Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:2866

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
21-05-2014
Datum publicatie
28-05-2014
Zaaknummer
C/08/156208 / KG ZA 14-185
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Niet valt in te zien dat de Ontvanger misbruik van haar bevoegdheid heeft gemaakt door beslag te leggen op de auto en tot executoriale verkoop over te gaan. Daar komt bij dat tijdens de zitting is gebleken dat er een tweede auto op naam van eiseres staat. Ook uit dien hoofde is er geen enkele reden om het beslag op de auto op te (laten) heffen en om de executoriale verkoop te verbieden dan wel op te schorten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2014-1316
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/156208 / KG ZA 14-185

Vonnis in kort geding van 21 mei 2014

in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te[woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. K.M.C. Jansen te Heerlen,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

DE ONTVANGER VAN DE BELASTINGDIENST OOST KANTOOR ALMELO,

gevestigd te Almelo,

gedaagde,

in persoon verschenen bij zijn gevolmachtigde [V].

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als ‘[eiseres]’ en ‘de Ontvanger’.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met bijbehorende producties;

 • -

  de mondelinge behandeling;

 • -

  de pleitnota van de Ontvanger en de specificatie van de belastingschuld.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Op 4 april 2014 is door de belastingdeurwaarder een hernieuwd dwangbevel tot betaling aan [eiseres] betekend.

2.2.

Op 4 april 2014 is executoriaal beslag gelegd op de auto van [eiseres], een [Z] met kentekenen [kenteken] (hierna: [Z]). Uit het exploot van beslag blijkt dat bij uitblijven van betaling de [Z] op [datum] om 11.00 uur executoriaal zal worden verkocht.

2.3.

Tijdens de behandeling ter zitting heeft de Ontvanger meegedeeld dat aan de deurwaarder opdracht is gegeven de executoriale verkoop van de [Z] op te schorten.

3. Het geschil

3.1.

[eiseres] vordert - kort samengevat - bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, op de minuut en alle dagen en uren:

 1. het door de Ontvanger gelegde beslag (met onmiddellijke ingang) op te (laten) heffen en opgeheven te laten, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;

 2. de door de Ontvanger aangekondigde executie (direct) te staken c.q. op te schorten en gestaakt c.q. opgeschort te laten voor de duur van ten minste zes maanden, althans een in goede justitie te bepalen duur, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;

 3. de Ontvanger te veroordelen in de kosten van dit geding en de nakosten, deze kosten te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van veertien dagen na dagtekening van dit vonnis.

3.2.

[eiseres] heeft aan haar vorderingen - samengevat weergegeven - het volgende ten grondslag gelegd. [eiseres] is welwillend een bestaande vordering van de Ontvanger te voldoen. Zij heeft in dit kader verzocht om een specificatie van dan wel een toelichting op de vordering. Deze heeft zij niet gekregen, zodat zij thans de oorsprong van de vordering nog steeds niet kent. Gezien haar bijzonder slechte gezondheid heeft zij administratieve zaken noodgedwongen op hun beloop moeten laten, nu zij evenmin op hulp en/of ondersteuning van een partner of derden kan rekenen. Zij wordt derhalve bijzonder getroffen door het gelegde beslag en is niet in de gelegenheid gesteld een regeling te treffen, ook niet op uitdrukkelijk verzoek. Executoriale verkoop van de [Z] zou [eiseres] daarenboven bijzonder treffen, nu zij in de periodes dat zij wel op de been is en zich buitenshuis, met name voor medische behandelingen, kan bewegen in bijzondere mate op de [Z] is aangewezen. Nu [eiseres] zich weliswaar aan de late kant, doch deugdelijk en op redelijke wijze tot de Ontvanger heeft gewend en de Ontvanger simpelweg weigert enige medewerking in welke vorm dan ook te verlenen, is het voortzetten van de executie in de gegeven omstandigheden tevens aan te merken als misbruik van recht.

3.3.

De Ontvanger heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Vooropgesteld moet worden dat het algemeen belang de invordering van belastingschulden desnoods via uitwinning zeker te stellen zodanig zwaarwegend moet worden geacht dat dit slechts in uitzonderingsgevallen moet wijken voor de belangen van een belastingschuldige.

4.2.

De voorzieningenrechter stelt vast dat [eiseres] de, ter zitting gespecificeerde, verschuldigde belastingschuld(en) niet heeft betwist. Voorts heeft zij niet weersproken dat het beslag op zichzelf rechtmatig en op de juiste wijze is gelegd.

4.3.

Voor zover [eiseres] heeft betoogd dat zij niet in de gelegenheid is gesteld om een (betalings)regeling met de Ontvanger te treffen en dat de Ontvanger elke medewerking weigert, overweegt de voorzieningenrechter dat dit betoog, nog daargelaten dat zij niet, althans onvoldoende, aannemelijk heeft gemaakt dat zij op een effectieve wijze om een (betalings)regeling dan wel uitstel van betaling heeft verzocht, reeds om de navolgende gronden moet worden gepasseerd. De Ontvanger heeft gemotiveerd uiteengezet dat [eiseres], op grond van het in de Leidraad Invordering 2008 verwoorde uitstelbeleid niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling voor motorrijtuigenbelasting, zodat een verzoek om een betalingsregeling in ieder geval zou zijn afgewezen voor de aanslagen motorrijtuigenbelasting.

4.4.

Op grond van het vorenoverwogene valt niet in te zien dat de Ontvanger misbruik van haar bevoegdheid heeft gemaakt door beslag te leggen op de [Z] en tot executoriale verkoop over te gaan. De gestelde slechte gezondheid van [eiseres] doet hier niet aan af. Daar komt bij dat tijdens de zitting is gebleken dat er een tweede auto op naam van [eiseres] staat, namelijk een [B] met kenteken [kenteken]. Ook uit dien hoofde is er geen enkele reden om het beslag op de [Z] op te (laten) heffen en om de executoriale verkoop te verbieden dan wel op te schorten.

4.5.

Gelet op het bovenstaande komt de voorzieningenrechter dan ook tot de slotsom dat de vorderingen moeten worden afgewezen.

4.6.

[eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de Ontvanger worden begroot op € 608,-- aan verschotten (griffierecht).

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

I. Wijst de vorderingen af.

II. Veroordeelt [eiseres] in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Ontvanger begroot op € 608,--.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. J.H. van der Veer, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken op 21 mei 2014.1

1 type: coll: