Ik heb wel wat kosten gehad aan bijvoorbeeld de vervoerskosten. Maar die andere

bedragen zijn veel te hoog of ik helemaal niet gehad, Ik wist dat niet dat hij dergelijke

bedragen heeft ingevuld in mijn aangiften inkomstenbelasting. Ik had daar geen weet van, Ik

heb geen toestemming gegeven aan [verdachte] om dergelijke bedragen in te vullen. Ik

heb wel een dieet voor mijn suikerziekte al vele jaren, maar niet voor andere ziektes. Dit

verbaast mij wel, ik had dit niet verwacht van [verdachte].

Vraag verbalisanten: Wat kunt u over deze passage verklaren?

Antwoord gehoorde:

De bedragen die staan vermeld in de aangiften 2010 en 2011 kloppen niet. In de aangifte 2012 staat een bedrag van 120 aan hulpmiddelen dat bedrag kan ook niet kloppen. Daarom is die aangifte IB 2012 ook niet goed.

7.

Het proces-verbaal van verhoor van de getuige [betrokkene 3], d.d. 5 juni 2013, (G-03, blz. 269 en 270) zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van de getuige:

Vraag verbalisanten:

Heeft u de laatste jaren aangiften inkomstenbelasting gedaan ?

Antwoord gehoorde :

Ja, dat heb ik niet zelf gedaan dat doet [verdachte] al sinds de jaren 80. Ik kan niet

zelf een aangifte inkomstenbelasting invullen. Ik heb 6 jaar lagere school en 2 jaar

huishoudschool genoten .

Vraag verbalisanten:

Kunt u ons terzake van de bedragen welke zijn opgenomen in uw aangiften IB 2010 en

IB 2011 t.z.v. "Hulpmiddelen" vertellen :

- voor welke persoon de hulpmiddelen bestemd waren ;

- de beschrijving van de hulpmiddelen ;

- de nota's en betalingsbewijzen van de uitgaven ?

Antwoord gehoorde :

Nee, dat kan ik niet.

Vraag verbalisanten :

Heeft u de laatste jaren extra uitgavenmoeten doen voor kleding en beddengoed, zo ja in

dat geval kunt u ons dan aangeven :

- de naam van degene voor wie de uitgaven zijn gedaan ;

- een beschrijving van de aard van de ziektelinvaliditeit en ;

- een overzicht van alle uitgaven voor kleding en beddengoed van deze persoon en

- de nota's en betalingsbewijzen van al deze uitgaven.

Antwoord gehoorde :

Ik heb wel BH's moeten kopen in verband met de bestraling, een dergelijke goede BH

kost zeker 30 euro .

Ik heb wel een aantal van die BH's moeten kopen. Die heb ik niet vergoed gekregen van

de Menzis. Ik heb daar geen bonnetjes meer van. We praten dan over de jaren 2010 en

2011.

Vraag verbalisanten:

In de aangiften 2010 t/m 2011 zijn onder de specifieke zorgkosten bij "voorgeschreven

medicijnen" ook bedragen opgenomen.

Kunt u ons de bedragen nader specificeren en de nota's en betalingsbewijzen van de

uitgaven tonen?

Antwoord gehoorde:

Ik heb daar al wat over gezegd, ik heb geen nota's en betalingsbewijzen voor die

bedragen aan voorgeschreven medicijnen . Als er rekeningen zijn dan moet [verdachte]

ze hebben . Eventueel kan ik nog op de bankafschriften kijken wat ik zelf heb

moeten betalen.

Vraag verbalisanten:

In de aangiften 2010 t/m 2012 zijn onder de specifieke zorgkosten bij "genees- en

heelkundige hulp" ook bedragen opgenomen .

Kunt u deze uitgaven voor hulp van bevoegde artsen en anderen medische specialisten

nader specificeren en de nota's en betalingsbewijzen van deze uitgaven tonen ?

Antwoord gehoorde:

Nee, hiervoor geldt hetzelfde .

Vraag verbalisanten:

In de aangiften 2010 t/m 2011 is onder de specifieke zorgkosten bij "vervoer ziekte" in

beide aangiften een gelijk bedrag van € 520,-- opgenomen.

