Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:876

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
24-02-2014
Datum publicatie
24-02-2014
Zaaknummer
07/996506-10
Formele relaties
Veroordeling feit: ECLI:NL:RBOVE:2014:897, Gedeeltelijke toewijzing vordering
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2014:7912, Meerdere afhandelingswijzen
Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2014:7913, Meerdere afhandelingswijzen
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft gedurende twee en een half jaar de belastingdienst bewogen om in totaal ruim €1.800.000,- euro kinderopvangtoeslag ten onrechte uit te keren. Verdachte heeft hier een voordeel van ruim €236.000,- van genoten. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 21 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2014-0509
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Team strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 07/996506-10

Datum vonnis: 24 februari 2014

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedag] 1967 in [geboorteplaats] (Turkije),

wonende in [woonplaats] [adres].

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 10 februari 2014. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. J.W. Bollen en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw mr. M. van der Steeg, advocaat te Deventer, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: in de periode van 1 oktober 2008 tot en met 24 mei 2011 samen met een ander 103 aanvragen kinderopvangtoeslag valselijk heeft opgemaakt, dan wel de Belastingdienst in dezelfde periode heeft opgelicht;

feit 2: in de periode van 1 oktober 2008 tot en met 24 mei 2011 met een ander een aantal contracten (tussen het gastouderbureau [gastouderbureau] en een gastouder) en een aantal jaaroverzichten gastouderopvang valselijk heeft opgemaakt;

feit 3: in de periode van 1 oktober 2008 tot en met 24 mei 2011 samen met een ander een gewoonte heeft gemaakt van het witwassen van een geldbedrag van € 1.975.508,--;

feit 4: in de periode van 1 oktober 2008 tot en met 24 mei 2011 samen met een ander heeft nagelaten tijdig de benodigde gegevens, die van belang zijn voor de vaststelling van een anders recht op een verstrekking kinderopvangtoeslag, aan de Belastingdienst te verstrekken.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

Hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2008 tot en met 24 mei 2011, in de gemeente Deventer en/of elders in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander of andere(n), althans alleen,

103, althans een groot aantal (digitale) formulier(en) aanvragen kinderopvangtoeslag zoals vermeld in het overzicht opgenomen in D-468 waaronder -Een aanvraag kinderopvangtoeslag over/voor het jaar 2008 ingediend d.d. 25-02-2009 op naam van de ouder(s) [getuige 9] (D-68) en/of

-Een aanvraag kinderopvangtoeslag over/voor het jaar 2009 ingediend d.d. 25-02-2009 op naam van de ouder(s) [getuige 9] (D-69) en/of

-Een aanvraag kinderopvangtoeslag over/voor het jaar 2007 ingediend d.d. 07-12-2008 op naam van de ouder(s) [getuige 3] (D-04) en/of

-Een aanvraag kinderopvangtoeslag over/voor het jaar 2007 ingediend d.d. 23-02-2009 op naam van de ouder(s) [getuige 10] (D-78) en/of

-Een aanvraag kinderopvangtoeslag over/voor het jaar 2009 ingediend d.d. 01-02-2009 op naam van de ouder(s) [getuige 10] (D-80) en/of

-Een aanvraag kinderopvangtoeslag over/voor het jaar 2008 ingediend d.d. 01-03-2009 op naam van de ouder(s) [getuige 11] (D-106)

zijnde (een) geschrift(en) bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of heeft/hebben laten opmaken en/of heeft/hebben doen opmaken, dan wel heeft/hebben vervalst en/of heeft/hebben laten vervalsen en/of heeft/hebben doen vervalsen,

(telkens) met het oogmerk om deze als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

bestaande die valsheid hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)

-op die/dat formulier(en) had/hadden opgegeven dat de gastouderrelactie tot stand was gekomen middels bemiddeling van een geregistreerd gastouderbureau [gastouderbureau], terwijl in werkelijkheid dat gastouderbureau niet geregistreerd was en/of de bemiddeling niet verlopen was via dat gastouderbureau en/of

-op die/dat formulier(en) had/hadden opgegeven en/of aangegeven dat er een uurtarief aan de gastouder werd uitbetaald ter hoogte van het op die/dat formulier(en) vermelde bedrag, terwijI in werkelijkheid niet het op die/dat formulier(en) opgegeven uurtarief werd uitbetaald, althans niet volledig werd uitbetaald aan de gastouder en/of

-op die/dat formulier(en) had/hadden opgegeven dat er een aantal uren gastouderopvang was/werd verleend, terwijl in werkelijkheid deze uren niet (volledig) verleend waren/werden.

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

Hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2008 tot en met 24 mei 2011, in de gemeente Deventer en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een andere(n), althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen,

door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Belastingdienst en/of de Staat der Nederlanden heeft bewogen tot de afgifte van totaal EUR 1.975.508,-, althans EUR 1.113.549, althans een geldbedrag (te weten een geldbedrag (in het kader van (kinderopvang)toeslag op grond van de Wet kinderopvang)

hebbende hij verdachte en/of zijn mededaders (telkens) telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (gepresenteerd en/of voorgedaan en/of doen voorkomen)

A dat het gastouderbureau genaamd [gastouderbureau] een geregistreerd gastouderbureau betrof en/of;

B(telkens) (een) (digitale) formulier(en) Aanvragen Kinderopvangtoeslag opgemaakt en/of ingevuld en/of verzonden en/of doen toekomen aan de Belastingdienst aan de hand waarvan en/of door middel waarvan hij verdachte en/of zijn mededaders deden voorkomen dat de ouders/personen,

Waaronder

-[getuige 9] (D-68 en/of D-69, getuige 9) en/of

-[getuige 10] (D-78 en/of D-79 en/of D-80, getuige 10) en/of

-[getuige 11] (D-105 en/of D-106 en/of D-107, getuige 11) en/of

-[getuige 3] en/of [getuige 4] (D-04 en/of D-05 en/of D-179, getuige 3 en 4) en/of

-[getuige 7] (D-14 en/of D-15, getuige 7) en/of

-[getuige 8] (D-28 en/of D-30 en/of D-33, getuige 8) en/of -[getuige 15] (D-202, getuige 15)

1. al dan niet met terugwerkende kracht- aanspraak had/hadden en/of maakte(n) op een tegemoetkoming in de door die ouders en/of hun partners te betalen kosten van kinderopvang en/of

2(voor de bepaling van de hoogte van de kinderopvangtoeslag)

een aantal uren kinderopvang per kind in het berekeningsjaar -vermeld op het aanvraagformulier- nodig zouden hebben en/of

3 een werkelijk (naar individuele situatie) uurtarief was/waren overeengekomen en/of werkelijk kosten voor de kinderopvang had/hadden gemaakt en/of

4 had(den) vastgesteld en/of dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) en/of de (vraag)ouder(s) als bedoeld in artikel 1 onder i van de Wet kinderopvang (ten tijde van de aanvraag en/of voor de periode waarop die aanvraag van toepassing was) volde(e)d(en) aan de eis(en) en/of voorwaarden zoals gesteld in de Wet

kinderopvang en aanverwante Regelingen en/of Besluiten,

bestaande die eis(en) en/of voorwaarde(n) (onder meer)

-hierin dat de registratie en/of opneming in het register als

bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang van het gastouderbureau (i.c.[verdachte]) had plaatsgevonden en/of

-de betreffende Kinderopvang geschiedt op basis van een ((reeds)

opgestelde en/of getekende) schriftelijke overeenkomst tussen de houder en de ouder als bedoeld in artikel 52 van de Wet kinderopvang en/of

-de gastouder(s) in het bezit was/waren van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, als bedoeld in artikel 50 van de Wet kinderopvang en/of

-aan de gastouder het oppastarief en/of de opvanguren betaald werd(en) / zou(den) worden betaald zoals vastgelegd in de (oppas)overeenkomst als bedoeld in artikel 52 van de Wet kinderopvang, en/of

-de vraagouder(s) zelf steeds een eigen bijdrage voldeden aan de gastouder (artikel 5 en/of 7 van de Wet kinderopvang jo. Artikel 8 Besluit

tegemoetkoming kosten kinderopvang en tegemoetkomingen in kosten

kinderopvang), en /of

C telkens (vervolgens) (na afgifte/toewijzing in beschikking) niet alle wijzigingen in de Belastingdienst bekend zijnde gegevens/situatie met betrekking tot de aanvrager van kinderopvangtoeslag en/of welke van belang zijn voor de aanspraak op en de hoogte van de kinderopvangtoeslag doorgegeven,

waardoor telkens de Belastingdienst en/of de Staat der Nederlanden werd bewogen tot de afgifte van bovengenoemd een geldbedrag;

art 326 Wetboek van Strafrecht

2.

Hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2008 tot en met 24 mei 2011, in de gemeente Deventer en/of elders in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander of andere(n), althans alleen,

een aantal contracten (tussen gastouderbureau [gastouderbureau] en een gastouder) waaronder:

-Een contract gastouderbureau [gastouderbureau] en gastouder ([gastouder 1]) voor het kind [kind 1] en/of startdatum contract 1 januari 2009 (D-76) en/of

-Een contract gastouderbureau [gastouderbureau] en gastouder ([gastouder 1]) voor het kind [kind 2] en/of startdatum contract 1 januari 2009 (D-77) en/of

-Een contract gastouderbureau [gastouderbureau] en gastouder ([gastouder 1]) voor het kind [kind 3] en/of startdatum 1 januari 2009 (D-93) en/of

-Een contract gastouderbureau [gastouderbureau] en gastouder ([gastouder 2]) (D-443)

En/of

een aantal jaaroverzichten gastouderopvang waaronder

-Een jaaroverzicht gastouderopvang 2008 voor het kind [kind 1] (D-94) en/of

-Een jaaroverzicht gastouderopvang 2008 voor het kind [kind 4] (D-122) en/of

-Een jaaroverzicht gastouderopvang 2008 voor het kind [kind 5] (D-123) en/of

-Een jaaroverzicht gastouderbureau 2009 voor het kind [kind 6] (D-227) en/of

-Een jaaroverzicht gastouderbureau 2009 voor het kind [kind 7] (D-226) en/of

zijnde (een) geschrift(en) bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of heeft/hebben laten opmaken en/of heeft/hebben doen opmaken, dan wel heeft/hebben vervalst en/of heeft/hebben laten vervalsen en/of heeft/hebben doen opmaken,

(telkens) met het oogmerk om deze als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

Bestaande de valsheid hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)

-op die/dat geschrift(en) had/hadden opgegeven en/of vermeld dat tussen de gastouder en [gastouderbureau] en/of de vraagouder een bepaald uurtarief was overeengekomen, terwijl in werkelijkheid dat niet het geval was, althans de gastouder niet het in dat geschrift genoemde uurtarief en/of bedrag uitbetaald kreeg en/of

-op die/dat jaaroverzicht(en) had/hadden opgegeven en/of vermeld dat ten behoeve van het aldaar genoemde kind(eren) kosten voor de kinderopvang was/waren gemaakt en/of een bepaald bedrag aan opvangkosten was betaald, terwijl deze opvangkosten in werkelijkheid niet (volledig) gemaakt werden en/of niet (volledig) uitbetaald werden aan de gastouder en/of

-op die/dat geschrift(en) had/hadden opgegeven en/of vermeld dat gastouder een aantal uren per week gastouderopvang voor het aldaar genoemde kind(eren) ging verlenen en/of had/hadden verleend, terwijl in werkelijkheid door de gastouder niet het aldaar genoemde aantal uren aan gastouderopvang werd verleend en/of was verleend

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

3.

Hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2008 tot en met 24 mei 2011, in de gemeente Deventer en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een andere(n), althans alleen,

Van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens);

-(telkens) een voorwerp(en), te weten een geldbedrag van in totaal EUR 1.975.508,-, althans EUR 257.408,69, althans één of meer geldbedrag(en) (telkens) heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet

En/of

-(telkens) een voorwerp(en), te weten een geldbedrag van in totaal EUR 1.975.508,-, althans EUR 257.408,69, althans één of meer geldbedrag(en) (telkens) de werkelijke aard en/of herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op (een) voorwerp(en) was of wie bovenomschreven voorwerpen voorhanden had,

terwij1 hij verdachte en/of zijn mededaders (telkens) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat bovenomschreven voorwerp(en) onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf, terwijl hij verdachte en/of zijn mededaders van het plegen van witwassen een gewoonte heeft/hebben gemaakt

art 420bis lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

4.

Hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2008 tot en met 24 mei 2011, in de gemeente Deventer en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een andere(n), althans alleen,

(telkens) in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, te weten Artikel 17 van de Algemene Wet inkomstenafhankelijke regelingen jo artikel 5 uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake inkomstenafhankelijke regelingen

(telkens) opzettelijk heeft nagelaten en/of doen nalaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst,

terwijl deze/dit feit(en) kon(den) strekken of heeft/hebben gestrekt tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwij1 hij, verdachte wist, althans redelijkerwijze moest vermoeden dat die gegevens van belang zijn/waren voor de vaststelling van eens anders recht op een verstrekking Kinderopvangtoeslag onder andere voor de perso(o)n(en)

-[getuige 9] (D-68 en/of D-69, getuige 9) en/of

-[getuige 10] (D-78 en/of D-79 en/of D-80, getuige 10) en/of -[getuige 11] (D-105 en/of D-106 en/of D-107, getuige 11) en/of

-[getuige 3] en/of [getuige 4] (D-04 en/of D-05 en/of D-179, getuige 3 en 4)

en/of

-[getuige 7] (D-14 en/of D-15 getuige 7) en/of [getuige 30] (getuige 30) en/of -[getuige 8] (D-28 en/of D-30 en/of D-33, getuige 8) en/of -[getuige 15] (D-202, getuige 15) en/of

-[getuige 19] (D-338 en/of D-339 en/of D-340 en/of D-341, getuige 19)

, dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke toeslag / uitkering,

immers heeft verdachte toen en daar (telkens) opzettelijk in strijd met eerdergenoemde verplichting verzwegen en/of doen verzwegen dat hij, verdachte,:

-geen geregistreerd gastouderbureau was en/of

-dat de opgegeven uren kinderopvang niet werd/werden genoten en/of gemaakt en/of

-dat de opgegeven kosten kinderopvang niet werd/werden gemaakt en/of

-dat het opgegeven uurtarief niet aan de gastouder werd betaald en/of

-dat niet voldaan werd aan de voorwaarden van artikel 1 onder i van de Wet op de Kinderopvang en/of de aanverwante Regelingen en/of Besluiten;

art 227b Wetboek van Strafrecht

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft geconcludeerd dat de feiten 1 primair, 2, 3 en 4 wettig en overtuigend bewezen kunnen worden verklaard.

De raadsvrouw heeft gesteld dat de tenlastegelegde gelegde feiten 1 primair, 2 en 3 bewezen kunnen worden verklaard, met dien verstande dat de pleegperiode die staat genoemd in de tenlastelegging aanzienlijk bekort moet worden. Ten aanzien van feit 4 heeft de raadsvrouw gesteld dat verdachte hiervan moet worden vrijgesproken nu degenen die de KOT ontvangen zelf verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van eventuele wijzigingen die de hoogte van de toeslag kunnen beïnvloeden.

5.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Algemeen

Om ouders in de gelegenheid te stellen werk en zorg voor de kinderen te combineren is een inkomensafhankelijke regeling in het leven geroepen (de Wet Kinderopvang, hierna: WKO), die ziet op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en beoogt de kwaliteit van kinderopvang te waarborgen. De WKO is op 1 januari 2005 van kracht geworden en is in 2006 opgenomen in de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (hierna: AWIR). De WKO regelt onder andere de voorwaarden voor de opvang van kinderen in kinderdag-verblijven en bij gastouders en het recht op kinderopvangtoeslag (hierna: KOT).

Op grond van artikel 1, letter b WKO wordt onder kinderopvang verstaan: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Op grond van artikel 1, letter c WKO wordt onder gastouderopvang verstaan: kinderopvang in een gezinssituatie door een ander dan degene die als ouder op grond van artikel 5, eerste lid WKO aanspraak kan maken op KOT, voor ten hoogste vier kinderen in de woning waar de ouder of de gastouder zijn hoofdverblijf heeft.

Een ouder heeft aanspraak op een KOT in de door hem of zijn partner te betalen kosten van kinderopvang, indien het kinderopvang betreft in een geregistreerd kindercentrum of gastouderopvang die plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau (art. 5 lid 1 WKO).

Op grond van artikel 45, lid 1 WKO moet degene die een kindercentrum of gastouderbureau in exploitatie wil nemen hiervan melding doen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van vestiging. Een vermelding in het gemeentelijk register wordt conform artikel 46, lid 1, onder 2 WKO door het college van burgemeester en wethouders schriftelijk aan de houder van een gastouderbureau meegedeeld.

Tevens moet de gastouder in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (hierna: VOG), afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, als bedoeld in artikel 50 van de WKO.

De kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van het gastouderbureau en de vraagouder als bedoeld in artikel 52 van de WKO. De vraagouder dient zelf steeds een eigen bijdrage te voldoen aan de gastouder (artikel 5 en/of 7 van de Wet kinderopvang juncto artikel 8 Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang).

Feit 1 en feit 2: valsheid in geschrifte

Verdachte [verdachte] heeft in de Turkse gemeenschap in de omgeving van Deventer ouders met jonge kinderen benaderd met de mededeling dat men geld van de Belastingdienst kon krijgen als op hun kinderen werd gepast. Hij bood daarbij aan om namens hen de benodigde aanvraagformulieren voor de KOT in te vullen. Eind 2008 is verdachte daarmee begonnen en met ingang van 1 januari 2009 heeft verdachte gastouderbureau [gastouderbureau] ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De Belastingdienst heeft in de periode van 26 oktober 2008 tot en met 6 december 2010 ten name van 103 ouders, waaronder de in te tenlastelegging genoemde ouders, aanvragen KOT ontvangen waarbij gastouderbureau [gastouderbureau] als gastouderbureau optrad. Meer dan de helft van de aanvragen KOT is met terugwerkende kracht ingediend.

In juli 2009 is door de GGD Gelre IJssel een onderzoek ingesteld bij gastouderbureau [gastouderbureau]. Hierbij is vastgesteld dat gastouderbureau [gastouderbureau] niet als gastouderbureau geregistreerd stond. De GGD heeft hiervan een rapport opgemaakt en aan verdachte [verdachte] gezonden. De GGD heeft verdachte [verdachte] zowel mondeling als door middel van het opgemaakte rapport geïnformeerd over de eis van registratie in een gemeentelijk register en het verbod van een voortijdige exploitatie van gastouderbureau [gastouderbureau].

De heer [naam 1], medewerker toezicht en handhaving WKO van de gemeente Deventer, heeft verklaard dat gastouderbureau [gastouderbureau] nooit als gastouderbureau geregistreerd is geweest in het register WKO van de gemeente Deventer.

Uit het dossier en uit hetgeen verdachte ter terechtzitting heeft verklaard leidt de rechtbank af dat verdachte namens de vraagouders die staan genoemd in de tenlastelegging onder de feiten 1 en 2 aanvragen KOT opstelde, contracten gastouderbureau en jaaroverzichten gastouderopvang heeft opgemaakt en deze geschriften heeft ingediend bij de Belastingdienst. Daarbij heeft de rechtbank geconstateerd dat de laatste aanvraag KOT dateert van 6 december 2010.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte onjuiste gegevens in deze geschriften heeft ingevuld. Naast het feit dat de gastouderopvang in de in de tenlastelegging genoemde gevallen niet op grond van een schriftelijke overeenkomst plaatsvond (artikel 52 juncto artikel 56, lid 2 WKO) en gastouderbureau [gastouderbureau] geen geregistreerd gastouderbureau was (artikel 5, lid 1 WKO), vulde verdachte [verdachte] ook een te hoog uurtarief in en klopte het aantal uren gastouderopvang niet met het werkelijk aantal verleende uren. De Belastingdienst heeft hierdoor geheel of gedeeltelijk ten onrechte KOT verleend en uitbetaald.

De onder de feiten 1 en 2 tenlastegelegde valsheid in geschrifte is naar het oordeel van de rechtbank dan ook dan ook wettig en overtuigend bewezen.

Feit 3: gewoontewitwassen

De rechtbank merkt in dit verband allereerst op dat voor bewezenverklaring van (gewoonte) witwassen sprake moet zijn van gedragingen die meer omvatten dan het enkele voorhanden hebben van die gelden en die gericht zijn op of het karakter hebben van een daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van die gelden1.

Uit het dossier blijkt dat de door de Belastingdienst uitbetaalde KOT nagenoeg geheel is uitbetaald op bankrekening [rekeningnummer 1] ten name van [betrokkene], de echtgenote van verdachte [verdachte]. Verdachte kon zelf geen bankrekening op zijn naam openen, maar hij kon wel beschikken over de bankrekening van zijn echtgenote.

