Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:6587

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
25-11-2014
Datum publicatie
11-12-2014
Zaaknummer
08.963517-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel veroordeelt een man uit Bulgarije tot 18 maanden gevangenisstraf voor mensenhandel gepleegd jegens een Bulgaarse vrouw. De vrouw moest in de prostitutie werken in onder meer Utrecht. Mensenhandel, een vorm van moderne slavernij, is een ernstig strafbaar feit. Verder maakte de man zich schuldig aan bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht tegen hetzelfde slachtoffer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08.963517-14

Datum vonnis: 25 november 2014

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum 1] 1984 in [geboorteplaats 1] (Bulgarije),

thans zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

nu verblijvende in de Penitentiaire Inrichting Arnhem,

Huis van Bewaring Arnhem Zuid te Arnhem.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 1 juli 2014, 16 september 2014 en 11 november 2014. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. D. Homans-de Boer en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman mr. A. Taner, advocaat te Lelystad, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: zich heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van [slachtoffer];

feit 2: [slachtoffer] heeft bedreigd.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

Feit 1

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 mei 2013 tot

en met 14 april 2014 te Utrecht en/of te Alkmaar en/of te ’s-Gravenhage en/of (elders) in Nederland (telkens), tezamen en in vereniging met een ander en/of anderen, althans alleen

- een ander, genaamd [slachtoffer] door dreiging met geweld en/of door (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke

omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare

positie en/of door misleiding, heeft geworven en/of vervoerd en/of

overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele)

uitbuiting van die [slachtoffer] en/of

(sub 1)

- die [slachtoffer] heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met of voor (een) derde(n) tegen betaling,

(sub 3)

- die [slachtoffer] door dreiging met geweld en/of door (een) andere

feitelijkhe(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden

voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of

door misleiding heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot

verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) en/of

(sub 4)

- opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de (seksuele) uitbuiting van die

[slachtoffer] en/of

(sub 6)

- die [slachtoffer] door dreiging met geweld en/of door (een) andere

feitelijkhe(i)d(en) en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden

voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of

door misleiding heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte te bevoordelen uit

de opbrengst van haar, [slachtoffer], seksuele handeling(en) met of voor (een)

derde(n),

(sub 9)

immers heeft/is verdachte (telkens)

- met die [slachtoffer] een (liefdes)relatie aangegaan en/of onderhouden en/of die [slachtoffer] (aldus) (emotioneel) van hem, verdachte, afhankelijk gemaakt en/of

- een vliegticket voor die [slachtoffer] gekocht/geregeld voor de reis vanuit Bulgarije naar Nederland en/of

- die [slachtoffer] afgehaald van het vliegveld in Eindhoven en/of

- voor die [slachtoffer] werkplek(ken) in Den Haag en/of Utrecht en/of

Alkmaar en/of (elders) in Nederland geregeld/gehuurd en/of laten regelen alwaar die [slachtoffer] haar prostitutiewerkzaamheden kon/moest verrichten en/althans die [slachtoffer] (aldaar) heeft laten werken als prostituee en/of

- die [slachtoffer] naar haar werkplek(ken) gebracht en/of laten brengen of van haar

werkplek(ken) opgehaald en/of laten ophalen en/of

- voor die [slachtoffer] huisvesting geregeld en/of laten regelen en/of die [slachtoffer] ondergebracht in een woning en/of gehuisvest en/althans met die [slachtoffer]

samengewoond en/of

- die [slachtoffer] (telefonisch) gedreigd geweld toe te passen ten aanzien van die [slachtoffer] en/of uitgescholden en/of

- misbruik gemaakt van de ontredderde toestand/positie waarin voornoemde

[slachtoffer] verkeerde, aangezien die [slachtoffer] de Nederlandse taal niet machtig was

- zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer] en/of de verdiensten daaruit en/of die [slachtoffer] (telefonisch) verantwoording laten afleggen over haar werkzaamheden en/of verdiensten en/of