Dat is opmerkelijk omdat deze kosten afhankelijk zijn van het aantal gereisde dagen en

gemaakte kilometers .

In uw aangifte IB 2012 is op deze post een bedrag aangegeven van € 612,--.

Kunt u ons voor deze uitgaven de vervoersbewijzen openbaar vervoer tonen en/of de

werkelijke kosten inzake de kilometerkosten voor het gebruik van uw eigen auto?

Antwoord gehoorde:

Ik heb in ieder geval [verdachte] wel gezegd dat ik moeten reizen. Het is wel opmerkelijk dat

het exact hetzelfde bedrag is voor 2010 en 2011. Voor 2010 is volgens mij het bedrag

van 520 euro te laag. Voor 2011 is het volgens weer te hoog.

8.

Een ambtsedige verklaring d.d. 9 augustus 2013 (AH-45), inhoudende:

De ondergetekende, [naam 3], als ambtenaar werkzaam bij de

Belastingdienst/Centrale administratie, verklaart ten behoeve van [betrokkene 3], [adres], [woonplaats], burgerservicenummer [BSN] (hierna: de belastingplichtige):

X dat de aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2010, 2011 en 2012 van de belastingplichtige op 25-02-2011 (2010), 30-03-2012 (2011) en 15-05-2013 (2012) elektronisch zijn binnengekomen op de computersystemen van de Belastingdienst.

9.

Het proces-verbaal d.d. 26 november 2013, zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van de verbalisanten (AH-37, blz. 10):

Door [naam 2], ambtenaar van de Belastingdienst en boete/fraudecoördinator van de Belastingdienst Oost, kantoor Almelo is een ambtsedige verklaring opgemaakt met betrekking tot het fiscaal nadeel.

Het nadeel is:

Met betrekking tot de aangiften inkomstenbelasting 2010, 2011 en 2012 voor [betrokkene 3] een bedrag groot € 1.467,--.

10.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 14 november 2013 (V0-03, blz. 220), zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van verdachte:

Noot verbalisanten: Wij tonen gehoorde een uitdraai / afschrift van de aangiften

inkomstenbelasting van [betrokkene 1] uit [plaats], over de jaren 2010 en 2011, door ons

gecodeerd D-001 en D-002.

Vraag verbalisanten: Heeft u de aangiften van [betrokkene 1] uit [plaats] verzorgd, zo ja

sinds wanneer?

Antwoord gehoorde:

Ja, die heb ik verzorgd dat is voor [betrokkene 1]. Ik doe dat voor hem sinds een jaar of 6.

Van waar en hoe heeft u deze aangiften ingezonden aan de Belastingdienst?

Antwoord gehoorde:

Dat heb ik via mijn computer vanuit mijn huis opgemaakt en ingezonden.

Zijn deze aangiften juist en volledig gedaan?

Antwoord gehoorde:

Nee, deze zijn niet juist. De bedragen kloppen niet. Dit zijn de standaard bedragen die ik zelf heb bedacht, die heb ik niet van [betrokkene 1] gekregen. Ik weet dat de vrouw van [betrokkene 1] ziek was.

Vraag verbalisanten: In deze aangiften zijn de volgende bedragen opgenomen aan

zorgkosten en giften:

Jaar/Extra gezinshulp/Extra kleding-beddengoed/Hulpmiddelen/Medicijnen/geneeskundige hulp/vervoer ziekte

2011 520 300 450 520 220 1040

2010 300 350 540 260 1040

Op basis waarvan heeft u deze bedragen in de aangifte van [betrokkene 1] opgenomen?

Antwoord gehoorde:

Op basis van mijn eigen invulling omdat de vrouw van [betrokkene 1] ernstig ziek was Ik heb daar

geen controle op gedaan of de bedragen wel kloppen. Mensen die bij me kwamen en

vertelden dat ze ziek waren daar vulde ik bedragen in die hoger waren dan mensen die

bij me kwamen en aangaven dat ze niet ziek waren. Ik vulde eigenlijk wel bijna altijd voor

mijn klanten zorgkosten in. Het gebeurde maar heel weinig dat ik een aangifte invulde

zonder vermelding van zorgkosten. U vraagt mij naar [betrokkene 1] of die in 2011 zorgkosten hebben gehad, nee ik denk het niet, maar ik heb net wel ingevuld. De andere bedragen zijn ook niet correct door mij in de aangiften inkomstenbelasting 2010 en 2011 ingevuld.

11.

Het proces-verbaal van verhoor van de getuige [betrokkene 1], d.d. 17 mei 2013 (G-01, blz. 254 en 255) zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van de getuige:

Vraag verbalisanten:

Heeft u de laatste jaren aangiften inkomstenbelasting gedaan ?

Antwoord gehoorde

Ja, dat hebben we gedaan. [verdachte] uit [woonplaats] heeft de jaren 2010 en 2011

voor mij ingevuld. Ik moest 75 euro per aangifte aan [verdachte] betalen.

Vraag verbalisanten:

Wij tonen u geprinte afschriften van uw aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2010

en 2011 uit het Belastingdienstsysteem "DAS " .

Wij hebben vanuit deze aangiften een overzicht gegenereerd van alle zorgkosten en

giften welke zijn opgenomen in deze aangiften inkomstenbelasting op uw naam te weten :

Jaar/Extra gezinshulp/Extra kleding-beddengoed/Hulpmiddelen/Medicijnen/geneeskundige hulp/vervoer ziekte

2011 520 300 450 520 220 1040

2010 300 50 540 260 1040

Naast deze bedragen kunnen wij u ook vertellen dat we in uw aangifte IB 2011 en IB

2010 inzake giften een bedrag zien staan van € 780 welke u heeft geschonken aan het

rode kruis EHBO.

Wat kunt u ons over deze bedragen aan zorgkosten en giften in uw aangifte IB 2010 en

2011 vertellen?

Antwoord gehoorde :

Hier kijk ik van op. Ik heb u net laten zien dat mijn vrouw ziek is geweest in 2010. Wij

hebben wel kosten gehad maar die werden allemaal door de Menzis vergoed. Dat deze

bedragen in aftrek zijn gebracht door [verdachte] is dus niet correct. We hebben ook

geen 780 euro jaarlijks aan het Rode Kruis geschonken. Dat is ook niet correct, ik zal

terug moeten betalen aan de Belastingdienst. Dat is het risico, je geeft iets in goed

vertrouwen af in de hoop dat het goed ingevuld wordt. Dit is echter niet juist. Ik wist niet

dat deze bedragen zijn opgenomen in mijn aangiften over de jaren 2010 en 2011. [verdachte]

heeft mij wel verteld wat ik terug zou ontvangen. Ik heb wel een kopie

gevonden van de aangifte inkomstenbelasting 2010 en 2011. Deze kunt u van mij krijgen

om te kunnen kopiëren. Ik heb dit van [verdachte] gekregen, maar deze cijfers

zeggen mij niets. Ik heb alleen gekeken naar het te ontvangen bedrag.

Vraag verbalisanten:

Kunt u ons terzake van het bedrag welke is opgenomen in uw aangifte 2011 o.v.v. "Extra

Gezinshulp" rekeningen overleggen waaruit de gezinshulp blijkt?

Antwoord gehoorde:

Nee, kan ik u niet tonen.

Vraag verbalisanten:

Kunt u ons terzake van de bedragen welke zijn opgenomen in uw aangiften lB 2010 e n

IB 2011 t.z.v. "Hulpmiddelen " vertellen :

- voor welke persoon de hulpmiddelen bestemd waren;

- de beschrijving van de hulpmiddelen;

- de nota's en betalingsbewijzen van de uitgaven?

Antwoord gehoorde:

Dat heb ik niet, alles werd vergoed.

12.

Een ambtsedige verklaring d.d. 26 juni 2013 (AH-17), inhoudende:

De ondergetekende, [naam 1], als ambtenaar werkzaam bij de Belastingdienst/

Centrale administratie, verklaart ten behoeve van [betrokkene 1], [adres], [woonplaats], burgerservicenummer [BSN] (hierna : de belastingplichtige):

X dat de aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2010 en 2011 van de belastingplichtige op 12-03-2011 (2010) en 22-03-2012 (2011) elektronisch zijn binnengekomen op de computersystemen van de Belastingdienst.

