Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:5627

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
15-10-2014
Datum publicatie
22-10-2014
Zaaknummer
C/08/162108 / KG ZA 14-332
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot het meewerken aan de eigendomsoverdracht van de (aandelen in)eigendommen in bedrijfspanden en vervangende toestemming ex artikel 3:300 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/162108 / KG ZA 14-332

Vonnis in kort geding van 15 oktober 2014

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats 1],

eiser,

advocaat mr. R. Kroon te Almelo,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats 2],

gedaagde,

verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding, inclusief de producties 1 tot en met 7;

 • -

  de door [gedaagde] in het geding gebrachte reactie op de dagvaarding, inclusief de

producties 1 tot en met 8;

 • -

  de pleitnota van [eiser];

 • -

  de mondelinge behandeling.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Op 23 juli 2014 heeft de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo, in de procedure met zaaknummer C/08/150069 HA ZA 14-11 vonnis gewezen tussen [eiser] als eiser en [gedaagde] als gedaagde. Bij dat vonnis heeft de rechtbank, onder meer, als volgt beslist:

I. Gelast de verdeling van de gemeenschap als volgt:

Deelt toe aan [eiser] het pand staande en gelegen aan [adres 1], kadastraal bekend [A], coördinaten [nummer 1];

Deelt toe aan [gedaagde] het pand staande en gelegen aan [adres 2], kadastraal bekend [B], coördinaten [nummer 2];

Bepaalt dat [eiser] voor de helft de schuld aan de bank, per 4 juli 2014

€ 136.224,98, nog te vermeerderen met de overeengekomen rente vanaf die datum, draagplichtig is;

Bepaalt de [gedaagde] voor de helft van de schuld aan de bank, per 4 juli 2014

€ 136.224,98, nog te vermeerderen met de overeengekomen rente vanaf die datum, draagplichtig is;

II. Veroordeelt [gedaagde] om zijn medewerking te verlenen aan de wijze van verdeling als onder I bepaald en daartoe alle benodigde handelingen te verrichten die daartoe nodig zijn, waaronder tevens begrepen alle handelingen die benodigd zijn voor het bewerkstelligen van het rechtsgeldig overdragen van (de aandelen in) eigendommen.

(…)

IV. Verklaart de onderdelen I, II en III van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

(…)

2.2.

[gedaagde] is uitgenodigd om op 19 september 2014 te verschijnen voor de notaris mr. [naam], notaris te [woonplaats 3], teneinde daar zijn medewerking te verlenen aan de verdeling, meer in het bijzonder die medewerking die nodig is om het notarieel transport te kunnen doen plaatsvinden. [gedaagde] is verschenen, maar heeft de transportakte niet ondertekend.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert samengevat - te bepalen dat, indien [gedaagde] niet binnen twee dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis zijn medewerking verleent aan het rechtsgeldig overdragen van de (aandelen in) eigendommen als bepaald onder I van het vonnis dat de Rechtbank Overijssel, zittingsplaats [woonplaats 3], op 23 juli 2014 tussen partijen heeft gewezen, het vonnis van de rechtbank - althans het vonnis als hiervoor bedoeld - dezelfde kracht heeft als de akte(n) tot levering van (de aandelen in) de eigendom in de bedrijfspanden, benodigd om het eigendomsaandeel in die panden aan [eiser], respectievelijk [gedaagde] over te dragen conform de verdeling als gelast in het vonnis van

23 juli 2014. Tevens vordert [eiser] veroordeling van [gedaagde] in de kosten van het geding.

3.2.

[gedaagde] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat ingevolge artikel 236 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) beslissingen die de rechtsbetrekking in geschil betreffen en zijn vervat in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, in een ander geding tussen partijen bindende kracht hebben.

4.2.

Nu tegen het vonnis van 23 juli 2014 geen rechtsmiddel is ingesteld, is dit vonnis in kracht van gewijsde gegaan. Hiermee staat vast dat [gedaagde] zijn medewerking dient te verlenen aan de wijze van verdeling als onder I van dat vonnis bepaald en daartoe alle benodigde handelingen te verrichten die daartoe nodig zijn, waaronder tevens begrepen alle handelingen die benodigd zijn voor het bewerkstelligen van het rechtsgeldig overdragen van (de aandelen in) eigendommen.

4.3.

Tussen partijen is niet in geschil dat [gedaagde] op 19 september 2014 de transportakte, benodigd om (de aandelen in) de eigendom in de bedrijfspanden over te dragen conform de verdeling als gelast in het vonnis van 23 juli 2014, niet heeft ondertekend. Als niet betwist is tevens komen vast te staan dat [gedaagde] op

19 september 2014 wel bereid was om de akte te ondertekenen, maar dat dit er niet van is gekomen, mede omdat ook zijn echtgenote een handtekening diende te zetten en zij dit weigerde. De bereidheid van [gedaagde] om zijn handtekening onder de akte te zetten bestaat nog steeds, zo heeft hij ter zitting desgevraagd bevestigd.

4.4

De rechtbank ziet hierin aanleiding om het gevorderde op navolgende wijze toe te wijzen.

4.5.

Gelet op de omstandigheden zoals verwoord in rechtsoverweging 4.3 acht de voorzieningenrechter het juist om de proceskosten te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

bepaalt dat, indien [gedaagde] binnen twee dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis niet zijn medewerking, benodigd voor het rechtsgeldig overdragen van de (aandelen in) eigendommen als bepaald onder I van het vonnis dat de Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo, op 23 juli 2014 tussen partijen heeft gewezen onder nummer C/08/150069 HA ZA 14-11, heeft verleend, het vonnis als hiervoor bedoeld dezelfde kracht heeft als de akte(n) tot levering van (de aandelen in) de eigendom in de onroerende zaken:

 het bedrijfspand staande en gelegen te [woonplaats 4] aan [adres 1], kadastraal bekend [A], coördinaten [nummer 1];

 het bedrijfspand staande en gelegen te [woonplaats 4] aan [adres 2], kadastraal bekend [B], coördinaten [nummer 2];

benodigd om het eigendomsaandeel in die panden aan [eiser], respectievelijk [gedaagde] over te dragen conform de verdeling als gelast bij het hiervoor genoemde vonnis van deze Rechtbank van 23 juli 2014,

5.2.

compenseert de proceskosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Louter en in het openbaar uitgesproken op 15 oktober 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.1

1 type: coll: