Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:6638

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
14-11-2014
Datum publicatie
14-01-2015
Zaaknummer
3408636 ER 14-114
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Beschikking op een verzoek tot bepaling termijn indienen vorderingen .

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2015-0019
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Kanton en Handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer. : 3408636 ER 14-114

datum :

Beschikking op een verzoek tot bepaling termijn indienen vorderingen

ingediend door:

mr. H. Reitsma,

verbonden aan AMS advocaten te 1060 CD Amsterdam, Postbus 69111,

verzoeker,

die blijkens de beschikking van de rechtbank Overijssel d.d. 29 augustus 2014 handelt als vereffenaar van de nalatenschap van:

de heer [naam], geboren te Deventer op [geboortedatum] 1943 en overleden te Deventer op [datum] 2014, laatst gewoond hebbende te Deventer, hierna te noemen: erflater.

De procedure

Op 5 september 2014 is ter griffie ingekomen een verzoekschrift om een termijn vast te stellen als bedoeld in artikel 4:214 lid 1 BW.

Nu de kantonrechter zich voldoende geïnformeerd acht, is afgezien van een mondelinge behandeling.

De beoordeling

De kantonrechter acht het gezien het belang van de schuldeisers van de nalatenschap redelijk de datum als bedoeld in artikel 4:214 lid 1 BW te stellen op zes weken na de datum dat de oproep om de vordering bij de vereffenaar in te dienen, zal worden bekendgemaakt.

De rechtbank Overijssel heeft in haar genoemde beschikking d.d. 29 augustus 2014 de vereffenaar ontheven van de wettelijke publicatieplicht (ex artikel 4:206 lid 6 BW) van diens benoeming. De kantonrechter zal om de zelfde reden, namelijk dat het aannemelijk is dat de schulden de baten van de nalatenschap zullen overtreffen en de preferente schuldeiser (de eerste hypotheekhouder CMIS Nederland B.V.) al niet volledig voldaan zal kunnen worden, de vereffenaar ontheffen van de verplichting om de oproep zoals bedoeld in artikel 4:214 lid 1 BW juncto artikel 4:206 lid 6 BW te plaatsen in de Staatscourant en in een of meerdere nieuwsbladen, nu hiermee geen redelijk belang is gediend. De kantonrechter zal wel bepalen dat deze beschikking op internet (rechtspraak.nl) bekend zal worden gemaakt.

De beslissing

De kantonrechter:

- bepaalt dat de datum als bedoeld in artikel 4:214 lid 1 BW zal worden gesteld op zes weken na de datum dat de oproep zal worden bekendgemaakt;

- ontheft de vereffenaar van de verplichting om de oproep zoals bedoeld in artikel 4:214 lid 1 BW te plaatsen in de Staatscourant en in een of meerdere nieuwsbladen;

- bepaalt dat deze beschikking op internet (rechtspraak.nl) bekend zal worden gemaakt.

Aldus gegeven door mr. J.A.O.M. van Aerde, kantonrechter, en uitgesproken in de openbare terechtzitting van , in tegenwoordigheid van de griffier. (lw)

Tegen deze beslissing kan, behoudens berusting, hoger beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de dagtekening van deze eindbeschikking door indiening van een beroepschrift (door een advocaat) ter griffie van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.