Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:2292

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
29-04-2014
Datum publicatie
29-04-2014
Zaaknummer
08/951023-13 en 08/730709-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een 17-jarige jongen uit Hengelo is veroordeeld tot een jeugddetentie van 14 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 200 uur. Hij is veroordeeld voor een overval in Almelo en diefstal met geweld en poging zware mishandeling in Hengelo.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummers: 08/951023-13 en 08/730709-13

Datum vonnis: 29 april 2014

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1996 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats],

nu verblijvende in JJI De Hunnerberg te Nijmegen.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 10 december 2013, 31 januari 2014 en 15 april 2014. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. K. de Valk en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsvrouw mr. M.E. Kikkert, advocaat te Enschede, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er in de zaak met parketnummer 08/951023-13, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: op 10 augustus 2013 in Almelo samen met anderen, dan wel alleen, een roofoverval op een cafetaria heeft gepleegd;

feit 2: op 7 augustus 2013 in Hengelo heeft geprobeerd samen met anderen, dan wel alleen, een woning te overvallen dan wel heeft geprobeerd om samen met anderen, dan wel alleen, de bewoner van die woning af te persen;

feit 3: op 10 augustus 2013 in Almelo heeft geprobeerd om samen met anderen, dan wel alleen, een roofoverval op een cafetaria te plegen dan wel heeft geprobeerd om samen met anderen, dan wel met anderen, de eigenaren van de cafetaria af te persen.

In de zaak met parketnummer 08/730709-13 komt de verdenking er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: op 19 augustus 2013 in Hengelo samen met anderen, dan wel alleen, van iemand geld en een mobiele telefoon heeft gestolen en daarbij geweld heeft gebruikt;

feit 2:

op 19 augustus 2013 in Hengelo samen met anderen, dan wel alleen en al dan niet met voorbedachten rade, [slachtoffer 1] zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht, dan wel dat hij heeft geprobeerd om samen met anderen, dan wel alleen en al dan niet met voorbedachten rade, [slachtoffer 1] zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, dan wel dat hij deel heeft uitgemaakt van een groep die geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 1].

Voluit luidt in de zaak met parketnummer 08/951023-13 de - gewijzigde - tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

hij op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almelo tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 2] (werkzaam in cafetaria [cafetaria 1]) heeft gedwongen tot de afgifte van een hoeveelheid geld en/of een hoeveelheid rookartikelen, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3] en/of cafetaria [cafetaria 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of verdachtes mededader(s) voornoemde cafetaria is/zijn binnengegaan en/of de, in voornoemde cafetaria aanwezige, klanten (o.m.

[slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7]) en/of een medewerkster [slachtoffer 8] tegen een muur en/of op de grond hebben laten zitten en/of liggen en/of (daarbij) dreigend/dwingend heeft/hebben gezegd: "Ga liggen" en/of (daarbij) een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp,

dreigend/dwingend in de richting van voornoemde klanten heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of achter de toonbank is/zijn gegaan en/of (daarbij) een mes, althans een steekvoorwerp, heeft/hebben getoond aan voornoemde [slachtoffer 2];

2.

hij op of omstreeks 07 augustus 2013 te Hengelo, gemeente Hengelo (O), ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of een of meer (andere) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 9], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen

- ( meermalen) de woning van die [slachtoffer 9] ([adres]) heeft/hebben afgelegd en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die woning en/of

- zich in de buurt van die woning heeft/hebben verscholen en/of

- ( een) mes(sen) en/of touw en/of ander bindmateriaal met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die [slachtoffer 9] en/of een of meer andere bewoners van-/aanwezigen in die woning te bedreigen en/of vast te binden) en/of

- bij de woning van die [slachtoffer 9] ([adres]) heeft/hebben aangebeld, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

en/of

hij op of omstreeks 07 augustus 2013 te Hengelo, gemeente Hengelo (O), ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 9] te dwingen tot de afgifte van geld en/of (een) goed(eren), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 9], in elk geval aan een ander of anderen dan

aan verdachte en/of zijn mededader(s), met voormeld oogmerk,

- ( meermalen) de woning van die [slachtoffer 9] ([adres]) heeft/hebben afgelegd en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die woning en/of

- zich in de buurt van die woning heeft/hebben verscholen en/of

- ( een) mes(sen) en/of touw en/of ander bindmateriaal met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die [slachtoffer 9] en/of een of meer andere bewoners van-/aanwezigen in die woning te bedreigen en/of vast te binden) en/of

- bij de woning van die [slachtoffer 9] ([adres]) heeft/hebben aangebeld,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3.

hij op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almelo ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of een of meer (andere) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 10] en/of cafetaria [cafetaria 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen

[slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen,

- de cafetaria van die [slachtoffer 10] ([adres]) door middel van Streetview heeft/hebben bekeken en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die cafetaria en/of

- ( een) mes(sen) en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of een of meer andere aanwezigen in die cafetaria te bedreigen) en/of

- de cafetaria is/zijn binnengegaan en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, uit zijn/hun kleding heeft/hebben gepakt en/of heeft/hebben vastgehouden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

en/of

hij op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almelo ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] te dwingen tot de afgifte van geld en/of een of meer (andere) goed(eren), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 10] en/of cafetaria [cafetaria 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met voormeld oogmerk,

- de cafetaria van die [slachtoffer 10] ([adres]) door middel van Streetview heeft/hebben bekeken en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die cafetaria en/of

- ( een) mes(sen) en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of een of meer andere aanwezigen in die cafetaria te bedreigen) en/of

- de cafetaria is/zijn binnengegaan en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, uit zijn/hun kleding heeft/hebben gepakt en/of heeft/hebben vastgehouden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Voluit luidt in de zaak met parketnummer 08/730709-13 de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

hij op of omstreeks 19 augustus 2013, in de gemeente Hengelo (O), op of aan de openbare weg(en), de Oude Boekeloseweg en/of de Havenstraat, althans op of aan een of meer openbare weg(en), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen (ongeveer) 75 euro, althans een geldbedrag, en/of een (mobiele) telefoon, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader

- die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal, (zeer) (krachtig en/of gewelddadig) in/op/tegen de buik, de/een (boven)be(e)n(en) en/of het gezicht/gelaat heeft/hebben geslagen en/of getrapt, en/of

- ( nadat die [slachtoffer 1] was gevlucht) die [slachtoffer 1] heeft/hebben achtervolgd, en/of

- die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal, (zeer) (krachtig en/of gewelddadig) in/op/tegen het linkerslaapbeen heeft/hebben geslagen of gestompt, en/of

- de jas en/of een of meer broekzak(ken) van die [slachtoffer 1] heeft/hebben doorzocht;

2.

hij op of omstreeks 19 augustus 2013, in de gemeente Hengelo (O), tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, aan een persoon (te weten

[slachtoffer 1]), opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, zwaar lichamelijk letsel (een gebroken (hoek)tand), heeft toegebracht, door deze opzettelijk, na kalm beraad en rustig overleg, althans opzettelijk (zeer) (krachtig en/of gewelddadig)

- meermalen, althans eenmaal, (zeer) (krachtig en/of gewelddadig) in/op/tegen de buik, de/een (boven)be(e)n(en) en/of het gezicht/gelaat te slaan en/of te trappen, en/of

- meermalen, althans eenmaal, (zeer) (krachtig en/of gewelddadig) in/op/tegen het linkerslaapbeen te slaan of te stompen;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

hij op of omstreeks 19 augustus 2013, in de gemeente Hengelo (O), ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, aan een persoon (te weten [slachtoffer 1]), opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, deze opzettelijk, na kalm beraad en rustig overleg, althans opzettelijk (zeer) (krachtig en/of gewelddadig)

- meermalen, althans eenmaal, (zeer) (krachtig en/of gewelddadig) in/op/tegen de buik, de/een (boven)be(e)n(en) en/of het gezicht/gelaat heeft geslagen en/of getrapt, en/of

- meermalen, althans eenmaal, (zeer) (krachtig en/of gewelddadig) in/op/tegen het linkerslaapbeen heeft geslagen of gestompt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen niet is voltooid;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

hij op of omstreeks 19 augustus 2013, in de gemeente Hengelo (O), met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, de Oude Boekeloseweg en/of de Havenstraat, in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 1], welk geweld bestond uit het

- in een hoek drukken van die [slachtoffer 1], en/of

- slaan, stompen, trappen en/of schoppen in/op/tegen de buik, de/een (boven)be(e)n(en), het gezicht/gelaat en/of het linkerslaapbeen van die [slachtoffer 1], en/of

- het achtervolgen van die [slachtoffer 1], en/of

- het doorzoeken van de jas en/of een of meer broekzakken van die [slachtoffer 1].

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte in de zaak met parketnummer 08/951023-13 feit 1, feit 2 en feit 3 en in de zaak met parketnummer 08/730709-13 feit 1 en feit 2 primair onder toepassing van artikel 77b Sr wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaar. Subsidiair heeft de officier van justitie gevorderd om, indien de rechtbank artikel 77b Sr niet van toepassing acht, het onderzoek ter terechtzitting aan te houden teneinde door middel van het uitbrengen van een multidisciplinair rapport de mogelijkheden van een pij-maatregel te onderzoeken. Tevens heeft de officier van justitie gevorderd om de vorderingen van de benadeelde partijen toe te wijzen met daarbij oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

In de zaak met parketnummer 08/730709-13 onder feit 2 primair acht de rechtbank op basis van de bewijsmiddelen niet bewezen dat verdachte aan het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht, zodat de rechtbank verdachte van dat feit zal vrijspreken.

