Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:6659

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
15-12-2014
Datum publicatie
15-12-2014
Zaaknummer
08/950072-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 43-jarige man uit Zwolle tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en bijzondere voorwaarden wegens bezit en verspreiding van kinderporno.

De man heefft een zeer groot aantal kinderpornografische afbeeldingen verworven, in zijn bezit gehad en verspreid. Dit is een zeer ernstig feit. De rechtbank acht echter een straf – hoger dan geëist door de officier van justitie – te weten een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk passend en geboden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08/950072-14

Datum vonnis: 15 december 2014

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1971 te [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats].

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 1 december 2014. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. S. Leusink en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman

mr. R.W. van Faassen, advocaat te Zwolle, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte in de periode van 1 januari 2011 tot en met 14 februari 2014 in de gemeente Zwolle 13.798 kinderpornografische afbeeldingen en films heeft verspreid, verworven en/of in zijn bezit heeft gehad.

Voluit luidt de gewijzigde tenlastelegging aan de verdachte, dat:

hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2011 tot 14 februari 2014 in de gemeente Zwolle, in elk geval in Nederland, één of meermalen 13.798 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval een of meer afbeelding(en) (te weten 13.759 foto's en/of 39 films) en/of (een) gegevensdrager(s), te weten een externe haerddisk, La Cie en/of een externe hasrddsik, Digiconnect, bevattende 13.798 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk geval één of meer

afbeeldingen, heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal met de penis en/of voorwerp(en) binnendringen van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen met de penis en/of (een) vinger(s)/hand van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling en/of het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren met de bijzondere voorwaarden meldplicht, voortzetting van de ambulante behandeling bij De Tender en medewerking verlenen aan controles van zijn gegevensdragers.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of het tenlastegelegde feit bewezenverklaard kan worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte het feit heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de politie Oost Nederland, team bestrijding kinderpornografie en kindersekstoerisme, proces-verbaalnummer 04BRF11007 KAAG DOS-13955. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

5.1

De feiten die niet ter discussie staan

De rechtbank constateert dat de onderstaande feiten bij de behandeling van de zaak op de terechtzitting niet ter discussie hebben gestaan.

Verdachte heeft in de periode van 1 januari 2011 tot en met 14 februari 2014 gegevensdragers in zijn bezit gehad met daarop 13.654 afbeeldingen en 39 films waarop seksuele gedraging(en) zichtbaar zijn waarbij personen betrokken waren die de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt, welke afbeeldingen hij aldus heeft verworven, in zijn bezit heeft gehad en heeft verspreid.

5.2

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft geconcludeerd dat het verwerven, bezit en het verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen wettig en overtuigend bewezen kan worden alsmede dat verdachte hiervan een gewoonte heeft gemaakt.

De raadsman van verdachte heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

5.3

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

De verdachte heeft het verwerven, het bezit en het verspreiden van kinderpornografische afbeeldingen in de periode van 1 januari 2011 tot en met 14 februari 2014 bekend. Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte kinderpornografische afbeeldingen heeft verworven, deze op gegevensdragers in zijn bezit heeft gehad en deze heeft verspreid.

Als bewijsmiddelen daarvoor gelden:

 1. proces-verbaal onderzoek in beslag genomen goed d.d. 13 maart 2014, pagina 93 tot en met 99, inhoudende het relaas van verbalisanten of van een van hen;

 2. de als bijlage II opgenomen collectiescan pagina 102 en 103;

 3. het als bijlage III opgenomen overzicht aantallen aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen, pagina 104;

 4. de verklaringen van verdachte ter terechtzitting d.d. 1 december 2014 en bij de politie, zoals opgenomen op pagina’s 21, 23 en 26, 27 en 29 van het proces-verbaal.

Onder de 13.759 aangetroffen en als kinderporno beoordeelde afbeeldingen zijn 105 gewiste bestanden aangetroffen (zogenaamde ‘deleted files’). Deze bestanden waren zonder de daarvoor speciaal bestemde software niet voor de gebruiker te benaderen. Niet is gebleken dat verdachte over deze speciale software beschikte, zodat niet kan worden vastgesteld dat verdachte in de periode van 1 januari 2011 tot en met 14 februari 2014 de beschikkingsmacht had over de 105 bestanden. Derhalve kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat verdachte deze bestanden in de hiervoor genoemde periode opzettelijk in bezit had, zodat verdachte hiervan dient te worden vrijgesproken. De overige 13.654 afbeeldingen en 39 films zijn aangetroffen op een voor verdachte benaderbare locatie (‘accessible’).

5.4

De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 1 januari 2011 tot 14 februari 2014 in de gemeente Zwolle, gegevensdragers, te weten een externe harddisk, La Cie en een externe harddisk, Digiconnect, bevattende 13.693 afbeeldingen, heeft verspreid en/of verworven en in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal met de penis en/of voorwerp(en) binnendringen van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen met de penis en/of (een) vinger(s)/hand van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling en/of het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 240b Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

Een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging,

waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, of schijnbaar is betrokken, verspreiden, verwerven en in bezit hebben, terwijl van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor het bewezenverklaarde feit.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor het bewezenverklaarde feit.

8 De op te leggen straf of maatregel

8.1

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft een zeer groot aantal kinderpornografische afbeeldingen verworven, in zijn bezit gehad en verspreid. Dit is een zeer ernstig feit. Bij de productie van dergelijke afbeeldingen worden (veelal ook zeer kleine) kinderen op brute, vergaande en aangrijpende wijze seksueel misbruikt door volwassenen. Het behoeft geen betoog dat dergelijk misbruik zeer nadelige gevolgen kan hebben (in de zin van psychische, emotionele en lichamelijke schade) voor de desbetreffende kinderen en dat zij hierdoor ernstig kunnen worden geschaad in hun verdere ontwikkeling. Verdachte heeft door het bezit van een grote hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen -voor een substantieel deel ook kinderen van onder de 12 jaar oud betreffende- en de verspreiding van een deel daarvan een bijdrage geleverd aan de instandhouding van dergelijke verwerpelijke praktijken.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank rekening gehouden met:

een uittreksel justitiële documentatie van verdachte d.d. 27 oktober 2014 waaruit blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld;

een adviesrapport over de persoon van verdachte d.d. 30 oktober 2014, opgemaakt door N. Polman, reclasseringswerker Reclassering Nederland.

In voornoemd adviesrapport staat opgenomen dat bij verdachte geen problemen aanwezig zijn behalve met betrekking tot zeden. Verdachte heeft een pornoverslaving. Zij acht een behandeling gericht op de zedenproblematiek daarom aangewezen. Verdachte heeft zich inmiddels aangemeld bij De Tender.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de straf de oriëntatiepunten van het Landelijk overleg van voorzitters van de strafsectoren van de gerechtshoven en de rechtbanken (LOVS) als uitgangspunt genomen. Het LOVS geeft als oriëntatiepunt voor straftoemeting ten aanzien van het gewoonte maken van het bezit van kinderporno een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar en ten aanzien van het gewoonte maken van het verspreiden van kinderporno een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar. Daarbij is vermeld dat als straf vermeerderende factoren kunnen bijdragen het aantal afbeeldingen, de periode waarin de verzameling van afbeeldingen is opgebouwd en de aard van de afbeeldingen. In onderhavige zaak heeft verdachte gedurende een aantal jaren een verzameling opgebouwd van 13.693 afbeeldingen. Uit het onderzoek van de inbeslaggenomen gegevensdragers blijkt dat 40 procent van de kinderpornografische afbeeldingen, afbeeldingen met minderjarigen onder de 12 jaar betreft. Op een aantal van deze afbeeldingen staan kinderen in de leeftijd van 2 tot 5 jaar afgebeeld, waarbij onder meer sprake is van vaginale penetratie van het lichaam van een kind met de penis van een volwassen man en het vasthouden van de penis van een volwassen man door een kind. De rechtbank rekent dit de verdachte zwaar aan.

Als straf verminderende factor heeft de rechtbank rekening gehouden met het ter terechtzitting door verdachte getoonde bewustzijn van de ernst van de problematiek en de omstandigheid dat hij hiervoor hulp heeft gezocht bij de huisarts en reeds onder behandeling is bij De Tender.

Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat een behandeling zoals geadviseerd door de reclassering van belang is voor verdachte. De rechtbank acht echter een straf – hoger dan geëist door de officier van justitie – te weten een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk passend en geboden. Aan het voorwaardelijke deel van de gevangenisstraf verbindt de rechtbank een proeftijd van drie jaren met reclasseringstoezicht om gedurende deze lange periode controle op verdachte te houden. De rechtbank heeft in haar afweging geen redenen gezien om veel van de LOVS-richtlijnen af te wijken anders dan een groot deel voorwaardelijk op te leggen. De rechtbank heeft hierbij rekening gehouden met de impact van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor verdachte, maar daarentegen ook met de reeds overwogen factoren zoals het zeer groot aantal afbeeldingen, de verspreiding van kinderpornografisch materiaal en de lange duur van enkele jaren waarin verdachte zich hieraan schuldig heeft gemaakt.

11 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d en 57 Sr.

12 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart verdachte strafbaar voor het bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:
  - omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;
  - omdat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of omdat de veroordeelde geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden;

- omdat de veroordeelde geen medewerking aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, Sr heeft verleend, medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- omdat de veroordeelde tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

 • -

  stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich binnen vijf dagen na de uitspraak zal melden bij de reclassering. Hierna zal veroordeelde zich blijven melden zo frequent en zo lang de reclassering dit noodzakelijk acht;

 • -

  stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens de Reclassering Nederland, ook als dat inhoudt het volgen van een behandeling bij de kliniek “De Tender” of een soortgelijke ambulante forensische zorg, in verband met zijn zeden- / psychische problematiek;

 • -

  stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde mee zal werken aan controle van zijn gegevensdragers, indien de reclassering dit noodzakelijk acht;

 • -

  draagt deze reclasseringsinstelling op om aan verdachte hulp en steun te verlenen bij de naleving van deze voorwaarden.

Dit vonnis is gewezen door mr. A. Smedes, voorzitter, mr. L.J. Bosch en mr. S.M. Milani, rechters, in tegenwoordigheid van W. van Goor, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 15 december 2014.