Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:663

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
07-02-2014
Datum publicatie
12-02-2014
Zaaknummer
C/08/150648 / KG ZA 14-21
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Verstek. Eisvermindering. Contactverbod en verbod voor gedaagde om zich opnieuw op enige internetsite te registreren onder de naam van eiseres.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/150648 / KG ZA 14-21

datum vonnis: 7 februari 2014 (ib)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

advocaat: mr. D. Beuving te Hengelo,

tegen

[gedaagde],

wonende te[woonplaats],

gedaagde,

niet verschenen.

1 Het procesverloop

1.1.

De zaak is behandeld ter terechtzitting van 7 februari 2014. Ter zitting zijn verschenen: eiseres, vergezeld door mr. Beuving. Gedaagde is niet verschenen. Bij de dagvaarding zijn de wettelijke formaliteiten in acht genomen. Tegen gedaagde is verstek verleend.

1.2.

Het vonnis is - bij vervroeging - bepaald op vandaag.

2 De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

2.1

Eiseres heeft gesteld en gevorderd als vermeld in de dagvaarding, met dien verstande dat zij haar eis ter zitting heeft verminderd.

2.2.

Op grond van de niet weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten.

2.3.

Partijen zijn op 12 december 2007 in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. Nadat partijen omstreeks kerst 2013 feitelijk uit elkaar zijn gegaan, heeft gedaagde eiseres benaderd, onder andere door berichtgeving via Whatsapp en door het openen van een pagina op Facebook op naam van eiseres. Op deze pagina heeft gedaagde naaktfoto’s van eiseres en teksten geplaatst. De betreffende pagina is inmiddels verwijderd door Facebook.

2.4.

Eiseres vordert, samengevat weergegeven, na mondelinge vermindering van eis:

I. Gedaagde te verbieden gedurende een jaar na de betekening van dit vonnis in persoon via telefoon, e-mail of ander geschrift anders dan via zijn advocaat, contact op te nemen en/of te hebben met eiseres.
II. Gedaagde te verbieden om zich opnieuw ergens te registeren onder de naam van eiseres.

III. Een en ander op straffe van een dwangsom van € 500,-- voor iedere keer dat gedaagde met het onder I vermelde verbod, na betekening van het vonnis in gebreke blijft.

IV. Gedaagde te veroordelen in de kosten van de procedure.

2.5.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

2.6.

Met betrekking tot het gevorderde in het petitum van de dagvaarding onder II overweegt de voorzieningenrechter dat hij de zinsnede “ ergens registreren” begrijpt als het registeren op enige internetsite.

2.7.

De voorzieningenrechter begrijpt het gevorderde in het petitum van de dagvaarding onder III aldus dat eiseres bedoeld heeft te vorderen dat er een dwangsom van € 500,-- wordt opgelegd voor iedere keer dat gedaagde in strijd handelt met het in het petitum van de dagvaarding onder I vermelde verbod.

2.8.

Met inachtneming van het vorenoverwogene komt, nu gedaagde geen tegenspraak heeft gedaan, het gevorderde de voorzieningenrechter onrechtmatig noch ongegrond voor en kan daarom - op de wijze zoals hierna vermeld - worden toegewezen, met dien verstande dat de voorzieningenrechter aanleiding ziet om de gevorderde dwangsom te maximeren tot
€ 25.000,--.

2.9.

Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De kosten aan de zijde van eiseres worden begroot op:

- in debet gestelde explootkosten € 70,35 (deurwaarder: Christian Maurice Jan Willem van Mook)

- betaalde explootkosten € 23,45

- informatiekosten € 1,63

- salaris advocaat € 527,--

- griffierecht € 77,--

Totaal € 699,43


2.10. Aangezien aan eiseres een toevoeging is verleend dienen de in debet gestelde explootkosten te worden voldaan aan de griffier van de rechtbank Overijssel.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Verbiedt gedaagde om gedurende één jaar na betekening van dit vonnis in persoon via telefoon, e-mail of ander geschrift anders dan via zijn advocaat, contact op te nemen en/of te hebben met eiseres.

II. Verbiedt gedaagde om zich opnieuw op enige internetsite te registreren onder de naam van eiseres.

III. Veroordeelt gedaagde tot betaling van een dwangsom ad € 500,-- voor iedere keer dat hij in strijd handelt met het onder I vermelde verbod, zulks tot een maximum van
€ 25.000,--.

IV. Veroordeelt gedaagde tot betaling van de proceskosten aan de zijde van eiseres tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 699,43, waarvan een bedrag van € 70,35 te voldoen aan de griffier van de rechtbank Overijssel nadat gedaagde een nota van de rechtbank daarvoor heeft gekregen.


V. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

VI. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. M.M. Verhoeven, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 februari 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.