Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:577

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
07-02-2014
Datum publicatie
07-02-2014
Zaaknummer
08/720153-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdacht van bezit kinderporno en het heimelijk cameraopnames maken van de buurvrouw. De verdachte heeft bekend. Bij de bepaling van de straf is rekening gehouden met de enorme impact die kinderporno heeft op de daarvoor misbruikte kinderen, maar ook met de impact die het stiekem filmen van iemand die zich veilig waant in haar eigen huis. Anderzijds heeft het onwenselijk lang geduurd voordat het OM de zaak aanbracht. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat verdachte geen stoornis o.i.d. heeft. Verdachte is bereid zich te laten behandelen. 200 uur werkstraf en 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, met als bijzondere voorwaarde onder meer behandeling in een kliniek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Team strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08/720153-12

Datum vonnis: 7 februari 2014

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedag] 1971 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], [adres 1].

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 8 oktober 2013 en 24 januari 2014. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. R. Verheul en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw mr. P.M. Breukink, advocaat te Arnhem, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: pornografisch materiaal van minderjarige personen op zijn computer had,

feit 2: zonder zijn aanwezigheid kenbaar te maken met een camera opnamen maakte van iemand in diens woning.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

hij op of omstreeks 13 augutus 2010 in de gemeente Oldenzaal, in elk geval in

Nederland, één of meermalen 5.829 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk

geval een of meer afbeelding(en) en/of een gegevensdrager, te weten een

personal computer, bevattende 5.829 en/of (aldus) een (groot) aantal, in elk

geval één of meer afbeeldingen, te weten (een) foto('s) en/of film(s), heeft

verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd

en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in

bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk

en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand)

van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken (met(een) vinger(s)/hand) van de geslachtsdelen

van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18

jaren nog niet heeft bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze

perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in

een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte)

houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of

waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld

gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt,

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 juli 2010 tot

en met 13 augustus 2010 in de gemeente Oldenzaal, (telkens) gebruik makende

van een technisch hulpmiddel, te weten een film- en/of fotocamera, waarvan de

aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar was gemaakt, opzettelijk en

wederrechtelijk van een persoon, te weten [slachtoffer], aanwezig in een

woning (aan de [adres 2]) of op een andere niet voor het publiek

toegankelijke plaats, namelijk een kamer op de 1e verdieping van die woning

(aan de [adres 2]), (een) afbeelding(en) en/of film(s) heeft

vervaardigd.

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor het onder 1 en 2 tenlastegelegde wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden, met een proeftijd van 3 jaren en als bijzondere voorwaarden onder meer dat verdachte zijn medewerking verleent aan onaangekondigde controles van zijn gegevensdragers en dat hij zich laat behandelen in De Tender. De officier van justitie heeft voorts onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen laptop en personal computer gevorderd.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

5.1

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Evenals de officier van justitie en de raadsvrouw is de rechtbank van oordeel dat verdachte de onder 1 en 2 tenlastegelegde feiten heeft gepleegd. Als bewijsmiddelen daarvoor gelden:

1. het proces-verbaal van de terechtzitting van 8 oktober 2013, voor zover inhoudende de bekennende verklaring van de verdachte als bedoeld in art. 359, derde lid, laatste volzin, Sv..

Uit de bundel met het dossiernummer 2010 066144:

2. het proces-verbaal van verhoor van aangeefster [slachtoffer] van 29 juli 2010, wonende aan de [adres 2] te [woonplaats], pagina’s 17 en 18;

3. het proces-verbaal onderzoek in beslaggenomen goed, d.d. 18 oktober 2011 opgemaakt door [verbalisant 1] en [verbalisant 2], beiden brigadier van de politie Twente, pagina’s 36 t/m. 39, met bijlage (de zgn. “Collectiescan”, blz. 41 en 42);

4. een apart proces-verbaal van bevindingen, d.d. 28 mei 2013 opgemaakt door [verbalisant 2] en [verbalisant 3], respectievelijk brigadier en inspecteur van de regiopolitie Twente.