- tegen die [slachtoffer] gezegd dat zij meer geld moest verdienen, indien die [slachtoffer] volgens verdachte niet voldoende geld had verdiend en/of

- die [slachtoffer] een deel van haar verdiensten, laten afdragen aan verdachte en/of het door haar verdiende geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en/of haar (aldus) in een (verder) van verdachte afhankelijke positie gebracht en/of gehouden en/of

- die [slachtoffer] (een deel van) de kosten voor levensonderhoud van verdachte laten betalen en/of die [slachtoffer] andere kosten zoals beltegoed voor verdachte te laten betalen en/of

- die [slachtoffer] gevraagd heeft en/of opdracht gegeven om een auto voor verdachte te kopen ter waarde van ongeveer twintigduizend euro.

Feit 2

hij op of omstreeks 14 april 2014 te Utrecht en/of (elders) in Nederland

(telkens) een persoon, genaamd [slachtoffer] heeft bedreigd met verenigde krachten tegen personen en/of goederen, en/of met enig misdrijf tegen het leven gericht, en/of met verkrachting, en/of met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend

- die [slachtoffer] te kennen gegeven - zakelijk weergegeven - dat hij genoemde

[slachtoffer] een of meermalen een les(je) zou leren, althans woorden van gelijke

dreigende aard of strekking en/of;

- die [slachtoffer] te kennen gegeven - zakelijk weergegeven - een of meermalen haar

(kop in) te slaan en/of haar haren uit haar hoofd te trekken en/of die

[slachtoffer] haar keel door te snijden, als zij haar huis niet zou verlaten,

althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of;

- gedreigd die [slachtoffer] - zakelijk weergegeven - een of meermalen [slachtoffer] uit

het raam en/of van het balkon te gooien, althans woorden van gelijke

dreigende aard of strekking en/of;

- die [slachtoffer] een of meermalen gezegd dat hij haar zou verneuken, althans

woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of;

- die [slachtoffer] (over de telefoon) heeft gezegd: " Ik zal slaan, ik zal jou op de

muur slaan.. ik zal jou op de muur slaan. Ik sla jou en ik vertrek. Ik zal

je niet zo laten en wij zullen zien hoe jij me weer zal bewerken en dat jij

zo mijn zenuwen sloopt ik zal je verneuken als ik nu kom moet jij weten. Jij

hebt me erg slecht gedaan. Als ik nu kom ik zal jou een lesje leren!"

althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen terzake het onder 1 en 2 ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden met aftrek van voorarrest.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen terzake het onder 1 ten laste gelegde (sub 1, 3, 4, 6 en 9), met uitzondering van het medeplegen.

De officier van justitie heeft voorts gevorderd verdachte te veroordelen terzake het onder 2 ten laste gelegde.

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het onder 1 ten laste gelegde, nu de dwangmiddelen zoals bedoeld in sub 1, 4 en 9 en de uitbuiting zoals bedoeld in sub 6 van artikel 273f, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht niet wettig en overtuigend bewezen is en verdachte zich voorts niet heeft schuldig gemaakt aan internationale mensenhandel zoals bedoeld in sub 3 van het artikel.

De verdediging heeft voorts vrijspraak bepleit van het onder 2 ten laste gelegde.

5.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Feit 1

Dwangmiddelen

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte jegens [slachtoffer] gebruik heeft gemaakt van dwangmiddelen.

Verdachte heeft ten aanzien van [slachtoffer] gebruik gemaakt van andere feitelijkheden, door met haar een seksuele relatie aan te gaan, door met haar samen te wonen, door haar te brengen naar en op te halen van haar werkplek en door zorg te dragen voor controle en toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en de verdiensten daaruit.

Verdachte heeft voorts misbruik gemaakt van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, doordat [slachtoffer] afkomstig is uit een land waar de economische omstandigheden slecht zijn en er sprake was van een ongelijkwaardige relatie. Verdachte controleerde [slachtoffer], stelde zich ambivalent tegen haar op (afwisselend toenadering zoekend en afstotend), dreigde geweld tegen haar te gebruiken en schold haar uit.

Nu verdachte gebruik heeft gemaakt van voornoemde ongeoorloofde middelen is voor een bewezenverklaring niet van belang of [slachtoffer] al dan niet heeft ingestemd met het werken in de prostitutie. Door het gebruik van deze dwangmiddelen is [slachtoffer] in een uitbuitingssituatie beland.

Tenlastegelegde sub 1

De rechtbank acht bewezen dat verdachte [slachtoffer] heeft geworven, nu verdachte [slachtoffer] ertoe heeft gebracht om vanuit Bulgarije (weer) naar Nederland te komen om in de prostitutie te werken. Voorts acht de rechtbank bewezen dat verdachte [slachtoffer] heeft vervoerd van en naar haar werkplek en haar heeft gehuisvest, nu [slachtoffer] bij verdachte is gaan wonen in zijn woning in Utrecht.

Ook is de rechtbank van oordeel dat ten aanzien van [slachtoffer] sprake is geweest van het oogmerk van uitbuiting. Oogmerk veronderstelt tenminste een noodzakelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het gevolg en is bij mensenhandel gelegen in het verkrijgen van financieel gewin. Dat verdachte het oogmerk van uitbuiting had, leidt de rechtbank af uit de omstandigheid dat verdachte zorgdroeg voor controle en toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en op de verdiensten daaruit en dat verdachte [slachtoffer] aanzette tot het verdienen van meer geld als zij (in zijn ogen) niet voldoende geld had verdiend. De omstandigheid dat de rechtbank niet bewezen acht dat verdachte [slachtoffer] ook feitelijk uitbuitte, doet hier niet aan af.

De rechtbank is derhalve van oordeel dat verdachte door middel van de dwangmiddelen andere feitelijkheden en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht [slachtoffer] heeft geworven, vervoerd en gehuisvest, met het oogmerk [slachtoffer] seksueel uit te buiten.

Tenlastegelegde sub 4

De rechtbank is van oordeel dat verdachte door middel van de dwangmiddelen andere feitelijkheden en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht [slachtoffer] heeft bewogen om zich in Nederland beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard.

Tenlastegelegde sub 3

De rechtbank is voorts van oordeel dat verdachte [slachtoffer] heeft aangeworven en medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer] in Nederland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) tegen betaling.

Tenlastegelegde sub 6

De rechtbank is van oordeel dat het onder feit 1 sub 6 ten laste gelegde niet bewezen kan worden verklaard, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

Tenlastegelegde sub 9

De rechtbank is van oordeel dat het onder feit 1 sub 9 ten laste gelegde niet bewezen kan worden verklaard, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

Medeplegen

De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat ten aanzien van het bewezenverklaarde feit 1 sub 1, 3 en 4, medeplegen niet wettig en overtuigend kan worden bewezen.

Feit 2

Voor een veroordeling ter zake van bedreiging is vereist dat de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is geschied dat bij de bedreigde de redelijke vrees kon ontstaan dat het misdrijf waarmee gedreigd werd ook gepleegd zou worden en dat het opzet van de verdachte daarop was gericht. Niet is vereist dat de bedreiging in het concrete geval op de bedreigde een zodanige indruk heeft gemaakt dat er werkelijk vrees is opgewekt. De bedreiging moet van dien aard zijn en onder zulke omstandigheden zijn gedaan dat deze in het algemeen een dergelijke vrees kan opwekken.

Op grond van de inhoud van de tapgesprekken d.d. 14 april 2014 te 14:23:40 uur, 14 april 2014 te 14:26:10 uur en 14 april 2014 te 14:32:48 uur is de rechtbank van oordeel dat de uitlatingen van verdachte in het algemeen een redelijke vrees konden opwekken bij [slachtoffer] dat zij het leven zou kunnen verliezen en dat verdachte op zijn minst voorwaardelijk opzet had dat die vrees kon ontstaan. De verklaring van verdachte dat dit onder bepaalde omstandigheden een gebruikelijke wijze van communiceren is en dat zijn uitlatingen niet serieus bedoeld waren, leidt niet tot een ander oordeel.

