Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:4655

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
11-06-2014
Datum publicatie
03-09-2014
Zaaknummer
C/08/156114 / FA RK 14-1093
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Rechtbank wijst toe het verzoek van moeder om haar alleen met het gezag te belasten. Vader neemt onvoldoende initiatief om op hoogte te blijven van ontwikkeling kind en werkt niet mee dan wel zorgt voor onnodig oponthoud. Dat is niet in het belang van het kind.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Zittingsplaats Almelo

Team jeugdrecht

zaaknummer: C/08/156114 / FA RK 14-1093 (KJB)

beschikking van de kinderrechter in de rechtbank Overijssel d.d. 11 juni 2014

inzake

[verzoekster],

verder ook de moeder te noemen,

wonende te [woonplaats], [adres]

verzoekster,

advocaat: mr. M. Rijs,

en

[belanghebbende],

verder ook de vader te noemen,

wonende te [woonplaats], [adres],

belanghebbende,

niet verschenen.

Het procesverloop

Bij op 8 mei 2014 ter griffie ingekomen verzoekschrift met bijlagen heeft de vrouw verzocht vervangende toestemming te verlenen alsmede het ouderlijk gezag te wijzigen.

De zaak is behandeld ter zitting van 4 juni 2014. Ter zitting zijn verschenen: de moeder, bijgestaan door mr. M. Rijs, de vader, mevrouw [A] namens de Raad voor de Kinderbescherming en mevrouw [M] namens Stichting Bureau Jeugdzorg Overijssel. De standpunten zijn toegelicht. Van de behandeling heeft de griffier aantekeningen gemaakt.

De beschikking is bepaald op heden.

De vaststaande feiten

De ouders zijn gehuwd geweest. Uit dit huwelijk zijn geboren:

- [naam], geboren te[geboorteplaats 1] op [geboortedatum],

- [naam], geboren te[geboorteplaats 1] op [geboortedatum],

- [naam], geboren te[geboorteplaats 1] op [geboortedatum].

Bij beschikking van 7 september 2011 van de rechtbank Almelo is de echtscheiding uitgesproken. De ouders zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over de minderjarigen. De hoofdverblijfplaats van de minderjarigen is bij de moeder.

Bij beschikking van de kinderrechter te Almelo van 16 april 2013 zijn de minderjarigen onder toezicht gesteld van de Stichting Bureau Jeugdzorg Overijssel. De ondertoezichtstelling is laatstelijk verlengd bij beschikking van de kinderrechter te Almelo van 2 april 2014 met ingang van 16 april 2014 voor de duur van zes maanden met behoud van de Stichting Bureau Jeugdzorg Overijssel als gezinsvoogdijinstelling.

De standpunten van partijen

Moeder verzoekt de kinderrechter vervangende toestemming te verlenen voor de behandeling van de minderjarige [naam] bij Mediant. De raadsvrouw van moeder heeft mondeling ter zitting verzocht om tevens vervangende toestemming te krijgen voor het aanvragen van het paspoort van de minderjarige [naam]. Voorts verzoekt moeder om belast te worden met het eenhoofdig ouderlijk gezag over de minderjarigen.

De aanleiding voor het verzoek van moeder is het advies van de school van [naam] om hem in behandeling te nemen voor zijn gedragsproblematiek. Moeder ziet de ernst van zijn problematiek in en is dus ook van mening dat een behandeling bij Mediant noodzakelijk is voor [naam]. Vader weigert echter toestemming te geven voor een behandeling bij Mediant. Het zit moeder behoorlijk dwars dat de school van [naam], de gezinsvoogdes en moeder zelf de noodzaak van de behandeling inzien en vader niet. Het proces wordt hierdoor tegen de belangen van [naam] in, tegengehouden.

Moeder heeft ter zitting een aantal voorbeelden naar voren gebracht waarin vader zijn medewerking met betrekking tot belangrijke zaken over de minderjarigen in het verleden ook niet heeft verleend dan wel heeft gezorgd voor onnodig oponthoud. Vader handelt niet in het belang van de minderjarigen. Moeder is om deze redenen van mening dat zij belast moet worden met het eenhoofdig gezag om zo in de toekomst verdere oponthoud met betrekking tot het regelen van belangrijke zaken rondom de minderjarigen te voorkomen.

Het is vader niet duidelijk waarom [naam] behandeld moet worden bij Mediant. Hij had namelijk begrepen dat het goed gaat met de minderjarigen en dat hetgeen school beweert over [naam] niet klopt. Vader heeft naar zijn zeggen in eerste instantie om deze reden zijn toestemming niet verleend maar heeft de gezinsvoogdes medegedeeld dat hij zijn toestemming zou verlenen indien men van mening is dat [naam] alsnog behandeld zou moeten worden. Vader heeft het gevoel dat hij niet voldoende wordt geïnformeerd.

De beoordeling van het verzoek en de motivering van de beslissing

De kinderrechter is van oordeel dat moeder belast moet worden met het eenhoofdig gezag over de minderjarigen. Hij overweeg daartoe het volgende.