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 08/951023-13 onder feit 1, feit 2 in de eerste plaats en in de tweede plaats, feit 3 in de eerste plaats en in de tweede plaats, en het in de zaak met parketnummer 08/730709-13 onder feit 1 en onder feit 2 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

In de zaak met parketnummer 08/951023-13

1.

hij op 10 augustus 2013 te Almelo tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer 2] (werkzaam in cafetaria [cafetaria 1]) heeft gedwongen tot afgifte van een hoeveelheid geld en een hoeveelheid rookartikelen, toebehorende aan [slachtoffer 3] en/of cafetaria [cafetaria 1], welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en verdachtes mededader voornoemde cafetaria is/zijn binnengegaan en de in voornoemde cafetaria aanwezige klanten ([slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7]) en/of medewerkster [slachtoffer 8] tegen een muur en/of op de grond heeft/hebben laten zitten en/of liggen en/of daarbij dreigend/dwingend heeft/hebben gezegd: "Ga liggen" en daarbij een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, dreigend/dwingend in de richting van voornoemde klanten heeft/hebben gericht en gericht gehouden en/of achter de toonbank is/zijn gegaan en/of daarbij een mes heeft/hebben getoond aan voornoemde [slachtoffer 2];

2.

hij op 7 augustus 2013 te Hengelo, gemeente Hengelo (O), ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of een of meer andere goederen toebehorende aan [slachtoffer 9] en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 9], met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededaders hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, met zijn mededaders

- de auto heeft geparkeerd in de nabije omgeving van die woning en/of

- zich in de buurt van die woning heeft verscholen en/of

- een mes en/of touw met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die [slachtoffer 9] en/of een of meer andere bewoners van-/aanwezigen in die woning te bedreigen en/of vast te binden) en/of

- bij de woning van die [slachtoffer 9] ([adres]) heeft aangebeld,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

en/of

hij op 7 augustus 2013 te Hengelo, gemeente Hengelo (O), ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 9] te dwingen tot de afgifte van geld en/of goederen toebehorende aan die [slachtoffer 9], met voormeld oogmerk,

- de auto heeft geparkeerd in de nabije omgeving van die woning en/of

- zich in de buurt van die woning heeft verscholen en/of

- een mes en/of touw met zich mee heeft gevoerd teneinde die [slachtoffer 9] en/of een of

meer andere bewoners/aanwezigen in die woning te bedreigen en/of vast te binden en/of

- bij de woning van die [slachtoffer 9] ([adres]) heeft aangebeld,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3.

hij op 10 augustus 2013 te Almelo ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of een of meer andere goederen toebehorende aan [slachtoffer 10] en/of cafetaria [cafetaria 2] en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11], met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, met zijn mededader(s),

- de cafetaria van die [slachtoffer 10] ([adres]) door middel van Streetview heeft bekeken en/of

- de auto heeft geparkeerd in de nabije omgeving van die cafetaria en/of

- een mes en een op een vuurwapen gelijkend voorwerp met zich mee heeft gevoerd teneinde die [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of een of meer andere aanwezigen in die cafetaria te bedreigen en/of

- de cafetaria is binnengegaan en een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft gepakt en/of heeft vastgehouden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

en/of

hij op 10 augustus 2013 te Almelo ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld

[slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] te dwingen tot de afgifte van geld en/of een of meer (andere) goed(eren) toebehorende aan [slachtoffer 10] en/of cafetaria [cafetaria 2], met voormeld oogmerk,

- de cafetaria van die [slachtoffer 10] ([adres]) door middel van Streetview heeft bekeken en

- de auto heeft geparkeerd in de nabije omgeving van die cafetaria en

- een mes en een op een vuurwapen gelijkend voorwerp met zich mee heeft gevoerd (teneinde die [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] of een of meer andere aanwezigen in die cafetaria te bedreigen) en/of

- de cafetaria is binnengegaan en een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft gepakt en/of heeft vastgehouden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van het onder 1 tenlastegelegde. Verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1]) hebben deze overval bekend en een belastende verklaring afgelegd over de rol van medeverdachte [medeverdachte 2] (hierna: [medeverdachte 2]) en het – na de overval – ook door [medeverdachte 2] delen in de buit. [medeverdachte 2] heeft verklaard dat hij als bestuurder verdachte en [medeverdachte 1] naar Almelo heeft gereden en later weer naar de woning van [medeverdachte 1] heeft vervoerd. Daarnaast is er een aangifte van de eigenaar van cafetaria

[cafetaria 1] en zijn er diverse belastende getuigenverklaringen van medewerksters en klanten.