13.

Het proces-verbaal d.d. 26 november 2013, zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring

van de verbalisanten (AH-35, blz. 11):

Door [naam 2], ambtenaar van de Belastingdienst en boete/fraudecoördinator van de Belastingdienst Oost, kantoor Almelo is een ambtsedige verklaring opgemaakt met betrekking tot het fiscaal nadeel.

Het nadeel is:

Met betrekking tot de aangiften inkomstenbelasting 2010 en 2011 voor [betrokkene 1] een bedrag groot € 4.191,--

14.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 14 november 2013 (V0-03, blz.10), zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van verdachte:

Nee, de bedragen die ik heb vermeld in zijn aangiften kloppen niet. Ik heb die aangiften

van [betrokkene 4] ingevuld.

15.

Het proces-verbaal van verhoor van de getuige [betrokkene 4], d.d. 25 juni 2013 (G-01, blz. 301 en 302) zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van de getuige:

Vraag verbalisanten:

Heeft u de laatste jaren aangiften inkomstenbelasting gedaan?

Antwoord gehoorde:

Dat klopt, ik heb mijn aangiften inkomstenbelasting laten verzorgen door [verdachte]

.

Vraag verbalisanten:

Wij tonen u geprinte afschriften van uw aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2010

en 2011 en 2012 uit het Belastingdienstsysteem "DAS".

Wij hebben vanuit deze aangiften een overzicht gegenereerd van alle zorgkosten e n

giften welke zijn opgenomen in deze aangiften inkomstenbelasting op uw naam te weten:

Jaar/ dieet/ Extra gezinshulp/Extra kleding-beddengoed/Hulpmiddelen/Medicijnen/geneeskundige hulp/vervoer ziekte

2012 100 310 150 180 520

2011 250 600 450 280 240 520

2010 387 600 350 203 260 520

Wat kunt u ons over deze bedragen aan zorgkosten in uw aangifte IB 2010 en 2011,

2012 vertellen ?

Antwoord gehoorde :

De bedragen in deze aangifte kloppen niet. lk heb deze bedragen nooit doorgegeven

aan [verdachte]. Dat is een eigen initiatief van hem. lk had hier geen weet van. lk kreeg nooit

een kopie van de aangifte. Hij gaf mij alleen door, wat ik terugkreeg.

Vraag verbalisanten:

Kunt u ons terzake van de bedragen welke zijn opgenomen in uw aangiften IB 2010 en

IB 2011 t.z.v. "Hulpmiddelen" vertellen :

- voor welke persoon de hulpmiddelen bestemd waren ;

- de beschrijving van de hulpmiddelen ;

- de nota's en betalingsbewijzen van de uitgaven ?

Antwoord gehoorde :

Neen, die zijn er niet, want ik heb deze hulpmiddelen nooit gehad .

Vraag verbalisanten :

Heeft u de laatste jaren extra uitgavenmoeten doen voor kleding en beddengoed, zo ja in

dat geval kunt u ons dan aangeven :

- de naam van degene voor wie de uitgaven zijn gedaan ;

- een beschrijving van de aard van de ziekte/invaliditeit en ;

- een overzicht van alle uitgaven voor kleding en beddengoed van deze persoon en

- de nota's en betalingsbewijzen van al deze uitgaven . ( specificatie )

Antwoord gehoorde :

lk heb hier geen nota's en betalingsbewijzen van lk heb hier ook geen specificatie van .

Ik haal wel kleding en beddengoed bij Wibra etc., in ieder geval waar het goedkoop is,

zoals bijvoorbeeld de Action etc.

Vraag verbalisanten:

In de aangiften 2010 t/m 2012 zijn onder de specifieke zorgkosten bij "voorgeschreven

medicijnen" ook bedragen opgenomen.

Kunt u ons de bedragen nader specificeren en de nota's en betalingsbewijzen van de

uitgaven tonen?

Antwoord gehoorde :

Dat kan ik niet. Alles werd vergoed door de Menzis. Buiten de jaarlijkse eigen bijdrage

heb ik niets hoeven bij te betalen.

16.

