Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2014:2286

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
29-04-2014
Datum publicatie
29-04-2014
Zaaknummer
08/951101-13 en 08/760012-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank veroordeelt een 20-jarige verdachte uit Lochem tot een gevangenisstraf van 48 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Hij is schuldig aan overvallen in Almelo en Zutphen en pogingen tot overvallen in Almelo en Hengelo.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FJR 2015/5.7
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummers: 08/951101-13 en 08/760012-14

Datum vonnis: 29 april 2014

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedag] 1993 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats],

nu verblijvende in JJI De Hunnerberg te Nijmegen.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 10 december 2013, 31 januari 2014 en 15 april 2014. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. K. de Valk en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsman mr. R.D.J. Visschers, advocaat te Zutphen, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er in de zaak met parketnummer 08/951101-13, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: op 10 augustus 2013 in Almelo samen met anderen, dan wel alleen, een roofoverval op een cafetaria heeft gepleegd, danwel dat hij medeplichtig aan het plegen van die roofoverval is geweest;

feit 2: op 13 juni 2013 in Zutphen samen met anderen, dan wel alleen, een roofoverval op een tankstation heeft gepleegd, danwel dat hij medeplichtig aan het plegen van die roofoverval is geweest.

In de zaak met parketnummer 08/760012-14 komt de verdenking er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: op 10 augustus 2013 in Almelo heeft geprobeerd om samen met anderen, dan wel alleen, een roofoverval op een cafetaria te plegen dan wel heeft geprobeerd om samen met anderen, dan wel met anderen, de eigenaren van de cafetaria af te persen, danwel dat hij medeplichtig is geweest aan die pogingen;

feit 2: op 7 augustus 2013 in Hengelo (O) heeft geprobeerd om samen met anderen, dan wel alleen, een woning te overvallen dan wel heeft geprobeerd om samen met anderen, dan wel alleen, de bewoner van die woning af te persen, danwel dat hij medeplichtig is geweest aan die pogingen.

Voluit luidt in de zaak met parketnummer 08/951101-13 de - gewijzigde - tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

hij op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almelo tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] (werkzaam in

cafetaria [cafetaria 1]) heeft gedwongen tot de afgifte van een hoeveelheid geld en/of een hoeveelheid rookartikelen, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2] en/of cafetaria [cafetaria 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of verdachtes mededader(s) voornoemde cafetaria

is/zijn binnengegaan en/of de, in voornoemde cafetaria aanwezige, klanten (o.m.

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6]) en/of een medewerkster [slachtoffer 7] tegen een muur en/of op de grond heeft/hebben laten zitten en/of liggen en/of (daarbij) dreigend/dwingend heeft/hebben gezegd: "Ga liggen" en/of (daarbij) een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, dreigend/dwingend in de richting van voornoemde klanten heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of achter de toonbank is/zijn gegaan en/of (daarbij) een mes, althans een steekvoorwerp, heeft/hebben getoond aan voornoemde [slachtoffer 1];

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[medeverdachte 1], althans een persoon en/of (een) ander(en) op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almelo tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] (werkzaam in cafetaria [cafetaria 1]) heeft gedwongen tot de afgifte van een hoeveelheid geld en/of een hoeveelheid rookartikelen, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2] en/of cafetaria [cafetaria 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 1] en/of diens mededader(s), en/of aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [medeverdachte 1] en/of diens mededader(s) voornoemde cafetaria is/zijn binnengegaan en/of de, in voornoemde cafetaria aanwezige, klanten (o.m. [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6]) en/of een medewerkster [slachtoffer 7] tegen een muur en/of op de grond heeft/hebben laten zitten en/of liggen en/of (daarbij) dreigend/dwingend heeft/hebben gezegd: "Ga liggen" en/of (daarbij) een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, dreigend/dwingend in de richting van voornoemde klanten heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of achter de toonbank is/zijn gegaan en/of (daarbij) een mes, althans een steekvoorwerp, heeft/hebben getoond aan voornoemde [slachtoffer 1], tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almelo en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door opzettelijk met een door hem bestuurde auto die [medeverdachte 1] en/of diens mededader(s) naar en/of van de plaats des misdrijfs te vervoeren;

2.

hij op of omstreeks 13 juni 2013 te Zutphen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 8] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [tankstation] tankstations, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s) met een zonnebril op en/of met een capuchon over het hoofd, althans met gezichtsverhullende kleding, het tankstation [tankstation] (gevestigd aan de [adres]) , waar die [slachtoffer 8] op dat moment werkzaam was, heeft/hebben betreden en/of vervolgens naar de balie is/zijn gelopen en/of een pistool althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben getrokken en/of deze aan die [slachtoffer 8] getoond en/of een tas/zak naar die [slachtoffer 8] heeft/hebben gegooid en/of dat pistool/voorwerp op die [slachtoffer 8] heeft/hebben gericht (gehouden) en/of (daarbij) op dwingende/dreigende toon tegen die [slachtoffer 8] heeft/hebben gezegd: "Doe het geld in de zak" en/of op luide/agressieve toon tegen die [slachtoffer 8] heeft/hebben gezegd: "Schiet op" en/of "Meer geld in de zak" , althans woorden van gelijke aard of strekking;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[medeverdachte 1], althans een persoon, en/of (een) ander(en) op of omstreeks 13 juni 2013 te Zutphen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 8] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [tankstation] tankstations, in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 1] en/of en/of diens mededader(s) en/of aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die