Bij het raadplegen van de database DACAS van de Belastingdienst is vastgesteld dat over de tenlastegelegde jaren 2008 tot en met 2011 door de Belastingdienst de volgende bedragen aan KOT op bankrekening [rekeningnummer 1] van de echtgenote van verdachte zijn gestort, dan wel met openstaande belastingaanslagen zijn verrekend:

berekeningsjaar 2008 € 539.447

berekeningsjaar 2009 € 636.334

berekeningsjaar 2010 € 522.992

berekeningsjaar 2011 € 118.628

totaal € 1.817.401

Verdachte [verdachte] heeft deze geldbedragen doorbetaald aan de resp. vraagouders, onder inhouding van een bedrag aan bemiddelingskosten. Uit onderzoek van de bankafschriften over 2009 van rekening [rekeningnummer 1] is naar voren gekomen dat de Belastingdienst, ten name van verschillende vraagouders, in totaal € 1.113.549 aan KOT heeft overgeboekt op rekening [rekeningnummer 1]2. Een bedrag van € 968.408 is vervolgens door verdachte [verdachte] doorgestort naar de bankrekeningen van de betreffende vraagouders. Het verschil ad

€ 145.140 is het totaal aan bemiddelingskosten over 2009. Dat is 13,03% van het totaal aan KOT over 2009. Het totaal aan bemiddelingskosten over de tenlastegelegde periode bedraagt derhalve: € 1.817.401 x 13,03% = € 236.807.

Verdachte heeft, zo blijkt uit het dossier en zijn verklaring ter terechtzitting, met dat geld zijn hypotheek afgelost, gegokt bij het Holland casino, geld gestort op de spaarrekening van zijn echtgenote, een vakantie bekostigd en overige schulden afbetaald.

Door te handelen als hiervoor omschreven heeft verdachte naar het oordeel van de rechtbank een gewoonte gemaakt van het overdragen en omzetten van aanzienlijke geldbedragen, die afkomstig waren uit de door hem gepleegde strafbare feiten. De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van verbergen en/of verhullen van de geldbedragen als bedoeld in art. 420ter Sr juncto art. 420bis lid 1 Sr.

Feit 4: nalaten gegevens te verstrekken

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte onder feit 4 is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

De verplichting tot het melden aan de Belastingdienst/Toeslagen van relevante wijzigingen in de omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van de aanspraak op of de bepaling van de hoogte van de KOT rust op grond van art. 17 AWIR op de belanghebbende (i.c. de vraagouders). Die vraagouders zijn dus de normadressaten. Het – in strijd met het wettelijk voorschrift van art. 17 AWIR – opzettelijk nalaten om de benodigde gegevens tijdig te verstrekken, zoals strafbaar gesteld in art. 227b Sr, kan dan ook uitsluitend door de vraagouders gepleegd worden. Verdachte [verdachte] kan – gelijk aan hem onder feit 4 ten laste is gelegd – alleen als medepleger van dat omissiedelict aangemerkt worden als er sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de vraagouders en verdachte [verdachte], die gericht is op het verrichten van de strafbare gedraging. De rechtbank is van oordeel dat een dergelijke nauwe en bewuste samenwerking niet uit het dossier blijkt. De rechtbank voegt hier nog aan toe dat in het onderhavige geval op de vraagouders niet de verplichting rustte om zich te verdiepen in de toepasselijke wettelijke vereisten. De belanghebbenden lieten zich immers bijstaan door een adviseur (in de persoon van verdachte [verdachte]) die zij voor voldoende deskundig mochten houden en aan wiens zorgvuldige taakvervulling zij niet behoefden te twijfelen, zodat er geen aanleiding is tot het stellen van de algemene eis dat die vraagouders zich ter voorkoming van fouten ook zelf in de inhoudelijke aspecten van op hen toepasselijke regelingen dienden te verdiepen3.

5.3

De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het sub1 primair, sub 2 en sub 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 1 oktober 2008 tot en met 24 mei 2011 in Nederland, 103 (digitale) formulieren aanvragen kinderopvangtoeslag zoals vermeld in het overzicht opgenomen in D-468, waaronder:

- een aanvraag kinderopvangtoeslag over/voor het jaar 2008 ingediend d.d. 25-02-2009 op naam van de ouder(s) [getuige 9] (D-68) en

- een aanvraag kinderopvangtoeslag over/voor het jaar 2009 ingediend d.d. 25-02-2009 op naam van de ouder(s) [getuige 9] (D-69) en

- een aanvraag kinderopvangtoeslag over/voor het jaar 2007 ingediend d.d. 07-12-2008 op naam van de ouder(s) [getuige 3] (D-04) en

- een aanvraag kinderopvangtoeslag over/voor het jaar 2007 ingediend d.d. 23-02-2009 op naam van de ouder(s) [getuige 10] (D-78) en

- een aanvraag kinderopvangtoeslag over/voor het jaar 2009 ingediend d.d. 01-02-2009 op naam van de ouder(s) [getuige 10] (D-80) en

- een aanvraag kinderopvangtoeslag over/voor het jaar 2008 ingediend d.d. 01-03-2009 op naam van de ouder(s) [getuige 11] (D-106),

zijnde geschriften bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt,

met het oogmerk om deze als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

bestaande die valsheid hierin dat verdachte

- op die formulieren had opgegeven dat de gastouderrelatie tot stand was gekomen middels bemiddeling van een geregistreerd gastouderbureau [gastouderbureau], terwijl in werkelijkheid dat gastouderbureau niet geregistreerd was en/of

- op die formulieren had opgegeven en aangegeven dat er een uurtarief aan de gastouder werd uitbetaald ter hoogte van het op die formulieren vermelde bedrag, terwijl in werkelijkheid niet het op die formulieren opgegeven uurtarief werd uitbetaald en/of

- op die formulieren had opgegeven dat er een aantal uren gastouderopvang werd verleend, terwijl in werkelijkheid deze uren niet (volledig) verleend werden;

2.

hij in de periode van 1 oktober 2008 tot en met 24 mei 2011 in Nederland,

een aantal contracten (tussen gastouderbureau [gastouderbureau] en een gastouder):

- een contract gastouderbureau [gastouderbureau] en gastouder ([gastouder 1]) voor het kind [kind 1] en/of startdatum contract 1 januari 2009 en

- een contract gastouderbureau [gastouderbureau] en gastouder ([gastouder 1]) voor het kind [kind 2] en/of startdatum contract 1 januari 2009 en

- een contract gastouderbureau [gastouderbureau] en gastouder ([gastouder 1]) voor het kind [kind 3] en/of startdatum 1 januari 2009 en

- een contract gastouderbureau [gastouderbureau] en gastouder ([gastouder 2]) en

een aantal jaaroverzichten gastouderopvang:

- een jaaroverzicht gastouderopvang 2008 voor het kind [kind 1] en

- een jaaroverzicht gastouderopvang 2008 voor het kind [kind 4] en

- een jaaroverzicht gastouderopvang 2008 voor het kind [kind 5] en

- een jaaroverzicht gastouderbureau 2009 voor het kind [kind 6] en

- een jaaroverzicht gastouderbureau 2009 voor het kind [kind 7],

zijnde geschriften bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt,

met het oogmerk om deze als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

bestaande de valsheid hierin dat verdachte

- op die geschriften had opgegeven en vermeld dat tussen de gastouder en [gastouderbureau] en de vraagouder een bepaald uurtarief was overeengekomen, terwijl in werkelijkheid dat niet het geval was en

- op die jaaroverzichten had opgegeven en vermeld dat ten behoeve van het aldaar genoemde kinderen kosten voor de kinderopvang waren gemaakt en een bepaald bedrag aan opvangkosten was betaald, terwijl deze opvangkosten in werkelijkheid niet volledig gemaakt werden en niet volledig uitbetaald werden aan de gastouder en

- op die geschriften had opgegeven en vermeld dat gastouder een aantal uren per week gastouderopvang voor het aldaar genoemde kinderen ging verlenen en had verleend, terwijl in werkelijkheid door de gastouder niet het aldaar genoemde aantal uren aan gastouderopvang werd verleend en/of was verleend;

3.

hij in de periode van 1 oktober 2008 tot en met 24 mei 2011 in Nederland,

van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft verdachte

geldbedragen overgedragen en omgezet, terwijl hij, verdachte wist dat bovenomschreven voorwerpen onmiddellijk of middellijk afkomstig waren uit enig misdrijf.

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte onder feit 1 primair, 2 en 3 meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 225 lid 1 en 420ter juncto 420bis Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1 primair en feit 2:

telkens het misdrijf: valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

feit 3

het misdrijf: van het plegen van witwassen een gewoonte maken.

7. De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8 De op te leggen straf of maatregel

8.1

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren is gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft gedurende een periode van twee en een half jaar de Belastingdienst op onrechtmatige wijze bewogen ruim € 1,8 miljoen KOT uit te keren. Hiertoe heeft hij 103 valse aanvragen KOT opgemaakt en ingediend bij de Belastingdienst. Daarnaast heeft hij valse contracten tussen gastouderbureau [gastouderbureau] en gastouders en valse jaaroverzichten gastouderopvang opgemaakt en een gewoonte gemaakt van het witwassen van de uitgekeerde toeslagen.

De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij middels zijn gastouderbureau, dat niet geregistreerd was en niet voldeed aan de wettelijke voorschriften, als intermediair naar buiten trad als een persoon met kennis van zaken om vervolgens op grove wijze misbruik te maken van het vertrouwen van de bij hem ingeschreven vraag- en gastouders. Volgens de verklaringen in het dossier stuurde verdachte met enige regelmaat bij vraagouders actief aan op het aanvragen van kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht, zonder hen daarbij op de hoogte te stellen van de daaraan verbonden voorwaarden.

Verdachte heeft door het plegen van deze feiten een aanzienlijk voordeel genoten, hetgeen ook blijkt uit de omstandigheid dat hij met het geld zijn hypotheek heeft afgelost, vakanties heeft bekostigd en overige schulden heeft afgelost. Verdachte heeft alleen gedacht aan zijn eigen gewin en heeft de Belastingdienst en de vraagouders ernstig benadeeld. De vraagouders zijn immers de aanvragers van de kinderopvangtoeslag, waardoor de Belastingdienst bij hen de ten onrechte uitbetaalde bedragen zal (kunnen) terugvorderen en niet bij verdachte.

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat verdachte heeft gehandeld uit onwetendheid en naïviteit omdat hij geen signaal kreeg van de buitenwacht dat hij niet voldeed aan de wettelijke voorschriften. Naar het oordeel van de rechtbank wordt dit verweer gelogenstraft door het feit dat verdachte opzettelijk te hoge uurtarieven en aantallen zorguren in de aanvragen vermeldde. Daarnaast was het naar het oordeel van de rechtbank de verantwoordelijkheid van verdachte – als bedrijfsmatige intermediair – om de toepasselijke regelingen en daarmee samenhangende verplichtingen correct toe te passen en na te leven.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de aan verdachte op te leggen straf acht geslagen op de oriëntatiepunten voor straftoemeting van het LOVS (Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht). Deze geven wanneer er sprake is van een benadelingsbedrag van meer dan

1 miljoen een gevangenisstraf aan vanaf 24 maanden. De rechtbank zal echter ook rekening houden met het feit dat niet het gehele nadeelbedrag van ruim € 1,8 miljoen bij verdachte zelf terecht is gekomen maar een gedeelte daarvan, te weten ruim € 236.000.

De rechtbank zal verder in het voordeel van verdachte rekening houden met het feit dat hij blijkens de justitiële documentatie d.d. 16 oktober 2013 niet eerder veroordeeld is voor een misdrijf. Gelet hierop acht de rechtbank een gevangenisstraf zoals geëist door de officier van justitie, 22 maanden waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, in beginsel op z’n plaats.

De raadsvouw heeft gesteld dat er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn die strafvermindering tot gevolg zou moeten hebben. De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.

Verdachte is op 24 mei 2011 in verzekering gesteld. De redelijke termijn is op die datum gaan lopen. Op 24 februari 2014 wijst de rechtbank vonnis. Als uitgangspunt geldt dat het geding – behoudens bijzondere omstandigheden die een dergelijke lange duur rechtvaardigen – met een einduitspraak dient te zijn afgerond binnen twee jaar nadat de redelijke termijn is gaan lopen. Het eindverbaal is gedateerd op 30 september 2011 en de zaak heeft voor het eerst op zitting gestaan op 2 december 2013. Na aanhouding is de zaak vervolgens op 10 februari 2014 op zitting inhoudelijk behandeld. Aldus wordt twee jaar en negen maanden na de inverzekeringstelling van verdachte vonnis gewezen. Er zijn geen omstandigheden gebleken die een dergelijke lange duur rechtvaardigen. De conclusie dient dan ook te zijn dat de behandeling van de zaak onredelijk lang heeft geduurd en dat hierdoor de redelijke termijn is overschreden met een periode van negen maanden. Met deze overschrijding dient rekening te worden gehouden bij de strafoplegging. De rechtbank zal, rekening houdend met die overschrijding een strafvermindering toepassen van een maand.

Op grond van het hiervoor overwogene zal de rechtbank aan verdachte een gevangenisstraf van 21 maanden opleggen, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

9 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 27 en 57 Sr.

10 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart niet bewezen dat verdachte het onder feit 4 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het onder de feiten 1 primair, 2 en 3 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder de feiten 1 primair, 2 en 3 meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1 primair en feit 2

telkens het misdrijf: valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

feit 3

het misdrijf: van het plegen van witwassen een gewoonte maken;

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder de feiten 1 primair, 2 en 3 bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 21 maanden, waarvan acht (8) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:
  - omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;
  beveelt dat de tijd die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de straf in mindering wordt gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. H. Stam, voorzitter, mr. F.H.W. Teekman en mr. H. Bloebaum, rechters, in tegenwoordigheid van H.J. Veldhuis, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 24 februari 2014.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de FIOD/ECD met nummer 45690. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

1.

De verklaring die de verdachte ter terechtzitting van 10 februari 2014 heeft afgelegd, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Het klopt dat ik 103 aanvragen kinderopvangtoeslag heb ingevuld en heb opgestuurd naar de Belastingdienst. Ik heb de uurtarieven overgenomen uit mijn eigen aanvraag kinderopvangtoeslag. De oppasuren kreeg ik te horen van de ouders. Ik heb niet gecontroleerd of die kloppen. Hetzelfde geldt ook voor de jaaroverzichten en contracten. Ik ben daar ook mee gestopt om dat de Belastingdienst er niet meer naar vroeg. Ik was niet officieel geregistreerd als gastouderbureau. Pas in 2009 ben ik actie gaan ondernemen toen bleek dat ik aan de eisen voldeed. Ik ging er vanuit dat als ik de aanvragen indiende de Belastingdienst alles zou controleren en als niet goed was ik dat of de ouders dat zouden horen. Het klopt dat ik van de provisie mijn schulden heb afbetaald. Ik blijf verder bij hetgeen ik tegenover de FIOD ambtenaren heb gezegd, alles wat daar staat opgeschreven klopt.

2.

Een proces-verbaal van verhoor (pag. 105 e.v. van het dossier), voor zover inhoudende de verklaring van de verdachte, zakelijk weergegeven

Ik was vanuit Advies en gastouderbureau [gastouderbureau] al eerder actief dan 1 januari 2009. Ik ben in december 2008 begonnen met Advies en gastouderbureau [gastouderbureau].

In december 2008 ben ik bij de Kamer van Koophandel geweest en toen heb ik informatie opgevraagd over een gastouderbureau en een adviesbureau. lk heb van de Kamer van Koophandel toen een formulier gekregen en deze moest ik invullen en ik ben in januari 2009 ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Ik alleen werkte in Advies en gastouderbureau [gastouderbureau]. Mijn werkzaamheden waren naar de klanten gaan, praten met de klanten, naar de oppas gaan. Ik vertelde de ouders wat de voorwaarden waren, bijvoorbeeld dat de ouders moesten werken, of als één van de ouders ziek was, WAO had, en de ander werkte dan kon je ook kinderopvangtoeslag aanvragen. Met mijn eerste klanten heb ik wel contracten afgesloten maar later heb ik geen contracten meer afgesloten omdat de Belastingdienst er toch niet naar vroeg. De contracten stelde ikzelf op, in een contract stond de naam van de kinderen en de ouders, de datum waarop het contract inging. Ik wist dus dat er een contract moest komen, maar omdat de Belastingdienst niet om contracten vroeg heb ik geen contracten meer gemaakt.

Op 1 januari 2009 heb ik alleen maar geweten dat je je moest inschrijven bij de Kamer van Koophandel en ik heb mij gemeld bij de Belastingdienst. Voor de rest wist ik toen niet waaraan je moest voldoen als je een gastouderbureau begon. Ik bij de gemeente en de GGD geweest en dat was in juli 2009. Ik ben in juli 2009 naar de gemeente Deventer en de GGD gegaan en dat heb gedaan nadat mijn klanten een brief van de Belastingdienst hadden gehad dat gastouderbureau [gastouderbureau] niet geregistreerd was.

Ik stelde altijd voor om tussen de € 4,= en € 5,85 per uur per kind te doen. Ik stelde dat uurtarief vast en daar waren de oppasouders het ook mee eens. Ik heb altijd begrepen dat je

€ 6,10 moet invullen.

Ik had begrepen van de reclamespotjes op de Turkse TV dat je een aanvraag kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht kunt aanvragen. Er moet wel opgepast zijn in die jaren waarover je met terugwerkende kracht aanvraagt. Ik vroeg er ook altijd naar of ze de oppas al betaalde in die voorgaande jaren. Als de ouders zeiden dat ze wel betaald hadden maar ze hadden niet betaald, ja kon ik niet weten.

In jullie voorbeeld dat ik een aanvraag kinderopvangtoeslag in februari 2009 invul met terugwerkende kracht naar 1 januari 2008, dan moeten de ouders werken of naar school gaan op 1 januari 2008, dat er al op kinderen werd opgepast. Volgens mij zijn er geen andere voorwaarden, niet dat ik weet.

U vraagt mij of gastouderbureau [gastouderbureau] een bestand met ouders die een gastouder zoeken en heeft Advies en gastouderbureau [gastouderbureau] ook een bestand met gastouders die opvang van kinderen willen verzorgen had.

Nee zo'n bestand heb ik nooit gehad. Er was altijd al een oppasrelatie, bij mijn klanten was er altijd al een oppas; neven en nichtjes en opa en oma enzovoort.

Ik ging altijd zelf naar de ouder en dan zag ik met eigen ogen dat het goed was en dat

het huis veilig was. Ik maakte geen inspectierapport op. Als ouder laat jij je kind toch ook niet op een vuilnisbelt opvangen.

In 2005 was ik werkeloos en wij liepen schulden op bij de banken allemaal en dat was ongeveer meer dan een € 100.000. We hebben schulden gekregen door een lening voor de verbouwing van ons huis, Visa kaart en geldleningen. Geldleningen bij banken. En ik heb een schuld aan de Turkse staat omdat ik mijn militaire dienstplicht heb afgekocht en ik moet daar € 10.000 voor betalen. Dat is ook de reden dat ik niet naar Turkije kan naar mijn familie. Ik heb toen van mijn schoonvader € 30.000 geleend om mijn schulden af te betalen. Ik had 13 maanden hypotheek achterstand en dat heb ik afbetaald met dat geld van mijn schoonvader. Ook heb ik de betalingsachterstand bij Essent afbetaald, dat was van de gas- en lichtrekening. Ook heb ik de Visa betaald. In 2005 heb ik ook een BKR registratie gekregen. Dat is ook de reden dat ik geen bankrekening bij een bank kan krijgen en dat is ook de reden dat ik de bankrekening van mijn vrouw heb gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. Ik ben dus een gastouderbureau begonnen om extra inkomsten te kunnen krijgen en dan mijn schulden te kunnen aflossen. Ik heb nog steeds schulden, dat is € 50.000 bij de Uni-bank of zo iets en daar betaal ik € 300 per maand en dat loopt nu via de deurwaarder Eos en bij M. de Jong deurwaarderbureau en daar betaal ik € 100 per maand. Ook bij Agin heb ik nog een schuld en daar betaal ik per maand €120 voor een schuld van €4.000. Bij GGN heb ik ook een schuld, een van € 3.700 en betaal ik per maand € 75 en dan heb ik bij Cannoc case

€ 4.000 schuld en daar betaal € 50 per maand. Nu hebben ze van ABN AMR0 ook nog eens loonbeslag gelegd. lk houd nu nog € 1.300 loon over en daarvan moet ik dus alle schulden betalen. Gelukkig werkt mijn vrouw ook als apothekersassistente. Om mijn schulden af te lossen heb ik ook wel kranten rond gebracht en bijbaantjes gezocht.

De ouders hebben mij toestemming gegeven om kinderopvangtoeslag in te dienen. De ouders zaten naast mij als ik de aanvraag kinderopvangtoeslag invulde en indiende bij de Belastingdienst. Ik liet de ouders zien wat ik samen met hun had ingevuld en met toestemming van de ouder stuurde ik via internet de aanvraag naar de Belastingdienst.

De ouders tikten op mijn laptop zelf de DigiD-code in om de aanvraag kinderopvangtoeslag in te dienen.