Een geschrift zijnde een ambtsedige verklaring d.d. 9 augustus 2013 (AH-44) zakelijk weergegeven inhoudende:

De ondergetekende, [naam 3], als ambtenaar werkzaam bij de

Belastingdienst/Centrale administratie, verklaart ten behoeve van [betrokkene 4], [adres], [woonplaats], burgerservicenummer [BSN] (hierna: de belastingplichtige):

X dat de aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2010, 2011 en 2012 van de belastingplichtige op 01-03-2011 (2010), 29-02-2012 (2011) en 15-05-2013 (2012) elektronisch zijn binnengekomen op de computersystemen van de Belastingdienst.

17.

Het proces-verbaal d.d. 27 november 2013, zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van de verbalisanten (AH-38, blz. 12):

Door [naam 2], ambtenaar van de Belastingdienst en boete/fraudecoördinator van de Belastingdienst Oost, kantoor Almelo is een ambtsedige verklaring opgemaakt met betrekking tot het fiscaal nadeel.

Het nadeel is:

Met betrekking tot de aangiften inkomstenbelasting 2010, 2011 en 2012 voor

[betrokkene 4] een bedrag groot € 3.107,--.

18.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 14 november 2013 (V01-03, blz. 223), zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van verdachte:

Noot verbalisanten: Wij tonen gehoorde een uitdraai/afschrift van de aangiften

inkomstenbelasting van [betrokkene 5] uit [plaats], over de jaren 2009, 2010 en 2011, door

ons gecodeerd D-024 D-025 en D-026

Vraag verbalisanten: Heeft u de aangiften van [betrokkene 5] uit [plaats] verzorgd, zo ja

sinds wanneer?

Antwoord gehoorde: Ja, die heb ik verzorgd, Ik doe dat sinds 2007 volgens mij.

Vraag verbalisanten: Van waar en hoe heeft u deze aangiften ingezonden aan de

Belastingdienst?

Antwoord gehoorde: Vanaf mijn huis aan de [adres] te [woonplaats]. Via

mijn eigen computer.

Vraag verbalisanten: In deze aangiften zijn de volgende bedragen opgenomen aan

zorgkosten:

Jaar/ medicijnen/ hulpmiddelen/ vervoer ziekte/ dieet/ kleding en beddengoed/ geneeskundige hulp/ gezinshulp

2009 696 400 520 256 900 300 320

2010 872 1007 1040 387 900 360 380

2011 1062 1006 1040 650 900 520 850

Zijn deze aangiften juist en volledig gedaan?

Antwoord gehoorde:

Nee, niet helemaal. De medicijnen daar zal een rekening van zijn, dat geldt voor alle drie

jaar. De post gezinshulp is gebaseerd op het feit dat de schoondochter bij [betrokkene 5] de

hulp verleende en die is betaald uit de pot PGB. Tenminste dat denk ik. Ik hoor nu van u

dat een aftrek niet mogelijk als er sprake is van een PGB, dat wist ik niet.

Ik heb voor vervoer ziekte voor mevrouw [betrokkene 5] in 2009 520 euro ingevuld in 2010 en

in 2011 1040.

19.

Het proces-verbaal van verhoor van de getuige [betrokkene 5], d.d. 18 juni 2013 (G-08, blz. 264 en 265) zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van de getuige:

Vraag verbalisanten:

Wat kunt u ons vertellen over [verdachte], degene waarvan u zojuist heeft verteld dat

dat deze man uw aangiften inkomstenbelasting heeft ingevuld over de afgelopen jaren ?

Antwoord gehoorde:

Wij kennen [verdachte] via kennissen . Deze vertelden ons, dat [verdachte] aangiften

invulde. [verdachte] kwam altijd hier. Wij legden dan de spullen kaar voor hem de jaaropgaven

en de bonnetjes van de kosten, die wij hadden gemaakt.

Vraag verbalisanten:

Wij tonen u geprinte afschriften van uw aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2009,

2010 en 2011 uit het Belastingdienstsysteem "DAS".

Wij hebben vanuit deze aangiften een overzicht gegenereerd van alle zorgkosten welke

zijn opgenomen in deze aangiften inkomstenbelasting op uw naam.

Wat kunt u ons over deze bedragen aan zorgkosten vertellen in uw aangifte IB 2009,

IB 2010 en 2011 ?