[medeverdachte 1] en/of diens mededader(s) met een zonnebril op en/of met een capuchon over het hoofd, althans met gezichtsverhullende kleding, het tankstation [tankstation] (gevestigd aan de [adres]) , waar die [slachtoffer 8] op dat moment werkzaam was, heeft betreden en/of vervolgens naar de balie is gelopen en/of een pistool althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft getrokken en/of deze aan die [slachtoffer 8] getoond en/of een tas/zak naar die [slachtoffer 8] heeft gegooid en/of dat pistool/voorwerp op die [slachtoffer 8] heeft gericht (gehouden) en/of (daarbij) op dwingende/dreigende toon tegen die [slachtoffer 8] heeft gezegd: "Doe het geld in de zak" en/of op luide/agressieve toon tegen die [slachtoffer 8] heeft gezegd: "Schiet op"en/of "Meer geld in de zak" , althans woorden van gelijke aard of strekking,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 13 juni 2013 te Zutphen en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door opzettelijk die [medeverdachte 1] en/of diens mededader(s) met een door hem bestuurde auto naar en vanaf de plaats des misdrijfs te vervoeren.

Voluit luidt in de zaak met parketnummer 08/760012-14 de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

1.

A.

hij op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almelo ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of een of meer (andere) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 9] en/of cafetaria [cafetaria 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen

[slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen,

- de cafetaria van die [slachtoffer 9] ([adres]) door middel van Streetview heeft/hebben bekeken en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die cafetaria en/of

- ( een) mes(sen) en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of een of meer andere aanwezigen in die cafetaria te bedreigen) en/of

- de cafetaria is/zijn binnengegaan en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, uit zijn/hun kleding heeft/hebben gepakt en/of heeft/hebben vastgehouden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[medeverdachte 1], althans een persoon, en/of (een) andere(n), op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almelo ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of een of meer (andere) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 9] en/of cafetaria [cafetaria 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 1] en/of die perso(o)n(en) en/of aan verdachte en/of zijn mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

- de cafetaria van die [slachtoffer 9] ([adres]) door middel van Streetview heeft/hebben bekeken en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die cafetaria en/of

- ( een) mes(sen) en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of een of meer andere aanwezigen in die cafetaria te bedreigen) en/of

- de cafetaria is/zijn binnengegaan en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, uit zijn/hun kleding heeft/hebben gepakt en/of heeft/hebben vastgehouden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almnelo en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichting heeft verschaft en/op opzettelijk behulpzaam is geweest door opzettelijk met een door hem bestuurde auto die [medeverdachte 1] en/of diens mededader(s) naar en/of van de plaats des misdrijfs te vervoeren;

en/of

B.

hij op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almelo ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] te dwingen tot de afgifte van geld en/of een of meer (andere) goed(eren), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 9] en/of cafetaria [cafetaria 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met voormeld oogmerk,

- de cafetaria van die [slachtoffer 9] ([adres]) door middel van Streetview heeft/hebben bekeken en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die cafetaria en/of

- ( een) mes(sen) en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of een of meer andere aanwezigen in die cafetaria te bedreigen) en/of

- de cafetaria is/zijn binnengegaan en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, uit zijn/hun kleding heeft/hebben gepakt en/of heeft/hebben vastgehouden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

ALTHANS, voor zover het vorenstaande onder 1 B geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[medeverdachte 1], althans een persoon, en/of (een) anderen op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almelo ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld

[slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] te dwingen tot de afgifte van geld en/of een of meer (andere) goed(eren), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[slachtoffer 9] en/of cafetaria [cafetaria 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 1] en/of die perso()on(en) en/of aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [medeverdachte 1] en/of een of meer van zijn mededader(s), althans alleen

- de cafetaria van die [slachtoffer 9] ([adres]) door middel van Streetview heeft/hebben bekeken en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die cafetaria en/of

- ( een) mes(sen) en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of een of meer andere aanwezigen in die cafetaria te bedreigen) en/of

- de cafetaria is/zijn binnengegaan en/of een pistool, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, uit zijn/hun kleding heeft/hebben gepakt en/of heeft/hebben vastgehouden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 10 augustus 2013 te Almnelo en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichting heeft verschaft en/op opzettelijk behulpzaam is geweest door opzettelijk met een door hem bestuurde auto die [medeverdachte 1] en/of diens mededader(s) naar en/of van de plaats des misdrijfs te vervoeren;

2.

