Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:3623

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
01-07-2014
Datum publicatie
04-07-2014
Zaaknummer
08.963517-13 (LP)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank acht verdachte schuldig aan mensenhandel, gepleegd jegens drie Hongaarse vrouwen. Ook zijn de vrouwen jarenlang financieel uitgebuit door verdachte. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08.963517-13 (LP)

Datum vonnis: 1 juli 2014

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedag] 1970 in [geboorteplaats] (Hongarije),

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

nu verblijvende in het Huis van Bewaring Grave te Grave.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 11 februari 2014, 6 mei 2014 en 17 juni 2014. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. L.N. Stempher en van hetgeen door de verdachte en diens raadsman mr. R.P.A. Kint, advocaat te Almere, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel jegens [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2];

feit 2: zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel jegens [slachtoffer 3].

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 14 oktober 2010 tot en met 5 november 2013, te Den Haag en/of te Utrecht en/of te Groningen en/of te Alkmaar en/althans (elders) in Nederland en/of in Hongarije, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander en/of anderen, althans alleen, een of meer anderen, genaamd [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2],

-door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] (sub 1) en/of

-heeft aangeworven en/of medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 3) en/of

-door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) (sub 4) en/of

-opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] (sub 6) en/of

-die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] met of voor (een) derde(n) (sub 9),

immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens)

-met die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] een (seksuele) relatie aangegaan en/of onderhouden en/of

-met die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] (vanuit Hongarije) naar Nederland gereden en/of gevlogen en/althans gereisd en/of

-die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] ondergebracht in een woning en/of gehuisvest en/althans met die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] samengewoond (in de nabijheid van de werkplek(ken) van die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2]) en/of die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] (aldaar) laten werken als prostituee en/of

-die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] opdracht gegeven en/of onder druk gezet en/of ertoe aangezet en/of ertoe gebracht een (groot) aantal uren per dag en/of zeven, althans een groot aantal dagen per week, als prostituee te werken en/of geld te verdienen en/althans zich beschikbaar te stellen voor het verrichten van seksuele diensten/handelingen en/of

-de prijs bepaald die de klant(en) moest(en) betalen voor de (seksuele) diensten van die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] en/of tegen die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] gezegd dat zij door moest(en) werken en/of meer geld moest(en) verdienen en/of langer moest(en) werken voordat zij naar huis mocht(en) en/of zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] en/of op de verdiensten daaruit en/of die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] (telefonisch) verantwoording laten afleggen over haar/hun werkzaamheden en/of haar/hun verdiensten en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] ingeperkt en/of

-die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, (al dan niet via anderen) laten afdragen aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of het door haar/hen verdiende geld geheel of gedeeltelijk onder zich/hen genomen/gehouden en/of haar/hen (aldus) in een (verder) van verdachte en/of zijn mededader(s) afhankelijke positie gebracht en/of gehouden en/of

-die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] de kosten voor levensonderhoud en/of de woonlasten van verdachte en/of zijn mededader(s) laten betalen en/of

-die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] (het door haar/hen verdiende) geld laten sturen/overmaken naar de familie van verdachte en/of zijn mededader(s) en/althans naar personen in Hongarije en/of

-die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] (telefonisch) bedreigd en/of uitgescholden en/of haar/hen onder druk gezet en/of dreigende/agressieve taal jegens haar/hen geuit en/of haar/hen (aldus) in (een) positie(s)/situatie(s) gebracht, waarin zij zich niet of (te) weinig kon(den) onttrekken aan de van verdachte en/of zijn mededader(s) uitgaande (groeps)dwang;

2.

hij in of omstreeks de periode van 14 oktober 2010 tot en met 5 november 2013, te Den Haag en/of te Utrecht en/of te Groningen en/of te Alkmaar en/althans (elders) in Nederland en/of in Hongarije,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander en/of anderen, althans alleen, een ander, genaamd [slachtoffer 3],

-door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 3] (sub 1) en/of

-door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (van seksuele aard) (sub 4) en/of

-opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 3] (sub 6) en/of

-die [slachtoffer 3] door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 3] met of voor (een) derde(n) (sub 9),

immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens)

-met die [slachtoffer 3] een (seksuele) relatie aangegaan en/of onderhouden en/of

-die [slachtoffer 3] ondergebracht in een woning en/of gehuisvest en/althans met die [slachtoffer 3] samengewoond (in de nabijheid van de werkplek(ken) van die [slachtoffer 3] en/of die [slachtoffer 3] (aldaar) laten werken als prostituee en/of

-die [slachtoffer 3] opdracht gegeven en/of onder druk gezet en/of ertoe aangezet en/of ertoe gebracht een (groot) aantal uren per dag en/of zeven, althans een groot aantal dagen per week, als prostituee te werken en/of geld te verdienen en/althans zich beschikbaar te stellen voor het verrichten van seksuele diensten/handelingen en/of

-de prijs bepaald die de klant(en) moest(en) betalen voor de (seksuele) diensten van die [slachtoffer 3] en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat zij door moest werken en/of meer geld moest verdienen en/of zorggedragen voor controle en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer 3] en/of de verdiensten daaruit en/of die [slachtoffer 3] (telefonisch) verantwoording laten afleggen over haar werkzaamheden en/of haar verdiensten en/of (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 3] ingeperkt en/of

-die [slachtoffer 3] laten verblijven en/of ondergebracht bij een man ([getuige 2]) en/althans – toen die [slachtoffer 3] een relatie had en/of samenwoonde met een man ([getuige 2]) - die [slachtoffer 3] geïnstrueerd hoe zij die man ([getuige 2]) moest verleiden en/of tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat zij seks met die man ([getuige 2]) moest hebben en/of dat die man ([getuige 2]) daarvoor geld moest betalen (aan die [slachtoffer 3]) en/of dat die [slachtoffer 3] (vervolgens) het door haar verdiende en/of het door die man ([getuige 2]) betaalde geld aan verdachte en/of zijn mededader(s) moest geven/afdragen en/of

-die [slachtoffer 3] opdracht gegeven en/of onder druk gezet en/althans aangespoord dat zij geld moest vragen van die man ([getuige 2]) en/of dat geld (vervolgens) aan verdachte en/of zijn mededader(s) moest (af)geven en/of

-die [slachtoffer 3] al haar verdiensten en/of het geld dat zij van voornoemde man ([getuige 2]) ontving, althans een aanzienlijk deel daarvan (al dan niet via anderen) laten afdragen aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of het door haar verdiende/afgegeven geld geheel of gedeeltelijk onder zich/hen genomen/gehouden en/of haar (aldus) in een (verder) van verdachte en/of zijn mededader(s) afhankelijke positie gebracht en/of gehouden en/of

-die [slachtoffer 3] de kosten voor levensonderhoud en/of de woonlasten van verdachte en/of zijn mededader(s) laten betalen en/of

-die [slachtoffer 3] (het door haar verdiende en/of ontvangen) geld laten sturen/overmaken naar de familie van verdachte en/of zijn mededader(s) en/althans naar personen in Hongarije en/of

-die [slachtoffer 3] (telefonisch) bedreigd en/of uitgescholden en/of haar/hen onder druk gezet en/of dreigende/agressieve taal jegens haar geuit en/of haar (aldus) in (een) positie(s)/situatie(s) gebracht, waarin zij zich niet of (te) weinig kon(den) onttrekken aan de van verdachte en/of zijn mededader(s) uitgaande (groeps)dwang.

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld terzake het onder 1 sub 1, 4, 6 en 9 ten laste gelegde en het onder 2 sub 4, 6 en 9 ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren met aftrek van voorarrest en verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen BMW.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft partiële vrijspraak gevorderd voor hetgeen onder feit 2 sub 1 ten laste is gelegd.

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld terzake het onder 1 sub 1, 4, 6 en 9 ten laste gelegde en het onder 2 sub 4, 6 en 9 ten laste gelegde.

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van de ten laste gelegde feiten.

5.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Feiten 1 en 2

Ten aanzien van de vraag of verdachte zich ten aanzien van [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft schuldig gemaakt aan mensenhandel op de wijze zoals dit is tenlastegelegd overweegt de rechtbank als volgt.

Feit 1

tenlastegelegde sub 1

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte jegens [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] gebruik heeft gemaakt van dwangmiddelen.

Verdachte heeft gebruik gemaakt van geweld ten aanzien van [slachtoffer 1]. De rechtbank verwijst hiertoe naar de verklaring van [getuige 1], de verklaring van [slachtoffer 1] bij de rechter-commissaris en tapgesprekken, waaruit blijkt dat [slachtoffer 1] door verdachte werd geslagen.

Verdachte heeft ten aanzien van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] gebruik gemaakt van dwang. De rechtbank overweegt hiertoe dat onder andere uit de tapgesprekken en de verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] blijkt dat verdachte [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] veelvuldig belde en derhalve controleerde, vroeg naar hun verdiensten, de prijs bepaalde die klanten moesten betalen voor seksuele diensten, hen aanzette om meer te verdienen en hen verbood naar huis te gaan indien er in de ogen van verdachte nog niet voldoende was verdiend. Verdachte heeft [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] lange werkdagen laten maken.

Verdachte heeft voorts ten aanzien van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] gebruik gemaakt van andere feitelijkheden, door met [slachtoffer 1] een seksuele relatie aan te gaan en met [slachtoffer 2] een relatie aan te gaan, door met hen samen te wonen in een woning in de nabijheid van hun werkplekken en door hen te vervoeren en over te brengen van en naar hun werkplekken. Verder heeft verdachte gedreigd met geweld ten aanzien van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]. De rechtbank verwijst hiertoe naar vele tapgesprekken waarin verdachte met niet mis te verstane woorden dreigt met geweld. De gebruikte bewoordingen kunnen niet anders worden opgevat dan het dreigen met geweld.

Verdachte heeft ten slotte misbruik gemaakt van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht. [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] komen immers uit Hongarije waar zij onder moeilijke omstandigheden leefden. Verdachte was op de hoogte van de moeilijke leefsituatie van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]. [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] beschikten niet over voldoende eigen financiële middelen toen zij als prostituee ging werken in een voor hen onbekend land met voor hen onbekende regels en gewoonten, waarbij zij bovendien de taal niet spraken en van verdachte lange werkdagen moesten maken en veel klanten moesten ontvangen. Daardoor kwamen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] in een situatie terecht die niet gelijk is aan de omstandigheden waarin een mondige prostituee in Nederland pleegt te verkeren.

Nu verdachte gebruik heeft gemaakt van voornoemde ongeoorloofde middelen is voor een bewezenverklaring niet van belang of [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] al dan niet hebben ingestemd met het werken in de prostitutie. Door het gebruik van deze dwangmiddelen zijn [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] in een uitbuitingssituatie beland.

De rechtbank acht voorts bewezen dat verdachte [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] heeft vervoerd, overgebracht, gehuisvest en opgenomen.

Ook is de rechtbank van oordeel dat ten aanzien van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] sprake is geweest van het oogmerk van uitbuiting. Oogmerk veronderstelt tenminste een noodzakelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het gevolg en is bij mensenhandel gelegen in het verkrijgen van financieel gewin. Dat verdachte het oogmerk van uitbuiting had, leidt de rechtbank af uit het feit dat hij financieel gewin heeft gehad van de werkzaamheden van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]. Nagenoeg alle opbrengsten zijn door [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] aan verdachte afgestaan. Bovendien zijn er substantiële geldbedragen overgemaakt aan familieleden van verdachte in Hongarije. Voorts kan het oogmerk van uitbuiting afgeleid worden uit de hiervoor geschetste feiten en omstandigheden, waaronder het laten maken van veel en lange werkdagen. Uit voornoemde feiten en omstandigheden leidt de rechtbank niet alleen af dat verdachte het oogmerk had tot uitbuiting, maar dat hij [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] ook feitelijk uitbuitte.

De rechtbank is derhalve van oordeel dat verdachte door middel van de dwangmiddelen geweld (alleen ten aanzien van [slachtoffer 1]), dwang, andere feitelijkheden, dreiging met geweld en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] heeft vervoerd en overgebracht en gehuisvest en opgenomen, met het oogmerk [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] seksueel uit te buiten.

tenlastegelegde sub 3

De rechtbank is van oordeel dat verdachte [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] heeft meegenomen, door met hen vanuit Hongarije naar Nederland te reizen, teneinde hen in een ander land, te weten Nederland, tot prostitutie te brengen.