De rechtbank is derhalve van oordeel dat het onder 2 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.

5.3

De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

Feit 1

hij in de periode van 27 mei 2013 tot en met 14 april 2014 te Utrecht en te Alkmaar en te

’s-Gravenhage,

- een ander, genaamd [slachtoffer] door andere feitelijkheden en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, heeft geworven en vervoerd en gehuisvest, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer] en

 • -

  die [slachtoffer] heeft aangeworven en medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor (een) derde(n) tegen betaling,

 • -

  die [slachtoffer] door andere feitelijkheden en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard)

immers heeft/is verdachte (telkens)

- met die [slachtoffer] een (liefdes)relatie aangegaan en onderhouden en die [slachtoffer] aldus (emotioneel) van hem, verdachte, afhankelijk gemaakt en

- een vliegticket voor die [slachtoffer] gekocht/geregeld voor de reis vanuit Bulgarije naar Nederland en

- die [slachtoffer] heeft laten werken als prostituee en

 • -

  die [slachtoffer] naar haar werkplek gebracht en van haar werkplek opgehaald en

 • -

  die [slachtoffer] ondergebracht in een woning en gehuisvest en met die [slachtoffer]

samengewoond en

- die [slachtoffer] (telefonisch) gedreigd geweld toe te passen ten aanzien van die [slachtoffer] en uitgescholden en

- zorggedragen voor controle en toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer] en de verdiensten daaruit en die [slachtoffer] (telefonisch) verantwoording laten afleggen over haar werkzaamheden en verdiensten en

- tegen die [slachtoffer] gezegd dat zij meer geld moest verdienen, indien die [slachtoffer] volgens verdachte niet voldoende geld had verdiend en

- die [slachtoffer] gevraagd heeft en opdracht gegeven om een auto voor verdachte te kopen ter waarde van ongeveer twintigduizend euro.

Feit 2

hij op 14 april 2014 te Utrecht een persoon, genaamd [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend

- die [slachtoffer] te kennen gegeven - zakelijk weergegeven - dat hij genoemde

[slachtoffer] een les(je) zou leren, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en

- die [slachtoffer] te kennen gegeven - zakelijk weergegeven - haar (kop in) te slaan en haar haren uit haar hoofd te trekken en die [slachtoffer] haar keel door te snijden, als zij haar huis niet zou verlaten, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en

- gedreigd die [slachtoffer] - zakelijk weergegeven – uit het raam en van het balkon te gooien, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en

- die [slachtoffer] gezegd dat hij haar zou verneuken, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en

- die [slachtoffer] (over de telefoon) heeft gezegd: "Ik zal slaan, ik zal jou op de

muur slaan.. ik zal jou op de muur slaan. Ik sla jou en ik vertrek. Ik zal je niet zo laten en wij zullen zien hoe jij me weer zal bewerken en dat jij zo mijn zenuwen sloopt ik zal je verneuken als ik nu kom moet jij weten. Jij hebt me erg slecht gedaan. Als ik nu kom ik zal jou een lesje leren!" althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte onder 1 en 2 meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 273f en 285 Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1

het misdrijf: mensenhandel, meermalen gepleegd.

feit 2

het misdrijf: bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8 De op te leggen straf of maatregel

8.1

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel, gepleegd jegens een Bulgaarse vrouw. Mensenhandel, een vorm van moderne slavernij, is een ernstig strafbaar feit. Door het gebruik van dwangmiddelen heeft verdachte de persoonlijke vrijheid van zijn slachtoffer zo sterk ingeperkt dat zij niet in vrijheid kon beslissen of zij wel of niet in de prostitutie wilde (blijven) werken c.q. seksuele handelingen wilde verrichten met een derde. Verdachte heeft geen enkele rekening gehouden met de gevolgen van zijn handelen voor de psychische en lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Op geen enkel moment heeft verdachte getoond dat hij inzicht heeft in de laakbaarheid van zijn handelen. Integendeel, verdachte houdt vol dat hij zich niet aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt.