A.

hij op of omstreeks 07 augustus 2013 te Hengelo, gemeente Hengelo (O), ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of een of meer (andere) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 11], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die

[slachtoffer 11], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen

- ( meermalen) de woning van die [slachtoffer 11] ([adres]) heeft/hebben afgelegd en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die woning en/of

- zich in de buurt van die woning heeft/hebben verscholen en/of

- ( een) mes(sen) en/of touw en/of ander bindmateriaal met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die [slachtoffer 11] en/of een of meer andere bewoners van-/aanwezigen in die woning te bedreigen en/of vast te binden) en/of

- bij de woning van die [slachtoffer 11] ([adres]) heeft/hebben aangebeld,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 A geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[medeverdachte 1], althans een persoon, en/of (een) anderen op of omstreeks 07 augustus 2013 te Hengelo, gemeente Hengelo (O), ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of een of meer (andere) goed(eren), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[slachtoffer 11], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 1] en/of die perso(o)n(en) en/of zijn mededader(s) en/of aan verdachte, en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 11], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht

mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

- ( meermalen) de woning van die [slachtoffer 11] ([adres]) heeft/hebben afgelegd en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die woning en/of

- zich in de buurt van die woning heeft/hebben verscholen en/of

- ( een) mes(sen) en/of touw en/of ander bindmateriaal met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die [slachtoffer 11] en/of een of meer andere bewoners van-/aanwezigen in die woning te bedreigen en/of vast te binden) en/of

- bij de woning van die [slachtoffer 11] ([adres]) heeft/hebben aangebeld,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 07 augustus 2013 te Hengelo, gemeente Hengelo (O), en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door opzettelijk met een door hem bestuurde auto die [medeverdachte 1] en/of diens mededader(s) naar en/of van de plaats des misdrijfs te vervoeren;

en/of

B.

hij op of omstreeks 07 augustus 2013 te Hengelo, gemeente Hengelo (O), ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 11] te dwingen tot de afgifte van geld en/of (een) goed(eren), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 11], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met voormeld oogmerk

- ( meermalen) de woning van die [slachtoffer 11] ([adres]) heeft/hebben afgelegd en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die woning en/of

- zich in de buurt van die woning heeft/hebben verscholen en/of

- ( een) mes(sen) en/of touw en/of ander bindmateriaal met zich mee heeft/hebben gevoerd (teneinde die [slachtoffer 11] en/of een of meer andere bewoners van-/aanwezigen in die woning te bedreigen en/of vast te binden) en/of

- bij de woning van die [slachtoffer 11] ([adres]) heeft/hebben aangebeld,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 A geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAR, terzake van

[medeverdachte 1], althans een persoon, en/of (een) anderen op of omstreeks 07 augustus 2013 te Hengelo, gemeente Hengelo (O), ter uitvoering van het voornemen en het misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 11], te dwingen tot de afgifte van geld en/of een of meer (andere) goed(eren), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

die [slachtoffer 11], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 1] en/of die perso(o)(nen) en/of zijn mededader(s) en/of aan verdachte, welk geweld e/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [medeverdachte 1] en/of diens mededader(s)

- ( meermalen) de woning van die [slachtoffer 11] ([adres]) heeft/hebben afgelegd en/of

- hun/zijn auto heeft/hebben geparkeerd (uit het zicht) in de nabije omgeving van die woning en/of

- zich in de buurt van die woning heeft/hebben verscholen en/of

- ( een) mes(sen) en/of touw en/of ander bindmateriaal met zich mee heeft/hebben gevoerd

(teneinde die [slachtoffer 11] en/of een of meer andere bewoners van-/aanwezigen in die woning te bedreigen en/of vast te binden) en/of

- bij de woning van die [slachtoffer 11] ([adres]) heeft/hebben aangebeld,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 07 augustus 2013 te Hengelo, gemeente Hengelo (O), en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door opzettelijk met een door hem bestuurde auto die [medeverdachte 1] en/of diens mededader(s) naar en/of van de plaats des misdrijfs te vervoeren.

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte in de zaak met parketnummer 08/951101-13 feit 1 primair en feit 2 primair en in de zaak met parketnummer 08/760012-14 feit 1 primair (de en/of variant) en feit 2 primair (de en/of variant) wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van negen jaar. Tevens heeft de officier van justitie gevorderd om de vorderingen van de benadeelde partijen toe te wijzen met daarbij oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

4 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte in de zaak met parketnummer 08/951101-13 onder feit 2 primair is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

De rechtbank acht de in de tenlastelegging opgenomen uitvoeringshandelingen in zodanige mate gericht op hetgeen aan medeverdachte [medeverdachte 1] kan worden toegeschreven, zodat om die reden het tenlastegelegde medeplegen niet bewezen kan worden.

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 08/951101-13 onder feit 1 primair en feit 2 subsidiair tenlastegelegde en het in de zaak met parketnummer 08/760012-14 onder feit 1 A primair en B primair en feit 2 A primair en B primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

in de zaak met parketnummer 08/951101-13

1.

hij op 10 augustus 2013 te Almelo tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer 1] (werkzaam in cafetaria [cafetaria 1]) heeft gedwongen tot afgifte van een hoeveelheid geld en een hoeveelheid rookartikelen toebehorende aan [slachtoffer 2] en/of cafetaria [cafetaria 1], welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader voornoemde cafetaria is/zijn binnengegaan en de in voornoemde cafetaria aanwezige klanten ([slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6]) en medewerkster [slachtoffer 7] tegen een muur en/of op de grond heeft/hebben laten zitten en/of liggen en daarbij dreigend/dwingend heeft/hebben gezegd: "Ga liggen" en/of daarbij een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, dreigend/dwingend in de richting van voornoemde klanten heeft/hebben gericht en gericht gehouden en/of achter de toonbank is/zijn gegaan en/of daarbij een mes heeft/hebben getoond aan voornoemde [slachtoffer 1];

2.