De verklaring van verdachte dat hij niet met [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] naar Nederland is gereisd acht de rechtbank niet geloofwaardig, gelet op de verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]. Zij hebben beiden verklaard met verdachte naar Nederland te hebben gereisd teneinde in de prostitutie te gaan werken.

tenlastegelegde sub 4

Verdachte heeft [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] met de hiervoor onder sub 1 genoemde dwangmiddelen gedwongen en/of bewogen om zich in Nederland beschikbaar te stellen voor de prostitutie.

tenlastegelegde sub 6

Verdachte heeft opzettelijk voordeel getrokken uit de uitbuiting van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2], nu zij (nagenoeg) al het door hen verdiende geld aan hem moesten afstaan en geld naar familie van verdachte moesten sturen.

tenlastegelegde sub 9

Verdachte heeft [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] met de hiervoor onder sub 1 genoemde dwangmiddelen bewogen te bevoordelen nu verdachte hen heeft gedwongen om (nagenoeg) al het door hen verdiende geld aan hem af te staan.

Feit 2

tenlastegelegde sub 1

De rechtbank is met de officier van justitie en de verdediging van oordeel dat het onder feit 2 sub 1 ten laste gelegde niet bewezen kan worden verklaard, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

tenlastegelegde sub 4

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte jegens [slachtoffer 3] gebruik heeft gemaakt van dwangmiddelen.

Verdachte heeft ten aanzien van [slachtoffer 3] gebruik gemaakt van dwang. De rechtbank overweegt hiertoe dat onder andere uit de tapgesprekken en de verklaring van [slachtoffer 3] blijkt dat verdachte [slachtoffer 3] veelvuldig belde, haar instrueerde hoe zij de man met wie [slachtoffer 3] samenwoonde, genaamd [getuige 2], moest verleiden en dat zij met hem seks moest hebben waarvoor [getuige 2] geld moest betalen.

Verdachte heeft voorts ten aanzien van [slachtoffer 3] gebruik gemaakt van andere feitelijkheden, door met haar een relatie aan te gaan en te onderhouden.

Verder heeft verdachte gebruik gemaakt van dreiging met geweld ten aanzien van [slachtoffer 3]. De rechtbank verwijst hiertoe naar vele tapgesprekken waarin verdachte met niet mis te verstane woorden dreigt met geweld. De gebruikte bewoordingen kunnen niet anders worden opgevat dan het dreigen met geweld.

Verdachte heeft ten slotte misbruik gemaakt van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht. [slachtoffer 3] komt immers uit Hongarije waar zij onder moeilijke omstandigheden leefde. Verdachte was op de hoogte van de moeilijke leefsituatie van [slachtoffer 3]. [slachtoffer 3] beschikte niet over eigen financiële middelen toen zij ging wonen in een voor haar onbekend land met voor haar onbekende regels en gewoonten, waarbij zij bovendien de taal niet sprak.

Verdachte heeft [slachtoffer 3] met de hiervoor genoemde dwangmiddelen gedwongen en/of bewogen om zich in Nederland beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten waarvan verdachte wist dat die [slachtoffer 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard.

tenlastegelegde sub 6

Verdachte heeft opzettelijk voordeel getrokken uit de uitbuiting van [slachtoffer 3], nu zij (nagenoeg) al het door haar verdiende geld aan hem moest afstaan.

tenlastegelegde sub 9

Verdachte heeft [slachtoffer 3] met de hiervoor onder sub 4 genoemde dwangmiddelen gedwongen dan wel bewogen hem te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 3] met een derde, nu verdachte haar heeft gedwongen om (nagenoeg) al het door haar verdiende geld aan hem af te staan.

Ten aanzien van de feiten 1 en 2 voorts:

Medeplegen

Uit het voornoemd dossier leidt de rechtbank af dat verdachte weliswaar op enig moment bijstand heeft gehad van [betrokkene 1], een neef van verdachte, maar voor de conclusie dat daarbij sprake was van een zodanige samenwerking tussen verdachte enerzijds en [betrokkene 1] anderzijds dat deze kan worden aangemerkt als nauwe en bewuste samenwerking, biedt het dossier onvoldoende aanknopingspunten. Daarom kan het medeplegen door verdachte niet wettig en overtuigend worden bewezen.

5.3

De conclusie

De rechtbank is met de officier van justitie en de verdediging van oordeel dat het onder feit 2 sub 1 ten laste gelegde niet bewezen kan worden verklaard, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het onder 1 (sub 1, 4, 6 en 9) en 2 (sub 4, 6 en 9) tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 14 oktober 2010 tot en met 5 november 2013, te Den Haag en te Utrecht en/of te Groningen en te Alkmaar en elders in Nederland, anderen, genaamd [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2],

t.a.v. [slachtoffer 1]

-door dwang en geweld en andere feitelijkheden en dreiging met geweld en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft vervoerd en overgebracht en gehuisvest en opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 1] (sub 1) en

-heeft medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 1] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 3) en

-door dwang en geweld en andere feitelijkheden en dreiging met geweld en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4) en

-opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 1] (sub 6) en

-die [slachtoffer 1] door dwang en geweld en andere feitelijkheden en dreiging met geweld en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 1] met of voor derden (sub 9),

t.a.v. [slachtoffer 2]

-door dwang en andere feitelijkheden en dreiging met geweld en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft vervoerd en overgebracht en gehuisvest en opgenomen, met het oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer 2] (sub 1) en

-heeft medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 2] in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 3) en

-door dwang en andere feitelijkheden en dreiging met geweld en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder genoemde omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4) en

-opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 2] (sub 6) en

-die [slachtoffer 2] door dwang en andere feitelijkheden en dreiging met geweld en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 2] met of voor derden (sub 9),

immers heeft/is verdachte toen aldaar (telkens)

-met die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] een (seksuele) relatie aangegaan en onderhouden en

-met die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] (vanuit Hongarije) naar Nederland gereden en

-die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] ondergebracht in een woning en gehuisvest en met die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] samengewoond (in de nabijheid van de werkplek(ken) van die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2]) en die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] laten werken als prostituee en

-die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] opdracht gegeven en onder druk gezet en ertoe aangezet en ertoe gebracht een (groot) aantal uren per dag en zeven dagen per week, als prostituee te werken en geld te verdienen en zich beschikbaar te stellen voor het verrichten van seksuele diensten/handelingen en

-de prijs bepaald die de klanten moesten betalen voor de seksuele diensten van die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] en tegen die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] gezegd dat zij door moesten werken en meer geld moesten verdienen en langer moesten werken voordat zij naar huis mochten en zorggedragen voor controle en toezicht op de prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] en op de verdiensten daaruit en die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] (telefonisch) verantwoording laten afleggen over hun werkzaamheden en hun verdiensten en (aldus) de keuze-/bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] ingeperkt en

-die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] al haar verdiensten, althans een aanzienlijk deel daarvan, (al dan niet via anderen) laten afdragen aan verdachte en het door hen verdiende geld onder zich genomen/gehouden en hen (aldus) in een van verdachte afhankelijke positie gebracht en gehouden en

-die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] de kosten voor levensonderhoud en de woonlasten van verdachte laten betalen en

-die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] (het door hen verdiende) geld laten sturen/overmaken naar de familie van verdachte en/althans naar personen in Hongarije en

-die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] telefonisch bedreigd en uitgescholden en hen onder druk gezet en dreigende/agressieve taal jegens hen geuit en hen (aldus) in een positie gebracht, waarin zij zich niet of (te) weinig konden onttrekken aan de van verdachte uitgaande dwang;

2.

hij in de periode van 14 oktober 2010 tot en met 5 november 2013, te Den Haag, een ander, genaamd [slachtoffer 3],

-door dwang en andere feitelijkheden en dreiging met geweld en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten waarvan verdachte wist dat die [slachtoffer 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4) en

-opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 3] (sub 6) en

-die [slachtoffer 3] door dwang en andere feitelijkheden en dreiging met geweld en door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 3] met of voor een derde (sub 9),

immers heeft/is verdachte toen aldaar

-met die [slachtoffer 3] een relatie aangegaan en onderhouden en

-die [slachtoffer 3] laten verblijven bij een man ([getuige 2]) en – toen die [slachtoffer 3] een relatie had en samenwoonde met een man ([getuige 2]) - die [slachtoffer 3] geïnstrueerd hoe zij die man ([getuige 2]) moest verleiden en tegen die [slachtoffer 3] gezegd dat zij seks met die man ([getuige 2]) moest hebben en dat die man ([getuige 2]) daarvoor geld moest betalen (aan die [slachtoffer 3]) en dat die [slachtoffer 3] (vervolgens) het door haar verdiende en het door die man ([getuige 2]) betaalde geld aan verdachte moest geven/afdragen en

-die [slachtoffer 3] opdracht gegeven en onder druk gezet en aangespoord dat zij geld moest vragen van die man ([getuige 2]) en dat geld (vervolgens) aan verdachte moest (af)geven en

-die [slachtoffer 3] al haar verdiensten en het geld dat zij van voornoemde man ([getuige 2]) ontving, althans een aanzienlijk deel daarvan laten afdragen aan verdachte en het door haar verdiende/afgegeven geld geheel of gedeeltelijk onder zich genomen/gehouden en haar (aldus) in een van verdachte afhankelijke positie gebracht en gehouden en

-die [slachtoffer 3] (het door haar verdiende en ontvangen) geld laten sturen/overmaken naar de familie van verdachte althans naar personen in Hongarije en

-die [slachtoffer 3] telefonisch bedreigd en uitgescholden en haar onder druk gezet en dreigende/agressieve taal jegens haar geuit en haar (aldus) in een positie gebracht, waarin zij zich niet of (te) weinig kon onttrekken aan de van verdachte uitgaande dwang.

De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 273f Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

Feiten 1 en 2: telkens het misdrijf: mensenhandel.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8 De op te leggen straf of maatregel

8.1

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel, gepleegd jegens drie Hongaarse vrouwen. Mensenhandel, een vorm van moderne slavernij, is een ernstig strafbaar feit. Door het gebruik van dwangmiddelen heeft verdachte de persoonlijke vrijheid van zijn slachtoffers zo sterk ingeperkt dat zij niet in vrijheid konden beslissen of zij wel of niet in de prostitutie wilden (blijven) werken c.q. seksuele handelingen wilden verrichten met een derde. Ook zijn de vrouwen financieel uitgebuit. Gedurende vele jaren heeft verdachte voordeel getrokken uit hun werkzaamheden. Verdachte heeft zich laten leiden door puur winstbejag voor zichzelf en geen enkele rekening gehouden met de gevolgen van zijn handelen voor de psychische en lichamelijke integriteit van de slachtoffers. Op geen enkel moment heeft verdachte getoond dat hij inzicht heeft in de laakbaarheid van zijn handelen, integendeel, verdachte houdt vol dat hij zich niet aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt.

Gelet op de grove en respectloze wijze waarop verdachte de slachtoffers gedurende een lange periode heeft uitgebuit enkel en alleen uit winstbejag voor zichzelf, is de rechtbank van oordeel dat oplegging van een langdurige onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zowel vanuit een oogpunt van vergelding als vanuit een generaal-preventief en speciaal-preventief oogpunt passend en geboden is. Het feit dat verdachte niet eerder in Nederland terzake soortgelijke feiten als de onderhavige feiten is veroordeeld, maakt dit niet anders, terwijl ook overigens niet van strafverminderende omstandigheden is gebleken.

De rechtbank is van oordeel dat een gevangenisstraf van hierna te noemen duur recht doet aan de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder verdachte met volledig voorbijgaan aan de fysieke en psychische integriteit van de slachtoffers, de feiten heeft begaan.

8.2

De inbeslaggenomen voorwerpen

De rechtbank is van oordeel dat de inbeslaggenomen BMW 728 (Hongaars kenteken [kenteken]) dient te worden verbeurdverklaard, omdat dit een voorwerp betreft met behulp waarvan feit 1 is begaan.

9 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 27, 33, 33a, 57 Sr.

10 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 1 en 2 meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

  feiten 1 en 2 telkens: mensenhandel,

 • -

  verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1 en 2 bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 4 jaren;

 • -

  bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

de inbeslaggenomen voorwerpen

- verklaart verbeurd de inbeslaggenomen BMW 728 (Hongaars kenteken [kenteken]) .