Ten aanzien van feit 2 is de rechtbank van oordeel dat verdachte samen met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] heeft geprobeerd een overval te plegen op de bewoners van de woning aan

de [straat 1] te Hengelo (O). Zowel verdachte als getuige [getuige] hebben verklaard over de plannen voor en de aanwezigheid van [medeverdachte 1] bij de overval. Beiden hebben verklaard over een donkere/zwarte tas met een roze touw, welk touw er door [medeverdachte 1] met een mes afgesneden werd. Verdachten zijn, in de auto van [medeverdachte 2], langs bedoelde woning gereden, waarna [medeverdachte 2] zijn auto in de nabijheid van de woning tot stilstand heeft gebracht op een zodanige plaats dat een snelle vlucht via de [straat 2] mogelijk was. Vervolgens zijn verdachte en [medeverdachte 1] naar de woning van aangever gelopen, terwijl [medeverdachte 2] in de auto op hen bleef wachten. Verdachte heeft bij de woning aangebeld en [medeverdachte 1] heeft op korte afstand achter een boom staan toekijken. Verdachte heeft verklaard dat de voordeur op de ketting zat en dat hij, nadat de man aan hem vroeg wat hij daar deed, in paniek raakte, “niks” heeft gezegd en de voortuin is uitgelopen toen de man de voordeur weer had gesloten.

Uit historische printgegevens van de telefoon van [medeverdachte 2] blijkt dat deze telefoon op de pleegdatum te 21.40 uur is gepeild aan de [straat 3] op een afstand van ongeveer 500 meter van bedoelde woning. Voorts blijkt uit een Whats’app gesprek tussen verdachte en zijn vriendin op de pleegdatum tussen 18.50 uur en 18.57 uur dat verdachte aan het werk is, in Hengelo is, met een groepje niggers, die avond geld gaat pakken en dat ze een overval gaan zetten.

Ten aanzien van feit 3 is de rechtbank van oordeel dat uit de bewijsmiddelen volgt dat verdachte en [medeverdachte 1] voor de overval speciale kleding hebben aangetrokken en op de laptop van verdachte via Google hebben gezocht naar geschikte cafetaria’s in Almelo om te overvallen. Vervolgens zijn zij door medeverdachte [medeverdachte 2] in diens auto naar Almelo gebracht. verdachte heeft verklaard dat [medeverdachte 2] door [medeverdachte 1] verdachte verteld werd dat ze een overval zouden gaan plegen op een cafetaria. [medeverdachte 2] gebruikte een navigatiesysteem om naar de [straat 4] in Almelo te rijden. De auto is, nadat verdachten een paar keer langs de cafetaria’s aan de [straat 4] ([cafetaria 1] en [cafetaria 2]) waren gereden en [medeverdachte 2] had gewezen op camera’s aan de overzijde van cafetaria [cafetaria 1], in de nabijheid van cafetaria [cafetaria 2] geparkeerd. Daarna zijn verdachte en [medeverdachte 1] cafetaria [cafetaria 2] binnen gegaan. [medeverdachte 2] is in de auto op hen blijven wachten. [medeverdachte 1] heeft verklaard dat hij in de cafetaria het neppistool, dat hij achter zijn broeksband had, gepakt heeft omdat het bijna in zijn broek viel en dat hij het neppistool weer goed achter zijn broeksband heeft gestopt. Ook verdachte heeft verklaard dat [medeverdachte 1] zijn pistool heeft gepakt. Dit is ook op beveiligingsbeelden zichtbaar. Toen verdachte aan [medeverdachte 1] kenbaar maakte dat hij niet over de balie kon springen – zoals hem vooraf door [medeverdachte 1] gezegd was – hebben verdachte en [medeverdachte 1] de cafetaria met een smoes verlaten, zijn ze weer bij [medeverdachte 2] in de auto gestapt en hebben zij enige tijd rondgereden, waarna de auto in de omgeving van cafetaria [cafetaria 1] geparkeerd werd.

In de zaak met parketnummer 08/730709-13

1.

hij op 19 augustus 2013, in de gemeente Hengelo (O), op of aan de openbare weg, de Oude Boekeloseweg en de Havenstraat, tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag en een mobiele telefoon toebehorende aan [slachtoffer 1], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen die [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken, welk geweld hierin bestond dat verdachte en/of zijn mededader

- die [slachtoffer 1] meermalen in/op/tegen de buik, de bovenbenen en het gezicht heeft/ hebben geslagen en/of getrapt, en/of

- ( nadat die [slachtoffer 1] was gevlucht) die [slachtoffer 1] heeft/hebben achtervolgd, en/of

- die [slachtoffer 1] tegen het linkerslaapbeen heeft/hebben geslagen of gestompt, en/of

- de jas en broekzakken van die [slachtoffer 1] heeft/hebben doorzocht;

2.

hij op 19 augustus 2013, in de gemeente Hengelo (O), ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander aan een persoon (te weten [slachtoffer 1]), opzettelijk en met voorbedachten rade, zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, deze opzettelijk, na kalm beraad en rustig overleg,

- meermalen in/op/tegen de buik, de bovenbenen en het gezicht heeft geslagen en/of getrapt, en/of

- tegen het linkerslaapbeen heeft geslagen of gestompt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen niet is voltooid.