[medeverdachte 1] op 13 juni 2013 te Zutphen, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer 8] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag toebehorende aan [tankstation] tankstations, welke bedreiging met geweld hierin bestond dat die [medeverdachte 1] met een zonnebril op en met een capuchon over het hoofd het tankstation [tankstation] (gevestigd aan de [adres]), waar die [slachtoffer 8] op dat moment werkzaam was, heeft betreden en vervolgens naar de balie is gelopen en een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft getrokken en deze aan die [slachtoffer 8] getoond en een tas naar die [slachtoffer 8] heeft gegooid en dat voorwerp op die [slachtoffer 8] heeft gericht (gehouden) en daarbij op dwingende/dreigende toon tegen die [slachtoffer 8] heeft gezegd: "Doe het geld in de zak" en op luide/agressieve toon tegen die [slachtoffer 8] heeft gezegd: "Schiet op" en "Meer geld in de zak", tot en bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 13 juni 2013 te Zutphen en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en inlichtingen heeft verschaft en opzettelijk behulpzaam is geweest door opzettelijk die [medeverdachte 1] met een door hem bestuurde auto naar en vanaf de plaats des misdrijfs te vervoeren;

in de zaak met parketnummer 08/760012-14

1.

A.

hij op 10 augustus 2013 te Almelo ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of een of meer andere goederen, toebehorende aan [slachtoffer 9] en/of cafetaria [cafetaria 2] en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10], met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren met zijn mededader(s)

- de cafetaria van die [slachtoffer 9] ([adres]) door middel van Streetview heeft bekeken en/of

- de auto heeft geparkeerd in de nabije omgeving van die cafetaria en/of

- een mes en een op een vuurwapen gelijkend voorwerp met zich mee heeft gevoerd teneinde die [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of een of meer andere aanwezigen in die cafetaria te bedreigen en/of

- de cafetaria is binnengegaan en een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft gepakt en/of heeft vastgehouden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

en/of

B.

hij op 10 augustus 2013 te Almelo ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld

[slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] te dwingen tot de afgifte van geld en/of een of meer andere goederen toebehorende aan [slachtoffer 9] en/of cafetaria [cafetaria 2] met voormeld oogmerk

- de cafetaria van die [slachtoffer 9] ([adres]) door middel van Streetview heeft bekeken en/of

- de auto heeft geparkeerd in de nabije omgeving van die cafetaria en/of

- een mes en een op een vuurwapen gelijkend voorwerp met zich mee heeft gevoerd (teneinde die [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en een of meer andere aanwezigen in die cafetaria te bedreigen) en/of

- de cafetaria is binnengegaan en een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft gepakt en/of heeft vastgehouden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

A.

hij op 7 augustus 2013 te Hengelo, gemeente Hengelo (O), ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of een of meer andere goederen toebehorende aan [slachtoffer 11] en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 11] met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededaders hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, met zijn mededaders

- de auto heeft geparkeerd in de nabije omgeving van die woning en/of

- zich in de buurt van die woning heeft verscholen en/of

- een mes en/of touw met zich mee heeft gevoerd (teneinde die [slachtoffer 11] en/of een of meer andere bewoners/aanwezigen in die woning te bedreigen en/of vast te binden) en/of

- bij de woning van die [slachtoffer 11] ([adres]) heeft aangebeld,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

en/of

B.

hij op 7 augustus 2013 te Hengelo, gemeente Hengelo (O), ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 11] te dwingen tot de afgifte van geld en/of goederen toebehorende aan die [slachtoffer 11], met voormeld oogmerk,

- de auto heeft geparkeerd in de nabije omgeving van die woning en/of

- zich in de buurt van die woning heeft verscholen en/of

- een mes en/of touw met zich mee heeft gevoerd (teneinde die [slachtoffer 11] en/of een of meer andere bewoners/aanwezigen in die woning te bedreigen en/of vast te binden) en/of

- bij de woning van die [slachtoffer 11] ([adres]) heeft aangebeld,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

In geval van hoger beroep zullen de gebruikte bewijsmiddelen worden opgenomen in een aanvulling bij dit vonnis. De in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden zijn redengevend voor deze beslissing. De inhoud van de bewijsmiddelen is telkens alleen gebruikt voor het bewijs van het feit waarop het in het bijzonder betrekking heeft.

De rechtbank heeft de in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank overweegt ten aanzien van de bewezenverklaarde feiten nog het volgende.

In de zaak met parketnummer 08/951101-13 feit 1 primair, alsmede in de zaak met parketnummer 08/760012-14 feit 1 onder A primair en B primair en feit 2 onder A primair en B primair is de rechtbank anders dan de verdediging van oordeel dat het tenlastegelegde medeplegen is bewezen. Voor een bewezenverklaring van het medeplegen is vereist dat er tussen verdachte en zijn medeverdachten nauwe en bewuste samenwerking is geweest. De samenwerking kan blijken uit voorafgaande al dan niet stilzwijgende afspraken, taakverdeling, de aanwezigheid ten tijde van het delict en het zich niet distantiëren ervan. Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit de bewijsmiddelen dat sprake is van medeplegen.