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M.M. Bordenga, voorzitter, mr. R.P. van Eerde en mr. B.T.C. Jordaans, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C.C. van Druten, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 1 juli 2014.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden Brigade Recherche met nummer 1401101615.FR, onderzoek Huizen. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

T.a.v. [slachtoffer 1]:

Proces-verbaal van verhoor van [getuige 1] op 21 mei 2012 te 15:25 uur1:

(…) Ik wil ook nog wat belangrijks zeggen. Niet zo ver hiervandaan ken ik nog een pooier, ik weet zijn volledige naam, roepnaam en zo. Hij heeft een meisje zodanig in elkaar geslagen dat zij helemaal kapot geslagen is. (…)

A: Het is een vrouw van tegen de 40 jaar. Zij zat helemaal onder de blauwe plekken. Ik vroeg haar wat er gebeurd was, ze zei dat ze van de trap af was gevallen. Ik geloofde dat niet omdat ze zo onder de blauwe plekken zat, toen vertelde ze dat ze in elkaar was geslagen door haar pooier. Toen ik haar de laatste keer zag was ze in hetzelfde hotel waar ik werk in de [straat 1].

V: Daar werkt ze ook?

A: Ja. (…)

V: Hoe heet die pooier van haar?

A: Iedereen noemt hem [verdachte]. (tolk: [verdachte] kan vermoedelijk een roepnaam zijn van [verdachte]) .

Ik leerde hem via mijn pooier kennen. Bij de [straat 2] is een kleine Marokkaanse winkel. Daarnaast wonen prostituees in een pand en dan woont hij op de hoek. Het is de eerste deur naast het pand waar [naam 1] (beheerder van de [straat 2]) kamers verhuurt aan prostituees.

V: Zoals je het omschrijft moet het de [straat 3] zijn, gezien vanaf de [straat 2] de laatste woning aan de rechterzijde.

Proces-verbaal van verhoor van [getuige 1] op 3 juli 2012 te 11:00 uur2:

[verdachte] is een grote pooier in Nederland en ik weet dat hij een meisje heel erg heeft mishandeld. Ik heb het meisje gezien en zij had lelijke plekken op haar lichaam. Ik vroeg haar hoe het was gebeurd, ze zei eerst dat ze van de trap af was gevallen. Ik zei dat dat niet kon. Toen zei ze dat haar pooier dat had gedaan omdat ze niet goed kon verdienen. (…) [slachtoffer 1] was het meisje van [verdachte]. (…) We gingen eerst naar een feestje en toen begon de ellende. [slachtoffer 1] werd erg dronken. Zij gaf een grote mond aan [verdachte]. [verdachte] sloeg haar toen. Hij heeft haar neus zo geslagen dat zij een bloeding kreeg. Ik schrok enorm hiervan. (…) Later toen we met zijn allen in de auto zaten was ik bang. [slachtoffer 1] bleef verder schreeuwen en ik zag dat [verdachte] zich omdraaide om [slachtoffer 1] weer te slaan. [slachtoffer 1] zat naast mij en ook kreeg ik een klap omdat [verdachte] mis sloeg. De ruzie ging door. (…) V: Waarom moest [verdachte] nu naar Nederland terugkomen? A: Omdat zijn vrouwen hier waren, er waren wel twee andere mannen bij, maar [verdachte] was hun pooier en wilde controle over de meisjes hebben. (…) V: Waar word je dan als eerste naar toe gebracht in Nederland? A: Naar het huis van [verdachte], ik heb het net aan jullie aangewezen. V: Je hebt het pand [adres 1] in Den Haag aangewezen. (…) Dat huis is van [naam 1]. Hij huurt het van haar. [verdachte] heeft zelf gezegd dat [naam 1] wist dat hij een pooier is. (…)

Proces-verbaal van observeren d.d. dinsdag 01 oktober 20133:

17.30

uur: Aanvang observatie in de directe omgeving van perceel [adres 2] te Alkmaar, hierna te noemen [adres 2].

17.55

uur: Wij, [verbalisant 1] en [verbalisant 2], zagen [slachtoffer 1] achter het raam van [adres 2] staan. Signalement [slachtoffer 1]: Zij was gekleed in onder andere een oranje jurk.

Proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 1] op 5 november 2013 te 12:00 uur4:

V: Wat voor een jeugd heeft u gehad in Hongarije?

A: We waren arm. (…)

V: Hoe verdiende u uw inkomen in Hongarije?

A: Ik kreeg een uitkering.

V: Kon u daarvan leven?

A: Nee (…)

V: Waar ging u als eerste naartoe toen u voor het eerst in Nederland aankwam?

A: Naar Den Haag.

V: Waarom juist daar naartoe?

A: Den Haag was beroemd. Ik was samen met [slachtoffer 2] en [verdachte]. (…)

V: Met wie woonde u daar?

A: Met [slachtoffer 2] en [verdachte]. (…)

A: Prostituee, dat is mijn werk. (…) Daarna ga ik naar mijn werk tussen 10 en 11 uur in de ochtend, in Alkmaar. In Den haag ging het niet veel anders. (…) Ik werk tot 00:30 uur. (…)

A: Dat is [verdachte]. (…) Sinds 3 jaar hebben we een relatie maar ik ken hem al 20 jaar. (…)

V: Wie betaald de woonlasten?

A: Ik en [slachtoffer 2], we betalen beide 475 euro per maand. Het is inclusief water, gas en licht. Totaal kost de woning 950 euro per maand. [verdachte] betaalt niet. (…) Vanaf 2010 heb ik in Nederland gewerkt in de prostitutie. (…)

V: Op welke locaties heeft u in de prostitutie gewerkt?

A: Den Haag, Utrecht en Alkmaar. (…)

V: Wat waren de werktijden?

A: van 11:00 tot 00:30

V: Hoeveel dagen in de week werkt u?

A:7 dagen per week. (…)

Proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 1] op 21 november 2013, omstreeks 10.15 uur5:

0: Dus als ik het goed begrijp heeft [verdachte] jou gevraagd om dat geld naar [betrokkene 2] te sturen.

V: Klopt dat?

A: Ja, maar ik weet niet waarom. Hij heeft dat aan mij gevraagd.

V: Van wie was dat geld?

A: Dat was van ons. (…)

0: [verdachte] noemt jou hoer en sloerie en dat zegt jij behandel mij niet zo als [slachtoffer 3]?

A: Ja, het is toch niet leuk als je met iemand samenwoont en dat hij je dan hoer en sloerie noemt. (…)

0: Uit dit kasboek hebben we de maand oktober 2013 bekeken en je inkomsten en uitgaven berekend. Je had aan inkomsten € 5540,- en aan uitgaven € 3845,50. Dit betekent dat je €1694,50 verdiende in oktober 2013.

V: Hoeveel van dit verdiende geld heb je aan [verdachte] gegeven?

A: (…) Ik heb alles aan hem gegeven om zijn geluk te proberen.

V: Wat heb je aan dit verdiende geld overgehouden?

A: Niets, ik heb niets teruggekregen. Hij heeft alles verloren. (…)

V: Hoeveel van jouw verdiensten in de prostitutie heb je zelf kunnen houden?

A: Niets. Ik heb de huur, het eten betaald. Ik moet de belasting betalen. Ik heb er niets aan overgehouden. (…)

Proces-verbaal van [slachtoffer 1] afgelegd ten overstaan van de rechter-commissaris d.d. 6 februari 2014 inhoudende, zakelijk weergegeven6:

Het is wel eens gebeurd dat ik een klap van hem kreeg (…). (…) Ik heb ook wel eens één of twee klappen van [verdachte] gehad. Dat kwam wel eens voor. (…)

Een geschrift, inhoudende een uitwerking van een aantal tapgesprekken, zoals hierna weergegeven:

Tijdstip: 27-09-13 14:18:417:

002 [verdachte] [sh] hun 017 [slachtoffer 1] [sh]

[verdachte] vindt dat zij minimaal 30 euro moet vragen voor gewone seks en 40-50 voor anaal. [verdachte] vindt dat [slachtoffer 1] haar reputatie niet mag verpesten met lage prijzen, omdat de klanten later niet meer zullen betalen.

Tijdstip: 27-09-13 17:12:158:

002 [verdachte] [sh] bun 017 [slachtoffer 1] [sh]

[verdachte] vraagt [slachtoffer 1] om naar [slachtoffer 2] te gaan en het geld wat zij heeft van haar op te halen. Dan moet [slachtoffer 1] het geld naar hem in het Casino brengen, naar het Casino dat aan het water staat. [verdachte] vraagt hoeveel [slachtoffer 1] heeft, 70? [slachtoffer 1] zegt dat zij dat geld niet aan hem zal geven.

Tijdstip: 27-09-13 17:18:419:

002 [verdachte] [sh] bun 017 [slachtoffer 1] [sh]

[verdachte] vraagt [slachtoffer 1] om tegen [slachtoffer 2] niet te zeggen waar zij het geld zal brengen. Zij moet zeggen dat [verdachte] het geld nodig heeft om een ticket voor haar te kopen.

Tijdstip: 01-10-13 20:49:0310:

002 [verdachte] [sh] bun 017 [slachtoffer 1] [sh]

[verdachte] vraagt hoe het ermee gaat. [slachtoffer 1] zegt dat ze nog 5 euro nodig heeft voor de cabine. Plus nog de 20 voor ‘die daar’. (…)

[verdachte] zegt dat ze een klant van een uur heeft. Hoe hij dat weet, vraagt [slachtoffer 1]. Omdat hij haar gebeld had, zegt [verdachte]. [slachtoffer 1] weet van niks, ze is er niet langs geweest. [verdachte] is ontevreden over [slachtoffer 1]: ze gaat veel te laat naar werk. Volgens [slachtoffer 1] maakt het niks uit wanneer ze gaat werken. De ruzie hierover gaat crescendo, [slachtoffer 1] zegt dat ze geen zin heeft om geld te verdienen voor hem, [verdachte] vindt die tien-twintig euro die ze verdient te weinig, ze kan maar beter oprotten, terug naar Hongarije.

Tijdstip: 03-10-13 15:30:1811:

002 [verdachte] (sh) bun 017 [slachtoffer 1] (sh)

[slachtoffer 1] verzekert [verdachte] dat zij niet vreemd zou gaan, zij is aan het werken. [slachtoffer 1] zegt tegen [verdachte], je hebt zelf gezegd dat ik voor 25 mee mag gaan tot ik mijn raamgeld hij elkaar heb. [slachtoffer 1] zegt, als zij dat doet, wordt het bekend en dat wil iedereen voor 25. (…)

Vanaf 00:08: letterlijk

(…) [verdachte]: Ik zal je wel manieren bijbrengen.

[slachtoffer 1]: Is het beter, als je mij slaat? Is het beter?

[verdachte]: Het is beter.

[slachtoffer 1]: Als je mij beschadigt, is het beter?

[verdachte]: Het is heus wel beter.

[slachtoffer 1]: Waarom is het beter? Komt je ziel tot rust, soms?

[verdachte]: Juist.

[slachtoffer 1]: Maar waarom? Je hebt niet alleen mij geslagen (…)

[verdachte]: Je wilde niet luisteren.

[slachtoffer 1]: Waarom zou ik niet willen luisteren?

[verdachte]: Omdat je geraffineerd bent en je liegt.

Tijdstip: 03-10-13 20:51:5712:

002 [verdachte] [sh] bun 017 [slachtoffer 1] [sh]

[slachtoffer 1] vraagt of ze ook mee zal gaan voor 25, aangezien ze haar cabine nog niet hij elkaar heeft. [verdachte] zegt dat het ok is, maar ze moet liet alleen met klanten doen die haar niet kennen.

Tijdstip: 08-10-13 14:41:1713:

002 [verdachte] (sh) bun 017 [slachtoffer 1] (sh)

[slachtoffer 1] vertelt dat zij een klant voor 35 heeft gehad. [verdachte] vraagt haar, waarom heb je mij niet gewaarschuwd om het op halen. [slachtoffer 1] zegt, ik geef je 30 euro. [verdachte] zegt, [betrokkene 1] komt er aan.