Voorts heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht tegen hetzelfde slachtoffer.

De rechtbank is van oordeel dat oplegging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van hierna te noemen duur passend en geboden is. De rechtbank houdt hierbij rekening met het feit dat verdachte reeds eerder in Frankrijk is veroordeeld voor een soortgelijk delict als het onder 1 bewezen verklaarde feit.

9 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 27 en 57 Sr.

10 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 1 en 2 meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

  feit 1: het misdrijf: mensenhandel, meermalen gepleegd;

  feit 2: het misdrijf: bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht;

 • -

  verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1 en 2 bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 18 maanden;

 • -

  bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.P. van Eerde, voorzitter, mr. S.M.M. Bordenga en

mr. B.T.C. Jordaans, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C.C. van Druten, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 25 november 2014.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de Koninklijke Marechaussee, District Landelijke en Buitenlandse Eenheden, Brigade Recherche, team 13, onderzoek Sidney, met dossiernummer PL27QR/14-002113. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

Feit 1

Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 15 april 2014 te 11:10 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven1:

Ik heb op dit moment een relatie met [slachtoffer]. (…) V: Hoe lang hebben jullie eigenlijk een relatie? A: ongeveer 2,5 a 3 jaar.

Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek d.d. 03-04-14 19:46:58, inhoudende, zakelijk weergegeven2:

A: Maar wat zal ik jou uitbuiten, kindje? Ik wil niet dat wij zulke dingen hebben. Mij doet het pijn. Ik wil zelfs niet dat jij werkt...Ik wil niet.., ik wil niet... Ik hou van jou... A praat lieve woorden tegen E en zij spreken af weer te bellen.

Een geschrift, te weten een registratie PL2700_13036790_BPS Koninklijke Marechaussee, inhoudende, zakelijk weergegeven3:

Op maandag 27 mei 2013 heeft van 12:40 tot 13:10 uur een observatie plaatsgevonden op de

passagiers van de binnenkomende vlucht vanuit Sofia, Bulgarije, met vluchtnummer W6 4325.

(…) Wij zagen nadat de passagiers de paspoortcontrole waren gepasseerd, dat de geüniformeerde collega's [verbalisant] en [verbalisant], een NNvrouw voor de balie hadden staan. (…) De NNvrouw had zich aan [verbalisant] en [verbalisant] gelegitimeerd met een Bulgaarse identiteitskaart als:

- [slachtoffer], [slachtoffer], [geboortedatum 2]-1990 te [geboorteplaats 2] (Bulgaarse).

(…) Ik, [verbalisant], heb [slachtoffer] enkele vragen gesteld waarop zij antwoordde:

(…) - dat ze samen reisde met een vriend van haar

- dat die vriend "[verdachte]" heette

- dat ze niet zelf de tickets had geregeld

- dat de tickets geregeld waren in Bulgarije (…)

Op maandag 27 mei 2013 omstreeks 14:XX uur hebben wij, [verbalisant] en [verbalisant] middels tussenkomst van een tolk Bulgaars van het Tolk en vertaalcentrum Nederland een gesprek gehad met [verdachte]. [verdachte] verklaarde:

- dat hij met [slachtoffer] naar Nederland is gekomen (…)

- hij de vliegtickets zelf heeft geregeld.

- dat hij voor 2 personen daar 200 euro voor heeft betaald.

- hij geen retourticket heeft gekocht omdat hij voorlopig wil blijven.

- zij gaan verblijven (…) te Utrecht.

(…)

Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek d.d. 30-03-14 23:48:31, inhoudende, zakelijk weergegeven4:

A: Nee, jij hebt toch papieren.. met de ID-kaart... (onverstaanbaar)... jij gaat er naar toe, er is ook een bureau, alles is er.. jij gaat er heen, je laat je inschrijven en de mensen gaan het je vertellen of je daar kunt werken of niet...

Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 15 april 2014 te 11:10 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven5:

O: Voor de pauze hebben we je gevraagd wie je verbleef op het adres waar [slachtoffer]

woont. A: (…) zij kwam bij wonen. Zij woonde eerst ergens anders. Ze was in Bulgarije en is terug gekomen en wilde toen bij mij wonen. (…)

A: [slachtoffer] werkte als prostituee. (…)

V: Hoe lang is [slachtoffer] nu in Nederland?

A: Zij is op de 3e of 4e van april weer hierheen gekomen. Daarvoor waren we al 7 maanden hier samen.

V: Heeft zij na haar komst naar Nederland nog gewerkt?

A: Ja, ze heeft toen in Alkmaar gewerkt. (…)

A: Soms vroeg ze mij om haar op te halen want ze kon niet terugkomen. We leenden dan een auto (…). (…) Als het niet anders kan dan haalde ik haar wel eens op. Ik heb haar ook uit Den Haag opgehaald.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 24 april 2014 te 10:15 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven6:

V: Met wie woon je allemaal samen?

A: (…) Op dit moment met [slachtoffer].

Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek d.d. 14-04-14 14:23:40, inhoudende, zakelijk weergegeven7:

Als ik nu kom zal ik jouw kop kapotslaan! (…) als ik nu kom zal ik jou uit het raam gooien! Zal ik jou gooien, dat jij dat weet! (…) ... als ik nu thuis ben zal ik jouw kop kapotslaan! (…) Ik zal jouw kop kapot slaan omdat jij mij doet schreeuwen. Als ik nu kom zal ik jou een lesje leren (…). (…) als ik kom zal ik jou helemaal kapotslaan! Ik zal jou leren! (…) Kom niet naar huis!

Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 16 april 2014 te 11:19 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven8:

V: Wat bedoel jij met de uitspraak dat je haar kop kapot zal slaan?

A: Wij vloeken op deze manier in het Bulgaars en zij praat ook op deze manier tegen mij. lk heb dit nadrukkelijk gezegd op deze manier zodat zij zich niet mengt met mijn rookgedrag.

Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek d.d. 14-04-14 14:26:10, inhoudende, zakelijk weergegeven9:

A: Ik zal jouw haren eruit trekken. Ik zal een bos haren uit je kop trekken (…) Als ik kom zal ik je kop kapot slaan hoer dat je bent!

Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 16 april 2014 te 11:19 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven10:

A: (…) Wij hebben ruzie, jullie horen dat ik haar ook hoertje. Dit doe ik omdat ik niet tevreden ben met wat ze doet en daarom beledig ik haar op deze manier.

V: Waarom bedreig jij [slachtoffer] hier met het uittrekken van haar haren?

A: lk praat zomaar wat.

Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek d.d. 14-04-14 14:32:48, inhoudende, zakelijk weergegeven11:

Als ik kom zal ik jou van het terras/balkon afduwen dat je dat weet. (…) ik zal jouw strot afsnijden. (…) Als ik kom zal ik je verneuken, dat jij dat weet! Als ik kom ook als de politie komt, wie dan ook mag komen, ik zal je uit het raam gooien en van jou verlost zijn! (…) Ik zal slaan, ik zal jou op de muur slaan (…) ik zal jou op de muur slaan. Ik sla jou en ik vertrek. Ik zal je niet zo laten en wij zullen zien hoe jij me weer zal bewerken en dat jij zo mijn zenuwen sloopt ik zal je verneuken als ik nu kom moet jij weten. Jij hebt me erg slecht gedaan. Als ik nu kom ik zal jou een lesje leren! (…) Ik zal jou een lesje leren!... (…)

Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 16 april 2014 te 11:19 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven12:

V: Waarom bedreig jij [slachtoffer] hier met het van het balkon afduwen?