Medeverdachten [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1]) en [medeverdachte 2] (hierna: [medeverdachte 2]) hebben de overval op Cafetaria [cafetaria 1] overval bekend en zij hebben een belastende verklaring afgelegd over de rol van verdachte en het – na de overval – ook door verdachte delen in de buit.

Verdachte heeft verklaard dat hij als bestuurder [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] naar Almelo heeft gereden en hen later weer naar de woning van [medeverdachte 1] heeft vervoerd.

Uit de bewijsmiddelen volgt voorts dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] voor de overval speciale kleding hebben aangetrokken en dat zij op de laptop van [medeverdachte 2] via Google hebben gezocht naar geschikte cafetaria’s in Almelo om te overvallen. Vervolgens zijn zij door verdachte in zijn auto naar Almelo gebracht. [medeverdachte 2] heeft verklaard dat verdachte door [medeverdachte 1] verteld werd dat ze een overval zouden gaan plegen op een cafetaria. Verdachte gebruikte een navigatiesysteem om naar de [straat 1] in Almelo te rijden. De auto is, nadat verdachten een paar keer langs de cafetaria’s aan de [straat 1] ([cafetaria 1] en [cafetaria 2]) waren gereden en verdachte daarbij had gewezen op camera’s aan de overzijde van cafetaria [cafetaria 1], in de nabijheid van cafetaria [cafetaria 2] geparkeerd. Daarna zijn [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] cafetaria [cafetaria 2] binnen gegaan. Verdachte is in de auto op hen blijven wachten. [medeverdachte 2] heeft verklaard dat [medeverdachte 1] zijn pistool heeft gepakt. Dit is ook op beveiligingsbeelden zichtbaar. Toen [medeverdachte 2] aan [medeverdachte 1] kenbaar maakte dat hij niet over de balie kon springen – zoals hem vooraf door [medeverdachte 1] gezegd was – hebben [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] de cafetaria met een smoes verlaten, zijn ze weer bij verdachte in de auto gestapt en hebben verdachten enige tijd rondgereden, waarna de auto in de omgeving van cafetaria [cafetaria 1] geparkeerd werd.

Door te handelen als verdachte en de medeverdachten hebben gedaan is er een begin van uitvoering geweest van een overval op, dan wel afpersing van cafetaria [cafetaria 2] en/of

[slachtoffer 9], zodat er sprake is van een poging tot diefstal met geweld dan wel een poging tot afpersing terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Ten aanzien van de zaak met parketnummer 08/760012-14 onder feit 2 is de rechtbank van oordeel dat verdachte samen met [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] heeft geprobeerd een overval te plegen op de bewoners van de woning aan de [straat 2] te Hengelo (O). Zowel [medeverdachte 2] als getuige [getuige] hebben verklaard over de plannen voor en de aanwezigheid van verdachte bij de overval. Verdachte, [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [getuige] zijn in de auto van verdachte langs bedoelde woning gereden, waarna verdachte zijn auto in de nabijheid van de woning tot stilstand heeft gebracht op een zodanige plaats dat een snelle vlucht via de [straat 3] mogelijk was. Vervolgens zijn [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] naar de woning van aangever gelopen, terwijl [verdachte] in de auto op hen bleef wachten. [medeverdachte 2] heeft bij de woning aangebeld en [medeverdachte 1] heeft op korte afstand achter een boom staan toekijken. [medeverdachte 2] heeft verklaard dat de voordeur op de ketting zat en dat hij, nadat de man aan hem vroeg wat hij daar deed, in paniek raakte, “niks” heeft gezegd en de voortuin is uitgelopen toen de man de voordeur weer had gesloten. Uit historische printgegevens van de telefoon van verdachte blijkt dat deze telefoon op de pleegdatum te 21.40 uur is gepeild aan de [straat 4] op een afstand van ongeveer 500 meter van bedoelde woning. Voorts blijkt uit een Whats’app gesprek tussen [medeverdachte 2] en zijn vriendin op de pleegdatum tussen 18.50 uur en 18.57 uur dat [medeverdachte 2] aan het werk is, in Hengelo is, met een groepje niggers, die avond geld gaat pakken en dat ze een overval gaan zetten. Voor wat betreft de verklaringen die getuige [getuige] heeft afgelegd merkt de rechtbank het volgende op. Getuige [getuige] heeft op dinsdag 5 november 2013 te 13.07 uur bij de politie een verklaring afgelegd over zijn betrokkenheid bij de gebeurtenissen op de pleegdatum. Bij de rechter-commissaris heeft getuige [getuige] anders verklaard. De rechtbank gebruikt voor het bewijs de door getuige [getuige] bij de politie afgelegde verklaring, nu de rechtbank die verklaring, met name door de in die verklaring door getuige genoemde details, betrouwbaar acht. Door te handelen als verdachte en de medeverdachten hebben gedaan is er een begin van uitvoering geweest van een overval op, dan wel afpersing van [slachtoffer 11], bewoner van de woning aan de [straat 2], zodat er sprake is van een poging tot diefstal met geweld dan wel een poging tot afpersing terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Ten aanzien van de zaak met parketnummer 08/951001-13 onder feit 2 subsidiair overweegt de rechtbank het volgende. [medeverdachte 1] heeft een belastende verklaring afgelegd over de betrokkenheid van verdachte bij de overval op tankstation [tankstation] welke verklaring er kort gezegd op neer komt dat verdachte en [medeverdachte 1] samen het plan hebben gemaakt om genoemd tankstation te overvallen, verdachte [medeverdachte 1] een pistool en de bij de overval te dragen kleding heeft verschaft, beiden in de auto van verdachte hebben rondgereden, de plek hebben bekeken waar verdachte [medeverdachte 1] na de overval zou opwachten en het vervoeren van [medeverdachte 1] naar een plek in de onmiddellijke nabijheid van het tankstation kort voor de overval en vanaf een afgesproken plek na het plegen van de overval.