Vader stelt dat hij niet voldoende wordt geïnformeerd over de stand van zaken en daardoor niet zijn medewerking heeft kunnen verlenen met betrekking tot verschillende zaken. Het is echter niet alleen aan moeder en omstanders zoals de gezinsvoogdes en de school van de minderjarigen om vader op de hoogte te houden over de stand van zaken met betrekking tot de minderjarigen.

Het is ook aan vader zelf om het initiatief te nemen en op de hoogte te blijven over niet alleen de formele zaken van de minderjarigen maar ook over hun wel en wee.

Kritisch blijven bij het maken van beslissingen over minderjarigen is belangrijk. Uit de toelichting van de gezinsvoogdes en moeder blijkt dat dit niet de insteek is van vader. De manier waarop vader handelt door zijn toestemming niet te verlenen dan wel zorgt voor onnodig oponthoud is niet in het belang van de minderjarigen.

De behandeling van [naam] bij Mediant is slechts één voorbeeld van de slechte medewerking van vader. Vader beweert dat het goed gaat met de minderjarigen en dat de zorgen van moeder, de gezinsvoogdes en de school niet nodig zijn. Het is niet duidelijk waarop vader dit baseert aangezien hij na het vonnis van 21 maart 2014 van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, waarin vader heeft verzocht om moeder te veroordelen haar medewerking te verlenen aan de omgangsregeling welke is toegewezen, de minderjarigen om onbekende redenen niet langer bij moeder zal ophalen voor omgang. Hij heeft de minderjarigen de afgelopen periode niet gezien en heeft voorts naar eigen zeggen ook geen contact opgenomen met school en met moeder om zich te laten infomeren over het welzijn van de minderjarigen. In tegenstelling tot vader heeft school, de gezinsvoogdes en moeder wel zicht op het gedrag van [naam] en zijn zij allen van oordeel dat een behandeling noodzakelijk is.

De gezinsvoogdes heeft ter zitting verklaard dat ze door de slechte medewerking van vader en de zaken die in de toekomst nog geregeld moet worden voor de minderjarigen, veel problemen voorziet. Voorts voorziet zij dat de situatie alleen maar zal verslechteren op het moment dat de ondertoezichtstelling eindigt en zij dus als gezinsvoogdes niet meer in beeld is. Zij heeft haar vertrouwen in moeder uitgesproken om het gezag alleen uit te oefenen. De situatie waarin vader zijn medewerking niet verleent of onnodig zorgt voor oponthoud is in de toekomst met behoud van het gezamenlijk gezag niet op een andere manier te voorkomen dan wederom vervangende toestemming te vragen aan de kinderrechter. De kans dat een dergelijke situatie zich weer zal voordoen acht de kinderrechter aanwezig ook gezien het feit dat er in de toekomst nog belangrijke zaken, zoals toestemming voor paspoorten en toelating op scholen, geregeld moeten worden. Als deze situatie zich weer zal voordoen zal moeder wederom vervangende toestemming moeten vragen aan de kinderrechter wat weer zal zorgen voor oponthoud. De kinderrechter acht dit niet in het belang van de minderjarigen.

Om vader op de hoogte te houden over het wel en wee van de minderjarigen legt hij aan moeder de verplichting op om vader hierover eens per twee maanden te informeren. Indien vader gebaat is bij meer informatie over de minderjarigen is het aan hem zelf om contact op te nemen met moeder, school of de gezinsvoogdes.

Moeder zal worden belast met het eenhoofdig ouderlijk gezag met ingang van heden. Dat brengt met zich dat zij alleen, zonder in- of toestemming van vader, kan beslissen en handelen. De verzochte vervangende toestemming van de kinderrechter voor het paspoort en de behandeling is daarom niet meer nodig.

De kinderrechter zal de proceskosten compenseren nu partijen gehuwd zijn geweest en de procedure het gezag van de hieruit geboren minderjarigen betreft.

De beslissing

De kinderrechter:

I. Verklaart de moeder niet ontvankelijk in haar verzoeken tot vervangende toestemming voor medische behandeling en afgifte paspoort..

II. Belast met ingang van heden [verzoekster], geboren te [geboorteplaats 2] op [geboortedatum], met het eenhoofdig ouderlijk gezag over:
- [naam], geboren te[geboorteplaats 1] op [geboortedatum],

- [naam], geboren te[geboorteplaats 1] op [geboortedatum],

- [naam], geboren te[geboorteplaats 1] op [geboortedatum].

III. Legt aan de moeder de verplichting op om vader één keer per twee maanden te informeren over de ontwikkelingen van de minderjarigen op het gebied van – onder mogelijk meer – gezondheid, schoolprestaties, vrijetijdsbesteding en sociaal leven, daaronder begrepen het toezenden van recente foto’s en afschriften van schoolrapporten van de minderjarige.

IV. Verklaart onderdeel II en onderdeel III van deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door J.H. Olthof, kinderrechter, in tegenwoordigheid van
K.J. van Bussel, als griffier en in het openbaar uitgesproken op 11 juni 2014

V. Compenseert de kosten van deze procedure in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.