Per maand had ik bemiddeling kosten. We gaan eerst de aanvraag indienen bij de Belastingdienst zei ik tegen de vraagouders en dan maakte ik met de vraagouder een afspraak om een uurtarief af te spreken. En die uurtarieven waren de ene keer € 5,25 en de andere keer€ 4,85 of € 4,65. Ik had nooit een vast uurtarief. Dat uurtarief werd samen met de vraag- en oppasouder vastgesteld. In het begin zette ik het uurtarief wel in de contracten, maar later niet meer. Ik heb het uurtarief altijd wel in de jaaroverzichten van de ouders gezet.

Ik vulde dat bankrekeningnummer van mijn vrouw in in de aanvragen kinderopvangtoeslag van de ouders waarvoor ik aanvragen kinderopvangtoeslag indiende. Ik deed dat omdat gastouderbureau [naam 2] dat ook zo deed en zij deden dat omdat ze dan niet achter hun geld hoefden en daarom heb ik dat ook zo gedaan. De kinderopvangtoeslag kwam op de rekening van mijn vrouw en dan stortte ik het onder inhouding van bemiddelingskosten door naar de ouders. En zo hoefde ik niet achter mijn geld aan.

Ik was alleen en ik ben de enige bij gastouderbureau [gastouderbureau] die de aanvragen kinderopvangtoeslag invulde en indiende bij de Belastingdienst namens gastouderbureau [gastouderbureau]. Er zijn ook wel ouders geweest die wel zelf de aanvraag kinderopvangtoeslag invulden en dan invulden dat zij gastouderbureau [gastouderbureau] waren aangesloten. Maar deze ouder vulden hun eigen bankrekeningnummer in.

Vraag verbalisanten: u heeft tijdens het eerste verhoor aangegeven welke van de 103 aanvragen kinderopvangtoeslag die op bijlage 1 staan vermeld u heeft toen verklaard: "Nummer 46 [naam 3], nummer 70 [naam 4], nummer 71 [naam 5], nummer 80

[naam 6], nummer 81 [naam 7], nummer 94 [naam 8], nummer 95 [naam 9], nummer 98 [naam 10] en 103 [naam 11], dat waren ze. De gegevens van deze ouders heb ik van

[medeverdachte] gekregen, ik ken deze mensen alleen maar van naam. lk heb de aanvraag kinderopvangtoeslag van [naam 3] heb ik ingevuld en ingediend bij de Belastingdienst. lk weet niet meer zeker of ik de aanvragen kinderopvangtoeslag van [naam 4], [naam 5], [naam 6], [naam 7], [naam 8], [naam 9], [naam 10] en [naam 11] heb ingevuld en ingediend bij de Belastingdienst. Alle andere ouders die op de lijst met 103 ouders staan die heb ik wel ingevuld en ingediend bij de Belastingdienst "

Heeft u de door u ingevulde en ingediende aanvragen kinderopvangtoeslag ook het uurtarief ingevuld?

Antwoord gehoorde:

Ja, ik heb het uurtarief met toestemming van de klant ingevuld. lk heb wel gezegd dat bij het uurtarief € 6,10 ingevuld moest worden.

De bemiddelingskosten waren eerst € 100 per kind per maand en later heb ik dat verlaagd tot minimaal € 50 en maximaal € 65 per kind per maand. Vanaf maart 2009 heb ik het tarief van € 100 verlaagd naar dat lager tarief. lk heb niet nagedacht of die € 65 of € 50 wel mijn kosten dekten. lk heb altijd aan de ouders verteld dat mijn bureaukosten minimaal € 50 en maximaal € 65 per kind per maand waren.

Wij tonen u de jaaropgave van [kind 7] en [kind 6].

Vraag verbalisanten: als kosten gastouderbureau staat op beide jaaropgaven € 65 per maand vermeld. Is dit het tarief wat gastouderbureau [gastouderbureau] aan provisie berekende per kind per maand. Wat kunt u hierover verklaren?

Antwoord gehoorde: Ja.

Vraag verbalisanten: uit onderzoek is naar voren gekomen dat alle aanvragen KOT, waarbij gastouderbureau [gastouderbureau] als gastouderbureau optrad, als uurtarief € 6,10 is ingevuld. Op grond waarvan werd € 6,10 ingevuld?

Antwoord gehoorde:

Ik heb van gastouderbureau [naam 2] begrepen dat je altijd € 6,10 kon invullen. Ik heb niet geweten dat als de ouders € 3,25 per uur per kind betaalden aan de oppas, dat je niet meer uurtarief kon invullen dan € 3,25 plus de bureaukosten. Ik wist niet dat je niet meer uurtarief kon invullen dan dat je in totaal aan kosten per uur per kind had, dat wist ik niet.

De ouders vertelden mij dan wat zij hadden betaald. Maar ik vroeg niet eerst naar wat ze betaalden ik vroeg altijd eerst hoeveel oppasuren er per maand er waren. En dan vulde ik de oppasuren en de € 6,10 in en dan zei ik tegen ouders dat ze van de Belastingdienst

bericht kregen hoeveel kinderopvangtoeslag ze zouden krijgen. Als ik in februari 2009 een aanvraag kinderopvangtoeslag indiende voor 2008 dan vulde ik de uren in en € 6,10

als uurtarief. Ik wist niet dat ik ouders moest vragen hoeveel dat ze in 2008 aan hun oppas hadden betaald. Maar ze konden ook niet precies zeggen wat ze aan hun oppas hadden betaald per maand in 2008, want ze betaalden niet alleen de opa en oma maar ook andere familieleden die op de kinderen hadden gepast in die maand. Maar dit verzin ik niet, dit hebben de ouders mij verteld toen ik daar was. Ik heb nooit geweten dat je minder dan € 6,10 moest invullen als de kosten van kinderopvang minder dan € 6,10 per uur per kind waren.

Ik heb nooit meegemaakt dat ouders niet betaald hadden aan hun oppas. Tenminste ze hebben mij nooit verteld dat ze hun oppas niet hadden betaald. Ik heb nooit meegemaakt dat een ouder zei dat ze een oppas hadden en hoeveel uur er opgepast werd per maand en dat ze niet vertelden hoeveel ze betaald hadden aan hun oppas en dat ik dan moest vragen hoeveel ze betaald hadden aan hun oppas. Ik heb dus nooit gevraagd hoeveel ze betaald hadden in bijvoorbeeld 2008 als ik februari 2009 met terugwerkende kracht een aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 invulde en indiende bij de Belastingdienst.

Wij tonen de bankafschriften door ons gecodeerd D-128 en D-133 ter zake de KOT 2008 van vraagouder [getuige 11].

Vraag verbalisanten: bij onderzoek is vastgesteld dat de Belastingdienst op 10 maart 2009 de kinderopvangtoeslag 2008 ad € 14.922 op bankrekening [rekeningnummer 1] van uw vrouw [betrokkene] heeft gestort en op 12 maart 2009 is van deze rekening € 12.960 doorgestort naar de rekening van vraagouder [getuige 11]. Het verschil tussen de door u ontvangen KOT 2008 van [getuige 11] en het deel van de KOT 2008 dat is doorgestort naar [getuige 11] bedraagt

€ 1.962. Is dit de provisie die door gastouderbureau [gastouderbureau] in rekening is gebracht aan [getuige 11] en zo ja, hoe is deze provisie berekend?

Antwoord gehoorde:

Ik heb die doorstorting gedaan, ja. En nee, dit is niet de provisie. Ik had namelijk te veel ingehouden en dat heb ik later aan Mercan teruggestort, een bedrag van € 500. Twee keer

€ 250. De rest is wel bemiddelingskosten.

Wij tonen de bankafschriften door ons gecodeerd 0-097 en D-098 ter zake de KOT 2008 van vraagouder [getuige 10].

Vraag verbalisanten: bij onderzoek is vastgesteld dat de Belastingdienst op 9 februari 2009 de kinderopvangtoeslag 2008 ad € 10.361 op bankrekening [rekeningnummer 1] van uw vrouw [betrokkene] heeft gestort en op dezelfde dag is van deze rekening € 8.326 doorgestort naar de rekening van vraagouder [getuige 10]. Het verschil tussen de door u ontvangen KOT 2008 van [getuige 10] en het deel van de KOT 2008 dat is doorgestort naar [getuige 10] bedraagt

€ 2.145. Is dit de provisie die door gastouderbureau [gastouderbureau] in rekening is gebracht aan [getuige 10] en zo ja, hoe is deze provisie berekend?

Antwoord gehoorde:

Hier heb ik ook € 500 terugbetaald aan [getuige 10]. Ook hier heb ik een rekenfoutje gemaakt en een paar maanden later heb ik € 500 terugbetaald. Het resterende deel is wel bemiddelingskosten.

Wij tonen u nogmaals het afschrift van het contract opgemaakt tussen gastouderbureau

[gastouderbureau] en gastouder [gastouder 1] inzake [kind 1].

Vraag verbalisanten: het uurtarief is € 5,25 en de oppasuren zijn 96, dit is de € 504,-- en plus de eigen bijdrage van € 50,76 is dat € 554,76 en dat zou betekenen dat het uurtarief van gastouder € 554,76 gedeeld door 96 uur = € 5,77875. Hoe verklaart dat volgens contract met de gastouder een uurtarief is overeengekomen met 5 decimalen achter de komma?

Antwoord gehoorde:

Ik wist niet hoe ik betalingen aan de ouders moest doen. Ik weet niet meer hoe ik dat gedaan heb.

Wij tonen u de afschriften van de contracten opgemaakt tussen gastouderbureau [gastouderbureau] en gastouder [gastouder 1] inzake de kinderen [kind 3] en [kind 8].

Vraag verbalisanten: in beide contracten staat dat bij Tarief per uur: € 5,25. Hoe is dit uurtarief met gastouder [gastouder 1] overeengekomen en door wie is dit bepaald?

Antwoord gehoorde:

Ja, u kunt nu wel zien dat ik altijd € 5,25 heb ingevuld, dat kwam omdat ik dat van gastouderbureau [naam 2] had overgenomen. Ik had geen ervaring met zo'n contract op te maken.

Wij tonen u nogmaals het afschrift van het contract opgemaakt tussen gastouderbureau

[gastouderbureau] en gastouder [gastouder 1] inzake [kind 8].

Vraag verbalisanten: het uurtarief is € 5,25 en de oppasuren zijn 150, dit is de € 787,50 dat gastouderbureau [gastouderbureau] zou moeten uitbetalen. In het contract staat € 721,80. Daarnaast moet de vraagouder nog een eigen bijdrage leveren van € 50,76.

Foutje in de berekening? En aan wie moet de vraagouder deze eigen bijdrage betalen?

Antwoord gehoorde:

Ja een foutje in de berekening en de ouders moeten de eigen bijdrage aan de oppasouder betalen.

Wij tonen u nogmaals het afschrift van het contract opgemaakt tussen gastouderbureau

[gastouderbureau] en gastouder [gastouder 1] inzake [kind 8].

Vraag verbalisanten: het uurtarief is € 5,25 en de oppasuren zijn 150, dit is de € 787,50 en plus de eigen bijdrage van € 50,76 is dat € 838,26 en dat zou betekenen dat het uurtarief van gastouder € 838,26 gedeeld door 150 uur is het uurtarief € 5,5884. Als we uw foutieve berekening volgen, dan is het totaal € 772,56 gedeeld 150 uur dan is het uurtarief € 5,1504. Hoe verklaart dat volgens contract met de gastouder een uurtarief is overeengekomen met 4 decimalen achter de komma?

Antwoord gehoorde:

Ik heb het verkeerd uitgerekend.

Wij tonen u een kopieën van de Jaaroverzichten gastouderopvang 2008 GOB [gastouderbureau] betreffende [kind 4] (D-122) en [kind 5] (D-123). Wie heeft deze jaaroverzichten opgemaakt en hoe weet u dat?

Antwoord gehoorde: Ik.

Wij tonen u een uitdraai van de aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 van vraagouder [getuige 11]. In deze aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 zijn voor [kind 4] 90 oppasuren en voor [kind 5] 128 oppasuren ingevuld.

Vraag verbalisanten: zowel de aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 als de jaaropgave 2008 zijn na afloop van het jaar 2008 opgemaakt. Hoe kan het dat in de aanvraag KOT 2008 voor [kind 5] 1.536 zijn ingevuld en in de jaaropgave zijn er 1.464 ingevuld?

Antwoord gehoorde:

Ik heb de uren op de jaaropgave verkeerd getoetst, fout gedaan dus.

Wij tonen u nogmaals de kopie van het Jaaroverzicht gastouderopvang 2008 GOB [gastouderbureau] betreffende [kind 4].

Vraag verbalisanten: wat kunt u verklaren over het feit dat de totale opvangkosten van

€ 6.588 gedeeld door het aantal uren van 1080 nu precies op € 6,10 uitkomen terwijl volgens de bankafschriften er € 100 meer provisie is ingehouden?

Antwoord gehoorde:

Dit gewoon een rekenfout, ja hier heb ik een rekenfout gemaakt. Ik weet niet hoe het kan dat nu wel precies op € 6,10 uit komt.

Wij tonen u nogmaals de kopie van het Jaaroverzicht gastouderopvang 2008 GOB [gastouderbureau] betreffende [kind 5].

Vraag verbalisanten: wat kunt u verklaren over het feit, dat de totale opvangkosten van

€ 8.930 gedeeld door het aantal uren van 1464 nu bijna exact op € 6,10 uitkomen terwijl volgens de bankafschriften er € 100 meer provisie is ingehouden en de uren in de aanvraag KOT 2008 1536 bedroegen?

Antwoord gehoorde:

Dat is ook een rekenfout. Dit jaaroverzicht was bestemd voor de Belastingdienst en ik heb dit jaaroverzicht wel gemaakt maar niet naar de Belastingdienst gestuurd. Dat hebben de ouders gedaan. Ik stuurde jaaroverzichten naar de ouders en zij moesten die dan weer doorsturen naar de Belastingdienst. Ik weet niet ie het kan dat het uurtarief nu wel precies op € 6,10 uitkomt en in de contracten niet.

3.

Een proces-verbaal van verhoor van [medeverdachte] (pag. 359 e.v. van het dossier), zijnde de verklaring van de medeverdachte, zakelijk weergegeven:

Ik heb een grote groep om mij heen van bekenden, voornamelijk uit het café. Op een zeker moment kwam ik [verdachte] weer tegen, hij werkte voorheen als hypotheektussen-persoon. Ik heb toen met [verdachte] gesproken en toen kwam de kinderopvangtoeslag ter sprake. Ik realiseerde mij door de verhalen van [verdachte] over de kinderopvangtoeslag dat er op die manier geld te verdienen zou zijn. Ik ging toen naar een bekende waar ik geld van tegoed had, ik heb toen tegen deze persoon gezegd, jullie werken allebei en jullie schoonmoeder kan op de kinderen passen waarvoor je dan een vergoeding kan krijgen van de Belastingdienst. Als hun schoonmoeder hen dan financieel zou steunen, dan zou ik mijn geld ook weer kunnen krijgen. Deze persoon heeft toen [verdachte] gebeld om een krediet te krijgen, [verdachte] kon geen krediet regelen omdat hij geen tussenpersoon meer was. Deze persoon belde mij vervolgens weer op met de vraag om de kinderopvangtoeslag voor hem te regelen. Deze persoon gaf aan dat zijn schoonmoeder niet op zou gaan passen en heb hem toen gezegd dat het dan illegaal was. lk heb toen tegen hem gezegd om alsnog een oppas te zoeken, hij zou dat gaan doen. Ik heb de gegevens van deze persoon toen doorgegeven aan [verdachte] om de kinderopvangtoeslag voor deze persoon aan te vragen. Omdat deze persoon schulden bij de bank had, kon hij de bedragen aan kinderopvangtoeslag niet zelf op zijn bankrekening ontvangen en ben ik door deze persoon min of meer gedwongen om het geld van de kinderopvangtoeslag op mijn rekening te laten storten. Het geld van de kinderopvangtoeslag voor deze persoon dat ik op mijn bankrekening binnen kreeg, was afkomstig van de bankrekening van [verdachte]. De bedragen heb ik doorbetaald aan deze persoon onder inhouding van een klein deel. Ik had met deze persoon de afspraak gemaakt dat ik ongeveer 700 euro meer van hem zou krijgen dan hetgeen hij mij nog schuldig was. Ik kan aantonen dat ik de bedragen heb doorbetaald aan deze persoon, hij heeft een handtekening gezet voor elke maand dat ik het geld aan hem heb afgegeven en dat er ook bedragen in mindering zijn gebracht op de schuldbekentenis aan mij.

Zoals ik al eerder heb verklaard zat ik op een gegeven moment in een café in Apeldoorn en zat daar aan tafel met 5 personen. Een van deze personen was [naam 9].

Het gesprek begon over politiek en kwam op een gegeven moment op de mogelijkheden en onmogelijkheden in Nederland. Zo kwam het gesprek als voorbeeld ook op de regeling kinderopvangtoeslag en dat mensen die werken en kinderen hebben voor de oppaskosten recht hebben op een vergoeding. Door de drank werd het gesprek dieper en dieper en vroegen zij mij of het niet anders kon. lk zei toen dat dit illegaal zou zijn, ik begreep ook niet dat mensen met een inkomen van 60.000 euro zoiets zouden willen doen. Ik stopte toen met het gesprek en werd de volgende dag door een van die 5 personen gebeld met het verzoek om naar Apeldoorn te komen. Die persoon wilde weten of [verdachte] de kinderopvangtoeslag regelde. Ik wilde dit niet bevestigen. Deze persoon, [naam 9] bleef aandringen en wilde het geld van de kinderopvangtoeslag graag hebben. Ik heb toen uiteindelijk toegegeven en de gegevens van [naam 9] doorgegeven aan [verdachte].

Ik heb de gegevens van deze 5 personen afgegeven aan [verdachte]. [verdachte] zou dan voor hen een aanvraag kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst indienen aan de hand van deze gegevens.

In een ander geval kwam via een vriend van [naam 9] een ander persoon bij mij met het verhaal dat hij schulden had en geld nodig had. Ook van deze persoon heb ik de gegevens doorgegeven aan [verdachte] om kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Mededeling verbalisanten: Tijdens de doorzoeking op 24 mei in uw woning en auto zijn bescheiden met betrekking tot de kinderopvangtoeslag aangetroffen betreffende

[naam 9], [naam 6], [naam 3], [naam 8], [naam 12] en [naam 13].

Vraag verbalisanten: Zijn dit de namen van de personen waarvoor u heeft bemiddeld bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag?

Antwoord gehoorde:

Deze namen bevestig ik niet, maar ontken ook niet. Een van de genoemde personen hoort daar niet bij, maar ik zeg niet wie dat is.

Opmerking verbalisanten: tijdens een eerder verhoor is u gevraagd of de [naam 9], [naam 6], [naam 3], [naam 8], [naam 12] en [naam 13] de personen waren waarvoor u heeft berniddeld bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag? U heeft toen verklaard:

"Deze namen bevestig ik niet, maar ontken ook niet. Een van de genoemde personen hoort daar niet bij, maar ik zeg niet wie dat is."

Vraag verbalisanten: waren dit de enige gegevens of waren er nog meer gegevens die u moest aanleveren?

Antwoord gehoorde:

Ja, ook de namen van de kinderen en ook de geboortedatum van de kinderen. En ook de inkomens van de ouders die de kinderopvangtoeslag wilden aanvragen. [verdachte] heeft nooit tegen mij gezegd, dat ik de ouders ook moest vragen naar het aantal uren dat werd opgepast. [verdachte] heeft wel gezegd dat er een maximum was, dat was iets van 130 of 160 uur per kind. [verdachte] heeft ook nooit tegen mij gezegd dat ik aan de ouders moest vragen hoeveel zij aan haar oppas betaalden. Wel heeft [verdachte] gezegd dat ik moest vragen hoeveel de ouders werkten, of zij parttime of fulltime werkten. Dat moest ik wel vragen.

4.

Een proces-verbaal van verhoor van 3 maart 2011 (pag. 198 e.v. van het dossier), voor zover inhoudende de verklaring van [naam 1]:

Vraag verbalisanten: als men een gastbureau wil gaan exploiteren, moet men zich op grond van de Wet kinderopvang laten registreren in een register van de gemeente waarbinnen het gastouderbureau zich wil gaan vestigen. Heeft de gemeente Deventer ook een dergelijk register en zo ja wat kunt daarover verklaren?

Antwoord gehoorde:

Ja, in 2009 wel, toen was er namelijk nog een gemeentelijk register. Officieel is er per 1 januari 2010 een landelijk register Wet kinderopvang. De registratie in het register vindt plaats op het moment dat er door de gemeente een aanmeldingsformulier wordt ontvangen van een persoon die een gastouderbureau wil starten.

Ook kunt u zien dat er een aantekening staat dat gastouderbureau [gastouderbureau] nooit geregistreerd is geweest. Deze aantekening is gemaakt omdat wij van de GGD het bericht hadden ontvangen dat gastouderbureau [gastouderbureau] niet aan de voorwaarden voldeed en dus niet in exploitatie mocht worden genomen. Gastouderbureau [gastouderbureau] heeft ook nooit een nummer gehad zoals de gastouderbureau krijgen wanneer ze geregistreerd worden als gastouderbureau die in exploitatie mag worden genomen. Mijn collega [naam 14] behartigde de zaak [gastouderbureau] in 2009 en [naam 14] googlede destijds wel op internet om te kijken of zich ook gastouderbureau aanboden voor kinderopvang en zo heeft [naam 14] ook gezien dat gastouderbureau [gastouderbureau] zich op internet aanbood, maar toen nog helemaal niet als gastouderbureau was geregistreerd. En mocht dus ook niet in exploitatie genomen worden. [naam 14] heeft toen de GGD opdracht gegeven om een vooronderzoek in te stellen. En naar aanleiding van dit onderzoek en het advies daaruit voorkomend, heeft de gemeente Deventer toen de aantekening van aanmelding van gastouderbureau [gastouderbureau] doorgehaald feitelijk heeft inschrijving in het register niet plaatsgevonden Gastouderbureau [gastouderbureau] heeft nooit een nummer voor registratie van een gastouderbureau gehad en dus ook nooit toestemming heeft gehad om in exploitatie te mogen gaan.

Wij tonen u een fax van de aanmeldingsbrief van gastouderbureau [gastouderbureau] gedagtekend 5 augustus 2009.

Vraag verbalisanten: heeft u het origineel van de aanmeldingsbrief in uw bezit en is dit de eerste aanmelding tot inschrijving in het register of zijn er al eerder verzoeken tot inschrijving in het register gedaan door gastouderbureau [gastouderbureau] en zo ja, kunt u ons deze eerdere verzoeken laten zien?

Antwoord gehoorde:

Ik heb het origineel in mijn bezit en dit is de eerste aanmelding. [gastouderbureau] of de heer [verdachte] heeft niet eerder een aanmelding gedaan. Deze aanmelding heeft de heer [verdachte] gedaan nadat hij bezoek had gehad van de GGD waartoe [naam 14] opdracht had gegeven. Het bezoek van de GGD heeft plaatsgevonden op 1 juli 2009. Dus nadat de heer [verdachte] er door de GGD op gewezen was, dat hij niet aan de voorwaarden voldeed en dat als hij een gastouderbureau wilde exploiteren hij zich eerst moest aanmelden bij de gemeente. En toen heeft de heer [verdachte] deze aanmeldingsbrief bij de gemeente Deventer ingediend.

Vraag verbalisanten: is gastouderbureau [gastouderbureau] geregistreerd in het register Wet kinderopvang van de gemeente Deventer en zo niet, is gastouderbureau [gastouderbureau] dan wel ooit eens officieel geregistreerd geweest en zo ja gedurende welke periode?

Antwoord gehoorde:

Het gastouderbureau is nooit geregistreerd geweest in een bepaalde periode.

Vraag verbalisanten: heeft u de heer [verdachte] ooft gesproken ter zake de aanmelding van gastouderbureau [gastouderbureau] en heeft u de heer [verdachte] toen ook geïnformeerd over het feit wanneer hij mag beginnen met het exploiteren van [gastouderbureau]. Wat kunt u hierover verklaren?

Antwoord gehoorde:

[naam 14] heeft de heer [verdachte] eens telefonisch gesproken. [naam 14] heeft de heer [verdachte] toen geïnformeerd over en uitleg gegeven van de voorwaarden. Maar deze informatie en uitleg was al het ware mosterd na de maaltijd omdat de heer [verdachte] al bezig was met het exploiteren van gastouderbureau [gastouderbureau].

Vraag verbalisanten: heeft u de GGD opdracht gegeven tot het instellen van het exploitatieonderzoek en zo ja wanneer was dat?

Antwoord gehoorde:

Ik niet maar [naam 14] heeft deze opdracht gegeven en dat was eind juni 2009. Dat is toen telefonisch gegaan, ook te meer omdat [naam 14] op internet had ontdekt dat [verdachte] al bezig was met het exploiteren van gastouderbureau [gastouderbureau]. Het was dus niet een opdracht zoals dat normaal gaat, namelijk eerst een aanmelding en vervolgens wordt een opdracht gegeven door de gemeente. Met mevrouw [naam 15] van de GGD is toen dat telefonisch contact geweest. Het onderzoek is toen gedaan door mevrouw [naam 16] van de GGD.

Vraag verbalisanten: heeft u een rapport of verslag ontvangen van de GGD ter zake het exploitatieonderzoek en zo ja hoe luidden de bevindingen en het advies van dat rapport?

Antwoord gehoorde:

Ja, dat hebben wij ontvangen en dat hebben wij ontvangen op 3 juli 2009. U toont mij een afschrift van dit rapport door u genummerd D-023. Dit is dat rapport. Op grond van de bevindingen is toen het advies van de GGD overgenomen en er is toen besloten om de aantekening van aanmelding van gastouderbureau [gastouderbureau] uit het register te verwijderen.

Vraag verbalisanten: heeft de heer [verdachte] over de bevindingen en het advies van de GGD geïnformeerd en zo ja hoe heeft de heer [verdachte] hierop geïnformeerd?

Antwoord gehoorde:

Ja, dit is gebeurd door de heer [verdachte] een afschrift van het rapport (D-023) toe te zenden. De heer [verdachte] heeft dus een afschrift van dit rapport.

Vraag verbalisanten: welke actie is ondernomen naar aanleiding van het rapport van de GGD?

Antwoord gehoorde:

Verwijdering van de aantekening van aanmelding van gastouderbureau [gastouderbureau] uit het register en er is toen contact opgenomen met de Belastingdienst. Aan de Belastingdienst is gemeld dat [gastouderbureau] als illegaal gastouderbureau opereerde.

Vraag verbalisanten: is de heer [verdachte] c.q. gastouderbureau [gastouderbureau] ooit op enig moment gerechtigd geweest om een gastouderbureau, in casu [gastouderbureau], te exploiteren en zo niet waarom niet?

Antwoord gehoorde:

Nee, omdat ze niet geregistreerd waren.

Vraag verbalisanten: wij hebben u diverse vragen gesteld, heeft u zelf nog iets toe te voegen aan dit verhoor?

Antwoord gehoorde:

Ja, met betrekking tot het begrip `geregistreerd zijn' wil ik nog even het volgende

toevoegen. Er is sprake van `geregistreerd zijn' wanneer het college van de gemeente een mededeling aan de eigenaar van een gastouderbureau wordt afgegeven. Dit betreft dus iemand die een verzoek tot inschrijving in het register heeft ingediend bij de gemeente. Pas wanneer het college een dergelijk besluit c.q. beschikking afgeeft dan is sprake van een geregistreerd gastouderbureau en dan mag iemand pas het gastouderbureau in exploitatie nemen.

Een dergelijk mededeling als deze is door de gemeente Deventer nooit aan de heer [verdachte] of gastouderbureau [gastouderbureau] afgegeven.

5.

Een proces-verbaal van verhoor van 18 maart 2011 (pag. 204 e.v. van het dossier), voor zover inhoudende de verklaring van [naam 17], zakelijk weergegeven

Vraag verbalisanten; wat kunt u vertellen over de aanmelding, het exploitatieonderzoek en contacten ter zake gastouderbureau [gastouderbureau]?

Antwoord gehoorde:

Als houder van gastouderbureau [gastouderbureau] presenteerde zich de heer [verdachte] met de leeftijd van ongeveer 45 jaar. Het eerste bezoek heeft plaatsgevonden op 1 juli 2009 en voor die tijd heb ik ook niet met de heer [verdachte] gesproken, telefonisch of zo. Tijdens het gesprek met de heer [verdachte] werd mij duidelijk dat hij niet wist hoe de officiële lijnen liepen en moesten lopen. De heer [verdachte] gaf aan dat hij bijvoorbeeld niet wist dat hij zich eerst had moeten aanmelden bij de gemeente met de mededeling dat hij een gastouderbureau wilde starten. Omdat de heer [verdachte] aangaf dat hij de procedures niet kende, hebben wij hem de procedures uitgelegd en ook uitgelegd dat hij zich moest aanmelden bij de gemeente Deventer met het verzoek dat hij een gastouderbureau wilde beginnen. De heer [verdachte] sprak goed Nederlands en communiceerde goed in het Nederlands. Ik heb geen enkele administratie gezien wat betrekking zou kunnen hebben gastouderopvang of aanvragen kinderopvangtoeslag. De heer [verdachte] gaf aan dat hij al wel bemiddelde in gastouderopvang, de heer [verdachte] gaf aan dat hij al wel ongeveer 30 koppelingen had. En dit stemde niet overeen met de ruim 60 koppelingen die door de Belastingdienst waren vastgesteld. Bij afsluiting van het gesprek heeft de heer [verdachte] aangegeven dat hij zich nu ging aanmelden bij de gemeente. Ik heb later in mijn brief van 1 september 2009, waarin ik een afspraak met de heer [verdachte] wilde maken, ook schriftelijk meegedeeld dat hij nog niet met gastouderbureau [gastouderbureau] mocht beginnen, niet eerder dan dat hij toestemming had ontvangen van de gemeente.

Wij tonen u het selectieformulier van gastouderbureau [gastouderbureau] voorselectie 1 juli 2009 en het begeleidend schrijven.

Vraag verbalisanten: wat kunt over dit Selectieformulier en begeleidend schrijven verklaren?

Antwoord gehoorde:

Gebreken waren bijvoorbeeld dat er geen Verklaringen omtrent het gedrag en ook geen rapporten van risico-inventarisatie waren. En een ander gebrek was dat gastouderbureau

[gastouderbureau] zich nog niet bij de gemeente Deventer had aangemeld en dus ook nog niet geregistreerd was a1s gastouderbureau en dat betekent dat de heer [verdachte] zijn gastouderbureau [gastouderbureau] dus ook nog niet in exploitatie had mogen nemen.

Vraag verbalisanten: was gastouderbureau [gastouderbureau] al geregistreerd op het moment dat de GGD het exploitatieonderzoek 1 juli 2009 instelde?

Antwoord gehoorde:

Voor alle duidelijkheid, het was geen exploitatieonderzoek maar een vooronderzoek en het antwoord op de vraag of gastouderbureau [gastouderbureau] geregistreerd was op 1 juli 2009 is, nee.

Vraag verbalisanten: recapitulerend stellen wij u de vraag of gastouderbureau [gastouderbureau],

en daarmee ook houder de heer [verdachte], op grond van het meldingsformulier (D-003) geregistreerd is geweest als gastouderbureau in een gemeentelijke register Wet kinderopvang en zo ja, gedurende welke periode?

Antwoord gehoorde:

[verdachte] is met een aanmelding in het register opgenomen. Daarmee was gastouderbureau [gastouderbureau] nog geen geregistreerd gastouderbureau. Geregistreerd ben je als gastouderbureau pas wanneer wij een positief advies uitbrengen naar de gemeente of wanneer het automatisch gaat omdat wij van de GGD niet binnen acht weken het exploitatieonderzoek hebben uitgevoerd. Gastouderbureau [gastouderbureau] is nooit een geregistreerd geweest als gastouderbureau in de gemeente Deventer.

6.

Een proces-verbaal van verhoor van 24 mei 2010 (pag. 227 e.v. van het dossier), voor zover inhoudende de verklaring van [getuige 3], zakelijk weergegeven:

Vraag verbalisanten: heeft u in de periode 1 januari 2007 tot 2010 gebruik gemaakt van kinderopvang voor uw eigen kind(eren) en zo ja, had u kinderopvang in de vorm van een gastouder (oppas) of in de vorm van een kinderopvangcentrum?

Antwoord gehoorde:

Wij hadden al voor 2007 een oppas voor onze kinderen. [naam 18]. Hij woont in Deventer. De straatnaam weet ik niet ik weet alleen het nummer 6 of 8. Hij is getrouwd en heeft ook 3 kinderen. Ik denk dat hij ouder is dan 40 jaar. Volgens mij past hij alleen op mijn kinderen op. Of hij werkt weet ik niet, ik ben niet zo vaak binnen geweest. Als ik moest werken bracht ik de kinderen weg tot aan de deur en mijn haalde ze dan daar weer op. Toen ik het contract voor 6 maanden had werd er elke dag opgepast. Meestal was het een dag of 3 á 4 per week. Ik heb bij mijn weten geen contract voor het oppassen getekend. Ik vertrouwde de mensen, dus waarom dan een contract. In de zomer van 2008 is mijn moeder hier in Nederland geweest en heeft zij op de kinderen gepast.

Vraag verbalisanten: van welk kinderopvangcentrum dan wel welke gastouderbureau(s) heeft u gebruik gemaakt gedurende de periode 1 januari 2007 tot en met 2009?

Antwoord gehoorde:

[verdachte] kende ik en hij vertelde mij dat hij ook een gastouderbureau had. Mijn man is daar een aantal keren geweest. Het adres is [adres] te Deventer. Hij heeft ook alle papieren voor de belasting voor ons ingevuld. Volgens mij heeft hij ook de papieren voor de kinderopvangtoeslag aangevraagd. Mij was het niet bekend. Er werd ons verteld dat als wij werken wij ook recht hebben op kinderopvangtoeslag. [verdachte] heeft ons verteld dat hij een gastouderbureau had, maar niet was ingeschreven bij de gemeente. Maar hij heeft ons verzekerd dat het wel goed was.

Vraag verbalisanten: hoe bent u in contact gekomen met gastouderbureau [gastouderbureau]?

Antwoord gehoorde:

[verdachte] vertelde ons dat hij dit gastouderbureau had. [gastouderbureau] heeft in het Turks de betekenis van "kinderen".

Vraag verbalisanten: wanneer bent u voor eerst in contact gekomen met een medewerker van gastouderbureau [gastouderbureau]?

Antwoord gehoorde:

Ik weet dat niet precies, maar het was in 2008. Ik werkte toen samen met zijn zuster en zij vertelde mij van het gastouderbureau. Ik kan mij op dit moment haar naam niet herinneren.

Vraag-verbalisanten met wie van gastouderbureau. [gastouderbureau] heeft u contact gehad, was dat één persoon of waren dat er meer.

Antwoord gehoorde:

Dat was [verdachte], hij is toen bij ons thuis geweest. De datum weet ik niet maar het kan oktober 2008 zijn geweest.

Vraag verbalisanten: wat heeft de heer [verdachte] u verteld over zijn gastouderbureau [gastouderbureau]?

Antwoord gehoorde:

Ik weet niet of ik [verdachte] heb gesproken, volgens mij is [verdachte] dezelfde als [verdachte]. lk denk dat de naam [verdachte] de naam van zijn vrouw is.

Hij heeft mij niet verteld hoelang hij het al deed. Ik had van zijn zus begrepen dat het een paar maanden waren, in ieder geval niet langer dan één jaar. Later hebben wij gehoord dat hij niet geregistreerd was, dit omdat wij moesten terug betalen. Hij vertelde ons dat wij alles bij hem moesten inleveren en dat hij dan alles met de belasting zou regelen. Wij hebben ook een bedrag moeten betalen om in te schrijven. Mijn man vond het gevraagde bedrag van € 500 te veel, maar hoeveel wij wel betaald hebben weet ik niet. Dat heeft mijn man gedaan. lk weet wel dat veel kennissen ook met hem in zee zijn gegaan. lk weet niet hoeveel die betaald hebben. Hij vertelde ons dat wij recht hadden op de kinderopvangtoeslag omdat wij werkten, kinderen hebben en ook een oppas.

Hij regelde voor ons ook de belastingzaken. Hij heeft van ons ook de DigiD-nummers gehad. Wij vertrouwde hem volkomen. Het geld kwam op onze bankrekening [rekeningnummer 2] binnen. Hiervan heb ik € 4.800 overgemaakt op de rekening van [verdachte] en € 30.000 op het rekening nummer dat ik van [naam 18] had gekregen. U noemde eerder het rekeningnummer van [betrokkene]. Dat zegt mij niets. Volgens mij heeft [naam 18] ons dat nummer opgegeven. [verdachte] heeft ons steeds aangegeven dat hij de eigenaar is van het gastouderbureau. Hij zou wel samen werken met een ander, mogelijk zijn boekhouder. lk weet echter geen naam.

Eerst een jaar later hebben wij begrepen dat het gastouderbureau niet was ingeschreven, omdat wij de toeslag terug moesten betalen. [verdachte] zei ons dat hij wel was ingeschreven en dat hij het voor ons verder zal regelen.

Vraag verbalisanten: uit de aanvragen kinderopvangtoeslag 2007, 2008 en 2009 komt naar voren dat voor de opvang van uw dochter [kind 9] en [kind 10] gastouderbureau [gastouderbureau] als gastouderbureau heeft opgetreden. Heeft u een schriftelijke overeenkomst met gastouderbureau [gastouderbureau] gesloten en zo niet, waarom niet?

Antwoord gehoorde:

Nee, eerst later hebben wij begrepen dat wij een overeenkomst nodig hadden. Wij hebben hem er om gevraagd en vertelde ons dat het wel goed zou komen. Hij heeft ons dus eigenlijk voor gelogen. Hij gaf dan aan dat wij hem niet vertrouwden en dat hij met ons zou stoppen. De papieren zouden wel komen. Ze zijn nooit gekomen.

Vraag verbalisanten: uit de aanvragen kinderopvangtoeslag 2007, 2008 en 2009 komt naar voren dat de opvang van uw dochters plaatsvond middels gastouderopvang. U heeft met ingang van 1 januari 2007 kinderopvangtoeslag aangevraagd. Was uw oppas (= gastouder) op de eerste dag - in casu 1 januari 2007 - dat hij/zij als oppas voor u ging werken in het bezit van een Verklaring omtrent het gedrag en heeft hij/zij deze Verklaring omtrent het gedrag ook bij gastouderbureau [gastouderbureau] ingeleverd, wat kunt u hierover verklaren?

Antwoord gehoorde:

Op dat moment niet Eerst later, in 2008, heeft [verdachte] ons verteld dat onze oppas een formulier bij de gemeente moest halen. Dat is dus pas later gedaan. [naam 18] had dus in 2007 geen Verklaring Omtrent Gedrag. Eerst in eind 2008 of begin 2009.

Vraag verbalisanten; wie heeft uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 ingevuld en

ingediend bij de Belastingdienst en hoe weet u dat?

Antwoord gehoorde:

[verdachte] is bij ons thuis geweest en heeft toen alles in een laptop gezet en heeft ook van ons de DigiD 's en de jaaropgaven gekregen. Of dit zijn eigen laptop was of die van mijn man weet ik niet meer. Hij gaf aan het wel verder te regelen en heeft onze papieren meegenomen. Wij hebben de toeslag over 2007 en 2008 in twee keer gekregen. Een keer een bedrag van

€ 19.000 en een keer € 18.000. 2009 kregen wij elke maand op de bank.

Wij hebben de papieren ook niet gezien en wij vertrouwden [verdachte] helemaal.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 zijn voor uw dochter

[kind 9] geboren [geboortedag] 2003 per maand 127 uren en voor uw dochter [kind 10] geboren [geboortedag] 2005 zijn per maand 160 uren ingevuld. Hoe is het aantal oppasuren voor [kind 9] en [kind 10] berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

Dat heeft [verdachte] gedaan. Hij heeft gevraagd hoeveel kinderen en vroeg ons de informatie wanneer de kinderen naar school gingen en zo. Hij vroeg ons en wij geven hem antwoord.

Vraag verbalisanten: wie was/waren in 2007 de gastouder(s) van uw dochters [kind 9] en [kind 10]?

Antwoord gehoorde: Dat was [naam 18].

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 is voor uw dochter [kind 9] en uw dochter [kind 10] als kosten van kinderopvang per uur € 6,10 per kind ingevuld. Hoe is dit uurtarief berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

[verdachte] deed alles. Wij hadden geen idee. Hij gaf ons op wat wij konden krijgen wij hebben daar niet met [naam 18] over gesproken.

Vraag verbalisanten: wat was het uurtarief dat u voorde opvang van [kind 9] en [kind 10] aan uw oppas (gastouder) moest betalen in" 2007?

Antwoord gehoorde:

Als [naam 18] op onze kinderen oppaste betaalden wij hem daarvoor € 10 per keer. Hoeveel uur dat was, was afhankelijk hoeveel ik moesten werken.

Vraag verbalisanten: welke kosten heeft gastouderbureau [gastouderbureau] u in 2007 in rekening gebracht voor de bemiddeling van gastouderopvang, het aanvragen van kinderopvangtoeslag etc.?

Antwoord gehoorde:

Wij moesten hem voor 2007 en 2008 per jaar € 2.400 betalen. Wij hebben dit bedrag in een keer per bank overgemaakt dat was dus € 4.800.

Voor het jaar 2009 heb ik hem één keer € 200 gegeven en de rest ging geloof ik rechtstreeks naar hem toe.

Vraag verbalisanten: uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 is op 7 december 2008 ingediend bij de Belastingdienst. op 17 december 2008 heeft u op uw bankrekening [rekeningnummer 2] kinderopvangtoeslag 2007 ad € 19.158 ontvangen van de Belastingdienst. In uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 staat ingevuld dat u in 2007 in totaal 287 uur maal € 6,10 aan kosten per maand heeft gehad, dat betekent dat u op jaarbasis € 21.008 opvangkosten heeft gehad. Hoe heeft u deze opvangkosten in 2007 betaald en kunt u ons daar betalingsbewijzen van tonen?

Antwoord gehoorde:

Ik heb het niet ingevuld, ik weet er verder niets van. [verdachte] heeft dit voor ons gedaan. Wij hebben in ieder geval nooit een bedrag van € 21.000 kunnen betalen. Waarvan hadden wij dit moeten doen. Wij betaalden toen [naam 18] per keer oppassen € 10 lk kan u dus ook geen betalingsbewijzen hiervan laten zien. [verdachte] heeft dit allemaal uitgerekend en aangevraagd.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 zijn voor uw dochter

[kind 9] geboren [geboortedag] 2003 per maand 127 oppasuren en voor uw dochter [kind 10] geboren [geboortedag] 2005 zijn per maand 160 uren ingevuld. Hoe is het aantal oppasuren voor [kind 9] en [kind 10] berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

Heb ik u al verteld dat heeft [verdachte] gedaan.

Vraag verbalisanten: wie was/waren in 2008 de gastouder(s) van uw dochters [kind 9] en [kind 10]?

Antwoord gehoorde:

[naam 18] in de buurt van de GGD. Ik kan er echter zo naar toe. Ik weet niet hoe de straat heet. Ik weet alleen waar ze wonen.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 is voor uw dochter [kind 9] en uw dochter [kind 10] als kosten van kinderopvang per uur € 6,10 per kind ingevuld. Hoe is dit uurtarief berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

lk heb u al verteld dat [verdachte] dat allemaal geregeld heeft.

Vraag verbalisanten: wat was het uurtarief dat u voor de opvang van [kind 9] en [kind 10] aan uw oppas (gastouder) moest betalen in 2008?

Antwoord gehoorde:

Als ik werkte en [naam 18] paste op dan betaalden wij € 10 per keer. lk kan niet aangeven hoeveel dat per uur is. Het was ook afhankelijk hoeveel mijn man en ik werkten.

Vraag verbalisanten: welke kosten heeft gastouderbureau [gastouderbureau] u in 2008 in rekening gebracht voor de bemiddeling van gastouderopvang, het aanvragen van kinderopvangtoeslag etc.?

Antwoord gehoorde:

€ 2.400. Heb ik ook al verteld. Dat was per kind € 100 per maand.

Vraag verbalisanten: de beschikking kinderopvangtoeslag 2009 is op basis van de

historische gegevens van de aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 opgemaakt. De automatisch opgemaakt beschikking 2009 bedroeg 18.922. Van deze voorlopige beschikking is 6.304 uitbetaald en 12.616 is geblokkeerd en afgeboekt op openstaande schulden. Op 7 juni 2009 is op uw naam de aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 ingediend, waarin -met ingang van 1 juni 2009- voor uw dochter [kind 9] per maand 127 oppasuren en voor uw dochter [kind 10] per maand 127 uren zijn ingevuld. Hoe is het aantal oppasuren voor [kind 9] en [kind 10] berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

lk was in het begin van 2009 werkeloos 1n juni 2009 kon ik weer gaan werken en ik heb [verdachte] gebeld dat ik weer werk had en dat ik mogelijk weer in aanmerking kwam voor de kinderopvangtoeslag Hij zou het voor mij gaan regelen. Voor die tijd heb ik in maart 2009 zelf de belastingdienst gebeld om de toeslag te stoppen omdat ik werkloos was.

Vraag verbalisanten: wie was/waren in 2009 de gastouder(s) van uw dochters [kind 9] en [kind 10]?

Antwoord gehoorde:

In juni juli heb ik een andere oppas gehad dan [naam 18]. lk weet niet precies hoeveel dagen. Ook een achternaam weet ik niet en volgens mij zijn deze mensen verhuisd en ik weet niet naartoe. [naam 18] gaf mij aan dat deze mensen voor hem wilde oppassen. Voor

een maandje kon dat wel en ik heb [naam 18] betaald voor het oppassen.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 is voor uw dochter

[kind 9] en uw dochter [kind 10] als kosten van kinderopvang per uur 6,10 per kind ingevuld. Hoe is dit uurtarief berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

Het wordt u hopelijk duidelijk dat het [verdachte] is geweest.

Vraag verbalisanten: wat was het uurtarief dat u voor de opvang van [kind 9] en [kind 10] aan uw oppas (gastouder) moest betalen in 2009?

Antwoord gehoorde:

Ik betaalde [naam 18] per keer € 10.

7.

Een proces-verbaal van verhoor van 24 mei 2011 (pag. 223 e.v. van het dossier), voor zover inhoudende de verklaring van [naam 18], zakelijk weergegeven:

Vraag verbalisanten: heeft u in de jaren 2007, 2008 en 2009 werkzaamheden als gastouder verricht?

Antwoord gehoorde:

Niet officieel, ik lette wel op de kinderen. Dat waren de kinderen van de familie [familie].

Vraag verbalisanten: sinds wanneer bent u werkzaam als gastouder?

Antwoord gehoorde:

Wij kregen vanaf 2006 ongeveer € 10 per dag. In 2007 hebben wij vaker opgepast omdat zij toen beiden werkten. Het kwam er toen op neer dat ik van de familie [familie] € 50 per week kreeg. Dit betaalden zij mij toen nog zo. Dat had nog niets te maken met de kinderopvangtoeslag.

Vraag verbalisanten: wanneer bent u voor het eerst als gastouder betaald door de ouder waarvoor u de kinderen opvangt?

Antwoord gehoorde: Dat is 2006 geweest.

Vraag verbalisanten: waar heeft u uw werkzaamheden als gastouder verricht in de jaren 2007, 2008 en 2009?

Antwoord gehoorde:"

Altijd op mijn huisadres en ik werd altijd contant betaald dus niet via de bank.

Vraag verbalisanten: wij vragen u per kind de periode aan te geven waarin u als gastouder kinderen opving in de jaren 2007, 2008 en 2009?

Antwoord gehoorde:"

In 2008 werd ik gevraagd door de heer [getuige 4] om bij hen thuis te komen praten in het kader van de kinderopvangtoeslag. Dat gesprek vond plaats met de heer [verdachte] van het gastouderbureau [gastouderbureau]. Het oppassen wat ik deed voor de kinderen was zo dat de beide kinderen hier kwamen als mevrouw [familie] ook moest werken. In 2007 was dat 4 keer per week in 2008 was dat ongeveer 5 dagen in de week.

Ook wanneer de moeder van mevrouw [familie] in Nederland was hoefden wij niet op te passen en ook als de moeder thuis was hoefden wij ook niet op te passen.

Het komt erop neer dat wij ongeveer 3 maanden per jaar niet de kinderen hoefden op te passen

Tijdens het gesprek, in november/december 2008, met [getuige 4] en [verdachte] kwam naar voren dat ik officieel als gastouder moest gaan optreden, lk moest hiervoor een officieel contract gaan tekenen, dit heb ik echter nooit gedaan. lk heb wel gezien dat zij met terugwerkende kracht de kinderopvangtoeslag gingen aanvragen. Dat was zo bedacht door [verdachte].

Opmerking verbalisanten: het is wettelijke vereist dat wanneer een ouder aanspraak wil maken op kinderopvangtoeslag, ten behoeve van de kinderopvang, gebruik moet worden gemaakt van een zogenaamd geregistreerd gastouderbureau.

Vraag verbalisanten: namens welk(e) geregistreerd gastouderbureau(s) trad u op als gastouder in de jaren 2007, 2008 en 2009?

Antwoord gehoorde:

Dat was [gastouderbureau]. Op dat moment wist ik niet dat het bureau niet geregistreerd was. Ik heb dat eerst later gehoord. [verdachte] had ons altijd verteld dat hij wel geregistreerd is.

Opmerking verbalisanten: het is wettelijk vereist dat gastouders bij aanvang van hun als gastouder beschikken over een zogenaamde 'Verklaring omtrent het gedrag'. Een Verklaring omtrent het gedrag kan bij de Gemeente worden verkregen.

Vraag verbalisanten: was u op 1 januari 2007 in het bezit van een Verklaring omtrent Gedrag en zo niet, sinds wanneer bent u dan in het bezit van een dergelijke verklaring?

Antwoord gehoorde:

Nee. Is mij nooit gevraagd dat ik een verklaring omtrent gedrag moest aanvragen bij de gemeente. lk weet dat ik het kan aanvragen en dat ik het ook wel zal krijgen. Nogmaals mij is nooit gevraagd dit te doen.

Opmerking verbalisanten: het is wettelijk vereist dat de woning waarin u als gastouder de kinderen opvangt, voorafgaand aan de eerste dag van opvang op veiligheid en hygiëne wordt geïnspecteerd door het gastouderbureau.

Vraag verbalisanten: is de woning waar u de kinderen als gastouder opving,

geïnspecteerd door gastouderbureau [gastouderbureau] en zo niet waarom niet?

Antwoord gehoorde:

Is niet gebeurd. lk weet niet waarom. [verdachte] is hier nooit geweest.

Vraag verbalisanten: hoe bent u in contact gekomen met gastouderbureau [gastouderbureau]?

Antwoord gehoorde:

Door de familie [familie]. Zij kenden [verdachte], hij heeft voor hen ook de hypotheek van hun huis geregeld.

Vraag verbalisanten: wanneer bent u voor eerst in contact gekomen met een medewerker van gastouderbureau [gastouderbureau]?

Antwoord gehoorde:

De exacte datum weet ik niet, maar het was in november/december 2008 in de woning van familie [familie].

Vraag verbalisanten: met wie van gastouderbureau [gastouderbureau] heeft u contact gehad, was dat één persoon of waren dat er meer. Wie was/waren dat?

Antwoord gehoorde:

Dat was [verdachte] zelf. lk heb nooit gehoord dat hij medewerkers had. Hij gaf aan dat hij de eigenaar was van het gastouderbureau [gastouderbureau].

Vraag verbalisanten: wie heeft het initiatief genomen om u als gastouder kinderen te laten opvangen in de jaren 2007, 2008 en 2009?

Antwoord gehoorde:

Ik kende [getuige 4] al van voor 2007 uit Doetinchem en als een soort vriendendienst zijn wij op hun dochters gaan oppassen.

Vraag verbalisanten: heeft u voor uw werkzaamheden als gastouder een overeenkomst afgesloten en zo ja met wie en wanneer?

Antwoord gehoorde:

Niet dat ik weet. Ik heb wel veel papieren zien liggen op tafel, maar bij mijn weten heb ik ook niets getekend.

Wij tonen u wederom de kopieën van de contracten tussen gastouderbureau [gastouderbureau] en u als gastouder betreffende de opvang van [kind 9] en [kind 10].

Vraag verbalisanten: heeft u deze contracten getekend en wanneer?

Antwoord gehoorde:

Zie mijn eerdere antwoord.

Vraag verbalisanten: welk uurtarief rekende u per kind in 2007, 2008 en in 2009?

Antwoord gehoorde:

lk heb u aangegeven dat het € 10 per dag was. Eerst later heb ik van [getuige 4] € 30.000 gekregen maar dat heb aan hen teruggegeven. Wel heb ik € 6.000 gehouden als vergoeding voor het oppassen.

Vraag verbalisanten: wanneer is het tarief per uur per kind vastgesteld?

Antwoord gehoorde:

Die € 10 per dag was al vanaf 2006.

Vraag verbalisanten: hoe is het aantal uren dat u op [kind 9] en [kind 10] oppast als gastouder vastgesteld en door wie?

Antwoord gehoorde:

Is niet door ons gebeurd. lk denk dat [verdachte] dit heeft gedaan.

Vraag verbalisanten: uit de aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 komt naar voren dat op

[kind 9] geboren [geboortedag] 2003 per maand 127 en op [kind 10] geboren [geboortedag] 2005 per maand 160 uren werd opgepast. Is dit het aantal uren dat u vanaf 1 januari 2007 per maand heeft opgepast in 2007 en zo niet wat is het juiste aantal uren dat u op deze twee kinderen heeft opgepast?

Antwoord gehoorde:

Nee. Dat klopt niet het was minder. Het waren ook geen dagen van 8 uren. Het was afhankelijk van het werk van de familie [familie]. Zij is de laatste tijd ook vaak ziek geweest en dan hoefden wij ook niet op te passen.

Vraag verbalisanten: uit de aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 komt naar voren dat op

[kind 9] geboren [geboortedag] 2003 per maand 127 en op [kind 10] geboren [geboortedag] 2005 per maand 160 uren werd opgepast. Is dit het aantal uren dat u vanaf 1 januari 2008 per maand heeft opgepast in 2008 en zo niet wat is het juiste aantal uren dat u op deze twee kinderen heeft opgepast?

Antwoord gehoorde:

De uren heb ik niet vastgesteld en het is ook veel minder geweest dat wij hebben opgepast. Het wisselde nogal zo was het meestal 4 uurtjes. Vaak had vader ochtenddienst en de moeder deed dan avonddienst of omgekeerd. Wij hoefden dan maar een paar uurtjes op te passen.

Vraag verbalisanten: houdt u een administratie van de opvang van de kinderen bij en zo ja, op welke wijze houdt u hier administratie van?

Antwoord gehoorde:

Nee. Is mij ook nooit verteld.

Vraag verbalisanten: uit de bestanden van de Belastingdienst komt naar voren dat u over de jaren 2007, 2008 en 2009 geen opgaaf van uw inkomsten als gastouder heeft gedaan aan de Belastingdienst. Waarom heeft u de inkomsten die u als gastouder heeft verdiend niet opgegeven aan de Belastingdienst?

Antwoord gehoorde:

Wat de familie [familie] aan kinderopvangtoeslag heeft ontvangen is niet bij mij terecht gekomen. Ik kreeg meestal € 50 per week. Per jaar zal het een bedrag zijn geweest van ongeveer € 1.500.

Van het bedrag van € 30.000 heb ik € 6.000 zelf gehouden. De rest van het geld heb ik teruggegeven aan de familie [familie], omdat ik officieel geen gastouder was wilde ik het geld ook niet hebben. Het geld is op rekening van [betrokkene] gegaan omdat hij had aangegeven dat hij ook als gastouder aan de slag wilde. Dat is niet doorgegaan. lk was wel gemachtigd voor de rekening van [betrokkene].

In opdracht van de heer [getuige 4] heb ik via mijn rekening een bedrag van € 8000 betaald aan een [verdachte] te Amersfoort. Dit betrof een schuldhulpverlening. [getuige 4] gaf mij aan dat hij zelf geen geld kon overmaken via de bank. Ook heb ik via mijn rekening een bedrag van

€ 4.000 overgemaakt naar Turkije voor het afkopen van de dienstplicht van de heer [getuige 4]. [getuige 4] vertelde mij dat hij met het geld een aantal schulden had afbetaald.

8.

Een proces-verbaal van verhoor van 26 mei 2011 (pag. 424 e.v. van het dossier), voor zover inhoudende de verklaring van [naam 19], zakelijk weergegeven

Vraag verbalisanten: heeft u in de periode 1 januari 2008 tot en met heden gebruik gemaakt van kinderopvang voor uw eigen kind(eren) en zo ja, had u kinderopvang in de vorm van een gastouder (oppas) of in de vorm van een kinderopvangcentrum?

Antwoord gehoorde:

Dat ging via een oppas, mijn dochter, eigenlijk weet mijn vrouw er meer van dan ik.

Vraag verbalisanten: van welk kinderopvangcentrum dan wel welke gastouderbureau(s) heeft u gebruik gemaakt gedurende de periode 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009?

Ja, van [gastouderbureau]. Zijn voornaam is [verdachte]. U noemt de naam [verdachte], dat is hem inderdaad.

Vraag verbalisanten: wat heeft de heer [verdachte] u verteld over zijn gastouderbureau [gastouderbureau]?

lk heb niets gezien van een bureau, hij heeft mij verteld dat hij [gastouderbureau] had, hij heeft alle formulieren ingevuld. Hij heeft niets laten zien, maar ik geloof hem wel zo, ik ken hem al zolang.

Vraag verbalisanten: uit de aanvragen kinderopvangtoeslag 2008 komt naar voren dat

voor de opvang van uw dochters [kind 11] en [kind 12] Advies en gastouderbureau [gastouderbureau] als gastouderbureau heeft opgetreden. Heeft u een schriftelijke overeenkomst met gastouderbureau [gastouderbureau] gesloten en zo niet, waarom niet?

Antwoord gehoorde:

lk weet het niet precies meer, ik heb alleen formulieren ondertekend die [verdachte] heeft ingevuld

Vraag verbalisanten: uit de aanvragen kinderopvangtoeslag 2009 komt naar voren dat

voor de opvang van uw dochters [kind 11] en [kind 12] Advies en gastouderbureau [gastouderbureau] als gastouderbureau heeft opgetreden. Heeft u een schriftelijke overeenkomst met gastouderbureau [gastouderbureau] gesloten en zo niet, waarom niet?

Antwoord gehoorde:

Volgens mij niet, ik heb alleen formulieren ingevuld.

Opmerking verbalisanten: Dochter [naam 20] komt binnen, en vraagt of wij haar vader het document nog even kunnen tonen dat wij haar gisteren lieten zien. (0-251) Dhr. [betrokkene] zegt dat dit niet zijn handtekening is. Voor dit doel zet hij zijn handtekening een aantal malen op een envelop. Hij geeft ons de envelop om aan te tonen dat zijn handtekening heel anders is.

Vraag verbalisanten: uit de aanvragen kinderopvangtoeslag 2008 en 2009 komt naar

voren dat de opvang van uw dochters plaatsvond middels gastouderopvang. U heeft met

ingang van 1 januari 2008 kinderopvangtoeslag aangevraagd. Als oppas (gastouder) heeft u opgegeven dat uw dochter [naam 20] geboren [geboortedag] 1989. Was uw dochter [naam 20], op de eerste dag - in casu 1 januari 2008 - dat zij als oppas voor u ging werken in het bezit van een Verklaring omtrent het gedrag en heeft zij deze Verklaring omtrent het gedrag ook bij gastouderbureau [gastouderbureau] ingeleverd, wat kunt u hierover verklaren?

Antwoord gehoorde: lk weet daar niets van.

Vraag verbalisanten; hoe bent u er toe gekomen om kinderopvangtoeslag aan te vragen?

Antwoord gehoorde:

[verdachte] heeft het allemaal geregeld, hij zei dat hij een bureau had, hoe het verder werkte weet ik niet.

Vraag verbalisanten; wie heeft uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 ingevuld en ingediend bij de Belastingdienst en hoe weet u dat?

Antwoord gehoorde:

[verdachte] heeft dat gedaan.

Vraag verbalisanten; wie heeft uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 ingevuld en

ingediend bij de Belastingdienst en hoe weet u dat?

Antwoord gehoorde:

Ook voor 2009 heeft hij dit ingevuld.

Vraag verbalisanten: welke gegevens moest u aanleveren aan de medewerker van gastouderbureau [gastouderbureau] zodat hij/zij uw aanvragen kinderopvangtoeslag 2008 en 2009 kon invullen?

Antwoord gehoorde:

lk heb loonstrookjes laten zien, en hoeveel ik gewerkt had, ik heb volgens mij niet toen niet gegeven. Toen hij die keer bij mij was begin 2009, heb ik hem gevraagd mijn belastingformulier in te vullen. Normaal deed hij dat niet, zei hij, maar voor één keer wilde hij dat wel doen. Gratis. Toen heb ik hem wel mijn DigiD code gegeven.

lk heb ook de loonstrookjes van mijn vrouw aan hem laten zien.

Wij tonen u de afschriften van de contracten opgemaakt tussen gastouderbureau [gastouderbureau] en gastouder [gastouder 1] inzake de kinderen [kind 1] en [kind 2].

Vraag verbalisanten: in beide contracten staat dat bij Tarief per uur: € 5,25. Hoe is dit uurtarief met gastouder[gastouder 1] overeengekomen en door wie is dit bepaald?

Antwoord gehoorde:

De ouders samen met mij en dat is ook wat ik van gastouderbureau [naam 2] gezien. lk vulde in het contract dat uurtarief van € 5,25 in. Ja, ik heb ook op deze contracten de € 5,25 ingevuld. Die € 5,25 berekende ik van het bedrag dat op de internetsite van de Belastingdienst stond als je aanvraag kinderopvangtoeslag invulde. Bij Overzicht in die site daar werd berekend hoeveel kinderopvangtoeslag je kreeg en dat bedrag dat vulde ik dan in op het contract en dat bedrag deelde ik dan door het aantal uren per maand en zo kwam ik op € 5,25 uit en dat vulde ik dan in als uurtarief op het contract.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 zijn voor uw dochter

[kind 13] geboren [geboortedag] 1996 per maand 90 oppasuren en voor uw dochter [kind 14] geboren [geboortedag] 1997 zijn ook per maand 90 uren ingevuld. Hoe is het aantal oppasuren voor [kind 13] en [kind 14] berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

[verdachte] heeft mijn vrouw gevraagd wanneer ze werkte, en zo heeft hij de uren berekend.