Antwoord gehoorde :

Daar kan ik eigenlijk geen reactie op geven. U vraagt mij naar extra kleding en

beddengoed. Daar heb ik al over verklaard. Mijn echtgenote heeft een persoonsgebonden

budget, waarvan de kosten van gezinshulp worden betaald.

Vraag verbalisanten:

Kunt u ons ter zake van de bedragen welke zijn opgenomen in uw aangiften IB 2009 ,

2010 en IB 2011 t.z.v. "Hulpmiddelen" vertellen:

- voor welke persoon de hulpmiddelen bestemd waren;

- de beschrijving van de hulpmiddelen;

- de nota's en betalingsbewijzen van de uitgaven?

In uw klantendossier ( A .3.I .1) van [verdachte] hebben we namelijk geen facturen

inzake hulpmiddelen aangetroffen die u zelf heeft moeten betalen ( die dus niet zijn

vergoedt door de Menzis) welke de bedragen afdekken die zijn vermeld in de aangifte IB

2009, in de aangifte IB 2010 en in de aangifte IB 2011 (respectievelijk € 400, €1.007 en

€1.006)

Antwoord gehoorde :

Wij hebben wel kosten gehad maar nooit ter hoogte van deze bedragen.

20.

Een geschrift zijnde een ambtsedige verklaring d.d. 9 augustus 2013 (AH-46), zakelijk weergegeven inhoudende:

De ondergetekende, [naam 3], als ambtenaar werkzaam bij de

Belastingdienst/Centrale administratie, verklaart ten behoeve van [betrokkene 5], [adres],

[woonplaats], burgerservicenummer [BSN] (hierna: de belastingplichtige):

X dat de aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2009 (2X), 2010 en 2011 van de belastingplichtige op 24-03-2010 (2009), 31-01-2013 (2009), 29-03-2011 (2010) en 20-03-2012 (2011) elektronisch zijn binnengekomen op de computersystemen van de Belastingdienst.

21.

Het proces-verbaal d.d. 27 november 2013, zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van de verbalisanten (AH 39, blz. 14):

Door [naam 2], ambtenaar van de Belastingdienst en boete/fraudecoördinator van de Belastingdienst Oost, kantoor Almelo is een ambtsedige verklaring opgemaakt met betrekking tot het fiscaal nadeel.

Het nadeel is:

Met betrekking tot de aangiften inkomstenbelasting 2009, 2010 en 2011 voor [betrokkene 5] een bedrag groot € 8.745,--.

22.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 14 november 2013 (V01-04, blz. 234), zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van verdachte:

Noot verbalisanten:

Wij tonen gehoorde een uitdraai / afschrift van de aangiften inkomstenbelasting van

[betrokkene 6] uit [plaats], over de jaren 2010, 2011 en 2012, door ons gecodeerd D-016 en

D-017 en D-018

Vraag verbalisanten:

Heeft u de aangiften van [betrokkene 6] uit [plaats] verzorgt, zo ja sinds wanneer?

Antwoord gehoorde:

Ja, dat heb ik gedaan, dat heb ik al verteld.

Vraag verbalisanten:

Van waar en hoe heeft u deze aangiften ingezonden aan de Belastingdienst?

Antwoord gehoorde:

Via mijn eigen computer vanaf mijn huisadres, het is allemaal onzin.

Vraag verbalisanten:

Zijn deze aangiften juist en volledig gedaan?

Antwoord gehoorde:

Nee, dat is toch bekend? Reeds doorgenomen in Borne, de bedragen zijn door mij

bedacht.

23.

Het proces-verbaal van verhoor van de getuige [betrokkene 5], d.d. 12 juni 2013 (G-06, blz. 284 en 285) zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van de getuige:

Vraag verbalisanten :

Wij tonen u geprinte afschriften van uw aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2009,

2010 en 2011, 2012 uit het Belastingdienstsysteem "DAS".

Wij hebben vanuit deze aangiften een overzicht gegenereerd van alle zorgkosten en

giften welke zijn opgenomen in deze aangiften inkomstenbelasting op uw naam.