Tijdstip: 13-10-13 23:15:07:

002 [verdachte] [sh] bun 017 [slachtoffer 1] [sh]

(…) [verdachte] is boos dat [slachtoffer 1] het geld van te voren niet geteld heeft en dat zij nu minder heeft dan hoeveel hij heeft gedacht.

Tijdstip: 15-10-13 21:30:3114:

002 [verdachte] [sh] bun 017 [slachtoffer 1] [sh]

[verdachte] observeert [slachtoffer 1] van buiten en zegt tegen haar dat zij zittend veel te grote buik heeft. Het geeft niet, zegt [slachtoffer 1], zij is aan het eten, zij moest toch gaan zitten. [verdachte] vindt dat zij dan de gordijnen dicht moet doen omdat het geen gezicht is. [slachtoffer 1] overweegt om iets anders aan te trekken, waarin zij wat slanker er uit ziet. Er zijn mensen in de straat, maar zij willen niet neuken, zegt [slachtoffer 1]. [verdachte] blijft [slachtoffer 1] bekritiseren. [slachtoffer 1] vindt dat [verdachte] het zegt omdat hij waarschijnlijk net een mooiere vrouw gezien heeft. [verdachte] zegt dat alle andere vrouwen mooier zijn dan [slachtoffer 1].

Tijdstip: 15-10-13 21:51:0915:

002 [verdachte] [sh] bun 017 [slachtoffer 1] [sh]

[verdachte] vindt het niet leuk hoe [slachtoffer 1] er uit ziet (…). (…) [verdachte] vindt dat de andere vrouwen mooie lichaam hebben, zelfs de mollige vrouwen zijn strak en gespierd. [verdachte] vindt dat [slachtoffer 1] doorgezakt is. Alles hangt aan haar ook haar bovenbeen hangt. [slachtoffer 1] heeft nu het licht uitgedaan. Zij vraagt [verdachte] om terug te komen. [verdachte] zal niet terugkomen. [verdachte] heeft al iedereen bekeken. [slachtoffer 1] staat daar al 4 uur en de straat is vol. Het helpt niet dat [verdachte] naar [slachtoffer 1] kijkt. De andere vrouwen zijn toch leuker. Het is niet anders, zegt [slachtoffer 1]. [verdachte] vergelijkt [slachtoffer 1] met enkele andere vrouwen en hij constateert dat zij beter er uit zien. Zij zijn wat strakker. [verdachte] vindt dat [slachtoffer 1] er zo doorsnee uit ziet tussen de anderen. Vanwege de kleding, vraagt [slachtoffer 1]. Vooral, zegt [verdachte]. [slachtoffer 1] heeft nu haar trui uitgedaan, zij heeft nu lingerie aan. [verdachte] vindt dat [slachtoffer 1] met gespreide benen moet staan, anders hebben haar benen helemaal geen vorm. Hij vindt dat zij daar ingezakt staat. Wat moet [slachtoffer 1] doen, vraagt zij. [verdachte] vindt dat de andere vrouwen een mooie vorm hebben, het maakt niet uit of zij mager of dik zijn. Maar [slachtoffer 1] zakt in elkaar, vindt [verdachte]. (…)

[slachtoffer 1] vraagt zich af of het aan haar haren ligt. [verdachte] heeft het over haar lichaam. [verdachte] vindt het erg dat [slachtoffer 1]’s benen elkaar raken. [verdachte] vindt dat [slachtoffer 1] het ook kan berekenen. Zij staat daar al 4 uur lang nadat zij het geld voor de cabine had, en nu gebeurt er niks, hoewel de straat vol is. [slachtoffer 1] vraagt [verdachte] of dat de reden was dat zij niet genomen werd. [slachtoffer 1] vindt dat het niet eerlijk is om haar met die jonge meisjes te vergelijken. [verdachte] zag in de passage een blonde vrouw boven 40, zelf die had een beter lichaam. [verdachte] begint te schreeuwen dat [slachtoffer 1] zeer slecht er uit ziet vergelijkend met de andere vrouwen.

Tijdstip: 21-10-13 13:44:1416:

002 [verdachte] (sh) bun 017 [slachtoffer 1] (sh)

Hoerenkind, dat je bent. [verdachte] zegt dat hij vandaag de ingewanden van [slachtoffer 1] uit haar lijf gaat trappen. [slachtoffer 1] zegt dat het geen zin heeft. Zij zegt dat zij tegen de man zei dat het 30 euro was, en daarna heeft zij hem weggestuurd. [verdachte] vraagt zeer geïrriteerd, je praat met hem alsof hij je man was, wacht ’s maar af wat je zal krijgen, ik trap je je ingewanden uit. [slachtoffer 1] zegt tegen [verdachte], waarom maak je mij zenuwachtig, moeten de mensen het zien dat ik zenuwachtig ben. En de vorige, die met de zwarte jas, hoe lang is hij binnen geweest, schreeuwt [verdachte] woedend. [slachtoffer 1] schreeuwt dat het maar 5 minuten heeft geduurd. [verdachte] zegt op gebiedende toon tegen [slachtoffer 1], leg de telefoon neer en laat die zo. [slachtoffer 1] zegt dat zij het zo zal doen. Hoerenkind dat je bent, zegt [verdachte].

Tijdstip: 22-10-13 14:07:1917:

002 [verdachte] (sh) wgd 017 [slachtoffer 1] (sh)

[slachtoffer 1] zegt het geld niet te geven (…). [verdachte] vraagt hoeveel [slachtoffer 1] heeft. [slachtoffer 1] zegt 30.[verdachte] zegt, geef dat dan maar mee. [slachtoffer 1] zegt liet niet te willen doen. De straat is moeilijk en zij wil niet dat het haar weer zal overkomen dat zij haar raamgeld pas tegen 11 uur ‘s avonds bij elkaar heeft en ook nog van [verdachte] moet horen dat zij niet genoeg verdient. [verdachte] zegt dat zij de 30 euro moet meesturen. [slachtoffer 1] zegt er genoeg van te hebben en zij wil met rust worden gelaten.

Tijdstip: 22-10-13 15:08:1418:

002 [verdachte] (sli) wgd 017 [slachtoffer 1] (sh)

[slachtoffer 1] vraagt [verdachte] of hij van haar houdt. Nee, antwoordt [verdachte]. [slachtoffer 1] zegt honger te hebben. [verdachte] zegt dat ze ook honger hebben. [slachtoffer 1] vraagt [verdachte] te gaan koken, rijst met vlees. [verdachte] vraagt wat de laatste klant van [slachtoffer 1] heeft betaald. 40 is haar antwoord. [verdachte] zegt tegen [slachtoffer 1], je had toch wat geld kunnen meegeven. [slachtoffer 1] roept op verhoogde toon, ik geef niets, ik geef alleen iets voor eten. [verdachte] zegt, goed [betrokkene 1] gaat dan 20 euro ophalen. Jij hoeft niet eens te komen, zegt [slachtoffer 1]

Vanaf 00:07:30 letterlijk:

1: Ik maak je dood als je voor vanavond geen 300 euro hebt, ik maak je dood, ik maak je dood.

Tijdstip: 23-10-13 20:37:5719:

002 [verdachte] [sh] wgd 017 [slachtoffer 1] [slachtoffer 1] [sh]

[slachtoffer 1] vraagt [verdachte] om haar geen hoer te noemen. [verdachte] zegt, ok sloerie. Dat moet je ook niet zeggen, zegt [slachtoffer 1]. [slachtoffer 1] vindt, dat hij haar niet zo moet behandelen hoe hij [slachtoffer 3] behandelt. [slachtoffer 1] vraagt hem of [verdachte] ook van [slachtoffer 3] hield. [verdachte] zegt ja en hij vraagt [slachtoffer 1] om snel naar buiten te komen. [betrokkene 1] komt zo.

Tijdstip: 25-10-13 21:41:1320:

002 [verdachte] [sh] bun 017 [slachtoffer 1] [sh]

[verdachte] zal het cabinegeld ook van haar afpakken. [verdachte] schreeuwt tegen haar: “De belastingdienst zal komen en zij zullen van jou vragen: “Hoe kunt u met uw man in Nederland zijn van 30 euro per dag rondkomen”. [verdachte] vindt dat [slachtoffer 1] naar huis moet gaan. De belastingdienst is niet stom, vindt [verdachte]. Zij zullen niet geloven dat 2 mensen van 30-40 euro per dag rondkomen. Zij zullen de politie achter me aansturen, zegt hij. Zij moet sigaretten kopen. [slachtoffer 1] zal nog een klant ontvangen en daarna zal zij sigaretten naar [verdachte] sturen. [verdachte] blijft herhalen dat de belastingdienst de politie zal waarschuwen.

Tijdstip: 29-10-13 13:56:3621:

002 [verdachte] [sh] bun [slachtoffer 1] [sh]

[slachtoffer 1] heeft dus 30 euro. [verdachte] vindt dat zij haar best moet doen.

Tijdstip: 29-10-13 22:23:2322:

002 [verdachte] [sh] bun 017 [slachtoffer 1] [sh]

[verdachte] vraagt [slachtoffer 1] hoe ze eigenlijk staat. Ze heeft nog 55 nodig voor de cabine. [verdachte] vraagt waarom ze pas zo laat ging werken. Pas om één uur. Hij vraagt zich af wat [slachtoffer 1] daar allemaal staat uit te vreten. [verdachte] wordt steeds bozer. [Hij schreeuwt.] [slachtoffer 1] heeft 2000 boete, en het is ook tijd om [huur] te betalen. Wat heeft het voor zin dat ze hier is. [verdachte] krijgt zo de politie op zijn dag. Waarom dringt het niet tot haar stomme hersenen door? Ze gaan problemen krijgen met de belastingdienst. [verdachte] gaat zo naar de straat om haar in elkaar te trappen. [slachtoffer 1] vraagt of hij dat wel wil doen, voor het oog van iedereen. [verdachte] interesseert het niet, zegt hij, hij had toch gezegd dat ze niet met minder dan 200 naar huis moest komen. Hij gaat haar haren uitrukken. [verdachte] verwacht dat de belastingdienst gaat uitrekenen dat hij minimaal twee vrouwen moet hebben om zoveel uitgaven te kunnen betalen. Hij komt er zo aan, zegt hij tegen [slachtoffer 1].

Tijdstip: 29-10-13 22:30:2423:

[verdachte] vraagt [slachtoffer 1] hoe het mogelijk is dat ze nog 50 nodig heeft. (…) [verdachte] maakt [slachtoffer 1] voor vuile hoer uit. [slachtoffer 1] zweert het dat ze maar drie klanten heeft gehad. [verdachte] schreeuwt dat haar hele familie al verdoemd is door haar gezweer. Want hoe komt het toch dat ze maar drie klanten heeft gehad? Waarvoor is ze eigenlijk hier? (…) [verdachte] blijft schreeuwen en haar ervan te beschuldigen dat ze hem iets achterhoudt. Hij belooft haar in het bijzijn van de anderen te zullen vernederen. Hij gaat geen boetes van 5-10-20 duizend euro’s betalen. Hij heeft genoeg van die hoeren. Ze moeten maar zonder condoom zuigen. [slachtoffer 1] vindt het onzin dat ze het voor haar plezier zou doen. [verdachte] schreeuwt door en verbreekt de verbinding.

Tijdstip: 29-10-13 22:38:5724:

002 [verdachte] [sh] bun 017 [slachtoffer 1] [sh]

[verdachte]: Hoe is het mogelijk dat je maar zo weinig hebt, terwijl je toen ik je belde steeds bezig was? Het was al na die stomme oen.

[slachtoffer 1]: Welke stomme oen?

[verdachte]: Na die stomme oen.

[slachtoffer 1]: Ik heb drie zaken gehad.

[verdachte]: Hoe is het dan mogelijk dat toen ik je belde je ook zei dat de kerel net bij je naar binnen zat? Nu net toen ik je belde was je weer bezig.

[slachtoffer 1]: Ik zeg dat ik drie zaken heb gehad. Eén van 35...

[verdachte]: Hoeveel uren ben dan bezig geweest voor 35, [slachtoffer 1]?

[slachtoffer 1]: 5 minuten. . . 7 minuten.

[verdachte]: Hoeveel uren ben je ermee bezig geweest? Vertel op. Want ik heb je gebeld en de zaken kloppen niet met de tijd.