5.2

De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op 13 augustus 2010 in de gemeente Oldenzaal, afbeeldingen en/of een gegevensdrager, te weten een personal computer, bevattende 5.829 afbeeldingen, te weten foto's, heeft verworven en/of in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal penetreren (met de penis en/of een vinger/hand) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het betasten en/of aanraken met een vinger/hand van de geslachtsdelen van een persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

en

het gedeeltelijk naakt laten poseren van een personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen gekleed zijn en/of opgemaakt zijn en/of poseren in een omgeving en/of in erotisch getinte houdingen op een wijze die niet bij hun leeftijd passen en/of waarbij deze personen zich vervolgens in opeenvolgende

afbeeldingen van hun kleding ontdoen en/of waarna door het camerastandpunt en/of de onnatuurlijke pose en/of de wijze van kleden van deze personen en/of de uitsnede van de afbeeldingen nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden

waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling

en

het houden van een penis bij het lichaam van een personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt,

van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij in de periode van 01 juli 2010 tot en met 13 augustus 2010 in de gemeente Oldenzaal, telkens gebruik makende van een technisch hulpmiddel, te weten een filmcamera, waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar was gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, te weten [slachtoffer], aanwezig in een woning aan de [adres 2], namelijk een kamer op de 1e verdieping van die woning, films heeft vervaardigd.

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte onder 1 en 2 meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 139f en 240b Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1

het misdrijf: een afbeelding of een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven of in bezit hebben of zich door middel van een geautomatiseerd werk de toegang daartoe verschaffen, terwijl hij daarvan een gewoonte maakt;

feit 2

het misdrijf: gebruik maken van een technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, aanwezig in een woning, een afbeelding vervaardigen, meermalen gepleegd.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8 De op te leggen straf of maatregel

8.1

De gronden voor een straf of maatregel

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

Volgens de officier van justitie heeft verdachte door het downloaden van kinderpornografisch materiaal, waarbij zich enkele “zwaardere” afbeeldingen bevinden, een markt in stand gehouden waarin kinderen worden misbruikt. Voorts heeft verdachte op grove wijze inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van mevrouw [slachtoffer]. Anderzijds houdt de officier rekening met het feit dat de zaken relatief oud zijn en dat verdachte niet eerder is veroordeeld. Naast een maximale werkstraf acht de officier van justitie een voorwaardelijke vrijheidsstraf, met de bijzondere voorwaarden zoals geadviseerd door de reclassering, geïndiceerd, opdat onder meer onderzocht wordt waar de belangstelling van verdachte voor minderjarige meisjes vandaan komt.

De raadsvrouw wijst erop dat verdachte in een isolement leeft en door schaamte voor de feiten inmiddels geen lid meer is van de carnavalsvereniging waarin hij jarenlang actief was. Verdachte is vanwege het filmen van de buurvrouw verhuisd, wat hem veel geld heeft gekost. De zaak dateert al uit 2010 en verdachte werd eerst in november 2011 uitgenodigd voor een verhoor. Ondanks het feit dat het geen complexe zaak betreft, is het Openbaar Ministerie langdurig inactief geweest. Aangezien verdachte een first offender is, een relatief klein gedeelte van de gevonden bestanden kinderporno omvatte en verdachte bereid is om in een kliniek aan zijn problemen te werken, is de raadsvrouw van mening dat een werkstraf geen toegevoegde waarde heeft en dat kan worden volstaan met een voorwaardelijke gevangenisstraf gecombineerd met de door de reclassering voorgestelde bijzondere

voorwaarden.

De overwegingen van de rechtbank

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van kinderporno, die hij downloadde van internet en heeft opgeslagen op gegevensdragers. Bij de vervaardiging van afbeeldingen van deze aard zijn jeugdigen en ook jonge kinderen seksueel misbruikt en geëxploiteerd. Door te handelen als de verdachte heeft gedaan, heeft hij bijgedragen aan het in stand houden van deze grove schending van de belangen van deze minderjarigen. Het is algemeen bekend dat zij daarvan grote psychische (en lichamelijke) schade ondervinden die hun verdere ontwikkeling ernstig benadeelt. Voorts heeft verdachte door heimelijk zijn buurvrouw in haar woning te filmen een grote inbreuk gemaakt op haar privacy. Er moet met recht op vertrouwd kunnen worden dat men in de eigen woning niet bespied en gefilmd wordt. Verdachte heeft door zijn handelen dat vertrouwen op grove wijze beschaamd. Gelet hierop is het besluit van verdachte om te verhuizen een passende stap geweest.

De rechtbank merkt op dat het onwenselijk lang heeft geduurd voordat deze zaak bij de rechtbank is aangebracht. Verdachte heeft hierdoor gedurende lange tijd in onzekerheid verkeerd over de afdoening daarvan. Nu de officier van justitie voor dit tijdsverloop geen reden heeft aangevoerd, is de rechtbank van oordeel dat daarmee bij de strafoplegging rekening moet worden gehouden.