Ten aanzien van de zaak met parketnummer 08/730709-13 onder feit 2 subsidiair is de rechtbank, anders dan de verdediging, van oordeel dat uit de bewijsmiddelen volgt dat sprake is van een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Uit de door verdachte op 19 augustus 2013 gestuurde What’s-app berichten “Vnv (=vanavond) ga ik [slachtoffer 1] pakken (…)”, “Morge gaan we iemand kantelen (=iemand te grazen nemen)”, [slachtoffer 1] (…)”, “Ik ga die guy half dood slaan” en “En als hy weer hersteld doe ik et zelfde weer. Gwn (=gewoon) dat hy nog overleeft. Om meer pyn te krijgen”, blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat verdachte opzet had om aan het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel toe te brengen.

In geval van hoger beroep zullen de gebruikte bewijsmiddelen worden opgenomen in een aanvulling bij dit vonnis. De in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden zijn redengevend voor deze beslissing. De inhoud van de bewijsmiddelen is telkens alleen gebruikt voor het bewijs van het feit waarop het in het bijzonder betrekking heeft. De rechtbank heeft de in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte in de zaak met parketnummer 08/951023-13 onder feit 1, feit 2 in de eerste plaats en in de tweede plaats, feit 3 in de eerste plaats en in de tweede plaats, en het in de zaak met parketnummer 08/730709-13 onder feit 1 en feit 2 subsidiair meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het in de zaak met parketnummer 08/951023-13 onder feit 1 en het in de zaak met parketnummer 08/730709-13 onder feit 1 en feit 2 subsidiair bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 45, 303, 312 en 317 Sr. Er zijn ten aanzien van deze bewezenverklaarde feiten geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 08/951023-13 onder feit 2 in de eerste plaats en in de tweede plaats en onder feit 3 in de eerste plaats en in de tweede plaats tenlastegelegde overweegt de rechtbank het volgende. Door de verdediging is ten aanzien van deze feiten een beroep gedaan op vrijwillige terugtred van verdachte.

De rechtbank is van oordeel dat dit beroep slaagt en dat verdachte dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Uit de bewijsmiddelen volgt dat verdachte zowel ten aanzien van het onder feit 2 als ten aanzien van het onder feit 3 tenlastegelegde als gevolg van een van zijn wil afhankelijke omstandigheid heeft afgezien van de te plegen misdrijven.

Het bewezenverklaarde levert op:

In de zaak met parketnummer 08/951023-13

feit 1

het misdrijf: afpersing terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

In de zaak met parketnummer 08/730709-13

feit 1

het misdrijf: diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om de diefstal gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

feit 2

het misdrijf: poging tot zware mishandeling gepleegd met voorbedachte rade.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Wat betreft de overige bewezenverklaarde feiten zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank heeft daarbij gelet op de Pro Justitia-rapportage van 2 december 2013. De rechtbank oordeelt dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8 De op te leggen straf of maatregel

De officier van justitie heeft toepassing van artikel 77b Sr, zijnde toepassing van het volwassenenstrafrecht, verzocht. Weliswaar deelt de rechtbank het standpunt van de officier van justitie dat het in casu gaat om ernstige feiten, maar ziet daarin onvoldoende aanleiding tot toepassing van artikel 77b Sr, gelet op verdachtes jeugdige leeftijd ten tijde van de gepleegde delicten en zijn ontwikkeling zoals deze in de - hierna te bespreken - Pro Justitia rapportage door psycholoog Soetendaal geschetst wordt en wordt onderschreven door de Raad voor de Kinderbescherming.

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan een overval op een cafetaria.

Verdachte heeft bij de overval een actieve rol gehad. Hij heeft samen met zijn mededader [medeverdachte 1] de medewerkers en klanten van de cafetaria gedwongen om op de grond te gaan liggen, waarbij de mededader hen met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft bedreigd. De slachtoffers van de overvallen hebben daarbij angstige momenten doorgemaakt. Evident is dat de overvallen voor hen traumatiserend zijn geweest en dat zij nog geruime tijd zullen lijden onder de psychische gevolgen van hetgeen verdachte en zijn mededaders hen hebben aangedaan. Dit blijkt onder meer uit de op de zitting voorgelezen slachtofferverklaringen. Bovendien versterkt dergelijk gewelddadig optreden de gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving. De rechtsorde wordt ernstig geschokt door dergelijke feiten. De rechtbank geeft zich rekenschap van het feit dat de jeugdige verdachte de overval mede onder invloed van de veel oudere mededader [medeverdachte 1] heeft begaan. Dat neemt niet weg dat de rechtbank het verdachte ernstig kwalijk neemt dat hij zich bij het plegen van de onderhavige feiten ook heeft laten leiden door zijn verlangen naar geldelijk gewin en zich op geen enkele manier heeft bekommerd om de gevolgen voor de slachtoffers.

Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan een diefstal met geweld en een poging zware mishandeling, beide gericht tegen hetzelfde slachtoffer. Omdat verdachte meende dat het slachtoffer een vriendin van hem heeft verkracht heeft verdachte het slachtoffer samen met een ander in elkaar geslagen en beroofd, omdat hij vergelding wilde bewerkstelligen voor de vermeend verkrachte vriendin. Verdachte is daarbij enkel afgegaan op de mededeling van de vriendin. Het slachtoffer is door verdachte in de buik, tegen de bovenbenen en in het gezicht geslagen. Ook heeft verdachte hem tegen het slaapbeen geslagen. Dat het daarbij bij een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel is gebleven is niet de verdienste van verdachte geweest. Verdachte en zijn mededader hebben bovendien zonder enige scrupules het slachtoffer beroofd van geld en telefoon.

Over verdachte is gerapporteerd door A. Soetendaal, GZ-psycholoog. Uit de rapportage volgt, samengevat, dat bij verdachte sprake is van autisme spectrum problematiek naast cannabismisbruik. Ook werd een oppositioneel opstandige gedragsstoornis en hechtingsproblematiek gezien. De stoornis en de gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens hebben verdachtes gedragskeuzes beïnvloed bij het tenlastegelegde. Bij verdachte is sprake van een verminderd besef van de wederrechtelijkheid van zijn handelen op het moment van het ten laste gelegde. Hij lijkt onvoldoende in de gaten te hebben dat zijn handelen niet door de beugel kon en hij lijkt evenmin de gevolgen ervan te hebben overzien. De deskundige adviseert om verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen. De kans op herhaling wordt door de deskundige als groot ingeschat als verdachte blijft omgaan met deviante vrienden.

De rechtbank neemt de bevindingen en conclusies van de deskundigen over en is van oordeel dat verdachte als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar dient te worden beschouwd.

Zowel de deskundige als de Raad voor de Kinderbescherming in haar verslag van

31 maart 2014, hebben geadviseerd om aan verdachte een deels voorwaardelijke straf op te leggen en om de reclasseringsmaatregel ITB-Criem op te leggen om de omgang met vrienden in de gaten te houden en de bijzondere voorwaarde te stellen dat verdachte zich onder behandeling laat stellen van een door de jeugdreclassering aangewezen instantie voor zijn drugsgebruik. Gezien de ernst van de feiten acht de rechtbank een vrijheidsbenemende straf gerechtvaardigd. Gelet op de jeugdige leeftijd van verdachte, het feit dat hij een bekennende verdachte is en heeft meegewerkt aan het politieonderzoek, is de rechtbank van oordeel dat een deel van de vrijheidsbenemende straf voorwaardelijk dient te worden opgelegd, mede om verdachte er in de toekomst van te laten weerhouden dat hij andermaal strafbare feiten pleegt. Aan het voorwaardelijk op te leggen deel zal de rechtbank de door de deskundigen geadviseerde bijzondere voorwaarden verbinden. Daarnaast zal de rechtbank aan verdachte een werkstraf voor de duur van tweehonderd uren op leggen, bij niet of onvoldoende verrichten te vervangen door honderd dagen jeugddetentie.

9 De schade van benadeelden

De volgende personen hebben zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces.

[slachtoffer 2], wonende te [woonplaats] aan de [adres]. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van een bedrag van € 1.750,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd terzake geleden immateriële schade. Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

[slachtoffer 8], wonende te [woonplaats] aan de [adres]. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van een bedrag van € 1.500,00 terzake geleden immateriële schade. Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

[slachtoffer 7], wonende te [woonplaats] aan de [adres]. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van een bedrag van

€ 1.500,00 terzake geleden immateriële schade. Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

[slachtoffer 5], wonende te [woonplaats] aan de [adres]. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van een bedrag van € 1.500,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd terzake geleden immateriële schade. Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

[slachtoffer 6], wonende te [woonplaats] aan de [adres]. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van een bedrag van € 1.500,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd terzake geleden immateriële schade. Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Cafetaria [cafetaria 1], gevestigd te [woonplaats] aan de [adres], in deze vertegenwoordigd door [slachtoffer 3]. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van een bedrag van € 961,84.