[slachtoffer 1]: Waarom zou het niet kloppen met de tijd?

[verdachte]: Omdat het niet klopt. Hoe lang is die kerel voor 35 bij je binnen geweest?

[slachtoffer 1]: 15 minuten.

[verdachte]: Geen 15 minuten, want ik heb je gebeld! Je zei dat je bezig was.

[slachtoffer 1]: Dan moet je de telefoon maar open laten.

[verdachte]: Wat moet ik open laten, hoer?! Waar ben je in godsnaam [in het Hongaars is het een uitdrukking met ‘lul’] mee bezig

geweest!

[slachtoffer 1]: Ga niet van alles bedenken, dit is de waarheid?

[verdachte]: Hoezo de waarheid? Beide keren dat ik je belde was je bezig! Hoe is het dan godverdomme mogelijk? En het was al na

de oen! Hoe zit het nu?

[slachtoffer 1]: Er was er één van 35, één van 20 en nog één van 35. Ik heb 10 uitgegeven, heb sigaretten, twee croissantjes en koffie gekocht. Daarna heb ik de 5 euro uitgegeven, ik heb pizza gekocht.

[verdachte]: Ik heb het over nu! Toen ik je nu net belde! Je was bezig. Daarvoor toen ik je belde was je ook al bezig, de kerel zat al binnen.

[slachtoffer 1]: 75 heb ik gegeven...

[verdachte]: Je hebt maar zo kort opgenomen dat ik je niet eens kon vertellen om daar [slachtoffer 2] te gaan! Hoe kon je dan een zaak hebben?

[slachtoffer 1]: Ik heb de kerel 75 gegeven.

[verdachte]: Het interesseert me niet hoeveel je die kerel hebt gegeven. Je hoeft me niet te vertellen hoeveel je de cabineman hebt gegeven. Vertel over dat ik je zojuist gebeld heb. Je zei dat je een klant had. Toen belde ik je dat je naar [slachtoffer 2] moest gaan. Toen had je ook een zaak. Daarvoor had je de oen. En daarvoor had je een zaak van 35.

[slachtoffer 1]: Ik heb drie zaken gehad... één van 35...

[verdachte]: Hoelang is de kerel dan bij je binnen geweest?

[slachtoffer 1]: Hij was er maar net binnen.

[verdachte]: Hij was er maar niet binnen, toch? En daarvoor dan? Daarvoor had je ook een zaak! Die was er ook maar net binnen, toch?

[slachtoffer 1]: Wanneer daarvoor? 0 ja, toen ik niet kon opnemen! Toen had ik geen zaak, maar ik was op weg naar [slachtoffer 2] en ik kon de telefoon niet uit mijn zak halen.

[verdachte]: Ja, ja.

[slachtoffer 1]: Daarna heb je gebeld...

[verdachte]: We hebben het over je laatste van 35, [slachtoffer 1]. Hoelang heeft die zaak van 35 geduurd?

[slachtoffer 1]: 10 minuten, 15 minuten...

[verdachte]: Hoe heb je dan twee zaken gehad? Je zei tegen mij dat je een zaak had, dat de kerel er net binnen was. Toen belde ik je weer...

[slachtoffer 1]: Toen je belde was de kerel er net binnen... Één van 35.

[verdachte]: Maar daarvoor had ik je ook al gebeld! Toen was er ook net iemand binnen! Dan moet het dezelfde kerel zijn geweest! Dus het ziet ernaar uit dat er maar één kerel voor 35 binnen is geweest een heel uur lang!

[slachtoffer 1]: Ik heb drie zaken gehad, [verdachte], drie zaken!

[verdachte]: Het maakt niet uit dat je drie zaken hebt gehad! Op grond daarvan staat het zo dat één kerel voor 35 een uur lang bij je is geweest!

[slachtoffer 1]: Dat is niet zo geweest! Laten we niet van alles erbij verzinnen alsjeblieft!

[verdachte]: Laten we niets verzinnen, hoezo verzinnen?

[slachtoffer 1]; Waarom heb je de telefoon niet laten lopen? Toen je belde ging de telefoon over, toen stond ik op het punt naar [slachtoffer 2] te gaan, maar zij was met een zaak bezig.

[verdachte]: [(…) [verdachte] schreeuwt zo hard dat hij buiten adem raakt] .. . ben je zonder toestemming naar [slachtoffer 2] gegaan, hoerendochter? Je blijft er uren te zitten, lulmens! Ok, straks kom je naar huis, dan zullen we het even over dat uur voor 35 hebben.

[slachtoffer 1]: Het duurde geen uur, dat heb jij verzonnen.

[verdachte]: We zullen het erover hebben!

[slachtoffer 1]: Dit verzin jij, omdat ik niet verdien...

[verdachte]: Want toen ik je belde, had je een zaak. Toen belde ik je misschien een halfuur later, want [slachtoffer 2] vroeg dat je even langsging, en toen had je ook een zaak!

[slachtoffer 1]: Wanneer dan? Ik heb drie zaken gehad. Van 35, daarvan heb 10 gepakt, een sigaret gekocht, twee croissants en een koffie.

[verdachte]: Als je zo op mijn zenuwen blijft werken, dan straf... dan stuur ik je naar huis, godverdomme! Het interesseert me zelfs niet als ik 5 jaar moet gaan zitten.

[slachtoffer 1]: Je hebt gelijk, het is wel zo dat je gelijk hebt, maar ik kan er niets aan doen! Ik heb drie zaken gehad.

[verdachte]: Je bent iets aan het uitvreten, je houdt iets voor me achter, godverdomme! [[verdachte]. schreeuwt weer zo dat hij buiten adem raakt. Enkele krachttermen zijn nog verstaanbaar – in het Hongaars houden die verband met geslachtsdelen]

[slachtoffer 1]: Ik hou niets achter! Waarom zou ik...? Waarom laat je dan de telefoon niet lopen? Denk je dat ik mijn eigen geld ergens verstop?

[verdachte]:Je komt nog wel.., we zullen het nog over die ronde van 35 hebben! Toen ik je belde, was je ook bezig!

[slachtoffer 1]: Ik kon niet opnemen omdat mijn hand glibberig was. Ik zei iets in de telefoon, want ze belde net, maar jij zei niets. Maar ik had gedrukt. Ik keek naar het toestel, het was wel opgenomen. Ik zag het.

[verdachte]: Ja, ja. Ok. Je zag het.

[slachtoffer 1]: En jij zei niets.

[verdachte]: Goed. Ja.

[slachtoffer 1]: Ik had opgenomen. Ik zei: hallo, hallo.

[verdachte]: Jij, opgenomen? Hoezo heb je opgenomen? Je hebt niets opgenomen! Het ging over! Moet het tien keer overgaan tot je eindelijk opneemt? Ik ga eruit rammen wat er gebeurd was! Geloot je dat ik uit je ga rammen wat er was? Geloof je me?

[slachtoffer 1]: Dit is wat we nog missen, omdat ik geen geld heb gemaakt..

[verdachte]: Geloof je me dat ik uit je ga rammen wat er was? Geloof je me, hoer?

[slachtoffer 1]: Ik weet niet wat je hebt. Als er iemand zou komen, zou ik gaan neuken. Maar ze komen niet.

[verdachte]: Geloof je me?

[slachtoffer 1]: Het heeft geen nut om mij te slaan, want ik zeg de waarheid. Ik had 35, vervolgens heb ik voor 20 een lul uitgeklopt, en daarna had ik weer 35. Ik heb de baas 75 gegeven.

[verdachte]: O ja, hoe dat? Je hebt twee keer gezegd dat je een zaak van 35 had. Dat de kerel binnen zat. Hoe zit dit nou? Dat betekent dat hij voor 35 een uur binnen is geweest.

[slachtoffer 1]: Hij is geen uur binnen geweest! Hij is 10 minuten binnen geweest!

[verdachte]: O nee? We zien nog wel hoe het zat! Het wordt nog opgehelderd! Je laatste ronde heeft een uur geduurd!

[slachtoffer 1]: Hoezo heeft het een uur geduurd? Ik kon de telefoon niet opnemen! Ik was op weg naar [slachtoffer 2]. Mijn God! Je bedenkt dingen omdat ik niet verdien! Mijn God! Omdat ik 75 aan de kerel heb gegeven! Ok, [slachtoffer 1], we gaan het erover hebben als je thuiskomt,

[slachtoffer 1]: Waar gaan we het over hebben? Waarom laat je de telefoon dan niet lopen?

[verdachte]: Want ik heb je twee keer gebeld, ik heb je twee keer gezegd dat je wat sneller moest draaien. Voor die 35 euro die een uur heeft geduurd.

[slachtoffer 1]: Hoezo een uur? Waar heb je het over?

[verdachte]: Ik belde je, je zei dat de gozer er net binnen was. Toen ik je voor de tweede keer belde, was hij er ook net binnen.

[slachtoffer 1]: Er was één van 35, één van 20 van wie ik de lul heb uitgeklopt, en één van 35. Vervolgens heb ik van die 35 wat gepakt voor sigaretten en koffie. Voor 5 euro heb ik pizza gekocht.

[verdachte]: Goed, je mag dit vertellen wanneer je uit je neus en mond aan het bloeden bent. Het is voor mij om het even, [slachtoffer 1].

[slachtoffer 1]: Ik word ook zenuwachtig van hoe het ermee staat... Het maakt mij nog het zenuwachtigst.

[verdachte]: Je weet toch wel dat je het me gaat vertellen als ik je ga af rammen, [slachtoffer 1]! Het is toch duidelijk voor je!

[slachtoffer 1]: Ik ben geen uur lang geweest, begrijp je het niet?

[verdachte]: Ben je geen uur geweest?

[slachtoffer 1]: Nee. Ik kon de telefoon niet opnemen.

[verdachte]:Je zegt dat je die gozer die het uitgeklopt heeft en je hebt voor 20 binnengelaten. Vervolgens heb ik je twee keer gebeld en beide keren zei je dat de klant maar net binnen was gekomen, nietwaar? En er was één uur verstreken tussen de twee oproepen.

[slachtoffer 1]: Ok, ok, laten we het zitten. Je bedenkt van alles omdat ik niet heb verdiend. Maar ik word er het zenuwachtigst van.

[verdachte]: We gaan het erover hebben als je thuiskomt. Maar ik wed dat je gaat vertellen hoe het was gegaan.

[slachtoffer 1]: Je hebt geen gelijk, je hebt geen gelijk, je hebt geen gelijk.

[verdachte]: O nee? Ik ga het uit je trappen! Morgen zul je niet naar je werk kunnen, zo erg ga ik je vertrappen! Heb je het begrepen? Binnen één uur, en beide keren was je bezig. En het was al na die stomme oen! Ik ga je vandaag schoppen, hoerendochter! Waar kijk je me voor aan, godverdomme? Ben ik gek soms? Ben ik soms gek?

[slachtoffer 1]: Ik kijk je niet voor gek aan, maar ik heb gelijk!

[verdachte]: Ok, geen probleem, ik heb hier de oproepgeschiedenis. Op de seconde nauwkeurig. Snap je wel? Ik heb je maar drie seconden gesproken omdat je zei dat je een zaak had. Ik heb het in mijn telefoon staan!

[slachtoffer 1]: En toch ben je me nu voor niets aan het afzeiken.

[verdachte]: Ok, geen probleem, we zullen het er thuis over hebben. Ik heb de oproepen. Geen probleem!