A: Op deze manier praat ik. Het is wat in mij opkomt op dat moment en dat is voor mij een soort.

V: Waarom bedreig jij [slachtoffer] hier met het doorsnijden van haar strot?

A: Dat zijn stomme dingen. Op dit moment weet ik niet wat ik zeg en wat ik doe.

Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek d.d. 30-03-14 23:48:31, inhoudende, zakelijk weergegeven13:

Op de vraagt van A waarom zij hem niet belt, antwoordt V dat zij net haar Skype aan heeft gezet. A wil weten waarom V naar beneden is gegaan en dit was omdat zij naar de WC moest. (…)

V heeft er ook moeite mee dat zij moet werken en dat A van de zijkant dingen zit te beoordelen en alleen maar zegt, jij zus en jij zo..

Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek d.d. 30-03-14 23:48:31, inhoudende, zakelijk weergegeven14:

V: Goed., ik...hoeveel geld moet ik... wat moet ik....'.

A: Je moet 700 a 800 per dag verdienen. Als nieuw meisje, moet je er niet onder vallen.

De mensen zeggen dat je niet onder de 1000 mag vallen.

V: Waar?

A: Op straat. Als nieuw meisje daar.. die andere daar valt niet onder

V: (Zucht)

A: de 500. Jij moet er niet onder de 1000 vallen.., niet onder de 1000 vallen. Ik wil dat je ze breekt. (…)

Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek d.d. 30-03-14 21:31:36, inhoudende, zakelijk weergegeven15:

Op de vraag van V hoe hij aan geld denkt te komen, antwoordt A het volgende: Ik weet het niet, jij moet het bij elkaar verzamelen, liefje.. jij moet het verzamelen, jij gaat het kopen.. en jij komt mij hier rechtstreeks brengen als alles klaar is'. (…)

Volgens V gaat het niet zo maar A zegt op hoge en geïrriteerde toon dat hij het niet meer doet en dat hij geen tegenspraak duldt. Als V hierheen komt, gaat zij rechtstreeks naar die plek en heeft zij bij de plek van A niets te zoeken. A is het zat en het moet gebeuren zoals A het zegt. En als het niet op deze manier gebeurt, dan kan maar V beter vanaf morgen niet meer naar A bellen. Het moet geschieden zoals A het zegt en zoals de anderen het doen. Op de woorden van V dat zij het alleen maar voor hem doet, zegt A dat het V vrij staat om hem wel of niet te vertrouwen maar als zij niet naar hem luistert en als ze dingen niet voor A doet, moet ze dit maar voor iemand anders gaan doen. Dit is wat A tegen V kwijt wilde en ook, dat V het niet kan doen om A hier in ontberingen te houden, met al enig doel om naast haar te zitten. A gaat een dezer dagen terug en V moet maar zelf weten wat ze tegen haar ouders vertelt (op boze toon). A wil V ook niet meer zien en hij herhaalt het nog een keer. Desnoods neemt hij andere mensen mee, maar hij wil niets meer met V te maken hebben. A herhaalt meerdere keren dat hij niets meer met V te maken wil hebben en dat zij hem niet meer moet bellen.

Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek d.d. 30-03-14 23:48:31, inhoudende, zakelijk weergegeven16:

A heeft geen andere voorwaarden dan een auto kopen. Als het kan, wil A de auto binnen een maand hebben. De auto is niet heel duur en kost maar 20.000 euro. V vraagt zich af hoe zij dit bedrag binnen een maand bij elkaar kan verzamelen maar volgens A is dit op de straat wel mogelijk.

V is het met A eens maar weet niet zeker of de 20.000 zullen lukken. A wil de mooiste auto kopen en misschien zelfs de nieuwste. (…) V merkt op dat zij dan geen huis zal hebben maar A onderbreekt haar door te zeggen dat hij 20.000 euro wil.