Vraag verbalisanten: wie was/waren in 2008 de gastouder(s) van uw dochters [kind 11] en [kind 14]?

Antwoord gehoorde:

Dat was mijn dochter [naam 20].

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 is voor dochters [kind 11]

en [kind 14] als kosten van kinderopvang per uur € 6,10 per kind ingevuld. Hoe is dit uurtarief berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

Dat weet ik niet, dat heeft [verdachte] gedaan. Hij vroeg mij, waarom maak je geen gebruik van de kindertoeslag.

Vraag verbalisanten: wat was het uurtarief dat u voor de opvang van [kind 11] en [kind 14] aan uw oppas (gastouder) moest betalen in 2008?

Antwoord gehoorde:

Geen idee. Hij heeft het uitgerekend op basis van een wet of zo.

Vraag verbalisanten: welke kosten heeft gastouderbureau [gastouderbureau] u in 2008 in rekening gebracht voor de bemiddeling van gastouderopvang, het aanvragen van kinderopvangtoeslag etc.?

Ik weet het niet.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 zijn voor uw dochter [kind 11] geboren [geboortedag] 1996 per maand 90 oppasuren en voor uw dochter [kind 14] geboren [geboortedag] 1997 zijn ook per maand 90 uren ingevuld. Hoe is het aantal oppasuren voor [kind 11] en [kind 14] berekend en door wie?

[verdachte] heeft dat allemaal berekend.

Vraag verbalisanten: wie was/waren in 2009 de gastouder(s) van uw dochters [kind 11] en [kind 14]?

Antwoord gehoorde: Mijn dochter [naam 20].

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 is voor dochters [kind 11]

en [kind 14] als kosten van kinderopvang per uur € 6,10 per kind ingevuld. Hoe is dit uurtarief berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

Dat heb ik net al verteld, dat ging net als met de andere vragen, [verdachte] heeft dat allemaal ingevuld en berekend.

Vraag verbalisanten: wat was het uurtarief dat u voor de opvang van [kind 11] en [kind 14] aan uw oppas (gastouder) moest betalen in 2009?

lk heb geen idee.

Antwoord gehoorde:

Vraag verbalisanten: welke kosten heeft gastouderbureau [gastouderbureau] u in 2009 in rekening gebracht voor de bemiddeling van gastouderopvang, het aanvragen van kinderopvangtoeslag etc.?

Dat weet ik allemaal niet, zie de antwoorden bij 2008.

9.

Een proces-verbaal van verhoor van 25 mei 2011 (pag. 440 e.v. van het dossier), voor zover inhoudende de verklaring van [getuige 8], zakelijk weergegeven:

Vraag verbalisanten: hoe bent u in contact gekomen met gastouderbureau [gastouderbureau]?

Antwoord gehoorde:

[verdachte] heeft ons benaderd hij is hier thuis geweest. Hij heeft een afspraak gemaakt om hier te komen maar daarvoor heeft hij met mijn man gebeld en heeft hij verteld dat we recht hebben op kinderopvangtoeslag.

lk heb tegen hem herhaaldelijk gelegd dat je met de belastingdienst niet kan spelen dat geldt in Nederland net als in Turkije. lk heb dat duidelijk aangegeven en hij vertelde dat ik gewoon recht had op dat geld. lk wilde beslist geen problemen met de belastingdienst.

Vraag verbalisanten: wanneer bent u voor eerst in contact gekomen met een medewerker van gastouderbureau [gastouderbureau]?

Antwoord gehoorde:

tussen maart en april in 2009 maar het kan ook in mei geweest zijn want we zaten buiten omdat het van dat mooie weer was. we wilden dat niet op vakantie gaan maar omdat we dat geld kregen konden we een auto kopen en zijn alsnog op vakantie gegaan.

Vraag verbalisanten: met wie van gastouderbureau [gastouderbureau] heeft u contact gehad, was dat één persoon of waren dat er meer. Wie was/waren dat?

Antwoord gehoorde:

1n beginsel met [verdachte] daarna kreeg ik problemen met de belastingdienst en daarna ben ik naar [bedrijf 1] geweest (maatschappelijk werk). We zijn met alle papieren naar [bedrijf 1] gegaan. Iemand van [bedrijf 1] is met mij naar de belastingdienst geweest daar zeiden ze dat ik wel recht had op kinderopvangtoeslag en toen zijn we overgegaan in 2010 naar [bedrijf 2]. Die persoon [verdachte] heeft mij in mijn leven een probleem bezorgd die ik nog nooit gehad heb. Eigenlijk hadden we een stabiel leven tot dat moment en daardoor is ons he1e leven overhoop gehaald.

Vraag verbalisanten; wie heeft uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 ingevuld en

ingediend bij de Belastingdienst en hoe weet u dat?

Antwoord gehoorde: [verdachte] heeft dat hier thuis ingevuld en wij hebben het ondertekend. Hij vertelde dat we met 3 weken ons geld zouden krijgen. Hij heeft alles in één keer aangevraagd. Hij heeft alle 3 jaren in één keer aangevraagd maar we kregen het geld voor 2 jaar. Ik heb het geld apart gezet en toen ik na 3 maanden nog steeds niks van de belastingdienst had gehoord dachten we dat het wel goed zat en dat we het geld konden gaan gebruiken en dat hebben we ook gedaan.

Vraag verbalisanten: welke gegevens moest u aanleveren aan de medewerker van

gastouderbureau [gastouderbureau] zodat hij/zij uw aanvragen kinderopvangtoeslag 2007,

2008 en 2009 kon invullen?

Antwoord gehoorde:

inkomsten, jaaropgaven, loonstrookjes en de werktijden en de uren van de kinderen wanneer opgepast moest worden. ik kan me niet herinneren of dit ook voor de jaren 2007 en 2008 zo is geweest maar in ieder geval voor 2009 wel. Voor 2007 en 2008 was de regeling er toch nog niet? ik betaalde de oppas toen contant. De DigiD-codes hebben we af moeten gegeven anders kon er geen geld binnen komen.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 staat als uw jaarinkomen

ingevuld € 29.611 en van uw echtgenote staat als jaarinkomen € 15.085 ingevuld. Heeft u deze loongegevens aan de medewerker van gastouderbureau [gastouderbureau] gegeven om deze in te vullen in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 en zo niet, hoe verklaart u dan dat deze inkomensgegevens in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 zijn ingevuld?

Antwoord gehoorde: ja.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 staat als uw jaarinkomen € 29.611 en die van uw echtgenote € 15.085 ingevuld. Volgens de jaaropgaven die de

Belastingdienst heeft ontvangen, bedroeg uw bruto loon in 2007 € 35.392 en die van uw echtgenote € 15.085. Hoe verklaart dat uw inkomen in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 niet overeenstemt met de door de Belastingdienst ontvangen jaaropgave 2007, er zit namelijk € 5.781 verschil in?

Antwoord gehoorde:

Dat kunnen we niet weten [verdachte] heeft dat ingevuld Hij vulde alles in en wij ondertekenen we kijken of de geboortedata van de kinderen klopte en de loonstrookjes nam hij mee en dat vulde hij in en de formulieren ondertekende wij. Wij geloofden hem.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 zijn voor uw zoon [kind 15]

per maand 75 oppasuren ingevuld en voor uw zoon [kind 16] zijn per maand 130 oppasuren Zijn deze oppasuren -per maand per kind- op dezelfde wijze berekend en ook door dezelfde persoon ingevuld als bij uw aanvraag 2007 en zo niet, hoe zijn de oppasuren 2008 dan berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

Voor zover ik het weet heeft [verdachte] dat berekend.

Vraag verbalisanten: wie was/waren in 2008 de gastouder(s) van uw zoon [kind 15] en uw zoon [kind 16]?

Antwoord gehoorde:

De schoonzussen van mijn zus heeft opgepast [naam 21] en [naam 22] soms ook wel mijn zus.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 is zowel voor uw zoon

[kind 15] als voor uw zoon [kind 16] als kosten van kinderopvang per uur € 6,10 ingevuld. Is dit uurtarief per kind op dezelfde wijze berekend en door dezelfde persoon ingevuld die dat ook bij uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 heeft gedaan en zo niet, hoe is het uurtarief voor 2008 dan berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

Dat heeft [verdachte] gedaan

Vraag verbalisanten: wat was het uurtarief per kind dat u aan uw oppas (gastouder) moest betalen in 2008?

Antwoord gehoorde:

Dat betaalde ik per maand dat weet ik niet net zo als in 2007.

Vraag verbalisanten: welke kosten heeft gastouderbureau [gastouderbureau] u in 2008 in rekening gebracht voor de bemiddeling van gastouderopvang, het aanvragen van kinderopvangtoeslag etc.?

Antwoord gehoorde: ongeveer 1000 euro per jaar.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 staat als uw jaarinkomen

ingevuld € 29.611 en van uw echtgenote staat als jaarinkomen € 15.085 ingevuld. Heeft u deze loongegevens aan de medewerker van gastouderbureau [gastouderbureau] gegeven zodat hij/zij deze kon invullen in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 en zo niet, hoe verklaart u dan dat deze inkomensgegevens in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 zijn ingevuld?

Antwoord gehoorde:

Dat weet ik niet dat heeft [verdachte] gedaan.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 zijn uw zoon [kind 16] per

maand 130 oppasuren ingevuld. Zijn deze oppasuren op dezelfde wijze berekend en ook door dezelfde persoon als bij uw aanvragen kinderopvangtoeslag 2007 en/of 2008 en zo niet, hoe zijn de oppasuren 2009 dan berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

Voor zover ik het weet heeft [verdachte] dat berekend.

Vraag verbalisanten: wie was/waren in 2009 de gastouder(s) van uw zoon [kind 16]? Antwoord gehoorde:

Mijn zoon [naam 23] heeft dat vanaf begin 2009 gedaan.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 is voor uw zoon [kind 16]

als kosten van kinderopvang per uur€ 6,10 ingevuld. Is dit uurtarief per kind op dezelfde wijze berekend en door dezelfde persoon ingevuld die dat ook bij uw aanvragen kinderopvangtoeslag 2007 en/of 2008 heeft gedaan en zo niet, hoe is het uurtarief voor 2009 dan berekend en door wie?

Antwoord gehoorde: Dat heeft [verdachte] gedaan.

Vraag verbalisanten: wat was het uurtarief per kind dat u aan uw oppas (gastouder) moest betalen in 2009?

Antwoord gehoorde:

Dat betaalde ik per maand dat weet ik niet net zo als in 2007.

Vraag verbalisanten: welke kosten heeft gastouderbureau [gastouderbureau] u in 2009 in rekening gebracht voor de bemiddeling van gastouderopvang, het aanvragen van kinderopvangtoeslag etc.?

Antwoord gehoorde:

Zie mijn antwoord voor 2007 en 2008.

10.

Een proces-verbaal van verhoor van 24 mei 2011 (pag. 457 e.v. van het dossier), voor zover inhoudende de verklaring van [getuige 9], zakelijk weergegeven:

Vraag verbalisanten: hoe bent u in contact gekomen met gastouderbureau [gastouderbureau]?

Antwoord gehoorde:

Dat is via mijn broer gegaan, [naam 24]. [naam 24] had gehoord over een eventuele subsidie die zou bestaan voor het oppassen door ouders of familie. Mijn broer en ik hebben er samen over gepraat. Wij hadden over de subsidie ook al gehoord in de Turkse media. Mijn broer heeft via zijn contact op het werk het telefoonnummer van de heer [verdachte] gekregen. Wij hebben hem gebeld en toen is een afspraak gemaakt met hem. Volgens mij was dat in januari, februari 2009 in ieder geval begin 2009. Bij die afspraak waren mijn broer, mijn vrouw, de heer [verdachte] en ik aanwezig. De heer [verdachte] is van het gastouderbureau [gastouderbureau]. Wij hebben alleen met de heer [verdachte] contact gehad. lk weet niet of er nog andere mensen bij het gastouderbureau werkten.

Vraag verbalisanten: uit de aanvragen kinderopvangtoeslag 2008, 2009 en 2010 komt naar voren dat voor de opvang van uw zonen gastouderbureau [gastouderbureau] als gastouderbureau heeft opgetreden. Heeft u een schriftelijke overeenkomst met gastouderbureau [gastouderbureau] gesloten en zo niet, waarom niet?

Antwoord gehoorde:

Volgens mij niet, lk heb wel een contract van mijn oppas en het gastouderbureau. In alle stukken die ik nog heb zit geen dergelijk contract.

[verdachte] heeft alles uitgelegd. Hij heeft alle gegevens van mijn kinderen gevraagd maar over een contract tussen mij en het gastouderbureau is niet gesproken. lk dacht niet dat een dergelijk contract nodig was.

Vraag verbalisanten: uit de aanvragen kinderopvangtoeslag 2008, 2009 en 2010 komt naar voren dat de opvang van uw zonen plaatsvond middels gastouderopvang. U heeft met ingang van 1 januari 2008 kinderopvangtoeslag aangevraagd. Was uw oppas (=gastouder) op de eerste dag -in casu 1 januari 2008- dat hij/zij als oppas voor u ging werken in het bezit van een Verklaring omtrent het gedrag en heeft hij/zij deze Verklaring omtrent het gedrag ook bij gastouderbureau [gastouderbureau] ingeleverd, wat kunt u hierover verklaren?

Antwoord gehoorde:

Volgens mij heeft hij het tijdens de bespreking in februari 2009 niet besproken. De belastingdienst heeft om deze gegevens gevraagd en toen heb ik de VOG van mijn zus bij het gastouderbureau [gastouderbureau] ingeleverd aan de [straat].

Vraag verbalisanten; wie heeft uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 ingevuld en

ingediend bij de Belastingdienst en hoe weet u dat?

Antwoord gehoorde:

Dat heeft de [verdachte] gedaan. Hij heeft tijdens de bespreking in februari 2009 de gegevens bij mij opgevraagd, de namen en geboortedata van mijn kinderen, de adresgegevens, sofinummers, kopieën van jaaropgaven van zowel 2008 ende salarisstroken van 2009 van mij en van mijn vrouw etc. daarmee zou hij de kinderopvangtoeslag 2008 en 2009 aanvragen bij de Belastingdienst. Wij zouden dan na de aanvraag bij de Belastingdienst horen of alles goed was gegaan. Hij heeft de aanvraag in ieder geval niet bij ons thuis ingevuld of ingediend.

Tijdens het gesprek in februari 2009 gaf hij aan dat hij onze digid codes nodig had. Wij hadden die codes nog niet. Hij zou die voor ons aanvragen. Dat lukte hem blijkbaar niet. lk heb aangegeven dat ik zelf mijn digid zou aanvragen. Dat heb ik denk ik in maart 2009 zelf gedaan. Toen ik die had heb ik deze aan dhr. [verdachte] doorgegeven, per mail of sms dat weet ik niet meer.

Vraag verbalisanten: heeft degene die uw aanvragen kinderopvangtoeslag 2008 en 2009

heeft ingevuld en ingediend bij de Belastingdienst uw aanvragen 2008 en 2009 ook nog door u laten controleren en zo niet, waarom niet?

Antwoord gehoorde:

Nee, voor 2008 en 2009 niet. Ik weet niet waarom. Ik heb helemaal niet stil gestaan of [verdachte] het goed zou doen. Ik dacht dat ik op de beschikking wel zou kunnen zien of de gegevens zouden kloppen.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 zijn voor uw zoon [kind 17]

geboren [geboortedag] 1995 per maand 75 oppasuren ingevuld, voor uw zoon [kind 1] geboren [geboortedag] 1999 zijn per maand 96 oppasuren ingevuld en voor uw zoon [kind 2] geboren [geboortedag] 2007 zijn 160 oppasuren ingevuld. Hoe zijn deze oppasuren -per maand per kind- berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

Tijdens de bespreking van februari 2009 is dat ter sprake gekomen. lk had toen een volledige baan en mijn vrouw werkte in ploegendienst. Op basis van de gegevens die ik heb aangeleverd heeft [verdachte] een berekening gemaakt per kind per maand. De uren zijn later, dat was in de zomer van 2009, opnieuw berekend omdat wij niet zeker wisten of de uren nog juist waren en toen zijn de uren aangepast, het zijn er minder uren geworden.

Vraag verbalisanten: wie was/waren in 2008 de gastouder(s) van uw zoon [kind 17], uw zoon [kind 1] en uw zoon [kind 2]?

Antwoord gehoorde: [gastouder 1].

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 is voor zowel uw zoon

[kind 17], als uw zoon [kind 1] als uw zoon [kind 2] als kosten van kinderopvang per uur € 6,10 ingevuld. Hoe is dit uurtarief per kind berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

Dat heeft de heer [verdachte] ingevuld. Hij heeft tijdens de bespreking in februari 2009 wel over het uurtarief gesproken, dat kosten van een kinderdagverblijf hoger lagen dan een gastouderbureau. Hij heeft toen het bedrag van € 6,10 genoemd.

Vraag verbalisanten: wat was het uurtarief per kind dat u aan uw oppas (gastouder) moest betalen in 2008?

Antwoord gehoorde:

Ik betaalde mijn zus niet per opgepast uur per kind. lk betaalde haar wel per maand, dat kon wel eens een bedrag van 500 euro per maand zijn maar soms sloeg ik wel eens een maand over, bijvoorbeeld tijdens de grote vakantie. Soms kwam het bij ons financieel niet goed uit en dan betaalde ik haar een maand niet of een lager bedrag. In de loop van 2008 heb ik mijn zus steeds minder betaald vanwege onze financiële situatie.

Vraag verbalisanten: welke kosten heeft gastouderbureau [gastouderbureau] u in 2008 in rekening gebracht voor de bemiddeling van gastouderopvang, het aanvragen van kinderopvangtoeslag etc.?

Antwoord gehoorde:

Ik kan een indicatie geven. De uitbetaling van de kinderopvangtoeslag werd gedaan aan het gastouderbureau [gastouderbureau]. De heer [verdachte] betaalde dan een bedrag aan ons uit. Hij had tijdens het gesprek in februari 2009 al aangegeven dat hij een bedrag van 100 euro per kind per maand zou inhouden. Later, dat was volgens mij op het moment dat wij het bedrag maandelijks gingen ontvangen werd dat een percentage. Eerst kregen wij bedragen uitbetaald van meerdere maanden. Vanaf januari 2010 is hij overgestapt naar een percentage van volgens mij 10 of 15% van het uit te betalen bedrag.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 staat als uw jaarinkomen ingevuld € 32.000 en van uw echtgenote staat als jaarinkomen € 14.465 ingevuld. Heeft u deze loongegevens aan de medewerker van gastouderbureau [gastouderbureau] gegeven om deze in te vullen in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 en zo niet, hoe verklaart

u dan dat deze inkomensgegevens in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 zijn ingevuld?

Antwoord gehoorde:

Ja dat was tijdens de bespreking met de heer [verdachte].

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 staat als uw jaarinkomen

€ 32.000 en die van uw echtgenote € 14.465 ingevuld. Volgens de jaaropgaven die de

Belastingdienst heeft ontvangen, bedroeg uw bruto loon in 2008 € 37.576 en die van uw echtgenote € 13.111. Hoe verklaart dat uw inkomen in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 niet overeenstemt met de door de Belastingdienst ontvangen jaaropgave 2008, er zit namelijk € 4.222 verschil in?

Antwoord gehoorde:

Daar kan ik niets over verklaren. Daar zou de heer [verdachte] iets over moeten kunnen verklaren. Ik heb de juiste gegevens aan de heer [verdachte] gegeven.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 zijn voor uw zoon [kind 1]

per maand 96 oppasuren ingevuld en voor uw zoon [kind 2] zijn 160 oppasuren ingevuld. Zijn deze oppasuren -per maand per kind- op dezelfde wijze berekend en ook door dezelfde persoon ingevuld als bij uw aanvraag 2008 en zo niet, hoe zijn de oppasuren 2009 dan berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

Ja, namelijk door de heer [verdachte].

Vraag verbalisanten: wie was/waren in 2009 de gastouder(s) van uw zoon [kind 1] en uw zoon [kind 2]?

Antwoord gehoorde:

Dat was nog steeds mijn zus [gastouder 1].

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 is zowel voor uw zoon

[kind 1] als voor uw zoon [kind 2] als kosten van kinderopvang per uur € 6,10 ingevuld. Is dit uurtarief per kind op dezelfde wijze bepaald en door dezelfde persoon ingevuld die dat ook bij uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 heeft gedaan en zo niet, hoe is het uurtarief voor 2009 dan berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

Ja, dat was ook de heer [verdachte].

Vraag verbalisanten: wat was het uurtarief per kind dat u aan uw oppas (gastouder) moest betalen in 2009?

Antwoord gehoorde:

In 2009 heb ik zelf niets betaald. Wij zaten in een moeilijke periode. Wij konden haar gewoon niet betalen omdat wij daar geen geld voor hadden.

Vraag verbalisanten: welke kosten heeft gastouderbureau [gastouderbureau] u in 2009 in rekening gebracht voor de bemiddeling van gastouderopvang, het aanvragen van kinderopvangtoeslag etc.?

Antwoord gehoorde:

In heel 2009 heeft de heer [verdachte] 100 euro per kind per maand ingehouden.

Wij tonen u een kopieën van contracten tussen gastouderbureau [gastouderbureau] en gastouder [gastouder 1] betreffende uw kinderen [kind 1] en [kind 2].

Vraag verbalisanten: wie heeft deze twee contracten opgesteld en hoe weet u dat?

Antwoord gehoorde:

Deze contracten heeft de heer [verdachte] zelf opgesteld. lk heb dat deze contracten bij de heer [verdachte] opgevraagd omdat ik die bij de Belastingdienst moest overleggen. Ik heb deze contracten zelf bij hem opgehaald.

Vraag verbalisanten: in het contract betreffende uw zoon [kind 1] staat als uurtarief € 5,25 vermeld en € 5,25 keer 96 uur is € 504. Dit bedrag ontvangt u van gastouderbureau [gastouderbureau]. U moet als eigen bijdrage € 50,76 betalen. Waar staat dit uurtarief voor?

Antwoord gehoorde:

Dit is het totaal bedrag per uur. Dit (€540) is het bedrag dat ik moet betalen aan mijn oppas. U zegt mij dat in de aanvraag een bedrag van €6,10 als kosten per uur is aangegeven. lk weet niet hoe dat verschil is ontstaan dat kunt u het beste aan de heer [verdachte] vragen.

11.

Een proces-verbaal van verhoor van 25 mei 2011 (pag. 472 e.v. van het dossier), voor zover inhoudende de verklaring van [naam 24], zakelijk weergegeven

Vraag verbalisanten: heeft u in de periode 1 januari 2007 tot en met 2010 gebruik gemaakt van kinderopvang voor uw eigen kind(eren) en zo ja, had u kinderopvang in de vorm van een gastouder (oppas) of in de vorm van een kinderopvangcentrum?

Antwoord gehoorde: Ja, in de vorm van een gastouder.

Vraag verbalisanten: van welk kinderopvangcentrum dan wel welke gastouderbureau(s) heeft u gebruik gemaakt gedurende de periode 1 januari 2007 tot en met 2009?

Antwoord gehoorde: Dat was gastouderbureau [gastouderbureau], gevestigd te Deventer.

Vraag verbalisanten: waar vond de opvang dan wel oppas van uw kind(eren) plaats?)

Antwoord gehoorde: De opvang vond plaats bij mij thuis en in noodgevallen bij mijn ouders thuis waar mijn zusje oppaste.

Vraag verbalisanten; hoe bent u er toe gekomen om kinderopvangtoeslag aan te vragen?

Antwoord gehoorde: lk werd er op geattendeerd door mijn collega. ik had gehoord dat ik

recht had op kinderopvangtoeslag dus heb ik er gebruik van gemaakt.

Vraag verbalisanten; wie heeft de aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 ingevuld en

ingediend bij de Belastingdienst en hoe weet u dat?

Antwoord gehoorde: Dat heeft [verdachte] van [gastouderbureau] gedaan. Die heeft alle gegevens van ons meegenomen. Dit waren o.a. jaaropgaves, sofinummers, namen en geboortedata van de kinderen, bankrekeningnummer van mijn vrouw. Hij heeft de kinderopvangtoeslag daarna op zijn adres aangevraagd. Met terugwerkende kracht dus. [verdachte] heeft ook de Digid-code voor mijn vrouw aangevraagd. De code voor aanvraag hebben wij thuis ontvangen en daarna doorgegeven aan [verdachte].

Vraag verbalisanten; wie heeft uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 ingevuld en

ingediend bij de Belastingdienst en hoe weet u dat?

Antwoord gehoorde: Zoals ik net verklaard heb geldt dit ook voor het jaar 2008.

Vraag verbalisanten; wie heeft uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 ingevuld en

ingediend bij de Belastingdienst en hoe weet u dat?

Antwoord gehoorde: Zoals ik net verklaard heb geldt dit ook voor het jaar 2009.

Vraag verbalisanten: in de aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 zijn voor uw dochter

[kind 3] geboren [geboortedag] 2000 per maand 135 oppasuren ingevuld. Hoe is dit aantal oppasuren voor [kind 3] berekend en door wie?

Antwoord gehoorde: Deze uren heeft [verdachte] berekend. Hij heeft dat berekend aan de hand van onze werkuren. Daar vroeg hij naar. Achteraf is die 135 uren te veel denk ik.

Vraag verbalisanten: wie was in 2007 de gastouder(s) van uw dochter [kind 3]?

Antwoord gehoorde: Dat was mijn zusje [gastouder 1].

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 is voor uw dochter [kind 3]

als kosten van kinderopvang per uur€ 6,10 ingevuld. Hoe is dit uurtarief berekend en door wie?

Antwoord gehoorde: Daar weet ik helemaal niets van, lk heb het niet bepaald. Dat heeft [verdachte] gedaan, die heeft alles ingevuld.

Vraag verbalisanten: wat was het uurtarief dat u voor de opvang van [kind 3] aan uw oppas (gastouder) moest betalen in 2007?

Antwoord gehoorde: Er was geen sprake van een uurtarief. ik gaf iedere maand zo'n 3 a 400 euro. Soms gaf ik niets als ik geen geld had. Soms gaf ik 100 euro. Er was geen contract.

Vraag verbalisanten: welke kosten heeft gastouderbureau [gastouderbureau] u in 2007 in rekening gebracht voor de bemiddeling van gastouderopvang, het aanvragen van kinderopvangtoeslag etc.?

Antwoord gehoorde: lk weet dat niet precies, maar hij had het over ongeveer 100 per kind per maand.

Vraag verbalisanten: in de aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 staat als uw jaarinkomen

ingevuld €28.938 en van uw echtgenote staat als 18.000 jaarinkomen ingevuld. Heeft u deze loongegevens aan de medewerker van gastouderbureau [gastouderbureau] gegeven om deze in te vullen in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 en zo niet, hoe verklaart u dan dat deze inkomensgegevens in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 zijn ingevuld?

Antwoord gehoorde: De gegevens zullen van mijn jaaropgaves zijn overgenomen. Ze kloppen wel ongeveer.

Vraag verbalisanten: in de aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 zijn voor uw dochter

[kind 3] per maand 70 oppasuren ingevuld en voor uw zoon [kind 8] zijn 160 oppasuren ingevuld. Zijn deze oppasuren -per maand per kind- op dezelfde wijze berekend en ook door dezelfde persoon ingevuld als bij uw aanvraag 2008 en zo niet, hoe zijn de oppasuren 2009 dan berekend en door wie?

Antwoord gehoorde: Ja, deze zijn allemaal door [verdachte] ingevuld en berekend.

Vraag verbalisanten: wie was/waren in 2009 de gastouder(s) van uw dochter en uw zoon [kind 8]?

Antwoord gehoorde: dat was mijn zusje [gastouder 1].

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 is zowel voor uw dochter

[kind 3] als voor uw zoon [kind 8] als kosten van kinderopvang per uur € 6,10 ingevuld. Is dit uurtarief per kind op dezelfde wijze berekend en door dezelfde persoon ingevuld die dat ook bij uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 heeft gedaan en zo niet, hoe is het uurtarief voor 2009 dan berekend en door wie?

Antwoord gehoorde: Hier heb ik al eerder over verklaard. Zie voor het antwoord de jaren 2007 en 2008.

Vraag verbalisanten: wat was het uurtarief per kind dat u aan uw oppas (gastouder) moest betalen in 2009?

Antwoord gehoorde: In 2009 heb ik mijn zusje bijna niets betaald. lk zat in de problemen, mijn huis werd bijna door de bank verkocht.

Vraag verbalisanten: welke kosten heeft gastouderbureau [gastouderbureau] u in 2009 in rekening gebracht voor de bemiddeling van gastouderopvang, het aanvragen van kinderopvangtoeslag etc.?

Antwoord gehoorde: lk heb hier al eerder over verklaard. 200 per maand voor beide kinderen.

Vraag verbalisanten: in de aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 staat als uw jaarinkomen

ingevuld €28.938 en van uw echtgenote staat€ 12.000 als jaarinkomen ingevuld. Heeft u deze loongegevens aan de medewerker van gastouderbureau [gastouderbureau] gegeven zodat hij/zij deze kon invullen in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 en zo niet, hoe verklaart u dan dat deze inkomensgegevens in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 zijn ingevuld?

Antwoord gehoorde: ik heb alle jaaropgaves aan [verdachte] gegeven.

Vraag verbalisanten: de aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 is op 1 februari 2009 ingediend bij de Belastingdienst. Op 22 december 2009 heeft u van gastouderbureau [gastouderbureau] uw kinderopvangtoeslag 2009 gestort gekregen, te weten € 12.695. In uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 staat ingevuld dat u in 2009 in totaal 230 uur maal € 6,10 aan kosten per maand heeft gehad, dat betekent dat u in 2009 € 16.836 opvangkosten heeft gehad. Hoe heeft u deze opvangkosten in 2009 betaald en kunt u ons daar betalingsbewijzen van tonen?

Antwoord gehoorde: Ik heb geen opvangkosten in het jaar 2009 betaald.

Vraag verbalisanten: hoe kan het dat in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 voor uw zoon [kind 8] 160 uren zijn ingevuld en in het contract met gastouder [gastouder 1] staan 150 uren per maand ingevuld?

Antwoord gehoorde: Ik heb daar ook geen verklaring voor.

12.

Een proces-verbaal van verhoor van 24 mei 2011 (pag. 488 e.v. van het dossier), voor zover inhoudende de verklaring van [naam 25], zakelijk weergegeven:

Vraag verbalisanten: heeft u in de periode 1 januari 2007 tot 2010 gebruik gemaakt van kinderopvang voor uw eigen kind(eren) en zo ja, had u kinderopvang in de vorm van een gastouder (oppas) of in de vorm van een kinderopvangcentrum?

Antwoord gehoorde: Via mijn collega [naam 26] heb ik een telefoonnummer van zijn broer [verdachte] gekregen. lk heb dit nummer gebeld en ik heb daarna met hem over de kinderopvang gesproken.

Deze man [verdachte] is bij ons thuis geweest en heeft aangegeven dat hij alles met betrekking tot de kinderopvangtoeslag voor elkaar zou maken en dat hij van de kinderopvangtoeslag 20% provisie zelf wilde hebben. De bedragen werden op het rekeningnummer van [verdachte] gestort en na verrekening van 20% bemiddeling doorgestort op mijn rekening. Het geld is betaald voor vakanties en inrichting en opknappen van het huis. Later kreeg ik van de Belastingdienst te horen dat ik alles terug moest betalen. Vervolgens heb ik contact opgenomen met [verdachte] en deze heeft gezegd dat hij alles voor 100% voor elkaar zou maken. Het geld is 100% voor jouw.

[verdachte] heeft aangegeven dat ik gewoon oppaskosten moest invullen terwijl ik eerlijk zeg geen oppas nodig heb gehad in die periode. De naam van de oppasouder heeft de heer [verdachte] zelf ingevuld.

Ik heb tegen [verdachte] gezegd geen problemen met de belastingdienst te willen. Hierna is een betalingsregeling aangevraagd en heb ik te horen gekregen dat ik € 1500 per maand moest betalen. lk kan dit niet. Hierna ben ik naar diverse banken geweest om geld te kunnen lenen voor het terugbetalen. Omdat ik het minimumloon verdien krijg ik geen extra lening.

Vraag verbalisanten: van welk kinderopvangcentrum dan wel welke gastouderbureau(s) heeft u gebruik gemaakt gedurende de periode 1 januari 2007 tot en met 2009?

Antwoord gehoorde: lk heb gebruik gemaakt van gastouderbureau [gastouderbureau] gedurende de periode 1 januari 2007 tot en met 2009.

Vraag verbalisanten; wie heeft uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 ingevuld en

ingediend bij de Belastingdienst en hoe weet u dat?

Antwoord gehoorde: De heer [verdachte] heeft zelf de aanvraag gedaan. Alle jaren 2007 tot en met 2009 heeft hij tegelijkertijd ingediend. Met terugwerkende kracht dus. [verdachte] vulde de formulieren op het huisadres in om ze daarna thuis te verwerken.

De DigiD-code heeft [verdachte] voor ons zelf aangevraagd. De oude DigiD-codes waren wij kwijt en later via [verdachte] gekregen.

Vraag verbalisanten; wie heeft uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 ingevuld en

ingediend bij de Belastingdienst en hoe weet u dat?

Antwoord gehoorde: daar heb ik net over verklaard

Vraag verbalisanten; wie heeft uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 ingevuld en

ingediend bij de Belastingdienst en hoe weet u dat?

Antwoord gehoorde: daar heb ik net over verklaard

Vraag verbalisanten: welke gegevens moest u aanleveren aan de medewerker van gastouderbureau [gastouderbureau] zodat hij/zij uw aanvragen kinderopvangtoeslag 2007, 2008 en 2009 kon invullen?

Antwoord gehoorde: Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heb ik al mijn gegevens moeten aanleveren. Sofinummer, inkomens van mijzelf en mijn vrouw, voor welke kinderen het betrof, hoe oud de kinderen waren. lk heb alle informatie aan [verdachte] gegeven. De oppasuren en de uurtarieven zijn door [verdachte] zelf bedacht.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 zijn voor uw dochter [kind 4]

geboren [geboortedag] 2003 per maand 90 oppasuren en voor uw dochter [kind 5] geboren [geboortedag] 2005 zijn per maand 128 uren ingevuld. Hoe is het aantal oppasuren voor [kind 4] en [kind 5] berekend en door wie?

Antwoord gehoorde: Dat heeft [verdachte] zelf bedacht en ingevuld.

Vraag verbalisanten: wie was/waren in 2007 de gastouder(s) van uw dochters [kind 4] en [kind 5]?

Antwoord gehoorde: die waren er niet. Niemand. Mijn vrouw en ik hebben zelf voor de kinderen gezorgd en geen gebruik gemaakt van oppas.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 is voor uw dochter [kind 4] en

uw dochter [kind 5] als kosten van kinderopvang per uur € 6,10 ingevuld. Hoe is dit uurtarief berekend en door wie?

Antwoord gehoorde: Dat is door [verdachte] bedacht en zelf berekend.

Vraag verbalisanten: wat was het uurtarief dat u voor de opvang van [kind 4] en [kind 5] aan uw oppas (gastouder) moest betalen in 2007?

Antwoord gehoorde: lk heb alleen 20% aan [verdachte] betaald voor bemiddeling. Er is geen schriftelijke overeenkomst van deze afspraak.

Vraag verbalisanten: welke kosten heeft gastouderbureau [gastouderbureau] u in 2007 in rekening gebracht voor de bemiddeling van gastouderopvang, het aanvragen van kinderopvangtoeslag etc.?

Antwoord gehoorde: dat heb ik daarnet verklaard.

Vraag verbalisanten: in de aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 staat als uw jaarinkomen

€ 21.800 ingevuld en van uw echtgenoot staat € 7.100 als jaarinkomen ingevuld. Heeft u deze loongegevens aan de medewerker van gastouderbureau [gastouderbureau] gegeven om deze in te vullen in de aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 en zo niet, hoe verklaart u dan dat deze inkomensgegevens in de aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 zijn ingevuld?

Antwoord gehoorde: Ja, ik heb van alle jaaropgaven kopieën aan [verdachte] gegeven zodat [verdachte] de kinderopvangtoeslag voor mij aan kon vragen.

Wij tonen u de afschriften van de contracten opgemaakt tussen gastouderbureau [gastouderbureau] en gastouder [gastouder 1] inzake de kinderen [kind 1] en [kind 2].

Vraag verbalisanten: in beide contracten staat dat bij Tarief per uur: € 5,25. Hoe is dit uurtarief met gastouder[gastouder 1] overeengekomen en door wie is dit bepaald?

Antwoord gehoorde:

De ouders samen met mij en dat is ook wat ik van gastouderbureau [naam 2] gezien. lk vulde in het contract dat uurtarief van € 5,25 in. Ja, ik heb ook op deze contracten de € 5,25 ingevuld. Die € 5,25 berekende ik van het bedrag dat op de internetsite van de Belastingdienst stond als je aanvraag kinderopvangtoeslag invulde. Bij Overzicht in die site daar werd berekend hoeveel kinderopvangtoeslag je kreeg en dat bedrag dat vulde ik dan in op het contract en dat bedrag deelde ik dan door het aantal uren per maand en zo kwam ik op € 5,25 uit en dat vulde ik dan in als uurtarief op het contract.

Wij tonen u de afschriften van de contracten opgemaakt tussen gastouderbureau [gastouderbureau] en gastouder [gastouder 1] inzake de kinderen [kind 1] en [kind 2].

Vraag verbalisanten: in beide contracten staat dat bij Tarief per uur: € 5,25. Hoe is dit uurtarief met gastouder[gastouder 1] overeengekomen en door wie is dit bepaald?

Antwoord gehoorde:

De ouders samen met mij en dat is ook wat ik van gastouderbureau [naam 2] gezien. lk vulde in het contract dat uurtarief van € 5,25 in. Ja, ik heb ook op deze contracten de € 5,25 ingevuld. Die € 5,25 berekende ik van het bedrag dat op de internetsite van de Belastingdienst stond als je aanvraag kinderopvangtoeslag invulde. Bij Overzicht in die site daar werd berekend hoeveel kinderopvangtoeslag je kreeg en dat bedrag dat vulde ik dan in op het contract en dat bedrag deelde ik dan door het aantal uren per maand en zo kwam ik op € 5,25 uit en dat vulde ik dan in als uurtarief op het contract.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 zijn voor uw dochter [kind 4] per maand 90 oppasuren ingevuld en voor uw dochter [kind 5] zijn 128 oppasuren ingevuld. Zijn deze oppasuren -per maand per kind- op dezelfde wijze berekend en ook door dezelfde persoon ingevuld ais bij uw aanvraag 2007 en 2008 en zo niet, hoe zijn de oppasuren 2009 dan berekend en door wie?

Antwoord gehoorde: ja op dezelfde wijze berekend door [verdachte].

Vraag verbalisanten: wie was/waren in 2009 de gastouder(s) van uw dochters [kind 4] en [kind 5]?

Antwoord gehoorde: er was geen sprake van opvang voor mijn dochters [kind 4] en [kind 5].

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 is zowel voor uw dochter

[kind 4] als voor uw dochter [kind 5] als kosten van kinderopvang per uur € 6,10 ingevuld. Is dit uurtarief per kind op dezelfde wijze berekend en door dezelfde persoon ingevuld die dat ook bij uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 en 2008 heeft gedaan en zo niet, hoe is het uurtarief voor 2009 dan berekend en door wie?

Antwoord gehoorde: ja door [verdachte].

Vraag verbalisanten: wat was het uurtarief per kind dat u aan uw oppas (gastouder) moest betalen in 2009?

Antwoord gehoorde: er was geen sprake van oppas dus ik heb niets betaald.

Vraag verbalisanten: welke kosten heeft gastouderbureau [gastouderbureau] u in 2008 in rekening gebracht voor de bemiddeling van gastouderopvang, het aanvragen van kinderopvangtoeslag etc.?

Antwoord gehoorde: 20% van het totaal ontvangen bedrag aan kinderopvangtoeslag

Vraag verbalisanten: welke kosten heeft gastouderbureau [gastouderbureau] u in 2009 in rekening gebracht voor de bemiddeling van gastouderopvang, het aanvragen van kinderopvangtoeslag etc.?

Antwoord gehoorde: de 20%, zie hetgeen ik hiervoor verklaard heb.

Vraag verbalisanten: in de aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 staat als uw jaarinkomen

ingevuld € 21.474 en van uw echtgenoot staat € 7.100 als jaarinkomen ingevuld. Heeft u deze loongegevens aan de medewerker van gastouderbureau [gastouderbureau] gegeven zodat hij/zij deze kon invullen in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 en zo niet, hoe verklaart u dan dat deze inkomensgegevens in de aanvraag kinderopvangtoeslag 2009 zijn ingevuld?

Antwoord gehoorde: Ja, hij [verdachte] heeft de jaaropgave erbij gepakt en daarna het loon herrekend.

Wij tonen u een kopieën van de Jaaroverzichten gastouderopvang 2008 —GOB [gastouderbureau] betreffende uw dochter [kind 4] (D-122) en uw dochter [kind 5] (D-123). Van wie heeft u deze jaaroverzichten ontvangen?

Antwoord gehoorde: ik herken deze formulieren niet. lk ken mevrouw [naam 27] via het Turks cultureel centrum. lk heb haar nooit gesproken. Meneer [naam 27] is wel bij mij langs geweest om alles door te spreken. lk heb de heer [naam 27] toen gezegd dat mevrouw [naam 27] nooit op mijn kinderen heeft gepast.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 zijn voor uw dochter [kind 5] per maand 128 opvanguren ingevuld, op jaarbasis is dit 1536 uur. In het jaaroverzicht staan 1464 uren vermeld. Heeft u opgaaf aan de Belastingdienst gedaan dat u 72 uur opvang heeft gehad in 2008 en zo niet waarom niet, immers u heeft voor € 439,20 te veel kinderopvangtoeslag aangevraagd?

Antwoord gehoorde: lk weet helemaal niets over een totaal aantal uren omdat [verdachte] zelf altijd alles regelde. Verder kan ik er niets over verklaren.

13.

Een proces-verbaal van verhoor van 24 mei 2011 (pag. 534 e.v. van het dossier), voor zover inhoudende de verklaring van [getuige 15], zakelijk weergegeven

Vraag verbalisanten: heeft u in de periode 1 januari 2008 tot heden gebruik gemaakt van kinderopvang voor uw eigen kind(eren) en zo ja, had u kinderopvang in de vorm van een gastouder (oppas) of in de vorm van een kinderopvangcentrum?

Antwoord gehoorde:

In de periode 2008 tot en met 1 januari 2011 heb ik gebruik gemaakt van kinderopvang geregeld via [verdachte]. Vanaf de aanvraag kinderopvangtoeslag, dat was in mei 2009, kwam mevrouw [naam 28] bij ons thuis oppassen. [verdachte] regelde dat [naam 28] bij ons kwam oppassen. Hij regelde dit namens gastouderbureau [gastouderbureau]. In de periode tot aan de aanvraag kinderopvangtoeslag hadden wij geen betaalde kinderoppas voor mijn kinderen [kind 6] en [kind 7].

Vraag verbalisanten: van welk kinderopvangcentrum dan wel welke gastouderbureau(s) heeft u gebruik gemaakt gedurende de periode 1 januari 2008 tot heden?

Antwoord gehoorde:

lk weet niet precies wat de naam was, maar zoals ik hiervoor verklaarde zal dat [gastouderbureau] zijn geweest.

Vraag verbalisanten: waar vond de opvang dan wel oppas van uw kind(eren) plaats?

Antwoord gehoorde:

[naam 28] paste hier thuis op mijn kinderen [kind 6] en [kind 7].

Ongeveer februari/maart 2009 heb ik voor het eerst contact gehad met [verdachte]. lk weet nog dat ik toen tegen [verdachte] heb gezegd dat ik er eerst over na wilde denken. Na ongeveer twee a drie maanden hebben mijn vrouw en ik besloten daadwerkelijk een aanvraag kinderopvangtoeslag te doen. Wij hebben toen contact met [verdachte] opgenomen. lk heb alleen met [verdachte] contact gehad. lk heb niet met iemand anders van gastouderbureau [gastouderbureau] gesproken. Meneer [verdachte] is één maal bij ons geweest. De heer [verdachte] heeft toen de regeling uitgelegd en alle gegevens, waaronder de digi-D van mijn vrouw, van ons gekregen. lk vertrouwde [verdachte] volledig. [verdachte] heeft de aanvraag Kinderopvangtoeslag gedaan.

Dat heeft hij niet hier bij mij thuis gedaan.

Vraag verbalisanten: wat heeft de heer [verdachte] u verteld over zijn gastouderbureau [gastouderbureau]?

Antwoord gehoorde:

[verdachte] heeft aangegeven dat hij een geregistreerd gastouderbureau had. ik mocht dat navragen bij de Belastingdienst en Kamer van Koophandel. ik heb dat toen geloofd. lk vertrouwde [verdachte]. [verdachte] regelde alles. [verdachte] betaalde [naam 28], regelde de belastinginhoudingen, hield bemiddelingskosten in en het restant werd aan mij overgemaakt. Elke maand kreeg ik een bedrag van [verdachte] overgemaakt. Dit bedrag mochten mijn vrouw en ik houden. Alle kosten, zoals oppas en bemiddelingskosten, waren dan al door [verdachte] betaald.

Vraag verbalisanten; wie heeft uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 ingevuld en

ingediend bij de Belastingdienst en hoe weet u dat?

Antwoord gehoorde:

De aanvraag is door [verdachte] ingediend. Hij heeft van ons onze werktijden en de schooltijden doorgekregen. Aan de hand van deze gegevens heeft [verdachte] zelf

uitgerekend hoeveel kinderoppasuren er aangevraagd konden worden.

Vraag verbalisanten: welke gegevens moest u aanleveren aan de medewerker van

gastouderbureau [gastouderbureau] zodat hij/zij uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 kon invullen? Antwoord gehoorde:

lk heb alle benodigde gegevens zoals jaaropgaven, werktijden, digid-code en schooltijden zijn door ons aan [verdachte] verstrekt.

Vraag verbalisanten: heeft degene die uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 heeft

ingevuld en ingediend bij de Belastingdienst uw aanvraag 2008 ook nog door u laten controleren en zo niet, waarom niet?

Antwoord gehoorde:

lk vertrouwde [verdachte] volledig. lk heb de aanvraag niet gecontroleerd. [verdachte] heeft de aanvraag niet in mijn bijzijn gedaan. Ook de beschikkingen die ik van de Belastingdienst kreeg heb ik niet op juistheid gecontroleerd. Wel heb ik aan [verdachte] gevraagd of de beschikkingen die ik kreeg correct waren. Hij vertelde mij dat de beschikkingen klopten.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 zijn voor uw zoon [kind 6] per maand 104 oppasuren en voor uw dochter [kind 7] per maand ook 104 ingevuld. Hoe is het aantal oppasuren [kind 6] en [kind 7] berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

Hierover heb ik reeds verklaard. [verdachte] heeft op basis van onze gegevens het aantal uren uitgerekend.

Vraag verbalisanten: wie was/waren in 2008 de gastouder(s) van uw zoon [kind 6] en uw dochter [kind 7]?

Antwoord gehoorde:

In 2008 was er geen oppas voor mijn kinderen [kind 6] en [kind 7].

Vraag verbalisanten: spreekt/spreken de gastouder(s) goed Nederlands en begrijpt/begrijpen de gastouder(s) de Nederlandse taal goed?

Antwoord gehoorde: Ja.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 is voor uw zoon [kind 6]

en uw dochter [kind 7] als kosten van kinderopvang per uur € 6,10 per kind ingevuld. Hoe is dit uurtarief berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

Meneer [verdachte] heeft alles geregeld.

Vraag verbalisanten: wat was het uurtarief dat u voor de opvang van uw zoon [kind 6] en uw dochter [kind 7] aan uw oppas (gastouder) moest betalen in 2008?

Antwoord gehoorde:

In 2008 was er geen oppas. Onder aftrek van kosten heeft [verdachte] het bedrag aan kinderopvangtoeslag 2008 aan ons overgemaakt.

Vraag verbalisanten: welke kosten heeft gastouderbureau [gastouderbureau] u in 2008 in rekening gebracht voor de bemiddeling van gastouderopvang, het aanvragen van kinderopvangtoeslag etc.?

Antwoord gehoorde: Geen idee.

Vraag verbalisanten: uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 is op 21 mei 2009 ingediend bij de Belastingdienst. Op 17 juni 2009 heeft u van gastouderbureau [gastouderbureau] uw kinderopvangtoeslag 2008 gestort gekregen, te weten € 11.514. In uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 staat ingevuld dat u in 2008 in totaal 208 uur maal € 6,10 aan kosten per maand heeft gehad, dat betekent dat u op jaarbasis € 15.225 opvangkosten heeft gehad. Hoe heeft u deze opvangkosten in 2008 betaald en kunt u ons daar betalingsbewijzen van tonen?

Antwoord gehoorde:

Er was in 2008 geen oppas dus waren er ook geen kosten.

14.

Een proces-verbaal van verhoor van 24 mei 2011 (pag. 574 e.v. van het dossier), voor zover inhoudende de verklaring van [getuige 19], zakelijk weergegeven

Vraag verbalisanten: van welk kinderopvangcentrum dan wel welke gastouderbureau(s) heeft u gebruik gemaakt gedurende de periode 1 januari 2007 tot 1 januari 2010?

Antwoord gehoorde:

Het oppassen van mijn schoonmoeder werd geregeld via gastouderbureau [gastouderbureau].

Vraag verbalisanten: uit de aanvragen kinderopvangtoeslag 2007 t/m 2009 komt naar voren dat voor de opvang van uw zonen [kind 18], [kind 19] en [kind 20] Advies en gastouderbureau [gastouderbureau] als gastouderbureau heeft opgetreden. Heeft u een schriftelijke overeenkomst met gastouderbureau [gastouderbureau] gesloten en zo niet, waarom niet?

Antwoord gehoorde: In 2007 niet. Voor de jaren 2008 en 2009 wel. Maar volgens mij niet voor mijn zoon [kind 18]. [kind 18] was 13 jaar dus te oud voor kinderopvangtoeslag. lk heb hier geen contract van zoals ik net zei en weet ook niet of ik deze ooit heb gehad.

Ik zie op uw formulier genummerd D-338 dat ook kinderopvangtoeslag is aangevraagd over 2007. Dat klopt niet. Ik heb dat niet met hem besproken. lk wist niet dat er voor 2007 kinderopvangtoeslag is aangevraagd. Ook zie ik dat mijn zoon [kind 18] op dit formulier staat. lk wist ook niet dat voor hem kinderopvangtoeslag is aangevraagd. [verdachte] vertelde mij dat voor [kind 18] geen kinderopvangtoeslag aangevraagd kon worden omdat [kind 18] te oud was.

lk weet nog dat ik een brief van de Belastingdienst heb gekregen over kinderopvangtoeslag voor het jaar 2007. lk heb toen met de Belastingdienst gebeld en gezegd dat ik geen kinderopvangtoeslag over het jaar 2007 hoef te hebben omdat ik toen geen oppas had. lk heb daarna ook niks meer van de Belastingdienst gehoord.

lk weet niet hoe [verdachte] de aanvraag kinderopvangtoeslag heeft ingediend bij de Belastingdienst. lk weet niet of ik mijn Digi-D code heb afgegeven.

Vraag verbalisanten: Was u moeder in het bezit van een Verklaring omtrent het gedrag en heeft hij/zij deze Verklaring omtrent het gedrag ook bij gastouderbureau [gastouderbureau] ingeleverd, wat kunt u hierover verklaren?

Antwoord gehoorde: Daar weet ik niks van. [verdachte] heeft niks verteld over een verklaring omtrent het gedrag en dat mijn schoonmoeder dit moest hebben. Het komt erop neer dat [verdachte] heel weinig informatie heeft gegeven en dit heeft hij mij niet verteld. Mijn moeder heeft daarom ook nooit zo'n verklaring aangevraagd bij de gemeente omdat ik dat niet wist."

Vraag verbalisanten: hoe bent u in contact gekomen met gastouderbureau [naam 29]?

Antwoord gehoorde: "Deze naam zegt mij niks. lk heb de kinderen ook nooit ingeschreven bij een ander gastouderbureau dan [gastouderbureau].

Vraag verbalisanten: uit de aanvraag kinderopvangtoeslag 2010 die op 7 december 2009

komt naar voren dat voor de opvang van uw zonen [kind 19] en [kind 20] [naam 29] als gastouderbureau heeft opgetreden. Heeft u een schriftelijke overeenkomst met

gastouderbureau [naam 29] gesloten en zo niet, waarom niet?

Antwoord gehoorde:

Dit verbaast mij want ik ken [naam 29] helemaal niet. En ik heb daar ook geen overeenkomst mee.

Vraag verbalisanten: heeft degene die uw aanvragen kinderopvangtoeslag 2007 t/m 2009 heeft ingevuld en ingediend bij de Belastingdienst uw aanvragen 2007 t/m 2009 ook nog door u laten controleren en zo niet, waarom niet

Antwoord gehoorde:

Nee. lk heb de aanvragen nooit gezien. lk wist ook niet dat dat moest. [verdachte] is ook nooit met deze papieren bij ons geweest. Als wij iets kregen van de Belastingdienst dat belden wij hem en hij zei dan dat hij dat zal regelen. Hij kwam dan en nam de papieren van de Belastingdienst mee en zei dat hij dat ging regelen. Dit ging dan over terugbetalen van kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 zijn voor uw zoon [kind 18]

per maand 90 oppasuren, voor uw zoon [kind 19] per maand 90 oppasuren en voor uw zoon [kind 20] per maand 160 oppasuren ingevuld. Hoe is het aantal oppasuren voor uw drie zonen berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

Wij hebben geen oppasuren afgesproken met [verdachte]. [verdachte] heeft zelf de uren opgeschreven en ons niks gevraagd.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2007 is zo wel voor [kind 18] als

voor [kind 19] als voor [kind 20] als kosten van kinderopvang per uur € 6,10 ingevuld. Hoe is dit uurtarief berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

[verdachte] heeft wel iets gezegd daarover, lk denk dat hij heeft gezegd iets van 5 of 6 euro per uur. Zoals ik eerder zei geldt dit niet voor 2007 maar voor 2008 en 2009.

Vraag verbalisanten: spreekt/spreken de gastouder(s) goed Nederlands en begrijpt/begrijpen de gastouder(s) de Nederlandse taal goed?

Antwoord gehoorde:

Nee. Mijn schoonmoeder spreekt alleen Kroatisch. Ze begrijpt de Nederlandse taal ook niet. Ze heeft wel een paar woordjes Nederlands geleerd bij ons.

Vraag verbalisanten: welke kosten heeft gastouderbureau [gastouderbureau] u in 2007 in rekening gebracht voor de bemiddeling van gastouderopvang, het aanvragen van kinderopvangtoeslag etc.?

Antwoord gehoorde:

Nee. Daar is niet over gesproken. Hij heeft nooit gezegd hoeveel hij hiervoor moest hebben. Als u dat zo vraagt is het wel vreemd dat hij daar niet om vroeg. Ik denk dat hij gewoon salaris kreeg voor zijn werk.

Vraag verbalisanten: in uw aanvraag kinderopvangtoeslag 2008 zijn voor uw zoon [kind 18]

per maand 90 oppasuren, voor uw zoon [kind 19] per maand 90 oppasuren en voor uw zoon [kind 20] per maand 160 oppasuren ingevuld. Hoe is het aantal oppasuren voor uw drie zonen berekend en door wie?

Antwoord gehoorde:

Hiervoor geldt hetzelfde als wat ik net zei. [verdachte] heeft zelf de uren vastgesteld zonder met ons daarover te overleggen. Van [kind 18] wisten wij helemaal niet dat daarvoor een aanvraag is ingediend en van de andere twee kinderen wisten wij niet hoeveel oppasuren zijn doorgegeven.

15.

Een geschrift, zijnde een spreadsheet (D-025).

In dit spreadsheet staan vermeld het Burgerservicenummer; de naam die gekoppeld is aan het Burgerservicenummer; de adres gegevens van betrokkene; gegevens van eventuele partner; de aanvraag datum van kinderopvangtoeslag; de datum van indiening van de aanvraag kinderopvangtoeslag vanaf 2007 tot en met 2011 en de uitgekeerde bedragen die volgens beschikking door Belastingdienst/Toeslagen zijn uitbetaald aan op bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] t.n.v. [betrokkene], dan wel zijn aangevraagd door gastouderbureau [gastouderbureau] en zijn verrekend met openstaande aanslagen.

- Over het jaar 2008 is bij beschikking op

bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] uitgekeerd € 539.447,00

- Over het jaar 2009 is bij beschikking op

bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] uitgekeerd € 636.334,00

-Over het jaar 2010 is bij beschikking op

bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] uitgekeerd € 522.922,00

- Over het jaar 2011 is tot en met de maand maart bij beschikking op bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] uitgekeerd € 118.628,00

Totaal uitgekeerd bedrag tot en met maart 2011 op bankrekeningnummer [rekeningnummer 1]

€ 1.975.508,00.

16.

Een geschrift, zijnde een overzicht waarin 103 digitale formulieren aanvragen KOT staan vermeld (D-468).

17.

Een geschrift, zijnde een aanvraag kinderopvangtoeslag over/voor het jaar 2008 ingediend d.d. 25-02-2009 op naam van de ouder(s) [getuige 9] (D-68).

18.

Een geschrift, zijnde een aanvraag kinderopvangtoeslag over/voor het jaar 2009 ingediend d.d. 25-02-2009 op naam van de ouder(s) [getuige 9] (D-69).

19.

Een geschrift, zijnde een aanvraag kinderopvangtoeslag over/voor het jaar 2007 ingediend d.d. 07-12-2008 op naam van de ouder(s) [getuige 3] (D-04).

20.

Een geschrift, zijnde een aanvraag kinderopvangtoeslag over/voor het jaar 2007 ingediend d.d. 23-02-2009 op naam van de ouder(s) [getuige 10] (D-78).

21.

Een geschrift, zijnde een aanvraag kinderopvangtoeslag over/voor het jaar 2009 ingediend d.d. 01-02-2009 op naam van de ouder(s) [getuige 10] (D-80).

22.

Een geschrift, zijnde een aanvraag kinderopvangtoeslag over/voor het jaar 2008 ingediend d.d. 01-03-2009 op naam van de ouder(s) [getuige 11] (D-106).

23.

Een geschrift, zijnde een contract gastouderbureau [gastouderbureau] en gastouder ([gastouder 1]) voor het kind [kind 1], startdatum contract 1 januari 2009 (D-76).

24.

Een geschrift, zijnde een contract gastouderbureau [gastouderbureau] en gastouder ([gastouder 1]) voor het kind [kind 2], startdatum contract 1 januari 2009 (D-77).

25.

Een geschrift, zijnde een contract gastouderbureau [gastouderbureau] en gastouder ([gastouder 1]) voor het kind [kind 3], startdatum 1 januari 2009 (D-93).

26.

Een geschrift, zijnde een contract gastouderbureau [gastouderbureau] en gastouder ([gastouder 2]) (D-443).

27.

Een document zijnde een jaaroverzicht gastouderopvang 2008 voor het kind [getuige 9]

(D-94).

28.

Een geschrift, zijnde een jaaroverzicht gastouderopvang 2008 voor het kind [kind 4]

(D-122).

29.

Een geschrift, zijnde een jaaroverzicht gastouderopvang 2008 voor het kind [kind 5]

(D-123).

30.

Een geschrift, zijnde een jaaroverzicht gastouderbureau 2009 voor het kind [kind 6] (D-227).

31.

Een geschrift, zijnde een jaaroverzicht gastouderbureau 2009 voor het kind [kind 7]

(D-226).

32.

Een geschrift, zijnde een bijlage (08/13) waaruit blijkt dat uit onderzoek van de bankafschriften 2009 van rekening [rekeningnummer 1] is naar voren gekomen dat de Belastingdienst/Toeslagen, ten name van verschillende vraagouders, in totaal € 1.113.549 KOT heeft overgeboekt op rekening [rekeningnummer 1]. Het totaalbedrag van € 1.113.549 betreft KOT van verschillende berekeningsjaren. Een bedrag van € 968.408 is door verdachte [verdachte] en/of verdachte [betrokkene] doorgestort naar de bankrekeningen van de betreffende vraagouders.

33.

Een geschrift, zijnde een bijlage (09/14) van de database DACAS van de Belastingdienst waarin is vastgesteld dat over de berekeningsjaren 2008 tot en met 2011 door de Belastingdienst/Toeslagen in totaal € 1.817.401 KOT op bankrekening [rekeningnummer 1] van verdachte [betrokkene] is gestort, dan wel met openstaande belastingaanslagen zijn verrekend:

berekeningsjaar 2008 € 539.447

berekeningsjaar 2009 € 636.334

berekeningsjaar 2010 € 522.992

berekeningsjaar 2011 € 118.628

totaal € 1.817.401

34.

Een geschrift, zijnde een Bankafschrift rekening [rekeningnummer 1] volgnr. 11 blad 06 dagt. 30 okt. 2009 (D-198).

35.

Een geschrift, zijnde een Bankafschrift rekening [rekeningnummer 1] volgnr. 12 blad 06 dagt. 30 nov. 2009 (D-199).

36.

Een geschrift, zijnde een Bankafschrift rekening [rekeningnummer 1] volgnr. 13 blad 06 dagt. 31 dec. 2009 (D-311).

37.

Een geschrift, zijnde een Bankafschrift rekening [rekeningnummer 1] volgnr. 10 blad 06 dagt. 30 sept. 2009 (D-224.).

38.

Een geschrift, zijnde een overzicht afschrijvingen t.l.v. bankrekening [rekeningnummer 1] 22 en 23

dec. 2010 (D-464).

39.

Een geschrift, zijnde een overzicht afschrijvingen t.l.v. bankrekening [rekeningnummer 1] 20 t/m 26 dec. 2010 (D-465).

40.

Een geschrift, zijnde een afschrift (internet) bankrekening 44.53.12.793 t.n.v. [naam 9]

(D-469).

1 Hoge Raad 8 januari 2013, LJN BX6910.

2 De rechtbank begrijpt dat dit bedrag bestaat uit KOT over 2009 én KOT over voorafgaande jaren die met terugwerkende kracht is toegekend en uitgekeerd.

3 HR 13 februari 2009 NJB 2009,465.