Tijdstip: 01-11-13 00:10:5925:

002 [verdachte] [sh] bun 017 [slachtoffer 1] [sh]

[verdachte] vraagt of [slachtoffer 1] haar cabine al bij elkaar heeft. Ja, zegt [slachtoffer 1]. Dat is goed, zegt [verdachte]. (…) [slachtoffer 1] komt terug op een gesprek een aantal dagen eerder. Ze vraagt [verdachte] om niet te zeggen dat haar moeder een hoer is. Haar moeder is nooit een hoer geweest, zegt ze. De zijne daarentegen wel, zegt [slachtoffer 1]. Niet echt, zegt [verdachte]. [slachtoffer 1] zegt dat hij geen dingen moet zeggen in de trant van dat hij haar overal in elkaar kan slaan, omdat hij geld verloren heeft op de machines. Ze vraagt of [verdachte] het wel doorheeft wat hij zegt. Wel, zegt [verdachte]. [slachtoffer 1] zegt dat hij gek is. [slachtoffer 1] vraagt of [verdachte] echt in staat zou zijn haar van kant te maken als ze hem geen geld gaf. [verdachte] wordt erg boos en schreeuwt: jawel, dat zou hij echt doen. (…)

Proces-verbaal van bevindingen ontvangen gegevens van Western Union t.a.v. [slachtoffer 1] d.d. 30 oktober 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven26:

Transacties:

Datum

Datum

Bedrag

Naam Zender

Plaats Zender

Naam Ontvanger

Plaats Ontvanger

3-1-2011

3000,00

[slachtoffer 1]

Den Haag

[betrokkene 2]

[geboorteplaats]

11-2-2011

190,00

[slachtoffer 1]

Den Haag

[betrokkene 2]

[geboorteplaats]

21-2-2011

274,50

[slachtoffer 1]

Den Haag

[betrokkene 2]

[geboorteplaats]

(…)

29-4-2013

152,00

[slachtoffer 1]

Den Haag

[betrokkene 2]

Den Haag

T.a.v. [slachtoffer 2]:

Een geschrift, inhoudende een uitwerking van een aantal tapgesprekken, zoals hierna weergegeven27:

Tijdstip: 20-08-13 13:04:3328

001 [slachtoffer 2] bun 002 [verdachte]

[slachtoffer 2] geeft door dat zij één klant voor 40 heeft gehad. Goed zo, zegt [verdachte].

Tijdstip: 20-08-13 14:45:1129

001 [slachtoffer 2] wgd 002 [verdachte]

[slachtoffer 2] geeft door dat zij net haar raamgeld bij elkaar heeft, 125 euro. Gisteren ben je om deze tijd begonnen, dan haal je vandaag misschien wel 700.

Tijdstip: 20-08-13 16:54:2130

[slachtoffer 2] geeft door achter elkaar 50, 45 en nog eens 50 te hebben gemaakt. Zij staat nu bij 180 + dat vind je vast leuk, zegt zij tegen [verdachte].

Tijdstip: 20-08-13 19:16:5131

001 [slachtoffer 2] bun 002 [verdachte] (…)

Nog een klant voor 30 of 35, en dan heeft [slachtoffer 2] de 300 bij elkaar. Doe je best dan, zegt [verdachte]. Hij wil morgen naar de markt. [slachtoffer 2] vraagt of zij ook mee mag naar de markt, ze wil paar dingen kopen. [verdachte] weet het niet, hij blijft wel een uur misschien. Laten wij vroeger naar de markt gaan, vraagt [slachtoffer 2], ik koop dan de paar spullen die ik wil hebben en daarna ga ik er hard tegen aan. [verdachte] weet het niet. [slachtoffer 2] haar opmaakspullen zijn op, zij moet morgen naar de markt. [verdachte] slaapt eerst nog over.

Tijdstip 20-08-13 22:47:0332

001 nn vrouw [slachtoffer 2] bun 002 [verdachte]

(…) [slachtoffer 2] zegt dat zij langzamerhand naar huis wil. Er kunnen vast nog een paar bij, zegt [verdachte].

Tijdstip: 23-08-13 18:14:2633 (…)

Inhoud: 001 [slachtoffer 2] bun 002 [verdachte]

(…) [verdachte] vindt dat zij nu aan de slag moet om meer in de plus te hebben. Zij zou nu al 300 plus moeten hebben, vindt [verdachte]. [slachtoffer 2] heeft nu slechts 200 plus.

Tijdstip 25-08-13 20:21:3134 (…)

004 [slachtoffer 3] [sh] bun 002 [verdachte] [sh]

(…) [slachtoffer 3] zal bij de politie ook vertellen dat [verdachte] de pooier van [slachtoffer 2] is.

Tijdstip 25-08-13 23:18:3735 (…)

001 [slachtoffer 2] bun 002 [verdachte] (…)

[slachtoffer 2] heeft nog een klant gehad. [verdachte] vindt dat zij naar huis mag komen.

Tijdstip: 26-08-13 12:21:1436

001 [slachtoffer 2] wgd 002 [verdachte]

[verdachte] vindt dat zij niet naar huis mag komen totdat zij 500 euro verdient.

Tijdstip: 29-08-13 17:10:3537 (…)

001 [slachtoffer 2] [sh] bun 002 [verdachte] [sh]

[slachtoffer 2] heeft net in twee minuten 25 euro verdiend. Zij hoopt dat het later nog beter zal gaan. [verdachte] maakt zich zorgen dat zij geen geld zouden hebben. Er is nog hoop dat het tot aan het einde van de dienst het goed komt. [verdachte] wil er niet aan denken dat zij alleen maar voor de cabine [werkkamer] zal verdienen of nog minder dan wat voor de cabine nodig is. (…) In de eerste twee weken van september moet [slachtoffer 2] 5000 euro verdienen anders hebben zij een probleem, zegt [verdachte]. (…) [slachtoffer 2] vraagt zich af waar zij vorig jaar september is geweest. Waarschijnlijk was zij in Groningen. September was slecht in Groningen. Toen heeft [verdachte] een financiële schade van bijna 10 miljoen forint gehad. [slachtoffer 2] weet niet meer zeker of zij in Groningen met [slachtoffer 3] was of alleen. Volgens [verdachte] is zij daar met [slachtoffer 3] geweest. [slachtoffer 3] is pas eind september naar [getuige 2] verhuisd. [slachtoffer 2] denkt dat zij vorig jaar de hele september in Groningen is geweest. Vorige jaar in juli (…) ging zij naar Groningen en in november is zij overgegaan naar Utrecht. (...) Zij werkte vanaf 6 december in Utrecht (...)

Tijdstip: 29-08-13 22:18:5738 (…)

001 [slachtoffer 2] [sh] bun 002 [verdachte] [sh]

[slachtoffer 2] meldt een klant van 35. Het wordt nog wat, vindt [verdachte].(…) [slachtoffer 2] moet niet in paniek raken, maar doorwerken, vindt [verdachte]. (…) [verdachte] vindt dat zij voorbereid moeten zijn ook voor slechtere tijden. (…) [verdachte] vindt dat zij de eerste twee weken van september goed door moet werken, daarna zal het weer goed gaan. (…)

Tijdstip 31-08-13 22:11:1439

001 [slachtoffer 2] [sh] wgd 002 [verdachte] [sh]

[slachtoffer 2] wil vanavond graag al om 11 uur naar huis vertrekken, omdat zij morgen vroeg op moeten staan. Dat mag van [verdachte], omdat zij op zondag langer door kan werken. [slachtoffer 2] mag om 11 uur naar huis. Morgen moeten zij om 5.45 opstaan. Zij zullen vanavond niet op [slachtoffer 2] wachten. [verdachte] vindt dat zij tot 11 uur nog drie klanten moet hebben.

Tijdstip 01-09-13 17:33:1840

001 [slachtoffer 2] [sh] wgs 002 [verdachte] [sh]

(…) Verder zegt hij dat [slachtoffer 2] meer haar best moet doen omdat 65 euro hij een beetje magertjes vindt.

Tijdstip 01-09-13 21:12:5841

001 [slachtoffer 2] [sh] bun 002 [verdachte] [sh]

(…) [slachtoffer 2] moet er voor zorgen dat er in twee weken 5000 euro is (…).

Tijdstip 01-09-13 22:11:4242

001 [slachtoffer 2] [sh] bun 002 [verdachte] [sh]

(…) [slachtoffer 2] wilde om 11 uur naar huis gaan, maar waarschijnlijk moet zij langer doorwerken. [verdachte] vindt dat zij zich niet naar huis moet haasten.

Tijdstip: 01-09-13 22:54:0743

001 [slachtoffer 2] [sh] bun 002 [verdachte] [sh]

Er is niks gebeurd, meldt [slachtoffer 2]. Zij vraagt toestemming om naar huis te gaan, [verdachte] zegt dat ze naar huis mag gaan.

Tijdstip: 06-09:13 22:44:5144 (…)

001 [slachtoffer 2] [sh] bun 002 [verdachte] [sh]

[verdachte] vraagt naar de stand. [slachtoffer 2] heeft 310 netto. (…) [verdachte] interesseert niet hoeveel [slachtoffer 2] uitgeeft. Hij wil de helft van wat er binnen zal komen. (…)

Tijdstip 13-09-13 23:08:1245 (…)

[slachtoffer 2] heeft slechts een condoom, zij kan nu ook geen condooms meer in de office kopen. Dan vindt [verdachte] dat zij nog een klant kan hebben en daarna mag zij naar huis gaan

Tijdstip : 19-09-13 15:46:5146 (…)

001 [slachtoffer 2] [sh] bun 002 [verdachte] [sh]

[slachtoffer 2] vertelt dat zij 90 plus heeft. Zij meldt ook dat zij net haar menstruatie gekregen heeft en dat zij naar buiten moet om wat sponsen te kopen

Tijdstip 24-09-13 23:01:0247 (…)

002 [verdachte] [sh] bun 001 [slachtoffer 2] [sh]

[slachtoffer 2] zegt dat zij geen klanten heeft gehad. [verdachte] vraagt haar, waarom zij de gordijnen dicht deed. [slachtoffer 2] vraagt [verdachte] wanneer zij de gordijnen dicht had moeten trekken. Voordat zij naar buiten kwam om rond te kijken, zegt [verdachte]. (…) [naam 2] is net geweest om het geld op te halen (…).

Tijdstip: 25-09-13 16:10:5048 (…)

001 [slachtoffer 2] [sh] wgd 002 [verdachte] [sh]

Sinds het laatste gesprek heeft [slachtoffer 2] een klant van 50 gehad. (…) [verdachte] vraagt haar om ook de 50 euro aan [slachtoffer 1] te geven. [slachtoffer 1] moet met het geld naar [verdachte] toe gaan.

Tijdstip 28-09-13 22:22:4449

002 [verdachte] (sh) wgd 001 [slachtoffer 2] (sh)

[verdachte] zegt dat [slachtoffer 2] haar best moest doen, als het zo doorgaat, kan zij niet 2 weken met vakantie. (…)

Tijdstip: 03-10-13 16:17:5450 (…)

002 [verdachte] (sh) bun 007 [betrokkene 1] (sh)

(…) [verdachte] zegt [betrokkene 1] dat hij 30 euro bij [slachtoffer 2] moet ophalen.

Het proces-verbaal van verhoor van de getuige [slachtoffer 2], van 5 november 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven51:

“V: Wanneer bent u naar Nederland gekomen? A: Drie jaar geleden. (…) Ik wist dat we geen geld hadden thuis. (…) Ik doe dit om de toekomst van mijn zoon veilig te stellen, voor het geld. (…) [naam 3] zei (…) dat ik Engels moest gaan leren en op zoek naar een kamer. (…) A: Ik ging al vrij snel (…) bij [slachtoffer 1] wonen. V: Waar woonde [slachtoffer 1]? A: Als ik me niet vergis was dat in de [straat 4]. In de buurt van de [straat 2]. (…) V: Met wie woonde [slachtoffer 1] daar? A: Met [verdachte]. (…) A: Dat is [verdachte]. (…) We hebben daar maar kort gewoond. De kamerverhuurder had nog iets anders, iets op vijf minuten lopen van de [straat 2]. (…) [straat 5]. (…) We wonen samen. 0: Eerst de [straat 4] en later de [straat 5]

A: Ja, en nu de [adres 3] in Alkmaar. (…) V: Op welke locaties heeft u in de prostitutie gewerkt? A: Den Haag, Groningen en Utrecht. (…) V: En toen je in Alkmaar ging werken, hoe ging je toen op en neer van huis naar werk? A: Met de auto. (…) Meestal reed ik heen en weer met de auto. Ik ging ook wel eens met de trein. Dan werd ik ’s avonds opgehaald. Door [verdachte]. (…). V: Je werkt zeven dagen in de week van 11:00 uur tot 23:00 uur? A: Ja ik ben hier om te werken. (…)”

Het proces-verbaal van verhoor van de getuige [slachtoffer 2], van 22 november 2013, inhoudende zakelijk weergegeven52:

“Het is drie jaar geleden. (…) Ik ben samen met [verdachte], [naam 3] en nog een ander meisje met zwart lang haar naar Nederland gekomen. (…) Ik wist van tevoren dat ik in de prostitutie ging werken. (…) [verdachte] wist dat ik in de prostitutie ging werken in Nederland. (…) Wie is [naam 4]? A: Dat is familie van [verdachte].(…) V: Waarom maakt jij geld over naar [naam 4]? A: Dat weet ik niet meer, het schiet me niet te binnen. (…) O: Wij hebben ook gegevens opgevraagd bij GWK Travelex. Hieruit bleek dat jij in de periode van 16-08-2011 tot 26-09-2011 vanaf het Centraal Station in Groningen, in totaal drie maal geld verzonden hebt naar [verdachte] Je hebt destijds in totaal € 7827,00 naar [verdachte] gestuurd. V: Waarom was dat? A: Dat weet ik niet. (…) Ik heb [verdachte] leren kennen in 2010, net voordat ik voor het eerst naar Nederland kwam. (…)

Proces-verbaal van verhoor van [getuige 1] d.d. 13 december 2013 te 10:20 uur, inhoudende, zakelijk weergegeven53:

[verdachte] is ook een pooier, [verdachte] heeft meerdere vrouwen. (…) [slachtoffer 2] (…) werkte toen al in de straat. (…) Aan het eind van de dag legde in het geld neer voor [betrokkene 1] en [slachtoffer 2] voor [verdachte]. Er werd gevraagd of de cabine betaald was. V: Wat heeft [verdachte] daarover gezegd, over dat [slachtoffer 2] voor hem werkte? A: Dat vond hij normaal. Hij zei dat zij bij hem hoorde, zijn vrouw was en voor hem werkte. (…) [verdachte] schepte op dat [slachtoffer 2] wel € 1000,00 per dag kon maken als ze echt zou willen.