Wat kunt u ons over deze bedragen aan zorgkosten in uw aangifte IB 2009, 2010 , 2011

en 2012 vertellen?

Antwoord gehoorde:

U houdt mij voor een aantal aangiften over de jaren 2009 t/m 2012 en vraagt mij naar de

opgegeven bedragen die in aftrek zijn gebracht voor zorgkosten. De bedragen die ik nu in de getoonde aangiften zie komen mij onbekend voor. Ik heb dat niet aan [verdachte] doorgegeven. Ik heb hem dus niet de specifieke opdracht gegeven bedragen op te nemen die niet juist zijn.

24.

Een geschrift zijnde een ambtsedige verklaring d.d. 4 oktober 2013 (AH-48), zakelijk weergegeven inhoudende:

De ondergetekende, [naam 4], als ambtenaar werkzaam bij de

Belastingdienst/Centrale administratie, verklaart ten behoeve van [betrokkene 6], [adres], [woonplaats], burgerservicenummer [BSN] (hierna: de belastingplichtige):

X dat de aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2010, 2011 en 2012 van de belastingplichtige op 25-02-2011 (2010), 30-03-2012 (2011) en 15-02-2013 (2012) elektronisch zijn binnengekomen op de computersystemen van de Belastingdienst.

25.

Het proces-verbaal d.d. 27 november 2013, zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van de verbalisanten (AH-40, blz. 10):

Door [naam 2], ambtenaar van de Belastingdienst en boete/fraudecoördinator van de Belastingdienst Oost, kantoor Almelo is een ambtsedige verklaring opgemaakt met betrekking tot het fiscaal nadeel.

Het nadeel is:

Met betrekking tot de aangiften inkomstenbelasting 2010, 2011 en 2012 voor [betrokkene 6] een bedrag groot € 2.593,--.

26.

Het proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 14 november 2013 (V01-04, blz. 234), zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van verdachte:

Noot verbalisanten:

Wij tonen gehoorde een uitdraai / afschrift van de aangiften inkomstenbelasting van

[betrokkene 7] uit [plaats], over de jaren 2010 en 2011, door ons gecodeerd 0-038 en

D-039.

Vraag verbalisanten:

Heeft u de aangiften van [betrokkene 7] uit [plaats] verzorgt, zo ja sinds wanneer?

Antwoord gehoorde:

Ik heb ook deze aangiften ingevuld met daarin door mij bedachte bedragen. De gegevens liggen in zijn map.

Vraag verbalisanten:

Van waar en hoe heeft u deze aangiften ingezonden aan de Belastingdienst?

Antwoord gehoorde:

Ik heb ze vanaf mijn huis in Enschede met mijn computer ingezonden.

Vraag verbalisanten:

Zijn deze aangiften juist en volledig gedaan?

Antwoord gehoorde:

Zie het verhoor in Borne, daar heb ik jullie over verteld.

De bedragen zijn door mij bedacht. Dat geldt dus ook voor de aangiften van [betrokkene 7].

27.

Het proces-verbaal van verhoor van de getuige [betrokkene 7], d.d. 2 juli 2013 (G-12, blz. 316 en 317) zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van de getuige:

Vraag verbalisanten:

Heeft u de laatste jaren aangiften inkomstenbelasting gedaan ?

Antwoord gehoorde :

Ja, dat heb ik gedaan, ik heb dat niet zelf gedaan. Dat heeft voor mij [verdachte]

gedaan.

Vraag verbalisanten:

Wij tonen u geprinte afschriften van uw aangiften inkomstenbelasting over de jaren 201 0

en 2011 uit het Belastingdienstsysteem "DAS " .

Wij hebben vanuit deze aangiften een overzicht gegenereerd van alle zorgkosten welke

zijn opgenomen in deze aangiften inkomstenbelasting op uw naam.

Jaar/Extra kleding-beddengoed/Hulpmiddelen/Medicijnen/geneeskundige hulp/vervoer ziekte

2011 600 450 500 240 520

2010 600 350 430 260 520

Wat kunt u ons over deze bedragen aan zorgkosten in uw aangifte IB 2010 en 2011

vertellen?