Daar komt bij dat verdachte door verbalisant [verbalisant] op de pleegdatum omstreeks 15.45 uur in Zutphen is gezien, terwijl verdachte zijn auto bestuurde en een negroïde man met kort gemillimeterd haar en een zonnebril op, op de bijrijdersstoel zat. Op de beveiligingsbeelden is te zien dat [medeverdachte 1] aan dit signalement voldeed. Op grond van de bewijsmiddelen komt de rechtbank tot de conclusie dat verdachte door aldus te handelen medeplichtig is geweest aan de door [medeverdachte 1] gepleegde overval.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte in de zaak met parketnummer 08/951101-13 onder feit 1 primair en feit 2 subsidiair en het in de zaak met parketnummer 08/760012-14 onder feit 1 A primair en B primair en feit 2 A primair en B primair meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het in de zaak met parketnummer 08/951101-13 onder feit 1 primair en onder feit 2 subsidiair bewezenverklaarde, en het in de zaak met parketnummer 08/760012-14 onder feit 1 A primair en B primair en feit 2 A primair en B primair bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 45, 48, 312 en 317 Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van deze feiten uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert op:

in de zaak met parketnummer 08/951101-13

feit 1

het misdrijf: afpersing terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

feit 2

het misdrijf: medeplichtigheid aan afpersing;

in de zaak met parketnummer 08/760012-14

ten aanzien van feit 1 onder A primair en feit 2 onder A primair:

telkens het misdrijf poging tot diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om de diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolen te verzekeren, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

en

ten aanzien van feit 1 onder B primair en feit 2 onder B primair:

telkens het misdrijf poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8 De op te leggen straf of maatregel

De raadsman van verdachte heeft toepassing van het adolescentenstrafrecht bepleit. De officier van justitie heeft zich daartegen verzet. De rechtbank ziet gelet op de ernst van de bewezenverklaarde feiten in combinatie met leeftijd en de persoon van verdachte zoals deze naar voren komt uit het strafdossier en de opgemaakte rapportages geen aanleiding voor toepassing van het adolescentenstrafrecht.

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het plegen van twee overvallen. Hoewel verdachte niet bij directe overvalshandelingen was betrokken bij de poging tot overval op [slachtoffer 11] en cafetaria [cafetaria 2] en bij de overval op cafetaria [cafetaria 1] - verdachte zat in de auto te wachten op de mededaders - noch bij de overval op het tankstation - verdachte was medeplichtig - heeft verdachte een grote faciliterende rol bij de pogingen en de voltooide delicten gespeeld. Verdachte heeft er in alle gevallen voor gezorgd dat er een vluchtauto was. In Hengelo heeft hij medeverdachten naar de overvallocatie vervoerd, op hen gewacht en hen vervolgens de vlucht met zijn auto mogelijk gemaakt. Hij heeft de vluchtroute in Almelo met medeverdachten verkend voorafgaand aan de daadwerkelijke poging tot overval en overval op de genoemde snackbars. Hij heeft zich ook vergewist van de omstandigheden rond het te overvallen object en mede op grond daarvan zijn medeverdachten aanwijzingen gegeven over hoe te handelen bij vertrek en de aanwezigheid van camera’s. Voorts heeft hij de vluchtauto gereden. Bij de overval op het tankstation in Zutphen heeft hij de medeverdachte voorzien van een wapen, van informatie over het tankstation en het beste tijdstip voor de overval en van kleding. Voorts heeft verdachte, met zijn lokale wetenschap, de vluchtroute bepaald en verdachte voor en na de overval gereden.

Evident is dat de overvallen voor de slachtoffers traumatiserend zijn geweest en dat zij nog geruime tijd zullen lijden onder de psychische gevolgen van hetgeen verdachte en zijn mededaders hen hebben aangedaan. Dit blijkt onder meer uit de op de zitting voorgelezen slachtofferverklaringen. Bovendien versterkt dergelijk gewelddadig optreden de gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving. De rechtsorde wordt ernstig geschokt door dergelijke feiten. De rechtbank neemt het verdachte ernstig kwalijk dat hij zich bij het plegen van de onderhavige feiten heeft laten leiden door zijn verlangen naar geldelijk gewin en zich op geen enkele manier hebben bekommerd om de gevolgen voor de slachtoffers.