Het proces-verbaal ter terechtzitting d.d. 11 november 2014, inhoudende de verklaring van verdachte, zakelijk weergegeven17:

[slachtoffer] en ik woonden samen (…) aan de [adres]. (…) Ik heb [slachtoffer] het advies gegeven om veel geld te verdienen per dag zodat ze snel met dit werk zou stoppen. (…) Ik heb ruim 2 jaar een relatie met [slachtoffer]. (…)

Feit 2:

Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek d.d. 14-04-14 14:23:40, inhoudende, zakelijk weergegeven18:

Als ik nu kom zal ik jouw kop kapotslaan! (…) als ik nu kom zal ik jou uit het raam gooien! Zal ik jou gooien, dat jij dat weet! (…) ... als ik nu thuis ben zal ik jouw kop kapotslaan! (…) Ik zal jouw kop kapot slaan omdat jij mij doet schreeuwen. Als ik nu kom zal ik jou een lesje leren (…). (…) als ik kom zal ik jou helemaal kapotslaan! Ik zal jou leren! (…) Kom niet naar huis!

Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 16 april 2014 te 11:19 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven19:

V: Wat bedoel jij met de uitspraak dat je haar kop kapot zal slaan?

A: Wij vloeken op deze manier in het Bulgaars en zij praat ook op deze manier tegen mij. lk heb dit nadrukkelijk gezegd op deze manier zodat zij zich niet mengt met mijn rookgedrag.

Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek d.d. 14-04-14 14:26:10, inhoudende, zakelijk weergegeven20:

A: Ik zal jouw haren eruit trekken. Ik zal een bos haren uit je kop trekken (…) Als ik kom zal ik je kop kapot slaan hoer dat je bent!

Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 16 april 2014 te 11:19 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven21:

A: (…) Wij hebben ruzie, jullie horen dat ik haar ook hoertje. Dit doe ik omdat ik niet tevreden ben met wat ze doet en daarom beledig ik haar op deze manier.

Een geschrift, te weten de uitwerking van een tapgesprek d.d. 14-04-14 14:32:48, inhoudende, zakelijk weergegeven22:

Als ik kom zal ik jou van het terras/balkon afduwen dat je dat weet. (…) ik zal jouw strot afsnijden. (…) Als ik kom zal ik je verneuken, dat jij dat weet! Als ik kom ook als de politie komt, wie dan ook mag komen, ik zal je uit het raam gooien en van jou verlost zijn! (…) Ik zal slaan, ik zal jou op de muur slaan (…) ik zal jou op de muur slaan. Ik sla jou en ik vertrek. Ik zal je niet zo laten en wij zullen zien hoe jij me weer zal bewerken en dat jij zo mijn zenuwen sloopt ik zal je verneuken als ik nu kom moet jij weten. Jij hebt me erg slecht gedaan. Als ik nu kom ik zal jou een lesje leren! (…) Ik zal jou een lesje leren!... (…)

Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 16 april 2014 te 11:19 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven23:

V: Waarom bedreig jij [slachtoffer] hier met het van het balkon afduwen?

A: Op deze manier praat ik.

V: Waarom bedreig jij [slachtoffer] hier met het doorsnijden van haar strot?

A: Dat zijn stomme dingen. Op dit moment weet ik niet wat ik zeg en wat ik doe.

1 Pagina 01379-01393

2 Pagina 01481

3 Pagina 01528-01532

4 Pagina 01444

5 Pagina 01379-01393

6 Pagina 01413-01420

7 Pagina 01406

8 Pagina 01395-01403

9 Pagina 01408

10 Pagina 01395-01403

11 Pagina 01409

12 Pagina 01395-01403

13 Pagina 01444-01445

14 Pagina 01444

15 Pagina 01440-01442

16 Pagina 01444

17 Het proces-verbaal ter terechtzitting d.d. 11 november 2014

18 Pagina 01406

19 Pagina 01395-01403

20 Pagina 01408

21 Pagina 01395-01403

22 Pagina 01409

23 Pagina 01395-01403