Een geschrift, inhoudende een uitwerking van een tapgesprek, zoals hierna weergegeven:

Tijdstip: 25-08-13 20:21:3154:

004 [slachtoffer 3] [sh] bun 002 [verdachte] [sh]

[slachtoffer 3] zal bij de politie ook vertellen dat [verdachte] de pooier van [slachtoffer 2] is.

Proces-verbaal van bevindingen ontvangen gegevens van de MoneyGram n.a.v. FIN-025 t.a.v. [slachtoffer 2] d.d. 18 november 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven55:

Transacties:

Datum

Bedrag

Naam Zender

Plaats Zender

Naam Ontvanger

Plaats Ontvanger

2-9-2013

€ 962,-

[slachtoffer 2]

[adres 4], Den Haag

[betrokkene 2]

[adres 5], [geboorteplaats]

Proces-verbaal van bevindingen ontvangen gegevens van de GWK Travelex n.a.v. FIN-026 [verdachte], [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] d.d. 9 december 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven56:

Datum

Bedrag

Naam Zender

Plaats Zender

Naam Ontvanger

Plaats Ontvanger

(…)

10-09-2012

€ 757,00

[slachtoffer 2]

Groningen

[betrokkene 2]

Den Haag

(…)

29-09-2012

€ 107,00

[slachtoffer 2]

Groningen

[betrokkene 2]

Den Haag

02-10-2012

€ 1100,00

[slachtoffer 2]

Groningen

[betrokkene 2]

Den Haag

(…)

06-11-2012

€ 757,00

[slachtoffer 2]

Groningen

[betrokkene 2]

Den Haag

(…)

T.a.v. [slachtoffer 3]:

Het proces-verbaal van verhoor van de getuige [slachtoffer 3], van 6 november 2012, inhoudende zakelijk weergegeven57:

Kinderen die opgroeien op de manier zoals ik zouden recht krijgen op toeslag hoorde ik later. Maar ik had er geen verstand van en daarom heb ik dat geld nooit gekregen. (…) In Den Haag heb ik drie maanden gewerkt zonder ondernemersverklaring. V: Waar in Den Haag? A: In de [straat 2]. (…) V: Op welke locaties heeft u nog meer in de prostitutie gewerkt? A: In Groningen. (…) [getuige 2] (…)bezocht mij als vaste klant. V: Sinds wanneer wonen jullie samen? A: Sinds 2 jaar. (…) A: [verdachte]. (…) Ik bel hem elke dag. (…) V: Hoeveel geld heeft hij van jou afgepakt? A: Niet veel, 500 euro.

Het proces-verbaal van verhoor van de getuige [slachtoffer 3], van 12 december 2013, omstreeks 12.12 uur, inhoudende zakelijk weergegeven58:

V: Hoe lang ken jij [verdachte] al? A: Ik ken hem behoorlijk lang, ik kan geen jaartal noemen maar ik ken hem vanuit Hongarije. (…) Ik ben alimentatie verschuldigd voor mijn kinderen. Ik kon dit niet betalen. Ik heb aan de Staat een voorschot aangevraagd. Deze schuld, 265.000 Forint, moet ik in termijnen terugbetalen aan de Staat.

Een geschrift, inhoudende een uitwerking van een aantal tapgesprekken, zoals hierna weergegeven:

Tijdstip: 24-08-13 00:45:2359 (…)

004 [slachtoffer 3] bun 002 [verdachte]

[slachtoffer 3]: Je hebt al in het begin gelogen. Er is afgesproken, toen we hierheen zouden komen, als er geld wordt gemaakt, dan wordt alles door de helft gedeeld. Er is hier geen sprake van dat alles door de helft wordt gedeeld. Jij deelt alleen met [slachtoffer 2] alles door de helft. Met mij deel je niets door de helft.

[verdachte]: Besef je wel wat je hier door de telefoon vertelt?

[slachtoffer 3]: Je hebt al het geld van mij afgepakt.

[verdachte] (schreeuwt buiten zichzelf): Ik ga naar je, vieze, vuile temeier, ik schop je je ingewanden uit het lijf. (…)

[verdachte] (overschreeuwt haar):. .. het maakt niets uit wat je dan ook zegt, vieze vuile temeier, ik schop je je ingewanden uit het lijf. (…)

Tijdstip: 25-08-13 15:44:2660 (…)

004 [slachtoffer 3] bun 002 [verdachte] (…)

[verdachte] zegt, wind hem op, of zeg tegen hem, ben je impotent, [getuige 2]

Tijdstip: 25-08-13 16:46:1561 (…)

004 [slachtoffer 3] bun 002 [verdachte] (…)

Ga hem opwinden, ga naakt voor hem staan, zeg tegen hem dat hij de kutten in de tv niet met zijn hand kan pakken, die van jou wel.

Tijdstip: 25-08-13 20:17:3962

004 [slachtoffer 3] [sh] bun 002 [verdachte] [sh]

Het is niet meer zo, dat [verdachte] [slachtoffer 3] opdrachten en instructies kan geven. Die tijd is al voorbij, vindt [slachtoffer 3]. [verdachte] heeft haar al veel vernederd, zegt zij. [verdachte] zegt dat hier gebeurt wat de koning zegt.

Een geschrift, inhoudende een uitwerking van een aantal tapgesprekken, zoals hierna weergegeven:

Tijdstip: 21-08-13 20:07:4463 (…)

004 [slachtoffer 3] wgd 002 [verdachte] (…)

[slachtoffer 3]: Stel dat hij 10.000 zal geven, hoeveel krijg ik dan daarvan.

[verdachte]: 3.000.

[slachtoffer 3]: Ga weg.

[verdachte]: Je bent gek, (even n.t.v.), bijna 4000 is voor je.

[slachtoffer 3]: Hoeveel?

[verdachte]: 1 miljoen.

[slachtoffer 3]: 4000, haha. Ik wou dat ik 10 kreeg,

Tijdstip: 26-08-13 15:06:3864 (…)

004 [slachtoffer 3] [sh] bun 002 [verdachte] [sh]

[slachtoffer 3] heeft 150 van [getuige 2] gekregen. [slachtoffer 3] mag 50 houden en ze moet 100 euro bij [verdachte] in de brievenbus gooien. Dat zal [slachtoffer 3] niet doen. [slachtoffer 3] zal het in persoon overhandigen.

Tijdstip: 03-10-13 20:20:1365 (…)

002 [verdachte] (sh) bun 004 [slachtoffer 3] (…)

[slachtoffer 3] zegt: ik ben je hoer niet meer. [verdachte] zegt dat ze dat wel blijft tot hij zegt dat het afgelopen is. (…)

Tapgesprekken, pagina 2829 e.v., inhoudende zakelijk weergegeven:

Tijdstip: 20-08-13 17:34:3266 (…)

004 [slachtoffer 3] bun 002 [verdachte]

[slachtoffer 3] vertelt dat hij haar 1100 heeft gegeven. [slachtoffer 3] vraagt 200 van het geld, [verdachte] wil haar eerst 100 geven, later zegt hij dat zij 150 krijgt.

Tijdstip: 22-08-13 19:21:5467 (…)

004 [slachtoffer 3] wgd 002 [verdachte] (…)

[verdachte] zegt tegen [slachtoffer 3] dat zij tegen hem moet zeggen, voor haar te knielen en haar te likken. [slachtoffer 3] voelt daar nu weinig voor. (…) [verdachte] adviseert [slachtoffer 3] met hem te bespelen. (…) [slachtoffer 3] vraagt, wat wil je dan horen. [verdachte] zegt dat hij je likt. [slachtoffer 3] zegt goed, ik zal je bellen.

Een geschrift, inhoudende een uitwerking van een aantal tapgesprekken, zoals hierna weergegeven:

Tijdstip: 22-08-13 18:24:5768 (…)

004 [slachtoffer 3] bun 002 [verdachte] (…)

[verdachte] zegt tegen [slachtoffer 3] dat zij tenminste nog 2500 van [getuige 2] moet vragen. Hij heeft al 500 gegeven, nog eens 2500 en dan vertrek je naar Hongarije.

Tijdstip: 25-08-13 15:30:5369 (…)

004 [slachtoffer 3] bun 002 [verdachte] (…)

[slachtoffer 3] vraagt [verdachte], als ik met hem voor 200 ga neuken, hoeveel geef je mij ervan?

Tijdstip: 25-08-13 15:32:3370 (…)

004 [slachtoffer 3] (SH) wgd 002 [verdachte] (SH) (…)

[verdachte]: Laat hem je 250 geven, dan is 50 voor je.

(…) [slachtoffer 3]: Ik geef al het geld bij jou af...

Tijdstip: 25-08-13 19:09:1871 (…)

004 [slachtoffer 3] (sh) wgd 002 [verdachte] (sh)

[verdachte] vraagt [slachtoffer 3] waarom zij de telefoon niet beantwoordt.

(…) [verdachte]: [slachtoffer 3], ik zweer het, je krijgt een pak slag van mij. (…)

[verdachte]: Ik heb tegen je gezegd wat je doen moet.

[slachtoffer 3]: Het heeft geen zin dat nog eens uit te leggen.

[verdachte]: Ik heb het toch tegen je gezegd, kleed je uit, trek hem binnen naar je kamer.

(…) [verdachte] (schreeuwt buiten zichzelf) : Je gaat doen wat ik tegen je zeg, godverdomme. Wacht het maar af, jij...

Tijdstip: 25-08-13 19:14:4372 (…)

004 [slachtoffer 3] (sh) wgd 002 [verdachte] (sh) (…)

[verdachte]: [slachtoffer 3], ik zal je hiervoor hard in elkaar slaan, verdomme.

Tijdstip: 25-08-13 19:57:0373 (…)

004 Juli (sh) wgd 002 [verdachte] (sh) (…)

[verdachte]: Je moet doen wat ik zeg...

(…) [verdachte]: [slachtoffer 3], ik zal je streng afstraffen.

(…) [verdachte]: Wat dacht je wel. Ik snij jullie gezicht in stukken.

(…) [slachtoffer 3] zegt dat zij de pooier van iemand anders wordt die haar het geld geeft, en niet alles achterhoudt.

Tijdstip: 25-08-13 20:05:2474 (…)

004 [slachtoffer 3] [sh] bun 002 [verdachte] [sh]

[slachtoffer 3] vindt dat [verdachte] een zeer luxe leventje heeft. [verdachte] zegt dat hij zich dat kan permitteren. [slachtoffer 3] zegt dat [verdachte] zich erg vergist. Als [slachtoffer 3] stopt met [getuige 2], dan vraagt zij zich zeer af waar [verdachte] het geld vandaan zal halen. (…) [verdachte] raadt [slachtoffer 3] aan om zich uit te kleden en aan de slag gaan met [getuige 2]. (…) [slachtoffer 3] wil geen geld meer maken.