Ook na zijn aanhouding heeft verdachte nog manipulerende handelingen verricht door met zijn mobiele telefoon, die hij gewiekst had verstopt in zijn kleding, contact te zoeken met derden om belastende goederen weg te sluizen. Tijdens de voorlopige hechtenis heeft verdachte een van de medeverdachten benaderd om bij de verhoren door de rechter-commissaris anders te verklaren. Verdachte manipuleert en is berekenend.

Het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) heeft oriëntatiepunten vastgesteld voor feiten als deze. De rechtbank neemt die als uitgangspunt.

Gezien de ernst van de feiten acht de rechtbank in beginsel een vrijheidsbenemende straf van enige duur op zijn plaats. In het voordeel van verdachte houdt de rechtbank daarbij rekening met de relatief jeugdige leeftijd van verdachte en het feit dat hij geen justitiële documentatie heeft. Gelet hierop en mede om verdachte er in de toekomst van te laten weerhouden dat hij andermaal strafbare feiten pleegt, zal de rechtbank een deel van de vrijheidsbenemende straf voorwaardelijk opleggen. Alles overwegende zal de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van achtenveertig maanden waarvan twaalf maanden voorwaardelijk opleggen met een proeftijd van twee jaren met bijzondere voorwaarden.

9 De schade van benadeelden

9.1

De benadeelde partijen

De volgende personen hebben zich voorafgaand aan het onderzoek op de zitting, op de wettelijk voorgeschreven wijze als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces.

[slachtoffer 1], wonende te [woonplaats] aan de [adres]. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van een bedrag van € 1.750,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd terzake geleden immateriële schade. Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

[slachtoffer 7], wonende te [woonplaats] aan de [adres]. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van een bedrag van € 1.500,00 terzake geleden immateriële schade. Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

[slachtoffer 6], wonende te [woonplaats] aan de [adres]. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van een bedrag van

€ 1.500,00 terzake geleden immateriële schade. Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

[slachtoffer 4], wonende te [woonplaats] aan de [adres]. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van een bedrag van € 1.500,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd terzake geleden immateriële schade. Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

[slachtoffer 5], wonende te [woonplaats] aan de [adres]. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van een bedrag van € 1.500,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd terzake geleden immateriële schade. Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Cafetaria [cafetaria 1], gevestigd te [plaats] aan de [adres], in deze vertegenwoordigd door [slachtoffer 2]. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van een bedrag van € 961,84.

Deze schade bestaat uit de volgende posten:

 • -

  50% factuur Ajax Chubb Varel ad € 171,17;

 • -

  niet mee verzekerende rookartikelen ad € 100,00;

 • -

  extra inzet medewerker op 11 augustus ad € 87,75;

 • -

  twee weken ziekte medewerker ad € 389,04;

 • -

  verlies productie uren ad € 46,66;

 • -

  derving omzet ad € 105,00;

 • -

  productie uren verlies ivm verhoor politie ad € 62,22.

Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

[slachtoffer 8], wonende te [woonplaats] aan de [adres]. De benadeelde partij vordert veroordeling van de verdachte tot betaling van een bedrag van € 2.065,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd. Deze schade bestaat uit € 165,00 aan materiele schade (kosten kaartje PinkPop festival) en € 1.900,00 terzake geleden immateriële schade. Ook heeft de benadeelde partij gevraagd een schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

9.1.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de door de benadeelde partijen gevorderde bedragen dienen te worden toegewezen. De officier van justitie heeft tevens oplegging van de schadevergoedingsmaatregel gevorderd.

9.1.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich primair op het standpunt gesteld dat, gelet op de bepleite vrijspraken, de benadeelde partijen in hun vorderingen niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard. Subsidiair heeft de verdediging geen opmerkingen ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen.

9.1.3

De overwegingen van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat voornoemde benadeelde partijen in hun vorderingen ontvankelijk zijn en dat de vorderingen gegrond zijn. Door de gebezigde bewijsmiddelen en de behandeling op de terechtzitting is komen vast te staan dat de verdachte door het bewezenverklaarde feit 1 rechtstreeks schade heeft toegebracht aan de slachtoffers [slachtoffer 1], [slachtoffer 7], [slachtoffer 6], [slachtoffer 4], [slachtoffer 5] en Cafetaria [cafetaria 1]/[slachtoffer 2], alsmede dat hij door het bewezenverklaarde feit 2 rechtstreeks schade heeft toegebracht aan het slachtoffer [slachtoffer 8].

De opgevoerde schadeposten zijn niet betwist, voldoende onderbouwd en aannemelijk.

De rechtbank zal het door de benadeelde partijen gevorderde toewijzen en, behoudens daar waar het de vordering van [slachtoffer 6] en Cafetaria [cafetaria 1]/[slachtoffer 2] betreft nu door hen geen wettelijke rente is gevorderd, bepalen dat dit dient te worden vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente vanaf de datum waarop het strafbare feit is gepleegd. Daarnaast zal de rechtbank verdachte veroordelen tot betaling van de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt of zal maken voor rechtsbijstand en de executie van dit vonnis.

9.2

De schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal hierbij de maatregel als bedoeld in art. 36f Sr opleggen, aangezien de verdachte jegens de slachtoffers [slachtoffer 1], [slachtoffer 7], [slachtoffer 6], [slachtoffer 4], [slachtoffer 5] en Cafetaria [cafetaria 1]/[slachtoffer 2], naar burgerlijk recht (mede) aansprakelijk is voor de schade die door de zaak met parketnummer 08/951101-13 onder feit 1 is toegebracht en hij jegens het slachtoffer [slachtoffer 8] naar burgerlijk recht (mede) aansprakelijk is voor de schade die door de zaak met parketnummer 08/951101-13 onder feit 2 is toegebracht.

10 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 27 en 57 Sr.

11 De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

 • -

  verklaart niet bewezen dat verdachte het in de zaak met parketnummer 08/951101-13 onder feit 2 primair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

 • -

  verklaart bewezen, dat verdachte het in de zaak met parketnummer 08/951101-13 onder feit 1 primair en feit 2 subsidiair tenlastegelegde en het in de zaak met parketnummer 08/760012-14 onder feit 1 A primair en B primair en onder feit 2 A primair en B primair tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte in de zaak met parketnummer 08/951101-13 onder feit 1 primair en feit 2 subsidiair tenlastegelegde en het in de zaak met parketnummer 08/760012-14 onder feit 1 A primair en B primair en onder feit 2 A primair en B primair meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het in de zaak met parketnummer 08/951101-13 onder feit 1 primair en feit 2 subsidiair en het in de zaak met parketnummer 08/760012-14 onder feit 1 A primair en B primair en onder feit 2 A primair en B primair bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

  in de zaak met parketnummer 08/951101-13

feit 1: afpersing terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

feit 2: medeplichtigheid aan afpersing;

In de zaak met parketnummer 08/760012-14

feit 1 onder A primair en feit 2 onder A primair: telkens het misdrijf poging tot diefstal voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om de diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolen te verzekeren, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, en

ten aanzien van feit 1 onder B primair en feit 2 onder B primair:

telkens het misdrijf poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

- verklaart verdachte strafbaar voor het in de zaak met parketnummer 08/951101-13 onder feit 1 en feit 2 subsidiair bewezenverklaarde en het in de zaak met parketnummer 08/760012-14 onder feit 1 A primair en B primair en onder feit 2 A primair en B primair bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van achtenveertig (48) maanden, waarvan twaalf (12) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee (2) jaren;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:
  - omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

  - omdat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of omdat de veroordeelde geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden;

- omdat de veroordeelde geen medewerking aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d, tweede lid, Sr heeft verleend, medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- omdat de veroordeelde tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarde(n) niet heeft nageleefd;

 • -

  stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens de Reclassering Nederland, ook als dat inhoudt begeleiding en behandeling door derden;

 • -

  draagt deze reclasseringsinstelling op om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

 • -

  bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

schadevergoeding

- veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 1], wonende te

[woonplaats] aan de [adres], van een bedrag van € 1.750,00 te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 10 augustus 2013, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde

partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

- legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het in de zaak met

parketnummer 08/951101-13 bewezen verklaarde feit 1 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 1.750,00 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 27 dagen zal worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

- bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat

der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 7], wonende te [woonplaats] aan de [adres], van een bedrag van € 1.500,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 10 augustus 2013, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het in de zaak met parketnummer 08/951101-13 bewezen verklaarde feit 1 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 1.500,00 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 25 dagen zal worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 6], wonende te [woonplaats] aan de [adres], van een bedrag van € 1.500,00, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het in de zaak met parketnummer 08/951101-13 bewezen verklaarde feit 1 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 1.500,00 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 25 dagen zal worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 4], wonende te [woonplaats] aan de [adres], van een bedrag van € 1.500,00, te vermeerderen met de wettelijke over dat bedrag vanaf 10 augustus 2013, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het in de zaak met parketnummer 08/951101-13 bewezen verklaarde feit 1 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 1.500,00 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 25 dagen zal worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 5], wonende te [woonplaats] aan de [adres], van een bedrag van € 1.500,00, te vermeerderen met de wettelijke over dat bedrag vanaf 10 augustus 2013, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het in de zaak met parketnummer 08/951101-13 bewezen verklaarde feit 1 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 1.500,00 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 25 dagen zal worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij Cafetaria [cafetaria 1]/[slachtoffer 2], gevestigd te [plaats] aan de [adres], van een bedrag van € 961,84, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het in de zaak met parketnummer 08/951101-13 bewezen verklaarde feit 1 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 961,84 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 19 dagen zal worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

 • -

  veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 8], wonende te [woonplaats] aan de [adres], van een bedrag van € 2.065,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 13 juni 2013, voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering;

 • -

  legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het in de zaak met parketnummer 08/951101-13 bewezen verklaarde feit 2 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 2.065,00 ten behoeve van de benadeelde, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 20 dagen zal worden toegepast, een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan;

 • -

  bepaalt dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Venekatte, voorzitter, mr. C.C.S. Koppes en

mr. H. Bloebaum, rechters, in tegenwoordigheid van mr. W.J. van der Leest, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 29 april 2014.

Mr. Venekatte en mr. Koppes zijn niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.