Deze schade bestaat uit de volgende posten:

 • -

  50% factuur Ajax Chubb Varel ad € 171,17;

 • -

  niet mee verzekerende rookartikelen ad € 100,00;

 • -

  extra inzet medewerker op 11 augustus ad € 87,75;

 • -

  twee weken ziekte medewerker ad € 389,04;

 • -

  verlies productie uren ad € 46,66;

 • -

  derving omzet ad € 105,00;

 • -

  productie uren verlies ivm verhoor politie ad € 62,22.

Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

[vertegenwoordiger slachtoffer 1] wonende te [woonplaats] aan de [adres] en wettelijk vertegenwoordiger van [slachtoffer 1]. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van een bedrag van € 347,95, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd.

Deze schade bestaat uit de volgende posten:

 • -

  telefoon ad € 87,95;

 • -

  geld € 35,00;

 • -

  jas ad € 25,00;

 • -

  immateriële schade ad € 200,00.

Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

9.1.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de door de benadeelde partijen gevorderde bedragen dienen te worden toegewezen. De officier van justitie heeft tevens oplegging van de schadevergoedingsmaatregel gevorderd.

9.1.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verweer gevoerd tegen de vordering van benadeelde partij Cafetaria

[cafetaria 1]/[slachtoffer 3] en de vordering van [slachtoffer 1]. Ten aanzien van de vordering van cafetaria [cafetaria 1] heeft zij primair, kort samengevat, gesteld dat de vordering niet eenvoudig is vaststellen zodat de behandeling daarvan een onevenredige vertraging van het strafproces oplevert en subsidiair dat de vorderingen onvoldoende zijn onderbouwd. Ten aanzien van de vordering van [slachtoffer 1] heeft zij gesteld dat, behoudens het geldbedrag van

€ 35,00 dat door verdachte is afgenomen, de overige materiële schadeposten niet zijn onderbouwd en het in strijd met redelijkheid en billijkheid is om de gevorderde immateriële schade toe te wijzen. Ten aanzien van de overige vorderingen heeft zij verzocht de gevorderde bedragen ter vergoeding van immateriële schade te matigen, gelet op de jeugdige leeftijd van de verdachte en diens financiële positie.

9.1.3

De overwegingen van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat voornoemde benadeelde partijen in hun vorderingen ontvankelijk zijn en dat de vorderingen gegrond zijn. Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat de verdachte door het in de zaak met parketnummer 08/951023-13 bewezenverklaarde feit 1 rechtstreeks schade heeft toegebracht aan de slachtoffers [slachtoffer 2], [slachtoffer 8], [slachtoffer 7], [slachtoffer 5], [slachtoffer 6] en Cafetaria [cafetaria 1]/[slachtoffer 3], alsmede dat hij door het in de zaak met parketnummer 08/730709-13 bewezenverklaarde feiten 1 en 2 rechtstreeks schade heeft toegebracht aan het slachtoffer [slachtoffer 1]. De opgevoerde schadeposten zijn voldoende onderbouwd en aannemelijk. De rechtbank ziet geen aanleiding de gevorderde vergoedingen te matigen en zal het door de benadeelde partijen gevorderde toewijzen en, behoudens daar waar het de vordering van [slachtoffer 7] en Cafetaria [cafetaria 1]/[slachtoffer 3] betreft nu door hen geen wettelijke rente is gevorderd, bepalen dat dit dient te worden vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente vanaf de datum waarop het strafbare feit is gepleegd. Daarnaast zal de rechtbank verdachte veroordelen tot betaling van de kosten die de benadeelde partijen hebben gemaakt of zullen maken voor rechtsbijstand en de executie van dit vonnis.

9.2

De schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal hierbij de maatregel als bedoeld in art. 36f Sr opleggen, aangezien de verdachte jegens de slachtoffers [slachtoffer 2], [slachtoffer 8], [slachtoffer 7], [slachtoffer 5], [slachtoffer 6] en Cafetaria [cafetaria 1]/[slachtoffer 3], naar burgerlijk recht (mede) aansprakelijk is voor de schade die in de zaak met parketnummer 08/951023-13 door feit 1 is toegebracht en hij jegens het slachtoffer [slachtoffer 1] naar burgerlijk recht (mede) aansprakelijk is voor de schade die in de zaak met parketnummer 08/730709-13 door feit 1 is toegebracht.

10 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 27, 77a, 77g, 77h, 77i, 77m, 77n, 77x, 77y, 77z, 77aa en 77gg Sr.

11 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

- verklaart niet bewezen dat verdachte het in de zaak met parketnummer 08/730709-13

onder feit 2 primair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het in de zaak met parketnummer 08/951023-13 onder feit 1, feit 2 in de eerste plaats en in de tweede plaats, feit 3 in de eerste plaats en in de tweede plaats en het in de zaak met parketnummer 08/730709-13 onder feit 1 en feit 2 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte in de zaak met parketnummer 08/951023-13 onder feit 1, feit 2 in de eerste plaats en in de tweede plaats, feit 3 in de eerste plaats en in de tweede plaats en het in de zaak met parketnummer 08/730709-13 onder feit 1 en feit 2 subsidiair meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het in de zaak met parketnummer 08/951023-13 onder feit 1 en het in de zaak met parketnummer 08/730709-13 onder feit 1 en feit 2 subsidiair bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

  in de zaak met parketnummer 08/951023-13

feit 1: afpersing terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde

personen;

in de zaak met parketnummer 08/730709-13

feit 1: diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om de diefstal gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

feit 2 subsidiair: poging tot zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade;

 • -

  verklaart dat het in de zaak met parketnummer 08/951023-13 onder feit 2 in de eerste plaats en in de tweede plaats en het onder feit 3 in de eerste plaats en in de tweede plaats bewezenverklaarde geen strafbaar feit oplevert en ontslaat verdachte op dat onderdeel van alle rechtsvervolging;

 • -

  verklaart verdachte strafbaar voor het in de zaak met parketnummer 08/951023-13 onder feit 1 en in de zaak met parketnummer 08/730709-13 onder feit 1 en feit 2 subsidiair bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een jeugddetentie voor de duur van veertien (14) maanden, waarvan zes (6) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee (2) jaren;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:
  - omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

  - omdat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of omdat de veroordeelde geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden;

- omdat de veroordeelde geen medewerking aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, Sr heeft verleend, medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- omdat de veroordeelde tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarde(n) niet heeft nageleefd;

 • -

  stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens de Jeugdreclassering Nederland in het kader van een ITB Criem-traject voor de duur van zes maanden;

 • -

  stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens de Jeugdreclassering Nederland, ook als dat inhoudt ambulante behandeling door derden in verband met zijn drugsproblematiek voor zover en voor zolang de reclassering dat noodzakelijk acht;

 • -

  draagt deze reclasseringsinstelling op om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

 • -

  bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

 • -

  veroordeelt verdachte tot een taakstraf, zijnde een werkstraf bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van 200 uren;

 • -

  beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende jeugddetentie zal worden toegepast voor de duur van 100 dagen;

schadevergoeding

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 2], wonende te [woonplaats] aan de [adres], van een bedrag van € 1.750,00 te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 10 augustus 2013, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het in de zaak met parketnummer 08/951023-13 bewezen verklaarde feit 1 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 1.750,00 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 27 dagen zal worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 8], wonende te [woonplaats] aan de [adres], van een bedrag van € 1.500,00, te vermeerderen met de wettelijke over dat bedrag vanaf 10 augustus 2013, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het in de zaak met parketnummer 08/951023-13 bewezen verklaarde feit 1 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 1.500,00 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 25 dagen zal worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 7], wonende te [woonplaats] aan de [adres], van een bedrag van € 1.500,00, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het in de zaak met parketnummer 08/951023-13 bewezen verklaarde feit 1 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 1.500,00 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 25 dagen zal worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 5], wonende te [woonplaats] aan de [adres], van een bedrag van € 1.500,00, te vermeerderen met de wettelijke over dat bedrag vanaf 10 augustus 2013, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het in de zaak met parketnummer 08/951023-13 bewezen verklaarde feit 1 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 1.500,00 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 25 dagen zal worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 6], wonende te [woonplaats] aan de [adres], van een bedrag van € 1.500,00, te vermeerderen met de wettelijke over dat bedrag vanaf 10 augustus 2013, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het in de zaak met parketnummer 08/951023-13 bewezen verklaarde feit 1 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 1.500,00 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 25 dagen zal worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij Cafetaria [cafetaria 1]/[slachtoffer 3], gevestigd te [woonplaats] aan de [adres], van een bedrag van € 961,84, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het in de zaak met parketnummer 08/951023-13 bewezen verklaarde feit 1 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 961,84 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 19 dagen zal worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [vertegenwoordiger slachtoffer 1] wonende te [woonplaats] aan de [adres], van een bedrag van € 347,95, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 19 augustus 2013, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het in de zaak met parketnummer 08/730109-13 bewezen verklaarde feit 1 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 347,95 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 6 dagen zal worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen;

opheffing bevel voorlopige hechtenis

- heft het bevel tot voorlopige hechtenis op met ingang van 14 mei 2014.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Venekatte, voorzitter, tevens kinderrechter,

mr. C.C.S. Koppes en mr. H. Bloebaum, rechters, in tegenwoordigheid van

mr. W.J. van der Leest, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 29 april 2014.

Mr. Venekatte en mr. Koppes zijn niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.