Het heeft toch geen zin, omdat [verdachte] al het geld van haar afpakt. Zij hadden andere afspraken gemaakt, zegt [slachtoffer 3]. Zij hadden afgesproken dat zij het geld zouden halveren, maar [verdachte] verdeeld het geld slechts met [slachtoffer 2] fifty-fifty. (…) [verdachte] schreeuwt dat hij haar tanden uit haar mond zal slaan.

Tijdstip: 25-08-13 20:11:0475 (…)

004 [slachtoffer 3] [sh] bun 002 [verdachte] [sh] (…)

[verdachte] zegt dat [slachtoffer 3] zich uit moet kleden, anders (…) krijgt zij geen geld van [getuige 2]. (…) [slachtoffer 3] wil geen geld van [getuige 2] uitlokken, omdat het geld toch door [verdachte] afgepakt zal worden.

Tijdstip: 25-08-13 20:12:2876 (…)

004 [slachtoffer 3] [sh] bun 002 [verdachte] [sh] (…)

[slachtoffer 3] vraagt [verdachte] wat hij van al dat geld vindt wat zij al aan [verdachte] heeft gegeven. Hoezo al dat geld, vraagt [verdachte]. [slachtoffer 3] vindt dat [verdachte] het geld, dat zij aan hem gegeven heeft gedurende de periode dat zij met de oude lul samen is, op moet tellen. Dat interesseert [verdachte] niet. Volgens [verdachte] moet [slachtoffer 3] blij zijn dat zij niet in een werkkamer moet zitten als prostituee. [slachtoffer 3] zal nooit voor [verdachte] in een werkkamer staan, zegt zij.

Tijdstip: 27-08-13 15:01:0477 (…)

004 [slachtoffer 3] [sh] bun 002 [verdachte] [sh]

[slachtoffer 3] vertelt dat [getuige 2] 200 gegeven heeft. Zij heeft nu in totaal 1600 euro aan [verdachte] gegeven. (…) Hij vindt dat [slachtoffer 3] op moet schieten en liet geld snel naar [verdachte] brengen.

Tijdstip: 28-08-13 10:56:0678 (…)

004 [slachtoffer 3] [sh] wgd 002 [verdachte] [sh] (…)

Zij zal bij de politie ook vertellen dat [verdachte] de pooier van [slachtoffer 2] is. (…) [verdachte] schreeuwt tegen haar dat hij haar benen en armen zal breken. (…) [verdachte] zal [slachtoffer 3] toch in de Casino vinden en hij zal haar darmen er uit trappen. [slachtoffer 3] vindt, dat [verdachte] haar geld aan haar terug zal geven. (…) Hij kan toch niet al het geld van [slachtoffer 3] afpakken. [verdachte] dreigt dat hij haar zal pakken en haar flink schoppen. [slachtoffer 3] zegt dat zij hem in de gevangenis laat stoppen. Goed, zegt [verdachte].

Tijdstip: 02-09-13 13:11:5279 (…)

004 [slachtoffer 3] [sh] bun 002 [verdachte] [sh] (…)

[verdachte] vraagt [slachtoffer 3] om met [getuige 2] te neuken en tegen hem zeggen dat zij op woensdag naar Hongarije gaat, zodat hij het geld aan haar geeft.

Tijdstip: 02-09-13 15:26:5480 (…)

004 [slachtoffer 3] [sh] wgd 002 [verdachte] [sh]

[verdachte] zegt dat [slachtoffer 2] al onderweg is om het geld op te halen. (…) [slachtoffer 3] mag het geld niet aanraken, zegt [verdachte]. Zij heeft 1050 gekregen.

Tijdstip: 02-09-13 17:45:4881 (…)

001 [slachtoffer 2] [sh] bun 002 [verdachte] [sli]

[verdachte] geeft instructies aan [slachtoffer 2] hoe zij liet geld naar Hongarije moet opsturen. Zij moet het naar [betrokkene 2] sturen. De verzendkosten moeten van liet bedrag afgetrokken worden. [slachtoffer 2] moet eerst het geld tellen, wie weet, misschien is liet meer. Het is precies 1000 euro zegt [slachtoffer 2]. [slachtoffer 2] stuurt het geld van haar eigen naam naar [betrokkene 2]. Zij is al nu bezig met de transactie.

Tijdstip: 02-09-13 19:10:1982 (…)

004 [slachtoffer 3] [sh] bun 002 [verdachte] [sh]

(…) [slachtoffer 3] wil weten wat er met haar geld gebeurde. De makelaarskantoor was niet open, zegt [verdachte]. [slachtoffer 2] zal de woning morgen regelen. [slachtoffer 3] heeft al een vermoeden dat [verdachte] niet de waarheid tegen haar zegt.

Tijdstip: 02-09-13 19:30:2883 (…)

004 [slachtoffer 3] [sh] bun 002 [verdachte] [sh] (…)

[slachtoffer 3] heeft al geld aan [verdachte] gegeven, maar zij heeft nog geen geld van hem gekregen. (…) [slachtoffer 3] vindt dat zij 2600 euro aan [verdachte] gaf. Zij wil niet zonder een cent naar Hongarije gaan.

Tijdstip: 11-09-13 12:04:1284 (…)

002 [verdachte] [sh] hun 004 [slachtoffer 3] [sh]

[verdachte] vindt dat [slachtoffer 3] de helft van het geld aan Mama af moet geven. Dat zal [slachtoffer 3] niet doen. [slachtoffer 3] moet hem niet tegenspreken, want anders gaat [verdachte] achter haar aan in Hongarije en zal hij haar ingewanden uit haar lijf trappen.

Tijdstip: 04-10-13 13:29:1085 (…)

004 [slachtoffer 3] (sh) wgd 002 [verdachte] (sh) (…)

En je gaat daarvan spelen, vieze vuile temeier die je bent. (…) Dan geef je mij 700, vieze temeier, 300 is genoeg voor jou.

Tijdstip: 13-10-13 23:08:5086 (…)

002 [verdachte] [sh] wgd 004 [slachtoffer 3] [sh]

[slachtoffer 3] zegt dat [verdachte] niet moet denken dat ze hem nog geld geeft. [verdachte] zegt dat hij dat gaat bepalen. [slachtoffer 3] vindt dat [verdachte] haar schuldig is. (…) [slachtoffer 3] zegt dat [verdachte] haar 500 schuldig is.

Het proces-verbaal van getuige [getuige 2] d.d. 6 november 2013, pagina 2824 e.v., inhoudende zakelijk weergegeven:

[slachtoffer 3] wilde wel overkomen naar mij voor 1000 euro. Uiteindelijk heb ik 750 euro betaald via Western Union en [slachtoffer 3] is naar mij gekomen. (…) Ze gaat drie of vier keer per jaar. Ik betaal iedere keer de reis. [slachtoffer 3] werkt niet meet in de prostitutie. (…) In 2010 is ze al gestopt met werken. In juni 2012 is ze bij mij in huis gekomen. (…) Ik heb wel eens geld gegeven. (…) Ik heb geld gestuurd. Dat gaat dan naar haar pooier toe. (…) Ik wil er mee ophouden, dat is het beste. Zij wil blijven, maar dat zal te maken hebben met die financiële baas. (…) V: Als u nu terugkijkt, kunt u dan vertellen hoeveel geld u in totaal aan [slachtoffer 3] heeft gegeven? A: Misschien wel 26000 euro. (zesentwintig duizend) V: Dat is veel geld, over welke periode praten we dan? A: Sinds augustus 2012, ze zei dat ze het geld meenam voor familie en dergelijke.

V: Wat denkt u nu wat er met het geld gedaan is? A: Dat zal wel naar die baas gegaan zijn (…). (…) A: Ik heb drie weken geleden, voordat ze wegging 900 euro gegeven en de reis van 105 euro betaald. (…) A: Ik heb ook zeker een jaar lang nog 1000 euro per maand aan [slachtoffer 3] betaald. Dat is een soort lease bedrag. Ik betaalde ook wel eens 5000 euro ineens, dan zei ze dat dat voor een halfjaar was, maar dan moest ik tussendoor ook nog betalen. Voor dat bedrag mocht ik dan een wip maken wanneer ik wilde. Ik heb veel geld betaald.

Proces-verbaal van bevindingen ontvangen gegevens van de MoneyGram n.a.v. FIN-025 t.a.v. [slachtoffer 3] d.d. 18 november 2013, inhoudende, zakelijk weergegeven87:

Datum

Bedrag

Naam Zender

Plaats Zender

Naam Ontvanger

Plaats Ontvanger

14-5-2013

€ 600,00

[slachtoffer 3]

[adres 6], Den Haag

[naam 6]

[naam 7]

[adres 7], [geboorteplaats]

9-10-2013

€ 100,00

[slachtoffer 3]

[adres 6], Den Haag

[naam 5]

[adres 7], [geboorteplaats]

Ten aanzien van [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3]

Tapgesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Tijdstip: 25-10-13 15:12:0288

002 [verdachte] [sh] bun 036 NN man [naam 8] [sh]

[verdachte]: Ik pleeg ook tegen die te schreeuwen, ik neuk jullie in je mond, roer je eens, ik ga niet de hele dag hier zitten voor 4 of 5 honderd! ([verdachte] schaterlacht.)

[naam 8]: Ja, wat is dat 4 of 5 honderd voor de hele dag.

[verdachte]: Ik ben hier, zeg ik, sinds 4 jaar. Ik hen helemaal lui geworden, en ik ben 16 kilo aangekomen door jullie stinkhoer. ([verdachte] lacht)

1 Algemeen dossier; pagina 74/75

2 Algemeen dossier; pagina 99 e.v.

3 Pagina 2429 e.v.

4 Pagina 2444 e.v.

5 Pagina 2462 e.v.

6 Proces-verbaal van het verhoor van [slachtoffer 1] ten overstaan van de rechter-commissaris mr. R.M. van Vuure in bijzijn van C. Vahl-Bakker, griffier, d.d. 6 februari 2014 te 09:30 uur

7 Pagina 2522

8 Pagina 2536

9 Pagina 2537

10 Pagina 2494

11 Pagina 2460/2461

12 Pagina 2525

13 Pagina 2457

14 Pagina 2496

15 Pagina 2495

16 Pagina 2458

17 Pagina 2508

18 Pagina 2459

19 Pagina 2482

20 Pagina 2510

21 Pagina 2478

22 Pagina 2511

23 Pagina 2512

24 Pagina 2498

25 Pagina 2497

26 Pagina 1126 e.v.

27 pagina 2601 e.v. en pagina 180 e.v.

28 Pagina 2618

29 Pagina 2619

30 Pagina 2621

31 Pagina 2623

32 Pagina 2626

33 Pagina 2601

34 Pagina 2668

35 Pagina 321

36 Pagina 2639

37 Pagina 2602

38 Pagina 2603

39 Pagina 2642

40 Pagina 2628

41 Pagina 2632

42 Pagina 2634

43 Pagina 2635

44 Pagina 2652

45 Pagina 322

46 Pagina 210

47 Pagina 2611

48 Pagina 2661

49 Pagina 2650

50 Pagina 2613

51 pagina 2689 e.v.

52 pagina 2718 e.v.

53 Pagina 2934 e.v.

54 Pagina 2543

55 Pagina 1419 e.v.

56 Pagina 1444 e.v.

57 pagina 2781 e.v.

58 pagina 2804 e.v.

59 Pagina 2799

60 Pagina 2796

61 Pagina 2797

62 Pagina 2798

63 Pagina 2816

64 Pagina 2815

65 Pagina 2817

66 Pagina 2831

67 Pagina 2829

68 Pagina 2837

69 Pagina 2855

70 Pagina 2856

71 Pagina 2907

72 Pagina 2908

73 Pagina 2909

74 Pagina 2843

75 Pagina 2844

76 Pagina 2857

77 Pagina 2863

78 Pagina 2912

79 Pagina 2864

80 Pagina 2871

81 Pagina 2875

82 Pagina 2877

83 Pagina 2878

84 Pagina 2913

85 Pagina 2881

86 Pagina 2850

87 Pagina 1423 e.v.

88 Pagina 2483