Uit het over verdachte uitgebrachte psychologisch rapport, opgesteld door drs. H.A. Stierum, blijkt dat er ten tijde van de aan verdachte verweten gedragingen geen sprake was van een psychiatrische stoornis of een gebrekkige ontwikkeling, zodat de feiten volledig aan hem zijn toe te rekenen. Onderzoeker schat het recidiverisico in als laag. Hij adviseert uit zorgperspectief dat wordt uitgezocht waar verdachtes interesse voor minderjarige meisjes vandaan komt; verdachte zou daartoe bij de Tender of een soortgelijke polikliniek in behandeling kunnen gaan. Onderzoeker adviseert voorts dat betrokkene daar een individueel contact wordt aangeboden, aangezien hij in een groep zou dichtslaan.

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij bereid is om zich te laten behandelen bij De Tender of een soortgelijke instelling. Hij had al eerder via de huisarts bij De Tender een intakeprocedure doorlopen, maar door allerlei oorzaken is de geadviseerde behandeling niet van de grond gekomen.

Over verdachte is ook door mevr. H. Hutten van de reclassering, adviesunit Almelo, gerapporteerd. Rapporteur adviseert dat verdachte een voorwaardelijke straf wordt opgelegd, met als bijzondere voorwaarden een meldplicht bij de reclassering – waarbij verdachte zijn medewerking verleent aan de controle van zijn computergebruik – en de verplichting tot behandeling bij De Tender of een soortgelijke ambulante forensische zorginstelling. Aangezien een dergelijke behandeling doorgaans zo’n twee jaar duurt, verzoekt rapporteur daarmee bij de bepaling van de duur van de proeftijd rekening te houden. Het is volgens de rapporteur mogelijk om verdachte een werkstraf op te leggen.

De rechtbank acht de conclusies van voornoemde rapportages goed onderbouwd en zorgvuldig tot stand gekomen en zal de daarin genoemde adviezen bij de strafoplegging laten meewegen.

Alles overwegende acht de rechtbank passend en geboden dat verdachte wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke werkstraf van 200 uur, met aftrek van het voorarrest (omgezet in uren werkstraf), alsmede een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 3 jaar en met de bijzondere voorwaarden zoals geadviseerd door de reclassering.

8.2

De inbeslaggenomen voorwerpen

Onder verdachte zijn een laptop en een personal computer in beslag genomen, waarop kinderpornografische afbeeldingen en de met betrekking tot feit 2 opgenomen films zijn aangetroffen. De officier van justitie heeft gevorderd deze voorwerpen te onttrekken aan het verkeer.

De rechtbank is van oordeel dat de voorwerpen vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer, omdat met deze voorwerpen - met daarop kinderpornografische afbeeldingen en filmfragmenten van de buurvrouw van verdachte - de feiten zijn begaan en het ongecontroleerde bezit ervan in strijd is met de wet.

9 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 27, 22c, 22d, 36b, 36c en 57 Sr.

10 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 1 en 2 meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

  feit 1 : een afbeelding of een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven of in bezit hebben of zich door middel van een geautomatiseerd werk de toegang daartoe verschaffen, terwijl hij daarvan een gewoonte maakt;

feit 2: het gebruik maken van een technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, aanwezig in een woning, een afbeelding vervaardigen, meermalen gepleegd;

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1 en 2 bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 6 (zes) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:
  - omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;
  - omdat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of omdat de veroordeelde geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden;

- omdat de veroordeelde geen medewerking aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, Sr heeft verleend, medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- omdat de veroordeelde tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich op verzoek van de reclassering zal melden bij die reclassering, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht, terwijl veroordeelde zijn medewerking dient te verlenen aan een periodieke controle van zijn computergebruik;

 • -

  stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens de Reclassering Nederland, unit Almelo

 • -

  stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd onder behandeling zal stellen van de kliniek “De Tender” of een soortgelijke ambulante forensische zorginstelling een op de tijden en plaatsen als door of namens die instelling aan te geven, teneinde zich te laten behandelen, waarbij veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die veroordeelde in het kader van die behandeling door of namens de (geneesheer)directeur van die instelling zullen worden gegeven;

 • -

  draagt de reclassering op om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarde(n) en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

 • -

  veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid van 200 (tweehonderd) uren;

 • -

  beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 100 dagen;

 • -

  beveelt dat de tijd die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de taakstraf in mindering wordt gebracht, waarbij als maatstaf geldt dat voor de in verzekering doorgebrachte dagen twee uren per dag aftrek plaatsvindt;

de inbeslaggenomen voorwerpen

- verklaart onttrokken aan het verkeer de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten: een laptop en een personal computer.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. van Wees, voorzitter, mr. F.H.W. Teekman en

mr. A.A.J. Lemain, rechters, in tegenwoordigheid van E.P. Endlich, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 7 februari 2014.

Buiten staat

Mr. Teekman is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.