Antwoord gehoorde :

Deze bedragen klopt niets van, echt niet. Oh, dit is niet leuk meer. Deze kosten hebben

we niet gehad. Hier wist ik niets van, dit heeft [verdachte] allemaal zelf opgeschreven niet ik.

28.

Een geschrift zijnde een ambtsedige verklaring d.d. 9 augustus 2013 (AH-47), zakelijk weergegeven inhoudende:

De ondergetekende, [naam 3], als ambtenaar werkzaam bij de

Belastingdienst/Centrale administratie, verklaart ten behoeve van [betrokkene 7],

[adres], [woonplaats], burgerservicenummer [BSN] (hierna: de belastingplichtige):

X dat de aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2010 en 2011 (2X) van de belastingplichtige op 28-03-2011 (2010), 19-03-2012 (2011) en 20-03-2012 (2011) elektronisch zijn binnengekomen op de computersystemen van de Belastingdienst.

29.

Het proces-verbaal d.d. 27 november 2013, zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van de verbalisanten (AH-41, blz. 9):

Door [naam 2], ambtenaar van de Belastingdienst en boete/fraudecoördinator van de Belastingdienst Oost, kantoor Almelo is een ambtsedige verklaring opgemaakt met betrekking tot het fiscaal nadeel.

Het nadeel is:

Met betrekking tot de aangiften inkomstenbelasting 2010 en 2011 voor [betrokkene 7] een bedrag groot € 973,--.

30.

Het proces-verbaal d.d. 30 december 2013 (blz. 5, 27 en 53), zakelijk weergegeven inhoudende als verklaring van de verbalisanten:

Teneinde toch inzicht te krijgen in de vermoedelijk vanaf 2012 door [verdachte] gedane

aangiften heeft de Belastingdienst in september 2012 een query gemaakt van de door

[verdachte] ingediende IB-aangiften over het jaar 2010.

In al deze aangiften is zijn BECON nummer nog wel vermeld.

Deze query laat zien dat [verdachte] 1.417 IB-2010 aangiften heeft gedaan, waarvan in 1057

aangiften (= 74,59 %) vermoedelijk (deels) onjuiste - aftrekbedragen zijn vermeld, welke

betrekking hebben op de specifieke zorgkosten.

De volgende aantallen worden zichtbaar voor wat betreft aangiften inkomstenbelasting,

waarin diverse verschillende aftrekposten ziektekosten zijn opgenomen:

— 1.042 aangiften inkomstenbelasting met aftrekbare ziektekosten over het jaar 2009:

— 1.103 aangiften inkomstenbelasting met aftrekbare ziektekosten over het jaar 2010;

— 1.040 aangiften inkomstenbelasting met aftrekbare ziektekosten over het jaar 2011.

Wel zijn de nadeelberekeningen opgemaakt met betrekking tot de zeven belastingplichtigen,

welke nader zijn uitgewerkt in de processen verbaal van ambtshandeling. Deze -7- belastingplichtigen hebben gezamenlijk -19- aangiften inkomstenbelasting ingediend.

Deze -19- aangiften inkomstenbelasting leveren samen een belastingnadeel op van

€ 26.017,--.

Het belastingnadeel per aangifte varieert tussen de € 269,-- en € 3.047,-- per ingediende

aangifte inkomstenbelasting.

Dit is een gemiddeld bedrag van € 1.369,31 per aangifte, welke door de Belastingdienst

onterecht is uitgekeerd aan belastingplichtige.

31.

Een geschrift zijnde een uittreksel uit het handelsregister van de kamer van koophandel d.d. 14 februari 2013 (D-048) waaruit blijkt dat verdachte in de periode van 28 juni 1990 tot en met 31 december 2009 een belastingadviespraktijk onder de naam “[belastingadviespraktijk] (coöperatie) heeft gehad.

32.

Het proces-verbaal, opgemaakt door de rechter-commissaris, d.d. 26 maart 2013 (blz. 543 en), zakelijk weergegeven inhoudende:

Op 19 maart 2013 heeft de rechter-commissaris een doorzoeking ter inbeslagneming gedaan op het adres [adres] te [woonplaats].

33.

Een geschrift zijnde een lijst met in beslag genomen voorwerpen d.d. 19 maart 2013 (blz. 545 t/m 552).